Friday, January 14, 2011

ၿပင္စ ရူပ ( ေအေဇာ္ၾကီး )

သတင္းစကား အၾကား သက္သက္ ဆိုေတာ႕ လဲ ေကာလဟလ ေပါ႕ ဗ်ာ။
တကယ္ ၿဖစ္ ေတာ႕ မွ ဘဲ ၊ သတင္း ဆို တာ ၿဖစ္ရ ေတာ႕ မွာပါ။

အခု လက္ရွိ အစိုးရ က ေတာ႕ အလုပ္ေတြ ေတာ္ေတာ္ မ်ား ေန ရ ေပါ႕ ဗ်ာ ၊ ခါတိုင္း ၾကသာပေတး
ေန႕တိုင္း လုပ္ေနက် အစိုးရ အဖြဲ႕ အစည္းအေဝး ကို ေတာင္ မနက္ဖန္ မွ လုပ္ နိုင္မွာပါ။
ေၾကၿငာၿပီးၿဖစ္ တဲ႕ လႊတ္ေတာ္အသစ္ မွာ စာရင္းဇယား လႊဲေရးေၿပာင္း ေရး အတြက္ စာရင္းေတြခ်ဳပ္
စာအုပ္ ေတြ လုပ္ ေန ရ ေပါ႕ဗ်ာ ၊ ေနၿပည္ေတာ္ က စာေရး စာခ်ီ အေပါင္း လဲ လက္ေမာင္း ေတြ
ၿပဳတ္ မတတ္ ၊ မ်က္တြင္း ေတြ လဲ ေဟာက္ ေန ၾက ရ ေပါ႕ ဗ်ာ။

လာ မဲ႕ တနလၤာေန႕ မွာ အထူးအစည္းအေဝး တခု ရွိဦးမယ္ ၾကားရ ပါတယ္။
အဲဒီ ေန႕ က ေတာ႕ လက္ရွိ ဝန္ၾကီး အဖြဲ႕ ရဲ႕ လုပ္ပိုင္ခြင္႕ ေတြ လက္စသပ္ ေတာ႕ရမယ္ၾကား
ရပါတယ္ ။ လက္ရွိ ဝန္ၾကီး ေတာ္ေတာ္ မ်ားမ်ား က လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ေတြ ၿဖစ္ ေနၾက
ေတာ႕ လႊတ္ေတာ္ ထဲ မဝင္ခင္ ဝန္ၾကီး တာဝန္ေတြ အရင္စြန္႕ ခဲ႕ ရ ၿပီး ၊ အမ်ားနည္းတူ
လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ေတြ အၿဖစ္သာ လႊတ္ေတာ္ တက္ရ မယ္ ၾကား ပါတယ္ ခင္ဗ်ာ။

အဲဒီ တနလၤာေန႕ အစည္းအေဝး ၿပီးရင္ ဝန္ၾကီးဌာန ၃ ခု ေလး ခု ကို ယာယီ ဝန္ၾကီး ၁ ေယာက္ စီ
က ခနေပါင္းၿပီး တာဝန္ယူေပးထား ပါ မယ္ တဲ႕ ခင္ ဗ်။ ေနာက္ တက္ မဲ႕ အစိုးရ ကို အဲဒီ
ယာယီ ဝန္ၾကီး အဖြဲ႕ က မွ တာဝန္ခံ ၿပီး လႊဲ ရ မွာ ပါ တဲ႕ ခင္ ဗ်ာ။

အခု လက္ ရွိ ဝန္ၾကီး ေတာ္ေတာ္ မ်ားမ်ား က ေတာ႕ ေနာက္ထပ္ ဝန္ၾကီး ၿဖစ္ ဘို႕ မရွိေတာ႕ ပါဘူး
တဲ႕ ခင္ ဗ် ၊ ေနာက္ တက္ မဲ႕ ဝန္ၾကီးေတြ က အသက္ ၅၅ ဝန္းက်င္ဘဲ ထား မွာ ပါ တဲ႕။
လႊတ္ေတာ္ သက္တမ္း တပါတ္ ၅ နွစ္ၿပည္႕ ရင္ ပင္စင္ ယူ ၾက နိုင္ေအာင္ တဲ႕ ခင္ ဗ်။

အခုေတာ႕ လႊတ္ေတာ္ အသစ္ အတြက္ အစီအစဥ္ အစ အဆံုး ၊ အဖြင္႕ မိန္႕ ခြန္း က အစ
နိဂံုးခ်ဳပ္အပ္ ပါတယ္ ခင္ဗ်ား အထိ အကုန္လံုး ေရးၿပီး လက္နွိပ္စက္ ရိုက္ၿပီး အဆင္ သင္႕ ပါ တဲ႕
ခင္ဗ် ၊ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ၾကီး မ်ား က ေတာ႕ ေခ်ာင္း က ေလး ဘဲ နဲနဲ ဟန္႕ ၿပီး
ယာဆာအာရာဖတ္ တို႕ ယာဆာစာလာဖတ္ တုိ႕ ယာဆာ ပါတာဖတ္ တို႕ တေတြ ဘဲ
သုတ္သုတ္ေလး ခရားေရလႊတ္ တတြတ္တြတ္ ဖတ္ၾကယံုပါတဲ႕ ခင္ ဗ် ၊

အခု အစ လႊတ္ေတာ္ က ၿပဌာန္းမဲ႕ ဥပေဒအမ်ားစု က ေတာ႕ စီးပြားေရး ဆိုင္ရာေတြ မ်ား ပါလိမ္႕
မယ္။ အစိုးရ အသစ္ က ပထမဆံုး စီးပြားေရးခိုင္ေအာင္ လုပ္ ပါလိမ္႕မယ္ တဲ႕ ခင္ဗ်။
အစိုးရ လုပ္ငန္း ၉ဝ % ေလာက္ ပုတ္ဂလိက ကို လႊဲ ေပး မယ္ ၾကားရ ပါ တယ္။
ဗီယက္နမ္ ပံုစံ ပါ တဲ႕ ခင္ ဗ်။

အင္း ဖြဲ႕စည္းပံု က အရင္ အင္ဒိုနီးရွား ပံုစံ ယူ လိုက္ ေတာ႕ အခု ဟတ္ေကာ႕ ၾကီး ၿဖစ္ ေန
စီးပြားေရး ကို ဗီယက္နမ္ ပံုစံ ယူလိုက္ ၿပီး စကၤာပူ ကို အမီလိုက္မယ္ ေမာင္ ၾကံ ၿပန္ေတာ႕
အခု ဗီယက္နမ္စီးပြားေရး က ေတြ႕ တဲ႕ အတုိင္း ပါ ဘဲ ၊ တိုးတက္လာတဲ႕ စီးပြားေရး ကို
လက္ခံ ထိမ္းသိမ္းနိုင္မဲ႕ ၊ လူမႈ အဖြဲ႕အစည္း အဆင္သင္႕ မၿဖစ္ေသးေတာ႕ ၊ စီးပြားေရး လဲ
ေကာင္း လာ ေရာ ၊ လူ ေတြ အက်င္႕ ပ်က္ကုန္တာ ၊ တိုင္းၿပည္ က ေဒ ဝါ လီ ခံ ရ ေတာ႕
ပံု ပါ ဗ်ာ။

ၿပင္စ ရူပ ရုပ္ ဆိုတာ သတ္တဝါ ၅ မ်ိဳး ရဲ႕ ေကာင္း နိုး ရာ ရာ အဂၤါ ရပ္ ေတြ ေပါင္း စပ္ ထား
ေပ မဲ႕ ၊ ပန္းခ်ီ ပန္းပု ရုပ္ တခု အေန နဲ႕ သာ ၾကည္႕ ရ တာ ေကာင္း နိုး နိုး ပါ။
အၿပင္ မွာ ဒီ သတ္တဝါ ၊ တကယ္ အသက္ ရွိ လို႕ က ေတာ႕
ဘာ မွ သံုး စား လို႕ ရ ေကာင္း တဲ႕ ၊ အေကာင္ မဟုတ္ ရ ေၾကာင္း ပါ ပ ဗ်ား ။


ေအေဇာ္ၾကီး
ျမန္မာက်ဴပစ္ရီပို႕တာ
ျမန္မာက်ဴ႕ပစ္ဖိုရမ္

0 အၾကံျပဳျခင္း: