Wednesday, June 29, 2011

သံုးရာသီအလွ ၀တ္စားဆင္ယင္ထံုးဖြဲ႔မွဳျပပြဲ ႏွင့္ ေတးဂီတေဖ်ာ္ေျဖပြဲ

ဇြန္လ (၂၅) ရက္ေန႔ အမ်ဳိးသားကဇာတ္ရုံ

ျပည္ထဲေရးဝန္ၾကီးဌါနမွ ဦးေအာင္ေရႊႏွင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အေပၚ ထုတ္ျပန္သည့္သတိေပးစာႏွင့္ပတ္သက္၍ က်ေနာ့္အျမင္


by Ko Baloi on Wednesday, June 29, 2011 at 4:29pm
လက္ရွိ- အစိုးရသည္ ဘယ္သူနဲ႔ စပ္ျပီး၊ ဘယ္ဥကေပါက္ခဲ့သလဲဆိုတာ က်ေနာ္တို႔သတိခ်ပ္ဖို႔ေတာ့လိုပါသည္။
သန္းေရႊႏွင့္ ေဒၚၾကိဳင္ၾကိဳင္နဲ႔ မ်ဳိးစပ္ျပီး ေဒၚၾကိဳင္ၾကိဳင္ဥျခင္းထဲကေပါက္ထြက္လာတဲ့မ်ဳိးဟာ  မ်ဳိးမမွန္မွာက-က်ိန္း
ေသတယ္။ တရားဥပေဒစိုးမိုးမႈမရွိတဲ့ ျမန္မာႏိူင္ငံမွာ ဥပေဒအေၾကာင္းရာအရ  က်ေနာ္တို႔ ရင္ဆိုင္ခဲ့တာ ဘယ္ႏွစ္
ခါ က်ေနာ္တို႔ဘက္ကအႏိူင္ရဘူးတာရွိလို႔လဲ၊    အျပစ္မဲ့ ႏိူင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေတြကို ယေန႔ထိတိုင္ ဖမ္းဆီးထိမ္း
သိမ္းတာဟာ     ျမန္မာႏိူင္ငံမွာ တရားဥပေဒစိုးမိုးမႈမရွိေသးတာကို မီးေမာင္းထိုးျပထားသလို.... သူတို႔အဆို စည္း
ကမ္းျပည့္ဝေသာ ဒီမိုကေရစီစနစ္ကိုခ်ီတက္ေနပါသည္ဆိုတာနဲ႔လည္း  လားလားၾကီးဆန္႔က်င္-ေသြဖီေနပါသည္။
ဒါေၾကာင့္...က်ေနာ္တို႔တေတြ ဥပေဒေၾကာင္းရာအရ လက္ရွိ-သိန္းစိန္အစိုးရကို ခုေနခ်ိန္ခါမွာ ဥပေဒေၾကာင္းရာအရ
စကားေျပာလို႔မရပါဘူး၊ NLD ပါတီက NLD ပါတီဟာ တရားဝင္ပါတီအျဖစ္ ဥပေဒေၾကာင္းအရ တရားဝင္ပ္တီအျဖစ္ရပ္
တည္ခြင့္ရရွိလို႔ေနဆဲပါလို႔ တရားရုံးမွာ ဦးတိုက္ေလွ်ာက္လွဲခ်က္ကိုလည္း တရားရုံးက လက္မခံပဲ ပယ္ခ်ခဲ့ပါတယ္။
ယၡဳ-ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ လက္မွတ္ထိုးျပီး ထုတ္ထားတဲ့ေၾကညာခ်က္ႏွင့္ NLD မွ ထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္ဟာ ဥပ
ေဒေဘာင္အတြင္းက ျပည္ထဲေရးကို   တင္ျပရွင္းလင္းထားတာကို အျပည့္ဝလက္ခံပါတယ္။   လက္ရွိ- အစိုးရသည္
ယေန႔တိုင္ လူ႔အခြင့္ေရးခ်ဳိးေဖာက္မႈေတြကို ဆက္လက္က်ဴးလြန္ေနျပီး လက္ရဲဇက္ရဲ၊ ေဗ်ာင္လိန္-ေဗ်ာင္စား အရွက္
အေၾကာက္မဲ့ျပီ သိကၡာတရားမရွိတဲ့ အစိုးရကို က်ေနာ့္အေနျဖင့္ မယံုေရးခ် ဘယ္ေတာ့အခါမွ ယံုၾကည္မည္မဟုတ္ပါ။
က်ေနာ္တို႔ သံုးသပ္ရမွာက  လက္ရွိ- ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ေနအိမ္အက်ယ္ခ်ဳပ္မွလြတ္ေျမာက္လာျပီး ႏိူင္ငံေရး၊ လူ
မႈေရး၊ စည္းရုံးေရးလႈပ္ရွားမႈမ်ားဟာ ျပည္တြင္း/ပ မွာ အရွိန္အဟုန္ေကာင္းလာတာကို ရန္သူကထိတ္လန္႔-ေၾကာက္ရြံ႕-
စိုးရိမ္ေနတာက အမွန္ပါပဲဆိုတာ ျပည္ထဲေရးဝန္ၾကီးဌါနရဲ့ သတိေပးစာက သက္ေသထူေနပါတယ္။ ဒါကို- ေဒၚေအာင္
ဆန္းစုၾကည္အေနနဲ႔ မိမိရဲ့  ႏိူင္ငံေရး၊ လူမႈေရး၊ စည္းရုံးေရးယႏ ၱရား-ရပ္မတန္႔သြားေစရန္...ႏိူင္ငံေရးကိုပါးပါး-နပ္နပ္
ကစားတတ္ဖို႔ေတာ့ အေရးၾကီးတဲ့ ကာလသို႔ေရာက္ရွိေနျပီးျဖစ္သည္။ က်ေနာ္တို႔ အထူးသတိခ်ပ္ရမွာက က်ေနာ္တို႔
အတိုက္ခံေတြဘက္က  ဥပေဒေဘာင္အတြင္းက ရင္ဆိုင္ေျဖရွင္းခဲ့တာ အၾကိမ္ၾကိမ္အလီလီ ရွိခဲ့ပါျပီ။ ဥပေဒေၾကာင္းရာ
အရ ႏိူင္တယ္လို႔မရွိသေလာက္ပါပဲ။ ဒါေၾကာင့္...က်ေနာ္တို႔ ဥပေဒေၾကာင္းရာအရေျဖရင္ဆိုင္-ေျဖရွင္းရင္ က်ေနာ္တို႔
ရႉံးတာမ်ားပါတယ္၊က်ေနာ္ဆိုလိုတာက ဥပေဒေဘာင္တြင္းကေျဖရွင္းတာကို ကန္႔ကြက္ေနတာမဟုတ္ပါဘူး၊ သတိခ်ပ္
ရမွာကို တင္ျပျခင္းသာျဖစ္ပါသည္။ က်ေနာ္စိုးရိမ္တာက မတရားဥပေဒေတြတပ္ဆင္ျပီး    ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္
တခုခုျဖစ္သြားမွာ...ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ေန အိမ္အက်ယ္ခ်ဳပ္နဲ႔ ျပန္လည္ထိမ္းသိမ္းသြားမွာကို က်ေနာ့္အေနနဲ႔
စိုးရိမ္မ္ေနပါသည္။
(စာၾကြင္း) ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ လြတ္ေျမာက္လာျပီးမွသာလွ်င္      က်ေနာ္တို႔ ျပည္တြင္း/ပ ဒီမိုကေရစီအင္အားစု၊
လူမႈအေထာက္အကူျပဳအဖြဲ႕အစည္းႏွင့္ လူငယ္အင္အားစုေတြ၊    ႏိူင္ငံတကာ သံသမန္အသိုင္းဝိုင္းေတြနဲ႔ ပြင့္ပြင့္လင္း
လင္း-စည္းစည္းရုံးရုံးနဲ႔ သက္ဝင္လႈပ္ရွားကာစသာရွိေသးသည္။
အကယ္၍ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ တခုခုျဖစ္သြားခဲ့လွ်င္ ႏိူင္ငံေရးလႈပ္ရွားမႈ၊ လူမႈအေထာက္ကူျပဳအဖြဲ႕၊ လူငယ္အင္အား
စုေတြ၊ ႏိူင္ငံတကာ သံသမန္အသိုင္းဝိုင္းနဲ႔    ကင္းေဝးျပီး လႈပ္ရွားမႈအားနည္းသြားမွာစိုးရိမ္မိပါသည္။       က်ေနာ့္အေနနဲ႔
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေနအိမ္အက်ယ္ခ်ဳပ္မွာ ေနတာထက္စာရင္ ျပင္ပတြင္ရပ္တည္လႈပ္ရွားတာက ျမန္မာ့ႏိူင္ငံေရးအတြက္
အေကာင္းဆံုးဟု က်ေနာ့္အေနနဲ႔ ထင္ျမင္-ယူဆမိပါသည္။

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေဒါသထြက္ေသာေန႕by Burma Thwe on Wednesday, June 29, 2011 at 8:05am
 
 
ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေဒါသထြက္ေသာေန႕


ၿမန္မာ့လြပ္လပ္ေရးတပ္မေတာ္ (BIA) အားဖ်က္သိမ္းျပီးျမန္မာ့ကာကြယ္ေရးတပ္မေတာ္ (BDA) ကိုေျပာင္းလဲဖြဲ႕စည္းခဲ့သည့္ ၁၉၄၂ ခုႏွစ္ကျဖစ္သည္။တပ္အင္အားသံုးေထာင္ေက်ာ္ရွိေသာျမန္မာ့လြပ္လပ္ေရးတပ္မေတာ္အား ဂ်ပန္အာဏာပိုင္တို႔ကလက္တစ္ဆုပ္စာခန္႔ရွိေသာ ျမန္မာ့လြပ္လပ္ေရးတပ္မေတာ္ကိုျပန္လည္ဖြဲ႕စည္းေပးျပီး ျမန္မာ့ကာကြယ္ေရးတပ္မေတာ္ကိုဦးစီးရန္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းအားဗိုလ္မႈးၾကီး (ကာနယ္) အဆင့္သို႔ေလွ်ာ့ခ်လိုက္သည့္အခ်ိန္မွစျပီး အရာရွိ၊အရာခံ၊အၾကပ္၊တပ္သားအားလံုး စိတ္ထိခိုက္ကာစိတ္ဓာတ္က်ေနၾကသည္ ။

သေဖာ္ေသဖက္ေရာင္းရင္းရဲေဖာ္အခ်င္းခ်င္း ရုတ္တရက္ကြဲကြာခဲ့ရျခင္း၊ ဖက္ဆစ္ဂ်ပန္တပ္မ်ား၏အခါအခြင့္သင့္တိုင္းေစာ္ကားခံရျဖင္း တို႔ေၾကာင့္ရဲေဘာ္ရဲဘက္မ်ားစိတ္ဓာတ္က်ဆင္းေနျခင္းလဲပါ၀င္သည္။


ပ်ဥ္းမနားစခန္းတြင္ေျပာင္းေရႊ႕စုစည္းေရာက္ရွိေနေသာ ဘီဒီေအတပ္ရင္းသံုးရင္းသည္အျမဲတမ္းစစ္တပ္အေနျဖင့္ေနရေသာ္လည္း
စစ္၀တ္စံု (ယူနီေဖာင္း) မ်ားညံ့ဖ်င္းျခင္းႏွင့္ျပည့္ျပည့္စံုစံုမရွိျခင္းက ခၽြတ္ယြင္းခ်က္တစ္ခုျဖစ္ေနေလသည္။ရဲေဘာ္အားလံုးကပင္ျမန္မာ့
ကာကြယ္ေရးတပ္မေတာ္အတြင္းဂုဏ္သိကၡာႏွင့္ထိုက္သင့္ေသာ စစ္၀တ္စံုရာထူးတံဆပ္မ်ားကို ေမွ်ာ္လင့္ေတာင့္တေနၾကသည္။


စစ္ဌာနခ်ဳပ္မွလည္းစစ္၀တ္စံုမ်ားရရွိေရးအတြက္ အစြမ္းကုန္ၾကိဳးစားလွ်က္ရွိသည္။ ပ်ဥ္းမနားဘီဒီေအတပ္ရင္းမွရဲေဘာ္သံုးက်ိပ္၀င္
ဗိုလ္တာရာသည္ တပ္ရင္းမႈးဗိုလ္ေတယ်၏တာ၀န္ေပးခ်က္အရလူသူလက္နက္စာရင္းမ်ားမွားယြင္းေနသည့္ ကိစၥႏွင့္ပတ္သက္ျပီး စစ္ဌာနခ်ဳပ္ရွိစစ္ေဆးေရးခ်ဳပ္၏ရံုးအုပ္နွင့္ေတြ႕ရန္ အရာခံဗိုလ္ဗဟန္ႏွင့္အတူျမင္းကိုယ္စီစီးလွ်က္ စစ္ဌာနခ်ဳပ္သို႔ေရာက္လာၾကသည္။

သူတို႔ေရာက္ရွိလာေသာအခ်ိန္သည္ရံုးဆင္းေနခ်ိန္ျဖစ္ျပီး အခ်ိဳ႕ေသာတာ၀န္ခံအရာရွိမ်ား ရံုးဆင္းသြားၾကသည္။စာေရးမ်ား၊ရံုးေစာင့္တာ၀န္ခံရဲေဘာ္မ်ားႏွင့္ကင္းမႈးမ်ားသာ လႈပ္လႈပ္ရွားရွားျဖစ္ေနၾကသည္။သူတို႔ေတြ႕လိုေသာ
ရံုးအုပ္မွာအျပင္ခဏထြက္သြားသျဖင့္ျပန္အလာကိုေစာင့္ရင္း ဗိုလ္ခ်ဳပ္ထိုင္ရာရံုးခန္းသို ႔ေလွ်ာက္ၾကည့္ရာဗိုလ္ခ်ဳပ္ကိုမေတြ႕သျဖင့္ ရံုးဆင္းသြားျပီဟုထင္ကာဗိုလ္ခ်ဳပ္၏ရံုးခန္းႏွင့္ကပ္လွ်က္ရွိေသာ ကိုယ္ရံေတာ္ ဗိုလ္ၾကီး၏အခန္းထဲ၀င္ျပီးထိုင္ေစာင့္ေနၾကသည္။

ရံုးဆင္းခ်ိန္က်မွပင္ပစၥည္း (စစ္၀တ္စံု)ေသတၱာအျပည့္တင္ထားေသာ ထရပ္ကားၾကီးမ်ားေရာက္လာသျဖင့္ စစ္ဌာနခ်ဳပ္ရဲေဘာ္မ်ား၏အကူအညီျဖင့္ကားေပၚမွပစၥည္းမ်ားကိုသယ္ခ်ေနၾကသည္။နာရီ၀က္ခန္႔
အၾကာဗိုလ္ခ်ဳပ္သည္ရံုးခန္းအတြင္းသို႔ဘယ္အခ်ိန္က ၀င္ေရာက္ျပီးအလုပ္လုပ္ေနသည္ကိုမသိလိုက္ေသာသူတို႔ႏွစ္ေယာက္က ဗိုလ္ခ်ဳပ္ကိုလွမ္းျမင္လိုက္သည္။


ဗိုလ္ခ်ဳပ္သည္ဘယ္ကိုမွမၾကည့္ဘဲစားပြဲေပၚတြင္ စာရြက္ေတြတေထြၾကီးခင္းကာ စာကုန္းေရးေနသည္ကိုေတြ႕လိုက္ၾကသည္။ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၏အ၀တ္အစားမွာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႏွင့္ထုိက္သင့္ေသာစစ္၀တ္စံုမဟုတ္ေပ။
အစိမ္းရင့္ေရာင္ရွပ္လက္တိုကို၀တ္ဆင္ကာ ျမင္းစီးေဘာင္းဘီရွည္ႏွင့္စစ္ဖိနပ္တစ္ရံကိုစီးထားျပီး ခါးတြင္ဂ်ပန္ခါးပတ္ျပားၾကီးကို
ပတ္ထားသည္။

စားပြဲေထာင့္တစ္ေနရာတြင္ျမန္မာ့လြပ္လပ္ေရးတပ္မေတာ္ေခတ္တစ္ေလွ်ာက္လံုးေဆာင္းလာသည့္ ဂ်ပန္အရာရွိမ်ား
ေဆာင္းေလ့ရွိသည့္ စစ္ဦးထုပ္တစ္လံုးကိုေတြ႕ရသည္။အခန္းေထာင့္တြင္ဂ်ပန္ဓားရွည္တစ္လက္ကိုေထာင္ထားသည္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္၏
ဆံပင္မွာဆီႏွင့္ကင္းေ၀းေနျပီးျဖီးလိမ္းျခင္းမျပဳသျဖင့္ဖရိုဖရဲျဖစ္ေန၏။ဗိုလ္ခ်ဳပ္၏စစ္၀တ္စံုမွာလည္းရာသီဥတုဓာတ္ေၾကာင့္ အျဖဴေရာင္
ေရာေႏွာကာေဟာင္းႏြမ္းေနေလျပီ။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ကစိတ္ပါလက္ပါစာေရးေနသျဖင့္သူတုိ႔ႏွစ္ဦးလည္းအေႏွာက္အယွက္မေပးလိုသျဖင့္
ေျပာလက္စ စကားကိုဆက္မေျပာေတာ့ေပ။


သို႔ေသာ္ အျပင္တြင္ပစၥည္းေသတၱာမ်ားသယ္ခ်ေနေသာ ရံုးတာ၀န္ခံ၊ပစၥည္းထိန္းဌာနအရာရွိမ်ား၊အၾကပ္တပ္သားမ်ား
သည္ စည္းလြတ္၀ါးလြတ္ေျပာခ်င္ရာစကားမ်ားကိုက်ယ္က်ယ္ေလာင္ေလာင္ေျပာေနၾကသည္။ သူတို႔လူစုသည္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ရံုးျပန္တက္
ျပီးသူ႕အခန္းအတြင္းအလုပ္လုပ္ေနသည္ကိုလံုး၀သိပံုမရေပ။သတိျပဳမိပံုလဲမရေပ။


"ဒီေလာက္ၾကမ္းတဲ့အ၀တ္ေတြ၀တ္ရတာေက်ာယားလိုက္ပါဘီကြာ။အိမ္မွာတုန္းကတစ္ခါမွေတာင္စိတ္မကူးခဲ့တဲ့
ယူနီေဖာင္းေတြ ၊ လက္ေတာင္မသုတ္ခဲ့တဲ့အ၀တ္ၾကမ္းေတြကြာ"
ရဲေဘာ္တစ္ေယာက္ကက်ယ္က်ယ္ေလာင္ေလာင္ႏွင့္ရယ္ေမာကာေျပာလိုက္သည္။ဗိုလ္ခ်ဳပ္သည္စာေရးေနရာမွရုတ္တရက္ ရပ္လိုက္ျပီးမ်က္ေတာင္မခတ္တမ္းတစ္ဖက္ခန္းမွစစ္၀တ္စံုအေၾကာင္းေျပာဆိုေနၾကသည္ကိုနားစိုက္ေထာင္ေနသည္။
" ခ်ီးမွပဲ တို႔ေမွ်ာ္လင့္ခဲ့သလိုစမတ္က်က်မဟုတ္ဘဲ လူရယ္စရာအ၀တ္ၾကမ္း ၊ ဖ်င္ၾကမ္းၾကီးေတြနဲ႔လာတိုးေနျပီ။
ေကာငး္တယ္ကြာ သိပ္ေကာင္း ။ ကူလီ၀တ္တဲ့အ၀တ္မ်ိဳးေတြကြ" တစ္ေယာက္က၀င္ျပီးေျပာလိုက္သည္။ဗိုလ္ခ်ဳပ္မ်က္ႏွာသည္ ရုတ္တရက္တင္းမာခက္ထန္သြားေလသည္။ မ်က္လံုးႏွစ္လံုး ကလည္းအေရာင္ေတြ၀င္း၀င္းေတာက္ေဒါသထြက္ေနသည္။

"ေဟ့ေကာင္ေတြ အခုထုတ္ေပးတဲ့စစ္၀တ္စံု၀တ္ျပီးျမိဳ႕ထဲသြားရင္ ဂ်ပန္တပ္ကခိုင္းတဲ့ ေဟးတိုးတပ္သားေတြထင္ျပီး ဂ်ပန္
တပ္ကတန္းခိုင္းမွာေသခ်ာတယ္။မင္းတို႔သာၾကည့္ေျပာျပေပေတာ့။ဘယ္လိုအ၀တ္အစားေတြမွန္းမသိပါဘူးကြာ။
တစ္ဖက္ခန္းမွအသံမ်ားကလဲ မေလွ်ာ့တမ္းဟာသစြက္ကာျပက္လံုးထုတ္လိုက္ျပန္ေသးသည္။ဗိုလ္ခ်ဳပ္သည္ေတြေ၀ျပီးမ်က္လံုး
စံုမွိတ္ကာစဥ္းစားေနသည္။ေဒါသျဖစ္ေနရာမွ ျဗဳန္းခနဲလွမ္းျပီး

"ေဟ့တာရာ.....ဟိုဘက္ကစကားေျပာေနတဲ့အေကာင္ေတြအားလံုးငါ့ဆီအျမန္ဆံုးေခၚခဲ့စမ္း၊သြားစမ္း။ျမန္ျမန္ကြ" ေအာ္ေငါက္
ကာဗိုလ္တာရာအားလွမ္းျပီးအမိန္႔ေပးသည္။ပါးစပ္သရမ္းေနၾကေသာရဲေဘာ္မ်ားသည္ သူတို႔ေခါင္းမီးေလာင္ေတာ့မည့္အေျခအေနကို
လံုး၀မရိပ္မိဘဲစစ္၀တ္စံုမ်ား၏ အေျခအေနကိုေ၀ဖန္ရင္းျပက္လံုးထုတ္ေနၾကသည္။

ဗိုလ္တာရာလဲတစ္ခ်ိဳးထဲသြားေရာက္ကာ အခန္းတြင္းေသတၱာၾကီးမ်ားကိုဖြင့္ကာ၀တ္စံုမ်ားကို ကိုင္တြယ္ျပီး စာရင္းယူေနၾကသည့္ဗိုလ္၊အၾကပ္တပ္သား အားလံုးကိုဗိုလ္ခ်ဳပ္၏ အမိန္႔အရ ဗိုလ္ခ်ဳပ္၏အခန္းထဲသို႔တစုတစ္ရံုးတည္းေခၚခဲ့ရသည္။ ဗိုလ္တာရာလည္းစစ္ထံုးစံအတိုင္းဗိုလ္ခ်ဳပ္ကိုအေလးျပဳကာ အမိန္႔အတိုင္းေခၚေဆာင္လာျပီျဖစ္ေၾကာင္းသတင္းပို႔ကာ အေလးျပဳေနစဥ္ပင္

"မင္းတို႔ဘာေကာင္ေတြတုန္းကြ ၊ ေဟ့ငါေမးေနတာမၾကားဘူးလား"

စူးစူး၀ါး၀ါးေမးျမန္းလိုက္သည္။ဗိုလ္ခ်ဳပ္၏အသံသည္ စစ္ဌာနခ်ဳပ္တစ္ခုလံုးလႊမ္းမိုးသြားသည္။

သူတို႔သည္ေၾကာင္ေနၾကျပီးမွင္သက္မိသူမ်ားပမာ တစ္စံုတစ္ရာကိုမေျပာ၀ံ့ၾကေပ။သတိအေန ျဖင့္ျငိမ္သက္စြာရပ္ေနၾကသည္။
"ေျပာၾကစမ္း၊မင္းတို႔ဘာေကာင္ေတြတုန္း။ငါေမးေနတာမင္းတို႔မၾကားဘူးလား။ခုတင္က မင္းတို႔ရယ္လားေမာလားနဲ႔ေျပာေနၾက
တာေတြေလ" ဗိုလ္ခ်ဳပ္သည္ေနာက္တစ္ၾကိမ္စူးစူး၀ါး၀ါးေအာ္ဟစ္ကာေမးလိုက္ျပန္သည္။အေမးခံရသူအားလံုးမွာ မ်က္ႏွာေသေလးေတြ
ႏွင့္အနည္းငယ္တုန္လႈပ္ေနၾကသည္။


"ကၽြန္ေတာ္တို႔စစ္၀တ္စံုေတြညံ့တာနဲ႔ေ၀ဖန္မိပါတယ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္" ဗိုလ္ခ်ဳပ္ကိုဗိုလ္အဆင့္ရွိသူတစ္ဦးကအရဲစြန္႔ျပီးေျဖၾကားလိုက္သည္။
"ဘာကြ။စစ္၀တ္စံုေတြညံ့တယ္ ၾကမ္းတယ္။လက္ေတာင္မသုတ္ခ်င္ဘူးဟုတ္လား ငါအကုန္ၾကားတယ္မင္းတို႔ေ၀ဖန္ေနတာေတြ"
ဗိုလ္ခ်ဳပ္သည္က်ယ္ေလာင္စြာေျပာလိုက္ျပီး ကုလားထိုင္မွျဗဳန္းခနဲထလိုက္ျပီးတန္းစီထားသူမ်ားေရွ႕သို႔ တက္လာရင္း......
"မင္းတို႔ငါအုပ္ခ်ဳပ္ေနတဲ့ထပ္ထဲကအခုထြက္၊အလကားေကာင္ေတြ မင္းတို႔ကိုငါနဲနဲမွအထင္မၾကီးေတာ့ဘူး၊ႏြားေတြ တို႔ရဲေဘာ္ေတြ
ယိုးဒယားကဒီအထိရန္သူေတြကို ရင္ဆိုင္တိုက္ခိုက္လာရတာ မွတ္မွတ္ရရဘယ္စစ္၀တ္စံုေတြ၀တ္ျပီးတိုက္ပြဲ၀င္ခဲ့ၾကသလဲ ဟင္
ေျပာစမ္း" စိတ္ပါလက္ပါလက္သီးလက္ေမာင္းတန္းျပီးေမးလိုက္သည္။

"မင္းတို႔ကအခုမွယူနီေဖာင္းေလး ဘာေလးစစ္၀တ္စံုေလးနဲ႔ၾကီးၾကီးက်ယ္က်ယ္လုပ္လို႔ကြာ။ေဟ့တိုင္းျပည္နဲ႔လူထုအတြက္ဆိုရင္ စစ္၀တ္စံုမရွိလို႔ခါးေတာင္းၾကိဳက္ျပီးပဲတိုက္ရေတာ့ေရာဘာျဖစ္လဲ။စစ္တိုက္ႏုိင္ဖို႔သာအဓိကကြအခုေတာ့မင္းတို႔ကၾကီးၾကီးက်ယ္က်ယ
္စကားေတြေျပာလို႔"

ဗိုလ္ခ်ဳပ္က ခဏရပ္ျပီးဆက္ေျပာျပန္သည္။

"အခုေတာ့တိုက္ပြဲမွက်ဆံုးခဲ့တဲ့ရဲေဘာ္ရဲဘက္အခ်င္းခ်င္းေတာင္ မင္းတို႔ေျပာပံုသေဘာထားေတြက သစၥာေဖာက္ေနတဲ့
အေကာင္ေတြ၊မင္းတို႔ကို ငါ့တပ္ထဲကထုတ္ပစ္မယ္၊ထုတ္ရမယ္"
ၾကိမ္း၀ါးလိုက္ျပန္သည္။

အၾကိမ္းခံရသူဗိုလ္၊အၾကပ္တပ္သားမ်ားမွာ မ်က္ရည္က်သူက်၊ဒူးခ်င္းရိုက္ခတ္သူခတ္ အေတာ္စိတ္ထိခိုက္ေနၾကသည္။ေခါက္တံု႔ေခါက္ျပန္လမ္းေလွ်ာက္ရင္တစ္ခ်က္တစ္ခ်က္ ပါးစပ္သရမ္းသူေတြကိုေခါင္းငဲ့ကာ
စိတ္ဆိုးမာန္ဆိုးႏွင့္ၾကည့္လိုက္လုပ္ေနကာ  ဗိုလ္ခ်ဳပ္သည္

"ဘာလဲကြမင္းတို႔က ဂ်ပန္ေတြကားစီးျပီးအ၀တ္ေကာင္းေတြ၀တ္ေနတာကိုအားက်လို႔လား။ေအးမင္းတို႔မွတ္
ထား။ငါတို႔တပ္မေတာ္ဟာျပည္သူလူထုရဲ႕သားသမီးေတြဆိုတာၾကည့္လုိက္စမ္း။တို႔ျပည္သူလူထုေတြဟာစစ္ေဘးဒဏ္သင့္ျပီး တစ္ဖက္
က ငပုေတြကေတြ႕ကရာဆြဲယူအႏိုင္က်င့္ခ်င္တုိင္းအႏိုင္က်င့္ခံေနရတဲ့ဘ၀မွာမင္းတို႔လိုအေကာင္ေတြက ဇိမ္ခံခ်င္ၾကတယ္။

ကားသစ္ ၾကီးေတြစီးခ်င္ၾကတယ္။ဒုကၡေရာက္ေနတဲ့ ျပည္သူလူထုထက္အခြင့္အေရးပိုလိုခ်င္ၾကတယ္။လူထုက၀တ္စရာ အကၤ်ီ ပုဆိုးမရွိတဲ့အခ်ိန္ မွာ မင္းတို႔လိုအလိုက္ကန္းဆိုးမသိတဲ့အေကာင္မိုက္ေတြက စစ္၀တ္စံုအေကာင္းေတြ၀တ္ခ်င္ၾကတယ္ မွတ္ထားအခုလိုစိတ္မ်ိဳး အျမင္ မ်ိဳးေတြရွိေနသမွ်ငါေမွ်ာ္မွန္းထားတဲ့ ျပည္သူ႔တပ္မေတာ္နဲ႔ေတာ့ေ၀းပါေသးတယ္ကြာ။ သိပ္ရွက္စရာေကာင္းတယ္။မင္းတို႔ျပည္သူလူထု အတြက္စစ္တိုက္ေနတယ္ဆိုတာ အလကားပဲ လံုး၀အဓိပါယ္မရွိေတာ့ဘူး"
ေျပာလုိက္ ေဟာက္လိုက္ ၾကိမ္းလိုက္ျပန္သည္။


"မင္းတို႔နားလည္လား။စဥ္းစားမိလား မင္းတို႔ ကိုယ္မင္းတို႔ ဗိုလ္ေတြ စစ္သားေတြ ရဲေဘာ္ေတြဆိုျပီးတစ္ကယ္စစ္တိုက္ရတဲ့အခါမွာ
စစ္ပညာေကာင္းေကာင္းတက္ေနျပီလား။ဘာတစ္ခုမွမတတ္ေသးဘူး။ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္ အထင္ၾကီးျပီးဘ၀င္ျမင့္ေနတဲ့ေကာင္စားေတြ။
မင္းတို႔ဒီလိုျပည္သူလူထုနဲ႔ ၾကပ္ၾကပ္ေသြးခြဲတဲ့စိတ္ေတြထားၾက။ငပုေတြက မင္းတို႔ကိုေဆာ္ဖို႔အသင့္ရွိေနတယ္ဆိုတာမင္းတို႔ျမင္ရဲ႕လား။
ေခြးေကာင္ေတြ ဘာမွအသံုးမက်တဲ့မင္းတို႔ကို ငါ့တပ္ထဲကထုတ္ရမယ္"

ဆက္လက္ျပီးေဒါနဲ႔ေမာနဲ႔ၾကိမ္းလိုက္ျပန္သည္။

"မွားပါျပီဗိုလ္ခ်ဳပ္၊ေနာင္တရပါျပီဗိုလ္ခ်ဳပ္" အရာရွိႏွစ္ဦးက ကတုန္ကယင္ျဖစ္တာငိုယုိသံမ်ားျဖင့္ေတာင္းပန္တိုးလွ်ိဳလိုက္ၾက
သည္။"

" ငါဘယ္လို၀တ္ထားလဲ။ၾကည့္ၾကစမ္း။မင္းတို႔နဲ႔ဘာျခားလို႔လဲ။မင္းတို႔က ၾကီးၾကီးက်ယ္က်ယ္လုပ္လို႔ကြာ"။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္သည္
သူ၏ေဟာင္းႏြမ္းေနေသာ၀တ္စံုကိုလက္ျဖင့္ပုတ္ျပီးျပလိုက္သည္။

"ကၽြန္ေတာ္တို႔မွားပါျပီဗိုလ္ခ်ဳပ္။ေတာင္းပန္ပါတယ္။ကၽြန္ေတာ္တို႔အမွားကို၀န္ခ်ေတာင္းပန္ပါရေစ။" မ်က္ရည္ျဖိဳင္ျဖိဳင္က်
လွ်က္အသနားခံလိုက္ၾကျပန္သည္။ဗိုလ္ခ်ဳပ္သည္သိမ္းၾကံဳးျပီးေဒါသထြက္ေနေသာ မ်က္လံုးအစံုျဖင့္ေတာင္းပန္ေနသူမ်ားကို
၀င့္ၾကည့္လိုက္ျပီး

"မွတ္ထား၊ငါ့တပ္ထဲမွာ အခြင့္အေရးယူခ်င္တဲ့အေကာင္တစ္ေကာင္မွမရွိရဘူး၊မပါေစရဘူး။လူထုငတ္ရင္အားလံုးငတ္မယ္
လူထုဆင္းရဲရင္တို႔ရဲေဘာ္အားလံုးဆင္းရဲမယ္။ ငါလဲဆင္းရဲရမယ္။ငါတို႔ေတြတည္ေထာင္ခဲ့တဲ့တပ္မေတာ္ၾကီးဟာ ဒီ၀ါဒနဲ႔ခ်ိီတက္ဖို႔
အေရးၾကီးတယ္။  အခုေတာ့မင္းတို႔ေကာင္ေတြကြာ။ငါလိုက္ျပီးကန္လိုက္ရရင္ကြာ။"


ၾကိမ္း၀ါးလိုက္ျပန္သည္။သူ႕ေရွ႕တြင္ရပ္ေနၾကသူမ်ားမွာ သူျပဳသမွ် သူေပးသမွ်အျပစ္ဒဏ္ကိုခံယူၾကမည့္ရဲေဘာ္မ်ား
ျဖစ္ေနၾကသည္။အခိုက္အတန္႔အတြင္း အေျပာမွား၊အဆိုမွားခဲ့ရာ ယခုအခါ ဗိုလ္ခ်ဳပ္၏ဆံုးမၾသ၀ါဒမ်ားေၾကာင့္အျမင္မွန္ရခဲ့သည္။
"သြားၾကစမ္း၊ျမန္ျမန္ထြက္သြား၊အေကာင္ရႈပ္ေတြ ၾကာၾကာေနရင္မင္းတုိ႔ကိုငါ ေဆာ္ထည့္မိလိမ့္မယ္။"


ဗိုလ္ခ်ဳပ္က ၾကိမ္း၀ါးကာရံုးခန္းအတြင္းမွ ႏွင္ထုတ္ပစ္လိုက္သည္။ပါးစပ္သရမ္းမိသူမ်ားလည္းအေရးတၾကီးဗိုလ္ခ်ဳပ္ကို အေလး
ျပဳကာ သုတ္သီးသုတ္ျပာႏွင့္ ေၾကာက္ေၾကာက္ရြံ႕ရြံ႕မ်က္ႏွာငယ္ေလးမ်ားျဖင့္ ထြက္ခြာသြားၾကေလေတာ့သတည္း...။


မူရင္းေဆာင္းပါးရွင္ - တကၠသိုလ္ခင္ေမာင္ေဇာ္

အမ်ိဳးသားေခါင္းေဆာင္ႀကီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၏ ပံုရိပ္တစ္ပိုင္းတစ္စ စာအုပ္မွ

ကုိ thweni  ( Facebook ) ဆီမွ ထပ္မံ  ကူးယူေဖာ္ၿပပါသည္ ။
၂၉.၆.၂၀၁၁ ရက္ေန႕ရဲရင့္ငယ္ဒိုင္ယာရီ


http://openeyeproxy.appspot.com/yeyintnge.com
မြန္းၾကပ္ျခင္းမွကင္းေ၀းပါေစ။
ျပည္တြင္းေမးလ္မ်ားသို႕႕ တဆင့္ပိ႕ု ၍မီဒီယာတိုက္ပြဲဆင္ႏြဲၾကပါစို႕..။

2 attachments — Download all attachments  
29 Jun 2011 Yeyintnge's Diary.doc29 Jun 2011 Yeyintnge's Diary.doc
591K   View   Download  
29 Jun 2011 Yeyintnge's Diary.pdf29 Jun 2011 Yeyintnge's Diary.pdf
1990K   View   Download  
http://www.mediafire.com/file/7a5966dqv9zcmgb/29%20Jun%202011%20Yeyintnge%27s%20Diary.doc

http://www.mediafire.com/file/j0rxukbrx4ip48e/29%20Jun%202011%20Yeyintnge%27s%20Diary.pdf
29 Jun 2011 Yeyintnge's Diary

ဆလိုင္း ကိုတင္ေမာင္ဦးႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုႀကည္၏ ေျပာႀကားခ်က္

ျပန္ၾကား​ေရး​ဝန္ႀကီး​ဌာန၏ အ​ေၾကာင္း​ၾကား​စာအ​ေပၚ အဖြဲ့​ခ်ုပ္ အ​ေၾကာင္း​ျပန္
Binder1.pdfBinder1.pdf
601K   View   Download  Binder 1

ျပည္ထဲေရး၀န္ၾကီးနဲ႔ ေတြ႔ခြင့္ NLD ေတာင္းဆို
2011-06-29
NLD ပါတီ အေနနဲ႔ တရားဥပေဒနဲ႔ အညီ လုိက္နာ ေဆာင္ရြက္ေရး ဆိုျပီး ျပည္ထဲေရး ၀န္ၾကီးဌာနက သတိေပးစာနဲ႔ ပတ္သက္ျပီး NLD ပါတီဟာ ဥပေဒ နဲ႔ အညီ ရပ္တည္လ်က္ရွိတဲ့ ပါတီျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္ထဲေရး၀န္ၾကီးနဲ႔ ေတြ႔ဆံု ေဆြးေႏြးလိုေၾကာင္း NLD ပါတီက ေၾကညာခ်က္စာတေစာင္ ဒီကေန႔ ထုတ္ျပန္ လိုက္ပါတယ္။
RFA
ျပည္ထဲေရး ၀န္ၾကီးဌာနရဲ႕ သတိေပးစာနဲ႔ ပတ္သက္ျပီး ျပည္ထဲေရး ၀န္ၾကီး ဒုတိယ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ၾကီး ကိုကိုႏွင့္ ေတြ႔ဆံု ေဆြးေႏြးလိုေၾကာင္း ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ဇြန္လ ၂၉ ရက္ေန႔က NLD ပါတီက ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ လက္မွတ္ေရးထုိး ထုတ္ျပန္လုိက္သည့္ ေၾကညာခ်က္ ျဖစ္ပါသည္။
ျပည္ထဲေရး၀န္ၾကီး ဒုတိယ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ၾကီး ကိုကို က ဦးေအာင္ေရႊနဲ႔ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ထံ ဇြန္လ ၂၈ရက္ေန႔ ေန႔စြဲနဲ႔ လိပ္မူျပီး NLD ပါတီဟာ တရား၀င္ ပါတီ မဟုတ္ေတာ့ေၾကာင္း နဲ႔ ပါတီရဲ့ ေဆာင္ရြက္ခ်က္ေတြဟာ တရားဥပေဒ စိုးမိုးေရးကို ထိခိုက္ေစေၾကာင္း၊ ဒါေၾကာင့္ ဥပေဒနဲ႔ အညီ လုိက္နာ ေဆာင္ရြက္ဘို႔ စာတေစာင္ ေပးပုိ႔ခဲ့ပါတယ္။ အလားတူ အစိုးရထုတ္ သတင္းစာေတြမွာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ နယ္ခရီးထြက္ဖို႔ ရွိျပီး အရင္ အေတြ႔အၾကံဳေတြ အရ ဒီခရီးစဥ္မွာ ရုတ္ရုတ္သဲသဲ ျဖစ္မွာကို စိုးရိမ္တယ္လို႔ ေရးသားထားတဲ့ ေဆာင္းပါးတပုဒ္လည္း ေဖၚျပထားပါတယ္။ ျပည္ထဲေရး၀န္ၾကီးဌာနက သတိေပးစာ နဲ႔ပတ္သက္ျပီး NLD ပါတီက ျပည္ထဲေရး ၀န္ၾကီးထံ ဒီကေန႔ ျပန္ၾကားခ်က္စာတေစာင္ ပို႔ခဲ့သလို ဒီစာကို ပါတီက ေၾကညာခ်က္ အျဖစ္ ဒီကေန႔ ေန႔စြဲနဲ႔ ထုတ္ျပန္ခဲ့တာပါ။ ေၾကညာခ်က္မွာ NLD ပါတီရဲ့ ရပ္တည္ခ်က္ကို ေဖၚညြန္း ေရးသားထားတာ ျဖစ္သလို ျပည္ထဲေရး ၀န္ၾကီးနဲ႔ ေတြ႔ဆံု ေဆြးေႏြးနုိင္ေရးကို ပန္ၾကားထားတယ္လို႔ ပါတီ ျပန္ၾကားေရး တာ၀န္ခံ ဦးအုန္းၾကိဳင္က ေျပာပါတယ္။ NLD ကို ျပည္ထဲေရး ၀န္ၾကီးဌာနက ဒီကေန႔ သတိေပး အေၾကာင္းၾကားတာနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ ျဗိတိန္ အေျခစိုက္ ျမန္မာ့အေရး လႈပ္ရွားမႈအဖြဲ႔ Burma Campaign UK က ေ၀ဖန္ရႈတ္ခ်လိုက္ျပီး ျမန္မာႏုိင္ငံနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ အေရးယူ ေဆာင္ရြက္ေပးဖို႔ ကုလသမဂၢ အတြင္းေရးမွဳးခ်ဳပ္ကို တိုက္တြန္းလိုက္ပါတယ္။ ျမန္မာအစိုးရ ေရးသားေျပာဆိုပံု အသံုးအႏႈန္းဟာ ၂၀၀၃ ခုႏွစ္ ဒီပဲယင္း တိုက္ခုိက္မႈ မတိုင္ခင္က ျမန္မာ စစ္အာဏာရွင္ေတြက အသံုးျပဳခဲ့တဲ့ အသံုးအႏႈန္း ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဒါ့ေၾကာင့္ ကုလသမဂၢ အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဘန္ကီမြန္း အေနနဲ႔ ျမန္မာႏုိင္ငံ အေပၚ ေစာင့္ၾကည့္ ေလ့လာေရး မူ၀ါဒကို စြန္႔လြတ္ဖို႔ အခ်ိန္တန္ျပီ ျဖစ္ေၾကာင္း အဖြဲ႔ရဲ့ အမႈေဆာင္ ညြန္ၾကားေရးမွဴး Anna Roberts က ေျပာပါတယ္။
http://www.rfa.org/burmese

အရပ္သားအေရျခံဳ စစ္အစိုးရသစ္ႏွင့္ ဒိုင္ယာေလာ့ျဖစ္ႏိုင္ေခ် ရွိလို႔လား


သန္း၀င္းလႈိင္
ဇြန္ ၂၈၊ ၂၀၁၁

တုိင္းျပည္ကိုယ္တိုင္က ဗုံးတလုံး

ယေန႔ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ကို ေပါက္ကြဲေတာ့မဲ့ဗံုးတလံုးလို႔ ႏိုင္ငံေရးေလ့လာသံုးသပ္သူ ေတြက ဆိုၾကပါတယ္။ မွန္ပါတယ္။ တိုင္းျပည္ရဲ႕အဘက္ဘက္က ယိုယြင္းေနတဲ့ႏိုင္ငံေရး၊ စီး ပြားေရး၊ လူမႈေရး၊ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရးစတဲ့ အခ်က္ေတြေပၚမွာ အေျခခံၿပီး ေျပာခဲ့တာျဖစ္ပါ တယ္ဗ်ာ။ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ HIV/AIDS ကူးစက္ေရာဂါ၊ ျပည္သူေတြကုန္းေကာက္စရာမရွိေအာင္ မြဲျပာက်မႈ၊ ကေလးစစ္သားျပႆနာ၊ လူကုန္ကူးခံရမႈ၊ မူးယစ္ေဆး၀ါး အဆမတန္ ထုတ္လုပ္ေနမႈ၊ ျပည္တြင္းစစ္မီးဆက္လက္ေတာက္ေလာင္ေနမႈ၊ ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ားအေရး၊ အမ်ဳိး သမီးအမ်ားအတင္းအဓမၼက်င့္ၾကံခံရမႈ၊ ျပည္ပသို႔ေရာင္းစားခံရမႈ၊ လယ္သမားမ်ားရဲ႕လယ္ယာ ေျမမ်ားမတရားအသိမ္းခံရမႈ၊ ရြာသူရြာသားမ်ား အဓမၼေပၚတာဆြဲခံရမႈစတဲ့ ျပႆနာေပါင္း ေသာင္းေျခာက္ေထာင္အခ်က္ေတြဟာ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ရုတ္တရာက္ထေပါက္ကြဲေတာ့မဲ့ အေျခ အေနေတြပါပဲခင္ဗ်။
ဒါ့ေၾကာင့္တိုင္းျပည္ပ်က္ကပ္ဆိုက္မယ့္အေျခအေနေတြကို ေျဖရွင္းဖို႔အတြက္ တခု တည္းေသာထြက္ေပါက္ကေတာ့ လက္ရွိအစိုးရနဲ႔ လူထုေခါင္းေဆာင္ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ တို႔ အျမန္ဆံုးေတြဆံုေဆြးေႏြးေရး(၀ါ)ဒိုင္ယာေလာ့ (Dialogue) ပါပဲ။

တကယ္ေတာ့ ‘ဒိုင္ယာေလာ့’ ဆိုတာ အေၾကာင္းအရာတခု၊ ျပႆနာတရပ္ကို ခ်စ္ ၾကည္ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ အေျဖရွာႏိုင္ဖို႔ တဖက္နဲ႔တဖက္ အေတြးအေခၚ၊ အယူအဆ၊ သေဘာထား အျမင္ေတြကို ဖလွယ္ၿပီး ေဆြးေႏြးတဲ့ေနရာျဖစ္ပါတယ္။ ဒိုင္ယာေလာ့လုပ္ရတဲ့ရည္ရြယ္ခ်က္ကို က ကြဲလဲြမႈ၊ သေဘာတူညီမႈမရွိတဲ့အခ်က္ေတြကို ပြင့္ပြင့္လင္းလင္းေဆြးေႏြးၿပီး အေျဖရွာဖို႔ပါပဲ။

Webster’s New World အဘိဓါန္အဆိုအရ dialogue ကို interchange of ideas by open discussion လို႔ အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုထားတာေၾကာင့္ ျမန္မာလို “အျပန္အလွန္နားလည္မႈနဲ႔ အဆင္ ေျပလိုက္ဖက္ညီမႈေတြကို ပြင့္လင္းစြာရွာေဖြဖလွယ္ဖို႔” သံုးထားတာပါ။
တနည္းေျပာရရင္ ဒိုင္ယာေလာ့ဆိုတာ ေအာင္ျမင္တဲ့ဆက္ဆံေရးတည္ေဆာက္မႈရဲ႕ လမ္းေၾကာင္းပါ။ ေနာက္ၿပီး ဒိုင္ယာေလာ့ဆိုတာ လူေတြတန္ဖိုးထားတဲ့အေၾကာင္းအရာေတြက ေနအေျခခံထားတာျဖစ္ပါတယ္။ ဒိုင္ယာေလာ့ဆိုတာ လူအနည္ငယ္သာနားလည္ႏိုင္၊ ျပဳလုပ္ ႏိုင္တဲ့ လွ်ဳိ႕၀ွက္နက္နဲတဲ့ ကိစၥတရပ္ေတာ့မဟုတ္ပါဘူး။ ၿပီးေတာ့ သာမန္စကား၀ိုင္းသို႔မဟုတ္ ေဆြးေႏြးပြဲတရပ္လည္းမဟုတ္ပါဘူး။ စကားရည္လုပြဲ၊ က်ဘန္းစကားေျပာၿပိဳင္ပြဲလည္းမဟုတ္ ပါဘူး။ ဒိုင္ယာေလာ့မွာပါတဲ့သူတိုင္းဟာသာ တူညီမွ် ရၾကရပါမယ္။ေနာက္ၿပီး ၿခိမ္းေျခာက္ မႈေတြလည္း ကင္းရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒိုင္ယာေလာ့ဆိုတာ လူႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ထက္ပိုၿပီး ေဆြးေႏြး ႏိုင္ပါတယ္။ ဒိုင္ယာေလာ့မွာ ပါ၀င္သူေတြရဲ႕အနက္႐ႈိင္းဆံုး အေတြးအေခၚ၊ အယူအဆေတြကို ေပၚထြက္လာေစဖို႔ အတြက္ေျပာဆိုေဆာင္ရြက္တာပါ။
ဒိုင္ယာေလာ့မွာ တေယာက္ေယာက္က ႏိုင္တယ္၊ ႐ႈံးတယ္ဆိုတာ မရွိပါဘူး။ ပါ၀င္သူ အားလံုး႐ႈံးရင္လည္း႐ႈံး (သို႔မဟုတ္) ႏိုင္ရင္လည္းႏိုင္ ျဖစ္ရပါတယ္။ ယေန႔လူထုေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ စစ္အစိုးရနဲ႔စကားေျပာဖို႔ေတာင္းဆိုေနတာဟာ ဒိုင္ယာေလာ့ကဆင့္ တိုင္းျပည္ျပႆနာေတြကို ၿငိမ္းခ်မ္းတဲ့နည္းနဲ႔ အေျဖရွာရံုတင္မဟုတ္ပါဘူး။ လက္ရွိအာဏာ ဆုပ္ ကိုင္ထားတဲ့သူေတြအပါအ၀င္ ႏွစ္ဖက္စလံုးအႏိုင္ရေစခ်င္တဲ့ အေျခအေနကို ဖန္တီး ခ်င္လို႔ ဒိုင္ယာ ေလာ့ကို လုပ္ေနတာပါ။
ဒါေၾကာင့္ ျပႆနာေတြကို အတူတကြေျဖရွင္းဖို႔ မတူကြဲျပားမႈေတြကို သဟဇာတျဖစ္ ေစဖို႔၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို ေရွးရႈဖို႔အတြက္ ဒိုင္ယာေလာ့ကို လူတိုင္းအျပန္အလွန္ေလးစားတန္ဖိုး ထားရမွာျဖစ္ပါတယ္။
ေစ့စပ္ညိွႏႈိင္းလိုစိတ္ လုံး၀မရွိသူမ်ား
တဖက္နဲ႔တဖက္ အျပန္အလွန္ေလးစားနားလည္မႈ၊ ယံုၾကည္မႈွရွိမွအေပးအယူလုပ္လို႔ရ ပါလိမ့္မယ္။ တဦးနဲ႔တဦး “နာစရာရွိလည္း လြမ္းစရာနဲ႔ေျဖ” ဆိုသလုိ၊ အတိတ္ကနာက်ည္းမႈ ေတြ၊ မုန္းတီးစရာေတြကို ေခ်းေျခာက္ေရမႏူးဘဲ အနာဂတ္ကို ဦးတည္မဲ့ပြင့္လင္းရိုးသားစြာ အ ေျဖရွာခ်င္စိတ္ရွိေၾကာင္းလည္း ျပသရပါတယ္။ အေရးႀကီးဆံုးကေတာ့ လက္ရွိႏိုင္ငံေရးျပႆ နာေတြကို စုေပါင္းေဆြးေႏြးအေျဖရွာၿပီး ဒိုင္ယာေလာ့မွာပါ၀င္သူေတြအားလံုးအႏိုင္ရႏိုင္မဲ့ အ ေျခအေန Win-Win Situation ကို ဖန္တီးႏိုင္တယ္ဆိုတာ လက္ခံဖို႔ပါပဲ။ ဒါေတြကေတာ့ ဒိုင္ ယာေလာ့ရဲ႕ ခ်စ္စရာေကာင္းတဲ့ အခ်က္ေတြပါပဲ။
ဒါေပမယ့္ စစ္အစုိးရေခါင္းေဆာင္ေတြဟာ အႀကီးအက်ယ္စိုးရိမ္မႈေတြရွိေနပါတယ္။ ဒိုင္ယာေလာ့ (သို႔) ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးေရးကိစၥကို ကိုယ့္ေသတြင္းကိုယ္တူးရမယ့္အလုပ္၊ ကိုယ့္ လည္းပင္းႀကိဳးကို စြပ္ရမယ့္ ‘ႀကိဳးစင္’ လို႔သေဘာထားၿပီး၊ သူတို႔အတြက္ဆံုး႐ႈံးမႈတရပ္လို႔ ရႈျမင္ ေနပါတယ္။
စစ္အာဏာရွင္ေတြဟာ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖါက္မႈေတြနဲ႔ ဆက္တိုက္မွားခဲ့တဲ့အ မွားေတြက်ဴးလြန္ခဲ့တဲ့ရာဇ၀တ္မႈေတြ၊ လာဘ္စားမႈေတြ၊ အာဏာအလြဲသံုးစားမႈေတြ အေပၚ အ ျပစ္ေပးအေရးယူခံရမွာကို ေၾကာက္ေနသလို၊ စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေတြဟာ သူတို႔ရဲ႕အရည္အခ်င္း၊ လုပ္ငန္းတာ၀န္ထမ္းေဆာင္မႈေတြနဲ႔ ႏႈိင္းစာလိုက္ရင္ အဆေပါင္းေျမာက္ျမားစြာ ပိုမိုရရွိေနတဲ့ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာေတြ၊ စည္းစိမ္ဥစၥာေတြကို ဘိန္းစြဲေနသလို တက္မက္စြဲလန္းေနၾကၿပီး အဲဒါ ေတြကို စြန္႔လႊတ္ဖို႔ဆိုတာ အိပ္မက္ထဲမွာေတာင္ မစဥ္းတဲ့ကိစၥျဖစ္ေနပါတယ္။ ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံ ေတြမွာ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ဆိုတာ အာဏာတန္းစီဇယားမွာ နံပါတ္ ၁၀ အျပင္ဘက္မွာသာ ရွိတဲ့ရာထူးတခုပါ။
ေကာက္က်စ္မႈ အၾကိမ္ၾကိမ္ က်ဴးလြန္ဖို႔ ၀န္မေလးသူမ်ား
ေနာက္ခံသမိုင္းေၾကာင္းေလးျပန္ၾကည့္ရင္ ကြင္းကြင္းကြက္ကြက္ေပၚေနပါတယ္ဗ်ာ။ တတိုင္းျပည္လံုးအံုႂကြဆႏၵျပေနတဲ့ျပည္သူလူထုေတြကို ေခြၽးသိပ္ဖို႔အတြက္ စစ္အစုိးရဟာ ၁၉၉၀ ေရြးေကာက္ပြဲကို ျပဳလုပ္ေပးခဲ့ပါတယ္။
စစ္အစိုးရဟာ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ မဆလပါတီ အျဖစ္လည္း တစည ပါတီႏိုင္ရင္ႏိုင္၊ မႏိုင္ရင္ အင္အားနည္းတဲ့ညြန္႔ေပါင္းအစိုးရတရပ္ ေပၚ ေပါက္လာလိမ့္မယ္ ရည္မွန္းထားပံုရပါတယ္။ ဒီလိုျဖစ္လာရင္ သူတို႔အေနနဲ႔ အားနည္းတဲ့ အရပ္သားညြန္႔ေပါင္းအစိုးရသစ္အေပၚမွာ ႀကိဳးကိုင္ခ်ယ္လွယ္လြမ္းမိုးမႈကို ဆက္ၿပီးထိန္းထားႏိုင္ မယ္လို႔ယူဆထားပါတယ္။
မႈိလိုေပါက္လာတဲ့ ႏိုင္ငံေရးပါတီေတြ၊ အဓိကအတိုက္အခံပါတီျဖစ္ တဲ့ NLD ပါတီအေပၚမွာ ခ်ဳပ္ကိုင္ျပ႒ာန္းထားတဲ့ဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒေတြနဲ႔ တစညအေပၚတ ဖက္သတ္ကူညီမႈေတြအေပၚမူတည္ၿပီး စစ္တပ္ရဲ႕ေအာင္ျမင္မႈဟာ အေသအခ်ာ အပိုင္တြက္ ထားခဲ့ပံုရပါတယ္။
ႏို႔ေပမယ့္…. အားလံုးသိတဲ့အတိုင္းပဲ ေရြးေကာက္ပြဲရလဒ္ဟာ ေမွ်ာ္လင္ ထားတာနဲ႔ လံုး၀ဆန္႔က်င္ၿပီး ပါတီ ၉၃ ပါတီမွ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းေပါင္း ၂၂၀၉ ဦးနဲ႔ တသီးပုဂၢလ ၈၇ ဦးတို႔ ၀င္ေရာက္ယွည္ၿပိဳင္ရာ NLD က ၈၂ ရာခိုင္ႏႈန္းနဲ႔ အျပတ္အသတ္ အႏိုင္ရလာတဲ့အခါ စစ္အစုိးရဟာ NLD ကို အသိအမွတ္ျပဳဖို႔ ျငင္းဆန္လိုက္ေတာ့တာပါပဲ။
ေနာင္ႏွစ္အနည္းငယ္ၾကာတဲ့အခါ စစ္အစုိးရဟာ အာဏာကိုလႊဲေျပာင္းေပးဖို႔ ေနေန သာသာ အာဏာကို အေသဆုပ္ကိုင္ထားဖို႔အတြက္ စစ္အစုိးရသက္ဆိုးရွည္ၿပီး ျပည္သူကို စစ္ ကြၽန္ျပဳမဲ့ ‘နာဂစ္ဖြဲ႕စည္းပံု’ ကို စစ္အစိုးရအလုိက် ေရြးထားတဲ့ လက္ၫႈိးေထာင္ေခါင္းညိမ့္ ပုဂၢဳိလ္ေတြနဲ႔ အျမန္စိတ္တိုင္းက်ေရး ဆြဲေတာ့တာပါပဲ။
ၿပီးေတာ့ NLD နဲ႔ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးျဖစ္စဥ္၌ လံုး၀ပါ၀င္လို႔မရရွိေအာင္ ျပည္သူ႔တို႔၏သေဘာထားဆႏၵမ်ားကို ေတာင္းခံျခင္းမရွိဘဲ စစ္အာဏာရွင္တို႔စိတ္ႀကိဳက္ တရားမွ်တမႈလံုး၀မရွိတဲ့ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား မွတ္ပံုတင္ျခင္းဥပေဒ၊ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ေရြးေကာက္ပြဲဥပေဒ၊ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ေရြး ေကာက္ပြဲဥပေဒ၊ တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ေရြးေကာက္ပြဲ ဥပေဒမ်ားကို ၂၀၁၀ ျပည့္ႏွစ္မတ္လ ၈ ရက္ေန႔တြင္ ထုတ္ျပန္ျပ႒ာန္းလိုက္ပါတယ္။
ေရြးေကာက္ပြဲဥပေဒဆိုတာ လူတေယာက္တည္းကို စဥ္းစားၿပီး ေရးလို႔ရတာမဟုတ္ေပမယ့္ လက္ရွိစစ္အစိုးရကေတာ့ သူ႔ဥပေဒမွာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို ေရြးေကာက္ပြဲမ၀င္ႏိုင္ ေအာင္မတင္ရည္ရြယ္ေရးဆြဲထားတာထင္ရွားပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ NLD ဟာ မတ္လ ၃၀ ရက္ ေန႔မွာပဲ နအဖ ထုတ္ျပန္လိုက္တဲ့ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာဥပေဒေတြဟာ တရားမွ်တမႈလံုး၀မရွိ တာေၾကာင့္ ႏိုင္ငံရးပါတီအျဖစ္ ထပ္မံမွတ္ပံုတင္ျခင္းမျပဳရန္ အမ်ားသေဘာတူကန္႔ကြက္သူမရွိ ဆံုးျဖတ္လိုက္ပါတယ္။
အဲဒီေနာက္ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ အျပတ္အသတ္အႏိုင္ရရွိတဲ့ NLD ကို နအဖေကာ္မရွင္ ဟာ ဖ်က္သိမ္းလိုက္ၿပီးေနာက္ လူထုေအာ့ႏွလံုးနာေနတဲ့ ၾကံ့ဖြတ္အသင္းကို ႏိုင္ငံေရးပါတီအ ျဖစ္ ေျပာင္းလဲကာေရြးေကာက္ပြဲမွာ အႏိုင္ရရွိေရးအတြက္ အတိုက္အခံပါတီမ်ားကို နည္းမ်ဳိးစံု နဲ႔ ႏွိပ္ကြပ္ရင္း ႏို၀င္ဘာလ ၇ ရက္ေရြးေကာက္ပြဲမွာ မဲလိမ္၊ မဲခိုး၊ ႀကိဳတင္မဲ၊ အတင္းအဓမၼ ဓါး ျပတိုက္မဲ စတဲ့မဲေပါင္းစံုနဲ႔ ၾကံ့ဖြတ္ပါတီဟာ အႏိုင္ယူသြားခဲ့ပါတယ္ဗ်ာ။
အကယ္၍ ေရြး ေကာက္ပြဲမွာ ၾကံ့ဖြတ္ပါတီအေၾကာင္းေၾကာင္းေၾကာင့္ ရႈံးခဲ့ရင္ စစ္အာဏာသိမ္းဖို႔ကိုလည္း အမ်ဳိးသားလံုျခံဳေရးေကာ္စီကို အဆင္သင့္လွ်ဳိ႕၀ွက္ဖြဲ႕ထားၿပီး ျဖစ္ပါတယ္ဗ်ာ။
ေက်ာရေအာင္ၾကံေနသည့္ စစ္အစုိးရမိတ္ေဆြမ်ား
စစ္အစိုးရဟာ ေရြးေကာက္ပြဲဟာ တရား၀င္မႈမ၀င္မႈ၊ လူထုနဲ႔ကမာၻက ေထာက္ခံမႈ မေထာက္ခံမႈ၊ အသိအမွတ္ျပဳတာမျပဳတာလံုး၀ ဂရုမစိုက္တာေတာ့မဟုတ္ပါဘူး။ အိမ္နီးခ်င္း ႏိုင္ငံမ်ားျဖစ္တဲ့ တရုတ္၊ အိႏၵိယ၊ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္၊ ထိုင္း၊ စကၤာပူ၊ မေလးရွား၊ ေျမာက္ကိုးရီးယား၊ ေဟာင္ေကာင္၊ အင္ဒိုနီးရွား၊ ဗီယက္နမ္၊ ေတာင္ကိုးရီးယား စတဲ့ႏိုင္ငံေတြဟာ ျမန္မာ့သယံဇာ တေတြကို အရခ်ဳိင္ခ်င္ေနတာေၾကာင့္ စစ္အစိုးရလုပ္သမွ် မသိက်ဳိးကြၽံျပဳေနပါတယ္။
တရားမွ်တျခင္း၊ လြတ္လပ္ျခင္းဆိုတာ လူသားတိုင္းရဲ႕ဘ၀မွာ အလိုခ်င္ဆံုး၊ အေတာင့္ တဆံုး အရာေတြျဖစ္ပါတယ္။ တရားဥေပေဒႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ဆိုရိုးစကားတစ္ခုရွိပါတယ္။ အျပစ္ရွိသူ ၁၀၀ လြတ္သြားလွ်င္ ကိစၥမရွိေပမယ့္ အျပစ္မရွိသူတေယာက္ကို မွားယြင္းအျပစ္မ ေပးမိဖို႔ ျဖစ္ပါတယ္။ အျပစ္ရွိတယ္လို႔ မေသခ်ာလွ်င္ ဒါမွမဟုတ္ အျပစ္က်ဴးလြန္ေၾကာင္း ခုိင္လံု မႈမရွိလွ်င္ (၀ါ) အျပစ္က်ဴးလြန္တာ ဟုတ္ပါေလစဟု အနည္းငယ္မွ် သသံယရွိလွ်င္ အဲ့ ဒီသသံယအက်ဳိးကို တရားခံက ခံစားရပါတယ္။ မေသခ်ာဘဲနဲ႔ ဘယ္သူ႔ကိုမွ အျပစ္ေပး၍မရ ပါ။ ဒါဟာ ေလာကကို ေစာင့္ေရွာက္ေနတဲ့ တရားလည္းျဖစ္ပါတယ္။ အမွန္ကေတာ့ ဘယ္သူ တဦးတေယာက္ကိုမွ် မတရားသျဖင့္ ထိခိုက္နစ္နာ ပ်က္စီးဆံုး႐ႈံးမႈ မျဖစ္ေစရဆိုတာ လူ႔အဖြဲ႕ အစည္းအတြင္းမွာ လူသားတိုင္း ေစာင့္ေရွာက္ရမယ့္ ေလာကပါလ တရားေတြပဲျဖစ္ပါတယ္။
ဒီကေန႔ ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ မိမိယံုၾကည္ခ်က္ေၾကာင့္ ႏိုင္ငံေရးလႈပ္ရွားေနသူေပါင္း ၂၀၀၀ ေက်ာ္ကို စစ္အစိုးရအာဏာပိုင္ေတြဟာ ပုဒ္မအမ်ဳိးမ်ဳိးတပ္ၿပီး ဖမ္းဆီးကာ နည္းမ်ဳိးစံုနဲ႔ ႏွိပ္စက္ညွင္းပမ္း ေနၿပီး ႏွစ္ရွည္ေထာင္ဒဏ္တြင္ မတရား ခ်ထားတာ ကမၻာအသိပါပဲ။
တုိင္းရင္းသားေတြ ေျမစာပင္ျဖစ္ရတဲ့ စစ္အာဏာရွင္သံသရာ
ၿပီးေတာ့ စစ္တပ္ဟာ တိုင္းရင္းသားျပႆနာေတြနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး အမ်ဳိးမ်ဳိးကစားခဲ့ပါ တယ္။ ႏိုင္ငံေရးျပႆနာေပါင္းစုံကို ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ေျဖရွင္းဖို႔အတြက္ အမ်ဳိးသားျပန္လည္ ေရၾကားေစ့ရင္းလမ္းေၾကာင္းကို စစ္ယႏၱရားနဲ႔ပိတ္ဆို႔ထားပါတယ္။ စစ္အာဏာရွင္အဆက္ ဆက္ဟာ တိုင္းရင္းသားေပါင္းစံု ေတာင္းဆိုေနတဲ့စစ္မွန္တဲ့ ဖက္ဒရယ္မူကိစၥကို ေျဖရွင္းရမယ့္ အစား ၀ါဒျဖန္႔လက္နက္အျဖစ္ အသံုးခ်ခဲ့တာ ႏွစ္ ၅၀ နီးပါးရွိပါၿပီ။ တနည္းေျပာရလွ်င္ စစ္အာ ဏာရွင္ေတြဟာ ဖက္ဒရယ္စနစ္ကို ဆန္႔က်င္ၿပီး၊ တိုင္းရင္းသားအခြင့္အေရးနဲ႔ ကိုယ္ပိုင္ျပ႒ာန္း ခြင့္ကို လ်စ္လ်ဴရႈထားပါတယ္။ ဗိုလ္ေန၀င္းဦးေဆာင္တဲ့ ေတာ္လွန္ေရးေကာ္စီဟာ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးႏုရဲ႕ပထစအစိုးရႏွင့္တုိင္းရင္းသားအားလံုးနီးပါး ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ေနတဲ့ ဖက္ဒရယ္ျပည္ ေထာင္စု တည္ေဆာက္ေရး ကိစၥကို အေၾကာင္းျပဳၿပီး ၁၉၆၂ မတ္လ ၂ ရက္ေန႔မွာ အာဏာ သိမ္းခဲ့တာပါ။ ဖက္ဒရယ္စနစ္ကို လက္မခံခ်င္တာေၾကာင့္ မဆလ တစ္ပါတီအာဏာရွင္စနစ္ ကိုထူေထာင္ခဲ့တာပါ။ အဲ့ဒီေနာက္ ၁၉၇၄ ခုႏွစ္မွာ ေရးဆြဲခဲ့တဲ့ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒအရ ျပည္နယ္ ၇ ခုကို ဖန္တီးခဲ့တာဟာ တိုင္းရင္းသားေတြကို တစ္ဖက္လွည့္နဲ႔ ဖက္ဒရယ္အတုအ ေယာင္ကို ေပးခဲ့တာပါ။
ျမန္မာ့သမိုင္းသာမက ကမာၻ႔သမိုင္းတစ္ေလွ်ာက္မွာပါ ရရွိခဲ့တဲ့ အေတြ႕အႀကံဳေတြအရ မည္သည့္ျပႆနာမ်ဳိးအတြက္မဆို ေရရွည္ႀကံ့ခိုင္ေတာင့္တင္းတဲ့ အေျဖတခုရရွိဖို႔ဆိုရင္ စစ္မွန္ တဲ့ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးပြဲ(၀) ဒိုင္ယာေလာ့ အဆင့္ကို မလြဲမေသြျဖတ္သန္းရမယ္ဆိုတာ ႏိုင္ငံေရး လို အလြန္သိမ္ေမြ႔နက္နဲတဲ့ နယ္ပယ္မွာ က်င္လည္လုပ္ရွားေနသူေတြ မဆိုထားနဲ႔ သာမန္လူ ေတြေတာင္ သိထားၾကတဲ့ ကိစၥတခုပါ။ ဒါဆိုရင္ စစ္ဗိုလ္ေတြဟာ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးေရးကို ဘာ ေၾကာင့္ ေကြ႕ပတ္ေရွာင္ရွားလိမ္ညာေနတာလဲ။ အေျဖက ရွင္းပါတယ္။ ေၾကာက္လန္႔မႈကို အရိပ္ပမာ စြဲကပ္ေနလို႔ပါပဲ။
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကေတာ့ သူ႔ရဲ႕ ေၾကာက္ရြံ႕ျခင္းမွ ကင္းေ၀း ျခင္း (Freedom from Fear) စာအုပ္ထဲမွာ “စစ္ဗိုလ္ေတြဟာ အာဏာေၾကာင့္ မဟုတ္ဘဲ ေၾကာက္ရြံ႕မႈေၾကာင့္သာ ေဖာက္ျပန္ေနၾကတယ္” လို႔ ေရးသားထားပါတယ္။ အမွန္ကေတာ့ စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေတြဟာ ျပည္သူလူထုကို ဦးေဆာင္ဦးရြက္လမ္းညြန္ုျပဳရမည့္အစား လူထုကို စိုးရြံ႕ ေၾကာက္ရြံ႕ေနတာက ၎တို႔႐ဲ႕မေတာ္မတရားထင္ရာစိုင္း လုပ္ခဲ့တာေတြကို တန္ျပန္ခံရမွာ ေၾကာက္ေနလို႔ပဲျဖစ္ပါတယ္ဗ်ာ။ အၾကမ္းဖက္မႈရဲ႕ အဆိုးဆံုးရန္သူဟာ အၾကမ္းဖက္မႈပင္ျဖစ္ တာေၾကာင့္ ယင္းကို တုိက္ဖ်က္ရာမွာ ေၾကာက္ရြံ႕မႈ ကင္းမဲ႔ျခင္းဟာ အထက္ျမက္ဆံုး လက္ နက္လည္း ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ဟာ သူမလုပ္ခဲ့သမွ်ကို မိမိရဲ႕ လိပ္ ျပာခံုရံုးမွာ အစစ္ေဆးခံရဲတာမို႔ အာဏာမဲ့ေနေသာ္လည္း သတၱိစြမ္းအားေတြ အျပည့္ရွိေနတာ ပဲမဟုတ္လား။
စစ္အာဏာရွင္တို႔ရဲ့ ရာဇ၀တ္မႈမ်ား
သမၼတျပဳတ္ေဒါက္တာေမာင္ေမာင္ေျပာခဲ့တဲ့ မိန္႔ခြန္းထဲမွာ “ အာဏာဟာ လူကိုဖ်က္ ဆီးတတ္တယ္။ အႂကြင္းမဲ့အာဏာဟာ လူကိုႂကြင္းမဲ့ ဖ်က္ဆီးတတ္တယ္” ဆိုတာကို ေျပာခဲ့ဖူး ပါတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ စစ္အာဏာရွင္အုပ္စုအာဏာရလာတာႏွစ္ ၄၀ ေက်ာ္ပါၿပီၤ။ ဒီကာလအ တြင္း စစ္အုပ္စုဟာ ႏိုင္ငံေတာ္ကို မာရွယ္ေလာဆိုတဲ့ စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးနဲ႔ အုပ္ခ်ဳပ္လာခဲ့တာပါ။ ျမန္မာစစ္တပ္ရဲ႕ မာရွယ္ေလာဆိုတာ အျခားႏိုင္ငံေတြက မာရွယ္ေလာေတြနဲ႔ မတူပါဘူး။ ဗိုလ္ ေစာေမာင္ရဲ႕ ဖြင့္ဆိုခ်က္က ျမန္မာႏိုင္ငံက မာရွယ္ေလာကို အပီျပင္ဆံုး ျဖစ္ေအာင္ အခုလိုဖြင့္ ဆိုေပးခဲ့ပါတယ္။ သူက “မာရွယ္ေလာဆိုတာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးရဲ႕ သေဘာဆႏၵအတိုင္းပါပဲ” (General’s Will) ပါပဲတဲ့။ တကယ္လည္း ဗိုလ္ေစာေမာင္ေရာ သူ႔ကိုဆက္ခံတဲ့ ဗိုလ္သန္းေရြ တို႔ဟာ ႏိုင္ငံေတာ္ကို ၎တို႔တစ္ဦးတည္းေသာသေဘာနဲ႔ ထင္သလိုအုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့တာပါပဲ။ တိုင္း ျပည္ရဲ႕သယံဇာတေတြကိုလည္း အနာဂတ္မ်ဳိးဆက္သစ္ေတြအတြက္ ဘာတစ္ခုမွ ထည့္မ တြက္ဘဲ ထင္သလို ထုတ္ေရာင္းခဲ့ပါတယ္။
အာဏာရွင္ေတြထဲမွာ ကမာၻေက်ာ္အာဏာရွင္တစ္ဦးျဖစ္တဲ့ ဗိုလ္သန္းေရႊဟာ အာဏာ ရွင္တို႔ရဲ႕ ထံုးစံအတိုင္း “ငါ့ျမင္းငါစိုင္း၊ ငါ့ေလွငါထိုး” လုပ္ခဲ့တာ အသိပါပဲ။ အဲ့ဒီလိုလုပ္ခဲ့လို႔ လည္း ျမန္မာႏိုင္ငံဟာ ကိုလိုနီေခတ္၊ ဖက္ဆစ္ဂ်ပန္ေခတ္၊ ပါလီမန္အစိုးရေခတ္ေတြ မဆို ထားနဲ႔ သြားေလသူ မဆလေခတ္မွာေတာင္ မေပၚခဲ့ဖူးတဲ့ ေက်ာ္မေကာင္း ၾကားမေကာင္း လူ႔ အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္မႈေတြ အာဏာအလြဲသံုးစားမႈေတြ ျမန္မာအမ်ဳိးသမီးငယ္ေတြကို တရုတ္ျပည္ေရာင္းစားေနတာေတြ၊ ကေလးစစ္သားကိစၥေတြ လူထုတရပ္လံုး စီးပြားေရးမြဲျပာ က်မႈေပၚထြက္ခဲ့တာေတြကို အားလံုးအသိပါပဲ။ အဲ့ဒီျဖစ္ရပ္ေတြထဲမွာ “ဒီပဲယင္းလုပ္ႀကံသတ္ ျဖတ္မႈႀကီး” နဲ႔ “ေရႊ၀ါေရာင္သံဃာ့အရင္းအခင္း” ေတြကေတာ့ ထင္ရွားတဲ့ ျဖစ္ရပ္ေတြပါပဲ။
လူဆိုတာ တစ္ျခားလူေတြအားလံုးကို လိမ္လည္လို႔ရခ်င္ရမယ္။ ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္ ေတာ့ ဘယ္ေတာ့မွ လိမ္လို႔မရဘူးဆိုတဲ့ စကားရွိပါတယ္။ ဗိုလ္သန္းေရႊဟာ သူယူထားတဲ့ အ ႂကြင္းမဲ့အာဏာရဲ႕ ေမာင္းႏွင္မႈေၾကာင့္ ကမာၻေက်ာ္လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖာက္မႈႀကီးေတြကို က်ဴးလြန္ခဲ့ေပမယ့္ ႀကီးရင့္လာတဲ့ အသက္အရြယ္နဲ႔ သူေမြးထားတဲ့မွင္စာတပည့္ေက်ာ္ေတြဟာ တျဖည္းျဖည္းနဲ႔ အစြယ္တေဖြးေဖြးသရဲ သဘက္ဘီလူးေတြ ျဖစ္လာတာမို႔ တစ္ေန႔ေန႔တစ္ခ်ိန္ ခ်ိန္မွာ သူ႔ကို တန္ျပန္ၿပီး အျပတ္ရွင္းေတာ့မွာ သိလာတာမို႔ ႀကီးက်ယ္စိုးရိမ္ထိပ္လန္႔ေနမွာ အ မွန္ပါပဲ။ ဒါေၾကာင့္ အာဏာရွိစဥ္က ထင္ရာစိုင္းျပဳလုပ္ခဲ့တဲ့ အာဏာရွင္ေတြဟာ ၎တို႔မကြယ္ လြန္မီ အာဏာလက္လြတ္ျဖစ္သြားတဲ့အခါ ဒုကၡအမ်ဳိးမ်ဳိးေတြေတြ႕ တစ္ခ်ဳိ႕ဆိုလွ်င္ အသက္ပါ ေပးရတဲ့အထိ ျဖစ္ခဲ့တာေတြကို ဗိုလ္သန္းေရႊအေသအခ်ာေတြးမိမွာပဲ။
ရိုေမးနီးယားက ေခ်ာင္ဆက္စကူးအစ၊ ခ်ီလီက ပီႏိုေခ်း၊ ပနားမာက ႏိုရီကာ၊ အီရတ္က ဟူစိန္၊ ကေမာၻဒီးယား က ပိုေပါ့၊ အင္ဒိုနီးရွားက ဆူဟာတိုတို႔အလယ္ေနာက္ဆံုး တူနီးရွားသမၼတဘင္အာလီ၊ အီဂ်စ္ သမၼတ မူဘာရက္၊ ယီမင္သမၼတ ဆာေလးတို႔အပါအ၀င္ သူ႔ရဲ႕ကန္႔ကူလက္လွည့္ဆရာႀကီး ဦးေန၀င္းအဆံုး အာဏာရွင္ေဟာင္းေတြရဲ႕ ဘ၀ဇာတ္သိမ္းမလွပပံုေတြကို သူသိေနမွာပါပဲ။ အဲ ဒီပုဂၢဳိလ္ေတြရဲ႕ ဇာတ္သိမ္းခန္းေတြက “ဗိုလ္သန္းေရႊခင္ဗ်ားလည္း အာဏာလက္လြတ္လိုက္ တာနဲ႔ က်ဳပ္တို႔သြားရမယ့္လမ္းကို လိုက္လာခဲ့ရမယ္” လို႔ သူ႔ကို သတိေပးေနတယ္လို႔ သူအ ခိုင္အမာယူဆေနမွာအမွန္ပါပဲ။
ဒါေၾကာင့္ သူ႔ရဲ႕ဆုတ္ကိုင္ထားတဲ့ အႂကြင္းမဲ့အာဏာကို ေအာက္ကတပည့္လက္သား ေတြကို ျဖန္႔ေ၀ေပးဖို႔အတြက္ သူစိတ္ႀကိဳက္ေရးဆြဲထားတဲ့ နာဂစ္ဖြဲ႔စည္းပံုရဲ႕ အတုအေယာင္ ေရြးေကာက္ပြဲကို အျမန္ျပဳလုပ္ၿပီး ျပည္သူလူထုနဲ႔ ကမာၻကို ႏိုင္ငံေရးမ်က္လွည့္ျပလိုက္တာပါ ပဲ။ အားလံုးသိၾကတဲ့အတိုင္းပါပဲ။ ေပၚေပါက္လာမယ့္ အစိုးရသစ္ရာထူးအဆင့္ဆင့္မွာ ထမ္း ရြက္ၾကမယ့္သူေတြကို ဗိုလ္သန္းေရႊဟာ စိတ္ႀကိဳက္တြက္ဆၿပီး ေရႊးခ်ယ္ခဲ့ပါတယ္။
စစ္အာဏာရွင္သက္ဇိုးရွည္ေစလိုသူ အေပါင္းအပါနဲ႔ ေနာက္လိုက္တို႔ ေခတ္
အခု အတုေယာင္ေရြးေကာက္ပြဲလုပ္ၿပီး လႊတ္ေတာ္နဲ႔ အစိုးသစ္ေပၚေပါက္လာပါၿပီ။ သ မၼတသစ္သိန္းစိန္ဟာႏိုင္ငံေရးဆန္တဲ့ မိန္႔ခြန္းေခြၽၿပီးခ်ိန္မွာ ျပည္သူလူထုအတြင္း ရုပ္ျခည္းတံု႔ ျပန္မႈအုပ္စုသံုးမ်ဳိးေပၚထြက္လာခဲ့ပါတယ္။ ေျပာတဲ့အတိုင္း လုပ္ေပးရင္ေတာ့ေကာင္းပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ အေျပာနဲ့လုပ္ရပ္တစ္ထပ္ထည္း က်မက် ေစာင့္ၾကည့္ရဦးမယ္ဆိုတဲ့ အုပ္စု၊ အင္း အေျပာကေတာ့ ေရႊမန္း၊ အကကေတာ့ ခ်ဳိမႈိင္မႈိင္ျဖစ္ေနတာမို႔ …. ရိုးေနပါၿပီဆိုတဲ့ အစိုးရဘာ ေျပာေျပာ ဘာတခုမွမယံုၾကည္တဲ့ သမိုင္းသင္ခန္းစာမ်ားႏွင့္ အုပ္စုနဲ႔၊ အစုိးရကို မိမိတို႔အက်ဳိး စီးပြားလို႔ငွာ ေျမာက္ပင့္ၿပီး အစိုးရခိုင္းသမွ်လိုက္လုပ္ေနတဲ့ “ဘယ္သူေသေသငေတမာရင္ ၿပီးေရာ” ဆိုတဲ့ အုပ္စုေတြပဲျဖစ္ပါတယ္ဗ်ာ။
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရဲ႕သေဘာထားကေတာ့ ရွင္းပါတယ္။ အခုက်င္းပၿပီးသြားတဲ့ ေရြးေကာက္ပြဲကို “ေရြးေကာက္ပြဲရွိတိုင္း ဒီမိုကေရစီရွိတာမဟုတ္ပါဘူး။ ဒီမိုကေရစီမရွိတဲ့ ႏိုင္ငံ ေတြမွာလည္း ေရြးေကာက္ပြဲေတြဆိုတာ ရွိပါတယ္။”
“ေရြးေကာက္ပြဲက်င္းၿပီးရင္ ေရြးေကာက္ပြဲရလဒ္ကို အေကာင္အထည္ေဖၚေပးဖို႔လည္း လိုပါတယ္။ ေရြးေကာက္ပြဲရလဒ္ကို အေကာင္အထည္မေဖၚတာဟာ ထမင္းစားဖိန္၊ ထမင္းပြဲ ျပင္၊ စားပြဲမွာထိုင္ခိုင္းၿပီးမွ မစားရဘူးဆိုၿပီး ထမင္းဟင္းေတြျပန္ၿပီးသိမ္းသြားသလိုပဲ ဧည့္သည္ ေတြကို ေစာ္ကားတဲ့လုပ္ရပ္ပါ။ ၁၉၉၀ ျပည့္ႏွစ္ေရြးေကာက္ပြဲရလဒ္ကို အေကာင္အထည္မေဖၚ ေပးတာဟာ ျပည္သူလူထုတရပ္လံုးကို လိမ္လည္လွည့္ျဖားေစာ္ကားရာေရာက္တယ္။”
“အာဏာပိုင္ေတြဟာ မိမိတို႔သေဘာမက်တဲ့ေရြးေကာက္ပြဲရလဒ္ဆိုရင္ လ်စ္လ်ဴ႐ႈ လိုက္၊ လိုခ်င္တဲ့ရလဒ္ျဖစ္လာႏိုးႏိုး ေရြးေကာက္ပြဲအသစ္ေတြက်င္းပလိုက္နဲ႔ လုပ္ေနမယ္ဆို ရင္ တိုင္းျပည္ရဲ႕ အနာဂတ္နဲ႔ကစားရာေရာက္ပါလိမ့္မယ္။ တိုင္းျပည္ရဲ႕အနာဂတ္ဆိုတာဟာ ကစားရမယ့္အရာမဟုတ္ပါဘူး။ တေလးတစားနဲ႔ ေစာင့္ေရွာက္သြားရမယ့္အရာသာျဖစ္ပါ တယ္။ ဒါေၾကာင့္ ၁၉၉၀ ျပည့္ႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲရလဒ္ကို အေကာင္အထည္မေဖၚဘဲ ေနာက္ ထပ္ေရြးေကာက္ပြဲအသစ္က်င္းပတာကို NLD က လံုး၀လက္မခံပါဘူး။ အျမဲကန္႔ကြက္ပါတယ္။ ကန္႔ကြက္တဲ့အေၾကာင္းက NLD ကို အာဏာမလႊဲလို႔မဟုတ္ပါဘူး။ ျပည္သူလူထုကို မေလးစား လို႔ ေစာ္ကားလို႔ပါဘဲ။” ဟူ၍ ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။
အခုေလာေလာဆယ္ ေပၚထြက္လာတဲ့အစိုးရသစ္ဟာ သက္တမ္းတစ္လသာ ရွိေသး တယ္ဆိုေသာ္လည္း ယခင္နအဖစစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ အာဏာရွင္မ်ားသာ ေဘာဘီခြၽတ္ၿပီး ဆက္ခံ ထားတာေၾကာင့္ သက္တန္း ႏုတယ္လို႔မဆိုႏိုင္ပါဘူး။ အစိုးရသစ္သစ္တန္းအတြင္း လူ႔အခြင့္ အေရးခ်ဳိးေဖာက္မႈေတြ၊ တိုင္းရင္းသားအေရးကိစၥေတြ၊ ႏိုင္ငံေရးအက်ည္းသားကိစၥေတြ စတဲ့ ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရးကိစၥေတြကို ဘာတခုမွ အေကာင္အထည္မေဖၚေပးဘဲ ယခင္ နအဖ စစ္အာဏာရွင္လက္ထက္အတိုင္းပင္ ျပဳမူေဆာင္ရြက္ေနပါတယ္ဗ်ာ။
ၿပီးေတာ့ တိုင္း ျပည္ထူေထာင္ေရးနဲ႔ ႏိုင္ငံေတာ္ရဲ႕ သယံဇာတထုခြဲေရာင္းခ်ေရးေတြကိုလည္း ျပည္သူ႔ဆႏၵကို ဖယ္ထုတ္ထားၿပီး စစ္အုပ္စုႏွင့္ ယင္းတို႔ရဲ႕ အေပါင္းအပါလူတစုကသာ လက္၀ါးႀကီးအုပ္ထား တဲ့ ေပၚလစီ (Exclusionary Policies) ကို က်င့္သံုးလ်က္ရွိေနပါတယ္။
အဲ့ဒီေပၚလစီအရပဲ ဒီမိုကေရစီေရးလုပ္ရွားမႈေတြမွာ ပါတဲ့သူေတြနဲ႔ ပါတီေတြအားလံုးကို ဖယ္ရွားပစ္မွာျဖစ္ပါတယ္။ အဲ့ဒီေပၚလစီအရပဲ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ဘယ္ေသာအခါမွ ဒီမုိကေရစီစနစ္ကို အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေပးမွာမဟုတ္ပါဘူး။ အရပ္သား အေရျခံဳထားတဲ့ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ကိုသာ ခိုင္မာေတာ့ တင္းေရးထက္ သက္စြန္းရွည္ေရးကိုသာ ဆက္လက္အေကာင္အထည္ေဖာ္သြားမွာ ျဖစ္ပါ တယ္။
တိုင္းရင္းသားအေရးကိစၥမ်ားကိုလည္း စစ္အုပ္စုဟာ လက္နက္ကိုင္အၾကမ္းဖက္တဲ့ နည္းနဲ႔သာ ဆက္လက္အေကာင္အထည္ေဖာ္ၿပီး လူထုတရပ္လံုးကို စစ္ကြၽန္ျပဳေရးအတြက္ သာ ဆက္လက္က်င့္သံုးသြားမွာျဖစ္ပါတယ္။
ယခုတိုင္းရင္းသားလက္နုက္ကိုင္ တပ္ဖြဲ႕မ်ားအား အတင္းအဓမၼလက္နက္ျဖဳတ္သိမ္း ရန္အတြက္ နယ္ျခားေစာင့္အသြင္ ေျပာင္းခိုင္းရန္ စစ္မွန္ေသာဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုတည္ ေဆာက္ေရးႏွင့္ ကိုယ္ပိုင္ျပထမ္းခြင့္အတြက္ ႏွစ္ ၆၀ ေက်ာ္ေတာင္းဆိုတုိက္ပြဲ၀င္ေနတဲ့ ကခ်င္ လြတ္လပ္ေရးတပ္မေတာ္ (K.I.A) ရွမ္းျပည္လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္ (SSA) ကရင္အမ်ဳိး သားလြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္ (KNLA) တိုးတက္ေသာ ဗုဒၶဘာသာကရင္အမ်ဳိးသားတပ္မ ေတာ္ (BKBA) ကရင္အမ်ဳိးသားအစည္းအရံုး (KNU) တို႔က ျငင္းဆန္ခဲ့သျဖင့္ စစ္အစိုးရဟာ ထိုးစစ္ဆင္တိုက္ခိုက္ေနတာအားလံုးအသိပင္ျဖစ္ပါတယ္။ ၿပီးေတာ့ စစ္အစုိးရဟာ တိုက္ပြဲျဖစ္ ပြားရာ နယ္ေျမေဒသရွိ အျပစ္မဲ့အရပ္သားမ်ားကို လူသားမိုင္းရွင္းကိရိယာအျဖစ္ အသံုးခ်ေန သလို ေရွ႕တန္းစစ္ဆင္ေရးေတြအတြက္ ေဒသခံျပည္သူမ်ားကို ရိကၡာသည္ယူရန္ ေပၚတာဆြဲ ျခင္း ဆက္ေက်းေကာက္ျခင္း ေဒသခံ အမ်ဳိးသမီးမ်ားကို အတင္းအဓမၼက်င့္ႀကံျခင္းစတာေတြ ကို ျပဳလုပ္လ်က္ရွိပါတယ္။
ေရႊျပည္ေတာ္ ေမွ်ာ္တိုင္းေ၀းဆဲ
လက္ရွိအေျခအေနမွာ အရပ္သားအေရျခံဳ စစ္အစိုးရဟာ တိုင္းျပည္ကို အသြင္တစ္မ်ဳိး နဲ႔ ပါတီစံုဆိုင္းဘုတ္တပ္ၿပီး ဆက္လက္အုပ္ခ်ဳပ္ေနပါတယ္။ အစိုးရသစ္ဟာ လက္နက္တပ္အင္ အားနဲ႔ ႏိုင္ငံေတာ္သဘာ၀သယံဇာတ အရင္းအျမစ္ေရာင္းခ်ရာမွ ရရွိထားတဲ့ ျပည္သူ႔ဘ႑ာ ေငြေတြ ကုေဋကုဋာကို ပိုင္ဆိုင္ထားပါတယ္။
ဒါ့ေၾကာင့္ စစ္အာဏာရွင္အုပ္စုေတြနဲ႔ သူတို႔ကို ဆန္႔က်င္တိုက္ပြဲ၀င္ေနတဲ့ ဒီမုိကေရစီ ေရးလုပ္ရွားေနတဲ့ အင္အားစုႏွစ္ခုၾကား ခ်ိန္ခြင္လွ်ာဟာ မညီမမွ်ျဖစ္ေနတာမို႔ စစ္မွန္တဲ့ ေတြ႔ ဆံုေဆြးေႏြးပြဲတစ္ခုေပၚေပါက္လာေရးဆိုတာ လက္ေတြ႕မွာ မျဖစ္ႏိုင္ပါဘူး။ ကမာၻ႕သမိုင္းမွာ အင္အားေကာင္းေနတဲ့ အဓမၼ၀ါဒီေတြဟာ အင္အားနည္းသူေတြနဲ႔ ဘယ္ေသာအခါမွ ေတြ႔ဆံု ေဆြးေႏြးေရးကို လုပ္ေလ့မရွိပါဘူး။
တကယ္ေတာ့ စစ္မွန္တဲ့ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးပြဲတစ္ခု ေပၚေပါက္လာေရးအတြက္ မရွိမျဖစ္ လိုအပ္တဲ့အရာက အင္အားစုႏွစ္ခုၾကား အားခ်င္းညီမွ်တဲ့ အေျခအေန (Equilibrium) တရပ္ ျဖစ္ေအာင္ အင္အားနည္းတဲ့ဘက္က အင္အားရွိေအာင္ မျဖစ္မေနႀကိဳးစားရမွာပဲ ဒါကလြဲၿပီး ေရြးစရာမွတစ္ပါး။ အျခားမရွိပါ။ စိတ္ကူးယဥ္လို႔မရသလို တေၾကာ္ေၾကာ္ေအာ္ေနလို႔လည္း မရ ပါဘူး။ တဖက္က ေပးမွယူမယ္ဆိုရင္လည္း ဒီတစ္သက္ ဘယ္ေတာ့မွ ရမွာမဟုတ္ေတာ့ပါဘူး။ တိုက္ယူရမွ ရပါလိမ့္မယ္။
ဒါေၾကာင့္ က်ေနာ္တို႔ႏိုင္ငံမွာ စစ္မွန္တဲ့ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးေရး ေပၚထြန္းလာဖို႔အတြက္ ဒီ မိုကေရစီအင္အားစုေတြဟာ ႏိုင္ငံတကာရဲ႕ အားေပးကူညီမႈေတြ၊ ျပည္သူလူထုရဲ႕ ေထာက္ ခံမႈေေတြကို အျပည့္အ၀ရ ယူၿပီး လူထုေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္အတူ ပူး ေပါင္းၿပီး စြန္လြတ္စြန္႔စားကာအသက္ေခြၽးမ်ား ရင္းႏွီးေပးဆပ္ၿပီး စစ္အာဏာရွင္စနစ္ ျပဳတ္က် သြားေရးကို ဆန္႔က်င္ တိုက္ပြဲ၀င္သြားရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ယေန႔အခ်ိန္အခါဟာ က်ေနာ္တို႔ တိုင္းျပည္အနာဂတ္အ တြက္အေရးႀကီး ေသာအခ်ိန္အခါမို႔ စစ္အာဏာရွင္ေတြ လုပ္သမွ်ကို ဒီအတိုင္း ေခါင္းငုတ္ မခံဘဲ ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံေတာ္ တည္ေဆာက္ေရးအတြက္ မိမိတို႔ရဲ႕ သမိုင္းေပးတာ၀န္ကို တာ၀န္ ရွိရွိ တာ၀န္သိသိေက်ပြန္စြာ ထမ္းေဆာင္ၾကရမွာ ျဖစ္ပါေၾကာင္း တင္ျပလိုက္ရပါတယ္ ခင္ဗ်ား။
၂၅ - ၆ -၂၀၁၁
http://moemaka.com/index.php?option=com_content&task=view&id=9273&Itemid=1

ျမန္မာအစိုးရရဲ႕ ေဒၚစုကို သတိေပးခ်က္ မက္ကိန္း စိုးရိမ္

ဗုဒၶဟူး, 29 ဇြန္ 2011
By ဦးသားၫြန္႔ဦး

အမ်ဳိးသား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (NLD) ပါတီဟာ တရား၀င္ ႏုိင္ငံေရးပါတီတခု မဟုတ္ေတာ့တာေၾကာင့္ ႏုိင္ငံေရး လႈပ္ရွားမႈေတြကုိ ရပ္ဖို႔ ျမန္မာအစုိးရသစ္က သတိေပးလုိက္ပါတယ္။ အခုလိုမ်ဳိး ျမန္မာအစုိးရ အေနနဲ႔ အမ်ဳိးသား ဒီမုိကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္၊ ျမန္မာ့ဒီမုိကေရစီ ေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္တို႔ရဲ႕ ႏုိင္ငံေရး လႈပ္ရွားမႈေတြကုိ တားျမစ္ ပိတ္ပင္တာဟာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရဲ႕ ႏုိင္ငံေရး လုပ္ေဆာင္ခြင့္၊ လႈပ္ရွားခြင့္ေတြကို ဟန္႔တား ခ်ဳိးေဖာက္တာ ျဖစ္တယ္လို႔ ဗြီအိုေအ ျမန္မာပုိင္းနဲ႔ ဆက္သြယ္ ေမးျမန္းခန္းမွာ အရီဇိုးနားျပည္နယ္ အထက္လႊတ္ေတာ္အမတ္ ဂၽြန္မက္ကိန္း (John McCain) က ေ၀ဖန္ ျပစ္တင္လိုက္ပါတယ္။ ျမန္မာအစိုးရရဲ႕ ဒီလုပ္ရပ္ေၾကာင့္ ျမန္မာ၊ အေမရိကန္ ဆက္ဆံေရး ျပန္လည္ ေကာင္းမြန္ဖုိ႔ အတြက္လည္း ထိခုိက္ေစလိမ့္မယ္လုိ႔ သတိေပးလုိက္ပါတယ္။ အျပည့္အစုံကုိ ကုိသားၫြန္႔ဦးက တင္ျပေပးထားပါတယ္။

ျမန္မာႏုိင္ငံကို မၾကာခင္က သြားေရာက္ၿပီး ျမန္မာအာဏာပိုင္ေတြကုိေရာ ျမန္မာ့ဒီမုိကေရစီ အတုိက္အခံေတြကိုပါ ေတြ႕ဆုံခဲ့တဲ့၊ အေမရိကန္ ႏုိင္ငံေရးမွာ ၾသဇာႀကီးတဲ့ အထက္လႊတ္ေတာ္အမတ္ ဂၽြန္မက္ကိန္းက အခုလို ဒီသတင္းၾကားရတဲ့အတြက္ သူ႔အေနနဲ႔ အေတာ္ေလး စိတ္ပ်က္လက္ပ်က္ ျဖစ္မိတယ္လို႔ ဗြီအိုေအ ျမန္မာပုိင္းကုိ ေျပာပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ေတာ့ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အေနနဲ႔ မၾကာခင္ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္း ခရီးစဥ္ထြက္ဖို႔ ရွိတာမို႔ ဒီအေပၚမွာ ခ်ဳပ္ခ်ယ္ ကန္႔သတ္မႈေတြ ျဖစ္လာမွာကို မစၥတာ မက္ကိန္းက စိုးရိမ္တဲ့အေၾကာင္း ေျပာပါတယ္။

“ဥပေဒ ခ်ဳိးေဖာက္မႈ မရွိတဲ့ တရား၀င္ ႏုိင္ငံေရးပါတီ တရပ္ကုိ ႏုိင္ငံေရး လႈပ္ရွားမႈေတြ မလုပ္ဖို႔ အစုိးရက အခုလို သတိေပး ေျပာဆုိတာ ၾကားရတဲ့အတြက္ အေတာ္ေလး စိတ္ပ်က္လက္ပ်က္ ျဖစ္မိပါတယ္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရဲ႕ လာမယ့္ ခရီးစဥ္အတြက္ သူ႔ရဲ႕ ႏုိင္ငံေရး လုပ္ေဆာင္ခြင့္၊ လႈပ္ရွားခြင့္ကုိ ကန္႔သတ္တာမ်ဳိး ျဖစ္ေနတာအတြက္ အေတာ္ေလးလည္း စိတ္အေႏွာင့္အယွက္ ျဖစ္ရပါတယ္။”

အထူးသျဖင့္ေတာ့ ဒီခရီးစဥ္ အတြင္းမွာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရဲ႕ လုံၿခဳံေရးအတြက္ သူ႔အေနနဲ႔ စုိးရိမ္မိတယ္လို႔ ဆုိပါတယ္။ ၂၀၀၃ ခုႏွစ္ ဒီပဲယင္းမွာ ျဖစ္ခဲ့တဲ့ အျဖစ္အပ်က္မ်ဳိး ထပ္ၿပီးေတာ့ မျဖစ္ေစဖုိ႔ကိုလည္း ေမွ်ာ္လင့္တယ္လို႔ ေျပာဆုိသလိုပဲ လာမယ့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရဲ႕ ခရီးစဥ္ဟာ ျမန္မာအစိုးရ အေပၚမွာ စမ္းသပ္မႈတခု ျဖစ္ေစလိမ့္မယ္လို႔လည္း သတိေပးပါတယ္။

“အင္မတန္ စိုးရိမ္မိပါတယ္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အေနနဲ႔ တုိင္းျပည္အတြင္းကို မၾကာခင္ ခရီးသြားလာဖုိ႔ ျပင္ေနတာ သတိထားရပါတယ္။ ၂၀၀၃ ခုႏွစ္တုန္းကလုိ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကုိ တုိက္ခုိက္တာမ်ဳိး ထပ္မျဖစ္လာေစဖုိ႔ ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္။ အဲဒီတုန္းက ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို ေထာက္ခံသူ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား သတ္ျဖတ္ခံခဲ့ရပါတယ္။”

အမ်ဳိးသား ဒီမုိကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္နဲ႔ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္တုိ႔ရဲ႕ ႏုိင္ငံေရး ေဆာင္ရြက္ခြင့္ေတြကို တားျမစ္တာဟာ တဘက္မွာ ျမန္မာအစုိးရနဲ႔ အေမရိကန္ အပါအ၀င္ ႏုိင္ငံတကာနဲ႔ ဆက္ဆံေရး တုိးတက္ ေကာင္းမြန္ေအာင္ ႀကိဳးပမ္းေနတဲ့ အပုိင္းကုိလည္း ထိခုိက္စရာ ရွိႏုိင္တယ္လို႔ မစၥတာ မက္ကိန္းက ေျပာသြားပါတယ္။

“က်ေနာ္ အဲဒီမွာ ရွိေနတုန္းက အစုိးရအေနနဲ႔ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုနဲ႔ ေဒသတြင္း အျခားႏုိင္ငံေတြနဲ႔ ဆက္ဆံေရး တုိးတက္ ေကာင္းမြန္လာေအာင္ ႀကိဳးပမ္းတာမ်ဳိးေတြ ေတြ႕ခဲ့ရပါတယ္။ အခု ဒီျဖစ္ရပ္ကေတာ့ ဒီႀကိဳးပမ္းမႈေတြအတြက္ ထိခုိက္ေစတယ္လို႔ ျမင္ပါတယ္။”

တကယ္လုိ႔သာ အမ်ဳိးသား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္နဲ႔ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို အေရးယူလာမယ္၊ ဖိႏွိပ္လာမယ္ ဆုိရင္ေတာ့ ႏုိင္ငံတကာ အေနနဲ႔ အေရးယူ တုံ႔ျပန္ရလိမ့္မယ္လို႔လည္း အထက္လႊတ္ေတာ္အမတ္ မက္ကိန္းက ေျပာပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ ေဒသတြင္း ႏုိင္ငံေတြက ပုိၿပီး တင္းတင္းက်ပ္က်ပ္ ကုိင္တြယ္သင့္တယ္လို႔ ဆုိပါတယ္။

“ေဒသတြင္းႏိုင္ငံေတြ အေနနဲ႔ ပိုၿပီး တင္းတင္းက်ပ္က်ပ္ ကိုင္တြယ္သင့္ပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ေတာ့ လာမယ့္ ၂၀၁၄ မွာ ျမန္မာႏိုင္ငံကို အာဆီယံ အလွည့္က် ဥကၠ႒ ေပးသင့္၊ မေပးသင့္ ဆိုတာကို အေသအခ်ာ စဥ္းစားသံုးသပ္ဖို႔ လိုပါလိမ့္မယ္။ ျမန္မာလူထုရဲ႕ အေျခခံ ရပိုင္ခြင့္ေတြကို ခြင့္ျပဳေပးဖို႔ အစိုးရကို ဖိအားေပးဖို႔အတြက္ တျခားအေရး ေဆာင္ရြက္မႈေတြလည္း လုပ္သင့္ပါတယ္။”

မစၥတာ မက္ကိန္းဟာ ၿပီးခဲ့တဲ့လဆန္း အတြင္းကပဲ ျမန္မာႏိုင္ငံကို သြားေရာက္ၿပီး ေနျပည္ေတာ္မွာ ျမန္မာအာဏာပိုင္ေတြနဲ႔ ေတြ႕ဆံုသလို ရန္ကုန္မွာလည္း အမ်ဳိးသား ဒီမိုကေရစီ အဖဲြ႕ခ်ဳပ္ ႐ံုးခ်ဳပ္အထိ သြားေရာက္ၿပီး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အပါအ၀င္ အျခား တက္ႂကြလႈပ္ရွားသူ အေတာ္မ်ားမ်ားနဲ႔ ေတြ႕ဆံုခဲ့ပါတယ္။ သူ႕အေနနဲ႔ေတာ့ ျမန္မာအစိုးရ အေနနဲ႔ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးပုိင္းမွာ ကနဦးအဆင့္ အေနနဲ႔ ICRC အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ၾကက္ေျခနီ အသင္းကို ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသားေတြနဲ႔ ေတြ႕ဆုံခြင့္ေပးၿပီး ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသား အားလံုးကို အျမန္ဆံုး လႊတ္ေပးဖို႔ ျမန္မာအစိုးရကို ေတာင္းဆိုခဲ့တယ္လို႔ သိရပါတယ္။
http://www.voanews.com/burmese/news/nld-dassk-john-mccain-124716729.html

ျမန္မာျပည္အတြက္ အေျပာင္းအလဲ ေလေျပလား

Jတူနီးရွား၊ အီဂ်စ္၊ လစ္ဗ်ား၊ ယီမင္၊ ဆီးရီးယား အာရပ္ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ တႏိုင္ငံၿပီးတႏိုင္ငံ ေႏြဦးေပါက္သစ္က ရွင္သန္ေပါက္ဖြားလာခဲ့ရာ ႏိုင္ငံေရး အံုႂကြမႈဆိုင္ရာ ဒိုမီႏိုသီအိုရီ အသစ္တရပ္သဖြယ္ ေပၚထြက္လာသည္။ ယခု မၿငိမ္မသက္မႈမ်ားႏွင့္ ေတာ္လွန္ေရးမ်ားက အာရပ္ကမၻာ သက္သက္မွ်သာေလာဟု ေမးခြန္းထုတ္စရာ ရွိေနသည္။ အေမရိကန္ အထက္လႊတ္ေတာ္အမတ္ ဂၽြန္မက္ကိန္း မၾကာေသးမီက ျမန္မာျပည္ခရီးစဥ္အတြင္း ေျပာခဲ့သလို "အေျပာင္းအလဲ ေလေျပ" က ျမန္မာႏိုင္ငံ ေတာင္တန္းႏွင့္ ေျမျပန္႔ေဒသမ်ားသို႔ တိုက္ခတ္လာေလမည္
 ေလာဟုလည္း ေစာေၾကာဖြယ္ ရွိေနသည္။

အျပင္ပန္းၾကည့္လွ်င္ပင္ ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ အစိုးရမ်ား ၿပိဳက်လုတည္းတည္းျဖစ္ေနသည့္ အာရပ္ႏိုင္ငံမ်ားအၾကားတြင္ တူညီသည့္ လူမႈေရး ၾကန္အင္လကၡဏာမ်ား ရွိေနၾကသည္။ လူမႈေရးအရ တန္းတူညီမွ် မရွိမႈမွသည္ အလုပ္လက္မဲ့ႏႈန္း ဆိုးရြားစြာ ရွိေနျခင္း၊ လူအမ်ား အလုပ္လက္မဲ့ျဖစ္ေနရျခင္း အေျခအေနမ်ားလည္း တူညီေနၾကသည္။

အက်ယ္အျပန္႔ ျဖစ္ေနသည့္ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈမ်ား၊
အျပင္ပန္းၾကည့္လွ်င္ပင္ ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ အစိုးရမ်ား ၿပိဳက်လုတည္းတည္း ျဖစ္ေန
သည့္ အာရပ္ႏိုင္ငံမ်ား အၾကားတြင္ တူညီသည့္ လူမႈေရး ၾကန္အင္ လကၡဏာ မ်ား ရွိေနၾကသည္။ လူမႈေရးအရ တန္းတူ ညီမွ် မရွိမႈမွသည္ အလုပ္လက္မဲ့ႏႈန္း ဆိုးရြားစြာ ရွိေနျခင္း၊ လူအမ်ား အလုပ္ လက္မဲ့ ျဖစ္ေနရျခင္း အေျခအေနမ်ား လည္း တူညီေနၾကသည္။

လူနည္းစုလူတစုကသာ စံစားေနသည့္ အေျခအေနမ်ားလည္း တူညီ ေနျပန္သည္။ ကိုလံဘီယာ တကၠသိုလ္မွ ပါေမာကၡ
ဂ်က္ဖရီ ဆက္ Jeffery Sachs ၏ အဆိုအရ အေရွ႕အလယ္ပိုင္း ႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ အာဖရိကေျမာက္ဖ်ား
 ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ လူငယ္မ်ားအၾကား အလုပ္လက္မဲ့ျဖစ္မႈႏႈန္းက ၃ဝ % မွ် ရွိေနသည္။ ဤကိန္းဂဏန္းက သီးျခား
လြတ္လပ္သည့္ ေလ့လာမႈမ်ားက ေဖာ္ျပေနသည့္
 ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အလုပ္လက္မဲ့ ျဖစ္မႈႏႈန္းႏွင့္ အလားတူနီးပါး
 ျဖစ္ေနသည္။

ေဖေဖာ္ဝါရီလ အေစာပိုင္းတြင္ ထုတ္ေဝခဲ့သည့္ သည္ အီေကာေနာမစ္ The Economist သတင္းစာပါ “ ရႉးဖိနပ္ျဖင့္
 ေပါက္သူမ်ား ညႊန္းကိန္း" Shoe-throwers Index ၌ အာရပ္ေႏြဦး၏ ေလရူးဒဏ္ကို ျပင္းထန္စြာ ရင္ဆိုင္ေနၾကရ
သည့္ အေရွ႕အလယ္ပိုင္းႏွင့္ အာဖရိကေျမာက္ဖ်ား ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ အစိုးရ၏ အကဲဆတ္ ထိရွလြယ္မႈ ညႊန္းကိန္းကို တြက္ခ်က္ ေဖာ္ျပထားခဲ့သည္။ ဖိနပ္ျဖင့္ေပါက္ျခင္းမွာ ဤေဒသအတြင္း ယဥ္ေက်းမႈအရ မေက်နပ္ ျဖစ္လြန္းမႈေၾကာင့္ ဆန္႔က်င္ တုံ႔ျပန္ၾကပံုကို ဆိုလိုျခင္း ျဖစ္သည္။ ဤညႊန္းကိန္း မိုဒယ္တြင္ စံ ၇ ခ်က္ျဖင့္ တိုင္းတာျခင္း ျဖစ္သည္။ အစိုးရမ်ား အာဏာဆက္တိုက္ၿမဲေနမႈ သက္တမ္းကာလမွသည္၊ အသက္ ၂၅ ႏွစ္ေအာက္ လူငယ္မ်ား၏ လူဦးေရ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈႏွင့္ သတင္းစာ လြတ္လပ္ခြင့္ ကင္းမဲ့ေနျခင္း၊ ဒီမိုကေရစီ အခြင့္အေရးမ်ား ကင္းမဲ့
 ေနျခင္း အပါအဝင္ လူမႈေရးအရ ထိခိုက္နစ္နာမႈ ေဒတာ အခ်က္အလက္မ်ားလည္း ထည့္သြင္း၍ ညႊန္းကိန္းအျဖစ္ တြက္ခ်က္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။
 
unrest-1
ဆီးရီးယားသမၼတကို ေထာက္ခံသည့္အေနျဖင့္ ေထာင္ေပါင္း ဆယ္ဂဏန္းခ်ီရွိသည့္ ျပည္သူမ်ား Damascus ၿမိဳ႕ရွိ Omeyyades ရင္ျပတြင္ စု႐ံုးေနၾကသည္ကို ဇြန္လ ၂၁ ရက္ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္၊ အဂၤါေန႔တြင္ ေတြ႔ရွိရစဥ္ (ဓာတ္ပံု - AFP)။ မၿငိမ္သက္မႈမ်ား အဆံုးသတ္ေရးအတြက္ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးပဲြ ေခၚယူရန္ ေတာင္းဆိုၿပီး ေနာက္တရက္တြင္ သမၼတက အေထြေထြ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အမိန္႔ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။
ဤညႊန္းကိန္း မိုဒယ္က အာရပ္ကမၻာတြင္ အံုႂကြမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚလာမည့္ အေျခအေနကို ႀကိဳတင္ေဟာကိန္းထုတ္ရာ၌ အတန္အသင့္ မွန္ကန္ေနခဲ့သည္။ အာရပ္ေႏြဦး လူထုလႈပ္ရွားမႈမ်ား စတင္ျမစ္ဖ်ားခံရာ အီဂ်စ္ႏိုင္ငံတြင္လည္း ဤညႊန္းကိန္းမ်ားက တသမတ္တည္း ေဖာ္ျပေနသည္။ မည္သို႔ပင္ ဆိုေစကာမူ သူပုန္ထမႈမ်ား ျဖစ္လာမည္၊ မျဖစ္လာမည္ကို အေကာင္းဆံုး ၾကိဳတင္ေဟာကိန္းထုတ္ရန္  ပံုေသနည္းတခု မဟုတ္ေသာ္လည္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ညႊန္းကိန္း အခ်က္အလက္မ်ားအေပၚ ေလ့လာခ်က္ကလည္း ထိရွအလြယ္ဆံုး ႏိုင္ငံ ၁၈ ႏုိင္ငံတြင္ တတိယေျမာက္ ထိရွလြယ္မႈ အျဖစ္ဆံုး ႏိုင္ငံတခု ျဖစ္ေနျပန္သည္။ ယီမင္ႏွင့္ ဆူဒန္ၿပီးလွ်င္ ျမန္မာလိုက္ေနသည္။ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ ဇယားတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အပါအဝင္ညႊန္းကိန္းမ်ားကို ႏိႈင္းယွဥ္ေဖာ္ျပထားပါသည္။

ႏိုင္ငံအမည္ အစိုးရ၏ အကဲဆတ္ ထိရွလြယ္မႈ ညႊန္းကိန္း (Vulnerability of government)
ယီမင္ ၉ဝ. ၇
ျမန္မာ ၈ဝ. ၅
Libya ၇၈. ၁
အီဂ်စ္ ၇၄. ၇
ဆီးရီးယား ၇၂. ၉
အယ္လ္ဂ်ီးရီးယား ၆၉. ၅
ေဆာ္ဒီအာေရဗ် ၆၁. ၂
ဘာရိန္း ၅၃. ၃
တူနီးရွား ၅၂. ၃

ျမန္မာႏိုင္ငံမွလြဲ၍ က်န္ႏိုင္ငံမ်ား၏ ေဒတာမ်ားကို The Economist မဂၢဇင္းက စုေဆာင္းထားျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ဤညႊန္းကိန္းမ်ားသည္ အစိုးရအေျပာင္းအလဲ မျဖစ္မီ ႏိုင္ငံ၏ အေျခအေနျပကိန္းမ်ား ျဖစ္ပါသည္။ ညႊန္းကိန္း ၁ဝဝ မွာ အကဲဆတ္ ထိရွလြယ္မႈအျမင့္မားဆံုး အဆင့္ ျဖစ္ပါသည္။

ေသနတ္၊ မဲျပားႏွင့္ ကိုယ္ပိုင္ဝိေသသ လကၡဏာ

အာရပ္ကမၻာမွ အျဖစ္အပ်က္မ်ားကို နားလည္ေအာင္ဆိုလွ်င္ အေရးပါလွသည့္ အစိတ္အပိုင္း ၃ ခ်က္ကို ထည့္သြင္း စဥ္းစားရန္ လိုပါသည္။ စစ္ေရး၊ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားႏွင့္ ကိုယ္ပိုင္ဝိေသသလကၡဏာ အေၾကာင္းတို႔ပင္ ျဖစ္သည္။ ဤ အေၾကာင္း ၃ ခ်က္ကို ျပင္ပအင္အားစုမ်ားက အၾကီးအက်ယ္ လႊမ္းမိုးသက္ေရာက္မႈ မရွိသေလာက္ ရွားပါးခဲ့ၿပီး၊ ဤ ၃ ခ်က္ကသာ ရာဘတ္ Rabat မွသည္ မတ္စ္ကက္ Muscat အထိ ေခါင္းေဆာင္မႈ၏ အနာဂတ္ အေျပာင္းအလဲအေပၚ လႊမ္းမိုးဆံုးျဖတ္ခဲ့ၾကသည္။

ဟူစနီ မူဘာရက္၏ အီဂ်စ္က အစဥ္သျဖင့္ဆိုသလို အေရးေပၚေနသည့္ ႏိုင္ငံေတာ္တခုဟု ယူဆႏိုင္သည္။ အံ့ၾသဖြယ္ မဟုတ္သည့္အခ်က္မွာ ႏိုင္ငံ၏ အရပ္သားေခါင္းေဆာင္မႈကလည္း လံုၿခံဳေရးက႑မွ ေခါင္းေဆာင္မ်ားမ်ားႏွင့္ နီးကပ္စြာ အလုပ္လုပ္ခဲ့ၾကၿပီး၊ ႏိုင္ငံ၏ ပိုေနၿမဲ က်ားေနၿမဲ အေျခအေနကို ႏွစ္ေပါင္း ၃ဝ မွ် ထိန္းထားခဲ့ၾကပါသည္။ မူဘာရက္၏ အမ်ဳိးသား ဒီမိုကရက္တစ္ ပါတီက ၿပီးခဲ့သည့္ မၾကာေသးခင္ကာလ၊ ၿပီးခဲ့သည့္ ေဖေဖာ္ဝါရီလတြင္ မျဖဳတ္ခ်ခံရခ်ိန္ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားအထိ မဲမ်ား၏ ၈၉ % ကို ရယူထားႏိုင္ခဲ့ၾကသည္။

သိသာထင္ရွားသည့္ အခ်က္မွာ ႏိႈင္းယွဥ္ခ်က္ အရဆိုလွ်င္
မူဘာရက္၏ အမ်ဳိးသား ဒီမိုကရက္တစ္ ပါတီက ၿပီးခဲ့သည့္ မၾကာေသးခင္ ကာလ၊ ၿပီးခဲ့သည့္
 ေဖေဖာ္ဝါရီလတြင္ မျဖဳတ္ခ် ခံရခ်ိန္

 ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားအထိ မဲမ်ား၏ ၈၉ % ကို ရယူထားႏိုင္ခဲ့ၾကသည္။
အီဂ်စ္ႏိုင္ငံက ပံုသြင္းရယူထားသည့္ ဖန္တီးပံုရိပ္အရ
 ျဖစ္ေပၚေနသည္ဟု ဆိုလွ်င္ျဖစ္ေစ တိုင္းရင္းသား လူမ်ဳိးအရ တမ်ဳိးတည္းဟု ဆိုႏိုင္သည့္ ႏိုင္ငံျဖစ္သည္။၂ဝဝ၆ ခုႏွစ္ သန္းေခါင္စာရင္းအရဆိုလွ်င္ ၉၉.၆ % ေသာ သူမ်ားက သူတို႔ကုိယ္သူတို႔ အီဂ်စ္လူမ်ဳိးဟု ေဖာ္ျပခဲ့ၾကသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ေရရွည္ျဖစ္ေနသည့္ စီးပြားေရးႏွင့္ အလုပ္သမား ျပႆနာမ်ားက ၂ဝ၁၁ ခုႏွစ္ အေစာပိုင္းတြင္ မူဘာရက္ကို ျဖဳတ္ခ်ခဲ့ၾကသည္။ လူဦးေရ သန္း ၄ဝ ရွိၿပီး စိတ္ပ်က္ေဒါသထြက္ေနသည့္ အီဂ်စ္ လူငယ္မ်ားက ေရွ႕တန္း ထြက္လာၾကသည္။

၎ကဲ့သို႔ အက်အရႈံးက ကိုင္႐ိုအစိုးရႏွင့္ နီးကပ္စြာ ဆက္ဆံခဲ့ေသာ ဝါရွင္တန္ထံမွ အေထာက္အပံ့မ်ား ေနာက္ဆံုး မရရွိေတာ့ျခင္းက အနည္းငယ္ေတာ့ သက္ဆိုင္သည္။ မူဘာရက္ အာဏာမွ ဆင္းသြားရၿပီ ျဖစ္ေသာ္လည္း၊ စစ္တပ္က အီဂ်စ္ႏိုင္ငံေရးတြင္ အေရးပါေနဆဲျဖစ္သည္။ လက္ရွိ အိမ္ေစာင့္အစိုးရက ေရြးေကာက္ပြဲေနာက္ပိုင္းကာလ အီဂ်စ္ အေျပာင္းအလဲမ်ား အတြက္ အဓိကက်သည့္ အခန္းက႑တြင္ ရွိေနဆဲ ျဖစ္သည္။ 

ထိုအခ်ိန္တြင္ အီဂ်စ္ႏိုင္ငံ အေနာက္ပိုင္းရွိ လစ္ဗ်ား၌ ၁၉၆၉ ခုႏွစ္ကတည္းက မူမာ ဂဒါဖီ၏ ပုဂၢိဳလ္ေရး ပံုရိပ္က လႊမ္းမိုးထားခဲ့သည္။ ဗိုလ္မႉးၾကီးအုပ္ခ်ဳပ္သည့္ ၎ႏိုင္ငံတြင္ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား ရပ္တည္ခြင့္မရွိဘဲ၊ အင္အားအရ အာဏာ ခ်ိန္ခြင္လွ်ာကို ျငင္သာစြာ ထိန္းညိႇၾကသည့္ နည္းမ်ားႏွင့္ ဖိႏွိပ္မႈမ်ား၊ လူမ်ဳိးႏြယ္စု ၾသဇာျဖင့္ ခ်ိန္ညိႇထားမႈမ်ား အေပၚသာ မွီခိုရပ္တည္ေနခဲ့ၾကသည္။ စစ္တပ္အတြင္း ညီညြတ္ေရး ၿပိဳကြဲသြားျခင္းႏွင့္ ဂဒါဖီအစိုးရ အေပၚ ျခိမ္းေျခာက္ေနသည့္ ညြန္႔ေပါင္းအဖြဲ႔၏ အင္အားခိုင္မာၾကီးထြားလာမႈ၊ သူတို႔ကိုယ္သူတို႔ မည္သို႔ ဝိေသသ လကၡဏာ ဖြင့္ဆိုသည္ဆိုသည့္ အခ်က္မ်ားအေပၚ အမ်ားက အေလးေပး ေျပာဆိုေနၾကသည္။

အစိုးရတပ္မ်ားက အလ်င္အျမန္ လက္နက္ခ် ပူးေပါင္းလာသည့္အတြက္ အေျပာင္းအလဲႏွင့္ လြတ္လပ္ေရးလႈပ္ရွားမႈ အျမန္ေပၚေပါက္လာရပံုကို လစ္ဗ်ားႏိုင္ငံ အေရွ႕ပိုင္းရွိ ဘင္ဂါဇီ ခုခံေရးသူပုန္အုပ္စုမ်ားက ရႈျမင္ၾကသည္။ ထို႔အျပင္ လာမည့္ရက္မ်ားတြင္ ေနာက္ထပ္လာ၍ လက္နက္ခ်ဦးမည္ဟု ေကာလာဟလမ်ားလည္း ေန႔စဥ္ႏွင့္အမွ် ထြက္ေပၚေနေသးသည္။ “ လစ္ဗ်ားႏိုင္ငံရွိ လူမ်ဳိးႏြယ္စု၊ အစၥလာမ္ဝါဒႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္ ” Tribe, Islam and State in Libya အမည္ရွိ စာအုပ္ေရးသား သူ ဖာရာ့ခ်္ နာဂ်င္းမ္ Faraj Najem စကားႏွင့္ဆိုရလွ်င္ စစ္ပြဲႏႊဲေနၾကသည့္ လူမ်ဳိးႏြယ္စုမ်ား Warfalla tribe က ႏိုင္ငံ၏ သူပုန္မ်ား ထိန္းခ်ဳပ္ထားသည့္ အေရွ႕ပိုင္းေဒသခံ ျပည္သူမ်ားျဖစ္ၿပီး၊
 ႏိုင္ငံေရးအရ ၾသဇာၾကီးမားၾကသူမ်ားလည္း ျဖစ္သည္။ ဤစစ္ႏႊဲေနသည့္ လူမ်ဳိးစုအုပ္စုမ်ားက အတိုက္အခံမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းခဲ့ၾကေသာ္လည္း၊ အျခား လူမ်ဳိးႏြယ္စုမ်ားျဖစ္သည့္ တူအာရက္၊ ဟာေဆာနာႏွင့္ မီဆူရာတာ Tuareg, Hasawna and Misurata တို႔က ကဒါဖီအုပ္ခ်ဳပ္ေရး တည္ၿမဲေရးအတြက္ ပူးေပါင္းေနၾကဆဲျဖစ္သည္။

လူမ်ဳိးႏြယ္စု ပဋိပကၡမ်ား၏ အႏၲရာယ္ၾကီးလွသည့္အေျခအေနတြင္ ယခုေတာ့ ဂဒါဖီလံုၿခံဳေရး တပ္ဖြဲ႔မ်ားႏွင့္ လက္တြဲ
 ေဆာင္ရြက္ေနၾကေသာ၊ ဂဒါဖီ၏ လူနည္းစု အခြင့္ထူးခံမ်ားႏွင့္ နီးစပ္ေသာ မာဂါရီဟာ Magariha လူမ်ဳိးႏြယ္စုမ်ား အေပၚ အခ်ဳိ႕က ေမးခြန္းထုတ္ ေမွ်ာ္လင့္ေနၾကသည္။ ဂဒါဖီ အုပ္စုအတြင္း အာဏာသိမ္းမႈမ်ား ျဖစ္လာေလမည္
 ေလာဟု ေစာေၾကာေနၾကသည္။ ဒီမိုကေရစီအေၾကာင္း ေျပာဆိုေဆြးေႏြးေနမႈမ်ား ရွိႏိုင္ေသာ္လည္း၊ အင္အားၾကီးသည့္ ဒီမိုကေရစီ လႈပ္ရွားမႈအတြင္း၌ပင္ ဝိေသသလကၡဏာႏွင့္ ရပိုင္ခြင့္ အခြင့္အေရးကိစၥမ်ားကလည္း က႑ၾကီးၾကီး ေနရာယူထားႏိုင္ေသးသည္။ 

ျမန္မာစစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္မ်ား၏ အေၾကာက္တရား အေပၚ
ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္လည္း အတိုက္အခံ အဖြဲ႔ အစည္း အမ်ားအျပား ရွိေနၾကသည္ႏွင့္ အညီ၊ မတူ ကြဲျပားမႈမ်ား ရွိေနေသာ္လည္း ညီညြတ္ေရးကို တည္ေဆာက္ၾကဖို႔ အေရးႀကီး ေနသည္။ ျမန္မာ့ တပ္မေတာ္ အတြင္းရွိ အရာရွိ အုပ္စုမ်ားက ၎တို႔က အမ်ဳိးသား လံုၿခံဳေရးကိစၥဟု အမ်ဳိးသား ညီညြတ္ေရး အေပၚ မည္မွ် အတိုင္းအတာ အထိ တန္းတူ ျမင္ထားၾကသည္
ကို ေသခ်ာေရရာ မသိရွိ
ႏုိင္ေသးသလို၊ အတိုက္အခံ အင္အားစုမ်ား ဘက္ကလည္း ဤအခ်က္ကို ေလွ်ာ့ေပါ့ တြက္ဆ၍ ထားၾကသည္။
ပဲ့တင္ျပန္
 ေနသည့္အခ်က္မွာ ဗို္လ္မႉးၾကီးကဒါဖီ ကာလၾကာရွည္ ထိန္းခ်ဳပ္ထားသည့္ လစ္ဗ်ားႏိုင္ငံတြင္ ၎၏ အစိုးရသာ မရွိပါက အခ်င္းခ်င္း ျပည္တြင္းစစ္ခင္းရမည့္ အေျခအေန ရွိေနၿပီး၊ ႏိုင္ငံလည္း အစိတ္စိတ္အမႊာမႊာ ၿပိဳကြဲရမည့္ကိန္း
 ျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္လည္း အတိုက္အခံအဖြဲ႔အစည္း အမ်ားအျပား ရွိေနၾကသည္ႏွင့္အညီ၊ မတူကြဲျပားမႈမ်ား ရွိေနေသာ္လည္း ညီညြတ္ေရးကို တည္ေဆာက္ၾကဖို႔ အေရးၾကီးေနသည္။ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္အတြင္းရွိ အရာရွိအုပ္စုမ်ားက ၎တို႔က အမ်ဳိးသားလံုၿခံဳေရးကိစၥဟု အမ်ဳိးသား ညီညြတ္ေရးအေပၚ မည္မွ်အတိုင္းအတာအထိ တန္းတူျမင္ထားၾကသည္ကို ေသခ်ာေရရာ မသိရွိႏိုင္ေသး
သလို၊ အတိုက္အခံ အင္အားစုမ်ားဘက္ကလည္း
ဤအခ်က္ကို ေလွ်ာ့ေပါ့တြက္ဆ၍ ထားၾကသည္။  

သို႔ေသာ္လည္း ဆီးရီးယားႏိုင္ငံ၌မူ စစ္တပ္၊ ႏိုင္ငံေရးပါတီႏွင့္ ဝိေသသလကၡဏာ ျပ႒ာန္းခ်က္ သံုးနားႀတိဂံက ပို၍ နီးကပ္ဆက္ႏြယ္ ရွိေနျပန္သည္။ သူ႔ဖခင္၏ သမိုင္းအေမြကို ဆက္ခံထားရသူ ဆီးရီးယားသမၼတ ဘာရွာ အယ္လ္-အာဆဒ္က ၿပီးခဲ့သည့္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ အမ်ဳိးသား တိုးတက္ေရးတပ္ဦးပါတီ National Progressive Front Party မွတဆင့္ မဲမ်ား၏ ၉၇.၆ % ကို သိမ္းက်ဳံးရယူႏိုင္ခဲ့ၿပီး၊ ၎တပ္ဦးပါတီက အယ္လာဝီလူမ်ဳိးမ်ား ၾကီးစိုးထားသည့္ အစိုးရႏွင့္ လံုၿခံဳေရးတပ္ဖြဲ႔မ်ားအၾကား ဆက္စပ္ေနၾကျပန္သည္။ သို႔ေသာ္လည္း အယ္လာဝီလူမ်ဳိးမ်ားက ဆီးရီးယား
 ႏုိင္ငံရွိ လူဦးေရ၏ ၁၂ % (၂.၇ သန္းမွ်သာ) ရွိေနသည္။  

အာဆဒ္အစိုးရအတြက္ တိုက္႐ိုက္ၿခိမ္းေျခာက္ေနမႈမွာ အလားတူ လူမႈေရးျပႆနာမ်ားအျပင္၊ ႏိုင္ငံလူဦးေရ၏ ၅၆ % မွ် ရွိေနေသာ လူငယ္မ်ားအတြက္ အခြင့္အလမ္းမ်ား ကင္းမဲ့ေနျခင္း ျဖစ္သည္။ သူတို႔က တိုက္႐ိုက္ဒီမိုကေရစီ က်င့္သံုးရန္ ေတာင္းဆိုေနၾကသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ယေန႔ကာလတြင္ အီဂ်စ္ႏိုင္ငံႏွင့္ မတူညီသည့္အခ်က္မွာ အခြင့္အေရး ကင္းမဲ့ေနၾကသည့္ သာမန္ျပည္သူ လူမ်ားစုၾကီး၏ အျမင္တြင္ စစ္တပ္ႏွင့္ ပါတီ/ ေခါင္းေဆာင္မ်ား အၾကား စည္းေႏွာင္ထားမႈ ဝိေသသ လကၡဏာက ခိုင္ခိုင္ၿမဲၿမဲ ရွိေနေသးသည္။

ဆီးရီးယားအစိုးရကို လူနည္းစု တိုင္းရင္းသားအုပ္စုက ဦးေဆာင္ေနၿပီး၊ ၿပီးခဲ့သည့္ ဆယ္စုႏွစ္မ်ားတြင္ အားၿပိဳင္
 ေနၾကသည့္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိး ဝိေသသလကၡဏာမ်ားကို ေလွ်ာ့ခ်ေရာေထြးေစရန္ ရည္ရြယ္ ႀကိဳးပမ္း
 ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည့္အခ်က္ကို အသိအမွတ္ျပဳထားသည့္ အခ်ိန္၌၊ ယခုဆႏၵျပပြဲမ်ားကို အာဆဒ္ ေခါင္းေဆာင္သည့္ အစိုးရအတြင္းရွိ ေခါင္းမာဂိုဏ္းအုပ္စုမ်ားက ကိုင္တြယ္ၾကပံုကိုလည္း ေကာင္းစြာ နားလည္၍ ရႏိုင္ပါေသးသည္။ မည္သို႔ပင္ဆိုေစ လူဦးေရပ်ံ႕ႏွံ႔တည္ရွိမႈ အေနအထားကို ၾကည့္ပါက အာဆဒ္အစိုးရ၏ ေရရွည္တည္ရွိေနသည့္ မခိုင္ၿမဲ အားေပ်ာ့ထိခိုက္လြယ္မႈကို ျမင္သာေနၿပီး၊ ေနာက္ဆံုး က်ဆံုးရမည့္အေရးကိုလည္း ျမင္ေနရသည္။ 

သို႔ဆိုလွ်င္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အေျခအေန ကေရာ မည္သို႔ရွိပါမည္နည္း။ မၾကာေသးခင္ လမ်ားအထိ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လည္း လစ္ဗ်ားႏိုင္ငံကဲ့သို႔ပင္ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား ကင္းမဲ့ေနသည့္ ႏိုင္ငံျဖစ္သည္။ ၁၉၉၂ ခုႏွစ္မွ ယခုကာလတိုင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီး သန္းေရႊက ၿပိဳင္ဘက္မရွိ အာဏာကို ခ်ဳပ္ကိုင္ထားခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္လည္း ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာလ တြင္ ေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပခဲ့ျခင္းႏွင့္ စစ္တပ္က ေက်ာေထာက္ေနာက္ခံျပဳထားသည့္ ျပည္ေထာင္စု ၾကံ႕ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီ ဦးေဆာင္သည့္ အစိုးရေပၚေပါက္လာျခင္းေတာ့ ထူးျခားသည့္ တိုးတက္မႈအျဖစ္ ရွိေနသည္။ ၎ပါတီက ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ အမတ္ေနရာ ၇၆ % ေက်ာ္ အႏိုင္ရရွိထားခဲ့သည္ဟု ေႂကြးေၾကာ္ေနသည္။ ၎အျပင္ စစ္တပ္ကလည္း အမတ္ေနရာ ၂၅ % ကို အလိုအေလ်ာက္ ရယူပိုင္ခြင့္ ရွိထားေသးသည္။
unrest-2
အီဂ်စ္ အစိုးရဆန္႔က်င္ေရး ဆႏၵျပသူမ်ား Cairo ၿမိဳ႕ရွိ Tahrir ရင္ျပင္တြင္ စု႐ံုးေနၾကသည္ကို ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၆ ရက္ေန႔တြင္ ေတြ႔ရွိရစဥ္။ (ဓာတ္ပံု - AFP)
ထို႔အျပင္ ယခုတိုင္ တပ္မေတာ္က ဗမာလူမ်ဳိးတို႔၏ ဝိေသသလကၡဏာကို စြဲစြဲၿမဲၿမဲ ထိန္းသိမ္းထားဆဲ ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ တိုင္းရင္းသား လူမ်ဳိးစုမ်ားက ႏိုင္ငံလူဦးေရ၏ သံုးပံုႏွစ္ပံုခန္႔ ရွိေနၾကသည္။  လြတ္လပ္ေရး ရၿပီးခ်ိန္မွစ၍ မိမိတို႔ကိုယ္ မိမိတို႔ တိုင္းရင္းသား လူမ်ဳိးစုမ်ားဟု ေဖာ္ျပထားသည့္ သူပုန္အုပ္စုမ်ားက ဗဟိုအစိုးရကို ဆန္႔က်င္တိုက္ပြဲဝင္၍ အခြင့္အေရး ေတာင္းဆိုေနခဲ့ၾကၿပီး၊ ေခတ္သစ္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းသို႔ ၎အုပ္စုမ်ားကို
 ေသခ်ာစြာ သိမ္းသြင္းပူးေပါင္း ေစႏိုင္ခဲ့ျခင္း မရွိေသးပါ။ သမိုင္းအရ သူတို႔ဆက္ခံေနထိုင္ၾကသည့္ နယ္ေျမမ်ားကို ပိုင္ဆိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ကိုလည္း ေတာင္းဆိုေနၾကပါသည္။

တရားကိုယ္သေဘာအရ ပါလာသည့္ ကြဲျပားျခားနားမႈမ်ား

ဤသို႔ ေတြ႔ရွိသည့္ အခ်က္အလက္မ်ားေၾကာင့္ မ်ားမၾကာခင္ လမ်ားတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ မလြဲမေရွာင္သာ အေျပာင္းအလဲမ်ား အတြက္ လူထုအံုႂကြြမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚလာမည္ဟု ဆႏၵမေစာသင့္ေသးပါ။ ျမန္မာလူထုမ်ားက သူတို႔ဖိနပ္မ်ားကို အစိုးရအရာရွိမ်ားထံ ပစ္လႊတ္ရန္ ခ်ိန္ရြယ္ျပင္ဆင္ေနၾကသလို၊ ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ အျခား အာရပ္ ႏုိင္ငံမ်ား ျဖစ္ရပ္တခုခ်င္းစီကို ႏိႈင္းယွဥ္ၾကည့္ပါကလည္း စစ္တပ္၊ ပါတီႏွင့္ အျခား ဝိေသသလကၡဏာမ်ားတြင္ တူညီခ်က္အခ်ဳိ႕ ရွိေနသည္ကို ေတြ႔ၾကရမည္ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္လည္း အေရးပါသည့္ က႑ ၃ ခုႏွင့္ က်န္ဆက္ဆံေရး ကိစၥမ်ား ႏိႈင္းယွဥ္ၾကည့္ပါက အာရပ္ကမၻာမွ ေႏြဦးကို ျမန္မာျပည္ ေႏြဥတုအျဖစ္ ေျပာင္းလဲပစ္ႏိုင္မည္၊ မႏိုင္မည္ ဆိုသည္မွာ အၾကီးအက်ယ္ သံသယျဖစ္စရာ ရွိေနပါေသးသည္။  

ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ အာရပ္ေႏြဦး ၾကံဳခဲ့သည့္ ႏိုင္ငံမ်ားအၾကား အဓိကက်သည့္ ကြာျခားခ်က္မွာ ဘာသာကိုးကြယ္ ယံုၾကည္မႈ၊ ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ သမိုင္းပင္ ျဖစ္သည္။ ၎အခ်က္ ၃-ခုက ျမန္မာႏွင့္ အရပ္ကမၻာအၾကား အၾကီးအက်ယ္
 ျခားနားေနၾကၿပီး၊ အာရပ္ႏိုင္ငံမ်ား အခ်င္းခ်င္းယွဥ္ၾကည့္ပါကမူ တသားတည္းနီးပါး တူညီသည္ကို ေတြ႔ၾကရမည္
 ျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ၂ဝဝ၇ ခုႏွစ္က ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ ေရႊဝါေရာင္ေတာ္လွန္ေရးတြင္ သံဃာမ်ားက လူထုဆႏၵျပပြဲမ်ား အေရွ႔မွ ဦး ေဆာင္ခဲ့ၾကသည္ကုိ ေတြ႔ခဲ့ရသည္။ သံဃာဟူသည့္ ဘာသာေရးအဖြဲ႔အစည္းတရပ္က အစိုးရက ဗုဒၶဘာသာ အေပၚ ဖြင့္ဆို ထားသည့္ အခန္းက႑ရွိ ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ လူမႈအသိုက္အဝန္းဆိုသည္ကို ဆန္႔က်င္၍ ရပ္တည္ခဲ့ၾကသည္ကို ျမင္ရပါလိမ့္ မည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ၉ဝ% ေသာ လူထုမ်ားက ဗုဒၶဘာသာဝင္မ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ ယေန႔အခ်ိန္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ သံဃာမ်ား မွာ အာဏာပိုင္မ်ား၏ တစိုက္မတ္မတ္ ေစာင့္ၾကည့္မႈေအာက္တြင္
 ေနထိုင္ေနၾကရဆဲ ျဖစ္ၿပီး၊ ႏိုင္ငံ၏ လူမႈေရး-ႏိုင္ငံေရး နယ္ပယ္မ်ားတြင္ ေနာက္ထပ္စိန္ေခၚ ရင္ဆိုင္မႈမ်ား မျဖစ္ေပၚလာေအာင္လည္း တားဆီးပိတ္ဆို႔ထားၾကသည္။ 

ျမန္မာႏိုင္ငံက ဗုဒၶဘာသာႏိုင္ငံ ျဖစ္သည္ႏွင့္အညီ၊ အာရပ္ကမၻာ ႏိုင္ငံမ်ားတြင္လည္း အစၥလာမ္မစ္ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားက သူတို႔ လူထုမ်ား၏ ဘဝမ်ားကို ယဥ္ေက်းမႈ၊ ႏိုင္ငံေရး ဇာပန္းမ်ားအျဖစ္ ထင္ရွားစြာ ယက္ေဖာက္ ဆက္စပ္ေနၾကသည္။ ဘာသာေရး ကိစၥမ်ားက ႏိုင္ငံေတာ္မ်ား၏ အျခားစိုးမိုးေနသည့္ ကိန္းရွင္မ်ားႏွင့္ ဆက္ႏြယ္ေနၾကရာ၊ မတူကြဲျပားသည့္ လူထုမ်ား၌ လႈပ္ရွားမႈမ်ားႏွင့္ အမူအက်င့္မ်ားလည္း မတူကြဲျပားစြာ ေပၚထြက္လာဖြယ္ ရွိပါသည္။

ထို႔အျပင္ အာရပ္ႏိုင္ငံမ်ား ေႏြဦး၌ ေတြ႔ရသည္မွာ အစိုးရႏွင့္ စစ္တပ္မ်ားအၾကား၌ ေသခ်ာတည္ရွိေနသည့္၊ တခါတရံ မသဲမကြဲ ေဝဝါးတည္ရွိေနသည့္၊ ဆက္စပ္ၿပီး နယ္ပယ္တခုအေပၚ တခုထပ္ေနေသးသည့္ ဆက္ဆံေရးမ်ဳိးကိုလည္း
 ေတြ႔ရွိရသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ဤသို႔ အရပ္ဖက္ အစိုးရ-စစ္တပ္ ဆက္ဆံေရး အေျခအေနမ်ဳိးက ေပၚေပါက္ အေျခတည္စ အေျခအေနသာ ရွိေသးသည္။ အကယ္၍ လမ္းမွန္အတိုင္း ျဖစ္ေပၚလာပါက ဤသို႔ဆက္ဆံေရးကိစၥမွာ ပို၍ လႈပ္ရွားႏိုင္ဖြယ္ အေျခအေနကိုလည္း ေပၚေပါက္ေစမည္ ျဖစ္သလို၊ အက်ပ္အတည္း ကာလအတြင္း၌ပင္ စစ္တပ္၏ အၿပိဳင္အဆိုင္ သေဘာထားမ်ားကို လႈပ္ရွားခြင့္ျပဳမည့္ အေနအထားလည္း ေပၚေပါက္လာေစမည္ျဖစ္သည္။

ဒစ္ဂ်စ္တယ္ ေတာ္လွန္ေရး

အာရပ္ေႏြဦးကို ၾကံဳခဲ့ၾကသည့္ ႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံအၾကား တူညီမႈမ်ားႏွင့္ မတူကြဲျပားမႈမ်ားကို ထည့္သြင္း စဥ္းစားမည္ ဆိုလွ်င္၊ အေရးပါသည့္ အစိတ္အပိုင္းျဖစ္သည့္ အတိုက္အခံ အင္အားစု၏ မဟာဗ်ဴဟာကို အက်ဥ္းသေဘာ ထည့္သြင္း တြက္ခ်က္ျခင္း မရွိပါက ျပည့္စံုႏိုင္လိမ့္မည္ မဟုတ္ေပ။ ထည့္သြင္းစဥ္းစားရမည့္ အခ်က္မွာ လူထုအမ်ားအၾကား ဆက္သြယ္ေရးစနစ္ပင္ ျဖစ္သည္။ ကိုင္႐ိုတြင္ ေမြးစကေလးကပင္ ေဖ့စ္ဘုတ္ Facebook ႏွင့္ မ်က္ႏွာသစ္ ဘဝတြင္း ခ်င္းနင္းဝင္ေရာက္လာေနသည့္ အခ်ိန္တြင္ အစိုးရကို ျဖဳတ္ခ်ေပးသည့္ အဓိကအခန္းက႑၌ အင္တာနက္ႏွင့္ တယ္လီဖုန္း၊ လူမႈေရး ကြန္ရက္မ်ား ဆက္စပ္ပတ္သက္ေနၾကမည္မွာ သံသယရွိစရာ မလိုေပ။ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ ကိန္းဂဏန္းမ်ားသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ လူဦးေရႏွင့္ အာရပ္ေႏြဦး ၾကံဳခဲ့ရသည့္ ႏိုင္ငံ ၅ ခု အၾကား အက်ဥ္း႐ံုး ႏိႈင္းယွဥ္ေဖာ္ျပထားျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ 

အင္တာနက္ အသံုးျပဳသည့္ ႏုိင္ငံမ်ား အီဂ်စ္ လစ္ဗ်ား ဆီးရီးယား တူနီးရွား ယီမင္ ျမန္မာ
အင္တာနက္ အသံုးျပဳသူမ်ား ၂၅% ၅.၅% ၂ဝ% ၃၃% ၁ဝ% ၂%
အင္တာနက္ ပင္မဌာန (Internet hosts) ၁၈၇,ဝဝဝ ၁၂,ဝဝဝ ၈,ဝဝဝ ၅ဝဝ ၂၅ဝ ၁၇ဝ
မိုဘိုင္းဖံုး အသံုးျပဳသူ ၆၇% ၇၅% ၄၃% ၉၂% ၃၄% ၉.၅%
ပင္ရင္း။ CIA Factbook.

ရာခိုင္ႏႈန္းမ်ားသည္ စုစုေပါင္းလူဦးေရအေပၚ အေျခခံတြက္ခ်က္ထားသည့္ ရာခိုင္ႏႈန္းမ်ားျဖစ္ၿပီး၊ အၾကမ္းဖ်ဥ္း ခန္႔မွန္းခ်က္မ်ား ျဖစ္ပါသည္။

မည္သည့္နည္းနာျဖင့္ ယွဥ္ယွဥ္၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဆက္သြယ္ေရး အေျခခံအေဆာက္အအံုက အာရပ္ေႏြဦး ၾကံဳခဲ့သည့္
 ႏိုင္ငံအမ်ားထက္ ေနာက္က်က်န္ရစ္ေနသည္ကို ျမင္သာသည္။ ဤအခ်က္ေၾကာင့္ ျမန္မာလူထုအေနျဖင့္ ေျမာက္ပိုင္း အာဖရိက ႏိုင္ငံမ်ား၊ အေရွ႕အလယ္ပိုင္းေဒသရွိ ျပည္သူမ်ားထက္ ပို၍ တင္းက်ပ္သည့္ လူမႈေရးဝန္းက်င္ ၾကံဳေတြ႔ေနရသည္ကိုလည္း ေထာက္ျပေနသကဲ့သို႔ ရွိသည္။

တူနီးရွားႏိုင္ငံတြင္ (သည္ အီေကာ္ေနာမစ္ The Economist
ခြဲထြက္ေရးဝါဒႏွင့္ ညီညြတ္ေရး၊ လူနည္းစု
 ႏွင့္
လူမ်ားစု၊ အစြန္အဖ်ားႏွင့္ ပင္မေရစီး၊
တစိတ္တပိုင္းႏွင့္ တစံုလံုးဆိုင္ရာ ကိစၥ ..
စသျဖင့္ အာရပ္ကမၻာ လူမႈအဖြဲ႔အစည္းႏွင့္
 ႏိုင္ငံေရး မ်က္ႏွာျပင္၏ ေအာက္ေျခတြင္ ယခုဆန္႔က်င္ဖက္တရားမ်ားက ရွိေနဆဲ
 ျဖစ္သည္။ ပက္ထရစ္ ဆီးလ္ (Patrick Seale)
မဂၢဇင္း၏ တြက္ခ်က္မႈပံုစံ မိုဒယ္တြင္ ထည့္သြင္း
ေဖာ္ျပထားျခင္း မရွိသည့္) အျပန္အလွန္ဆက္သြယ္မႈ အဆင့္ျမင့္မားေနေသာေၾကာင့္၊ တူနီးရွား ျပည္သူမ်ားအဖို႔ သပိတ္ေအာင္ပြဲခံရန္ အလ်င္ႏွင့္ အလားအလာေကာင္း ရွိသည္ကို ေဖာ္ျပေနသည္။ အျခား ဆက္စပ္ေနသည့္ အခ်က္အလက္မ်ား သိမ္းက်ဳံး အေနအထားမွာမူ ဆီးရီးယားႏွင့္ ယီမင္က နိမ့္ေနရာ၊ အတိုက္အခံမ်ား
 ေနာက္ဆံုး ေအာင္ပြဲခံရန္ ခက္ခဲေနသည့္ အေနအထားကိုလည္း ျပညႊန္းေနသည္။

လူသားခ်င္း စာနာမႈ စစ္ပြဲ

မၾကာေသးမီက လစ္ဗ်ားႏိုင္ငံတြင္ ျဖစ္ေပၚေနသည့္ အေျခအေနမ်ားကို ၾကည့္လွ်င္ ျပည္ပမွ ဝင္ေရာက္စြက္ဖက္မႈကို ထည့္သြင္း၍ တြက္ခ်က္ရမည္ပင္ ျဖစ္သည္။ ၎ကဲ့သို႔ ဝင္ေရာက္စြက္ဖက္ပိုင္ခြင့္အတြက္ ဥပေဒက်ဳိးေၾကာင္းမ်ားက
 ျဖည္းျဖည္းခ်င္း ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈမ်ား ရွိလာေနေသာ္လည္း၊ မိမိတို႔ ေမွ်ာ္လင့္ထားသည့္ႏွင့္ ဆန္႔က်င္ကြဲလြဲစြာပင္ စစ္ေအးတိုက္ပြဲ ၿပီးသည့္ေနာက္ပိုင္း၊ စတင္ခဲ့သည့္ လက္ေတြ႔အေကာင္အထည္ေဖာ္ခဲ့သည့္ လူသားခ်င္းစာနာမႈအရ ဝင္ေရာက္တုိက္ခိုက္သည့္ စစ္ပြဲမ်ားက မွန္းခ်က္ႏွင့္ ႏွမ္းထြက္မကိုက္၊ အႏႈတ္ရလဒ္ကိုခ်ည္း ေဖာ္ျပေနခဲ့သည္။ 

၁၉၉ဝ ခုႏွစ္မ်ားတြင္ ေအာင္ျမင္သည့္ ဝင္ေရာက္စြက္ဖက္မႈမ်ားဟူ၍ လက္ခ်ဳိးေရတြက္ ရေလာက္ေအာင္ ရွိၿပီး၊
 ေဘာ့ဇနီးယား၊ ကိုဆိုဗိုတြင္ ေနတိုးတပ္ဖြဲ႔မ်ား၏ စြက္ဖက္မႈ၊ အေရွ႕တီေမာတြင္ ၾသစေၾတးလ်ႏိုင္ငံ၏ ဝင္ေရာက္ စြက္ဖက္မႈ၊ ေဟတီတြင္ အေမရိကန္၏ စြက္ဖက္မႈ၊ ဆီရာလီယြန္းတြင္ ၿဗိတိန္ႏိုင္ငံ၏ ဝင္ေရာက္ စြက္ဖက္မႈမ်ားမွ်သာ
 ေျပာစရာ ရွိသည္။ ဤသို႔ ဝင္ေရာက္ စြက္ဖက္မႈတိုင္းတြင္ အေရးၾကီးသည့္ အခ်က္မွာ ေဒသခံ အေရးပါသည့္ အင္အားစုမ်ား ပါဝင္ေစေရးျဖစ္ၿပီး၊ ယခုတိုင္ လစ္ဗ်ားအေရးတြင္လည္း အၾကံဳးဝင္ေနေသးသည္။

ေဒသဆိုင္ရာ ၾသဇာရွိသည့္ အင္အားစုမ်ား ပါဝင္ျဖည့္ဆည္း ေဆာင္ရြက္ေစသည့္တိုင္၊ ဘင္ဂါဇီ သူပုန္တို႔၏ ခံတပ္ကို လြတ္ေျမာက္ေစၿပီးသည့္တိုင္၊ ဂဒါဖီ၏ ဆိုးသြမ္းၾကမ္းတမ္းသည့္ စစ္တပ္မ်ားလက္ဝယ္ ေသြးေခ်ာင္းစီးရမည့္ အေနအထားကိုသာ အသြင္ေျပာင္း ဖန္တီးေပးခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္ဟု အခ်ဳိ႕ေသာ အင္အားစုမ်ားက ဆန္႔က်င္တုံ႔ျပန္မႈမ်ား
 ေတြ႔ေနရဆဲ ျဖစ္သည္။ အလားတူပင္ ဘင္ဂါဇီကို ေနာက္ထပ္ ဆာဗရီနီကာ Srebrenica အျဖစ္ အျဖစ္ခံ၍ မျဖစ္ေသးေပ။ အကယ္၍ ဤေနရာတြင္ သင္ခန္းစာထုတ္ယူရန္ ကိစၥတခု ရွိသည္ဆိုပါက၊ ၎မွာ ထင္သာ
 ျမင္သာသည့္ ေနရာတခုတြင္ နယ္ေျမတခုကို စိုးမိုးရယူထားေရးပင္ ျဖစ္ပါလိမ့္မည္။

ေနာက္ဆံုးအေနျဖင့္ လစ္ဗ်ားႏိုင္ငံ၏ အခ်ိန္ဇယားက ေနတိုးတပ္ဖြဲ႔မ်ား ေမွ်ာ္မွန္းထားသည္ထက္ မည္မွ်ပင္
 ေနာက္က်၍ ေနသည္ဆိုေစ၊ ေအာက္ေျခ ေျမျပင္အေနအထားက မူလက နားလည္သိရွိထားၾကသည္ထက္ ပို၍ ရႈပ္ေထြးေပြလီပါသည္။ မူလ ကုလသမဂၢ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ထားသည့္ ေဘာင္ထက္ ေက်ာ္လြန္၍ အစိုးရျဖဳတ္ခ်ေရးအထိ ဦးတည္ေနၾကသည္လည္း ျဖစ္ေပၚ၍ေနသည္။ သို႔အတြက္ေၾကာင့္ ကုလသမဂၢ စနစ္ေဘာင္အတြင္းမွ ေနာက္ထပ္ ဝင္ေရာက္စြက္ဖက္ေရး စစ္ပြဲတခု ျပဳဖို႔ဆိုလွ်င္ (ႏိုင္ငံမ်ားအဖို႔) စိတ္အားထက္သန္မႈမ်ား ေတြ႔ရွိရဖို႔ ခက္ခဲပါသည္။ ခပ္ကင္းကင္းေနလိုၾကသည့္ အေနအထားသာ မ်ားလိမ့္မည္ ျဖစ္ပါသည္။

ယခုအခ်ိန္တြင္ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုက စစ္ပြဲ ၂ ခုတြင္ ပါဝင္ပတ္သက္ေနရသည္။ တတိယစစ္ပြဲတခုႏွင့္
 ေနာက္ထပ္ စစ္ပြဲကုန္က်စရိတ္မ်ား က်ခံရန္ဆိုသည္မွာ ျပည္တြင္းတြင္ေရာ၊ ျပည္ပတြင္ပါ ႏိုင္ငံေရးအရ မျဖစ္ႏိုင္သည့္အေျခအေနတြင္ ရွိေနသည္။ တကိုယ္ေတာ္ၾကဲရန္ ဆိုသည္မွာလည္း မျဖစ္ႏိုင္သေလာက္ ရွိသည္။ အၾကမ္းဖက္သမား အိုစမာ ဘင္လာဒင္ကို ဝင္ေရာက္စီးနင္း လုပ္ၾကံသည့္ကိစၥကေတာ့ ကုန္က်စရိတ္ႏွင့္ ထိေရာက္ကာမိသည္ဟု ဆိုႏိုင္ၿပီး၊ အေမရိကန္၏ လံုၿခံဳေရးအတြက္ႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးအတြက္လည္း အေရးပါသည့္ကိစၥ
 ျဖစ္ေနသည္။ ျမန္မာျပည္အေရးမွာမူ ဤသို႔စဥ္းစားဖြယ္ အေၾကာင္း မရွိလွပါ။

တူနီးရွားမွသည္ ေနျပည္ေတာ္သို႔

သို႔ဆိုလွ်င္ အာရပ္ကမၻာမွ လူထုမေက်နပ္မႈ
ေခတ္သစ္ ႏုိင္ငံေတာ္ စတင္ေပၚေပါက္
လာခ်ိန္၊ လြတ္လပ္ေရး ရၿပီးခ်ိန္ ကတည္းမွ
 ေန၍ အေျပာင္း အလဲ ေလေျပညင္းက တိုက္ခတ္
ေနခဲ့သည္။ အာရပ္ႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ အတူ ဤေလေျပက ျပင္းထန္ အားေကာင္း လာသည့္ အခ်ိန္ ရွိသလို၊ ႏိုင္ငံအစိုးရ၏ အက်င့္ပ်က္
 ျခစားမႈ၊ ႏိုင္ငံေတာ္က က်ဴးလြန္ေနသည့္ ရာဇဝတ္သားဆန္ဆန္ အမႈမ်ားေၾကာင့္ အဖိႏွိပ္ခံေနရသည့္ လူထု၏ မေက်နပ္မႈမ်ားႏွင့္
 ေဒါသမ်ား လည္း ရွိေနၾကသည္။
မီးပြားမ်ားက
 ေဝးကြာလွမ္းသည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ကူးစက္လာရန္ မျဖစ္ႏိုင္ၿပီေလာ။ ဘယ္လိုမွ ျဖစ္ဖြယ္မရွိဟု ျငင္းခ်က္ထုတ္၍ မရႏိုင္ပါ။ ေဒတာ အခ်က္အလက္မ်ားအေပၚ ေလ့လာ သံုးသပ္ခ်က္ အရ လူထုအံုႂကြမႈမ်ားႏွင့္ ေရွာင္ရွားေဘးကင္းစြာ
 ေနႏိုင္ဖြယ္ မျမင္မိပါ။ ေခတ္သစ္ႏိုင္ငံေတာ္ စတင္ေပၚေပါက္ လာခ်ိန္၊ လြတ္လပ္ေရးရၿပီးခ်ိန္ ကတည္းမွေန၍ အေျပာင္းအလဲ ေလေျပညင္းက တိုက္ခတ္ေနခဲ့သည္။

အာရပ္ႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္အတူ ဤေလေျပက ျပင္းထန္အားေကာင္း လာသည့္ အခ်ိန္ ရွိသလို၊ ႏိုင္ငံအစိုးရ၏ အက်င့္ပ်က္ ျခစားမႈ၊
 ႏိုင္ငံေတာ္က က်ဴးလြန္ေနသည့္ ရာဇဝတ္သား ဆန္ဆန္ အမႈမ်ားေၾကာင့္ အဖိႏွိပ္ခံေနရသည့္ လူထု၏ မေက်နပ္မႈမ်ားႏွင့္ ေဒါသမ်ားလည္း ရွိေနၾကသည္။

သို႔ေသာ္လည္း ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရး နယ္ပယ္တြင္မူ ေရတိုအနာဂတ္ကာလ၌ သိသာထင္ရွားသည့္ အေျပာင္းအလဲမ်ား
 ျဖစ္ေပၚရန္ တားဆီးေနသည့္ ၾကီးေလးေသာ အရာကိစၥမ်ားလည္း ရွိေနေသးသည္။ စစ္တပ္က တေလွ်ာက္လံုး အမ်ဳိးသားလံုၿခံဳေရး အက်ပ္အတည္းတြင္ အဓိကေနရာယူထားၿပီး၊ ၎တို႔၏ စိုးရိမ္သံသယစိတ္က ကဲေနဆဲ ျဖစ္သည္။

ထို႔အျပင္ စစ္တပ္ႏွင့္ အစိုးရအၾကား နီးကပ္စြာ ဆက္စပ္တည္ရွိေနျပန္သည္။ ထို႔အျပင္ ျမန္မာႏိုင္ငံက လူမ်ဳိးေရး ဝိေသသ အစြဲၾကီးလြန္းသည့္ ႏိုင္ငံတခုလည္း ျဖစ္သည္။ ထို႔အျပင္ ျမန္မာႏိုင္ငံက အျပန္အလွန္ ဆက္သြယ္မႈ
 ျမႇင့္တင္ႏိုင္ရန္ အတြက္ဆိုလွ်င္ အေျခခံ အေဆာက္အဦ လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ေႏွာင့္ေႏွးေနာက္က်က်န္ေနဆဲ ျဖစ္သည္။ ဤအခ်က္မ်ား အားလံုးႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ထူးျခားသီးသန္႔ျဖစ္ေသာ သမိုင္းေရး၊ ဘာသာေရး၊ ယဥ္ေက်းမႈ ေနာက္ခံ အေၾကာင္းမ်ားႏွင့္လည္း ဆက္စပ္ေနျပန္သည္။ [သည္ အီေကာ ေနာမစ္ The Economist မဂၢဇင္းက တြက္ခ်က္တိုင္းတာခဲ့သည့္ အာရပ္ကမၻာအတြက္ ခ်ည္းကပ္တိုင္းတာမႈမ်ားတြင္ ဤအခ်က္မ်ားကိုေတာ့ လ်စ္လ်ဴရႈထားသည္ကို ေတြ႔ရသည္။]

ေနာက္ဆံုးအေနျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ သူပုန္ထမႈမ်ား ဆက္လက္ ျဖစ္ေပၚေနေသးသည္၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ အေျပာင္းအလဲမ်ား မလြဲမေသ ျဖစ္ေပၚလာရ ၿခိမ့္မည္ကို အသိအမွတ္ ျပဳထားသည္ႏွင့္ တခ်ိန္တည္းတြင္ အာရပ္ကမၻာရွိ သဲကႏၲရာမ်ားတြင္ ရွာေဖြမေတြ႔ရွိခဲ့ရေသးသည့္ လမ္းျပေျမပံုမ်ဳိး ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ရွာေဖြေတြ႔ရွိႏိုင္မည္ေလာ... ေစာေၾကာေနမိပါေသးသည္။
 
(Joseph Ball  ေရးသားသည့္ Winds of change targeting Burma? ကို ဆီေလ်ာ္ေအာင္ ျပန္ဆိုေဖာ္ျပပါသည္။)
http://www.mizzimaburmese.com/

Ms. Makiko KIKUTA ႏွင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္တို႔ ေတြ႔ဆံု

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ဂ်ပန္ ဒုဝန္ႀကီး ေတြ႔ဆံု

အမ်ဳိးသား ဒီမိုကေရစီ အဖဲြ႔ခ်ဳပ္ ေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ ပါလီမန္ႏိုင္ငံျခားေရးရာ ဒုဝန္ႀကီး မစၥစ္Makiko KIKUTA ကို ဇြန္လ ၂၉ ရက္ ၂ဝ၁၁ ခုႏွစ္၊ ဗုဒၶဟူးေန႔ မြန္းလြဲ ၁ နာရီခန္႔တြင္ ရန္ကုန္တုိင္းဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္ရွိNLD႐ံုးခ်ဳပ္၌၄၅မိနစ္ခန္႔အၾကာ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးခဲ့သည့္ဂ်ပန္ဒုဝန္ႀကီးမွာ၂ဝ၁ဝ ႏိုဝင္ဘာလအတြင္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ျပန္လြတ္ျပီးေနာက္ ျမန္မာျပည္သို႔ ပထမဆံုး လာေရာက္သည့္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ အဆင့္ျမင့္ အရာရွိ ျဖစ္သည္။ သူသည္ ျမန္မာအစိုးရတာဝန္ရွိသူမ်ားႏွင့္ပါ ေတြ႔ဆံုသြားမည္ ျဖစ္သည္။
ဓာတ္ပံု- မဇၩိမ
တရားဝင္ပါတီျဖစ္ေၾကာင္း အန္အယ္ဒီ တုံ႔ျပန္ခ်င္းမိုင္(မဇၩိမ) ။       ။  အမ်ဳိးသား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္သည္ တရားဝင္ ရပ္တည္ေနေသာ ႏိုင္ငံေရးပါတီ တခုျဖစ္ၿပီး လႊတ္ေတာ္ အဆင့္ဆင့္ႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္ အစိုးရကို ဆန္႔က်င္လိုျခင္း မရွိေၾကာင္း ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာနက ပါတီလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ေနမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ သတိေပးခ်က္ကို ဗုဒၶဟူးေန႔တြင္ ျပန္လည္တံု႔ျပန္လိုက္သည္။

ျပည္ထဲေရး ဝန္ႀကီးဌာန ဒုတိယ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးကိုကိုသုိ႔ လိပ္မူ၍ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ လက္မွတ္ေရးထိုး ေပးပို႔ေသာ စာမိတၱဴကို မဇၩိမက လက္ခံရရွိထားရာ အန္အယ္ဒီသည္ ဥပေဒအရ ပ်က္ျပယ္ျခင္း မရွိဟု ျပန္လည္ ျငင္းခ်က္ထုတ္မႈ ပါရွိသည္။

၂ဝ၁ဝ ေရြးေကာက္ပြဲ ဝင္ရန္ မွတ္ပံုတင္ျခင္း မျပဳသည့္အတြက္
dassk

 ႏိုင္ငံေရးပါတီ အျဖစ္မွ အလိုအေလ်ာက္ ပ်က္ျပယ္သည္ ဆုိေသာ အစိုးရ၏ ေစာဒကကို ၂ဝဝ၈ ခုႏွစ္ အေျခခံဥပေဒ ကိုပင္ ကိုးကား၍ ျပန္လည္ ေခ်ပလိုက္သည္။

“ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္သည္ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ လိုအပ္ေသာ ဥပေဒမ်ားကို ျပ႒ာန္းရမည္” ဟု ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံ ဥပေဒပုဒ္မ- ၄ဝ၉ တြင္ ပါရွိေသာေၾကာင့္ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္သည္ ပ်က္ျပယ္ျခင္းမရွိပါ ” ဟု အန္အယ္ဒီ ထိပ္တန္းေခါင္းေဆာင္မ်ား အေရးေပၚ အစည္းအေဝးထိုင္ကာ ေပးပို႔ေသာ စာတြင္ပါရွိသည္။

“ ဥပေဒေတြက ေျပာရရင္ အမ်ားႀကီးဗ် အဲဒီေတာ့ ၿခံဳၿပီးေတာ့ေျပာရရင္ NLD ဟာ ပ်က္မသြားဘူးလို႔ က်ေနာ္တို႔ ဥပေဒအရ အဲဒီလိုျမင္တယ္။ ဒါေၾကာင့္ က်ေနာ္တို႔ ဆိုင္းဘုတ္ေတြ ခ်ိတ္တာ၊ လႈပ္ရွားမႈေတြကလည္း NLD အေနနဲ႔ပဲ လႈပ္ရွားေနတာပါ” ဟု အန္အယ္ဒီ ဗဟိုအလုပ္မႈေဆာင္ တဦး ျဖစ္ေသာ ဦးဉာဏ္ဝင္းက မဇၩိမသို႔ ေျပာသည္။

ဇူလိုုင္ ၂၂ ရက္ေန႔တြင္ ျပဳလုပ္မည့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ နယ္လွည့္ ခရီးစဥ္ မတုိင္မီ ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာနက
 ႏိုင္ငံေရးပါတီအေနျဖင့္ လႈပ္ရွားမႈ မလုပ္ရန္ အစိုးရအာေဘာ္ သတင္းစာမ်ားမွ တဆင့္ သတိေပးခ်က္ ထုတ္ျပန္ခဲ့ၿပီးေနာက္ တုံ႔ျပန္လိုက္ျခင္း ျဖစ္သည္။

“ ဖြဲ႔စည္းထားေသာ လႊတ္ေတာ္ အဆင့္ဆင့္ႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္ အစိုးရကိုလည္း ဆန္႔က်င္လိုသည့္ သေဘာထား မဟုတ္ပါ။ တရားဥပေဒ စိုးမိုးေရးအတြက္ ဥပေဒပါ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားကို အမ်ဳိးသား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္က အေလးထား လိုက္နာျခင္းသာ ျဖစ္ပါသည္” ဟု အန္အယ္ဒီ၏ ေပးစာထဲတြင္ ေဖၚျပထားၿပီး ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္က ပါတီအျဖစ္မွ ဖ်က္သိမ္းျခင္းကို တရားမဝင္ေၾကာင္း တရား႐ံုးခ်ဳပ္ (ရန္ကုန္)သုိ႔ ေလွ်ာက္ထားခဲ့မႈကို ရည္ၫႊန္းထားသည္။

တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး ပိုမို လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးမႈ ျဖစ္လာေရး စီစဥ္ေပးရန္ ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးကိုကို ကိုေမတၱာရပ္ခံေၾကာင္းလည္း ဦးဉာဏ္ဝင္းက မဇၩိမကို ေျပာသည္။

“တရားဥပေဒ စိုးမိုးေရး အတြက္ သေဘာထား ဖလွယ္လိုက္ရင္ ဒါေတြက ေျပလည္ႏုိင္စရာေတြ ခ်ည္းပဲလို႔ က်ေနာ္တို႔ျမင္တယ္ ဒါ့ေၾကာင့္က်ေနာ္တို႔စာမွာ ေတြ႔ဆံုၫႇိႏႈိင္း ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေရးအတြက္ တရားဥပေဒ စိုးမိုးေရးကိစၥ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေရးအတြက္ ေတြ႔ဆံုဖို႔ စီစဥ္ေပးပါလို႔ ေမတၱာရပ္ခံတယ္” ဟု ဦးဉာဏ္ဝင္းက ေျပာသည္။
http://www.mizzimaburmese.com/news/inside-burma/7845-2011-06-29-12-57-20.html