Thursday, November 4, 2010

တပ္ေဂၚလီ

တုိက္ပြဲေခၚသံ


ကၽြႏူ္ပ္တုိ႕ တုိင္းၿပည္၏ လူမ်ိဳးဘာသာ ၊ သာႆနာသည္ မသမာသူ လူ႕မိစာၦတုိ႕၏ ယုတ္မာပက္စက္ေသာ
အၾကံဆုိးမ်ား ၏ ႏွိပ္စက္မႈ ေအာက္တြင္ အဖက္ဖက္က ဆုတ္ယုတ္ေနသည္ ။ ယခုမ်က္ေမွာက္ေခတ္ ကမာၻအလယ္႕အတြင္ ၿမန္မာႏူိင္ငံသည္ နံမည္ဆုိး အမ်ိဳးမ်ိဳးၿဖင္႕ ေက်ာ္ၾကားလွ်က္ ရွိသည္႕ အၿပင္ ၿမန္မာလူမ်ိဳးတုိ႕၏ ကုိယ္႕က်င္႕သီလ တုိ႕သည္လည္း  ေငြေၾကးႏွင္႕ လဲစားခံလုိက္ရသည္ ။
အသိညဏ္ကုိ သစၥာေစာင္႕သိသည္႕ မိုးခါးေရ  မေသာက္ခ်င္သည္႕ ပညာရွင္ အမ်ားစုကလည္း  လက္ရွိအာဏာရွင္မ်ား ႏွင္႕ မဆက္ဆံလုိၾကေတာ႕ ။ မွားေနတာကုိ မွားပါလုိ႕ ေထာက္ၿပသူမ်ားကုိ ေနရာေပးေလ႕ မရွိၾက ၊ ပညာရွင္ အၿဖစ္ အသုံးမခ် လုိ ၊ ထုိအခါ ပညာရွင္တုိ႕၏ ေနရာတြင္ ပညာရွင္ အမည္ခံ ကုိယ္က်ိဳးရွာလုိသူမ်ားက လက္ရွိစစ္အာဏာရွင္တုိ႕ ဘာလုပ္လုပ္ အဟုတ္ဟု ေၿမွာက္ေပးကာ
ေနရာ ယူလာၾကသည္ ၊ အာဏာရွင္တုိ႕ ႏွစ္ေပါင္း ႏွစ္ဆယ္ေက်ာ္ တုိင္းၿပည္ကုိ  မတရားစုိမုိး အႏူိင္က်င္႕ဗုိလ္က်  ၿပည္သူ႕ဘ႑ာေတြ သိမ္းပုိက္ထားတဲ႕ အက်ိဳးဆက္ကေတာ႕ ယေန႕ လက္ရွိ ကၽြႏူ္ပ္တုိ႕ ႏူိင္ငံအေၿခအေနကုိ ေတြ႕ရွိရမွာပါ  ။
 
ၿမန္မာႏူိင္ငံ တုိင္းတပါး နယ္ခ်ဲ႕တုိ႕ လက္ေအာက္တြင္  သူ႕ကၽြန္ ဘ၀ သုိ႕ေရာက္ရွိခဲ႕ရသည္႕  အေၾကာင္းတရားမွာ  တုိင္းၿပည္ကုိ အုပ္ခ်ဳပ္ မင္းလုပ္သည္႕ ေခါင္းေဆာင္မ်ား ပညာ အားနညး္ေသာ ေၾကာင္႕ ၿဖစ္သည္ ။ ထုိအခ်ိန္မွ စ၍ ၿမန္မာႏူိင္ငံၾကီးသည္ သည္ နယ္ခ်ဲ႕တုိင္းတပါးတုိ႕ လက္ေအာက္တြင္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ သူ႕ကၽြန္အၿဖစ္ ႏြံနစ္ခဲ႕ၾကရၿပီး ေပ်ာ္ရႊင္ဖြယ္ေကာင္းေန႕မ်ားကုိ အဆုံးသတ္ခဲ႕ရသလုိ အာဇာနည္ သူရဲေကာင္းမွန္သမွ် အက်ိဳးခံစားခြင္႕ကုိ မခံစားရဘဲ တစ္ေယာက္ၿပီး တစ္ေယာက္ ရင္နင္႕ဖြယ္ရာ တုိင္းၿပည္ အတြက္ စေတးခံသြား ခဲ႕ရရွာသည္ ။ သူရဲေကာင္းေတြက စႊန္႕ၿပီး မစားခဲ႕ေတာ႕  ကုိယ္ၾကိဳးရွာလုိသူ တစ္စု က မစႊန္႕ဘဲ စားေနၾကရတယ္ ။ ဒီလုိ မတရားသိမ္းပုိက္ၿပီး တုိင္းၿပည္ရဲ႕ အဆီအႏွစ္ကုိ စားရတာ လူေတြ လက္မခံႏူိင္မွန္းသိေတာ႕ ၊ သူတုိ႕ကုိယ္သူတုိ႕  ေရြးေကာက္ပြဲ အမည္ခံ က်င္းပၿပီး လူထုဆီက အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအာဏာကို တပါတ္ရုိက္ၿပီး ရယူဖုိ႕ၾကံစည္တာ ၿဖစ္တဲ႕အေၾကာင္း ၿပည္သူလူထု သိရွိေအာင္ အဆိပ္ရွိတဲ႕ေၿမြဟာ အေရခြံလည္းလုိက္ေပမယ္႕ သူ႕အဆိပ္က သတၱ၀ါေတြ ေသေၾကစၿမဲ ဆုိတာကို သိရွိေအာင္ ရွင္းၿပဖုိ႕ ၾကိဳးစားအားထုတ္ခဲ႕ပါတယ္။   
 
 
သူရဲေကာင္းေတြသာ က်ဆုံးခဲ႕ရတယ္ တုိင္းၿပည္ကေတာ႕ အက်ိဳးမခံစားရဘဲ လူမိုက္ေတြက ပုိၿပီး ေကာင္းစားလာၾကတယ္ ။ ဒီလုိ အမွန္တရားရဲ႕ ဘက္ေတာ္သားေတြ က်ရွဳံးလာတဲ႕ အရင္းအၿမစ္ကုိ လုိက္ရွာၾကည္႕ေတာ႕ သူရဲေကာင္းကုိသာ အားကုိးၿပီး ကုိယ္တုိင္သူရဲေကာင္း ၿဖစ္ခ်င္တဲ႕လူေတြ နည္းပါးေနေသး တဲ႕အၿပင္ ၾကားေန၀ါဒကုိ က်င္႕သုံးတဲ႕ လူေတြမ်ားလာလုိ႕ဆုိတာကုိ သိၿမင္လာတယ္ ။  ဒါေၾကာင္႕ သူရဲေကာင္း စိတ္ဓါတ္မ်ား ေမြးၿမဴေပးၾကပါဆုိတဲ႕ စကားလုံးေလးကုိ လက္ကုိင္ထားၿပီး လူထုကို တတ္ႏူိင္သမွ် လုိက္လံ ရွင္းၿပခဲ႕တယ္ ၊ သူရဲေကာင္း ဖိတ္စာေတြပုိ႕ေပးခဲ႕တယ္ ။
 
သူရဲေကာင္း ဖိတ္စာကုိ ရရွိတဲ႕ လူေတြထဲက   သူရဲေကာင္း စိတ္ဓါတ္ကုိ ကုိယ္တုိင္ေမြးၿမဴၾကတဲ႕ လူနည္းစုက  ၿပည္သူလူထုကုိ တုိင္းၿပည္ကုိ တကယ္ခ်စ္ရဲ႕လား ဆုိတဲ႕ ေမးခြန္းေလးမ်ားကုိ  လုိက္လံေမးခဲ႕ၾကတယ္  ။  တုိင္းၿပည္ကုိ ဘယ္လုိ ခ်စ္သင္႕တယ္ဆုိတာ လမ္းၿပေပးခဲ႕တယ္ ။ တုိင္းၿပည္ကုိ တကယ္ခ်စ္တယ္ဆုိရင္  သင္႕တုိင္းၿပည္ အတြက္ ဘာလုပ္ေပးႏူိင္သလဲ ဆုိတာကုိ လုိက္လံ ညႊန္ၿပ ေပးၾကၿပန္တယ္ ။  အဲဒီ အခ်ိန္မွာ သူတုိ႕ သုံးတဲ႕ စကားလုံးေလးေတြမွာ ဒီမုိကေရစီ ဆိုတဲ႕စကားလုံးေလး ပါလာေတာ႕ လူထုက အဲဒီ စကားလုံးကုိ သိပ္နားလည္ ခ်င္လာၾကတယ္ ။
 
အဲဒီခါမွာ ဒီမုိကေရစီ ႏွင္႕ လက္ရွိ ၿမန္မာၿပည္ အေၾကာင္းကုိ ႏွဳိင္းယွဥ္ၿပီး ရွင္းၿပခဲ႕တယ္ ။ ဘာေၾကာင္႕ လက္ရွိ အစုိးရက ဒီမုိကေရစီ ႏူိင္ငံ မတည္ေဆာက္ေစခ်င္တယ္ ဆုိတာကုိ အရုိးရွင္းဆုံး စကားလုံးေလးေတြ သုံးၿပီး လူငယ္ေတြ သေဘာေပါက္ေအာင္ ရွင္းၿပခဲ႕ပါတယ္ ။  လူငယ္ေတြ ကုိ ဒီမုိကေရစီ ႏူိင္ငံကုိ ၿမင္ေယာင္လာေအာင္ လမ္းၿပေခၚေဆာင္ဖုိ႕ အတြက္ ကၾကီး ခေခြး ႏူိင္ငံေရး သမားေလးေတြ ၿဖစ္ေအာင္
အရင္ လမ္းညႊန္ခဲ႕ပါတယ္ ။ ဒါ႕အၿပင္ ကၾကီးခေခြး ႏူိင္ငံေရး သမားေလးေတြဟာ တုိင္းၿပည္ရဲ႕ အနာဂတ္ၿဖစ္လုိ႕ အားလုံး၀ုိင္း၀န္း ေစာင္႕ေရွာက္ၾကဖုိ႕ သက္ဆုိင္ရာ ပညာရွင္မ်ားကို ေမတၱာရပ္ခံခဲ႕ပါတယ္ ။ ဒီလုိလုပ္ေဆာင္ခ်က္ေလးေတြ ေၾကာင္႕ အမွန္တရားကုိ ခ်စ္ၿမတ္ႏူိးကာ မဟုတ္လွ်င္ မခံ ၊ မတရားလွ်င္ တြန္းလွန္လုိသည္႕ ေသြးမ်ိဳးဆက္မ်ား  ရွင္သန္ ေပါက္ဖြားလာခဲ႕ပါသည္ ။
 
ေသြးမ်ိဳးဆက္ေတြရဲ႕ ခြန္အားကုိ အသုံးခ်ၿပီး  တပ္မေတာ္နဲ႕ ၿပည္သူလူထု ၾကားက   ဆက္ႏြယ္မႈကုိ လူတုိင္း သိရွိနားလည္ေစလုိတဲ႕ေစတနာနဲ႕ တပ္မေတာ္နဲ႕ ၿပည္သူလူထု ရဲ႕ဆက္စပ္ပုံ ၊ ဟုိယခင္က တပ္မေတာ္သားေတြနဲ႕ ယခုတပ္မေတာ္သားေတြ ကြာၿခားပုံေတြကုိ ဥပမာေလးမ်ားႏွင္႕ ရွင္းၿပေပးခဲ႕တယ္ ။ ဒီလုိ ကြာၿခားတဲ႕ အမူအက်င္႕စရုိက္ေတြေၾကင္႕ ၿပည္သူလူထုက တပ္မေတာ္ကုိ သေဘာထား အၿမင္မ်ား ေၿပာင္းလာခဲ႕ပုံ ၊ လက္ရွိတပ္မေတာ္သားေတြ ခံစားေနရတဲ႕ ဒုကၡေတြက လြတ္ေၿမာက္ဖုိ႕ ၿပည္သူလူထုနဲ႕ လက္တြဲသင္႕တဲ႕ အေၾကာင္းကုိ  အားလုံး နား၀င္ေအာင္ ထပ္မံၾကိဳးစား  ၿပခဲ႕ပါတယ္ ။
 
 ဒီေန႕ ႏူိင္ငံေရးသမား ေတြ တင္ မကဘူး ၿပည္တြင္းက လူေတြက ၿပည္ပကလူေတြကုိ အၿမင္ သိပ္မၾကည္လင္ၾကဘူး ။ ကုိယ္႕တုိင္းၿပည္မွာ အလုပ္အကုိင္ ရွားပါးလုိ႕ ၿပည္ပကုိ ထြက္ခြာၿပီး အလုပ္လုပ္ေနၾကတာကုိ အၿပစ္ၿမင္ေနၾကတယ္ ။ ဒါတင္ မကေသးဘူး   ၿပည္ပကုိ ေရာက္မွ ႏူိင္ငံေရး လုပ္တာကုိ အၿပစ္ေၿပာခ်င္ၾကတယ္ ။ ၿပည္ပေရာက္ ႏူိင္ငံေရး သမားေတြကုိ ၀ါးလုံးရွည္နဲ႕ ပတ္သိမ္း ၿပီး ရမ္းယုံသာ မကဘူး  ၊ သမုိင္း အမွားေတြကုိ လူငယ္ေတြ ေထြၿပားေအာင္ လမ္းမွားၾကီးကုိ ညႊန္ၿပေနၾကတယ္ ။ ဒါေၾကာင္႕ လူရယ္လုိ႕ ၿဖစ္လာရင္ လူပီသေအာင္ ေနထုိင္ဖုိ႕သာ အဓိက ဆုိတာကုိ  လုိက္လံ ႏူိးေဆာ္ေပးခဲ႕ပါေသးတယ္ ။
 
တကယ္ေတာ႕ လက္ရွိ ေရြးေကာက္ပြဲကုိ သေဘာထားေတြ ကြဲလြဲေနတယ္ဆုိတာ အၿမင္မွားေတြ လက္ခံထားၾကလုိ႕ပါ ။ ဘာေၾကာင္႕ အၿမင္ေတြ မွားေနရတယ္ဆုိတာကုိ ေသခ်ာစြာ ရွင္းၿပခဲ႕ပါ ယုံသာမက ဘယ္သူမွန္တယ္ ဘယ္သူမွားတယ္ ဆုိတာကုိ သဘာ၀ အမွန္ရွဳေထာင္႕က လူတုိင္း နာလည္းလာေအာင္ တင္ၿပေပးခဲ႕ၿပီး အၿမင္မွားကုိလက္ခံထားၾကသူမ်ားရဲ႕ အေၾကာင္းကုိ ေ၀ဖန္ ပုိင္းၿခားၿပခဲ႕ပါတယ္ ။
ဒီလုိ အၿမင္မွားေတြကုိ လက္ခံထားၾကတဲ႕လူေတြဟာ သူတုိ႕ အသိညဏ္ကုိ ငါဆုိတဲ႕ အတၱ မ်က္မွန္နဲ႕ တပ္ၿပီး ၾကည္႕ေလ႕ရွိေတာ႕ သဘာ၀ အမွန္တရားကုိ မၿမင္ႏူိင္ၾကဘူးေပါ႕ ။ သူတုိ႕ေတြကုိ အမွန္နဲ႕အမွားၾကားက ကာၿခားထားတဲ႕ နံရံပါးပါးေလးကုိ  ေဖာက္ထြက္ဖုိ႕ အတြက္ ကုိယ္႕ရဲ႕ အသိညဏ္ကုိ အားမနာတမ္း ကိုယ္တုိင္ ကုိယ္က် သုံးသပ္သင္႕ေၾကာင္႕  အၾကံၿပဳ  တင္ၿပ ေပးခဲ႕ ပါေသးတယ္ ။  
 
ေနာက္ဆုံး အေနနဲ႕ လူပီသတဲ႕ လူသားတစ္ေယာက္ အေနနဲ႕ လုပ္စရာက တစ္ခုတည္း ရွိပါတယ္ ။ အမ်ားေကာင္းစားေရးကုိ ေရွးွရွဳ တုိင္းၿပည္ အက်ိဳးကုိ ရည္ေမွ်ာ္လုိ႕ တုိက္ပြဲေခၚရာကုိ တစ္စုိက္မတ္မတ္ လုိက္ၾကရေအာင္  တမ်ိဳးသားလုံး လြတ္ေၿမာက္ေရးအတြက္ တစ္ခုတည္းေသာ လမ္းစဥ္ေနာက္ကုိ စြဲစြဲၿမဲၿမဲ လုိက္ၾကမွာ သာလွ်င္ စစ္မွန္တဲ႕ စည္းလုံးညီညႊတ္ေရးကုိ ေဖာ္ေဆာင္ ႏူိင္မွာ ၿဖစ္ပါတယ္ ။
 ၿမန္မာႏူိင္ငံက ရဟန္းရွင္လူ ၿပည္သူထု ႏွင္႕ ေက်ာင္းသား မ်ားပါ မက်န္ တုိင္းၿပည္ခ်စ္စိတ္ ကုိ လက္ေတြ႕က်က် အေကာင္အထည္ေဖာ္ကာ သူရဲေကာင္း စိတ္ဓါတ္မ်ား ကုိုယ္တုိင္ ေမြးၿမဴၾက၍ က်ရာ အခန္းဂ႑ကေန ႏူိင္ရာ တာ၀န္ထမ္း  ၾကလွ်င္ မၾကာခင္ ကၽြႏူ္ပ္တုိ႕ တုိင္းၿပည္ အာဏာရွင္ စနစ္ဆုိးေအာက္ လြတ္ေၿမာက္၍ ဒီမုိကေရစီ ႏူိင္ငံ တည္ေဆာက္ ႏူိင္မည္မွာ အေသအခ်ာပါဟု စြဲၿမဲ ယုံၾကည္လွ်က္ တုိက္ပြဲ၀င္ၾကပါရန္  ေလးစားစြာ တုိက္တြန္း ႏူိးေဆာ္လုိက္ရပါသည္ ။
 
 
ခင္မင္ေလးစားလွ်က္
 
ဗမာ႕ေသြး
 
 
ကၽြန္ေတာ္ေရးခဲ႕သမွ် ေဆာင္းပါး ေခါင္းစဥ္ေတြကုိ အႏွစ္ခ်ဳပ္လုိက္ေတာ႕ တုိက္ပြဲေခၚသံ တပုဒ္ ၿဖစ္သြားတာေပါ႕ ။ မိတ္ေဆြ သင္ၿမန္မာႏူိင္ငံသား တစ္ေယာက္ဟု ခံယူထား၍ တုိင္းၿပည္ကုိ တကယ္ခ်စ္ခဲ႕လွ်င္ သင္႕မိတ္ေဆြမ်ားကို ဆက္လက္ ၿဖန္႕ေ၀ေပးပါလုိ႕ ေလးစားစြာ ေမတၱာရပ္ခံ
အပ္ပါတယ္ခင္ဗ်ာ ။ တုိင္းၿပည္ကုိ ခ်စ္သည္႕ စိတ္ၿဖင္႕ အမ်ားသူငါ သိရွိလာေအာင္ ၿဖန္႕ေ၀ေပးၾကည္႕ သူရဲေကာင္း  အေပါင္း ႏွင္႕တကြ ၿမန္မာႏူိင္ငံ ဒီမုိကေရစီ တုိက္ပြဲ၀င္ရင္ အသက္စႊန္႕သြားၾကရရွာေသာ အာဇာနည္ သူရဲေကာင္းမ်ား ကုိ ဒီေနရာေလးကေန ေလးစားစြာ ဂါ၀ရ ၿပဳလုိက္ပါတယ္ ။
 
 
 
( အေရခြံ လဲပြဲ )
 
 ( သူရဲေကာင္း  စိတ္ဓါတ္မ်ား ကုိယ္တုိင္ ေမြးၿမဴေပးၾကပါ )
 
 
( သူရဲေကာင္း ဖိတ္စာ ) 
 
 
( တုိင္းၿပည္ကုိ တကယ္ခ်စ္ရဲ႕လား )
 
 
( သင္႕တုိင္းၿပည္ အတြက္ သင္ဘာလုပ္ေပးႏူိင္သလဲ )
 
(  ဒီမုိကေရစီ ႏွင္႕ ၿမန္မာၿပည္ )   
 
( ကၾကီး ခေခြး ႏူိင္ငံေရး သမား  )
 
( ေသြးမ်ိဳးဆက္တုိ႕ ရွင္သန္လာၿပီ )
 
 
( တပ္မေတာ္ႏွင္႕ ၿပည္သူလူထု )
 
( လူပီသေအာင္ ေနထုိင္ၾကစုိ႕ )
 
( အၿမင္မွားကို လက္ခံထားၾကသူမ်ား )
 
 
( တစ္ခုတည္းေသာ လမ္းစဥ္  )
 
( တမ်ိဳးသားလုံး လြတ္ေၿမာက္ေရး )
 
 
( တုိက္ပြဲ၀င္ ဖုိ႕ အသင္ၿပင္ထားၾကပါစုိ႕ )
 
( တုိက္ပြဲသာ ၀င္လုိက္ၾကပါစို႕ )
 

4 Nov 2010 ဒိုင္ယာရီ

http://www.mediafire.com/file/x7qimgytkll87u1/4%20Nov%20yeyintnge%27s%20Diary.doc
http://www.mediafire.com/file/dktly4z888cubit/4%20Nov%20yeyintnge%27s%20Diary.pdf
4 Nov Yeyintnge's Diary

Nov. 6: Canada-wide Day of Action against Sham Elections in Burma

Nov. 6: Canada-wide Day of Action against Sham Elections in Burma

Canadian Friends of Burma, November 4, 2010Burma supporters and activists across Canada are holding a day of action on Burma in protest of sham elections in Burma. Please see detailed info below.Ottawa: Human Rights Monument (at Elgin Street and Lisgar)

Time: 1pm, Nov. 6, 2010

Contact: Nisha Toomey (613-883-6409)Vancouver: Library Square (at Robson and Homer)

Time: 11am Nov. 6, 2010

Contact: Mahn Bee Du (778-317-7222); Joie Warnock (604-785-9363); Tony Chan (604-725-5197); Mike Orders: (604- 219-3163)Saskatoon: City Hall, Saskatoon

Time: 12 noon, Nov. 6, 2010

Contact: Helen Smith-McIntyre (306-717-5110), or Nay Linn Oo (306-341-4687)Calgary: The Peace Fair, 3303 Capitol Hill Crescent NW (near University of Calgary)

Time: 9am-4pm

Contact: Shauna Jimenez (403-220-1030)Backgrounder:

The Burmese military government is holding elections on Nov. 7, 2010 in the absence of international monitoring and media freedom while holding more than 2,200 political prisoners in bar and continuing human rights violations unabated. For the junta, holding the elections is the final step of their ‘roadmap’ for so-called a ‘disciplined democracy.’However, it is not a solution for protracted political stalemate that requires ‘dialogue’ and ‘national reconciliation’– but rather an attempt to cement the military rule that is already the fundamental problem of social, political and economic stigmas in Burma.The 2008 Constitution that the military carefully engineered for 15 years will be ratified by parliament after the elections while ensuring human rights violators ‘immunity.’ Moreover, the Army will play a leading role in Burma’s politics by reserving a quarter of parliamentary seats and key cabinet portfolios such as Home, Defense and Border Areas, as well as a control over a powerful decision-making body – ‘National Security and Defense Council.’It is now much clearer that the military-backed political party ‘USDP’ and its affiliates are set to win in the elections by means of intimations, bribery and fraud. Therefore, the current election in Burma is not only not meeting the lowest level of international standards, but also is a process of legalizing the military rule that is against the democratic principles and the desire of Burmese people in the establishment of a free, democratic and prosperous country.-----------------------------------------------------------------------

The Canadian Friends of Burma (CFOB) is federally incorporated, national non-governmental organization working for democracy and human rights in Burma. Contact: Suite 206, 145 Spruce St., Ottawa, K1R 6P1; Tel: 613.237.8056; Email: cfob@cfob.org; Website: www.cfob.org

NLD News Bulletin - October 2010

http://xa.yimg.com/kq/groups/20354587/755241418/name/NLD%20News%20bulettin%20-%20Oct%202010.pdf

NLD News Bulettin - Oct 2010

မိခင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ေတြ႕ရန္ သားငယ္ ဗီဇာေလွ်ာက္

2010-11-04

ႏိုဝင္ဘာ ၁၃ ရက္ေန႔ ေနာက္ပိုင္း ေနအိမ္အက်ယ္ခ်ဳပ္ သက္တမ္းေစ့မဲ့ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို ေတြ႕ႏုိင္ဖို႔အတြက္ သားငယ္ျဖစ္သူ ကိုထိန္လင္း ေခၚ ကင္မ္ အဲရစ္ဟာ ႏိုဝင္ဘာ ၃ ရက္ မေန႔က ထိုင္းႏုိင္ငံ ဗန္ေကာက္ၿမိဳ႕က ျမန္မာစစ္အစိုးရ သံ႐ံုးမွာ ျပည္ဝင္ခြင့္ဗီဇာ ေလွ်ာက္ထားခဲ့တယ္လို႔ မိသားစုနဲ႔ နီးစပ္သူေတြက RFA ကို ေျပာပါတယ္။
(Photo: AFP)
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ကိုယ္စား သားငယ္ ကိုထိန္လင္း ေခၚ ကင္မ္ အဲရစ္က ဆာခါေရာ့ဗ္ လူ႔အခြင့္အေရးဆုကို ဥေရာပ ပါလီမန္တြင္ ၁၉၉၁ ဇူလိုင္ ၁၀ ရက္ေန႔က လက္ခံယူေနပံု ျဖစ္ပါသည္။ ေနာက္တြင္ ရပ္ေနသူမွာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ကြယ္လြန္သူ ခင္ပြန္း ေဒါက္တာ မိုက္ကယ္ အဲရစ္ ျဖစ္သည္။ (Photo: AFP)
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ဟာ စစ္အစိုးရ ေ႐ြးေကာက္ပြဲအၿပီး ႏုိဝင္ဘာ ၁၃ ရက္ေန႔မွာ ေနအိမ္ အက်ယ္ခ်ဳပ္က လြတ္လာမယ္လို႔ အမ်ားက ယူဆထားပါတယ္။ ကိုထိန္လင္းဟာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ႔ ကြယ္လြန္သူ ေဒါက္တာ မိုက္ကယ္ အဲရစ္တို႔ရဲ့ သား ၂ ဦးထဲက သားငယ္ ျဖစ္ပါတယ္။
ကိုထိန္လင္းဟာ အခုအခါ အသက္ ၃၂ ႏွစ္ အ႐ြယ္ရွိၿပီ ျဖစ္ၿပီး ၁၉၉၉ ဧၿပီၤလ မွာတုန္းက ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ကြဲကြာေနရတဲ့ မိခင္ျဖစ္သူနဲ႔ ျပန္လည္ေတြ႕ဆံုခြင့္ ရခဲ့ပါတယ္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရဲ့ အမႈ အထူး အယူခံကို ၿပီးခဲ့တဲ့ ေအာက္တိုဘာလ ၂၉ ရက္ေန႔က ေနျပည္ေတာ္မွာ ၾကားနာခဲ့ပါတယ္။
ေရွ႕ေနေတြကေတာ့ အယူအခံအမႈအရ ေ႐ြးေကာက္ပြဲအၿပီး ႏုိဝင္ဘာ ၁၁ ရက္ေန႔မွာ ျပန္လြတ္ႏိုင္တယ္လို႔ ေမွ်ာ္လင့္ေနၾကပါတယ္။
http://www.rfa.org/burmese

ဒုုတိယပင္လုုံညီလာခံက အားလုုံးကိုု ၾကိဳဆိုုပါသည္

Wednesday, 03 November 2010


ဒုုတိယပင္လုုံညီလာခံက အားလုုံးကိုု ၾကိဳဆိုုပါသည္
ဦး၀င္းတင္နဲ႔ ေမးခြန္းမ်ား
မိုးမခ
ႏို၀င္ဘာ ၄၊ ၂၀၁၀
ဒုတိယပင္လုံညီလာခံမွာ ဘာေတြလုပ္ၾကမွာလဲ
စစ္မွန္တဲ့ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုၾကီးတခုကို ထူေထာင္ႏိုင္ဖို႔အတြက္ ဒို႔က ေျပာခ်င္တာကေတာ့ အခုျဖစ္ေေနတဲ့ ေရြးေကာက္ပြဲနဲ႔ မဆုိင္ဘူး၊ အခ်ိန္ယူျပီး ျပင္ဆင္ၾကရမယ့္ ကိစၥျဖစ္တယ္ဆိုတာကို သိရွိေစခ်င္တယ္။

တိုင္းရင္းသားေတြအားလုံးနဲ႔ ဆုိင္တဲ့ တန္းတူညီမွ်ခြင့္ဆိုတာ ဘာလဲ … ဒါကို စာတမ္းေတြ တင္ၾကရမွာေပါ့။ ဥပမာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းတို႔ လုပ္ခဲ့တဲ့ ေနသူရိန္ အစည္းအေ၀းတို႔၊ အလယ္ပစၥယံ ညီလာခံတို႔ စသည္တို႔မွာ လြတ္လပ္ေရးနဲ႔ ပတ္သက္ျပီး အဆိုတင္တယ္။ သေဘာထားေတြ တင္ျပတယ္။ အဲသည္လိုမ်ဴိးေပါ့။ တိုင္းရင္းသားေတြနဲ႔ ပတ္သက္တာေတြ၊ တပ္မေတာ္နဲ႔ ပတ္သက္တာေတြနဲ႔ ပတ္သက္ျပီးေတာ့ တက္ေရာက္ၾကသူေတြက ေျပာၾက၊ အဆိုတင္ၾက၊ ေဆြးေႏြးၾကတဲ့ ေနရာမွာ မွားသည္၊ မွန္သည္၊ ျပည့္စုံသည္၊ လိုအပ္သည္ မည္သုိ႔ျဖစ္ေစ သေဘာထားေတြအေနနဲ႔ တင္ၾကရမွာပဲ။ အဲဒါကို ေဆြးေႏြးျပီးေတာ့ အဆိုအေနနဲ႔ တင္သြင္းၾကရမွာ ျဖစ္တယ္။ အဲသည္ အဆိုေတြကို ေထာက္ခံမႈေတြရေအာင္ ျပင္ဆင္ၾကရမွာပဲ။ ဒါေတြကို ေပါင္းစည္းယူျပီးေတာ့ ႏိုင္ငံေရးလုပ္ငန္းေတြ၊ ႏိုင္ငံေရးရုပ္လုံးေပၚမႈေတြ ျဖစ္လာရမွာ ျဖစ္တယ္။  အဲဒါကို ဆက္လက္ျပီး ႏိုင္ငံေရးလုပ္ငန္းစဥ္ေတြအေနနဲ႔ ၀ိုင္း၀န္းျပီး လုပ္ေဆာင္သြားဖို႔၊ အေကာင္အထည္ေဖာ္သြားဖို႔ ျဖစ္လာရတာျဖစ္တယ္။
ေဆြးေႏြးရမယ့္ အေရးကိစၥေတြက ဘာေတြျဖစ္ႏုိင္မလဲ
            တိုုင္းရင္းသားေတြရ့ဲ တန္းတူညီမ ွ်ခြင့္ကိုု ဘယ္လိုုသေဘာထားတာလဲ၊  ဘယ္လိုုေနရာ၊ ဘယ္ကိစၥေတြမွာ တန္းတူညီမွ်ခ်င္တာလဲ၊ ဆိုုတဲ့ အေၾကာင္းအရာေတြကိုု ေအာက္ေျခမွာ ေဆြးေႏြးမယ္၊ စာတမ္းလိုုမ်ဴိး ေပၚလာမယ္၊ အဲဒါမ်ဳိး စာတမ္းကိုုမွ ညီလာခံမွာ တင္သြင္းမယ္၊ ေဆြးေႏြးညိွႏႈိင္းမယ္၊ ဆုုံးျဖတ္ခ်က္ေတြ ခ်ႏိုုင္မယ္၊ ဒါမ်ဳိးေတြ ျဖစ္လာႏိုုင္မယ္။
            သည္လိုုမ်ဴိးပဲ ကိုုယ္ပိုုင္ျပ႒ာန္းခြင့္ ဆိုုတာ ဘာလဲ။ စစ္အစုုိးရေျပာေနတဲ့ ကိုုယ္ပိုုင္အုုပ္ခ်ဴပ္ေရးဆိုုတာနဲ႔ ဘယ္လိုု ကြာျခားတာလဲ။ ကိုုယ္ပိုုင္ျပ႒ာန္းခြင့္ဆိုုတာ လူမ်ဴိးစုုေတြ၊ လူဦးေရေတြအေပၚမွာ မူတည္ျပီးေတာ့ ဘယ္လိုုမ်ဴိး က်ယ္ျပန္႔ေအာင္ လုုပ္မွာလဲ။ ဒါေတြကိုု ေအာက္ေျခမွာ ေဆြးေႏြးရမယ္၊ စာတမ္းေတြ တင္လာရမယ္။ ညီလာခံမွာ တင္ျပျပီး ေဆြးေႏြး အဆိုုျပဳႏိုုင္ေအာင္ ၾကိဳးစားရမယ္။
အလားတူပဲ - ျပည္ေထာင္စုုဆိုုတာက တျပည္ေထာင္စနစ္လား၊ ခြဲထြက္ျခင္းမရွိတဲ့ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုု စနစ္လား၊ ဒါဆိုုရင္ အဲဒါနဲ႔ ပတ္သက္ေတြ အဆိုုေတြ၊ သေဘာထားေတြကိုု တင္ရမွာပဲ။ ဒါကိုုအေျခခံျပီးေတာ့ ေနာင္ကိုု ဆက္ျပီး ဘယ္လုုိလုုပ္မလဲဆိုုတာေတြ လုုပ္သြားရမွာ ျဖစ္တယ္။
ဒါျဖင့္ရင္ အတုုိက္အခံ ဒီမိုုကေရစီအင္အားစုုေတြ သပိတ္ေမွာက္ထားတဲ့ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲကေနျပီးေတာ့ ဘယ္လိုု အစုုေတြ ေပၚထြက္လာဦးမယ္လိုု႔ ထင္သလဲ။
            အခုုရွိတာက ေရြးေကာက္ပြဲ ၀င္တဲ့ အင္အားစုုေတြရွိတယ္။ က်ေနာ္တိုု႔အားလုုံးက အလုုံးစုုံသပိတ္ေမွာက္ထားတဲ့ ေရြးေကာက္ပြဲကေနျပီးေတာ့ ေရြးေကာက္ပြဲ၀င္တဲ့ အင္အားစုုေတြ ကိုုေျပာတာ ျဖစ္တယ္။ အဲသည္ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုတာရဲ့ ေနာက္ပိုုင္းမွာ ေပၚေပါက္လာမယ့္ ႏိုုင္ငံေတာ္အာဏာပဲ ေခၚေခၚ၊ စစ္တပ္အာဏာပဲေခၚေခၚ အရပ္သားတပုုိင္း လႊတ္ေတာ္တိုု႔၊ အစုုိးရတိုု႔ဆိုုတာလည္း ေပၚေပါက္လာမယ္။ အဲသည္ အင္အားစုု ၂ မ်ဴိးနဲ႔ ယခုု စစ္မွန္တဲ့ ဖယ္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုုစနစ္ကိုု ေဖာ္ေဆာင္မယ့္ ဒုုတိယပင္လုုံအင္အားစုုေတြအျဖစ္ ရွိလာမယ္လိုု႔ ေျပာခ်င္တယ္။
၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲ သပိတ္ေမွာက္မႈ အျပီးမွာ ဆက္လုုပ္ရမယ့္ အဓိကအလုုပ္က ဘာလဲ။
            ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲကိုု သပိတ္ေမွာက္ရတာဟာ ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒေၾကာင့္ျဖစ္တယ္။ ဒီအေရးဟာ ေရြးေကာက္ပြဲေနာက္ပိုုင္းမွာ ရပ္သြား ျပီးသြားမယ့္ အရာမဟုုတ္ဘူး။  ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒ တခုုလုုံးကိုု ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲဖိုု႔၊ ျပင္ဆင္ဖိုု႔၊ ဖ်က္သိမ္းသြားႏိုုင္ဖိုု႔ ဆက္လုုပ္သြားရမွာျဖစ္တယ္။ ေရြးေကာက္ပြဲျပီးတာနဲ႔ ျပီးသြားမွာ မဟုုတ္ဘူး။ ဒါက တခ်က္ျဖစ္တယ္။
            ေနာက္ျပီးေတာ့ ဒုုတိယပင္လုုံညီလာခံဆိုုတဲ့ ေျခလွမ္းဟာ ႏိုုင္ငံေရးအယူအဆတခုု၊ တုုိင္းျပည္ရဲ့ အနာဂတ္နဲ႔ ပတ္သက္ျပီးေတာ့ တိုုင္းရင္းသားေတြ၊ အတိုုက္အခံဒီမိုုကေရစီအင္င္အားစုုေတြနဲ႔ အတူတကြ ေပၚေပါက္လာတဲ့ ႏိုုင္ငံေရး ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ေတြ၊ ႏိုုင္ငံေရးကြန္႔ျမဴးခ်က္ေတြ ျဖစ္တယ္။ တိုုင္းရင္းသားေတြ အားလုုံး အတူတကြ စုုစည္းေနထုုိင္ၾကမယ့္ ဖယ္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုုႏိုုင္ငံေတာ္ၾကီး ထူေထာင္ႏိုုင္ေရးပဲ။ ဒီအေရးဟာလည္းပဲ အမည္အားျဖင့္ ဒုုတိယပင္လုုံ လိုု႔ ေခၚခ်င္တယ္။
            ပင္လုုံဆိုုတာဟာ ေပါင္းစည္းညီညြတ္မႈရဲ့ လကၡဏာေဆာင္တယ္။
            ဖယ္ဒရယ္ ဆိုုတာဟာလည္း စစ္အစုုိးရက နံမယ္ဖ်က္ထားတယ္။ ၁၉၆၁ မွာ ေတာင္ၾကီးညီလာခံမွာ တိုုင္းရင္းသားေတြနဲ႔ ေဆြးေႏြးၾကေတာ့ ဖယ္ဒရယ္ဆိုုတာ ခြဲထြက္ေရး၊ ျပည္ေထာင္စုု ျပိဳကြဲေရးစသည္ျဖင့္ ပုုတ္ခတ္ထားတယ္။
            ပင္လုုံဆိုုတာနဲ႔ ဖယ္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုုကိုု တြဲျပီး ေကာင္းတဲ့ မွန္ကန္တဲ့ အသုုံးအႏႈံး၊ သေဘာထားကိုု ျပန္ျပီး ေဖာ္ေဆာင္လိုုက္တာျဖစ္တယ္။ ေကာင္းတဲ့ လကၡဏာျဖစ္တယ္ လိုု႔ ေျပာခ်င္တယ္။
            ဒိုု႔ရဲ့ ျပည္ေထာင္စုုၾကီးကိုု ဘယ္လိုုမ်ဴိး ျပန္လည္တည္ေဆာက္မလဲ ဆိုုတာကိုု အခုုလိုု ဒုုတိယပင္လုုံညီလာခံၾကီးနဲ႔ တိုုင္းရင္းသားေတြနဲ႔ အားလုုံးေသာ အင္အားစုုေတြ ေပါင္းစည္း ညီညြတ္ၾကမယ့္ ညီလာခံျဖစ္တယ္ လုုိ႔ ေျပာခ်င္တယ္။
ဒုုတိယပင္လုုံ လႈပ္ရွားမႈကိုု ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲက ေပၚထြက္လာတဲ့ အင္အားေတြက ဘယ္လိုုမ်ဴိး ပတ္သက္ၾကမွာလဲ။
            ခုုနင္က ေပၚေပါက္လာမယ့္ ေရြးေကာက္ပြဲ၀င္တဲ့ အင္အားစုုေတြေကာ၊ စစ္အာဏာရွင္ေတြရဲ့ အရပ္သားတပုုိင္း လႊတ္ေတာ္တိုု႔၊ အစုုိးရတိုု႔ ဆိုုတာေတြေကာဟာ တိုုင္းရင္းသားေတြ ျပည္သူေတြ အတူတကြ စုုေပါင္းေနထိုုင္ၾကမယ့္ စစ္မွန္တဲ့ ျပည္ေထာင္စုုၾကီးေပၚေပါက္ဖိုု႔ ဦးတည္တဲ့ ဒုုတိယပင္လုုံ လႈပ္ရွားမႈကိုု သုူတိုု႔ကိုုယ္တိုုင္ မလႊဲမေရွာင္သာ ရင္ဆိုုင္ၾကရမွာပဲ။ လက္မခံလိုု႔ မရဘူး။ ဘယ္လိုု တုုံ႔ျပန္ရမလဲ ဆိုုတာကိုုလည္း သူတိုု႔ဖက္က အခုုကတည္းက စဥ္းစားထားရမယ္လိုု႔ ေျပာခ်င္တယ္။
            ဖယ္ဒရယ္ဆိုုတဲ့ အသုုံးအႏႈံးဆိုုတာဟာ လြန္ခဲ့တဲ့ အႏွစ္ ၅၀ ေလာက္က နာမည္ဖ်က္ခံထားရတဲ့ ျပည္ေထာင္စုုက ခြဲထြက္တယ္ ဆုုိတဲ့ အသုုံးအႏႈံးမဟုုတ္ဘူး၊ အႏွစ္သာရ မဟုုတ္ဘူး။ ဖယ္ဒရယ္ဆိုုတာဟာ အမွန္တကယ္ အႏွစ္သာရက ႏိုုင္ငံေရးအသုုံးအႏႈံးတခုု ျဖစ္တယ္။ အမ်ားစုုေပါင္းေနထိုုင္တဲ့ ျပည္ေထာင္စုုစနစ္ျဖစ္တယ္။ တျပည္ေထာင္စနစ္မဟုုတ္ဘူး ဆိုုတာ၊ ခြဲထြက္ေရး မဟုုတ္ဘူးဆိုုတာ သိသြားၾကျပီ ျဖစ္တယ္။ ဒါကိုု လူေတြ၊ တိုုင္းရင္းသားေတြ၊ ပညာသည္ေတြ၊ သတင္းသမားေတြ နားလည္ေအာင္ လုုပ္သြားရမယ္။
            ေနာက္ျပီးေတာ့ အားလုုံး ပါ၀င္ပတ္သက္ႏိုုင္ေအာင္လည္း ၾကိဳဆိုုသြားမွာ ျဖစ္တယ္။
ဒါဆိုုရင္ အခုုလုုိမ်ဴိး ဒုုတိယပင္လုုံညီလာခံလႈပ္ရွားမႈ ဆိုုတာကိုု အရင္ကတည္းက လုုပ္ခဲ့ဖိုု႔ ဘာလိုု႔ မစီစဥ္ခဲ့တာလဲ။ လုုပ္ဖိုု႔ ၾကိဳးစားဖူးသလား။
            ဒီဟာကိုု ေျပာမယ္ဆိုုရင္ က်ေနာ္တိုု႔အေနနဲ႔ သမိုုင္းေၾကာင္းလိုု လွန္ျပီးေတာ့ ျပန္ေျပာႏိုုင္ပါတယ္။ ၁၉ ၈၈ ဒီဇင္ဘာလ ၂၇ ရက္ေန႔မွာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုုၾကည္က သံလ်င္ကိုု စည္းရုုံးေရးခရီးစဥ္သြားဖိုု႔ ရွိတယ္။ အဲသည္မွာ ေျပာဆိုုၾကမယ့္ အေၾကာင္းအရာေတြကိုု  ေဒၚေအာင္ဆန္းစုုၾကည္နဲ႔ ေဆြးေႏြးၾကရတာ ရွိတယ္။ အဲသည္တုုန္းက ႏိုုင္ငံေရးပါတီေတြ၊ ႏိုုင္ငံေရးအင္အားစုုေတြ၊ အားလုုံးနဲ႔ အမ်ဳိးသားညီလာခံလိုုမ်ဳိး ေခၚၾကဖိုု႔၊ ေတြ႔ဆုုံေဆြးေႏြးၾကဖိုု႔ စဥ္းစားၾကတယ္။ တခ်က္ကေတာ့ အဲသည္တုုန္းက စစ္တပ္က အာဏာသိမ္းတဲ့ေနာက္ကြယ္က မဆလပါတီေခါင္းေဆာင္ ဦးေန၀င္းက အမ်ဴိးသားညီလာခံလိုုမ်ဴိး ဦးေအာင္ေခၚျပီး ျပည္သူေတြကိုု လွည့္စားတာမ်ဴိး လုုပ္မလာေအာင္ စဥ္းစားၾကတဲ့ သေဘာပဲ။
သိုု႔ေသာ္လည္း အဲသည္အေၾကာင္းကိုု တင္ျပဖိုု႔က ေဒၚေအာင္ဆန္းစုုၾကည္ ကိုုယ္တိုုင္က မေျပာျဖစ္ခဲ့ဘူး။ ေဒၚခင္ၾကည္စ်ာပန ျဖစ္ေပၚလာခဲ့လိုု႔ သူကိုုယ္တိုုင္ မေျပာျဖစ္ခဲ့ဘူး။ အက်ဥ္းခ်ဳပ္အားျဖင့္ေတာ့ အမ်ဳိးသားညီလာခံလိုုမ်ဴိး ေခၚျပီးေတာ့ တုုိင္းျပည္ရဲ့အေရး၊ ျပည္ေထာင္စုုရဲ့အေရး လက္ရွိျမန္မာျပည္ရဲ့ အေရးအခင္းေတြကိုု ေျဖရွင္းဖိုု႔ က်ေနာ္တိုု႔မွာ ရည္ရြယ္ခ်က္ ရွိတယ္ ဆိုုတာေလာက္ကိုု က်ေနာ္နဲ႔ ေမာင္မိုုးသူ သံလွ်င္ျမိဳ႔နယ္ ေတြ႔ဆုုံေဆြးေႏြးပြဲမွာ ကိုုယ္စားသြားျပီး အက်ဥ္းခ်ဴပ္ပဲ ေျပာျဖစ္ခဲ့တယ္။
အဲသည္ကေနဆက္ျပီးေတာ့ ၁၉၈၉  ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၁၂ ရက္ ေရာက္တဲ့ အခါက်ေတာ့မွ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုုၾကည္ ကိုုယ္တိုုင္ စည္းရုုံးေရးခရီးစဥ္ထြက္တဲ့အခါ ပင္လုုံမွာ မိန္႔ခြန္းေျပာတယ္။ ဘာေၾကာင့္လဲဆိုုေတာ့ မဆလတပါတီ အာဏာရွင္ ဦးေန၀င္းက ၁၉၆၄ ခုုႏွစ္ တိုုင္းရင္းသားညီလာခံမွာ မိန္႔ခြန္းေျပာခဲ့တယ္။ ေျပာတဲ့ေနရာမွာ အျမဲတမ္း လက္တန္းေျပာတဲ့သူက လက္တန္းမေျပာဘဲနဲ႔ စာရြက္ကိုု ၾကည့္ျပီးေတာ့ ဖတ္ျပီးေတာ့ ေျပာတယ္။ အဲသည္မွာ ျပည္ေထာင္စုုတိုုင္းရင္းသားမ်ား သေဘာထားဆိုုျပီး ေျပာခဲ့တယ္။ ဒါေၾကာင့္ ၁၉၈၉ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၂ ျပည္ေထာင္စုုေန႔မွာလည္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုုၾကည္နဲ႔ အင္န္အယ္ဒီပါတီက ျပည္ေထာင္စုုတိုုင္းရင္းသားေတြနဲ႔ ပတ္သက္ျပီး ေျပာရမယ္ဆိုုျပီးေတာ့ က်ေနာ္တိုု႔ ေဆာင္ရြက္ၾကရတာ ျဖစ္တယ္။
အဲသည္မွာ က်ေနာ္တိုု႔ စီအီးစီေတြက စာတန္းတခုု ထုုတ္ျပန္ခဲ့တယ္။ အမွတ္ ၉ ၊ ၁၀၊ ၁၁ လား တခုုခုုပဲေပါ့ကြာ။ အၾကမ္းကေတာ့ တိုုင္းရင္းသားေတြရဲ့ ႏိုုင္ငံေရး ရည္မွန္းခ်က္ေတြ၊ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ေတြ၊ ေတာင္းဆိုုခ်က္ေတြကိုု မူအားျဖင့္ လက္ခံတဲ့ သေဘာထားကိုု ထုုတ္ျပန္ခဲ့တယ္။ အဲသည္အေပၚမွာ အင္န္အယ္ဒီရဲ့ ပါတီရဲ့ အစီအစဥ္ေတြ၊ စဥ္းစားခ်က္ေတြကိုု ထုုတ္ေဖာ္ေျပာခဲ့တယ္။
အဲသည္ပင္လုုံသေဘာထားကိုု ေဒၚေအာင္ဆန္းစုုၾကည္ကိုုယ္တိုုင္က အဲသည္ ပင္လုုံမွာ ဖတ္ၾကားျပီးေတာ့ ရွမ္းျပည္က အျပန္မွာ ေသာင္းနဲ႔ခ်ီ ရိုုက္ျပီးေတာ့ ျဖန္႔ခ်ိခဲ့တယ္။ ေ၀ခဲ့တယ္။ အဲဒါ ကုုန္သြားလိုု႔ … ေနာက္ျပီးေတာ့ တပ္ကုုန္းကိုု ေရာက္ေတာ့ ပုုံႏွိပ္တိုုက္တခုုမွာ ထပ္ရိုုက္ျပီး ထပ္ျပီး ျဖန္႔ေ၀ခဲ့တယ္။
အဲဒီတုုန္းကေကာ စစ္အစုုိးရလုုပ္ေပးမယ္ေျပာတဲ့ ေရြးေကာက္ပြဲနဲ႔ ပတ္သက္ျပီး အင္န္အယ္ဒီရဲ့ သေဘာထားကေကာ သီးသန္႔ မရွိဘူးလား
            ေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပမယ္ဆိုုတာ ၁၉၈၉ ႏွစ္ဆန္းမွာကတည္းက ေၾကညာလိုုက္ျပီ။ အဲသည္အခ်ိန္မွာ အင္န္အယ္ဒီက ေရြးေကာက္ပြဲ ၀င္မယ္၊ မ၀င္မယ္ ဘာမွ မေျပာေသးဘူး။ သိုု႔ေသာ္လည္း ေရြးေကာက္ပြဲနဲ႔ ပတ္သက္ျပီး သေဘာထား ထုုတ္ျပန္ခဲ့တာ ကေတာ့ - အဲသည္ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုုတာမွာ ဘယ္သူပဲ ႏိုုင္ ႏိုုင္၊ အႏိုုင္ရပါတီဟာ လႊတ္ေတာ္ရဲ့ ကမကထျပဳခ်က္နဲ႔ ညီလာခံတခုု ေခၚရမယ္။ အဲသည္ အမ်ဳိးသားညီလာခံေခၚေခၚ ဘာေခၚေခၚေပါ့ကြာ၊ အဲသည္မွာ လႊတ္ေတာ္ျပင္ပက တုုိင္းရင္းသားေတြ၊ ေခါင္းေဆာင္ေတြ အားလုုံးကိုု ဖိတ္ေခၚမယ္။ က်ယ္ျပန္႔ေအာင္ ဖိတ္ေခၚျပီးေတာ့ အဲသည္ကေနျပီးေတာ့ ဒီမိုုကေရစီကိုု ေဖာ္ေဆာင္တဲ့ ကြန္စတီက်ဴးရွင္းကိုု ေရးဆြဲရမယ္။ အဲသည္ဖြဲ႔စည္းပုုံ ဒီမုုိကေရစီအေျခခံဥပေဒနဲ႔ အညီ ျပည္သူဆီကိုု ျပန္သြားမယ္ လုုိ႔ ေျပာခဲ့တယ္။ အဲသည္အခ်ိန္မွာ အႏိုုင္ရတဲ့လႊတ္ေတာ္ဆိုုတာက ၄ ႏွစ္ သက္တမ္းေတြ ဘာေတြ ေစာင့္ေနမွာ မဟုုတ္ဘူး။ အဲသည္တုုန္းက က်င္းပတဲ့ ေရြးေကာက္ပြဲက ေပၚေပါက္လာတဲ့ လႊတ္ေတာ္ရဲ့ ကမကထျပဳမႈနဲ႔ အမ်ဳိးသားညီလာခံတခုုကိုု လႊတ္ေတာ္အမတ္ေတြေကာ၊ ျပင္ပက တိုုင္းရင္းသားေတြ၊ ပုုဂၢဳိလ္ေတြ၊ ပညာရွင္ေတြေကာ အားလုုံးကိုု ဖိတ္ေခၚျပီးေတာ့ ဒီမိုုကေရစီအႏွစ္သာရရွိတဲ့ အေျခခံဥပေဒတခုုကိုု ဆြဲမယ္။ အဲဒါရတာနဲ႔ အဲသည္ ဒီမိုုကေရစီကိုု ေဖာ္ေဆာင္တဲ့ အာမခံတဲ့ အေျခခံဥပေဒနဲ႔ တိုုင္းရင္းသားေတြ၊ ျပည္သူေတြဆီကိုု ျပန္သြားမယ္လိုု႔ သေဘာထား၊ စာတမ္း ထုုတ္ျပန္ခဲ့တာ ရွိတယ္။
ဆိုုေတာ့ ဟိုုကတည္းက ရွိေနတဲ့ ပင္လုုံသေဘာထားေတြ၊ ဖယ္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုု သေဘာထားေတြဟာ အခုုအခ်ိန္မွာ တိုုင္းရင္းသားေတြ တိုုင္းရင္းသား ေခါင္းေဆာင္ေတြကိုုယ္တိုုင္ ထုုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုုလာျပီ ျဖစ္လိုု႔ က်ယ္ျပန္႔တဲ့ လက္ခံမႈေတြ၊ ေထာက္ခံမႈေတြရွိလာျပီဆိုုတဲ့ ျပယုုဒ္လိုု႔ ဆိုုႏိုုင္သလား။
            ျပည္ေထာင္စုုဖြဲ႔စည္းမယ္၊ တိုုင္းရင္းသားေတြ ႏိုုင္ငံေရး တန္းတူညီမွ်ခြင့္၊ ႏိုုင္ငံေရးကိုုယ္ပိုုင္ျပ႒ာန္းခြင့္ေတြကိုု အာမခံတဲ့ စစ္မွန္တဲ့ ျပည္ေထာင္စုုဖြဲ႔စည္းၾကမယ္ ဆိုုတဲ့ မဲသေ၀ါထစာတမ္းဆိုုတာ ၁၉၉၇ ေနာက္ပိုုင္းမွာ ေပၚထြက္ခဲ့တယ္။ အဲသည္စာတမ္းကိုု အက်ယ္ခ်ဳပ္က လြတ္ေျမာက္လာတဲ့ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုုၾကည္ကိုုယ္တိုုင္ လက္မွတ္ထိုုးခဲ့တယ္။ သည္လိုုမ်ဴိး အစဥ္အလာရွိခဲ့တဲ့ ဖယ္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုုၾကီး တည္ေဆာက္ဖိုု႔ ဦးတည္တဲ့ လႈပ္ရွားမႈေတြဟာ အျမဲတန္း ရွင္သန္ေနတယ္၊ ရွိေနတယ္လိုု႔ ေျပာခ်င္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဒုုတိယပင္လုုံညီလာခံ လႈပ္ရွားမႈဆိုုတာဟာ ေပၚပင္မဟုုတ္ဘူး၊ ေရြးေကာက္ပြဲေတြ၊ လႊတ္ေတာ္ေတြ ဆိုုတာေတြထက္ အေရးပါတဲ့ တိုုင္းျပည္နဲ႔ လူမ်ဳိးေတြအားလုုံးအတြက္ သက္ဆိုုင္တဲ့၊ အားလုုံးပါ၀င္ ပတ္သက္ႏိုုင္တဲ့ အေရးျဖစ္တယ္လိုု႔ ေျပာခ်င္ပါတယ္။
ေက်းဇူးတင္ပါတယ္ ဆရာ။        
(ေအာက္တိုုဘာ ၃၀၊ နံနက္ခင္းမွာ ဆရာဦး၀င္းတင္နဲ႔ ေျပာဆိုုခဲ့သမွ် ဒုုတိယပုုိင္း ျဖစ္ပါတယ္)
http://moemaka.com/index.php?option=com_content&task=view&id=7562&Itemid=1

ျမန္မာ့အတိုက္ခံတို႕မွ ႏိုင္ငံျခားသားခရီးသြားမ်ားကို ဖိတ္ေခၚလိုက္ျပီ

ျမန္မာ့အတိုက္ခံတို႕မွ ႏိုင္ငံျခားသားခရီးသြားမ်ားကို ဖိတ္ေခၚလိုက္ျပီ

November 4, 2010 freedom news group
Quantcast
ကမာၻလွည့္ခရီးသြားမ်ား ႏွင့္ ခရီးသြား ဧည့္လမ္းညႊန္ တစ္ဦး ကို က်ိဳင္းတံုၿမိဳ ့မေစ်းႀကီးဥ္ ေတြ ့ရစဥ္
ေအာင္ျမင္၊     ၊ႏိုင္ငံျခားသားခရီးသြားမ်ားကို ျမန္ႏိုင္ငံသို႕ အလည္လာေရာက္ျခင္းမျပဳျခင္းျဖင့္ စစ္အစိုးရကို သပိတ္ေမွာက္ ၾကရန္ ၁၉၉၆ ျမန္မာစစ္အစိုးရဲ႕ ျမန္မာ့ခရီးသြားႏွစ္မွာ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္က တိုက္္တြန္းခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ ဦး၀င္းတင္မွ လက္ရွိနိုင္ငံေရး အေျခအေနအရ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းတြင္ ျပည္သူအေပၚစစ္အစိုးရရဲ႕ ဖိႏွိပ္မႈေတြနားလည္သိရွိႏိုင္ရန္အတြက္ ႏိုင္ငံျခားသားမ်ား ျမန္ႏိုင္ငံသို႕ ပိုမို လာေရာက္လည္ပတ္ျပီး ျမန္မာျပည္သူေတြရဲ႕လူမႈဘ၀၊လက္ရွိအေနေတြသိရွိနားလည္လို္အပ္ေၾကာင္း ကို တိုင္းမဂၢဇင္းသို႕ ေျပာဆိုခဲ့ပါတယ္။ ျမန္မာ့ခရီးသြားလုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ေနၾကေသာ ဟုိတယ္၊ဧည့္လမ္းညႊန္၊အမွတ္တရအေရာင္းဆိုင္ ေတြက ယၡဳကဲ့သို႕ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္က ႏိုင္ငံျခားသားခရီးသြားဧည့္ေတြလာေရာက္လည္ပတ္ၾကရန္ ဖိတ္ေခၚလိုက္ျခင္းအေပၚ ၾကိဳဆိုေထာက္ခံၾကျပီး သူတို႕ရဲ႕အျမင္ကို FNG သို႕ အခုလိုေျပာျပခဲ့ၾကပါတယ္။ အဂၤလိပ္ဧည့္လမ္းညႊန္တဦးက  ကၽြန္ေတာ္ခရီးသြားဧည့္လမ္းညႊန္လုပ္ခဲ့တာ ၁၂ႏွစ္ရွိပါျပီ။ အေမရိကန္လူမ်ိဳး၊အဂၤလိပ္မ်ိဳးခရီးသြားေတြအမ်ားဆံုးလိုက္ခဲ့ရတယ္။သူတို႕တေတြနဲ႕ႏိုင္ငံျခားသားခရီးသြား ေတြျမန္မာျပည္မလည္ၾကဖို႕ အေၾကာင္းကို ဧည့္သည္အားလံုးနီးပါးနဲ႕စကားေျပာျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီလူမ်ိဳး ၂ မ်ိဳးဟာ လူအခြင့္ေရးနဲ႕ဒီမိုကေရစီကို အရမ္းေလးစားလိုက္နာၾကျပီး သူတို႕တေတြဟာ ျမန္မာႏိုင္ ငံအတြင္းမွာ ဘာေတြျဖစ္ပ်က္ေနတာကို သိခ်င္ၾကပါတယ္။ သူတို႕ရဲ႕ေငြေတြဟာ စစ္အစိုးရသက္တမ္းရွည္ေရးေထာက္ပံ့မႈျဖစ္မွာကိုစိုးရိမ္ၾကပါတယ္။ သူတို႕ကို ဒီအေၾကာင္းနဲ႕ပါတ္သက္ ျပီး နယ္ျမိဳ႕ေလးေတြမွာ ညစာစားရင္း ကၽြန္ေတာ္ရဲ႕အျမင္ကိုေျပာျပခဲ့ပါတယ္။ ဒီမိုကေရစီအင္အားစုေတြရဲ႕ စီးပြားေရးပိတ္ဆို႕မႈနဲ႕ ႏိုင္ငံျခားသားခရီးသြားေတြျမန္မာျပည္ကို လာမလည္ ဖို႕ပိတ္ပင္မႈေတြကို ကၽြန္ေတာ္ ဧည့္လမ္းညႊန္တေယာက္အေနနဲ႕ေထာက္ခံပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ အခ်ိန္တခု သတ္မွတ္ဖို႕လိုေၾကာင္း၊ က်ဴးဘားႏိုင္ငံကိုစီးပြားေရးပိတ္ဆို႕ေပမယ့္ ကက္စ္ထရို အုပ္ခ်ဳပ္ေရးကိုမေျပာင္း လည္းႏိုင္ဘဲ ျပည္သူေတြအတိဒုကၡေရာက္ေနရေၾကာင္းေျပာျပခဲ့ပါတယ္၊ ျမန္မာႏိုင္ငံကိုလာလည္ၾကတဲ့ႏိုင္ငံျခားသားေတြရဲ႕ေငြဟာစစ္အစိုးရကိုအက်ိဳးျပဳတာအလြန္နည္း ေၾကာင္း အျမဲရွင္းျပခဲ့ပါတယ္။ ခရီးသြားေတြ ရန္ကုန္ေလဆိပ္ကို ၀င္ကတည္းက ဗီဇာေၾကး၊ေရႊတိဂံု၊ အမ်ိဳးသားျပတိုက္နဲ႕ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းျပတိုက္၊ ဗိုလ္တေထာင္ဘုရား၊ ေက်ာက္မ်က္ျပတိုက္၊ ပဲခူး-ပုဂံ-မႏၱေလး-အင္ေလးဇံု၀င္ ေၾကး ေတြအားလံုးေပါင္းလိုက္ရင္ ေဒၚလာ၁၀၀ မေက်ာ္ေၾကာင္း၊ ဒီေငြေလာက္ေလးစစ္အစိုးရကိုေထာက္ပံ့ လိုက္ရေပမယ့္ ျမန္မာျပည္သူေတြရဲ႕ ယေန႕ခံစားေနရတဲ့ လူမႈေရး၊ႏိုင္ငံေရး၊စီးပြားေရးအေျခအေနေတြကို ‘ မင္းတို႕ရဲ႕ သားသမီးေဆြမ်ိဳး၊သူငယ္ခ်င္းေတြရွင္းျပျပီး မင္းတို႕ရဲ႕လူမႈ၀န္းက်င္ကတဆင့္အစိုးရကေနကမၻာကသိျပီးငါတို႕ႏိုင္ ငံကိုကယ္တင္ႏိုင္ေၾကာင္းေတြ ရွင္းျပခဲ့ပါတယ္။ ဟိုတယ္ေတြ၊ခရီးသြားေအးဂ်င့္ေတြ၊စားေသာက္ဆိုင္ေတြ၊ အမွတ္တရအေရာင္းဆိုင္ေတြက အခြန္ေငြဟာစစ္အစိုးရဆီကိုအနည္းဆံုးေရာက္ေၾကာင္းရွင္းျပခဲ့ပါတယ္။ ခရီီးသြားကုမၼဏီေတြဟာ ခရီးသြားေတြဆီက ရတဲ့ေငြေၾကးေတြဟာ ထိုင္း(သို႕)စကာႍပူႏိုင္ငံေတြရဲ႕ဘဏ္ေတြမွာ ဘဲရွိျပီး စစ္အစိုးရကိုေပးေဆာင္ရမယ့္စာရင္းမွာ၉၀ရာခိုင္ႏႈန္းေလာက္ထိေလ်ာ့ျပီးျပၾကေၾကာင္းရွင္းျပခဲ့ပါတယ္။ ခရီးသြားလုပ္ငန္းအရပ္ရပ္က ေပးေဆာင္တဲ့အခြန္ေငြဟာ စစ္အစိုးရအတြက္ အလြန္နည္းျပီး သက္ေရာက္မႈမရွိေပမယ့္ ဧည္သည္ေတြလာေရာက္တဲ့အတြက္ ျမန္မာ့ျပည္သူေတြရဲ႕ လက္ရွိအေျခအေနေတြကို ကမၻာကသိဖို႕ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္တာမို႕ ဧည္သည္ေတြလာတာကို ေထာက္ခံပါတယ္လို႕ရွင္းျပခဲ့ရပါတယ္။ ဧည္သည္ေတြအေနနဲ႕ ျမန္မာႏိုင္ငံ မိုဘိုင္းဖုန္းတလံုး ကိုေဒၚလာ၃၀၀၀ေက်ာ္၊ ေနာက္ ၂၀၀၀ေက်ာ္ ေပး၀ယ္ရေၾကာင္းေတြ၊ အီးေမးလ္အေကာင့္တခုကို ေငြေပး၀ယ္ရတာ ေတြဟာ သူတို႕ အတြက္စိတ္လႈပ္ရွားစရာ အေၾကာင္းေတြပါ။ စစ္အစိုးရရဲ႕ သဘာဓါတ္ေငြ႕ကရတဲ့၀င္ေငြေတြဟာ ဘီလ်ံနဲ႕ခ်ီရွိေနေပမယ့္ ျပည့္သူအေပၚ ဘာေတြလုပ္ေဆာင္ေပးေနသလည္းဆိုတာေတြရွင္းျပခြင့္ရခဲ့ပါတယ္။ ဥပမာ ရန္ကုန္ ၾကယ္ငါးပြင့္အဆင့္ရွိဟိုတယ္ၾကီးမွာ ညစာစားေနတုန္းမီးပ်က္ခဲ့တာေတြဟာ စစ္အစိုးရဲ႕ ျပည္သူ႕အေပၚ ေဆာင္ရြက္မႈေတြရဲ႕ ျပယုဂ္တခုပါ။ ကၽြန္ေတာ္ေျပာခ်င္တာက ဦး၀င္းတင္ ႏိုင္ငံျခားသားေတြ ကိုဖိတ္ေခၚလိုက္တာကိုၾကိဳဆိုပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ဦး၀င္းတင္ေထာင္ထဲမွာ ႏွစ္အၾကာၾကီးေနခဲ့ရခ်ိန္မွာ အျပင္မွာရွိတဲ့ NLD ပါတီတာ၀န္ရွိသူေတြ ၊ျပည္ပကအတိုက္အခံေတြ ကသာ ဒီထက္ ၁၀ႏွစ္ေလာက္ေစာျပီး ဒီလို သေဘာထားမ်ိဳးထုတ္ျပန္ခဲ့ရင္ ျမန္မာ့ျပည္ေတြအေပၚ စစ္အုပ္စု ရက္စက္စြာဖိႏွိပ္မႈေတြကို ကမၻာကပိုသိျပီး ခုခ်ိန္ေလာက္ဆို တခုခုေျပာင္းလည္းမႈတခုခုရွိေနျပီလို႕ ကၽြန္ေတာ္ထင္ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္ ဧည့္သည္ေတြကို ေျပာျပပါတယ္ ဦးေတဇရဲ႕ဟိုတယ္၊ေလေၾကာင္းလိုင္း၊ ခရီးသြားေအ့ဂ်င့္ေတြကို မသံုးဘဲ တိုင္းရင္းသားပိုင္ေတြမွာ ခင္ဗ်ားတို႕ေငြေတြသံုးတာအက်ိဳးရွိပါတယ္လို႕ရွင္းျပခဲ့ပါတယ္။ ေတာ္ေတာ္ေနာက္က်သြားျပီဗ်ာ။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေစ်းမွာေက်ာက္မ်က္နဲ႕အမွတ္တရဆိုင္ပိုင္ရွင္တဦးကေတာ့က်မတို႕ဆီကပစၥည္းေတြႏိုင္ငံျခားသားဧည့္သည္ေတြ ၀ယ္လို႕ စစ္အစိုးရဆီအခြန္ေငြအမ်ားၾကီးမေရာက္ပါဘူး။ ဘာလို႕မေရာက္တာလည္းဆိုေတာ့ ေဒၚလာ၁၅၀၀ တန္တဲ့ပစၥည္းကို ေလဆိပ္မွာျပဖို႕ေဘာင္ခ်ာမွာ ေဒၚလာ ၁၅၀ထက္ပိုမေရးဘူးေလ၊ အခြန္က၁၀ရာခိုင္ႏႈန္းဆိုေတာ့ ၁၅ေဒၚလာဘဲေပးရတာပါ။ ဧည့္သည္ကို သူတို႕ရဲဂိုက္က ရွင္းျပီး ပစၥည္းတန္ဘိုးအစစ္မွန္ေဘာင္ခ်ာကို ေလဆိပ္မွာမျပဘဲ ေသခ်ာထားဖို႕ဆိုျပီး ေဘာင္ခ်ာ ၂ေစာင္ေပးလိုက္တာေလ။ က်မတို႕ စစ္အစိုးရကိုမၾကိဳက္ပါဘူး၊ အတိုက္အခံကိုေထာက္ခံပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ အခုလိုNLDကႏိုင္ငံျခားေတြကိုဖိတ္ေခၚလိုက္တာေၾကာင့္ ဧည္သည္ေတြပိုမ်ားလာမယ္လို႕ထင္ပါတယ္ လို႕ေျပာျပခဲ့ပါတယ္။ ရန္ကုန္ရွိ ဟိုတယ္ၾကီးတခုက ဧည့္ခံၾကိဳဆိုေရးေကာင္တာ၀န္ထမ္းတဦးကေတာ့ ႏိုင္ငံျခားသားဧည့္သည္ေတြဟာအထူးသျဖင့္ အေမရိကန္လို အေနာက္ႏိုင္ငံက ဧည့္သည္ေတြဟာ စစ္အစိုးရနဲ႕ တိုက္ရိုက္ပါတ္သက္တဲ့ လုပ္ငန္းေတြအားမေပးပါဘူး။ သူတို႕သိၾကပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္ အေတြ႕ၾကံဳအရ ဘယ္ကုမၼဏီနဲ႕မွမဆက္သြယ္ဘဲ ကိုယ့္ဟာကိုလာတဲ့တေယာက္က ကၽြန္ေတာ္တို႕ ေကာင္တာကို ပုဂံသြားဖို႕ ေလယာဥ္မွတ္စီစဥ္ခိုင္းပါတယ္။ ခရီးသြားရာသီျဖစ္လို႕ မႏၱေလးေလေၾကာင္းလိုင္း လက္မွတ္က သူသြားခ်င္တဲ့ရက္မရပါဘူး၊ ဦးေတဇပိုင္တဲ့ ပုဂံေလေၾကာင္းက လက္မွတ္ဘဲ အဲဒီရက္ရမယ္လို႕ ေျပာျပေတာ့ သူက ဒီေလေၾကာင္းလိုင္းကိုလံုးဝမစီး နိုင္ဘူး ဆိုျပီး မႏၱေလးေလေၾကာင္းလိုင္းကရမယ့္ရက္ကို  ၅ရက္ေလာက္ေစာင့္ခဲ့ဘူးပါတယ္။ သူရဲ႕ေငြနဲ႕ စစ္အစိုးရတိုက္ရိုက္ပါတ္သက္တဲ့ စီးပြားေရးကို အားမေပးေၾကာင္းေျပာခဲ့ပါတယ္။ ဧည့္သည္ေတြေၾကာင့္ စစ္အစိုးရယႏၱရားမလည္ပါတ္ႏိုင္ပါဘူး၊ ကၽြန္ေတာ္အေနနဲ႕ကေတာ့ ဧည့္ေတြပိုမ်ားလာတာကိုျမင္ရျပီး အရပ္သားအစိုးရကိုျမင္ခ်င္ပါတယ္။ရခ်င္ ပါတယ္။ အခုလာမယ့္ေရြးေကာက္ပြဲကေတာ့ ဘာမွ ကၽြန္ေတာ္တို႕ေမ်ာ္လင့္ခ်က္ကိုေပးႏိုင္မွာမဟုတ္ဘူး လို႕ သူငယ္ခ်င္းအျခင္းျခင္းေျပာဆိုေနၾကခ်ိန္မွာ ဒီလို အတိုက္အခံကေန ႏိုင္ငံျခားသားခရီးသြားေတြဖိတ္ေခၚလိုက္တာေၾကာင့္ ၀မ္းသာမိတယ္ဗ်ာလို႕ FNG ကို ေျပာဆိုခဲ့ပါတယ္။ http://freedomnewsgroup.com/

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ဘယ္ေတာ့ လြတ္ေျမာက္မလဲ?ဦးေက်ာ္ဇံသာ ဗုဒၶဟူး, 03 ႏိုဝင္ဘာ 2010

ဒီတပတ္ မ်က္ေမွာက္ေရးရာ သံုးသပ္ခ်က္အစီအစဥ္မွာ ဦးေက်ာ္ဇံသာ က ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေနအိမ္အက်ယ္ခ်ဳပ္က မၾကာခင္ လြတ္ေျမာက္လာေတာ့မယ္ဆိုတဲ့ ခန္႔မွန္းတြက္ဆခ်က္ေတြ ရွိေနပါတယ္။ အကယ္၍ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ လြတ္ေျမာက္လာခဲ့ရင္ အထူးသျဖင့္ ႏိုဝင္ဘာလ (၇) ရက္ေန႔ ေရြးေကာက္ပြဲမတုိင္ခင္ လြတ္ေျမာက္လာခဲ့ရင္ ျမန္မာႏိုင္ငံေရးမွာ ဘယ္လိုအက်ဳိးသက္ေရာက္မႈေတြ ရွိလာႏိုင္မလဲ။ ဘယ္လို ရိုက္ခတ္မႈေတြ ရွိလာႏိုင္မလဲဆိုတာကို သိရွိႏိုင္ဖို႔ အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ေျပာခြင့္ရပုဂၢိဳလ္ ဦးဥာဏ္ဝင္း ကုိ ဆက္သြယ္ေမးျမန္း ေဆြးေႏြးသံုးသပ္ တင္ျပထားပါတယ္။

ဦးေက်ာ္ဇံသာ ။ ။ ဆရာဦးဥာဏ္ဝင္း ခင္မ်ား အခုတေလာ အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေရြးေကာက္ပြဲမတိုင္ခင္ ျပန္လြတ္လာမယ္ဆိုတဲ့သတင္းေတြ ေပၚထြက္ေနပါတယ္။ ႏိုင္ငံတကာ ဖိအားေပးတဲ့အထဲမွာလည္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ လြတ္ေျမာက္ေရး၊ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ လြတ္ေပးေရးဆိုတာ အဓိက အခ်က္အေနနဲ႔ ပါဝင္ေနပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္မို႔လားမသိပါဘူး လူတုိင္း ေမွ်ာ္လင့္ေနတဲ့၊ ေတာင္းဆိုေနတဲ့ ဒီအခ်က္ဟာ မၾကာခင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္လာမယ္။ မၾကာခင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ျပန္လြတ္လာမယ္လို႔ တြက္တဲ့သတင္းေတြ အမ်ားႀကီးထြက္ေနပါတယ္။ ဆရာအေနနဲ႔ ဘယ္လိုတြက္မိပါသလဲ။ ဆရာဦးဥာဏ္ဝင္း က ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ႔ ေတြ႔ခြင့္အမ်ားဆံုး ရရွိထားတဲ့ပုဂၢိဳလ္လည္း ျဖစ္ပါတယ္။

ဦးဥာဏ္ဝင္း ။ ။ က်ေနာ္အျမင္ ေျပာရရင္ေတာ့ အခုဒီအမႈ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အေပၚမွာ အျပစ္ခ်ထားတဲ့ဟာကို အယူခံတာကို ကိုင္တြယ္ပံုကို ၾကည့္လိုက္ရင္ သိပ္ၿပီးေတာ့ ျမန္ဆန္လြန္တယ္။ အစတုန္းကေတာ့ ေလးလေလာက္ pending ထားၿပီးေတာ့ ၿပီးခဲ့တဲ့လက ၁၈၊ ၂၀၊ ၂၁၊ ၂၉ သိပ္ၿပီးေတာ့ စိတ္တဲ့အတြက္ အခုလို ခပ္စိတ္စိတ္ဆိုရင္ေတာ့ ေရြးေကာက္ပြဲ မတုိင္ခင္ေတာင္ လြတ္ႏိုင္တယ္လို႔ က်ေနာ္တုိ႔ တြက္တယ္။ ဘယ္လိုပဲျဖစ္ျဖစ္ အားလံုးကို ၿခံဳၿပီးတြက္တာကေတာ့ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကိုေတာ့ လြတ္လိမ့္မယ္လို႔ က်ေနာ္တို႔ တြက္တယ္။ ႏိုင္ငံတကာ အေျခအေန၊ ျပည္တြင္းအေျခအေနေတြနဲ႔ ေနာက္ၿပီး ျပစ္ဒဏ္ခံလာရတဲ့ကာလေတြ အားလံုးၿခံဳၿပီး စဥ္းစားရင္ လြတ္လိမ့္မယ္လို႔ က်ေနာ္တုိ႔ ယူဆတယ္။

ဦးေက်ာ္ဇံသာ ။ ။ စစ္အစိုးရဟာ သူတုိ႔ဘက္က သိပ္လံုၿခံဳတယ္လို႔ ခံစားမႈ ရွိေနတယ္ေပါ့။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို ေရြးေကာက္ပြဲကပ္ၿပီးေတာ့ လြတ္လိုက္တဲ့အတြက္ေၾကာင့္ သူတုိ႔ေရြးေကာက္ပြဲ တစံုတရာ ဘာမွ မျဖစ္သြားႏိုင္ေတာ့ဘူးလို႔ သူတုိ႔ ယံုၾကည္တယ္လို႔ ဆရာတြက္ပါသလား။ ထင္ပါသလား။

ဦးဥာဏ္ဝင္း ။ ။ က်ေနာ္ေတာ့ မထင္ဘူး။ သူတုိ႔က မယံုၾကည္လို႔သာ။ က်ေနာ္တို႔ အန္အယ္လ္ဒီ က ေရြးေကာက္ပြဲ မဝင္ဘူး၊ မွတ္ပံုမတင္ဘူး ေျပာေပမယ့္။ က်ေနာ္တုိ႔ ရံုးနဲ႔ က်ေနာ္တို႔လူေတြ အေနာက္ကို တေကာက္ေကာက္လိုက္ၿပီး ၾကည့္တဲ့အလုပ္က ပိုၿပီးေတာင္ အရင္ထက္မ်ားေသးတယ္။ ဒါေၾကာင့္ သူတို႔က သူတို႔ကိုသူတို႔ လံုၿခံဳၿပီလို႔ ဒီလုိယူဆမယ္လို႔ေတာ့ မထင္ပါဘူး။

ဦးေက်ာ္ဇံသာ ။ ။ အဲဒါဆိုရင္ သူတို႔ လြတ္ရဲတယ္။ လြတ္မယ္ဆုိရင္ေပါ့။

ဦးဥာဏ္ဝင္း ။ ။ လြတ္မယ္ဆိုရင္ေတာ့ လြတ္ရဲတယ္လို႔ က်ေနာ္ထင္ပါတယ္။

ဦးေက်ာ္ဇံသာ ။ ။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ လြတ္လာလို႔ ျပည္သူေတြရဲ ႔ သေဘာထား၊ ျပည္သူေတြရဲ ႔ လႈပ္ရွားမႈ၊ အျခား နိုင္ငံေရးအဖြဲ႔ေတြရဲ ႔ လႈပ္ရွားမႈ အေျခအေနတစံုတရာ ေျပာင္းလဲလာႏိုင္မႈ အလားအလာ မရွိဘူးလား။

ဦးဥာဏ္ဝင္း ။ ။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို လြတ္လိုက္ျခင္းအားျဖင့္ အတိုင္အတာေတာ့မသိဘူး။ အေျပာင္းအလဲေတာ့ ရွိလိမ့္မယ္။ ဘာေၾကာင့္လည္းဆိုေတာ့ ျပည္သူလူထုကလည္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ကို ေမွ်ာ္လင့္တယ္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကလည္း ျပည္သူနဲ႔ ထိေတြ႔မွာပဲ။ ေသခ်ာတဲ့ကိစၥကေတာ့ ႏိုင္ငံတဝွမ္းလံုးမွာရွိတဲ့ ျပည္သူနဲ႔ ထိေတြ႔မယ့္အလုပ္က ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က သူ႔အလုပ္ဆိုၿပီး သူလုပ္လိမ့္မယ္။ အဲဒါေၾကာင့္ အဲဒီမွာ ေျပာင္းလဲမႈေတာ့ တခ်ဳိ ႔ ရွိႏိုင္တာေပါ့။ အတိုင္အတာေတာ့ မေျပာႏိုင္ပါဘူး။

ဦးေက်ာ္ဇံသာ ။ ။ အဲဒီဟာက ေရြးေကာက္ပြဲျဖစ္စဥ္ကို ရိုက္ခတ္သြားႏိုင္မယ့္ အေျပာင္းအလဲမႈမ်ဳိး မျဖစ္ႏိုင္ဘူးလား။

ဦးဥာဏ္ဝင္း ။ ။ အဲဒါလည္း လြတ္လာတဲ့အတြက္ အရွိန္အဟုန္တခုေတာ့ ရွိမွာေပါ့။ ဒါေပမဲ့ ေရြးေကာက္ပြဲနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ရွိရင္ အခုကတည္းကိုက လူထုရဲ ႔ ဆႏၵနဲ႔ ႏိုင္ငံေတာ္က လုပ္ေနတဲ့ ေရြးေကာက္ပြဲက ဆန္႔က်င္ဘက္ျဖစ္ေနတယ္ဆုိတာ က်ေနာ္တုိ႔ ပတ္ဝန္းက်င္မွာေတာ့ အဲဒီအတုိင္းပဲ ျမင္တယ္။ ျဖစ္ေနၿပီးသားလို႔ ေျပာခ်င္တာပါ။

ဦးေက်ာ္ဇံသာ ။ ။ လူေတြကလည္း ဒါကို ႏိုင္ငံတကာကလည္း အမ်ားႀကီးေတြ႔ေနရပါတယ္။ ေနာက္တခုက ၾကားျဖတ္ေမးရမယ္ဆိုရင္ ႏိုင္ငံတကာက အကဲျဖတ္အဖြဲ႔ေတြကို လက္မခံဘူး။ ဒါအျပင္ က်ေနာ္တုိ႔ သတင္းသမားေတြကိုလည္း ျပည္တြင္းလာေရာက္ၿပီး သတင္းယူခြင့္မရွိဘူး။ ျပည္တြင္းက သတင္းသမားေတြကိုလည္း အင္မတန္ ကန္႔သတ္တားဆီးထားတာကိုလည္း ေတြ႔ရပါတယ္။ ဒါေတြကို ၾကည့္ရင္ ဆရာတို႔က ဘယ္လိုသံုးသပ္ပါသလဲ။ ဒီေရြးေကာက္ပြဲက ၉၀ ေရြးေကာက္ပြဲနဲ႔ ဘယ္လိုျခားနားပါသလဲ။

ဦးဥာဏ္ဝင္း ။ ။ ဒီဥစၥာကေတာ့ လံုးဝမသင့္ေလွ်ာ္တဲ့ ကိစၥ။ အခုလုပ္ရပ္ကေတာ့ ငါ့ျမင္းငါစိုင္း စစ္ကိုင္းေရာက္ေရာက္ လို ျဖစ္ေနတာ။

ဦးေက်ာ္ဇံသာ ။ ။ ဆိုေတာ့ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ျပန္လြတ္မယ့္ရက္ကို ျပန္ေကာက္မယ္ဆုိရင္။ ေရြးေကာက္ပြဲသေဘာထား တစံုတရာ ေျပာင္းလဲလာႏိုင္စရာ ရွိပါသလား။ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ဘက္ေန ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ျပန္လြတ္လာတဲ့အခါ။

ဦးဥာဏ္ဝင္း ။ ။ အေျပာင္းအလဲ မရွိပါဘူး။ က်ေနာ္တို႔ အခု ေဆာင္ရြက္ေနတဲ့ကိစၥေတြက ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ႔ သေဘာတူတဲ့ကိစၥေတြပဲ က်ေနာ္တို႔အေနနဲ႔ ေျပာင္းလဲစရာ အေၾကာင္းမရွိပါဘူး။

ဦးေက်ာ္ဇံသာ ။ ။ အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ က အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအင္အားစုဆိုၿပီး ေရြးေကာက္ပြဲဝင္ဖို႔ ျပင္ဆင္တယ္ဘာညာ ရွိၾကပါတယ္။ အဲဒီအခါမွာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ႔ ကိုယ္တိုင္လည္း မေတြ႔ခဲ့ရဘူး။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရဲ ႔ သေဘာထားကိုတဆင့္ စကားသာေျပာခဲ့ရတယ္ဆုိေတာ့ အခုေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ကိုလည္း သူတုိ႔လည္း ကိုယ္တိုင္ေတြ႔ေကာင္းေတြ႔ရလိမ့္မယ္။ ေရြးေကာက္ပြဲမတုိင္ခင္ အဲဒီလို ေတြ႔ခြင့္ရႏိုင္မယ္ အလားအလာ ရွိပါသလား။ အဲဒီအေပၚမွာ သူတို႔ဘက္က တစံုတရာ ေျပာင္းလဲသြားႏိုင္မလား။

ဦးဥာဏ္ဝင္း ။ ။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ျပည္သူေတြနဲ႔ေတာင္ ေတြ႔တာပဲ။ ဘယ္သူနဲ႔ မဆိုေတြ႔ဖို႔ ျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္။ သို႔ေသာ္ ေတြ႔ပံုေတြ႔နည္းနဲ႔ ေတြ႔ဖို႔ အခ်ိန္အကန္႔အသတ္ ဒါေတြေတာ့ တမ်ဳိးရွိပါေပ့ါ။

ဦးေက်ာ္ဇံသာ ။ ။ ေရြးေကာက္ပြဲကို ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ လြတ္လာတဲ့အခါ ကိုယ္တိုင္ေစာင့္ၾကည့္တာ၊ သံုးသပ္တာ၊ တကယ္လို႔ ေရြးေကာက္ပြဲ ဆက္လက္ ျဖစ္မယ္ဆုိရင္ေပါ့။ အဲဒီလို ျဖစ္လာမယ္လို႔ ထင္ပါသလား။

ဦးဥာဏ္ဝင္း ။ ။ အဲဒါကေတာ့ ကိုယ္တုိင္ေစာင့္ၾကည့္ဖို႔ဆုိတာ မျဖစ္ႏိုင္ဘူးေလ။ အခု ေရြးေကာက္ပြဲ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းေတြအရ။ က်ေနာ္တို႔ မဲေပးမယ့္လူမဟုတ္ရင္ ကိုက္ (၅၀) အတြင္း မဝင္ရတို႔။ သတင္းသမားလည္း မဝင္ရ။ ဒီစည္းကမ္းေတြအရဆိုရင္။ မဲရံုးကို ကုိယ္တုိင္ေစာင့္ၾကည့္ဖို႔ဆုိတာေတာ့ မျဖစ္ႏိုင္ပါဘူး။

ဦးေက်ာ္ဇံသာ ။ ။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ က က်ေနာ္တုိ႔ သတင္းသမားေတြနဲ႔ အျပင္က ဆက္သြယ္မယ့္ သတင္းသမားေတြ၊ ျပည္တြင္းသမားေတြနဲ႔ ေတြ႔ခြင့္ေပးမယ္လို႔ ထင္ပါသလား။

ဦးဥာဏ္ဝင္း ။ ။ က်ေနာ္တုိ႔ အျမင္ကေတာ့ လြတ္ေပးလိုက္လို႔ရွိရင္ အဲဒါနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ခြင့္ျပဳခ်က္ ေတာင္းဆိုစရာမလုိဘူး။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကေတာ့ သတင္းသမားေတြကို ေတြ႔မွာပဲ။

ဦးေက်ာ္ဇံသာ ။ ။ ဆရာတို႔ ခန္႔မွန္းတာ ဘယ္ေန႔ကို ေနာက္ဆံုးခန္႔မွန္းပါသလဲ။

ဦးဥာဏ္ဝင္း ။ ။ က်ေနာ့္ ခန္႔မွန္းခ်က္ ေျပာရရင္ လြတ္ရက္ေစ့တဲ့ (၁၃) ရက္ေန႔ မတိုင္ခင္။ ဘယ္ရက္ျဖစ္မလဲဆုိတာကိုေတာ့ ေစာင့္ၾကည့္ရမွာေပါ့။

ဦးေက်ာ္ဇံသာ ။ ။ (၁၃) ရက္ဆိုရင္ေတာ့ ေရြးေကာက္ပြဲ ၿပီးသြားၿပီေပါ့။

ဦးဥာဏ္ဝင္း ။ ။ ဟုတ္ပါတယ္။

ဦးေက်ာ္ဇံသာ ။ ။ ေရြးေကာက္ပြဲမတုိင္ခင္ ျဖစ္ႏိုင္မယ္ဆိုတာက။

ဦးဥာဏ္ဝင္း ။ ။ ေရြးေကာက္ပြဲ မတိုင္ခင္က ျဖစ္ႏိုင္တယ္လို႔ တြက္ေနတာက အခုနလို ခပ္စိတ္စိတ္ေလး ရံုးခ်ိန္ေတြ ထြက္ေနတယ္။ အစဥ္အလာမဟုတ္ေသာ အခါတိုင္း အေလ့အက်င့္မရွိတဲ့ ရံုးခ်ိန္ေပးပံု၊ ထြက္ပံုထြက္နည္းေတြ ျဖစ္ေနတယ္။ အဲဒါေၾကာင့္မို႔ ဒီေအာ္ဒါကလည္း အဲဒီလို ထြက္ရင္ေတာ့ ေရြးေကာက္ပြဲ မတိုင္ခင္ျဖစ္မယ္လို႔ က်ေနာ္တုိ႔ ခန္႔မွန္းတယ္။

ဦးေက်ာ္ဇံသာ ။ ။ ေရြးေကာက္ပြဲ ၿပီးတဲ့အခင္းအက်င္းကိုလည္း နည္းနည္းေျပာပါ။ ဆရာတို႔ဘက္က ဘယ္လိုခန္႔မွန္းထားပါသလဲ။

ဦးဥာဏ္ဝင္း ။ ။ ေရြးေကာက္ပဲြၿပီးရင္လည္း က်ေနာ္တုိ႔က ဦးေက်ာ္ဇံသာ တို႔သိတဲ့အတိုင္း ႏိုင္ငံေတာ္ တရားရံုးခ်ဳပ္မွာလည္း အန္အယ္လ္ဒီအတြက္ အမႈေတြ တင္ထားတယ္။ ဒီအမႈေတြအတြက္ ရုန္းပမ္းရမယ္။ ဒီအမႈေတြအတြက္ လံုးပမ္းရမယ္ဆိုတာ အန္အယ္လ္ဒီ ရပ္တည္ေရးအတြက္ လံုးပမ္းရမယ္။ အန္အယ္လ္ဒီ ဟာ ေရြးေကာက္ပြဲၿပီးသြားရင္လည္း ညီညီၫႊတ္ၫြတ္နဲ႔ ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒေတြ ေျပာင္းလဲေရးကို ဆက္လက္ႀကိဳးပမ္းသြားမယ့္ ဦးတည္ခ်က္ေပါ့။

ဦးေက်ာ္ဇံသာ ။ ။ တခ်ဳိ ႔ေသာလူေတြက ေရြးေကာက္ပြဲၿပီးရင္ ျဖစ္လာႏုိင္မယ့္ scenario ေတြ၊ ျမင္ကြင္းေတြ၊ အခင္းအက်င္းေတြကို အမ်ဳိးမ်ဳိးတြက္ၾကပါတယ္။ တခ်ဳိ ႔ကေတာ့ အေမရိကန္အစိုးရေတာင္မွ ေရြးေကာက္ပြဲၿပီးရင္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ structural change တိုက္ရိုက္မဟုတ္ေတာင္ ဒီအေပၚမွာ အေျခခံၿပီး အေျပာင္းအလဲ တစံုတရာ ျဖစ္လာလိမ့္မယ္။ ေရြးေကာက္ပြဲၿပီး တက္လာမယ့္ အစိုးရနဲ႔ ဆက္ဆံဖို႔ အခြင့္အလမ္း ေပၚလာေကာင္းေပၚလာမယ္ဆိုၿပီး လုပ္သင့္တာေတြကို မလုပ္ဘဲနဲ႔ အခ်ိန္ေစာင့္တဲ့ သေဘာေတြကို ေတြ႔ရပါတယ္။ အဲဒီအေပၚမွာ အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္က ဘယ္လိုသေဘာထားပါသလဲ။

ဦးဥာဏ္ဝင္း ။ ။ ေရြးေကာက္ပြဲ ၿပီးသြားရင္ ဘယ္ေလာက္ၾကာမွ အစိုးရျဖစ္မလဲဆိုတာကို က်ေနာ္တုိ႔ မေျပာႏိုင္ဘူး။ ဘယ္ျဖစ္လုိ႔ မေျပာႏိုင္သလဲဆိုေတာ့ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ပုဒ္မ (၁၂၄ - က) အရ။ အဲဒီ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္အၿပီး ေနာက္တႀကိမ္ က်င္းပမယ့္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကို နအဖ က ဆက္လက္ကိုင္ထားတယ္။ Limitation မရွိဘူး။ အဲဒီေတာ့ အစိုးရ ဆိုတာ ေတာ္ေတာ္ေဝးတယ္လို႔ က်ေနာ္တို႔ ခန္႔မွန္းတယ္။ ေနာက္တခုက အစိုးရဆိုတဲ့ကိစၥေပၚလာရင္ အဲဒါကလည္း ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္နဲ႔ သမၼတရဲ ႔ အစိုးရပဲ။ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ရဲ ႔ အစိုးရမဟုတ္ဘူး။ အဲဒီအေျခအေနကို ၾကည့္ၿပီးေတာ့ ႏိုင္ငံတကာကလည္း အဲဒီအခ်ိန္ေရာက္မွ ပိုမိုသေဘာေပါက္လာႏိုင္မယ္။ က်ေနာ္တုိ႔ကေတာ့ ဒီအတုိင္း ျမင္ပါတယ္။

ဦးေက်ာ္ဇံသာ ။ ။ ေနာက္တခုက ေရြးေကာက္ပြဲၿပီးသြားၿပီ သူတို႔ ဖြဲ႔လိုက္တဲ့ အစိုးရ သူတို႔ကိုယ္တုိင္ စိတ္တိုင္းက်ဖြဲ႔လိုက္တဲ့ အစိုးရေပၚလာသည္တိုင္ ျမန္မာႏိုင္ငံနဲ႔ စီးပြားေရးလုပ္ခ်င္တဲ့ ႏိုင္ငံေတြ၊ လုပ္လက္စ ႏိုင္ငံတခ်ဳိ ႔က အခြင့္အေကာင္း ရလာတာေပါ့။ ဒါေရြးေကာက္ပြဲအရ ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ထားတဲ့ အစိုးရတရပ္နဲ႔ ဆက္သြယ္တာျဖစ္တယ္လို႔ စီးပြားေရး ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈေတြ တရုတ္၊ အိႏိၵယ၊ အာဆီယံ တုိ႔က။ အဲဒီအခါမွာ လူလတ္တန္းစား အေရအတြက္ဟာ စီးပါြးေရး ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈနဲ႔ ေပၚေပါက္လာၿပီးေတာ့ တျဖည္းျဖည္း အေျပာင္းအလဲဖက္ကို ဦးတည္လာမယ္လို႔ တခ်ဳိ ႔ကလည္း တြက္ၾကပါတယ္။ အဲဒါကိုလည္း အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္က ဘယ္လိုသေဘာထားပါသလဲ။

ဦးဥာဏ္ဝင္း ။ ။ က်ေနာ္တို႔အေနနဲ႔ အစိုးရအဖြဲ႔မွာ အေျပာင္းအလဲ မရွိဘူးလို႔ထင္တယ္။ အဲဒါေၾကာင့္ အစိုးရအဖြဲ႔မွာလည္း ဘာမွ အေျပာင္းအလဲမရွိဘူး။ အခုနလုိ လမ္းေတြပြင့္လာၿပီး ပိုမုိေကာင္းမြန္လာမယ္ဆိုတာ မျဖစ္ႏိုင္ဘူးလို႔ က်ေနာ္တုိ႔အေနနဲ႔ ယူဆတယ္။

ဦးေက်ာ္ဇံသာ ။ ။ ဆိုၾကပါစို႔ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ဟာ ေရြးေကာက္ပြဲမတိုင္ခင္ လြတ္လာတယ္ ထားပါအုံးေတာ့ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အေနနဲ႔ ေရြးေကာက္ပြဲအေပၚ ထားရွိတဲ့သေဘာထားက တစံုတရာ ေျပာင္းလဲသြားစရာ မရွိပါဘူး။ တခ်ိန္တည္းမွာလည္း စစ္အစိုးရဘက္ကလည္း သူတုိ႔လုပ္ေနတဲ့ ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ ခ်မွတ္လုပ္ကိုင္ေနတဲ့ တဖက္သတ္ လုပ္ရပ္ေတြကို ေျပာင္းလဲျပဳျပင္စရာအေၾကာင္းလည္း လံုးဝမရွိေတာ့ပါဘူး။ ဆိုေတာ့ကာ ျပည္သူလူထု တကယ့္ေမွ်ာ္လင့္ေတာင္းတတဲ့ အမ်ဳိးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး၊ ျပည္သူ႔ဘဝ သာယာဝေျပာေရးဆုိတာကေတာ့ ဆက္လက္ၿပီး ေရႊျပည္ေတာ္ ေမွ်ာ္တိုင္ေဝး ျဖစ္ေနလိမ့္မယ္လို႔ ထင္မိပါေၾကာင္း။
http://www.voanews.com/burmese/news/news-analysis/news_analysis_11-03-10-106664303.html