Sunday, December 4, 2011

ဆႏၵျပမည့္ ေန႔စဲြ ၊ အခ်ိန္၊ လူစာရင္း အေျပာင္းအလဲကို ေၾကျငာျခင္း

သို႕
ၿမိဳ႕နယ္မွဴး
ဒဂံုၿမိဳ႕နယ္ရဲတပ္ဖြဲ႕
ရက္စြဲ ။ ၅ . ၁၂ . ၂၀၁၁
အေႀကာင္းအရာ ။ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ စုေ၀းေဟာေၿပာ ဆႏၵေဖာ္ထုတ္ခြင့္ ေတာင္းခံၿခင္း
(၁) ရည္ရြယ္ခ်က္ - အမ်ိဳးသားၿပန္လည္သင့္ၿမတ္ေရးအတြက္သတင္းစကားေပးလိုၿခင္း
- ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္သတင္းစကားေပးလိုၿခင္း
- တရားမၽွ်တမႈအတြက္သတင္းစကားေပးလိုၿခင္း
(၂) ေန႔ရက္ - ၁၀ . ၁၂ . ၂၀၁၁
(၃) အခ်ိန္ - နံနက္(၉း၀၀)နာရီ မွ ေန႔လည္(၁၂း၀၀)နာရီ ထိ
(၄) ေနရာ - ျမိဳ႕နယ္မွဴး ခြင့္ျပဳသတ္မွတ္ေသာ ေနရာ
(၅) ဦးေဆာင္ေဟာေၿပာမည့္ပုဂၢိဳလ္မ်ား - ဦး၀င္းခ်ိဳ ၊ ဦးေထာင္ကိုထန္း၊
ဦးေ၀ဠဳ ၊ ဦးေနမ်ိဳးေ၀
၄င္းတို႔၏ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္မ်ား ပူးတြဲေပးပို႔ပါသည္ ။
(၆) ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္မည့္သူမ်ား - ဦးစိုးႀကည္ ၊ ဦးမင္းေအာင္ ၊ ဦး၀င္းခ်ိဳ၊
ဦးေထာင္ကိုထန္း၊ ဦးေ၀ဠဳ၊ ဦးေနမ်ိဳးေ၀၊ ဦးေအာင္မ်ိဳးဦး
(၇) ခန္႔မွန္းလူဦးေရ - ၅၀ ဦးေရခန္႔
(၈) အစီအစဥ္ - စီတန္းလွည့္လည္ၿခင္းၿပဳလုပ္မည္မဟုတ္ / စာရြက္ေ၀ၿခင္း ႏွင့္
ေဟာေၿပာၿခင္း ၿပဳလုပ္မည္ ။
(၉) ၀န္ခံခ်က္ - ခြင့္ၿပဳမိန္႔ရရိွပါက “ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ စုေ၀းခြင့္ႏွင့္
ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ စီတန္းလွည့္လည္ခြင့္ ဆိုင္ရာ ဥပေဒ” ႏွင့္ခြင့္ျပဳမိန္႔ပါ
စည္းကမ္းခ်က္မ်ားကို လိုက္နာ ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း
ေလးနက္ခိုင္ၾကည္စြာ ၀န္ခံကတိျပဳပါသည္။


(၁၀) ၀န္ခံကတိၿပဳသူမ်ား၏လက္မွတ္မ်ား -
(က) လက္မွတ္ - ……………..………………………………………
အမည္ - ……………..………………………………………
ႏိုင္ငံသားစိစစ္ေရးအမွတ္ - ………………………………………………………
ဆက္သြယ္ရန္လိပ္စာ - ………………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………
ဖုန္းနံပါတ္ - ………………………………………………


ဆႏၵျပခြင့္ ဥပေဒ သည္ ဒီမိုကေရစီ နည္းမက် ေသး

by FNG on December 4, 2011


သီရီထက္ ၊ ၊ျမန္မာ အစိုးရ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ ေသာၾကာ ေန ့က
ဥပေဒ အျဖစ္ လက္ မွတ္ ေရး ထိုး အတည္ ျပဳ လိုက္ သည့္ ဆႏၵျပ ခြင့္ ဥပေဒ မူၾကမ္း
သည္ ဒီမိုကေရစီ နည္း လမ္း မက်ေသးဟု ရန္ကုန္ ၿမိဳ ့ မွ တက္ၾကြ လႈပ္ရွား သူ မ်ား
က သံုးသပ္ ေျပာၾကား သည္။

စုေ၀း ဆႏၵျပ ခြင့္ ကို ၅ ရက္ ႀကိဳတင္ အေၾကာင္း ၾကား ရျခင္း မွာ အိမ္နီးခ်င္း ထိုင္း ႏိုင္ငံ ၊ အေမ
ရိကန္ ႏိုင္ငံ တို ့ ႏွင့္ ေလးရက္ ခြဲ ပင္ ပို ေန သည္ ဟု သူတို ့ က ေထာက္ ျပ ၾက သည္။အစိုးရ၏
မေလွ်ာ္ကန္ မႈ ႏွင့္ တရား နည္း လမ္း မက် မႈ မ်ား အတြက္ အစိုးရ ဆီ မွ ခြင့္ ျပဳ ခ်က္ ယူစရာ
မလို ပဲ ျပ သ ႏိုင္ သည္ ဟု ယခု ကာလီဖိုးနီးယား ျပည္နယ္ ေအာ္က်ဴပိုင္း အုခ္လန္ ဆႏၵျပပြဲ
တြင္ ပါ၀င္သည့္ ျမန္မာ လူမ်ိဳး ကို ရစ္ခ်တ္ ထြန္းႏိုင္ က ေျပာသည္။သူက ” ဒီမွာ ေလ အေမရိ
ကန္ တစ္ႏိုင္ငံ လံုး ဆႏၵျပ ေနတာ ပဲ ၿမိဳ ့တိုင္းပဲ ဘာမွ ခြင့္ ျပဳ ခ်က္ ယူစရာ မလို ဘူး ၊ အစိုး ရ
အေဆာက္ အဦ ေတြ ၊ အမ်ား ျပည္သူ နဲ ့ သက္ ဆိုင္ တဲ့ ေနရာ ေတြမွာ ျပ သ မယ့္ ဆႏၵ ျပ ပြဲ
ေတြ အတြက္ က ေတာ့ ခြင့္ ျပဳ ခ်က္ မဟုတ္ ဘူး ၊ တစ္ရက္ ႀကိဳ အေၾကာင္း ၾကား ရင္ ရတယ္။
မနက္ အေၾကာင္း ၾကား ၿပီး ေန ့လည္ ျပ လို ့လဲ ရတယ္ ဟု ေျပာသည္။

ထိုင္းႏိုင္ငံ တြင္ လည္း ၿပီး ခဲ့ သည့္ ႏွစ္ က ရွပ္ နီ ၊ ရွပ္ ၀ါ ဆႏၵျပ ပြဲ မ်ား ျဖစ္ရာ တြင္ မည္
သည့္ အဖြဲ ့ အစည္း က မွ် ႀကိဳ တင္ ခြင့္ျပဳခ်က္ ေတာင္းခံ ျခင္း မရွိ ဟု အဆိုပါ ဆႏၵျပ ပြဲ
မ်ားတြင္ ပါ၀င္ သည့္ ဘန္ေကာက္ အေျခစိုက္ ေဒသခံ ရွပ္ နီ ေခါင္းေဆာင္ တစ္ဦး ျဖစ္သူ
ကရာ၀ခ္ ၀ါတနာ က FNG ကို ေျပာသည္။

စုေ၀း ဆႏၵျပ ခြင့္ ကို အေျခအေနအေၾကာင္းေၾကာင္း မ်ား ေၾကာင့္ ဆိုကာ ခြင့္ မျပဳ ေပး ႏိုင္
သည့္ အခ်က္ လည္း ပါ၀င္ ေနသျဖင့္ ထို အခ်က္ မွ ဥပမာ အား ျဖင့္ အစိုးရ ၏ မေလွ်ာ္ကန္
သည့္ လုပ္ ရပ္ မ်ား ကို ဆန္ ့က်င္ ကန္ ့ကြက္ လုိသူမ်ား အေနျဖင့္ ခြင့္ျပဳခ်က္ ေတာင္းပါက
အာဏာ ပိုင္ မ်ား က ခြင့္ မျပဳ ပဲ ေနႏိုင္ သည္။

ဆႏၵျပ ခြင့္ အတြက္ ပါ၀င္မည့္ လူဦးမည္ ၊ မည္ သည့္ ရည္ရြယ္ ခ်က္ ႏွင့္ တာ၀န္ခံ စီစဥ္မည့္
သူမ်ား ၏ ကိုယ္ေရး ရာဇ၀င္ ကို လည္း ဆိုင္ရာ သို ့ ေပး ရမည္ ဟု ဥပေဒ တြင္ ပါရွိ သည္။

ဆႏၵျပခြင့္ အား သက္ဆိုင္ရာ သို ့ မတင္ ပဲ ဆႏၵျပ လွ်င္ ဥေပဒ ကို ခ်ိဳးေဖာက္ သည္ ဆိုကာ
ဥေပေဒ အရ အေရးယူ ခံရ ႏိုင္ သည့္ အေန အထား မ်ိဳးလည္း ယခု ဆႏၵျပ ခြင္ ဥပေဒ တြင္
ေတြ ့ရ သည္ ဟု ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသား မိသားစု ၀င္မ်ား ကြန္ယက္ မွ တာ၀န္ ရွိ သူ တစ္
ဦး က သံုးသပ္ သည္။

ျမန္မာ ႏိုင္ငံ တြင္ စစ္တပ္ က ႏိုင္ငံေရး အာဏာ မွာ ပါ၀င္ပတ္ သက္ေနသမွ် ဆႏၵျပ မႈ ၊ လူထု
အံုၾကြမႈ ေတြ ဟာ တစ္ခ်ိန္ မဟုတ္ တစ္ခ်ိန္ ေပၚလာ ႏိုင္စရာ အေၾကာင္း ရွိတယ္ လို ့ ၂၀၀၇
မ်ိဳး ဆက္ ေက်ာင္း သား တစ္ဦး က ေျပာသည္။

လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စား ျပဳ ေကာ္မတီ မွဦးေထာင္ဂိုထန္း ၊ ဦး၀င္းခ်ိဳ၊ ဦးေနမ်ိဳးေ၀ စသည့္
ႏိုင္ငံေရး လႈပ္ရွား သူ လူပုဂၢိဳလ္ မ်ား သည္ ယခု လ ၁၂ ရက္ေန ့တြင္ ဆႏၵျပၾက မည္ ျဖစ္
သည္။
http://freedomnewsgroup.com/2011/12/04/protests-bill/

0 အၾကံျပဳျခင္း: