Tuesday, December 13, 2011

လွ်ပ္စစ္ မီတာခမ်ားအား ေနာက္ထပ္ တစ္ဆ ထပ္တိုးမည္


Tuesday, 13 December 2011 21:06

၂၀၁၂ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလ ၁ရက္ ေန႔မွစ၍ လွ်ပ္စစ္မီတာခမ်ားကုိ ေနာက္ထပ္ တစ္ဆထပ္တုိး ေကာက္ခံသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းရရွိပါသည္။

၂၀၀၆ ခုႏွစ္ဇန္န၀ါရီလ ၅ ရက္ေန႔မွ စတင္၍ ဓါတ္အားခႏႈန္းထားမ်ားကို အိမ္သံုးမီတာ တစ္ယူနစ္လွ်င္ ၂၅ က်ပ္၊ စီးပြားေရးႏွင့္ စက္မႈလုပ္ငန္းသံုး မီတာတစ္ယူနစ္ လွ်င္ ၅၀ က်ပ္ေကာက္ခံခဲ့ရာမွ လာမည့္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလ (၁) ရက္ေန႔မွစတင္၍ အိမ္သံုးမီတာ တစ္ယူနစ္လွ်င္ ၅၀ က်ပ္၊ လုပ္ငန္းသံုး မီတာတစ္ယူနစ္လွ်င္ ၁၀၀ က်ပ္သုိ႔ ေျပာင္းလဲတုိးျမႇင့္ ေကာက္ခံသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အမွတ္(၂) လွ်ပ္စစ္စြမ္းအား ၀န္ႀကီးဌာနမွ စံုစမ္းသိရွိရသည္။

လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အား ျဖန္႔ျဖဴးေရး အတြက္ အမွတ္(၂)လွ်ပ္စစ္စြမ္းအား ၀န္ႀကီးဌာနအေနျဖင့္ အမွတ္(၁) လွ်ပ္စစ္စြမ္းအား ၀န္ႀကီးဌာနထံမွ ေရအားလွ်ပ္စစ္ တစ္ယူနစ္လွ်င္ ၂၀ က်ပ္ႏႈန္း၊ ဓါတ္ေငြ႕တာဘုိင္မ်ား အသံုးျပဳ ျဖန္႔ျဖဴးျခင္းအတြက္ တစ္ယူ နစ္လွ်င္ ၁၂၇ က်ပ္ အကုန္အက်ခံကာ ျဖန္႔ျဖဴးေပးေနရျခင္းေၾကာင့္ အ႐ႈံးေပၚလ်က္ရွိ၍ ႏုိင္ငံေတာ္မွ စိုက္ထုတ္ေပးေနရလ်က္ ရွိေၾကာင္း၊ ဓါတ္အားခႏႈန္းထားမ်ား ေျပာင္းလဲ ေကာက္ခံျခင္းျဖင့္ ရသံုးေငြမွ်ေျခသုိ႔ ေရာက္ရွိကာ ဓါတ္အားပံုမွန္ျဖန္႔ျဖဴးေရးအတြက္ ျပင္ဆင္ထိန္းသိမ္းေရး လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ တုိးခ်ဲ႕တပ္ဆင္ႏုိင္ေရးတုိ႔ကုိ ပိုမိုလုပ္ေဆာင္ႏုိင္ရန္ ရည္ရြယ္သည္ဟုလည္း သိရသည္။
ႏွစ္ဆတက္လိုက္ရင္ အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံေတြနဲ႔ ပိုေစ်းႀကီးသြားမယ္။ အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံ ေတြ က ကြၽန္ေတာ္တို႔ဆီက စြမ္းအင္ ၀ယ္သံုးရတဲ့သူေတြေလ။ သူတို႔ထက္ေစ်းပိုမ်ားလို႔ ဘယ္ျဖစ္မလဲ။ ျပည္သူေတြ ေဖာင္စီးရင္းေရငတ္ ျဖစ္ကုန္မွာေပါ့။ အမ်ားျပည္သူနဲ႔ဆက္စပ္ၿပီးေတာ့ တုိးျမႇင့္ေကာက္ခံတဲ့ေနရာမွာ ညင္သာမႈရွိဖုိ႔လုိတယ္။

ျမန္မာႏုိင္ငံအပါအ၀င္ အာရွေဒသတြင္း (၁၅)ႏုိင္ငံ၏ ဓါတ္အားခႏႈန္းထားမ်ားကို ႏိႈင္းယွဥ္ပါက အနည္းဆံုးအဆင့္သို႔ ေရာက္ရွိေနၿပီး တုိင္းျပည္ဓါတ္အားရရွိေရးႏွင့္ ၀န္ႀကီးဌာနရပ္တည္ေရးအတြက္ ႏုိင္ငံေတာ္အေပၚတြင္သာ မီွခုိေနရ ေၾကာင္း သိရသည္။

ဓါတ္အားခတုိးျမႇင့္ ေကာက္ခံခ်ိန္တြင္လည္း ေဒသတြင္းႏုိင္ငံမ်ား ၌ အဆင့္ (၁၃)ထိသာ ေရာက္ႏုိင္၍ ႏႈန္းထား နည္းပါးေသာ ႏုိင္ငံစာရင္းတြင္သာ ရွိေနမည္ျဖစ္သည္။ အဆုိပါ အေျခအေနသည္ ဌာနအေနျဖင့္ ရသံုးေငြ ကာမိ႐ံုမွ်ေျခခန္႔မွ်သာ ရွိေနသည္ဟု သိရသည္။

“အခုဓါတ္အား ျဖန္႔ျဖဴးေရာင္းခ်ေနတဲ့ႏႈန္းက ေဒသတြင္း (၁၅)ႏုိင္ငံမွ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ျမန္မာႏုိင္ငံက အနည္းဆံုးပါ။ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ကုန္က်စရိတ္က ပွ်မ္းမွ်တစ္ယူနစ္ကို က်ပ္ (၆၀) ေက်ာ္ေလာက္ ကုန္က်ပါ တယ္။ ေရာင္းတာက ၃၇ က်ပ္၊ ျပား ၄၀ ႏႈန္းေလာက္ပဲ ေရာင္းရတယ္။ တစ္ယူနစ္ေရာင္းတုိင္း ၂၉ က်ပ္၊ ၈၄ ျပား၊ က်ပ္ ၃၀ နီးပါးအ႐ံႈးေပၚ ပါတယ္။ ဒီႏႈန္းအတုိင္းသာသြားရင္ လာမယ့္ႏွစ္မွာ က်ပ္ ၂၄၉ ဒသမ ၈ ဘီလီယံ ႐ံႈးပါမယ္။ အခုလို အ႐ံႈးခံၿပီးဆက္ေရာင္းေနရင္ ၾကာေလ႐ံႈးေလနဲ႔ ေနာက္ဆံုးနလန္မထူႏုိင္ဘူး ျဖစ္သြားမယ္။ ဒါေၾကာင့္ ျပင္ဆင္ ထိန္းသိမ္းေရးစရိတ္ကာမိဖို႔နဲ႔ တိုးခ်ဲ႕တပ္ဆင္ေရးလုပ္ငန္းေတြမွာ ျပန္လည္ရင္းႏွီးျမႇပ္ႏွံဖုိ႔ ေျပာင္းလဲ ေကာက္ခံရျခင္းျဖစ္တယ္ ဆုိတာကို ျပည္သူလူထုက လက္ခံယံုၾကည္ ေပးေစလုိပါတယ္” ဟု အမွတ္(၂) လွ်ပ္စစ္စြမ္းအား၀န္ႀကီးဌာန၊ ဒုတိယ၀န္ႀကီး ဦးေအာင္သန္းဦးက ေျပာ ၾကားပါသည္။

အမွတ္(၂)လွ်ပ္စစ္စြမ္းအား ၀န္ႀကီးဌာန၏ စာရင္းမ်ားအရ ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ ၿမိဳ႕ေပါင္း ၃၉၆ ၿမိဳ႕အနက္ ၿမိဳ႕ေပါင္း ၂၂၀ ခန္႔၊ ေက်းရြာေပါင္း ၆၄၃၄၆ ရွိရာ မီးလင္းၿပီးေက်းရြာ ေပါင္း ၆၇၇၄ ရြာအနက္မွ ေက်းရြာ ေပါင္း ၁၆၀၀(၁၀ ရာခုိင္ႏႈန္း)ခန္႔၊ အိမ္ေထာင္စုဦးေရေပါင္း ၈၉၀၅၆၇၄ အနက္မွ မီးရရွိၿပီး အိမ္ေထာင္စု ေပါင္း ၂၃၂၃၄၆၇(၂၆ ရာခုိင္ႏႈန္း) ခန္႔ကို ဓါတ္အားစနစ္ျဖင့္ မီးေပးထားႏိုင္ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

အိမ္သံုးမီတာေစ်းမ်ားမွာ ေဒသတြင္းႏိုင္ငံမ်ား ျဖင့္ ႏိႈင္းယွဥ္လွ်င္ အဆင့္ ၁၃ ေနရာတြင္ ရွိမည္ျဖစ္ ၿပီး စီးပြားေရးလုပ္ငန္းသံုးျဖင့္ယွဥ္ ပါက အဆင့္ ၈ ေနရာသို႔ ေရာက္ရွိမည္ျဖစ္ေၾကာင္း တြက္ခ်က္မႈမ်ား အရသိရသည္။

“ေစ်းေတြတက္သြားတဲ့အေပၚ မွာ ေသေသခ်ာခ်ာစိစစ္ၿပီးေတာ့ အစိုးရ အခက္အခဲကိုလည္း ေ၀ဖန္ စဥ္းစားဖို႔ လိုတယ္။ အစိုးရအေနနဲ႔ ရသင့္ရထုိက္တဲ့အခြန္ရဲ႕ ၁၀ ရာခုိင္ႏႈန္းပဲ ရေနတဲ့အခ်ိန္မွာ၊ တကယ္ေပး ေဆာင္သင့္တဲ့အခြန္ကို ျပည္သူျပည္သားေတြက ၁၀ရာခိုင္ႏႈန္းေလာက္ ပဲ ေပးေဆာင္ေနတဲ့အခ်ိန္မွာ အစုိးရ အေနနဲ႔ သယံဇာတေတြေရာင္းစားၿပီး အသက္ဆက္ေနရတယ္။ ဒီလုိ အေျခအေနမ်ဳိးမွာSubsidite လုပ္ေနတဲ့ က႑ေတြကုိ ေလွ်ာ့ခ်ရမွာ အစုိးရတစ္ရပ္ရဲ႕တာ၀န္ပဲျဖစ္တယ္။ အခုလွ်ပ္စစ္က႑မွာ အစုိးရအေနနဲ႔ Subsiditeလုပ္တာေတြကုိ ေလွ်ာ့ခ် ပစ္လုိက္တာလုိ႔ ျမင္တယ္။ ဒါမွ အစုိးရအေနနဲ႔ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူ တုိက္ဖ်က္ဖုိ႔အတြက္ လာမယ့္ႏွစ္မွာ ၀န္ထမ္းေတြကုိ လစာတုိးျမႇင့္ေပးႏုိင္မယ္လုိ႔ ျမင္တယ္။ ဒါေပမယ့္ ျပည္သူလူထုကုိ ၀န္ထုပ္၀န္ပုိးမျဖစ္ဖုိ႔ အစုိးရအေနနဲ႔ မွ်မွ်တတ စဥ္းစားၿပီး အဆင့္လုိက္အဆင့္လုိက္ တုိးျမႇင့္သြားဖုိ႔ လုိတယ္လုိ႔ ျမင္တယ္။ ငါးဆယ္ကေန တစ္ရာကုိတုိးမယ္ ဆုိတာကေတာ့ မ်ားလြန္းတယ္။ ဥပမာ အိမ္သံုးလွ်ပ္စစ္ကုိ ၂၅က်ပ္က ေန ၄၀ က်ပ္ေလာက္ပဲ စတုိးၾကည့္ ၿပီးေတာ့ ေနာက္၆လၾကာရင္ ၅၀ ကေန ၇၅ က်ပ္ထိတိုး။ ေနာက္ ၆လေလာက္ ၾကာရင္ တုိင္းျပည္စီးပြားေရးလည္း ပုိေကာင္းလာမယ္လုိ႔ ယူဆတယ္။ ဟုိတစ္ခါ ေလာင္စာဆီတုိးတုန္းကလုိ ႀကီးႀကီးမားမား Impact မျဖစ္ဖုိ႔ တစ္ဆင့္ခ်င္း တစ္ဆင့္ခ်င္း တုိးသြား သင့္တယ္။ တစ္ဆင့္ခ်င္းတစ္ဆင့္ခ်င္း တုိးသြားရင္ ျပည္သူလူထုကုိ ဖိစီးမႈလည္းမျဖစ္ေစဘူးလုိ႔ ျမင္တယ္။ ေနာက္တစ္ခ်က္က ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားပုိရလုိ႔ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံလုိတဲ့သူ ပုိမ်ားလာတယ္။ ဒါကုိ ထိန္းသိမ္းဖုိ႔လည္း ျမင္တယ္။ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား သက္သာတာက ႏုိင္ငံတကာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူေတြကုိ အမ်ားႀကီးဆဲြေဆာင္မႈ ရွိေစပါတယ္။ အဲဒါေၾကာင့္ အလ်င္စလုိ မ်ားမ်ားမတုိး ဖုိ႔လုိပါတယ္။ ႏွစ္ဆတက္လိုက္ရင္ အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံေတြနဲ႔ ပိုေစ်းႀကီးသြားမယ္။ အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံ ေတြက ကြၽန္ေတာ္တို႔ဆီက စြမ္းအင္၀ယ္သံုး ရတဲ့သူေတြေလ။ သူတို႔ထက္ေစ်းပိုမ်ားလို႔ ဘယ္ျဖစ္မလဲ။ ျပည္သူေတြ ေဖာင္စီးရင္းေရငတ္ ျဖစ္ကုန္မွာေပါ့။ အမ်ားျပည္သူနဲ႔ ဆက္စပ္ၿပီးေတာ့ တုိးျမႇင့္ေကာက္ခံတဲ့ေနရာ မွာ ညင္သာမႈရွိဖုိ႔လုိတယ္။ ကုိယ္႐ႈံးေနတာ၊ ကုိယ္မကုိက္တာ တစ္ခုတည္း ၾကည့္လုိ႔မရဘူး။ ႏွစ္ဘက္မွ် ၾကည့္ရမယ္။ အမ်ားျပည္သူက လည္း မွ်ၾကည့္ေပးရမယ္။ ႐ုတ္တရက္ ေစ်းေတြထုိးတက္သြားၿပီ ငါတုိ႔ ေတာ့ဒုကၡပဲလုိ႔ အျမင္တစ္ခုတည္း ၾကည့္လုိ႔မရဘူး။ မီးရထားခေတြ ၁၀ဆ တက္လုိက္သလုိ မလုပ္ဖုိ႔လုိတယ္။ အဲဒီလို လုပ္တာဟာ လူထုက အစိုးရအေပၚ အျမင္မၾကည္ ျဖစ္သြားေစမယ္။ စစခ်င္း ၄ ဆေလာက္တက္၊ တျဖည္းျဖည္းတက္ရင္ ေျပာစရာမျဖစ္ေတာ့ဘူး။ မကုိက္လုိ႔ တက္တယ္ကြာဆုိၿပီး ငါတေကာ ေကာတဲ့ပံုစံထက္ ျပည္သူလူထုကုိ အရင္ခ်ျပသင့္တယ္။ ဘာေၾကာင့္တက္တယ္ဆုိတာ ရွင္းျပသင့္တယ္။ မီးရထားခေတြ ဒီလုိမဟုတ္ဘဲ တက္လုိက္တဲ့အတြက္ ေျပာစရာ ျဖစ္သြားတယ္။ လွ်ပ္စစ္ခကုိ မီးရထားခလုိ လုပ္လိုက္ရင္ေတာ့ အစုိးရ Image ေအာက္သြားႏုိင္တယ္။ စက္မႈလုပ္ငန္းသံုး မီတာခႏႈန္းက အရမ္းမ်ားေနတယ္။ အဲဒီအတြက္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈပုိင္း ျပႆနာရွိလာႏုိင္တယ္” ဟု Eleven Media Group မွ CEO ေဒါက္တာသန္းထြဋ္ေအာင္ က ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

ႏွစ္ဆ ျမင့္တက္လိုက္သည့္ ေစ်းျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဓာတ္အားခအား အာရွေဒသတြင္း ႏုိင္ငံအခ်ဳိ႕၏ လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားခမ်ားႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္ခ်က္ (အိမ္သံုးလွ်ပ္စစ္ဓာတ္ခအား အနည္းအမ်ားျဖင့္ တန္းစီျခင္း)

(ႏႈန္းသစ္ ၅၀ က်ပ္ - ၁၀၀ က်ပ္) Price- cents/KWh

(ႏႈန္းသစ္ ၅၀ က်ပ္ - ၁၀၀ က်ပ္) Price – cents/KWh


ေဒသတြင္း ႏိုင္ငံအခ်ဳိ႕၏ ဂ်ီဒီပီႏွင့္ လူတစ္ဦးခ်င္း၀င္ေငြ (အေမရိကန္ေဒၚလာ၊ ၂၀၁၀ အနီးစပ္ဆံုး)

http://www.weeklyeleven.com/index.php?option=com_content&view=article&id=11456:2011-12-13-14-39-49&catid=42:2009-11-10-07-36-59&Itemid=112


0 အၾကံျပဳျခင္း: