Thursday, August 4, 2011

အျမဲတမ္းလႊတ္ေတာ္တဲ့လားThursday, August 4, 2011 

ပထမအႀကိမ္ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေဝးၿပီး ကတည္းက လူထုၾကားမွာ လႊတ္ေတာ္ရဲ့ အခန္းက႑ အေပၚ စိတ္ဝင္စားမႈ ပိုၿပီး မ်ားလာခဲ့ပါတယ္။ လႊတ္ေတာ္ေရးရာ ေတြနဲ႕ ပတ္သက္ၿပီး ေဆြးေႏြးတာေတြ ကိုလည္း ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပ မီဒီယာေတြမွာ အေတာ္ေလး ေဖာ္ျပၾကပါတယ္။ အဲဒီအထဲမွာ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ကို အေမရိကန္ ကြန္ဂရက္ လႊတ္ေတာ္လို အၿမဲတမ္း က်င္းပ ေနသင့္တယ္၊ အေမရိကန္ ကြန္ဂရက္ ဆိုတာက ၾကားမွာ အားလပ္ရက္ နားတာက လြဲၿပီး အၿမဲတမ္း က်င္းပေနတာ ျဖစ္တယ္လို႕ ေျပာဆိုမႈေတြ ရိွတာ သတိ ထားမိပါတယ္။ အခု ဒီအယူအဆ မွန္မမွန္နဲ႕ ျမန္မာ ႏုိင္ငံမွာေရာ ဘယ္လို လုပ္သင့္သလဲ ဆိုတာေလးကို ေဆြးေႏြး ခ်င္ပါတယ္။


ဒါေတြ မေျပာခင္မွာ လႊတ္ေတာ္ေတြ စေပၚခဲ့တဲ့ ျဖစ္စဥ္ကို အက်ဥ္း ျပန္ၾကည့္လုိက္ရင္ အဂၤလန္မွာ ၁၀၆၆ မွာ အဂၤလိပ္ ဘုရင္ William of Normandy က ဘုရင္က ကံေကၽြးခ်ေပးထားတဲ့ ေျမရွင္ေတြကို တုိင္ပင္တဲ့ အေလ့အထ ကေန စၿပီး ေပၚေပါက္ ခဲ့တယ္လို႕ သမုိင္း ဆရာမ်ားက ဆိုပါတယ္။ ၁၂၁၅ ခုႏွစ္က်ေတာ့ ေဒသအလိုက္ အုပ္ခ်ဳပ္ေနတဲ့ ေျမရွင္ ႀကီးမ်ားနဲ႕ ဂၽြန္ဘုရင္ မင္းျမတ္ၾကားမွာ Magna Carta ဆိုတဲ့ သေဘာတူ စာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ဆိုခဲ့တယ္။ အဲဒီ စာခ်ဳပ္အရ ဘုရင္က အခြန္အတုပ္နဲ႕ ပတ္သက္တဲ့ ဥပေဒေတြ မထုတ္ခင္ ၿမိဳ႕စားေတြ၊ ေျမရွင္ႀကီးေတြ ပါတဲ့ ေကာင္စီနဲ႕ အရင္ တိုုင္ပင္ဖို႕ သေဘာ တူခဲ့တယ္။ အဲဒီ ေကာင္စီကေန ၿဗိတိသွ် ပါလီမန္ ျဖစ္လာခဲ့ပါတယ္။ ၁၃၄၁က စၿပီး အစဥ္အလာ အရ ရိွခဲ့တဲ့ ၿမိဳ႕စား၊ နယ္စားေတြရဲ့ ပါလီမန္က အထက္လႊတ္ေတာ္ (House of Lord) ျဖစ္သြားျပီး လူလတ္တန္းစား ေတြထဲက မဲနဲ႕ေရြးတဲ့ လူေတြပါတဲ့ လႊတ္ေတာ္က ေအာက္လႊတ္ေတာ္ (House of Common) ျဖစ္သြားပါတယ္။ စက္မႈ ေတာ္လွန္ေရး ေနာက္ပိုင္းမွာေတာ့ ေအာက္လႊတ္ေတာ္က ပိုၿပီး အာဏာ ရိွသြားပါတယ္။ ၿဗိတိသွ် ပါလီမန္က ဟိုး စေပၚတုန္း ကေတာ့ ဘုရင္က သူဆံုးျဖတ္ဖို႕ ကိစၥရိွမွ ေခၚၿပီး တုိင္ပင္တယ္။ ေနာက္ေတာ့ လႊတ္ေတာ္က သူတို႕ ဘုရင္ကို တင္ျပခ်င္တာ ရိွရင္ သူတို႕ အစီအစဥ္နဲ႕ သူတုိ႕ ေခၚၿပီး ဘုရင္ကို သူတို႕ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို အေၾကာင္း ၾကားခဲ့တယ္။ ဒါက သမုိင္းအက်ဥ္း ျဖစ္ပါတယ္။
အေမရိကန္ ေတာ္လွန္ေရး ျဖစ္ၿပီး ၁၇၇၆ ခုႏွစ္မွာ အဂၤလိပ္ လက္ေအာက္က လြတ္လပ္ေရး ရလာေတာ့ ပထမ ၁၇၈၁ ခုႏွစ္မွာ Articles of Confederation နဲ႕ ျပည္နယ္၁၃ ခုက အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုကုိ ထူေထာင္ ခဲ့တယ္။ အဲဒီစာခ်ဳပ္အရ လႊတ္ေတာ္တစ္ရပ္ပဲထားခဲ့တယ္။ ေနာက္ ၁၇၈၇ ခုႏွစ္မွာ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံ ဥပေဒ ေရးဆြဲေရး ညီလာခံ က်င္းပၿပီးေတာ့ ၁၇၉၂ ခုႏွစ္မွာ အေျခခံ ဥပေဒကို အတည္ျပဳခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီ အေျခခံ ဥပေဒအရ ျပည္နယ္ေတြက အခ်ိဳးက်ပါတဲ့ အထက္ လႊတ္ေတာ္နဲ႕ လူဦးေရကို အေျခခံၿပီး ေရြးတဲ့ ေအာက္လႊတ္ေတာ္ ႏွစ္ခုပါတဲ့ ကြန္ဂရက္ကို စၿပီး တည္ေထာင္ခဲ့ပါတယ္။
အဂၤလိပ္ ပါလီမန္ေရာ၊ အေမရိကန္ ကြန္ဂရက္ေရာ စတင္ တည္ေထာင္တုန္းက ပါဝင္ခဲ့သူ မ်ားဟာ မိမိကိုယ္ပိုင္ လုပ္ငန္းမ်ား ရိွတဲ့ ျပည္သူမ်ား ျဖစ္ၿပီး သက္ဆုိင္ရာ ေဒသက သူတို႕ အက်ိဳးစီးပြားကို ကာကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္ဖို႕ ေရြးခ်ယ္ ေစလႊတ္ေပးလိုက္ သူမ်ားသာ ျဖစ္တဲ့အတြက္ တစ္ႏွစ္ပတ္လံုး လႊတ္ေတာ္ရွိရာ ႏုိင္ငံ ၿမိဳ႕ေတာ္မွာ ေနထုိင္ႏုိင္ၾကတာ မဟုတ္ပါဘူး။ ဒါ့ေၾကာင့္ အေမရိကန္ အေျခခံ ဥပေဒ အခန္း ၁၊ အပိုဒ္ ၄ မွာ လႊတ္ေတာ္ကို တစ္ႏွစ္တစ္ႀကိမ္ ေခၚရမယ္။ လႊတ္ေတာ္က သီးျခား ဥပေဒနဲ႕ မသတ္မွတ္ဘူး ဆိုရင္ ဒီဇင္ဘာလရဲ့ ပထမဆံုး တနလာၤေန႕မွာ စတင္ က်င္းပရမယ္လို႕ သတ္မွတ္ ထားခဲ့ပါတယ္။ (The Congress shall assemble at least once in every Year, and such Meeting shall be on the first Monday in December,4 unless they shall by Law appoint a different Day.) ဘာျဖစ္လို႕ အဲဒီလို သတ္မွတ္ ရသလဲ ဆုိေတာ့ ေႏြဦးနဲ႕ ေႏြရာသီေတြမွာ အေမရိကန္ လယ္သမားမ်ား အတြက္ အလုပ္အမ်ားဆံုး အခ်ိန္ျဖစ္လို႕ စိုက္ပ်ိဳးေရး လုပ္ငန္းနည္းတဲ့ ေဆာင္းရာသီကုိ ေရြးခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ အေမရိကန္ လႊတ္ေတာ္ဟာ စတည္ေထာင္တုန္းက အခ်ိန္ပိုင္းသာ အစည္းအေဝး ထုိင္တာျဖစ္ၿပီး ၁၈၈၅ ခုႏွစ္ မတုိင္ခင္အထိ လႊတ္ေတာ္ အမတ္ေတြဟာ လစာမရပဲ ျမိဳ႕ေတာ္မွာ လာၿပီး အစည္းအေဝး ထုိင္တဲ့ အခ်ိန္ အတြက္ပဲ ေန႕တြက္စရိတ္ ေပးခဲ့တာကို ေတြ႕ရပါတယ္။
ဒါေပမယ့္ ၁၉ ရာစုထဲ ဝင္လာတဲ့ အခါက်ေတာ့ ၿဗိတိသွ် လႊတ္ေတာ္နဲ႕ အေမရိကန္ ကြန္ဂရက္ တို႕ရဲ့ အစည္းအေဝး က်င္းပတဲ့ ရက္ေတြက ၾကာလာၿပီး လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေဝး ေတြက တဆက္တည္း က်င္းပတဲ့ ပံုစံျဖစ္ၿပီး ၾကားမွာ အားလပ္ရက္ ဥပမာ Summer Holiday, Labor Day Recess စသည္ျဖင့္ လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေဝး ေတြကုိ ရပ္ထားတာမ်ိဳး၊ ေနာက္ၿပီး ၿဗိတိသွ် ပါလီမန္ရဲ့ ထံုးစံအရ တစ္ပတ္မွ တနလာၤကေန ၾကာသပေတး အထိပဲ လုပ္ၿပီး ေသာၾကာ၊ စေန၊ တနဂၤေႏြေန႕ေတြမွာ မိမိနယ္ကို ျပန္တာမ်ိဳး ျဖစ္လာပါတယ္။ တနည္း ေျပာရရင္ လႊတ္ေတာ္ဟာလည္း အစိုးရ အဖဲြ႕လိုပဲ ၿမိဳ႕ေတာ္မွာ အခ်ိန္အေတာ္ မ်ားမ်ား ႐ုံးစိုက္ထားတဲ့ သေဘာ ျဖစ္လာပါတယ္။ အခုဆုိရင္ အေမရိကန္ ကြန္ဂရက္ဟာ ႏွစ္စဥ္ ဇန္နဝါရီလ ၃ ရက္ေန႕မွ စတင္ က်င္းပၿပီး တစ္ႏွစ္ကို ပ်မ္းမွ် ေျခာက္လေလာက္ အစည္းအေဝး ထုိင္ေနၿပီ ျဖစ္ပါတယ္။
ဒီလို ျဖစ္ရတာဟာ အေၾကာင္းအရင္း ႏွစ္ခုေၾကာင့္ ျဖစ္ပါတယ္။ ပထမ အေၾကာင္းကေတာ့ စက္မႈေတာ္လွန္ေရး ေနာက္ပိုင္းမွာ ႏုိင္ငံရဲ့ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး၊ ကာကြယ္ေရး အေျခအေနေတြ တိုးတက္ လာတာနဲ႕ အညီ လႊတ္ေတာ္ရဲ့ လုပ္ငန္းေတြ မ်ားျပား လာျခင္းပါ။ ေနာက္တစ္ခ်က္ ကေတာ့ Professional Politician လို႕ ေျပာႏုိင္တဲ့ ႏုိင္ငံေရးသမား လူတန္းစား တစ္ရပ္ ေပၚေပါက္ လာျခင္းေၾကာင့္ ဥပေဒျပဳေရး ကိစၥေတြမွာ ပိုၿပီး အခ်ိန္ေပးႏုိင္ လာတာေၾကာင့္ ျဖစ္ပါတယ္။
ဒီေတာ့ ျမန္မာႏုိင္ငံမွာေရာ အဲဒီလို မလုပ္ႏုိင္ ေပဘူးလားလို႕ ေမးစရာ ရိွပါတယ္။ မျဖစ္ႏုိင္ေသးဘူး လို႕ပဲ ထင္ပါတယ္။ ဘာျဖစ္လို႕လည္း ဆိုေတာ့ ၄၇ အေျခခံ ဥပေဒအရ ေပၚလာတဲ့ လႊတ္ေတာ္မွာေရာ၊ ၇၄ အေျခခံ ဥပေဒအရ ေပၚလာတဲ့ လႊတ္ေတာ္မွာေရာ၊ ၂၀၀၈ အေျခခံ ဥပေဒအရ ေပၚလာတဲ့ လႊတ္ေတာ္မွာေရာ ပါ၀င္ေနတဲ့ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ မ်ားဟာ မိမိအလုပ္နဲ႕ ႏုိင္ငံေရး အလုပ္ ႏွစ္ခုလံုးကို တြဲလုပ္ေနရတဲ့ သူေတြ အမ်ားစု ျဖစ္ေနလို႕ပါပဲ။
အေနာက္ ႏုိင္ငံေတြမွာလို အခ်ိန္ျပည့္ နီးပါး ႐ံုးထုိင္ လုပ္ဖို႕ဆုိရင္ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္တုိင္းဟာ ေနျပည္ေတာ္မွာ ေနစရာ၊ မိမိကိုယ္ပိုင္ ႐ံုးအဖြဲ႕ စသည္ျဖင့္ ရိွရပါမယ္။ အဲဒီလို လုပ္ႏုိင္ဖို႕ ကိုယ္ပိုင္ေငြ၊ မိမိကို ေထာက္ခံသူမ်ားက ထည့္ဝင္ေငြ အျပင္ ႏုိင္ငံေတာ္ကလည္း ေထာက္ပံ့ ရပါေသးတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႕ ဆီမွာ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ အမ်ားစုဟာ ေရြးေကာက္ပြဲ မဲဆြယ္စည္းရံုးမႈ အတြက္ေတာင္ ေစတနာရွင္ လုပ္အားေပးမ်ားကို မီွခိုၿပီး လုပ္ေနရတာ ျဖစ္ပါတယ္။
တကယ္ေတာ့ အေနာက္ နုိင္ငံေတြမွာ ျပည္ေထာင္စု အဆင့္ ႏိုင္ငံေရး အလုပ္ဆုိတာ သူေဌးေတြမွ လုပ္ႏုိင္တာ လို႕ေတာင္ ေျပာလို႕ ရပါတယ္။ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ အေမရိကန္ ေအာက္လႊတ္ေတာ္ အမတ္တစ္ဦးရဲ့ ပ်မ္းမွ် ေရြးေကာက္ပြဲ အသံုးစရိတ္ဟာ ေဒၚလာ တစ္သန္းေက်ာ္ ရိွပါတယ္။ အထက္လႊတ္ေတာ္ အမတ္တစ္ဦး အတြက္ ပ်မ္းမွ် ေရြးေကာက္ပြဲ အသံုးစရိတ္က ေဒၚလာ ငါးသန္္းေက်ာ္ ရိွပါတယ္။ သမၼတေလာင္း တစ္ဦးက်ေတာ့ အဲဒီထက္ အဆမ်ားစြာ ပိုသြားၿပီး ၂၀၀၈ ေရြးေကာက္ပြဲ မွာ အိုဘားမားက ေရြးေကာက္ပြဲ အသံုးစရိတ္ ေဒၚလာ သန္းေျခာက္ရာေက်ာ္ သံုးခဲ့ၿပီး အဲဒီ အထဲက ေဒၚလာ သန္း ၄၂၃ သန္းက မီဒီယာ လုပ္ငန္းေတြမွာ သံုးခဲ့ရတာ ျဖစ္ပါတယ္။
ေနာက္ၿပီး ဝါရွင္တန္မွာ အၿမဲရံုးထုိင္ႏုိင္ဖုိ႕အတြက္ ႏုိင္ငံေတာ္က လႊတ္ေတာ္အမတ္ တစ္ဦးကို လစာအျဖစ္ တစ္ႏွစ္ကို ေဒၚလာ တစ္သိန္း ခုႏွစ္ေသာင္းေက်ာ္ကို လစာအျဖစ္ ေပးရပါတယ္။ တကယ္ေတာ့ လစာလို႕ မသံုးပါဘူး။ တစ္ျခားအလုပ္ မလုပ္ ရတဲ့အတြက္ ေလွ်ာ္ေၾကး compensation လို႕ သံုးပါတယ္။ ဥကၠဌမ်ားနဲ႕ လူမ်ားစု၊ လူနည္းစု ေခါင္းေဆာင္ ဆိုသူေတြ ကေတာ့ အဲဒီထက္ ပိုရပါတယ္။ အဲဒါအျပင္ မိမိ႐ံုး လုပ္ငန္းေတြ လုပ္ဖို႕အတြက္ အသံုးစရိတ္ အျဖစ္ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ တစ္ဦးကို ႏုိင္ငံေတာ္က ပွ်မ္းမွ် တစ္ႏွစ္ကို ေဒၚလာ ၁.၄ သန္းေက်ာ္ ေထာက္ပံ့ ေပးပါတယ္။ အဲဒါက မိမိ႐ံုး အဖြဲ႕ အတြက္ လစာ မပါေသးပါဘူး။ အေမရိကန္ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ တစ္ဦးဟာ အၿမဲတမ္း ႐ံုးဝန္ထမ္း ၁၈ ဦးနဲ႕ ယာယီ၀န္ထမ္း ေလးဦး ခန္႕ခြင့္ရိွၿပီး ဝန္ထမ္းတစ္ဦး အတြက္ ပံုေသလစာ ေဒၚလာ တစ္သိန္း ေျခာက္ေသာင္းေက်ာ္ သတ္မွတ္ ေပးထားပါတယ္။ အခု ေဖာ္ျပ ထားတာမ်ားဟာ ေအာက္လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ တစ္ဦးအတြက္ ျဖစ္ၿပီး အထက္ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား အတြက္က်ေတာ့ ဒီထက္ မ်ားပါတယ္။ ကုန္က်စရိတ္ အေျခအေန မွန္းဆ ႏုိင္ေအာင္ ေဖာ္ျပျခင္းသာ ျဖစ္ပါတယ္။ အခု ေဖာ္ျပတာ အျပင္ လႊတ္ေတာ္ တာဝန္နဲ႕ ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပ ခရီးသြားတဲ့ စရိတ္မ်ား၊ အခြန္သက္သာခြင့္၊ က်န္းမာေရး အာမခံ၊ ပရိေဘာဂ ဝယ္ယူခြင့္ ဆိုတဲ့ အသံုးစရိတ္ ေတြကိုလည္း ေထာက္ပံ့ ေပးရပါတယ္။ ဒါဟာ အေမရိကန္သာ မဟုတ္ပါ ဖြံ႕ၿဖိဳးၿပီး ႏုိင္ငံမ်ားက လႊတ္ေတာ္တုိင္းမွာ ဒီစနစ္အတိုင္းပဲ ျဖစ္ပါတယ္။
ဒါေတာင္မွ ဒါဟာ ႐ံုးကိစၥ အတြက္ပဲ သံုးဖို႕ ခြင့္ျပဳထားတာ ျဖစ္ၿပီး အိမ္ခန္းငွားခ၊ အိမ္ငွားခ၊ ဧည့္ခံစရိတ္ ဆိုတာေတြ အတြက္ မိမိ ေရြးေကာက္ပြဲ ရန္ပံုေငြ ေတြထဲက သံုးရတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီေတာ့ ျမန္မာႏုိင္ငံလို ဖြံ႕ျဖိဳးဆဲ ႏုိင္ငံ တစ္ႏုိင္ငံမွာ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကို ကာလၾကာရွည္စြာ ႐ံုးထိုင္ ခုိင္းထားဖို႕ ဆိုတာ မျဖစ္ႏုိင္ ေသးဘူးလို႕ ထင္ပါတယ္။ သို႕ေသာ္ လႊတ္ေတာ္ ေကာ္မတီဝင္မ်ား ကိုေတာ့ လႊတ္ေတာ္တစ္ခုနဲ႕ တစ္ခုၾကားမွာ တစ္ႀကိမ္ သို႕မဟုတ္ ႏွစ္ႀကိမ္ေခၚၿပီး အလုပ္ လုပ္တာမ်ိဳးေတာ့ ျဖစ္ႏုိင္ပါတယ္။ အခုလည္း အဲဒီပံုစံမ်ိဳး က်င့္သံုး ေနတာကို သတိထား မိပါတယ္။ ဒီလိုေျပာေတာ့ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စား လွယ္မ်ားရဲ့ အခန္းက႑မရိွေတာ့ဘူးလားလို႕ ေမးစရာရိွပါတယ္။
မဟုတ္ပါဘူး။ လႊတ္ေတာ္တစ္ခုနဲ႕ တစ္ခုၾကားမွာ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားဟာ မိမိရဲ့ မဲဆႏၵနယ္မွာ ျပန္ျပီး ျပည္သူ မ်ားနဲ႕ ထိေတြ႕ျခင္း၊ ျပည္သူေတြရဲ့ အခက္အခဲ မ်ားနဲ႕ ပတ္သက္ၿပီး ေျဖရွင္းေပးျခင္း၊ ဝန္ႀကီးဌာန မ်ားကို ဆက္သြယ္ စာေရး ေမးျမန္းျခင္းေတြ လုပ္ႏုိင္ပါတယ္။ အခုလည္း ဦးသိန္းညႊန္႕တို႕အဲဒီပံုစံ လုပ္ေနတာ ဂ်ာနယ္မ်ားမွာ ဖတ္ရပါတယ္။
ဒီေနရာမွာ တစ္ခု ေထာက္ျပ ခ်င္တာက လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား အခ်ိန္ျပည့္ နီးပါး အလုပ္ လုပ္ေနတဲ့ အတြက္ ဥပေဒျပဳေရး လုပ္ငန္းေတြ ပိုျမန္လာတဲ့ ေကာင္းက်ိဳး ရိွသလို မဲဆႏၵနယ္ေျမက လူမ်ားနဲ႕ အဆက္ ျပတ္ေနတဲ့ ဆိုးက်ိဳးလည္း ရိွပါတယ္။ အေမရိကန္မွာ ဆိုရင္ ေဒသခံ မဲဆႏၵနယ္က လူေတြက လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ မ်ားဟာ ကိုယ့္နယ္ေျမကို ျပန္ၿပီး ထိေတြ႕တဲ့ အခ်ိန္ နည္းပါးမႈကို ေထာက္ျပ ေျပာဆိုတာေတြ မၾကာခဏ ၾကားရ၊ ဖတ္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။
ဒီေတာ့ လႊတ္ေတာ္ လုပ္ငန္းမ်ား အသက္ဝင္ဖို႕ ဆိုတာ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ေတြ အၿမဲတမ္း ရံုးထုိင္ေနမွ မဟုတ္ဘဲ မိမိႏုိင္ငံနဲ႕ သင့္ေတာ္တဲ့ နည္းနဲ႕ လႊတ္ေတာ္ တစ္ခုနဲ႕ တစ္ခုၾကားမွာ ကိုယ္စားလွယ္ မ်ားကလည္း လုပ္လို႕ ရပါတယ္။ လုပ္ၾကဖို႕ပဲ လုိပါတယ္လို႕သာ တင္ျပခ်င္ပါတယ္။

0 အၾကံျပဳျခင္း: