Wednesday, March 2, 2011

အာဏာခြက္ေစာင္း လုၾကေတာ့မည့္သတင္း

အာဏာခြက္ေစာင္း လုၾကေတာ့မည့္သတင္း

ေရြးေကာက္ပြဲမွ ေပၚထြက္လာတဲ့ လႊတ္ေတာ္မ်ားရွိ တိုင္းႏွင့္ျပည္နယ္ ေဒသႀကီး ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္မ်ားနဲ႔ အာဏာပိုင္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားဟာ လက္ရွိ အာဏာပိုင္ အျမင့္ဆံုးျဖစ္ေသာ တုိင္းမွဴးမ်ားနဲ႔ အာဏာခြက္ေစာင္း လုၾကေတာ့မယ့္ သတင္းကို ျပည္တြင္းရွိ  စစ္ဖက္နီးစပ္သူမ်ားက စည္းလံုးျခင္းရဲ႕အင္အား ဝက္ဘ္ဆိုဒ္သို႔ ေပးပို႔လာပါတယ္။  ေရြးခ်ယ္ထားတဲ့ ျပည္နယ္/တိုင္း ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္မ်ားအတြက္  ရုံးအေဆာက္အဦး၊ အိမ္၊ ဧည့္ႀကိဳကား၊ လံုၿခံဳေရး ယာဥ္တန္းကား၊ ရုံးသံုးကား၊ VIP ကား၊ ဖုန္း၊ ပရိေဘာဂပစၥည္း၊ ေလေအးေပးစက္၊ ကြန္ပ်ဴတာ၊ အင္တာနက္၊ ရိပ္သာ၊ ေရခဲေသတၱာ၊ မီးခံေသတၱာ၊ ေဂါက္ကြင္း၊ သက္သာေခ်ာင္ခ်ိေရး စတဲ့ အေဆာင္အေယာင္မ်ားကို လက္ရွိ တိုင္းမွဴးမ်ားရဲ႕ ပိုင္ဆိုင္မႈထဲမွ ခြဲေပးေနရတယ္လို႔ စစ္ေထာက္ဌာန အပါအဝင္ စစ္ဦးစီးအရာရွိမ်ားမွ တဆင့္ သိရွိရပါတယ္။ ယခင္က “ပယက” လို႔ေခၚတဲ့ တုိင္းနဲ႔ျပည္နယ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႔မွာ တုိင္းမွဴး၊ မင္းႀကီးလို႔ ေခၚဆိုတဲ့ အေထြေထြ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးမွဴး၊ ရဲမင္းႀကီးလို႔ေခၚတဲ့ တုိင္းနဲ႔ျပည္နယ္ ရဲတပ္ဖြဲ႔မွဴး၊ တုိင္းနဲ႔ျပည္နယ္ လဝကမွဴးနဲ႔ တုိင္းနဲ႔ျပည္နယ္ အတြင္းေရးမွဴးတို႔သာ လက္ခ်ိဳးေရလို႔ရေအာင္ ရွိခဲ့ၿပီး တိုင္းမွဴးရဲ႕ အာဏာဟာလည္း လုပ္ခ်င္သလို လုပ္ေနခြင့္ရရွိတဲ့ ဘုရင္ငယ္ တစ္ပါးပမာ အာဏာရွင္ ေပါက္စတစ္ဦး ျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။
အခုအခါမွာေတာ့ တိုင္းမွဴးရဲ႕ စီးပြားေရးႏွင့္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ လုပ္ပိုင္ခြင့္ အခြင့္အေရးမ်ား အားလံုးဟာ ေလ်ာ့ပါးေတာ့မယ့္ အေျခအေနမ်ားအေပၚ တိုင္းမွဴးမ်ားက စတင္ မေက်မနပ္ ျဖစ္ေနၾကေၾကာင္း သိရွိရပါတယ္။ စီးပြားေရး လုပ္ပိုင္ခြင့္ရထားတဲ့ တိုင္းမွဴးအခ်ိဳ႕ထံ ခ်ဥ္းကပ္ လက္၀ါးခ်င္းရိုက္ထားတဲ့ ကုန္သည္ စီးပြားေရးသမားမ်ားကလည္း ေနာက္တက္လာမယ့္ အာဏာပိုင္နဲ႔သာ ဆက္စပ္ေဆာင္ရြက္ရန္ ျပင္ဆင္လာတဲ့ အရိပ္အေရာင္ေတြ ေတြ႔ရွိရပါတယ္။ အပတ္စဥ္ ေဂါက္ပြဲ Sponsor ေပးပြဲမ်ားကို ကုန္သည္မ်ားက ဝိနည္းလြတ္ အေၾကာင္းျပခ်က္မ်ား ေပးျပီးေတာ့ ေရွာင္ရွားလာၾကပါတယ္။ ရဲနဲ႔ အေထြေထြ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာနမွ ဝန္ထမ္းအခ်ိဳ႕တို႔ကလည္း လႊတ္ေတာ္ေခတ္တြင္ သူတို႔သာ အာဏာပိုင္ ျဖစ္လာမယ္လို႔ နားထင္ေသြးၾကြ ေျပာဆိုကာ တပ္အခ်ိဳ႕အေပၚ မေလးမစား ဆက္ဆံလာလို႔ တပ္ရင္းမွဴးငယ္မ်ားမွလည္း မေက်နပ္မႈမ်ား စတင္လာျပီ ျဖစ္ပါတယ္။ နအဖ ေခတ္တုန္းကပင္ ျပႆနာတခ်ိဳ႕ ျဖစ္ခဲ့ရၿပီး အာဏာခြက္ေစာင္း လုခဲ့ၾကတဲ့ ျဖစ္စဥ္တစ္ခုအား တင္ျပရရင္ အလယ္ပိုင္းတိုင္း စစ္ဌာနခ်ဳပ္ နန္းတြင္း ဧည့္ရိပ္သာကို မၾကာခဏ လာေရာက္တည္းခိုေနတဲ့ စက္မႈ (၁) ဝန္ႀကီး  ဦးေအာင္ေသာင္းကို တုိင္းမွဴး ဗိုလ္ခ်ဳပ္တင္ေငြက တည္းခြင့္မျပဳေၾကာင္း အမိန္႔ထုတ္တဲ့အထိ ျဖစ္ခဲ့ဖူးသလို တုိင္းမွဴး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ကိုကို လက္ထက္တုန္းကလည္း ဝန္ႀကီးမ်ားအား အာဏာပိုင္အဖြဲ႔အစည္း မဟုတ္ဘူးလို႔ ေဝဖန္ခဲ့ဖူးပါတယ္။ တကယ္ေတာ့ စည္းစိမ္ဥစၥာ ယစ္မူးေနၾကတဲ့ စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေတြနဲ႔ တုိင္းနဲ႔ျပည္နယ္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္တို႔ဟာ ထိပ္တိုက္ ေတြ႔ၾကရေတာ့မယ့္ အေျခအေနမွာ ရွိေနၾကလို႔ ျပည္သူလူထုကေတာ့ ေျမဇာပင္ဘ၀မွာဘဲ ကြ်ဲႏွစ္ေကာင္ခတ္တာကို ေစာင့္ၾကည့္ၾကပါေတာ့လို႔ ျပည္တြင္းမွ သတင္း ေပးပို႔လာပါတယ္ခင္ဗ်ား။

0 အၾကံျပဳျခင္း: