Monday, June 13, 2011

တ တိ ၊ တ တိ နဲ႕ င အိ ကို က်ား ခ်ီ သြား သလို


အခုရက္ပိုင္းေလး က ေငြေစ်း ေရႊေစ်း က ၊ လူ တိုင္း ေန႕ တိုင္း ေမး ေန ရ တဲ႕ ကိန္း ဆိုက္ေနရ
ေပါ႕ဗ်ာ ။ တေန႕ ထက္ တေန႕ ၊ တ တိ ၊ တ တိ နဲ႕ င အိ ကို က်ား ခ်ီ သြား သလို ပါ။
ေငြ မာ ေစ်း က လည္း အဆင္း ၾကမ္း ၊ ေရႊ ေစ်း က လဲ တက္ ရိပ္ က ေန ေဇာက္ထိုး က် သြားေန၊
ၿပီး ခဲ႕ တဲ႕ လႊတ္ေတာ္ၾကီး စ ခါ စ က ၊ သမတ လခ သိန္း ၅ဝ ရမယ္ ၾကားခဲ႕ ရ တဲ႕ ၊
အေၿခ အေန ေတြ နဲ႕ ၊ ေငြေစ်း ၊ ေရႊ ေစ်း ေတြ က ေၿပာင္း ၿပန္ ၿဖစ္ ေနရ ေပါ႕ ၊ ခင္ဗ်ာ ။

အဲဒီ အခါ တံုး က လူေတြ မွာ ကိုယ္႕ ရွိတဲ႕ ဗမာေငြ ဖြတ္ က လိ ၊ ဒဂၤါး ေလး လံုး ပါး ပါး မွာ
စိုးရိမ္လြန္း လို႕ ေတြ႕ ရာ ေဒၚလာ ၊ ေတြ႕ ရာ ေရႊ ေလး အေၿပး ကေလး ဝယ္ ၾက ရ သလို
အခု လို ေစ်း ေတြ ၿပန္ ထိုး ဆင္း ၿပန္ေတာ႕ ၊ ကိုယ္႕ ပစၥည္းေလး ၊ ေအာက္ ေစ်း အထိ မဆင္း ခင္
အေၿပးေလး ၿပန္ေရာင္း ၾက ရ ေတာ႕ ၂ ခါ ၿပန္ ၊ လူ ေမာ ေငြ ေမာ ၊ ေဟာ ဟဲ ဆိုက္ ရ ၿပန္ ပ ဗ်ာ
မိ ေအး နွစ္ ခါ နာ ၊ ကံ ေတြ က လဲ ဆိုး ရ လြန္း ေပါ႕ ဗ်ာ ။
ႏွစ္ခါ ကြဲ တဲ႕ အသည္း ၊ မ နာ ဘဲ ရွိ ပ မ လား ဗ်ာ ။

ေရႊ ေရာင္း တဲ႕ ဆိုင္ ၊ ေဒၚလာ ေရာင္း တဲ႕ ဆိုင္ ေတြ က ေတာ႕ ၊ ဘယ္ လို အေၿခ အေန ၿဖစ္ ၿဖစ္
မ်က္နွာထား က ခပ္တင္းတင္းပါဘဲ ၊ သမတ လခ သိန္း ၅ဝ ရ မယ္ ၾကား ၾက လို႕ လူေတြ
အေၿပး အလႊား ၊ ေငြမာ ေတြ ဝယ္၊ ေရႊ ေတြဝယ္ ရ တံုး က လဲ ၊ ဝယ္ ခ်င္ တိုင္း ဝယ္ မရ ပါဘူး၊
ေရႊ ေရာင္း တဲ႕ ဆိုင္ ၊ ေဒၚလာ ေရာင္းတဲ႕ ဆိုင္ ေတြ က မ်က္နွာထား က ခပ္တင္းတင္း နဲ႕
ေၿခာက္စား ေဟာက္စား ေရာင္း ၾက သလို ၊ အခု လို ေစ်း က် လို႕ လူ ေတြ က ၿပန္ေရာင္း
ၾက ရ ၿပန္ေတာ႕ လဲ ၊ ကိုယ္႕ ဆိုင္ က ေရာင္းထားတဲ႕ ေရႊ ကို ၊ ကိုယ္ ၿပန္ ဝယ္ ရ တာ ေတာင္
မ်က္နွာထား က ခပ္တင္းတင္း နဲ႕ မဝယ္ခ်င္ သလို ၊ အင္တင္တင္ လုပ္ၾက ၿပန္ ပါ ေရာ ခင္ ဗ်ာ ၊

ကြ်န္ေတာ္ အရင္ ေရး ၿပ ခဲ႕ သလို ၊ တိုင္းၿပည္ စီးပြားေရး ဂ်င္ ၾကီး ကို ဘယ္သူ က ဘဲ
ဝင္ လွည္႕ လွည္႕ ၊ က် သမွ် ေပါက္ေကာင္ ဝက္ ဘဲ ၿဖစ္ လို႕ ၊ အလွည္႕ တိုင္း ခံ ေန ရ တာ က ၊
သူ လို ငါ လို ၊ အမ်ား ၿပည္သူ ၊ သာမန္ လူ ေတြ ပါ ဘဲ ခင္ ဗ်ာ။

ေဒၚလာေစ်း နဲ႕ ၿမန္မာ က်ပ္ ေငြ ေစ်း ၊ တ ကယ္ေတာ႕ သီး ၿခား စီ ပါ။ မွန္ ပါ တယ္၊
ေဒၚလာ ဆိုတာ အေမရိကန္ ပိုက္ ဆံ ၊ တ ကဘာ လံုး အမ်ား သံုး ေငြ အၿဖစ္ လက္ခံ ၿပီး
သံုးၾက ပါ တယ္ ၊ သူ နဲ႕ ခ်ိတ္ ဆက္ ၿပီး သံုး ေန တဲ႕ နိဳင္ငံ တကာ ေငြ ေၾကး စနစ္ က
အမ်ားၾကီး ပါ ၊ ေဒၚလာ က နိုင္ငံတကာ ေငြေၾကး ေစ်း ကြက္ မွာ လဲ အား နည္း ပါ တယ္။
ဒါ က လဲ ၊ အမ်ား သိၿပီး သား ၊ သူ႕ အေၾကာင္း နဲ႕ သူ ၿဖစ္ ရ တာ ပါ။

ေရႊ ေစ်း လဲ အတူတူ ပါ ဘဲ ၊ ေဒၚလာ အားေပ်ာ႕ ရင္ ေရႊေစ်း က၊ ကဘာ မွာ တက္ လာ ပါ တယ္
ဒါ႕ အၿပင္ ကဘာ႕ ဘ႑ာေရး ကပ္ဆိုက္ လို႕ နိုင္ငံ တခ်ိဳ႕ မွာ ေရႊ ေတြ ထုတ္ ေရာင္း ၿပီး
က်ား ကန္ ခဲ႕ ရ လို႕ ၊ ကဘာ႕ ေရႊေစ်း ေၿပာင္း တာ ေတြ ရွိ ခဲ႕ ပါ တယ္။

ၿမန္မာၿပည္ မွာ က ေဒၚလာေစ်း က ၊ ပံု မွန္ အားၿဖင္႕ ဆပ္ပလိုင္း နွင္႕ ဒီမန္း သေဘာ ပါ ဘဲ
ေငြမာ အသံုးမ်ားၿပီး ၊ ၿပည္တြင္း ထဲ ေငြ မာ အဝင္ နဲ ရင္ ၊ ေငြ မာေစ်း တက္ ရ သလို
ေငြမာ အသံုး မရွိ ဘဲ ၊ ၿပည္တြင္း ေစ်း ကြက္ ထဲ ေငြမာ အဝင္ မ်ား ရင္ ၊ ေငြမာေစ်း က် စၿမဲပါ။

အခု အခ်ိန္ မွာ ၊ ေက်ာက္ မ်က္ ပြဲ က ေငြမာေတြ ၊ ဓါတ္ေငြ႕ ေရာင္း ထား တဲ႕ ေငြမာေတြ
အစိုးရ မွာ ဘီ လ်ံ ၅ဝ ေလာက္ အရံ ေငြမာ ရွိ လာ တာေတြ ၊ တရုပ္ ေခ်းေငြ အမ်ားၾကီး
ဝင္လာ တာ ေတြ ၊ နိုင္ငံၿခား ပေရာဂ်က္ေတြ တိုး ဝင္လာတာ ေတြ ၊ နိုင္ငံ ၿခား က ေရႊဗမာ
ေတြ မိသားစု ေတြ ထံ ပံု မွန္ ေငြ ၿပန္၊ ပို႕ တဲ႕ အခ်ိဳး မ်ား လာ ေတြ က ၊ ေငြမာ အဝင္ ဘက္
ကို ဒီ နွစ္ အတြင္း သိသိ သာသာ အား ၿပည္႕ လာ ေစ ပါ တယ္။

ဗမာ ပိုက္ဆံ ရဲ႕ တန္ ဘိုး ဆို တာ က ၊ စဥ္းစား ၾကည္႕ ပါ ခင္ ဗ်ာ ၊ ၿပည္တြင္း သံုး ေငြ
သက္သက္ ပါ ၊ ၿမန္မာၿပည္ ထဲ မွာ က လြဲ လို႕ ၊ ကဘာ ေပၚ မွာ ဘယ္ ေန ရာ မွ သံုး လို႕
မရ ပါ ဘူး ၊ ဘယ္ နိုင္ငံ က မွ လည္း စိတ္ မဝင္စား ပါဘူး
ဒါ ေၾကာင္႕ ေဒၚလာ နဲ႕ ဗမာေငြ အေၾကာင္း ကို စဥ္း စား ရင္ ၊ အေၾကာင္း နွစ္ ခု တြဲ
စဥ္း စား လို႕ မသင္႕ ပါ ဘူး ၊ အ ေၾကာင္း တရား နွစ္ ခု ၊ က သတ္သတ္ စီ ပါ ခင္ ဗ်ာ။

အေပၚမွာ ေၿပာ ခ႕ဲ သလို ၊ ေဒၚလာ အေၾကာင္း ေၿပာ ရင္ ကဘာ ေပၚ မွာ ရွိ တဲ႕ အေၾကာင္း
တရား ေတြ နဲ႕ စဥ္းစား ရ သလို ၊ ဗမာေငြ အေၾကာင္း စဥ္းစား ရင္ ေတာ႕ ဗမာ ၿပည္ထဲ က
အေၾကာင္း ကို ဘဲ စဥ္းစားရ မွာ ပါ။ ဗမာ ေငြ တန္ဘိုး အေၿပာင္း အလဲ က တကယ္ေတာ႕
ၿမန္မာ အစိုးရ နဲ႕ ဘဲ ဆိုင္ပါ တယ္ ၊ တရားဝင္ေစ်း ၊ တေဒၚလာ ၆ က်ပ္သာသာ ပါ။
၁၉၈၈ အေရးခင္း မၿဖစ္ခင္ က ေမွာင္ခိုေစ်း ၂ဝ က်ပ္ ေက်ာ္ေက်ာ္ ဘဲ ရွိပါတယ္။

တိုင္းၿပည္ပ်က္ မတတ္ ၊ အေရးခင္း ကာလ ၊ ေခါင္း ေတြ ၿဖတ္ ေနၾက တဲ႕ အခ်ိန္ မ်ိဳး မွာေတာင္
ေပါက္ေစ်း က ၂၅ က်ပ္ပါ။အဲ ဒီ အေၿခ အေန က ေန ၊ တေၿဖးေၿဖး နဲ႕ တေဒၚလာ ၁၃ဝဝ ေလာက္
ထိ တက္ ေစ်းၿဖစ္ သြား တာ ကကဘာ နဲ႕ ၊ ဘာ မွ မဆိုင္ပါဘူး ၊
ဗမာၿပည္ အတြင္း မွာ သာ ၊ သူ႕ အေၾကာင္း နဲ႕ သူၿဖစ္ သြား ခဲ႕ တာ ပါ။

ေဒၚလာ နဲ႕ ကဘာ ဆို ရင္ ၁၉ဂဂ အခ်ိန္ က ေန အခု ၂ဝ၁၁ အထိ
ပိန္မသာ ၊ လိမ္ မသာ ပါဘဲ ၊ တရုတ္ ယြမ္ေငြ နဲ႕ ဆို ၆ ယြမ္ ဝန္းက်င္ ၊ ယိုးဒယား ဘတ္ နဲ႕ ဆို
၂၅ ဘတ္ ၃ဝ ဘတ္ ဝန္းက်င္ ၊ ဂ်ပန္ ယန္း နဲ႕ ဆို ၈ဝ - ၁ဝဝ ဝန္း က်င္ ၊ အိန္ဒယိယ ရူပီး နဲ႕
ဆို ၃၅ - ၄ဝ ရူပီး ဝန္းက်င္ ၊ ပိန္ မသာ ၊ လိန္ မသာ ပါ။

အခု လို တရာဝင္ေစ်း တေဒၚလာ ၆ က်ပ္ က ေန ၁၃ဝဝ ၿဖစ္ လိုက္ ၊ အခု လို ၈ဝဝ ဝန္းက်င္
ၿဖစ္ လိုက္ နဲ႕ ၿဖစ္ ခ်င္ တိုင္း ၿဖစ္ ေန တာ ေတြ က ၊ ကဘာ နဲ႕ ဘယ္လိုမွ ၊ ဘာ မွ မဆိုင္ ပါဘူး၊
ၿမန္မာ ၿပည္ အတြင္း က အေၾကာင္း တရား ေတြ နဲ႕ ဘဲ ဆိုင္ ပါ တယ္။ ဗမာ ပိုက္ဆံ က
ၿပည္တြင္း မွာ ဘဲ အစိုးရ က ရိုက္နွိပ္ သတ္ မွတ္ ထုတ္ေဝ တာပါ ၊ သူ႕ အိုး သူ႕ ဆန္ ၊ နဲ႕
အစိုးရ က ဝင္ ေငြ ၊ ထြက္ ေငြ မွ် တ ေအာင္ သံုး ေန ရင္ ၊ ဘယ္ အခ်ိန္ ဘယ္ ကာ လ ဘဲ
ၿဖစ္ ၿဖစ္ ၊ အေပၚ မွာ ေရး ထား တဲ႕ ၊ နိုင္ငံတကာ ေငြ ၊ ဘတ္ ၊ ယန္း ၊ ရူပီး ၊ ယြမ္ ၊ တို႕ လို
အိမ္နီးခ်င္း နိုင္ငံမ်ား သံုးေငြ လို တန္ဘိုး ကြာဟမႈ သိပ္ မရွိ ဘဲ တည္တည္ ၿငိမ္ၿငိမ္ ၿဖစ္ ရ မွာပါ

အခု ေတာ႕ စိတ္ ထင္ တိုင္း ၊ ပိုက္ ဆံ ေတြ ထင္ တိုင္း ရိုက္ သံုး ခဲ႕ ေတာ႕ ၊ အဲဒီ အခ်ိန္ ေတြ မွာ
တေဒၚလာ ၁၃ဝဝ ေလာက္ အထိ ၿဖစ္ခဲ႕ရ ပါ တယ္ ၊ တကယ္ ေတာ႕ အဲ ဒီ အခ်ိန္ ေတြ ဟာ
ဝမ္းသာ စရာ အေၿခအေန မဟုတ္ရ ပါ ဗ်ာ ၊ အခု အစိုးရ လက္ထက္ မွာ လႊတ္ေတာ္ ဆို တာ
ေပၚလာ ပါ တယ္ ၊ ဥပေဒ ဆိုတာ ဘာ လဲ ဆို တာ ၊ အသက္ နဲနဲ ဝင္လာပါ တယ္။
အရင္ လို လက္ လြတ္ စပယ္ ၊ အစား ၊ အထိမ္း အကြပ္ ေလး တခု ေတာ႕ ရွိ လာ ပါတယ္။

အထိမ္း အကြပ္ က ၊ နဲ သည္ ၿဖစ္ ေစ ၊ မ်ား သည္ ၿဖစ္ ေစ ၊ မ ရွိ တာ နဲ႕ နွိဳင္း စာ ရင္
အမ်ား ၾကီး တိုးတက္ လာ တယ္ ေၿပာ ရ မွာ ပါ ခင္ ဗ်ာ ၊ ဥ ပ ေဒ ဆို တာ ရွိ ရ ေကာင္း မွန္း
သိလာ တာ ကို က ၊ ေကာင္း ဘို႕ ၿဖစ္ လာ ဘို႕ ၊ ကနဦး ေၿခ တလွမ္း ပါ။ အစိုးရ က ၿပီး ခဲ႕ တဲ႕
၄ နွစ္ ေလာက္ က စ ၿပီး ၊ ေငြ သံုး ေလ်ာ႕ ပါ တယ္ ၊ ဝင္ ေငြ ကုိ နည္း မ်ိဳး စံု နဲ႕ ရ ေအာင္
ရွာ လာ ပါ တယ္။ အခု ဆို အစိုးရ က ေငြ သံုး တာ ကို လက္ လြတ္ စပယ္ မလုပ္ ရဲ ေတာ႕
ပါဘူး ၊ ရ ေငြ ၊ သံုး ေငြ ကို လႊတ္ ေတာ္ မွာ ၊ ေငြေၾကး စာရင္း ဇယား က ေတာ႕
အစီရင္ခံ ရွင္း ၿပ ရ ေတာ႕ မွာ ၿဖစ္ ပါတယ္ ။

ဝန္ၾကီးဌာန အသီးသီး မွာ လႊတ္ေတာ္ၿပီး က တဲ က ၊ အမွန္ ရ ရ မဲ႕ ေငြ ၊ အမွန္ သံုး ရ မဲ႕ ေငြ
ေသခ်ာ စာရင္းေတြ အရင္ ၿပန္စစ္ ေန ပါတယ္ ၊ ၿပီးေတာ႕ လက္ငင္း ခ်ေပးထား တဲ႕ အသံုးစာရိတ္
ေတြ ၂၅% ေလာက္ ၿဖတ္ၿပစ္ ထား ပါ တယ္။ အထူး သၿဖင္႕ အသစ္ လုပ္မဲ႕ လုပ္ငန္းေတြ ပါ
ေဆာက္လုပ္ ဆဲ အေဆာက္အဦေတြ ၂၅ % ေလာက္ မွ မၿပီး ေသးရင္ ဆက္ မလုပ္ ေတာ႕ ပါဘူး
ေငြက်ၿပီးသား ေပ မဲ႕ ၊ လုပ္ငန္း မစ ရ ေသး ရင္ ၊ အားလံုး ကို ဆက္ လုပ္ ခြင္႕ မၿပဳ ေတာ႕ ဘဲ
ဘတ္ဂ်က္ေတြ အမ်ားၾကီး ၊ ၿပန္သိမ္း ပစ္ လိုက္ ပါ တယ္ ၊ မ သံုးေတာ႕ ပါဘူး တဲ႕ ခင္ဗ် ။

အခု ဆို ၊ အရင္ အို ေက ေန တဲ႕ ၊ ကန္ ထရိုက္ တာ ၾကီး ေတြ ၊ ဒုတ္ ခ နဲ႕ လွ လွ ေတြ႕ ရ
ပါ တယ္ ၊ လက္ ရွိ လုပ္ ငန္း ကို ေရွ႕ လုပ္ ငန္း က ရ မဲ႕ ေငြ နဲ႕ ခ်ိန္ ၿပီး ၊ အလုပ္ ေတြ
အမ်ားၾကီး၊ လက္ ခံ ထား တဲ႕ သူ ေတြ ၊ ေရွ႕ လုပ္ ငန္း က ရ စရာ ေငြ မရွိ နိုင္ ေတာ႕
တခ်ိဳ႕ ဆို ၊ လုပ္သားခ ၊ ေန႕ ခ်င္း ရွင္း ဘို႕ ေတာင္ ၊ အေတာ္ ခက္ လာ ၾက ပါ ဘီ။

အစိုးရ ဌာနေတြ ထဲ လဲ ၿပသနာေတြ အမ်ားၾကီး ပါ ၊ ေရွ႕ လူ က ၊ ေနာက္ ရ မဲ႕ လုပ္ ငန္း
ေတြ ကို ဘတ္ဂ်က္ ၾကိဳ သံုး ေလး ေတြ နဲ႕ ၊ လုပ္ ငန္း စ သြားၾက ေတာ႕ ၊ ေနာက္ လူ က ရ မဲ႕
ဘတ္ဂ်က္ က ေရွ႕လူ က ၾကိဳ သံုးသြား တာ အတြက္ အေၾကြးဆပ္ ရ မလို ၿဖစ္ ေနတာ အမ်ား
ၾကီး ပါ။ ဒီ ၿပ သနာ ေတြ က လဲ ၊ ဌာ န တိုင္း မွာ ၊ တိုး တိုး တမ်ိဳး ၊ က်ယ္ က်ယ္ တမ်ိဳး
ၾကား ေန ၾက ရ ပါ တယ္ ၊ တခ်ိဳ႕ ဌာ န ေတြ မွာ ေရွ႕ လူ က ရွင္း မေပး နိုင္ ရင္ ၊
ေရွ႕လူၾကီးေတြ ကို ၊ အမႈ ဖြင္႕ တရား စြဲ ၾက ေတာ႕ မဲ႕ အေၿခ အေန ေတြ ေတာင္ ၾကား ရ ပါ တယ္။

ေနာက္ က်င္းပ မဲ႕ လႊတ္ေတာ္ အစည္းေဝး ေတြ မွာ ၊ ဒီ ဟာေတြ ကို စာရင္းဇယား တိတိ
က်က် နဲ႕ ဘယ္ လို ရွင္း ၾက မလဲ ၊ ဘယ္လို ကိုင္ တြယ္ မလဲ ၊ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္
ေတြ ရဲ႕ ေမးခြန္းေတြ ကို ဘယ္ လို ေၿဖ မွာ လဲ ၊ ဘယ္ ေလာက္ ၊ ကလင္း ၿဖစ္ လာ မလဲ
ဘယ္ လို ဂြဒ္ လာ မလဲ ၊ ေစာင္႕ ၾက ၾက ရ ဦး မွာ ပါ ခင္ ဗ်ာ ၊

အခု ၿဖစ္ ေန တဲ႕ ေဒၚလာ ေစ်း က် တာ ၊ ေရႊ ေစ်း က် တာ ေတြ က ၊ အဲ ဒီ အေၾကာင္း
တရား ေတြ က အဓိက အေၿခ ခံ ပါ ၊ အစိုးရ က ဗမာေငြ အသံုး ကို တအား က်ပ္ လိုက္ ေတာ႕
လုပ္ ငန္း ရွင္ၾကီး ေတြ လက္ ထဲ ေငြသား ရွား လာ ပါ တယ္၊ အရင္ လို ေရွ႕ အလုပ္ နဲ႕
ေနာက္ အလုပ္ ၊ အစိုးရ ေငြ ကို ထင္ သလို လွည္႕ သံုး ခြင္႕ မရွိ ၾက ေတာ႕ ၊ လက္ ထဲ
ရွိ တဲ႕ အလုပ္ ၿပီး ၿပတ္ ေအာင္ ၊ ကိုယ္႕ ေငြ ကိုယ္ ဘဲ ၊ တ ကယ္ထုတ္ ၊ စိုက္ ၾက ရ ပါ တယ္။

ဒီ ေတာ႕ ေငြ ေပၚေလး ၊ လို လာ တဲ႕ အတြက္ ၊ လက္ ထဲ ရွိ တာ အကုန္ ေရာင္း ရ ပါတယ္။
ေနာက္ တခု က အမ်ား သိၾက တဲ႕ အတိုင္း ၊ တြက္ ေရး စက္သူေဌး နဲ႕ မတန္ တဆ ေစ်းေတြ နဲ႕
ေၿမကြက္ ေတြ ၊ အေဆာက္ အဦ ေတြ ၊ စက္ ရံု ေနရာ ေတြ ကို ေလာ ဘ တၾကီး ၊
ေလလံဆြဲခဲ႕ ၾကသူ ေတြ ၊ က်ပ္ေငြ ဘီလ်ံ ဆယ္ၾကီး ဂဏန္း နဲ႕ ေငြ အေၿပ ကို ခု လ ပိုင္း
အတြင္း အေၾက ေခ် ၾက ရ မွာ ပါ ။ လုပ္ငန္းၾကီး ေတြ အတြက္ နူရာ ဝဲစြဲ တာ ပါ ဘဲ။
အမ်ား စု က ေတာ႕ စေဘာ္ေငြ သိန္းရာ ဂဏန္းေလာက္ အဆံုး ခံ ၾက မဲ႕ သူ ေတြ မ်ား ပါ တယ္

ဘယ္ လို ဘဲ ၿဖစ္ ၿဖစ္ အခု ၿဖစ္ ေန တာ ေတြ က ၊ လမ္း မွန္ ၿဖစ္ ဘို႕ နီး စပ္ တယ္ ဘဲ
ေၿပာ ခ်င္ ပါ တယ္ ၊ ၿမန္မာၿပည္ မွာ က၊ ကိုယ္႕ ခြန္ ကိုယ္႕ အား နဲ႕ တရားနည္းလမ္း တက်
သမာအာဇီဝ နဲ႕ ၾကိဳးစား လို႕ သူေဌးၾကီး ၿဖစ္ လာ သူ ရွားပါ တယ္ ၊ အစိုးရ နဲ႕ နီးစပ္ လို႕
အခြင္႕ထူး ခံ ၿပီး ၊ ၿဖတ္လမ္း က ၊ လက္တန္း ခ်မ္းသာလာသူ ေတြ က ပို မ်ား ပါ တယ္။

အခု လို ၊ လႊတ္ေတာ္ နဲ႕ ဥပေဒ နဲ႕ အထိမ္း အကြပ္ ေလး နဲနဲ ပါးပါး ရွိ လာ တာ ကို က
မရွိတာ နဲ႕ စာရင္ ဝမ္းသာ စရာပါ ။ ဥပေဒ ပိုၿပီး အားေကာင္း လာ မယ္ ၊ အထိမ္း အကြပ္ ပို
တိက် မွန္ ကန္ လာ မယ္ ဆိုရင္ေတာ႕ ၊ အတိုင္း ထက္ အလြန္ ေပါ႕ ခင္ ဗ်ာ။

အခု လို ေဒၚလာ နဲ နွိဳင္း စာ လို႕ ၿမန္မာ ေငြ တန္ဘိုး တက္ လာ ၊ ေရႊ ေစ်း ေတြ က် လာ တာ
က ၊ အစိုးရသစ္ က စီ မံ ခန္႕ ခြဲ မႈ ေတာ္ လို႕ ၊ ၿမန္မာၿပည္ စီးပြားေရး ေကာင္း လာ လို႕
အမ်ိဳးသား ထုတ္ကုန္ေတြ တိုးၿမင္႕လာလို႕ ၊ အိတ္စပို႕ ေတြ တအား မ်ား လာ လို႕
လူေတြ အလုပ္အကိုင္ ေကာင္းလာၿပီး ၊ စား ဝတ္ ေန ေရး ေၿပ လည္ လာ လို႕
ဗမာ႕ ေငြ တန္ဘိုး က တကယ္ မာ လာ ၿပီး ၊ တိုင္း ၿပည္ ၾကီး က ခ်မ္းသာ လာ လို႕ ၊
ဒီ အခ်က္ေတြ ေၾကာင္႕ ေတာ႕ ၊ နဲ နဲ ေလး မွ ၊ မ ဟုတ္ ရ ေသး ပါ ခင္ ဗ်ာ။

ေခတ္ အဆက္ဆက္ ၊ ထင္ ရာ လုပ္ လာ တာ ေတြ ကို ၊ ဆက္ မလုပ္ ၿဖစ္ ေတာ႕ ဘဲ ၊
ဘာ ဆက္လုပ္ ရင္ ေကာင္း မလဲ ဆို ၿပီး ၊ ခန ေလး နဲ နဲ ရပ္ထား ၿပီး ၊ ခန နား ၾကည္႕ လိုက္ တာ
မွာ ၊ အစိုးရ လဲ ဘာ ဆက္ လုပ္ ရ မွန္း မသိ ၊ ေရေပၚဆီ အခြင္႕ထူး ခံ ေတြ လဲ ၊ အရင္ လို
အစား ရ မေခ်ာင္ ၿဖစ္ ေန တံုး ၊ ၿပည္တြင္း သံုး ေငြ ေတြ ၊ ခန ၊ ရွား သြား လို႕ ၿဖစ္ ရ တာပါ။
အစိုးရ မွာ နဲ နဲ ေလး ၊ အထိမ္း အကြပ္ ရွိ လာ ခဲ႕ ရင္ ၊ တိုင္း ၿပည္ စီးပြား ေရး မွာ
သိ သိ သာ သာ ၊ ထိေရာက္ သြား တာ ကို ၊ ၿမင္ သာ လာ ပါ တယ္။

တကယ္ေတာ႕ လက္ရွိ အေၿခအေန က ေငြေၾကးေစ်းကြက္ ကို အဓိက ဦးေဆာင္ ေန တာက
အစိုးရ ပါ။ သူ က လုပ္ငန္းေတြ ခ် ေပး မွ ၊ လက္ သင္႕ ရာ သူေဌးၾကီးေတြ အသက္ရွဴ ေခ်ာင္
လာ တာပါ။ ဝ မရွိ ဘဲ ဝိ လုပ္ၿပီး ၊ အမ္ အိုင္ ဂ်ီ ဂ်က္ေတြ အတြက္ ေငြ ေခ် ရ တံုး က
ဦးေတဇ ေလယဥ္ပ်ံ ေတြ ဝယ္ တံုး က ၊ ဟို သေဌးမင္း ပင္လယ္ကူး သေဘၤာ ေတြ ဝယ္ တံုးက
ဝါဇီ က အိုဘာတိုင္ ဆင္းၿပစ္ လိုက္ တာ တေဒၚလာ ၁၃ဝဝ ေက်ာ္ ၿဖစ္ သြား ေရာ ေပါ႕ ဗ်ာ၊
ဒီ လို ၊ ေဒၚလာေစ်း ေကာင္း ခဲ႕ တာ က ၊ တိုင္း ၿပည္ မွာ ဝမ္းသာ စရာ မၿဖစ္ ခဲ႕ ပါ ဘူး ၊

အခု လဲ ေဒၚလာေစ်းက် တာ ေရႊ ေစ်း က် တာ ကို ဝမ္းနည္း စရာ လို႕ မၿမင္ သင္႕ပါဘူး
ေတာ္ ၾကာ အစိုးရ အသစ္ က ၊ ကက္ရွ္ ဖ ၊ အင္ဂ်က္ရွင္း ဆို ၿပီး ၊ စီ မံ ကိန္း အသစ္ ေတြ
ကို ေငြ ေတြ ဘံုး ေဘာ လ ေအာ ခ် ေပး လိုက္ တာ တို႕ ၊ စစ္ သား ေတြ ကို လခ ေတြ
တပံု ၾကီး တိုး ေပး တာ တို႕ လုပ္ လိုက္ ရင္ ၊ ေရႊ ေစ်း ၊ ေဒၚလာ ေစ်း ေတြ ဝုန္း က နဲ
ၿပန္ တက္ လာ မွာ ပါ၊ ေတာ္ ၾကာ ဇင္ဘာေဘြ နိုင္ငံ ကိန္း ဆိုက္ သြား လို႕ ၊ အဲ သာ က မွ
တိုင္း ၿပည္ အတြက္ တကယ္ ဝမ္း နည္း စ ရာ ၿဖစ္ ရ မွာ ပါ။

အခု အစိုးရ က ေတာ႕ ၿမန္မာေငြ ကို က်စ္ လာေစ ခ်င္တဲ႕ သေဘာ ရွိပါတယ္။
ၿပီးခဲ႕ တဲ႕ လခ ေတြ ထုတ္ေပးတံုး က ၂ဝဝ တန္ အသစ္ေတြ ၁ဝဝ တန္ ၅ဝ တန္ ၂ဝ တန္ေတြ ကို
၁ဝ တန္ အထိ ေငြစက္ကူ အသစ္ ေတြ တေယာက္ ကို ၁ ေသာင္းဘိုး ေလာက္ ထည္႕
ေပးတာေတြ႕ ရ ပါ တယ္ ၊ အေၾကာ္သည္ ၊ တို႕ ဆိုက္ကား ဆရာ တို႕ မွာ အမ္းစရာ
ပိုက္ဆံ ေပါလာတာ ေတြ႕ ရ ပါ တယ္။

အင္း ၊ အခုေခတ္ ဆိုက္ကားဆရာ မ်ား က လဲ ေခတ္မီပ ဗ်ာ ၊ ဆိုက္ကား နဲ႕ အတူ
ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္ ပါ ရွိၾက တယ္ ခင္ဗ်၊ ပါစင္ဂ်ာ မွာ အထုပ္အပိုး မပါဘူး ဆိုရင္
ဆိုင္ကယ္ေလး နဲ႕ လိုက္ ပို႕ ၿပီး ဆိုက္ကားခ ဘဲ ေတာင္း သဗ် ၊ အဲသာက ပို ကိုက္တာကိုး
ဆိုင္ကယ္ နဲ႕ ၅ဝဝ ခရီး က ဆိုက္ကား နဲ႕ ဆို ၁ဝဝဝ ဘိုးေလာက္ ရွိတာပါ။
အထုပ္အပိုးပါရင္ ေတာ႕ ဆိုက္ကား နဲ႕ နင္း ပို႕ ၿပီး ကုန္ ခ ပါ ထည္႕ေတာင္း ပါ တယ္။

ကြ်န္ေတာ္ တို႕ တိုင္းၿပည္ က လူ ေတြ က လဲ ေခါက္ ရိုး က်ိဳး ေန ပါ တယ္ ဗ်ာ။
ကိုယ္႕ ရွိ တဲ႕ ဥစၥာ ဓန ကို ပရိုဒတ္တစ္ဗ္ ၿဖစ္ နိုင္ မဲ႕ ရင္း ႏွီး ၿမဳပ္ နွံ မႈ ကို စိတ္ မကူး နိုင္
ၾက ပါဘူး ၊ တခါ လာ လဲ ၊ ရွိ သ မွ် ေငြ နဲ႕ ၊ ၿမတ္ မယ္ ထင္ တာ ၊ ရ သေလာက္ လိုက္ ဝယ္၊
ၿပီး ရင္ ဝယ္ ထား သမွ် ၊ အ ကုန္ ၿပန္ ေရာင္း ၊ ေရာင္း လို႕ ရ သမွ် ၊ အ ကုန္ ၿပန္ ဝယ္
နဲ႕ ၊ ဒီ သံ သရာ မွာ ဘဲ ၊ ေငြ ပမ္း ၊ လူ ပမ္း ၊ လက္ ပမ္း က် ကုန္ ၾက ပါ ဘီ။

ေရာင္းဝယ္ခဲ႕ သ မွ် ၊ ေဒၚလာ ေစ်း ကြက္ ၊ ေရႊ ေစ်း ကြက္ ၊ ကား ေစ်း ကြက္ ၊ အခု နွစ္ ပိုင္း
က ေတာ႕ အကုန္လံုး ၊ အထက္ လွန္ ၊ ေအာက္ ေလွ်ာ နဲ႕ ေမ်ာ႕ ေမ်ာ႕ ဘဲ က်န္ ပါ ေတာ႕ တယ္။
ေလာေလာဆယ္ က ေတာ႕ ေၿမ ေစ်း ကြက္ မွာ လူ ေတြ ၊ တအံုး အံုး နဲ႕ ပါ။
ဒါ က လဲ ၿပီး ခဲ႕ တဲ႕ အစိုးရ ေၿမ ေလ လံ က ဘဲ စ တာ ပါ ဘဲ ၊ မတန္ တဆ ေစ်း ေတြ
ေလ လံ ေစ်း ေပး ထားၾက ေတာ႕ ၊ နီးစပ္ရာ ေၿမ ကြက္ ေစ်း ေတြ ပါ ၊ လိုက္ တက္ ကုန္ တာပါ။

အခု ဆို အသံၾကား ဖား ေသ ၊ ေစ်း ကြက္ မ်ိဳး ဘဲ ရွိ ပါ တယ္ ၊ လူ ၁ဝဝ မွာ တေယာက္
ေလာက္ က ၊ အေရာင္း အဝယ္ ၿဖစ္ လိုက္ ၊ က်န္ တဲ႕ ၉၉ ေယာက္ က လက္ ခေမာင္း ေတြ ထ
ခတ္ၿပီး ေစ်း ေတြ ပါးစပ္ က လႊတ္ ေခၚ ကုန္ ၾက တာပါ။ အကုန္ လံုး အေရာင္း အဝယ္ မၿဖစ္
ပါဘူး ခင္ ဗ်ာ ၊ အေရာင္း အဝယ္ ၿဖစ္ ခဲ႕ တာ က လဲ ၊ တကယ္ သံုး မဲ႕ သူ က ဘဲ
အဝယ္ ရွိ တာ ပါ ၊ ဟိုတယ္ ေဆာက္ ခ်င္ လို႕ ၊ ဘဏ္ ေဆာက္ ခ်င္ လို႕ ၊ ေဆးခန္း ေဆာက္
ခ်င္လို႕ ၊ ေရွာ႕ပင္း ေမာ္လ္ ေဆာက္ခ်င္ လို႕ စ သၿဖင္႕ ၊ တကယ္ သံုးမဲ႕ သူ က ဘဲ ဝယ္ တာပါ

အခုေတာ႕ ေၿမေစ်းကြက္ထဲ တိုင္း တပါးသား က ဝင္ရွဳပ္ တာ မ်ား လာ ေတာ႕ ေစ်းကြက္ က
ကေမာက္ကမၿဖစ္ လာ ပါ တယ္။ ဟို အရင္ ေမာ္လၿမိဳင္ စက္မႈဇုန္ေၿမကြက္ေတြ အတက္ၾကမ္းခဲ႕
တာေလး သတိရ လို႕ ပါ။ ရန္ကုန္သား ေတြ ဆင္းၿပီး ေၿမေစ်း အေပးၾကမ္း လိုက္တာ ၊ ဘယ္ တံုး
က မွ ေရာင္း မထြက္ တဲ႕ ေၿမ ကြက္ ေတြ ေစ်း တက္ ကုန္ ပါ တယ္ ၊ အဲ ဒီ စက္မႈ ဇုန္နား
လူ ေတြ တရံုးရံုး နဲ႕ ေရာင္း ၾက ဝယ္ ၾက ေပါ႕ ဗ်၊ ခိုင္ ခိုင္ မာမာ စာရြက္ စာတမ္း မေၿပာ နဲ႕
ဖိုတိုစတက္ ဆြဲထားတဲ႕ ေၿမပံု စာရြက္ေလး ကိုင္ ထား တဲ႕ လူ ေတြ႕ ေတာင္ ၊ ဇြတ္ အတင္း စရံ
လိုက္ သတ္ ရ တဲ႕ အေၿခ အေန ၿဖစ္ လာ ပါ တယ္။

ေစ်း ကြက္ အၿမင္႕ ဆံုး အခ်ိန္ ၊ ေစ်း အေဟာ႕ ဆံုး အခ်ိန္ လဲ က် ေရာ ၊ ရန္ ကုန္သားေတြ
တေယာက္ မွ မ ရွိ ေတာ႕ ပါ ဘူး ၊ ေၿမကြက္ ေတြ ကို တက္ေစ်းၾကီး နဲ႕ လက္ ထဲ မွာ
အမ်ားၾကီး မိ ေန သူ ေတြ ကို ၾကည္႕ လိုက္ ေတာ႕ ၊ အကုန္ လံုး ေမာ္လၿမိဳင္သား ေတြ ပါ ဘဲ။
ဒီ အခ်ိန္ မွာ ေတာ႕ ရန္ကုန္သားေတြ က ေငြ ထုပ္ ပိုက္ ၿပီး ၊ အကုန္ ေပ်ာက္ သြား ၾက ပါ ဘီ။

အခုလဲ ၾကား ေန ရ တာ ၊ ေၿမ ၊ အ ၿမိဳ ခံ ေန ရ တဲ႕ သူ ေတြ အေတာ္ မ်ား လာ ပါ တယ္။
လက္ ထဲ ရွိ တဲ႕ ေၿမ ကြက္ က လဲ ေရာင္း မထြက္ ၊ ၿမတ္ မယ္ ထင္ လို႕ စရံ သတ္ ထား တဲ႕
ေၿမကြက္ က လဲ လက္ ထဲ အမ်ားၾကီး ၊ အေၾက ေၿခ ဘို႕ ၊ က လဲ ေခြ်း ၿပန္ စ ရာ ပါ။
တရုပ္ၾကီး ေတြ ေၿမ ကြက္ ေစ်း ေမး တာ ၊ အ သံ သိပ္ မၾကား ရ ရင္ ေတာ႕ ၿဖင္႕ ၊
သ တိ ေလး ေတာ႕ ထား ၾက ပါ ခင္ ဗ်ာ။ ပိုက္ ေဘာ မိ တယ္ ဆို တာ
လူ အတြက္ ေရာ ၊ နာ မည္ အတြက္ ပါ ဆိုး လြန္း ပါ တယ္ ခင္ ဗ်ာ ။

အခု ေလာေလာဆယ္ က ေတာ႕ ေငြ လွည္႕ နိုင္တဲ႕ ၊ စတိုးဆိုင္ တို႕ ၊ အေရာင္း အဝယ္
အေသး ေလး ေတြ အဆင္ေၿပ ပါ တယ္၊ ေလာဘ ေဇာ ၊ ေတာ႕ သိပ္ မထားၾက ပါ နဲ႕ ဗ်ာ
ေစ်းေကာင္း ရင္ စဥ္းစား မေန ပါ နဲ႕ ၊ ေရာင္း သာ ေရာင္း လိုက္ ပါ။
ေစ်း က် တာ ေတြ႕ ရင္ စဥ္းစား မေန ပါ နဲ႕ ၊ ဝယ္ သာ ထား လိုက္ ပါ။
တက္ၿပီး က်စ အခ်ိန္ မွာ ေရာင္း တာ မွန္ ရင္ ၊ က်ၿပီး တက္စ အခ်ိန္ မွာ ဝယ္ တာ မွန္ ရင္
အက်ိဳး မ်ား ပါ တယ္ ခင္ ဗ်ာ ၊ သူမ်ား ေနာက္ မွ ေတာ႕ ၊ မ ေယာင္ ပါ နဲ႕ ေတာ႕ ခင္ဗ်ာ။
ၿငိမ္ ၿငိမ္ ေန တာ က ၊ အက်ိဳး ယုတ္ စရာ မရွိ ပါ ခင္ ဗ်ာ။

ေနာက္ ေၿခာက္လ ေလာက္ အထိ က ေတာ႕ မိုးေလဝသဆရာၾကီး ဦးထြန္းလြင္ေၿပာသလိုပါဘဲ။
စီးပြားေရး လာနီညာ က ရွိၿမဲ ရွိ ေန ဦး မွာ ပါ။ ေဖာက္ၿပန္ ေနဦး မွာ ပါ ။
ဘဂၤလား ပင္လယ္ေအာ္ မွာ တိမ္တိုက္ ေတြ ေဖာက္ၿပန္ မႈ ရွိ မရွိ ကို ေမ်ာ္ၾကည္႕ ရ သလိုပါဘဲ
အစိုးရသစ္ က ဘာ ဆက္ လုပ္ မလဲ ဆို တာ ကို ေတာ႕ ၊ မ်က္ ေၿခ မၿပတ္ ၊ ၾကည္႕ ေန ၿပီး ၊
ခ်က္ ခ်င္း ၊ သေဘာ ေပါက္ ဘို႕ လို ပါ တယ္ ခင္ ဗ်ာ ၊

ၿမန္မာၿပည္သူၿပည္သား အားလံုး စီးပြားေရး ရာသီဥတု ေဖာက္ၿပန္မႈေဘး က အစဥ္ကင္းေဝး
နိုင္ၾကပါေစ ခင္ဗ်ာ ၊ ေနခ်ည္ၿဖာတိုင္း ေႏြးၾကပါေစ ၊ ေရ ၾကည္ ရြာ တိုင္း ေအး နိုင္ ၾကပါေစ
ပ်ိဳး မွန္ ၊ မိုး မွန္ ၊ ေလ မွန္ နဲ႕ သာယာဝေၿပာၿပီး ၊ လုပ္ သ မွ် စီးပြားေရး အခြင္႕ အလမ္း
အစဥ္ ပြင္႕ လမ္း ေအာင္ ၿမင္ နိုင္ ၾက ပါ ေစ ဗ်ား ။

ေအေဇာ္ၾကီး
(ျမန္မာမ်ွားနတ္ေမာင္ဖိုရမ္....မွ)

(၂) ဒီပဲယင္းေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ကား ေမာင္းႏွင္သူ ကိုေက်ာ္စိုးလင္း


(၁) ဒီပဲယင္းေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ကား ေမာင္းႏွင္သူ ကိုေက်ာ္စိုးလင္း

Min Aung Hlaing's Orders


http://openeyeproxy.appspot.com/yeyintnge.com
မြန္းၾကပ္ျခင္းမွကင္းေ၀းပါေစ။
ျပည္တြင္းေမးလ္မ်ားသို႕႕ တဆင့္ပိ႕ု ၍မီဒီယာတိုက္ပြဲဆင္ႏြဲၾကပါစို႕..။

2 attachments — Download all attachments  
57789680-MinAungHlaing-Order-Regional-Commanders-of-Karen-Kachin-Shan-to-Atttack-Ethnics-Military-Council-is-Respsons.pdf57789680-MinAungHlaing-Order-Regional-Commanders-of-Karen-Kachin-Shan-to-Atttack-Ethnics-Military-Council-is-Respsons.pdf
30K   View   Download  
57790433-MAH-MyathHein-ShweMann-Rpt-to-NPT-on-Difficulty-if-Continue-This-Way-Attacking-Ethncis-Will-Close-Borders.pdf57790433-MAH-MyathHein-ShweMann-Rpt-to-NPT-on-Difficulty-if-Continue-This-Way-Attacking-Ethncis-Will-Close-Borders.pdf
30K   View   Download  
57789680 MinAungHlaing Order Regional Commanders of Karen Kachin Shan to Atttack Ethnics Military Council i...
57790433 MAH MyathHein ShweMann Rpt to NPT on Difficulty if Continue This Way Attacking Ethncis Will Close ...

ေမ်ွာ္လင့္ခ်က္မ်က္၀န္းတစံု

ထာ၀ရ ႏွင္းဆီ ( သုိ႔မဟုတ္) ေဒၚေအာင္ဆန္းစုႀကည္                                           ( ေမာင္ေမာင္၀မ္း )


-       ပန္းဆုိတာ ႏြမ္းတတ္တယ္
ပန္းဆုိတာ ညွဳိးတတ္တယ္
ဒါေပမဲ႔……
မညွိဳးတဲ႔ ပန္း…မႏြမ္းတဲ႔ ႏွင္းဆီဆုိတာ ရွိတယ္…
အဲဒါ……ထာ၀ရ ႏွင္းဆီ
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုႀကည္က သူ႔ဖခင္ အမ်ိဳးသားေခါင္းေဆာင္ႀကီး ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းထက္ ႏွစ္ဆသာသြားၿပီ …ဟုတ္တယ္…..ႏွစ္ဆသာသြားၿပီ
          ဗုိလ္ခ်ဳပ္က်ဆုံးသြားေတာ႔ သူ႔အသက္က ၃၃ ႏွစ္ပဲရွိေသးတယ္ေလ ၊ အခု အန္တီစု အသက္က ၆၆ ဆုိေတာ႔ဘာပဲၿဖစ္ၿဖစ္ဖခင္ဗုိလ္ခ်ဳပ္ထက္ေတာ႔လူ႔ဘ၀မွာႏွစ္ဆေနခြင္႔ရသြားၿပီ..(ေနခြင္႔ရသြားၿပီလုိ႔ေၿပာလုိက္ တာက ေနခြင္႔မရေအာင္ႀကိဳးစားတဲ႔သူေတြရွိလုိ႔ပါ )
          အၿငိဳးအေတးမ်ားနဲ႔ ဦးေန၀င္း
          ေဒၚေအာင္ဆန္းစုႀကည္ဆိုတဲ႔ အသံႀကားရင္ ေဒါသေတြမႊန္လာတတ္တဲ႔ န.၀.တ အတြင္းေရးမူး ( ၂ ) ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး တင္ဦး
          ေသနပ္နဲ႔ေသေအာင္ပစ္သတ္ခုိင္းတဲ႔….ဗုိလ္ခ်ဳပ္ၿမင္႔ေအာင္
          တုတ္နဲ႔လူမဆန္စြာ ရုိက္သတ္ခုိင္းတဲ႔….ဗုိလ္ခ်ဳပ္စုိး၀င္း
သူတုိ႔တေတြ…….သူတုိ႔တေတြ ငရဲၿပည္မွာဆုံစည္းေနႀကရင္….တကမၻာလုံးမွာ ၿခိမ္႔ၿခိမ္႔သဲ က်င္းပေတာ႔မဲ႔ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုႀကည္ ေမြးေန႔ပြဲကို ႀကည္႔ရင္း ေဒါသေတြနဲ႔ က်ိန္ဆဲေနရွာေရာ႔မယ္……
          “တုိ႔ေတြကသူ႔ကုိမေသေသေအာင္သတ္တာ….သူကမေသဘူး…..ငါတုိ႔ကအရင္ေသကုန္ႀကတယ္….. ေအာင္မာ…၆၆ ႏွစ္ ေမြးေန႔ပြဲေတာင္ က်င္းပေနပါ႔လား….ေတာက္ ”
          သူတုိ႔ထက္ ပုိခံစားရမွာက………
မက်ယ႔္တက်ယ္နဲ႔ ေနေနရတဲ႔….ဗုိလ္ခ်ဳပ္ထြန္းႀကည္ တုိ႔…..ေက်ာ္ဘ တုိ႔လုိလူေတြ
ေထာင္ထဲမေနရယုံတမယ္ ေနေနရတဲ႔ ……မာယာမ်ားတတ္တဲ႔…..ဗုိလ္ခ်ဳပ္ခင္ညြန္႔လုိလူေတြ
သူတုိ႔တေတြကေတာ႔ေၿပာေနေရာ႔မယ္…..“လူႀကီးသူမေတြေၿပာတဲ႔…ဆံပင္ဆုိတာဒါမ်ိဳးမ်ားလား..ရိတ္ေလ.. သန္ေလ တဲ႔… ရိတ္တဲ႔သူေတြသာ အရိတ္ခံလုိက္ရတယ္…ဆံကေတာ႔ သန္ဆဲပါပဲလား……”
          ေနၿပည္ေတာ္ဆုိတဲ႔အရပ္ေဒသရဲ႕…..လုံၿခဳံေရးအေစာင္႔ေရွာက္မ်ား(ေနာက္မ်ားမႀကာမွီသူတုိ႔တေတြ ဟာ ေထာင္၀န္ထမ္း အေစာင္႔မ်ားလည္း ၿဖစ္လာေကာင္းၿဖစ္လာႏုိင္ပါသည္ )ႀကားက စံနန္းေတာ္ႀကီး ေပၚမွာ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မူးႀကီးေဟာင္း သန္းေရႊ ကေတာ႔……..ၿဖစ္ပ်က္ တရားကုိရႈရင္း…….
          ၿဖစ္လာခဲ႔တဲ႔ အရာေတြဟာ ပ်က္ေတာ႔မွာ ပါ႔လား….ဆုိတဲ႔ သံေ၀ဃ ေလသံအၿပည္႔နဲ႔ ၿမည္တြန္ ေနဆဲ……အာရုံ ထဲမွာ သူ႔လူေတြက သူ႔ကုိ အာဏာဖီဆန္ ေတာ႔မဲ႔ နိမိတ္ပုံရိပ္….သူသတ္ခဲ႔တဲ႔ သံဃာၤေတြ ရဲ႕ေၿခာက္လွန္႔ေနမူ႔မ်ားႀကားက………ေအာ္….မစုေတာင္…..၆၆ႏွစ္ၿပည္႔ၿပီပဲ….ငါတုိ႔လည္းေန၀င္ခ်ိန္နီးပါေပါ႔..ဆုိၿပီးသင္ခန္းစာေတြရေနမလား…….အတုိက္အခံဆုိလက္ညွဳိးထုိးေကာင္ယုံေလာက္ထား..က်န္တာရွင္း..တလက္မ မွတက္မလာေစနဲ႔ဆုိ….ေဒါသစိတ္ေတြနဲ႔ ကန္လန္႔ကာေနာက္ကြယ္က မုန္ယုိေနမလား
          ဘယ္လုိပဲၿဖစ္ၿဖစ္ ထာ၀ရႏွင္းဆီရဲ႕ရနံ႕ေတြႀကိဳင္သင္းေနတာကေတာ႔ ၆၆ ႏွစ္တုိင္ခဲ႔ေလၿပီ။
က်ေနာ္ ၈၈ လူထုအေရးေတာ္ပုံႀကီးၿဖစ္ေနေတာ႔ ( ေဒၚေအာင္ဆန္းစုႀကည္လည္း ေပၚထြက္မလာေသးဘူး ) စိတ္ထဲမွာခြန္အားတခုၿဖစ္မိတာရွိတယ္………ၿမန္မာၿပည္လူထုအေရးေတာ္ပုံႀကီးကုိဦးေဆာင္ဘုိ႔အမ်ိဳးသား ေခါင္းေဆာင္ႀကီး ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းသား ေအာင္ဆန္းဦး ေရာက္လာေတာ႔မယ္တဲ႔ က်ေနာ္တုိ႔ ၀မ္းသာမိခဲ႔တာအမွန္ပါ…..ဒါေပမဲ႔ဒါေတြဟာေကာလဟာလေတြၿဖစ္ၿပီးသမုိင္းကုိေၿပာင္းၿပန္ဖန္တီးသူၿဖစ္သြား တယ္ဆုိတာ ေနာက္ထပ္ ဆယ္ႏွစ္ေလာက္အႀကာမွာသိလုိက္ရပါေတာ႔တယ္။ တကယ္ေတာ႔ ၿမန္မာ လူထုေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားကေဒၚေအာင္ဆန္းစုႀကည္ကုိသိပ္ေမွ်ာ္ေတြးမထားမိႀကဘူး။အရင္ဆုံးေမွ်ာ္လင္႔ခဲ႔မိသူက အကုိၿဖစ္သူ…ဦးေအာင္ဆန္းဦး………….
          လြဲတဲ႔အခါလည္း….လြဲေပမေပါ႔…………
          ေဒၚေအာင္ဆန္းစုႀကည္ဆုိၿဖစ္တည္လာခဲ႔မူ႔မွာ…ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း အရိပ္ပါ ပါတယ္…ဒါေပမဲ႔ လုံးလုံးလ်ားလ်ားႀကီးႀကီးေတာ႔မဟုတ္ပါဘူး…….
          သတၱိေတြ၊ရုိးသားမူ႔ေတြ၊အနစ္နာခံမူ႔ေတြမရွိခဲ႔ရင္…….လူထုေခါင္းေဆာင္ၿဖစ္လာႏုိင္ပါ႔မလား…. ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းရင္ေသြးမုိ႔ေဒၚေအာင္ဆန္းစုႀကည္ကုိလူထုကခ်စ္ၿမတ္ႏုိးေလးစားႀကည္ညဳိေနတယ္ဆုိရင္……သားႀကီး ဦးေအာင္ဆန္းဦးကုိေရာ လူထုက ဒီလုိသေဘာထား တထပ္တည္းရွိပါသလား………
တခါၿမန္မာ႔ဒီမုိကေရစီလူတ္ရွားမူ႕သက္တမ္းအႏွစ္၂၀ေက်ာ္ကာလေရာက္လာတဲ႔အခါသူ႔အေပၚအပစ္ဖုိ႔သူေတြကဖုိ႔……..ဆရာႀကီးေလသံေတြနဲ႔ဟုိဟာလုပ္ပါ႔လား….ဒီဟာလုပ္ပါ႔လား….ဟုိဟာမလုပ္ခဲ႔လုိ…ဒီလုိၿဖစ္တာေပါ႔…ဒီဟာမလုပ္လုိ႔…ဟုိဟာမၿဖစ္တာေပါ႔….စသည္..စသည္ၿဖင္႔……ေသခ်ာတာတခုကေတာ႔….ေယာကၡမေသမယ္မွန္းသိရင္…ႏြားအေကၽႊး၀ယ္ လုိက္တာေပါ႔ဗ်ာ………..
          တမ်ိဳးက…ေဒၚေအာင္ဆန္းစုႀကည္က တုိင္းၿပည္အတြက္ဘာေတြလုပ္ခဲ႔လုိ႔လည္းတဲ႔………ဘာမွလုပ္ခြင္႔မရေအာင္လုပ္ထားမွေတာ႔….တုိင္းၿပည္ကုိ ခ်စ္တဲ႔စိတ္….အနစ္နာခံမူ႔ေတြကလြဲလုိ႔ဘာလုပ္ၿပႏုိင္မွာလည္း…………ပါးစပ္ကိုပိတ္ထားၿပီးမွသီခ်င္းလည္းမဆုိဘူး ဆုိတာမ်ိဳးလား……….မ်က္စိဖြင္႔ၿပီး အိပ္ႀကည္႔စမ္းပါ ဆုိတဲ႔ သီခ်င္းလုိလား………
          တုိင္းၿပည္အတြက္ လုပ္ခြင္႔ရေအာင္….၀ုိင္း၀န္းပ႔ံပုိးေပးႀကပါ႔လား…..ၿပည္သူလူထုႀကီးေရ………..
-       သူလုပ္ၿပပါလိမ္႔မယ္ ….. က်ေနာ္ေၿပာရဲတယ္ဗ်ာ….သူတကယ္လုပ္ၿပပါလိမ္႔မယ္……….
ဒါေပမဲ႔……အေမရိကန္ၿပည္ေထာင္စုကုိတည္ေထာင္ခဲ႔တဲ႔ ေဂ်ာ႔၀ါရွင္တန္ကေတာ႔ေၿပာခဲ႔ဘူးတယ္…..စနစ္တခုကုိ ကူးေၿပာင္းဘုိ႔ေတာ္လွန္ေရးလုပ္တယ္ဆုိတာ အင္မတန္မွ ခက္ခဲပါတယ္…….ဘာၿဖစ္လုိ႔လည္းဆုိေတာ႔ အဲဒီ႔ စနစ္ကုိ ေအာင္ၿမင္စြာတည္ေဆာက္ႏုိင္ဘုိ႔ အခြင္႔အလမ္းေတြ သင္႔ဆီကုိေရာက္လာခဲ႔ရင္……သင္႔ရဲ႕ သားစဥ္ေၿမးဆက္ အေမြဆက္ခံႏုိင္မွာမုိ႔ပါတဲ႔…….
     ------ သူ႔ကုိ ခ်စ္တဲ႔သူ
              သူ႔ကုိ မုန္းတဲ႔သူ
              သူ႔ကုိ ေႀကာက္တဲ႔သူ
              သူ႔ကုိဘယ္လုိမွ မေနတဲ႔သူ………အားလုံးအတြက္
ထာ၀ရႏွင္းဆီရဲ႕ရနံ႔မ်ားသင္းၿပန္႔ေနတာကေတာ႔……..၆၆ ႏွစ္တုိင္ခဲ႔ေလၿပီ။
                                                     အားလုံးကုိေလးစားစြာၿဖင္႔
                                            ေမာင္ေမာင္၀မ္း၁၃.၆.၂၀၁၁ ရက္ေန႕ရဲရင့္ငယ္ဒိုင္ယာရီ


http://openeyeproxy.appspot.com/yeyintnge.com
မြန္းၾကပ္ျခင္းမွကင္းေ၀းပါေစ။
ျပည္တြင္းေမးလ္မ်ားသို႕႕ တဆင့္ပိ႕ု ၍မီဒီယာတိုက္ပြဲဆင္ႏြဲၾကပါစို႕..။

2 attachments — Download all attachments  
13 Jun 2011 Yeyintnge's Diary.doc13 Jun 2011 Yeyintnge's Diary.doc
2856K   View   Download  
13 Jun 2011 Yeyintnge's Diary.pdf13 Jun 2011 Yeyintnge's Diary.pdf
3548K   View   Download  
http://www.mediafire.com/file/eu23dv2g1ydmvov/13%20Jun%202011%20Yeyintnge%27s%20Diary.doc
http://www.mediafire.com/file/dzk4fs9rtm5qd6j/13%20Jun%202011%20Yeyintnge%27s%20Diary.pdf
13 Jun 2011 Yeyintnge's Diary


ဒီမိုကေရစီႏွင္႔ တိုးတက္မွႈအတြက္ ဒိုင္းနမစ္ မျဖစ္တဲ႔ အိႏၵိယအစိုးရအိႏၵိယႏိုင္ငံ နယူးေဒလီျမိဳ႕ေတာ္ရဲ႕ ေတာင္ဘက္ ၁၅ မိုင္အကြာရွိ ဂူဂါ၀န္ျမိဳ႕တြင္ ေရွာ႔ပင္းေမာလ္ၾကီး ၂၆ ခုႏွင္႔ ေဂါက္ကြင္း ၇ ကြင္း ရွိသည္။ ျပင္သစ္ႏွင္႔ အီတလီလုပ္ ေစ်းၾကီးၾကီး
သားေရအိတ္ မ်ဳိးစံုေရာင္းတဲ႔ ဇိမ္ခံပစၥည္း ဆိုင္ေတြ၊ ဖက္ရွင္ဆိုင္ေတြ ရွိသည္။ မာစီးဒီး-ဘန္႔ဇ္ႏွင္႔ ဘီအမ္ဒဗယူ ကားအေရာင္းဆိုင္ေတြ ရွိသည္။ ဆိုက္ဘာစီးတီး အိမ္ယာေတြႏွင္႔ မိုးေမွ်ာ္တာ၀ါ တိုက္ေတြကလည္း ထိုးထိုးေထာင္ေထာင္။ ကမၻာေက်ာ္ ေကာ္ပိုေရးရွင္းေတြ စုဆံုရာ စီးပြားေရး ဗဟိုခ်က္ ျဖစ္ဖို႔လည္း အရွိန္ယူေနသည္။

ဂူဂါ၀န္ တြင္ အရာရာျဖစ္လာေတာ႔မည့္ပံုႏွယ္။ သို႔ွေသာ္ လံုး၀ ပစ္ထားေတြလည္း ရွိသည္။ ျမိဳ႕အႏွံ စီးဆင္းတဲ႔ ေရဆိုးေျမာင္းစနစ္ ျဖစ္သည္။ မိုးရြာရင္ လမ္းေတြေပၚ ေရပုပ္ေတြ လႊမ္းသြားျပီး၊ မိလႅာထုပ္ေတြ ေမ်ာလာသည္။ လမ္းေဘး အမွႈိက္ပံု ခ်ဥ္စူးစူး အနံေတြက ပ်ဳိ႕တက္ေစသည္။ လွ်ပ္စစ္မီးက ခဏခဏ ပ်က္။ ေသာက္သံုးေရက ခြဲတမ္းႏွင္႔။ ကေခ်ာ္ကခြ်တ္ လမ္းေဘး ပလက္ေဖာင္းေတြေပၚ ေန႔စဥ္တိုးၾကိတ္ရင္း ျပဲကြဲသူေတြ မ်ားလာသည္။ မီးပိြဳင္႔ေတြက ေဖာက္ျပန္သမို႔ ကားသမားေတြက ေအာ္ဟစ္ဆဲဆိုရင္း ေမာင္းခ်င္သလို ေမာင္းသည္။ ဘတ္စကားေတြထဲ ေယာက္်ား မိန္းမ လံုးၾကပ္ေနသည္။

အဲဒီ ၀င္းလဲ႔ျပိဳးေျပာင္ အေဆာက္အဦမ်ားနဲ႔အတူ စီးပြားေရး ကဆုန္ေပါက္ေနတဲ႔  ဂူဂါ၀န္ျမိဳ႕သည္ ‘အိႏၵိယသစ္္’ ရဲ႕ သေကၤတကို ၀င္႔ၾကြားေဖာ္ျပေနသည္။ အေျခခံ အေဆာက္အအံုေတြ (infrastructure)၊ ျပည္သူ႔ ၀န္ေဆာင္မွႈလုပ္ငန္းေတြ (public services) လံုး၀ ခ်ဳိ႕တဲ႔ကင္းမဲ႔စြာျဖင္႔ ႏိုင္ငံတကာ စီးပြားေရးအင္ဂ်င္ ျမိဳ႕သစ္ ျဖစ္လာေအာင္ တည္ေဆာက္ေနျခင္း ျဖစ္သည္။ အစိုးရ ဌာနတြင္း လဘ္စားမွႈမ်ား၊ ေရသာခိုမွႈမ်ား၊ ၾကိဳးနီစနစ္မ်ားႏွင္႔အတူ ဂ်ီဒီပီ ကိန္းဂဏန္းႏွစ္ခုရေအာင္ ၾကိဳးစားေနတဲ႔ အိႏၵိယရဲ႕ တိုးတက္မွႈျမင္ကြင္းလည္း ျဖစ္သည္။

ဂူဂါ၀န္ျမိဳ႕ပဲျဖစ္ျဖစ္၊ အိႏၵိယရဲ႕ ဘယ္ေနရာပဲျဖစ္ျဖစ္ စီးပြားေရး တိုးတက္မွႈက လူထုရဲ႕ လုပ္အားႏွင္႔ လာေနတာ ျဖစ္သည္။ အစိုးရေၾကာင္႔ဟု ေျပာဖို႔ခက္ေနသည္။ အိႏၵိယႏွင္႔ တရုတ္ ႏွစ္ႏိုင္ငံစလံုးက ကမၻာ႔ စီးပြားေရး အင္အားၾကီးျဖစ္ဖို႔ ၾကိဳးစားေနၾကသည္။ တရုတ္စီးပြားေရး တိုးတက္မွႈကို အစိုးရေၾကာင္႔ဟု ေျပာလွ်င္၊ အိႏၵိယ စီးပြားေရးတိုးတက္မွႈကို အစိုးရက ဟန္႔တားေနသည္ဟုပင္ ဆိုရမည္။
တရုတ္ အာဏာရွင္မ်ားက စီးပြြားေရးတိုးတက္ဖို႔အတြက္ မရွိမျဖစ္လိုအပ္တဲ႔ ကမၻာ႔ အဆင္႔မွီ အေျခခံအေဆာက္အအံုေတြ (infrastructure) ေဆာက္ေနခ်ိန္တြင္၊ အိႏၵိယ ဒီမိုကေရစီ အစိုးရက ဗ်ဴရိုကေရစီႏွင္႔ အရန္ေဆာက္အအံု စနစ္မ်ားကို ၁၈ ရာစုကအတုိင္း ဘာမွမေျပာင္း။

ျပီးခဲ႔တဲ႔ ဆယ္စုႏွစ္တြင္ အိႏၵိယက ကမၻာ႔ တိုးတက္မွႈအရွိဆံုး စီးပြားေရး အင္ဂ်င္တစ္လံုး ျဖစ္ခဲ႔သည္။ ယခု ဂလိုဘယ္ ေငြေၾကးေဖာင္းပြမွႈႏွင္႔ အတိုးႏွႈန္းျမင္႔မွႈ ဖိအားကို ၾကံဳလာရတာေတာင္မွ၊ ေနာက္ ၁၅ ႏွစ္အတြင္း အိႏၵိယကို ကမၻာ႔တတိယ စီးပြားေရး အင္အားအၾကီးဆံုး ျဖစ္လာဖို႔ ပညာရွင္မ်ားက ခန္႔မွန္းေနၾကသည္။ တရုတ္ရဲ႕ စီးပြားေရး တိုးတက္မွႈ အရွိန္ေနရာကို ၀င္ယူႏိုင္သည္ဟုလည္း တြက္ၾကသည္။

ခက္တာက အစိုးရျဖစ္သည္။ ၀န္ၾကီးခ်ဳပ္ မန္မိုဟန္ဆင္း အစိုးရသည္ ရွင္သန္ႏို္းၾကြမွႈ မရွိ။ မစၥတာ ဆင္း ကိုယ္တိုင္က အစိုးရအဖြဲ႔ထဲ ဘာျဖစ္ေနေန၊ ဘယ္သူေ၀ဖန္ဖန္ ဂုရု ေက်ာက္ရုပ္ပံုစံနဲ႔ စကားက မပြင္႔တပြင္႔။ ႏိုင္ငံေရး လုပ္မွာလား သူေတာ္စင္ လုပ္မွာလား မျပတ္သား။ တံခါးဖြင္႔ ဒီမိုကေရစီ ႏိုင္ငံမို႔ စီးပြားေရး ဒိုင္းနမစ္ ျဖစ္လာေပမဲ႔၊ သူ႔အစိုးရ ယႏၱရားက ဒိုင္းနမစ္မျဖစ္ဘဲ အေၾကာေသေနသည္။

ဂူဂါ၀န္ျမိဳ႕ ျမင္ကြင္းက ဥပမာတစ္ခု ျဖစ္သည္။ ျပင္ပႏို္င္ငံမ်ားအတြက္ အလုပ္လုပ္ေပးေနတဲ႔ Infosys ကုမၸဏီတို႔လို outsoursing လုပ္ငန္းမ်ားရွိတဲ႔ ဘန္ဂလိုျမိဳ႕ၾကီးတြင္ မီးပ်က္လြန္းလို႔ မီးစက္သံေတြ တဒိုင္းဒိုင္း။ ေငြေၾကးေစ်းကြက္ျမိဳ႕ မြမ္ဘိုင္းမွ အေဆာက္အဦ အခန္းမ်ားတြင္လည္း ေရမရလို႔ ေရစည္ အထမ္းသမားမ်ား ဆူညံေနသည္။ ျမိဳ႕ျပေန မိသားစု တစ္၀က္ေက်ာ္က သူ႔တို႔ကေလးေတြကို အစိုးရေက်ာင္းမ်ား ညံ့ဖ်င္းလို႔ ပုဂၢလိကေက်ာင္းမ်ားသာ ပို႔ၾကသည္။

လူဦးေရ ၁.၂ ဘီလီယံရွိ အိႏၵိယသည္ ကမၻာ႔အၾကီးဆံုး ဒီမိုကေရစီ ႏိုင္ငံျဖစ္သည္။ ဖြံ႔ျဖိဳးဆဲ ႏိုင္ငံမ်ားၾကားတြင္ အၾကီးဆံုး ဒီမိုကေရစီ စမ္းသပ္ခန္းၾကီးတစ္ခု ျဖစ္သည္။ ဘီလ်ံနာ မီလ်ံနာ မ်ားစြာ ေပၚထြက္လာမွႈႏွင္႔အတူ လူတန္းစား မညီမွ်မွႈ၊ ဆင္းရဲမြဲေတမွႈ၊ အဟာရ ခ်ဳိ႕တဲ႔မွႈ၊ ေရာဂါဘယထူေျပာမွႈ၊ ကူးစက္ေရာဂါ ပ်ံ႕ပြားမွႈ အျမင္႔မားဆံုးျဖစ္ေနသည့္ တိုင္းျပည္ၾကီး ျဖစ္သည္။
ေမာကၡ ႏို္င္ငံတကာသတင္း
Source: IHT
http://www.maukkha.org/

ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသား မိသားစုဝင္မ်ား၏ ညီညြတ္မႈျပသ
ကိုၿပံဳးခ်ိဳ ရဲ႕ ဇနီးမွ နိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား လြတ္ေျမာက္ေရးအတြက္ ဆုေတာင္းေနစဥ္
ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ ဇြန္လ ၁၂ ရက္၊ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္
မၾကာေသးမီကမွ ျပန္လည္လြတ္ေျမာက္လာေသာ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္း သားမ်ားႏွင့္ အက်ဥ္းက်ခံေနရေသာ ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသားမိသားစု မ်ား ေတြ႔ဆံုပြဲေလးတခုကို အက်ဥ္းက်ခံေနရေသာ ၈၈ မ်ိဳးဆက္ ေက်ာင္းသား ကိုပ႑ိတ္ထြန္း ေနအိမ္တြင္ ယေန႔ ေန႔လည္ ၁း၀၀ နာရီတြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။
ထိုပြဲသို႔ အက်ဥ္းက်ခံေနရေသာ “၈၈” မ်ိဳးဆက္ေက်ာင္းသား ေခါင္းေဆာင္မ်ားျဖစ္ၾကသည့္ ကုိမင္းကိုနိုင္၏အမ၊ ကိုျမ ေအး၊ ကိုၿပံဳးခ်ိဳ၊ ကိုေဇာ္သက္ေထြးတုိ႔၏ ဇနီးမ်ား၊ ဗမာနိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာေက်ာင္းသားသမဂၢမ်ားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္မွ မၿဖိဳးၿဖိဳး ေအာင္ ၏ ဖခင္၊ ကိုဒီၿငိမ္းလင္း၊ ကိုရွိန္းရာဇာထြန္းတုိ႔၏ မိခင္မ်ား၊ ကိုေနဖုန္းလတ္၏ မိဘႏွစ္ပါးတုိ႔အျပင္ တျခား ႏိုင္ငံ ေရး အက်ဥ္းသား မိသားစုဝင္မ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ၾကပါသည္။ ထုိ႔အျပင္  “၈၈”မ်ိဳးဆက္ေက်ာင္းသားမ်ား၊ အန္အယ္ (လ္)ဒီ အဖြဲ႔ဝင္မ်ားႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးတက္ႂကြလႈပ္ရွားသူ ျပည္သူမ်ားလည္း တက္ေရာက္ခဲ့ၾကပါသည္။
ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား ျပန္လည္လြတ္ေျမာက္လာေရးအတြက္ ဥပေဒေၾကာင္းအရ ဆက္လက္ရင္ဆုိင္ႏုိင္ရန္၊ ႏိုင္ ငံေရးအက်ဥ္းသား မိသားစုဝင္ အခ်င္းခ်င္း အျပန္အလွန္ ဝိုင္ဝန္းကူညီႏုိိုင္ရန္ႏွင့္  အက်ဥ္းက်ခံေနရေသာ ႏုိင္ငံေရး အက်ဥ္းသားမ်ား၏ မိသားစုဝင္မ်ားသည္ တေသြးထဲ တသားထဲ ရွိေနေၾကာင္းတုိ႔ကုိ ျပသႏုိင္ေရး ရည္ရြယ္ခ်က္တုိ႔ျဖင့္ ထုိေတြ႔ဆုံပြဲေလးကုိ ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရပါသည္။
ယေန႔ ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ ေတြ႔ဆုံပြဲတြင္ ျပန္လည္လြတ္ေျမာက္လာေသာ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားက သူတုိ႔ ခံစားခဲ့ရ သည့္ ေထာင္အေတြ႔အႀကံဳမ်ားကုိ ျပန္လည္ ေျပာျပျခင္း၊ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသား မိသားစုဝင္မ်ားက သူတုိ႔၏ ခံစားခ်က္ မ်ားကို ေျပာၾကားၾကျခင္းႏွင့္ ႏုိင္ငံေရး အက်ဥ္းသားမ်ား လြတ္ေျမာက္ေရးအတြက္ ဆုေတာင္းမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကၿပီး ညေန ၄း၀၀ နာရီတြင္ ေတြ႔ဆံုပြဲ ၿပီးဆံုးခဲ့ပါသည္။

ျပန္လည္လြတ္ေျမာက္လာေသာ နိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားႏွင့္ အက်ဥ္းက်ခံေနရဆဲ နိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသား မိသားစုဝင္မ်ား
ကိုပ႑ိတ္ထြန္းရဲ႕ မိခင္
ကိုမင္းကိုနိုင္ရဲ႕ အမ
ABFSU(FAC)
http://www.naytthit.net/?p=14032

အိမ္နံပါတ္ ၁၅ ပါ့ခ္ေတာင္း မွ အိမ္နံပါတ္ ၅၄ တကၠသိုုလ္ရိပ္သာလမ္း

ေက
ဇြန္ ၁၄၊ ၂၀၁၁

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုုၾကည္ ရဲ႕ ေမြးေန႕ ေတြ ကိုု.. က်မ တိုု႕ အားလံုုး .. သတိတရ က်င္းပ ေန ခဲ့ ၾကတာ...ျမန္မာ့ ဒီမိုုကေရစီ အေရးေတာ္ပံုု ၾကီး ရဲ႕ အသက္ နဲ႕ အမ ွ် ေပါ့..။ အခုု ဆိုုရင္.. ၂၃ နွစ္ တိုုင္တိုုင္ ရွိ ခဲ့ ျပီ။ လြန္ခဲ့ တဲ့ ၂ နွစ္.. ၂၀၀၉ ခုနွစ္က ေတာ့...လန္ဒန္ကိုု ခရီး တေထာက္ အလည္ ေရာက္တုုန္း.. ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ရဲ႕ ၆၄ ႏွစ္ေျမာက္ ေမြးေန႕ နဲ႕ ေဒၚစု ထူေထာင္ ထားတဲ့ Prospect Burma အဖြဲ႕ ရဲ႕ ႏွစ္ ၂၀ ျပည့္ ရံပံုေငြပြဲေလး ကိုု... ၾကံဳၾကံဳ ၾကိဳက္ၾကိဳက္..ဆံုုခဲ့ ရပါတယ္။
တကယ္ေတာ့..အဲဒီပြဲေလးကိုု တက္နိုုင္ဖိုု႕.. လန္ဒန္ျမိဳ႕မွာ ေနထိုုင္ စာတမ္းျပဳစုု ေန တဲ့.. ညီမငယ္ သရဖီ က တဆင့္.. ဆက္သြယ္ သိရွိျပီး.. လက္မွတ္ ၀ယ္ျဖစ္ခဲ့တာပါ။ အခုု.. မိုုးမခ မီဒီယာ ကေန.. ေဒၚေအာင္ဆန္းစုုၾကည္ ရဲ႕ ၆၆ နွစ္ေျမာက္ ေမြးေန႕ အတြက္.. စာမူ ေတြ ဖိတ္ေခၚ တဲ့ အခါ.. အဲဒီ အခ်ိန္က. ခံစားခ်က္နဲ႕ ေရးခဲ့ ဖူးတဲ့.. “ေမြးေန႕ ၆၄” ဆိုု တဲ့.. ဘေလာ့ဂ္ စာစုု ေလး ကိုု.. “ေမြးေန႕ ၆၆” အျဖစ္ ျပန္လည္ျပီး အမွတ္ရ ျဖစ္ ျပန္ပါတယ္။ ေမြးေန႕ ေနာက္က.. ကိန္းဂဏန္း ေတြ သာ ေျပာင္းလဲ သြားေပမဲ့.. ေဒၚေအာင္ဆန္းစုုၾကည္ ရဲ႕.. အေၾကာင္း ေတြက ေတာ့... မေဟာင္းႏြမ္း သြားေလဘူး ဆိုုေတာ့...
++++++
ဇြန္ ၁၇ ရက္ေန႕ ညေနခင္း.. အဲဒီ ပြဲမွာ..ကိုယ္ ေတြ႕ဖူးခ်င္သူေတြကို ေတြ႕လိုက္ ရသလို.. မိတ္ေဟာင္း ေဆြေဟာင္း တခ်ိဳ႕လည္း ေတြ႕လိုက္ရေတာ့..ေႏြးေထြး လိုက္ တဲ့ ျဖစ္ျခင္း..၀မ္းသာ လိုက္တဲ့ ျဖစ္ျခင္း။ မက်ဥ္းမက်ယ္ ခန္းမငယ္ေလး ထဲမွာ.. ရံပံုေငြ ေလလံတင္မဲ့.. ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ပံု ပန္းခ်ီကားတခ်ိဳ႕..ဗမာ့ အနုပညာ ပစၥည္း တခ်ိဳ႕ နဲ႕ ျမန္မာရနံ႕ ခပ္ပ်ံ႕ပ်ံ႕ ေတာ့ ရွိေနခဲ့တယ္။
တိုင္းရင္းသား ရိုးရာ ၀တ္စံု ၀တ္လာၾကတဲ့.. Prospect Burma ဆုရ..ျမန္မာ ေက်ာင္းသားေဟာင္း - သစ္ တခ်ိဳ႕တေလ ၾကားမွာ..ကိုယ္လည္း..ဗမာလံုျခည္ တထည္ ၀တ္ျပီး.. ေရာ ေယာင္ ေပ်ာ္ ေနမိတယ္။ အမ်ားစု ကေတာ့.. ရံပံုေငြ ဦးတည္ရာ..အဂၤလိပ္ လူမ်ိဳး အသိုင္းအ၀ိုင္း တခ်ိဳ႕ နဲ႕.. အထူးဧည့္သည္ေတာ္.. အဂၤလိပ္ မင္းသမီး Joanna Lumley ။ ေနာက္ျပီး.. လန္ဒန္ ေရာက္ ဗမာ မိသားစု တခ်ိဳ႕… ျမန္မာ အဆက္အသြယ္ ..အဂၤလိပ္လူမ်ိဳး တခ်ိဳ႕.. အဲဒီ အထဲကမွ.. Prospect Burma ရဲ႕ တာ၀န္ရွိသူမ်ား ..။ ဒါေတြ နဲ႕တင္..ခန္းမေလး ထဲမွာ..လူေတြ ဟို သြား ဒီေရႊ႕ ဖို႕ ေတာင္ မလြယ္ ေအာင္ ျပည့္ က်ပ္ေနျပီ။
၀ိုင္ခြက္ေလး ေတြ..ေဖ်ာ္ရည္ခြက္ေလးေတြ ကိုယ္စီ ကိုင္ရင္း.. မိတ္ေဆြဖြဲ႕ၾက.. အဘိယါစကါ စကား ေျပာၾက ရင္း.... ျမန္မာအမ်ိဳးသမီး တေယာက္ ရဲ႕ ရင္ထိုး ကဒ္ျပား ေပၚက Prospect Burma Trustee ဆိုတဲ့ အေပၚမွာ..ေဒၚၾကည္ၾကည္ေမ လို႕ နံမယ္ထိုးထား တာ ေတြ႕လိုက္ေတာ့..၀မ္းသာအားရ မိတ္ဆက္ ျဖစ္တယ္။ မီဒီယာ ၾကားခံ ရွားပါး လွတဲ့.. ကိုယ္တို႕ ငယ္ငယ္..ေလ့လာ စူးစမ္း သိျမင္ ခ်င္ တဲ့ အရြယ္ တေလွ်ာက္လံုးမွာ.. ေသာၾကာေန႕ ည တိုင္း..ဘီဘီစီ ျမန္မာပိုင္း အစီအစဥ္မွာ..ေစာင့္ျပီး နားေထာင္ ရင္းႏွီးခဲ့ ရတဲ့..ေငြဗ်ိဳင္းျဖဴ ေဒၚေလး ေဒၚၾကည္ၾကည္ေမ ေပါ့…။ ထင္ထားသေလာက္ မၾကီးေသး တဲ့ ေဒၚေလးက ေတာ့..သူ႕ ပရိသတ္ ျဖစ္ခဲ့ ဖူးတဲ့ ေကာင္မေလး တေယာက္ ရဲ႕.. မီးခိုးေရာင္ ဆံစ တခ်ိဳ႕ကို ၾကည့္ျပီး အံ့ၾသ ေနပံု ေပၚ ရဲ႕။ လြန္ခဲ့တဲ့ ႏွစ္ေပါင္း ၂၀ ေက်ာ္ ေလာက္က.. ေဒၚေလး ရဲ႕ အစီအစဥ္ အေတာ္မ်ားမ်ားကို ျပန္ေျပာျပ နိုင္ ေနတဲ့.. ကိုယ့္ကို ၾကည့္ျပီး..ေဒၚေလး က ၀မ္းသာေနတယ္။ စကားေတြ ေျပာေနရင္း..အနားမွာ အတူ ရွိ ေနတဲ့ Anthony Aris ကို “ အဲဒီ အခ်ိန္က ငါတို႕ လူငယ္ေတြကို ….ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ နဲ႕ ပထမဆံုး မိတ္ဆက္ေပးတာ သူပဲ ေပါ့ ” လို႕ ေျပာလိုက္ေတာ့..ေဒၚေလး အျပံဳးက..ပို လင္းသြားတယ္။ တကယ္လည္း..အဲဒီ အခ်ိန္ေတြ တုန္းက..ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ရဲ႕ သမီးအေၾကာင္း ပထမဆံုးအၾကိမ္..ေငြဗ်ိဳင္းျဖဴ က႑ ကေန..စ ၾကားဖူးတာပါ။ ၁၀ မိနစ္စာ ေလာက္.. စကားေျပာခန္းေလး ကို မ်က္လံုးေတြျပဴးက်ယ္ ေနေအာင္ ေရဒီယိုေလးနားမွာ.. ေခါင္းေတြ ဆိုင္ပီး..နားေထာင္ခဲ့ ရတာ..ခုထိ မေမ့ေသးပါဘူး။
Little daughter စာအုပ္ကို လတ္တေလာ ထုတ္ေ၀ ထားတဲ့..ဇိုရာဖန္း ကလည္း.. Prospect Burma ေက်ာင္းသားေတြ ကိုယ္စား ေက်းဇူးတင္စကား ေျပာေတာ့.. အလွဴရွင္ေတြ..တာ၀န္ရွိသူေတြ ရဲ႕ မ်က္ႏွာမွာ..ေက်နပ္ အားရ မူေတြ အတိုင္းသား ေတြ႕ရတယ္။ ၈၈ ေက်ာင္းသား ကိုျမေအး ရဲ႕ သမီးေလး ေ၀ႏွင္း ကိုလည္း.. ေတြ႕ခဲ့ ရတယ္။

Anthony Aris
ခဏေနေတာ့.. တျခားအစီအစဥ္ ေတြ.. သ၀ဏ္လႊာေတြ အျပီးမွာ.. ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ရဲ႕ မတ္ ေတာ္သူ Dr. Michael Aris ရဲ႕ အမႊာညီ အကို Anthony Aris က.. မိသားစု ကိုယ္စား ေက်းဇူးတင္ စကား ေျပာပါတယ္။ ခုတင္က.. ေပ်ာ္ရႊင္ သြက္လက္တဲ့ အေငြ႕အသက္ေတြ နဲ႕ ပရိသတ္ေတြ ဟာ..အတန္ငယ္ တိတ္ဆိတ္ ျငိမ္က် သြား တယ္။
          ခုဆိုရင္..စု ဟာ.. နံမယ္ဆိုး နဲ႕ ေက်ာ္ၾကားလွ တဲ့ အင္းစိန္ေထာင္ တေနရာမွာ ရွိေနပါတယ္ လို႕ ေျပာလိုက္ေတာ့.. မ်က္ရည္ကို မထိန္းနိုင္ ေတာ့ဘူး။ ဒါေပမဲ့.. စု အတြက္ေတာ့..ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ေငးေမာ ျငီးေငြ႕ စရာေကာင္းတဲ့..အင္းလ်ားကန္ ျမင္ကြင္း ကေန.. စိတ္လွဳပ္ရွားစရာ..ျမင္ကြင္း အေျပာင္းအလဲ တခု ဆီ ကို ေရာက္သြားတဲ့ အတြက္..တမ်ိဳးေတာ့ ေကာင္းသြား ပါတယ္ ..လို႕ ခပ္ရႊန္းရႊန္း ေျပာလိုက္ ေပမဲ့.. ဘယ္သူမွ မျပံဳးနိုင္ ၾကပါဘူး။ ဟုတ္ပါတယ္ေလ.. ဒါဟာ..အေျပာင္းအလဲ တခု ဆီကို ပို နီးကပ္လာတဲ့..အေျပာင္းအလဲ တခုပါပဲ..။ ပိုေကာင္းတဲ့ ..အေကာင္းဆံုး ဆုိတဲ့ အေျပာင္း အလဲ သာ ျဖစ္ပါေစ..လို႕ ေတြးရင္း..မ်က္ရည္ေတြကို လက္ဖေနာင့္ နဲ႕ ပြတ္သုတ္ျပစ္ လိုက္တယ္။ ပြဲ ျပီးကာနီးမွာ.. Anthony အနားကို သြားျပီး..ႏွဳတ္ဆက္ စကား ဆိုရင္း.. မနက္ဖန္..ငါတို႕ ေအာက္စဖို႕ဒ္ ကို သြားျပီး..စု ေနခဲ့တဲ့ အိမ္ကို သြားၾကည့္မယ္လို႕..ေျပာေတာ့..ပခံုးကို သိုင္းဖက္လိုက္ရင္း.. ေဒါက္တာ မိုက္ကယ္ အဲရစ္ မ်က္လံုးေတြ နဲ႕ တေထရာ တည္း တူလြန္း တဲ့…သူ႕ မ်က္လံုးေတြက.. ၾကင္နာဟန္ အျပည့္ နဲ႕ မ်က္ရည္ေတြ ၀ိုင္းေနသလို ပါ ပဲ။
+++++

ဇြန္လ ၁၈ ရက္ေန႕ ေန႕လည္ခင္း
          ေဒၚစု ေမြးေန႕ မတိုင္ခင္ တရက္မွာ..ေဒၚစု ေနထိုင္ ခဲ့တဲ့..ေအာက္စဖို႕ဒ္ ဆိုတဲ့ ျမိဳ႕ေနရာေလးကို သြားလည္ ျဖစ္တယ္ ဆိုတဲ့.. တိုက္ဆိုင္ ၾကံဳၾကိဳက္မူ တခုေၾကာင့္..ရင္ေတြ တအားခုန္ေနမိသည္။ ေဒၚစု ေျပာခဲ့တဲ့.. grey, damp Oxford ဆိုတဲ့ ေနရာေလးကို တကယ္ ေရာက္ပါ ျပီ။ တကယ့္ကို .. ပ်ားရည္ေရာင္ အလယ္ေခတ္ လက္က်န္ ပံုစံ အေဆက္အဦ ေဟာင္း ၾကီး ေတြ နဲ႕ ခန္႕ညား အံု႕ဆိုင္း ေနတဲ့.. မီးခိုးေရာင္ တကၠသိုလ္ ျမိဳ႕ေလးပါပဲ။
          ေရွးေဟာင္း စာအုပ္ဆိုင္ေလးေတြ.. ေကာ္ဖီဆိုင္ေလးေတြနဲ႕ အျပိဳင္..ေခတ္ေပၚ ပီဇာဆိုင္.. မက္ေဒၚနယ္ဆိုင္ေလးေတြ လည္း ရွိပါရဲ႕..။ ဒါေပမဲ့ အားလံုးက.. ေရွးမူ အရိပ္ အေငြ႕ ေတြ သာ ယွက္သန္းလို႕..။ လမ္းေပၚမွာ.. ေက်ာင္း၀တ္စံု အနက္ကေလးေတြ အက် အန ၀တ္ျပီး ရင္ဘတ္မွာ ကာေနရွင္း ပန္းေလး ေတြ ကိုယ္စီ ထိုးထားတဲ့..နုနယ္ငယ္ရြယ္ တဲ့ ေအာက္စဖို႕ဒ္ ေက်ာင္းမ်ိဳးစံုက ေက်ာင္းသား- ေက်ာင္းသူေတြ ..စက္ဘီးနဲ႕ တဖံု..ေျခလ်င္ တမ်ိဳး..သြားလာ ေနၾကတယ္။
ကိုုယ့္အတြက္ေတာ့..ဘယ္ေနရာကိုုပဲ ၾကည့္ၾကည့္.. ေဒၚေအာင္ဆန္းစုုၾကည္ရဲ႕ ပံုု ရိပ္ကိုုပဲ..ျမင္ေနမိ ပါတယ္။
သူမ..အသက္ ၂၀ မတိုုင္ခင္ အရြယ္ေလာက္ ကတည္းက..St. Hughes College ေက်ာင္းသူ ေပါက္စေလး အျဖစ္ နဲ႕ ေရာက္ရွိ ပညာဆည္းပူး ခဲ့ ျပီး.. မိသားစုု တခုု ထူေထာင္ျဖစ္တဲ့ အထိ.. အေျခက် ခဲ့တဲ့.. မီးခိုုးေရာင္ ျမိဳ႕ကေလး ထဲမွာ.. ေဒၚစုု ရဲ႕ လွဳပ္ရွား သြားလာမူေတြကိုု.. ျပန္ရွာ ၾကည့္ ေနမိ တယ္။
ေဒၚစုု စတင္ ပညာ ဆည္းပူးရာ St. Hughes College
လူ ၃ ေယာက္ထဲ နဲ႕ စဖြင့္ခဲ့ျပီး..ခုေတာ့.. စာအုပ္တန္းၾကီး က..မိုင္ေပါင္းမ်ားစြာေတာင္ ရွည္လ်ားလွပါတယ္ ဆိုတဲ့..ေရွးအက်ဆံုး..နံမယ္ အၾကီးဆံုး ေဟာဒီ Blackwell စာအုပ္ဆိုင္ၾကီးထဲကိုလည္း..ေဒၚစု ခဏ ခဏ ေရာက္လာမွာပဲ။ ေဟာ ဟိုက..ေကာ္ဖီ ဆိုင္ေလးမွာေရာ..သူတို႕ မိသားစု ဘယ္ႏွယ္ခါ ေလာက္မ်ား ထိုင္ဖူးၾက မလဲ..။ သူ႕ အတြက္..သာေတာင့္ သာယာ ရွိလွတဲ့.. ဘ၀ တခု ကို..သူဘာအတြက္ ေၾကာင့္..ဘာနဲ႕ အစားထိုးခဲ့တာလဲ.. ၾကည့္စမ္း..ခုခ်ိန္ဆို..သူ ဘာေတြ လုပ္ေနမလဲ...။ အေတြးေတြ နဲ႕ တင္.. ေအာက္စဖို႕ဒ္ ျမိဳ႕ေလး က..ပိုျပီး မွိဳင္းမွံဳ လာသလိုလို..။
သူမ်ားတကာ ေတြရဲ႕.. စိတ္၀င္စား စရာ ေနရာေတြက ေတာ့..ဘယ္ေနရာ ေတြ လဲ မသိ..။ ကိုယ္ေတြ အတြက္ ကေတာ့.. ခရီးသြားလမ္းညႊန္ စာရြက္မွာ ဘာမွ ညႊန္းမထားတဲ့.. အမွတ္ ၁၆ ဘတ္စ္ကား မွတ္တိုင္မွာ..ဆင္းျပီး..Park town ဆိုတဲ့ ဆိုင္းဘုဒ္ ေလး ကို အသဲ အသန္ ရွာ ရတယ္။
- ေဟာ- ေတြ႕ေလျပီ။
လမ္းညႊန္ လိုက္တဲ့ သူကလည္း အေသအခ်ာကို ေျပာလိုက္တာ.. အဲဒီ လမ္းေလး ထဲ ၀င္သြား..နံပတ္ ၁၅ တဲ့။ သူက..အလယ္ေခါင္က.. ပန္းျခံ ၀ိုင္း၀ိုင္းေလးကို ဟိုဖက္ ဒီဖက္ ၀ိုက္ျပီး..တိုက္ခန္းတြဲ ၾကီးေတြ ေဆာက္ထားတာ။ အိမ္ေရွ႕ေတြမွာလည္း ကားေတြ တန္းစီ ေနတာပဲ..။ လူေတြ ေနေနၾကတာ ဆိုေတာ့.. အရမ္းကာေရာ.. သြားၾကည့္ လို႕လည္း မျဖစ္။ နံပတ္ ၁၃.. ေဟာ..ဟိုဖက္က..၁၅.. ေတြ႕ ျပီ။ ထူးထူးျခားျခား..အိမ္နံပတ္ ၁၅ ေရွ႕မွာပဲ.. တိုက္ကပ္ႏြယ္ ေတြ မတရား ဖံုးေန လိုက္တာ.. ၁၅ ဆိုတဲ့ နံပတ္ကို ေတာင္ မနဲ ျမင္ေအာင္ ၾကည့္ ရတယ္။ ဒီ အခန္းေလးကို တျခားလူေတြကို ေရာင္းသြားခဲ့ျပီ ဆိုေတာ့..အထဲမွာ လူသစ္ေတြ ရွိေနမွာေပါ့။ ဒါေပမဲ့..သူတို႕လည္း သိခ်င္ သိမွာပါေလ.. အာရွသား ရုပ္ေတြနဲ႕..ခဏခဏ လာၾကည့္ ၾက..ဓါတ္ပံု ရိုက္ၾက လုပ္ေနၾကတာ..သတိထားမိေနမွာပါ။
No-15, Park Town, Oxford
သူတို႕ ၂ေယာက္ အဲဒီ အိမ္ေရွ႕ကို အခါ ခါ ျဖတ္..ဟိုဖက္ေဒါင့္က ၾကည့္လိုက္..ဒီဖက္ ေဒါင့္က ၾကည့္လိုက္.. နဲ႕..ဘာလုပ္ရမွန္းေတာ့ မသိ။ ညေနကေတာ့..အေတာ္ ေစာင္းေနျပီ..။ တလမ္းလံုး လည္း တိတ္ ဆိတ္ လို႕..။ မွန္ျပတင္း က တဆင့္..ခပ္၀ါး၀ါး ပံုရိပ္ တခ်ိဳ႕ကို အာရံု ခံ ျပီး ျဖည့္စြက္ ၾကည့္ ေနမိေပမဲ့.. ဟာတာတာ ခံစားခ်က္ ေတြသာ..ျပည့္ႏွက္ ေနသည္။
လမ္းထိပ္က..ပန္းျခံ ေဘာင္ေလး ေပၚမွာ ခဏ ထိုင္ရင္း..ခပ္ေ၀းေ၀းက ေန ေငးၾကည့္ မိျပန္တယ္။ ဒီလို လြမ္းစရာ ေကာင္းတဲ့ ညေနေစာင္းေလး ေတြမွာ.. မီးခိုးေရာင္ ျမိဳ႕ေလး ထဲမွာ..ေဒၚစု ဘာေတြ လုပ္ေန ခဲ့ေလ မလဲ.. ။ ေနသာတဲ့ မနက္ခင္း အေတာ္မ်ားမ်ား မွာ ေတာ့..ေဟာဒီ ပန္းျခံ ေလး ထဲ.. ကေလး လက္တြန္းလွည္း ေလး တြန္းျပီး ေတာ့လည္း သြားခဲ့ဖူးမွာပဲေနာ္..။ ခုေတာ့..အသက္ ၆၄ ႏွစ္ အရြယ္ အမ်ိဳးသမီး တေယာက္ ရဲ႕ ညေနခင္း နဲ႕ မနက္ခင္းေတြမွာ ..လုပ္စရာ သိပ္ မ်ားမ်ား စားစား ..ေရြးခ်ယ္ စရာ ရွိမေနေလာက္ပါဘူး။ အခ်ိန္ ေတြ..အသက္ေတြ.. ေရႊ႕ ေလ်ာ သြား သလိုု.. ဌါန ဌါေန ေတြ ကလည္း...အေျပာင္းလဲ ၾကီး ေျပာင္းလဲ ခဲ့ ျပီပဲ....။ အိမ္နံပါတ္ ၁၅ ပါ့ခ္ေတာင္း မွာ ေနခဲ့တဲ့.. စုု ဟာ ..အိမ္နံပါတ္ ၅၄ တကၠသိုုလ္ ရိပ္သာလမ္း က.. ဗမာ့ ဒီမိုုကေရစီေခါင္းေဆာင္ၾကီး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုုၾကည္ ျဖစ္ေန ခဲ့ ျပီေလ...။
၆ နာရီ ၄၅ မွာ..ေနာက္ဆံုး ဘတ္စ္ကား တဲ့.. ျပန္ၾကမယ္ ဆိုေတာ့မွ.. ဘာမွန္းမသိတဲ့..ခံစားခ်က္ေတြကို အသာ မ ျပီး.. ထိုင္ရာက..ထ လိုက္တယ္။ ျပီးရင္.. Oxford ဘူတာကေန.. Paddington ဘူတာ လန္ဒန္ ျမိဳ႕ထဲထိ..ေနာက္ထပ္ တနာရီေလာက္ ရထား စီးရ အံုးမွာ…။ မနက္ျဖန္ မနက္ လည္း..ေစာေစာ ထျပီး.. ၉ နာရီ ေလဆိပ္ဆင္းဖို႕ ထုပ္ပိုး ျပင္ဆင္ ရအံုးမည္။ ေၾသာ္- ခရီးေတြ.. ဘူတာေတြ..တခု ျပီး တခု ဆက္လို႕.. သြားေနၾက ရတဲ့…လူေတြမွာ…ဘူတာ အခ်ိန္ေတြ တြက္ခ်က္ စီစဥ္ထားလို႕ မျဖစ္တဲ့..ရထား လတ္မွတ္ေတြ ၾကိဳတင္ ၀ယ္ယူထားလို႕ မရတဲ့..ဘ၀ ခရီး ရွည္ ၾကီးကသာ.... စိတ္လွဳပ္ရွားစရာ အေကာင္းဆံုး မဟုတ္လား … ။
ေက ( ဇြန္ ၂၄ ၂၀၀၉ )
http://moemaka.com/index.php?option=com_content&task=view&id=9122&Itemid=1

ပဋိပကၡ တင္းမာမႈေတြ ျပန္ျဖစ္လာေနတဲ့ ကခ်င္နယ္ေျမ

တနဂၤေႏြ, 12 ဇြန္ 2011
By ဦးသန္းလြင္ထြန္း

ဒီတပတ္ ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီေရး ေဆြးေႏြးခန္းမွာ ဦးသန္းလြင္ထြန္း (ဗီြအိုေအဌာနမွဴး) က လတ္တေလာ စစ္ေရးတိုက္ခိုက္မႈေတြ ျဖစ္ပြားေနတဲ့ ကခ်င္လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္ နဲ႔ ျမန္မာအစိုးရတပ္ေတြၾကား အေျခအေန၊ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို သိရွိႏိုင္ဖို႔ ထိုင္းႏိုင္ငံ၊ ဘန္ေကာက္အေျခစိုက္ ေကအိုင္ေအအဖြဲ႔ ႏိုင္ငံျခားဆက္ဆံေရး နဲ႔ ဗဟိုေကာ္မတီဝင္ ဗိုလ္မွဴးႀကီး ဂ်ိမ္းစ္ လမ္ေဒါင္ (James Lum Dau) ကို ဆက္သြယ္ေမးျမန္း ေဆြးေႏြးသံုးသပ္ တင္ျပထားပါတယ္။

ဦးသန္းလြင္ထြန္း ။ ။ နယ္ျခားေစာင့္တပ္အသြင္ ေျပာင္းေရးနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး သေဘာထားကြဲလြဲၿပီး အေျခအေန တင္းမာခဲ့တဲ့ ကခ်င္လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္ (KIA) နဲ႔ ျမန္မာတပ္ဖြဲ႔ေတြၾကား ၾကာသပေတးေန႔ (ဇြန္လ ၉) မွာ ျပင္းထန္တဲ့တိုက္ပြဲတခု ျဖစ္ပြားခဲ့ပါတယ္။ ႏွစ္ဖက္ေသေၾကဒဏ္ရာ ရမႈေတြရွိခဲ့ၿပီး ေသာၾကာေန႔ကေတာ့ ႏွစ္ဖက္သံု႔ပန္းေတြ လဲလွယ္ၿပီး စစ္ပြဲရပ္သြားခဲ့ပါတယ္။ ၁၉၉၄ ခုႏွစ္ ကတည္းက အပစ္အခတ္ရပ္စဲထားခဲ့တဲ့ ကခ်င္ (KIA) အဖြဲ႔နဲ႔ ျမန္မာစစ္တပ္ၾကား သေဘာတူညီခ်က္ေတြဟာ လံုးဝပယ္ပ်က္သြားၿပီလားဆိုတဲ့ ေမးခြန္းကို ဘန္ေကာက္ၿမိဳ ႔မွာရွိေနတဲ့ ေကအိုင္ေအ အဖြဲ႔ရဲ ႔ ႏိုင္ငံျခား ဆက္ဆံေရးနဲ႔ ဗဟိုေကာ္မတီဝင္ ဗိုလ္မွဴးႀကီး ဂ်ိမ္းစ္ လမ္ေဒါင္ က ေအာက္ပါအတုိင္း ေျပာဆုိပါတယ္။

ဂ်ိမ္းစ္ လမ္ေဒါင္ ။ ။ က်ေနာ္တုိ႔က အပစ္အခတ္ ရပ္စဲထားခဲ့တယ္။ အဲဒါ လူႀကီးအခ်င္းခ်င္း တရားဝင္ သေဘာတူညီထားတယ္။ အဲဒီဟာကို ႏွစ္ေယာက္စလံုး ဖ်က္သိမ္းတာ မရွိေသးဘူး။ က်ေနာ္တို႔ ခ်မွတ္ ထားတဲ့ ေရွ ႔တန္းက ရဲေဘာ္ေတြကို ခ်မွတ္ထားတဲ့ဟာက်ေတာ့ အစိုးရဘက္က မပစ္လာသမွ်ကာလပတ္လံုး က်ေနာ္တုိ႔က စမပစ္ဖို႔ဆိုတဲ့ ခ်မွတ္ခ်က္ ခ်ထားပါတယ္။

ဦးသန္းလြင္ထြန္း ။ ။ အခုလို ေကအိုင္အို ကခ်င္ဖက္ကေန ၿငိမ္းခ်မ္းဖက္ကို လိုလားတယ္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို ထိန္းသိမ္းဖို႔ တကယ္စိတ္ဆႏၵရွိတယ္ဆိုေပမယ့္လည္း လက္ေတြ႔ျဖစ္ေနတဲ့ အေျခအေနအရဆိုလို႔ရွိရင္ ၿပီးခဲ့တဲ့ ၾကာသပေတးေန႔ကဆိုရင္ ႏွစ္ဖက္အျပန္အလွန္ တိုက္ပြဲေတြျဖစ္ခဲ့ၿပီး လူအေသအေပ်ာက္ေတြလည္း ျဖစ္ခဲ့တယ္။ ၿပီးခဲ့တဲ့ ႏွစ္ကစလို႔ တုိက္ပြဲေတြ (၃) ႀကိမ္ထက္မနည္း ျဖစ္ခဲ့တယ္။ အလားတူပဲ ျမန္မာအစိုးရ သတင္းစာေတြထဲမွာ ေကအန္ေအအဖြဲ႔ကို ေသာင္းက်န္သူအဖြဲ႔အေနနဲ႔ သတ္မွတ္ေခၚေဝၚလာတာေတြရွိေတာ့ လက္ေတြ႔သေဘာအရေတာ့ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးဟာ ပ်က္ျပားေနၿပီလား။ ဒါမွမဟုတ္လို႔ရွိရင္ ပ်က္ျပားလု နီးပါး ရွိေနၿပီဆိုတဲ့အခ်က္ကို ေဖာ္ညႊန္းမေနဘူးလား။

ဂ်ိမ္းစ္ လမ္ေဒါင္ ။ ။ အဓိကအခ်က္ကေတာ့ က်ေနာ္တုိ႔ထင္တယ္၊ လူႀကီးေတြရဲ ႔ အမိန္႔ကို ေအာက္က ေရွ ႔တန္းက ရဲေဘာ္ေတြ နားမေထာင္လို႔။ ဒါေတြက အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွာ လိုအပ္တာေတြရွိတယ္။ မေန႔မနက္က ျဖစ္ခဲ့တာ ဘာေၾကာင့္လဲ။ သူတုိ႔ကလာၿပီး ဝိုင္းတယ္။ ဝိုင္းတဲ့အတြက္ သူတုိ႔က စပစ္တယ္။ ေနာက္ တိုက္ပြဲေတြ ျဖစ္တယ္။ အခု ဒီေန႔အထိ အခုနဆရာေျပာသလို အခါေပါင္းမ်ားစြာ ပဋိပကၡေတြျဖစ္ခဲ့တယ္။ ဒါေတြကေတာ့ ခါတိုင္းျဖစ္တဲ့ျပႆနာကို လူႀကီးအခ်င္းခ်င္း ျပန္ၿပီးေဆြးေႏြးျခင္းအားျဖင့္ ဖ်န္ေျဖႏိုင္တယ္။ တကယ္လို႔ လူႀကီးေတြသာလွ်င္ ေရွ ႔တန္းကို တုိက္ပြဲဝင္ပါ။ ဒီလိုသာ အမိန္႔ရွိခဲ့ရင္ေတာ့ ဒီကိစၥတခု၊ ျပႆနာတခု ေပၚတိုင္း လူႀကီးေတြေျဖရွင္းႏိုင္ဖို႔ အလားအလာမရွိဘူး။ ဒီေန႔အထိေတာ့ က်ေနာ္တုိ႔ ေျဖရွင္းႏိုင္တယ္။

ဦးသန္းလြင္ထြန္း ။ ။ အခု ေနာက္ဆံုးျဖစ္တဲ့ ျပႆနာကေတာ့ က်ေနာ္တုိ႔ ၾကားရတဲ့သတင္းေတြအရဆုိရင္ ျမန္မာစစ္တပ္အရာရွိ ႏွစ္ဦးအပါအဝင္၊ စစ္သားတခ်ဳိ ႔ကို ကခ်င္ဘက္က ဖမ္းဆီးခဲ့တဲ့အတြက္ေၾကာင့္ ျမန္မာစစ္တပ္ဘက္က လာဝိုင္းတာကေန စျဖစ္တာလို႔ ၾကားရပါတယ္။ အဲဒါက ဘယ္လို အေၾကာင္းေတြ ေၾကာင့္ ျဖစ္ရတယ္ဆုိတာကို ဗိုလ္မွဴးႀကီးတုိ႔ ဘယ္ေလာက္အထိ သတင္းေတြရပါသလဲ။

ဂ်ိမ္းစ္ လမ္ေဒါင္ ။ ။ သူတုိ႔က က်ေနာ္တို႔ သတ္မွတ္ထားတဲ့နယ္ေျမကို ဝင္လာတယ္။ ဝင္လာတဲ့အတြက္ သူတုိ႔သိပါတယ္။ အဲဒီေနရာမွာ ဝင္လုိ႔မရဘူးဆိုတာ။ က်ေနာ္တုိ႔ သူတုိ႔ သတ္မွတ္ထားတဲ့ေနရာကို ေလးစား သလို။ သူတုိ႔ကလည္း ေလးစားရမွာေပါ့။ ဒါကေတာ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို ႏွစ္သက္တဲ့၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို ဆုပ္ကိုင္ ထားတဲ့ အေျခအေန အသြင္ေဆာင္တယ္။ အဲဒီလို မဟုတ္ဘဲနဲ႔ သူ ဝင္လာတယ္။ ဝင္လာတဲ့အတြက္ ရဲေဘာ္ ေတြက မဝင္လာနဲ႔ အဲဒီေနရာကေန မျဖတ္ပါနဲ႔၊ အဲဒီလို ေျပာရင္းနဲ႔ ဝင္လာတဲ့အခါမွာ - ဒါေတြကေတာ့ တဦးေပၚတဦး သိပ္အထင္ေသးတဲ့ပံုစံမ်ဳိး ရွိတာေပါ့။ တဦးနဲ႔တဦး မ်က္နာဖ်က္ၾကတာေပါ့။ အဲဒါေၾကာင့္ ဒါ ဘယ္နည္းနဲ႔မွ တျခားေရွုာင္ရွားလို႔ မရတဲ့အေပၚမွာ မူတည္ၿပီးမွ ဒါေတြေၾကာင့္ အခ်င္းခ်င္း ဖမ္းၾကတာေပါ့။ ဒါကေတာ့ သဘာဝက်ပါတယ္။

ဦးသန္းလြင္ထြန္း ။ ။ အခုလက္ရွိ အေျခအေနအရဆုိရင္ ေကအိုင္အို အဖြဲ႔နဲ႔ လိုင္ဇာဌာနခ်ဳပ္။ ေဒသတြင္း ဆက္ဆံေရးဆိုလို႔ ျမန္မာစစ္တပ္ရဲ ႔ ေျမာက္ပိုင္းတိုင္း စစ္ဌာခ်ဳပ္နဲ႔ ၾကားမွာပဲ ဆက္ဆံေရးရွိေနၿပီးေတာ့ အခုေလာေလာဆယ္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး ကိစၥေတာင္မွ တိုင္းအဆင့္မွာပဲ တပ္မအဆင့္မွာပဲ လုပ္ရပါတယ္။ အဲဒီေတာ့ ေကအိုင္အိုအဖြဲ႔နဲ႔ တကယ္တမ္း သမၼတဦးသိန္းစိန္ တက္လာတဲ့ အစိုးရအဖြဲ႔ၾကား ေနျပည္ေတာ္ နဲ႔ ဆက္ဆံေရး ျပတ္ေတာက္ေနတယ္လို႔ ၾကားရပါတယ္။ အဲဒါေတြက ဘာေၾကာင့္ ျဖစ္ေနရပါသလဲ။

ဂ်ိမ္းစ္ လမ္ေဒါင္ ။ ။ ခါတိုင္းဆက္ဆံေနတာဆုိရင္ အဲဒီ ေျမာက္ပိုင္းတိုင္းကတဆင့္ ေနျပည္ေတာ္ ဘက္နဲ႔ ဆက္ဆံေနတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ဒီၾကားမွာ သူတို႔ဘာသာသူတုိ႔ ေျမာက္ပိုင္းတုိင္းမွာ ေရာက္ေနတဲ့ တပ္မေတာ္ေတြကလည္း သူတုိ႔စိတ္က ဘယ္လိုလုပ္ရင္ေကာင္းမယ္၊ သူတုိ႔ဘာသာ strategy လုပ္ေနမွာေပါ့။ အဲဒီ strategy က ဟုိ ေနျပည္ေတာ္က မဟုတ္ဘူးလို႔ က်ေနာ္တုိ႔ ယံုၾကည္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဒီျပႆနာ ေတြဟာ ေပၚေနတာက အဲဒီေဒသရဲ ႔ အေျခအေနျဖစ္လိမ့္မယ္။

ဦးသန္းလြင္ထြန္း ။ ။ အဲဒီေတာ့ ေကအိုင္အို ဌာနခ်ဳပ္နဲ႔ ေနျပည္ေတာ္နဲ႔ ဆက္ဆံေရးၾကားမွာ တကယ္တမ္း ထိေရာက္တဲ့ ဆက္ဆံေရးလမ္းေၾကာင္း မရွိဘူးဆိုတဲ့ အေျခအေနရွိေနတာေပါ့။

ဂ်ိမ္းစ္ လမ္ေဒါင္ ။ ။ ဒါလည္း တခုမွန္ကန္ပါတယ္။ ဘာေၾကာင့္လို႔ဆုိရင္ က်ေနာ္တို႔ ေကအိုင္အိုအေနနဲ႔ေတာ့ ခါတိုင္းလိုပဲ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးဟာ မပ်က္ျပားေသးပါဘူးဆုိတဲ့ဟာ အခိုင္အမာယံုၾကည္တယ္။ တဘက္ကေတာ့ အဲဒီလို မဟုတ္ဘူးဆိုရင္ အဲဒီၾကားမွာ နည္းနည္းျပက္ေတာက္မႈ ရွိပါတယ္။ ေနာက္ၿပီးေတာ့ လံုးလံုးလ်ားလ်ား ျပတ္ေတာက္ၿပီလား။ ရန္ကုန္မွာလည္း က်ေနာ္တို႔ရဲ ႔ ကိုယ္စားလွယ္ရံုး ရွိပါတယ္။ ေနာက္ၿပီးေတာ့ ျမစ္ႀကီးနား။ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားမွာလည္း ရွိပါတယ္။ တကယ္လို႔ ေနျပည္ေတာ္ရဲ ႔ အမိန္႔အရ လုပ္မယ္ဆိုရင္ ၿမိဳ ႔မွာထားရွိတဲ့ ကိုယ္စားလွယ္ရံုးေတြလည္း ရွိေတာ့မွာ မဟုတ္ပါဘူး။

ဦးသန္းလြင္ထြန္း ။ ။ အေစာပိုင္းက ဗိုလ္မွဴးႀကီးလမ္ေဒါင္ ေျပာပါတယ္။ ေကအိုင္အို နဲ႔ ျမန္မာစစ္တပ္ ၾကားမွာ နဂိုတုန္းက တကယ့္ကို တရားဝင္ သေဘာတူညီထားတဲ့ ကတိကဝတ္ေတြ ရွိတယ္ေပါ့။ က်ေနာ္သိရတဲ့ အခ်က္ေတြအရဆုိရင္လည္း ၁၉၉၀ ႏွစ္အလယ္ပိုင္းေတြမွာ ၿငိမ္းခ်မ္းယူခဲ့တဲ့အဖြဲ႔ေတြ ၾကားထဲမွာ ေကအိုင္အိုအဖြဲ႔ ကခ်င္အဖြဲ႔တခုတည္းပဲ တရားဝင္ စာခ်ဳပ္စာတမ္းနဲ႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး အပစ္အခတ္ ရပ္စဲခဲ့တာဆိုတဲ့ အခ်က္လည္း ရွိပါတယ္။ အဲဒီေတာ့ အဲဒီၿငိမ္းခ်မ္းေရးအခ်က္အလက္ စာခ်ဳပ္စာတမ္းနဲ႔ အခ်က္အလက္ေတြထဲမွာ ဘယ္လိုအတိအက် သေဘာတူညီခ်က္ေတြ ရွိပါသလဲ။

ဂ်ိမ္းစ္ လမ္ေဒါင္ ။ ။ ၁၉၉၄ ခုႏွစ္ ေဖေဖၚဝါရီလ (၂၄) ရက္ေန႔ ျဖစ္တယ္။ အဲဒီေနမွာ က်ေနာ္တို႔ ျမစ္ႀကီးနား ၿမိဳ ႔မွာ သေဘာတူညီခ်က္ ရပါတယ္။ အဲဒီမွာ အခ်က္ေတြအမ်ားႀကီး ရွိပါတယ္။ က်ေနာ္တို႔ ေဆြးေႏြးတဲ့ အထဲမွာ။ ဒီမွာ အေရးႀကီးဆံုးက ဘာေတြလဲဆုိရင္ လက္နက္ကို ကိုင္ထားမယ္၊ ဒါေပမဲ့ တိုက္ဖို႔မဟုတ္ဘူး။ အေျခအေနအရ ကာကြယ္ဖို႔။ ေနာက္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္တဲ့ ေနရာမွာ development ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး လုပ္တဲ့ေနရာမွာ (၃) မ်ဳိး ရွိတယ္။ တမ်ဳိးကေတာ့ အစိုးရအေနနဲ႔ လုပ္ႏိုင္တဲ့နည္းလမ္း သူ႔ေနရာနဲ႔သူ လုပ္သြားမယ္။ နံပတ္ႏွစ္အေနနဲ႔ ေကအိုင္အိုအေနနဲ႔ သီးသန္႔လုပ္မယ့္ ေနရာရွိတယ္။ တတိယအေနနဲ႔ကေတာ့ တပ္မေတာ္နဲ႔ ေကအိုင္အုိ ပူးေပါင္းၿပီးေတာ့ ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္မႈကို လုပ္မယ္။ ေနာက္ၿပီး ႏိုင္ငံေရးနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ က်ေနာ္တုိ႔ ေဆြးေႏြးမယ္၊ လုပ္မယ္ဆုိရင္ က်ေနာ္တုိ႔က တပ္မေတာ္ ျဖစ္တယ္။ အဲဒါေၾကာင့္မို႔ ႏိုင္ငံေရးနဲ႔ မေဆြးေႏြးဘူး။ ေနာင္တက္လာမယ့္ အစိုးရသစ္နဲ႔ ေဆြးေႏြးဖို႔ ျဖစ္တယ္။ ဒါေတြကေတာ့ အဓိကက်တဲ့အခ်က္ေတြ ျဖစ္ပါတယ္။

ဦးသန္းလြင္ထြန္း ။ ။ ဒီေနရာမွာ ေနာက္ဆံုးေျပာသြားတ့ဲအခ်က္ျဖစ္တဲ့ ေနာင္တက္လာမယ့္ အစိုးရနဲ႔ ေဆြးေႏြးမယ္ ဆုိေတာ့ အခု သမၼတဦးသိန္းစိန္ အစိုးရနဲ႔ ေကအုိင္အုိၾကား ေဆြးေႏြးပဲြေတြ ျဖစ္မလာဘူးလား။ ျဖစ္လာဖို႔ အလားအလာရွိရဲ ႔လား။

ဂ်ိမ္းစ္ လမ္ေဒါင္ ။ ။ လက္တဘက္တည္းနဲ႔ လက္ခုပ္တီးမယ္ဆုိရင္ အသံမျမည္ဘူး။ က်ေနာ္တုိ႔ကေတာ့ အဆင္သင့္။ သမၼတသိန္းစိန္ကလည္း သူ႔မွာ ျပႆနာအမ်ဳိးမ်ဳိးနဲ႔ တိုင္းေရးျပည္ေရး - က်ေနာ္တုိ႔ နားလည္မႈ အမ်ားႀကီး ေပးပါတယ္။ အဲဒီေတာ့က သူသာ ေၾကညာတယ္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ တံခါးဖြင့္ထားပါတယ္ ဆိုတာကို က်ေနာ္တုိ႔က ဝမ္းသာတယ္။ ဝမ္းသာၿပီးေတာ့ ေမွ်ာ္လင့္တယ္။ ဒါေပမဲ့လို႔ ငါးသိန္းနီးပါးေလာက္ လုပ္ေနတဲ့ တပ္မေတာ္ဟာ ဒီေခါင္းေဆာင္က တေယာက္သြားၿပီးေတာ့ ေျပာျခင္းအားျဖင့္ ခ်က္ခ်င္းျဖစ္မလာ ႏိုင္ဘူးဆိုတာကို က်ေနာ္တုိ႔ အျပစ္မတင္ပါဘူး။ အဲဒါ တျဖည္းျဖည္း ျဖစ္လာပါလိမ့္မယ္။

ဦးသန္းလြင္ထြန္း ။ ။ ကခ်င္ျပည္ဘက္မွာ ေကအိုင္အိုနဲ႔ ႏိုင္ငံေရးအရ ဆက္သြားဖို႔ဆိုတဲ့ကိစၥမွာ တဘက္က အယူအဆကေတာ့ ေကအိုင္အို ကခ်င္တပ္မေတာ္အေနနဲ႔ နယ္ျခားေစာင့္တပ္ အသြင္ေျပာင္းေရး သေဘာတူညီခ်က္ကို ဆန္႔က်င္ေနခဲ့တယ့္ အတြက္ေၾကာင့္မို႔လို႔ဆိုၿပီးေတာ့ ယူဆထားပံု ရပါတယ္။ အဲဒီေတာ့ ဒီအခက္အခဲေတြ မေျပလည္ေသးဘဲနဲ႔ ႏိုင္ငံေရးအရ ဘယ္လိုေတြ႔ဆံုမႈေတြ လုပ္မလဲ။

ဂ်ိမ္းစ္ လမ္ေဒါင္ ။ ။ ဒါေတြကေတာ့ က်ေနာ္တို႔ဘက္မွာ နားလည္မႈေပးထားသလို။ အစိုးရဘက္ကလည္း နားလည္မႈ။ အရင္တုန္းက တပ္မေတာ္နဲ႔ နားလည္မႈေပးလို႔ မရဘူးထား။ ဒါေပမဲ့ အခု ျပည္သူလူထုေတြ ေရြးေကာက္တင္ေျမာက္လာတဲ့ အစိုးရအေနနဲ႔ဆုိရင္ ျပည္သူလူထုဘက္က ရပ္တည္ၿပီးေတာ့ သူတုိ႔ စဥ္းစား ပါလိမ့္မယ္။ ဒါေၾကာင့္ ျဗဳန္းကနဲ ေျပာင္းလဲသြားႏိုင္မယ္လို႔ က်ေနာ္ကေတာ့ မယံုၾကည္ဘူး။ သဘာဝက်က်နဲ႔ တျဖည္းျဖည္း ေျပာင္းလဲသြားႏိုင္မယ္လို႔ အဲဒီလုိ ယံုၾကည္ေနပါတယ္။

ဦးသန္းလြင္ထြန္း ။ ။ အခုေလာေလာဆယ္ေတာ့ ဒီၾကားထဲမွာ ေကအိုင္ေအအဖြဲ႔ကလည္း လက္နက္ကို စြဲကိုင္ထားတယ္။ နယ္ျခားေစာင့္တပ္အသြင္ ကူးေျပာင္းေရးကို ဆန္႔က်င္ေနတယ္။ ဒါ့အျပင္ကို မၾကာေသးခင္ကာလအတြင္းမွာ ေကအိုင္ေအ နယ္ေျမအတြင္းမွာ ျပည္သူလူထုေတြအတြက္ ေကအိုင္ေအ အသိအမွတ္ျပဳ ကဒ္ျပားေတြ ထုတ္ေပးတယ္ဆိုတဲ့ အေျခအေနမ်ဳိးေတြ ရွိလာတယ္ဆိုေတာ့ ဒါေတြဟာ တဖတ္က ျမန္မာစစ္တပ္ကို ဆြေပးေနတဲ့ အေနအထားမ်ဳိးေတြ ျဖစ္မလာေစဘူးလား။

ဂ်ိမ္းစ္ လမ္ေဒါင္ ။ ။ သူတို႔ကေတာ့ သူတို႔ ရပိုင္ခြင့္ထက္ အဆေပါင္းမ်ားစြာ သူတုိ႔သံုးေနတယ္။ အဲဒီေတာ့ က်ေနာ္တုိ႔က က်ေနာ္တုိ႔ ျပည္သူလူထုၾကားမွာ နည္းနည္းပါးပါးလုပ္တဲ့ဟာ ဒါကေတာ့ ကိုယ့္မွာလည္း တာဝန္ရွိတယ္။ ဘာတခုမွာ ကိုယ့္မွာတာဝန္ရွိတဲ့ မလုပ္ဘုိ႔ဆိုရင္ေတာ့ တာဝန္မယူရာၾကတာေပါ့။ ဒါကေတာ့ တာဝန္အရ တာဝန္ရွိေနတဲ့အရ အဲဒါေတြကို လုပ္ေနတယ္လို႔ က်ေနာ္တို႔ ခံယူတယ္။

ဦးသန္းလြင္ထြန္း ။ ။ ေကအိုင္အို အဖြဲ႔အေနနဲ႔ မၾကာေသးခင္က နယ္စပ္ေဒသေတြမွာ တျခား တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကို္င္အဖြဲ႔ေတြနဲ႔ ေပါင္းၿပီး မဟာမိတ္ဖြဲ႔တယ္ဆုိတဲ့ အခ်က္ကေရာ။ ဒါက ျမန္မာစစ္တပ္နဲ႔ ျမန္မာအစိုးရကို တနည္းတလမ္းအားျဖင့္ ဖိအားေပး၊ ၿခိမ္းေျခာက္ေနတယ္ဆိုတဲ့ ပံုစံမ်ဳိး သေဘာ မသက္ေရာက္သြားေစဘူးလား။

ဂ်ိမ္းစ္ လမ္ေဒါင္ ။ ။ ဒါေတြကေတာ့ က်ေနာ္တုိ႔လုပ္တာတမ်ဳိး လူေတြက အဓိပၸါယ္ယူတာတမ်ဳိး။ ဟိုတုန္းက NDF ဆိုတာ National Democratic Front ဆိုတာ ၁၉၇၆ ခုႏွစ္မွာ ဖြဲ႔တယ္။ အဲဒါကေတာ့ ပူးေပါင္းၿပီးေတာ့ အစိုးရကို တုိက္ဖို႔ျဖစ္တယ္။ ဒီေန႔က်ေတာ့က ျပည္သူလူထုေတြ ေရြးေကာက္တင္ေျမာက္လာတဲ့ အစိုးရ တက္လာတဲ့အတြက္ေၾကာင့္ အဲဒီဟာ အခ်ိန္ကိုက္ျဖစ္ၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းေရးနည္းအရ၊ ႏိုင္ငံေရးအရ သြားေတြ႔ဆံု ေဆြးေႏြးဖို႔ ျဖစ္တယ္။ အဲဒါ အရင္တုန္းက တဖြဲ႔စီ သြားေဆြးေႏြးတဲ့အခါမွာ တဖြဲ႔စီဆုိတာ ဘာအဓိပၸါယ္မွ မရွိဘဲ။ ဒါေၾကာင့္ ဒီေနကေတာ့ ေတာ္လွန္ေရးအဖြဲ႔အားလံုးက စုရံုးၿပီးေတာ့ အဖြဲ႔တခုက ေအာက္က ေပၚလစီ တခု။ အဲဒီေအာက္မွာ အစိုးရနဲ႔ ေအာင္ျမင္ေအာင္ ႏိုင္ငံေရးအရ ေဆြးေႏြးဖို႔ ဖြဲ႔စည္းျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။

ဦးသန္းလြင္ထြန္း ။ ။ အဲဒီေတာ့ ဗိုလ္မွဴးႀကီးအေနနဲ႔ ေကအိုင္အုိအဖြဲ႔ရဲ ႔ ဗဟိုေကာ္မတီဝင္လည္းျဖစ္ေတာ့ အခု ေနျပည္ေတာ္မွာရွိေနတဲ့ အစိုးရသစ္ရဲ ႔ ေခါင္းေဆာင္ေတြကို ဘယ္လိုအေၾကာင္းအရာမ်ား အဓိကထား ေမတၱာရပ္ခံဖို႔ လုပ္ခ်င္ပါသလဲ။

ဂ်ိမ္းစ္ လမ္ေဒါင္ ။ ။ က်ေနာ္တို႔ တုိင္းျပည္က ဒီအခ်ိန္မွ မၿငိမ္းခ်မ္းဘူးဆိုရင္ ဘယ္အခ်ိန္မွာ ၿငိမ္းခ်မ္းမလဲ။ နည္းနည္းၾကာသြားရင္ ဘာျဖစ္သြားႏိုင္မလဲဆိုတာကို အားလံုး ကြက္ကြက္ကြင္းကြင္း ျမင္ေနတဲ့ အေျခအေန ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ အေျခအေန ျပႆနာ ပိုၿပီးမႀကီးေသးတဲ့အခ်ိန္မွာ က်ေနာ္တုိ႔ နားလည္းမႈရွိစြာနဲ႔ ျပည္ေထာင္စု စိတ္ဓါတ္ ေမြးၿပီးမွ ႀကိဳးစားၾကရေအာင္လို႔ က်ေနာ္က ေတာင္းခံလိုပါတယ္။

ဦးသန္းလြင္ထြန္း ။ ။ ဘန္ေကာက္ၿမိဳ ႔မွာရွိတဲ့ ေကအိုင္ေအအဖြဲ႔႔ရဲ ႔ ႏုိင္ငံျခားဆက္ဆံေရးနဲ႔ ဗဟိုေကာ္မတီဝင္ ဗိုလ္မွဴးႀကီး ဂ်ိမ္းစ္ လမ္ေဒါင္ ကို ဆက္သြယ္ေမးျမန္းခဲ့တာပါ။
http://www.voanews.com/burmese/news/

FEC ေစ်း ေဒၚလာထက္ ၁၀၀ က်ပ္ေက်ာ္က်
အေမရိကန္ေဒၚလာႏွင့္ တန္ဖိုးတူညီသည္ဟု သတ္မွတ္ ထုတ္ေ၀ထားေသာ FEC (foreign Exchange Certificate) တယူနစ္လွ်င္ ေဒၚလာထက္ က်ပ္ ၁၀၀ ေက်ာ္ နိမ့္က်ေန ေသာေၾကာင့္ FEC ႏွင့္ ေငြလက္ခံရေသာ လုပ္ငန္းမ်ား အခက္အခဲ ျဖစ္ေနၾကေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

kyat-currency
အေမရိကန္ ေဒၚလာႏွင့္ တန္ဖိုးတူ သတ္မွတ္ထားသည့္ FEC ေစ်းႏႈန္းမွာ တယူနစ္လွ်င္ ၁၀၀ က်ပ္ေက်ာ္ နိမ့္က်ေနသည္ (ဓာတ္ပံု - AP)

အေမရိကန္ေဒၚလာ တန္ဖိုးသည္ လြန္ခဲ့သည့္ ရသတၱ ၃ ပတ္ခန္႔ကတည္းက တရိပ္ရိပ္ က်ဆင္းေနၿပီး ယေန႔ ေစ်းႏႈန္းမွာ ၁ ေဒၚလာလွ်င္ ၇၄၅ က်ပ္သာရွိ၍ FEC တယူနစ္လွ်င္ ၆၄၀ က်ပ္သာ ရွိေတာ့သည္။

ထိုသို႔ FEC ေစ်းႏႈန္းမ်ား က်ဆင္းေနေသာေၾကာင့္ FEC ျဖင့္ ေပးေခ်ရသည့္ ဟုိတယ္မ်ား၊ ေလေၾကာင္းလုိင္းမ်ား၊ ခရီးသြား ကုမၸဏီအမ်ားစုက လုံး၀ လက္မခံေတာ့ေၾကာင္း ရန္ကုန္အေျခစုိက္ စီးပြားေရးေစ်းကြက္မွ စုံစမ္း သိရွိရသည္။

“အထူးသျဖင့္ေတာ့ ခရီးသြားကုမၸဏီေတြ၊ ေလေၾကာင္းလိုင္းေတြ၊ ဟုိတယ္ေတြ အမ်ားစုကေတာ့ FEC ကုိ လုံး၀ လက္မခံဘူး။ အစုိးရက FEC ကုိလက္ခံဖုိ႔ ညႊန္ၾကားခ်က္ထုတ္ထားတာ ရွိတယ္။ တခ်ဳိ႕ကေတာ့ FEC တ၀က္၊ ေဒၚလာတ၀က္ လက္ခံတာမ်ဳိး ရွိတယ္။ ေငြလဲႏႈန္း ျပႆနာက ေတာ္ေတာ္ကုိ တက္ေနၿပီ။ ေဒၚလာရယ္၊ FEC ရယ္ ေစ်းက် လြန္းတဲ့အတြက္ ခရီးသြား လုပ္ငန္းေတြ အကုန္ထိတယ္” ဟု ရန္ကုန္ အေျခစိုက္ ခရိးသြား ဧည့္လမ္းညႊန္ တဦးက ေျပာသည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ Park Royal Hotelသည္လည္း ေငြလဲႏႈန္း ကြာဟမႈေၾကာင့္ FEC ကို လက္ခံမည္ မဟုတ္ဘဲ အေမရိကန္ ေဒၚလာကိုသာ လက္ခံမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ရွင္းျပသည္။

“FEC လက္မခံဘူး။ အစိမ္း (အေမရိကန္ေဒၚလာ) ပဲ လက္ခံပါတယ္။ ေငြလဲႏႈန္းကြာလုိ႔ လက္မခံ ေတာ့တာပါ” ဟု Park Royal Hotel ဧည့္ႀကိဳဌာနမွ ၀န္ထမ္းတဦးက ေျပာသည္။

ရန္ကုန္ရွိ ကုန္သည္ႀကီးမ်ား ဟုိတယ္ကလည္း FEC ႏွင့္ ေဒၚလာေစ်းႏႈန္း ကြာဟမႈေၾကာင့္ မၾကာမီ ရက္ပိုင္းအတြင္း FEC လက္ခံမႈ ရပ္ဆုိင္းသြားရန္ ရွိသည္ဟု အဆိုပါ ဟိုတယ္မွ ဝန္ထမ္းတဦးက ဆိုသည္။

“FEC ကို အခန္းခ ရွင္းဖို႔ ဒီေန႔လက္ခံေပမယ့္၊ မနက္ျဖန္ လက္ခံမွာလား ဆိုတာေတာ့ မသိေသးပါဘူး။ လက္မခံဖို႔ကေတာ့ မ်ားတယ္လုိ႔ပဲ ေျပာရမွာပါ” ဟု ၎က ေျပာသည္။

အေမရိကန္ေဒၚလာႏွင့္ FEC သည္ ယခင္က တန္ဖိုးအနည္းငယ္သာ ကြာဟ ေသာ္လည္း ယခုဇြန္လတြင္ ရုတ္တရက္
တန္ဖိုးကြာဟမႈ ႀကီးမားလာေၾကာင္း၊ အေမရိကန္ေဒၚလာ သည္ပင္လွ်င္ ေစ်းကြက္တြင္ ၀ယ္သူနည္းပါး လြန္းေသာ အေျခအေန ျဖစ္ေနေသာေၾကာင့္ FEC ကို ၀ယ္သူထက္ ေရာင္းသူ အလြန္ ေပါမ်ားၿပီး တန္ဖိုး ဆက္တုိက္ က်ဆင္းေနေၾကာင္း ေစ်းကြက္မွ သိရသည္။

ေမလ ၃ ရက္ေန႔က အေမရိကန္တေဒၚလာ ၈၃၇ က်ပ္ရွိခ်ိန္တြင္ FEC သည္ တယူနစ္လွ်င္ ၈၃၄ က်ပ္ေစ်း ရွိခဲ့ၿပီး ေစ်းႏႈန္း ကြာဟမႈ က်ဥ္းေျမာင္းခဲ့ေသာ္လည္း ဇြန္လ ၁၁ ရက္ေန႔က အေမရိကန္ တေဒၚလာ ၇၆၀ က်ပ္ရွိခ်ိန္တြင္ FEC သည္ တယူနစ္ ၆၅၈ က်ပ္အထိ ေစ်းထုိးက်ခဲ့ၿပီး ေဒၚလာႏွင့္ FEC ၾကား ေစ်းႏႈန္းကြာဟမႈ ၁၀၀ က်ပ္ေက်ာ္အထိ ျဖစ္ေပၚခဲ့သည္။

FEC ကုိ အမ်ားဆုံး ထုတ္ေရာင္းေနၾကေသာ သူမ်ားတြင္ ဦးေတဇ ပိုင္ဆိုင္သည့္ ထူး ကုမၸဏီကဲ့သို႔ေသာ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းႀကီးမ်ား ပါ၀င္သည္ဟု ရန္ကုန္စီးပြားေရး သမားမ်ားက ဆုိသည္။

“ထူးကုမၸဏီမွာ FEC ကို ႏုိင္ငံျခားေငြေၾကးအျဖစ္ လက္ခံ လုပ္ေပးေနရတာေတြ အမ်ားႀကီးရွိတယ္။ ဥပမာ ဆုိရင္ FEC
ဖုန္းကတ္ေတြ၊ ေငြျဖည့္ကတ္ေတြ ေရာင္းတာမ်ဳိးရွိတယ္၊ အဲပုဂံ ေလေၾကာင္းလိုင္းမွာ FEC နဲ႔ လက္မွတ္ဝယ္ဖို႔ လက္ခံရတာမ်ဳိး ရွိသလို တခ်ဳိ႕ လုပ္ငန္းေတြမွာလည္း FEC ကုိ အေမရိကန္ေဒၚလာနဲ႔ တန္ဖိုးညီမွ်တဲ့ေငြေၾကး အျဖစ္ လက္ခံရတာ မ်ဳိးေတြရွိတယ္။ ထူးကုမၸဏီလိုမ်ဳိး FEC ၀င္ေငြမ်ားတဲ့ တျခား ကုမၸဏီေတြကလည္း FEC ထုတ္ေရာင္းၾကတယ္” ဟု FEC ႏွင့္အေမရိကန္ေဒၚလာ ႏွစ္မ်ဳိးကုိသာ သီးသန္႔ အေရာင္းအ၀ယ္ လုပ္ေနသူ တဦးက ရွင္းျပသည္။

FEC တန္ဖိုးက်ျခင္းေၾကာင့္ ကုလသမဂၢအပါအ၀င္ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ စီမံကိန္းမ်ား၊ FEC ႏွင့္ လစာ ရရွိေနေသာ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ အစုိးရမဟုတ္သည့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ ၀န္ထမ္းမ်ား၊ ႏုိင္ငံျခား ကုမၸဏီ မ်ားတြင္ လုပ္ကုိင္လ်က္ ရွိေသာ ၀န္ထမ္းမ်ား အဆင္မေျပျဖစ္ေနသည္ဟု သိရွိရသည္။

“NGO၊ INGO ေတြက ဝန္ထမ္းေတြ၊ ဟုိတယ္ေတြ၊ ႏုိင္ငံျခား ကုမၸဏီေတြမွာ လုပ္တဲ့ ဝန္ထမ္းေတြက FEC နဲ႔ လစာရတာေလ။ ေငြလဲႏႈန္း က်လြန္းေတာ့ ၀င္ေငြက အေတာ္ကုိ ေလ်ာ့ကုန္ၾကတယ္။ အရင္ ေငြလဲႏႈန္းက FECတယူနစ္ကို က်ပ္ ၁၀၀၀ ေလာက္ ရွိေတာ့ တလကို FEC ၂၅၀ ေလာက္ ရတဲ့သူက က်ပ္ ၂ သိန္းခြဲေလာက္ ရတယ္။ အခုဆုိ ၁ သိန္း ၆ ေသာင္း ေလာက္ပဲ ရေတာ့တယ္။ သူတို႔ ၀င္ေငြက ၃၀ ရာခုိင္ႏႈန္းေက်ာ္ က်သြားတယ္” ဟု ရန္ကုန္ Chatrium Hotel ဟုိတယ္ ၀န္ထမ္းတဦးက ေျပာသည္။

ျပည္တြင္း စီးပြားေရးပညာရွင္တဦးက ေငြလဲႏႈန္း အလြန္က်ဆင္းမႈေၾကာင့္ ျမန္မာ့ပုိ႔ကုန္ စီးပြားေရးရပ္တန္႔ ေနၿပီဟု ဆိုသည္။

“အစုိးရက ဘာလုပ္ရမွန္း မသိတာလား၊ က်ပ္ေငြတန္ဖိုး တက္တယ္ဆုိၿပီး ထိုင္ၾကည့္ေနတာလား မေ၀ခြဲတတ္ဘူး။ ဒီေငြ တန္ဖုိးတက္တာက ႏုိင္ငံကို ဆင္းရဲမႈေတြ ျဖစ္ေစမယ္။ သြင္းကုန္ေတြခ်ည္းပဲ သြင္းကုန္တဲ့ စီးပြားေရးကုိ ဦးတည္ေနတယ္။ ဒါကုိ အျမန္ ထိန္းဖို႔လုိေနၿပီ။ ဒါကိုမထိန္းရင္ အားလုံးထိခိုက္ေနၿပီ” ဟု အဆုိပါပညာရွင္က ေျပာသည္။

ယခင္ စစ္အစုိးရလက္ထက္ ၁၉၉၃ ခုႏွစ္တြင္ ျမန္မာႏုိ္င္ငံေတာ္ဗဟုုိဘဏ္က FEC မ်ားကို အေမရိကန္ေဒၚလာ အစားထုိး ႏုိင္ငံျခားေငြအျဖစ္ ထုတ္ေ၀သုံးစြဲခဲ့သည္။
http://www.irrawaddy.org/bur/index.php/news/6587-fec-usd-

ျမန္မာကို ဦးတည္သည့္ ေျမာက္ကိုရီးယားသေဘၤာ တားျမစ္ခံရ

ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ဒံုးက်ည္လက္နက္ႏွင့္ ဆက္စပ္ပစၥည္မ်ား သယ္ေဆာင္လာသည္ဟု ယူဆရေသာ ေျမာက္ကိုရီးယား ကုန္တင္သေဘာၤ တစီးသည္ အေမရိကန္ ေရတပ္က တားျမစ္ေသာေၾကာင့္ မိခင္ႏုိင္ငံသို႔ လြန္ခဲ့သည့္ ၂ ပတ္ခန္႔က လွည့္ျပန္ သြားခဲ့ရေၾကာင္း သိရသည္။

alt
၂၀၀၇ ခုႏွစ္က ရန္ကုန္တြင္ ဆိုက္ကပ္ထားသည့္ ေျမာက္ကိုရီးယား Kang Nam 1 သေဘၤာ (ဓာတ္ပံု - AFP)
တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ ရွန္ဟုိင္းၿမိဳ႕ေတာင္ဘက္ ပင္လယ္ျပင္တြင္ M/V Light အမည္ရွိ ေျမာက္ကိုရီးယားသေဘၤာကို တာေ၀း မုိင္ ၃၅၀ ခန္႔အထိ ပစ္ခတ္ႏိုင္သည့္ ေ၀ဟင္ပစ္ ဒံုးက်ည္မ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ား၊ နည္းပညာမ်ားကို သယ္ေဆာင္လာခဲ့ သည္ဟု သံသယ႐ွိ၍ အေမရိကန္ ေရတပ္ ဖ်က္သေဘၤာ McCompbell က တားျမစ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း New York Times ၏ ယမန္ေန႔က သတင္းတပုဒ္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

အဆုိပါအခင္းျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ ေန႔သည္ ေမလ၂၆ ျဖစ္ၿပီး သမၼတဦးသိန္းစိန္၏ တရုတ္ႏိုင္ငံခရီးစဥ္အတြင္း တရုတ္ႏိုင္ငံ ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ေတြ႔ဆံုခဲ့ၿပီးေနာက္ မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္မိတ္ဘက္ႏိုင္ငံမ်ားအျဖစ္ ေၾကညာခဲ့ခ်ိန္ႏွင့္လည္း တုိက္ဆုိင္ ခဲ့သည္။ ထုိ႔ေန႔မတုိင္ခင္တရက္ကလည္း ေျမာက္ကိုးရီးယားေခါင္းေဆာင္ ကင္ဂ်ံဳအီးလ္ သည္တရုတ္ သမၼတ ဟူက်င္း ေတာင္ ႏွင့္ ေဘဂ်င္းတြင္ ေတြ႔ဆံုခဲ့ေသးသည္။

သံသယျဖစ္ဖြယ္ သေဘၤာသည္ ဗဟုိအေမရိကတုိက္ ႏုိင္ငံတခုျဖစ္သည့္ ဘလစ္ဇ္ (Belize) ႏုိင္ငံ အလံလႊင့္ထူထား သည့္အတြက္ တက္ေရာက္စစ္ေဆးရန္ ခြင့္ျပဳခ်က္ကို အေမရိကန္ေရတပ္က သက္ဆုိင္ရာ ႏုိင္ငံသုိ႔ ေတာင္းခံခဲ့သည္။

ဘီလစ္ဇ္ ႏိုင္ငံက ခြင့္ျပဳခဲ့ၿပီးေနာက္ အေမရိကန္ ေရတပ္ဖ်က္သေဘၤာက အဆုိပါသေဘၤာေပၚသုိ႔ တက္ေရာက္ စစ္ေဆး ရန္ ၄ ႀကိမ္တုိင္ ႀကိဳးစားခဲ့ေသာ္လည္း ၄င္းကုန္တင္သေဘၤာေပၚရွိ ေျမာက္ကိုရီးယားသေဘၤာသားမ်ားက ခြင့္မျပဳခဲ့ေပ။

ထုိ႔ေနာက္ အဆုိပါသေဘၤာသည္ ေရွ႕ဆက္မသြားေတာ့ဘဲ ပင္လယ္ျပင္ထဲတြင္ ရပ္တန္႔ေနခဲ့သည္။ ၄င္းေနာက္ ရက္ အနည္းငယ္အၾကာ အေမရိကန္ ၿဂိဳဟ္တုမ်ား၊ ေထာက္လွမ္းေရး ေလယာဥ္မ်ား၏ ေစာင့္ၾကည့္မႈေအာက္တြင္ မိခင္ ဆိပ္ ကမ္း သို႔ ျပန္လည္ဆုိက္ေရာက္သြားခဲ့သည္ဟု ဆုိသည္။

ယခုျဖစ္ရပ္သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ အရပ္သားအစုိးရတက္ၿပီးေနာက္ ႏ်ဴကလီးယား စစ္လက္နက္ ပစၥည္းႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ပထမဆံုး သံသယျဖစ္ေစခဲ့မႈလည္း ျဖစ္သည္။

ယင္း ကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး အေမရိကန္ အပါအ၀င္ ျမန္မာႏိုင္ငံကလည္းေကာင္း၊ ေျမာက္ကိုရီးယားႏိုင္ငံမွ လည္း ေကာင္း၊ သက္ဆုိင္ရာ ႏွစ္ႏိုင္ငံႏွင့္ အဓိကမဟာမိတ္ျဖစ္ေသာ တရုတ္ႏိုင္ငံကလည္းေကာင္း သတင္းထုတ္ျပန္ျခင္း မရွိေသးေပ။

အေမရိကန္ေရတပ္အေနျဖင့္ သံသယျဖစ္ဖြယ္ ေျမာက္ကိုရီးယားသေဘၤာေပၚသို႔ အင္အားသံုး၍ တက္ေရာက္ရွာေဖြမႈ မရွိခဲ့ျခင္းမွာ ကိုရီးယားကြ်န္းဆြယ္တည္ၿငိမ္ေရးကို ေရွးရႈ ၍ျဖစ္ေၾကာင္း အေမရိကန္အရာရွိတဦးကို ကိုုးကားၿပီး New York Times တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ေမလ၂၇ ရက္ေန႔တြင္ အာဆီယံကုိယ္စားလွယ္မ်ားသည္ ၀ါရွင္တန္ ဒီစီသုိ႔ေရာက္ေနၿပီး အေမရိကန္ သမၼတ အုိဘားမား ၏ ထိပ္တန္း ႏ်ဴကလီးယားဆုိင္ရာအႀကံေပးအရာရွိကလည္း ယင္းေျမာက္ကိုရီးယား သေဘာၤျပႆနာကိုရွင္းျပ၍ ဗီယက္နမ္၊ ထုိင္း၊ အင္ဒုိနီးရွား၊ မေလးရွားႏိုင္ငံမ်ားမွ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားကို ႏ်ဴကလီးယား လက္နက္ဆုိင္ရာ မျပန္႔ပြားေရး ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ရန္ တုိက္တြန္းခဲ့သည္။

ထုိ႔အျပင္ ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ အေမရိကန္အရာရွိက ျမန္မာႏိုင္ငံသုိ႔ ဦးတည္ေနသည့္ သံသယျဖစ္ဖြယ္ ေျမာက္ကုိရီးယား သေဘၤာ၏ ဓာတ္ပံုထုတ္ျပကာ ျမန္မာအပါအ၀င္ အာဆီယံကုိယ္စားလွယ္မ်ားကို ကုလသမဂၢဆံုးျဖတ္ခ်က္အမွတ္ ၁၈၇၄ ကိုေလးစားလုိက္နာရန္ သတိေပးေျပာၾကား ခဲ့သည္။

အဆုိပါေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ျမန္မာကိုယ္စားလွယ္လည္း ပါ၀င္ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ေျမာက္ကိုရီးယားမွ ဒံုးက်ည္ႏွင့္ ဒံုးက်ည္ ဆုိင္ရာ အစိတ္အပိုင္းမ်ားကို ၀ယ္ယူေနသည္ဟူသည့္ အေမရိကန္၏ စြပ္စြဲခ်က္မ်ားကို ျငင္းဆုိကာကြယ္ ေျပာၾကားသြားေၾကာင္း အေမရိကန္အရာရွိကို ကိုးကားၿပီး New York Times က ေရးသားသည္။

ႏ်ဴကလီးယားစမ္းသပ္မႈလုပ္ခဲ့သည့္ ေျမာက္ကိုရီးယား ႏိုင္ငံ၏ မသကၤာဖြယ္ရွိေသာ ယာဥ္၊ သေဘၤာမ်ားကို အခ်ိန္မေရြး စစ္ေဆးပိုင္ခြင့္ရွိသည္ဟူသည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္အမွတ္ ၁၈၇၄ ကုိ ၂၀၀၉ ခုနွစ္တြင္ ကမာၻ႔ကုလသမဂၢအဖြဲ႔ႀကီးက ခ်မွတ္ခဲ့ သည္။

၄င္းဆံုးျဖတ္ခ်က္အရ အေမရိကန္ေရတပ္ က ယခုကဲ့သုိ႔ စစ္ေဆးရန္ႀကိဳးစားခဲ့ျခင္းလည္း ျဖစ္သည္။

ေျမာက္ကုိရီးယား၏ တာေ၀းပစ္ ဒံုးက်ည္လက္နက္ဆုိင္ရာ နည္းပညာႏွင့္ ႏ်ဴကလီးယား ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ားကို ျမန္မာႏုိင္ငံ က ၀ယ္ယူရန္ႀကိဳးစားခဲ့သည့္ သံသယမ်ား ယခင္ကလည္းျဖစ္ခဲ့ဖူးသည္။

၂၀၀၉ ခုနွစ္က ျမန္မာေရပိုင္နက္ကိုဦးတည္လာခဲ့ေသာ ေျမာက္ကိုရီးယားသေဘၤာ Kang Nam (1) သည္ အေမရိကန္ ေရတပ္က ေနာက္ေယာင္ခံ ဖိအားေပးခဲ့ၿပီးေနာက္ မိခင္ႏိုင္ငံဘက္သုိ႔ ျပန္လည္လွည့္ျပန္ သြားခဲ့ဖူးသည္။

၂၀၀၇ ခုႏွစ္ ဧၿပီလတြင္လည္း ျမန္မာႏွင့္ေျမာက္ကိုရီးယားႏိုင္ငံတုိ႔ ၂ ႏိုင္ငံဆက္ဆံေရး ျပန္လည္ထူေထာင္ၿပီး လပိုင္း အၾကာ တြင္ ေျမာက္ကုိရီးယားသေဘၤာတစီးသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ သီလ၀ါ ႏုိင္ငံတကာ သေဘၤာဆိပ္ကမ္းသို႔ ဆုိက္ေရာက္ လာ ခဲ့ဖူးသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံနွင့္ ေျမာက္ကိုရီးယားႏွစ္ႏုိင္ငံဆက္ဆံေရးကို အေမရိကန္ကလည္း အနီးကပ္ေစာင့္ၾကည့္ေနခဲ့ရာ အထူး သျဖင့္ တရားမ၀င္လက္နက္ႏွင့္ နည္းပညာ ဖလွယ္သည့္ကိစၥအေပၚ အထူးအာရံုစိုုက္လ်က္ရွိသည္။

မၾကာေသးခင္က ျမန္မာႏိုင္ငံသုိ႔လာေရာက္ခဲ့ေသာ အေမရိကန္ႏုိင္ငံ၏ အထက္လႊတ္ေတာ္အမတ္ ဂြ်န္မက္ကိန္း က လည္း ျမန္မာအစုိးရ ထိပ္တန္းေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ေတြ႔ဆံုစဥ္ ျမန္မာႏွင့္ေျမာက္ကိုရီးယားတုိ႔၏ ကန္႔သတ္လက္နက္ ဆုိင္ရာ သိုသိပ္ေသာဆက္ဆံေရးကိစၥမ်ားကို ေျပာၾကားခဲ့ၿပီး အေမရိကန္၏ စိုးရိမ္မႈကို ျပသခဲ့သည္။ 

ထုိ႔အျပင္ ဂြ်န္မက္ကိန္းက ျမန္မာအစုိးရ အေနနွင့္လည္း ကုလသမဂၢ က ခ်မွတ္ထားေသာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္အမွတ္ ၁၈၇၄ ကုိေလးစား လုိက္နာရန္လည္း သတိေပးေျပာၾကားခဲ့သည္။

ျမန္မာအစုိးရဘက္ကလည္း ႏ်ဴကလီးယားဆုိင္ရာစြပ္စြဲခ်က္မ်ား မဟုတ္မွန္ေၾကာင္း ဂြ်န္မက္ကိန္းကိုတုံ႔ျပန္ေျပာဆုိ ခဲ့သည္။
http://www.irrawaddy.org/bur/index.php/news/6590-2011-06-13-12-00-50