Tuesday, April 5, 2011

ဒီမိုကေရစီလႊတ္ေတာ္အစိုးရ ကို ဒီမိုကေရစီ အခြင့္အေရးနင့္အညီေတာင္းဆိုေရး

ကေန ့ျမန္မာနိဳင္ငံမွာ ႏွစ္ေပါင္း ၄၉ -ႏွစ္အႀကာမွာ ဒီမိုကေရစီ လို ့ အမည္ခံထားတဲ့ သမတႀကိးဥိးသန္းစိန္ အစိုးရတရပ္ ေပၚေပါက္လာပါျပီ ။ ဒီမိုကေရစီ စံေတြနဲ ့ ကိုက္ညီမႈ ရွိမရွိ ကို အခု လက္ေတြ ့စမ္းသပ္ဖို ့ ဂြင္ေလးတခုရွိေနလို ့ အားလံုးကို တိုက္တြန္းလိုက္ပါတယ္ ။ အခုတိုက္တြန္းခ်က္ဟာ လမ္းမေပၚထြက္ ဆႏၵျပဖို ့ လႈံ ့ေဆာ္တာမဟုတ္တာကို ပထမဥိးဆံုး ေျပာႀကားလိုပါတယ္ ။ လမ္းေပၚကို လြယ္လြယ္နဲ့ မထြက္ေစခ်င္ပါဘူး ။ ၈၈၈၈-တံုးက က်ေနာ္တို ့ထြက္ခဲ့တဲ့အခ်ိန္ နဲ့ အခုအေျခအေနေတြ မတူတာ ေရာ အခုကိစၥက ဥပေဒကို ဥပေဒေဘာင္ထဲက စမ္းတာမို ့ သူတို ့ကထြက္လာေအာင္ ကန္ထုတ္ရင္ေတာင္ မထြက္ႀကပါနဲ့ ့ ။ အထူးသတိေပးလိုပါတယ္ ။

ဖဲစကားနဲ ့ေျပာရရင္ ကိုယ္လက္ထဲမွာအနိဳင္ဖဲ ရွိေနမွေတာ့ သူလက္ထဲဘာဖဲ ဘဲရွိရွိ အထက္စီးကရုိက္ႀကရမွာေပါ့ ။ အပီေပါ့ ။ ျပိးသမၼတ ႀကိးကလဲ ဥပေဒနဲ ့အညီ ဆိုရင္ လက္ခံေပးမယ္ ေျပာထားျပီဘဲ ။ က်ေနာ္တို ့ဘက္က ဥပေဒနဲ ့မလြတ္ထြက္ေအာင္သာ ဂရုျပဳဖို ့အေရးႀကိးပါတယ္ ။ ဒါေပမဲ့ က်ေနာ္တို ့ကလဲ ဥပေဒေဘာင္ထဲကေနေတာင္းဆိုတာမို ့ ပတ္သက္ေနသူေတြကလဲ ကိုယ့္ဘ၀အေရးမို ့ သတၱိရွိရွိ ညီညီညႊတ္ညႊတ္ ပါ၀င္ဖို ့လိုပါတယ္ ။ အဖြဲ ့ကလဲ ပါ၀င္သူေတြကို တရား၀င္ မွတ္တမ္းထိုးထားဖို ့လိုပါတယ္ ။ မပါ၀င္ရဲသူ ရွိရင္ေတာ့ အေခ်ာင္ခံစားလိုသူေတြကို ႏွိမ္စရာ အျပစ္တင္တာ မလုပ္မိဖို ့လဲလိုပါတယ္ ။ ဒီမိုကေရစီ စံနဲ ့အညီေပါ့ေလ ။ ကိုယ့္အလုပ္သမားေတြကို မပါရင္ မေနရမလုပ္မိဖို ့လုိအပ္ပါတယ္ ။ တဖက္က ျခိမ္းေျခာက္လာရင္ လဲ ဘယ္လိုဆိုတာ ဘယ္သူဆိုတာ ေျဗာင္ ခ်ဲလင့္ေခၚေပးဖို ့လိုပါတယ္ ။

အသံနဲ့ ျခိမ္းေျခာက္တာကို ျပတ္ျပတ္သားသား ထိထိေရာက္ေရာက္ တုန္ ့ျပန္ရပါမယ္ ။ ဘယ္သူ ့ဆီကလာတယ္ ဘယ္သူဆိုတာ ေဖၚထုတ္ ေမးျမန္းတာလုပ္ေပးရပါမယ္ ။ ဘယ္သူ လို ့မေျပာရဲရင္ အဲဒီစကားစထုတ္သူကို အျပတ္ရွင္းႀကရပါမယ္ ။ အလကားသက္သက္ စကားဖြတဲ့သူကို ပထုတ္ပစ္ရပါမယ္ ။ လိုအပ္ရင္ အဲဒီသူကို ၀ို္င္းက်ဥ္ထုတ္ပစ္ရပါမယ္ ။ အလုပ္လူမႈအသိုင္းအ၀ိုင္းကေနကို ထုတ္ပယ္ပစ္ဖို ့လဲ စဥ္းစားထားရပါမယ္ ။ ရန္သူဟာ ဒီလိုပါးစပ္ေတြကို အသံုးမျပဳနိုဳင္ေအာင္ က်ဥ္ထုတ္ပစ္ရပါမယ္ ။

ကေန ့ ျမန္မာနိဳင္ငံအလုပ္သမားေတြရဲ ့ အနိမ့္ဆံုး လုပ္ခ ( တေန ့ လုပ္ခ ) လစာကို ဒီမိုကေရစီ နိဳင္ငံတိုင္းမွာသတ္မွတ္ထားသလို ျမန္မာ နိဳင္ငံမွာသတ္မွတ္ေပးဖို ့ ၀ိုင္းလက္မွတ္ထိုးျပိး သမတ နဲ့ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေတြ ဒါကို လႊတ္ေတာ္မွာ တင္သြင္းေပးျပီ ေတာင္းဆိုေပးမဲ ့ပါတီေတြကို တင္ျပႀကရပါမယ္ ။ ႀကံ ့ခိုင္ေရးပါတီကိုပါေတာင္းဆိုစာပို ့ရပါမယ္ ။ ဒါကို ျပည္ပ မီဒီယာႀကိးေတြက ႀကံ ့ခိုင္ေရးပါတီကို တိက်တဲ့အေမး နဲ့ တိက်တဲ့အေျဖ ထုတ္ေပးရပါမယ္ ။ ဒီလိုေတာင္းဆိုတာဟာ ဥပေဒကိုခ်ိုဳးေဖါက္တာမဟုတ္ဘူးဆိုတာ ျမန္မာအလုပ္သမားအမ်ားစု နားလည္ဖို ့လဲ မီဒီယာႀကိးေတြကလဲ ၀ိုင္း၀န္းပ့့ပိုးေပးဖို ့ပန္ႀကားလိုပါတယ္ ။ အထူးသျဖင့္ အလုပ္သမားေရးလုပ္ေနပါတယ္ဆိုတဲ့ NCUB ဥိးေမာင္ေမာင္က ဘယ္လိုကူညီနိဳင္မလဲ ကိုလဲေမးျမန္းေပးဖို ့လိုပါတယ္ ။

NLD အဖြဲ ့ခ်ဳပ္ကလဲ အာဆီယံတို ့ ကုလသမၼဂတို ့လို အဖြဲ ့ႀကိးေတြကို ျမန္မာနိဳင္ငံ မွာအလုပ္သမားအနိမ့္ဆံုးသတ္မွတ္ခ်က္ သတ္မွတ္ေပးဖို ့အေရးတႀကိးလိုေနျပီျဖစ္ပါေႀကာင္း တင္ျပေပးမယ္ ေတာင္းဆိုေပးမယ္ လို ့ ယံုႀကည္မိပါတယ္ ။

အစိုးရကလဲ ဒီလိုေတာင္းဆိုလာတာကို မျခိမ္းေျခာက္ဖို ့ လိုပါတယ္ ။ ဥပေဒေဘာင္ထဲကေတာင္းဆိုတာကိုျခိမ္းေျခာက္ ရင္ တဆင့္တက္ျပိး အာဆီယံတို ့ ကုလသမၼဂ တို ့ကို တင္ဖို ့လိုပါတယ္ ။ အဲဒီလိုတင္ရျပီဆိုရင္ အျပတ္ဘဲ ျမန္မာနိဳင္ငံရဲ ့ တေန ့လုပ္ခဟာ ကၽြန္လုပ္ခ အျဖစ္သတ္မွတ္ေပးဖို ့ပါ တပါထည္းေတာင္းဆို ျပစ္ဖို ့အထိ ျပင္ဆင္ထားႀကဖို ့လိုပါတယ္ ။ ျပိး နိဳင္ငံႀကိးေတြကိုပါ (အေမရိကန္ ဥေရာပ အိႏီၵယ အာဆီယံ ) တို့ကိုပါ ျမန္မာနိဳင္ငံအလုပ္သမားခ မတရားနည္းတဲ့ကုမၼဏိ ေတြကထုတ္တဲ့ ထုတ္ကုန္ေတြကို FAIR TRADE မူနဲ့အညီ တင္သြင္းခြင့္ ပိတ္ထားဖို ့အထိေတာင္းဆိုတာကို ျမွင့္တင္လိုက္ဖို ့ ညွိနိဳင္းထားႀကဖို ့လုိပါတယ္ ။ တဆက္ထည္း ကုန္သြယ္ေရးပိတ္ဆို ့ထားတာကို ျပန္ဖြင့္မယ္ဆိုရင္ အလုပ္သမား

တဆက္ထဲ အလုပ္သမားေတြကလဲ ယခုတေလာ ႏွစ္ဘက္အျပန္အလွန္ျငင္းဆိုေနႀကတဲ့ SANCTION စီးပြားေရးသပိတ္ဆို ့တာ အေပၚအလုပ္သမားေတြရဲ ့အျမင္ကို တိုက္ရိုက္ထင္ဟပ္ေစမဲ့ သေဘာထားစစ္တမ္း ကို ( လွ်ဳိ ့၀ွက္) မဲေပးစံနစ္နဲ ့ေကာက္ယူေပးဖို ့ အစိုးရမဟုတ္တဲ့ သမာသမတ္က်မဲ့ လူႀကိးေတြ ဆရာေတာ္ႀကိးေတြကိုေဖၚေဆာင္ေပးဖို ့ပါ တက္လွမ္းရပါမယ္ ။ ျဖစ္နိဳင္ရင္ အစိုးရဆီက ခြင့္ျပဳခ်က္ေတာင္းျပိး အလုပ္သမားေတြ ့ေရွ ့မွာ ႏွစ္ဖက္အဆိုရွင္ေတြ ( နိဳင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္ေတြ ) ကိုယ္တိုင္ လာေရာက္ ျပိးစကားရည္လုပြဲသေဘာလာေဟာေျပာခြင့္ေတာင္းျပိး ပြဲလုပ္ခြင့္္ပါ တင္ျပႀကည့္ဖို ့ေကာင္းပါမယ္ ။ လိုပါမယ္ ။

ေနာက္တခုက ျမန္မာနိဳင္ငံမွာ နိုင္ငံျခားက တိုက္ရုိက္ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈ တိုးတက္လာဖို ့ ျမန္မာနိဳင္မွာ သင့္တင့္မွ်တတဲ့ ရင္းႏွိးျမဳပ္ႏွံမႈဥပေဒ ကို တိတပပ ထုတ္ျပန္ေပးဖို ့ရယ္ ျမန္မာနိဳင္ငံကထြက္တဲ့ သယံဇာတေတြကို ျမန္မာနိဳင္ငံမွာ သံုးစြဲ လို ့ပိုလွ်ံမွသာ တျခားနိဳင္ငံေတြကိုထုတ္ေရာင္းခ်ေရးမူ ကိုထုတ္ျပန္ေပးဖို ့နဲ့ ့ ျမန္မာနိဳင္ငံမွာ စြမ္းအင္ အလံုအေလာက္ သံုးစြဲျပိးပိုလွ်ံ မွသာ နိဳင္ငံျခား ရင္းႏွီးမႈမ်ား၀င္လာမယ္ဆိုတာကို လႊတ္ေတာ္မွ ေဆြးေႏြးေပးဖို ့ ေတာင္းဆိုရပါမယ္ ။ ဒီကိစၥကို ေဆြးေႏြးရာမွာ ႀကံ ့ခိုင္ေရးပါတီက ဘယ္လိုသေဘာထားရွိတယ္ဆိုတာကိုလျ မီဒီယာႀကိးေတြက ကူညီေပးဖို ့လိုပါတယ္ ။

အစိုးရက လိုက္ေလွ်ာမေပးဘူး လုပ္ေဆာင္မေပးဘူးဆိုရင္ မီဒီယာႀကိးေတြကလဲ အာဆီယံမွာ ျမန္မာနိဳင္ငံရဲ ့အလုပ္သမားခ ကို အျခားအာဆီယံနိဳင္ငံေတြနဲ ့ကြာျခားေနတာေတြကို မိးေမာင္းထိုးျပေပးဖို့အလုပ္သမားေတြကေတာင္းဆိုလို ့ရပါတယ္ ။

တဆက္ထည္း အလုပ္သမားေတြ အမ်ားစုေနထိုင္ေနရတဲ့ အေျခအေနေတြကို စိးပြားေရးပညာရွင္ေတြ ကိုလာေရာက္ေလ့လာေစျပိး အလုပ္သမားမိသားစု အတြက္ တကယ္ သမာသမတ္က်မဲ့ ( ျဖစ္သင့္ ျဖစ္ထိုက္တဲ့ ) ၀င္ေငြထြက္ေငြ ကို လက္ေတြ ့တြက္ခ်က္ျပိး ထုတ္ျပန္ေပးဖို ့ သမတ ႀကိးဆီကိုေတာင္းဆိုရပါမယ္ ။

အခုလိုေတာင္းဆိုတာဟာ မွန္ကန္ သမာသမတ္က်က် ဘယ္လိုမွ နိဳင္ငံေရးအျမတ္ထုတ္လိုေသာ သေဘာထားမဟုတ္ေႀကာင္းနဲ ့ ပါတီနိဳင္င့ေရးအဖြဲ ့ေတြကိုလဲ အဖြဲ ့အားလ့ုးကို ေမးျမန္းတာလုပ္တာက လြဲလို ့ သူတို ့ရဲ ့လမ္းညႊန္မႈနဲ ့ အတတ္နိဳင္ဆ့ုးကင္းရွင္းေအာင္ေနဖို ့လဲလိုပါတယ္ ။ သို ့မဟုတ္က ပါတီတခုရဲ ့ခါးပိုက္ေဆာင္ လူစုေတြ လႊမ္းမိုးလာတာ ခံရနိဳင္ပါတယ္ ။ အလုပ္သမားေတြရဲ ့ဘ၀ကို ပကတိအတိုင္းထင္ဟပ္တဲ့ သ့ုးသပ္ခ်က္ျဖစ္ေအာင္ လုပ္ႀကဖို ့လိုပါတယ္ ။ အစိုးရလက္ခံနိဳင္မဲ့ ထုတ္ျပန္ခ်က္ျဖစ္ဖို့လုိအပ္ပါတယ္ ။

အလုပ္သမားေတြရဲ ့တကယ့္လိုအပ္ခ်က္ကို ပါတီေတြက ေဖၚေဆာင္ေပးတာဘဲျဖစ္သင့္ပါတယ္ ။ နည္းနည္းလုပ္ေပးျပီ ပါတီအက်ိဳးအတြက္ အလုပ္သမားထုကို အသ့ုးခ်တာ မျဖစ္ဖို ့ မခံရဖို ့အထူးဂရုစိုက္ႀကရပါမယ္ ။

ေနာက္တခုက အထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္းရွင္ေတြကို လုပ္ခေပးေျခရာမွာ အက္အိးစီ တိုက္ရိုက္ထုတ္ေပးျပိး အလုပ္သမားေတြကိုလဲ အက္အိးစီ ေပးေျခေပးဖို ့ေတာင္းဆိုသင့္ပါတယ္ ။ သို ့မဟုတ္က အက္အိးစီ ကို န.အ.ဖ လက္ထက္ကလို အေကာက္ခြန္နံုးထားနဲ့ ( ထက္၀က္နည္းတဲ့နံဳး ) က်ပ္ေငြထုတ္ေပးေနတာမ်ိဳး ရပ္ဆိုင္းျပိး တိုက္ရိုက္ အက္အိးစီ ေငြစကၠဴထုတ္ေပးေရးကိုေတာင္းဆိုရပါမယ္ ။

အခ်ဳပ္အေနနဲ့ေတာ့ က်ေနာ္အခု တိုက္တြန္းတဲ့ေတာင္းဆိုခ်က္ေတြဟာ အလုပ္သမားေတြ ကို အ၄ားဗိုက္နဲ ့ဓါးအထိုးခံ ဆိုတာမ်ိဳး မဟုတ္ပါ ။ အားလို ့ဖြေနတာလဲမဟုတ္ပါဘူး ။ အလုပ္သမားထုႀကိးဘ၀ဟာ ဥိးေန၀င္းလက္ထက္ တ၀က္ေလာက္ကစျပိး တေန ့လုပ္တေန ့စားဘ၀ကေန န.၀.တ နဲ ့ န.အ.ဖ လက္ထက္ ေရာက္ေတာ့ တေန ့လုပ္တေန ့စားဘ၀ကေလွ်ာျပိး တေန ့လုပ့္ ေန ့တ၀က္စားဘ၀ အထိ က်ဆင္းသြားပါတယ္ ။

အခုလိုလက္မွတ္ထိုးေတာင္းဆိုတာကို အခုလႊတ္ေတာ္က အေရးမယူရဲပါဘူး ။ အေရးယူရင္ တကမၻာလ့ုး ထကန့္ကြက္တာခံရပါမယ္ ။ ျပိးဒီလႊတ္ေတာ္ကို ကမၻာက အကဲခတ္ေနတာ ဒါပထမဆ့ုး စမ္းသပ္လိုက္တာ သူတို ့ ဒီေတာင္းဆိုခ်က္ကို အေရးယူဖို ့ေနေနသာသာ အိေယာင္၀ါးေတာင္မလုပ္ရဲေစရပါဘူး ။ အေျဖ တခု ေပၚေအာင္တုန္ ့ျပန္ေစရပါမယ္ ။ အခုသာစလုပ္ပါ အဲဒီေလာက္အထိ အေျခေနေပးေနပါတယ္ ။

သမတႀကိးဥိးသိန္းစိန္ကလဲ သန္းေရႊလက္ထက္က စုပ္ျပတ္ခဲ့တာေတြကို ပထမဆံုးမိန္ ့ခြန္းမွာတင္ ျပန္လွန္လာပါျပီ ။ သန္းေရႊ ရဲ ့လူဆိုေပမဲ့ သန္းေရႊလို လုပ္ခ်င္ရာလုပ္ ရွင္းျပစရာ မလိုတဲ့ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမဟုတ္ေတာ့ သူ အမွန္ကိုဘဲေျပာရ လုပ္ေပးရပါေတာ့မယ္ ။ သန္းေရႊက လူႀကားထဲ ( အူ-စရာမလိုေတာ့ ) လူေတြကိုအေလးထားစရာ မလို မထားဘူး ။ ခုသမၼတႀကိးက လူေတြကို ႀကည့္လာရျပီ ။

အားလံုး သတၱိရွိရွိသာ ၀ိုင္းလက္မွတ္ထိုးႀကပါလို့ တိုက္တြန္းလိုက္ပါတယ္ ။

တခါ ျပည္တြင္းက အင္အားစုေတြနဲ ့ အထူးသျဖင့္ျပည္ပကအင္အားစုေတြကလဲ အတတ္နိဳင္ဆံုး လက္တြဲေပးႀကပါလို ့ ( ပန္ႀကား ) လိုပါတယ္ ။ အထူးသျဖင့္ ျပည္ပအဖြဲ ူအစည္းေတြကလဲ တိုင္းေရးျပည္ေရးမို ့ အုတ္တခ်ပ္ ေရတမႈတ္ ၀ိုင္း၀န္းေပးႀကပါ ။ က်ေနာ္တင္ျပထားတဲ့ အစီအစဥ္ထက္ ပိုမိုထိေရာက္မဲ ့ လုပ္ကြက္ေလးေတြ နည္းလမ္းေလးေတြ ေဆြးေႏြးေပးဘကပါအံုးခင္ဗ်ာ ။ ဒါေပမဲ့ ျပည္တြင္းမွာ ၂၀၁၀ အလုပ္သမားေတြ ဆႏၵျပလာႀကေတာ့ ငါတို့က အတူတူ ရပ္တယ္ဆိုျပိး ( ကိးဘုတ္ေပၚလက္ယားတာေလးေလာက္ ) လုပ္ျပတာမ်ိဳး ကိုေတာ့ မလုပ္ႀကပါနဲ့ခင္ဗ်ာ ။ အလုပ္သမားေတြဘ၀ကို တကယ္ကိုယ္ခ်င္းစာတယ္ဆိုရင္ ေပါ့ေပါ့ေလး မအာႀကပါနဲ့လို ့ ( ေတာင္းပန္ ) ပါတယ္ ။ နံမည္ေတာင္ မေဖၚရဲတဲ့ အေျခာက္နိဳင္ငံေရးသမားေတြ ပံုစံ မလုပ္ႀကပါနဲ ့လို ့ေတာင္းပန္ပါတယ္ ။

က်ေနာ္ကေတာ့ ဒီလိုလက္မွတ္ထိုးေတာင္းဆိုတာ လုပ္လာႀကရင္ လက္မွတ္ထိုးမႈ အမ်ားဆံုး ( ရာခိုင္နံဳး % ) အမ်ားဆံုးထိုးတဲ ့ စက္ရံု အလုပ္သမားမ်ားကို ( ဂုဏ္ျပဳေငြ ) က်ပ္ေငြ ( ဆယ္သိန္း ) ေရာက္ေအာင္ပို ့ေပးပါမယ္ ။ ေငြ နဲနဲ က်ပ္တည္းေနလို့ပါ ။ ရွိရင္ ေခ်း၄ားလို ့ရရင္ ဒါထက္ပို ဂုဏ္ျပဳခ်င္ပါေသးတယ္ ။ အဲဒီေငြကို အဲဒီစက္ရံုက လုပ္သားေတြအႀကား ဆု ( ၃ -ဆု ) ခြဲျပိး ကံစမ္းတာေလး လုပ္ေပးဖို ့ပါ ။

ျပည္ပအင္အားစုေတြကလဲ က်ေနာ္တင္ျပတာထက္ ပိုမိုထိေရာက္မဲ့ လုပ္ကြက္ေလးေတြ က်ေနာ္ ဂုဏ္ျပဳတာထက္ ပိုေကာင္းမဲ ့ နည္းေလးေတြ ေဆြးေႏြး ေပးႀကပါအံုး ခင္ဗ်ာ ။ တိုင္းေရးျပည္ေရးမို ့အားလံုး၀ိုင္း၀န္းေပးႀကပါခင္ဗ်ာ ။

ေနာက္တခုက အလုပ္သမားေတြ ဘ၀ အေရးအတြက္ ေတာင္းဆိုတိုက္ပြဲ၀င္လာရင္ အဲဒီတိုက္ပြဲဟာ နိုင္ငံေရးလို ဖိႏွိပ္ျပစ္လို ့မရနိုင္သလို အာဏာလႊဲေအာင္ေတာင္းတာမဟုတ္ေတာ့ သူတို ့ အတြက္ တကယ့္ေဘးက်ပ္နံက်ပ္ပါ ။ တခုခု တဆင့္အထိေတာ့ လိုက္ေလွ်ာေပၚႀကရမွာပါ ။

အာလံုးကို ထပ္မံပန္ႀကားလိုပါတယ္ ။ အခုအစီအစဥ္ထက္ ပိုမိုထိေရာက္မဲ့ တိုက္ပြဲေတြ ေဖၚထုတ္ေပးႀကပါအံုး လို ့ ပန္ႀကားရင္း

အားလံုးကိုေလးစားလွ်က္

လႈိင္ျမင့္

အထက္တင္ျပထားတာ ကို အက်ဥ္းခ်ဳပ္

( ၁ ) အလုပ္သမားမ်ားအတြက္ တေန ့အနိမ့္ဆံုး လုပ္အာခ သတ္မွတ္ေပးေရး လက္မွတ္ထိုးေတာင္းဆိုေရး

( ၂ ) နိုင္ငံျခားတိုက္ရိုက္ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈ အတြက္ တိက်ျပတ္သားတဲ့ ဥပေဒထုတ္ျပန္ေပးရန္

( ၃ ) တိုင္းျပည္ရဲ ့သယံဇာတ ( စြမ္းအင္ ) ကိုျပည္တြင္းသံုးပိုလွ်ံမွသာ ျပည္ပထုတ္ေရာင္းခ်ရန္ ။

( ၄ ) အလုပ္သမားခကို အက္အီးစီ ျဖင့္တိုက္ရိုက္ေပးေခ်ရန္

( ၅ ) အလုပ္သမားမိသားစု တခု၏ ၀င္ေငြထြက္ေငြကို စစ္တမ္းေကာက္ ထုတ္ျပန္ေပးရန္ ။

( ၆ ) SANCTION စိပြားေရးပိတ္စို ့မႈ ကိစၥ အလုပ္သမားမ်ား သေဘာထား စစ္တမ္းေကာက္ ထုတ္ျပန္ရန္ ။

0 အၾကံျပဳျခင္း: