Tuesday, April 5, 2011

ဒီမိုကေရစီလႊတ္ေတာ္အစိုးရ ကို ဒီမိုကေရစီ အခြင့္အေရးနင့္အညီေတာင္းဆိုေရး

ကေန ့ျမန္မာနိဳင္ငံမွာ ႏွစ္ေပါင္း ၄၉ -ႏွစ္အႀကာမွာ ဒီမိုကေရစီ လို ့ အမည္ခံထားတဲ့ သမတႀကိးဥိးသန္းစိန္ အစိုးရတရပ္ ေပၚေပါက္လာပါျပီ ။ ဒီမိုကေရစီ စံေတြနဲ ့ ကိုက္ညီမႈ ရွိမရွိ ကို အခု လက္ေတြ ့စမ္းသပ္ဖို ့ ဂြင္ေလးတခုရွိေနလို ့ အားလံုးကို တိုက္တြန္းလိုက္ပါတယ္ ။ အခုတိုက္တြန္းခ်က္ဟာ လမ္းမေပၚထြက္ ဆႏၵျပဖို ့ လႈံ ့ေဆာ္တာမဟုတ္တာကို ပထမဥိးဆံုး ေျပာႀကားလိုပါတယ္ ။ လမ္းေပၚကို လြယ္လြယ္နဲ့ မထြက္ေစခ်င္ပါဘူး ။ ၈၈၈၈-တံုးက က်ေနာ္တို ့ထြက္ခဲ့တဲ့အခ်ိန္ နဲ့ အခုအေျခအေနေတြ မတူတာ ေရာ အခုကိစၥက ဥပေဒကို ဥပေဒေဘာင္ထဲက စမ္းတာမို ့ သူတို ့ကထြက္လာေအာင္ ကန္ထုတ္ရင္ေတာင္ မထြက္ႀကပါနဲ့ ့ ။ အထူးသတိေပးလိုပါတယ္ ။

ဖဲစကားနဲ ့ေျပာရရင္ ကိုယ္လက္ထဲမွာအနိဳင္ဖဲ ရွိေနမွေတာ့ သူလက္ထဲဘာဖဲ ဘဲရွိရွိ အထက္စီးကရုိက္ႀကရမွာေပါ့ ။ အပီေပါ့ ။ ျပိးသမၼတ ႀကိးကလဲ ဥပေဒနဲ ့အညီ ဆိုရင္ လက္ခံေပးမယ္ ေျပာထားျပီဘဲ ။ က်ေနာ္တို ့ဘက္က ဥပေဒနဲ ့မလြတ္ထြက္ေအာင္သာ ဂရုျပဳဖို ့အေရးႀကိးပါတယ္ ။ ဒါေပမဲ့ က်ေနာ္တို ့ကလဲ ဥပေဒေဘာင္ထဲကေနေတာင္းဆိုတာမို ့ ပတ္သက္ေနသူေတြကလဲ ကိုယ့္ဘ၀အေရးမို ့ သတၱိရွိရွိ ညီညီညႊတ္ညႊတ္ ပါ၀င္ဖို ့လိုပါတယ္ ။ အဖြဲ ့ကလဲ ပါ၀င္သူေတြကို တရား၀င္ မွတ္တမ္းထိုးထားဖို ့လိုပါတယ္ ။ မပါ၀င္ရဲသူ ရွိရင္ေတာ့ အေခ်ာင္ခံစားလိုသူေတြကို ႏွိမ္စရာ အျပစ္တင္တာ မလုပ္မိဖို ့လဲလိုပါတယ္ ။ ဒီမိုကေရစီ စံနဲ ့အညီေပါ့ေလ ။ ကိုယ့္အလုပ္သမားေတြကို မပါရင္ မေနရမလုပ္မိဖို ့လုိအပ္ပါတယ္ ။ တဖက္က ျခိမ္းေျခာက္လာရင္ လဲ ဘယ္လိုဆိုတာ ဘယ္သူဆိုတာ ေျဗာင္ ခ်ဲလင့္ေခၚေပးဖို ့လိုပါတယ္ ။

အသံနဲ့ ျခိမ္းေျခာက္တာကို ျပတ္ျပတ္သားသား ထိထိေရာက္ေရာက္ တုန္ ့ျပန္ရပါမယ္ ။ ဘယ္သူ ့ဆီကလာတယ္ ဘယ္သူဆိုတာ ေဖၚထုတ္ ေမးျမန္းတာလုပ္ေပးရပါမယ္ ။ ဘယ္သူ လို ့မေျပာရဲရင္ အဲဒီစကားစထုတ္သူကို အျပတ္ရွင္းႀကရပါမယ္ ။ အလကားသက္သက္ စကားဖြတဲ့သူကို ပထုတ္ပစ္ရပါမယ္ ။ လိုအပ္ရင္ အဲဒီသူကို ၀ို္င္းက်ဥ္ထုတ္ပစ္ရပါမယ္ ။ အလုပ္လူမႈအသိုင္းအ၀ိုင္းကေနကို ထုတ္ပယ္ပစ္ဖို ့လဲ စဥ္းစားထားရပါမယ္ ။ ရန္သူဟာ ဒီလိုပါးစပ္ေတြကို အသံုးမျပဳနိုဳင္ေအာင္ က်ဥ္ထုတ္ပစ္ရပါမယ္ ။

ကေန ့ ျမန္မာနိဳင္ငံအလုပ္သမားေတြရဲ ့ အနိမ့္ဆံုး လုပ္ခ ( တေန ့ လုပ္ခ ) လစာကို ဒီမိုကေရစီ နိဳင္ငံတိုင္းမွာသတ္မွတ္ထားသလို ျမန္မာ နိဳင္ငံမွာသတ္မွတ္ေပးဖို ့ ၀ိုင္းလက္မွတ္ထိုးျပိး သမတ နဲ့ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေတြ ဒါကို လႊတ္ေတာ္မွာ တင္သြင္းေပးျပီ ေတာင္းဆိုေပးမဲ ့ပါတီေတြကို တင္ျပႀကရပါမယ္ ။ ႀကံ ့ခိုင္ေရးပါတီကိုပါေတာင္းဆိုစာပို ့ရပါမယ္ ။ ဒါကို ျပည္ပ မီဒီယာႀကိးေတြက ႀကံ ့ခိုင္ေရးပါတီကို တိက်တဲ့အေမး နဲ့ တိက်တဲ့အေျဖ ထုတ္ေပးရပါမယ္ ။ ဒီလိုေတာင္းဆိုတာဟာ ဥပေဒကိုခ်ိုဳးေဖါက္တာမဟုတ္ဘူးဆိုတာ ျမန္မာအလုပ္သမားအမ်ားစု နားလည္ဖို ့လဲ မီဒီယာႀကိးေတြကလဲ ၀ိုင္း၀န္းပ့့ပိုးေပးဖို ့ပန္ႀကားလိုပါတယ္ ။ အထူးသျဖင့္ အလုပ္သမားေရးလုပ္ေနပါတယ္ဆိုတဲ့ NCUB ဥိးေမာင္ေမာင္က ဘယ္လိုကူညီနိဳင္မလဲ ကိုလဲေမးျမန္းေပးဖို ့လိုပါတယ္ ။

NLD အဖြဲ ့ခ်ဳပ္ကလဲ အာဆီယံတို ့ ကုလသမၼဂတို ့လို အဖြဲ ့ႀကိးေတြကို ျမန္မာနိဳင္ငံ မွာအလုပ္သမားအနိမ့္ဆံုးသတ္မွတ္ခ်က္ သတ္မွတ္ေပးဖို ့အေရးတႀကိးလိုေနျပီျဖစ္ပါေႀကာင္း တင္ျပေပးမယ္ ေတာင္းဆိုေပးမယ္ လို ့ ယံုႀကည္မိပါတယ္ ။

အစိုးရကလဲ ဒီလိုေတာင္းဆိုလာတာကို မျခိမ္းေျခာက္ဖို ့ လိုပါတယ္ ။ ဥပေဒေဘာင္ထဲကေတာင္းဆိုတာကိုျခိမ္းေျခာက္ ရင္ တဆင့္တက္ျပိး အာဆီယံတို ့ ကုလသမၼဂ တို ့ကို တင္ဖို ့လိုပါတယ္ ။ အဲဒီလိုတင္ရျပီဆိုရင္ အျပတ္ဘဲ ျမန္မာနိဳင္ငံရဲ ့ တေန ့လုပ္ခဟာ ကၽြန္လုပ္ခ အျဖစ္သတ္မွတ္ေပးဖို ့ပါ တပါထည္းေတာင္းဆို ျပစ္ဖို ့အထိ ျပင္ဆင္ထားႀကဖို ့လိုပါတယ္ ။ ျပိး နိဳင္ငံႀကိးေတြကိုပါ (အေမရိကန္ ဥေရာပ အိႏီၵယ အာဆီယံ ) တို့ကိုပါ ျမန္မာနိဳင္ငံအလုပ္သမားခ မတရားနည္းတဲ့ကုမၼဏိ ေတြကထုတ္တဲ့ ထုတ္ကုန္ေတြကို FAIR TRADE မူနဲ့အညီ တင္သြင္းခြင့္ ပိတ္ထားဖို ့အထိေတာင္းဆိုတာကို ျမွင့္တင္လိုက္ဖို ့ ညွိနိဳင္းထားႀကဖို ့လုိပါတယ္ ။ တဆက္ထည္း ကုန္သြယ္ေရးပိတ္ဆို ့ထားတာကို ျပန္ဖြင့္မယ္ဆိုရင္ အလုပ္သမား

တဆက္ထဲ အလုပ္သမားေတြကလဲ ယခုတေလာ ႏွစ္ဘက္အျပန္အလွန္ျငင္းဆိုေနႀကတဲ့ SANCTION စီးပြားေရးသပိတ္ဆို ့တာ အေပၚအလုပ္သမားေတြရဲ ့အျမင္ကို တိုက္ရိုက္ထင္ဟပ္ေစမဲ့ သေဘာထားစစ္တမ္း ကို ( လွ်ဳိ ့၀ွက္) မဲေပးစံနစ္နဲ ့ေကာက္ယူေပးဖို ့ အစိုးရမဟုတ္တဲ့ သမာသမတ္က်မဲ့ လူႀကိးေတြ ဆရာေတာ္ႀကိးေတြကိုေဖၚေဆာင္ေပးဖို ့ပါ တက္လွမ္းရပါမယ္ ။ ျဖစ္နိဳင္ရင္ အစိုးရဆီက ခြင့္ျပဳခ်က္ေတာင္းျပိး အလုပ္သမားေတြ ့ေရွ ့မွာ ႏွစ္ဖက္အဆိုရွင္ေတြ ( နိဳင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္ေတြ ) ကိုယ္တိုင္ လာေရာက္ ျပိးစကားရည္လုပြဲသေဘာလာေဟာေျပာခြင့္ေတာင္းျပိး ပြဲလုပ္ခြင့္္ပါ တင္ျပႀကည့္ဖို ့ေကာင္းပါမယ္ ။ လိုပါမယ္ ။

ေနာက္တခုက ျမန္မာနိဳင္ငံမွာ နိုင္ငံျခားက တိုက္ရုိက္ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈ တိုးတက္လာဖို ့ ျမန္မာနိဳင္မွာ သင့္တင့္မွ်တတဲ့ ရင္းႏွိးျမဳပ္ႏွံမႈဥပေဒ ကို တိတပပ ထုတ္ျပန္ေပးဖို ့ရယ္ ျမန္မာနိဳင္ငံကထြက္တဲ့ သယံဇာတေတြကို ျမန္မာနိဳင္ငံမွာ သံုးစြဲ လို ့ပိုလွ်ံမွသာ တျခားနိဳင္ငံေတြကိုထုတ္ေရာင္းခ်ေရးမူ ကိုထုတ္ျပန္ေပးဖို ့နဲ့ ့ ျမန္မာနိဳင္ငံမွာ စြမ္းအင္ အလံုအေလာက္ သံုးစြဲျပိးပိုလွ်ံ မွသာ နိဳင္ငံျခား ရင္းႏွီးမႈမ်ား၀င္လာမယ္ဆိုတာကို လႊတ္ေတာ္မွ ေဆြးေႏြးေပးဖို ့ ေတာင္းဆိုရပါမယ္ ။ ဒီကိစၥကို ေဆြးေႏြးရာမွာ ႀကံ ့ခိုင္ေရးပါတီက ဘယ္လိုသေဘာထားရွိတယ္ဆိုတာကိုလျ မီဒီယာႀကိးေတြက ကူညီေပးဖို ့လိုပါတယ္ ။

အစိုးရက လိုက္ေလွ်ာမေပးဘူး လုပ္ေဆာင္မေပးဘူးဆိုရင္ မီဒီယာႀကိးေတြကလဲ အာဆီယံမွာ ျမန္မာနိဳင္ငံရဲ ့အလုပ္သမားခ ကို အျခားအာဆီယံနိဳင္ငံေတြနဲ ့ကြာျခားေနတာေတြကို မိးေမာင္းထိုးျပေပးဖို့အလုပ္သမားေတြကေတာင္းဆိုလို ့ရပါတယ္ ။

တဆက္ထည္း အလုပ္သမားေတြ အမ်ားစုေနထိုင္ေနရတဲ့ အေျခအေနေတြကို စိးပြားေရးပညာရွင္ေတြ ကိုလာေရာက္ေလ့လာေစျပိး အလုပ္သမားမိသားစု အတြက္ တကယ္ သမာသမတ္က်မဲ့ ( ျဖစ္သင့္ ျဖစ္ထိုက္တဲ့ ) ၀င္ေငြထြက္ေငြ ကို လက္ေတြ ့တြက္ခ်က္ျပိး ထုတ္ျပန္ေပးဖို ့ သမတ ႀကိးဆီကိုေတာင္းဆိုရပါမယ္ ။

အခုလိုေတာင္းဆိုတာဟာ မွန္ကန္ သမာသမတ္က်က် ဘယ္လိုမွ နိဳင္ငံေရးအျမတ္ထုတ္လိုေသာ သေဘာထားမဟုတ္ေႀကာင္းနဲ ့ ပါတီနိဳင္င့ေရးအဖြဲ ့ေတြကိုလဲ အဖြဲ ့အားလ့ုးကို ေမးျမန္းတာလုပ္တာက လြဲလို ့ သူတို ့ရဲ ့လမ္းညႊန္မႈနဲ ့ အတတ္နိဳင္ဆ့ုးကင္းရွင္းေအာင္ေနဖို ့လဲလိုပါတယ္ ။ သို ့မဟုတ္က ပါတီတခုရဲ ့ခါးပိုက္ေဆာင္ လူစုေတြ လႊမ္းမိုးလာတာ ခံရနိဳင္ပါတယ္ ။ အလုပ္သမားေတြရဲ ့ဘ၀ကို ပကတိအတိုင္းထင္ဟပ္တဲ့ သ့ုးသပ္ခ်က္ျဖစ္ေအာင္ လုပ္ႀကဖို ့လိုပါတယ္ ။ အစိုးရလက္ခံနိဳင္မဲ့ ထုတ္ျပန္ခ်က္ျဖစ္ဖို့လုိအပ္ပါတယ္ ။

အလုပ္သမားေတြရဲ ့တကယ့္လိုအပ္ခ်က္ကို ပါတီေတြက ေဖၚေဆာင္ေပးတာဘဲျဖစ္သင့္ပါတယ္ ။ နည္းနည္းလုပ္ေပးျပီ ပါတီအက်ိဳးအတြက္ အလုပ္သမားထုကို အသ့ုးခ်တာ မျဖစ္ဖို ့ မခံရဖို ့အထူးဂရုစိုက္ႀကရပါမယ္ ။

ေနာက္တခုက အထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္းရွင္ေတြကို လုပ္ခေပးေျခရာမွာ အက္အိးစီ တိုက္ရိုက္ထုတ္ေပးျပိး အလုပ္သမားေတြကိုလဲ အက္အိးစီ ေပးေျခေပးဖို ့ေတာင္းဆိုသင့္ပါတယ္ ။ သို ့မဟုတ္က အက္အိးစီ ကို န.အ.ဖ လက္ထက္ကလို အေကာက္ခြန္နံုးထားနဲ့ ( ထက္၀က္နည္းတဲ့နံဳး ) က်ပ္ေငြထုတ္ေပးေနတာမ်ိဳး ရပ္ဆိုင္းျပိး တိုက္ရိုက္ အက္အိးစီ ေငြစကၠဴထုတ္ေပးေရးကိုေတာင္းဆိုရပါမယ္ ။

အခ်ဳပ္အေနနဲ့ေတာ့ က်ေနာ္အခု တိုက္တြန္းတဲ့ေတာင္းဆိုခ်က္ေတြဟာ အလုပ္သမားေတြ ကို အ၄ားဗိုက္နဲ ့ဓါးအထိုးခံ ဆိုတာမ်ိဳး မဟုတ္ပါ ။ အားလို ့ဖြေနတာလဲမဟုတ္ပါဘူး ။ အလုပ္သမားထုႀကိးဘ၀ဟာ ဥိးေန၀င္းလက္ထက္ တ၀က္ေလာက္ကစျပိး တေန ့လုပ္တေန ့စားဘ၀ကေန န.၀.တ နဲ ့ န.အ.ဖ လက္ထက္ ေရာက္ေတာ့ တေန ့လုပ္တေန ့စားဘ၀ကေလွ်ာျပိး တေန ့လုပ့္ ေန ့တ၀က္စားဘ၀ အထိ က်ဆင္းသြားပါတယ္ ။

အခုလိုလက္မွတ္ထိုးေတာင္းဆိုတာကို အခုလႊတ္ေတာ္က အေရးမယူရဲပါဘူး ။ အေရးယူရင္ တကမၻာလ့ုး ထကန့္ကြက္တာခံရပါမယ္ ။ ျပိးဒီလႊတ္ေတာ္ကို ကမၻာက အကဲခတ္ေနတာ ဒါပထမဆ့ုး စမ္းသပ္လိုက္တာ သူတို ့ ဒီေတာင္းဆိုခ်က္ကို အေရးယူဖို ့ေနေနသာသာ အိေယာင္၀ါးေတာင္မလုပ္ရဲေစရပါဘူး ။ အေျဖ တခု ေပၚေအာင္တုန္ ့ျပန္ေစရပါမယ္ ။ အခုသာစလုပ္ပါ အဲဒီေလာက္အထိ အေျခေနေပးေနပါတယ္ ။

သမတႀကိးဥိးသိန္းစိန္ကလဲ သန္းေရႊလက္ထက္က စုပ္ျပတ္ခဲ့တာေတြကို ပထမဆံုးမိန္ ့ခြန္းမွာတင္ ျပန္လွန္လာပါျပီ ။ သန္းေရႊ ရဲ ့လူဆိုေပမဲ့ သန္းေရႊလို လုပ္ခ်င္ရာလုပ္ ရွင္းျပစရာ မလိုတဲ့ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမဟုတ္ေတာ့ သူ အမွန္ကိုဘဲေျပာရ လုပ္ေပးရပါေတာ့မယ္ ။ သန္းေရႊက လူႀကားထဲ ( အူ-စရာမလိုေတာ့ ) လူေတြကိုအေလးထားစရာ မလို မထားဘူး ။ ခုသမၼတႀကိးက လူေတြကို ႀကည့္လာရျပီ ။

အားလံုး သတၱိရွိရွိသာ ၀ိုင္းလက္မွတ္ထိုးႀကပါလို့ တိုက္တြန္းလိုက္ပါတယ္ ။

တခါ ျပည္တြင္းက အင္အားစုေတြနဲ ့ အထူးသျဖင့္ျပည္ပကအင္အားစုေတြကလဲ အတတ္နိဳင္ဆံုး လက္တြဲေပးႀကပါလို ့ ( ပန္ႀကား ) လိုပါတယ္ ။ အထူးသျဖင့္ ျပည္ပအဖြဲ ူအစည္းေတြကလဲ တိုင္းေရးျပည္ေရးမို ့ အုတ္တခ်ပ္ ေရတမႈတ္ ၀ိုင္း၀န္းေပးႀကပါ ။ က်ေနာ္တင္ျပထားတဲ့ အစီအစဥ္ထက္ ပိုမိုထိေရာက္မဲ ့ လုပ္ကြက္ေလးေတြ နည္းလမ္းေလးေတြ ေဆြးေႏြးေပးဘကပါအံုးခင္ဗ်ာ ။ ဒါေပမဲ့ ျပည္တြင္းမွာ ၂၀၁၀ အလုပ္သမားေတြ ဆႏၵျပလာႀကေတာ့ ငါတို့က အတူတူ ရပ္တယ္ဆိုျပိး ( ကိးဘုတ္ေပၚလက္ယားတာေလးေလာက္ ) လုပ္ျပတာမ်ိဳး ကိုေတာ့ မလုပ္ႀကပါနဲ့ခင္ဗ်ာ ။ အလုပ္သမားေတြဘ၀ကို တကယ္ကိုယ္ခ်င္းစာတယ္ဆိုရင္ ေပါ့ေပါ့ေလး မအာႀကပါနဲ့လို ့ ( ေတာင္းပန္ ) ပါတယ္ ။ နံမည္ေတာင္ မေဖၚရဲတဲ့ အေျခာက္နိဳင္ငံေရးသမားေတြ ပံုစံ မလုပ္ႀကပါနဲ ့လို ့ေတာင္းပန္ပါတယ္ ။

က်ေနာ္ကေတာ့ ဒီလိုလက္မွတ္ထိုးေတာင္းဆိုတာ လုပ္လာႀကရင္ လက္မွတ္ထိုးမႈ အမ်ားဆံုး ( ရာခိုင္နံဳး % ) အမ်ားဆံုးထိုးတဲ ့ စက္ရံု အလုပ္သမားမ်ားကို ( ဂုဏ္ျပဳေငြ ) က်ပ္ေငြ ( ဆယ္သိန္း ) ေရာက္ေအာင္ပို ့ေပးပါမယ္ ။ ေငြ နဲနဲ က်ပ္တည္းေနလို့ပါ ။ ရွိရင္ ေခ်း၄ားလို ့ရရင္ ဒါထက္ပို ဂုဏ္ျပဳခ်င္ပါေသးတယ္ ။ အဲဒီေငြကို အဲဒီစက္ရံုက လုပ္သားေတြအႀကား ဆု ( ၃ -ဆု ) ခြဲျပိး ကံစမ္းတာေလး လုပ္ေပးဖို ့ပါ ။

ျပည္ပအင္အားစုေတြကလဲ က်ေနာ္တင္ျပတာထက္ ပိုမိုထိေရာက္မဲ့ လုပ္ကြက္ေလးေတြ က်ေနာ္ ဂုဏ္ျပဳတာထက္ ပိုေကာင္းမဲ ့ နည္းေလးေတြ ေဆြးေႏြး ေပးႀကပါအံုး ခင္ဗ်ာ ။ တိုင္းေရးျပည္ေရးမို ့အားလံုး၀ိုင္း၀န္းေပးႀကပါခင္ဗ်ာ ။

ေနာက္တခုက အလုပ္သမားေတြ ဘ၀ အေရးအတြက္ ေတာင္းဆိုတိုက္ပြဲ၀င္လာရင္ အဲဒီတိုက္ပြဲဟာ နိုင္ငံေရးလို ဖိႏွိပ္ျပစ္လို ့မရနိုင္သလို အာဏာလႊဲေအာင္ေတာင္းတာမဟုတ္ေတာ့ သူတို ့ အတြက္ တကယ့္ေဘးက်ပ္နံက်ပ္ပါ ။ တခုခု တဆင့္အထိေတာ့ လိုက္ေလွ်ာေပၚႀကရမွာပါ ။

အာလံုးကို ထပ္မံပန္ႀကားလိုပါတယ္ ။ အခုအစီအစဥ္ထက္ ပိုမိုထိေရာက္မဲ့ တိုက္ပြဲေတြ ေဖၚထုတ္ေပးႀကပါအံုး လို ့ ပန္ႀကားရင္း

အားလံုးကိုေလးစားလွ်က္

လႈိင္ျမင့္

အထက္တင္ျပထားတာ ကို အက်ဥ္းခ်ဳပ္

( ၁ ) အလုပ္သမားမ်ားအတြက္ တေန ့အနိမ့္ဆံုး လုပ္အာခ သတ္မွတ္ေပးေရး လက္မွတ္ထိုးေတာင္းဆိုေရး

( ၂ ) နိုင္ငံျခားတိုက္ရိုက္ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈ အတြက္ တိက်ျပတ္သားတဲ့ ဥပေဒထုတ္ျပန္ေပးရန္

( ၃ ) တိုင္းျပည္ရဲ ့သယံဇာတ ( စြမ္းအင္ ) ကိုျပည္တြင္းသံုးပိုလွ်ံမွသာ ျပည္ပထုတ္ေရာင္းခ်ရန္ ။

( ၄ ) အလုပ္သမားခကို အက္အီးစီ ျဖင့္တိုက္ရိုက္ေပးေခ်ရန္

( ၅ ) အလုပ္သမားမိသားစု တခု၏ ၀င္ေငြထြက္ေငြကို စစ္တမ္းေကာက္ ထုတ္ျပန္ေပးရန္ ။

( ၆ ) SANCTION စိပြားေရးပိတ္စို ့မႈ ကိစၥ အလုပ္သမားမ်ား သေဘာထား စစ္တမ္းေကာက္ ထုတ္ျပန္ရန္ ။

အန္န္အယ္လ္ဒီကဗ်ာရြတ္ပြဲ(ဂ်ပန္ငလ်င္ဒဏ္သင့္ျပည္သူမ်ားအတြက္၀မ္းနည္းျခင္းအထိမ္းအမွတ္)


(အသံဖိုင္) ငံု႔ မခံရဖို႔ တုန္႔ျပန္ၾကစို႔ အိႏၵိယကသံခ်ပ္


http://openeyeproxy.appspot.com/yeyintnge.com
မြန္းၾကပ္ျခင္းမွကင္းေ၀းပါေစ။
ျပည္တြင္းေမးလ္မ်ားသို႕႕ တဆင့္ပိ႕ု ၍မီဒီယာတိုက္ပြဲဆင္ႏြဲၾကပါစို႕..။
Google Download


1.mp31.mp3
8557K   Play   Download  
2.mp32.mp3
5277K   Play   Download  
3.mp33.mp3
6090K   Play   Download  
4.mp34.mp3
9810K   Play   Download  
5.mp35.mp3
7209K   Play   Download  
6.mp36.mp3
7700K   Play   Download  
7.mp37.mp3
5533K   Play   Download  
8.mp38.mp3
7324K   Play   Download 
  
9.mp39.mp3
6320K   Play   Download  

All zip files here
http://www.mediafire.com/file/ngmjwkb6mzgqirj/India%20thanchat.rar

Listen Here

(ငံု႔ မခံရဖို႔ တုန္႔ျပန္ၾကစို႔ အိႏၵိယကသံခ်ပ္) by yyncanada
India Thangyat-2011

2011 ခုႏွစ္မဂၤလာဒိုး အႏုပညာအင္အားစု ဂ်ပန္ မွ ရဲရဲေတာက္ေတးသံခ်ပ္မ်ား စတင္ျဖန္ ့ခ်ီ


2011 ခုရဲ ့ျမန္မာျပည္ သၾကၤန္ အမွီ တင္ဆက္ေဖ်ာ္ေျဖတင္ဆက္ႏိုင္ ရန္ အတြက္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံေရာက္ မဂၤလာဒိုးအႏုပညာအင္အားစု မွႏွစ္စဥ္ က်င္းပေနက် ျမန္မာ့ ရိုးရာ သၾကၤန္ ပြဲ မ်ားတြင္ တင္ဆက္ေနက် ဒိုးပတ္သံမ်ားျဖင့္ ႏိုင္ငံတကာေရာက္ ျမန္မာမိသားစု မ်ားႏွင့္ ျမန္မာျပည္တြင္းမွမိဘျပည္သူမ်ားအတြက္ စိတ္ေသာကကင္းေ၀း ႏိုင္ေစရန္ ႏွင့္ ဒုကၡ အေပါင္းမွ ကင္းျငိမ္းေစရန္ ရည္ရြယ္ ခ်က္ ျဖင့္ အစဥ္လာမပ်က္ တႏွစ္တေခါက္မွန္မွန္ေရာက္ရွိလာတဲ့ မဂၤလာဒိုး ရဲ ့သံခ်ပ္မ်ား အမ်ားျပည္သူမ်ား ေရွ့ေမွာက္သို ့ေရာက္ရွိလို ့ လာခဲ့ျပန္ပါျပီ။ယခုႏွစ္တြင္လည္း စင္တက္ေတး မဟာလူသား ေႏြကလာကာအဖြင့္ 2011 ရုပ္ေသးလြွတ္ေတာ္ အားကစားေစာင္မၾကည္ ့ရွု ့ျခင္း ႏိုင္ငံေတာ္ လုပ္ၾကံမႈ အေျပာကေတာ ေရႊမန္း အထူးသတင္းေၾကျငာခ်က္ ဆူနာမီ စသည့့္ေတးသံခ်ပ္မ်ား ျဖင့္ ျမန္မာျပည္တြင္းမွ မိဘရဟန္းရွင္ ျပည္သူမ်ား ၾကည့္ရႈ ့ႏိုင္ေစရန္ႏွစ္စဥ္ႏွစ္တုိင္း အတာသႀကၤန္မေရာက္ခင္မွာ သံခ်ပ္ သီခ်င္းေခြ ဗီြဒီယိုေတြထုတ္လုပ္ၿပီး ျပည္တြင္းနဲ႔ ႏုိင္ငံတကာကုိ ျဖန္႔ခ်ိခဲ့တာ ႏွစ္စဥ္ႏွစ္တုိင္းပင္ ျဖစ္ပါတယ္။ျမန္မာျပည္သၾကၤန္ႏွင့္အတူ ႏွစ္စဧျပီလတြင္က်င္းပေနၾက တိုက်ိဳသၾကၤန္ပြဲေတာ္သည္ ယခုႏွစ္ဂ်ပန္ႏိုင္ငံတြင္ ဆူနာမီငလ်င္ၾကီးလႈပ္ခပ္ခဲ့ေသာေၾကာင့္ေမလ 15ရက္(15.5.2011)တြင္က်င္းပရန္မည္ဟု ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ ့ခ်ဳပ္ မွ ဥကၠဌ ဦးလိႈင္ေအး က ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။မဂၤလာဒိုး အႏုပညာအင္အားစု ဂ်ပန္ မွ ရဲရဲေတာက္ေတးသံခ်ပ္မ်ား ကို အဖြဲ ့ေခါင္းေဆာင္ဦးမ်ိဳးသန္ ့မွတာ၀န္ယူဦးေဆာင္ျပီး သံခ်ပ္မ်ားကို ဦးမ်ိုဳးသန္ ့၊ ကိုေသာင္းထြန္းဦး၊ကိုထြန္းေ၀တို ့မွ ေရးသားၾကျပီး ျမန္မာျပည္အလြမ္းေျပ ယိမ္းအကႏွင့္ဒိုးပတ္သံမ်ားျဖင့္ေ၀ေ၀ဆာဆာ ျမဴးျမဴးၾကြၾကြ တင္ဆက္ထားသည္ကို ေတြ ့ရမွာျဖစ္ျပီး မၾကာမီအင္တာနက္စာမ်က္ႏွာမ်ားတြင္ဗီြဒီယို ျဖင့္တစ္၀ၾကီးၾကည့္ ရႈ့ႏိုင္ရန္စီစဥ္လ်က္ ရွိပါသည္။ တိုက်ိုဳ သၾကၤန္ပြဲေတာ္တြင္လည္း အဖြဲ ့၀င္ ၃၀ ေက်ာ္ျဖင့္ ျခိမ့္ ျခိမ့္ သဲ ေဖ်ာ္ေျဖမည္ျဖစ္ျပီးဦးမ်ိဳး သန္ ့ 090 9241 4960 ႏွင့္ကိုထြန္းေ၀ 080 3099 1503 kotunwai@gmail တို ့ကို ထံ ေမးျမန္း ဆက္သြယ္ႏိုင္ေၾကာင္းသိရွိရပါတယ္။
6 attachments — Download all attachments  
6 - Yoat Thay Lottaw (than-chat.3).mp36 - Yoat Thay Lottaw (than-chat.3).mp3
2527K   Play   Download  
1 - Pin Nan Mar Lar Shwe.mp31 - Pin Nan Mar Lar Shwe.mp3
1689K   Play   Download  
2 - TuuPoe.TuuPoe..mp32 - TuuPoe.TuuPoe..mp3
1185K   Play   Download  
3 - Sin Tat Tay.mp33 - Sin Tat Tay.mp3
918K   Play   Download  
4 - Ma Har Luu Thr (than-chat.1).mp34 - Ma Har Luu Thr (than-chat.1).mp3
1060K   Play   Download  
5 - Nawe Ka La Kar Aa Phwint (than-chat.2).mp35 - Nawe Ka La Kar Aa Phwint (than-chat.2).mp3
1334K   Play   Download  

အိုဘယ့္ ကယ္တင္ရွင္

အိုဘယ့္ ကယ္တင္ရွင္

အီးေမးလ္ပုိ႔ရန္ ပရင့္ထုတ္ရန္ PDF ဖုိင္ရယူရန္

ယေန႔ ဗမာျပည္တြင္ လက္တဆုပ္စာမွ်ေသာ “ဘုရား” အထူးခံ ေရေပၚဆီ လူ႔မလိုင္တခ်ိဳ႕ႏွင့္ ၎တို႔ႏွင့္ အလြမ္းသင့္ေသာ အေရာင္ေျပာင္း ပုတ္သင္ညိဳတခ်ိဳ႕မွအပ က်န္ သန္း ၅ဝ ေက်ာ္ လူထုမွာ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ဆင္းရဲျခင္း ဝဲၾသဃအတြင္း ျမဳပ္တလွည့္ ေပၚတလွည့္ ဖုတ္လိႈက္ဖုတ္လိႈက္ ႐ုန္းကန္လႈပ္ရွားေနရဆဲျဖစ္ၿပီး ဤအေျခအေနတြင္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ ေကာက္႐ိုးတမွ်င္ေပးကာ ဝါးကူထိုးေပးသူသူတုိ႔ မနည္းမေနာရွိပါသည္။ သည္အထဲတြင္ ကယ္တင္ရွင္အမည္ခံ လူမႈကူညီေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ သူရဲေကာင္းျဖစ္ခ်င္ၾကေသာ ႏုိင္ငံေရးသမားအတုအေယာင္မ်ားက ထိပ္ဆံုးမွ ပါဝင္လ်က္ရွိသည္။

မၾကာေသာ ကာလတြင္ ဗမာျပည္သို႔ နာဂစ္မုန္တိုင္း တုိက္ခတ္ခဲ့သည္မွာ သံုးႏွစ္တင္းတင္း ျပည့္ေတာ့မည္ ျဖစ္သည္။ မဟာက႐ုဏာရွင္မ်ားသည္ ၎တို႔ ထံုးစံအတိုင္း ဖေယာင္းတိုင္ ကိုယ္စီထြန္းကာ ဝမ္းနည္းျခင္းသ႐ုပ္ကုိ ျပၾကဦးမည္လား။ ထိုသံုးႏွစ္တာ အေတာအတြင္း ႏုိင္ငံတကာမွ ရရွိေသာ အလႉေငြ သန္းေပါင္းမ်ားစြာျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည့္ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား အဘယ္မွ်ေသာ အတို္င္းအတာအထိ ေအာင္ျမင္ခဲ့သည္ကို ဆန္းစစ္ရေသာ္ တာေပၚလင္စ ျပာျပာလြင္လြင္ျဖင့္ ဆီးၾကိဳေနမည့္ တဲအိမ္ငယ္မ်ား၊ ျမစ္ကမ္းဝဲယာတေလွ်ာက္မွ ေရေပၚတြိဳင္းလက္မ်ား၊ အေၾကြးလည္ပင္းခိုက္ေနေသာ လယ္သမား၊ ငါးဖမ္းသမားႏွင့္ ေဘာက္သမားမ်ား၏ ဘဝအဖံုဖံုႏွင့္ ျမင္ကြင္းစံုတုိ႔သည္ အလႉရွင္ထံသုိ႔ အလိုက် အသံုးေတာ္ခံမည့္ အစီရင္ခံစာမ်ားႏွင့္ တမူကြဲျပားေနပါလိမ့္မည္။

အေႂကြးလည္ပင္းခိုက္ေနေသာ လယ္သမား၊ ငါးဖမ္းသမားႏွင့္ ေဘာက္သမားမ်ား၏ ဘဝအဖံုဖံုႏွင့္ ျမင္ကြင္းစံုတုိ႔သည္ အလႉရွင္ထံ သုိ႔ အလိုက်အသံုးေတာ္ခံမည့္ အစီရင္ခံစာ မ်ားႏွင့္ တမူကြဲျပားေနပါလိမ့္မည္။
သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္ေၾကာင့္ ထိခိုက္ခံစားခဲ့ရေသာ ရပ္ရြာလူထုမွာ အဆိုးခ်ည္းမဟုတ္ဘဲ အဆိုးထဲမွ ေျဖသိမ့္စရာ အျပဳသေဘာေဆာင္ေသာ တိုးတက္မႈျပယုဂ္မ်ား ေပၚေပါက္လာရန္ ေမွ်ာ္လင့္စရာရွိပါသည္။ သို႔ေသာ္ အလႉေငြကုိ သြားရည္တျမားျမားျဖင့္ အသာငမ္းငမ္းျဖစ္ေနၾကေသာ အုပ္ခ်ဳပ္သူမ်ားႏွင့္ ငတက္ျပားအၾကီးစား အဲန္ဂ်ီအုိမ်ား၏ ေကာင္းမႈေၾကာင့္ ႏိုင္ငံတကာမွ ပုဂၢိဳလ္တုိ႔၏ ဒါနမွန္သမွ်သည္ အိတ္ေပါက္ႏွင့္ ဖားေကာက္ရသည့္ႏွယ္ ေရစက္ပင္ မခ်လိုက္ရဘဲ ေပ်ာက္ေစတန္ခိုးျဖင့္ အေငြ႔ပ်ံခဲ့ရေလသည္။

ဤအေျခအေနမွာပင္ ဆင့္ပါးစပ္ ႏွမ္းပက္ ေထာက္ပံ့မႈကို ရရွိထားသူမ်ားအား အလႉရွင္ထံ၌ မ်က္ႏွာပန္းလွလိုမႈတခုတည္းအတြက္ ဇြတ္အတင္း သာဓုေခၚခိုင္းေနသည္မွာ မခက္ပါေလာ။ “တိုးတက္လာပါသည္၊ ေကာင္းမြန္လာပါသည္၊ စီမံကိန္းမ်ား ေအာင္ျမင္လာပါသည္၊ သို႔ေသာ္ လိုအပ္မႈမ်ားကား ရွိေနဆဲ၊ အလႉေငြမ်ား ထပ္မံလိုအပ္ဆဲျဖစ္သည္” ဟူ၍ အစည္းအေဝးမ်ား၊ အစီရင္ခံစာမ်ား၊ အဆုိျပဳလႊာမ်ားတြင္ အပ္ေၾကာင္းထပ္ေအာင္ ေျပာၾက၊ ဆုိၾက၊ ေရးၾကသည္မွာလည္း မ႐ိုးႏိုင္ေသးေသာ ဇာတ္ကြက္မ်ား ျဖစ္ေနေသးသည္။ ၎တုိ႔၏ စိမ့္ေပါက္၊ ယိုေပါက္ႏွင့္ မဟာဗ်ဴဟာနည္းက် လုပ္ငန္းစဥ္ဟု ခပ္ျမင့္ျမင့္ သညာျပဳထားေသာ စီမံကိန္းအေကာင္အထည္ေဖာ္မႈ ေျခလွမ္းအမွားမ်ားကို ဂဃဏန မဆန္းစစ္ဘဲ ဇြတ္အတင္း ခရီးႏွင္လွ်င္ အဆုိပါ လူမႈကူညီေရးအဖြဲ႕အစည္းတုိ႔မွာ ေနာင္တခ်ိန္တြင္ လႈပ္ေလ ျမဳပ္ေလ အေနအထားသို႔ ေရာက္ရွိေတာ့မည္။ မ်က္ေမွာက္ အေနအထားအရေတာင္မွ အဲန္ဂ်ီအုိက လူထုကို ကူညီကယ္မေနသည့္ အသြင္မဟုတ္ဘဲ လူထုကသာ အဲန္ဂ်ီအိုမ်ား ရွင္သန္ေရးအတြက္ ပံ့ပိုးက်ားကန္ေပးေနရသည့္ ပံုစံျဖစ္ေနသည္ကုိ သတိျပဳႏုိင္ပါသည္။

နာဂစ္၏ ေက်းဇူးျဖင့္ ခါေတာ္မီ ေပၚေပါက္လာေသာ Local NGO ေခၚ ျပည္တြင္း လူမႈကူညီေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ရပ္ရြာအေျချပဳအဖြဲ႕အစည္းမ်ားကုိ  ၾကည့္ၿပီး ဗမာျပည္၌ လူမႈေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ား တိုးပြားလာသည္၊ ၎တို႔၏ စြမ္းေဆာင္ရည္မ်ား ျမင့္မားလာသည္ဟု အေလာတၾကီး ေကာက္ခ်က္မခ်သင့္ပါ။ ရပ္ရြာအေျချပဳအဖြဲ႕ေလးမ်ား အေရအတြက္အားျဖင့္သာ မ်ားျပားလာၿပီး ၎အဖြဲ႕မ်ား ေရရွည္ခိုင္မာ တိုးတက္ရန္မွာ ခရီးေဝးဆဲျဖစ္၏။ ဥပမာဆိုရလွ်င္ နာဂစ္မုန္တိုင္းဒဏ္ခံရြာမ်ားသို႔ လူမႈကူညီေရးအဖြဲ႕အစည္း အသီးသီး လာ၍ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး ေဆာင္ရြက္ၾကသည္။ ထိုသို႔ ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ေက်းရြာ၏ ေရရွည္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးကုိပါ ထည့္သြင္းစဥ္းစားၿပီး ေက်းရြာအက်ိဳး သယ္ပိုးႏုိင္မည့္ ရပ္ရြာအေျချပဳအဖြဲ႕အစည္းမ်ားကို ရြာလူထု သေဘာက် ေရြးထားေသာ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းေဆာင္ရြက္ေလ့ရွိၾကသည္။ လယ္သမားေကာ္မတီ၊ ေရလုပ္သားမ်ား ေကာ္မတီ၊ အမ်ိဳးသမီး ဝင္ေငြတိုးအဖြဲ႕၊ သန္႔ေလးသန္႔ ေကာ္မတီ၊ ေျမယာမဲ့ ေဘာက္သမားမ်ား ေကာ္မတီ၊ က်န္းမာေရးေကာ္တီ စသျဖင့္ ေကာ္မတီေပါင္းမ်ားစြာ ဖြဲ႕စည္းခဲ့ၾကေလသည္။ ခက္သည္က ရြာတရြာတြင္ အဖြဲ႕အစည္းတခုတည္း လာေရာက္ လုပ္ကိုင္ျခင္းမဟုတ္။ အဖြဲ႕အစည္းအမ်ိဳးမ်ိဳးက တရြာထဲမွာပင္ စီမံကိန္းမ်ားကုိ အၿပိဳင္အဆိုင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေနၾကသည္မို႔ သူ႔အဖြဲ႕ကလည္း သူ႔မူႏွင့္ ေက်းရြာေကာ္မတီဖြဲ႕၊ ကိုယ့္အဖြဲ႕ကလည္း ကိုယ့္မူႏွင့္ ေကာ္မတီေတြ ထပ္ဖြဲ႕။ တရြာထဲမွာပင္ ေကာ္မတီေတြ ပြထေနၿပီး ရပ္ရြာအက်ိဳးအတြက္ ေမွ်ာ္ကိုး၍ ဖြဲ႕စည္းထားေသာ ေက်းရြာအဖြဲ႕ကေလးမ်ားခမ်ာ အဆိုပါ အဲန္ဂ်ီအိုမ်ား တေယာက္တမ်ိဳး ၾကိဳးဆြဲရာသို႔သာ ဇာတ္ဆရာအလုိက် အသံုးေတာ္ခံရေတာ့သည္။

တရြာထဲမွာပင္ ေကာ္မတီေတြ ပြထေနၿပီး ရပ္ရြာအက်ိဳးအတြက္ ေမွ်ာ္ကိုး၍ ဖြဲ႔စည္းထားေသာ ေက်းရြာအဖြဲ႔ကေလးမ်ား ခမ်ာ အဆိုပါ အဲန္ဂ်ီအိုမ်ား တေယာက္တမ်ိဳး ၾကိဳးဆြဲရာသို႔သာ ဇာတ္ဆရာအလုိက် အသံုးေတာ္ ခံရေတာ့သည္။
ဤသို႔ဆိုလွ်င္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ိဳးစံုက အျပိဳင္အဆိုင္လုပ္ၾက၍ ပံ့ပိုးမႈမ်ား ပိုလွ်ံေနၿပီလားဟု ေတြးစရာရွိသည္။ ထိုသို႔လည္း မဟုတ္ျပန္။ အဲန္ဂ်ီအိုတို႔မည္သည္ ၎တို႔၏ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကို ထုႏွင့္ ထည္ႏွင့္ ျပႏိုင္ရန္သာ စိတ္အားထက္သန္ၾကသည္။ ဆုိရလွ်င္ ေက်းရြာလူထု အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း ျပန္လည္ ထူေထာင္ရန္ ေငြေပးရျခင္းထက္ ရြာတြင္ တံတားေဆာက္ျခင္း၊ ေက်ာင္းေဆာက္ျခင္း၊ ေရကန္တူးေပးျခင္းကို ပိုလုပ္ေဆာင္လုိၾကသည္။ သည္နည္းျဖင့္ အဖြဲ႕အစည္း အမွတ္တံဆိပ္ကပ္ကာ အလႉရွင္ကို ၎တို႔ မည္မွ် ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္ကို သက္ေသထူႏုိင္ေပေတာ့မည္။ ေက်းရြာလူထုအတြက္ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း လုပ္ငန္းမ်ား ျပန္လည္လုပ္ကိုင္ႏုိင္ရန္ ေထာက္ပံ့ေငြမွာ ငါးေသာင္းမွသည္ အမ်ားဆံုး တသိန္းခန္႔သာ ရွိ၍ အက်ိဳးခံစားရသူအတြက္ အေၾကြးဆပ္႐ုံသာ တတ္ႏုိင္ေတာ့သည္။ အျခားလုပ္ငန္း ထူေထာင္ရန္လည္း သည္ေငြႏွင့္ မေလာက္င။ အဖြဲ႕အစည္းအေနျဖင့္လည္း သည့္ထက္ပိုၿပီး မေပးႏုိင္။ တရြာလံုး အဆင္းရဲဆံုးသူကိုသာ ေထာက္ပံ့မည္ဟု ဇကာစစ္ခ်လုိက္လွ်င္ေတာင္ ရြာလူထု ၉ဝ ရာခုိင္ႏႈန္းမွာ မေပးမျဖစ္ ေထာက္ပံ့ရမည့္ အႏြမ္းပါးဆံုး အုပ္စုျဖစ္၍ ေနေတာ့သည္။  ထို႔ေၾကာင့္ပင္လွ်င္ Infrastructure ေခၚ အေဆာက္အအံု တည္ေဆာက္ေရးကုိသာ အသီးသီး အာ႐ုံစိုက္ၾက၍ ရြာထဲက ေရကန္တကန္ထဲကိုပင္ အဖြဲ႕အစည္းသံုးခုက အၿပိဳင္အဆုိင္ ၿခံစည္း႐ိုး သံုးထပ္ခတ္ၿပီး ဆုိင္းဘုတ္အသီးသီးတပ္ကာ ပဏာယူထားၾကသည့္ အျဖစ္မ်ိဳး နာဂစ္မုန္တုိင္း ဒဏ္ခံခဲ့ရေသာ ရြာအခ်ိဳ႕တြင္ ေတြ႔ႏိုင္ပါသည္။ လုပ္တာက နည္းနည္း ၾကြားခ်င္တာက မ်ား၍ေနေတာ့သည္။

ထို႔ျပင္တဝ ဂ်ဲန္ဒါ (က်ား၊ မ လူမႈက႑) ညီမွ်ေရးႏွင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအတြက္ ဦးစားေပးေဆာင္ရြက္ေရး ဆုိသည့္ကိစၥမွာ နာဂစ္ေနာက္ပိုင္း အဲန္ဂ်ီအိုတုိ႔၏ ပေရာဂ်က္ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားတြင္ အေတာ္ ေရပန္းစားလ်က္ရွိသည္။ ဤအေၾကာင္းအရာမွာ အလႉရွင္တုိ႔၏ သည္းေျခၾကိဳက္ျဖစ္၍ အဖြဲ႕အစည္း ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားကလည္း ေက်းရြာေကာ္မတီတြင္ အမ်ိဳးသမီး ဦးေရ မည္မွ်ပါမည္၊ အက်ိဳးခံစားခြင့္ရွိသူမ်ားတြင္ အမ်ိဳးသမီး မည္မွ် ပါဝင္သည္ စသျဖင့္ အစီရင္ခံစာတြင္ ထည့္သြင္း ေဖာ္ျပၾကေလသည္။ အက်ိဳးဆက္အားျဖင့္ ယင္းတို႔ဆုိသလုိ အမ်ိဳးသမီးမ်ားကား ေက်းရြာေကာ္မတီတုိ႔တြင္ အေရအတြက္အားျဖင့္ေတာ့ ပါဝင္လာပါ၏။ သို႔ေသာ္ ဤသည္မွာ ကိန္းဂဏန္းတခုကို ကုိယ္စားျပဳေသာ ဟန္ျပမွ်သာျဖစ္၍ အမ်ိဳးသမီးတို႔၏ ေျပာေရးဆုိခြင့္၊ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ႏုိင္ခြင့္ မည္မွ်တိုးတက္လာသည္ကိုေတာ့ တိုင္းတာျခင္းမျပဳၾကပါ။

ဆုိရေသာ္ အဖြဲ႕အစည္း အသီးသီးတို႔မွာ ရန္ပံုေငြရရွိေရးအတြက္သာ ေရွးရႈလုပ္ေဆာင္ေနသည္ကို ေတြ႔ရမည္။ ေက်းရြာလူထုကိုယ္တုိင္ တင္ျပလာေသာ ၎တုိ႔၏ အမွန္တကယ္ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ျဖည့္ဆည္း ေဆာင္ရြက္ေပးသည့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ိဳး မဟုတ္ပါေခ်။ ကယ္တင္ရွင္ လူမႈေရး အဖြဲ႕အစည္းတုိ႔၏ မူဝါဒႏွင့္အညီ၊ သို႔မဟုတ္ အလႉရွင္၏ ေတာင္းဆိုခ်က္ႏွင့္ အညီ သတ္မွတ္ထားေသာ ပံုစံခြက္ထဲသို႔ မဝင္ဝင္ေအာင္ အတင္းဖန္တီးေနၾကျခင္းသာ ျဖစ္သည္။

အနီးစပ္ဆံုး အေၾကာင္းအရာကို ပမာျပကာ ဆန္းစစ္ရပါလွ်င္ နာဂစ္မုန္တုိင္း ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး လုပ္ငန္းအတြက္ ေဒၚလာသန္းေပါင္းမ်ားစြာ အသံုးျပဳ၍ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကေသာ ပေရာဂ်က္မ်ားေၾကာင့္ ရပ္ရြာလူထု၏ ခံႏုိင္ရည္စြမ္းအား (Community Resilience) မည္မွ် တိုးတက္ခဲ့သနည္း။ ေသခ်ာသည္မွာ ယခုေန ေနာက္တၾကိမ္ မုန္တိုင္းတိုက္လွ်င္လည္း ေရွးကကဲ့သို႔ အသက္အုိးအိမ္ ဆံုးရံႈးၾကရလိမ့္ဦးမည္။ သုိ႔ေသာ္ ဘယ္သူေသေသ၊ ငေတကား မာေနဆဲျဖစ္၍ အဆုိပါ ကယ္တင္ရွင္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္ ယခုအခါ နာဂစ္ စီမံကိန္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္လွ်င္ ပြဲၿပီး မီးေသေနၿပီး နာဂစ္မွသည္ ဂီရိ၊ ဂီရိမွသည္ တာေလ ဂါထာကို ေျပာင္းလဲ ရြတ္ဆိုကုန္ၾကေလၿပီ။

ကယ္တင္ရွင္ လူမႈေရး အဖြဲ႔အစည္းတုိ႔၏ မူဝါဒႏွင့္အညီ၊ သို႔မဟုတ္ အလႉရွင္၏ ေတာင္းဆိုခ်က္ႏွင့္ အညီ သတ္မွတ္ထားေသာ ပံုစံခြက္ထဲသို႔ မဝင္ဝင္ေအာင္ အတင္း ဖန္တီးေနၾကျခင္းသာ ျဖစ္သည္။
ဗမာျပည္တြင္ အစိုးရထံမွ တရားဝင္ခြင့္ျပဳခ်က္ရထားသည့္  ၂၈ဝ ေက်ာ္မွ်ေသာ ကုလသမဂၢ၊ ႏုိင္ငံတကာႏွင့္ ျပည္တြင္း လူမႈကူညီေရးအဖြဲ႕အစည္းတုိ႔ ဆင္းရဲမြဲေတမႈ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္လာသည္မွာ ဆယ္စုႏွစ္ ႏွစ္ခါလည္ ရွိခဲ့ပါၿပီ။ ငါးႏွစ္ေအာက္ ကေလးအေသအေပ်ာက္ႏႈန္း ျမင့္မားဆဲ၊ ေက်ာင္းထြက္သည့္ ကေလးဦးေရ မ်ားျပားဆဲ၊ အိပ္ခ်္အုိင္ဗီေရာဂါ ကူးဆက္ခံရမႈ တိုးတက္ဆဲ၊ မူးယစ္ေဆးဝါး ထုတ္လုပ္မႈ ထိပ္တန္းေရာက္ဆဲ။ ကုလသမဂၢ ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈအစီအစဥ္မွ ထုတ္ျပန္ေသာ ၂ဝ၁ဝ  Human Development Report အရ ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈ အနိမ့္က်ဆံုးႏုိင္ငံအျဖစ္ အဆင့္ ၁၃၂ တြင္ ရွိေနဆဲျဖစ္သည္။ အဖြဲ႕အစည္းေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားကမူ ၎တို႔၏ စီမံကိန္းမ်ား စိတ္သြားတိုင္း ကိုယ္ပါသေလာက္ အေကာင္အထည္ မေဖာ္ႏုိင္သည္မွာ အိမ္နီးခ်င္း ႏုိင္ငံမ်ားျဖစ္ေသာ လာအုိႏွင့္ ကေမၻာဒီးယားတို႔ႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္ေသာ္ ပ႔ံပိုးမႈပမာဏ နည္းလြန္းေသာေၾကာင့္ဟု ဆုိၾကသည္။ လက္ရွိအစိုးရအေပၚ ခ်မွတ္ထားေသာ ပိတ္ဆို႔အေရးယူမႈကိုပါ ဆြဲထည့္ ေျပာၾကေသးသည္။ ရရွိေသာ အလႉေငြမ်ားကို မည္မွ် အတိုင္းအတာအထိ ထိေရာက္ေအာင္ အသံုးခ်ခဲ့သည္၊ မည္သည့္အရာေတြ မွားယြင္း ခၽြတ္ေခ်ာ္ေနသည္ကိုမူ ဆန္းစစ္ၾကည့္ရန္ ေမ့ေလ်ာ့ေနၾကေလသည္။ ၎တုိ႔ မၾကာခဏ ေၾကြးေၾကာ္ေနေသာ တာဝန္ယူမႈ၊ တာဝန္ခံႏုိင္မႈ (Accountability) ႏွင့္ ပြင့္လင္းထင္သာျမင္သာရွိမႈ (Transparency) ဆိုသည္မွာ လူၾကားေကာင္း႐ုံ စကားသက္သက္ေလလားဟု ေမးရေတာ့မည္။

ထိုသို႔ မွန္းခ်က္ႏွင့္ ႏွမ္းထြက္ မကိုက္သည္က လူမႈေရးလုပ္ငန္းမ်ားကုိ အကန္႔အသတ္ျဖင့္သာ လုပ္ေဆာင္ေနရျခင္း၊ ထိုအဖြဲ႕အစည္းမ်ားကို အစိုးရက တင္းတင္းၾကပ္ၾကပ္ ေစာင့္ၾကည့္ကာ ဖိႏွိပ္ေနျခင္းေၾကာင့္ဟု ဆုိက ဆုိႏိုင္ျပန္ေသးသည္။ သည္ေတာ့ စီမံကိန္းမ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာ၌ အဆင္ေျပ ေခ်ာေမြ႔ေစရန္ အစိုးရ၏ ကိုင္းပြားအဖြဲ႕ေလးမ်ားျဖင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရမည္ဟူ၍ ဆုိၾကျပန္သည္။ ဤလမ္းေၾကာင္းသည္ အစိုးရႏွင့္ လက္တြဲအလုပ္လုပ္ျခင္း (with government) သာ ျဖစ္ၿပီး အစိုးရအတြက္ ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္း (for government) မဟုတ္ေၾကာင္း ရွင္းျပေျပာဆိုၾကျပန္သည္။ သို႔ေသာ္ ယေန႔အခ်ိန္အထိ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ မည္သည့္ကိစၥတြင္မဆို အစုိးရဘက္မွ သေဘာထားတင္းမာေနပါက အတုိက္အခံျပဳ၍  မည္သည့္အဖြဲ႕အစည္းကမွ စြန္႔စြန္႔စားစား ေရွ႕ေနမလိုက္ေပးပါေခ်။ ၎တို႔၏ ေရွ႕ေနလုိက္ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္း Advocacy သည္ မည္သို႔ေသာ Advocacy ျဖစ္သနည္း။ အႏၲရာယ္ကုိ စိုးရိမ္ျခင္းဆုိသည္မွာ အဖြဲ႕အစည္း ေရရွည္မတည္တံ့မွာကို စိုးရိမ္ျခင္းလား၊ ေက်းရြာလူထုအတြက္ စိုးရိမ္ျခင္းလား။ စိုးရိမ္ရပါသည္၊ စိုးရိမ္မိပါသည္။ စိုးရိမ္စရာေကာင္းေနပါဦးမည္ႏွင့္ ဘာကို စိုးရိမ္မွန္းမသိ၊ စိုးေတာ့ စိုးရိမ္ေနၾကသည္။ မိမိ စားေပါက္ပိတ္မွာကုိ စိုးရိမ္ေနရျခင္းအား “လူထု” အတြက္ဟူ၍ ေခါင္းစဥ္လွလွ သံုးကာ ေရအစုန္၌ ကိုယ္ေဖာ့ေမွ်ာေနၾကျခင္း ျဖစ္ေလသည္။

အဲန္ဂ်ီအို ဝန္ထမ္းဆိုလွ်င္ လစာေကာင္းသည္ဟူေသာ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ျဖင့္ ထိုအဝန္းအဝိုင္းသို႔ တိုးဝင္လာၾကသူသာ မ်ားၿပီး ေစတနာအရင္းခံျဖင့္ တက္တက္ၾကြၾကြ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္မည့္သူမွာမူ နည္းေလသည္။ ပိုၿပီး ဆုိးဝါးသည္မွာ အဲန္ဂ်ီအို ဝန္ထမ္းဟု ဆုိလိုက္သည္ႏွင့္ မိမိကုိယ္မိမိ အခြင့္ထူးခံ လူတန္းစားမ်ား၊ တဖန္ အထက္တန္းလႊာမ်ားဟု စိတ္ၾကီးဝင္သြားၾကသည္မွာ ခက္သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ပင္လွ်င္ လက္တဆုပ္စာမွ်ေသာ မ်က္ႏွာျဖဴမ်ား၏ အုပ္ခ်ဳပ္မႈေအာက္၌ လူသားခ်င္းစာနာကူညီမႈ ေခါင္းစဥ္တပ္လ်က္ အဲန္ဂ်ီအို စီးပြားေရး တေခတ္ဆန္းေနသည္ကုိ သိသိလ်က္ပင္ မိမိ ထိုင္ခံုျပဳတ္မည္စိုး၍ ကိုယ့္လူမ်ိဳးအေရး ျဖစ္ေနတာေတာင္မွ မ်က္ႏွာလႊဲ ႏႈတ္ဆိတ္ ေနႏုိင္ရက္ၾကသည္မွာ အသည္းနာစရာ ေကာင္းလွပါသည္။

အႏၲရာယ္ကုိ စိုးရိမ္ျခင္းဆုိသည္မွာ အဖြဲ႔အစည္း ေရရွည္မတည္တံ့မွာကို စိုးရိမ္ျခင္းလား၊ ေက်းရြာ လူထုအတြက္ စိုးရိမ္ျခင္းလား။
ေစတနာေရွ႕ထားကာ အမွန္တကယ္ ေဆာင္ရြက္ေပးေနေသာ ဝန္ထမ္းမ်ားလည္းရွိၾကပါသည္။ အထူးသျဖင့္ လူထုႏွင့္ နီးနီးကပ္ကပ္ လုပ္ကိုင္ေနၾကေသာ ေအာက္ေျခဝန္ထမ္းေလးမ်ားမွာ အေျပာမဟုတ္၊ လက္ေတြ႔ျဖင့္ ကိုယ္က်ိဳးစြန္႔ အနစ္နာခံလုပ္ေပးေနၾကသူမ်ားျဖစ္သည္။ တုိင္းရင္းသား လူမႈေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားလည္း ထိုနည္းလည္းေကာင္းပင္။ ၎တို႔သည္ ႐ုံးခ်ဳပ္တြင္ ေလေအးေပးစက္ တပ္ဆင္ထားေသာ အခန္းအတြင္း၌ ထိုင္ကာ ေဒၚလာျဖင့္ ယပ္ခတ္ေနေသာ ဝန္ထမ္းမ်ားကဲ့သုိ႔ မဟုတ္ဘဲ မစို႔မပို႔ လစာေငြေလးျဖင့္ ေတာထဲတြင္ အေနဆင္းရဲ၊ အစားဆင္းရဲခံကာ လူထုအက်ိဳး သယ္ပိုးေနရသူမ်ားျဖစ္ပါသည္။ ထိုဝန္ထမ္းေလးမ်ားသည္ ရန္ကုန္ဟုိတယ္ၾကီးမ်ား၌ အလုပ္႐ုံေဆြးေႏြးပြဲမ်ား ၾကီးၾကီးက်ယ္က်ယ္ က်င္းပၿပီး သေဘာတရားေရးရာမ်ား ေဖာင္းပြေအာင္ ေျပာေနၾကသည့္ ႏုိင္ငံတကာ အေတြ႔အၾကံဳရင့္က်က္သူမ်ားထက္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးအေၾကာင္းအရာမ်ားကို လက္ေတြ႔က်က် ပုိရွင္းျပႏုိင္ပါသည္။

ႏုိင္ငံတကာ လူမႈကူညီေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွာမူ ေခါင္းစဥ္အမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ တေနကုန္ တေနခမ္း အစည္းအေဝး က်င္းပလိုက္၊ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ေရး ပူးေပါင္းမႈအဖြဲ႕ (working group) အမ်ိဳးမ်ိဳးဖြဲ႕လိုက္၊ အျပန္အလွန္ ေဆြးေႏြးရင္း အျငင္းပြားလုိက္၊ ဖန္တရာေတေအာင္ လုပ္ငန္းအစီအစဥ္ (work plan) ေရးဆြဲလုိက္၊ အဖြဲ႕အစည္းအတြင္း အလုပ္မျဖစ္သည့္ ေပၚလစီအမ်ိဳးမ်ိဳး ထုတ္လိုက္၊ ဗ်ဴ႐ိုကေရစီ ယႏၲရားတုိ႔၏ ထံုးစံအတုိင္း အေသးအမႊား ကိစၥကုိပင္လွ်င္ အထက္ေအာက္ အလီလီ လြန္းထိုးကာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ရယူလိုက္၊ အထိမ္းအမွတ္ေန႔မ်ား၌ ေၾကြးေၾကာ္သံမ်ိဳးစံု ေအာ္လုိက္ၾကျဖင့္ ကိစၥၿပီး၍ ေနၾကေလသည္။

သို႔ဆိုလွ်င္ တြန္းကား တြန္း၏ မေရြ႔ဟု ေျပာေနၾကျခင္းမွာ သဘာဝက်ပါ၏ေလာ။ ၾကာလွ်င္ ပ်ိဳတိုင္းၾကိဳက္ေသာ အဲန္ဂ်ီအုိေလာကတြင္ ကိုယ္က်ိဳးရွာ ငို႔ဘသမားမ်ားသာ တုိးလာဖြယ္ရွိၿပီး လူထုအတြက္ ေျပာင္းလဲတိုးတက္ျခင္းကား အလွမ္းေဝးဆဲျဖစ္ပါသည္။


ေသာ္တာသစ္

http://www.mizzimaburmese.com/

၅.၄.၂၀၁၁ ရက္ေန႕ရဲရင့္ငယ္ဒိုင္ယာရီ


http://openeyeproxy.appspot.com/yeyintnge.com
မြန္းၾကပ္ျခင္းမွကင္းေ၀းပါေစ။
ျပည္တြင္းေမးလ္မ်ားသို႕႕ တဆင့္ပိ႕ု ၍မီဒီယာတိုက္ပြဲဆင္ႏြဲၾကပါစို႕..။

2 attachments — Download all attachments  
5 April yeyintnge's Diary.doc5 April yeyintnge's Diary.doc
1444K   View   Download  
5 April yeyintnge's Diary.pdf5 April yeyintnge's Diary.pdf
2191K   View   Download  

http://www.mediafire.com/file/xao4vuwfrvhup2t/5%20April%20yeyintnge%27s%20Diary.doc
http://www.mediafire.com/file/gg8hhhkmqqqj1nx/5%20April%20yeyintnge%27s%20Diary.pdf
5 April yeyintnge's Diary

ငံု႔ မခံရဖို႔ တုန္႔ျပန္ၾကစို႔ (အိႏၵိယသံခ်ပ္၏စာသား)

India Thangyat-2011

ႏွစ္ျခမ္းကြဲတာမဟုတ္ဟု ဦးခင္ေမာင္ေဆြေျပာအီးေမးလ္ပုိ႔ရန္ ပရင့္ထုတ္ရန္ PDF ဖုိင္ရယူရန္

ခ်င္းမိုင္ (မဇၥ်ိမ) ။      ။ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအားစုမွ သကၤန္းကၽြန္းလႊတ္ေတာ္အမတ္ ဦးသိန္းၫြန္႔ ဦးေဆာင္ေသာ အင္အားစုအခ်ဳိ႕ ပဲ့ထြက္သြားျခင္းသာျဖစ္၍ NDF ႏွစ္ျခမ္းကြဲသည္ ဆိုျခင္းအေပၚ မဆီေလ်ာ္ေၾကာင္း ဗဟိုဦးစီးေကာ္မတီဝင္ ဦးခင္ေမာင္ေဆြက အဂၤါေန႔တြင္ ေျပာၾကားလိုက္သည္။

“ႏွစ္ျခမ္းကြဲတယ္ဆိုတာ မွ်တူညီတူ ကြဲရမယ္၊ ဗဟိုဦးစီး ေကာ္မတီအဖြဲ႔ထဲမွာ ၂ဝ ရွိရင္ ဟုိဘက္ဒီဘက္ ၁ဝ စီ ရွိရမယ္ေလ၊ ဟိုဘက္ ၁၅ ေယာက္ ဒီဘက္ ၁ဝ ေယာက္ အဲဒီလို ကြဲမွသာလွ်င္ ကြဲတယ္ေခၚတာကိုးဗ်၊ သူ႔ဟာသူ ကြဲတယ္လို႔ ေျပာတဲ့ဟာက အဓိပၸာယ္မရွိပါဘူး၊ က်ေနာ္တို႔နဲ႔ ကြဲစရာအေၾကာင္းလဲ မရွိပါဘူး၊ အဲဒီေတာ့ NDF ႏွစ္ျခမ္းကြဲတယ္ဆိုတာ မဟုတ္ဘူးလို႔ပဲ ေျပာရမွာျဖစ္ပါတယ္” ဟု ဦးခင္ေမာင္ေဆြက ဆိုသည္။


khin-maung-shwe-1
NDF ႏွစ္ျခမ္းကြဲသည္ ဆိုျခင္းအေပၚ မဆီေလ်ာ္ေၾကာင္းေျပာၾကားသည့္ ဗဟိုဦးစီးေကာ္မတီဝင္ ဦးခင္ေမာင္ေဆြ
အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအင္အားစုဝင္ ၈ ေထာင္ေက်ာ္ႏွင့္ ဗဟိုေကာ္မတီဝင္  ၆၁ ဦးအနက္ ပါတီဝင္ ၁ဝဝ ခန္႔ ပဲ့ထြက္သြားသည္ဟု ယုံၾကည္ရသည္။ သုိ႔ေသာ္ ခြဲထြက္အဖြဲ႕က အင္အားကို ေျပာရန္ ျငင္းဆိုသည္။
တိုင္း ၇ ခုႏွင့္ ျပည္နယ္ ၄ ခုရွိ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္ NDF ပါတီ႐ံုးခြဲမ်ားဖြင့္လွစ္ထားသည့္အနက္ သကၤန္းကြ်န္းအင္အားစုက ဦးသိန္းညြန္႔ဘက္ ပါသြားသည္။

 “NDF အေျခအေနက ေဆြၿငိမ္း (ဦးခင္ေမာင္ေဆြ၊ ေဒါက္တာသန္းၿငိမ္း) ေခါင္းေဆာင္တဲ့ အုပ္စုကတစု သကၤန္းကၽြန္းအေျခစိုက္တဲ့ က်ေနာ္ဦးေဆာင္တဲ့အစုကတစု ႏွစ္စု ျဖစ္သြားၿပီ၊ ေဆြၿငိမ္းအုပ္စုနဲ႔ သကၤန္းကၽြန္းအုပ္စု မတူေတာ့ဘူးေပါ့၊ ႏွစ္ျခမ္းကြဲတယ္ပဲေျပာေျပာ ႏွစ္အုပ္စုပဲေျပာေျပာ ၾကိဳက္သလို ဘာသာျပန္လုိ႔ရတယ္” ဟု ဦးသိန္းၫြန္႔ကေျပာသည္။

ရန္ကုန္တိုင္း မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္ ၃ မွ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္အမတ္ ဦးဘုန္းျမင့္ေအာင္၊ သကၤန္းကၽြန္းမဲဆႏၵနယ္ ၁ မွ ရန္ကုန္တုိင္း ေဒသၾကီးလႊတ္ေတာ္အမတ္ ဦးေက်ာ္၊ သကၤန္းကၽြန္း မဲဆႏၵနယ္ ၃ မွ ေဒၚစန္းစန္းျမင့္ ႏွင့္ သကၤန္းကၽြန္း NDF ဥကၠ႒ ဦးဝင္းေဆြ၊ လသာ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္အမတ္ ဦးၾကည္ျမင့္ တို႔လည္း သကၤန္းကြ်န္းဦးေဆာင္မႈအဖြဲ႔တြင္ ပါဝင္သည္။

သကၤန္းကြ်န္းအေျခစိုက္ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအင္အားစုဟု ပါတီနာမည္အသစ္ကို သံုးရန္ ခြဲထြက္သူမ်ားက စီစဥ္ထားသည္။

NDF  ဒုတိယ ဥကၠ႒ေဟာင္း ဦးသိန္းညြန္႔မွာ ၂ဝ၁ဝ ႏိုဝင္ဘာ ၁၇ ရက္ကတည္းက ပါတီမွ ထုတ္ပယ္ခံရၿပီးျဖစ္သည္။
ပါတီတြင္းကိစၥမ်ားကို မီဒီယာသို႔ တာဝန္မဲ့ေျပာဆိုျခင္း၊ ပါတီဘ႑ာေရး ကိစၥမ်ားကို မီဒီယာမ်ားသို႔ ေျပာဆိုသည့္ စြပ္စြဲခ်က္မ်ားျဖင့္ ထုတ္ခံရသည္။

ဦးသိန္းညႊန္႔က အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ႏွင့္ ျပန္လည္ပူးေပါင္းလိုေၾကာင္း ေလသံပစ္ထားေသာ္လည္း ေရြးေကာက္ပြဲဝင္ဖို႔လိုသည္ဟု ဆုိသည္။

“NLD ထဲက ေရြးေကာက္ပြဲ လမ္းေၾကာင္းကို ျပန္ဝင္မယ့္ ရဲေဘာ္ေတြ၊ အထူးသျဖင့္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲမွာ ပါဝင္မယ့္ ရဲေဘာ္ေတြ အားလံုးကို က်ေနာ္ ပူေပါင္းကူညီေဆာင္ရြက္ေပးဖို႔ အဆင္သင့္ရွိတယ္။ ေရြးေကာက္ပြဲ လမ္းေၾကာင္းကို ေရြးလာမယ္ဆိုရင္လဲ က်ေနာ့္မွာရွိတဲ့အင္အားေတြကို ဘာလုပ္ရမယ္ဆိုတာ ျပင္ဆင္ထားၿပီးပါၿပီ” ဟု သူက ေျပာသည္။

ေရြးေကာက္ပြဲဝင္ေရး မဝင္ေရး သေဘာကြဲၿပီးေနာက္ ပါတီခြဲေထာင္သြားၾကေသာ NDF ေခါင္းေဆာင္ ဦးခင္ေမာင္ေဆြကေတာ့ လက္ရွိအေျခအေနမွာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ေခါင္းေဆာင္ေသာ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ႏွင့္ ျပန္လည္ေပါင္းစည္းေရး ေလာေလာဆယ္ အေနအထားတြင္ ေဝးေနေသးသည္ဟု ဆိုသည္။

“ဒီမုိကေရစီ လူ႔အခြင့္အေရးဆိုတဲ့ မဟာဗ်ဴဟာ ရည္မွန္းခ်က္မွာေတာ့ တူေသာ္လဲပဲ သြားပံု သြားနည္းမွာ နည္းနည္းကြာေနတယ္၊ သူတို႔က တိုက္႐ိုက္သြားတယ္ဗ်၊ က်ေနာ္တုိ႔က တိုက္႐ိုက္မသြားဘူး၊ လူတိုင္းလူတိုင္းဟာ ဆင္းရဲမြဲေတမႈ ပညာမတတ္မႈ၊ အလုပ္အကိုင္မရွိမႈ ဆိုတဲ့ လူမႈေရး နာက်င္မႈေတြကို ျဖည့္စည္းၿပီးေတာ့မွ ဒီမိုကေရစီ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းကို ေရာက္မယ္လို႔ က်ေနာ္တုိ႔ ယူဆတဲ့အတြက္ေၾကာင့္ အေျခအေန အခ်ိန္အခါနဲ႔ ကိုက္ညီတဲ့ မူဝါကို ခ်ထားတာျဖစ္တယ္၊ NLD က တန္းၿပီးေတာ့ သြားတာျဖစ္တယ္။ က်ေနာ္တို႔က တေထာက္နားၿပီးေတာ့မွ သြားတာျဖစ္တယ္” ဟု ဦးခင္ေမာင္ေဆြက ေျပာသည္။

ညီညြတ္မႈအားနည္းသည္ဟု အျပစ္တင္ခံေနရေသာ NDF ပါတီတြင္  မတ္လ လႊတ္ေတာ္တြင္း ေဆြးေႏြးမႈမ်ားအတြင္း ပါတီတူ အမတ္အခ်င္းအခ်င္း အဆုိျပဳခ်က္မ်ားကို ျပန္လည္ ကန္႔ကြက္မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚခဲ့ေသးသည္။
http://www.mizzimaburmese.com/news/inside-burma/7345-2011-04-05-13-27-46.html

NDF အမတ္တခ်ဳိ႕ ခြဲထြက္

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးသိန္းၫြန္႔ NDF ပါတီႏွင့္ပတ္သက္၍ ရွင္းလင္းေျပာၾကားေနစဥ္။
ဓာတ္ပံု ASSOCIATED PRESS
ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးသိန္းၫြန္႔ NDF ပါတီႏွင့္ပတ္သက္၍ ရွင္းလင္းေျပာၾကားေနစဥ္။ ဧၿပီ ၂၊ ၂၀၁၁။

ထပ္ဆင့္ ျဖန္႔ေ၀ရန္

အမ်ဳိးသား ဒီမုိကေရစီ အင္အားစု (NDF) ပါတီထဲက ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ အမတ္ ၄ ေယာက္နဲ႔ ပါတီက အထုတ္ခံထားရတဲ့ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္အမတ္ ဦးသိန္းၫြန္႔တို႔က NDF ပါတီ ဆက္လက္ရပ္တည္မႈအေပၚ ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ကေန စိန္ေခၚဖို႔ စီစဥ္ေနၾကပါတယ္။ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ စုစုေပါင္း အမတ္ေနရာ ၁၆ ေနရာ အႏိုင္ရထားတဲ့ NDF ပါတီကေန သူတို႔က NDF ပါတီ သဃၤန္းကၽြန္းၿမိဳ႕နယ္ အေျခစိုက္ အဖြဲ႕အျဖစ္ ရပ္တည္ဖို႔ ခြဲထြက္လိုက္ၾကတာ ျဖစ္ပါတယ္။ လက္ရွိ NDF ေခါင္းေဆာင္ တဦးကေတာ့ ဒါဟာ NDF ပါတီ ကြဲတာမဟုတ္ဘူးလို႔ အခုိင္အမာ ျငင္းပါတယ္။ အျပည့္အစံုကုိ ဘန္ေကာက္ကေန ကိုေက်ာ္ေက်ာ္သိန္းက သတင္းေပးပို႔ထားပါတယ္။
NDF ပါတီကေန သဃၤန္းကၽြန္းၿမိဳ႕နယ္ အေျခစိုက္ အဖြဲ႕အျဖစ္ ခြဲထြက္သူေတြကို ဦးေဆာင္တာကေတာ့ သဃၤန္းကၽြန္းၿမိဳ႕နယ္က ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးသိန္းၫြန္႔ ျဖစ္ပါတယ္။ လႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀းေတြ မစခင္ကတည္းက NDF ပါတီ ေခါင္းေဆာင္ေတြအၾကား မေျပမလည္ျဖစ္တဲ့ သတင္းေတြ ထြက္ေနခဲ့ၿပီးတဲ့ေနာက္ အခုအခါမွာေတာ့ တရား၀င္ ခြဲထြက္လိုက္ၾကတာပါ။ ဧၿပီလ ၂ ရက္ေန႔က မဲဆႏၵရွင္ လူထုနဲ႔ ေတြ႕ဆံုစဥ္မွာ ဒီကိစၥကို ေၾကညာခဲ့တာျဖစ္ၿပီး NDF ပါတီ ႏွစ္ျခမ္းကြဲသြားၿပီလို႔ ဦးသိန္းၫြန္႔က သံုးႏႈန္း ေျပာဆိုခဲ့ပါတယ္။
“အမ်ဳိးသား ဒီမုိကေရစီ အင္အားစု ပါတီကို ေဆြၿငိမ္းဦးေဆာင္တဲ့ ဂိုဏ္းသားေတြနဲ႔ က်ေနာ္ဦးေဆာင္တဲ့ အမ်ဳိးသား ဒီမိုကေရစီ အင္အားစု သဃၤန္းကၽြန္း အေျခစိုက္ အဖြဲ႕ေပါ့၊ ႏွစ္ျခမ္းကြဲသြားၿပီဆုိတာ က်ေနာ္ အဲဒီေန႔ကတည္းက ေၾကညာခဲ့ပါတယ္။ ေရွ႕ဆက္ၿပီးေတာ့ ေကာ္မရွင္ကုိ သူတုိ႔ရဲ႕ တရားမ၀င္မႈ၊ ဖြဲ႕စည္းထားမႈ အေျခအေနေတြ၊ ေနာက္ က်ေနာ္ မႏွစ္ ႏုိ၀င္ဘာ ကတည္းက တင္ထားတဲ့ ႏုိင္ငံေရးပါတီ မွတ္ပုံတင္ဥပေဒ ပုဒ္မ ၂၄(ခ) အရ ေဆာင္ရြက္ေပးဖုိ႔ အစီအစဥ္ေတြကုိ ေကာ္မရွင္ကို က်ေနာ္ ဆက္လက္ တင္ျပပါမယ္။”
ဦးသိန္းၫြန္႔ဟာ ဦးခင္ေမာင္ေဆြ၊ ေဒါက္တာသန္းၿငိမ္း တို႔နဲ႔အတူ အမ်ဳိးသား ဒီမုိကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (NLD) ကေန ခြဲထြက္ၿပီး NDF ပါတီကို စတင္ တည္ေထာင္ခဲ့သူေတြထဲမွာ တဦးအပါအ၀င္ ျဖစ္ပါတယ္။ ေရြးေကာက္ပြဲေတြ မတိုင္ခင္မွာ ပါတီရန္ပံုေငြဆိုင္ရာ ကိစၥေတြအေပၚ ဦးသိန္းၫြန္႔က မေက်မလည္ျဖစ္ၿပီး ေျပာဆိုတာေတြ ရွိခဲ့ၿပီးတဲ့ေနာက္ ေရြးေကာက္ပြဲအၿပီး ႏို၀င္ဘာလ ၁၇ ရက္ေန႔မွာ သူ႔ကို ပါတီကေန ထုတ္ပယ္ပစ္ခဲ့ပါတယ္။
အခုလို ပါတီက ထုတ္ထားတဲ့ လူတေယာက္က ဦးေဆာင္ၿပီး အမတ္တခ်ဳိ႕ ခြဲထြက္တဲ့အေပၚ သူတို႔အေနနဲ႔ ေျပာစရာ သိပ္မရွိေတာ့ဘဲ ပါတီႏွစ္ျခမ္းကြဲတာ မဟုတ္ဘူးလို႔ NDF ေခါင္းေဆာင္တဦးျဖစ္တဲ့ ဦးခင္ေမာင္ေဆြက အခုိင္အမာ ေျပာခဲ့သလို ကြဲၿပီလို႔ ေျပာၾကတာေတြကိုလည္း အျပစ္တင္ခဲ့ပါတယ္။
“ဒီဟာကို က်ေနာ္ ရွင္းစရာ မရွိေတာ့ပါဘူး။ NDF ႏွစ္ျခမ္းကြဲစရာ အေၾကာင္းလည္း မရွိဘူး။ ထုတ္ထားတဲ့ ဦးသိန္းၫြန္႔က သူ႔ဟာသူ လုပ္ခ်င္ရာ လုပ္တာကို NDF ႏွစ္ျခမ္းကြဲတယ္ ေျပာလုိ႔ရွိရင္ မွန္သလားဆုိတာ စဥ္းစားဖို႔ လိုပါတယ္။ NLD က ထြက္လာတုန္းကေတာ့ အစအနေလးေတြ ထြက္သြားပါတယ္၊ အပဲ့အရြဲ႕ေလးေတြ က်သြားပါတယ္ ေျပာတယ္။ အခုက်ေတာ့ ထုတ္ထားတဲ့သူက ေခါင္းေဆာင္တဲ့ ၅ ေယာက္ ထြက္သြားတာကိုေတာ့ NDF ႏွစ္ျခမ္းကြဲၿပီဆုိတာ ႏုိင္ငံေရးယုတၱိ မက်ပါဘူး။ မီဒီယာေတြက ဖြေနသလားလို႔ေတာင္ က်ေနာ္က သံသယရွိေနၿပီလို႔ ေျပာခ်င္ပါတယ္။”
ဦးသိန္းၫြန္႔ ဦးေဆာင္ၿပီး ခြဲထြက္သြားတဲ့အထဲမွာ ပါတဲ့ တျခား လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေတြကေတာ့ ဦးဖုန္းျမင့္ေအာင္၊ ဦးေက်ာ္၊ ေဒၚစန္းစန္းျမင့္နဲ႔ ဦးၾကည္ျမင့္တို႔ ျဖစ္ၾကပါတယ္။
NDF ပါတီကို သဃၤန္းကၽြန္းၿမိဳ႕နယ္ အေျခစိုက္ၿပီး ေဆာင္ရြက္ေနတဲ့အေၾကာင္း၊ လာမယ့္ သီတင္းပတ္အတြင္း ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ကို အေၾကာင္းၾကားမွာ ျဖစ္ၿပီးေတာ့ ေကာ္မရွင္က သူ႔ရဲ႕လုပ္ပိုင္ခြင့္ထဲက အဆံုးအျဖတ္ ေပးရမွာ ျဖစ္တယ္လုိ႔ ဦးသိန္းၫြန္႔က ဆိုပါတယ္။
“ႏုိင္ငံေရးပါတီ မွတ္ပုံတင္ ဥပေဒ ၂၄(ခ) အရ ေကာ္မရွင္က ဒီပါတီနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ လိုအပ္သလုိ စုံစမ္း စစ္ေဆးၿပီးေတာ့ သူ႔ကို ဥပေဒက ေပးထားတဲ့ လုပ္ပုိင္ခြင့္ေတြကို က်င့္သုံးႏုိင္ပါတယ္။ ေကာ္မရွင္က အဲဒီလုပ္ပုိင္ခြင့္ေတြ က်င့္သုံးလာဖုိ႔ အတြက္လည္း က်ေနာ္ အခုလို NDF ပါတီကုိ ႏွစ္ျခမ္းခြဲပစ္ရျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။”
အခုလိုမ်ဳိး ပင္မပါတီကေန ခြဲထြက္ၿပီး ၿမိဳ႕နယ္အေျခစိုက္ အဖြဲ႕တခုအျဖစ္ ရပ္တည္တာဟာ ေကာ္မရွင္ ဥပေဒနဲ႔ မကိုက္ညီဘူးလို႔ ဦးခင္ေမာင္ေဆြက ဆိုၿပီး အခုကေတာ့ ေကာ္မရွင္ရဲ႕ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကပဲ အဓိက ျဖစ္သြားၿပီလို႔ သူကလည္း ေျပာပါတယ္။
“ပါတီေတြမွာ အဲဒီလို အဆင္မေျပတာေတြ ရွိေတာ့ ရွိတတ္ပါတယ္။ သို႔ေသာ္လည္း ေကာ္မရွင္ကေန ဒါကို ဘယ္လို အေရးယူ ေဆာင္ရြက္မလဲ၊ ဒါ ေကာ္မရွင္ရဲ႕အပုိင္း ျဖစ္သြားၿပီဗ်။ ဦးသိန္းၫြန္႔တုိ႔ လုပ္ေနတာက ၿမိဳ႕နယ္ ပါတီအျဖစ္ ေထာင္တယ္ဆုိတဲ့ အခါက်ေတာ့ ဒါ ေကာ္မရွင္ ဥပေဒနဲ႔လည္း မကုိက္ညီဘူး ျဖစ္ေနေတာ့ ေကာ္မရွင္ကို ေမးတာပဲ ပိုေကာင္းပါလိမ့္မယ္။ က်ေနာ္တုိ႔ အျဖစ္ကေတာ့ ေ၀ဖန္စရာ မရွိပါဘူး။ ဦးသိန္းၫြန္႔က သူလုပ္ခ်င္ရာ လုပ္ေနတာ ခင္ဗ်ားတို႔အားလုံး အသိပဲေလ။ က်ေနာ္က ဒီအေပၚမွာ လုိက္ၿပီးေတာ့ မရွင္းခ်င္ေတာ့ပါဘူးဗ်ာ။”
၂၀၁၀ ျပည့္ႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲ၀င္ဖို႔ ထူေထာင္ခဲ့ၾကတဲ့ ပါတီေတြထဲမွာ NDF ပါတီဟာ NLD ခြဲထြက္ေခါင္းေဆာင္ တခ်ဳိ႕ ထူေထာင္တဲ့ပါတီ ျဖစ္တာေၾကာင့္ လူအမ်ား စိတ္၀င္စားမႈ အရဆံုးပါတီ ျဖစ္ပါတယ္။ ၂၀၁၀ ျပည့္ႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ ေနရာအသီးသီး အမတ္အေရအတြက္ စုစုေပါင္း ၁၆ ေနရာ အႏိုင္ရခဲ့ၿပီး အဲဒီထဲကေန အခု ၅ ဦး ခြဲထြက္သြားတာ ျဖစ္ပါတယ္။
NLD ကသာ ႏိုင္ငံေရးပါတီ တခုအျဖစ္ မွတ္ပံုျပန္တင္ၿပီး ေရြးေကာက္ပြဲ ၀င္မယ္ဆိုရင္ NLD နဲ႔ ျပန္ပူးေပါင္းမယ္လုိ႔ ဦးသိန္းၫြန္႔က ေျပာပါတယ္။
NLD အေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ကိုယ္တိုင္ကလည္း NDF ပါတီနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ ၾကားရတဲ့ သတင္းေတြအေပၚ စိတ္၀င္တစား ရွိေနၿပီး သူတို႔ ေနာက္ဆံုး ေတြ႕ဆံုခဲ့ၾကခ်ိန္မွာ ေမးျမန္းခဲ့တာေတြ ရွိတယ္လို႔ ဦးခင္ေမာင္ေဆြက ေျပာခဲ့ဖူးပါတယ္။
http://www.voanews.com/burmese/news/ndf-dispute-119253599.html

အမ်ဳိးသား ဒီမုိကေရစီ အင္အားစု ပါတီမွ အမတ္အခ်ိဳ႕ ခြဲထြက္

2011-04-05
ဦးသိန္းၫြန္႔ ဦးေဆာင္တဲ့ အမ်ဳိးသား ဒီမုိကေရစီ အင္အားစုအဖြဲ႕(NDF) နဲ႔ ဦးခင္ေမာင္ေဆြ၊ ေဒါက္တာသန္းၿငိမ္း တုိ႔ ဦးေဆာင္တဲ့ (NDF) တို႔ လမ္းခြဲလုိက္ၿပီ ျဖစ္ၿပီး အခြင့္သင့္လွ်င္ အမ်ဳိးသား ဒီမုိကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (NLD) ႏွင့္ ျပန္လည္ ပူးေပါင္းမယ္လို႔ ဦးသိန္းၫြန္႔က ေျပာဆိုလိုက္ပါတယ္.
(Photo: AFP)
အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီ အင္အားစု (NDF) မွ အဖြဲ႕ဝင္မ်ား ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ တေနရာတြင္ ေအာက္တိုဘာ ၂၀ ရက္ေန႔က ေ႐ြးေကာက္ပြဲ မဲဆြယ္ လက္ကမ္း ေၾကာ္ျငာမ်ား ေဝငွေနျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ (Photo: AFP)
သူ့႔ကို အစိုးရက NDF ကိုယ္စားလွယ္လို႔ အသိအမွတ္ျပဳထားတဲ့အတြက္ NDF ကို ဆက္လက္ ဦးေဆာင္မယ္လို႔ ဦးသိန္းၫြန္႔က ေျပာပါတယ္။
“သဃၤန္းကၽြန္း NDF ရဲေဘာ္ေတြရဲ့ ေတာင္းဆိုခ်က္အရေကာ၊ ေနာက္ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္ေတြရဲ့ ဆႏၵအရေရာ၊ ကၽြန္ေတာ္က NDF ကိ္ု ဒုတိယေခါင္းေဆာင္အျဖစ္ ဒီ ေကာ္မရွင္က ခန္႔အပ္ထားတဲ့ တာဝန္ကို ကၽြန္ေတာ္ ဆက္ယူမယ္။ ဒါေပမဲ့ ကၽြန္ေတာ္က ဒီ ေဆြ-ၿငိမ္းဂိုဏ္းနဲ႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔ သဃၤန္းကၽြန္း ကၽြန္ေတာ္တို႔ အဖြဲ႕ဝင္အားလံုးက ေဆြ-ၿငိမ္းဂိုဏ္းကို အဆက္ျဖတ္လိုက္ၿပီ။ တျခား NDF တျပည္လံုးက အဖြဲ႕ဝင္ေတြက ကၽြန္ေတာ္တို႔နဲ႔ လာၿပီးေတာ့ ပူးေပါင္းမယ္ဆိုရင္လည္း ကၽြန္ေတာ္တို႔ ႀကိဳဆိုတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ကေတာ့ စည္း႐ံုးေရးအရေကာ ပုဂၢိဳလ္ေရးအရေကာ သူတို႔နဲ႔ လက္တြဲစရာ အေၾကာင္းမရွိေတာ့ဘူး။ ကၽြန္ေတာ္တို႔က ႏွစ္ျခမ္းခြဲပစ္လိုက္တာပါ၊ ႏုတ္ထြက္သြားတာ မဟုတ္ပါဘူး။
သူတို႔ NDFအဖြဲ႕ကို သဃၤန္းကၽြန္းၿမိဳ႕နယ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္တဦးျဖစ္တဲ့ ဦးသိန္းၫြန္႔၊ အမ်ဳိးသား လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ ဦးဘုန္းျမင့္ေအာင္၊ သဃၤန္းကၽြန္းၿမိဳ႕နယ္မွ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေက်ာ္၊ ေဒၚစန္းစန္းျမင့္နဲ႔ ဦးဝင္းေဖ၊ ဦးၾကည္ျမင့္တုိ႔ ပူးေပါင္းၿပီး ေဆာင္႐ြက္ၾကမယ္လို႔ ဦးသိန္းၫြန္႔က ေျပာပါတယ္။
ဦးခင္ေမာင္ေဆြနဲ႔ ေဒါက္တာသန္းၿငိမ္းတုိ္႔က ျပည္ပႏုိင္ငံမ်ားမွ အေထာက္အပံ့ ရယူခဲ့တဲ့ အဖြဲ႕အစည္းေတြဆီက အကူအညီ ေငြေၾကးမ်ား လက္ခံခဲ့ေပမယ္႔၊ မိမိတို႔အေနႏွင့္ မည္သူ႔ အကူအညီမွ် ယူမည္မဟုတ္ပဲ ႏုိင္ငံေရး ဆက္လုပ္သြားမယ္လို႔႔ ဦးသိန္းၫြန္႔က ေျပာပါတယ္။
အခုလို NDF ပါတီမွာ အဖြဲ႕ေတြ ကြဲသြားတဲ့ ကိစၥနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ဦးသိန္းၫြန္႔နဲ႔ RFA မွ ဦးခင္ေမာင္စိုးက ဆက္သြယ္ ေမးျမန္းထားပါတယ္။
ဦးသိန္းညြန္႔ႏွင့္ ဆက္သြယ္ေမးျမန္းခ်က္
အသံဖိုင္ယူရန္
အခုလို အမ်ဳိးသား ဒီမိုကေရစီအင္အားစု (NDF) ပါတီ ႏွစ္ျခမ္းကြဲသြားၿပီလို႔ ဦးသိန္းၫြန္႔က ေျပာခဲ့တာေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး NDF ေခါင္းေဆာင္တဦးျဖစ္တဲ့ ဦးခင္ေမာင္ေဆြကိုလည္း ဦးခင္ေမာင္စိုးက ဆက္လက္ၿပီး ေမးျမန္းခဲ့ပါတယ္။
ဦးခင္ေမာင္ေဆြ႔ႏွင့္ ဆက္သြယ္ေမးျမန္းခ်က္
အသံဖိုင္ယူရန္

Where and What  NDF.pdfWhere and What NDF.pdf
548K   View   Download  

Where and What NDF

ၾကံ့ဖြံ႕ထိပ္ပိုင္းေခါင္းေဆာင္မ်ားအၾကား မေက်နပ္မႈမ်ားရွိ

ၾကံ့ဖြံ႕ထိပ္ပိုင္းေခါင္းေဆာင္မ်ားအၾကား မေက်နပ္မႈမ်ားရွိ

E-mail Print
ျပည္ေထာင္စု ႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖဳိးေရးပါတီ (ႀကံ့ဖြံ႕ပါတီ) ထိပ္ပိုင္း ေခါင္းေဆာင္မ်ား အၾကားတြင္ လုပ္ပိုင္ခြင့္ အာဏာခြဲေ၀မႈႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး သေဘာထား ကြဲလြဲမႈမ်ားႏွင့္ မေက်နပ္မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚေနေၾကာင္း သိရွိရသည္။

Yangon-Mayor-Aung-Thein-Lin2
ဦးေအာင္သိန္းလင္း (ဓာတ္ပံု - ေအပီ)

ယင္း အာဏာခြဲေ၀မႈ ျပႆနာတြင္ ယခင္၀န္ႀကီးျဖစ္ခဲ့ေသာ ႀကံ့ဖြံ႕ပါတီေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ အစုိးရသစ္တြင္ ၀န္ႀကီးေနရာျပန္ လည္မရရွိျခင္းလည္း ပါ၀င္သည္ဟု ႀကံ့ဖြံ႕ပါတီ အသိုင္းအ၀ိုင္းႏွင့္ လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ားက ေျပာဆိုၾကသည္။

ရန္ကုန္တုိင္း ေဒသႀကီးမွ အမ်ဳိးသား လႊတ္ေတာ္အမတ္ တဦးက“အရင္ ၀န္ႀကီးျဖစ္ခဲ့တဲ့ ပုဂၢဳိလ္ေတြက လက္ရွိအေျခအေနကို သိပ္ၿပီးႀကဳိက္ပုံမရဘူး။ သူတို႔ကပါတီမွာပဲ က်န္ခဲ့တာေလ။ မတ္ ၃၀ ရက္ အာဏာလႊဲတဲ့ ေန႔ကဆုိရင္ အစုိးရသစ္မွာ မပါတဲ့ ၀န္ႀကီးေတြအကုန္လုံး မ်က္စိပ်က္၊ မ်က္ႏွာပ်က္နဲ႔ လႊတ္ေတာ္တက္ခဲ့ၾကတယ္။ သူတို႔ပုံစံေတြၾကည့္တာနဲ႔ကို သိ သာ ပါတယ္”ဟု ေျပာသည္။

ႀကံ့ဖြံ႕ပါတီတြင္ က်န္ခဲ့ေသာ အစုိးရ၀န္ႀကီးေဟာင္းမ်ားသည္ ပါတီ၏ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ဦးစီးရမည္ျဖစ္ေသာ္ လည္း လက္ရွိ ရင္ဆုိင္ေနရေသာ အေျခအေနကုိ မေရာင့္ရဲ မေက်နပ္ႏုိင္ဘဲျဖစ္ေနေၾကာင္း ၿမိဳ႕ေတာ္၀န္ ဦးေအာင္သိန္းလင္းႏွင့္ နီးစပ္သည့္ ႀကံ့ဖြံ႕ပါတီ ၿမိဳ႕နယ္ ဥကၠ႒ တဦးက ေျပာဆုိသည္။

“အစုိးရ၀န္ႀကီးဘ၀က အေဆာင္အေယာင္နဲ႔ ႏုိင္ငံေတာ္ကားစီးခဲ့ရတဲ့ ေနရာကေန ကုိယ္ပုိင္ကားစီးရၿပီဆုိေတာ့ အနည္းနဲ႔အမ်ားစိတ္ ထိခိုက္တယ္။ ပုံမွန္ရုံးတက္ေနတဲ့ဘ၀ကေန အရပ္သားဘ၀ကို ျပန္ေရာက္ေတာ့ ဘာလုပ္ရမွန္းမသိျဖစ္ကုန္တယ္။ အမိန္႔ကုိ မလြန္ဆန္ႏုိင္လို႔သာ၊ ျပဳတ္သြားတဲ့၀န္ႀကီးေတြက ေက်နပ္ပုံမရဘူး”ဟု ၎က ဆိုသည္။

ႀကံ့ဖြံ႕ပါတီ အေထြေထြအတြင္းေရးမႉး ဦးေဌးဦးႏွင့္ ဗဟုိအလုပ္အမႈေဆာင္ ဦးေအာင္သိန္းလင္းတို႔သည္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ လူမႈေရး ဆုိင္ရာ အခမ္း အနားမ်ား တက္ေရာက္ေနၾကၿပီး ဧၿပီလ၂ ရက္ေန႔က ျမန္မာႏုိင္ငံ ငါးလုပ္ငန္းအဖြဲ႕ခ်ဳပ္တြင္ က်င္းပေသာ ဖ်ာပုံၿမိဳ႕မွ ေရလုပ္သားမ်ား အတြက္ အလွဴေငြေပးအပ္ပြဲ အခမ္းအနားတက္ေရာက္ကာ အလွဴေငြေပးအပ္ခဲ့ေၾကာင္း၊ ယင္းသို႔ အခမ္းအနား အတူ တက္ေရာက္ခဲ့ေသာ္လည္း ဦးေဌးဦးႏွင့္ ဦးေအာင္သိန္းလင္းတို႔ ႏွစ္ဦးမွာ စကားေျပာဆုိျခင္း မရွိေၾကာင္း သိရသည္။

ထို႔အျပင္ ေနျပည္ေတာ္၌ လႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀းမ်ား က်င္းပခ်ိန္တြင္ ႀကံ့ဖြံ႕ပါတီမွ လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ားသည္ မိမိတို႔ တင္ျပ လိုေသာ အဆုိမ်ား၊ ေမးခြန္းမ်ား၊ ဥပေဒမ်ားကို လႊတ္ေတာ္တြင္ တင္ျပခြင့္မရၾကဘဲ ပါတီ ဗဟုိအလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႕ကသာ ခ်ထားေပးသည့္ ေမးခြန္းႏွင့္အဆုိမ်ားကို ေမးျမန္းတင္သြင္းရျခင္း၊ ပါတီ ဗဟုိဦးစီးအဖြဲ႕မွ ခြင့္ျပဳခ်က္ယူရျခင္းမ်ားျပဳလုပ္ရေၾကာင္း အမ်ဳိးသား ဒီမုိကေရစီ အင္အားစု(NDF)ပါတီမွ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္တဦးက ေျပာသည္။

“လႊတ္ေတာ္တက္တာလည္း ရက္ၾကာလာေတာ့ ႀကံ့ခိုင္ေရးက အမတ္ေတြနဲ႔ ရင္းႏွီးလာတယ္။ အဲဒီေတာ့ က်ေနာ္က ေမးၾကည့္ တယ္။ ႀကံ့ခိုင္းေရးအမတ္ေတြက အဆုိေတြ၊ ေမးခြန္းေတြ မတင္ဘူးလားဆုိေတာ့ သူက ျပန္ေျဖတယ္။ ႀကံ့ခိုင္ေရးမွာက ဗဟုိဦးစီး စနစ္က်င့္သုံးတယ္။ အဆုိေတြ၊ ေမးခြန္းေတြ တင္ခ်င္တုိင္းတင္လို႔မရဘူး။ ဗဟုိက ခ်ေပးတာကိုတင္ခ်င္တင္၊ ကိုယ္တင္ခ်င္တာ ဆုိရင္ ဗဟုိက ခြင့္ျပဳခ်က္ယူရမယ္ ေျပာတယ္”ဟု အထက္ပါ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္က ဆုိသည္။

ႀကံ့ဖြံ႕ပါတီမွ လႊတ္ေတာ္အမတ္အမ်ားစုသည္ လႊတ္ေတာ္တြင္ လြတ္လပ္စြာ လုပ္ပိုင္ခြင့္မရျခင္းႏွင့္ ပါတီတြင္း ဗဟုိဦးစီးစနစ္ျဖင့္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈမ်ားအေပၚ လြန္စြာစိတ္ပ်က္လ်က္ရွိေၾကာင္းလည္း စုံစမ္းသိရွိရသည္။

“ႀကံ့ခုိင္ေရးပါတီက လႊတ္ေတာ္အမတ္ဆုိေပမယ့္ တခ်ဳိ႕ကစီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ေတြ၊ ဆရာ၀န္ႀကီးေတြ၊ ပါေမာကၡေတြ၊ ဗိုလ္မႉးႀကီး
ေဟာင္းေတြပါတယ္။ တကၠသိုလ္က ပါေမာကၡေဟာင္းေတြလည္း ပါတယ္။ သူတို႔ကေတာ့လႊတ္ေတာ္မွာ ဘာမွ လုပ္ခြင့္မရတာ စိတ္ပ်က္တယ္လို႔ ညည္းတယ္။ ပါတီက အရင္ မဆလ ပါတီလို ပုံစံမ်ဳိးျဖစ္ေနတယ္လုိ႔ ေျပာတယ္။ သူတို႔က အဲဒီစနစ္ကုိ သေဘာ မတူ၊ မႀကဳိက္ဘူး”ဟု တုိင္းရင္းသား လႊတ္ေတာ္အမတ္ တဦးက ေျပာသည္။
http://www.irrawaddy.org/bur/index.php/news/6133-2011-04-05-07-58-22