Wednesday, August 31, 2011

ခက္ခဲျပင္းထန္ေသာ ျမစ္ႀကီးနားတိုက္ပြဲေမလ၂၀၁၁ တြင္ အထက္ပါ ဗီဒီယိုကို တရုတ္ျပည္၏ အႀကီးဆံုးေသာ ေရကာတာေဆာက္လုပ္ သည့္ ဆိုင္ႏိုဟိုက္ဒရုိေကာ္ပိုေရးရွင္းကုမၸဏီ ဗဟိုသတင္းဌာနမွ ထုတ္လုပ္ျဖန္႔ခ်ီခဲ့သည္။ ေရကာတာစီမံကိန္းပိုင္ ႏုိင္ငံတကာ-တရုတ္စြမ္းအင္အဖြဲ႔ (cpi)မွ ျမစ္ဆံုေရကာတာ ေဆာက္လုပ္ေရး ပထမအဆင့္ကို ၿပီးစီးေအာင္လုပ္ေဆာင္ရန္ ဆိုင္ႏုိဟိုက္ဒရိုကို စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆုိထားၿပီျဖစ္သည္။
http://vimeo.com/28392683

0 အၾကံျပဳျခင္း: