Tuesday, February 1, 2011

တိုင္းရင္းသားမ်ားအလိုက်ဒုတိယသမၼတၾကံ႕ တိုင္းရင္းသားဖြတ္


အမည္ - ေဒါက္တာစိုင္းေမာက္ခမ္း
(ျပည္ေတာင္စုႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ)
လူမ်ဳိး/ဘာသာ - ရွမ္း/ဗုဒၶဘာသာ
ေမြးသကၠရာဇ္ - ၁၉၅၀
ေမြးဇာတိ - မူဆယ္ၿမိဳ႕
ပညာအရည္အခ်င္း - M.B.B.S (Mandalay)
အလုပ္အကိုင္ - ျပင္ပေဆးကုသမႈလုပ္ငန္း (ယူလီခေဆး႐ံု၊ ယူလီခေဆးခန္း)
လူမႈေရးလႈပ္ရွားမႈ - ဥကၠ႒ ၊ ဗဟိုရွမ္းစာေပႏွင့္ယဥ္ေက်းမႈအဖြဲ႕
- ဥကၠ႒ ၊ လား႐ႈိးၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရွမ္းစာေပႏွင့္ယဥ္ေက်းမႈအဖြဲ႕


ေဒါက္တာစိုင္းေမာက္ခမ္းသည္ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ မဲဆႏၵ နယ္အမွတ္(၃)တြင္ ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီမွ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ရယ္ေမာေနေသာမ်က္နွာငိုေၾကြးေနေသာနွလံုးသားနွင့္ဘာမထီလူသံမဏိစိတ္ထားနဲ႕အာဇာနည္..??????

မၾကီးသဒၶါလက္ရာ

Free Zargana
Uploaded by thadarmay. - Watch the latest news videos.

၁.၂.၁၁ ရက္ေန႕ရဲရင့္ငယ္ဒိုင္ယာရီ


--
မြန္းၾကပ္ျခင္းမွကင္းေ၀းပါေစ။
ျပည္တြင္းေမးလ္မ်ားသို႕႕ တဆင့္ပိ႕ု ၍မီဒီယာတိုက္ပြဲဆင္ႏြဲၾကပါစို႕..။

7 attachments — Download all attachments  
cartonn-jan.jpgcartonn-jan.jpg
43K   View   Download  
1 Feb 2011 Yeyintnge's Diary.doc1 Feb 2011 Yeyintnge's Diary.doc
1687K   View   Download  
1 Feb 2011 Yeyintnge's Diary.pdf1 Feb 2011 Yeyintnge's Diary.pdf
3573K   View   Download  
AAPP Press Release on Release over 2200 PPs Now!-Bur.pdfAAPP Press Release on Release over 2200 PPs Now!-Bur.pdf
804K   View   Download  
AAPP Press Release on Release over 2200 PPs Now!-Eng.pdfAAPP Press Release on Release over 2200 PPs Now!-Eng.pdf
490K   View   Download  
Release Over 2200 Political Prisoners NOW!.pdfRelease Over 2200 Political Prisoners NOW!.pdf
2158K   View   Download  
Issues and Concerns Vol 6.pdfIssues and Concerns Vol 6.pdf
1427K   View   Download  
http://www.mediafire.com/file/aqf244ufxl650wf/1%20Feb%202011%20Yeyintnge%27s%20Diary.doc
http://www.mediafire.com/file/n1afl6ixc84s50b/1%20Feb%202011%20Yeyintnge%27s%20Diary.pdf
1 Feb 2011 Yeyintnge's Diary

၂၁ ရာစု ပင္လံုညီလာခံႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍


၁။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းအပါအဝင္ တိုင္းရင္းသား ေခါင္းေဆာင္ ႏွစ္ဆယ့္တစ္ဦးတို႕က ၁၉၄၇ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလ (၁၂) ရက္ေန႕တြင္ ရွမ္းျပည္နယ္၊ ပင္လံုၿမိဳ႕တြင္ သမိုင္းမွတ္တိုက္တစ္ခုစိုက္ထူခဲ့ေပမဲ့။ ယခုအခါမွာ ယင္းသမိုင္း မွတ္တိုင္ လႈပ္တုပ္တုပ္ျဖစ္ ေနပါၿပီ။  ယင္းလႈပ္တုပ္တုပ္ျဖစ္ေနေသာ သမိုင္းမွတ္တိုင္ကို ႀက့ံႀက့ံခိုင္ခိုင္ျဖစ္ေစရန္ ရည္ရြယ္၍ ဒုတိယပင္လံု ညီလာခံ/၂၁ ရာစု ပင္လံုညီလာခံ က်င္းပရန္ ကြ်န္နု္ပ္တို႕က ၂၄-၁၀-၁၀ ရက္ေန့တြင္ ကေလးၿမို႕၊ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ေၾကညာ စာတမ္းအျဖစ္ ပူးတဲြပါ ေၾကညာစာတမ္းအတိုင္း ေၾကညာခဲ့ၿပီး ျဖစ္ပါသည္။
၂။ ၁၂-၂-၄၇ ေန႕မွာ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ ပထမ ပင္လံုညီလာခံ၏ အဓိက ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ ေတာင္းတန္းသားမ်ား ျဖစ္ၾကသည့္ ရွမ္း၊ ကခ်င္ ႏွင့္ ခ်င္းတို့ႏွင့္ ၾကားျဖတ္ဗမာအစိုးရ (Interim Burmese Government) ပူးေပါင္းၿပီး လြတ္လပ္ေရးအရယူၿပီး၊ ဖယ္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု၊ ျပည္ေထာင္စု စစ္စစ္ ထူေထာင္ရန္တို႕ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ပူးတဲြပါ ပင္လံုစာခ်ဳပ္အရ ေပၚလြင္ထင္ရွားပါသည္။ ယင္းပင္လံုစာခ်ဳပ္မွာ အခ်က္ကိုးခ်က္ပါ၍ ၎စာခ်ုပ္၏ အနက္အဓိပၸါယ္ကို ေမၿမိဳ႕စံုစမ္းေရးေခၚသည့္ ဒုတိယစံုစမ္းေရး စာအုပ္တြင္ ေဖာ္ျပပါ႐ွိပါသည္။ ယခုအခါမွာ ယင္းပထမပင္လံုညီလာခံ သေဘာတူဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားကို ေမွးမွိန္လုမတတ္ျဖစ္ေနသည္။ ထို့ေၾကာင့္ ဒုတိယ ပင္လံုညီလာခံ/ ၂၁ ရာစု ပင္လံု ညီလာခံ လိုအပ္ေနျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ပင္လံုညီလာခံကို ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က အေျမာ္အျမင္ႀကီးစြာႏွင့္ ၂၁ ရာစု ပင္လံုညီလာခံအျဖစ္ မွည့္ေခၚသည္မွာ အလြန္ေလ်ာ္ကန္ သင့္ ျမတ္သည္ဟု ယုံၾကည္သျဖင့္ ၂၁ ရာစုပင္လံုညီလာ ခံဟုပဲ သံုးစဲြၾကပါစို့။

၃။ ၂၁- ရာစု ပင္လံုညီလာခံဟု ေခၚၾကမည္ဆိုလွ်င္ ပင္လံုဆိုသည့္ ၿမို႕နာမည္ထည့္ဖို႕လိုပါေသးသလားဟု ေမးမည့္ လူမ်ားရွိခ်င္ရွိမည္။ ပင္လံုဆိုတဲ့စကားလံုး ၾကားလိုက္တာႏွင့္ တၿပိဳင္နက္ထဲ လူေတြရဲ့ စိတ္ထဲမွာ ေပါင္းစည္းေရး စိတ္ဓါတ္၊ ျပည္ေထာင္စုစိတ္ဓါတ္ ႏႈိးဆြေပးပါသည္။ ထို႕ေၾကာင့္ ပင္လံုေတာ့ထည့္ရမည္။ ပင္လံုဆိုသည့္ နာမည္သည္ ျပည္ေထာင္စုေန႕ ပင္လံုစိတ္ဓါတ္ေပၚေပါက္လာေအာင္ ဦးေဆာင္စည္း႐ံုးသူ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းကလည္း ပင္လံုစိတ္ဓါတ္၊ ျပည္ေထာင္စု စိတ္ဓါတ္ႏွင့္ ပင္လံုစာခ်ဳပ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ၁၉၄၇-ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ (၁၀-၁၈) ရက္ထိ က်င္းပခဲ့တဲ့ ပထမ တိုင္းျပဳျပည္ျပဳလြတ္ေတာ္တြင္ ေျပာၾကားရာ၌ ပင္လံုစာခ်ုပ္၏ စာျဖင့္ ေရးထားေသာသေဘာတူညီ ခ်က္မ်ား (Agreement in written) ကိုသာမက၊ စာျဖင့္ မေရးထားေသာ္လည္း ထိုသေဘာတူညီခ်က္ကို ျဖစ္ေစခဲ့ေသာ စာခ်ဳပ္၏ အႏွစ္သာရအရ (Agreement in Spirit) ကို ေလးစားလိုက္နာရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေလးနက္တည္ၾကည္စြာ ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ၎ျပင္ အေျခခံဥပေဒ ေရးဆဲြရာမွာလည္း ဗိုလ္ခ်ဳပ္လမ္းညႊန္ ခုႏွစ္ခ်က္ထားခဲ့ေသာ္လည္း ဗိုလ္ခ်ဳပ္က်ဆံုးၿပီး အေျခအေနဥပေဒ ျပဌာန္းလာေသာအခါ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႏွင့္ တိုင္းရင္းသားမ်ားရည္မွန္းထားသည့္ ျပည္ေထာင္စုစစ္စစ္ အေျခခံဥေပဒ ျဖစ္မလာဘူး။ ဤအခ်က္ကို Consitutional Advisor ဦးခ်န္ထြန္း (ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႏွင့္ အျငင္းပြားခဲ့ဘူးသူ) ကလည္း မွန္ကန္ ေၾကာင္း ဝန္ခံခဲ့ေၾကာင္း Thinker က ေအာက္ပါအတိုင္း ေရးသည္။ "Constitutional Advisor admitted that Our constitution thought in theory federal is in practice unitary"

၄။ သို့ျဖစ္၍ ယခုအခ်ိန္အထိ ႏွစ္ေပါင္း (၆၂) ႏွစ္အတြင္ ဒီမိုကေရစီ အစိုးရ၊ ၁၉၅၈-ခုႏွစ္က စတင္ခဲ့ေသာ ေျပာင္းလဲလာေသာ အစိုးရ အဆက္ဆက္တြင္ တိုင္းရင္းသား လူမ်ဳိးမ်ား၏ ဒီမိုကေရစီေရးႏွင့္ တန္းတူေရး သည္ ေမွးမွိန္ကြယ္ေပ်ာက္သြားတဲ့အတြက္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ုိးမ်ားသည္ ဒီမိုကေရစီေရး တန္းတူေရးရာ ရွိရန္အတြက္ ဥပေဒတြင္း၊ ဥပေဒပ (လက္နက္ကိုင္) တိုက္ပဲြမ်ား ယခုထက္တိုင္ အဆက္မျပတ္ျဖစ္ေပၚေနပါသည္။ ဗမာအပါအဝင္ တိုင္းရင္းသားအားလံုးသည္တိုင္းရင္းသား ညီညြတ္ေရးအတြက္ ညိႇႏိႈင္းတည္ေဆာက္ခဲ့ေသာ ပင္လံုစိတ္ဓါတ္၊ ျပည္ေထာင္စု စိတ္ဓါတ္သည္ ေပ်ာက္ကြယ္လုမတတ္ ျဖစ္ေနပါသည္။ ထိုစိတ္ဓါတ္ကို ျပည္လည္ႏိႈးဆြအသက္သြင္းရန္ လိုအပ္လာပါသည္။ ယခု ၂၁-ရာစု ပင္လံုညီလာခံသည္ ကေလးၿမို႕က ဆံုးျဖတ္ခ်က္ေၾကညာစာတမ္းတြင္ ပါ႐ွိသည့္အတိုင္း တျပည္ေထာင္စနစ္လည္းမဟုတ္၊ ခဲြထြက္ခြင့္လည္းမရွိေသာ ဖယ္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စု၊ ျပည္ေထာင္စုစစ္စစ္ တည္ေထာင္ႏိုင္ရန္ ညိႇႏိႈင္းေဆြးေႏြးရန္ျဖစ္သည္။ မည္သည့္အဖဲြ႕အစည္းႏွင့္မွ် ထိပ္တိုက္ ရင္ဆိုင္တိုက္ခိုက္ရန္ မဟုတ္ပါ။

သို့ျဖစ္ပါ၍ ယခုက်င္းပရန္ ရည္မွန္းထားေသာ ၂၁-ရာစု ပင္လံုညီလာခံသည္၊ အာဏာရ န-အ-ဖ အပါအဝင္၊ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖဲြ႕ခ်ဳပ္တိုင္းရင္းသား ပါတီမ်ား၊ လြတ္လပ္ေရး တိုက္ပဲြအဆင့္ဆင့္တြင္ ပါဝင္ခဲ့ၾကသည့္ မ်ဳိးခ်စ္ႏိုင္ငံေရးရဲေဘာ္ေဟာင္းမ်ား၊ ၈၈-မ်ုိးဆက္ေက်ာင္းသားမ်ား၊ တိုင္းရင္းသားလူငယ္မ်ားႏွင့္ ဒီမိုကေရစီ အင္အားစုမ်ား၊ အားလံုးစုေပါင္းညိႇႏိႈင္း၍ ၂၁-ရာစုပင္လံုညီလာခံေခၚယူက်င္းပရန္ ျဖစ္သည္။ ဤလုပ္နည္း လုပ္ဟန္သာလွ်င္ အမ်ဳိးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး ၿငိမ္းခ်မ္းစြာျဖစ္ေပၚေရး အတြက္ အေကာင္းဆံုးျဖစ္သည္ဟု ယံုၾကည္သည္။ ၂၀၀၈- အေျခခံဥပေဒ ပုဒ္မ ၃၅၄ (က) ႏွင့္ (ခ) အရျဖစ္ပါသည္။

အားလံုးလက္ခံႏိုင္ေသာ ၂၁ ရာစု ပင္လံုညီလာခံ အျမန္ေပၚေပါက္ပါေစ!

ပူက်င့္႐ွင္းထန္
ဥကၠဌ
ဇိုမီးအမ်ဳိးသားကြန္ကရက္
http://www.mongloi.org/burmese/

ညီညြတ္မႈ ဆုိတာကေတာ့ လက္ေတြ႕ လုပ္ယူရမယ့္ ကိစၥပါ။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ခင္ဗ်ာ..
က်ြန္ေတာ္ကေတာ့ကေနဒါနိုင္ငံတိုရန္တိုကဘေလာ့ဂါ(ရဲရင့္ငယ္)ျဖစ္ပါတယ္။
က်ြန္ေတာ္ေမးခ်င္တဲ့ေမးခြန္းကေတာ့---

လက္ရွိအစိုးရအာဏာပိုင္ေတြနဲ႕ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ဦးေဆာင္တဲ့ဒီမိုကေရစီအေရး
လႈပ္ရွားသူေတြေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးမႈေတြေပၚေပါက္လာဖို႕အတြက္တိုင္းရင္းသားေတြနဲ႕
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ၾကားမွာ၁၉၄၇ပင္လံုညီလာခံလိုညီညြတ္မႈမ်ိဳးရေအာင္
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ဘာေတြျပင္ဆင္ထားပါသလဲ...

တိုင္းရင္းသားေတြဖက္ကေရာဘယ္လိုျပင္ဆင္ထားသင့္တယ္...ဘယ္လိုစိတ္မ်ိဳးရွိသင့္
တယ္လို႕ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ထင္ပါသလဲ....
ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။ ။


ေမးခြန္းကုိ ကၽြန္မ နားလည္သေလာက္က တုိင္းရင္းသားေတြနဲ႔ ကၽြန္မတို႔ ဒီမုိကေရစီေရး လႈပ္ရွားသူေတြၾကား ညီညြတ္မႈေတြ ရရင္ ကၽြန္မတို႔နဲ႔ လက္ရွိအစိုးရအၾကား ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးေရးေတြ ေပၚေပါက္လာမယ္။ ဒါေၾကာင့္ ညီညြတ္မႈ ရဖုိ႔ ဘယ္လုိျပင္္ဆင္ထားလဲ ဆုိတဲ့ အဓိပၸာယ္လုိ႔ ထင္ပါတယ္။ ညီညြတ္မႈ ဆုိတာကေတာ့ လက္ေတြ႕ လုပ္ယူရမယ့္ ကိစၥပါ။ တဖက္နဲ႔ တဖက္ နားလည္မႈရဖို႔ ေတြ႔ဆုံတာ ေျပာဆုိေဆြးေႏြးတာ ယုံၾကည္မႈတည္ေဆာက္တာ အဲဒါေတြကို လုပ္ရမွာပါ။ တုိင္းရင္းသားေတြကလည္း အခ်င္းခ်င္း အၾကား နားလည္မႈ ညီညြတ္မႈ လုိလားတဲ့စိတ္ကို အေျခခံၿပီး၊ သံသယေတြ နည္းသြားေစဖုိ႔၊ ယုံၾကည္မႈ တုိးပြားေစဖုိ႔ နည္းလမ္းေတြ ရွာလုပ္မယ္ ဆုိရင္ ကၽြန္မတုိ႔ရဲ႕လုပ္ငန္းေတြ ပိုၿပီး အျမန္ ေအာင္ျမင္မွာပါ။
RFA

မင္းၾတားႀကီး သန္းေရ႔ႊ နဲ႔ ေနျပည္ေတာ္ ခုိးသားမ်ား အပုိင္း (၃)

ဧရာဝတီ Tuesday, 01 February 2011 17:23 ေဆာင္းပါး

လြတ္လပ္ေရး ရၿပီး ျမန္မာ့တပ္မေတာ္က ေပးတဲ့ အျမင့္ဆုံး သူရဲေကာင္း ဘြဲ႔တံဆိပ္ဟာ ေအာင္ဆန္းသူရိယ လုိ႔ ေခၚပါတယ္။ ရန္သူကုိ တုိက္ခုိက္ရာမွာ သတိၱ ဗ်တၱိနဲ႔ ျပည္စုံသူ တပ္မေတာ္သားေတြကုိ ခ်ီးျမွင့္ခဲ့တာ အခုထက္ထိ တပ္မေတာ္သား ၆ ဦးနဲ႔ အရပ္သား ၁ ဦး ေပါင္း ၇ ဦး ရရွိခဲ့ပါတယ္။

၁၉၈၈ ဒီမုိကေရစီ အေရးေတာ္ပုံႀကီး ေနာက္ပုိင္း လူထုေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရဲ႕ ႏုိင္ငံေရးၾသဇာ တရွိန္ထုိး ႀကီးထြား လာတာကုိ မနာလုိမရႈ႔စိမ့္ ျဖစ္ရာကေန လြတ္လပ္ေရး သူရဲေကာင္း ႏုိင္ငံ့ဖခင္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း သမိုင္းနဲ႔ အမည္နာမ ေတြကုိ ေမွးမိွန္ဖုိ႔ ႀကိဳးစားရင္း ဒီဘြဲ႔တံဆိပ္လည္း တိမ္ေကာ ေပ်ာက္ကြယ္ လာခဲ့ရတယ္။ ဒီလုိနဲ႔ ဒုတိယနဲ႔ တတိယအဆင့္ သီဟသူရ ဘြဲ႕နဲ႔ သူရ ဘြဲ႕ေတြပဲ ခ်ီးျမွင့္လာခဲ့ရာက ဒီေန႔အထိ သီဟ သူရ ၄၆ ေယာက္ သူရ ၅၁၇ ေယာက္ကုိ တပ္မေတာ္ထဲမွာ ေပးအပ္ခဲ့ၿပီးပါၿပီ။

tin_aung_myint_oo
ေနျပည္ေတာ္တြင္ က်င္းပေသာ ၿပီးခဲ့သည့္ ဇန္န၀ါရီ ၄ ရက္ ၆၃ ႏွစ္ေျမာက္ လြတ္လပ္ေရးေန႔ အခမ္းအနား၌ ေတြ႕ရသည့္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေဟာင္း သီဟ သူရ တင္ေအာင္ျမင့္ဦး(ဓာတ္ပုံ - AP)
ဒီဘြဲ႔ရေတြထဲမွာ အထင္ရွားဆုံးကေတာ့ ေနျပည္ေတာ္ နအဖ စစ္ေကာင္စီရဲ႕လက္ရွိ အတြင္းေရးမႉး ၁ တာ၀န္ကုိ ထမ္းေဆာင္ေနၿပီး အခု ဒု သမၼတ အျဖစ္ စစ္တပ္က ကုိယ္စားလွယ္အမည္စာရင္း တင္သြင္း ခံရတဲ့ အၿငိမ္းစား ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး သီဟ သူရ တင္ေအာင္ျမင့္ဦး ပါပဲ။ ရည္မွန္းခ်က္ႀကီးသူ စစ္ေေသြးစစ္မာန္အျပည့္နဲ႔ မာရည္ေက်ာရည္ ရွိသူလုိ႔ ဆက္ဆံဖူးသူေတြက ဆုိပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ေလ့လာသုံးသပ္သူေတြကေတာ့ လတ္တေလာ ျခအစားဆုံး ဒီ စစ္ဗုိလ္ခ်ဳပ္ ေဟာင္းႀကီးဟာ လာမယ့္ အစုိးရသစ္အဖြဲ႕ထဲမွာလည္း အခုပုံစံနဲ႔ ဆက္စားသြားရင္ နံပါတ္၀မ္း ဗုိလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီး သန္းေရႊ ခင္းေပးထားတဲ့ ႀကိဳးတန္းေပၚက ဘယ္အခ်ိန္ျပဳတ္က်မလဲ ဆုိတာ ကုိသာ ေစာင့္ၾကည္ရေတာ့မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ လာဘ္စားတယ္ဆုိၿပီး ျဖဳတ္ခံထိသြားၾကတဲ့ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေတြကလည္း သူ႔ေရွ႕မွာ သင္ခန္း စာ ေပးသြားၿပီးၿပီ မဟုတ္လား။

သီဟ သူရ တင္ေအာင္ျမင့္ဦး (ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေဟာင္း)

၁၉၈၈ ျဖစ္ပြားခဲ့တဲ ဒီမုိကေရစီ ေတာင္းဆုိလႈပ္ရွားမႈႀကီးကုိ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ(ဗကပ)ရဲ႕ ေသြးထုိးလႈံ႔ေဆာ္မႈ ေၾကာင့္လုိ႔ စြပ္စြဲၿပီး ရက္ရက္စက္စက္ ပစ္ခတ္ႏွိမ္နင္းေနခ်ိန္ ျမန္မာျပည္အေရွ႕ဘက္ျခမ္း တရုတ္ျမန္မာ နယ္စပ္တလႊားမွာ ဗကပ ထုိးစစ္ကိုလည္း ျမန္မာ စစ္တပ္က အသည္းအသန္ ခုခံရင္ဆုိင္ခဲ့ရတယ္။ ဒီတုိက္ပြဲေတြမွာ DSA အပတ္စဥ္ ၁၂ ဆင္း ဗုိလ္မႉး တင္ေအာင္ျမင့္ဦးက  ခလရ ၁၁ ဒု တပ္ရင္းမႉး အျဖစ္ တာ၀န္ထမ္းခဲ့တယ္။ တပ္ရင္းမႉးျဖစ္တဲ့ ဗုိလ္မႉးစုိးလြင္ တုိက္ပြဲက်သြားေတာ့ ဒု ရင္းမႉးျဖစ္တဲ့ တင္ေအာင္ျမင့္ဦး က ကြပ္ကဲရတယ္။ သူ႔ရဲေဘာ္ေတြကေတာ့ သစ္ပင္ေနာက္မွာ အၿမဲ ပုန္း၀ပ္ေနတတ္တဲ့ ဗိုလ္မႉးလည္း ေနာက္ ပုိင္းမွာ ဒဏ္ရာရၿပီး သီဟ သူရ ဘြဲ႕ကုိ ရခဲ့တယ္လို႔ ဆိုတယ္။

အဲ့ဒီ့ေနာက္မွာေတာ့ ရာထူးတက္လမ္း ျမန္ခဲ့တယ္လုိ႔ ဆုိရမယ္၊ ၁၉၉၂-၉၃ ခုႏွစ္ မွာ တပ္မ ၃၃ မွာ  ဗ်ဴဟာမႉး၊ မၾကာခင္မွာပဲ ဒု တပ္မႉး ရာထူးရၿပီး ၁၉၉၄ ခုႏွစ္မွာ တပ္မမႉး ရာထူးတုိးျမွင့္ခံရတယ္။ ၁၉၉၆-၁၉၉၇ မွာ အေရွ႕ေျမာက္တုိင္း စစ္ဌာနခ်ဳပ္ တုိင္းမႉး အျဖစ္ တာ၀န္ ထမ္းခဲ့တယ္။ တခ်ိန္တည္းမွာပဲ န၀တ အစုိးရကေန နအဖ အမည္ေျပာင္းတဲ့ အခါမွာေတာ့ စစ္ေကာင္စီ အသစ္မွာ အဖြဲ႕၀င္ျဖစ္လာ ခဲ့တယ္။

တပ္ထဲမွာေတာ့ ေဒါသႀကီး မုိက္ရုိင္းတဲ့ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ တေယာက္လုိ႔ လူသိမ်ားသူပါ၊ နီးစပ္သူေတြ ေျပာျပတာကေတာ့ တပ္ထဲမွာတုန္း က လက္ထဲမွာ ႀကိမ္တုတ္ကုိ အၿမဲကုိင္ထားၿပီး ပါးစပ္ကလည္း မေအႏွမ အၿမဲကုိင္တုတ္ေနသူ ျဖစ္တယ္လုိ႔ ဆုိၾကတယ္။ ဒါေၾကာင့္ လည္း သူ႔ကုိ အရာရွိ ငယ္ေတြက ေၾကာက္ၾကတယ္။

လူေမြးရာမွာ ေတာ္တဲ့ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီးက လူေပ်ာ့ေတြ(သူရေရႊမန္း၊ ကြယ္လြန္သူ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ စုိး၀င္း၊ လက္ရွိ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ သိန္းစိန္) တုိ႔မွာ မရွိတဲ့ ဒီလုိ စရုိက္ဆိုးေတြနဲ႔ ျပည့္တဲ့ သူကုိ လက္သပ္ေမြးထားခဲ့တယ္။
ဘယ္ေလာက္အထိ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီးက မ်က္ႏွာသာေပးခဲ့သလဲဆုိေတာ့ တပ္မေတာ္တခုလုံး ရဲ႕ လက္နက္၊ ရိကၡာ၊ အေဆာက္အအုံ၊ ဘတ္ဂ်က္ စတာေတြကုိ စီမံကြပ္ကဲရတဲ့ စစ္ေထာက္ခ်ဳပ္ရာထူးကုိ အၿငိမ္းစား မေပးခင္ ၿပီးခဲ့တဲ့ ႏွစ္အထိ လုပ္ခုိင္းဖူးတယ္။ အလား တူပဲ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီးက သူ တေလွ်ာက္လုံး တာ၀န္ယူခဲ့တဲ့ ကာကြယ္ေရး၀န္ႀကီး ရာထူးကုိ မၾကာေသးခင္က ယာယီလႊဲေပးၿပီး ရုရွား၊ တရုတ္၊ အာဆီယံႏုိင္ငံ ေတြမွာလုပ္တဲ့ စစ္ဘက္အစည္းအေ၀းေတြကုိ တက္ခုိင္းခဲ့တဲ့ အထိ မ်က္ႏွာသာေပးခဲ့တယ္။ အခုလည္း ဒု သမၼတ ရာထူးအတြက္ စစ္တပ္ရဲ႕တဦးတည္းကုိယ္စားလွယ္ေနရာ ေပးခဲ့တာကို ၾကည့္ရင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီးရဲ႕ မ်က္ႏွာသာေပးျခင္း က ေလ်ာ့မသြားေသးဘူးလို႔ ဆုိရမယ္။

ဒါေပမယ့္ လာမယ့္ အစိုးရသစ္မွာ သမၼတ ျဖစ္မယ္လို႔ ေသခ်ာေနတဲ့ ဦးသိန္းစိန္နဲ႔ ဘယ္လို ဆက္စခန္းသြားမယ္ဆုိတာ စိတ္၀င္စား စရာပါ။ ဒီ ၂ ေယာက္က အခ်င္းခ်င္း သိပ္အေစး မကပ္ပါဘူး။ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္စုိး၀င္း ေသလုိ႔ လက္ရွိ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးသိန္းစိန္ နဲ႔ အစားထုိးတဲ့အခါ စစ္ေကာင္စီရဲ႕ အတြင္းေရးမႉး(၁)ရာထူးကုိ ဦးသိန္းစိန္ဆီက ဦးတင္ေအာင္ျမင့္ဦး လႊဲယူရတယ္။ မၾကာပါဘူး သူ႔ ရဲ႕ ဉာဥ္ဆုိးအတုိင္း သူ႔ေရွ႕က ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္သိန္းစိန္ရဲ႕ လုပ္ပုိင္ခြင့္ေတြကုိ ၀င္ေရာက္ စြက္ဖက္ၿပီး ပမာမခန္႔လုပ္ေတာ့တာပဲ။ ဘယ္ေလာက္အထိလဲဆုိေတာ့ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္လုပ္တဲ့ စီမံကိန္းမွန္သမွ် ေငြခ်မေပးဘဲ ညစ္ခဲ့တာေၾကာင့္ လုပ္ငန္းေတြ ပ်က္ျပားခဲ့ရၿပီး ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ကုိ အေျပာသမား သက္သက္ျဖစ္ေအာင္ စနစ္တက် အကြက္ခ်ၿပီး ႏွိပ္ကြပ္ခဲ့တယ္၊ ဒါေၾကာင့္ ၀န္ႀကီးေတြ ၾကားထဲမွာ ေျပာ စမတ္ ျဖစ္လာတာကေတာ့ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ကုိ တြင္း(၁)က အာဏာသိမ္း လုိက္တယ္ ဆုိတဲ့ စကားပဲ။ အခုလာမယ့္ အစိုးရသစ္မွာေကာ သူလက္စြမ္း ဆက္ျပမွာလား။ လူေတြကေတာ့ ေကာက္ခ်က္ခ်တယ္။ နာမည္မွာကုိပဲ အားလုံးထက္ သူက ၆ လုံးပုိတယ္တဲ့။ ဒါေၾကာင့္ သူ႔ကို ၈ လုံးလို႔ အမည္ေပးၾကတယ္။

ဒီၾကားထဲ ကံကလုိက္ခ်င္ေတာ့ ဒုတိယ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္ ဒု ဗုိလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီး ေမာင္ေအး တာ၀န္ယူထားတဲ့ ကုန္သြယ္ေရး ေကာင္စီ(Trade Council) မွာ ဥကၠ႒ ျဖစ္ျပန္တယ္။ ဇာတ္လမ္းက အခုမွစပါေတာ့တယ္။ မုိက္ရုိင္းထြားႀကိဳင္းတဲ့ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး တေယာက္ စီးပြားေရးသမားေတြနဲ႔ ေပါင္းမွ ေငြေၾကးရဲ႕ ၾသဇာခံ ျဖစ္သြားခဲ့ရပုံကေတာ့ သူ႔ေရွ႕က လာဘ္စားမႈနဲ႔ ျပဳတ္သြားတဲ့ ဗုိလ္ခ်ုဳပ္ ထြန္းၾကည္၊ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ ေက်ာ္ဘ တို႔ထက္ေတာင္ သာတယ္လို႔ ေျပာရမယ္။ သူက ၈ လုံး မဟုတ္လား။

Trade Council  ဥကၠ႒ ဆုိတာကလည္း အိတ္စ္ပုိ႔၊ အင္ပုိ႔ လုိင္စင္ေတြ ခ်ေပးခြင့္ရွိတယ္၊ ႏုိင္ငံျခား ကုမၸဏီႀကီးေတြက လာေရာက္ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံဖုိ႔အတြက္ သူ႔ဆီမွာ ခြင့္ေတာင္းရတယ္၊ ျမန္မာျပည္က ပုဂၢလိကလုပ္ငန္းရွင္ေတြ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈ လုပ္ခ်င္ရင္ သူဆီက ခြင့္ေတာင္း ရတယ္ ဆုိေတာ့ မ်ိဳးမ်ိုဳးျမက္ျမက္ကေလး က်န္မွာကေတာ့ မလြဲပါပဲ။

လူရမ္းကား ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးကုိ လိမၼာသြားေအာင္ အစစ အရာရာ သင္ၾကားေပးေနသူကေတာ့ မက္စ္ျမန္မာ ေဇာ္ေဇာ္ပါပဲ၊ သူတုိ႔ႏွစ္ဦး ဆက္ဆံေရးကုိ လူေတြက သားအဖလုိ႔ေတာင္ ေျပာၾကတယ္။ Trade Council ဥကၠ႒ ရာထူး ရခါစမွာ ကားသြင္းခြင့္ ပါမစ္ေတြကုိ စစ္တပ္ပုိင္ ဦးပုိင္လီမိတက္ထက္ မက္စ္ျမန္မာ ေဇာ္ေဇာ္ကုိ အမ်ားဆုံးသြင္းခြင့္ေပးခဲ့လုိ႔ လူကုံထံ ဇိမ္ခံကား ကေန မိီးသတ္ကား အထိ သုံးလုိတဲ့သူတုိင္း ေဇာ္ေဇာ္ ဆီက ျပန္၀ယ္ရတယ္၊ အဲသည့္အတြက္ ေဇာ္ေဇာ္က ေက်းဇူးဆပ္တဲ့ အေနနဲ႔ သူ႔ကုိ အခ်ိဳးက် အ
ျမတ္ခြဲ ေပးရတယ္။

စစ္ေထာက္ခ်ဳပ္ ဘ၀မွာပဲ ေနျပည္ေတာ္ တည္ေဆာက္ေရးကုိ တာ၀န္ယူရေတာ့ ပုိၿပီးခ်မ္းသာဖုိ႔ ျဖစ္လာခဲ့တယ္။ နီးစပ္သူေတြ အ ေျပာ ကေတာ့ တပ္ခ်ဳပ္ႀကီးကုိေတာ့ ႏွစ္ေလးဆယ္ အာမခံပါတယ္ဆုိၿပီး ေနျပည္ေတာ္ လမ္းတုိင္းကုိ အရည္အေသြးမစစ္ေဆးဘဲ မက္စ္ျမန္မာ ေဇာ္ေဇာ္ကုိ အျမတ္မ်ားမ်ား က်န္ေအာင္ ခင္းေစခဲ့တယ္။ 

ေနျပည္ေတာ္ တည္ခ်ိန္မွာပဲ သူ႔ ပီအက္စ္အုိ ဗုိလ္ႀကီး ေအးခ်စ္ ညီမ မေအးဟန္ကုိ ဇင္ထက္ ေဆာက္လုပ္ေရး ပစၥည္းေရာင္း၀ယ္ ေရး ကုမၸဏီတခု ဖြင့္ေစခဲ့ၿပီး ACE ၊ ေအဒင္၊ မက္စ္၊ ေအရွားေ၀ါလ္၊ ထူး စတဲ့ ေနျပည္ေတာ္ ေဆာက္လုပ္ေရး ကုမၸဏီေတြကုိ ဘိလပ္ေျမ၊ သံေခ်ာင္း စတဲ့ ပစၥည္းသြင္း ေစခဲ့တယ္၊ ဒါေၾကာင့္လည္း ေနျပည္ေတာ္က အစုိးရရုံးႀကီးေတြနံရံမွာ အက္ေၾကာင္းေတြ ထေနေပမယ့္လည္း တာ၀န္ယူတဲ့ ကုမၸဏီႀကီးေတြ အေရးယူမခံခဲ့ရပါဘူး။

မေအးဟန္ဆို စကၤာပူ မွာေတာင္ ႐ုံးခန္းဖြင့္လိုက္ေသး။ ဗုိလ္ႀကီးေအးခ်စ္ ကလည္း မီလွ်ံနာနီးပါး တခါတည္းခ်မ္းသာသြားတာ။ မဆလ လက္ထက္က တုိင္းမႉးေတြ ၀န္ႀကီးေတြေတာင္ သူ႔ေလာက္ မခ်မ္းသာဖူးဘူး။ အင္းစိန္ မင္းဓမၼကုန္းဘက္မွာ ေျမကြက္ေတြ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား ပုိင္တယ္လုိ႔ စီးပြားေရးသမားေတြက ေျပာၾကတယ္။

စီးပြားေရးသမားေတြကို လူေမြးတဲ့ ေနရာမွာကေတာ့ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီး က ေတဇ၊ ဒု ဗုိလ္ခ်ဳပ္မႉး ႀကီးေမာင္ေအးက ေအာင္ကုိ၀င္း၊ ဦးေရႊမန္းက သူ႔သားႏွစ္ေယာက္၊ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးသိန္းစိန္က လားစုိးျမင့္ဆုိတဲ့ ရွမ္းတရုတ္ ဆိုေတာ့ ဒု သမၼတ ျဖစ္မယ့္ လူရမ္းကား ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးနဲ႔ ေဇာ္ေဇာ္တို႔ ၂ ေယာက္ ေပါင္းသြားတာ သိပ္ေတာ့လည္း မထူးဆန္းဘူး။

အတြင္းသိေတြ ေျပာစကားကေတာ့ စစ္ေထာက္ခ်ဳပ္ဘ၀ ေက်ာက္သူေဌး အုိက္လင္းနဲ႔ ေပါင္းၿပီး ေက်ာက္မ်က္ျပပြဲက ပတၱျမားနဲ႔ ေက်ာက္စိမ္း ၈၀ ရာခုိင္ႏႈန္းကုိ တရုတ္နဲ႔ ထုိင္းနယ္စပ္မွာရွိတဲ့ ေက်ာက္ေစ်းကြက္ကုိ ေမွာင္ခုိခုိးထုတ္ခဲ့တဲ့ ေငြမည္းေတြကုိ ခ၀ါခ်ဖုိ႔ ႏုိင္ငံေတာ္ရဲ႕လုိအပ္ခ်က္ပါဆုိတဲ့ အေၾကာင္းျပခ်က္နဲ႔ ဖြင့္ထားတဲ့ ေဇာ္ေဇာ္ပုိင္ ဧရာ၀တီဘဏ္မွာ သူ႔ရွယ္ယာေတြ ထည့္ထားတယ္၊  ျမန္မာတျပည္လုံးမွာ ဖြင့္ထားတဲ့ မက္စ္ျမန္မာ ေလာင္စာဆီ ဆုိင္တုိင္းမွာ သူ႔ပုိက္ဆံပါတယ္ လုိ႔လည္း သိရတယ္။ တႏုိင္ငံလုံးရွိတဲ့ ေဘာလုံးကြင္း တည္ေဆာက္ျပဳျပင္ေရး၊ ရန္ကင္းက သတၱဳတြင္း ၀န္ႀကီးဌာန ရုံးေဟာင္းကုိ ကေလးေဆးရုံးေဆာက္ခြင့္တုိ႔ကုိ ေဇာ္ေဇာ္ကုိ ေပးထားသလုိ အထူးအခြင့္အေရး အေနနဲ႔ ရုရွားသံရုံးကလုပ္တဲ့ အခမ္းအနား တုိင္းမွာ ေဇာ္ေဇာ္ကုိ တက္ခြင့္ေပးခဲ့ တယ္။

ေနာက္ဆုံးပိတ္ အိတ္နဲ႔လြယ္ဆုိသလုိ အစုိးရ စီမံကိန္းႀကီးျဖစ္တဲ့ ထား၀ယ္ေရနက္ စီးပြားေရး အထူးဇုန္ တည္ေဆာက္ေရးကုိ လည္း ေဇာ္ေဇာ္ တဦးတည္းကုိ ေပးခဲ့တယ္။ နီးစပ္သူေတြ အေျပာကေတာ့ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေဟာင္း သီဟသူရ ဦးတင္ေအာင္ျမင့္ဦးကုိ အက်ိဳးအျမတ္ရဲ႕ တ၀က္ခြဲေပးရတယ္လုိ႔ သိရတယ္။

ေဇာ္ေဇာ္ အလိုက္သိတတ္ပုံကလည္း မိန္းမလုိက္စားတတ္တဲ့ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး အတြက္ သူပုိင္တဲ့ မာရီနာ ဟုိတယ္မွာ အရက္ေရာ ၾကက္ေရာ ရွာေပးတဲ့ အထိတဲ့။ ဒါ့အျပင္ အင္းစိန္ စက္မႈတကၠသုိလ္အနီး ေအာင္သိဒိၶလမ္းနဲ႔ ေအးရိပ္ၿငိမ္လမ္းဆုံတဲ့ ေနရာမွာ နန္းေတာ္ႀကီးတမွ် တခမ္းတနား ေဆာက္ထားတဲ့ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး အိမ္အတြက္ အီတလီႏုိင္ငံလုပ္ အတြင္းပရိေဘာဂေတြကုိ ေဇာ္ေဇာ္ က ၀ယ္ထည့္ ေပးခဲ့တယ္။  ဖိနပ္စင္ တခုေတာင္ သိန္းေလးရာေလာက္ တန္တယ္လို႔ အတြင္းသိ တခ်ိဳ႕ကဆုိတယ္။ ၿခံထဲက လမ္း ေတြကုိ အားလုံး ကြန္ကရစ္ေတြ ခင္းထားၿပီး လုံၿခဳံေရး ဂိတ္ေတာင္ ႏွစ္ထပ္တုိက္ ေဆာက္ထားတယ္တဲ့။

ဒါတင္မက အေရွ႕ေျမာက္တုိင္း တုိင္းမႉးဘ၀နဲ႔ ပုလဲနံပ သင့္ခဲ့ၿပီး သူ႔ကုိ အက်ိဳးခံစားခြင့္ မ်ားမ်ားေပးတဲ့ ဘိန္းဘုရင္ ေလာ္စစ္ဟန္  သား ထြန္းျမင့္ႏုိင္ ရဲ႕ေအးရွားေ၀ါလ္ ကုမၸဏီကုိလည္း ရန္ကုန္-မႏၲေလး-လားရႈိး လမ္းျပဳျပင္ေရး၊ ရန္ကုန္ေလဆိပ္နဲ႔ တႏုိင္ငံလုံး ေလဆိပ္ ေျပးလမ္းတုိ႔ခ်ဲ႕ေရးတုိ႔ အျပင္ ေနျပည္ေတာ္ ေလဆိပ္အသစ္ တည္ေဆာက္ေရးကုိ လုပ္ကိုင္ခြင့္ေပးခဲ့တယ္။ အမွတ္ ၁  လွ်ပ္စစ္ ၀န္ႀကီး ဗုိလ္မႉးႀကီး ေဇာ္မင္း လုပ္ပုိင္ခြင့္ကုိေက်ာ္ၿပီး ေရအားလွ်ပ္စစ္ ထုတ္လုပ္ေရး စီမံကိန္းတုိင္း ေအးရွားေ၀ါလ္ကုိ လုပ္ပုိင္ခြင့္ေပးလုိ႔ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီး ကေတာင္ ေခၚယူ သတိေပးရတဲ့အထိျဖစ္ခဲ့တယ္လုိ႔ နီးစပ္သူေတြက ေျပာတယ္။

ေက်ာက္ျဖဴ ေရနက္ဆိပ္ကမ္း စီမံကိန္းကုိ သူ႔သား ဗုိလ္ႀကီးေဟာင္း ေတဇာေစာဦး ရွယ္ယာပါတဲ့ ေအးရွားေ၀ါလ္ ကုမၸဏီ ကို လုပ္ပုိင္ခြင့္ ခ်ေပးေပမယ့္ တရုတ္ကုမၸဏီက ျငင္းပယ္ၿပီး ေတဇပုိင္ ထူးကုမၸဏီနဲ႔ လုပ္မယ္လုိ႔ ေျပာခဲ့တဲ့အတြက္ အတြင္းေရးမႉး (၁) ႀကီး အရွက္ရခဲ့လုိ႔ ထူးကုမၸဏီက မနည္းေျဖရွင္းခဲ့ရတယ္၊ တြင္း(၁)ႀကီး အမ်က္ေျပဖုိ႔ ေအးရွားေ၀ါလ္ကုိ တဆင့္ခံ ကန္ထရုိက္ အေနနဲ႔ ထူးက လုပ္ငန္းတခ်ိဳ႕ လႊဲေပးခဲ့ရတယ္။

စီးပြားေရး ေသာင္းက်န္းလို႔ရလာတဲ့ ပိုက္ဆံေတြကို စကၤာပူ ဘဏ္မွာ အပ္ဖို႔ မၾကာခင္ကအသြား ေဒၚလာေတြ တေပြ႕တပိုက္ အိတ္ထဲ ထည့္လာတဲ့ ေတဇာေစာဦး ခ်န္ဂီ ေလဆိပ္မွာ မသကၤာျဖစ္ၿပီး ခဏေတာင္ အစြဲခံလိုက္ရေသးတယ္။ ေနာက္မွ စကၤာပူက လာေနၾက ကတ္စတမ္မာ မွန္း သိလုို႔ ျပန္လႊတ္ေပးလိုက္တယ္။

လူေတြကေတာ့ ေျပာေနၾကတယ္။ ဦးတင္ေအာင္ျမင့္ဦး တကယ္ သတၱိရွိပုံ မေပၚဘူးတဲ့။ သီဟ သူရ ဘြဲ႕ရတိုင္း သတၱိရွိတယ္လို႔ ေျပာ မရဘူး။ မိုက္႐ူးရဲလည္း ျဖစ္ႏုိင္တာပဲတဲ့။ တကယ္ သတၱိရွိရင္ ဥပေဒ အတိုင္း ပစၥည္းဥစၥာ ပိုင္ဆိုင္မႈကို တကယ္ေၾကညာ တဲ့။ ကဲ... ဒု သမၼတႀကီး သီဟ သူရ ဦးတင္ေအာင္ျမင့္ဦး ခင္ဗ်ာ.. အလွည့္က် မႏြဲ႕ၾကစတမ္း ေပါ့ေနာ...။
http://www.bur.irrawaddy.org/index.php/articles/2-articles/5619-2011-02-01-10-27-54

မင္းၾတားႀကီး သန္းေရႊနဲ႔ ေနျပည္ေတာ္ ခုိးသားမ်ား အပုိင္း (၂)

ဥပေဒ အထက္မွာ ဘယ္သူမွ မရွိေစရဆုိတာ ယဥ္ေက်းတဲ့ လူအဖြဲ႔ အစည္းတုိင္းရဲ႕ျပ႒ာန္းခ်က္ပါ။ ဒါေပမယ့္ စစ္ေထာက္လွမ္းေရးမႉး ၀န္ႀကီးခ်ုဳပ္ေဟာင္း ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးခင္ညြန္႔ အပါအ၀င္ စစ္ေထာက္လွမ္းေရး အဖြဲ႔၀င္ေတြကုိ လာဘ္စားမႈ၊ အာဏာအလြဲသုံးစား လုပ္မႈေတြနဲ႔စြပ္စြဲလုိ႔ ဖမ္းဆီးအၿပီး တပ္မေတာ္ ထိပ္တန္းေခါင္းေဆာင္ နံပါတ္ ၃ ေနရာကုိ အရွင္ေမြးေတာ့ ေနခ်င္း ညခ်င္းႀကီးကာ ေရာက္လာသူ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေဟာင္း သူရ ဦးေရႊမန္း က ဒီစကားကုိေျပာေတာ့ လူေတြက ေကာက္ခ်က္ခ်ၾကတယ္။ “အေျပာကေတာ့ ေရႊမန္း” တဲ့။ အခုလာမယ့္ အစုိးရ အသစ္မွာလည္း သမၼတလား၊ လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒လား။ ေရွ႕တန္းက သတင္းေျပးေနပါ တယ္။ ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ ပစၥည္း ဥစၥာပုိင္ဆုိင္မႈကေတာ့ အတိအလင္းေၾကညာရမွာပါ။ ေၾကညာသည္ ဆုိဦးေတာ့ အေျပာေလာက္နဲ႔တင္ မၿပီးပါ။ မွတ္ေက်ာက္ အတင္ ခံဖုိ႔ေတာ့ လုိပါတယ္။ အခုထက္ထိေတာ့ သူရ ဦးေရႊမန္းကုိ အက ကေတာ့ ခ်ိဳမိုင္မုိင္ ေလာက္ပဲလုိ႔ ေျပာဆုိ သံေတြသာ ဆူညံေနရဲ႕။

လြန္ခဲ့သည့္ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ႏုိ၀င္ဘာလအတြင္းက ေျမာက္ကိုရီးယားႏုိင္ငံ ၿပံဳယမ္းၿမိဳ႕၌ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး သူရ ေ႐ႊမန္းႏွင့္ ေျမာက္ကိုရီးယား စစ္ဦးစီး အရာရွိခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ကင္မ္က်ဳတ္ဆစ္ (Kim Kyok-sik) တို႔ ႏွစ္ႏိုင္ငံ စစ္ေရးအရ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္မႈ ျပဳလုပ္ရန္ နားလည္မႈ စာခၽြန္လႊာ လက္မွတ္ ေရးထိုးေနစဥ္

သူရ ဦးေရႊမန္း (ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေဟာင္း)

၁၉၆၉ ခုႏွစ္ DSA အပါတ္စဥ္ ၁၁ က ဆင္းတဲ့ သူရ ဦးေရႊမန္းဟာ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္ ဒီမုိကေရစီ အေရးေတာ္ပုံႀကီးကုိ စစ္တပ္ကအၾကမ္း ဖက္ ႏွိမ္နင္းတုန္းက ဗုိလ္မႉး အဆင့္ပဲ ရွိပါေသးတယ္။ ၁၉၈၉ ခုႏွစ္မွာေတာ့ ကရင္သူပုန္ေတြကုိ တုိက္ရာမွာ အစြမ္းျပႏုိင္ခဲ့လုိ႔ သူရ ဘြဲ႕တံဆိပ္ကုိ ရခဲ့ၿပီး ဗုိလ္မႉးႀကီး အဆင့္အထိ ရာထူးဆက္တုိက္ တုိးျမွင့္ခံခဲ့ရတယ္။ ၁၉၉၁ မွာ တပ္မ ၆၆ ရဲ႕ ဗ်ဴဟာမႉး၊ ၁၉၉၆ ခုႏွစ္ မွာ ဗုိလ္မႉးခ်ဳပ္ အဆင့္ တုိးျမွင့္ခံရၿပီး ရန္ကုန္လုံၿခဳံေရးကုိ တာ၀န္ယူတဲ့ တပ္မ ၁၁ ရဲ႕ တပ္မမႉး ျဖစ္လာတယ္။ ေနာက္တႏွစ္  အၾကာ ဧရာ၀တီတုိင္း ပုသိမ္ၿမိဳ႕မွာ အေနာက္ေတာင္တုိင္း တုိင္းမႉးျဖစ္လာၿပီး နအဖ စစ္ေကာင္စီရဲ႕ယာယီအဖြဲ႔၀င္ ျဖစ္လာတယ္။ ၂၀၀၀ ျပည့္ႏွစ္ မွာေတာ့ ဗုိလ္ခ်ဳပ္အျဖစ္ ရာထူးတုိးျမွင့္ခံရၿပီး စစ္ေကာင္စီရဲ႕ အၿမဲတမ္းအဖြဲ႕၀င္ ျဖစ္လာေတာ့တယ္။

အထက္အမိန္႔ကုိ တသေ၀မတိမ္းလုိက္နာၿပီး ေအာင္ျမင္ေအာင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေပးတတ္တဲ့ သူရ ဦးေရႊမန္းကုိ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီးက မ်က္စိက်သလုိ ဇနီးျဖစ္တဲ့ ေဒၚခင္ေလးသက္ ကလည္း ေဒၚႀကိဳင္ႀကိဳင္ကုိ ေအာက္သက္ေၾကေအာင္ ျပဳစုတတ္ေတာ့ အရွင္ ေမြးေတာ့ ေန႔ခ်င္းႀကီးေတာ့တာပါပဲ။ ေဒၚခင္ေလးသက္ ေအာက္သက္ေၾကပုံကေတာ့ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီး ေျမးအစဥ္အဆက္ကုိ ထိန္း ေပး ခဲ့သလုိ၊ သမီးေတြရဲ႕ ေ၀ယ်ာ၀စၥေတြနဲ႔ အိမ္မႈကိစၥေတြကုိ မ်က္ႏွာေအာက္ခ် လုပ္ေပးခဲ့တယ္လုိ႔ အတြင္းသိတခ်ိဳ႕ကေတာ့ ေျပာၾက တယ္။

တကယ္ေတာ့ ဒီလုိအလုပ္မ်ိဳးေတြဆုိတာ တပ္မွာ ေဒၚခင္ေလးသက္ အဆင့္နဲ႔ လုပ္စရာမလုိတဲ့ ကိစၥေတြပါ။ ဒါေပမယ္လည္း ေယာက္်ား တက္လမ္း၊ ဘ၀ တက္လမ္းအတြက္ ေမာင္တထမ္း မယ္တရြက္ ဆိုသလုိ အစြမ္းကုန္ စြမ္းေဆာင္ခဲ့တယ္လို႔ ဆုိရမွာပါ။

ေနာက္ဆုံးေတာ့ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ ေရႊမန္းဟာ ကာကြယ္ေရး ၀န္ႀကီးဌာနမွာ တာ၀န္ခ်ထားျခင္းခံရၿပီး တပ္မေတာ္သမုိင္းမွာ တခါမွ မရွိဘူး ေသးတဲ့ ရာထူးအသစ္ တပ္မေတာ္ညိွႏႈိင္း ကြပ္ကဲေရးမႉး အျဖစ္ ခန္႔ထားျခင္း ခံရပါတယ္။ လုပ္ပုိင္ခြင့္ ဘယ္ေရြ႕ဘယ္မွ် ရွိတယ္ ဆုိ တာ တိတိက်က် မသိရေပမယ့္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီး နဲ႔ ဒု ဗုိလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီး တုိ႔ရဲ႕အမိန္႔ေတြကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ႀကီးၾကပ္ရတယ္လို႔ ကာကြယ္ေရး ၀န္ႀကီးဌာန အသုိင္းအ၀ုိင္းက ဆုိၾကတယ္။ ဒါေပမယ့္ တပ္ထဲမွာေတာ့ သူ႔ကုိ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီး သန္းေရႊ လူလုိ႔ အားလုံး က သိၾကတယ္။

ဗုိလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီး သန္းေရႊ ကလည္း ဦးေရႊမန္းကုိ ဘယ္ေလာက္အထိ ယုံသလဲဆုိေတာ့ တပ္အေပၚ ၾသဇာအရွိဆုံး တေယာက္ ျဖစ္ တဲ့ စစ္တပ္ကုိ ပုိက္ဆံရွာေပးေနရတဲ့ ဦးပုိင္လီမိတက္ ဥကၠ႒ ေဟာင္းလည္းျဖစ္ စစ္ေထာက္ခ်ဳပ္ေဟာင္းလည္း ျဖစ္တဲ့ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး တင္ေအးနဲ႔ တြဲၿပီး၂၀၀၈ မွာ စစ္လက္နက္ပစၥည္း ၀ယ္ယူဖုိ႔ ေျမာက္ကုိရီးယားကုိ ေစလႊတ္ျခင္းခံခဲ့ရတယ္။

ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ေရႊမန္းကလည္း တပ္အသုိင္းအ၀န္းအတြင္းမွာ လူရွိန္ေအာင္ စမတ္က်က် ေနတတ္တယ္၊ အေနအထုိင္ေဟာ့ေဟာ့ ရမ္းရမ္းမရွိ၊ အေသာက္အစားကလည္း လူႀကီး လူေကာင္းဆန္ဆန္။ တပ္ထဲမွာဆုိရင္ တျခားဗုိက္ပူ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေတြနဲ႔ မတူဘဲ ႏုိင္ငံျခားေရး ၀န္ႀကီး ဦးဉာဏ္၀င္းနဲ႔ သူ႔ကုိ စမတ္က်တယ္ဆုိၿပီး အမွတ္ေပးၾကတယ္။ ဘယ္ေလာက္ေတာင္ စမတ္က်သလဲ ဆုိရင္ တျခား ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေတြလုိ မိန္းမႀကိဳက္တတ္တာကုိေတာင္ သူ႔ဆရာ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီး မသိဘူးလုိ႔ ေျပာရမယ္။

စစ္သား စစ္ဗုိလ္ဆုိတာ မိန္းမကိစၥနဲ႔ မကင္းတာ ဓမၼတာပါပဲ၊ ဒါေပမယ့္ သူ႔ေရွ႕က မ်ိဳးခ်စ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေတြနဲ႔ မတူတာကေတာ့ သူရ ဦးေရႊမန္း က ႏုိင္ငံတကာအျမင္ ပုိရွိတယ္လုိ႔ ဆုိရမယ္။ နီးစပ္သူေတြရဲ႕ အဆုိအရေတာ့ ဦးေရႊမန္းဟာ ျပည္တြင္း ျဖစ္ထက္ ထုိင္းနဲ႔ အေနာက္တုိင္းသူေတြကုိမွ ပုိၿပီး အာသီသရွိသတဲ့၊ ဆက္သြယ္ေရး လမ္းေၾကာင္းကေတာ့ သူ႔သား ေအာင္သက္မန္းရဲ႕ဆရာ ဦးေတဇ ပါပဲ၊ အဲပုဂံ နဲ႔ ဘန္ေကာက္က သြားပင့္လာၿပီး ရန္ကုန္က ထိပ္တန္း ဟုိတယ္ႀကီးေတြမွာ ေပ်ာ္ပါးသတဲ့။

ျပည္တြင္းေရးမွာလည္း က်ယ္ျပန္႔တဲ့ အျမင္ရွိပါတယ္၊ အထူးသျဖင့္ ဆန္စပါး စုိက္ပ်ိဳးေရးနဲ႔ ႏုိင္ငံျခားတင္ပုိ႔ေရး က႑ေတြမွာ ေခတ္ မီ ဖြံ႔ၿဖိဳးလာေအာင္ လုပ္ႏုိင္ခဲ့တယ္။ ဒါေပမယ့္ ႏုိင္ငံစီးပြားထက္စာရင္ မိသားစု အက်ိဳးစီးပြားက ပုိမ်ားေနမလားပဲ။ တကယ္တမ္း လည္း သူရဦးေရႊမန္း အေနာက္ေတာင္တုိင္းမႉး ျဖစ္စဥ္တုန္းကတည္းက သားႀကီး ၾသရသ ေအာင္သက္မန္းရဲ႕ ဧရာေရႊ၀ါ ကုမၸဏီ ဟာ ဧရာ၀တီတုိင္း တတုိင္းလုံးအတြက္ ေျမၾသဇာ ေရာင္းခ်ခြင့္လုိင္စင္ကုိ တဦးတည္းပုိင္ အျဖစ္နဲ႔ ၀င္ေငြလမ္းေျဖာင့္ခဲ့တယ္။ ၂၀၀၁ ခုႏွစ္မွာ လယ္ဧက သုံးေသာင္းေက်ာ္ကုိ ကုမၸဏီပုိင္ လုပ္ခဲ့လုိ႔ လယ္သမားတခ်ိဳ႕ အလုပ္လက္မဲ့ ျဖစ္ခဲ့တယ္။၂၀၀၃ ခုႏွစ္မွာ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ရာထူး လက္ခံအၿပီး ၂ ႏွစ္အၾကာ ၂၀၀၅ မွာ ဧရာေရႊ၀ါဟာ စင္ကာပူနဲ႔ ဘဂၤလား ေဒရွ္႕ကုိ ဆန္တင္ပုိ႔ ေရာင္းခ်ခြင့္ လုိင္စင္ ရခဲ့ပါတယ္။ ဒါဟာ ပုဂၢလိက ကုမၸဏီကို ဆန္ ျပည္ပတင္ပို႔ခြင့္ ပထမဦးဆုံး ခြင့္ျပဳခဲ့ျခင္းပါ။

ေအာင္သက္မန္းရဲ႕ ဧရာေရႊ၀ါကုမၸဏီဟာ ၁၉၉၇ ကတည္းက ဦးေတဇရဲ႕ထူး ကုမၸဏီနဲ႔ ပူးေပါင္းခဲ့ၿပီး အခုအခ်ိန္မွာေတာ့ စားအုန္း ဆီ၊ ဓာတ္ေျမၾသဇာနဲ႔ လယ္ယာလုပ္ငန္းသုံး စက္ကိရိယာမ်ားနဲ႔ ေဆာက္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းသုံး ပစၥည္းမ်ား တင္သြင္းျခင္း၊ ေရႊတူးေဖာ္ေရး လုပ္ငန္း၊ ဆန္၊ ပဲ၊ သစ္၊ ငါး ပုစြန္ စတဲ့ ပစၥည္းေတြကုိ တင္ပုိ႔ေရးအျပင္ ေလာင္စာဆီတင္သြင္း ေရာင္း၀ယ္ျခင္းလုပ္ငန္း ေတြကုိ လုပ္ကုိင္ ေနပါၿပီ။ နီးစပ္သူတေယာက္ကေတာ့ “လက္နက္ကလြဲရင္ အကုန္လုပ္တယ္”လုိ႔ ေျပာပါတယ္။

မုိးကုတ္နဲ႔ ဖားကန္႔မွာလည္း ေက်ာက္တူးေဖာ္ေရး လုပ္ငန္းေတြ အႀကီးအက်ယ္လုပ္ေနၿပီး ရန္ကုန္မွာလည္း ေျမကြက္အေျမာက္ အျမား ပုိင္ထားတယ္။ ဘန္ေကာက္၊ မေလးရွား၊ စင္ကာပူနဲ႔ ၾသစေၾတးလ်မွာ ကြန္ဒုိေတြ ၀ယ္ထားၿပီး အေမရိကန္ရဲ႕ ဆန္ရွင္ကုိ ေရွာင္ဖုိ႔ မေလးရွားနဲ႔ ထုိင္းက ဘဏ္ေတြမွာ ေငြစာရင္း ဖြင့္ထားတယ္လုိ႔ အတြင္းသိေတြက ဆုိတယ္။

တပ္ထဲမွာ ဆက္ရွိေနတဲ့ သူရ ဦးေရႊမန္းရဲ႕သားငယ္ တုိးႏုိင္မန္း ကလည္း စီးပြားေရး အသုိင္းအ၀န္းနဲ႔ အဆက္အသြယ္ ေကာင္းေကာင္းရွိတယ္။ ဟုိတယ္ႏွင့္ ခရီးသြားလုပ္ငန္း၊ ေဆာက္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းနဲ႔ ခ်မ္းသာႂကြယ္၀ေနတဲ့ ေဇကမၻာ ဦးခင္ေရႊရဲ႕သမီးနဲ႔ ထိမ္းျမား ထားတာ မဟုတ္လား။ ၾကားရတဲ့ သတင္းေတြအရ နာမည္ႀကီး ဆက္သြယ္ေရး ကုမၸဏီျဖစ္တဲ့ Red Link နဲ႔ ေဖ်ာ္ေျဖေရး ေရဒီယုိ ခ်ယ္ရီ FM ဟာ တုိးႏုိင္မန္း ပုိင္တယ္လုိ႔ သိရတယ္။

လက္ရွိ စစ္ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေတြရဲ႕ ပုဂၢလိက ပုိင္ျပဳေရး၊ ႏုိင္ငံ စီးပြား စီမံခန္႔ခြဲမႈကုိ လူေတြက ခနဲ႔ၾကတယ္။ “အေဖႏွင့္ သားမ်ား ကုမၸဏီ” ေတြ ႀကီးစုိးတဲ့ ေခတ္တဲ့။ အာဏာရွိတဲ့ အေဖေတြက သားသမီးေတြကုိ ကုမၸဏီေထာင္ခုိင္းၿပီး လုပ္ပုိင္ခြင့္လုိင္စင္ေတြ ေဖာေဖာသီသီ ခ်ေပးမွေတာ့ ဒီမိသားစုေတြမွ မႀကီးပြားရင္ ဘယ္သူ ႀကီးပြားေတာ့မွာတုန္းတဲ့။

လတ္တေလာၿပီးဆုံးသြားၿပီျဖစ္တဲ့ နအဖ စစ္ေကာင္စီရဲ႕ အစည္းအေ၀းက ထြက္လာတဲ့ သတင္းအရ သူရ ဦးေရႊမန္း လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ တာ၀န္ယူရမယ္လုိ႔ ဆုိတယ္။ လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ ႀကီး အေနနဲ႔ တကယ္လုိ႔မ်ား ပုိင္ဆုိင္မႈစာရင္းကုိ ေၾကညာတဲ့အခါ“က်ေနာ့္ သားေတြ ပုိင္တာ က်ေနာ္ပုိင္တာ မဟုတ္ဘူး”လုိ႔ အရူးကြက္ နင္းမွာကုိေတာ့ ႀကိဳသိေနပါေၾကာင္း။     ။

ေနာက္လာမယ့္ အပိုင္း (၃) မွာ အတြင္းေရးမႉး(၁) ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေဟာင္း သီဟ သူရ တင္ေအာင္ျမင့္ဦး အေၾကာင္း တင္ျပပါဦးမယ္။ ေစာင့္ေမွ်ာ္ အားေပးၾကပါကုန္။

မင္းၾတားႀကီး သန္းေရႊ နဲ႔ ေနျပည္ေတာ္ ခုိးသားမ်ား အပိုင္း (၁)

ဒီလကုန္ရင္ ေနျပည္ေတာ္မွာ လႊတ္ေတာ္ ေခၚေတာ့မယ္။ အစုိးရ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ေျပာင္းသြားမယ္လုိ႔ ယူဆသူ တခ်ိဳ႕ ရွိေပမယ့္ ျမန္မာ လူထု အမ်ားစုကေတာ့ ဘာမွ မေျပာင္းဘူးလုိ႔ ေျပာေနၾကတယ္။ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီးနဲ႔ အေပါင္းအပါ မိသားစု၀င္ေတြ စိတ္ ထင္တုိင္း က်ဲေနတာကုိ တရား၀င္မႈ ျပဳေပးရုံ လႊတ္ေတာ္ အမည္ခံ သက္သက္ပဲလုိ႔ ဆုိၾကတယ္။ လာမယ့္ အစုိးရသစ္ကလည္း ဗုိလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီး ကုိယ္တုိင္ ေခါင္းေဆာင္လုပ္ရင္လုပ္၊ မလုပ္ရင္ သူ႔သစၥာခံေတြကုိ သူေကာင္းျပဳ ခန္႔ထားမွာ လို႔လည္း ေျပာၾကတယ္။

ဘယ္သူပဲ တက္တက္ အစုိးရ အဖြဲ႔၀င္ေတြဟာ ပုိင္ဆုိင္ထားတဲ့ ပစၥည္းဥစၥာေတြကုိ ျပ႒ာန္းထားတဲ့ ဥပေဒအတုိင္း ေၾကညာရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ လက္ရွိ အေနအထားကေတာ့ အစုိးရသစ္ကုိ ဆက္ၿပီး ဦးေဆာင္မယ္လုိ႔ သတင္းေျပးေနတဲ့ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီး အပါအ၀င္ သီဟသူရ ဦးတင္ေအာင္ျမင့္ဦး၊ ဦးေရႊမန္းနဲ႔ လက္ရွိ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးသိန္းစိန္ တုိ႔ အျပင္ ေနျပည္ေတာ္က စစ္အာဏာပုိင္ေတြ အတြက္ ဒီ ဥပေဒက အရာမ၀င္ျဖစ္ေနရတယ္။ ဥပေဒအထက္မွာ ထင္ရာဆုိင္းေနၾကတဲ့ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီး နဲ႔ အေပါင္းအပါေတြ အေၾကာင္း တေစ့တေစာင္းကုိ ဧရာ၀တီ က ေဖာ္ထုတ္ တင္ျပအပ္ပါတယ္။

ဗုိလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီး သန္းေရႊ

Chief-Ge.-Than-Shwe-and-Wife
ၿပီးခဲ့သည့္ ၂၀၁၁ ခု ဇန္န၀ါရီ ၄ ရက္က ေနျပည္ေတာ္၌ က်င္းပသည့္ ၆၃ ႏွစ္ေျမာက္ လြတ္လပ္ေရးေန႔ ညစာ စားပြဲတြင္ အစိုးရ အဖြဲ႕၀င္မ်ားကို ႏႈတ္ဆက္ေနသည့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီး သန္းေ႐ႊႏွင့္ ဇနီး ေဒၚႀကိဳင္ႀကိဳင္ (ဓာတ္ပုံ - AP)
ကြယ္လြန္သူ အာဏာရွင္ႀကီး ဦးေန၀င္းက ႏုိင္ငံေတာ္ အစည္း အေ၀းေတြမွာ သူမ်ားထက္ျမင့္တဲ့ ထုိင္ခုံနဲ႔ ထုိင္ေလ့ရွိပါတယ္။ လက္ရွိ စစ္အာဏာရွင္ႀကီး ဗုိလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီး သန္းေရႊ လက္ထက္မွာေတာ့ မိသားစု၀င္ ေတြပါ သူမ်ားထက္ ေခါင္းတလုံး ပုိျမင့္ခ်င္ၾကတယ္။ ႏုိင္ငံေတာ္ ပြဲေတြဆုိ ေရွ႕ဆုံးမွာ ေနရာယူ ၾကတယ္၊၊ ပေဒသရာဇ္ စိတ္၀င္ေနတဲ့ ဒီမိသားစုဟာ ဘယ္ေလာက္အထိ ခ်မ္းသာ ႂကြယ္၀တယ္ဆုိတာ မသိႏုိင္ ေလာက္ေအာင္ပါပဲ။

ေလ့လာ သုံးသပ္သူေတြ အဆုိအရ ႏုိင္ငံေတာ္ ဘ႑ာေငြ ရွင္းတမ္းမွာ တေဒၚလာ ၆ က်ပ္နဲ႔ စာရင္းျပထားလုိ႔ ပုိေနတဲ့ ဘီလ်ံနဲ႔ ခ်ီတဲ့  ဂက္စ္ေရာင္းရ ေငြေတြဟာ စင္ကာပူ ဘဏ္ေတြမွာ စာရင္းဖြင့္ အပ္ထားေၾကာင္း သိရတယ္။ အဲ့ဒီေငြေတြကုိ စာရင္းကုိင္ဖုိ႔ ဒု ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး တင္ေအးက တာ၀န္ယူရတယ္။ တရုတ္ျပည္ ပီကင္းနဲ႔ ရွန္ဟိုင္းမွာလည္း အိမ္ေတြ ၀ယ္ထားတယ္လုိ႔ ဆုိတယ္။

ျပည္တြင္းမွာကေတာ့ လက္ညိႇဳးညႊန္ရာ အကုန္ပုိင္တယ္ ဆုိတဲ့ အေျခအေနမ်ိဳးပါ။ ကာကြယ္ေရး ၀န္ႀကီး႒ာန အသုိင္းအ၀ုိင္းေတြ အဆုိအရ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီး မပါဘဲ ေဒၚႀကိဳင္ႀကိဳင္နဲ႔ သမီးေတြ မၾကာခဏ တုိင္းခန္းလွည့္လည္ သလုိမ်ိဳး ခရီးထြက္ တတ္တယ္၊ သူတုိ႔ ေရာက္လာရင္လည္း ေရာက္ရာ အရပ္က တုိင္းမႉး တပ္မမႉးေတြက စိတ္ညစ္ရတယ္လုိ႔ ဆုိတယ္၊၊ ေစ်းေတြ၊ ေရွာ႔ပင္းေမာလ္ေတြ၊ စူပါ မားကက္ေတြကုိ ေရာက္ရင္လည္း လက္ညိွဳထုိးၿပီး ယူၾကသလုိ၊ စိန္၊ ေရႊ လက္၀တ္ရတနာ ေတြကုိလည္း တုိင္းမႉး တပ္မမႉး ကေတာ္ ေတြက ဗန္းနဲ႔ ယူျပရတယ္။ သူတုိ႔က ႀကိဳက္တာေရြးၿပီး တခါယူရင္ ေအာက္ထစ္ သိန္းႏွစ္ေထာင္ ဖိုးေလာက္ ယူတယ္။ အဲဒီလုိ ယူတာေတြကုိ တုိင္းမႉးေတြက ေနာက္ကေန လိုက္ရွင္းေပးရတယ္။ ဒီမိသားစု စိန္ႀကိဳက္တတ္ပုံကိုေတာ့ ၂၀၀၆ ခုႏွစ္မွာ လူေတြ က်ယ္က်ယ္ ျပန္႔ျပန္႔ ၾကည့္လုိက္ရတဲ့ သမီးေတာ္ သႏၲာေရႊ ရဲ႕ မဂၤလာပြဲ မွတ္တမ္းတင္ ဗီဒီယုိ အေခြမွာ အျမည္းအစမ္း သေဘာေတြ႕လိုက္ၾကရပါတယ္။

ေရွးျမန္မာမင္းမ်ားထုံး ႏွလုံးမူသလားေတာ့ မသိဘူး။ မေကြး၊ မုံရြာ နယ္ေတြဘက္မွာရွိတဲ့ လက္ယက္ေရနံတြင္းေတြ တူးေဖာ္ခြင့္၊ ေကာလင္း၊ ၀န္းသုိ၊ မုံရြာနယ္က ေရႊတူးေဖာ္ခြင့္ေတြအားလုံးကုိ ခ်ဳပ္ကုိင္ထားၿပီး တျခားသူေတြကုိ လုပ္ပုိင္ခြင့္ ျပန္ခ်ေပးတယ္။ လုပ္ပုိင္ခြင့္ လုိင္စင္ေတြကုိေတာ့ ေဒသဆုိင္ရာ တုိင္းမႉးေတြက တဆင့္ေလွ်ာက္ရတယ္။ လိုင္စင္ေၾကးကေတာ့ တဧက ကုိ သိန္း ၃၀ ေပါက္ေစ်း ရွိတယ္လုိ႔ သိရတယ္။ လုပ္ပုိင္ခြင့္ ဧက ၁၀၀၀ ဆုိရင္ က်ပ္ေငြ သိန္း တေသာင္း။ အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၁ သန္း နဲ႔ ညီမွ်တဲ့ ေငြကုိ ႏွစ္စဥ္ေၾကး ေပးၾကရတယ္။ သူတုိ႔ဆီကေန ျပန္ၿပီး လုပ္ပုိင္ခြင့္ယူတဲ့သူေတြထဲမွာေတာ့ မုံရြာမွာ လက္ရွိ ေရနံ တူးေနတဲ့ မႏၲေလးၿမိဳ႕က တရုတ္သူေဌး ဂရိတ္ေ၀ါလ္ အုပ္စုလုိ႔ နာမည္ႀကီးတဲ့ ဟြန္ဒါ တင္ေမာင္က အမ်ားဆုံး ယူထားတယ္။

ေနျပည္ေတာ္နဲ႔ ေမၿမိဳ႕မွာလည္း အေကာင္းဆုံး အိမ္ေတြ ၿခံေတြကုိ ပုိင္ဆုိင္ထားလို႔ အားမရဘူး။ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕က အင္းလ်ားကန္ အနီးတ၀ုိက္မွာရွိတဲ့ ေကာင္းေပ့ညြန္႔ေပ ဆုိတဲ့ ႏုိင္ငံေတာ္နဲ႔ စစ္တပ္ပုိင္ေျမေတြကုိလည္း ယူထားၿပီးၿပီလုိ႔ သိရတယ္။ ရန္ကုန္ ျပည္ လမ္းနဲ႔ ကမၻာေအး ဘုရားလမ္းၾကား၊ မရမ္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္ ပါရမီလမ္းမႀကီးေဘးမွာရွိတဲ့ ကာကြယ္ေရး ပစၥည္း စက္ရုံ (ကပစ ၁၊ ကပစ ၄) တပ္ေနရာေတြကုိလည္း အခု ဖယ္ရွားခိုင္းၿပီး သူတုိ႔မိသားစု ယူထားတယ္လုိ႔ သိရတယ္။

အလားတူပဲ ျပည္လမ္း ရုိးမရိပ္သာနားက အင္းလ်ားလမ္းထိပ္မွာရွိတဲ့ အရင္ မိသားစုအေမြမႈ ျဖစ္ေနတဲ့အိမ္(ၿမိဳ႕နယ္ ၿငိမ္၀ပ္ ပိျပား ေရး ရုံးေဟာင္း) ကုိ ရဟတ္ယာဥ္ ပ်က္က်လို႔ ကြယ္လြန္ရသူ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးတင္ဦး ဇနီး ေဒၚခင္သန္းႏြဲ႕ကုိ ေပးေပမယ့္ မယူတဲ့ အတြက္ ေဒၚႀကိဳင္ႀကိဳင္က ယူၿပီး ဦးေတဇက နာမည္ခံေပး ထားရတယ္။ စီးပြားေရး အသုိင္းအ၀န္းမွာေတာ့ ဦးေတဇဟာ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီး တုိ႔ မိသားစု စီးပြားေရး လုပ္ငန္းေတြကုိ ဦးေဆာင္လုပ္ေပးေနရတဲ့ ကုိယ္စားလွယ္လုိ႔ ေျပာေနၾကတယ္။ ပုဂၢလိက ေဆးရုံလုပ္ဖုိ႔  ဦးေတဇ ၀ယ္ယူလုိက္တဲ့ အင္းလ်ားကန္ထိပ္က ကန္သာယာေဆးရုံမွာလည္း သမီးေတြရွယ္ယာ ေငြ ပါတယ္၊ ေငြေဆာင္ကမ္းေျခနဲ႔ ေခ်ာင္းသာက ဦးေတဇပုိင္ ဟုိတယ္ေတြမွာလည္း ရွယ္ယာထည့္ထားတယ္လုိ႔ သိရတယ္။

ဗုိလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီးတုိ႔ မိသားစု စီးပြားေရး ေသာင္းက်န္းတာကေတာ့ ေနာက္ဆုံး ဖုိးလျပည့္ေတာင္ မက်န္ဘူးလုိ႔ ဆုိရမယ္။ တရား၀င္ ကုမၸဏီေထာင္ၿပီးေတာ့ စီးပြားေရး လုပ္တာမဟုတ္ဘဲ အဘိုး အရွိန္အ၀ါနဲ႔ မာဖီးယား ဆန္ဆန္ မ်က္ႏွာျပၿပီး ပြဲစားစီးပြားေရးမ်ိဳး လုပ္ေနတာပါ။

သူ႔လုပ္နည္းလုပ္ဟန္က တခ်ိဳ႕ကုမၸဏီေတြ တရားမ၀င္ ပစၥည္းေတြသြင္းလာရင္ အေကာက္ခြန္ဌာနက အစစ္အေဆးမခံရ ေအာင္ တရား၀င္ အခြန္မေဆာင္ရေအာင္ ဆိပ္ကမ္းမွာရွင္းေပးတယ္။ ၀န္ေဆာင္မႈ အေနနဲ႔ကေတာ့ ပစၥည္းအမ်ိဳးအစားေပၚ မူတည္ ၿပီး ပုိက္ဆံယူတယ္။ ဒါ့အျပင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕က ေျမေနရာေတြမွာ အလုပ္လုပ္လုိတဲ့ လုပ္ငန္းရွင္ေတြကုိ ၀န္ႀကီးေတြ ဌာနဆုိင္ရာေတြနဲ႔ ဆက္သြယ္ေပးတဲ့ ပြဲစားမ်ိဳးလည္း လုပ္တယ္။

အထင္ရွားဆုံးကေတာ့ ျပည္လမ္းနဲ႔ မေနာ္ဟရီလမ္း အတြင္းမွာရွိတဲ့ ထုိင္းသံရုံးေဘးက ဖ်ာပုံမျမႏြယ္ၿခံလုိ႔ လူသိမ်ားတဲ့ ေျမကြက္ႀကီး ကုိ ေဆာက္လုပ္ေရး လုပ္ငန္း လုပ္ကုိင္တဲ့ ႏုိင္ဂရု(Naing Group)က ကုလားသူေဌးေတြ ၀ယ္ယူရာမွာ ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္က အတည္မျပဳေပးတဲ့ အတြက္ ကုမၸဏီက ဖုိးလျပည့္ကုိ က်ပ္ သိန္း ၅၀၀၀ ေပးၿပီး ၿမိဳ႕ေတာ္၀န္ ဦးေအာင္သိန္းလင္းကုိ နားခ်ေပးခိုင္း တာပါ။

ဖုိးလျပည့္ဟာ စီးပြားေရးနဲ႔ ပတ္သက္လာရင္ ဘယ္စစ္ဗုိလ္ခ်ဳပ္သားသမီးေတြကုိမွ ဗုိလ္မထားပါဘူး။ ေနရာေကာင္းမွာ ဆုိင္ဖြင့္ထား တဲ့ အတြင္းေရးမႉး(၁)သီဟသူရ တင္ေအာင္ျမင့္ဦး ရဲ႕သား ဗုိလ္ႀကီး ေဟာင္း ေတဇာေစာဦး လုပ္ကုိင္ေနတဲ့ “7 Lekker” ေကာ္ဖီ ဆိုင္ကို ေနာက္လိုက္ေတြ ေစလႊတ္ၿပီး ဖ်က္ဆီးျပခဲ့သလုိ သူပြဲစားလုပ္ေနတဲ့ ျပည္သူ႔ ဥယ်ာဥ္ထဲက ေျမကြက္နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ကာ ကြယ္ေရး ၀န္ႀကီးဌာန ပစၥည္း၀ယ္ယူေရး(ကက ၀ယ္) ညႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္ေဟာင္း ဗုိလ္ခ်ဳပ္ ၀င္းလႈိင္ရဲ႕သား ၀င္းေထြးလႈိင္က ၀င္လာလို႔ ေနာက္လိုက္ေတြကို ရုိက္ႏွက္ဖုိ႔ ခုိင္းေစခဲ့ဖူးပါတယ္။

အႏိုင္က်င့္တဲ့ေနရာမွာေတာ့ အဘိုးေျခရာမီပါတယ္။ ဖုိးလျပည့္ဟာ သူ႔မေကာင္းေၾကာင္း Facebookမွာ ေရးမိတဲ့ အေမရိကားေန သူငယ္ခ်င္းတေယာက္ကို ျမန္မာျပည္ ျပန္အလာ ရဲနဲ႔ ဖမ္းခုိင္းၿပီး ဒုကၡေပးခဲ့တာေၾကာင့္ မိဘမ်ား အခက္ ႀကဳံခဲ့ရတယ္။၂၀၀၉ ခုႏွစ္ တုန္းကလည္း စင္ကာပူမွာ ေက်ာင္းတက္ေနတဲ့ သူငယ္ခ်င္းတေယာက္ အလားတူမေကာင္းေၾကာင္း ေရးမိတဲ့ အတြက္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕က အဲ့ဒီ သူငယ္ခ်င္းမိဘေတြရဲ႕ အိမ္ကုိ ခဲနဲ႔ထု၊ လူေတြကုိ ရဲနဲ႔ဖမ္းခိုင္းၿပီး ဦးခ်ေတာင္းပန္ခုိင္းတဲ့အတြက္ မိဘေတြမွာ သား ေဇာ ေၾကာင့္ ရွက္ရွက္နဲ႔ပဲ ဦးခ်ေတာင္းပန္ခဲ့ရတယ္။

ၿပီးခဲ့တဲ့ ႏုိ၀င္ဘာလတုန္းက ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ လမ္း ၅၀ မွာရွိတဲ့ ျမန္မာ့စီးပြားေရး ဦးပုိင္လီမိတက္ ရုံး ကားရပ္နားရာ ေနရာမွာ ႏုိင္ငံျခား ေရး ၀န္ႀကီး ဦးဉာဏ္၀င္းရဲ႕ ကုိယ္ေရးအရာရွိ ဗုိလ္ႀကီးတဦး က ဖုိးလျပည့္ကားေရွ႕မွာ ပိတ္ရပ္မိတဲ့ အတြက္ အိမ္ကို ေခၚသြားၿပီး ဆုံးမၾသ၀ါဒ ေပးခဲ့တာကုိ အဲဒီဗုိလ္ႀကီး က သတိအေနအထားနဲ႔ နာယူရတယ္လုိ႔လည္း သိရပါတယ္။
အလားတူ အဲပုဂံရဲ႕ ေနျပည္ေတာ္သြား ျပည္တြင္းခရီးစဥ္တခုမွာ ဖုိးလျပည့္နဲ႔ အေပါင္းအပါ အုပ္စုေရာက္လာခဲ့လုိ႔ အရင္ေရာက္ႏွင့္ ေနၿပီး ဗီအုိင္ပီ အတန္းမွာ ေနရာယူထားတဲ့ ဦးေရႊမန္းရဲ႕သား ေအာင္သက္မန္း က ေအာင့္သက္သက္နဲ႔ ရုိးရုိးတန္းကုိ ေျပာင္းေပး လိုက္ရတယ္။

ဗုိလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီး မိသားစုရဲ႕ မတရားမႈေတြက ဒီေလာက္နဲ႔တင္ ရပ္မသြားပါဘူး။ အရည္အခ်င္း ျပည့္၀၏ မျပည့္၀၏ ေနာက္ထား။ အာဏာရွင္ႀကီး ဦးေန၀င္း လက္ထက္ကေတာင္ မလုပ္ခဲ့တဲ့ စင္ကာပူ၊ တရုတ္ႏုိင္ငံက သံရုံး ေတြမွာ သမီးေတြကို အႀကီးတန္း သံတမန္ ရာထူးေတြ ခန္႔ထားခဲ့တယ္။ သမီးေတြကေတာ့ သံတမန္အလုပ္ထက္ သံရုံးက ေကာက္ထားတဲ့ အခြန္ေငြေတြကုိ အခ်ိန္ မွန္လာေရာက္ သိမ္းတဲ့ အလုပ္ကုိပဲ လုပ္တယ္။ သားေတြျဖစ္တဲ့ ထြန္းႏုိင္ေရႊ၊ ႀကိဳင္ဆန္းေရႊ တုိ႔ကေတာ့ ေနျပည္ေတာ္က ဟုိတယ္ လုပ္ငန္းေတြနဲ႔ ျမန္မာျပည္အႏွံ႔ လက္ညိႇဳးထုိး မလြဲေအာင္ မႈိလိုေပါက္ေနတဲ့ ေလာင္စာဆီ ဆုိင္ေတြကုိ ပိုင္ၾကတယ္။ နာမည္ႀကီး ေဂ်ဒိုးနတ္ဆိုလည္း ထြန္းႏိုင္ေရႊ ပိုင္တာပဲ။ ေက်ာက္မ်က္ကုမၸဏီ ျမန္မာ ဗြီအီးအက္စ္ ဆိုလည္း ကိုမိုးနီဆိုတဲ့ စီးပြားေရးသမား တေယာက္နဲ႔ တြဲလုပ္တယ္။ ပဲခူးမွာလည္း သစ္အေခ်ာထည္ စက္႐ံုေထာင္ထားေသးတယ္။

ဗုိလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီး မိသားစုက ဒီလုိ ျမန္မာတျပည္လုံးမွာ ထင္သလုိ ခ်ယ္လွယ္ပုိင္ခြင့္၊ ထင္ရာဆုိင္းပုိင္ခြင့္ရွိေနတာဟာ ေရွးဘ၀ ကုသိုလ္ ေၾကာင့္ ဒီဘ၀မွာ အက်ိဳးေပးတာလုိ႔ ႏွစ္ႏွစ္ကာကာ ယုံၾကည္ေနၾကပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ေရွးကုသိုလ္ဟာ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီး ယူနီေဖာင္း ခြ်တ္မခြ်တ္နဲ႔ သက္ဆုိင္ေနေၾကာင္း သူတို႔ ေကာင္းေကာင္းႀကီး သေဘာေပါက္ေနၾကတယ္။

ဗုိလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီး အသက္အရြယ္ ေထာက္လာလို႔ နားခ်င္တယ္ဆုိတာေတာင္ ေဒၚႀကိဳင္ႀကိဳင္က နားခြင့္မေပးဘူးလုိ႔ သိရပါတယ္။

လက္ရွိ စစ္တပ္မွာ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီးဟာ ေနာက္တက္လာမယ့္ စစ္ေခါင္းေဆာင္ေတြကုိ စိတ္မခ်သလုိ အာဏာရွင္ ဦးေန၀င္းလုိ က် ဆုံးခန္းေရာက္မွာမ်ိဴးကုိ စုိးရိမ္တဲ့အတြက္ သီဟ သူရ ဦးတင္ေအာင္ျမင့္ဦးနဲ႔ ဦးတင္ေအးကုိလည္း လက္ရွိ စစ္တပ္ ေခါင္းေဆာင္ ငယ္ေတြကုိ စိတ္ခ်လက္ခ် လႊတ္မထားဖုိ႔ ေျပာဆုိေၾကာင္း သိရပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ လက္ရွိ စစ္ေထာက္ခ်ဳပ္နဲ႔ စစ္ေရးခ်ဳပ္ဟာ နာမည္သာရွိၿပီး တပ္နဲ႔ပတ္သက္တဲ့ လုပ္ပုိင္ခြင့္ကေတာ့ မရွိေသးပါဘူး။ 

သမၼတႀကီးပဲ လုပ္မွာလား၊ နာယက ႀကီးပဲ လုပ္မွာလား ဆိုတဲ့ ေမးခြန္းရဲ႕ အေျဖကေတာ့ မၾကာခင္ ႐ုပ္လုံးေပၚလာလိမ့္မယ္လို႔ ယူ ဆ ရပါတယ္။ လူေတြကေတာ့ အနားယူတယ္ဆိုတာ အနားကပ္ေတာ့မွ သိမ္းက်ံဳးယူသြားတယ္လို႔ ဆိုၾကတယ္။ တကယ္ အနားယူတယ္ဆုိဦးေတာ့ မိသားစု အနာဂတ္ လုံၿခံဳေရး စိတ္ခ်ရေအာင္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီး စီမံထားၿပီးပါၿပီ။ ဒီပဲယင္း အေရးအခင္းမွာ နာမည္ႀကိီးခဲ့ၿပီး မၾကာခင္က အၿငိမ္းစားယူသြားတဲ့ ဗုိလ္မႉးႀကီး သန္းဟန္ကုိ Eagle Security ဆုိတဲ့ လုံၿခံဳေရး ကုမၸဏီဖြဲ႕ေစၿပီး မိသားစုလုံၿခဳံေရးကုိ လက္ရွိ ေစာင့္ေရွာက္ ခုိင္းထားတယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။

ေနာက္လာမယ့္ အပိုင္း (၂) မွာ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေဟာင္း ဦးေရႊမန္း အေၾကာင္း တင္ျပပါဦးမယ္။ ေစာင့္ေမွ်ာ္ အားေပးၾကပါကုန္။

ထမ္း

http://mizzimaburmese.com/multi-media/cartoon/

အေမရိက ေနထိုင္တဲ႔ အီဂ်စ္မ်ား အေ၀းက ညာသံေပးမေနဘဲ တိုင္းျပည္ျပန္လာ ဆႏၵျပမူဘာရခ္ကို ဆန္႔က်င္သူ အင္အားစုမ်ား အားေကာင္း လာျပီး၊ စစ္တပ္က ပထမဆံုးအၾကိမ္ ဆႏၵျပသူေတြကို မပစ္ဘူးလို႔ ေၾကျငာလိုက္သည္။ စစ္တပ္ လူထုဘက္ ပါသြားတဲ႔အတြက္ အစိုးရက ဆႏၵျပ ေခါင္းေဆာင္မ်ားနဲ႔စကားေျပာဖို႔ ခ်က္ခ်င္း ကမ္းလွမ္းလိုက္သည္။
ယေန႔အဂၤါေန႔ အီဂ်စ္လူထုရဲ႕ သန္းခ်ီ အရွိန္အဟုန္ျမွင္႔ ဆႏၵျပပြဲအစီအစဥ္ကို စစ္တပ္က မပစ္ခတ္ဘဲ ၾကားေနဖို႕ ေၾကျငာျပီးေနာက္ ဒုတိယသမၼတသစ္ အိုမာ ဆူလီယန္မန္က ေဆြးေႏြးဖို႔ ကမ္းလွမ္းခဲ႔ျခင္း ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ဆႏၵျပသူမ်ားက မူဘာရခ္ အျပီးတိုင္ ဆင္းေပးေရးကို ဆက္ေတာင္းဆိုသြားမည္ ျဖစ္သည္။
ျပီးခဲ႔တဲ႔ႏွစ္ရက္အတြင္း အားေကာင္းတဲ႔ မူဆလင္ ဘရားသားဟုဒ္ အဖြဲ႔၊ ဘာသာေရး မဟုတ္တဲ႔အဖြဲ႔မ်ား၊ အျခား အတိုက္အခံမ်ားမွာ ႏိုဘယ္ဆုရွင္ မိုဟာမဒ္ အယ္လ္ဘာရာေဒး ဦးေဆာင္မွႈေအာက္တြင္ ညီညြတ္မွႈရရွိျပီး ယေန႔ လူတစ္သန္း ေက်ာ္ ဆႏၵျပပြဲကို စီစဥ္ခဲ႔ျခင္း ျဖစ္သည္။
ဒုတိယသမၼတရဲ႕ မိတ္ေဆြ အျငိမ္းစား သံတမန္ၾကီး မိုဟာမဒ္ ရွႈိခေရး က “စစ္တပ္ဟာ ရုပ္ေသးမဟုတ္သလို၊ ႏြားလည္း မဟုတ္ဘူး။ မူဘာရခ္္အပါအ၀င္ ဘယ္သူ႔လက္ထဲမွာမွ စစ္တပ္ မရွိဘူး။ ျပည္သူ႔စစ္တပ္ပဲ ျဖစ္ရမယ္။ စစ္တပ္ဟာ လူငယ္ေတြနဲ႔ ထိပ္တိုက္ပဋိပကၡျဖစ္စရာ ဘာအေၾကာင္းမွ မရိွဘူး။ လူထုကို ပစ္သတ္ဖို႔နဲ႔ ျပည္တြင္းစစ္ ျဖစ္ဖို႔ထက္၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေတြက မူဘာရခ္ ႏွႈတ္ထြက္ဖုိ႔ပဲ ေတာင္းဆိုလိမ္႔မယ္” ဟု The News York Times ကို ေျပာဆိုခဲ႔သည္။
ျပီးခဲ႔တဲ႔ အဂၤါေန႔က စတင္ခဲ႔တဲ႔ အီဂ်စ္ ဆႏၵျပပြဲမွာ တစ္ပတ္အတြင္း ေအာင္ပြဲမ်ားႏွင္႔အတူ စနစ္တက် ဆႏၵျပမွႈ အရွိန္အဟုန္ ပိုျမင္႔လာသည္။ တိုင္းျပည္စီးပြားေရး ယိုယြင္းမွႈ၊ ဆင္းရဲမြဲေတမွႈ၊ အစိုးရျခစားမွႈမ်ားနဲ႔ အတူ မူဘာရခ္ ျပဳတ္က်ေရး ကို မေန႔က ေၾကြးေၾကာ္ေအာ္ဟစ္ၾကသည္။
အေမရိကန္ပတ္စပို႔ကိုင္ထားတဲ႔ အီဂ်စ္မ်ားက အေ၀းက ညာသံေပးမေနဘဲ တိုင္းျပည္ျပန္လာျပီး ဆႏၵျပပြဲ ၀င္ႏႊဲၾကသည္။ စစ္တပ္နဲ႔ လူထုမွာ ေတာ္လွန္ေရးတြင္ တစ္သားထဲ ျဖစ္သြားသည္။
Source: The New York Times
http://www.maukkha.org/

တံခါးပိတ္ လႊတ္ေတာ္ဖြင့္ပြဲ အခမ္းအနား

ၿဗိတိသွ်-ကိုလံဘီယာဖြား အမ်ိဳးသားတစ္ဦး၏ အိမ္ေရွ႕ျမက္ခင္းေပၚတြင္ ေခြးတစ္ေကာင္အား ေရခဲတံုးအတြင္း ပံုသြင္းကာ ထားရွိခဲ့သည္ကို ရဲမ်ားက ေတြ႕ရွိခဲ့

ကေနဒါႏိုင္ငံမွ အာဏာပိုင္မ်ားသည္ ထူးထူးျခားျခား တိရစာၦန္ညွင္းဆဲ သတ္ျဖတ္မႈ တစ္ခုကို စံုစမ္းေနေၾကာင္း သိရသည္။ ၿဗိတိသွ်-ကိုလံဘီယာဖြား အမ်ိဳးသားတစ္ဦး၏ အိမ္ေရွ႕ျမက္ခင္းေပၚတြင္ ေခြးတစ္ေကာင္အား ေရခဲတံုးအတြင္း ပံုသြင္းကာ ထားရွိခဲ့သည္ကို ရဲမ်ားက ေတြ႕ရွိခဲ့သည္။ ဇန္န၀ါရီလ (၁၅)ရက္ေန႔က ေရခဲတံုးႀကီးထဲ ရုပ္လံုးသြင္းခံထားရရွာသည့္ သနားစရာေခြး၏ ရုပ္အေလာင္းကို ေတြ႕ရွိၿပီးေနာက္ အိမ္ရွင္က ရဲတပ္ဖြဲ႕အား အေၾကာင္းၾကားခဲ့ေၾကာင္း ၿဗိတိသွ်-ကိုလံဘီယာ ရဲဌာန ေျပာေရးဆိုခြင့္ရ အမ်ိဳးသမီး မာဆီမိုရီယက္တီက ေျပာၾကားခဲ့သည္။


(ေရခဲတုံးအတြင္းမွ ေခြးအား ေတြ႕ရစဥ္)

ေခြးတစ္ေကာင္လံုး ထည့္ထားသည့္ ေရခဲတံုးႀကီး ထိုအိမ္ေရွ႕ ေရာက္ေနျခင္း၏ အေၾကာင္းကိုမူ မသိရေသးေခ်။ “ေတာ္ေတာ္ရက္စက္ၿပီး အၾကင္နာတရားမရွိတဲ့ လုပ္ရပ္ပါပဲ။ ေခြးကို အလံုပိတ္ထားတဲ့ ေရာ္ဘာပံုးႀကီးတစ္ခုထဲထည့္ၿပီးေတာ့ ေရအျပည့္ျဖည့္ခဲ့ပံုပါ။ ၿပီးေတာ့ ဒီေရေတြကို ခဲတဲ့အထိ အေအးခံလုိက္ေတာ့ ေခြးကို ေရခဲရိုက္ၿပီးသား ျဖစ္သြားတာေပါ့။ ေသသြားရွာတာက အလတ္စားေလာက္ရွိတဲ့ အမည္းေရာင္ ေခြးတစ္ေကာင္ပါ”ဟု သူမကဆိုသည္။ ယင္းျဖစ္ရပ္အေပၚ အေမရိကန္ႏွင့္ ကေနဒါတို႔မွ တိရစာၦန္အခြင့္အေရး ေတာင္းဆိုသည့္ အဖဲြ႕မ်ားက ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ရႈတ္ခ်ခဲ့သည္။ ရဲတပ္ဖြဲ႕သည္ ေခြးမွာ ေသၿပီးမွ ေရခဲရိုက္ခံရျခင္းလား၊ အရွင္လတ္လတ္ ေရခဲရိုက္သျဖင့္ အေအးမိ ေသဆံုးျခင္းလားဆိုေသာ အခ်က္ကို ေထာက္လွမ္းေဖာ္ထုတ္ရန္ ႀကိဳးပမ္းလ်က္ရွိသည္။

http://www.vancouversun.com/news/International+outrage+over+frozen+block+Dawson+Creek/4180434/story.html

Burma Issues and Concerns Vol 6

Issues and Concerns Vol 6

ေအေအပီပီမွ “၂၂၀၀ေက်ာ္ကုိ အခုလႊတ္!” အစီရင္ခံစာအား အဂၤလိပ္ဘာသာျပန္ဆုို၍ ထပ္ဆင့္ျဖန္႔ေ၀

http://www.mediafire.com/?kxb99za3mz9d7o5
http://www.mediafire.com/?cc1ygjzkhhrwv8s
http://www.mediafire.com/?c5gu8mtfgyh0119

AAPP Press Release on Release over 2200 PPs Now!-Bur

၀လမ္းကို ျဖတ္သန္းျခင္း( ေအာင္ခိုင္ျမင့္)

၀လမ္းကို ျဖတ္သန္းျခင္း


စိတ္တံခါး
ပိတ္ထားမရ
အိပ္မက္ခါးခါးမ်ား
တခါတခါ..မႈန္မႈန္၀ါး၀ါး
ထင္ထင္ရွားရွား
ႏွလံုးသား မ်က္ႏွာျပင္မွာ
အတိတ္တေစၦဟာ
ကိုယ္ထင္ျပေနတယ္....။


ေကြ႕ေကာက္တဲ့ လမ္း
ေသြ႕ေျခာက္ခဲ့ စမ္း
မေမ့ေလာက္မဲ့ အနမ္း
စိတ္ပမ္း လူပမ္း
ဘ၀လမ္းကို ဒႆနေဗဒနဲ႕ ခဲြျခမ္းစိတ္ျဖာ
အတၱဟာ
အဆိပ္ျပင္း ေျမြတစ္ေကာင္လို
ရင္ထဲမွာ ပါးပ်ဥ္းေထာင္ေနေလရဲ႕...။


တပ္မက္မႈမ်ား ေနာက္
တေကာက္ေကာက္လိုက္ရင္း
ဒုကၡနဲ႕ ရင္းႏွီး
နာက်ည္းျခင္းေတးခ်င္း အထပ္ထပ္ဆို
ဒဏ္ရာ ေ၀ဒနာေတြ ျပည့္ႏွက္
မိႈတက္ေနတဲ့ ဦးေႏွာက္နဲ႕
အနာဂတ္ကို
ဘယ္လိုတည္ေဆာက္မလဲ။


ေလာကရဲ႕ ဧည့္သည္မ်ား
စိတ္အစာ မေႀကမႈမ်ား အေဖာ္ျပဳ
ဘ၀ကို ပန္းပုလို ထုဆစ္ရင္း
အနာဂတ္ ေကာင္းကင္္ဟာ
ေပ်ာ္ရႊင္ျခင္း လမင္းလည္း သာမယ္..။
ေသာက မုန္တိုင္းလဲ လာမယ္...။


ေခတ္ေရစီးေႀကာင္းမွာ
မေျပာင္းလဲတဲ့
ေျပာင္းလဲျခင္းေတြနဲ႕အတူ
ေမတၱာ သစၥာတရားဟာ
ရွားပါး ပစၥည္းထက္ ရွားပါးခ်ိန္မွာ
ယံုႀကည္ခ်က္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ားေတာ့
ေပါေပါသီသီ ပိုင္ဆိုင္ႏိုင္ခြင့္ရွိတယ္....။


ေအာင္ခိုင္ျမင့္( ေခတ္တံတိုင္းကို ထိုးေဖာက္ထြက္သြား ကဗ်ာျမင္းမ်ား ကဗ်ာစာအုပ္မွ )

How to search proxy by your self (site, IP & Port No.) ?

by Humanrights Myanmar on Tuesday, February 1, 2011 at 3:06am
ျပည္တြင္းက မိတ္ေဆြေတြအတြက္ က်ေနာ္တို႔ ဒီကေန တင္ေပးလိုက္တဲ့ proxy ဆိုဒ္ေတြ IP & Port ဆိုဒ္ေတြကို ခဏခဏအပိတ္ခံေနရတဲ့အတြက္ အခက္အခဲေတြ႕ေနၾကပါတယ္။ proxy  ေက်ာ္နည္း အသစ္မရခင္ မွာ ေတာ္ေတာ္ အခက္အခဲျဖစ္တယ္လို႔ ခဏခဏေျပာေနၾကပါတယ္။ တကယ္ေတာ့ ကိုယ္တုိင္ ရွာလို႔ရပါတယ္။  proxy ဆိုဒ္  ကို ကိုယ္တိုင္ ဆြဲလို႔ရပါတယ္။ (က်ေနာ္ႀကိဳးစားေနတယ္ မေအာင္ျမင္ေသးလို႔ပါ။ ေနာက္ပိုင္း အခ်ိန္ရရင္ proxy ဆိုဒ္ ကိုယ္တိုင္ေရးနည္းတင္ပါမယ္။) ကိုယ္တိုင္ရွာလို႔ရတဲ့နည္းေလးေတြကို ဒီေနရာကေန မွ်ေဝေပးၾကပါဖို႔ ေတာင္းတိုက္တြန္းပါရေစ။  proxy ကို ကိုယ္တိုင္ရွာတက္ရင္ ဘယ္ေလာက္ပိတ္ပိတ္ သနားတယ္ ေျပာလိုက္လို႔ရပါတယ္။

    * ၁။ google တို႔ yahoo တို႔မွာ appspot proxy ဆိုၿပီး႐ိုက္ထည့္ရွာလိုက္ပါ။ ဒါဆိုကိုယ့္စိတ္ႀကိဳက္ေ႐ြးၿပီး ေက်ာ္ခြႏိုင္ပါၿပီ။ ဒီ appspot proxy ဆိုတဲ့ စာသားေလးပဲမွတ္ထားရမွာပါ။

    *  ၂။ new proxy server IP address & HTTP Port ဆိုၿပီးရွာပါ။ သူက ရွာရတာနဲနဲ ခက္တယ္။ အခ်ိန္ေပးရမွာပါ။ google တို႔ yahoo တို႔မွာ စာမ်က္ႏွာ ၄ နဲ႔ ၅ ေလာက္မွာ ရွိတက္ပါတယ္။

    * ၃။ http://proxy.org/ ဆို Link ေလးနဲ႔ မိတ္ဆက္ေပးပါရေစ။ ေတာ္ေတာ္မိုက္ပါတယ္။ http://proxy.org/ ဆိုတဲ့ ဆိုဒ္ကို သြားရင္ ညာဘတ္မွာ Enter a URL to visit ဆိုၿပီး box တစ္ခုရွိပါတယ္။ အဲ့ဒီ box ရဲ႕ ေအာက္မွာ Choose one of 3,660 working proxies လို႔ ေရးထားပါတယ္။ ကိုယ့္စိတ္ႀကိဳက္ proxy ကို ေ႐ြးၿပီး click ေခါက္လိုက္ပါ။ proxy site အမ်ားႀကီးမွာ ကိုယ့္စိတ္ႀကိဳက္ ေ႐ြးၿပီး ေက်ာ္လို႔ ရပါတယ္။ ေတာ္ေတာ္ေလး အသံုးဝင္ပါတယ္။ လိပ္စာကလည္း မွတ္ရလြယ္ပါတယ္ proxy.org ပါ။ လက္တို႔ၿပီးေတာ့ မွ်ေဝေပးလိုက္ပါဦးဗ်ာ။

ITN အဖြဲ႔ဝင္မဟုတ္သူမ်ားပါ ဖတ္႐ႈႏိုင္ေစရန္ မွ်ေဝေပးလိုက္ပါတယ္။
Information & Technology Network facebook group မွ မွ်ေဝေပးျခင္းျဖစ္သည္။

ဘယ္လိုအေျပာင္းအလဲကိုေမွ်ာ္လင့္တာလဲ..ပူးသတ္မယ္ဆိုတဲ့သူေတြ...

ေနျပည္ေတာ္ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ အေဆာက္အအံုတြင္ တနလၤာေန႔က က်င္းပသည့္ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ အစည္းအေဝးအတြင္း ဥကၠ႒ ယဥ္ေက်းမႈဝန္ၾကီး ဦးခင္ေအာင္ျမင့္က--

ႏုိင္ငံေတာ္ ေအးခ်မ္းသာယာေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးေကာင္စီဟာ ဥပေဒေတြ ျပ႒ာန္းေပး႐ုံသာမက အေျမာ္အျမင္
ၾကီးမားၿပီး ေစတနာထက္သန္စြာနဲ႔ ၾကီးက်ယ္ခမ္းနားလွတဲ့ လႊတ္ေတာ္ အေဆာက္အအံုနဲ႔ အသုံးအေဆာင္မ်ား၊ ကုိယ္စားလွယ္ေတာ္မ်ားအတြက္ အစစ အဆင္ေျပေအာင္ စီစဥ္ေပးမႈမ်ားကုိ ေဆာင္ရြက္ထားေၾကာင္း ေတြ႔ၾကရပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဤျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ၾကီးက ႏုိင္ငံေတာ္
ေအးခ်မ္းသာယာေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးေကာင္စီကုိ အထူးေက်းဇူး ဥပကာရတင္ရွိပါေၾကာင္း ေလးစားစြာ ေျပာၾကားလုိပါတယ္။” ဟု ဦးခင္ေအာင္ျမင့္က ေျပာၾကားသြားသည္။

တပ္မေတာ္ စိတ္ဓာတ္ စစ္ဆင္ေရးဌာန အၾကီးအကဲေဟာင္း အၿငိမ္းစား ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ခင္ေအာင္ျမင့္မွာ သေဘာထား တင္းမာသူဟု လူသိမ်ားၿပီး ၂ဝဝ၃ ဒီပဲယင္းအေရးအခင္း ကြပ္ကဲရာတြင္ ပါဝင္ခဲ့သူဟု စြပ္စြဲခံရသည္။
http://www.mizzimaburmese.com