Thursday, September 29, 2011

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ႏွင္႕ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းျခင္း(၂၀ စက္တင္ဘာ ၂၀၁၁) အပုိင္း (၂) ျပည္သူ႕ေခတ္ ဂ်ာနယ္မွ

by Lu Maw on Thursday, September 29, 2011 at 10:06am

ေျဖ ။  ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈ ေလ်ာ႔ပါးေရးဆုိတာ ဒါက အင္မတန္မွ ေယဘုယ်လည္း က်တယ္ ၊ က်ယ္ျပန္႕တဲ႕ ကိစၥလည္းျဖစ္တယ္ ။ အဲဒီဟာက အစုိးရက ဦးေဆာင္ျပီး လုပ္ရမွာေပါ႔ ။ ဒါေပမဲ႕ ကုိယ္႕ဘာသာကုယ္လည္း လုပ္ယူရမွာေပါ႕ ။ ကၽြန္မတုိ႕ အေနနဲ႕ ဆင္းရဲမႈ ဆုိတာဘာလဲ ၊ အဓိပၸာယ္ ေဖာ္တာက စရမွာေပါ႕ ။ ေနာက္ဆုံးက်ေတာ႕ အခု အဓိပၸာယ္ေဖာ္ပုံက လူတစ္ေယာက္ဟာ သူ႕ရဲ႕ပတ္၀န္းက်င္မွာ သူ ဆင္းရဲတယ္လုိ႕ ခံစားရရင္ ၊ သူမွာ လုိအပ္ေနတဲ႕ အခ်က္ေတြ ရွိေနတယ္လုိ႕ ခံစားရတယ္ဆုိရင္ ဆင္းရဲတာပဲ ။ ဥပမာ - လူတုိင္း ၾကက္သားစားေနတဲ႕ အသုိင္းအ၀ုိင္းမွာ ပဲစားရတဲ႕လူက ဆင္းရဲတာေပါ႔ ။ လူတုိင္းပဲစားရတဲ႕ အသုိင္းအ၀ုိင္းမွာဆုိရင္ ထမင္းခ်ည္းပဲစားရတဲ႕ လူက ဆင္းရဲတာေပါ႔ ။ ဒီလုိဟာမ်ဳိးေတြ ရွိတယ္ေပါ႔ ။ ဲဒီေတာ႕ ၊ ဆင္းရဲမႈပေပ်ာက္ေရးဆုိတာ အင္မတန္ က်ယ္ျပန္႕တဲ႕ ကိစၥပဲ ။ တစ္နည္းအားျဖင္႔ ေျပာရရင္ ျပည္သူူလူထုရဲ႕  လူေနမႈစနစ္ျမွင္႔တင္ ေပးရးပါ။ poverty reduction ဆုိတာ တစ္ဘက္ကေန ၾကည္႕လုိက္ရင္ ျပည္သူ လူထု ရဲ႕ လူေနမႈ အဆင္႔အတန္းကုိ ျမွင္႔တင္ေရးပဲ။ အဲဒါအတြက္ကေတာ႕ ကၽြန္မတုိ႕လည္း တတ္နူိင္သေလာက္ လုပ္တာပဲ ။ ဒီလုိ ပညာေရး ဘက္ကေန ကူညီတယ္ဆုိတာ ဒါလည္း အဆင္႔အတန္းျမွင္႕ေပးတာပဲ ။ က်န္းမာေရး ဘက္က ကူညီတယ္ဆုိရင္လည္း အဆင္႕အတန္း ျမွင္႕ေပးတာပဲ ။ ဒါေပမဲ႕ တခ်ဳိ႕ကိစၥေတြမွာ တာ၀န္သိတဲ႕ အစုိးရက ၀င္ျပီးလုပ္ေဆာင္ရမယ္႕ က႑ေတြကအမ်ားၾကီးရွိပါတယ္။


                ျပည္သူလုပ္နူိင္တဲ႕ အတုိင္းအတာ

ေမး ။  က်န္းမာေရး ပညာေရး ဆင္းရဲမြဲေတမႈေလ်ာ႕ပါးေရးတုိ႕မွာအစုိးရ လုပ္နူိင္တဲ႕ အပုိင္းက အဓိကလုိ႕ ေျပာခ်င္တာေပါ႕ ။

ေျဖ ။  အင္မတန္မွအေရး ၾကီးပါတယ္ ။ ကၽြန္မကေလ ဒီမုိကေရစီကုိ ဦးတည္တဲ႕လူဆုိရင္ အစုိးရကအဓိကက်တယ္ဆုိတဲ႕ အသုံးအႏႈန္းကုိတက္နူိင္သမွ် ေရွာင္ခ်င္တယ္ ။ ျပည္သူေတြ အဓိကက်တယ္ ဆုိတာသာျဖစ္ရမယ္ ။ ဒါေပမဲ႕ အစုိးရမွာတာ၀န္အမ်ားၾကီးရွိတဲ႕ က႑ေတြက ေရွာင္လုိ႕မရဘူး ။

ေမး ။  ေစာေစာက အစိတ္အပုိင္းေတြမွာ အစုိးရမဟုတ္တဲ႕ က်န္တဲ႕အဖြဲ႕အစည္းေတြ ျပည္သူတစ္ဦးခ်င္းေတြရဲ႕ လုပ္နူိင္တဲ႕ အတုိင္းအတာက ဘယ္ေလာက္အထိရွိလဲ ။

ေျဖ ။  ဒါကေတာ႕ လုပ္ယူရမွာပဲ ။ ဘယ္ေလာက္ထိ ရွိလဲဆုိရင္ ဒီတုိင္းျပည္မွာ သိပ္ျပီးေတာ႕မရွိေသးဘူး ။ ဒါေပမဲ႕ အခု ကၽြန္မေျပာသလုိေပါ႕ ။ civil society ေတြက စလာျပီ ၊ လမ္းစေပၚလာျပီ ၊လႈပ္ရွားလာျပီ ၊ အားယူလာျပီေပါ႕ ။ ဒါေတြကုိပုိျပီး လုပ္နူိင္ဖုိ႕ ပုိျပီးအားေတြမ်ားလာဖုိ႕ဆုိတာ ျပည္သူေတြကလည္း ရုန္းကန္ရမယ္ ၊ဒီဟာကုိလည္း အစုိးရအေနနဲ႔ အားေပးရမယ္ ။ ပုိျပီး အားယူနူိင္တဲ႕ အေျခအေနမ်ဳိး ဖန္တီးေပးရမယ္ ။


                ကူညီနူိင္တဲ႕အင္အား

ေမး ။ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈက တစ္ျပည္လုံး အတုိင္းအတာနဲ႕ ရွိေနတဲ႕အေနအမွာ ဆင္းရဲတဲ႕လူအခ်င္းခ်င္းျပန္ျပီးကူညီနူိင္တဲ႕ အင္အားက ရုိးရုိး စဥ္းစားရင္ ေတာ္ေတာ္နည္းေနမယ္လုိ႔ထင္ရတာေပါ႕ ။ အစုိးရက သူကုိယ္တုိင္ သိပ္ျပီးမစြမ္းေဆာင္နူိင္တဲ႕ အခ်ီန္မွာ civil society  ကတစ္နည္းနည္းနဲ႕ အားေကာင္းရွင္သန္လာတဲ႕အခါမွာ ေစာေစာကေျပာတဲ႕ အစုိးရလာက္က သာလွ်င္လုပ္နူိင္တယ္လုိ႕ ယူဆရတဲ႕ ၾကီးက်ယ္တဲ႕ အလုပ္မ်ဳိးေတြကုိပါ civil society အဖြဲအစည္းေတြ အင္အားစုေတြက လုပ္နုိင္မလား ။

                  မူခ်ျပီးလုပ္ရမွာေတြ အမ်ားၾကီး

ေျဖ ။  အစုိးရကမွသာ လုပ္နူိင္တယ္ရယ္လုိ႕ မဟုတ္ဘူး ။ အစုိးရက ပုိျပီးထိထိေရာက္ေရာက္ လုပ္နူိင္တဲ႕ အခြင္႕အေရးေတြ အမ်ားၾကီးရွိတယ္။ ဥပမာ - ပညာေရး က႑မွာ ျမန္ျမနဆန္ဆန္ တုိးတက္ခ်င္လုိ႕ရွိရင္ civil society ေတြလုပတာကုိ ေစာင္ေနလုိ႕မရဘူး ။အစုိးရက မူခ်ျပီးလုပ္ရမွာေတြ အမ်ားၾကီးရွိတယ္ ။ ဥပမာ -ေက်ာင္းေတြျပဳျပင္ေရး ေက်ာင္းကသင္ရုိးညႊန္းတမ္းေတြျပဳျပင္ေရး ၊ ဒါေတြလုပ္ရမွာ အစုိးရကလုပ္ရမွာ ။ ကၽြန္မတုိ႔လုိ civil society  ေတြကဘာလုပ္သလဲဆုိေတာ႕ အခမဲ႕ေက်ာင္းေတြေပါ႔ ။ အခမဲ႕ေက်ာင္းေတြက မူလတန္းအဆင္႔ကေန စျပီး သင္ရတယ္ ။ဒါေပမဲ႕ အခုအထက္တန္းအဆင္႔အထိ ေရာက္ပါျပီ ။ဒါေပမဲ႕ သင္ရုိးညႊန္းတမ္းကေတာ႕ ဒါ အစုိးရ ဆုံးျဖတ္ထားတာ။ ကၽြန္မတုိ႕ဒီေက်ာင္းေတြ ဖြင္႔ရတယ္ဆုိတာကုိကပဲ အစုိးရေက်ာင္းေတြ မလုံေလာက္လုိ႕ ၊ ျပီးေတာ႕တခ်ဳိ႕ ကိစၥေတြမွာ အစုိးရက ထိထိေရာက္ေရာက္နဲ႕ ျမန္ျမန္ဆန္ဆန္ လုပ္နူိင္တာေတြရွိတယ္ ။ အျပင္ကလူေတြလုပ္ရတာအကန္႕အသတ္နဲ႕ လုပ္ရတာ ။ နူိင္ငံတကာကအကူအညီေတြ အခုလည္း ရယူေနတာပဲ။ အခုဆုိရင္ နိူင္ငံတကာကပံ႔ပုိးထားတဲ႕  NGO ေတြ အမ်ားၾကီးရွိတယ္ ။ အစုိးရမဟုတ္တဲ႕ အဖြဲ႕အစည္းေတြ ၊ အခုဘုန္းေတာ္ၾကီးပညာသင္ ေက်ာင္းေတြ ဆုိရင္ နူိင္ငံတကာကဖြံ႕ျဖိဳးေရး ကူညီမႈ အဖြဲေတြကေန ေထာက္ပံ႔ထားတဲ႕ ေက်ာင္းေတြ အမ်ားၾကီး ရွိတယ္။ အမ်ားၾကီးဆုိတာ တကယ္ေတာ႕ အမွန္ေျပာရရင္ တုိင္းျပည္တစ္ျပည္လုံးနဲ႕ ၾကည္႕လုိက္ရင္ မမ်ားဘူးေပါ႔ ။ ဒါေပမဲ႕ နည္းနည္းမ်ားလာျပီလုိ႕ ေျပာရမွာေပါ႕။


                    ၾသဇာရွိနူိင္တဲ႕ အေျခအေန

ေမး ။  အစုိးရပုိင္းက လုပ္တာ သိပ္အားနည္းေနလုိ႕ရွိရင္ civil society ေတြက လုပ္တာသိပ္အားမ်ားလာရင္ သူက ပုိျပီး လႊမ္းမုိးသြားနူိင္သလား ။ သုိ႕မဟုတ္ မလႊမ္းမုိးေတာင္ သူရဲ႕ ေဆာင္ရြက္ခ်က္ေတြသည္ ပုိျပီး ၾကီးၾကီးမားမား သိသိသာသာၾကီး ျဖစ္လာနူိင္ပါသလား ။

ေျဖ ။  သိသာမႈေတာ႔ ျဖစ္နူိင္ပါတယ္ ။ ကၽြန္မ ေလ႔လာ ၾကည္႕တဲ႕အခါမွာေတာ႔ အင္အား အင္မတန္ၾကီးတဲ႕တုိင္းျပည္ေတြမွာေတာင္မွ အစုိးရကုိလႊမ္းမုိးတာထက္ အစုိးရ အေပၚမွာ ၾသဇာ ရွိနူိင္တယ္ဆုိတဲ႕ အေျခအေနမ်ဳိးပဲျဖစ္လာပါတယ္ ။ ဥပမာဆုိလုိရွိရင္ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုလုိ နုိင္ငံမ်ဳိးမွာ ၾကည္႕မယ္ဆုိရင္ civil society ေတြက ေတာ္ေတာ္သန္ပါတယ္ ။ အဲဒီေတာ႔ lobby group ေတြက အစုိးရရဲ႕ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ေတြ ဘာေတြအေပၚမွာ ၾသဇာ ရွိလာတာေပါ႕ ။

ေမး ။  အခုတေလာ ျဖစ္ေနတဲ႕ ျမစ္ဆုံ ျပသနာကုိ အေၾကာင္းျပဳျပီး သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ကိစၥမွာ လူေတြစိတ္၀င္စားမႈ ပုိမ်ားလာပါတယ္ ။ အစ္မအေနနဲ႕ ကၽြန္ေတာ္တုိ႕  တုိင္းျပည္မွာ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ပ်က္စီးမႈ ဘယ္ေလာက္ၾကီးမားတယ္လုိ႕ ျမင္ပါသလဲ ၊ အဲဒီအေပၚမွာ ထိန္းသိမ္းေစာင္႕ေရွာက္မႈေကာ ဘယ္ေလာက္လုိအပ္ေနတယ္လုိ႕ ျမင္ပါလဲ။


                    ပတ္၀န္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရး

ေျဖ ။  ထိန္းသိမ္းေစာင္႕ေရွာက္မႈကေတာ႕ အေတာ္႕ကုိလုိအပ္ေနတယ္ ။ ျပည္သူေတြကုိ ပညာေပးဖုိ႕ပဲ ။အမ်ားျပည္သူက သိမွ ၊ ပတ္၀န္းက်င္က လူတုိင္လူတုိင္ဟာ ကုိယ္နဲ႕ဆုိင္တယ္ဆုိတဲ႕ အသိရွိမွ ။ ဥပမာ -ပလတ္စတစ္ အိတ္ေလးတစ္အိတ္ လႊင္႔ပစ္လုိက္ရင္ ေပါ႔ေပါ႔တန္တန္ မဟုတ္ဘဲ ငါ ဒါကုိ ဒီနာဒမွာလႊင္႔မပစ္ဘူး ။ ဟုိနားမွာ အမႈိက္ေတာင္းရွိတဲ႕အထိ ူသြားမယ္။ အမႈိက္ေတာင္းရွိတဲ႕ေနရာ ေရာက္မွပဲ ထည္႕မယ္ ၊ အဲဒီလုိ အသိေလးေပါ႕ ။ကၽြန္မတုိ႕ ငယ္ငယ္တုန္းကဆုိရင္ ေက်ာင္းက ကုိသင္တယ္ ။ ကေလးေတြကုိ ငယ္ငယ္ကတည္းက ဒီအသိေတြ ထည္႔ေပးရမယ္ ။ကုိယ္႕ပတ္၀န္းက်င္ကုိ ကုိယ္ထိန္းသိမ္းရမယ္ ၊ ကုိယ္႕နုိင္ငံရဲ႕ အနာဂတ္အတြက္ ကုိယ္တာ၀န္ယူရမယ္။

နူိင္ငံေရးမွာ ျပည္သူေတြပါ၀င္လာေရး

ေမး ။ နူိင္ငံေရးနဲ႕ ပတ္သက္ျပီး ျပည္သူလူထုပါ၀င္လာဖုိ႔အတြက္ က်ေတာ႕ေရာ လူထုကုိ ပညာေပးဖုိ႔ ဘယ္လုိ လုပ္နူိင္ပါသလဲ ၊ အစ္မဘယ္လုိျမင္လဲ ။

ေျဖ ။ လုပ္နူိင္တဲ႕နည္းေတြအမ်ားၾကီး ရွိပါတယ္ ။ ဥပမာ - မီဒီယာကလည္းလုပ္နူိင္တာပဲ ၊ မဂၢဇင္းေတြ ဂ်ာနယ္ေတြထဲမွာ ဒီကိစၥေတြအေၾကာင္းထည္႕ရမယ္ ၊ ျပည္သူေတြ ဖတ္တဲ႕လူေတြက သိေအာင္လုိ႕ေပါ႕ ။ ဒါေတြကေက်ာင္းမွာကတည္းက သင္၇မွာ။ ကေလးေတြက ငယ္ငယ္ကတည္းက မျဖစ္မေန သင္ယူရတဲ႕ပုံစံမ်ဳိး ၊ ေက်ာင္းေရာက္ေတာ႕ မျဖစ္မေနသင္ယူရတဲ႕ ပုံစံမ်ဳိးျဖစ္သြားတာေပါ႕။ ဂ်ာနယ္က်ေတာ႕ ဖတ္ခ်င္မွ ဖတ္မွာေပါ႔ ။ ဖတ္ခ်င္တဲ႕လူဖတ္မယ္ ၊မဖတ္ခ်င္တဲ႕လူမ ။ ဒါေပမဲ႕ ေက်ာင္းေတြမွာ သင္မယ္ဆုိရင္ေတာ႕ အလုိလုိ ေက်ာင္းတက္တဲ႕ လူတုိင္က သိသြားတာေပါ႔ ။အစုိးရမွာအမ်ားၾကီးတာ၀န္ ရွိတယ္ဆုိတာ ဒါေတြပါ။  ကၽြန္မတုိ႕ အခမဲ႕ ေက်ာင္းေတြမွာဆုိရင္ ကၽြန္မတုိ႕ ဆရာေတြက သင္ပါတယ္။ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႕ ဒီအသိေတြ ရွိေအာင္လုိ႕ပါ ။ ကၽြန္မတုိ႕ေက်ာင္းေတြက တစ္တုိင္းျပည္လုံးကေက်ာင္းေတြနဲ႕စာရင္ နည္းနည္းေလးပဲ ။ လူဦးေရ ဘယ္ေလာက္ရွိလဲ ၊ ရာဂဏန္းေလာက္ ရွိတာ ။ အခုဆုိရင္ ေထာင္ဂဏန္းေလာက္ ရွိတာေပါ႕ ။ ဒါလည္း အင္မတန္မွ နည္းပါတယ္ ။ ကၽြန္မတုိ႕တုိင္းျပည္ အတုိင္းအဆနဲ႕ ဆုိရင္ေပါ႕။

0 အၾကံျပဳျခင္း: