Tuesday, December 13, 2011

ျမန္မာအစိုးရ ပညာေရး ဥပေဒသစ္ သမိုင္းသင္လွ်င္ ေထာင္ဒဏ္ခ်မွတ္မည္Education on the move in Burma
ျမန္မာအစိုးရ ပညာေရး ဥပေဒသစ္ သမိုင္းသင္လွ်င္ ေထာင္ဒဏ္ခ်မွတ္မည္


Tuesday, 06 December 2011 02:18 ေမာကၡ ျပည္တြင္းသတင္း

ဒီဇင္ဘာ ၄ ရက္ေန႔ထုတ္ ျမန္မာအစိုးရသတင္းစာမ်ားတြင္ ကိုယ္ပုိင္ေက်ာင္း မွတ္ပုံတင္ျခင္း ဥပေဒကို ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္မွ ျပဌာန္းေၾကာင္း ေဖာ္ျပခဲ႔သည္။

ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္မွ ျပဌာန္းလိုက္ေသာ ဥပေဒတြင္ ကိုယ္ပိုင္ေက်ာင္းဆိုသည္မွာ ပညာအရည္အေသြး ျမင့္မားေရးအတြက္ ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာနက ျပဌာန္းထားေသာ သင္ရိုးညြန္းတမ္းနဲ႔ သင္ရုိးမာတိကာမ်ားပါ ဘာသာရပ္မ်ားအတိုင္းျဖစ္ေစ၊ အဆိုပါ ဘာသာရပ္မ်ားအတြက္ သင္ခန္းစာမ်ား ထပ္ေဆာင္း၍ျဖစ္ေစ ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးေသာ ပုဂၢလိက တည္ေထာင္ဖြင့္လွစ္သည့္ ေက်ာင္းကို ဆိုလိုသည္ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။

" အစိုးရက ျပဌာန္းထားတဲ့ သင္ရိုးညႊန္းတမ္းကိုပဲ သင္ရမယ္ဆိုေတာ့ ဘာထူးမွာလဲ၊ ဒုံရင္းကဒုံရင္းပဲ။ ႏို္င္ငံျခား တိုင္းျပည္ေတြမွာက ပညာေရးက လြတ္လပ္မႈအျပည့္ရွိတယ္၊ သင္ရိုးညြန္းတမ္းက တစ္ေက်ာင္းနဲ႔တစ္ေက်ာင္း မတူဘူး၊ သင္ရုိးေကာင္းမွ ေက်ာင္းသားေတြ အရည္အခ်င္းတက္မယ္၊ အၿပိဳင္အဆိုင္ လုပ္ၾကတယ္၊ အစိုးရက သူတို႔ ထုတ္ျပန္ထားတဲ့ ဥပေဒအရ ဆိုရင္ Student Center စနစ္နဲ႔သြား လို႔မျဖစ္ဘူး၊ ဒီစနစ္အရ ဆိုရင္ ေက်ာင္းသားေတြမွာ လြတ္လပ္စြာ ေမးပိုင္ခြင့္ရွိတယ္၊ ဥပေဒနဲ႔ မကိုက္ညီတဲ့၊ ျပည္ေထာင္စု ၿပိဳကြဲေရးကို ထိခိုက္ေစမယ္႔ သင္ၾကားေရးကို မသင္ရဆိုေတာ့၊ သင္တဲ့ဆရာကို ဘယ္အခ်ိန္မဆို ေထာင္ထဲ ဆြဲထည့္လို႔ရတယ္ ဆိုတဲ့သေဘာပဲ" ဟု မဲေဆာက္ၿမိဳ႕ စီဒီစီ အဆင္႔ျမင္႔ေက်ာင္းတြင္ သင္ၾကားေနသည့္ ဆရာႀကီးတစ္ဦးမွ ေျပာဆိုသည္။

ကိုယ္ပိုင္ေက်ာင္းတြင္ သင္ၾကားမည့္ ဆရာမ်ားသည္ လုပ္သက္ငါးႏွစ္ရွိရမည္ၿပီး ပညာေရးဌာနတြင္ ပုဂၢလိကေက်ာင္းဆရာလုပ္ကိုင္ရန္ ေလွ်ာက္ထားရမည္ျဖစ္သည္။ ပုဂၢလိက ေက်ာင္းဆရာမ်ားသည္ ႏွစ္စဥ္ေၾကး ေပးသြင္းရမည္ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။

"က်မက ထိုင္းႏိုင္ငံပုဂၢလိကေက်ာင္းေတြမွာ လုပ္လာတာ ဆယ္ႏွစ္ေက်ာ္ၿပီ၊ ျမန္မာႏိုင္ငံကေန အဂၤလိပ္စာနဲ႔ ဘြဲ႔ရတယ္ ထိုင္းမွာလည္း အဂၤလိပ္စာသင္တယ္၊ ထိုင္းအစိုးရဆီမွာ လက္မွတ္လုပ္စရာမလိုဘူး၊ ဒီကေက်ာင္းေတြက လြတ္လပ္မႈ အျပည့္ရွိတယ္၊ အစိုးရကလည္း ဘာမွ၀င္ေရာက္စြပ္ဖက္တာ မရွိဘူး" ဟု ဘန္ေကာက္ႏိုင္ငံတကာ ေက်ာင္းတြင္ သင္ၾကားေနသည့္ ဆရာမ ႏွင္းဆီ ကလည္း သူ႔အေတြ႔အႀကံဳကို ေျပာသည္။

ကိုယ္ပိုင္ေက်ာင္းတည္ေထာင္ရာတြင္ ျပည္ပႏို္င္ငံအကူအညီျဖင့္ တည္ေထာင္ဖြင့္လွစ္ေသာ ေက်ာင္းမျဖစ္ေစရဟု ပါရွိသည္။ ႏိုင္ငံျခားအဖြဲ႔အစည္းမွ ဦးစီးတည္ေထာင္ေသာ ေက်ာင္းမျဖစ္ေစရ ဟုပါရွိၿပီး၊ သာသနာျပဳေက်ာင္းမျဖစ္ေစရ ဟုလည္းပါရွိသည္။

"ဘယ္ႏိုင္ငံမွာမဆုိ ပုဂၢလိကေက်ာင္းေတြမွာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မယ့္ ႏိုင္ငံျခားတကၠသုိလ္ (သို႔) ေကာလိပ္ေတြနဲ႔ ပူးေပါင္းတည္ေထာင္ၾကတယ္၊ အဲဒီလို ပူးေပါင္း မတည္ေထာင္ဘဲနဲ႔ ျမန္မာနိုင္ငံအေန အထားအရဆိုရင္ ပုိခက္ခဲမယ္၊ အေတြ႔အႀကဳံရွိတဲ့ ေက်ာင္းေတြရဲ႕ ပံ့ပိုးကူညီမႈ လိုအပ္တယ္၊ အစိုးရျပဌာန္းထားတဲ့ ဥပေဒအရဆိုရင္ သူတို႔မႀကိဳက္တဲ့ တစ္ေန႔မွာ အေရးယူလို႔ရေနတယ္၊ ႏိုင္ငံျခားသား ဆရာေတြကို ေခၚမယ့္ကိစၥကလည္း ဒီဥပေဒ အရဆိုရင္ ျဖစ္ႏိုင္ေျခသိပ္မရွိဘူး" ဟု စီဒီစီ ေက်ာင္းမွ ဆရာက ေထာက္ျပေျပာဆိုသည္။

စီဒီစီ ေက်ာင္းတြင္ ႏိုင္ငံေရးသိပၸံႏွင့္ သမိုင္းဘာသာရပ္ကို သင္ၾကားေနသည့္ ဆရာဦးလွေရႊ ကလည္း

" ဒီဥေဒကို က်ေနာ္ ေလ့လာၾကည့္တယ္၊ ေရးထားတာေတာ ့ဗလ သုံးတန္ရွိရမယ္ေပါ့၊ အဲဒါနဲ႔ေျပာင္းျပန္ ျဖစ္ေနတဲအခ်က္က သင္ၾကားရမယ္႔ သာသာရပ္ႏွင့္ သက္ဆိုင္ျခင္းမရွိသည့္ ႏိုင္ငံေရး၊ ဘာသာေရးကို မပို႔ခ်ရ ဆိုၿပီး ေျပာထားတယ္၊ ဒါဆိုရင္ သမိုင္းသင္တဲ့ဆရာက သူတို႔မႀကိဳက္ရင္ ေထာင္ဒဏ္ တႏွစ္ကေန သုံးႏွစ္ႏွင့္ က်ပ္သုံးသိန္း ထက္မပိုတဲ့ ဒဏ္ေငြကိုပါ ေဆာင္ရဦးမယ္႔ သေဘာရွိတယ္၊ သမိုင္းဆိုတာ ႏိုင္ငံေရးကို သင္တာပဲေလ၊ ဒီ ဥပေဒအရ ဆိုရင္ ညံ့ဖ်င္းေနတဲ့ ပညာေရးက ေကာင္းလာမယ့္ အေျခအေန မရွိဘူး" ဟု ျမန္မာအစိုးရ၏ ပညာေရးဆိုင္ရာ ဥပေဒသစ္ကို ေ၀ဖန္ေထာက္ျပခဲ့သည္။

ေမာကၡပညာေရးသတင္း
http://www.maukkha.org/index.php?option=com_content&view=article&id=2027:2011-12-06-02-20-42&catid=119:2010-10-11-07-36-06&Itemid=373

2 အၾကံျပဳျခင္း:

Anonymous said...

ကာယဗလ၊ ဥာဏဗလ၊ မိတၱဗလ၊ ေဘာဂဗလ၊ စာရိတၱဗလ ဆိုၿပီး ဗလ ငါးတန္ ရွိပါတယ္။ ဥပေဒက ကေလးေတြကို ဗလ သံုးတန္ ပဲ ရွိေစခ်င္တယ္ဆိိုေတာ့ ... ... (ဘာဆက္္ေရးရမွန္းေတာင္ မသိေတာ့ဘူး) ...

sardan said...

hi