Saturday, December 25, 2010

ထားဝယ္ ေရနက္ဆိပ္ကမ္း စီမံကိန္းအနစ္နာဆုံးမွာ စင္ကာပူျဖစ္ႏိုင္

ေဒၚလာသန္း ၈၆၀၀ တန္ ထားဝယ္ ေရနက္ဆိပ္ကမ္း စီမံကိန္း ျမန္မာ့ ပထမဆံုး အထူး စီးပြားေရးဇုန္ ျဖစ္လာမည္

E-mail Print PDF
၂၀၀၀ ျပည္႕ႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလ ၁၁ ရက္ေန႕တြင္ ထိုင္းဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ေနျပည္ေတာ္သို႕ သြားေရာက္ခဲ့ၿပီး သံုးပတ္အၾကာ ေရြးေကာက္ပြဲ အႀကိဳကာလ ႏိုဝင္ဘာ ၂ ရက္ေန႕တြင္ ေနျပည္ေတာ္၌ ထိုင္းႏိုင္ငံ၏ အႀကီးဆံုး ေဆာက္လုပ္ေရး ကုမၸဏီျဖစ္သည့္ Italian - Thai ႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ပို႕ေဆာင္ေရး ဝန္ႀကီးဌာနတို႕ ေဒၚလာ ဂ ဒႆမ ၆ ဘီလီယံတန္ ထားဝယ္ေရကန္ ဆိပ္ကမ္းႏွင့္ စက္မႈဇုန္ တည္ေဆာက္ေရး စီမံကိန္း သေဘာတူ စာခ်ဳပ္ လက္မွတ္ ေရးထိုးခဲ့ၾကရာ ထိုစီမံကိန္းသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ပထမဦးဆံုးေသာ အထူး စီးပြားေရးဇုန္ (Special Economic Zone) အျဖစ္ ေပၚေပါက္လာမည္ ျဖစ္ၿပီး ျမန္မာ့ စီးပြားေရးကို ဆြဲတင္ သြားေပေတာ့မည္ဟု ယူဆရသည္။
ထိုစီမံကိန္းကို ဆယ္ႏွစ္အတြင္း ျပီးစီးေအာင္ အေကာင္အထည္ ေဖာ္သြားမည္ ျဖစ္ကာ အဆင့္သုံးဆင့္ ပါ၀င္ျပီး ေရနက္ ဆိပ္ကမ္း၊ စက္မႈဇုန္ႏွင့္ ထိုင္းႏုိင္ငံသို႔ ကားလမ္း၊ ရထားလမ္းမ်ားျဖင့္ ဆက္သြယ္ေရးတို႔ ပါ၀င္သည္။ စက္မႈဇုန္သည္ အေရွ႕ေတာင္ အာရွေဒသ တစ္ခုလုံးတြင္ အၾကီးဆုံး စက္မႈဇုန္ အျဖစ္ ေပၚထြက္လာမည္ဟု ခန္႔မွန္းထားၾကသည္။
ထား၀ယ္ ေရနက္ဆိပ္ကမ္း စီမံကိန္းသည္ ေဒသတြင္းတြင္ ကုန္စည္ ပို႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ ကူးသန္း ေရာင္း၀ယ္ေရး အခ်က္အခ်ာ ဌာနအျဖစ္သို႔ ေရာက္ရွိမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ခန္႔မွန္းထားၾကသည္။ အေရွ႕ေတာင္အာရွႏွင့္ ေတာင္ တ႐ုတ္ပင္လယ္ ႏိုင္ငံမ်ားကို အိႏိ္ၵယ သမုဒၵရာသို႔ ကပၸလီ ပင္လယ္ျပင္မွ တစ္ဆင့္ ဆက္သြယ္ေပးမည္ ျဖစ္သည္။
ထား၀ယ္ ေရနက္ဆိပ္ကမ္းသည္ ထိုင္းပို႔ကုန္မ်ားကို ဥေရာပႏွင့္ အေရွ႕ အလယ္ပိုင္းေဒသမ်ားသုိ႔ ပို႔ေဆာင္ရာတြင္ ေရြးခ်ယ္စရာအသစ္ ျဖစ္လာေပမည္။ ထိုင္းႏုိင္ငံ၏ အဓိက ဆိပ္ကမ္းအခ်ဳိ႕ "အ"သြားမည္ျဖစ္ျပီး ျမန္မာႏုိင္ငံ အေပၚ မွီခို အားထားရမႈ ျမင့္တက္လာမည္ ျဖစ္ေသာ္လည္း ထိုင္းႏုိင္ငံအဖို႔ ယခုကဲ့သုိ႔ ဆုံးျဖတ္ျခင္းမွာ ေရရွည္ကို ေမွ်ာ္ကာ ဆုံးျဖတ္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ႏုိင္ေၾကာင္း ျမန္မာ့စီးပြားေရး ေလ့လာ သုံးသပ္သူ တစ္ဦးက ေျပာၾကားသည္။
ထား၀ယ္ေရနက္ စီမံကိန္းသည္ အာရွ အေနာက္ျခမ္းႏွင့္ အာရွ အေရွ႕ျခမ္း အၾကား ေျမသား တံတားထိုးျခင္း Land Bridge ဟု အာရွ စီးပြားေရး သတင္းမ်ားက ေဖာ္ျပသည္။
ယခုကဲ့သုိ႔ ထား၀ယ္ ေရနက္ စီမံကိန္း ေဖာ္ေဆာင္လိုက္ျခင္းေၾကာင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ပထ၀ီ၀င္ ႏုိင္ငံေရးအရ တန္ဖိုး ပိုမို ျမင့္တက္လာမည္ျဖစ္ျပီး အနီးစပ္ဆုံးအားျဖင့္ စူးအက္တူးေျမာင္းႏွင့္ အိမ္ရွင္ႏုိင္ငံ အီဂ်စ္တို႔၏ အေနအထားကို ယွဥ္ၾကည့္ျခင္းျဖင့္ သိႏုိင္သည္။
ဘန္ေကာက္ႏွင့္ ထား၀ယ္ျမိဳ႕သည္ ကီလိုမီတာ ၅၀၀ ခန္႔သာ ကြာေ၀းေသာေၾကာင့္ ယခုစီမံကိန္း လမ္း ေဖာက္လုပ္ျပီးသြားလွ်င္ ထိုင္းပင္လယ္ေကြ႕ႏွင့္ စင္ကာပူႏုိင္ငံအား ပတ္သြားေနရသည့္ ပင္လယ္ ခရီးလမ္းေၾကာင္းကို ခ်ဳံ႕ပစ္ႏုိင္မည္ျဖစ္ကာ ေတာင္အာရွ၊ အာဖရိက ေတာင္ပိုင္းႏွင့္ အေရွ႕အလယ္ပိုင္းရွိ ေစ်းကြက္မ်ားႏွင့္ ပိုမို နီးကပ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ထိုင္းစီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္ အသိုင္းအ၀န္း၏ သုံးသပ္ခ်က္ကို သတင္းစာမ်ားက ေရးသား ေဖာ္ျပသည္။
ထိုင္း ကုန္တင္ သေဘၤာမ်ားသည္ မလကၠာ ေရလက္ၾကားကို ပတ္ကာ အိႏိ္ၵယသမုဒၵရာသို႔ သြားေရာက္ ရသည့္ကာလသည္ သုံးပတ္ခန္႔ၾကာေသာ္လည္း ကားလမ္းျဖင့္မူ ဘန္ေကာက္-ရန္ကုန္ ခရီးလမ္း မေကာင္းသည့္ အေျခအေနတြင္ပင္လွ်င္ ေလးရက္ခန္႔သာ ၾကာသည္။
ထား၀ယ္ေရနက္ဆိပ္ကမ္း ပုံေပၚလာလွ်င္ စင္ကာပူ၏ ေစ်းကြက္အခ်ဳိ႕ကို ယင္း ေရနက္စီမံကိန္းက ရႏုိင္သည့္အတြက္ အနစ္နာဆုံးမွာ စင္ကာပူျဖစ္ႏိုင္သည္။
အဆိုပါ စီမံကိန္းသည္ ထိုင္းႏုိင္ငံ၏ အဓိကဆိပ္ကမ္းႏွင့္ စက္မႈဇုန္ထက္ ဆယ္ဆ ႀကီးမားေၾကာင္း အဆိုပါ စီမံကိန္းကို ေလ့လာခဲ့သည့္ ထိုင္းႏုိင္ငံ ကုန္သည္ၾကီးမ်ား အသင္း ဒုတိယဥကၠ႒၏ ေျပာၾကားခ်က္ကို နာမည္ေက်ာ္ စီးပြားေရး သတင္းဌာန ျဖစ္သည့္ Bloomberg သတင္းတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။
ယခုစီမံကိန္းသည္ Italian - Thai ၏ သမိုင္းတစ္ေလွ်ာက္တြင္ အၾကီးမားဆုံး စီမံကိန္းျဖစ္ကာ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံတြင္ သံမဏိ အမ်ားဆုံး ထုတ္လုပ္သူ Nippon Steel Corporation ႏွင့္ ထိုင္းႏိုင္ငံရွိ စြမ္းအင္ အၾကီးဆုံး ထုတ္လုပ္သူ PTT တို႔ အပါအ၀င္ တ႐ုတ္၊ ဂ်ပန္ႏွင့္ ထိုင္းႏုိင္ငံတို႔မွ ရင္းႏွီး ျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားသည္ အဆိုပါ စီမံကိန္းတြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံရန္ စိတ္၀င္စားေနေၾကာင္း ထိုင္း ကုန္သည္ၾကီးမ်ား အသင္း ဒုတိယဥကၠ႒က ေျပာဆုိခဲ့သည္။
ထိုင္းႏုိင္ငံ အမ်ိဳးသား စီးပြားေရးႏွင့္ လူမႈေရး ဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္မႈ ဘုတ္အဖြဲ႕ (National Economics and Social Development) မွ ေလ့လာ ဆန္းစစ္သူတစ္ဦးက ထိုင္းႏိုင္ငံတြင္းႏွင့္ ျပည္ပမွ ပုဂၢလိက ကုမၸဏီမ်ားသည္ ထား၀ယ္ ေရနက္ဆိပ္ကမ္း စီမံကိန္းတြင္ ေဆာက္လုပ္သူအျဖစ္ လည္းေကာင္း၊ ရင္းႏွီး ျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားအျဖစ္ လည္းေကာင္း ပါ၀င္ရန္ စိတ္၀င္စား ေနေၾကာင္း ေအာက္တိုဘာ လအတြင္းက ေျပာၾကားခ်က္ကို Blooberg တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။
Italian - Thai ကုမၸဏီ၏ ရွယ္ယာမ်ားသည္ ယခုႏွစ္အတြင္း ၈၅ ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔ ျမင့္တက္ေနခဲ့ျပီး ႏုိ၀င္ဘာလ ၂ ရက္ေန႔ လက္မွတ္ေရးထိုးအၿပီး ေနာက္တစ္ရက္ ႏုိ၀င္ဘာလ ၃ ရက္တြင္ ရွယ္ယာေစ်းႏႈန္း ၇ ရာခိုင္ႏႈန္း ျမင့္တက္ သြားခဲ့သည္။
Italian - Thai ကုမၸဏီကို ၁၉၅၈ ခုႏွစ္က အီတလီႏွင့္ ထိုင္း စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္ၾကီးမ်ား ပူးေပါင္းကာ စတင္ တည္ေထာင္ခဲ့ျပီး ထိုင္းႏုိင္ငံ၏ အဓိက ေဆာက္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းခြင္မ်ားကို လုပ္ကိုင္ခဲ့ကာ ထိုင္း သု၀ဏၰဘူမိ အျပည္ ျပည္ဆုိင္ရာ ေလဆိပ္ကို တည္ေဆာက္ခဲ့သည္။
ယင္းစီမံကိန္းကို BOT - (Build Operate and Transfer တည္ေဆာက္၊ လည္ပတ္၊ လႊဲေျပာင္း) စနစ္ျဖင့္ လုပ္ကိုင္သြားမည္ျဖစ္ျပီး ကာလမွာ ႏွစ္ ၆၀ ျဖစ္သည္။
ထိုစီမံကိန္း စက္မႈဇုန္တြင္ အၾကီးစား စက္မႈလုပ္ငန္းမ်ား ျဖစ္သည့္ သံမဏိ စက္႐ုံ၊ ဓာတ္ေျမၾသဇာ စက္႐ုံ၊ လွ်ပ္စစ္ ဓာတ္အားေပး စက္႐ုံမ်ား ပါ၀င္မည္ ျဖစ္သည္။ ထား၀ယ္ျမိဳ႕ႏွင့္ ထိုင္းႏုိင္ငံ ကန္ခ်နာဘူရိ အၾကား ကားလမ္း၊ ရထားလမ္းႏွင့္ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕ ပိုက္လိုင္းတို႔ ဆက္သြယ္မည္ ျဖစ္သည္။
ထား၀ယ္ ေရနက္စီမံကိန္း၏ ထိုင္းႏုိင္ငံ အေ၀းေျပး ကားလမ္းသည္ ဘန္ေကာကျ္မဳိ ႕သို႕ တင္ပို႕ ဆက္သြယ္ သြားမည္ျဖစ္ရာ ဘန္ေကာက္ျမိဳ႕မွတစ္ဆင့္ ကေမၻာဒီးယားႏုိင္ငံ ဆီဆုိဖြန္းၿမိဳ႕ကို ျဖတ္သန္းကာ ဗီယက္နမ္ႏုိင္ငံ ဗန္ေတာင္ျမိဳ႕ႏွင့္ ကြမ္ႏြန္ျမိဳ႕သို႔ ဆက္သြယ္သည့္ Greater Mekong Subregion Southem Corridor မဲေခါင္ေဒသၾကီး ေတာင္ပိုင္း စၾကႍလမ္းမႀကီးႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ကာ အေ၀းေျပးလမ္းမၾကီး ေဖာက္လုပ္သြားမည္ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ အာရွအေရွ႕ႏွင့္ အေနာက္ စီးပြားေရးစၾကႍ East - West Corridor တြင္ ပဓာနက်ေသာ ေနရာ ျဖစ္လာေပမည္။
မဟာမဲေခါင္ေဒသ ဖြံ႕ျဖိဳးေရး စီမံကိန္းတြင္ အထက္ပါ လမ္းေၾကာင္းအျပင္ ေနာက္ထပ္ လမ္းေၾကာင္း ႏွစ္ေၾကာင္း ရွိေနေသးသည္။ ေမာ္လျမိဳင္ျမိဳ႕မွ ဗီယက္နမ္ႏုိင္ငံ ဒါနန္းျမိဳ႕ ဆိပ္ကမ္းအထိ ေဖာက္လုပ္မည့္ အေရွ႕ႏွင့္ အေနာက္လမ္းေၾကာင္းသည္ ျမန္မာ၊ ထိုင္း၊ လာအို၊ ဗီယက္နမ္ တို႔ကို ကားလမ္းျဖင့္ ဆက္သြယ္သြားမည္ျဖစ္ကာ ျမ၀တီ-ေမာ္လျမိဳင္ အပိုင္းကို ထိုင္းကုမၸဏီမ်ားက ေဆာက္လုပ္လ်က္ ရွိသည္။ ေမာ္လျမိဳင္ႏွင့္ ထား၀ယ ္ကားလမ္းမွာ တည္ရွိျပီးျဖစ္ရာ ထိုလမ္းေၾကာင္းကို အဆင့္ျမင့္ တင္လိုက္႐ုံျဖင့္ ထား၀ယ္ ေရနက္ဆိပ္ကမ္းသည္ အေရွ႕ႏွင့္ အေနာက္ လမ္းေၾကာင္းႏွင့္ ဆက္သြယ္မိေပမည္။
ေျမာက္-ေတာင္ စီးပြားေရး လမ္းေၾကာင္းသည္ ျမန္မာႏွင့္ လာအိုတို႔ကိုျဖတ္ကာ ထုိင္းႏိုင္ငံ ဘန္ေကာက္ႏွင့္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ ကူမင္းကို ဆက္သြယ္ထားသည္။
ေရနက္ဆိပ္ကမ္း တည္ေဆာက္ေရး လုပ္ငန္းတြင္ ေတာင္ပိုင္း ဆိပ္ကမ္းႏွင့္ ေျမာက္ပိုင္း ဆိပ္ကမ္းဟု ႏွစ္ခုရွိျပီး ဆိပ္ခံတံတား ႏွစ္ခုတြင္ တန္ခ်ိန္ ၂၀,၀၀၀ မွ ၅၀,၀၀၀ ရွိ သေဘၤာစင္းေရ ၂၅ စင္း တစ္ျပိဳင္တည္း ဆိုက္ကပ္ႏုိင္ကာ တစ္ႏွစ္လွ်င္ ကုန္စည္ မက္ထရစ္တန္ခ်ိန္ သန္း ၁၀၀ ခန္႔ ကိုင္တြယ္ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္မည္ ျဖစ္သည္။ စီမံကိန္းတြင္ စက္မႈဇုန္နယ္ေျမ တည္ေဆာက္ရန္ ေျမဧရိယာ စတုရန္း ကီလိုမီတာ ၂၅၀ သတ္မွတ္ထားျပီး ထိုစက္မႈဇုန္နယ္ေျမတြင္ ေျမဧရိယာ ၂၀ ဒသမ ၉ စတုရန္း ကီလိုမီတာရွိ အၾကီးစား စက္မႈဇုန္ ႏွစ္ခု၊ ေျမဧရိယာ ၆၅ ဒသမ ၁ စတုရန္း ကီလုိမီတာရွိ အလယ္အလတ္ စက္မႈဇုန္တစ္ခု၊ ေျမဧရိယာ ၄၃ စတုရန္း ကီလိုမီတာရွိ လမ္းႏွင့္ ပန္းျခံမ်ား ပါ၀င္သည့္ အမ်ားသုံး နယ္ေျမႏွင့္ ေျမဧရိယာ စတုရန္း ကီလိုမီတာ ၂၀ ရွိ ျမိဳ႕ျပ လူေနအိမ္ရာမ်ား ပါ၀င္သည္။
စီမံကိန္း တစ္ခုလုံးအတြက္ မဂၢါ၀ပ္ ၄၀၀၀ ထုတ္လုပ္ႏုိင္သည့္ လွ်ပ္စစ္ ဓာတ္အားေပး စက္႐ံု တည္ေဆာက္မည္ျဖစ္ျပီး စီမံကိန္း နယ္ေျမအတြင္း လုိအပ္ေသာ ေရ ျဖန္႔ေ၀ႏုိင္ေရးအတြက္ ေရထုထည္ ပမာဏ ကုဗမီတာ ၂၁၉ သန္း သိုေလွာင္ႏိုင္သည့္ ေရေလွာင္တမံ တည္ေဆာက္ကာ တစ္ရက္လွ်င္ ေရ ကုဗမီတာ ၉၇၅,၀၀၀ ထုတ္လုပ္ႏုိင္သည့္ ေရသန္႔စက္႐ုံက ျဖန္႔ျဖဴးေပးသြားမည္ ျဖစ္သည္။
အထူးစီးပြားေရးဇုန္ ျဖစ္ထြန္းလာလွ်င္ ထိုထား၀ယ္ ေရနက္ဆိပ္ကမ္း ဇုန္အတြင္း ႏုိင္ငံျခားေငြ လြတ္လပ္စြာ ကိုင္ေဆာင္ခြင့္၊ ႏုိင္ငံတကာ ဘဏ္မ်ား၊ ႏုိင္ငံတကာ အဆင့္မီ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားပါ ပုံေပၚလာမည္ ျဖစ္သည္။ အိမ္ရွင္ႏုိင္ငံအေနျဖင့္ အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္းမ်ား ရရွိျခင္း၊ ႏုိင္ငံတကာ အဆင့္ စီမံခန္႔ခြဲမႈမ်ားႏွင့္ ရင္းႏွီး သင္ယူခြင့္ရျခင္း၊ နည္းပညာ ေပါင္းကူးျခင္း၊ ႏုိင္ငံ၏ အျခားေဒသမ်ားတြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ စီး၀င္လာျခင္း စသည့္ မ်ားေျမာင္လွေသာ စီးပြားေရး အခြင့္အလမ္းမ်ားစြာ ရရွိလာမည္ ျဖစ္သည္။ ျမင္သာေသာ အက်ိဳးစီးပြား အျဖစ္ ထိုစီမံကိန္းကို ပံ့ပိုးေပးမည့္ ၀န္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္းမ်ား အက်ိဳး ခံစားရကာ Service Industry ၾကီးထြားလာမည္။
ပထမအဆင့္အျဖစ္ ေလးလမ္းသြား ထား၀ယ္-ကန္ခ်နာဘူရိ ကားလမ္း ေဖာက္လုပ္ ျပီးစီးသြားပါက ကနဦး အက်ဳိး ခံစားရမႈအျဖစ္ ကမၻာလွည့္ ခရီးသည္ တစ္ႏွစ္လွ်င္ ၁၄သန္း လက္ခံ ရရွိေနသည့္ ထိုင္းႏုိင္ငံမွတစ္ဆင့္ ကမၻာလွည့္ ခရီးသည္မ်ား တနသၤာရီတိုင္းသို႔ ပိုမို ၀င္ေရာက္လာဖြယ္ ရွိသည္။ ကန္ခ်နာဘူရိတြင္ နာမည္ေက်ာ္ ေသမင္းတမန္ ရထားလမ္းေပၚရွိ ေကြးျမစ္တံတား Birdge Over River Kway သည္ ကမၻာလွည့္ ခရီးသည္မ်ား အဓိက ဆြဲေဆာင္ရာ ေနရာျဖစ္ျပီး အဆိုပါေဒသမွ ခရီးသည္မ်ား ၀င္ေရာက္လာရန္ အခြင့္အလမ္းမ်ား ရွိေနသည္။
ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ယမန္ႏွစ္က ထိုင္းႏုိင္ငံသုိ႔ ပို႔ကုန္အျဖစ္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၆ ဒသမ ၉ဘီလီယံဖိုး တင္ပို႔ႏုိင္ခဲ့ျပီး ၃၈ ဒသမ ၄ ရာခိုင္ႏႈန္းမွာ ဓာတ္ေငြ႕ေရာင္းခ်မႈမွ ရရွိျခင္းျဖစ္သည္။ ထုိင္းႏုိင္ငံသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၀ ဒသမ ၃ ဘီလီယံဖိုး ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံ ထားသျဖင့္ တ႐ုတ္၊ ေဟာင္ေကာင္တို႔ကို ျဖတ္ေက်ာ္ကာ ထိပ္တန္း ႏိုင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံသူအျဖစ္ ရပ္တည္လ်က္ရွိျပီး ထား၀ယ္ ေရနက္ဆိပ္ကမ္း ပုံေပၚလာသည္ႏွင့္အတူ ျမန္မာ-ထိုင္း စီးပြားေရး ဆက္ဆံမႈ ပိုမို ျမင့္တက္လာမည္ ျဖစ္သည္။
http://thevoicemyanmar.com/index.php?option=com_content&view=article&id=770%3A2010-12-02-18-57-18&catid=156%3Abusiness&Itemid=546

လိုေနတာက အႀကီးစား ျပည္တြင္းစစ္

(တပ္တြင္းက ေလ့လာသူတဦး)

ေဒါက္တာလြဏ္းေဆြ ဘေလာ့(ဂ္)ေပၚက ရန္မင္းေအာင္ရဲ႕ ‘လက္ရိွ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးမွာ ေရွာ့ခ္ ရိုက္ဖို႔္ လိုေနတယ္’ ေဆာင္းပါး (http://drlunswe.blogspot.com/2010/12/blog-post_24.html) ကို ဖတ္ၿပီးေတာ့ ျပည္တြင္း စစ္နဲ႔မွပဲ နအဖက ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးေရးစားပဲြကို ေရာက္လာမွာ ဆိုတဲ့ အျမင္ေပၚမွာ အေျခခံၿပီး ဒီေဆာင္းပါးကို ေရးပါ တယ္။

ျပည္တြင္းစစ္ျဖစ္ဘို႔က စစ္တပ္ကဲြၿပီး အခ်င္းခ်င္း ခ်ေအာင္ အရင္လုပ္ေပးရမယ္။ အခ်င္းခ်င္း နဲနဲပါးပါးခ်လာၾကရင္၊ ၀ေတြ ကရင္ေတြလို အားရိွ တဲ့တပ္ေတြကလည္း ၀င္တိုက္ၾကရမယ္။ တျဖည္းျဖည္းနဲ႔ ျပည္တြင္းစစ္ကိုႀကီးလာေအာင္ ခ်ဲ႕ေပးၾကရပါမယ္။

ျပည္တြင္းစစ္ေၾကာင့္ လူေတြေသမွာ ထည့္မတြက္နဲ႔။ အခုလည္း စစ္တပ္အုပ္ခ်ဳပ္လို႔ လူေတြ သက္တမ္းမေစ့ပဲ ေရာ ဂါမ်ိဳးစံုနဲ႔ ေသေနၾကရတာ ႏွစ္ေပါင္း(၅၀)ရိွေနၿပီ။ သူမ်ားတိုင္းျပည္ေတြ မွာ အစိုးရေတြက ေစာင့္ရွာက္ကာကြယ္လို႔ သူတို႔ ျပည္သူေတြဟာ လူေတြအေျမာက္အျမား ေသေၾကေစႏိုင္တဲ့ တီဘီ ငွက္ဖ်ား AIDS ဆိုတဲ့ ေရာဂါဘယ အႀကီးစား ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား ကေန ေရွာင္ရွားႏိုင္လို႔္
လူ႔သက္တမ္းရွည္စြာနဲ႔ အသက္ရွင္ ေနထိုင္ေနၾကတယ္။ ျမန္မာျပည္မွာ သူမ်ားတိုင္းျပည္ေတြမွာ လြယ္လြယ္ကူကူကာကြယ္လို႔ ရေနတဲ့ ေရာဂါေတြနဲ႔ တပ္မေတာ္သားေတြ အပါအ၀င္ ျပည္သူေတြ စကၠန္႔တိုင္းမွာ ေသေနၾကရတာ ႏွစ္(၅၀)ရိွလာၿပီ။ ျပည္တြင္း စစ္ျဖစ္လာရင္ ေသြးေခ်ာင္းစီး ကုန္ၾကေတာ့မွာပဲ လူေတြေသကုန္ၾကေတာ့မွာပဲလို႔ ေျပာေနသူေတြဟာ အခုလို အခ်ိန္မတန္ပဲ ေသေနၾကတာေတြ ဟာ
ျပည္တြင္းစစ္ႏွစ္ငါးဆယ္မွာ (စစ္ ေၾကာင့္) ေသၾကရသူေတြထက္ အဆမတန္မ်ားတယ္ဆိုတာကို သတိမထား မိၾကဘူး။ ျပည္ တြင္းစစ္ေၾကာင့္ ေသၾကမွာကို ေၾကာက္ေနရင္ ဘယ္ေတာ့မွ မလြတ္ေျမာက္ဘူး။ ဒါေၾကာင့္ မတရား တာေတြကို ျမင္ေနလို႔ တပ္ထဲကေန ေတာ္လွန္ပုန္ကန္ခ်င္ေနတဲ့ တပ္မေတာ္သားေတြ အေနနဲ႔ ‘မင္းတို႔ေၾကာင့္ ျပည္တြင္းစစ္ျဖစ္ၿပီး လူေတြ ေသကုန္ၾကလိမ့္မယ္’လို႔ တခ်ိဳ႕အထက္ အရာရိွေတြ
ေျပာေျပာေနတာေတြကို ျပန္ၿပီးသံုးသပ္ၾကည့္ရမွာကေတာ့၊ ျပည္တြင္းစစ္ကပဲ လြတ္ေျမာက္မႈကို ေပးလိမ့္မယ္ ဆိုတာပါပဲ။ ေတာ္လွန္ပုန္ကန္ ရဲတဲ့ တပ္မေတာ္သားေတြဟာ ေအာင္ပဲြခံတဲ့အခ်ိန္မွာ သူရဲေကာင္းေတြ ျဖစ္လာမွာပဲ။ ေတာ္လွန္ပုန္ကန္တဲ့ တပ္မ ေတာ္သား ေတြက အမွန္တရားဘက္က ရပ္တည္တာေၾကာင့္ ေအာင္ပဲြခံမွာပဲ။ ဘယ္အရာမွာမဆို ေနာက္ဆံုးမွာ အမွန္တရားဘက္ကပဲ ေအာင္ပဲြခံတယ္။

ျပည္တြင္းစစ္ ေသးေသးေကြးေကြးနဲ႔ေတာ့ မရဘူး။ ျမန္မာျပည္မွာ ျပည္တြင္းစစ္ကို ေျပာရင္ လူေတြက ၁၉၄၈-၅၂ ေလာက္က အစိုးရတပ္ေတြနဲ႔ သူပုန္ေပါင္းစံုတပ္ေတြ အင္အားခ်င္း သိပ္မကြာပဲ တိုက္ၾကခိုက္ၾကလို႔၊ အရပ္သား ေတြပါ ေသေၾကခဲ့ၾကရတဲ့ အခ်ိန္ကာလကို ျပည္တြင္းစစ္ကာလအျဖစ္ ေျပာေျပာေနၾကတယ္။ အဲဒီ ျပည္တြင္းစစ္က ဟာသပါ။ အခု လိုေနတာက အႀကီးစားျပည္တြင္းစစ္ႀကီးပါ။
ဟိုႏိုင္ငံဒီႏိုင္ငံေတြကပါ ပါ၀င္လာၾကရတဲ့ ကြန္ဂိုတို႔ ေဘာ့စနီးယားတို႔လို အႀကီးစားျပည္တြင္းစစ္ႀကီး ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ လိုအပ္ေနပါတယ္။

အမ်ားက ေမွ်ာ္လင့္ေနတဲ့ ကုလသမဂၢတို႔ အေမရိကန္တို႔ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးမွာ တကယ္တမ္း လက္ေတြ႔က်က် ၀င္ ေရာက္ကူညီ ေျဖရွင္းေပးဘို႔ဆိုတာ စိတ္ကူးေတြယဥ္ၿပီး၊ အခုလို ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးေရးျဖစ္လာႏိုးနဲ

႔ အိညက္အိညက္နဲ႔ ေတာင္းဆိုေနၾကတဲ့ အေျခအေနမ်ိဳး မေျပာနဲ႔ ျပည္တြင္းစစ္အေသးစားနဲ႔ေတာင္ လာၾကမွာ မဟုတ္ဘူး။ ဒီေနရာမွာ ကုလသမဂၢတို႔ အေမရိကန္တို႔ကို
ေမွ်ာ္တဲ့လူေတြသိထားၾကရမွာက ျပည္တြင္းစစ္ႀကီး မီးဟုန္းဟုန္း ေတာက္ေအာင္ လုပ္ႏိုင္မွ၊ သူတို႔ ေရာက္လာၾကမွာ ဆိုတာပဲ။

ဒါေၾကာင့္ ျပည္တြင္းစစ္ႀကီး ျဖစ္ေအာင္ ၀ိုင္းလုပ္ၾက။ နအဖကလည္း သီရိလကၤာမွာလို အစိုးရဘက္ကေန ရက္ရက္ စက္စက္နဲ႔ သတ္ျဖတ္ေခ်မႈန္း အႏိုင္တိုက္နိုင္ခဲ့တဲ့ ျပည္တြင္းစစ္ကို အားက်ေနတယ္။ သီရိလကၤာကို အတုယူၿပီး တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ေတြကို နအဖက တစ္ပဲြတစ္လမ္း စမ္းၿပီး၊ အျပတ္ေခ်မႉန္းလို႔ ရမလား လုပ္ၾကည့္ခ်င္ေန တယ္။

သီရိလကၤာမွာထက္ အဆ(၁၀၀၀)ႀကီးတဲ့ ျပည္တြင္းစစ္ႀကီး ျဖစ္ေပၚလာေအာင္ ဘက္ေပါင္းစံုက ၀ိုင္းလုပ္ၾကဘို႔ လို တယ္။ နအဖကို သိပ္အထင္မႀကီးေနနဲ႔ ။ နအဖထဲမွာ ေအာက္ေျခတပ္သားေလးကေန ဟိုးထိပ္အထိ အက္သံပါေန ၿပီ။ ဟန္ပဲ ရိွတယ္။ အဆံ မရိွေတာ့ဘူး။ ဟန္ နဲ႔ လူထုကို ၿခိမ္းေျခာက္ထားတာ။

ျပည္တြင္းစစ္မီးဟုန္းဟုန္းေတာက္မွ ႏိုင္ငံျခားက မွန္တဲ့ဘက္က၀င္ပါလာတာ။ ဒီအတိုင္းက မပါၾကပါဘူး။ ဒီအတိုင္း ကေတာ့ နအဖကို ကန္႔ကြက္ေၾကာင္း အတိုက္အခံေတြကို ေထာက္ခံေၾကာင္းဆိုတာမ်ိဳးေလာက္နဲ႔ပဲ ပါးစပ္စိုက္တဲ့ အလုပ္၊ ေၾကညာခ်က္ထုတ္တဲ့ အလုပ္ေတြပဲ ႏိုင္ငံျခားက လုပ္ေပးလိမ့္မယ္။ ႏိုင္ငံျခားက ၀င္ပါေပးဘို႔ဆိုတာ သူတို႔အေပၚ မီွခိုဘို႔ မဟုတ္ဘူး။ အဲ့ဒီက်မွ
ႏိုင္ငံေရးအရ သံတမန္ေရးအရ၊ ကိုယ့္ဘက္က အကုန္ပါလာတာ။ အခုလို ဟို ဘက္လိုလို ဒီဘက္လိုလို ႏိုင္ငံေတြ၊ အဲဒီက် မွားတဲ့ဘက္ မရပ္ႏိုင္ေတာ့ဘူး။

ဟန္ပဲ ရိွတယ္ဆိုေပမဲ့ နအဖက ၿဗိတိသွ်ေတြလို ဂ်ပန္ေတြလို ျပန္ေျပးစရာ ကိုယ့္တိုင္းျပည္ဆိုတာမ်ိဳး သူတို႔မွာ မရိွ ဘူး။ ဒါေၾကာင့္ လက္နက္ေတာ့မခ်ဘူး ေနာက္ဆံုးက်ည္ဆံတစ္ေတာင့္ အထိ ခံတိုက္မယ္ဆိုတဲ့ စစ္စိတ္စစ္မာန္ရိွ ေနၾကတဲ့သူေတြဆိုေတာ့ လူထုအားနဲ႔ အျပဳတ္ျဖဳတ္ခ်လို႔ မရဘူး။ ၈၈၈၈ တို႔ ၉၀ ေရြးေကာက္ပဲြတို႔ေလာက္ ႀကီးတဲ့ လူထုအားမ်ိဳးလဲ သူတို႔ကို ျဖဳတ္ခ်လို႔
မရခဲ့ဘူး။ ၂၀၀၇ ေရႊ၀ါေရာင္ေတာ္လွန္ေရးနဲ႔လည္း မရခဲ့ဘူး။ သူတို႔ကို အျပဳတ္ျဖဳတ္ဘို႔ ႀကိဳးစားတိုင္း အုတ္နံရံကို ေခါင္းနဲ႔ ေျပးေျပးေဆာင့္သလို လူထုဘက္က နာတာခ်ည့္ပဲ။ လူထုတိုက္ ပဲြဆိုတာ ျမန္မာျပည္မွာ မရဘူး။ ျပည္တြင္းစစ္နဲ႔မွပဲ ရမယ္။ ျပည္တြင္းစစ္ျဖစ္လို႔ ေဘးက တရုတ္တပ္ကုလားတပ္၀င္ ၿပီး ဖဲ့သြားမွာလဲ မပူနဲ႔။ အဲဒီလို ျမန္မာ့အေရးဟာ ကမၻာ့အေရး ျဖစ္လာမွ
အားလံုး ေစာက္ရမ္းေမွ်ာ္လင့္ေနတဲ့ ကုလ သမဂၢတို႔ အေမရိကန္တို႔၀င္လာမွာ။ တကယ့္ ျပည္တြင္းစစ္ျဖစ္မွ နအဖဟာ ဘာပဲေျပာေျပာ ခုထက္ အင္အားခ်ည့္နဲ႔သြားမယ္။ အင္အား ခ်ည့္နဲ႔သြားမွ အားလံုးေမွ်ာ္ေနတဲ့ ကုလသမဂၢတို႔ အေမရိကန္တို႔ ၀င္လာၿပီး၊ နအဖကို ေတြ႔ဆံု ေဆြးေႏြးေရးစားပဲြကို ေခၚလာလို႔ ရမယ္။ အဲ့ဒီက်မွ အားလံုးပါ၀င္ၿပီး ကုလသမဂၢႀကီးၾကပ္မႈနဲ႔ အေျခခံဥပေဒအသစ္
ေရြးေကာက္ပဲြအသစ္နဲ႔ သြားလို႔ရမယ္။ အေ့ရွတီေမာ၊ ကေမၻာဒီဒီးယား၊ ေဘာ့စနီးယား တို႔မွာလဲ ဖိႏိွပ္သူအစိုးရေတြ ျပည္တြင္းစစ္နဲ႔မွ ဆင္းသြားၾကတာ။ ျပည္တြင္းစစ္ေၾကာင့္ အင္အားခ်ည့္နဲ့ေနတဲ့ နအဖလဲ ႏိုင္ငံတကာႀကီးၾကပ္မႈနဲ႔ လုပ္ေပးတဲ့ အေျခခံဥပေဒတို႔ ေရြးေကာက္ပဲြတို႔ကို အဲ့ဒီ့က်မွ လက္ခံၿပီး အေ့ရွတီေမာတို႔၊ ေဘာ့စနီးယားတို႔လိုမ်ိဳး ဒီမို ကေရစီစစ္စစ္ အေသးစား
ေအာက္ဆံုးအဆင့္ေလာက္ကို စရမွာ။

အခုဟာက ဂ်ပန္ေတာ္လွန္ေရးမ်ိဳး မဟုတ္ဘူး။ အားလံုးညီညြတ္ၿပီး ဂ်ပန္ကို တိုက္ထုတ္တာမ်ိဳး မဟုတ္ဘူး။ ဒါမ်ိဳးနဲ႔ မရဘူး။ ကဲြၿပဲေနၾကေလ ပိုေကာင္းေလပဲ။ ဒါမွ ထခ်ၾကတဲ့အခါ ရႈပ္ရွက္ခတ္ၿပီး အဖဲြ႔(၁၀၀)ေလာက္ကဲြၿပီး ျပည္တြင္း စစ္ႀကီးကို ပတ္လည္တိုက္ေနတဲ့ ဆိုမားလီးယားလိုမ်ိဳး ျဖစ္မွ။ (၂၀)ရာစုအစက ေမာ္စီတံုးမေပၚခင္ တရုတ္ျပည္မွာ စစ္ဘုရင္ေတြ အမ်ားႀကီးနဲ႔
ေသြးေခ်ာင္းစီးေအာင္ တိုက္ေနၾကတာမ်ိဳးေတြ ျဖစ္ေနမွ။ ျမန္မာတျပည္လံုး တရုတ္ အိႏၵိယ ဘဂၤလားေဒ့(ရွ္) ထိုင္းတပ္ေတြ ၀င္တိုက္ၾက ၀င္ဖဲ့ၾကမယ္။ အဲဒီလိုမ်ိဳး ျဖစ္လာေအာင္ ၀ိုင္းၿပီး ဖန္တီးေပးၾက ရမယ္။ နအဖမွာ စစ္ေရးအရ အရူးမီး၀ိုင္းေနေအာင္ လုပ္ေပးရမယ္။ ဒါမွ ကုလသမဂၢတို႔ အေမရိကန္တို႔ တရုတ္တို႔ ကုလားတို႔ အာဆီယံတို႔ ၀င္ထိန္းမွာ။ ဒီအတိုင္းက ဘယ္သူမွ
၀င္လုပ္မေပးဘူး။ ျမန္မာျပည္မွာ နအဖက အင္အား အေကာင္းဆံုးနဲ႔ အားလံုးကို ဗိုလ္က်ေနတယ္။ ဆိုမားလီးယားဆိုတာက အနားမွာ တရုတ္ အေမရိကန္ ရုရွ ဘယ္သူ မွ မရိွဘူး။ သူတို႔အားလံုးက ဆိုမားလီးယားျပည္တြင္းစစ္ကို အေလးအနက္မထားပဲ ဒီအတိုင္း လႊတ္ထားတယ္။

ျမန္မာျပည္က ျပည္တြင္းစစ္ျဖစ္ရင္ လႊတ္ထားလို႔ မရဘူး။ တရုတ္ ကုလားနဲ႔ အာဆီယံက ေန လို႔ မရဘူး။ ျမန္မာ ျပည္နဲ႔တင္ ၿပီးမွာ မဟုတ္ဘူး။ မီးပြားေတြရိွေနတဲ့ ထိုင္းနဲ႔ အိႏၵိယအေ့ရွျခမ္းပါ အကုန္ မီးက ကူးမွာ။ အေမရိကန္နဲ႔ အီးယူ ေနလို႔ မရဘူး။ အာဆီယံေဒသထဲမွာ သူတို႔ အက်ိဳးစီးပြားေတြရိွတယ္။ ျမန္မာျပည္တြင္းစစ္ ထိုင္းနဲ႔ အိႏၵိယ အေ့ရွျခမ္းကို ကူးစက္လို႔မရေအာင္၊ အကုန္
၀င္ပါလာၾကမွာ။ ရုရွပဲ သူနဲ႔ေ၀းလို႔ မပါမွာ။ ရုရွအက်ိဳးစီးပြား အာဆီယံ ေဒသမွာလဲ မရိွဘူး။ ဒီမိုကေရစီစစ္စစ္ရဲ႕ အနိမ့္ဆံုးအဆင့္ ျမန္မာျပည္မွာ ရေအာင္က၊ ျပည္တြင္းစစ္နဲ႔မွ ရမယ္။ ျပည္တြင္းစစ္နဲ႔မွ နအဖက အင္အားခ်ိနဲ႔လာမွာမို႔ဘဲ။

တခုသတိထားဘို႔ကလည္း ျပည္တြင္းစစ္နဲ႔ကလည္း နအဖကို ခ်က္ခ်င္းအႏိုင္တိုက္လို႔ မရဘူး။ အႏိုင္တိုက္လို႔ မရ ႏိုင္လို႔၊ အႏိုင္တိုက္ဘို႔လုပ္ရင္ ကိုယ္ပဲ လံုးပါးပါးလိမ့္မယ္။ အကန္႔အသတ္နဲ႔ တိုက္ရမွာ၊ နအဖ ေဆြးေႏြးပဲြစားပဲြ၀ိုင္း
ကို ေရာက္လာႏိုင္တဲ့အထိပဲ၊ သူ႔ကို ခ်ည့္နဲ႔လာေအာင္ တိုက္ေရးကိုပဲ ရည္မွန္းခ်က္ထားရမယ္။ ဒါဆို ကိုယ့္ဘက္က လည္း အရင္းအႏီွးအမ်ားႀကီး မစိုက္ရဘူး။ ကိုယ့္အင္အားကို ထိန္းႏိုင္သိမ္းႏိုင္ရိွမယ္။ နအဖလဲ ေဆြးေႏြးပဲြစားပဲြ၀ိုင္း
ကို လာခ်င္ေအာင္ သူ႔ကို အျပဳတ္တိုက္တဲ့နည္းကို မသံုးဘူး။ အျပဳတ္လဲ တိုက္လို႔ မရတာေၾကာင့္၊ ေရရွည္ေပ်ာက္ က်ားစစ္နဲ႔ တိုက္ရမယ္။ ေရရွည္စစ္ ျဖစ္လာေတာ့မွ၊ နအဖဟာ ေဆြးေႏြးပဲြစားပဲြ၀ိုင္းကို လာလိမ့္မယ္။ ေရရွည္စစ္မွာ ႏွစ္ဘက္လံုး မႏိုင္ၾကေပမဲ့၊ အာဏာလက္ရိွလူက အက်ိဳးစီးပြားေတြ ပိုၿပီးနာတယ္။ အာဏာမဲ့ တဲ့ဘက္က နဂိုထဲက အက်ိဳးစီးပြားေတြ နာေနၿပီးသားဆိုေတာ့၊
ဘာမွ ပိုထူးၿပီး မနစ္နာဘူး။ ကုလသမဂၢတို႔ အေမရိကန္တို႔ တရုတ္တို႔လည္း ေရရွည္ေပ်ာက္က်ားစစ္ဆိုရင္၊ ၾကာေတာ့မယ္ဆိုတာသိလို႔၊ တည္ၿငိမ္ေနတဲ႔ ေဒသတြင္းကိုပါ ျပႆနာေတြ တက္လာမွာေၾကာင့္၊ ၀င္လာၾကလိမ့္မယ္။ အဲဒီက်မွ ဒီမိုကေရစီစစ္စစ္ရဲ႕ အနံ႔ေလးေလာက္ ျမန္မာျပည္မွာ ရလာၾက မယ္။

လူ႔အသက္ေတြနဲ႔ ေထာင္ေသာင္းခ်ီ ေပးဆပ္ရင္းႏီွးႏိုင္ပါမွ ႏိုင္ငံတႏိုင္ငံရဲ႕ ေနာင္မ်ိဳးဆက္အတြက္ လွပတဲ့အနာဂတ္ ကို ျဖစ္လာေစတာ၊ သမိုင္းမွာ ေတြ႔ၾကရမွာပါ။ ဒီကေန႔ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုႀကီး ျဖစ္လာဘို႔ (၁၈) ရာစု နဲ႔ (၁၉) ရာစုေတြမွာ အေမရိကန္ေတြရဲ႕ အသက္ေတြ အမ်ားႀကီး ရင္းခဲ့ၾက ရတယ္။ ဒီကေန႔ တရုတ္ျပည္ႀကီး ခ်မ္းသာၾကြယ္၀လာဘို႔ ယဥ္ေက်း မႈေတာ္လွန္ေရးကာလမွာ
တရုတ္ျပည္သူေတြ သန္းနဲ႔ခ်ီၿပီး ေသခဲ့ၾကရတယ္။ ဒီကေန႔ အာရွ က်ားဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံျဖစ္လာဘို႔ ဗီယက္နမ္စစ္ပဲြမွာ ဗီယက္္နမ္ျပည္သူေတြ သိန္းနဲ႔ခ်ီၿပီး အသက္ေတြေပးခဲ့ၾကရတယ္။ နမူနာေတြ အမ်ားႀကီး ပါ။

လန္ဒန္ ဟိုက္ပတ္ ပန္းၿခံထဲမွာ သစ္သားပံုးတစ္ပံုးခ် ပံုးေပၚတက္ တရားေဟာက်င့္ တရားေဟာေကာင္းလာရင္ လူေတြ၀ိုင္းလာ လူႀကိဳက္မ်ားလာ လူသိမ်ားလာေတာ့ ပါတီေထာင္ ေရြးေကာက္ပဲြ၀င္ ေရြးေကာက္ပဲြမွာႏိုင္ေတာ့ အမတ္ျဖစ္ အမတ္ကေန ၀န္ကေလး၀န္ႀကီး ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္အထိ ျဖစ္လာ။ အဲ့ဒီနည္းမ်ိဳးနဲ႔ ျမန္မာျပည္ ဒီမိုကေရစီ ရ ေအာင္ အေျပာင္းအလဲ ျဖစ္လာေအာင္ လုပ္လို႔ မရပါ။

အဲဒီလို လုပ္လာႏိုင္ေအာင္၊ အဲဒီလိုလုပ္လို႔ရတဲ့ တိုင္းျပည္ျဖစ္လာေအာင္၊ အမ်ားႀကီး လူ႔ အသက္ေတြ ရင္းရပါဦး မယ္။ အဲ့ဒီႏိုင္ငံေတြ အဲဒီအဆင့္ေရာက္လာေအာင္ (၁၀)ႏွစ္ နွစ္(၂၀)ေလာက္ လူထုတိုက္ပဲြဆိုတဲ့ လမ္းေပၚတက္ ဆႏၵျပတာေတြ ေၾကညာခ်က္ထုတ္တာေတြ ေပါေခ်ာင္ေကာင္းနဲ႔ လုပ္ၿပီး ရလာတာပါ မဟုတ္ပါ။ ေနာက္မ်ိဳးဆက္ ေတြ ေသတၱာပံုးေပၚတရားတက္ေဟာရာက စၿပီး ပါလီမန္မွာ
၀န္ႀကီးခ်ဳပ္တက္လုပ္ႏိုင္ၾကတဲ့ႏိုင္ငံမ်ိဳး ျဖစ္လာေအာင္၊ ေရွးက သူတို႔ေခါင္းေဆာင္ေတြ သူတို႔ ျပည္သူေတြ ဆယ္စုႏွစ္ေတြနဲ႔ ခ်ီၿပီး လူ႔အသက္ေတြ ေသာင္းသိန္းခ်ီ ရင္းၿပီး စစ္ပဲြေတြနဲ႔ လုပ္ခဲ့ၾကတာပါ။

အခု ျဖစ္ေနတာက၊ ဒီအဆင့္မ်ိဳးကို ခုခ်က္ခ်င္းပဲ ေစ်းေပါေပါနဲ႔ ေရာက္ေအာင္လုပ္ႏိုင္တယ္လို႔ စိတ္ကူးယဥ္ၿပီး လုပ္ ေနၾကသလိုပါပဲ။ ရွင္းရွင္းေလးပါ။ ရန္သူက ဒါးကိုင္ၿပီး အေပၚစည္းက စကားေျပာ ေနတာကို၊ သူ႔လက္ထဲက ဒါးကို လြတ္က်သြားေအာင္ သူ႔ကို ခ်ည့္နဲ႔သြားေအာင္ လုပ္ဖို႔ပါ။ အခုက ဒါးကိုင္ထားတဲ့ ရန္သူကို ပါးစပ္နဲ႔ ဟိုဟာေပးပါ ဒီဟာေပးပါနဲ႔ သူေတာင္းစားေတာင္း
ေတာင္းေနၾကတယ့္ အျဖစ္ပါ။

အေရွ႕တီေမာလို ဒီမိုကေရစီစစ္စစ္ အေသးစားေလးေလာက္က စၿပီး ရဘို႔ေတာင္၊ အရင္းအႏီွး အမ်ားႀကီး လိုတယ္ ဆိုတာ သေဘာေပါက္ၾကဘို႔ လိုေနပါၿပီ။ အဲဒီ ဒီမိုကေရစီစစ္စစ္ရဲ႕ အနံ႔ ေလးေလာက္က စၿပီး ရဘို႔၊ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ျပည္တြင္းစစ္အႀကီးစားႀကီး လိုေနပါတယ္။ အခုလို အေမရိကန္ အဂၤလန္ အိႏိၵယတို႔က ဒီမိုကေရစီစစ္စစ္ အႀကီးစား ႀကီးလိုဟာမ်ိဳးကို လူထုတိုက္ပဲြတို႔
ေရြးေကာက္ပဲြတို႔ ဆိုတာေတြနဲ႔ ေပါေခ်ာင္ေကာင္း ရေလမလားလို႔ ေမွ်ာ္လင့္ၿပီး လုပ္မေနၾကပါနဲ႔ေတာ့။ ဆင့္ဖင္ေခြးေမွ်ာ္အလုပ္ေတြနဲ႔ လုပ္လို႔မရႏိုင္ဘူးဆိုတာ ႏွစ္(၂၀)ရိွေနမွေတာ့ သိဘို႔ ေကာင္း ၾကပါၿပီ။ အခုခိ်န္ထိ ႏွစ္(၂၀)အတြင္း တႏိုင္ငံလံုးမွာ ေပးဆပ္ခဲ့ၾကေပးဆပ္ေနၾကတယ္ဆိုတာ ဘာမွ မဟုတ္ေသး ဘူး၊ ႏွမ္းေစ့ေလာက္ပဲ ရိွေသးတယ္ဆိုတာ ျမင္ၾကဘို႔ေကာင္း ပါၿပီ။
ဒီထက္မက ထပ္ၿပီး ေပးဆပ္ရမွာက ေသာင္းနဲ႔သိန္းခ်ီတဲ့ လူ႔အသက္ေတြပါ။ အဲဒီ ေလာက္ေတြ ရင္းၿပီးမွ အေရွ႕တီေမာေလာက္ အဆင့္က စၿပီး ျဖစ္လာမွာဆိုတာ မေမ့ၾကနဲ႔။

ျပည္တြင္းစစ္ အႀကီးစားႀကီး မီးဟုန္းဟုန္း ေတာက္ေအာင္ ၀ိုင္းၿပီး လုပ္ေဆာင္ၾကပါစို႔။


စာေရးသူ၏ေပါက္ကြဲမႈတခုသာ......
ေ၀ဖန္မည့္အစားေတြးေတာၾကည့္ၾကပါ။

25 Dec 2010 ဒိုင္ယာရီမြန္းၾကပ္ျခင္းမွကင္းေ၀းပါေစ။
ျပည္တြင္းေမးလ္မ်ားသို႕႕ တဆင့္ပိ႕ု ၍မီဒီယာတိုက္ပြဲဆင္ႏြဲၾကပါစို႕..။

4 attachments — Download all attachments  
gateway.docgateway.doc
50K   View   Download  
gateway.pdfgateway.pdf
6811K   View   Download  
25 Dec 2010 Yeyintnge's Diary.doc25 Dec 2010 Yeyintnge's Diary.doc
1344K   View   Download  
25 Dec 2010 Yeyintnge's Diary.pdf25 Dec 2010 Yeyintnge's Diary.pdf
1740K   View   Download  


http://www.mediafire.com/file/p5294ldvfn7cofh/25%20Dec%202010%20Yeyintnge%27s%20Diary.doc
http://www.mediafire.com/file/mvfvvvskx8ejhaa/25%20Dec%202010%20Yeyintnge%27s%20Diary.pdf
25 Dec 2010 Yeyintnge's Diary

Blink Hacker Group ၏ တိုက္ပြဲေခၚသံ


ယေန႔။ ဒီဇင္ဘာ ၂၅.၁၂.၂၀၁၀ ရက္ေန႔။ ည ၈း၀၀ နာရီ (ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္) တိတိတြင္ www.khitlunge.net.mm အား DDoS ျဖင္႔ တိုက္ခိုက္မည္ျဖစ္ပါသည္။ ေခတ္လူငယ္၀က္ဘ္ဆိုက္သည္ ၾကံဖြံ႔ပါတီ၏ အြန္လိုင္း၀ါဒျဖန္႔ဆိုက္တခုျဖစ္ပါသည္။
တိုက္ခိုက္မည္႔လက္နက္ကို ေဒါင္းလုပ္ယူရန္= http://www.megaupload.com/?d=70XUKAX8 ( Bot ကိုအသုံးျပဳရန္မလိုပါ။)
အက်ယ္ကို သိလိုပါလွ်င္ ဘေလာ႔ဂ္အညႊန္း = http://blinkhackergroup.blogspot.com/search?updated-max=2010-12-14T21%3A33%3A00-08%3A00&max-results=4
အသုံးျပဳပုံ (windows မ်ားအတြက္)
၁။ Tools ကို Download ခ်ပါ။
၂။ Micorsoft.netframe 3.5 ကို Install လုပ္ပါ။
၃။ Tool ကို Run လိုက္ပါ။ URL ေနရာတြင္ ေခတ္လူငယ္လိပ္စာ www.khitlunge.net.mm ကိုျဖည္႔ပါ။ Lookon ကိုႏွိပ္ပါ။ IP Address ေပၚလာသည္႔အထိေစာင္႔ပါ။
၄။ Method ကို TCP တြင္ထားပါ။ Threads ကို 100 အထိထားပါ။ က်န္အခ်က္အလက္မ်ားကို Default အတိုင္းထားပါ။
၅။ IMMA CHARGIN MAH LAZER ကိုႏွိပ္လိုက္ပါ။
၆။ ျပီးရင္ အိပ္ေနလိုက္ပါေတာ႔။ ေနာက္ထပ္အနည္းဆုံး ၅ နာရီၾကာအထိ ေစာင္႔ျပီးမွ Stop လုပ္ပါ။ အခ်ိန္ၾကာၾကာေပးႏိုင္လွ်င္ေကာင္းပါသည္။
မွတ္ခ်က္။ LOIC HIVE MIND (by Bot) ျဖင္႔သုံးလုိသူမ်ားႏွင္႔ Mac OS, Linux OS မ်ားအတြက္ ေလ႔လာရန္။
မွတ္ခ်က္။ ေခတ္လူငယ္ IP Address အစစ္မွာ 203.81.72.156 ျဖစ္ပါသည္။ ပူးေပါင္းပါ၀င္ၾကပါရန္ ဖိတ္ေခၚပါ သည္။

ဥေရာပတြင္ ဂ်ာမနီသည္ ျမန္မာ၏ အဓိက ကုန္သြယ္ဖက္ ႏုိင္ငံျဖစ္


Friday, 24 December 2010, 11:15

ဥေရာပ ႏုိင္ငံမ်ားအနက္ ျမန္မာႏုိင္ငံႏွင့္ ယခုႏွစ္ အတြင္း ကုန္သြယ္မႈ အမ်ားဆံုး ျပဳလုပ္ထားေသာ ႏုိင္ငံမွာ ဂ်ာမနီ ျဖစ္ေၾကာင္း စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာနမွ ထုတ္ျပန္ေသာ စာရင္း ဇယားမ်ားအရ သိရသည္။ ယခု ဘ႑ာေရးႏွစ္ အစျဖစ္ေသာ ဧၿပီ ၁ ရက္မွ ဒီဇင္ဘာ ၇ ရက္ အထိ ရွစ္လေက်ာ္ ကာလအတြင္း ျမန္မာႏွင့္ ဂ်ာမနီ အျပန္အလွန္ ကုန္သြယ္မႈ ပမာဏ စုစုေပါင္းမွာ ကန္ေဒၚလာ သန္း ၄၀ ဝန္းက်င္ ရွိသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံမွ ေဒၚလာ ၂၃ သန္းေက်ာ္ တန္ဖိုး႐ွိ ပို႔ကုန္မ်ား တင္ပုိ႔ခဲ့ၿပီး၊ ဂ်ာမနီမွ ေဒၚလာ ၁၆ သန္းေက်ာ္ တန္ဖုိးရွိ သြင္းကုန္မ်ား ျပန္လည္ တင္သြင္းခဲ့သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ႏွစ္ႏုိင္ငံ ကုန္သြယ္မႈတြင္ ျမန္မာက အသာစီး ရေနသည္။ ရွစ္လေက်ာ္ ကာလအတြင္း ျမန္မာႏွင့္ ဥေရာပ ႏိုင္ငံမ်ား၏ ကုန္သြယ္မႈ ပမာဏ စုစုေပါင္းမွာ ေဒၚလာသန္း ၁၄၀ နီးပါး ရွိသည္။
ဂ်ာမနီမွာ ယခင္ ဘ႑ာေရး ႏွစ္မ်ားတြင္လည္း ဥေရာပ ႏုိင္ငံမ်ား၌ ျမန္မာႏွင့္ ကုန္သြယ္မႈ အမ်ားဆုံး ျပဳလုပ္ေသာ ႏိုင္ငံ ျဖစ္သည္။ ၂၀၀၉-၂၀၁၀ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ ႏွစ္ႏုိင္ငံ ကုန္သြယ္မႈ ပမာဏမွာ ကန္ေဒၚလာ ၇၄ သန္းေက်ာ္ ရွိခဲ့ၿပီး၊ ၂၀၀၈-၂၀၀၉ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ ေဒၚလာသန္း ၁၀၀ ေက်ာ္ရွိခဲ့သည္။ ဂ်ာမနီ ၿပီးပါက ဥေရာပ ႏုိင္ငံမ်ားတြင္ ဒုတိယ အမ်ားဆံုး ျမန္မာ၏ ကုန္သြယ္ဖက္ ႏုိင္ငံမွာ ၿဗိတိန္ ျဖစ္သည္။ ရွစ္လေက်ာ္ ကာလအတြင္း ျမန္မာႏွင့္ ၿဗိတိန္ ႏွစ္ႏုိင္ငံ ကုန္သြယ္မႈမွာ ကန္ေဒၚလာ ၂၈ သန္းေက်ာ္ ရွိခဲ့သည္။ ယခင္ ဘ႑ာေရး ႏွစ္မ်ားတြင္လည္း ၿဗိတိန္မွာ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြက္ ဥေရာပ၏ ဒုတိယ အမ်ားဆုံး ကုန္သြယ္ဖက္ ႏုိင္ငံျဖစ္သည္။ ၂၀၀၉-၂၀၁၀ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ ႏွစ္ႏုိင္ငံ အျပန္အလွန္ ကုန္သြယ္မႈ ေဒၚလာ ၄၂သန္းေက်ာ္ ႐ွိခဲ့ၿပီး၊ ၂၀၀၈-၂၀၀၉ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ ေဒၚလာ ၅၈ သန္းေက်ာ္ ရွိသည္။ စပိန္မွာ တတိယ အမ်ားဆံုး ကုန္သြယ္ဖက္ ႏုိင္ငံျဖစ္ၿပီး၊ ႏွစ္ႏုိင္ငံ အျပန္အလွန္ ကုန္သြယ္မႈမွာ ရွစ္လေက်ာ္ ကာလအတြင္း ေဒၚလာ ၁၈ သန္းေက်ာ္ ရွိခဲ့သည္။

Source : 7 Day News Journal

ရွစ္လေက်ာ္ ကာလအတြင္း ကုန္သြယ္မႈ ပမာဏ ၈ ဒသမ ၈ ဘီလီယံေက်ာ္႐ွိ


Friday,24 December 2010

သဘာဝဓာတ္ေငြ႕ဖယ္ထားပါက ေက်ာက္စိမ္းမွာ ႏိုင္ငံျခားေငြ အမ်ားဆံုး ႐ွာေဖြေပးႏုိင္ေသာ ပို႔ကုန္ျဖစ္လာ
ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ ျပည္ပႏုိင္ငံမ်ား ၂၀၁၀-၂၀၁၁ ဘ႑ာေရးႏွစ္၏ ႐ွစ္လေက်ာ္ ကာလအတြင္း ကုန္သြယ္မႈ ပမာဏ စုစုေပါင္း အေမရိကန္ ေဒၚလာသန္း ၈၈၀၀ (ေဒၚလာ ၈ ဒသမ ၈ ဘီလီယံ) ေက်ာ္ ႐ွိေနၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း စီးပြားေရး ႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာနမွ တာဝန္႐ွိသူမ်ားက ေျပာသည္။
၂၀၁၀-၁၁ ဘ႑ာႏွစ္ ဧၿပီလမွ ဒီဇင္ဘာလ ၇ရက္ အထိ ရွစ္လေက်ာ္ ကာလအတြင္း ျမန္မာႏုိင္ငံမွ ကန္ေဒၚလာ ၅၅၀၀ နီးပါး တန္ဖိုးရွိ ပို႔ကုန္မ်ား ႏုိင္ငံတကာသို႔ တင္ပို႔ခဲ့ၿပီး၊ ျပည္ပႏုိင္ငံမ်ားမွ ကန္ေဒၚလာ ၃၃၀၀ေက်ာ္ တန္ဖိုး႐ွိ သြင္းကုန္မ်ား ျပန္လည္ တင္သြင္းခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ကုန္သြယ္မႈတြင္ အဆိုပါ ရွစ္လတာ ကာလ၌ ကန္ေဒၚလာသန္း ၂၀၀၀ ေက်ာ္ အသာစီး ရေနေၾကာင္း စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာနမွ ထုတ္ျပန္ေသာ စာရင္းဇယားမ်ားတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံႏွင့္ ျပည္ပႏုိင္ငံမ်ား အျပန္အလွန္ ကုန္သြယ္ေသာ ကုန္သြယ္မႈ ပမာဏ စုစုေပါင္းမွာ ၂၀၀၉-၂၀၁၀ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ ကန္ေဒၚလာ ၁၁ဘီလီယံေက်ာ္ (ကန္ေဒၚလာ သန္း ၁၁,၀၀၀ ေက်ာ္)ရွိၿပီး၊ ၂၀၀၈-၂၀၀၉ ဘ႑ာေရးႏွစ္ကလည္း ကန္ေဒၚလာ ၁၁ဘီလီယံေက်ာ္ ရွိခဲ့ေၾကာင္း စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ ေရး ဝန္ႀကီးဌာနမွ ထုတ္ျပန္ေသာ စာရင္းဇယားမ်ားတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။
ႏိုင္ငံျခား ဝင္ေငြအမ်ားဆုံး ရ႐ွိေသာ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕ကုိ ဖယ္ထားလုိက္ပါက ယခုဘ႑ာႏွစ္ အတြက္ ႏုိင္ငံျခားေငြ အမ်ားဆုံး ရွာေဖြေပးႏုိင္ေသာ ပုိ႔ကုန္မွာ ေက်ာက္စိမ္းျဖစ္သည္။ ေက်ာက္စိမ္းမွာ ဧၿပီလမွ ဒီဇင္ဘာလ ၇ ရက္ အထိ ပင္လယ္ေရေၾကာင္း ကုန္သြယ္မႈ (Normal Trade)မွ ျပည္ပသို႔ ကန္ေဒၚလာသန္း ၁၁၀၀ ေက်ာ္ဖိုး တင္ပို႔ႏုိင္ခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ အဆုိပါ ပမာဏမွာ ႏုိဝင္ဘာလတြင္ ေနျပည္ေတာ္တြင္ ပထမဆုံး က်င္းပသြားေသာ ေက်ာက္မ်က္ရတနာျပပဲြ၌ ေက်ာက္စိမ္း ေရာင္းခ်၍ ရရွိေသာ ဝင္ေငြမ်ား မပါေသးဟု တာဝန္ရွိသူ တစ္ဦးက ရွင္းျပသည္။ ေက်ာက္စိမ္းကို ပုံမွန္ ကုန္သြယ္ေရး အျပင္ နယ္စပ္ ကုန္သြယ္ေရးမွလည္း ျပည္ပသို႔ တင္ပို႔လ်က္ရွိၿပီး ယခု ဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္ ဧၿပီလမွ ႏုိဝင္ဘာလကုန္ အထိ တန္ခ်ိန္ ၃၅၀၀ေက်ာ္ တင္ပို႔ခဲ့ရာ၊ ကန္ေဒၚလာသန္း ၉၀ ေက်ာ္ ရ႐ွိခဲ့ေၾကာင္း နယ္စပ္ ကုန္သြယ္ေရး ဦးစီးဌာနမွ တာဝန္႐ွိသူ တစ္ဦးက ေျပာသည္။ နယ္စပ္မွ တင္ပို႔ရာတြင္ တ႐ုတ္သို႔ အမ်ားဆုံး တင္ပို႔ျခင္း ျဖစ္ၿပီး၊ ေက်ာက္မ်က္ရတနာ ျပပြဲမ်ားတြင္ ေရာင္းခ် ၿပီးေသာ ေက်ာက္စိမ္းမ်ားကို တင္ပို႔ျခင္းလည္း ပါဝင္ေၾကာင္း အထက္ပါ တာဝန္႐ွိသူက ရွင္းျပသည္။
ေက်ာက္စိမ္းၿပီးပါက ႏုိင္ငံျခားေငြ အမ်ားဆုံး ရွာေဖြႏုိင္ေသာ ပို႔ကုန္မွာ မတ္ပဲ ျဖစ္သည္။ ရွစ္လေက်ာ္ ကာလအတြင္း မတ္ပဲ ျပည္ပ တင္ပို႔ရာမွ ကန္ေဒၚလာ သန္း ၃၃၀ ေက်ာ္ ရ႐ွိခဲ့၍ ျဖစ္သည္။ အျခား ပဲမ်ားျဖစ္ေသာ ပဲတီစိမ္း၊ ပဲစင္းငုံ၊ ကုလားပဲတုိ႔မွာ ယခုႏွစ္ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ ျပည္ပ တင္ပို႔မႈ ေလွ်ာ့က်ခဲ့သည္။ ဧၿပီလမွ ဒီဇင္ဘာလ အထိ ပဲမ်ဳိးစုံ ျပည္ပ တင္ပို႔ရာမွ အေမရိကန္ ေဒၚလာ သန္း ၅၂၀ ေက်ာ္ ရရွိခဲ့ၿပီး၊ ထက္ဝက္ေက်ာ္မွာ မတ္ပဲ တစ္မ်ဳိးတည္းမွ ရရွိခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ ယခင္ ဘ႑ာႏွစ္ကထက္ ပမာဏမ်ားစြာ တိုး၍ ျပည္ပ တင္ပို႔ႏိုင္ခဲ့ေသာ ပို႔ကုန္မ်ားတြင္ ကၽြန္းသစ္လုံး၊ ခ်ဳပ္ၿပီး အထည္ႏွင့္ ရာဘာစိမ္းတို႔ ပါဝင္သည္။ ကၽြန္းသစ္လုံးမွာ ရွစ္လေက်ာ္ ကာလအတြင္း အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္း ၁၈၀ ေက်ာ္ တင္ပို႔ႏုိင္ခဲ့သည္။ ယခင္ဘ႑ာႏွစ္ အလားတူ ကာလက ေဒၚလာသန္း ၁၁၀ ဝန္းက်င္သာ တင္ပို႔ ႏုိင္ခဲ့သည္။ ကၽြန္းသစ္လုံး ျပည္ပ တင္ပို႔မႈ ယခင္ႏွစ္ကထက္ မ်ားလာေသာ္လည္း သစ္မာလုံး ျပည္ပ တင္ပို႔မႈမွာ အနည္းငယ္ ေလ်ာ့က်သြားသည္။ သစ္မာလုံးမွာ ရွစ္လေက်ာ္ ကာလအတြင္း ကန္ေဒၚလာသန္း ၁၉၀ ေက်ာ္ ရ႐ွိၿပီး၊ ယခင္ ဘ႑ာႏွစ္ အလားတူ ကာလက သန္း ၂၀၀ ဝန္းက်င္ ရရွိခဲ့၍ ျဖစ္သည္။
ခ်ဳပ္ၿပီး အထည္မွာလည္း ရွစ္လေက်ာ္ ကာလအတြင္း ကန္ေဒၚလာသန္း ၂၄၀ ေက်ာ္ တင္ပို႔ႏုိင္ခဲ့ၿပီး၊ ယခင္ႏွစ္ အလားတူ ကာလက သန္း ၁၈၀ ေက်ာ္သာ တင္ပို႔ႏိုင္ခဲ့သည္။ အလားတူ ရာဘာ စိမ္းမွာလည္း ယခင္ႏွစ္ကထက္ ဝင္ေငြမ်ားစြာ တုိး၍ ရလာၿပီး ရွစ္လေက်ာ္ ကာလအတြင္း ကန္ေဒၚလာသန္း ၈၀ ေက်ာ္ ႐ွာေဖြႏုိင္ခဲ့ၿပီး၊ ယခင္ ဘ႑ာႏွစ္က အလားတူ ကာလက ကန္ေဒၚလာ သန္း ၃၀ ခန္႔သာ ႐ွာေဖြႏုိင္ခဲ့၍ ျဖစ္သည္။ ထုိကာလအတြင္း ျမန္မာႏုိင္ငံႏွင့္ ကုန္သြယ္မႈ အမ်ားဆံုး ျပဳလုပ္ေသာ ထိပ္တန္းႏုိင္ငံသံုး ႏုိင္ငံမွာ ထုိင္း၊ စင္ကာပူႏွင့္ တ႐ုတ္ ေဟာင္ေကာင္တုိ႔ ျဖစ္သည္။ ရွစ္လေက်ာ္ ကာလအတြင္း ထိုင္းႏိုင္ငံႏွင့္ ကုန္သြယ္မႈ ပမာဏ ကန္ေဒၚလာသန္း ၂၀၀၀ ေက်ာ္ အျပန္အလွန္ ကုန္သြယ္ထားၿပီး၊ စင္ကာပူႏွင့္ ကန္ေဒၚလာ သန္း ၁၁၀၀ေက်ာ္ အျပန္အလွန္ ကုန္သြယ္ထားသည္။ ျမန္မာ-တ႐ုတ္ ကုန္သြယ္မႈ ပမာဏမွာ ရွစ္လေက်ာ္ ကာလအတြင္း ကန္ေဒၚလာသန္း ၉၀၀ ေက်ာ္ ႐ွိသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံက ကန္ေဒၚလာ သန္း ၁၉၀ ေက်ာ္ တန္ဖိုး႐ွိ ပုိ႔ကုန္မ်ား တင္ပို႔ထားၿပီး၊ ကန္ေဒၚလာ သန္း ၇၀၀ ေက်ာ္ တန္ဖိုးရွိ သြင္းကုန္မ်ားကို တ႐ုတ္ႏုိင္ငံမွ ျပန္လည္ တင္သြင္းထား၍ ႏွစ္ႏုိင္ငံ ကုန္သြယ္မႈတြင္ တ႐ုတ္က ကန္ေဒၚလာ သန္း ၅၀၀ ေက်ာ္ အသာစီး ရေနသည္။
ျမန္မာႏွင့္ အေရွ႕အလယ္ပိုင္း ႏုိင္ငံမ်ား ကုန္သြယ္မႈမွာ ထိုကာလအတြင္း ကန္ေဒၚလာသန္း ၁၆၀ ေက်ာ႐ွိသည္။ အေရွ႕အလယ္ပုိင္း ႏိုင္ငံမ်ား မပါဝင္ဘဲ၊ အာရွႏိုင္ငံ ၂၀ ႏွင့္ ျမန္မာ ကုန္သြယ္မႈ ပမာဏ စုစုေပါင္းမွာ ကန္ ေဒၚလာသန္း ၇၀၀၀ ေက်ာ္႐ွိသည္။ ထိုကာလအတြင္း ျမန္မာႏွင့္ ဥေရာပႏိုင္ငံမ်ား ကုန္သြယ္မႈ ပမာဏ စုစုေပါင္းမွာ ကန္ေဒၚလာ သန္း ၁၄၀ နီးပါး႐ွိသည္။

Source : 7 Days News

ပံုျပင္မဟုတ္ပါ

>

2007 sept
“အရာရွိျဖစ္ရတာလည္းမနိပ္ပါဘူးဗ်ာ… ရဲေဘာ္ဘဝတုန္းကမွ အဆင္ေျပေသးတယ္။”
“ဘာျဖစ္လို႔လဲဗိုလ္ႀကီးရ …”
“ဘာျဖစ္ရမတုံုး……ရဲေဘာ္ဘဝမွာတုန္းက က်ေနာ့္မိန္းမက တပ္ထဲမွာ အသုပ္စံုေရာင္း တယ္။ ရတဲ့အျမတ္အစြန္းေလးနဲ႔ အပိုမစုမိေပမဲ့ ဆြဲေရး (စားေရးေသာက္ေရး) အဆင္ ေျပတယ္။ ကေလးေက်ာင္းစရိတ္လည္း သိပ္မပူရဘူး။ ခုေတာ့ဗ်ာ… အရာရွိကေတာ္ ျဖစ္ေနေတာ့ အရင္ကလို အသုပ္ေရာင္းလို႔လည္း မသင္ေတာ္ဘူး။ ရိပ္သာက အျခားအ ရာရွိကေတာ္ေတြၾကားမွာ မ်က္ႏွာငယ္ရတယ္။ အဆင္မေျပတာကို ဒီအတိုင္းပဲ ႀကိတ္ မွိတ္ ေနရတယ္ဗ်ာ။”
ဒီလိုဒီလိုမ်ဳိးမၾကာခဏ ညည္းတြားေျပာဆိုတတ္သူကေတာ့ တပ္မေတာ္ (ေရ) အရာရွိ တဦး ျဖစ္တဲ့ ဗိုလ္ႀကီးမ်ဳိးသန္း (ေရ/ ၃၉၁၆) ျဖစ္ပါတယ္။ သူနဲ႔ က်ေနာ္ အရင္က မသိ ကၽြမ္းဖူးခဲ့ပါ။ အမွတ္ (၁) ဗ်ဴဟာ စစ္ေရယာဥ္စုကို သူေျပာင္းေရႊ႕ေရာက္ရွိလာတဲ့ေနာက္ ပိုင္းမွာ သန္လ်င္ဘက္ကိုသြားဖို႔ ဘတ္စ္ကားေစာင့္ရင္း မၾကာခဏဆံုေတြ႔ျဖစ္ရာက ရင္း ႏွီးလာတာပါ။ ေရတပ္မွာ ႀကိဳပို႔ယာဥ္အလံု အေလာက္မရွိတာမို႔ ေအာက္ေျခအရာရွိမ်ား နဲ႔ စစ္သည္အမ်ားစုဟာ လိုင္းကားစီးၿပီး ႐ံုးတက္ရပါတယ္။
အဲဒီထဲမွာ ကိုယ္ပိုင္ကားမရွိတဲ့ ဗိုလ္မွဴးအခ်ဳိ႕လည္း ပါဝင္ပါတယ္။ တခါတရံ လိုင္းကား အဆက္ျပတ္တဲ႔ အခါမ်ဳိးမွာ က်ေနာ္တို႔ နီးစပ္ရာလက္ဘက္ရည္ဆိုင္ ထို္င္တတ္ၾကပါ တယ္။ အဲဒီအခါမ်ဳိးမွာ သူ႔အေၾကာင္း ကိုယ့္အေၾကာင္း စပ္မိလို႔ ေျပာျဖစ္ၾကတာေတြ ရွိ ပါတယ္။ လက္ဘက္ရည္ေသာက္တဲ့ အႀကိမ္အမ်ားစုမွာ က်သင့္ေငြကို ဗိုလ္ႀကီး မ်ဳိးသန္း က ဒိုင္ခံရွင္းေပး တတ္ပါတယ္။ အျခားသူကရွင္းေပးတာကို မလုိလားပါဘူး။
က်ေနာ္တို႔ေရတပ္မွာ အခ်င္းခ်င္း understood ျဖစ္ေနတဲ့ ထံုးစံတခု ရွိပါတယ္။ အဲဒါက လမ္းၾကံဳလို႔ လက္ဘက္ရည္အတူေသာက္ၾကတဲ့အခါ ရာထူးႀကီးသူက က်သင့္ေငြ ကို ရွင္းေပးတတ္တဲ့ အေလ့အထပါ။ (သို႔ေပမဲ့ ထံုးစံ မလိုက္နာသူ အခ်ဳိ႕လည္း ရွိပါေသး တယ္)
ဗိုလ္ႀကီးမ်ဳိးသန္း ဟာ ေရငုပ္စစ္သည္ ဘဝက အရာရွိျဖစ္လာသူပါ။ ၁၉၉၄-ေလာက္မွာ ေခတ္မီတပ္မေတာ္တရပ္ ထူေထာင္ဖို႔ ရည္မွန္းခ်က္ႏွင့္အတူ (ၾကည္း/ ေရ / ေလ) တပ္ ဖြဲ႔စည္းပံုကို တိုးခ်ဲ႕လုပ္ေဆာင္ပါတယ္။ အဲဒီအခါမွာ အရာရွိအင္အားျပည့္မီေရးအတြက္ ေရတပ္ဗိုလ္ေလာင္း သင္တန္းေျဖဆိုခြင့္ သတ္မွတ္ခ်က္ကို ယာယီေလွ်ာ့ခ်လိုက္ပါ တယ္။ ယခင္က သိပၸံဘြဲ႔ (သခၤ်ာ၊ ဓာတုေဗဒ၊ ရူပေဗဒ) နဲ႔ ဝိဇၨာဘြဲ႕(ဥပေဒ) ရရွိၿပီး အ သက္ (၃ဝ) ႏွစ္ေအာက္ စစ္သည္မ်ားသာ ဗိုလ္ေလာင္းသင္တန္း ေလွ်ာက္ခြင့္ရခဲ့ ေပမဲ့ ယာယီျပင္ဆင္ခ်က္ အရ အသက္ (၃၅) ႏွစ္ ေအာက္ဘြဲ႔ရၿပီးသူအားလံုး ဗိုလ္သင္တန္း ေလွ်ာက္ခြင့္ ရလာပါတယ္။
အထက္ပါစီမံခ်က္နဲ႔အတူ ရဲေဘာ္မ်ဳိးသန္း လည္း ဗိုလ္ႀကီးမ်ဳိးသန္းျဖစ္လာပါတယ္။ သို႔ ေသာ္ ဗိုလ္မွဴးမ်ဳိးသန္း ေတာ့ ျဖစ္ခြင့္မရွိပါ။ နဝတအစိုးရ လက္ထပ္မွာ ရဲေဘာ္ဘဝမွ အ ရာရွိျဖစ္လာသူေတြကို စစ္ေရယာဥ္မွဴးငယ္သင္တန္း တက္ခြင့္မျပဳေတာ့လို႔ အဲဒီအရာရွိ ေတြဟာ ဗိုလ္ႀကီးဘဝမွာပဲ ေက်ာက္ခ်ရပ္နားလို္က္ၾကရပါတယ္။
တေန႔မနက္မွာေတာ့ ကားေစာင့္ေနတုန္း အံ့ၾသစရာ သတင္းတခုကို က်ေနာ္ ၾကားလိုက္ ရ ပါတယ္။ လက္နက္ေရာင္းဝယ္မႈနဲ႔ ဗိုလ္ႀကီးမ်ဳိးသန္း အဖမ္းခံလိုက္ရၿပီတဲ့။ စိတ္လႈပ္ ရွားအံံ့အားသင့္သြားရတဲ့အျပင္ ၾကားရတဲ့သတင္း ျဖစ္နိုင္ေခ်ရွိမရွိ ဆက္စပ္စဥ္းစားမိပါ တယ္။ ဗိုလ္ႀကီးမ်ဳိးသန္းဟာ အေနအထိုင္ေအးေဆးတည္ၿငိမ္ၿပီး သူတပါးအေပၚ စာနာ စိတ္ထားရွိသူတဦး ျဖစ္ပါတယ္။ ပိုၿပီးထူးဆန္းတာက သူ႔မွာ ေသနက္တလက္ ပိုင္ဆိုင္ တယ္ ဆိုတဲ့ကိစၥပါ။ ေနာက္ေတာ့မွ ဟိုတစဒီတစနဲ႔ အေၾကာင္းစံုကို သိရပါေတာ့တယ္။
ပစၥတိုေသနက္ တလက္ကို ေငြက်ပ္သိန္း (၅ဝ) နဲ႔ ေရာင္းဖို႔ရွိတယ္လို႔ ဗိုလ္ႀကီးမ်ဳိးသန္း က အရပ္သားတဦးကို ကမ္းလွမ္းတဲ့အခါ အဲဒီအရပ္သားက စံျပေစ်းအနီးမွာရွိတဲ့ စား ေသာက္ဆိုင္တခုမွာေတြ႔ဆံုဖို႔ ခ်ိိန္းပါတယ္။ ခ်ိန္းဆို ထားတဲ့ေနရာမွာ အေရာင္းအဝယ္ ကိ္စၥေျပာဆိုေနစဥ္ ရဲတပ္ဖြဲ႔က ႐ုတ္တရက္ ဝင္ဖမ္းပါတယ္။
ေနာက္ေတာ့ ေထာက္လွမ္းေရး (၂၆) ကို လႊဲေပးလိုက္ၿပီး ဗိုလ္ႀကီးမ်ဳိးသန္း က ဟုတ္မွန္း ေၾကာင္းဝန္ခံကာ ေသနတ္ထည့္ထားတဲ့ ေသတၱာေသာ့ကို ေထာက္လွမ္းေရး အရာရွိထံ အပ္ႏွံလိုက္ပါတယ္။ ေထာက္လွမ္းေရး တပ္ဖြဲ႔ဝင္အခ်ဳိ႕ အဏၰဝါ အရာရွိရိပ္သာမွာရွိတဲ့ ဗိုလ္ႀကီးမ်ဳိးသန္း ရဲ႕ အခန္းကို ေရာက္ရွိသြားတဲ့အခါ ဗိုလ္ႀကီးမ်ဳိးသန္းရဲ႕ ဇနီးက အခန္း တံခါးဝမွာရပ္ေနတဲ့ သူစိမ္းေတြကို အတန္ၾကာေအာင္ ေငးၾကည့္ေနၿပီးမွသမီးျဖစ္သူကို ဖ်ာတခ်ပ္ခင္းေစကာ ဧည့္သည္ေတြကို ထိုင္ဖို႔ ေျပာရပါတယ္။
အထင္နဲ႔အျမင္ တက္တက္စင္လြဲ ေနၿပီျဖစ္တဲ့ အိမ္ခန္းအဆင္အျပင္ကို ေတြ႔ရေတာ့ ေထာက္လွမ္းေရးေတြလည္း စိတ္မေကာင္းႏိုင္ၾကေတာ့ပါ။
အခန္းထဲမွာ အရာရွိအေဆာင္ အေယာင္ဆိုလို႔ တန္းမွာခ်ိတ္ထားတဲ့ ယူနီေဖာင္းတစံုက လြဲၿပီး ဆက္တီမရွိ၊ အေပၚစက္ေအာက္စက္မရွိ၊ ေရခဲေသတၱာမရွိ၊ အဝတ္အစား ေကာင္း ေကာင္းမရွိ ယုတ္စြအဆံုး ဆန္ပံုးထဲမွာ ဆန္အလံုအေလာက္ မရွိ။ ေထာက္္လွမ္းေရး အ ရာရွိက အိမ္ရွင္ထံခြင့္ပန္ၿပီး “ဒုဗိုလ္မ်ဳိးသန္း (ေရ-၃၈၁၆)” လို႔ စာေရးထားတဲ့ ထင္း႐ွဴး ေသတၱာကို ဖြင့္လုိက္တဲ့အခါ ယူနီေဖာင္းအသစ္တစံုႏွင့္ အရပ္ဝတ္ႏွစ္စံုေခါက္ၿပီး ထည့္ ထားတာကို ေတြ႔လိုက္ရပါတယ္။ အဝတ္ေတြရဲ႕ေအာက္မွာေတာ့ ပလပ္စတနဲ႔ အေသအ ခ်ာထုပ္ထားတဲ့ ပစၥတိုေသနတ္တလက္ကေန ရာယူထားပါတယ္။
အဲဒီေသတၱာရဲ႕ေသာ့ကို ဗိုလ္ႀကီးမ်ဳိးသန္း က အျမဲသိမ္းထားၿပီး ဇနီးျဖစ္သူကိုလည္း ေသတၱာသန္႔ရွင္းေရးလုပ္ခြင့္ မျပဳပါ။ ဇနီးသည္လည္း သူတေလွ်ာက္လံုး သံသယျဖစ္ေန ခဲ့တဲ့ ေသတၱာရဲ႕လွ်ဳိ႕ဝွက္ခ်က္နဲ႔ ပတ္သတ္ၿပီး ဇာတ္ရည္လည္ သြားပါေတာ့တယ္။
အမႈကိစၥဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ဖို႔ ေထာက္လွမ္းေရးတပ္မွဴးနဲ႔ ဗ်ဴဟာ စစ္ေရယာဥ္စုမွဴး ဗိုလ္မွဴးႀကီး သက္တင္လိႈင္ တို႔ ေဆြးေႏြးၿပီး ညတြင္းခ်င္း အစီရင္ခံစာ တင္ပါတယ္။ တပ္ မေတာ္သားခ်င္း ကိုယ္ခ်င္းစာ၍ ထင္ပါရဲ႕ေထာက္လွမ္းေရး အစီရင္ခံစာထဲမွာ ဗိုလ္ႀကီး မ်ဳိးသန္း ထံမွ သိမ္းဆီးရမိေသာ ေသနတ္အေၾကာင္းကို ခ်န္လွပ္ကာ လိမ္လည္ၾကံစည္ မႈအျဖစ္သာ တင္ျပထားပါတယ္။
အမႈေပါ့ေစရန္ ျဖစ္ပါတယ္။ သို႔ေသာ္ အမႈျဖစ္စဥ္ကို သိရွိသြားတဲ့ စစ္ဦးစီးအရာရွိခ်ဳပ္ (ေရ) ဗိုလ္ခ်ဳပ္စိုးသိန္းက အမႈျဖစ္စဥ္မွန္ကို ျပန္လည္တင္ျပရန္ ေတာင္းဆိုခဲ့ပါတယ္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္စိုးသိန္း ကိုယ္တိုင္္လည္း တပ္မႈးဘဝမွာတုန္းက တပ္ရငး္ကင္းမွ ေသနတ္တ လက္ ေပ်ာက္ဆံုးမႈျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီး တရားမဝင္အစားထိုး ေျဖရွင္းနိုင္ခဲ့လို႔သာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္အ ဆင့္ထိ ရာထူးျမဲခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။
ဗိုလ္ႀကီးမ်ဳိးသန္း သင္တန္းသား အရာရွိဘဝမွာ စစ္ေရယာဥ္- ၅၅၂ ၏ ပဲ႔စင္အရာရွိငယ္ အျဖစ္နဲ႔ ပင္လယ္ျပင္ လံုျခံဳေရးတာဝန္ ထမ္းေဆာင္ရပါတယ္။ အဲဒီမွာ တရားမဝင္ ထိုင္း ငါးဖမ္းေလွမ်ားကို ဖမ္းဆီးရင္း ငါးဖမ္းေလွတစီးေပၚမွ ပစၥတိုေသနတ္တလက္ကို အမွတ္ မထင္ ရရွိလိုက္ပါတယ္။
သူက ေသနတ္ကို စစ္ေရယာဥ္မွဴးထံ မအပ္ဘဲ သိမ္းထားလိုက္ပါတယ္။ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ တယုတယ သိမ္းထားၿပီးမွ မိသားစုဝမ္းေရး အခက္အခဲနဲ႔ သားသမီး ပညာေရးအတြက္ လုပ္မိလုပ္ရာ လုပ္လုိက္ပံု ရပါတယ္။ အဲဒီအခ်ိန္မွာ သူ႔သမီးအႀကီးဆံုးက အဂၤလိပ္စာ အဓိကနဲ႔ တကၠသိုလ္ တက္ေနပါတယ္။
ေနာက္ဆံုးမွာေတာ့ ဗိုလ္ႀကီးမ်ဳိးသန္း ေထာင္တႏွစ္ခြဲ က်သြားပါတယ္။ မူလျပစ္ဒဏ္က ေထာင္ ငါးႏွစ္ျဖစ္ၿပီး ဗိိုလ္ခ်ဳပ္ခင္ညြန္႔ အမိန္႔နဲ႔ တႏွစ္ခြဲ ျဖစ္သြားတာလို႔ သိရပါတယ္။
အမႈနဲ႔ပတ္သတ္ၿပီး မွန္တယ္မွားတယ္ တရားတယ္ မတရားဘူး စသည္ျဖင့္ ေျပာဆိုမႈ ေတြ သိပ္မၾကားရေပမဲ ့ မိသားစုခ်င္းကိုယ္ခ်င္းစာနာၿပီး စိတ္မေကာင္း ျဖစ္ၾကရပါတယ္။
သူ႔ရဲ႕လုပ္ေဖာ္ ကိုင္ဖက္မ်ားနဲ႔ မိတ္ေဆြတခ်ဳိ႕က သူ႔မိသားစုကို တတ္နိုင္သမွ် ဝိုင္းဝန္း ကူညီ ေထာက္ပံ့ၾကပါတယ္။ ေထာက္လွမ္းေရး တပ္ဖြ႔ဲဝင္ေတြကလည္း ေထာက္ပံ့တယ္ လို႔ သိရပါတယ္။
အမွန္တကယ္ေတာ့ တပ္မေတာ္သားဆိုတာ ႏိုင္ငံ့ဝန္ထမ္းေတြပါပဲ။ ေနာက္ခံအလႊာ အ သီးသီးကေန အေၾကာင္းအမ်ဳိးမ်ဳိးနဲ႔ တပ္ထဲကို ေရာက္လာၾကတာပါ အျခားအရပ္ဖက္ ဝန္ထမ္းေတြနဲ႔ မတူတာက တပ္ထဲကို အဝင္လြယ္ၿပီး အထြက္ခက္တဲ့ ကိစၥပါ။ တပ္မ ေတာ္သား အမ်ားစုဟာ လူ႔ဂုဏ္သိကၡာတရားႏွင့္အညီ ေနထိုင္လိုၾကပါတယ္။
ဒါေပမဲ့ ေျပာမယံုၾကံဳဖူးမွသိဆိုသလို ဘဝေတြက ၾကမ္းတမ္းခက္ထန္လွပါတယ္။ တပ္ မိ သားစုေတြကို ထုတ္ေပးတဲ့ရိကၡာဟာ ဒုကၡသည္စခန္းမွာေပးတဲ့ ရိကၡာရဲ႕ ငါးပံုတပံု ေလာက္ေကာင္းမြန္မယ္ဆိုရင္ စစ္သည္ေတြ အေတာ္ဝမ္းသာရမွာပါ။ မိသားစု စားဝတ္ ေနေရး မေျပလည္ေပမဲ့ ႏႈတ္ထြက္ခြင့္လည္းမရ တပ္ကထြက္ေျပးရင္လည္း ရာဇဝတ္မႈ က်ဳးလြန္မိသလို ေထာင္ဒဏ္က်ခံရမွာျဖစ္တာေၾကာင့္ မိသားစုအသိုင္းအဝိုင္း မ်က္ႏွာ ကိုေထာက္ထားၿပီး အခက္အခဲေတြကို က်ိတ္မွိတ္ခံေနသူေတြ အမ်ားစုရွိေနဆဲ ျဖစ္ပါ တယ္။
အဲဒီေတာ့ မိသားစုဝမ္းေရးအတြက္ ဆိုက္ကားနင္း၊ ညေစာင့္လုပ္၊ ခ်ဲထီေရာင္း၊ လူေမွာင္ ခိုလုပ္ စတဲ့နည္းလမ္းမ်ဳိးစံုနဲ႔ ေျဖရွင္းေနၾကရပါတယ္။
အတၱကိုဗဟိုျပဳလြန္းတဲ့ အာဏာရွင္စနစ္မွာ အက်ဳိးအျမတ္ခံစားခြင့္ဆိုတာ ဗိုလ္မွဴးႀကီး အဆင့္ကေန အထက္မွာပဲ စုျပံဳေနတာပါ။ ေအာက္ေျခက လူအမ်ားစုအတြက္ေတာ့ လူ တန္းေစ့ေနထိုင္ေရးနဲ႔ လူ႔ဂုဏ္သိကၡာ တရားဆိုတာ ေျပာင္းျပန္အခ်ဳိးက်ေနပါတယ္။ ဒီ လိုျဖစ္ေအာင္ အာဏာရွင္ႀကီးေတြက တမင္ဖန္တီးထားတာပါ။ ရဲေဘာ္ေတြရဲ႕ဘဝဟာ တုံုးေအာက္က ဖား ဆိုေတာ့လည္း ျပားေန ေအာင္ခံရတာေပါ့။
ဒါေပမဲ့ အထက္မွာ ဆိုခဲ့သလို တပ္မေတာ္သားအမ်ားစုဟာ မွန္ကန္တဲ့ဆံုးျဖတ္ခ်က္နဲ႔ အေမွာင္ထု အတြင္းကေန တဦးခ်င္းလည္း ႐ုန္းမထြက္နို္င္။ အားလံုး လြတ္ေျမာက္ေရး အတြက္ ထြက္ေပါက္ကိုလည္း မျမင္ႏိုင္ၾကရွာေသးဘဲ အာဏာရွင္ ဝန္ထုပ္ဝန္ပိုးႀကီးကို မႏိုင္မနင္းထမ္းကာ ေနဝင္ရာအရပ္ဆီကို တေရြ႕ေရြ႕ ေလွ်ာက္လွမ္းေနၾကတုန္း ဆိုေလ ေတာ့ …။

တပ္ၾကပ္ႀကီး – ေနမင္းသူ
သီးျခား လြတ္ထြက္ခ်င္ေနတဲ့ စစ္တပ္
Posted by admin on December 25th, 2010

အမ်ားဆႏၵနဲ႔အညီ အုပ္ခ်ဳပ္ျခင္းဆိုတဲ့ ဒီမိုကေရစီစနစ္မွာ အုပ္ ခ်ဳပ္ခံရမယ့္သူေတြက သူတို႔ ဆႏၵနဲ႔အညီ သူ႔တုိ႔ကိုယ္စား ေျပာ ဆုိေဆာင္ရြက္ေပးႏုိင္မယ့္ သူတုိ႔ အက်ဳိးစီးပြား လုပ္ေပးႏုိင္မယ္ လုိ႔ ထင္တဲ့သူေတြကုိ ကုိယ္စားလွယ္အျဖစ္ ေရြးခ်ယ္ၾကတာပါ။

….

အဲဒီကုိယ္စားလွယ္ေတြ စုေ၀းေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးတဲ့ ေနရာဟာ လႊတ္ေတာ္ပါ၊ အဲဒီ လႊတ္ ေတာ္ကမွ ကုိယ့္ႏုိင္ငံသားေတြရဲ႕ဆႏၵနဲ႔အညီ၊ ႏုိင္ငံတကာကလက္ခံႏုိင္တဲ့ စံႏႈန္းနဲ႔လည္း မဆန္႔က်င္တဲ့ အမ်ားလက္ခံႏုိင္တဲ့ ဥပေဒေတြ နည္းဥပေဒေတြေရး ဆဲြျပ႒ာန္းးတာ အ တည္ျပဳဆုံးျဖတ္တာေတြလုပ္ပါတယ္၊ ၿပီးမွ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး တရား စီရင္ေရး က႑ေတြမွာ အက်ဳိးသက္ေရာက္ေစတာ ျဖစ္ပါတယ္၊ ႏိုင္ငံတကာမွာ လက္ခံက်င္သုံးေနတာလဲ ဒီအ တုိင္းပဲမ်ားပါတယ္၊ အနည္းစုႏုိင္ငံေတြ အထူးသ ျဖင့္လက္နက္အားကုိးနဲ႔ အာဏာရွင္ ႏုိင္ငံေတြကေတာ့ အမ်ားစုသေဘာကုိ ေျပာင္ေျပာင္တင္းတင္း ဆန္႔က်င္ၿပီးေတာ့ ဖိႏိွပ္ အုပ္ခ်ဳပ္ၾကပါတယ္။ ဒီကေန႔ ကမၻာမွာ ျဖစ္ပ်က္ေနတဲ့ အဓိက႐ုဏ္း ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား ဟာ လူကုိလူလိုသေဘာမထား တုိင္ပင္ေဆြးေႏြးျခင္းမရွိဘဲ အမ်ားနဲ႔ဆန္႔က်င္ၿပီး အ တင္းအက်ပ္အုပ္ခ်ဳပ္ေနတဲ့ အာဏာရွင္စနစ္ေတြေၾကာင့္ျဖစ္ေနတာ မ်ားပါတယ္။ လူမ်ဳိး ေရး၊ ဘာသာေရး၊ စီး ပြားေရး၊ ႏိုင္ငံေရးကုိ အေျခခံအက်ဆုံးျဖစ္တဲ့ ဘယ္ျပႆနာမဆို ဒီမိုကေရစီရဲ႕ အေျခခံအက်ဆုံးအခ်က္ျဖစ္တဲ့ အမ်ားဆႏၵကုိဆန္႔က်င္လုိ႔ပဲ ျဖစ္ၾကပါ တယ္။

ႏိုင္ငံတႏိုင္ငံမွာရွိတဲ့ အရပ္သားအဖဲြ႔အစည္းျဖစ္ေစ၊ ကာကြယ္ေရးအတြက္ဖြဲ႔စည္း ထား တဲ့ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔အစည္းျဖစ္ေစ လိုအပ္တာခ်ည္းဘဲ ျဖစ္ပါတယ္၊ စစ္တပ္ကသာ တယ္၊ အရပ္သား ပညာရွင္ေတြကသာတယ္၊ သူတုိ႔ေတြထက္ အေျခခံလူထုလူတန္းစား ကသာ အေရးအပါဆံုးဆိုၿပီး ျငင္းခံုေနၾကရင္ ႏိုင္ငံလဲ မတိုးတက္တဲ့အျပင္ လက္နက္ရွိ တဲ့သူက ရွိသလိုအႏိုင္က်င့္၊ လူထုအင္အားရိွတဲ့ သူကလဲရွိသလို အာခံတုံ႔ျပန္နဲ႔ အားလံုး ပ်က္စီးကိန္းဆိုက္သြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္၊ ဒါေၾကာင့္ အမ်ားဆႏၵနဲ႔အုပ္ခ်ဳပ္တာသာ အသင့္ ေတာ္ဆံုးဆိုၿပီး လက္ခံလာၾကတာပါ။

ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ အခုျဖစ္ေနတဲ့ ျပႆနာက လက္နက္နဲ႔ ဖိႏွိပ္အုပ္ခ်ဳပ္လို႔ လူထုအံု ႂကြမႈ ေတြေပၚေပါက္လာ၊ အဲဒီကေနျဖစ္ေပၚလာတဲ့ပါတီစံု ဒီမိုကေရစီအုပ္ခ်ဳပ္ေရး စနစ္မွာ ေတာင္ အာဏာလက္မလြတ္ခ်င္တဲ့ ဗိုလ္ခ်ဴပ္ႀကီးေတြက ဖဲြ႔စည္းပံုအေျခ ခံဥပေဒထဲအ ထိ စစ္တပ္နဲ႔အရပ္ဘက္ကို ခြဲျခားထားတာ၊ တိုင္းရင္းသား လူနည္းစုေတြအေပၚမွာလဲ ဖိ ႏွိပ္ကန္႔သတ္ထားတာေတြ အတင္းအက်ပ္ ထည့္သြင္းျပ႒ာန္းထားတဲ့ ကိစၥပါပဲ၊ ဒီမိုက ေရစီစံႏႈန္းနဲ႔ ဘယ္လိုမွမကိုက္ညီတဲ့အျပင္ အာဏာရွင္ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေတြရဲ့ အက်ိဳးစီးပြား ကို ေျပာင္ေျပာင္တင္းတင္းပဲ ကာကြယ္ဖို႔ လုပ္ထားတာေတြ႔ရမွာပါ၊ ႏိုင္ငံေတာ္ ၿပဳိကြဲမွာ စိုးလို႔ဆိုတာထက္ သူတို႔ကိုယ္က်ိဳးစီးပြားကာကြယ္ဖို႔ ထည့္သြင္းျပ႒ာန္းထားတာက ပိုၿပီး ေပၚလြင္ေနပါတယ္။

အခုလဲအေျခခံဥပေဒမွာတပ္မေတာ္သည္ တပ္ပိုင္းဆိုင္ရာကိစၥအားလံုးကို လြတ္ လပ္စြာ စီရင္ေဆာင္ရြက္ပိုခြင့္ရွိျခင္းဆိုတာ ထည့္သြင္းျပ႒ာန္ထားပါတယ္၊ အျမင့္ဆံုးအာဏာ ဟာ ျပည္ေတာင္စုလႊတ္ေတာ္မွာပဲရွိတဲ့ ဒီမိုကေရစီစနစ္မွာဆိုရင္ တပ္မေတာ္ဟာ ျပည္ ေတာင္စုလႊတ္ေတာ္က ျပ႒ာန္းထားတဲ့ ဥပေဒမ်ားနည္းဥပေဒမ်ား၊ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားနဲ႔ အညီ ေဆာင္ရြက္ရမည္ျဖစ္သည္လို႔ ထည္သြင္းျပ႒ာန္းရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

စစ္တပ္ဟာ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔အစည္း ျဖစ္တယ္၊ အသံုးက်ရင္ ႏိုင္ငံေတာ္ အတြက္အ က်ိဳးရွိတယ္၊ အသံုးမက်ရင္ ႏိုင္ငံေတာ္အတြက္ ၀န္ထုတ္၀န္ပိုးျဖစ္ေစတယ္လို႔ ႐ိုး႐ိုးဘဲ ေျပာလို႔ရပါတယ္၊ လက္ရွိစစ္တပ္မွာသံုးေနတဲ့ (၁၉၅၉) ခုႏွစ္ တပ္မေတာ္ အက္ဥပေဒ ေတြ က်င့္၀တ္စည္းကမ္းေတြအရ၊ စစ္သားဟာ အရပ္ဘက္ေရာ စစ္ဘက္ဥပေဒႏွစ္မ်ိဳး စလံုးကို လိုက္နာဖို႔တာ၀န္ရွိပါတယ္၊ စစ္သားက ျပစ္မႈက်ဴးလြန္ရင္ စစ္ဘက္အရပ္ဘက္ ဥပေဒေတြနဲ႔ လိုအပ္သလို အေရးယူေဆာင္ရြက္ရမွာျဖစ္သလို မိသားစု၀င္ေတြ က်ဴးလြန္ ရင္လည္း အာဏာသံုး ကာကြယ္ေပးလို႔မရတဲ့ ဥပေဒအရ အေရးယူရမွာျဖစ္ပါတယ္။ အ ခုလဲ ဒီလိုလုပ္ေနတာပဲလို႔ ေစာဒကတက္လာခဲ့ရင္၊ အေရးမယူဘဲ လ်စ္လ်ဴ႐ွဳထားတဲ့ ျဖစ္ရပ္တခ်ဳိ ႔ ေထာက္ျပခ်င္ပါတယ္။

အရင္တပ္မ (၆၆) တပ္မမွဴး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ညြန္႔တင္ လက္ထက္မွာ သူ႔သားကားေမာင္း ရမ္း ကားလို႔ ယာဥ္တုိက္မႈျဖစ္ၿပီး ကားေပၚပါတဲ့ တပ္မေဆးမွဴး ဆရာ၀န္ဗုိလ္မွဴးနဲ႔ ကုိယ္ေရး အရာရွိေသတဲ့ျဖစ္စဥ္မွာ တပ္မမွဴးသား ဘာမွအေရးယူမခံဘဲ ေသတဲ့ အရာရွိေတြ နစ္နာ ခဲ့ရတာ၊ စြမ္းရည္ဘဲြ႔ရ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးႏွစ္ဦးရဲ႕ သားအရာရွိငယ္ (၂) ေယာက္ ဗထူးတုိက္ ခုိက္ေရးေက်ာင္းမွာ ကားအၿပဳိင္ေမာင္းရင္းတုိက္ၾကေတာ့ ကားေပၚပါ အရာရွိငယ္ (၂) ေယာက္ ေသရတဲ့ကိစၥမွာ ဘာမွာအေရးမယူခဲ့တာ၊ အာဏာပုိင္ေတြ ပါ၀င္ပါတ္သက္ တယ္လို႔ နာမည္ထြက္ေနတဲ့ တကၠသုိလ္ရိပ္သာလမ္း (၅) ေလာင္းၿပဳိင္ လူသတ္မႈလဲ ခု ထိ တရားခံမေပၚပဲေမွးမွိန္ေအာင္ လုပ္ပစ္တာေတြဟာ၊ တပ္ပုိင္းဆုိင္ရာကိစၥေတြကုိ လြတ္လပ္စြာစီမံခန္႔ခြဲတာလား၊ ရဲအေရးပုိင္တဲ့ကိစၥေတြကုိ ရဲက ဥပေဒအတုိင္း ဘာမွမ လုပ္ႏိုင္ဘူးလားဆုိတာ ေမးစရာျဖစ္ေနတာပါ။

ေနာက္တခ်က္က တပ္မေတာ္ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ႏိုင္ငံေတာ္အတြင္းရွိ လက္နက္ကုိင္ အား လုံးသည္ တပ္မေတာ္၏ ကြပ္ကဲမႈေအာက္တြင္ရွိရမည္လို႔ ထည့္သြင္းထားတာဟာ ဟုတ္ သလုိလုိရိွေပမဲ့၊ တကယ္ဆုိရင္ ႏုိင္ငံေတာ္ရဲ႕အခ်ဳပ္အခ်ာအာဏာကုိ ခံယူက်င့္သုံးတဲ့ အ ျမင့္ဆုံးအာဏာပုိင္အဖဲြ႔ဟာ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ျဖစ္တာမို႔ လက္နက္ကုိင္အဖဲြ႔အ စည္းေတြအပါအ၀င္ ၀န္ထမ္းအဖဲြ႔အစည္းေတြ ဖြဲ႔စည္းေရးကုိ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ရဲ႕ ဥပေဒျပ႒ာန္းးခ်က္အရသာ ေဆာင္ရြက္ရမွာပါ။

အခုလုိ ႏုိင္ငံေရးမေျပလည္ခ်ိန္မွာ ရွိသမွ်လက္နက္ကုိင္အားလုံး စစ္တပ္ေအာက္၀င္ရ မယ္လုိ႔ ဖြဲ႔စည္းပုံထဲ ထည့္ေရးၿပီး အတင္းအၾကပ္လုပ္ေနတာဟာ ျပည္တြင္းစစ္ျဖစ္ဖုိ႔ လမ္းမ်ားၿပီး တုိင္းျပည္နစ္နာဖုိ႔ရွိပါတယ္၊ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္ေတြကလဲ လက္ နက္မခ်ဘူး။ ေနာက္တက္လာမယ့္ အစိုးရနဲ႔က်မွ ေဆြးေႏြးၿပီးမွ အားလုံးရဲ႕ သေဘာဆႏၵ ခံယူၿပီး လုပ္သင့္တာပါ။

လက္နက္အားကုိးတဲ့ စစ္အစုိးရကေတာ့ အမ်ားဆႏၵဆုိတာ ထည့္မစဥ္းစားပါဘူး သူတို႔ ကုိ ကာကြယ္ေပးႏုိင္ဖို႔အတြက္ သူတုိ႔လုိခ်င္တဲ့ပုံစံပဲ ဇြတ္အတင္သြတ္သြင္းေနတာထင္ ရွားပါတယ္။ တုိင္းျပည္လည္းနာလွၿပီ ျပည္သူေတြလည္း က်ပ္တည္း ေနပါၿပီ၊ စစ္သည္ ေတြလဲအတူတူပါပဲ၊ ဒါေၾကာင့္ အာဏာရွင္စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေတြရဲ႕ မတရားအမိန္႔ေတြကုိ ဆန္႔က်င္၊ ျပည္သူေတြရဲ႕ ဆႏၵေတြကုိ ျဖည့္ဆည္းေပးမယ္ဆုိရင္၊ တုိင္းျပည္အနာဂါတ္ လဲ သာယာေျဖာင့္ျဖဴးမွာမို႔ အာဏာရွင္ေတြကို ျပည္သူနဲ႔အတူ လက္တြဲပူးေပါင္းဆန္႔က်င္ ၾကဖုိ႔ အခ်ိန္တန္ၿပီလုိ႔ တုိက္တြန္း ႏိုးေဆာ္လုိက္ရပါတယ္။

ျမတ္ႏုိး

ABMA ဂ်ာနယ္ မွ ကူးယူေဖၚျပပါသည္။

Volume 1, No 22

21 st Dec 2010

http://www.naytthit.net/

‘လူထုႏွင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္’ အပတ္စဥ္အေမးအေျဖ အစီအစဥ္ (2010-12-24)


2010-12-24
“လူထုနဲ႔ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္” ေမးေျဖခန္း ဒီဇင္ဘာ ၂၄ ရက္ေန႔ အစီအစဥ္မွာ မႏုိင္ျခဴးေဝ (ေနာ္ေဝ)၊ ေဒၚေမာ္လီ (ကေနဒါ)၊ ကိုအုိတူး (ထုိင္း)၊ ကိုထိုက္မင္း (ဖင္လန္)၊ ကိုေက်ာ္စစ္ႏုိင္ (အေမရိကန္)၊ ကိုစတီဗင္ (ဆြီဒင္) တို႔ရဲ႕ ေမးခြန္းေတြ ကို ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေျဖၾကားထားပါတယ္။
(screenshot from Madame Tussauds Bangkok Museum website)
ထိုင္းႏိုင္ငံတြင္ ဒီဇင္ဘာ ၄ ရက္မွ စတင္ဖြင့္လွစ္ေသာ မဒမ္ တူးဆိုး ဗန္ေကာက္ျပတိုက္တြင္ ျမန္မာ့ ဒီမိုကေရစီ ေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ပံုတူ ဖေယာင္း႐ုပ္တုကို ျပသထားပါသည္။ (screenshot from Madame Tussauds Bangkok Museum website)
ဒီဇင္ဘာ ၂၄ ရက္ေန႔ အစီအစဥ္
လူထုႏွင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ (ဒီဇင္ဘာ ၂၄)
အသံဖိုင္ယူရန္

ျမန္မာစစ္အစိုးရ၏ ႏ်ဴးကလီးယားစီမံကိန္း ႏွင့္ ဗိုလ္မႉးေဟာင္း စိုင္းသိန္း၀င္း - အပိုင္း (၃)By ေရာ္နီညိမ္း စေန, 25 ဒီဇင္ဘာ 2010

တပ္မႉးတပ္သား ေျပာစကား (၀၄၀)

ျမန္မာစစ္အစိုးရမွာ ‘အဏုျမဴလက္နက္ေတြထုတ္လုပ္မယ့္ ႏ်ဴးကလီးယားစီမံကိန္း’ ရိွေနတယ္ဆိုတဲ့ အေထာက္အထားတခ်ိဳ႕ကိုယူေဆာင္ၿပီး၊ ျပည္ပကိုထြက္ခြါလာခဲ့သူကေတာ့ ရုရွႏိုင္ငံမွာ ဒံုးက်ည္ဆိုင္ရာစက္မႈဘာသာရပ္နဲ႔ မဟာသိပၸံဘြဲ႔ရယူခဲ့သူ စစ္အင္ဂ်င္နီယာအရာရိွ ဗိုလ္မႉး ေဟာင္း စိုင္းသိန္း၀င္းပါ။ ကာကြယ္ေရးပစၥည္းစက္ရံုမွာ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္စဥ္က ဗိုလ္မႉးေဟာင္းစိုင္းသိန္း၀င္းရဲ႕အေတြ႔အႀကံဳေတြကို ဒီသီတင္း ပတ္ရဲ႕ “တပ္မႉးတပ္သား ေျပာစကား” အပတ္စဥ္က႑မွာ ဦးေရာ္နီညိမ္းက စီစဥ္တင္ဆက္ထားပါတယ္။

ဦးေရာ္နီညိမ္း။ ။ ဗိုလ္မႉး အေနနဲ႔ ဒီ “ကပစ” စက္ရံုေတြ မွာ ဘာေတြ ေတြ႔ႀကံဳရသလဲ ခင္ဗ်။

ဗိုလ္မႉးစိုင္းသိန္း၀င္း။ ။ က်ေနာ္တို႔ကေတာ့ အရာရွိျဖစ္ၿပီးတဲ့အခါမွ ကာကြယ္ေရးပစၥည္းထုတ္လုပ္ေရးမွာ က်ေနာ့္ရဲ႕ mother unit (မိခင္တပ္ရင္း) က အမွတ္(၃)ကာကြယ္ေရးပစၥည္းစက္ရံု (ဆင္တဲ) ပါ။ က်ေနာ္တို႔ ammunition (ခဲယမ္း) ေတြကို အဓိက ထုတ္လုပ္တာက ေတာ့ ကပစ (၃) ၊ ကပစ (၁၂) ေပါ့၊ အဲဒီအခ်ိန္တုန္းက။ ကပစ (၃) က ခဲယမ္းေတြကိုထုတ္လုပ္ရာမွာ အဓိက အခုလက္ရွိတပ္မေတာ္မွာ အသံုး မ်ားေနတဲ့ (၈၁) မမ စိန္ေျပာင္းဗုံးသီးရယ္၊ (၁၂၀) မမ စိန္ေျပာင္းဗုံးသီးေတြကို ထုတ္လုပ္တာပါ။ ဒီ့အျပင္ ပိုၿပီးေတာ့ က်ေနာ္တို႔ထုတ္လုပ္ခဲ့ရတာ ကေတာ့ (၈၂) မမ ေနာက္ပြင့္ရိုင္ဖယ္ ဒံုးက်ည္ေတြ ထုတ္ခဲ့ရတာရွိတယ္။ က်ေနာ္ကိုင္ခဲ့တဲ့ အလုပ္ရံုကေတာ့ RPG (Rocket Propelling Grenade) (ဒံုးက်ည္သံုးဗံုးသီး) ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီစက္ရံုကေတာ့ က်ေနာ္ အလုပ္ရံုမႉးအေနနဲ႔ ကိုင္တြယ္ခဲ့ရတဲ့ အလုပ္ရံု ျဖစ္ပါတယ္။ စိန္ေျပာင္း ဗံုးသီးေတြက စက္ထဲကို သံတံုးအေနနဲ႔ ျဖတ္ၿပီးေတာ့ ထည့္လိုက္တယ္။ ဒါေပမယ့္ ထြက္လာတဲ့အခ်ိန္မွာ ဗံုးသီးေတြက တစ္ျခမ္းေစာင္းေနတာ မ်ိဳးတို႔ ဗံုးသီးရဲ႕အေခါင္းက တစ္ျခမ္းပါးၿပီးေတာ့တစ္ျခမ္းထူ ေနတာမ်ိဳးတို႔ အဲဒီလိုမ်ိဳး ျပႆနာေလးေတြ ေတြ႔တယ္။

ဦးေရာ္နီညိမ္း။ ။ ဗိုလ္မႉးတို႔ ဗံုးခြံလုပ္ေနတုန္းမွာ ယမ္းေတာင္ မထည့္ရေသးတဲ့ အေျခအေနေပါ့။ အဲဒီလိုမ်ိဳး ဗံုးခြံေတြက ေစာင္းၿပီးထြက္ လာရတဲ့အေၾကာင္းက ဘာေၾကာင့္ပါလဲ ခင္ဗ်။

ဗိုလ္မႉးစိုင္းသိန္း၀င္း။ ။ အဲဒါက ပံုစံသြင္းတဲ့ေနရာမွာ သံကိုသံခ်င္း ႀကိတ္စားရတာျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒါေၾကာင့္မို႔ ႀကိတ္စားခံရမယ့္သံထည္ ကို က်ေနာ္တို႔က အရင္ဆံုး ေပ်ာ့ေအာင္လုပ္ရတယ္ ခင္ဗ်။ အဲဒီလို ေပ်ာ့ေအာင္လုပ္တဲ့ ေနရာမွာ မီးဖုတ္ရပါတယ္။ မီးဖုတ္တဲ့အခါမွာ က်ေနာ္တို႔ စက္ရံုမွာရွိတဲ့ မီးဖိုႀကီးက ဒီဇယ္သံုးတဲ့မီးဖိုႀကီး ျဖစ္ေနတဲ့အခါက်ေတာ့ ဌာနမႉးတို႔ စက္ရံုမႉးတို႔အႀကိဳက္ ျဖစ္သြားတာေပါ့ဗ်ာ။ ဘာျဖစ္လို႔လဲဆို ေတာ့ ဒီသံတံုးကို သတ္မွတ္တဲ့အခ်ိန္ သတ္မွတ္တဲ့အပူရွိန္ မျဖစ္လည္း မီးေတာက္က ထြက္ေနတာပဲ။ ဒီေတာ့ ဂါလံ(၄၀၀) ထည့္ရမယ့္ေနရာမွာ ဂါလံ(၂၀၀) ထည့္လိုက္လည္း ဒီမီးေတာက္က ထြက္ေနတာပဲ။ အဲဒီေတာ့ ဒီသံတံုးေတြက လိုအပ္တဲ့ မီးအပူရွိန္ကို မရဘူး။ လိုအပ္တဲ့ မီးအပူရွိန္ မရေတာ့ မေပ်ာ့ဘူးေပါ့ဗ်ာ။ မေပ်ာ့တဲ့အခါက်ေတာ့ အဲဒီမွာ ရွိသမွ်စက္ေတြအားလံုးဟာ သံတံုးအမာႀကီးေတြကိုပဲ ႀကိတ္စားရတဲ့ အခါက်ေတာ့ တစ္ခုခ်င္းစီ တစ္ခုခ်င္းစီ ထြက္လာတဲ့ အစိပ္အပိုင္းေတြ အားလံုးကလည္း ရြဲ႕ေစာင္းၿပီးေတာ့ထြက္လာတယ္။ ဥပမာ ဒံုးက်ည္ေတြဆိုလို႔ရွိရင္ ေျပာင္းထဲမ၀င္တာမ်ိဳးတို႔ ေနာက္ၿပီး အဆိုးဆံုးကေတာ့ ဒံုးက်ည္ေတြ ဗံုးသီးေတြရဲ႕အတြင္းနံရံေတြဟာ တစ္ဖက္ထူတစ္ဖက္ပါး အဲဒီလိုမ်ိဳး မညီ တာမ်ိဳးေလးေတြ ျဖစ္လာတာ ေတြ႔ရတယ္။

ဦးေရာ္နီညိမ္း။ ။ ဟုတ္ကဲ့ အဲဒါေတြက စက္ရံုတာ၀န္ရွိလူႀကီးပိုင္းအရာရွိေတြက စက္ရံုမွာလည္ပတ္သံုးစြဲရမယ့္ ဒီဇယ္ဆီေတြကို အျပင္ ကို အႀကံအဖန္ထုတ္ၿပီး ေရာင္းခ်ၾကလို႔ ျဖစ္ရတဲ့အျဖစ္လို႔ က်ေနာ္ အခု နားလည္လိုက္ပါတယ္။

ဗိုလ္မႉးစိုင္းသိန္း၀င္း။ ။ အဲဒီတပ္မွာ အဲဒီလိုမွ မလုပ္လို႔ရွိရင္လည္း ဘယ္လိုမွ စားမေလာက္တဲ့ အေနအထားပါ။ က်ေနာ္က ဒီျပႆနာ ကို ‘စက္ရံုမႉးမွာလည္း တာ၀န္မရွိဘူး။ ေအာက္ကလုပ္ေနတဲ့ ရဲေဘာ္ေတြမွာလည္း တာ၀န္မရွိဘူး’ လို႔ ျမင္ပါတယ္။ က်ေနာ္ကေတာ့ ဒီျပႆနာ ေတြ အားလံုးကို ေခါင္မိုးက မိုးမလံုလို႔ မိုးယိုတဲ့ကိစၥလို႔ပဲ သံုးသပ္ခဲ့ပါတယ္။

ဦးေရာ္နီညိမ္း။ ။ အဲဒီလိုမ်ိဳး ရြဲ႕ေစာင္းၿပီးထြက္လာတဲ့ သံကိုယ္ထည္ေတြနဲ႔ ဗံုးသီးေတြ ဒံုးက်ည္ rocket ေတြ၊ အဲဒါေတြက ယမ္းမထည့္ ရေသးခင္ေတာင္ အဲ့ဒီေလာက္ျဖစ္ေနေတာ့ ယမ္းထည့္ၿပီးေတာ့မွ စက္ရံုထြက္လက္နက္ခဲယမ္း ေတြဆိုၿပီးေတာ့ ေရွ႕တန္းကိုပို႔တဲ့အခါမွာ၊ ဒါေတြ ကိုအသံုးျပဳမယ့္ တပ္ေတြကို ပို႔တဲ့အခါမွာ ဘာေတြ ဆက္ျဖစ္လဲခင္ဗ်။

ဗိုလ္မႉးစိုင္းသိန္း၀င္း။ ။ ဒီသံထည္ပိုင္းမွာ တစ္ျခမ္းေစာင္းၿပီးေတာ့ ဗံုးသီး အထူအပါးမညီတဲ့ျပႆနာက ဘာျဖစ္ႏိုင္သလဲဆိုေတာ့ ေျပာင္း ထဲမွာေပါက္တာ ျဖစ္ႏိုင္တယ္။ လမ္းတစ္၀က္မွာျပဳတ္က်တာ ျဖစ္ႏိုင္တယ္။ ဒါမွမဟုတ္ ရန္သူ႔နယ္ေျမထဲကိုက်သြားၿပီးေတာ့မွ အျပည့္အ၀ မေပါက္ကြဲဘဲနဲ႔ ထက္ျခမ္းေပါက္သြားတာမ်ိဳး ျဖစ္ႏိုင္တယ္။ ထက္ျခမ္းေပါက္သြားတယ္ဆိုတာ အထူအပါးမညီတဲ့ေနရာကေနၿပီးေတာ့ ဗံုးသီးဟာ အစိပ္စိပ္အမႊာမႊာကြဲထြက္သြားရမယ့္အစား သူက ႏွစ္ပိုင္းပဲ ကြဲထြက္သြားတာေပါ့။ ဒါကေတာ့ ထိေရာက္မႈအပိုင္းကို သြားၿပီးေတာ့ effect (အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ) ျဖစ္ပါတယ္။ ေနာက္တစ္ခုက ယမ္းပိုင္းကိုေျပာမယ္ဆိုရင္ ယမ္းပိုင္းမွာ ထုတ္လုပ္ကတည္းက အရည္အေသြး မျပည့္မွီ တာရွိတယ္။ ေနာက္ၿပီးေတာ့ ထိန္းသိမ္းထားသိုတဲ့ေနရာမွာလည္း ျပႆနာရွိတယ္။ ထုတ္လုပ္တာကေတာ့ ထုတ္လုပ္လိုက္ၿပီ၊ ဗံုးသီးေတြကို ယမ္းလည္းျဖည့္ၿပီးသြားၿပီ။ အကုန္လံုးကို COD (Central Ordnance Depot) (ပင္မလက္နက္ ခဲယမ္းသိုေလွာင္ေရးတပ္)ကို သြားပို႔လုိက္ၿပီ၊ အဲဒီစစ္လက္နက္ပစၥည္းသိုေလွာင္ထိန္းသိမ္းေရးတပ္က ဒီလက္နက္ေတြကို အေသအခ်ာမထိန္းသိမ္းဘဲနဲ႔ ပစၥလကၡထားလိုက္မယ္ဆိုရင္ ဗံုးသီး ေတြဟာ အခ်ိန္မတုိင္ဘဲနဲ႔ ယိုယြင္းပ်က္စီးသြားတာမ်ိဳးေတြ ျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္။ ဒါကေတာ့ တစ္က႑ေပါ့။

ဦးေရာ္နီညိမ္း။ ။ အဲဒီေတာ့ အဲလိုမ်ိဳးၾကာရွည္ၾကာမ်ား လက္နက္ခဲယမ္းေတြကို သိုေလွာင္ထားရွိမယ့္ကိစၥမွာ စနစ္တက်သတ္မွတ္ထား တဲ့လုပ္ငန္းစဥ္ အဆင့္ဆင့္တို႔ ဥပမာ က်ည္ဆံတို႔ ေသနတ္တို႔လို လက္နက္ငယ္ အေသးေလးေတြေတာင္မွ ဘယ္လို ထားရမယ္၊ ဆီသုတ္ၿပီးမွ ထားရမယ္၊ ဘာကို အေျခာက္ခံၿပီးမွ ထားရမယ္၊ က်ေနာ္တို႔ ၾကားဖူးတာေတြ ရွိတာေပါ့ေနာ္၊ အဲဒီေတာ့ ခုနကိစၥမွာေကာ အဲဒါမ်ိဳးေတြ သတ္မွတ္ ၿပီးေတာ့ လုပ္ေဆာင္ေနၾကတာ မရွိဘူးလား ခင္ဗ်။

ဗိုလ္မႉးစိုင္းသိန္း၀င္း။ ။ လက္နက္ပစၥည္းသိုေလွာင္ထိန္းသိမ္းေရးတပ္ေတြမွာလည္း ျပႆနာရွိတယ္။ ဒါကေတာ့ ဒီတပ္မွာတင္ မဟုတ္ ပါဘူး။ တပ္တိုင္း တပ္တိုင္းမွာ ျဖစ္ေနတာပါ။ ဘာလဲဆိုေတာ့ ရဲေဘာ္ အလံုအေလာက္ မရွိတာပါ။ ရဲေဘာ္ေတြက နည္းၿပီးေတာ့ အရာရွိက မ်ား ေနတဲ့အခါက်ေတာ့ က်ေနာ္တို႔ ‘ကပစ’ကေန ေသနတ္ေတြ ထုတ္လိုက္ၿပီ၊ ၿပီးေတာ့ COD ကိုသြားပို႔လိုက္တယ္။ အဲဒီ COD က ရဲေဘာ္ေလး တစ္ေယာက္ႏွစ္ေယာက္က ဘယ္လိုလုပ္ သြားၿပီး ဆီသုတ္ခ်ိန္ ရမွာလဲ၊ အဲဒီေတာ့ လာပို႔တဲ့ေသနတ္ေတြကို ထင္းေခ်ာင္းေတြလိုပဲ စင္ေတြေပၚ ကို ၀ုန္း၀ုန္းဆိုပစ္တင္ၿပီးေတာ့ ၿပီးသြားတာပဲ။ အဲဒီေတာ့ ဒီေသနတ္ေတြက ဘယ္လိုမွသံုးလို႔မရ အလိုလိုေနရင္းနဲ႔ကို ပ်က္စီးေနတာေပါ့ ခင္ဗ်ာ။

ဦးေရာ္နီညိမ္း။ ။ အဲဒီေတာ့ ဗိုလ္မႉးတို႔ ကပစစက္ရံုေတြကေနၿပီးေတာ့ အဲဒီလိုမ်ိဳးျဖစ္ပ်က္ၿပီးေတာ့မွ ထြက္ရွိလာတဲ့လက္နက္ခဲယမ္းေတြ နဲ႔ ေရွ႕တန္းမွာတိုက္ပြဲ၀င္တဲ့အခါမွာ ေရွ႕တန္းမွာတိုက္ေနရတဲ့တပ္ေတြက ေနာက္ကေနေရာက္လာတဲ့ခဲယမ္းေတြ ဒီလိုေတြျဖစ္ပ်က္ၿပီးမွ ေရာက္ လာတယ္ဆိုတာ သူတို႔က မသိၾကဘူး။ အဲဒီေတာ့ မသိဘဲနဲ႔ အဲဒါေတြနဲ႔ တိုက္ပြဲ၀င္ေနတဲ့အခါမွာ ဘာေတြ ျဖစ္သံပ်က္သံေတြ ၾကားဖူးပါသလဲ ခင္ဗ်။ က်ေနာ္တို႔ ၾကားဖူးတာ တစ္ခုရွိပါတယ္။ မႏွစ္ကတုန္းက ၂၀၀၉ ခုႏွစ္ ဖုန္ၾကားရွင္၊ ဖုန္ၾကားဖူးကို ေလာက္ကိုင္မွာ ျပန္တုိက္တုန္းက တပ္မ (၃၃) ကိုယ့္ဘက္က တပ္ေတြအေပၚကို ေနာက္ကေနၿပီး ပစ္ကူေပးတဲ့ လက္နက္ႀကီးက်ည္ေတြ အေျမာက္က်ည္ေတြက်လို႔ ေတာ္ေတာ္ မ်ားမ်ား ေသဆံုးသြားတယ္။ ဒါေပမယ့္လည္း အေရးယူခံရတဲ့အခါက်ေတာ့ ေလာက္ကိုင္ဒကစမႉး (ေဒသကြပ္ကဲမႈစစ္ဆင္ေရးဌာနခ်ဳပ္ (ေလာက္ ကိုင္)၊ အေရွ႕ေျမာက္တိုင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္လက္ေအာက္ခံ ဒကစ) ဗိုလ္မႉးခ်ဳပ္၀င္းေမာင္က အေရးယူခံရတယ္။ ေထာင္အခ်ခံရတယ္ ဆိုတာမ်ိဳး က်ေနာ္တို႔ ၾကားဖူးပါတယ္။ အဲဒီေတာ့ ဒါေတြက ခုနကလိုအျဖစ္အပ်က္မ်ိဳးေတြနဲ႔ ဆက္စပ္မႈရွိပါသလား ခင္ဗ်။ နည္းနည္း ရွင္းျပေပးပါလား။

ဗိုလ္မႉးစိုင္းသိန္း၀င္း။ ။ ဟုတ္ကဲ့ ခင္ဗ်၊ အဲဒီကိစၥေတြက အမ်ားႀကီးဆက္စပ္မႈ ရွိပါတယ္။ ဘာလို႔လဲဆိုေတာ့ စနစ္ႀကီးတစ္ခုလံုးက ပ်က္ စီးေနတာကိုး။ စက္ရံုကထုတ္ကတည္းကုိက ဒီလက္နက္ပစၥည္းေတြက အရည္အေသြး မျပည့္မွီဘူး။ ေနာက္ၿပီးေတာ့ သိုေလွာင္ထိန္းသိမ္းေရး တပ္ေတြမွာလည္း စနစ္တက်သိုေလွာင္ထိန္းသိမ္းထားျခင္း မရွိဘူး။ သယ္ယူပို႔ေဆာင္တဲ့ေနရာမွာေကာ စနစ္တက်ရွိသလားဆိုေတာ့ စနစ္တ က် မရွိဘူး။ ဘာလို႔လဲဆိုေတာ့ အားလံုးက ေစတနာမရွိဘူးလို ျဖစ္ေနပါတယ္။ အဲဒီအခါက်ေတာ့ ေရွ႕တန္းကိုေရာက္သြားတဲ့အခါမွာ ပစ္လုိက္ တဲ့ ကိုယ့္ရဲ႕ဗံုးသီးဟာ ကိုက္(၂၀၀၀)ကိုခ်ိန္ၿပီး ပစ္တဲ့အခ်ိန္မွာ ကိုက္(၂၀၀၀)မေရာက္ဘဲ ကိုက္(၁၂၀၀)ေလာက္နဲ႔ လမ္းတစ္၀က္မွာတင္ ျပဳတ္က် တာမ်ိဳးေတြ ျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္။ အဲဒီလို ကိုက္(၁၂၀၀)ေလာက္နဲ႔ ျပဳတ္က်တာမ်ိဳးေတြ ျဖစ္မယ္ဆိုရင္ စစ္နည္းဗ်ဴဟာအရဆိုရင္ အေျမာက္ႀကီးနဲ႔ ရန္ သူကို ပစ္အားနဲ႔ဖိထားတဲ့အခ်ိန္မွာ ေျခလ်င္တပ္ေတြက ၀င္ၿပီးလံုးရတဲ့ဟာ မ်ိဳးကိုး။ အေျမာက္ႀကီး ပစ္ေနတဲ့အခ်ိန္မွာ ကိုယ့္ရဲ႕ေျခလ်င္တပ္က ရန္သူရဲ႕ၿခံစည္းရိုးနားကို ေရာက္ေနရမယ္။ အဲဒီမွာ က်ေနာ္တို႔ရဲ႕ ဗံုးသီးက အဲဒီလိုမ်ိဳး မေသခ်ာတဲ့အျပင္ ေရာက္မယ့္လမ္းေၾကာင္းကလည္း မေသခ်ာတဲ့အခါက်ေတာ့ ကိုယ့္တပ္ဖြဲ႔ေခါင္းေပၚ ျပန္ေရာက္ႏိုင္တဲ့ျပႆနာေတြ ရွိပါတယ္။

ဦးေရာ္နီညိမ္း။ ။ ျဖစ္ခဲ့ဖူးတဲ့ နမူနာေလး တစ္ခု ႏွစ္ခု ေလာက္ေျပာျပပါလား ခင္ဗ်ာ။

ဗိုလ္မႉးစိုင္းသိန္း၀င္း။ ။ စက္ရံုမွာေတာ့ ဘယ္လိုႀကံဳရသလဲဆိုေတာ့ အရည္အေသြးစစ္ေဆးေရးဌာနကဗိုလ္မႉးတစ္ေယာက္ကေတာ့ 82 mm RPL ဆိုတဲ့ (၈၂)မမ ေနာက္ပြင့္ရိုင္ဖယ္ကို ပစ္စမ္းၾကည့္တာ။ ပထမ တစ္လံုးပစ္ မထြက္၊ ႏွစ္လံုးပစ္ မထြက္၊ သံုးလံုးပစ္ မထြက္တဲ့အခါ ေနာက္ ေလးလံုးေျမာက္မွာ သူက ႀကိဳးနဲ႔ trigger (ေမာင္းခလုတ္) ကိုဆြဲၿပီးေတာ့ ပစ္စမ္းမယ္ဆိုၿပီး စမ္းၾကည့္ပါတယ္။ လူကိုယ္တိုင္ကေတာ့ ကတုတ္က်င္းထဲ၀င္ၿပီး ေသနတ္ကို ႀကိဳးနဲ႔ဆြဲ ပစ္တာေပါ့။ ဒါေပမယ့္ ဒံုးက်ည္က ေျပာင္းထဲမွာတင္ ကြဲထြက္သြားတာေပါ့။ ဆုိလိုတာက က်ေနာ္ တို႔ ထုတ္တဲ့ပစၥည္းေတြဟာ စက္ရံုျပင္ပေတာင္ မထြက္ေသးဘူး။ အဲဒီမွာ အႏၱရာယ္က ေပးေနၿပီ။ ထိုနည္းတူပဲ ေျခလ်င္တပ္ေတြကေန ကပစ ကို ျပန္ၿပီးေတာ့feedbackေတြ ျပန္လာတာေပါ့။ သတင္းျပန္လာတာေတြ ရွိတယ္။ ျပန္ ၾကားရတာေတြ ရွိတယ္။ လြယ္တိုက္လွ်ံ SSA (ရွမ္းျပည္ တပ္မေတာ္) ေတာင္ပိုင္းကို တိုက္တုန္းက၊ “၀” တပ္ကို ေရွ႕က တက္ခိုင္းၿပီးေတာ့ စစ္တပ္က ေနာက္ကေန စိန္ေျပာင္းနဲ႔ ပစ္ကူေပးေတာ့ “၀” တပ္ေတြေပၚကိုပဲ က်ေနာ္တို႔ရဲ႕ စိန္ေျပာင္းဗံုးသီးေတြက က်တာ ရွိတယ္ဗ်။

ဦးေရာ္နီညိမ္း။ ။ အဲဒါ ဘယ္ႏွစ္ခုႏွစ္ကလဲ ခင္ဗ်။ အဲဒါ အခုလိုမ်ိဳး UWSA (United Wa Solidarity Army ၀ျပည္ေသြးစည္းညီညြတ္ ေရးတပ္မေတာ္) နဲ႔ စစ္အစိုးရ၊ နယ္ျခားေစာင့္တပ္ကိစၥနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ျပႆနာ မတက္ခင္ေပါ့ေနာ္။

ဗိုလ္မႉးစိုင္းသိန္း၀င္း။ ။ အဲဒါ ၂၀၀၂ ခုႏွစ္ေလာက္ကဆိုေတာ့ ေတာ္ေတာ္ၾကာသြားပါၿပီ။ ေနာက္ပိုင္း သတင္းေတြကေနပဲ ျပန္ဖတ္ရတာ ပါ။ UWSA က (၄၀၀) ေလာက္က်တယ္။ အဲဒီ (၄၀၀)ေလာက္က်တယ္ ဆိုတာကလည္း ေနာက္က ပစ္ကူေပးတဲ့ တပ္မေတာ္ကဗံုးသီးေၾကာင့္ပဲ ေသတာ။ ထို႔နည္းတူပါပဲ ပန္မိုင္စြန္တိုက္ပြဲတုိ႔လို ျဖစ္စဥ္ေတြ အားလံုးကို တပ္ခြဲမႉးသင္တန္းတို႔ တပ္စုမႉးသင္တန္းတို႔မွာ ျပန္သင္တာရွိတယ္။ အဲဒီလို review(ျပန္လည္သံုးသပ္မႈ)ျပန္လုပ္တဲ့အခါက်ေတာ့ ျပန္ၾကားရတာေလးေတြ ရွိပါတယ္။ မ်ားေသာအားျဖင့္ တပ္မေတာ္သားေတြ အက် အဆံုးမ်ားတာဟာ ကိုယ့္က်ည္နဲ႔ကိုယ္ ေသတာ မ်ားပါတယ္။

ဦးေရာ္နီညိမ္း။ ။ အဲဒီေတာ့ အဲဒါေတြ အေပၚျပန္သံုးသပ္ၿပီး ေကာင္းေအာင္ ဘယ္လိုလုပ္မယ္ဆိုတာမ်ိဳး လုပ္ေလ့လုပ္ထလည္း မရွိဘူး။ မေကာင္းတဲ့သတင္းဆို ဟိုးအထက္ကိုမေရာက္ေအာင္ အကုန္လံုး အဆင့္ဆင့္ အုပ္ထားၾကမယ္ဆိုတဲ့ဟာနဲ႔ သြားေနတာ ဆိုေတာ့၊ ဗိုလ္မႉးတို႔ ဘယ္ေလာက္ထိ အဲဒါေတြရဲ႕ ဒီ ျဖစ္ပ်က္မႈေတြကို တိတိက်က် သိရွိခဲ့ရပါသလဲ။ အထူးသျဖင့္ ကိုယ္ကတာ၀န္ရွိေနတဲ့လူ၊ ဒီပစၥည္းေတြကို ထုတ္ လုပ္ေနတဲ့လူေတြ အေနနဲ႔ေပါ့။

ဗိုလ္မႉးစိုင္းသိန္း၀င္း။ ။ ဒီ ကာကြယ္ေရးပစၥည္းစက္ရံုေတြကိုေတာ့ ျဖစ္စဥ္အားလံုးက အမွန္အတုိင္းပဲ လာပါ တယ္။ က်န္တဲ့ တပ္ခြဲမႉး သင္တန္း တပ္စုမႉးသင္တန္းေတြမွာကေတာ့ သူတို႔ ဒီတုိက္ပြဲကို ကိုယ္တုိင္ကိုယ္က် ပါလာခဲ့တဲ့ အရာရွိေတြကေန စင္ေပၚတက္ၿပီး က်ေနာ္တို႔ ကို ျပန္ရွင္းျပတာမ်ိဳးေတြ ရွိတယ္။ ဒါေပမယ့္ သူတို႔ စင္ေအာက္မွာ ေျပာေတာ့တစ္မ်ိဳး၊ စင္ေပၚေရာက္သြားေတာ့ ေျပာတာတစ္မ်ိဳး ျဖစ္သြားတာ ေလးေတြေတာ့ ရွိတာေပါ့။ ဒီ ကာကြယ္ေရးပစၥည္းစက္ရံုေတြက အရာရွိေတြအေနနဲ႔ကေတာ့ ဒီျဖစ္စဥ္အမွန္ကို၊ က်ေနာ္တို႔က မျဖစ္ခင္ကတည္း ကလည္း ႀကိဳသိၿပီးသား။ ျဖစ္လာေတာ့လည္း ဘာမွ မထူးဆန္းဘူး။ ဒါ ျဖစ္မွာပဲဆိုတာ သိေနတဲ့ သေဘာပါပဲ။ က်ေနာ္တို႔ အတြက္ကေတာ့။

ဦးေရာ္နီညိမ္း။ ။ ဒီလို အမွားႀကီးနဲ႔ သြားေနတာေတြကို၊ အကုန္လံုးက ဒီအမွားေလာကႀကီးထဲမွာ ဒါက ရိုးေနတဲ့ အတြက္ေၾကာင့္မို႔လို႔၊ အမွားအတိုင္း သြားေနတာက ဘာမွျပႆနာ မရွိဘဲနဲ႔ ထမင္းစားေရေသာက္ ကိစၥမ်ိဳးပဲ သြားေနၾကတယ္ ဆိုတဲ့ ပံုစံမ်ိဳးလား ခင္ဗ်။ ဒီေလာက္ အေရးႀကီးတဲ့ စစ္လက္နက္ပစၥည္းထုတ္လုပ္ေရး ေလာကမွာ။

ဗိုလ္မႉးစိုင္းသိန္း၀င္း။ ။ ျဖစ္ေနတာကေတာ့ အမွားက အမွန္ ျဖစ္ေနၿပီဗ်။ အမ်ား မိုးခါးေရေသာက္ ငါလည္း ေသာက္ရမယ္ ဆိုတဲ့လူေတြ က သူတို႔အတြက္ မိုးခါးေရဆိုတာ မိုးခါးေရမဟုတ္ေတာ့ဘဲနဲ႔၊ မိုးခ်ိဳေရ ျဖစ္ေနတယ္ဗ်။ အမွားေတြက အမွန္ျဖစ္ေနၿပီးေတာ့၊ အမွန္ေတြက အမွား ျဖစ္ေနတာကေတာ့ လက္ရွိ က်ေနာ္တို႔ရဲ႕ တပ္မေတာ္ ပါပဲ။

ဦးေရာ္နီညိမ္း။ ။ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္မွာ စစ္အင္ဂ်င္နီယာအရာရွိအျဖစ္တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခဲ့တဲ့ ဗိုလ္မႉးေဟာင္းစိုင္းသိန္း၀င္းရဲ႕ေျပာစကား ေနာက္ဆံုးအပိုင္းကိုေတာ့ ေရွ႕သီတင္းပတ္ “တပ္မႉးတပ္သား ေျပာစကား” အပတ္စဥ္က႑မွာ တင္ဆက္သြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္ခင္ဗ်ာ။ ေစာင့္ေမွ်ာ္ နားဆင္ၾကပါ။ က်ေနာ္ ေရာ္နီညိမ္းပါ။
http://www.voanews.com/burmese/


ျမန္မာစစ္အစိုးရ၏ ႏ်ဴးကလီးယားစီမံကိန္း ႏွင့္ ဗိုလ္မႉးေဟာင္း စိုင္းသိန္း၀င္း - အပိုင္း (၁)   

 

ျမန္မာစစ္အစိုးရ၏ ႏ်ဴးကလီးယားစီမံကိန္း ႏွင့္ ဗိုလ္မႉးေဟာင္း စိုင္းသိန္း၀င္း - အပိုင္း (၂)

ျမန္မာ့အထူးစီးပြားေရးဇံုBy ဦးေအာင္ခင္ & မညိဳညိဳလြင္ ေသာၾကာ, 24 ဒီဇင္ဘာ 2010

ထားဝယ္ေရနက္ဆိပ္ကမ္းအနီးမွာ ဧကတသိန္းခြဲက်ယ္တဲ့ အထူးစီးပြားေရးဇုန္ တည္ေဆာက္ဖို႔ ထိုင္း-အီတလီကုမၼဏီနဲ႔ ျမန္မာဆိပ္ကမ္း အာဏာပိုင္တုိ႔ ႏိုဝင္ဘာလ အေစာပိုင္းက လက္မွတ္ထိုးလိုက္ၾကပါတယ္။ ေဒၚလာသန္းေပါင္း၊ တေသာင္းသံုးေထာင္ေက်ာ္ကုန္က်မယ့္ (၁၀) ႏွစ္ စီမံကိန္း ျဖစ္ပါတယ္။ ဘန္ေကာက္ၿမိဳ ႔အနီးက စက္မႈဇုန္မွာ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရး ဥပေဒစည္းကမ္းေတြ တင္းက်ပ္လာတဲ့အတြက္ ဂ်ပန္ကုမၼဏီ အပါအဝင္ လုပ္ငန္းရွင္ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားဟာ ထားဝယ္ကိုေျပာင္းဖုိ႔ စိတ္ထက္သန္ေနၾကတာလို႔ ဆိုပါတယ္။ ျမန္မာသစ္ကုမၼဏီ (၂) ခုဟာ ထားဝယ္ၿမိဳ ႔နယ္မွာ ေျမဧက (၂၀၀၀) ေက်ာ္ကို ေလွ်ာ္ေၾကးမေပးပဲ သိမ္းပိုက္ထားတယ္လို႔ ဒီဇင္ဘာ (၁၅) ရက္ ဧရာဝတီသတင္းက ဆိုပါတယ္။

အထူးစီးပြားေရးဇံုမွာ စက္မႈလုပ္ငန္းနယ္ေျမ၊ အေကာက္ခြန္ ကင္းလြတ္တဲ့နယ္ေျမ၊ ပို႔ကုန္ထုတ္တဲ့ေဒသစတဲ့ လုပ္ငန္းနယ္ေျမအမ်ဳိးမ်ဳိး ပါဝင္လာပါတယ္။ ၁၉၆၉ က ထုိင္ဝမ္မွာ ပထမဆံုး အထူးစီးပြားေရးဇုန္ ဖြင့္ၿပီးကတည္းက အာရွမွာ ေခတ္စားလာတာမို႔ သက္တမ္း (၄၅) ႏွစ္ ရွိေနပါၿပီ။ ေနာက္ေတာ့ အာဆီယံနဲ႔ တရုတ္ကပါ အထူးစီးပြားေရးဇုန္ သတ္မွတ္ၿပီး ႏိုင္ငံျခား အရင္းအႏွီး ဖိတ္ေခၚတာေၾကာင့္ တုိးတက္ဖြံ႔ၿဖိဳးလာတာ ေတြ႔ရပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္လည္း အထူးစီးပြားေရးဇုန္ကို လူႀကိဳက္မ်ားလာတာပါ။

ျမန္မာနဲ႔သင့္ေလ်ာ္တဲ့ အထူးစီးပြားေရးဇုန္ (၃) ခုကို ဂ်ပန္ပညာရွင္၊ မာစာမီအီရွီဒါ က ၂၀၀၉ ခုႏွစ္က စာတမ္းေရးထားပါတယ္။ ရန္ကုန္နဲ႔ သီလဝါကို ပထမ အထူးစီးပြားေရးဇုန္အျဖစ္ သတ္မွတ္ပါတယ္။ လူေနထူထပ္တာမို႔ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး ေကာင္းမြန္ရင္ ဖြံ႔ၿဖိဳးလိမ့္မယ္လို႔ ဆုိပါတယ္။ သီလဝါ ေရနက္ဆိပ္ကမ္းကို တရုတ္ကြ်မ္းက်င္သူေတြက ပံုစံဆြဲၿပီး တည္ေဆာက္ထားတာ ျဖစ္ပါတယ္။ သံလ်င္ေက်ာက္တန္းကို အထူးစီးပြားေရၚ နယ္ေျမလုပ္ရင္လည္း သီလဝါဟာ အေရးပါလာပါလိမ့္မယ္။ ဒုတိယ အထူးစီးပြားေရးဇုန္က ေမာ္လၿမိဳင္ ထားဝယ္ျဖစ္ပါတယ္။ ေရနက္ဆိပ္ကမ္းနဲ႔ ထုိင္းကိုသြားတဲ့ ကားလမ္းရွိတာေၾကာင့္ အလားအလာေကာင္းပါတယ္။ ဒီ စီးပြားေရၚဇုန္ထဲမွာ ၿမိတ္ကိုပါ ထည့္သြင္းႏိုင္ပါတယ္။ တတိယ အထူးစီးပြားေရးဇုန္ကေတာ့ မႏၱေလးစစ္ကိုင္း ျဖစ္ပါတယ္။ ဗမာစစ္အစိုးရကေတာ့ ျမဝတီ၊ ဖားအ့ံ၊ ေက်ာက္ျဖဴ နဲ႔ ျပင္ဦးလြင္ကိုပါ အထူးစီးပြားေရးဇုန္အျဖစ္ သတ္မွတ္ဖို႔ ရည္ရြယ္ထားပါတယ္။

ဒါေပမဲ့ အထူးစီးပြားေရးဇုန္ သတ္မွတ္တုိင္း တိုးတက္ဖြံ႔ၿဖိဳးတာ မဟုတ္ပါဘူး။ ဆက္သြယ္ေရး ညံ့ဖ်င္းမႈ၊ အက်ဳိးအျမတ္ရဖို႔ မေသခ်ာမႈ၊ လုပ္နည္းလုပ္ထံုး ရႈပ္ေထြးၾကန္႔ၾကာမႈ၊ တရားမဝင္တဲ့ လုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္မႈ၊ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူ မ်ားျပားမႈ စတာေတြေၾကာင့္ ရည္ရြယ္ခ်က္ မေအာင္ျမင္တဲ့ အထူးစီးပြားေရးဇံုေတြလည္းရွိေၾကာင္း ၾသဂုတ္လထုတ္ ေအဒီဘီ - အာရွဖြံ႔ၿဖိဳးေရးဘဏ္ သုေတသနဌာနစာတမ္း အမွတ္ (၂၃၇) မွာ ပါေမာကၡ Peter Rimmer နဲ႔ Howard Dick တို႔က သံုးသပ္ထားပါတယ္။ ျမဝတီ-မဲေဆာက္ လို နယ္စပ္အထူးစီးပြားေရးဇုန္မွာ ေမွာင္ခိုလုပ္ငန္း၊ ဥပေဒမဲ့ ဝင္ေရာက္မႈ၊ သစ္ခိုးထုတ္မႈ စတာေတြလုပ္ေနလို႔ စီးပြားေရး တုိးတက္သင့္သေလာက္ မတိုးတက္ဘူးလို႔ ဆုိပါတယ္။ ျမန္မာဒုကၡသည္ေတြ ထိုင္းႏိုင္ငံမွာ တရားမဝင္တဲ့လုပ္ငန္းကို ျမန္မာဘက္မွာ လာလုပ္ႏိုင္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ တျဖည္းျဖည္း တိုးတက္လာရင္ ဒီလိုလုပ္ငန္းမ်ဳိးေတြ နည္းပါသြားႏိုင္ပါတယ္။

အထူးစီးပြားေရးဇုန္ကိုခ်ည္း အာရံုစိုက္ေနၿပီး ဒီဇုန္နဲ႔ ဆက္စပ္ေနတဲ့ ၿမိဳ ႔ႀကီးရဲ ႔ အေျခခံ အေဆာက္အအံုေတြ ယိုယြင္းပ်က္စီးေနတာကို သတိမထားမိၾကဘူးလို႔ ဆုိပါတယ္။ အေျခခံ အေဆာက္အအံု ည့ံဖ်င္းတာေၾကာင့္ ၿမိဳ ႔တြင္းၿမိဳ ႔ျပင္ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးဟာ အၿမဲတမ္း ေႏွာင့္ေႏွးၿပီး ေျမာင္းပိတ္ၿပီး ေရလွ်ံမႈ၊ ေရသန္႔မလံုေလာက္မႈ စတဲ့ ျပႆနာေတြကို ရန္ကုန္၊ ဘန္ေကာက္ နဲ႔ ဂ်ကာတား လုိ ၿမိဳ ႔ႀကီးေတြမွာ ေတြ႔ႏိုင္ပါတယ္။ ဒီၿမိဳ ႔ႀကီးေတြဟာ ကမာၻ႔ကုန္သြယ္ေရး လမ္းေၾကာင္းကိုဝင္တဲံ ဂိတ္စခန္းေတြျဖစ္တဲ့အတြက္ အၿမဲတမ္း ကမာၻ႔အဆင့္အတန္းမိတဲ့ အေျခခံ အေဆာက္အအံုရွိဖို႔ လိုပါတယ္။

အေျခခံ အေဆာက္အအံုဟာ တၿမိဳ ႔နဲ႔တၿမိဳ ႔ ကြာျခားပါတယ္။ ဥပမာ စကၤာပူ၊ ေဟာင္ေကာင္ နဲ႔ ရွန္ဟိုင္းက အေျခခံ အေဆာက္အအံုဟာ ဂ်ကာတား၊ မနီလာ၊ ဟုိခ်ီမင္းၿမိဳ ႔ေတြထက္ ေကာင္းမြန္ေနတာ ေတြ႔ရပါတယ္။ အေၾကာင္းကေတာ့ စကၤာပူနဲ႔ ေဟာင္ေကာင္ဟာ အေျခခံ အေဆာက္အအုံမွာ ေငြရင္းျမဳပ္ႏွံႏိုင္လို႔ပါ။ အျခားၿမိဳ ႔ေတြမွာေတာ့ အရင္းအႏွီး အားနည္းေနၿပီး အစိုးရကလည္း အေျခခံ အေဆာက္အအံုမွာ မရင္းႏွီးခ်င္ၾကပါဘူး။ သီလဝါ ဆိပ္ကမ္းက ကမာၻ႔အဆင့္မီေပမယ့္ အနည္းနားက ရန္ကုန္ၿမိဳ ႔ဟာ စုတ္ျပတ္ေနရင္ အထူးစီးပြားေရးဇုန္ တည္ေထာင္ရက်ဳိးနပ္မွာ မဟုတ္ပါဘူး။

တရုတ္ျပည္မွာ အထူးစီးပြားေရးဇုန္ေတြ ဖြင့္လွစ္လို႔ အလြန္ေအာင္ျမင္တာကို အားက်ေနၿပီး လုိက္လုပ္ေနၾကတာ ျဖစ္ပါတယ္။ အိႏိၵယမွာလည္း အထူးစီးပြားေရးဇုန္ (၄၀၀) ေက်ာ္ ဖြင့္လွစ္ဖို႔ ခြင့္ျပဳထားတဲ့အတြက္ ကမာၻေပၚမွာ အထူးစီးပြားေရးဇုန္ အမ်ားဆံုး ႏိုင္ငံျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ တရုတ္ျပည္မွာ ေအာင္ျမင္သလို အျခားႏိုင္ငံေတြမွာလည္း ေအာင္ျမင္လိမ့္မယ္လို႔ မေျပာႏိုင္ပါဘူး။ အထူး စီးပြားေရးဇုန္ တည္ေထာင္တဲ့အတြက္ နစ္နာဆံုးရႈံးသူေတြ ရွိပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ အထူးစီးပြားေရးဇုန္ တည္ေထာင္လို႔ ရရွိတဲ့ အက်ဳိးအျမတ္ဟာ ဆံုးရႈံးနစ္နာမႈေတြကို ကာမိဖို႔လိုေၾကာင္း သံုးသပ္ၾကပါတယ္။
http://www.voanews.com/burmese/

သမိုင္းတေကြ႔မွ သခင္သန္းထြန္း


သခင္သန္းထြန္းသည္ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရး လႈပ္ရွားမႈ သမိုင္းတြင္ လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္ေပါင္း  ၆၀ ေက်ာ္က ထင္ရွားခဲ့သည့္ ႏိုင္ငံေရး ေခါင္းေဆာင္ တဦး ျဖစ္ခဲ့ေပသည္။

အထူးသျဖင့္ လြန္ခဲ့ေသာ ၅၃ ႏွစ္ အတြင္း သခင္သန္းထြန္းသည္ “ဗမာျပည္ ကြန္ျမဴနစ္ ပါတီ”၏ ေခါင္းေဆာင္ႀကီး တဦး အျဖစ္ ထင္ေပၚေက်ာ္ၾကား ခဲ့ေလသည္။ သခင္သန္းထြန္း၏ နာမည္ကို ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ ေလာကတြင္ သာမက ကမာၻ႔ ကြန္ျမဴနစ္ ေလာကတြင္လည္း ၾကားသိဖူးၾကသည္။

Bo-Than-Tun
၁၉၅၂ ခုႏွစ္ ပခုကၠဴခ႐ိုင္ ပုံေတာင္ပုံညာ ေဒသတြင္ သုံးပါတီ ညီညြတ္ေရး ျပဳလုပ္ခဲ့စဥ္က ေတြ႔ရသည့္ ဗုိလ္ထြန္းလင္း (ျပည္သူ႔ရဲေဘာ္) (၀ဲ)၊ သခင္သန္းထြန္း (ဗမာျပည္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ) (အလယ္)၊ သခင္စုိး (ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ-ဗမာျပည္) (ယာ)။ (ဓာတ္ပုံ - ျပည္သူ႔အာဏာ ဂ်ာနယ္)
သခင္ သန္းထြန္းသည္ ႏိုင္ငံေရး အစဥ္အလာ ႀကီးမားခဲ့သူ ျဖစ္သည္။ ျမန္မာ့ ေတာ္လွန္ေရး သမိုင္း အဆက္ဆက္ တြင္လည္း သခင္ သန္းထြန္းသည္ ေရွ႕တန္းက ပါဝင္ခဲ့သည္သာ မ်ားသည္။

တို႔ဗမာ အစည္းအ႐ံုး ေခါင္းေဆာင္ တဦးအျဖစ္သာမက ၁၃၀ဝ ျပည့္ ေရနံေျမ အလုပ္သမား အေရးႏွင့္ ေက်ာင္းသား အေရးေတာ္ပံု တို႔တြင္ ဦးေဆာင္မႈအပိုင္းမွ တက္ႂကြစြာ ပါ၀င္လႈပ္ရွား ခဲ့သကဲ့သို႔ ေတာင္သူ လယ္သမားမ်ား၏ အေရး ကို လည္း ေရွ႕ေဆာင္ လံုးပမ္းခဲ့သည္။ ထို႔အျပင္ ဗမာ့လြတ္လပ္ေရး တိုက္ပြဲတြင္ ေရွ႕တန္းမွပါဝင္ခဲ့ၿပီး ဖက္ဆစ္ဂ်ပန္ ေတာ္လွန္ေရး ေျပာက္က်ား စစ္ပြဲတြင္လည္း ဇြဲေကာင္းေကာင္းျဖင့္ ဦးစီးပါ၀င္ခဲ့သူ ျဖစ္သည္။ ဗမာျပည္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီလႈပ္ရွားမႈႏွင့္ ကြန္ျမဴနစ္ အင္အားစုကို စည္း႐ံုး ေရွ႕ေဆာင္ခဲ့သူမွာလည္း သခင္သန္းထြန္းပင္ ျဖစ္သည္။

ဆရာႀကီး ဒဂုန္တာရာက “ရုပ္ပံုလႊာ” စာအုပ္တြင္ သခင္သန္းထြန္းအား ဤသို႔မွတ္တမ္းတင္ ေရးဖြဲ႔ထားသည္။

“သခင္သန္းထြန္းကို လူခ်င္းမသိမီကတည္းက အမည္ကို ၾကားဖူးေန၏။ ကိုဗဟိန္းက သခင္သန္းထြန္း၏ အေၾကာင္းကို မၾကာခဏ က်ေနာ့္ကို ေျပာျပ၏။

ထိုအခါက ကိုဗဟိန္းသည္ တကၠသိုလ္ရိပ္သာရွိ သထံုေက်ာင္းေဆာင္တြင္ မရွိဘဲ ၿမိဳ႕ထဲ ၃၈ လမ္းရွိ ဇဝန တို႔ စုေနၾက ေသာ အိမ္တြင္ ေရာက္ေနတတ္၏။ ထိုအိမ္တြင္ သခင္သန္းထြန္းလည္း ေန၏။

“သခင္သန္းထြန္းဆိုတာ ေတာ္ေတာ္စာဖတ္တယ္ဗ်။ မာ့က္စ္ စာေပကိုလည္း အေတာ္ဖတ္တယ္။ စာေရးလည္း ေကာင္း တယ္”ဟု ေက်ာင္းေဆာင္သို႔ ျပန္ေရာက္လွ်င္ ကိုဗဟိန္း က်ေနာ့္ကို ေျပာျပေလ့ရွိ၏။ စိတ္ထဲတြင္ သခင္ေပါက္စတဦးပဲ ဟုသာ ေအာက္ေမ့လိုက္၏။

တေန႔တြင္ ကိုဗဟိန္းနဲ႔အတူ ပန္းဆိုးတန္းရွိ ထြန္းေအးစာအုပ္ျဖန္႔ခ်ိေရးဌာနသို႔ ေရာက္သြားရာ သခင္သန္းထြန္းႏွင့္ သြားေတြ႔၏။ ကိုဗဟိန္းက က်ေနာ့္ကို သခင္သန္းထြန္းႏွင့္ အသိဖြဲ႔ေပး၏။

“ၾသ ... ၾသ ...ခင္ဗ်ားအေၾကာင္းကိုလည္း ကိုဗဟိန္းက ခဏခဏ ေျပာပါတယ္ဗ်ာ”ဟု သခင္သန္းထြန္းက ၿပံဳးကာ ေျပာေလသည္။

သူသည္ မႏၲေလးပိုး အေပၚဖံုး၊ ပိုးလံုခ်ည္ ဝတ္ထား၏။ မ်က္ႏွာမွာ ခပ္လံုးလံုး၊ အ႐ုပ္ဆိုးသည္ဟု ေခၚရေပမည္။ အသား က ဝါလဲ့လဲ့။ ဆံပင္ေကာက္၏။ အထူးျခားဆံုးမွာ ေခါင္းႀကီးျခင္းျဖစ္၏။ အမူအရာမွာ ေပ်ာ့ေပ်ာင္း၏၊ စကားေျပာေသာ အခါလည္း ခပ္ေအးေအးႏွင့္ သိမ္ေမြ႔စြာေျပာ၏။

အစက ထင္ထားသကဲ့သို႔ အာေပါင္အာရင္းသန္သန္ ဟစ္ေအာ္သူမဟုတ္။ ညႇင္းညႇင္းညံ့ညံ့ ေလသံႏွင့္။ ကဗ်ာဆရာ မီလ္တန္၊ လီနင္ဝါဒ၊ ကိုလိုနီေတာ္လွန္ေရး၊ ဘားနတ္ေရွာ ျပဇာတ္၊ ခ်ားလ္စ္ဒစ္ကင္း၏ ဝတၱဳ၊ ၿဗိတိသွ်ပါလီမန္၊ ဦးကုလား ရာဇဝင္၊ သိပၸံ ေမာင္ဝ ၏ ေခတ္စမ္းစာ၊ နတ္ရွင္ေနာင္ရတု စေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို ေျပာ၏။

ေနာင္မွ သူသည္ ဆရာျဖစ္သင္ တကၠသိုလ္ေက်ာင္းမွ ထြက္ေၾကာင္း သိရသည္။ ေက်ာင္းေနစဥ္က စာေတာ္သူတဦးျဖစ္ခဲ့၏။ တခါက အဂၤလိပ္ဘာသာျဖင့္ ေရးထားေသာ ေဆာင္းပါးတေစာင္ကို တကၠသိုလ္ သမဂၢ မဂၢဇင္းေဟာင္းတေစာင္တြင္ ဖတ္ရဖူး၏။ သူသည္ အဂၤလိပ္စာကို ႏိုင္နင္းစြာ ေရးႏိုင္သူျဖစ္၏။ ဂ်ပန္ေခတ္ သူဝန္ႀကီးျဖစ္စဥ္ သူေရးထားေသာ အဂၤလိပ္စာကို ဖတ္၍ ေနာင္ ဖဆပလ ေခတ္ ဒုတိယဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ျဖစ္ခဲ့သူ ကိုေက်ာ္ျငိမ္းက 'အဂၤလိပ္စာေရးတာ ျမန္ သေလာက္ ေကာင္းတာပါပဲ' ဟု ခ်ီက်ဴးသည္ကို ၾကားရဖူး၏။ ၁၉၃၉ က တို႔ဗမာအစည္းအ႐ံုးမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအဖြဲ႔သည္ ကြန္ဂရက္၏ ဖိတ္ၾကားခ်က္အရ  အိႏၵိယျပည္ ရမ္းဂါး သြားၾက၏။ သခင္ေအာင္ဆန္း၊ ကိုဗဟိန္း၊ သခင္သန္းထြန္းတို႔ ပါသြားၾက၏၊ တကၠသိုလ္ ေက်ာင္းသား သမဂၢ မ်ားက သခင္ေအာင္ဆန္း၊ သခင္သန္းထြန္းတို႔ကို မၾကာခဏဖိတ္၍ စကားေျပာေစသည္ဟု သိရ၏။ သခင္သန္းထြန္းကို ပြဲေတာင္းလွသည္ဟု ၾကားရ၏။

ဂ်ပန္ေခတ္ လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးေရး ဝန္ႀကီးျဖစ္စဥ္က သူ႔ဌာနတြင္လုပ္ေသာ အတြင္းဝန္မ်ားသည္ သူ႔ကိုေလးစားၾကသည္။ အဘယ့္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ သူသည္ လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးေရးကို ေလ့လာနားလည္ၿပီး ညာဝါးျဖန္းသန္းကာ မဆိုင္သည္ကို ဝင္ေရာက္ စြက္ဖက္ျခင္း မလုပ္ေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္”ဟူ၍ ေရးသားထားေလသည္။

သခင္သန္းထြန္းသည္ ျမန္မာလိုေရာ အဂၤလိပ္လိုပါ စာေရးေကာင္းသူျဖစ္သည္။ သုပဏၰက ကေလာင္အမည္ျဖင့္လည္း ေဆာင္းပါးမ်ား။ ဘာသာျပန္စာေပမ်ားေရးသားခဲ့သည္။ ၁၉၃၉ ခုႏွစ္က အေရးေတာ္ပံု အမည္ရွိ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ဂ်ာနယ္ ကို လည္း လွ်ိဳ႕ဝွက္ ထုတ္ေဝခဲ့သည္။

သို႔ကလို ထူးခြ်န္ထက္ျမက္၍ ႏိုင္ငံေရးသမိုင္းအစဥ္အလာ ႀကီးမားခဲ့ေသာ သခင္သန္းထြန္းကို ၁၉၁၁ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ ၁၅ ရက္ေန႔တြင္ ေတာင္ငူခ႐ိုင္ ကညြတ္ကြင္းၿမိဳ႕ အဘ ဦးဘိုးေမာင္၊ အမိ ေဒၚေအးၾကဴတို႔မွ ဖြားျမင္ခဲ့သည္။ ေမြးခ်င္း ၆ ဦး အနက္ တတိယေျမာက္ျဖစ္သည္။ သူ႔အထက္ အစ္ကိုတို႔မွာ ဦးတင္(သာယာဝတီေထာင္မွဴးေဟာင္း)၊ ဦးညီပုတို႔ျဖစ္ျပီး သူ႔ေအာက္ ညီႏွင့္ ညီမတို႔မွာ မစိမ္းညိဳ၊ ကိုညီေလး၊ မစိမ္းခ်ိဳ (မျမဝင္း) တို႔ျဖစ္ၾကသည္၊

သခင္သန္းထြန္းသည္ ပ်ဥ္းမနားၿမိဳ႕ အဂၤလိပ္-ျမန္မာ အထက္တန္းေက်ာင္းမွ ဆယ္တန္း(တကၠသိုလ္ဝင္တန္း)ကို အဂၤလိပ္စာ၊ ရာဇဝင္၊ ျမန္မာတို႔႔ ဂုဏ္ထူးသံုးဘာသာျဖင့္ ေအာင္ျမင္ျပီးေနာက္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ဆရာျဖစ္သင္ ေကာလိပ္တြင္ ပညာ ဆက္လက္ သင္ၾကားခဲ့သည္။ ဆရာအတတ္သင္ေက်ာင္းမွ ဆင္းျပီးေနာက္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ကန္ေတာ္ကေလးရပ္ရွိ ဘားမား မြတ္စလင္ အထက္တန္းေက်ာင္း(ယခု အထက(၆)မဂၤလာေတာင္ညြန္႔ၿမိဳ႕နယ္) တြင္ ေက်ာင္းဆရာအျဖစ္ အမႈထမ္းခဲ့ ေလသည္။

ကိုလိုနီေခတ္ျမန္မာႏိုင္ငံ လြတ္လပ္ေရးႀကိဳးပမ္းမႈကာလတြင္ သခင္သန္းထြန္းသည္ တို႔ဗမာအစည္းအရံုးသို႔ ဝင္ေရာက္ခဲ့ သည္။ ထို႔ေနာက္ ၁၉၃၇ ခုႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာလ ၄ ရက္ေန႔တြင္ သခင္ႏု၊ ဦးထြန္းေအး၊ ဦးအုန္းခင္တို႔ႏွင့္အတူ နဂါးနီ စာအုပ္ အသင္း တည္ေထာင္ရာတြင္ ပါဝင္ခဲ့သည္။

ထို႔ေနာက္ တို႔ဗမာအစည္းအရံုးတြင္လည္း လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးေရးဆိုင္ရာ တာဝန္ခံအမႈေဆာင္အျဖစ္လည္းေကာင္း၊ အတြင္းေရးမွဴး အျဖစ္လည္းေကာင္း တာဝန္ယူကာ ဆက္လက္ပါဝင္လႈပ္ရွားခဲ့ေပသည္။ ၁၉၄၀ ျပည့္ႏွစ္မတ္လ၂၉ ရက္ေန႔တြင္ အိႏၵိယႏိုင္ငံ ရမ္းဂါးၿမိဳ႕(Ramgarh)တြင္ က်င္းပသည့္ အိႏၵိယ ကြန္ဂရက္ပါတီ ညီလာခံသို႔ တို႔ဗမာအစည္းအရံုး၏ ကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္ သခင္ေအာင္ဆန္း၊ သခင္တင္ေမာင္၊ သခင္အုန္းျမင့္(တိုးတက္ေရး)၊ ကိုထြန္းရွိန္၊ ကိုဗဟိန္း၊ သခင္ ဆင္ဂူပတား တို႔ႏွင့္အတူ တက္ေရာက္ခဲ့သည္။ ထိုအခ်ိန္တြင္ ျမန္မာျပည္သို႔ေရာက္ရွိလာေသာ မာ့က္စ္ဝါဒ စာအုပ္မ်ားကိုဖတ္႐ႈကာ ကြန္ျမဴနစ္ ဝါဒကို  စိတ္ဝင္စားခဲ့သည္။ ယင္းေနာက္ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီတြင္ ပါဝင္လႈပ္ရွားခဲ့ေလသည္၊

၁၉၄၀ ျပည့္ႏွစ္မွ ၁၉၄၂ ခုႏွစ္အတြင္း သခင္သန္းထြန္းသည္ နယ္ခ်ဲ႕ဆန္႔က်င္ေရး လႈပ္ရွားမႈမ်ားေၾကာင့္ ေထာင္က်ခဲ့ေလ  သည္။ ၁၉၄၂-၄၄ ဂ်ပန္ေခတ္တြင္ သခင္သန္းထြန္းသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အဖြဲ႔တြင္ ေျမယာႏွင့္ လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးေရး တာဝန္ခံအျဖစ္ လည္းေကာင္း၊ ျမန္မာ့လြတ္လပ္ေရး ျပင္ဆင္မႈေကာ္မတီတြင္ အဖြဲ႔ဝင္အျဖစ္ လည္းေကာင္း၊ ၁၉၄၃ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ ၁ ရက္ေန႔မွစ၍ ျမန္မာႏိုင္ငံ အစိုးရ အဖြဲ႔တြင္ ေျမယာႏွင့္ လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးေရးဌာန ဝန္ႀကီးအျဖစ္ လည္းေကာင္း တာဝန္ယူ ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။ ထို႔ေနာက္ ဖဆပလ အဖြဲ႔ႀကီးကို စတင္ဖြဲ႔စည္းေသာအခါ အဖြဲ႔ဝင္အျဖစ္ ပါဝင္ကာ ဖက္ဆစ္ ေတာ္လွန္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားကုိ ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။

၁၉၄၅ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လတြင္ သခင္သန္းထြန္းသည္ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ၏ ဥကၠဌျဖစ္လာသည္၊ ယင္းႏွစ္တြင္ ေျမာင္းျမၿမိဳ႕ေန ဦးဖိုးညွင္း ေဒၚဖြားစုတို႔၏ သားသမီးကိုးေယာက္အနက္ ပဥၥမေျမာက္သမီး မခင္ႀကီး(ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ကေတာ္ ေဒၚခင္ၾကည္ ၏ အစ္မ)ႏွင့္ ထိမ္းျမား၍ သမီး ခင္မမ၊ သား ေမာင္ထြန္းေအာင္၊ ေမာင္ထြန္းဝင္းတို႔ ထြန္းကားခဲ့သည္။ ေဒၚခင္ႀကီးသည္ သခင္သန္းထြန္း ထက္ အသက္ ၂ ႏွစ္ႀကီးသည္။

ထို႔ေနာက္ ၁၉၄၆ ခုႏွစ္တြင္ သခင္သန္းထြန္းသည္ ဖဆပလအဖြဲ႔၏ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး အျဖစ္ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ ျခင္း ခံရေလသည္၊ ၁၉၄၆ ေအာက္တိုဘာလ ၁၀ရက္ေန႔တြင္ သခင္သန္းထြန္းတို႔ ဦးေဆာင္သည့္ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ သည္ ဖဆပလ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္မွ ထုတ္ပယ္ျခင္းခံရသည္။ ၁၉၄၈ မတ္လ၂၈ တြင္သခင္သန္းထြန္း ဦးေဆာင္ေသာ ဗမာျပည္ ကြန္ျမဴနစ္ ပါတီသည္ အစိုးရကို ေတာ္လွန္ပုန္ကန္ကာ ေတာခိုခဲ့သည္၊ ယင္းေနာက္ ေျမေအာက္ဗမာျပည္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ၏ ဥကၠဌအျဖစ္ ႏွစ္ေပါင္း ၂၀ ေက်ာ္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။

၁၉၆၈ စက္တင္ဘာလ ၂၄ ရက္ေန႔ ညေန ၅ နာရီ မိနစ္၂၀ အခ်ိန္တြင္ ေတာင္ငူခရိုင္ အုတ္တြင္းၿမိဳ႕နယ္ အေနာက္ဘက္ျခမ္း ပဲခူးရိုးမ အေရွ႕ေစာင္း ေက်ာက္ေခ်ာင္းကမ္းပါးရွိ ေတာင္ေၾကာေလးေပၚတြင္ အခင္းသြားေနစဥ္ ႀကံဳတိတ္ ေခၚ လံုတိတ္ ေခၚ ရဲေဘာ္ ျမႀကီး ဆိုသူက ရိုင္ဖယ္ေသနတ္ျဖင့္ အနီးကပ္ ပစ္ခတ္ လုပ္ႀကံေသာေၾကာင့္ သခင္သန္းထြန္း သည္ က်ဆံုးသြားခဲ့ရေပသည္။

သခင္သန္းထြန္အား ရဲေဘာ္ျမႀကီး ေသနတ္ျဖင့္ လုပ္ႀကံပစ္ခတ္ခဲ့ပံုကို ၁၉၆၈ ႏိုဝင္ဘာ၂၈ ရက္ ညေန ၄ နာရီတြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ျပည္လမ္း ျမန္မာ့အသံလႊင့္ရံု၌ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတြင္ ဗမာျပည္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ဗဟို ေကာ္မတီဝင္ ပဲခူးရိုးမ တိုင္းဥကၠဌ ဗိုလ္မွဴးျမေခၚ ရဲေဘာ္ျမသည္ သတင္းစာဆရာမ်ားအား ေအာက္ပါအတိုင္းေျပာျပခဲ့သည္။

“လြန္ခဲ့သည့္စက္တင္ဘာ ၂၄ ရက္ေန႔က မိမိတို႔သည္ ေတာင္ငူခရိုင္ အုတ္တြင္းၿမိဳ႕နယ္ အေနာက္ဘက္ရိုးမ ေတာင္စြယ္ တြင္ ဗဟိုစခန္းခ်ခဲ့ၾကသည္။ ထိုေန႔ညေန ၅ နာရီေက်ာ္ခန္႔တြင္ ဥကၠဌ သခင္သန္းထြန္းသည္ အခင္းႀကီးစြန္႔ရန္ေတာင္ ေျခသို႔ ဆင္းသြားျပီး မၾကာမီတြင္ ေသနတ္သံတခ်က္ ၾကားရသည္။ ေသနတ္သံၾကားရ၍ မိမိက လွမ္းအၾကည့္တြင္ လံုခ်ည္ကို လက္ ႏွစ္ဘက္ျဖင့္မကာ ေတာင္ေျခမွ ဗဟိုစခန္းေပၚသို႔ ေျပးတက္လာျပီး ဘယ္သူက ပစ္လိုက္တယ္မသိဘူးဟု တခြန္းသာေျပာႏိုင္သည္။ မိမိက ေသနတ္သံလာရာကို လိုက္ၾကည့္ျပီး ျပန္အလာတြင္ သခင္သန္းထြန္း လဲေနသည္ကို ေတြ႔ရသည္။ ၅ မိနစ္ အၾကာတြင္ ေသဆံုးသြားသည္။ ဗကပ ေဆးမႉး ကိုလွေမာင္၏ စစ္ေဆးခ်က္အရ ေသနတ္က်ည္ဆန္သည္ ဘယ္နံေစာင္းမွ ဝင္ကာ ညာဘက္ႏို႔အံုမွ ေပါက္သြားၿပီး ႏွလံုးထက္မွ ေသြးေၾကာမႀကီး ျပတ္သြားသည္ဟု သိရသည္။ ေဆးလံုးဝ ကုသခ်ိန္မရဘဲ ၅ မိနစ္ အတြင္း ေသဆံုးသြားသည္။ ထိုညမွာပင္ ဗကပ ဗဟိုစခန္းကို ေနရာေျပာင္းေရႊ႕ကာ တရက္ခရီးသြားအျပီး သခင္ သန္းထြန္း၏ အေလာင္းကို လွ်ိဳ႕ဝွက္စြာ ျမႇဳပ္ႏွံသၿဂႋဳဟ္ခဲ့ေၾကာင္း” စသည္ျဖင့္ ေျပာၾကားသြားသည္။

သခင္သန္းထြန္း အေလာင္းျမွပ္ႏွံရာေနရာကို တပ္မေတာ္ကေတြ႔ရွိခဲ့ပံုကို တပ္မေတာ္ေထာက္လွမ္းေရး ဒုတိယ ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ဒုတိယ ဗိုလ္မွဴးႀကီး တင္ဦး(ေနာင္ ေထာက္လွမ္းေရးညႊန္ခ်ဳပ္ ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ မ်က္မွန္တင္ဦး)က ေျပာၾကား ရာ တြင္ “သခင္ သန္းထြန္းအား ေသနတ္ျဖင့္ပစ္ခဲ့သူ ေမာင္ျမႀကီး ေျပာၾကားခ်က္ကို မိမိတို႔စစ္ေဆးရန္အတြက္ မိမိသည္ တပ္မေတာ္ ေထာက္လွမ္းေရးမွ တာဝန္ရွိ ပုဂၢိဳလ္မ်ား၊ တပ္မ ၇၇ မွ တာဝန္ရွိ ပုဂၢိဳလ္မ်ားႏွင့္အတူ သခင္သန္းထြန္း လုပ္ႀကံ ခံရသည့္ေနရာသို႔ သြားေရာက္ခဲ့ၾကေၾကာင္း၊ ထိုေနရာတြင္ ဗကပ မ်ားသည္ စခန္းကို ျဗဳန္းစားႀကီး ေျပာင္းေရႊ႕ခဲ့၍ ပလတ္စတစ္ အမိုးစမ်ား ဝါးတိုင္ မ်ားတြင္ စုတ္ျပတ္က်န္ရစ္ခဲ့သည္ကို လည္းေကာင္း၊ သခင္သန္းထြန္း အေလာင္းသယ္ယူရာတြင္ အသံုးျပဳရန္အတြက္ ခုတ္ယူသြားသည့္ ဝါးငုတ္တိုတို႔ကိုလည္းေကာင္း၊ ထိုးေဆးပုလင္းမ်ား၊ ေသြးစေသြးနမ်ား ေတြ႕ရွိခဲ့ရေၾကာင္း၊ ထို႔အျပင္ ေမာင္ျမႀကီး၏ ေသနတ္ကို စီအိုင္ဒီ(ရဲမႈခင္းတပ္ဖြဲ႔)သို႔ ပို႔၍ စစ္ေဆးျခင္း၊ သခင္သန္းထြန္း လဲက်သည့္ေနရာမွ ေသြးစမ်ားကို ေဒါက္တာ ေမာင္ေမာင္တိတ္ အား ဓာတ္ခြဲၾကည့္ေစျခင္းမ်ားျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ သခင္သန္းထြန္း အား ျမွပ္ႏွံထားသည့္ေနရာကို ႏိုဝင္ဘာလ၂၀ ရက္ ေန႔မွစ၍ ေန႔စဥ္ရက္ဆက္ ရွာေဖြခဲ့ရာ ႏိုဝင္ဘာ၂၃ မြန္းလြဲ ၁၂ နာရီ မိနစ္ ၂၀ တြင္ ဦးျမ(ရဲေဘာ္ျမ)၏ လမ္းညႊန္မႈျဖင့္ ေတြ႔ရွိခဲ့သည္။ သခင္သန္းထြန္း၏ ႐ုပ္အေလာင္းသည္ ပလတ္စတစ္ျဖင့္ ဖံုးအုပ္ျပီး ျမွပ္ႏွံခဲ့သည့္အတြက္ ညာဘက္ လက္ေမာင္းပင္ အသားမ်ားေယာင္ယမ္းေနသည္ကို ေတြ႔ရသည္။ ယင္ေကာင္ မ်ားမအံုမီ ဓာတ္ပံုမ်ား ရိုက္ယူျပီး သခင္သန္းထြန္း၏အေလာင္းကို တူးေဖာ္ေတြ႔ရွိသည့္ ေနရာမွာပင္ ေကာင္းမြန္စြာ သၿဂႋဳဟ္ လိုက္ေၾကာင္း”စသည္ျဖင့္ ေျပာၾကားသြားသည္၊

သခင္သန္းထြန္း က်ဆံုးသြားေသာအခါ ဇနီး ေဒၚခင္ႀကီးႏွင့္ သမီးတေယာက္ သားႏွစ္ေယာက္ က်န္ရစ္ခဲ့ေလသည္။ သခင္ သန္းထြန္း၏ဇနီး ေဒၚခင္ႀကီး ၉၂ ႏွစ္သည္ ၂၀ဝ၁ ခုႏွစ္ ဧျပီလ ၁၂ ရက္ေန႔တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ကမာ႐ြတ္ၿမိဳ႕နယ္ တကၠသိုလ္ ရိပ္သာ လမ္း ၿခံအမွတ္ ၅၄ ေနအိမ္တြင္ ကြယ္လြန္သြားခဲ့ေလသည္၊

စာကိုး -
(က) ျမန္မာ့စြယ္စံုက်မ္း အတြဲ ၁၃။ စာ ၁၃၇-၁၄၈
(ခ) သခင္ သန္းထြန္း၏ ေနာက္ဆံုးေန႔မ်ား
(ဂ) ေရွ႕သို႔စာေစာင္ အတြဲ ၁၄ အမွတ္၂ (၁၅-၁၂-၆၈)
(ဃ) Who’s who in Burma, pp193
(င) သခင္ သန္းထြန္း၏သမီး ေဒၚခင္မမ(ခင္ခင္သန္း) ေျပာျပခ်က္ (၁၆-၃-ဝ၉)

(သန္းဝင္းလိႈင္သည္ သမိုင္းဆိုင္ရာ စာေပမ်ားကို ေရးသားေနသူျဖစ္ၿပီး စစ္အစိုးရ ဖိအားေပးမႈမ်ားေၾကာင့္ မၾကာေသးမီက ျပည္ပသို႔ေရာက္ရွိလာသူျဖစ္သည္။)

http://irrawaddy.org/bur/index.php/articles/2-articles/5343-2010-12-25-06-08-22

ေစ်းေရႊ႕ေျပာင္းမႈ ေနရာ မလံုေလာက္၍ ဆႏၵျပသူမ်ားကို ဖမ္းဆီး


ရန္ကုန္တိုင္း ၾကည္ျမင္တိုင္ၿမိဳ႕နယ္ ကမ္းနားလမ္းရွိ သီရိမဂၤလာေစ်းမွ ဆိုင္မ်ားအား လိႈင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ပိေတာက္ေခ်ာင္း ရပ္ကြက္ရွိ ေစ်းသစ္သို႔ ေရႊ႕ေျပာင္းခိုင္း ေသာ္လည္း ဆိုင္ေနရာ မလံုေလာက္ ေသာေၾကာင့့္ ေစ်းသူေစ်းသားမ်ား ယမန္ေန႔က ကန္႔ကြက္ဆႏၵျပရာ ၅ ဦးအဖမ္းခံရေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

Thiri-Mingalar
ယခုႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာလ အေစာပိုင္းက ေတြ႔ရေသာ သီရိမဂၤလာေစ်း။ (ဓာတ္ပံု - Popular News)
သီရိမဂၤလာ ေစ်းေဟာင္းမွ ဆိုင္ခန္းေပါင္း ၁၀၀၀ ခန္႔အား ေနရာသစ္တြင္ ဆိုင္ခန္းသစ္ ခ်မေပးႏိုင္ဘဲ အမိုးအကာ မရွိသည့္  ကြင္းျပင္ထဲတြင္ ေရာင္းခ်ခိုင္း ေသာေၾကာင့္ ေစ်းသူေစ်းသားမ်ားက မေရာင္းခ်ႏိုင္ဟု ဆႏၵျပျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ကုန္စိမ္းဒိုင္တဦးက ေျပာသည္။

“ဒီအတိုင္း ဆိုရင္ေတာ့ မေရာင္းႏိုင္ဘူး။ အမိုးအကာမရွိဘူး။ ပိုက္ဆံလည္း သြင္းထားၿပီးသား။ အဲဒါကို မတရားလုပ္တာ။ သည္းမခံႏိုင္ေတာ့ဘူး။ ဒီေန႔ ဖြင့္ပဲြရွိေတာ့ လူႀကီးလာတဲ့အထိ ေစာင့္ေျပာမယ္ ဆိုၿပီး ေစ်းသားေတြ သြားေစာင့္ေနတာ” ဟု ဆိုင္ခန္းေနရာ ျပန္လည္မရရွိသူ ကုန္စိမ္းဒိုင္တဦးက ေျပာသည္။

လက္ရွိ ေစ်းသစ္တြင္ ဆိုင္ခန္းေပါင္း ၂၀၀၀ ခန္႔အတြက္သာ ေနရာရွိၿပီး သီရိမဂၤလာ ေစ်းေဟာင္းမွ ေျပာင္းေရႊ႕ရေသာ ေစ်းဆုိင္ခန္းေပါင္းမွာ ၃၀၀၀ ေက်ာ္ရွိေၾကာင္း သိရွိရသည္။

ဆိုင္ခန္းအားလံုး အတြက္ ေနရာေပးႏိုင္ျခင္း မရွိေသာေၾကာင့္ ေစ်းအေနာက္ဘက္ အမိုးအကာမရွိေသာ ေျမကြက္လပ္တြင္ ေစ်းေရာင္းခိုင္းျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

“က်မတို႔ ဒီကြင္းထဲမွာ အမိုးအကာမရွိဘဲ ဘယ္လို ေစ်းေရာင္းရမလဲ။ ဒါေပမယ့္ ကြင္းထဲမွာပဲ ေရာင္းခိုင္းတယ္။ ဘယ္ေတာ့ ဆိုင္ေနရာ ေဆာက္ေပးမယ္ဆိုတာလည္း မေျပာႏိုင္ဘူး။ မတရားသိပ္လုပ္ၾကတယ္” ဟု ကုန္စိမ္းလက္ခြဲဒိုင္တဦးက ေျပာသည္။

ေစ်း႐ံုအတြင္း ယေန႔ဖြင့္ပြဲက်င္းပရာသို႔ လာေရာက္မည့္ တာ၀န္ရွိသူအား ေျပာၾကားမည္ဟုဆိုကာ မထတမ္း ဆႏၵျပေနသူမ်ားထဲမွ ၅ ဦးအား လိႈင္ၿမိဳ႕နယ္ ရဲမ်ားက ေန႔လည္ ၁ နာရီ ၀န္းက်င္တြင္ လာေရာက္ေခၚထုတ္သြားေၾကာင္း၊ ထို႔ေနာက္ လံုထိန္းမ်ား၊ ရဲမ်ား ထပ္မံေရာက္ရွိလာၿပီး ေစ်း၀န္းအတြင္းမွ ေစ်းသူေစ်းသားမ်ားႏွင့္ ေစ်း၀ယ္မ်ားကို ေမာင္းထုတ္ကာ ေစ်းအတြင္း လံုၿခံဳေရးခ်ထားေၾကာင္း သိရွိရသည္။

သီရိမဂၤလာေစ်းေဟာင္းမွ ေစ်းေနရာသစ္သို႔ ဒီဇင္ဘာလ ၂၃ ရက္ေန႔တြင္ အၿပီးေျပာင္းေ႐ႊ႕ခိုင္းခဲ့ၿပီး ဒီဇင္ဘာလ ၂၄ ရက္ေန႔တြင္ ေစ်းသစ္တည္ခိုင္းခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ညေန ၃ နာရီ၀န္းက်င္တြင္ ေစ်းဖြင့္ပြဲျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး သက္ဆိုင္ရာ အာဏာပိုင္မ်ားႏွင့္ ကုန္စည္ဒိုင္ႀကီး တခ်ိဳ႕သာလွ်င္ တက္ေရာက္ခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

“၂ နာရီကတည္းက ေစ်းထဲကလူေတြ အကုန္ေမာင္းထုတ္လိုက္တာ။ အားလံုးကိုလည္း ေျပာတယ္။ ဒီကိစၥကို ထပ္ေျပာတဲ့သူ ေငြဒဏ္အျပင္ ေထာင္ဒဏ္ ၆ လလို႔လည္း ေျပာလိုက္တယ္” ဟု ကုန္စိမ္းဒိုင္ပိုင္ရွင္တဦးက ေျပာသည္။

သီရိမဂၤလာေစ်းသည္ အမ်ားအားျဖင့္ ၂၄ ရီ လည္ပတ္ေနေသာ ေစ်းႀကီး တခုျဖစ္ၿပီး ရန္ကုန္ၿမိဳ႕အတြက္ ကုန္စိမ္းမ်ား၊ ရာသီစာ သီးႏွံမ်ား၊ ပန္းမ်ား၊ ကုန္ေျခာက္မ်ား လက္လီလက္ကား အဓိက ျဖန္႔ျဖဴးရာ ေစ်းႀကီးတခုျဖစ္သည္။
http://irrawaddy.org/bur/index.php/news/5349-2010-12-25-07-50-38

အကယ္ဒမီပန္းၿဖဴ၏ ေနာက္ဆက္တြဲ သတင္း

http://www.irrawaddyblog.com/2010/12/blog-post_25.html
  အီးေမးနဲ ့ ေရာက္လာတ့ဲ စာတေစာင္ပါ။ ဘယ္သူေရးမွန္း မသိရ။ ဖတ္လုိသူမ်ားအတြက္ ဧရာ၀တီ ဘေလာ့တြင္ တင္ေပးလုိက္သည္


  ဆက္စပ္ ေဆာင္းပါး - (ပုဒ္မ ၄၁၇ ႏွင့္ နစ္နာေနရေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ား )


အကယ္ဒမီ ပန္းၿဖဴ၏ေနာက္ဆက္တြဲ အမႈ႕အေၿခအေနႏွင့္ ေဇာ္၀င္းရိွန္၏ ေပးကမ္းမႈစာရင္း အနည္းငယ္။ ။

၁၉.၃.၂၀၀၉ ေန႕မွ စတင္ကာ စြဲဆိုခဲ႕ေသာ မင္းသမီးပန္းၿဖဴ၏ အမႈကိစၥသည္ ယခုအခါ ဗဟိုတရားရံုးသို႕ ေရာက္ရိွသြားၿပီဟု ၾကားသိရသည္။ တရားခံကိုေဇာ္၀င္းရိွန္(MD.ဧရာဟသၤာ ကုမဏီ)ဘက္မွ အဆင့္ဆင့္ အႏိုင္ရရိွရန္ေပးကမ္းသည့္ စာရင္းမ်ားမွာ -

၁။ တာေမြၿမိဳ႕နယ္တရားသူၾကီးအား အာမခံေပးရမည့္ အမႈၿဖစ္ေသာ္လည္း ၎က ေငြသံုးႏိုင္ပါသည္ဟု သိေစရန္အတြက္ ဟုဆိုကာ ၂၂.၅.၂၀၀၉တြင္ အာမခံေပးရန္အတြက္ ကန္ေတာ့ေငြ ၁၀သိန္း။

၂။ ယခင္အေရွ႕ပိုင္းခရိုင္ တရားသူၾကီးဦးေအာင္ၾကည္အား ကင္းလြတ္ခြင့္ေပးရန္ အတြက္ သိန္း ၃၀။

၃။ အေရွ႕ပိုင္းခရိုင္မွ ၀န္ထမ္းစာေရး ဦးၿမတ္ကို အား မုန္႕ဖိုး ၅သိန္း။

၄။ စြဲခ်က္မတင္ဘဲ လႊတ္ေပးရန္အတြက္ ၿမိဳ႕နယ္တရားသူၾကီး ေဒၚခင္ခင္ေဆြအား ထပ္မံ၍ သိန္း ၅၀။

၅။ တိုင္းတရားသူၾကီး ဦး၀င္းေဇာ္အား သိန္း၁၅၀ ။ ။

အားရက္ေရာစြာ ေပးကမ္းေၾကာင္း ၾကားသိရ ပါသည္။

ကိုေဇာ္၀င္းရိွန္(MD.ဧရာဟသၤာကုမဏီ)သည္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႈးၾကီးႏွင့္ ရင္းႏီွး ပတ္သက္ပါသည္။

ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႈး ၾကီးက ၎ပုိင္ ေဆာက္လုပ္ေနေသာ ဟသၤာတၿမိဳ႕ရိွကားအေ၀းေၿပးကြင္း အား လာေရာက္ ၾကည့္ရႈၿပီး ခ်ီးမြမ္းသည့္ အေၾကာင္းမ်ား ၊ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႈးၾကီး၏ေၿမး ဖိုးလၿပည့္ DJ-BAR ကလပ္ သြားရာတြင္စီး ေသာ ဖိနပ္အားၾကိဳက္သည္ဆို၍ ၁၅သိန္းေပးရေသာ ဖိနပ္အားအသစ္မွာယူ၍ ဖိုးလၿပည့္အား လက္ေဆာင္ ၀ယ္ေပးရေၾကာင္းမ်ားကို အေပါင္းအသင္းမ်ား၊ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္မ်ား၏ ေရွ႕တြင္ဂုဏ္ယူစြာေၿပာဆိုေန သည္ ကိုလည္း ၊ နားၾကားၿမင္းကတ္စြာ ၾကားေနရပါသည္။

ကိုေဇာ္၀င္းရိွန္ က ၎ပိုင္ေဆာက္လုပ္ၿပီးစီး ေနၿပီ ၿဖစ္ေသာ မင္းဓမၼလမ္းရိွ ေဆးရံုမွာလည္း ၎ႏွင့္ ကိုေဇာ္လတ္ဆိုသူတို႕ အၿပင္ ၈လံုး သားလည္း သိန္း၁ေသာင္း ရွယ္ရာ ထည့္ထားေၾကာင္း၊ ေနၿပည္ေတာ္ရိွ လုပ္ငန္းလုပ္ကြက္မ်ားမွာလည္း ၎ပင္ အမ်ားဆံုး ရရိွေနေၾကာင္း ၊ တၿခားသူမ်ားမွာ ၿပည္ပမီဒီယာမ်ားမွ အာရံုစိုက္ေန၍ လူၾကီးမ်ား မွ ၎ကိုသာ အားကိုးၿပီး အမ်ားဆံုးေပးအပ္ေၾကာင္း ၊ ထိုလူၾကီးမ်ားကလည္း အခက္အခဲမ်ား ရိွခဲ႕ပါက လိုအပ္လွ်င္ ကူညီမည္ဟု ေၿပာဆိုေနေၾကာင္း ၊ ယခုတရားေရးသည္ ေငြႏွင့္ေၿဖရွင္း၍ ရေန၍ အဆင္ေၿပေန ေၾကာင္း ေၿပာဆိုေနပါသည္။

သိပ္မၾကာမွီ လပိုင္းကမူ ေနၿပည္ေတာ္ရိွ GE ေဆာက္လုပ္ေရးတပ္မွ လူၾကီးအား ေရႊ ၅ပိႆာ ၀ယ္ေပးရေၾကာင္း၊ ထိုေနာက္ ေနၿပည္ေတာ္ရိွ စစ္တပ္ ပိုင္ မွန္ႏွင့္ အလူမီနီယံ လုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ခြင့္တြင္ ရွယ္ယာ အမ်ားဆံုး ရရိွေၾကာင္း ၊ ဖိုးလၿပည့္ေတာင္ ရွယ္ယာ ၃၀% သာရရိွ ေၾကာင္း ေၿပာၾကားေနပါသည္။

၂၉.၁၁.၂၀၁၀ေန႕ ေန႕လည္တြင္ တရားေရးဌာနရိွ၀န္ထမ္းငယ္တဦး အား သီတင္းကၽြတ္မုန္႕ဖိုးေပးသည္ဟု ဆိုကာ ေငြ ၅ သိန္းအား ေၿမနီကုန္း ရိွ ေရႊၿမိဳ႕ေတာ္ခ်စ္တီးထမင္း ဆိုင္ တြင္ ေပး ခဲ႕ရေၾကာင္းလည္း ၎က ေၿပာၾကားပါသည္။ မင္းသမီးဘက္မွလည္း rule of law အရ ဆက္လက္ ရင္ဆိုင္မည္ဟု ၾကားသိရသည္။

ကိုေဇာ္၀င္းရိွန္(MD.ဧရာဟသၤာ ကုမဏီ)မွ ပန္းၿဖဴ၏အမႈႏွင့္ ပတ္သတ္ေသာ သတင္းမ်ား အားမေဖာ္ၿပရန္ ဂ်ာနယ္ မီဒီယာတိုက္ပိုင္ရွင္ သူေဌးမ်ားအား လိုက္လံပိတ္ပင္ ေၿပာၾကားေၾကာင္းလည္း ၾကားသိရသည္။ သို႕ေသာ္ အယ္ဒီတာမ်ားမွ သိ၍ ထိုအၿဖစ္မွန္ သတင္းမ်ားအား သြားေရာက္ အင္တာဗ်ဴး ၍ ေဖာ္ၿပၾကသည္။ သူေဌးၾသဇာလြမ္းမိုးေသာ မီဒီယာ အနည္းငယ္ကသာ မည္သူ႕ဘက္ကမွ် မပါ ဟု ဆိုကာ လက္ေရွာင္ ၾကသည္ဟု သိရွိရသည္။

ယခုေနာက္ဆံုး သတင္းမွာ ကိုေဇာ္၀င္းရိွန္သည္ အမႈ မၿပီးၿပတ္ေသး ေသာ္လည္း ၎ဘက္မွ ေငြအား၊ လူအား အၿပည့္သံုးထား၍ မစိုးရိမ္ေၾကာင္း ၊ ထို႕ေၾကာင့္ ၆.၁.၂၀၁၁ တြင္ SEDONA HOTEL ၌ မနက္မွ ညေနထိ ဒိတ္ယူ၍ ခန္းနားၾကီးက်ယ္စြာ cap; ၿမင့္ေဇာ္မင္း၊ေဒၚခိုင္ခိုင္လင္း တို႕၏ သမီး မေရႊယင္းမာဆိုသူႏွင့္ မဂၤလာပြဲ ဆင္ယင္က်င္းပရန္ စီစဥ္ ေဆာင္ရြက္ေနၿပီ ၿဖစ္ေၾကာင္း ၊ ထိုေန႕တြင္ပင္ ၎၏အမႈအား ေနၿပည္ေတာ္တြင္ ႏွစ္ဘက္ေလွ်ာက္လႊဲခ်က္ၾကားနာရန္ ရက္သတ္မွတ္ကာ စီစဥ္ထားေၾကာင္း သို႕မွသာ ပန္းၿဖဴမွ ၎၏မဂၤလာပြဲသို႕ လာမေႏွာက္ယွက္ႏိုင္ရန္ေဆာင္ရြက္ထား ေၾကာင္း မ်ား ေၿပာၾကားေနပါသည္။ (ဟုတ္မဟုတ္ကေတာ့ ရက္မေၾကၿငာေသး၍ ေစာင့္ၾကည့္ေနပါသည္)

မွတ္ခ်က္။ ။ မည္သည့္ အပိုအလိုမပါ အၿဖစ္မွန္၊ စာရင္း အတိအက်ၿဖစ္ေၾကာင္း အသိေပးအပ္ပါသည္။ ထပ္မံ၍ ကိုေဇာ္၀င္းရိွန္(MD.ဧရာဟသၤာ ကုမဏီ)၏ အၾကီးစားစီးပြားေရးလုပ္ငန္း ၿဖစ္ေသာ ထား၀ယ္မီးရထားလမ္း ေဖာက္လုပ္ရန္ project ႏွင့္ အထက္ ကိ်ဳင္းေတာင္း ေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္း project မ်ားရရိွရန္ အတြက္ ေပးကမ္းမူ႕ မ်ားအား မၾကာမွီ သတင္းေပးသြားပါမည္။

အေရးေတာ္ပံုဂ်ာနယ္ ( ၁-၂ )

http://xa.yimg.com/kq/groups/20354587/1923875885/name/AYD1-2%5B1%5D.pdf
AYD1-2[1]