Wednesday, February 23, 2011

ကိုသန္း၀င္း (ရ.က.သ. ၈၈ )ေျပာတဲ့ ကိုဖုန္းေမာ္ ကစတဲ့ ၈၈၈၈

two headed snake and Surprising Rock
Loading images... Please wait...


www.kute-group.blogspot.com
www.kute-group.blogspot.com
www.kute-group.blogspot.com
www.kute-group.blogspot.com
www.kute-group.blogspot.com
www.kute-group.blogspot.comေဆာ္ဒီကေက်ာက္တံုး မိနစ္30ေလထဲႀကြတက္တဲ့ အံ့ႀသဖြယ္ျဖစ္ရပ္-
See this miracle...........its unbelievable!!!
imagesSurprising Rock
A huge rock in a village of Al-Hassa region, SAUDI ARABIA raises 11 cms from the ground level once in a year during the month of April and stays elevated for about 30 minutes !!!

They say that 17 years ago, one terrorist was shot dead behind this rock as he was hidden there. This encounter happened in the month of April 1989. You can see the fresh blood stains on the rock. Most surprisingly, when the rock raises from the ground, these stains become darker, fresher and wet. Local residents tried to wipe off the stains several times, but after some time it appears again on the rock automatically......
isn't it astounding ?

Have a look....

အေခါက္အေပြး၊ အေသြးအေရာင္ႏွင့္ေစ့ထားသည့္တံခါး (မ်ိဳးျမင့္ခ်ိဳ)

by Myo Myint on Sunday, February 20, 2011 at 12:09pm


က်ေနာ္စစ္သင္တန္းတက္ေတာ့ စက္ပစ္ကြင္းဆင္းရ၏။ ကိုက္သံုးရာအကြာတြင္ ေလးေပပစ္မွတ္ကိုေထာင္ထားၿပီး တေယာက္ကို က်ည္ဆံ ၅ေတာင့္ႏုန္းျဖင့္ ပစ္မွတ္၏ဗဟိုခ်က္တည့္တည့္ကို ပစ္ခိုင္းျခင္း။ ၅ေတာင့္လံုး မွန္ေအာင္ပစ္ႏိုင္သူအား “က်ည္စု”ဆု ေပး၏။ ၅ေတာင့္လံုး မွန္သူမ်ားလည္းရွိ၏။ ဗဟိုကိုထိတန္သေလာက္ထိၿပီး ေလးေပပစ္မွတ္၏ အျခားေနရာမ်ားကို ထိသည္မ်ားလည္းရွိ၏။ ရည္ရြယ္ ခ်က္က “ဗဟိုခ်က္ကို ပစ္ရန္ႏွင့္ထိေရး”။

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု၊ ဥေရာပသမဂၢႏွင့္ႏိုင္ငံအခ်ိဳ႔က န.ဝ.တ၊ န.အ.ဖ စစ္အုပ္စုထိပ္သီးမ်ား၊ ေဆြေတာ္မ်ိဳးေတာ္မ်ား၊ ယင္းတို႔၏ ပုလင္းတူဗူးဆို႔မ်ားအေပၚ ပစ္မွတ္ထားၿပီး စီးပြားေရးအပိတ္အဆို႔ အဟန္႔အတားလုပ္ထားသည္ကို လူတိုင္းသိၿပီးသားျဖစ္၏။ ထိုတြင္ ယင္း တို႔၏ႏိုင္ငံျခားဘဏ္မ်ားရွိ ေငြသားႏွင့္အျခားအပ္ႏွံထားသည့္ပစၥည္းမ်ားပါ ထုတ္မရေတာ့။

န.အ.ဖက ထိုလုပ္ေဆာင္မႈကို “စီးပြားေရးပိတ္ဆို႔မႈ” ဆိုသည့္ေဝါဟာရျဖင့္ လူထုအားမိႈင္းတိုက္၏။ ဗူးလံုးနားမထြင္းျဖစ္ေအာင္ လုပ္ ထား၏။ လူထုနားတြင္ “စီးပြားေရးပိတ္ဆို႔မႈ” ဟုၾကားလိုက္သည္ႏွင့္ စိတ္တြင္ “ငါတို႔ကိုပိတ္ဆို႔ထားတာပါလား” ခံစားေစလိုရင္းျဖစ္၏။ သေဘာက “ဗဟိုခ်က္အားခ်ိန္၍ ပစ္ျခင္းႏွင့္ထိေရး” ကို “ေလးေပပစ္မွတ္အား ပစ္ျခင္းႏွင့္ထိေရး” ျဖစ္သေယာင္ ဝါဒျဖန္႔ျခင္း။

တေလွ်ာက္လံုး သူတို႔ကိုင္ထားသည့္ မီဒီယာမ်ားမွ “စီးပြားေရးပိတ္ဆို႔တာ တို႔မမႈပါ” ဟု ကေယာင္ကတမ္း ေအာ္သံမ်ားညံေန ေအာင္ၾကားရသလို၊ တဖက္မွလည္း “စီးပြားေရးပိတ္ဆို႔မႈေၾကာင့္ တိုင္းျပည္ႀကီးဘယ္ေလာက္ပ်က္စီး” ဟုေျပာေနျပန္၏။ မည္သို႔ နားလည္ရ မည္နည္း။ မမႈသူသည္ နာက်င္သည္ဟုၿငီးတြားၿပီး ပ်က္စီးပါၿပီဟုမေျပာ။

“တိုင္းျပည္ႀကီးပ်က္စီး”ေနသည္မွာလည္းမွန္၏။ “စီးပြားေရးပိတ္ဆို႔မႈ” အလုပ္ခံထားရသည္လည္းမွန္၏။ သို႔ေသာ္ “စီးပြားေရးပိတ္ ဆို႔မႈႏွင့္တိုင္းျပည္ႀကီးပ်က္စီးျခင္း” ကို တတြဲတည္းၾကည့္ပါက “လံုးရိုက္သည့္အျမင္ႏွင့္ေဝဝါးသည့္ေကာက္ခ်က္” သာထြက္မည္။ ၁၉၆၂မွ ၁၉၈၈ အထိ ဗမာျပည္ကို ဘယ္သူမွစီးပြားေရးအပိတ္အဆို႔မလုပ္။ မရွိ။ တခ်ိန္က အေရွ႔ေတာင္အာရွတြင္ အႂကြယ္ဝဆံုးတိုင္းျပည္သည္ ဘာ ေၾကာင့္ ၁၉၈ဝ ဝန္းက်င္ေရာက္ေတာ့ “ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈအနိမ့္ဆံုးႏိုင္ငံ”စာရင္းဝင္သြားရသနည္း။ တိုင္းျပည္ႀကီးပ်က္စီးရ၏။ မည္သူ ဖ်က္ဆီး သနည္း။

ဒီဘက္ေခတ္ ႏွစ္ ၂ဝ က်ေတာ့ ဘာေၾကာင့္အပိတ္အဆို႔ေတြ ႀကံဳလာရသနည္း။ ဒီဘက္ေခတ္ အႏွစ္ ၂ဝ ခရီးတြင္ တိုင္းျပည္ႀကီး ပို၍ယိုယြင္းပ်က္စီးလိုက္လာသည္မွာ ေျပာစရာမရွိ။ ျပည္ပထြက္အလုပ္လုပ္ၾကရသူမ်ား၊ တတိယႏိုင္ငံတြင္အေျခခ်ေနရသူမ်ား၊  ျပည့္တန္ဆာ မ်ား၊ အိမ္ေဖၚမ်ား၊ ဒုစရိုက္မႈမ်ား၊ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား၊ အဓမၼလုပ္အားေပး၊ ကေလးစစ္သား၊ ေပၚတာ၊ ေတာင္းရမ္းစားေသာက္ရသူမ်ား၊ ေရာဂါဘယမ်ား၊ မူးယစ္ေဆးဝါး၊ တေၾကာ့ျပန္ျပည္တြင္းစစ္ စသည္တို႔ႏွင့္ လံုးလည္လိုက္ေနကာ အဆင္းေရာအခ်င္းပါ အဖ်က္ဆီးခံေနရ၏။ ခါးမလွဝမ္းမဝ။ ႏိုင္ငံႏွင့္လူမ်ိဳး၏ဥပဓိ (Identity of nation and nationality) ျမင္မေကာင္းေအာင္ပံုပ်က္ရ၏။ မည္သူဖ်က္သနည္း။

ယခု သူတို႔ လမ္းျပေျမပံုေနာက္ဆံုးေျခလွမ္း ၿပီးလုၿပီ။ ယခင္က သူတို႔ေျပာခ်င္သည့္စကားကို သူတို႔ႏႈတ္ကထြက္ရ၏။ ယခု သူတို႔ စကားအတြက္ပါးစပ္အငွားလည္းရၿပီ။ လႊတ္ေတာ္တြင္းက အငွားပါးစပ္တို႔ကိုေျပာခိုင္း၏။ ေျပာလည္းေျပာ၏။ ပါးစပ္အငွားႏွင့္ေျပာတာက “တာ” ပိုသြားမည္ကိုလည္းသိ၏။ သူတို႔တုန္းက “တို႔မမႈပါ” ႏွင့္ “တိုင္းျပည္ႀကီးပ်က္စီး”ေလာက္ပဲ ေျပာလို႔ရသည္။ ေျပာလို႔ေကာင္းသည္။ အငွားပါးစပ္ႏွင့္က်ေတာ့ “တို႔မမႈပါ” ထဲ့ေျပာလို႔မေကာင္း။ မျဖစ္။ ဆိုေတာ့ “ဘာမွမထိေရာက္ပါ” “လူထုသာနာသည္” ဆိုၿပီး ျပင္ေျပာခိုင္းရ၏။

လူထုက အခုမွေကာက္ကာငင္ကာ “ထ”နာျခင္းမဟုတ္။ ၆၂ ခုကတည္းက နာလာသည့္ အနာေဟာင္းအနာေဆြး။ ေသြးတိတ္ဖို႔ ခက္၏။ အနာ၏ဇစ္ျမစ္ကိုသိသိႏွင့္ ေဆးခ်က္မွန္ကိုမေပးပဲ ေရမန္းဆီမန္း ဥံဳဖြအပ္ခ်ေလာင္းျဖင့္မရ။ ေနာက္တခ်က္က မထိေရာက္ဆိုျခင္း။ မွန္၏။ စီးပြားေရးပိတ္ဆို႔မႈတခုတည္းျဖင့္ ႏိုင္ငံတခု၏စီးပြားေရး၊ ႏိုင္ငံေရးအေဆာက္အဦတခုလံုး ေျပာင္းလဲသြားရသည့္သာဓက ကမၻာေပၚ တြင္မရွိခဲ့။ ေခါင္းေဆာင္တို႔၏ ႏိုင္ငံေရးေရခ်ိန္ႏွင့္အဆံုးအျဖတ္၊ လူထု၏လိုက္ပါႏိုင္မႈ၊ ႏိုင္ငံတကာအခင္းအက်င္းႏွင့္အေျခအေန စသည္တို႔ ကို ပိတ္ဆို႔မႈႏွင့္ေပါင္းစပ္ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္သာ အေျပာင္းအလဲျဖစ္ရ၏။

၅ ေတာင့္လံုးမမွန္သျဖင့္ မထိေရာက္ဟု ေျပာလို႔မျဖစ္။ မထိေရာက္ဆိုလွ်င္ ဘာလို႔အခ်ိန္ကုန္လူပန္းအာေညာင္းခံကာ “ရုပ္ေပးပါ၊ ရုပ္ေပးပါ” ဟု အငွားပါးစပ္တို႔က တစာစာေအာ္ၾကရသနည္း။ ရွင္းပါသည္။ အေရာင္အေသြး အေမႊးအေတာင္တူသည့္ငွက္မ်ား အုပ္စုဖြဲ႔ပ်ံသန္း ၾကျခင္းျဖစ္၏။

ပိတ္ထားတာကိုဖြင့္ေပးပါဟု ေအာ္ေနျခင္းသည္ လက္ေတြ႔ႏိုင္ငံေရး၏ ပကတိလိုအပ္ခ်က္မဟုတ္။ အေထြေထြလြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာ ခြင့္ျဖင့္ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားလႊတ္ေပးရန္၊ ေတာတြင္းကျပန္လာလိုသူမ်ား ေဘးသီရန္မချပန္လာႏိုင္ရန္၊ ၊ အခ်ိန္ကာလတခုသတ္မွတ္ၿပီး ျပည္တြင္းစစ္ရပ္စဲေရး ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ အမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ားလုပ္ရန္သာ လက္ေတြ႔၏ေတာင္းဆို လိုအပ္ခ်က္ျဖစ္၏။ ထိုသို႔ဆိုလွ်င္ ဖြင့္ေပးပါ ေျပာစရာမလို။ ေစ့ထားသည့္တံခါး အလိုလိုပြင့္၏။
မ်ိဳးျမင့္ခ်ိဳ

စီးပြားေရးပိတ္ဆို႔မႈ အျမန္ဆံုး ရပ္သိမ္းေပးပါ

အထူးေၾကၿငာခ်က္
ျပည္ေထာင္စုႀကီးအတြင္းတြင္ စီးပြားေရးတိုးတက္စိမ္႔ေသာငွာ ႏိုင္ငံေတာ္မွ အစဥ္အၿမဲ ေတြးေတာ ႀကံဆလွ်က္ ရွိရာ ယေန႔တြင္ ေခတ္မီမီ ဒီမိုကေရစီ ႏိုင္ငံေတာ္သစ္၏ စီးပြားေရး စနစ္ကို တည္ေဆာက္ရန္ ေအာက္ပါ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို အင္တိုက္အားတိုက္ ေဆာင္ရြက္လွ်က္ ရွိေနပါသည္။
ေခတ္မီေသာ ႏိုင္ငံတကာႏွင္႔ ေလွ်ာ္ညီေသာ စီးပြားေရးစနစ္ ေပၚထြန္းေစရန္ အလို႔ငွာ ႏိုင္ငံေတာ္မွ တာ၀န္ယူထားေသာ လုပ္ငန္းရပ္ အသီးသီးတို႔ကို ျပည္သူျပည္သားတို႔ လြတ္လပ္စြာ လုပ္ပိုင္ခြင္႔ ရေစေသာ အလို႔ငွာ ပုဂၢလိကပိုင္လုပ္ငန္းမ်ားလႊဲေျပာင္းေပးအပ္ျခင္း ကိုေဆာင္ရြက္ပါသည္။ ယင္းႏွင္႔ဆက္စပ္လွ်က္ရွိေသာ လုပ္ငန္းဆိုင္ရာမ်ားကိုလည္း ေအာက္ပါအတိုင္း ေဆာင္ရြက္ဦးမည္ျဖစ္ပါသည္။
(၁)မၾကာမီ အခ်ိန္အတြင္းတြင္ လမ္းေဘး ကြမ္းယာဆိုင္မ်ားကို အမ်ားဆိုင္ ေလလံစနစ္ျဖင္႔ လႊဲေျပာင္းေပးမည္ျဖစ္ပါသည္။ ယင္းႏွင္႔အတူ မုန္႔ျပားသလပ္ဆိုင္၊ အေႀကာ္စံုဆိုင္ မ်ားကိုလည္း လႊဲေျပာင္းေပးအပ္မည္ျဖစ္သည္။
(၂)မၾကာမီ အခ်ိန္အတြင္းတြင္ ဇီးထုပ္စက္ရံု၊ အာလူးေၾကာ္စက္ရံု၊ ငရုတ္သီးမႈံေလွာ္စက္ရံု ႏွင္႔ အျခားအျခားေသာ စက္ရံုႀကီးမ်ားကို က်ယ္ျပန္႔ေသာ ပုဂၢလိက လုပ္ပိုင္ခြင္႔မ်ားအျဖစ္ ခ်မွတ္ေပးမည္ျဖစ္ပါသည္။
(၃)မၾကာမီ အခ်ိန္အတြင္းတြင္ ရပ္ကြက္လမ္းမႀကီးမ်ား၊ အိမ္ေနာက္ေဖး လမ္းၾကားမ်ား၊ အမိႈက္ပံုလမ္းမ်ား၊ လယ္ကြင္းလမ္းမ်ား၊ လမ္းႀကိဳ၊ လမ္းၾကား၊ လမ္းေျမွာင္၊ လမ္းလွ်ိ မ်ားကိုလည္း ပုဂၢလိက လုပ္ပိုင္ခြင္႔မ်ားအျဖစ္ လႊဲေျပာင္းေပးအပ္ေတာ႔ မည္ျဖစ္ပါသည္။
(၄)ယင္းလမ္းမ်ားေပၚတြင္ေမာ္ေတာ္ယဥ္မ်ားရပ္ျခင္း၊ ကုန္တင္ကုန္ခ်ျပဳလုပ္ျခင္း၊ (ဥပမာ- လက္ဖက္ရည္ဆိုင္ေရွ႔တြင္ ဆိုင္ကယ္ရပ္ကာ ပါဆယ္ လွမ္း၀ယ္ျခင္း မွအစျပဳကာ) လမ္းရပ္ခ ေကာက္ခံျခင္းမ်ားကိုမူ သီးသန္႔ ေလလံစနစ္ျဖင္႔ လႊဲေျပာင္းေပးဦးမည္ျဖစ္ပါသည္။
(၅)ေရစည္လွည္းတြန္းလုပ္ငန္း၊ ဆိုက္ကားသယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးလုပ္ငန္း၊ ကူလီထမ္းျခင္း လုပ္ငန္း မွ အစ သူေတာင္းစားလုပ္ငန္းမ်ားအထိ လုပ္ငန္းအ၀၀ တို႔ကို ေရစည္လွည္း အင္တာပရိုက္စ္ မ်ားအျဖစ္လည္းေကာင္း၊ ဆိုက္ကားေကာ္ပိုေရးရွင္းမ်ားအျဖစ္လည္းေကာင္း၊ သူေတာင္းစား ဂရုပ္ေအာ႔ဖ္ ကမ္ပနီမ်ားအျဖစ္လည္းေကာင္း တရား၀င္ လိုင္စင္မ်ားျဖင္႔ ခ်မွတ္ေပးႏိုင္ရန္ ေနာင္လာမည္႔ လႊတ္ေတာ္တြင္ စီးပြားေရးဆိုင္ရာ မူ၀ါဒပညာရွင္ႀကီးမ်ားက သံုးသပ္ေဆြးေႏြးေပးမည္ျဖစ္ပါသည္။
(၆)မူပိုင္ခြင္႔မ်ားႏွင္႔ပက္သက္ၿပီးလည္း ၀က္သားဒုတ္ထိုး အျမန္ႏူးအိေစေသာနည္းလမ္း မူပိုင္ခြင္႔၊ မုန္လာဥခ်ဥ္ရည္ဟင္းခ်က္ရာတြင္ မုန္လာဥအနံ႔မထြက္ေစေသာနည္းလမ္း မူပိုင္ခြင္႔၊ ဖေယာင္းတိုင္ တစ္တိုင္တည္းျဖင္႔ တစ္ညလံုး အိမ္စာလုပ္ႏိုင္ေသာ နည္းလမ္းဆိုင္ရာ မူပိုင္ခြင္႔ စသည္ျဖင္႔  မူပိုင္ခြင္႔ဆိုင္ရာ ဥပေဒမ်ားကိုလည္း သတ္မွတ္ေပးမည္ျဖစ္ပါသည္။
(၇)ႏိုင္ငံတကာႏွင္႔ ရင္ေဘာင္တန္းႏိုင္ေစရန္အလို႔ငွာ ေကာက္ညွင္းေပါင္းအိတ္စပို႔၊ ပဲျပဳတ္အိတ္စပို႔၊ ထမင္းဆီဆမ္း အိတ္စိပုိ႔၊ စသည္ျဖင္႔ အင္တာေနရွင္နယ္ အိတ္စပို႔ လုပ္ငန္းမ်ားလုပ္ပိုင္ခြင္႔ကို လည္း ခ်မွတ္အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ပါသည္။
(၈)ေခတ္မီေသာ ဒီမိုကေရစီ စနစ္က်င္႔သံုးသည္႔ ႏိုင္ငံေတာ္ ျဖစ္သည္ႏွင္႔ အညီ အခြန္ဆိုင္ရာ ဥပေဒမ်ားကိုလည္း ေအာက္ပါအတိုင္းေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ပါသည္။
  • ကိုယ္႔ထမင္းကိုယ္စားတာ ဘာျဖစ္လဲ ဟုေျပာဆိုပါက မိမိထမင္း မိမိစားသည္႔အတြက္ စားသံုးသူ အခြန္ေပးေဆာင္ရမည္ျဖစ္သည္။ (ႏိုင္ငံေတာ္မွေကၽြးေသာထမင္းကိုစားသည္ဟုေျပာပါရန္)
  • အမ်ားသံုးအိမ္သာမ်ားတြင္ ၀င္ေရာက္သံုးစြဲပါက သံုးစြဲခႏွင္႔အတူ စားသံုးသူ အခြန္ေငြအျဖစ္ ယင္းသံုးစြဲခမွ (၃) ရာခိုင္ႏႈန္းကိုေပးေဆာင္ရမည္ျဖစ္ပါသည္။ အေပါ႔သြားလွ်င္ (၂) ရာခိုင္ႏႈန္း၊ အေလးသြားလွ်င္ (၃) ရာခိုင္ႏႈန္း။ အဆင္႔ျမင္႔ အဲယားကြန္း ေလေအးေပးစက္ တပ္ဆင္ထားေသာ အိမ္သာသံုးစြဲပါက ပိုမိုေပးေဆာင္ရမည္ျဖစ္သည္။
  • လမ္းေဘးေစ်းသည္မ်ားျဖစ္ပါက (၁) ေစ်းေကာက္၊ (၂) ၿမိဳ႔ေတာ္စည္ပင္အလွဴခံ၊ (၃) ရပ္ကြပ္ရံပံုေငြ အလွဴခံ၊ (၄) ၿမိဳ႕နယ္ ရံပံုေငြ အလွဴခံ၊ (၅) တိုင္းေဒသႀကီးရံပံုေငြ အလွဴခံ စသည္ျဖင္႔ ေပးေဆာင္ရမည္ျဖစ္ၿပီး မိမိတို႔ ေရာင္းရေငြမ်ားမွ ၀င္ေငြခြန္မ်ားကိုလည္း ေပးေဆာင္ရမည္ျဖစ္သည္။ ၀င္ေငြခြန္ ေပးေဆာင္ၾကရန္ ဥပမာ- ကြမ္းယာတစ္ယာေရာင္းရလွ်င္ ၀င္ေငြခြန္မွ (၁%)၊ ယင္းကြမ္းယာတြင္ ဗမာေဆး၊ ဖာလာ ျဖင္႔ယာထားပါက (၂%)၊ ႏွပ္ေဆးရည္ အုန္းသီးေၾကာ္ျဖင္႔ ယာထားပါက (၃%) စသည္ျဖင္႔ အမ်ိဳးအစားအလိုက္ ၀င္ေငြခြန္ ေဆာင္ရန္လိုပါသည္။ (ပလက္ေဖာင္းေပၚတြင္ ေစ်းေရာင္းပါက ပလက္ေဖာင္းေၾကးအျဖစ္ ထပ္မံ အခြန္ေဆာင္ရမည္ျဖစ္သည္)
ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား၊ သဘာ၀သယံဇာတ လုပ္ငန္းမ်ား၊ စြမ္းအင္ဆိုင္ရာလုပ္ငန္းမ်ား စသည္ျဖင္႔ ေသးသိမ္ေသးမႊားေသာ လုပ္ငန္းမ်ားတို႔မွာမူ လုပ္ငန္းေသးမ်ား ျဖစ္သျဖင္႔ အလြန္တရာ အႏၱရာယ္မ်ားလွပါသည္။ ထို႔ေၾကာင္႔ ယင္းလုပ္ငန္းမ်ားကိုမူ အျခားေသာလုပ္ဖူးလုပ္စ ရွိသူမ်ားမွအပ ျပည္သူတို႔ကိုလုပ္ပိုင္ခြင္႔မ်ား ခ်မွတ္ေပးျခင္း မျပဳပါရန္ လႊတ္ေတာ္မွ ျပည္သူတို႔ အက်ိဳးေမွ်ာ္ကိုးကာ ဆံုးျဖတ္ထားပါသည္။
ယင္းသို႔ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရမွ အင္တိုက္အားတိုက္ ေဆာင္ရြက္ေနေသာ္ျငားလည္း အေနာက္ႏိုင္ငံႀကီးမ်ားမွ စီးပြားေရးပိတ္ဆို႔ထားသည္႔အတြက္ေၾကာင္႔ ျပည္သူမ်ားအေနျဖင္႔  အေမရိကန္ ဂ်ံဳမႈံျဖင္႔ ျပဳလုပ္ထားေသာ ပလာတာမ်ား၊ အဂၤလန္ႏိုင္ငံမွ ၾကက္ဥမ်ား၊ ဂ်ာမဏီ ႏိုင္ငံတြင္ စိုက္ပ်ိဳးေသာ ဥေရာပကန္စြန္းရြက္မ်ား၊ မက္ဆီကို အေမႊးအႀကိဳင္ျဖင္႔ ယာထားေသာ ကြမ္းယာမ်ား၊ စပိန္ႏိုင္ငံထုတ္ ဘဲဥမ်ား၊ နယူးဇီလန္ မုန္႔ျပားသလပ္မ်ား၊ ရုရွား ႏိုင္ငံထုတ္ ေထြးညိဳမ်ား စသည္တို႔ကို အျခားႏိုင္ငံတိုင္းျပည္မ်ားနည္းတူ စားသံုးႏိုင္ခြင္႔မရွိေသးဘဲ အေထြေထြ ကုန္ေစ်းႏႈန္းမ်ားျဖစ္ေသာ ကန္စြန္းရြက္၊ စားေတာ္ပဲ၊ ၾကက္ဥ၊ ၾကက္သား၊ ဘဲဥ၊ ၀က္သား၊ ဒိန္ညင္းသီး၊ ခရမ္းသီး၊ ေဂါရခါးသီး၊ ၾကက္သြန္၊ ပဲမ်ိဳးစံု၊ ၀ါ၊ ႏွမ္း၊ ၀ါဂြမ္း၊ ခဲမျဖဴ၊ အျဖိဳက္နက္၊ ဂုဏ္ေလွ်ာ္၊ ေက်ာက္စိမ္း၊ နီလာ၊ ပတၱျမား၊ စသည္စသည္တို႔သာမက အျခားအျခားေသာ ေစ်းႏႈန္းမ်ားမွာလည္း ႀကီးျမင္႔လွ်က္ ရွိေနသည္ကို တိုင္းသူျပည္သား အားလံုး သိရွိၿပီး ျဖစ္ပါသည္။
အေနာက္ႏိုင္ငံႀကီးမ်ား၏ စီးပြားေရပိတ္ဆို႔မႈေၾကာင္႔ ျပည္သူမ်ားအဆင္မေျပျဖစ္ရသည္ကို လက္ေတြ႔အားျဖင္႔ အထက္ပါ အခ်က္မ်ားက ေဖာ္ျပေနေၾကာင္း မိမိတို႔မွ ဆန္းစစ္သိရွိရပါသည္။ ထုိ႔ေၾကာင္႔ ယင္းစီးပြားေရး ပိတ္ဆို႔မႈ ၾကီးကို အျမန္ဆံုး ဖယ္ရွားေပးပါရန္ ျပည္သူမ်ားက ၀ိုင္း၀န္း ေတာင္းဆိုၾကပါဟု ကၽြန္ေတာ္မ်ားက ျပည္သူ႔အက်ိဳးေမွ်ာ္ကိုးကာ ေလးစားစြာ ပန္ၾကား ေတာင္းပန္ ေမတၱာရပ္ခံအပ္ပါသည္။

ေလးစားစြာျဖင္႔
ျပည္ေထာင္စု လူနည္းစု ၀ၿဖိဳးေရးပါတီ

‘အာဇာနည္’ အျဖစ္နဲ႔ ေသမည္ဟု ၇၈ မိနစ္ ၾကာ ရူးေၾကာင္ေၾကာင္ မိန္႔ခြန္း ကဒါဖီ ေျပာ

E-mail Print PDF
“ဒီတိုင္းျပည္ဟာ က်ဳပ္တိုင္းျပည္၊ က်ဴပ္အဘိုးအဘြား ေတြ ေပးခဲ႔တဲ႔ တိုင္းျပည္၊ က်ဴပ္ေသြး ေနာက္ဆံုး တစက္ က်တဲ႔အထိ ဆက္တိုက္သြားမယ္။ ပုန္ကန္သူေတြကို တစ္အိမ္တက္ဆင္း ေျမလွန္ရွင္းမယ္။ အာဇာနည္
သူရဲေကာင္းဘ၀နဲ႔ က်ဴပ္ေသမယ္” ဆိုျပီး ၄၁ ႏွစ္ၾကာ လစ္ဗ်ားႏိုင္ငံကို အုပ္ခ်ဳပ္ေနသူ၊ အသက္ ၆၈ ႏွစ္ရွိ မြမ္မာ ကဒါဖီက အဂၤါေန႔ တြင္ ၇၈ မိနစ္ၾကာ ေတာင္စဥ္ေရမရ မိန္႔ခြန္းရွည္ကို ေဒါၾကီးေမာၾကီး ေအာ္ဟစ္ ေျပာဆိုသြားခဲ႔သည္။
ရွစ္ရက္ၾကာ ဆႏၵျပသူမ်ားက လစ္ဗ်ားႏိုင္ငံ အေရွ႕ဘက္ျခမ္းကို သိမ္းပိုက္ထားခ်ိန္တြင္ ကဒါဖီ ရဲ႕မိန္႔ခြန္းကို လစ္ဗ်ား ရုပ္သံကေန တိုက္ရိုက္လႊင္႔သြားျခင္း ျဖစ္သည္။ ကဒါဖီက ညိဳညစ္ညစ္ အ၀ါေရာင္ ေခါင္းေပါင္းနဲ႔ သကၤန္း၀တ္ရံုကို ျခံဳပတ္ ထားသည္။ ၁၉၈၆ ခုႏွစ္ အေမရိကန္ ေလေၾကာင္း တိုက္ခိုက္မွႈေၾကာင္႔ ပ်က္ဆီးသြားတဲ႔ ႏွစ္ထပ္ အေဆာက္အဦ ပ်က္ၾကီး ထဲကေန စတန္႔ထြင္ မိန္႔ခြန္းေျပာခဲ႔ျခင္း ျဖစ္သည္။
သူ႔မိန္႔ခြန္းမွာ ျမန္မာျပည္မွ အာဏာရွင္ ဦးေန၀င္း ဆင္းေပးခါနီး “စစ္တပ္က ဘယ္ေတာ႔မွ မိုးေပၚေထာင္မပစ္ဘူး၊ ပစ္ရင္ တည့္တည့္ပစ္တယ္” ဆိုတဲ႔ လူထုကို စိန္ေခၚသံမ်ဳိးနဲ႔ ဆင္ေနျပီိး၊ န၀တ ဥကၠဌ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွႈးၾကီး ေစာေမာင္ ျပဳတ္ခါနီး ရူးေၾကာင္ေၾကာင္ မိန္႔ခြန္းရွည္လို ေတာင္ေရာက္ေျမာက္ေရာက္ စိတ္ဂဃာမျငိမ္ျဖင္႔ ေျပာဆိုျခင္းမ်ဳိး ျဖစ္ေနသည္။ စကား ေျပာရင္း စာအုပ္ေတြ ေကာက္ဖတ္ျပသည္။ အေနာက္ႏိုင္ငံ ေအးဂ်င္႔ ‘ၾကြက္ေတြ’ က လစ္ဗ်ားကို မျငိမ္မသက္ ျဖစ္ေအာင္ ထိုးေမႊဖ်က္ဆီးေနတယ္ ဟု အျပစ္တင္လုိက္ေသးသည္။
လက္ရွိ လစ္ဗ်ားရဲ႕ ၀ရုန္းသုန္းကား အေျခအေနကို သံုးသပ္ခန္႔မွန္းႏိုင္စြမ္းမရွိဘဲ ကဒါဖီက ဘ၀င္စိတ္နဲ႔ ေၾကာက္စိတ္ ေရာမႊန္ေနျပီး “မြမ္မာ ကဒါဖီ ဆိုသူမွာ သမိုင္းရွိတယ္၊ ခုခံႏိုင္စြမ္းရွိတယ္၊ ေတာ္လွန္ေရး ရွိတယ္၊ ဂုဏ္ေရာင္ေျပာင္မွႈ ရွိခဲ႔တယ္” ဟုလည္း ထစ္ထစ္ေငါ႔ေငါ႔ ဗလံုးဗေထြးနဲ႔ ေအာ္ဟစ္ရင္း ဗင္နီဇြဲလားကို ထြက္ေျပးမယ္ဆိုတဲ႔ ေကာလဟာလ မဟုတ္ေၾကာင္း ေျပာဆိုခဲ႔သည္။ ေက်ာင္းသားေတြကိုလည္း “က်ဴပ္ဘက္နဲ႔ေပါင္းရင္ စေကာလားရွစ္ ေပးမယ္” ဟုလည္း မက္လံုးေပးလိုက္ေသးသည္။
လစ္ဗ်ားႏိုင္ငံ အေရွ႕ဘက္ျခမ္းကို သိမ္းပိုက္ထားတဲ႔ AK-47 ကိုယ္စီ ကိုင္ထားသူ ဆႏၵျပလူထုက လမ္းေပၚ ေတြကေန သူ႔မိန္႔ခြန္းကို နားေထာင္ျပီးေနာက္၊ နာရီပိုင္း အတြင္း အျပတ္ျဖဳတ္ပစ္မယ္ဟု ေၾကြးေၾကာ္ေအာ္ဟစ္ ၾကသည္။ အခ်ဳိ႕က  စစ္တပ္ လက္နက္တိုက္မ်ားကို ၀င္စီးၾကသည္။ မေန႔က ထရီပိုလီျမိဳ႕ေတာ္တြင္ ဆႏၵျပ သူ ၆၅ ဦး ေသဆံုးခဲ႔ျပီး၊ ဘန္ဂါဇီ ျမိဳ႕တြင္ ၂၃၃ ေက်ာ္ ေသဆံုးခဲ႔သည္။ ရွစ္ရက္အတြင္း ဆႏၵျပသူ ၈၀၀ ေက်ာ္ ေသဆံုးခဲ႔ သည္ဟု Human Rights Watch အဖြဲ႔က ခန္႔မွန္းသည္။
အေမရိကန္ စီနိတ္တာ ဂြ်န္ကယ္လီ က “ေခြးရူး နာရီပိုင္းပဲ ခံေတာ႔မယ္” ဆိုျပီး ကဒါဖီ ဆင္းရေတာ႔မယ္႔အေၾကာင္း CNN သတင္းဌာနတြင္ သံုးသပ္ခဲ႔သည္။ လစ္ဗ်ား ျပည္ထဲေရး၀န္ၾကီး  ႏွႈတ္ထြက္သြားျပီး ဆႏၵျပသူမ်ားႏွင္႔ ပူးေပါင္းလိုက္သည္။ တရုတ္ႏိုင္ငံ ေပက်င္းရွိ လစ္ဗ်ားသံအမတ္၊ ဘဂၤလားေဒ႔ရွ္ရွိ သံအမတ္၊ အေမရိကန္ႏိုင္ငံဆိုင္ရာ လစ္ဗ်ားသံအမတ္၊ ကုလသမဂၢဆိုင္ရာ လစ္ဗ်ား သံအမတ္တို႔က ကဒါဖီ ဆင္းေပးဖို႔နဲ႔ ‘လူသားထုအေပၚ က်ဴးလြန္တဲ႔ ရာဇ၀တ္မွႈ’ အတြက္ ကုလသမဂၢတပ္မ်ား ၾကား၀င္ဖို႔ ပူးတြဲေၾကျငာခ်က္ ထုတ္ခဲ႔ၾကသည္။
ကုလသမဂၢ လံုျခံဳေရးေကင္စီက အာရပ္ေတာ္လွန္ေရးမ်ား ဆက္တိုက္ျဖစ္ေနစဥ္အတြင္း ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၀ ရက္ေန႔က ပထမ ဆံုးအၾကိမ္ တံခါးပိတ္ အေရးေပၚအစည္းအေ၀း လုပ္ခဲ႔သည္။ ကုလသမဂၢ အေထြေထြအတြင္းေရးမွႈးခ်ဳပ္ ဘန္ကီမြန္းက လစ္ဗ်ားအစိုးရဲ႕ အျပစ္မဲ႔ လူသားထုအေပၚ က်ဴးလြန္တဲ႔ ရက္စက္မွႈကို လံုး၀ လက္မခံႏိုင္ေၾကာင္း ေျပာဆိုျပီး၊ အေမရိကန္ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္ မို္က္ခ္ မူလန္က ‘လစ္ဗ်ား စစ္တပ္က သူ႔ျပည္သူေတြကို သတ္ျဖတ္ေနတာ ျပင္ပ ကမၻာက လံုး၀ လက္ပိုက္ၾကည့္ေနမွာ မဟုတ္ဘူး” ဟု ၀င္ေရာက္ထိန္းသိမ္းမယ္႔ အရိပ္အျမြက္စကား ေျပာၾကားလိုက္သည္။
ေမာကၡ ႏိုင္ငံတကာသတင္း Source: CNN & The New YorK Times
http://www.maukkha.org/

ARBOURFIELD ., LTD.ကုမၸဏီမွ ဒုဗိုလ္မွဴးႀကီး စိန္ေဖ (ျငိမ္း) ျပည္ပသို႔ လိမ္လည္ျပီလူပို႔ေဆာင္ေန

ျပည္ပအလုပ္အကိုင္၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္း ARBOURFIELD ., LTD. Manpower Agency ( LC.015/ 200)  အုပ္ခ်ဴပ္မႈဒါရုိက္တာ ဒုဗိုလ္မွဴးႀကီး စိန္ေဖ (အျငိမ္းစာ) အမွတ္(၁၄၇)၊ ေျမညီထပ္ လမ္း (၅၀)၊ အေပၚထပ္ဘေလာက္ ပုဇြန္ေတာင္ျမိဳ႕နယ္မွ ျပည္ပသို႔ ပို႔ေဆာင္ေနခဲ့့ျပီ ျဖစ္လာတဲ့အလုပ္သမားျပႆနာ အ၀၀ကို လုံး၀ လုံး၀ တာ၀န္ယူေဆာင္ရြက္ေပးမႈမရွိဘဲ ျမန္မာျပည္ကေန မလာခင္ကာလမွာ ျမန္မာအလုပ္သမားေတြကို အေၾကာင္းမ်ဳိးမ်ဳိးျဖင့္ လိမ္လည္ေျပာဆိုျပီ လာခ်င္တဲ့စိတ္ေတြ စိတ္၀င္စားလာေအာင္ နိုးဆြေပးခဲ့ပါတယ္ ျမန္မာအလုပ္သမားေတြက မေလးရွားနိုင္ငံကို သြားေရာက္လုပ္ကိုင္လိုပါက တစ္လကို ရင္းဂစ္ ၁၂၀၀ အထိ ရေအာင္ လုပ္ေပးမည္ဟု အာမခံ ကတိေပးခဲ့ျပီ တကယ္လို႔ မေလးရွားနိုင္ငံကို လာေရာက္လုပ္ကိုင္မည္ဆိုပါက တခါတည္ လက္ငင္ေပးေခ် ျမန္မာက်ပ္ေငြ ၁၀ သိန္းအတိ ေပးေခ်ခဲ့ရပါတယ္ အဲဒါေၾကာင့္ ျမန္မာနိုင္ငံသားအလုပ္သမားေတြအမ်ားအျပားပာာ သူတို႔ေျပာထားတဲ့အတိုင္ ရေစမည္ဟု ထင္ခဲ့ျပီး (၁၀-၅-၂၀၁၀) ရက္ေန႔က ျမင့္စိုး၊ ေအာင္သူတို႔အပါအ၀င္ မေလးရွားနိုင္ငံကိုလာေရာက္အလုပ္လုပ္ကိုင္မဲ့အလုပ္သမား (၅)ဦးကို မေလးရွားနိုင္ငံသို႔ ပို႔ေဆာင္ခဲ့ျပီး မေလးရွား တရုတ္ေအးဂ်င့္ပြဲစား Mr. Sam Chong ဆီးထံသို႔ တဆင့္ကမ္ ျပန္ေရာင္းစာျပီ Mr. Sam Chong ေအးဂ်င့္လက္ထဲကို လႊဲအပ္ခဲ့ျပီ Mr. Sam Chong က ထပ္ဆင့္ကမ္ ျပန္ေရာင္းစာခဲ့ျပီ Metro excel ကုမၸဏီကို ထပ္ဆင့္ကမ္း ျပန္ေရာင္းစာခဲ့ျပန္ပါတယ္ Metro ကုမၸဏီကို Mr. Sam Chong က တဆင့္ ျပန္လြဲေျပာင္းအပ္ခဲ့ ျပီ ျမန္မာနိုင္ငံသားအလုပ္သမားမ်ားပာာ အလုပ္ရွင္၏  အနိုင္က်င့္မတရားခိုင္ေစမႈဒဏ္ကိုမခံနိုင္လို႔ ျမန္မာအလုပ္သမားေယာက္(၃၁)တစ္ဦးသည္ အလုပ္ရွင္၏ မတရားအက်င့္ခံေနရတာကို ျပန္ေျပာဆိုခဲ့မႈေၾကာင့္ အလုပ္ရွင္မွ ရဲေတြနဲ႔ဖမ္းဆီးဖို႔လာေရာက္ ျခိမ္းေျခာက္ျပီ ညဘက္မွာ လူမိုက္ ဂိုင္းစတာေတြ ေခၚလာျပီ ၀ိုင္းရုိက္ႏွက္ ဆဲဆိုျပဳခဲ့ျပီ  ထိုအလုပ္ရွင္က ျမန္မာအလုပ္သမားေခါင္းေဆာင္ႏွစ္ဦးကို ေနရပ္နိုင္ငံျပန္ပို႔ေဆာင္ဖို႔ျပဳလုပ္ခဲ့ျပီ ဒီလ ၇ ရက္ေန႔က ျမန္မာအလုပ္သမားေခါင္းေဆာင္ ႏွစ္ဦးကို ျပန္ပို႔ခဲ့ပါတယ္ ေနာက္ထပ္ ျပန္ပို႔ဖို႔ ျပဳလုပ္ျပန္ပါတယ္ ၈ ရက္ေန႔တစ္ေယာက္ ၉ ရက္ေန႔ကတစ္ေယာက္နဲ႔ ျမန္မာအလုပ္သမားႏွစ္ဦးအား ျပန္ပို႔မယ္ဆိုျပီ အလုပ္ငန္းပိုင္ရွင္ႏွင့္ ေအးဂ်င့္တို႔က ပို႔ဖိုစီစဥ္ခဲ့ျပီ ေလဆိပ္ကို  ျမန္မာအလုပ္သမားႏွစ္ေယာက္ကို ေခၚေဆာင္လာခဲ့ပါတယ္ အလုပ္ရွင္က လ၀ကနဲ႔ ပူးေပါင္းျပီ ကယ္ဆယ္တုံး ထုုပယ္ဖို႔ျပဳလုပ္ေနစဥ္မွာ ျမန္မာအလုပ္သမား ၂ ေယာက္က ေလဆိပ္ကေန ျပန္ထြက္ေျပးလာခဲ့ျပီ ျမန္မာအလုပ္သမားႏွစ္ဦးပာာ ျမန္မာျပည္က ARBOURFIELD. CO.LTD ကုမၸဏီထံ ဒုဗိုလ္မွဴးႀကီး စိန္ေဖ (အျငိမ္းစာ)အား အေၾကာင္းၾကားခဲ့ျပီ ဒုဗိုလ္မွဴးႀကီးစိန္ေဖ၏ သား ကိုမိုး ငါ့တို႔နဲ႔ မသက္ဆိုင္ဘူ မင္းတို႔က အလုပ္လုပ္တာအသုံးမက်လို႔႔ ဒီလိုျဖစ္ရတာ ဖုန္းကို လိုင္းျဖတ္ေတာက္လိုက္ပါတယ္ ေနာက္တခါ ျမန္မာအလုပ္သမားေတြက ထပ္ျပီ ဖုန္းဆက္ျပန္ပါတယ္ မန္ေနဂ်ာ ဒါရိုက္တာ ေဒၚျမျမသန္းမွ ျပန္ေျပာဆိုပါတယ္ ငါတို႔နဲ႔ မသက္ဆိုင္ဘူ ငါ့လဲ မန္ေနဂ်ာ ဒါရိုက္တာ မဟုတ္ဘူ ငါ့ကိုယ္ ခဏခဏ ဖုန္းဆက္ျပီ လာေျပာဆိုမေနနဲ႔ဆိုျပီ ဖုန္းဆက္တိုင္ မခိုင္းေတာ့ပဲ ျမန္မာအလုပ္သမားေတြပာာ ေနရာစရာ စာစရာမရွိေတာ့ျပီ ေနစရာ စားစရာ အခက္အခဲျဖစ္လာခဲ့ပါတယ္ မေလးရွားရွိတဲ့ ျမန္မာေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားကူညီေဆာင္ရြက္ေရးထံသို႔ လာေရာက္ အကူအညီးေတာင္ခံခဲ့ျပီး ထိုျမန္မာအလုပ္သမားႏွစ္ဦး၏ျပႆနာကို ေသေသခ်ာခ်ာစီစစ္ေဆးခဲ့ျပီ သက္ဆိုင္ရာ အစိုးရအလုပ္သမားဌာႏွင့္ မေလးရွားကုန္သြယ္ေရးသမဂၢအဖြဲ႔ခ်ဴပ္အျပင္ ေရွ႕ေနေကာင္စီမ်ားရုံထံသို႔ အမႈဖြင့္ဆိုရန္ ေရွ႕ေနေကာင္စီရုံမွာ သြားေရာက္ စည္းတံဆိပ္တုံးထုခဲ့ျပီ မေလးရွားလူ႔ခြင့္ေရးေကာ္မရွင္းရုံ၌ ဒီျမန္မာအလုပ္သမားႏွစ္ေယာက္ အမႈျပႆနာပါတ္သက္ျပီ အလုပ္ရွင္ႏွင့္ လူပြဲးစာေအးဂ်င့္မ်ား၏ လုပ္ရပ္မ်ားကို ျပန္လည္အေရးယူေပးပါရန္ ေတာင္ဆိုးခဲ့ပါတယ္ ထိုအျပင္ ျမန္မာအလုပ္သမားႏွစ္ေယာက္၏ ျဖစ္ပ်က္ေနတဲ့ျပႆနာကို ၀ိုင္၀န္ကူညီပံ့ပိုေသာအေနျဖင့္ မေလးရွားအတိုက္ခံပါတီအပါအ၀င္ နိုင္ငံတကာအဖြဲ႔အစည္း အဖြဲ႔ေပါင္း ၈၂ ဖြဲ႔ေက်ာ္နီးပါ လက္မွတ္ေရးထိုးျပီ မေလးရွားနိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးရုံဌာနသို႔ ထိုးထားတဲ့လက္မွတ္မ်ားကို ပို႔ေဆာင္လိုက္ျဖစ္ပါတယ္။ ထိုအျပင္ ျပည္ပအလုပ္အကိုင္၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္း ARBOURFIELD ., LTD. ကုမၸဏီမွ ပို႔ေဆာင္လိုက္တဲ့ ျမန္မာအလုပ္သမားအေတာ္မ်ားမ်ား မေလးရွားနိုင္ငံမွာ ဒီလိုပဲ ဒုကၡေရာက္တာအမ်ားႀကီးဟု မေလးရွားမွာေရာက္ရွိေနက်တဲ့ တခ်ဳိ႕ျမန္မာအလုပ္သမားေတြ ေျပာဆိုေနအသံေတြ ၾကားေနခဲ့ရပါတယ္။
 http://www.thuriyanews.com/

၂၃.၂.၁၁ ရက္ေန႕ရဲရင့္ငယ္ဒိုင္ယာရီ


မြန္းၾကပ္ျခင္းမွကင္းေ၀းပါေစ။
ျပည္တြင္းေမးလ္မ်ားသို႕႕ တဆင့္ပိ႕ု ၍မီဒီယာတိုက္ပြဲဆင္ႏြဲၾကပါစို႕..။

2 attachments — Download all attachments  
23 Feb 2011 Yeyintnge's Diary.doc23 Feb 2011 Yeyintnge's Diary.doc
3027K   View   Download  
23 Feb 2011 Yeyintnge's Diary.pdf23 Feb 2011 Yeyintnge's Diary.pdf
4218K   View   Download 
http://www.mediafire.com/file/l2q55u2497wuv7s/23%20Feb%202011%20Yeyintnge%27s%20Diary.doc
http://www.mediafire.com/file/khobvca34jgi5i5/23%20Feb%202011%20Yeyintnge%27s%20Diary.pdf
23 Feb 2011 Yeyintnge's Diary

Carleton University Holds Ceremony to Honour Aung San Suu Kyi


Former Conservative MP Flora MacDonald, who spoke after an award ceremony at Carleton yesterday, called Aung San Suu Kyi an “inspiration to everybody who is striving for their own personal freedom.”အာဏာသံုးရပ္လံုး ပိုင္တဲ့ အတြင္းေရးမွဴး – ၁


Posted by admin on February 23, 2011
ဗမာျပည္မွာ အာဏာအရွိဆံုး ဘယ္သူလဲေမးရင္ ယွဥ္ၿပိဳင္သူရွားတဲ့ အတြင္းေရးမွဴး (၁) နာမည္ ရွစ္လံုးပိုင္ရွင္ပဲ ေျပာရင္ ရာႏႈန္းျပည့္ မွန္မယ္။ ယခင္ အတြင္းေရးမွဴး (၁) တာ၀န္ထမ္းေဆာင္သူမ်ားႏွင့္မတူ အာဏာအရပ္ရပ္ကို ခြဲကိုင္ထားပါ တယ္။

ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး သန္းေရႊက အႀကီးအကဲဟုဆိုေသာ္လဲ မူ၀ါဒသာ ကိုင္တယ္္။ လက္ေတြ႔ အေကာင္အထည္ေဖၚ ဆံုးျဖတ္ ခြင့္ျပဳသူက အတြင္းေရးမွဴး (၁) ပဲ၊ အမိန္႔ျပန္တမ္းထုတ္ျပန္တာ လဲသူပဲ၊ ခန္႔အပ္ျခင္းလဲ သူပဲ၊ စီမံကိန္းလုပ္ငန္းစာခ်ဳပ္ မ်ားကိုလဲ သူပဲ အတည္ျပဳရင္ၿပီးေရာ၊ ဒီေနရာမွာ မလိုတမ်ိဳး၊ လိုတမ်ိဳးေပါ့။ သူ႔ကို လိုေလေသးမရွိ ေပးေကၽြးေနတဲ့ ေဇာ္ ေဇာ္၊ ထြန္းျမင့္ႏိုင္ တို႔ႏွင့္ ပတ္္သက္တဲ့ စာခ်ဳပ္ျဖစ္ရင္ မစိစစ္ဘဲ တင္လိုက္တာနဲ႔ ခြင့္ျပဳၿပီးသားပဲ၊ သူတို႔ (၂) ဦး မဟုတ္ လို႔ကေတာ့ က်န္ဘယ္သူျဖစ္ျဖစ္ အာဏာႏွင့္ အႏိုင္က်င့္ၿပီး ရက္ရက္စက္စက္၊ ပက္ပက္စက္စက္၊ ၾကမ္း ၾကမ္းတမ္း တမ္း ဆိုလိုက္ေျပာလိုက္တာ ေဘးကလူေတြ မၾကား၀ံ့မနာသာပါ။ ဘယ္လိုပဲ မွန္မွန္ကန္ကန္ အစီအစဥ္က်က် တင္ေစ အံုးေတာ့ ခဏထားအံုး ျပန္စိစစ္ပါအံုး၊ အမိန္႔ခ်လိုက္တာပဲ။
၀န္ႀကီးမ်ားက ဒီလိုကိစၥမ်ဳိးကို ေဇာ္ေဇာ္၊ ထြန္းျမင့္ႏိုင္အေနနဲ႔ တင္ျပရင္ စကၠန္႔ (၃၀) အတြင္း အတည္ျပဳၿပီး ျဖစ္မည္ဟု ၿငီးတြားျပသည္။
ဒီဘ၀မွာ အတြင္းေရးမွဴး (၁) ခ်စ္ေသာ ေဇာ္ေဇာ္၊ ထြန္းျမင့္ႏိုင္ မျဖစ္ရေလခ်င္း၊ သူတို႔လို မေပးကမ္းႏိုင္လို႔ အဆဲအဆို ဘ၀ လူၾကားသူၾကားမေရွာင္ ႐ုတ္ရင္းၾကမ္းတမ္းစြာ အေျပာခံရတဲ့ ဘ၀မွ ဘယ္ေတာ့ လြတ္ကင္းပါ့မလဲလို႔ု အခ်င္းခ်င္း ဖြင့္ဟေျပာေနတယ္လုိ႔ ေနျပည္ေတာ္ အရာရွိတဦးထံမွ သိရွိရပါတယ္။
ေပးပို႔သူ … ဒဂၤါး
http://www.naytthit.net/?p=9034 

၂ဝ၁၁ ဘတ္ဂ်က္ ဥပေဒ က လႊတ္ေတာ္ မစ ခင္ ဇန္နဝါရီလ ၂၇ ရက္ ေန႕ ေန႕စြဲ နဲ႕ ၿပဌာန္း

ကေန႕ည ဗြီအိုေအ ၿမန္မာသတင္းထဲ ၾကားရ တာ ေလးပါ ။ လာ မဲ႕ ၂ဝ၁၁ ဘတ္ဂ်က္ ဥပေဒ
က လႊတ္ေတာ္ မစ ခင္ ဇန္နဝါရီလ ၂၇ ရက္ ေန႕ ေန႕စြဲ နဲ႕ ၿပဌာန္း ၿပီးၿပီ လို႕ ေၿပာသြား
ပါတယ္ ။ ဒီ ဥပေဒ ကို ဖတ္ၿပီး တဲ႕ အန္ဒီအက္ဖ္ အမတ္မင္း တို႕ ၊ ဒီမိုကရက္တစ္ ပါတီ
ဥကဌ ဦးသုေဝ တို႕ ၊ ခင္ေမာင္ညိဳ ( ေဘာဂေဗဒ ) တို႕ က ေဆြးေႏြးသြားတာ ၾကားရပါတယ္။

ဒီ ဘတ္ဂ်က္ဥပေဒ ကို လႊတ္ေတာ္ မွာ ဘာေၾကာင္႕ မတင္သလဲ ၊ ေဆြးေႏြး ၾက သလို
သူတို႕ ေၿပာ သြား တာ ေတြ က လႊတ္ေတာ္ မစ ခင္ လက္ရွိ အစိုးရ က ၾကိဳတင္ၿပင္ဆင္သင္႕
သည္ မ်ား ကို ဥပေဒၿပဌာန္း ေဆာင္ရြက္ နိုင္ခြင္႕ ရွိ တဲ႕ လုပ္ပိုင္ခြင္႕ ဥပေဒ ကို ညႊန္းၿပီး
လႊတ္ေတာ္ စကာနီး ေလး အခ်ိန္ မွာ မွ ၊ နိုင္ငံေတာ္ၿပန္တမ္း ၿပဌာန္းခ်က္ အေန နဲ႕
ၾကဳိ တင္ ဥပေဒ သေဘာ လုပ္ ထား ၾက ပါ သတဲ႕ လို႕ ေၿပာ သြား ၾက ပါ သ ဗ်။

ခင္ေမာင္ညိဳ ( ေဘာဂေဗဒ ) ေၿပာ သြား တာ က ၊ အခု လာမဲ႕ နွစ္ သံုး မဲ႕ ဘတ္ဂ်က္ စာရင္း
စုစုေပါင္း က ဒီ ေန႕ ေပါက္ေစ်း နဲ႕ ဆိုရင္ အေမရိကန္ ေဒၚလာ ခုနွစ္ ဘီလ်ံ သာသာ ဘဲ ရွိ
ပါ တယ္ တဲ႕ ၊ သိပ္ မ်ား မ်ား မရွိ ပါဘူး တဲ႕ ခင္ ဗ် ၊ဒီ ပိုက္ ဆံ က လဲ ၊ ဘကုန္း ကုလား ၊
ဘဂၤလားေဒ႕ခ်္ နိုင္ငံ သားေတြ က နိုင္ငံရပ္ၿခား အၿပင္ ထြက္ လုပ္ ၾက တဲ႕ လူ ေတြ က ၊
သူတို႕ နိုင္ငံ အတြင္း မိသားစု ေတြ အတြက္ ဟြန္ဒီ လႊဲ သေလာက္ ဘဲရွိ ပါ တယ္ တဲ႕ ခင္ ဗ် ။

ခါတိုင္း က ကာကြယ္ေရး အသံုးစာရိတ္ က ၄ဝ % ေလာက္ သံုးေပမဲ႕ ၊ ဒီ နွစ္ က ၂၅ %
ေလာက္ ဘဲ သံုး ဘို႕ ဘတ္ဂ်က္ ဆြဲထား ပါ တယ္ တဲ႕ ၊ ပညာ ေရး က ၃ % နဲ႕ က်န္းမာေရး
က ၄ % ေလာက္ ရွိ ပါမယ္ တဲ႕ ၊ ဒီ နွဳန္း နဲ႕ ဆို ရင္ ပညာေရး ဘတ္ဂ်က္ က အီသီယိုပီးယား
နိုင္ငံ ရဲ႕ ပညာေရး ဘတ္ဂ်က္ ထက္ အမ်ားၾကီး ေရာ႕ နဲ ေန တာ ေတြ႕ ရ ပါ သတဲ႕ ဗ်။

ဒီ ႏွဳန္းေတြ က စစ္အစိုးရ ရဲ႕ နွစ္စဥ္ သံုးေနက် ရာနွဳန္း ေတြ နဲ႕ သိပ္ ထူးထူး ၿခားၿခား မရွိ
ပါဘူး တဲ႕ ၊ ဒီ လို စာရင္းဇယား မ်ိဳး က လံုးဝ မၿမင္ ရ တာ ၁ဝ နွစ္ ေလာက္ ရွိ ပါ တယ္ တဲ႕
ခင္ ဗ် ။ ခု လို တရားဝင္ ၿမင္ ရ ေဘာ္ ရ လာ တာ ဘဲ ၊
သူ တို႕ က အရင္ ေၾကနပ္ ရ မွာ ပါ လို႕ ေၿပာ ၾက ပါတယ္

သူ တို႕ ေၿပာ တာ ေတြ ၿခံဳ ၾကည္႕ ရရင္ မႏွစ္ က နဲ႕ သိပ္ မထူး ဘူး ၊ သံုး မဲ႕ ပိုက္ ဆံ
ပမာဏ က လဲ မ်ားမ်ား စား စား တိုး မလာ ဘူး ဆို တာ က စဥ္းစား စရာ ၿဖစ္ ပါတယ္။
ပညာေရး လို က်န္းမာေရး လို ဘတ္ဂ်က္ ေတြ မွာ ရာ နွဳန္း အမ်ားစု က အဲဒီ က ဝန္ထမ္း
ေတြ အတြက္ လ ခ ပါ။ လစာ ၂ ဆ ေပး မယ္ ဆိုရင္ ဘတ္ဂ်က္ က ၂ ဆ နီး ပါး တိုး လာ
ဘို႕ လို သလို ၊ ၃ ဆ တိုး မယ္ ဆို ရင္ ဘတ္ဂ်က္ အသံုး စုစုေပါင္း က ဂဏန္းေတြ
ဘတ္ဂ်က္ စာရင္း မွာ ေဖာင္း ပြ ၿပီး ဂဏန္း အေတာ္ၾကီး ေန ရ မွာ ပါ။

ခု လို သိပ္ ထူးထူး ၿခားၿခား တိုးၿပီး ဆြဲထား တာ မေတြ႕ ရ ေတာ႕ ၊ လူေတြ လ စာ တိုး မယ္
ဆို ၿပီး ထင္ တလံုး နဲ႕ လုပ္ ေန သူ ေတြ မွန္ ၾက ပ မလား ဗ်ာ။
ေတာ္ ၾကာ၊ ထင္ တလံုး နဲ႕ သူ သူ ငါ ငါ ၊ လက္ ဦးေအာင္ ကုန္ ေစ်း ေတြ တင္ ေန ၾက ရင္
လူ ေတြ မွာ ကုန္ ေစ်း နွဳန္း တက္ တဲ႕ ဒါဏ္ ကို ဘဲ အေၾကာင္း မဲ႕ ခံ ေန ရ ပါ ဦး မယ္။

ေဝ ဘန္ မႈ နဲ႕ စဥ္း စား မႈ ၿပဳ နိုင္ ၾက ေအာင္ ပါ ပ ဗ်ား ။

ျမန္မာက်ဴ႕ ပစ္ရီပို႕တာ
http://mmcpcommunity.net/

ဘတ္ဂ်က္ရသံုးခန္႔မွန္းေျခ စာရင္းကို စစ္အစိုးရက လူသိရွင္ၾကား ထုတ္ေဝျခင္းမရွိ

2011-02-23
လာမဲ့ ဧၿပီလ ၁ ရက္ေန႔မွာ စတင္ အသက္ဝင္မဲ့ ၂၀၁၁ ခု ဘ႑ာေရးႏွစ္အတြက္ ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ့ ဘ႑ာေငြ ခြဲေဝ သံုးစြဲေရးဆုိင္ရာ ဥပေဒေတြကုိ လႊတ္ေတာ္ မေခၚယူခင္ ၅ ရက္ေလာက္အလုိမွာ စစ္အစုိးရက လွ်ိဳ႕ဝွက္ ထုတ္ျပန္ခဲ့ပါတယ္။
(Photo: AFP)
ေတာ္လွန္ေရးေန႔ အခမ္းအနားတခုတြင္ စစ္ေရးျပေနေသာ စစ္ေၾကာင္းခ်ီ တပ္ဖြဲ႕တခု ျဖစ္ပါသည္။ စစ္အစိုးရသည္ တိုင္းျပည္ ဘ႑ာေငြ အေျမာက္အျမားကို စစ္တပ္ႏွင့္ ကာကြယ္ေရးအတြက္ ပံုေအာ သံုးစြဲေနၿပီး ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး စေသာ အျခား က႑မ်ားတြင္ မစို႔မပို႔ ခြဲေဝ လ်ာထားေသာေၾကာင့္ ျပည္သူလူထု ဆင္းရဲမြဲေတေနရေၾကာင္း ေဝဖန္ၾကသည္။ (Photo: AFP)
ဒီဥပေဒကုိ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁၁ ရက္ေန႔က ႏုိင္ငံေတာ္ျပန္တမ္းမွာ ထည့္သြင္းလုိက္ၿပီ ျဖစ္ေပမဲ့ အမ်ားျပည္သူကုိ ထုတ္ျပန္ အသိေပးတာ မရွိေသးပါဘူး။ အခုလုိ ႏုိင္ငံမွာ အေရးႀကီးဆံုး ဥပေဒတခုကုိ စစ္အစုိးရက ဘာ့ေၾကာင့္ လ်ိဳ႕ဝွက္ ထုတ္ျပန္ခဲ့သလဲ၊ တျခားႏုိင္ငံေတြမွာလုိ လႊတ္ေတာ္မွာ အေက်အလည္ ေဆြးေႏြးဆံုးျဖတ္ၿပီးမွ အတည္ျပဳ ထုတ္ျပန္တာမ်ိဳး ဘာ့ေၾကာင့္ မလုပ္ေဆာင္ခဲ့သလဲ ဆုိတဲ့ အခ်က္ေတြေပၚမွာ သံုးသပ္သူေတြရဲ့ အျမင္မ်ားကို RFA အဖြဲ႕သား ကုိေက်ာ္ေက်ာ္ေအာင္က စုစည္း တင္ျပထားပါတယ္။
စုစည္းတင္ျပခ်က္
အသံဖိုင္ယူရန္
http://www.rfa.org/burmese

ဦးေတဇ အား ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႈးႀကီး ရွင္းခိုင္း သေလာ


February 23, 2011Quantcast


Updated ယေန ့ည ၁၂ နာရီ အထိ ဦးေတဇ ကို ကယ္ဆယ္ျခင္း မျပဳ ႏိုင္ ဟု သတင္း ရရွိသည္။
ဦး ေတ ဇ သည္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ မႈးႀကီး သန္း ေရႊ ၏ ပိုင္ ဆိုင္မႈ ေငြမ်ား ကို ကူမင္းဘဏ္သို ့သြား
ေရာက္ လႊဲေျပာင္း ေပး အၿပီး တြင္ ရဟတ္ယာဥ္ ပ်က္က်ျခင္း ျဖစ္သည္ ဟု သတင္းရရွိ
သည္။
 
ဦးေတဇ ရဟတ္ ယာဥ္ ပ်က္ က်မႈ ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ေနာက္ ဆက္တြဲ ထပ္မံ ရရွိသည့္ သတင္း
မ်ား အရ ကူမင္း ၿမိဳ ့မွ ျပန္လာ ေသာ ရဟတ္ ယာဥ္ သည္ ပူတာ အို ၿမိဳ ့တြင္ ဆီျဖည့္ရန္ စီစဥ္
ထားစဥ္ အတြင္း ရဟတ္ယာဥ္ ေပၚ တြင္ သူ ႏွင့္ အတူ ပါရွိ လာသူ တစ္ဦး က  ဦးေတဇ အား
လုပ္ၾကံရန္ စီစဥ္ ခိုက္ ရဟတ္ ယာဥ္ ေပၚ တြင္ ရုတ္ရင္း ဆန္ ခတ္ မႈ မ်ား ျဖစ္ပြား ကာ ပ်က္က်
ျခင္း ျဖစ္သည္ ဟု ေနျပည္ေတာ္ သတင္း ရပ္ ကြက္ တြင္ သံုးသပ္ ေျပာဆိုၾကသည္။
ဦးေတဇ အား မည္ သူက လုပ္ၾကံသည္ မည္သူ က လုပ္ၾကံခိုင္း သည္ ဆို သည့္ သတင္းမ်ား
ကို မူ Freedom News Group မွ အတည္ျပဳ ႏိုင္ ေသးျခင္း မရွိပါ။
၂၀၀၀ ခုႏွစ္ က နအဖ စစ္ေကာင္စီ အဖြဲ ့၀င္ တစ္ဦးျဖစ္သည့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး တင္ဦး ႏွင့္ ဗိုလ္
ခ်ဳပ္ သူရ သီဟသူရ စစ္ေမာင္ ႏွင့္ အဖြဲ ့မွာ ကရင္ျပည္နယ္ ဘာအံခရိုင္ တရုတ္စု ေက်းရြာ
အနီး ရွိ သံလြင္ ျမစ္ အနီး တြင္ ရဟတ္ယာဥ္ ပ်က္  က်ၿပီး ကြယ္လြန္ ခဲ့ရာ တြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႈး
ႀကီး သန္းေရႊ က လုပ္ၾကံခိုင္း သည္ ဟု သတင္း မ်ား ထြက္ ေပၚခဲ့သည္။
http://freedomnewsgroup.com/2011/02/23/breaking-news-12/ 


စစ္ေခါင္းေဆာင္ ၏ သားမက္ ကို လုပ္ၾကံသည္ ဟု သတင္းမ်ားထြက္

February 23, 2011 Leave a comment Go to comments
37
2

i

မဲေပးပါ
Quantcastယမန္ေန ့က ဖုန္ဂါရီဇီ ႏွင္းေတာင္ နံရံ ကို ၀င္ေရာက္ တိုင္မိၿပီး ပ်က္က်သြားသည့္ ရဟတ္ယာဥ္တြင္ ပါရွိ သြား သည့္ ဦးေတဇ
ယမန္ ေန ့က ျမန္မာ ႏိုင္ငံေျမာက္ပိုင္း ဖုန္ကန္ရာဇီ ရွိ ႏွင္းေတာင္ေၾကာတစ္ခု ၏ နံရံ ကို တိုက္မိၿပီး
ရဟတ္ယာဥ္ ပ်က္က်သည့္ ထဲတြင္ ပါရွိ ခဲ့သည့္ စီးပြားေရး လုပ္ငန္း ရွင္ ဦးေတဇ အေျခအေန သည္
စိုးရိမ္ရဖြယ္ရွိ သည္ ဟု ၎ ၏ စီပြားေရး လုပ္ငန္း တစ္ခု ျဖစ္သည့္ Htoo Trading မွ တာ၀န္ ရွိ သူ
တစ္ဦးက Freedom New Group သို ့ေျပာသည္။
ဦးေတဇ သည္ ျမန္မာ စစ္ေခါင္းေဆာင္ ဗိုလ္ခ်ပ္မႈးႀကီး သန္းေရႊ ၏ သားမက္ ျဖစ္ၿပီး Air Bagan ေလ
ေၾကာင္းလိုင္း၊ ထူးထေရးဒင္း ႏွင့္ Yangon United Foot Ball ကလပ္ ႏွင့္ အျခား အသင္း မ်ား ကို
ပိုင္ဆိုင္ သည္။
အသက္ ၄၄ ႏွစ္ အရြယ္ ရွိ ဦးေတဇ တြင္ ထက္ေတဇ ၊ျပည့္ၿဖိဳးေတဇ ႏွင့္ ေရခ်ယ္ ေတဇ ဆိုသည့္
ပထမ အိမ္ေထာင္ မွ သားသမီး သံုးဦး ရွိသည္။
ရဟတ္ယာဥ္ ပ်က္က်မႈ တြင္ ဦးေတဇ ႏွင့္အတူ အျခား အဆင့္ ျမင့္ စစ္အရာရွိ တစ္ဦး လည္း ပါ၀င္
ၿပီး ရဟတ္ယာဥ္ ေပၚတြင္ ရုန္းရင္းဆန္ခတ္ မႈ တစ္ခု ခု ျဖစ္ပြား ခဲ့ျခင္း ဟု အတည္ မျပဳ ႏိုင္ေသး
သည့္ သတင္းမ်ား ကဆိုသည္။
ရဟတ္ယာဥ္ ပ်က္က်ၿပီး ေနာက္ ႏွင္းေတာင္ေပၚတြင္ ၂၄ နာရီ နီးပါးၾကာေနရ သည့္ ဦးေတဇ ၏
အေျခအေနသည္ ဆိုးရြားလာ သျဖင့္ ထိုင္း ႏိုင္ငံ ဘန္ေကာက္ ၿမိဳ ့ေဆးရံုတြင္ အေရး ေပၚေဆး
၀ါး ကုသခံ ရန္ စီစဥ္ ထားရသည္ ဟု သိရသည္။
ဦးေတဇ ရဟတ္ယာဥ္ ပ်က္က်ျခင္း ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ထူးထေရး ဒင္းမွ ၀န္ထမ္း တစ္ဦးက “အေျခအေန
ေတာ္ေတာ္ ဆိုးတယ္။ ခါး က်ိဳးသြားၿပီး မ်က္ ႏွာနဲ ေက်ာ မွာ ေတာ္ေတာ္ ထိသြား တယ္ ေျခေထာက္က
မေလွ်ာက္ ႏိုင္ ဘူး အခု ဘန္ေကာက္ ပို ့ထားတယ္ ” ဟု ဆိုသည္။
ျမန္မာ ႏိုင္ငံ တြင္ အခ်မ္းသာ ဆံုး ျဖစ္မည္ ဟု ယူဆ ရသည့္ ဦးေတဇ အား ယခု ဘယ္ေနရာတြင္ရွိ
မည္ ဟု မည္ သူမွ် အတိအက် မေျပာ ႏိုင္ပဲ အခ်ိဳ ့သတင္း ရင္းျမစ္ မ်ားက မူ လုပ္ၾကံခံ႕ ရမႈ မွာ
လြတ္ေျမာက္ သြားျခင္းျဖစ္သည္ ဟု သံုးသပ္ ၾကသည္။

နာမည္ႀကီး ကေနဒါတကၠသိုလ္က ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို ပါရဂူဘြဲ႕ခ်ီးျမွင့္2011-02-23
ကေနဒါႏိုင္ငံ တိုရန္တိုၿမိဳ႕က Carleton တကၠသိုလ္မွာ အမ်ဳိးသား ဒီမိုကေရစီအဖဲြ႕ခ်ဳပ္ ေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို ဥပေဒပညာရပ္ ဆိုင္ရာ ဂုဏ္ထူးေဆာင္ ပါရဂူဘြဲ႕ ခ်ီးျမွင့္ ေပးအပ္လိုက္ပါတယ္။
(Photo: AFP)
ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ ေ႐ႊြေတာင္ကုန္း ေက်ာင္းတိုက္တြင္ ႏိုဝင္ဘာ ၂၉ ရက္က ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသားမ်ား၏ မိသားစု ေဆြမ်ိဳးသားခ်င္းမ်ားကို ဒီမိုကေရစီ ေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ (အလယ္) ေတြ႕ဆံုႏႈတ္ဆက္ၿပီး အားေပးစကား ေျပာၾကားေနပံု ျဖစ္ပါသည္။ (Photo: AFP)
ဆုခ်ီးျမွင့္ရတဲ့ အဓိကအေၾကာင္းရင္းကေတာ့ ႏိုဘယ္လ္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆုရွင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ဟာ ကမ႓ာတလႊားမွာ ဒီမိုကေရစီ၊ လူ႔အခြင့္အေရးနဲ႔ တိုင္းရင္းသားအခ်င္းခ်င္း ျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး ရဖို႔ ၿငိမ္းခ်မ္းတဲ့နည္းနဲ႔ ထူးထူးခြ်န္ခြ်န္ ဦးေဆာင္ လႈပ္ရွားေနတာေၾကာင့္ ျဖစ္တယ္လို႔ Carleton တကၠသိုလ္ အဓိပတိ Roseann O’Reilly Runte က ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၂ ရက္ မေန႔က က်င္းပတဲ့ ဘြဲ႕ခ်ီးျမွင့္ပြဲမွာ ေျပာပါတယ္။
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ဗီဒီယိုကတဆင့္ ေျပာၾကားတဲ့ မိန္႔ခြန္းမွာ ဒီဆုကို အမ်ဳိးသား ဒီမိုကေရစီအဖဲြ႕ခ်ဳပ္ရဲ႕ ဥပေဒ အေထာက္အကူျပဳအဖဲြ႕ ကိုယ္စားျပဳၿပီး လက္ခံရရွိတာပါလို႔ ေျပာသြားပါတယ္။ သူ႔အေနနဲ႔ ဥပေဒ အေထာက္အကူျပဳ အဖဲြ႕နဲ႔ အလုပ္ အတူလုပ္ရင္း ဥပေဒပညာေတြကို လက္ေတြ႕ေလ့လာခဲ့တယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရဲ့ မိန္႔ခြန္းမွာ၊ လြန္ခဲ့တဲ့ ႏွစ္ေတြကတည္းက က်မ ဘာကို ေလ့လာခဲ့သလဲဆိုရင္ တရားဥပေဒဟာ လူသားေတြရဲ႕ အႀကီးမားဆံုး ေအာင္ျမင္မႈတခုပဲလို႔ ခိုင္ခိုင္မာမာ ယံုၾကည္လာတဲ့အခ်က္ပါ။ ဒီဥပေဒဆိုတာေလး တခုတည္းကို လိုက္နာ႐ံုနဲ႔ က်မတို႔ဟာ ယဥ္ေက်းတဲ့ လူအဖဲြ႕အစည္း ျဖစ္လာႏိုင္တယ္ဆိုတာ ေျပာရမွာပါ။ က်မကို အခု ဒီတကၠသိုလ္က ဂုဏ္ထူးေဆာင္ဘဲြ႕ေပးတာဟာလည္း ယဥ္ေက်းတဲ့ လူအဖဲြ႕အစည္း အသိုင္းအဝိုင္းရဲ့ လုပ္ရပ္တခု ျဖစ္ပါတယ္လို႔ သူက ေျပာသြားပါတယ္။
ဒီိအခမ္းအနားကုိ တက္ေရာက္ခဲ့တဲ့ ကေနဒါနိုင္ငံ ျမန္မာမိတ္ေဆြမ်ားအဖဲြ႕ CFOB ရဲ႕ အမႈေဆာင္ ၫြန္ၾကားေရးမႈး ဦးတင္ေမာင္ထူးကလည္း ကေနဒါႏိုင္ငံက နာမည္အႀကီးဆံုး တကၠသိုလ္တခုကေန ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို ဂုဏ္ထူးေဆာင္ ဘဲြ႕ေပးအပ္ခ်ီးျမွင့္တဲ့အတြက္ ျမန္မာတေယာက္အေနနဲ႔ ဂုဏ္ယူ ဝမ္းသာမိတယ္လို႔ ေျပာပါတယ္။
Carleton တကၠသိုလ္မွာ က်င္းပခဲ့တဲ့ အခမ္းအနားကို ကေနဒါႏိုင္ငံ အစိုးရ အဆင္ျမင့္အရာရွိေတြ၊ ဂုဏ္ထူးေဆာင္ ပါေမာကၡေတြ၊ ႏို္င္ငံတကာ သံတမန္ေတြ အပါအဝင္ ဧည့္သည္ေတာ္ေပါင္း ၂၀၀ နီးပါး တက္ေရာက္ခဲ့ၾကပါတယ္။ 
http://www.rfa.org/burmese/news/canadian_university_awards_doctorate_to_suu_kyi-02232011090409.html 


တရားဥပေဒ စိုးမိုးမႈ မရိွဘဲ လံုၿခံဳေဘးကင္းမႈ မရႏိုင္

By ဦးသားၫြန္႔ဦး အဂၤါ, 22 ေဖေဖာ္ဝါရီ 2011

ဥပေဒစိုးမိုးမႈ ကင္းမဲ့တဲ့ လူ႕အဖဲြ႕အစည္း တရပ္မွာ လံုၿခံဳေဘးကင္းမႈ မရႏိုင္သလို လြတ္လပ္မႈ ဆိုတာလည္း အဓိပၸာယ္ရိွမွာ မဟုတ္ဘူးလို႔ ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီ ေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေျပာလိုက္ပါတယ္။ ကေနဒါႏိုင္ငံ ကာလ္တန္ (Carleton) တကၠသိုလ္က ခ်ီးျမႇင့္တဲ့ ဥပေဒဆိုင္ရာ ဂုဏ္ထူးေဆာင္ ပါရဂူဘဲြ႕ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို အပ္ႏွင္းတဲ့ အခမ္းအနားအတြင္း အမ်ဳိးသား ဒီမိုကေရစီ အဖဲြ႕ခ်ဳပ္ အေနနဲ႔ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္း ဥပေဒစိုးမိုးမႈအတြက္ ရပ္တည္ ေဆာင္ရြက္သြားမယ္လို႔ အဲဒီ အခမ္းအနားကို ေပးပို႔ခဲ့တဲ့ ဗီြဒီယိုမိန္႔ခြန္းမွာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေျပာသြားပါတယ္။ အဲဒီမိန္႔ခြန္းနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ ကိုသားၫြန္႔ဦးက တင္ျပေပးထားပါတယ္။

ကေနဒါႏိုင္ငံ ကာလ္တန္ တကၠသိုလ္မွာ က်င္းပတဲ့ အဲဒီ ဂုဏ္ထူးေဆာင္ ဥပေဒပါရဂူဘဲြ႕ ခ်ီးျမႇင့္ပဲြကို တကၠသိုလ္ အဓိပတိ အပါအ၀င္ ကေနဒါ လႊတ္ေတာ္အမတ္ေတြ၊ ကေနဒါ အစိုးရပိုင္းက အရာရိွေတြပါ တက္ေရာက္ခဲ့ၾကပါတယ္။ ဆုခ်ီးျမႇင့္ခံရသူ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ကိုယ္တိုင္ ဒီပဲြကို ေရာက္မလာႏိုင္ေပမဲ့ ဗီြဒီယိုကတဆင့္ တတ္ေရာက္လာသူေတြကို မိန္႔ခြန္းစကား ေျပာပါတယ္။ လြတ္လပ္မႈနဲ႔ လံုၿခံဳမႈဟာ တၿပိဳင္နက္တည္း ရိွဖို႔လိုသလို အဲဒီအတြက္ဆိုရင္ ဥပေဒစိုးမိုးမႈဟာ မျဖစ္မေန အေရးပါတယ္လို႔ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေျပာသြားပါတယ္။

“ဥပေဒဆုိတာ လူသားေတြရဲ႕ အႀကီးမားဆုံး ေအာင္ျမင္မႈေတြအနက္ တခုျဖစ္တယ္ ဆုိတာကို လြန္ခဲ့တဲ့ ႏွစ္ေတြအတြင္း က်မ အခုိင္အမာ သေဘာေပါက္ခဲ့ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ဥပေဒဆုိတာဟာ တရားမွ်တတဲ့ ဥပေဒ ျဖစ္ရပါမယ္။ အဲဒီလို တရားမွ်တတဲ့ ဥပေဒေတြကို က်င့္သုံးမွသာ လူသားေတြဟာ တကယ့္ကို ယဥ္ေက်းတဲ့ လကၡဏာ ေပၚလာမွာပါ။ အခုလို က်မကို ဥပေဒေရးရာ ဂုဏ္ထူးေဆာင္ ပါရဂူဘဲြ႕ ခ်ီးျမႇင့္လိုက္တာဟာ က်မကို ယဥ္ေက်းတဲ့ လူသားတဦး အေနနဲ႔ ယူဆ သတ္မွတ္တဲ့အတြက္ အားလံုးကို ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။”

အမ်ဳိးသား ဒီမိုကေရစီ အဖဲြ႕ခ်ဳပ္ အေနနဲ႔ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္း ဥပေဒစိုးမိုးမႈအတြက္ ဥပေဒ အေထာက္အကူျပဳ အဖဲြ႕ဆိုတာကို ဖဲြ႕စည္းခဲ့သလို ဒီအဖဲြ႕ဟာ ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသား အမႈေတြအတြက္ အထူးတာ၀န္ယူ ေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့တယ္လို႔ ေျပာပါတယ္။ တရားေရး လြတ္လပ္ခြင့္ မရိွတဲ့ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ အဖဲြ႕ခ်ဳပ္ ဥပေဒ အေထာက္အကူျပဳ အဖဲြ႕က ေဆာင္ရြက္တဲ့အမႈ အေတာ္မ်ားမ်ားဟာ အႏိုင္မရခဲ့ပါဘူး။

ဒါေပမဲ့ ဒီအတြက္ စိတ္ဓာတ္မက်ဘဲ ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသားေတြရဲ႕ အခြင့္အေရးေတြအတြက္ ရပ္တည္မႈ ေပးခဲ့တယ္လို႔ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေျပာပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ အခုခ်ီးျမႇင့္တဲ့ ဆုကိုလည္း အဖဲြ႕ခ်ဳပ္ ဥပေဒ အေထာက္အကူျပဳ အဖဲြ႕ကိုယ္စား လက္ခံရယူလိုက္ပါတယ္လို႔ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေျပာသြား ပါတယ္။

“ဒီဂုဏ္ထူးေဆာင္ ပါရဂူဘဲြ႕ကို အမ်ဳိးသား ဒီမိုကေရစီ အဖဲြ႕ခ်ဳပ္ရဲ႕ ဥပေဒ အေထာက္အကူျပဳေရး အဖဲြ႕ရဲ႕ ကိုုယ္စား လက္ခံရယူတယ္လို႔ ခံစားရပါတယ္။ ဒီအဖဲြ႕အေၾကာင္းကို အနည္းငယ္ ရွင္းျပခ်င္ပါတယ္။ ျမန္မာ ႏိုင္ငံမွာ ဒါမ်ဳိးဟာ ပထမဆံုး ဖဲြ႕စည္းတဲ့ ဥပေဒေရးရာအဖဲြ႕ ျဖစ္တယ္လို႔ ဆိုခ်င္ပါတယ္။ ၁၉၉၅ ခုႏွစ္ တုန္းက စတင္ဖဲြ႕ခဲ့ပါတယ္။

“ႏိုင္ငံေရး ရာဇ၀တ္မႈေတြ က်ဴးလြန္တယ္လို႔ စြပ္စဲြခံရသူေတြရဲ႕ အမႈကို ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးဖို႔ ဖဲြ႕စည္းခဲ့တာ ပါ။ ဒီအမႈမ်ဳိးေတြကို က်မကေတာ့ ရာဇ၀တ္မႈရယ္လို႔ မျမင္ပါဘူး။ ဒါေပမဲ့ ႏိုင္ငံေရး အေၾကာင္းျပခ်က္နဲ႔ စြပ္စဲြဖမ္းဆီးခံရတဲ့ အမႈေတြ ျဖစ္တာေၾကာင့္ ႏိုင္ငံေရး ရာဇ၀တ္မႈေတြလို႔ က်မကေတာ့ ေခၚခ်င္ပါတယ္။ အာဏာပိုင္ေတြကေတာ့ သူတို႔ကို ရာဇ၀တ္မႈ က်ဴးလြန္တယ္ဆိုၿပီး ေထာင္ထဲ ထည့္ခဲ့ပါတယ္။”

ဥပေဒဆုိတဲ့ေနရာမွာ တရားမွ်တမႈ လုိအပ္သလုိ တရားမွ်တတဲ့ ဥပေဒ ျဖစ္မွသာ လူ႕ယဥ္ေက်းမႈ လကၡဏာ ရပ္ ျဖစ္တယ္လို႔လည္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေျပာခဲ့ပါတယ္။

“ဥပေဒ စိုးမိုးေရးအတြက္ က်မတို႔ ရပ္တည္ ေဆာင္ရြက္ပါတယ္။ ဘယ္တိုင္းျပည္ ဘယ္လို လူ႕အဖဲြ႕အစည္းမွာ မဆို ဥပေဒစိုးမိုးမႈ မရိွဘဲ လံုၿခံဳေဘးကင္းမႈ မရိွႏိုင္ဘူးလို႔ က်မတို႔ ယံုၾကည္ပါတယ္။ စစ္မွန္တဲ့ လံုၿခံဳမႈ မရ ရင္ေတာ့ စစ္မွန္တဲ့ လြတ္လပ္မႈ မရိွႏုိင္ပါဘူး။ လံုၿခံဳမႈမရိွတဲ့ လြတ္လပ္မႈ ဆိုတာဟာ ၿပီးျပည့္စံုမႈ မရိွပါဘူး။ လြတ္လပ္မႈေတြ ဖယ္ထုတ္ထားတဲ့ လံုၿခံဳေဘးကင္းမႈသက္သက္ ဆိုတာဟာလည္း ၿပီးျပည့္စံုမႈ မရိွပါဘူး။ လြတ္လပ္မႈနဲ႔ လံုၿခံဳေဘးကင္းမႈဟာ တၿပိဳင္နက္တည္း ရိွရမယ္လို႔ က်မတို႔ ယံုၾကည္ထားပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဥပေဒစိုးမိုးေရးအတြက္ က်မတို႔အေနနဲ႔ အခိုင္အမာ ရပ္တည္ ေဆာင္ရြက္ေနပါတယ္။”

ကေနဒါႏိုင္ငံ ေအာ္တ၀ါၿမိဳ႕က ကာလ္တန္ တကၠသိုလ္မွာ ေက်ာင္းသားဦးေရ ၂၄,၀၀၀ ေလာက္ရိွၿပီး အဲဒီက ေက်ာင္းသားေတြဟာ ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီေရးကို ေထာက္ခံ ေဆာင္ရြက္ေပးေလ့ ရိွပါတယ္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ဟာ လြတ္ေျမာက္ေရးဆိုတဲ့ ယံုၾကည္ခ်က္ အေပၚမွာ သူမကိုယ္တိုင္ လြတ္လပ္မႈကို အနစ္နာခံ ေပးဆပ္ၿပီး ေဆာင္ရြက္ေနတဲ့ ရာစုႏွစ္အတြင္း ထူးျခားတဲ့ ပုဂၢိဳလ္တဦး ျဖစ္တာေၾကာင့္ အခုလို ဂုဏ္ထူးေဆာင္ ပါရဂူဘဲြ႕ကို ခ်ီးျမႇင့္တာ ျဖစ္တယ္လို႔ ဆုခ်ီးျမႇင့္တဲ့ တကၠသုိလ္ရဲ႕ ေၾကညာခ်က္မွာ ေဖာ္ျပ ထားပါတယ္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ဟာ ကေနဒါႏိုင္ငံရဲ႕ ဂုဏ္ထူးေဆာင္ ႏိုင္ငံသား အျဖစ္လည္း ခ်ီးျမႇင့္ခံခဲ့ ရဖူးပါတယ္။
http://www.voanews.com/burmese/news/dassk-canada-carleton-universihttp://www.blogger.com/posts.g?blogID=3837331257936139126ty-116702619.html

ျမန္မာ့စီးပြားေရး လွ်ဳိ႕ဝွက္ခ်က္

အီးေမးလ္ပုိ႔ရန္ ပရင့္ထုတ္ရန္ PDF ဖုိင္ရယူရန္

စီးပြားေရး သံုးသပ္ခ်က္

ခ်င္းမိုင္ (မဇၩိမ) ။         ။ ျမန္မာျပည္ကို ပထမဆံုး လာေရာက္ေသာ ႏိုင္ငံျခားသားမ်ားအဖို႔ သူတို႔သံုးေနေသာ တယ္လီဖံုး ဆက္သြယ္ေရးစနစ္၊ လွ်ပ္စစ္၊ အင္တာနက္ စသည္တို႔ကို ခ်ီးက်ဴးေျပာဆိုေနေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ားကို ေတြ႔လွ်င္ အံ့ၾသသြားၾကမည္ ျဖစ္သည္။

ဘာေၾကာင့္လဲဆိုလွ်င္ သူတို႔သည္ ဤတယ္လီဖံုး ဝန္ေဆာင္မႈစနစ္၊ လွ်ပ္စစ္၊ အင္တာနက္ စသည္တို႔ကို မသံုးစဲြခဲ့ရသျဖင့္ ျဖစ္သည္။ စိတ္ဝင္စားစရာႏွင့္ အံ့အားသင့္စရာ ေနာက္တခ်က္မွာ ျမန္မာ့စီးပြားေရး ျဖစ္သည္။

၁၉၉ဝ စုႏွစ္မ်ား အေစာပိုင္းတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္ ဆိုရွယ္လစ္ဝါဒကို စြန္႔ပစ္လိုက္ၿပီးကတည္းက စစ္အစိုးရသည္ ေစ်းကြက္အသားေပး စီးပြားေရးစနစ္ကို တရားဝင္ ခ်မွတ္က်င့္သံုးေနၿပီဆိုသည္ကို အားလံုး အသိပင္။

သို႔ေသာ္ အမွန္တကယ္ ျမန္မာ့ေစ်းကြက္အသားေပး စီးပြားေရးစနစ္ မည္သို႔မည္ပံုရွိသည္ကိုမူ သိရွိသူ မရွိပါ။ ဤစီးပြားေရးစနစ္သည္ ယခုမွ ေမြးကင္းစ အဆင့္တြင္ ရွိေသးသည္။ ဗဟိုမွခ်ဳပ္ကိုင္ေသာ စီးပြားေရးစနစ္ႏွင့္ ေခါက္႐ိုးက်ဳိးေနသူမ်ားကသာ ႏိုင္ငံပိုင္ေရာ၊ ပုဂၢလိကပိုင္ က႑တြင္ပါ ခိုင္မာစြာ ဆက္လက္ ခ်ဳပ္ကိုင္ထားၾကသည္။

ေယဘုယ်အားျဖင့္ ေျပာရလွ်င္ ျမန္မာ့စီးပြားေရး၏ အဓိကလကၡဏာမွာ ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈပင္ ျဖစ္သည္။ ဤသို႔ ျဖစ္ရသည္မွာလည္း ဘတ္ဂ်က္လိုေငြျပမႈ ျပႆနာကို ေျဖရွင္းရန္ အစိုးရက်င့္သံုးေသာ ေငြေၾကးမူဝါဒေၾကာင့္ပင္ ျဖစ္သည္။

ပံုမွန္ဝင္ေငြသာ ရရွိၾကေသာ လခစားမ်ားႏွင့္ ပင္စင္စားမ်ားမွာ ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈ ျမင့္မားမႈဒဏ္ကို ေန႔စဥ္ ခံၾကရသည္။ အစိုးရဝန္ထမ္းမ်ားအတြက္ လုပ္ခကို အစိုးရက မၾကာခဏ တိုးျမႇင့္ေပးခဲ့သည္။ ပုဂၢလိကက႑မွ အလုပ္သမားမ်ားက ျပည္သူ႔ဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္စာလွ်င္ အေျခအေန ေကာင္းေသးသည္။ အခ်ဳိ႕ေသာ ကံေကာင္းသူမ်ားကမူ သူတို႔လုပ္အားႏွင့္ ထိုက္တန္စြာ လုပ္ခေကာင္းေကာင္း ရၾကသည္။ ထိုသူမ်ားမွာ အသစ္ဖြင့္လွစ္လိုက္ေသာ ေရွာ့ပင္းစင္တာမ်ား၊ အႏွိပ္ခန္း စပါးေရခ်ဳိးခန္း၊ အဆင့္ျမင့္ အလွျပဳျပင္ဆိုင္ စသည့္ ေၾကးၾကီးေပးရေသာ ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ လုပ္ကိုင္သူမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။

ယခုမူ ျမန္မာျပည္၏ ေရေပၚဆီ လူတန္းစားႏွင့္ သူတို႔မိသားစု အမ်ားအျပားသည္ ေခ်ာင္းသာႏွင့္ ပုဂံကို မသြားေတာ့ဘဲ ဥေရာပႏွင့္ အေမရိကသို႔ အားလပ္ရက္ အလည္အပတ္ခရီးမ်ား ထြက္ေနၾကသည္။

ဆိုရွယ္လစ္အစိုးရမ်ား လက္ထက္တြင္ ခြဲတမ္းရသမွ် ကုန္ပစၥည္း ဝန္ေဆာင္မႈတို႔ျဖင့္သာ တင္းတိမ္ခဲ့ရေသာ စားသံုးသူအခ်ဳိ႕လည္း ယခုအခါ ပိုလွ်ံလာေသာ ဝင္ေငြမ်ားျဖင့္ အိမ္နီးခ်င္း ႏိုင္ငံမ်ားမွ တင္သြင္းလာေသာ သြင္းကုန္ပစၥည္းမ်ားကို ဝယ္ယူသံုးစြဲႏိုင္ၾကၿပီ ျဖစ္သည္။

သို႔ေသာ္ အဆိုပါ ကံေကာင္းသူတို႔မွာလည္း ေရြးခ်ယ္စရာ စားသံုးကုန္စည္ ဝန္ေဆာင္မႈ ေဖာေဖာသီသီ မရွိလွပါ။ ဆင္းရဲသူမ်ားႏွင့္ မကြာလွပါ။ အေၾကာင္းမူ ျမန္မာ့ေစ်းကြက္တြင္ ေရြးခ်ယ္စရာ ကုန္ပစၥည္းမ်ားမ်ား မရွိ၍ ျဖစ္သည္။ ယင္းမွာ စစ္အစိုးရက စီးပြားေရးကို ဖြင့္ေပးၿပီး၊ တဟုန္ထိုး တက္လာေစေရး ႏိႈးဆြေပးရန္ စိတ္ဝင္စားမႈ မရွိျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ျမန္မာ့စီးပြားေရးမွာ ေရာင္းသူေစ်းကြက္ျဖစ္ေနၿပီး၊ ကုန္သည္မ်ား၊ သြင္းကုန္သမားမ်ားက လက္ဝါးၾကီးအုပ္ ခ်ယ္လွယ္ ၾကီးစိုးေနၾကသည္။ ဤစနစ္ေၾကာင့္ လူနည္းစုက အားလံုးကို ခ်ဳပ္ကိုင္ထားေသာ စနစ္ကို ဖန္တီးေပးလိုက္သည္။ အက်ဳိးဆက္အားျဖင့္ စားသံုးသူ အခြင့္အေရး၊ စားသံုးသူ ကာကြယ္ေရး စသည္တုိ႔ မရွိေတာ့ေပ။ ဤသို႔ျဖင့္ ဝင္ေငြနည္း စားသံုးသူမ်ားအေနျဖင့္ ေရြးခ်ယ္စရာ သိပ္မရွိေတာ့ေပ။

ေနာက္ထပ္ အက်ဳိးဆက္အေနျဖင့္ ေစ်းႏႈန္းမွန္သမွ် အတက္ခ်ည္းသာ ျဖစ္ေနၿပီး၊ ယွဥ္ၿပိဳင္မႈေၾကာင့္ ေစ်းက်သြားသည္ ဆိုသည္မွာ အေတာ္ရွားပါးသြားေတာ့သည္။ ဤသို႔ေသာ ျခြင္းခ်က္ အျဖစ္အပ်က္မ်ဳိး ၂ဝ၁ဝ ခုႏွစ္ ႏွစ္ကုန္တြင္ ျဖစ္ပ်က္ခဲ့သည္။ သိမ္းဆည္းရမိေသာ ကားမ်ားကို အစိုးရက ဆက္တိုက္ ေလလံတင္ ေရာင္းထုတ္ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ကားေစ်းမ်ား ထိုးက်သြားခဲ့သည္။ ယင္းကိုၾကည့္ျခင္းျဖင့္ ေငြေၾကးႏွင့္ ေငြေပၚလြယ္မႈမွာ ပုဂၢလိကက႑မွ အစိုးရဆီသို႔သာ စီးဆင္းေနေလ့ ရွိသည္ကို ျပသေနသည္။

၂ဝ၁ဝ ခုႏွစ္အတြင္း က်ပ္ေငြတန္ဖိုး ၂၅ % ျမင့္တက္သြားခဲ့သျဖင့္ အေျခခံကုန္ စည္တင္ပို႔သူ ေဒသခံ ပို႔ကုန္သမားမ်ား အထိနာခဲ့သည္။ သြင္းကုန္ပစၥည္းမ်ားျဖစ္ေသာ အိုင္တီပစၥည္းကဲ့သုိ႔ ပစၥည္းမ်ဳိးမွာမူ ေစ်းက်သည္ဟူ၍ မရွိလွပါ။ မည္သုိ႔ပင္ဆိုေစ ေဒသတြင္း ထုတ္လုပ္ေသာ မရွိမျဖစ္ ကုန္စည္မ်ား၊ စားသံုးကုန္စည္မ်ားမွာမူ ဝယ္လိုအား တိုးတက္ေနျခင္းေၾကာင့္ လည္းေကာင္း၊ သယ္ယူပို႔ေဆာင္စရိတ္မ်ား တက္ျခင္းေၾကာင့္ လည္းေကာင္း၊ ကုန္သည္မ်ားက အျမတ္ထုတ္ေသာေၾကာင့္ေသာ္ လည္းေကာင္း ေစ်းႏႈန္းမ်ားမွာ တက္၍သာ ေနေတာ့သည္။

သတင္းစီးဆင္းမႈကို တင္းက်ပ္စြာ ထိန္းခ်ဳပ္ထားၿပီး၊ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ မရွိေသာ ႏိုင္ငံ၌ ေကာလာဟလ၏ အခန္းက႑ကိုလည္း ေလွ်ာ့တြက္၍ မျဖစ္ပါ။ အေတြ႔အၾကံဳ ၾကြယ္ဝေသာ ျမန္မာမ်ားအတြက္မူ ေကာလာဟလမ်ားသည္ ေနာင္အခါ အမွန္သတင္းမ်ား ျဖစ္လာမည္ဆိုသည္ကို သိေနသည္။

ေဖေဖာ္ဝါရီလ ဒုတိယပတ္အတြင္း ေရႊႏွင့္ ေဒၚလာေစ်းမ်ား ႐ုတ္တရက္ ထုိးတက္သြားျခင္းသည္လည္း ေကာလာဟလမ်ားေၾကာင့္ပင္ ျဖစ္သည္။ ဝန္ထမ္းမ်ားကို လခတိုးေပးေတာ့မည္ဆိုေသာ သတင္းမ်ား ေပၚထြက္လာ၍ လည္းေကာင္း ၊ အစိုးရသစ္လက္ထက္တြင္ ႏိုင္ငံေရးတည္ၿငိမ္မႈ ရွိပါ့မလားဆိုေသာ စိုးရိမ္ခ်က္မ်ား ေပၚထြက္လာ၍လည္း ထိုသို႔ေစ်းမ်ား ခုန္တက္သြားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

စစ္ေခါင္းေဆာင္ၾကီးမ်ား အနားယူလွ်င္ ေသာ္လည္းေကာင္း ၊ အျဖဳတ္ခံရလွ်င္ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ အၾကီးတန္း စစ္အရာရွိၾကီးမ်ား ေနရာအေျပာင္းအေရႊ႔ ေပၚေပါက္လာလွ်င္ ေသာ္လည္းေကာင္း ထိုအရာရွိၾကီးမ်ားႏွင့္ နီးစပ္ေသာ စီးပြါးေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ၾကီးမားေသာ ထိခိုက္မႈမ်ား ေပၚထြက္လာေလ့ရွိသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ စီးပြားေရးတြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံလုပ္ကိုင္မည့္ သူမ်ားအေနျဖင့္ စီးပြားေရးႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား မခ်ခင္ေရာ၊ ခ်ၿပီးေနာက္တြင္ပါ အဆိုပါ ေကာလာဟလမ်ားကို ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္ေနရန္ လုိအပ္သည္။ ျမန္မာ့စီးပြားေရးအေၾကာင္း နားလည္ရန္ လက္ဖက္ေျခာက္ဖတ္၊ ေဗဒင္ဖတ္ တတ္ရန္လည္း အေရးၾကီးေသာ အခ်က္တခ်က္ ျဖစ္သည္။

(ဇြန္ေခါင္းသည္ ျမန္မာ့စီးပြားေရးေလာကကို ေလ့လာေနသူတဦး ျဖစ္သည္။)
http://www.mizzimaburmese.com/edop/songpa/6956-2011-02-23-11-41-39.html