Monday, August 29, 2011

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ကေတာ္ မဟာသီရိသုဓမၼေဒၚခင္ၾကည္သန္း၀င္းလႈိင္
ၾသဂုတ္ ၂၈၊ ၂၀၁၁မ်က္ေမွာက္ကာလအထိ ျမန္မာနိုင္ငံ၏တစ္ဦးတည္းေသာအမ်ဳိးသမီးသံအမတ္ႀကီးအျဖစ္ ေမာ္ကြန္းထိုးခံခဲ့ရသူမွာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ကေတာ္ မဟာ သီရိသုဓမၼ ဘြဲ႕ခံ ေဒၚခင္ၾကည္ျဖစ္သည္။

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းသည္ မသမာသူလူတစ္ခု၏လုပ္ၾကံသတ္ျဖတ္ျခင္းခံခဲ့ရၿပီးေနာက္ ေဒၚခင္ၾကည္သည္ ခင္ပြန္းသည္ခ်မွတ္ခဲ့ေသာ တိုင္း ျပဳျပည္ျပဳ လုပ္ငန္း မ်ား အမ်ဳိးသားေရးရည္မွန္းခ်က္မ်ားကို ဆက္လက္ထိန္းသိမ္းေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။

သို႔ကလို ၎၏ဘ၀တေလွ်ာက္လံုးတြင္ တိုင္းျပည္အက်ဳိးကိုရည္စူး၍ ျမင့္ျမတ္ေသာ အက်င့္သိကၡာ၊ ကိုယ္က်ဳိးစြန္႔လြတ္မႈနွင့္ ႐ိုးသားတည္ ၾကည္မွန္ကန္မႈတို႔ကို အျမဲတေစ ဦးထိပ္ထားအေရးေပးခံခဲ့ရေသာ ေဒၚခင္ၾကည္ကို ဧရာ၀တီတိုင္း၊ ေျမာင္းျမၿမိဳ႕၌ အဖ ျပည္သူ႔လုပ္ငန္း ၀န္ထမ္း ဦးမိုးညႇင္း၊ အမိေဒၚဖြားစုတ္တို႔မွ ၁၉၁၂ ခုႏွစ္ ဧၿပီလ ၁၆ ရက္အဂါၤေန႔တြင္ ဖြားျမင္ခဲ့သည္။ ေမြးခ်င္း (၉) ဦးအနက္ သတၱမေျမာက္ ျဖစ္သည္။ ေဒၚခင္ၾကည္သည္ေမြးခ်င္းေမာင္နွမမ်ားမွာ ...


၁။ ဦဘလြင္

၂။ ေဒၚခင္ေသာင္း

၃။ ဦးေမာင္ (ငယ္စဥ္ကကြယ္လြန္)

၄။ ဦးဘေက်ာ္

၅။ ေဒၚခင္ႀကီး (ဗကပဥကၠဌ သခင္သန္းထြန္း၏ဇနီး)

၆။ ေဒၚခင္တင့္ (ဦးသိန္းလွဇနီး)

၇။ ေဒၚခင္ၾကည္ (ဗိုလ္ခ်ဳပ္ကေတာ္)

၈။ ဦးသိန္း (လူပ်ဳိႀကီး)

၉။ ေဒၚမမႀကီး (ေခၚ) ေဒၚအမာ (ေကာက္ပဲသီးႏွံမင္းႀကီး ဦးတင္ေအာင္ (ေခၚ) ဦးေဂ်ာ္နီ၏ ဇနီး) တို႔ျဖစ္ပါသည္။

ငယ္စဥ္ကေျမာင္းျမၿမိဳ႕တြင္ (၇) တန္းအထိပညာသင္ခဲ့သည္။ ရန္ကုန္ၾကည့္ျမင္တိုင္ ABM မိန္းကေလးေက်ာင္းမွ (၉) တန္းေအာင္သည္။ထိို႔ေနာက္ေမာ္လၿမိဳင္ ABM ေက်ာင္း (ေမာ္တင္လိန္းဆရာျဖစ္ သင္တန္းေက်ာင္း) မွ မူလတန္းဆရာျဖစ္ လက္မွတ္ရသည္။

ေျမာင္းျမအမ်ဳိးသားအထက္တန္းေက်ာင္း၌ ေစတနာ၀န္ထမ္းဆရာအျဖစ္္ ႏွစ္အတန္ၾကာေအာင္လုပ္ခဲ့သည္။ ထို႔ေနာက္ ၀ါသနာအရ မိမိ ဗီဇပါရမီနွင့္ ကိုက္ညီမည့္သူနာျပဳဆရာမအလုပ္ကို လုပ္ကိုင္ရန္အတြက္ ရန္ကုန္ဒပ္ဖရင္ေဆး႐ံု (ယခုဗဟိုအမ်ဳိးသမွးေဆး႐ံု) ၌ သားဖြား ဆရာမသင္တန္း၊ ရန္ကုန္ေဆး႐ံုႀကီး၌ သူနာျပဳဆရာသင္တန္းမ်ားတက္ေရာက္ခဲ့သည္။ စစ္မျဖစ္မီရန္ကုန္ေဆး႐ုံႀကီး၌ သူနာျပဳအျဖစ္ ႏွစ္ အနည္းငယ္ၾကာထမ္းရြက္ခဲ့သည္။ ၁၉၄၁ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ၂၃ ရက္တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ဗံုးခ်ခံရၿပီး ဒဏ္ရာရလူနာမ်ား ကာလကတၱားသို႔ပို႔ ေဆာင္ေရးတြင္ သူနာျပဳအျဖစ္ေ စတနာ၀န္ ထမ္းေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။ ယင္းေနာက္ အိႏၵိယမွျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ေနာက္ဆံုးထြက္သည့္သေဘာၤ ႏွင့္ျပန္လာသည္။

၁၉၄၂ တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ေဂၚရာကုန္းေျမ ဒိုင္အိုစီဇင္မိန္းကေလးေက်ာင္း၌ ေဒါက္တာဘသန္း (ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေန၀င္း၏ေယာကၡမ) ဦးေဆာင္ ၍ ေဆး႐ံုဖြင့္ လွစ္သည္။ ထိုဘီဒီေအေဆး႐ံုတြင္ အစ္မျဖစ္သူေဒၚခင္ႀကီးႏွင့္အတူ သူနာျပဳအျဖစ္ အေစာဆံုးေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။ ေဒၚခင္ႀကီးမွာ စစ္မျဖစ္မီ သူနာျပဳ ၂၄၆ သင္တန္းဆင္းျဖစ္သည္။ ရန္ကုန္ေဆး႐ံုႀကီးကို ဂ်ပန္တပ္မ်ားတပ္ခြဲထားရာ ဘီဒီေအေဆး႐ံုသည္ ေဒါက္တာဘ ေမာ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးေခတ္တြင္ ရန္ကုန္ေဆး ႐ံုႀကီးျဖစ္လာသည္။ ေဒါက္တာဘသန္း၏ဦးေဆာင္မႈေအာက္တြင္ ေဒါက္တာလွေရြ (ရဲေဘာ္သံုး က်ိပ္ ဗိုလ္လက်ာၤ၏ညီ၊ ၁၉၃၈ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္ အာဏာရွင္ကိုလွေရႊ) ေဒါက္တာၾကည္ေပါ၊ ေဒါက္တာဦးေအး၊ ေဒါက္တာျမင့္ ေဆြ၊ ေဒါက္တာေဒၚရင္ေမ၊ သူနာျပဳကယ္လီ၊ မတင္ေထြး (ေဒါက္တာျမင့္ေဆြ ၏ဇနီး) တို႔နွင့္အတူ သူနာျပဳခ်ဳပ္အျဖစ္ အမႈထမ္းေနစဥ္ ဘီဒီေအ စစ္ေသနာပတိဗိုလ္ခ်ဳပ္ဗိုလ္ေတဇ (ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း) ေဆး႐ုံလာတက္ရာ မွ ေတြ႕ဆံုေမတၱာမွ်ခဲ့ေလသည္။


ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းႏွင့္ ေဒၚခင္ၾကည္တုိ႔၏ မဂၤလာအခမ္းအနား

ထို႔ေနာက္ ၁၉၄၂ စက္တင္ဘာ ၆ တနဂၤေႏြေန႔တြင္ ဂ်ပန္ေခတ္ ျပည္သူ႔ေဆး႐ုံႀကီးအေရွ႕ဘက္ အစြန္းဆံုးခန္းမေဆာင္တြင္ လက္ထပ္ထိမ္း ျမားခဲ့သည္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းနွင့္သားေအာင္ဆန္းဦး၊ ေအာင္ဆန္းလင္း၊ သမီးေအာင္ဆန္းစုၾကည္ (ယခု အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏုိဗယ္ဆုရွင္) တို႔ ထြန္းကားခဲ့သည္။ အေထြးဆံုးသမီးကေလးကို ၁၉၄၆ စက္တင္ဘာလ ၂၂ တြင္ထြန္းကားခဲ့ေသာ္လည္း အ ဖတ္မတင္ဘဲ ၅ ရက္အၾကာတြင္ တိမ္းပါးသြားခဲ့ရသည္။ သားလတ္ ေအာင္ဆန္းလင္းမွာလည္း ရန္ကုန္ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္ တာ၀ါလိန္္းလမ္း အမွတ္ (၂၅) ေနအိမ္ (ယခုဗိုလ္ခ်ဳပ္ျပတိုက္) ရွိ ေရကန္တြင္ ၁၉၅၃ ဇန္န၀ါရီ ၁၆ တြင္ ေရနစ္ေသဆံုုးသြားခဲ့ရသည္။


ေဒၚခင္ၾကည္သည္ ၁၉၄၇ ဇူလို္င္ ၁၉ ရက္ နံနက္ ၁၀ း ၃၅ နာရီတြင္ ခင္ပြန္းျဖစ္သူ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္ အျခား ၀န္ႀကီးမ်ားနွင့္အတူ က်ဆံုးခဲ့ၿပီးေနာက္ ခင္ပြန္းျဖစ္သူခ်မွတ္ခဲ့ေသာ တိုု္င္းျပဳျပည္ျပဳလုပ္ငန္းမ်ားကို ကိုယ္စြမ္းဉာဏ္စြမ္းရွိသမွ် ေဆာင္ရြက္ခဲ့ သည္။ ဖဆပလ၏တာ၀န္ေပးျခင္းအရ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၏ မဲဆႏၵနယ္တြင္ ၁၉၄၇ မွ ၁၉၅၁ အထိ အမ်ိဳးသမီးအမတ္ျဖစ္ေရြးခ်ယ္တင္ ေျမႇာက္ျခင္းခံခဲ့ရသည္။


၁၉၄၇ ၾသဂုတ္၂ တြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ကေတာ္ေဒၚခင္ၾကည္သည္ အဓိ႒န္ျပဳခ်က္နဲ႔အတူ လူထုပန္ၾကားလႊာကိုထုတ္ျပန္၍ လြတ္လပ္ေရးႀကိဳးပမ္းမႈ သမိုင္းေပးတာ၀န္ကုိ ထမ္းေဆာင္ခဲ့သည္။ ေဒၚခင္ၾကည္၏ပန္ၾကားလႊာတြင္ ...


“က်မရဲ႕ခင္ပြန္းသည္ျဖစ္တဲ့ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းဟာ တိုင္းျပည္နွင့္လူမ်ိဳးအတြက္ႀကိဳးပမ္းရင္း လမ္းခုလက္တြင္ က်ဆံုးခဲ့ရပါၿပီ။ အခု သူ ကြယ္လြန္သြားေတာ့ သူ႔ကိုျပဳစုရမဲ့အစား သူခ်ခဲ့တဲ့လမ္းစဥ္တြင ္ပါ၀င္နိုင္တဲ့ဘက္တြင္ပါ၀င္ၿပီး သူခ်န္ခဲ့တဲ့ သူေသြး သူ႔သား မိမ္ိရဲ႕ရင္ ေသြးကေလးေတြကို အေဖသား ပီပီ ေျခရာနင္းနိုင္ေအာင္ ပ်ဳိးေထာင္ေပးေတာ့မယ္လို႔ဆံုးျဖတ္ပါတယ္။ လူထုက္ုိ က်မေျပာလိုတာကေတာ့မိမိတို႔အား ကိုးယံုၾကည္ေလးစားေ သာေခါ င္းေဆာင္ႀကီးကို ရက္စက္စြာလုပ္ၾကံမႈေၾကာင့္ ေဒါသထြက္စိတ္ဆိုး၍ စိတ္လုိက္မာန္ပါ လုပ္မွုကိုင္ မႈကိုေရွာင္ၾကဥ္၍ သူခ်ခဲ့ေသာလမ္းစဥ္အတိုင္း တသေ၀မတိမ္းလိုက္နာက်င့္ေဆာင္ၾကပါ။ သူပ်ိဳးေထာင္ခဲ့ေသာ ဖဆပလအဖြဲ႕ႀကီးကို ဆထက္တပိုး အားေပးေထာက္ခံၾကပါ။ သူရည္မွန္းခဲ့ေသာ လြတ္လပ္ေရးကို မရမေနႀကိဳးပမ္းၾကပါ”ဟု တိုင္းျပည္ကို တိုက္တြန္းခဲ့ေလသည္။ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႏွင့္ ေဒၚခင္ၾကည္တုိ႔ မိသားစု

ေဒၚခင္ၾကည္သည္ ၁၉၄၇ - ၅၃ တြင္ မိခင္နဲ႔ကေလးေစာင့္ေရွာက္ေရး ညႊန္ၾကားေရး၀န္၊ ၁၉၅၃ - ၅၈တြင္ လူမႈ၀န္ထမ္းစီမံကိန္းေကာ္မရွင္ဥကၠဌအျဖစ္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္သည္။ ထုိသို႔တာ၀န္ယူ ေဆာင္ရြက္ေနစဥ္ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာနိုင္ငံ လူမႈ၀န္ထမ္းေကာင္စီဥကၠဌ၊ မိခင္နဲ႔ ကေလးေစာင့္ေရွာက္ ေရးဥကၠဌ၊ ကေလးသူငယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးေကာင္စီဥကၠဌ၊ က်န္းမာေရးနွင့္ျပည္ ေရးျပည္ရာအဖြဲ႕ ဥကၠဌ၊ျပည္ေထာင္စုျမန္မာနိုင္ငံအမ်ဳိးသမီးအသင္းမ်ားေကာင္စီဥကၠဌ၊ ဒီမိုကေရစီသေဘာတရား တိုး တက္ျပန္ပြားေရးအသင္းဥကၠဌ၊ ျမန္မာနိုင္ငံအမ်ဳိးသမီးကင္းေထာက္အသင္း၏ ကင္းေထာက္ခ်ဳပ္၊ ျမန္မာနိုင္ငံ သူနာျပဳတင္ကားတပ္ဖြဲ႕၀င္ အမ်ဳိးသမီးအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ရာမာခရစ္ရွ္နာ သာသနာျပဳ ေဆး႐ုံနွင့္ စာၾကည့္တိုက္ ဒုဥကၠဌအျဖစ္ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမာက္ခံရသည္။ ေဒၚခင္ၾကည္သည္ ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ သူနာျပဳလုပ္ငန္းမ်ားကို မြန္ျမတ္ ေသာပရဟိတလုပ္ငန္းအျဖစ္ အမ်ားကစိတ္၀င္စားစြာ ခံယူလုပ္ေဆာင္ေစရန္ ေရွးဦးစြာစည္း႐ုံးခဲ့သူတစ္ဦးလည္းျဖစ္သည္။


ေဒၚခင္ၾကည္သည္ က်န္းမာေရး၊ လူမႈေရးလုပ္ငန္းမ်ားထမ္းေဆာင္ေနစဥ္ ၁၉၄၉ တြင္ အိႏၵိယနိုင္ငံ နယူးေဒလီကမာၻ႕က်န္းမာေရးအဖြဲ႕၏ ေဒသဆိုင္ရာညီလာခံ၊ ၁၉၅၀ တြင္ ကိုလံဘိုကမာၻ႕က်န္းမာေရးအဖြဲ႕၏ ေဒဆိုင္ရာညီလာခံမ်ားကို ျမန္မာကိုယ္စာလွည္အဖြဲ႕ကိုဦးေဆာင္၍ တက္ေရာက္ခဲ့သည္။ ကိုလန္ဘိုညီလာခံတြင္ ညီလာခံသဘာပတိအျဖစ္ ေရြးခ်ယ္တာ၀န္ေပး အပ္ခံရသည္။ ၁၉၅၀၊ ၁၉၅၁၊ ၁၉၅၂ ခုႏွစ္ မ်ားတြင္ ဂ်ီနီဗာ ကမာၻ႕က်န္းမာေရးအဖြဲ႕ညီလာခံမ်ားကို ျမန္မာကိုယ္စားလွည္အဖြဲ႕ကို ဦးေဆာင္ကာတက္ေရာက္၍ အေနာက္ဥေရာပ၊ အေမရိကန္၊ ဂ်ပန္၊ တ႐ုတ္၊ အိႏိၵယ၊ ထိုင္း၊ ဗိယက္နမ္နိင္ငံမ်ားသို႔ ေလ့လာေရးခရီးသြားေရာက္ခဲ့သည္။


၁၉၅၉ - ၆၀ ႏွစ္မ်ားတြင္ ဦးနုဦးေဆာင္ေသာ ျပည္ေထာင္စုပါတီ (ပထစ) အတြက္ စည္း႐ုံးေရးတာ၀န္မ်ားကို ဖိဖိစီးစီး တာ၀န္ယူေဆာင္ရြက္ ေပးခဲ့သည္။ သို႔အတြက္ ဦးနုဦးေဆာင္ေသာ သန္႔ရွင္းဖဆပလတျဖစ္လည္း ျပည္ေထာင္စုပါတီသည္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္အနိုင္ရရွိခဲ့သည္။ ေဒၚခင္ၾကည္သည္ ပထစပါတီအား မဲဆြယ္စည္း႐ုံးေပးခဲ့ေသာ္လည္း ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ၀င္ေရာက္အေရြးမခံခဲ့ေခ်။

ဦးနုဦးေဆာင္ေသာ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႕သည္ ေဒၚခင္ၾကည္အား ၁၉၆၀ ျပည့္နွစ္ ေမလ ၁၉ ရက္ေန႔တြင္ အိႏိၵယနိုင္ငံဆိုင္ရာ ျမန္မာသံ အမတ္ႀကီးအျဖစ္ ခန္႔အပ္ခံခဲ့ရသည္။ ဇြန္လတြင္ နီေပါနိုင္ငံဆိုင္ရာ ျမန္မာသံအမတ္ႀကီးအျဖစ္ ပူးတြဲတာ၀န္ေပးအပ္ျခင္းခံခဲ့ရသည္။ ျမန္မာအမ်ိဳးသမီး ေလာ ကတြင္ ပထမဆံုးႏွင့္ ယေန႔အခ်ိန္အထိ တစ္ဦးတည္းေသာ ျမန္မာအမ်ိဳးသမီးသံ အမတ္ႀကီး အျဖစ္ ေမာ္ကြန္းတင္ခံရသည္။ အိႏိၵယနိင္ငံ၊ နယူးေဒလီၿမိဳ႕တြင္ ႐ုံးထိုင္၍ သံအမတ္ႀကီးအျဖစ္ ၇ နွစ္တာမွ် တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခဲ့ၿပီးေနာက္ ၁၉၆၇ ဇြန္လ တြင္ အၿငိမ္းစားယူခဲ့သည္။


အၿငိမ္းစားယူၿပီးေနာက္ ရန္ကန္ၿမိဳ႕ တကၠသိုလ္ရိပ္သာလိမ္းအမွတ္ (၅၄-၅၆) ေနအိမ္၌ ႐ုိး႐ုိးကုတ္ ကုတ္ ေနထုိင္ခဲ့သည္။ မိခင္ႏွင့္ ကေလး ေစာင့္ေရွာင့္ေရးအဖြဲ႕ ညႊန္ၾကားေရး၀န္ႀကီးလုပ္ သက္၊ သံ အမတ္ပင္စင္မ်ားကိုမယူပဲ အာဇာနည္ေခါင္းေဆာင္ႀကီးမ်ား၏ ဇနီးေထာက္ပ့ံေငြ ကိုသာ ခံစားခဲ့သည္။


ဂဠဳန္ဦးေစာသည္ ႀကိဳးမိန္႔က်ၿပီးေနာက္ က်ဆုးံခဲ့ရေသာအာဇာနည္ကိုးဦးအား အသက္ေလ်ာ္ေၾကး ေပးရန္ ၎ပိုင္ လက္၀တ္ရတနာမ်ား ကိုေရာင္းခ်၍ ရရွိေငြကို အညီအမွ်ခြဲေ၀ေပးရန္ ဇနီးျဖစ္သူ ေဒၚသန္း ခင္အား ေထာင္းတြင္းမွမွာၾကားခဲ့သည္။ ေဒၚသန္းခင္သည္ ခင္ပြန္းျဖစ္သူ ဦးေစာ၏ဆႏၵအတိုင္း ပုဂၢိဳလ္ရွစ္ဦးအားလိုက္လံေပးၿပီးေနာက္ ေဒၚခင္ၾကည္အား အက်ိဳးအေၾကာင္း ေျပာၿပီး အသက္ေလ်ာ္ေၾကးေပးရေသာ အခါ ေဒၚခင္ၾကည္က ...


“ရွင့္ေယာက်္ား က်မေယာက္်ားကိုလုပ္ၾကံလို႔ က်မမုဆိုးမဘ၀ေရာက္ခဲ့ရပါၿပီ။ ရွင္လည္း မၾကာမီ မုဆိုးမျဖစ္ေတာ့မွာမို႔ မုဆိုးမဘ၀တူခ်င္းမုိ႔ အဲ့ဒီေလ်ာ္ေၾကးေငြကိုမယူပါရေစနဲ႔။ ဦးေစာအတြက္ သာဘ၀ကူးေကာင္းေအာင္ ကုသိုလ္ဒါနတစ္ခုခုျပဳလုပ္ေပးပါ” ဟုေျပာၾကားခဲ့ေၾကာင္း သိရေပသည္။


ဤသို႔ ေဒၚခင္ၾကည္သည္ ေနအိ္မ္ျခံအတြင္း ပန္းမာလ္ပင္မ်ားစိုက္ပ်ိဳးျပဳျပင္လ်က္ ဘ၀ကိုေအးခ်မ္းစြာကုန္ဆံုးေနစဥ္အတြင္း ၁၉၈၇ ဇန္န ၀ါရီလ ၁၀ တြင္သမီးျဖစ္သူ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ေဒါက္တာမိုက္ကယ္အဲ့ရစ္(Dr. Michael Aris) တို႔မွဖြားျမင္ေသာ ေျမးနွစ္ေယာက္ျဖစ္ သည့္ ျမင့္ဆန္းေအာင္ (Alezander)၊ ထိန္လင္း (Kim) တို႔ကို ဗုဒၶသာသနာအစဥ္အလာအရ ရွင္ျပဳမဂၤလာပြဲကို ေနအိမ္၍အက်ဥ္းခ်ဳံးျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ ကမာၻ႔သာသနာျပဳ အဂၢမဟာပ႑ိတအရွင္ေသဋိလက အဂၤဘာသာျဖင့္ တ၇ားေဟာၾကားၿပီး သာမေဏႏွစ္ပါးကို တာ၀ါလိန္းလမ္း(ဗိုလ္ခ်ဳပ္ျပတိုက္လမ္း) ေရြၾကက္ယက္ေက်ာင္း၌ သီတင္းသံုးေစခဲ့သည္။ ထိုႏွစ္ ဧၿပီလတြင္ ႏုိင္ငံေတာ္၏ေထာက္ပ့ံမႈျဖင့္ အဂၤလန္ျပည္တြင္ မ်က္စိခြဲစိတ္ကုသခဲ့သည္။


လန္ဒန္ၿမိဳ႕တြင္၂ လၾကာကုသခဲ့ၿပီးေနာက္ ေဒၚခင္ၾကည္သည္ ျမန္မာနိုင္ငံသို႔ျပန္လည္ေရာက္ရွိ လာခဲ့သည္။ ယင္းေနာက္ ၁၀ အၾကာ ၁၉၈၈ မတ္လအကုန္ပိုင္းတြင္ ျပင္းထန္ေသာ ေလျဖတ္ေရာဂါျဖစ္ပြား ခဲ့ေသာေၾကာင့္ သမီးျဖစ္သူေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ မိခင္ႀကီး အားျပဳစုရန္ ျမန္မာနိုင္ငံသို႔လာေရာက္ေနထိုင္ခဲ့သည္။


ထို႔ေနာက္ ၁၉၈၈ ဒီဇင္ဘာလ ၂၇ ရက္နံနက္ ၇ နာရီ ၁၇ မိနစ္တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ တကၠသိုလ္ရိပ္သာလမ္းေနအိမ္တြင္ သမီးျဖစ္သူေဒၚေအာင္ ဆန္းစုၾကည္၏လက္ေပၚ၌ပင္ ကြယ္လြန္အနိစၥေရာက္ခဲ့သည္။

ေဒၚခင္ၾကည္သည္ ဘ၀တစ္ေလွ်ာက္လံုး တိုင္းက်ဳိးျပည္ျပဳ စြမ္းစြမ္းတမန္ေဆာင္ရြက္ခဲ့မႈေၾကာင့္ ၁၉၅၀ ျပည့္နွစ္တြင္ အေမရိကန္ျပည္ ေထာင္စုမွေပး အပ္ခ်ီးျမႇင့္ေသာ ျမန္မာမိခင္ဘြဲ႕တံဆိပ္ ၁၉၅၁ ခုႏွစ္တြင္ နိုင္ငံေတာ္အစိုးရကခ်ီးျမႇင့္ေသာ မဟာသိရိသုဓမၼဘြဲ႕၊ ၁၉၅၅ ခုနွစ္ တြင္ ယူကိုဇလာဗီးယား နိုင္ငံမွခ်ီးျမင့္ေသာ မာရွယ္တီးတိုးယူဂိုဆလပ္ၾကယ္ (ဒုတိယဆင့္) ႏွင့္ ထိုင္းနိုင္ငံဥေသွ်ာင္အဖြဲ႕၏ နိုဘယ္ေအာ္ဒါ ဘြဲ႕ (၀ါ) အျမင့္ျမတ္ဆံုးဆုတံဆိပ္တို႔ကို ခ်ီးျမႇင့္အပ္ နွင္းျခင္းခံခဲ့ရသည္။

၁၉၈၉ ခုႏွစ္၊ ဇန္န၀ါရီလ၂ ရက္ေန႔တြင္ အမ်ဳိးသားေခါင္းေဆာင္ႀကီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၏ဇနီး မဟာသီရိသုဓမၼ ေဒၚခင္ၾကည္၏ ႂကြင္း က်န္ ေသာ ႐ုပ္ကလာပ္ ကို ေရႊတိဂံုဘုရားလမ္းရွိ ၿငိမ္းခ်မ္းေရႏွင့္ မ်ဳိးခ်စ္စာဆိုဆရာႀကီးသခင္ကိုယ္ေတာင္မႈိင္း ဂူဗိမာန္နွင့္ သီေပါမင္း၏မိဘုရား ေခါင္ႀကီး စုဘုရားလတ္ဂူဗိမာန္တို႔အၾကားေျမကြက္လပ္၌ ဂူဗိမာန္တည္ေဆာက္သၿဂိဳဟ္ခဲ့ေလသည္။


ေဒၚခင္ၾကည္၏ စ်ာပနအခမ္းအနားမွတ္တမ္းဓာတ္ပုံမ်ား

http://moemaka.com/index.php?option=com_content&task=view&id=9773&Itemid=1

0 အၾကံျပဳျခင္း: