Friday, July 15, 2011

အစိုးရ၀န္ထမ္းမ်ား၏ မွန္ကန္ေသာလုပ္ရပ္ႏွင့္သက္ေသျပမွဳအား ၾကိဳဆိုျခင္းသေဘာထားထုတ္ျပန္ခ်က္။
http://openeyeproxy.appspot.com/yeyintnge.com
မြန္းၾကပ္ျခင္းမွကင္းေ၀းပါေစ။
ျပည္တြင္းေမးလ္မ်ားသို႕႕ တဆင့္ပိ႕ု ၍မီဒီယာတိုက္ပြဲဆင္ႏြဲၾကပါစို႕..။

2 attachments — Download all attachments  
Canada statement on SPDC Services Resignation.docCanada statement on SPDC Services Resignation.doc
16K   View   Download  
Canada statement on SPDC Services Resignation.pdfCanada statement on SPDC Services Resignation.pdf
27K   View   Download  
အစိုးရ၀န္ထမ္းမ်ား၏ မွန္ကန္ေသာလုပ္ရပ္ႏွင့္သက္ေသျပမွဳအား ၾကိဳဆိုျခင္းသေဘာထားထုတ္ျပန္ခ်က္။


ဇူလိုင္(၁၃)ရက္။ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္။
ဇူလိုင္()ရက္ေန႔၊ ၂၀၁၁ခုႏွစ္တြင္ ၀ါရွင္တန္ဒီစီ ျမန္မာသံရံုးမွ ဒုသံမွဳးဦးေက်ာ္၀င္း အေမရိကန္ႏိုင္ငံတြင္ မိသားစုလိုက္ ႏိုင္ငံေရးခိုလွဳံခြင့္ ေတာင္းခံခဲ့ပါသည္။ ထို႔အျပင္ ဇူလိုင္လ (၁၃) ရက္ေန႔ကလည္း ပထမအတြင္း၀န္ ဦးစိုး၀င္းႏွင့္ မိသားစုကလည္း အေမရိကန္ႏိုင္ငံတြင္ ႏိုင္ငံေရးခိုလွဳံခြင့္ကို ေတာင္းဆိုခဲ့ပါသည္။ ၎လုပ္ရပ္အတြက္ ကေနဒါႏိုင္ငံရွိ ျမန္မာ့အေရး ေဆာင္ရြက္ေနသူမ်ားအေနျဖင့္ ၀မ္းေျမာက္၀မ္းသာစြာ ၾကိဳဆိုလိုက္ပါသည္။ မိမိတို႔အေနျဖင့္ျပည္သူဘက္သို႔ရပ္တည္လာမည့္ ျပည္တြင္း ျပည္ပရွိ အစိုးရ၀န္ထမ္းမ်ားႏွင့္ တပ္မေတာ္သားမ်ားကို အျမဲတေစ ရင္ဖြင့္လက္ကမ္း ၾကိဳဆိုေနမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ထို႔အတြက္ ကေနဒါႏိုင္ငံရွိ ျမန္မာအေရးလွဴပ္ရွားသူမ်ားအေနျဖင့္ ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားကို သံုးသပ္ ေတာင္းဆိုလိုက္ပါသည္။
() ၂၀၀၈ခုႏွစ္(တဖက္သတ္)ဖြဲစည္းပံုႏွင့္၂၀၁၀(အမည္ခံ)ေရြးေကာက္ပြဲသည္ တိုင္းရင္းသား အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ ဒီမိုကရက္တစ္အင္အားစုမ်ား စဥ္ဆက္မျပတ္ ေျပာဆိုေထာက္ျပခဲ့သည့္ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ ဆက္လက္ရွင္သန္ႏုိင္ရန္ တရားဥပေဒမဲ့ လုပ္ေဆာင္ေနသည့္ လုပ္ရပ္မ်ား၊ အျဖစ္အပ်က္မ်ားျဖစ္သည္ကို မွန္ကန္ေၾကာင္း သက္ေသ ျပလိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။
() တုိင္းျပည္တြင္ အာဏာရွင္အစိုးရဆက္လက္ မရွင္သန္ေရးအတြက္ လက္ေတြ႔က်က် မွန္ကန္သည့္လုပ္ရပ္ႏွင့္ အစိုးရ၀န္ထမ္းမ်ား၏ဦးသိန္းစိန္ အစိုးရတက္လာၿပီးေနာက္ အစျပဳေလွ်ာက္လွမ္းလိုက္သည့္ ပထမဆံုး မတရားသည့္ အာဏာဖီဆန္မႈျဖစ္သည္။
() ယခုကဲ့သို ့ စစ္အာဏာရွင္အား ျပတ္သားစြာ ဆန္႔က်င္ၿပီးေနာက္ ျမန္မာျပည္ဒီမိုကေရစီရရွိေရးတြင္ တတ္စြမ္းသမွ် ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ၾကလိမ့္မည္ဟု မိမိတို႔အေနျဖင့္ ေမွ်ာ္လင့္ယံုၾကည္သည္။
() မၾကာမီကာလအတြင္း ျမန္မာျပည္တြင္း၊ ျပည္ပ အစိုးရ၀န္ထမ္းမ်ားႏွင့္တပ္မေတာ္သားမ်ားမွလည္း မတရားသည့္ အမိန္႔အာဏာျဖင့္ ခိုင္းေစမည့္ အေျခအေန၊ လုပ္ရပ္မ်ားကို လက္မခံျခင္း၊ ျငင္းဆန္ျခင္း၊ ဆန္႔က်င္ျခင္းမ်ား ဆက္တိုက္ ေပၚထြက္လာႏုိင္သည္ဟုလည္း ယံုၾကည္သည္။
() အမွန္တရားႏွင့္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ လိုလားေတာင့္တေနသည့္ တိုင္းရင္းသားညီအကိုေမာင္ႏွမမ်ား၊ အစိုးရ၀န္ထမ္းမ်ားႏွင့္ တပ္မေတာ္သားမ်ားမွ ပူးေပါင္း၍ ႏူတ္ထြက္ျခင္း၊ အလုပ္တာ၀န္မ်ားမွစြန္႔ခြာျခင္းျဖင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ဒီမိုကေရစီေရးေတာ္လွန္ေျပာင္းလဲမႈတရပ္ အရွိန္အဟုန္ျဖင့္ေပၚေပါက္လာရန္၊ ႏုိင္ငံသူ ႏိုင္ငံသားတို႔၏ တာ၀န္ယူ စြမ္းေဆာင္မွဳမ်ား အရွိန္ျမွင့္တင္ကာ ဟန္ခ်က္ညီညီ စစ္အာဏာရွင္ အစိုးရကို ျဖဳတ္ခ်ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံ ဒီမိုကေရစီ အျမန္ရရွိေရးအတြက္ ၀ိုင္း၀န္းႀကိဳးပမ္းသြားၾကရန္ တိုက္တြန္းလိုက္ပါသည္။
စစ္မွန္သည့္ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ဒီမိုကေရစီအေရးကို ေမွ်ာ္ကိုးလ်က္
United Democratic Youth League (Canada Branch )
Burmese Students Democratic Organization
Burmese Canadian Network
International Foundation for Burma National Congress (Canada Branch)
National League for Democracy (NLD) Canada Branch
Burmese Muslim Association (Canada)
International Burmese Monks Organization (Canada)
Canadian Campaign for Free Burma.

ဆက္သြယ္ရန္။

ဦးစည္သူ(416) 2300901
ဦးေအာင္တင္(647) 343 7871


 

၁၅.၇.၂၀၁၁ ရက္ေန႕ရဲရင့္ငယ္ဒိုင္ယာရီ


--
http://openeyeproxy.appspot.com/yeyintnge.com
မြန္းၾကပ္ျခင္းမွကင္းေ၀းပါေစ။
ျပည္တြင္းေမးလ္မ်ားသို႕႕ တဆင့္ပိ႕ု ၍မီဒီယာတိုက္ပြဲဆင္ႏြဲၾကပါစို႕..။

2 attachments — Download all attachments  
15 July 2011 Yeyintnge's Diary.doc15 July 2011 Yeyintnge's Diary.doc
446K   View   Download  
15 July 2011 Yeyintnge's Diary.pdf15 July 2011 Yeyintnge's Diary.pdf
963K   View   Download  
http://www.mediafire.com/file/83theq2p3wpfrad/15%20July%202011%20Yeyintnge%27s%20Diary.doc
http://www.mediafire.com/file/ccelebeqdqbnkyt/15%20July%202011%20Yeyintnge%27s%20Diary.pdf
15 July 2011 Yeyintnge's Diary

~ ရွားပါးေပ်ာက္ကြယ္လုနီးပါးျဖစ္ေနသည့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း မိန္႔ခြန္းမ်ား ~

~ ရွားပါးေပ်ာက္ကြယ္လုနီးပါးျဖစ္ေနသည့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း မိန္႔ခြန္းမ်ား ~ by KoMyoe ဒီဇိုင္း ကိုမ်ဳိး

ေပ်ာ္ခြင့္ခဏ
ေထာင္ဆိုတဲ့ေနရာမွာက ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သူေတြကို ေနာက္ထပ္ ျပစ္မႈမက်ဴးလြန္ႏိုင္ေအာင္ ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းတဲ့ ေနရာ လို႔ ေယဘုယ် မွတ္ယူႏိုင္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ အာဏာရွင္ေတြရဲ႕ လက္ေအာက္က ျပည္သူေတြအတြက္ၾကေတာ့ ေထာင္ေတြ ထဲမွာ ေနရတိုင္း ျပစ္မႈက်ဴးလြန္ခဲ့လို႔မဟုတ္ပါဘူး။ တခ်ဳိ႕ကေတာ့ မွားယြင္းတဲ့ တရားစီရင္မႈေတြေၾကာင့္ ေထာင္ထဲမွာ ေနၾကရတဲ့ သူေတြရွိသလို၊ အမွန္တရားကို ကိုးကြယ္ယံုၾကည္ရင္းက  အမွားေတြကို တိုက္ခိုက္မိလို႔ ေထာင္က်ရသူေတြ က ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ၂၀၀၀ ေက်ာ္ ရွိေနပါတယ္။
ျမန္မာျပည္ေတြထဲက အက်ဥ္းေထာင္ဆိုတာက အသက္ရွင္လွ်က္ ငရဲၾကေနသူေတြလိုပဲ ဒုကၡနဲ႔ အတူတကြ ေပါင္းသင္း ေနထိုင္ၾကရပါတယ္။ ေထာင္ထဲေရာက္တာနဲ႔ ပထမဦးဆံုးေတြ႔ၾကံဳရတဲ့ ဒုကၡက အစားအေသာက္ျပႆနာပဲျဖစ္ပါတယ္။ မနက္အိပ္ယာႏိုးလို႔ ၀မ္းဗိုက္ဟာေနတဲ့ အက်ဥ္းသားေတြအတြက္ ေထာင္မွာဘာအစီအစဥ္မွ မရွိပါဘူး။ အိမ္ကလာပို႔ ထားတဲ့ ေမတၱာထုပ္ေတြကိုပဲ အဟာရလုပ္ရတာပါ။ အိမ္ကမလာႏိုင္ရင္ ေကြၽးတဲ့လူရွိမွ စားၾကရပါတယ္။ ေကြၽးသူမရွိတဲ့ ေန႔ဟာ မနက္ထမင္းပုံး မလာမခ်င္း ၀မ္းဟာဟာနဲ႔ ေနေပေတာ့။
မနက္ ၁၀ နာရီ၀န္းက်င္မွာ ထမင္းပုံးလာပါတယ္။ ေထာင္ကေကြၽးတဲ့ ထမင္းက အနည္းဆံုး အေရာင္ ၄ မ်ဳိးေလာက္ပါ ပါတယ္။ ၀ါက်င့္က်င့္၊ နီတာတာ၊ အမဲေရာင္၊ စပါးေစ့ေတြ အေရာေရာအေႏွာေႏွာ။ မာတဲ့ေနရာမွာေတာ့ ေက်ာက္ခဲၿပီးရင္ သူပါလို႔ ေျပာရမေလာက္ပါပဲ။ ေထာင္နဲ႔ မပတ္သက္ဖူးသူေတြက က်မရဲ႕ တင္စားခ်က္ေတြကို လြန္တယ္လို႔ေတာ့ မထင္ ပါနဲ႔။ ပိုေနတယ္လို႔ ထင္ရင္ေတာ့ နီးစပ္တဲ့သူေတြကို ေမးၾကည့္လို႔ရႏိုင္ပါတယ္။ အရည္ေသာက္အျဖစ္ ေအာက္ေစာ္နံေန တဲ့ အမဲေရာင္ပဲေစ့နဲနဲ ေရမ်ားမ်ားျပဳတ္ထားတဲ့ ပဲေရေတြကို ေပးပါတယ္။ ပဲကေတာ့ တပံုစံမွာ ၅ ေစ့ေလာက္ေတာ့ ပါ ႏိုင္မွာပါ။ ပဲေရနဲ႔ ေလြးဖို႔ ေလာက္ကေလးေတြပါတဲ့ ငါးပိစိမ္းစား နဲနဲေပးပါတယ္။ ငပိရဲ႕ နံခ်က္ကေတာ့။ ဒီလိုအစားအ ေသာက္ေတြကို ကိုယ္လိုခ်င္သေလာက္ မရပါဘူး။ သူတို႔ စံသတ္မွတ္ထားတဲ့ ခြက္ေတြနဲ႔ တေယာက္တခြက္ပဲ ရေလ့ရွိ ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ေထာင္ထဲမွာ ထမင္းနဲ႔ ဟင္းယူတယ္လို႔ မေျပာေတာ့ပါဘူး။ ပံုစံဆြဲတယ္တဲ့။ အစပို္င္းတုန္းက တ ပတ္မွာ ေသာၾကာေန႔ဆိုရင္ေတာ့ အမဲသား ဒါမွမဟုတ္ ၀က္သားဟင္း (၁ လက္မ ခန္႔ရွိေသာ အသားတုန္းႏွင့္ ဟင္း ရည္) ေပးေလ့ရွိပါတယ္။ ေနာက္ပိုင္းက်ေတာ့ ငါးေၾကာ္ ဒါမွမဟုတ္ ဘဲဥျပဳတ္ ေကြၽးေလ့ရွိပါတယ္။ အပတ္တိုင္း တနဂၤ ေႏြေန႔ ေန႔လည္မွာေတာ့ ေရေႏြးေပးေလ့ရွိပါတယ္။
ညေနပိုင္းဆိုရင္ ၃ နာရီေလာက္မွာ ထမင္းပံုးလာေလ့ရွိပါတယ္။ ညေနစာကေတာ့ ေထာင္တြင္းျဖစ္ဟင္းရြက္ေတြကို ေရ ေတာင္မွ မေဆးေတာ့ဘဲ ဓားနဲ႔ေတာက္ေတာက္စဥ္းၿပီး ျပဳတ္ထားတဲ့ အရည္ေတြပါ။ အဲဒီအရည္ေတြထဲမွာ တီေကာင္အ ပိုင္းအစေတြ ေရာပါေလ့ရွိပါတယ္။ ေထာင္ထဲက လူေတြက တီေကာင္ဟင္းခ်ဳိလို႔ နာမည္ေပးထားပါတယ္။ အဲဒီ့အရာ ေတြက ေထာင္ထဲက ေပးေလ့ရွိတဲ့ အေကာင္းဆံုးအဟာရေတြပါပဲ။
ဒါေၾကာင့္ အက်ဥ္းက်ေနသူတဦး အသက္ရွင္ရပ္တည္ႏုိင္ဖို႔ မိသားစုဆီကလာတဲ့ ေထာင္၀င္စာထုတ္ေတြက အေရးႀကီး ပါတယ္။ မိသားစုရဲ႕ စီးပြားေရးအေျခအေနေပၚမူတည္ၿပီးေတာ့မွ ေထာင္၀င္စာထုတ္ရဲ႕ ပမာဏ၊ ေထာင္၀င္စာတခုနဲ႔ တခုၾကား အကြာအေ၀းကို ေျပာႏိုင္ပါတယ္။ ပံုမွန္ဆိုရင္ေတာ့ ေထာင္၀င္စာ တပတ္ဆိုတာက ၾကားထဲမွာ ၁၄ ရက္ပဲ ကြာပါတယ္။ အခ်ိန္က တကယ့္ကို ခဏေလးပါပဲ။ ေထာင္၀င္စာေတြ႔ဖို႔အတြက္ မိသားစုမွာက အပို၀င္ေငြရွိဖို႔ လိုအပ္ပါ တယ္။ အပို၀င္ေငြျပည့္စံုရင္ ၂ ပတ္ တႀကိမ္ေထာင္၀င္စာလာႏိုင္သလို၊ ေထာင္၀င္စာထုပ္ရဲ႕ အရြယ္အစားကလည္း ႀကီး မားခန္႔ညားေနပါတယ္။ ေထာင္မွာက မိသားစုတစ္စုရဲ႕ စီးပြားေရးအေျခအေနကို ေထာင္၀င္စာထုတ္ရဲ႕ အရြယ္အစားနဲ႔ လဲ ဆံုးျဖတ္ႏုိ္င္ၾကပါတယ္။ အပိုေငြနဲပါးရင္ ေထာင္၀င္စာ တလတႀကိမ္၊ ဒါမွမဟုတ္ ဒီထက္လဲပိုကြာေ၀းေနႏိုင္ပါတယ္။ ေထာင္၀င္စာထုပ္ရဲ႕ အရြယ္ကလည္း ေသးငယ္ေနပါလိမ့္မယ္။ ဘယ္လိုပဲ ျဖစ္ေနပါေစ။ ေထာင္၀င္စာထုပ္ဆိုတာက မိ သားစုရဲ႕ ေမတၱာေစတနာေတြကို ေၾကာ္ေလွာ္ထုပ္ပိုးလာတာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ေထာင္ထဲကလူေတြ အသက္ရွင္ေနထိုင္ ႏိုင္ဖို႔အတြက္ သူတို႔ရဲ႕ေမတၱာေတြကို ေဖာ္ျပတဲ့ အရာလည္း ျဖစ္ပါတယ္။
ေထာင္၀င္စာလာေတြတဲ့ မိသားစုေတြမွာလည္း အခက္အခဲေတြက အမ်ားသား။ က်မတို႔ေတြက ေထာင္မက်ခင္က တည္းက တျခားေဘာ္ဒါေတြရဲ႕ ေထာင္၀င္စာေတြကို လိုက္ေတြ႔ေလ့ရွိတဲ့အတြက္ မိသားစုေတြ ရင္ဆိုင္ေက်ာ္လႊားေနရ တဲ့ အခက္အခဲကိုေသခ်ာ သိခဲ့ပါတယ္။ ေထာင္၀င္စာပို႔တယ္ဆိုတာက မိသားစုတစုအတြင္း သတ္သတ္အိမ္ခြဲေနသလို မ်ဳိးပဲ ကုန္က်စရိတ္ကို က်ခံရပါတယ္။ ေထာင္၀င္စာသြားဖို႔အတြက္ ေငြေၾကးကို စတင္စုေဆာင္းတာက အစျပဳလို႔ မိသား စုေတြရဲ႕ အခက္အခဲစတင္ပါတယ္။ ေထာင္၀င္စာမသြားခင္ တပတ္ေလာက္အလိုကတည္းက လိုအပ္တဲ့ပစၥည္းေတြကို စုေဆာင္းၾကရပါတယ္။ ပစၥည္းေတြျပည့္စံုတဲ့ အခါမွာေတာ့ စတင္ေၾကာ္ေလွာ္ၾကရပါေတာ့တယ္။ ငပိေၾကာ္တမ်ဳိးတည္း ကိုေတာင္ တပတ္နဲ႔ တပတ္မထပ္ေအာင္ ပုံစံေတြေျပာင္းေျပာင္းၿပီး ေၾကာ္ေလွာ္ၾကရပါတယ္။ ေထာင္ထဲက လူေတြက ငပိေၾကာ္၊ ငါးေျခာက္ေၾကာ္ေတြကိုပဲ အားျပဳစားေနၾကရတယ္ ဆိုတာကို သိေနၾကလို႔ပါပဲ။
အားလံုး ေၾကာ္ေလွာ္ၿပီးၿပီဆိုရင္ေတာ့ ေနာက္တေန႔မနက္မွာ ေထာင္၀င္စာေတြ႔ဖို႔အတြက္ သြားရပါတယ္။ ေစာေစာေတြ႔ ရဖို႔အေရး  အိမ္ကေန မနက္ ၆ နာရီေလာက္ကထဲက ထြက္ရပါတယ္။ ေထာင္ဘူး၀ကိုေရာက္ရင္ေတာ့ အဲဒီလူေတြက အျပင္မွာ ရာထူးဘယ္ေလာက္ႀကီးတယ္။ ဂုဏ္ဘယ္ေလာက္ရွိတယ္။ ဘယ္လိုလူမ်ဳိးဆိုတာေတြကို မသိၾကေတာ့ပါဘူး။ ဒါေၾကာင့္လဲ ေထာင္၀ါဒေတြက ေကာင္းေကာင္းမြန္မြန္ ဆက္ဆံရေကာင္းမွန္း မသိၾကသူေတြမ်ားပါတယ္။ ဒါေပမဲ့လည္း ကိုယ့္ရဲ႕မိသားစု၀င္ေတြ မ်က္ႏွာငယ္မွာ စိုးရိမ္လို႔၊ ေထာင္ထဲကလူေတြကို စိတ္ဒုကၡေပးမွာ စိုးလို႔ အားလံုးက ဘာမွမတုန္႔ ျပန္ေတာ့ဘဲ ႀကိတ္မွိတ္ခံေနၾကပါတယ္။ ဒါကိုျမင္သိေနရတဲ့ ေထာင္ထဲက လူေတြ စိတ္ဆင္းရဲၾကရပါတယ္။
ယံုၾကည္ခ်က္ေၾကာင့္ အက်ဥ္းက်ေနသူေတြထဲမွာလည္း ပါေမာကၡေဟာင္းေတြ၊ တကၠသိုလ္က ဆရာေတြ၊ ဆရာ၀န္၊ အင္ဂ်င္နီယာ၊ ေရွ႕ေန၊ ေက်ာင္းသား၊ သေ႒းႀကီးေတြပါ မက်န္ပါဘူး။ အားလံုး လူစံုတက္စံုပါပဲ။ ဒီလူေတြကိုလည္း ေထာင္ထဲမွာ ေမာင္၊ ဦး စတာေတြ တပ္ၿပီး အေခၚမခံရပါဘူး။ ဒါေၾကာင့္ ျမင္ရၾကားရတဲ့ မိသားစု၀င္ေတြ စိတ္မခ်မ္းသာ ပါဘူး။ ဒါေၾကာင့္လဲ ကိုယ့္အိမ္ကလူေတြကို ေကာင္းေကာင္းမြန္မြန္ဆက္ဆံဖို႔ ရည္ရြယ္ၿပီး ေထာင္မွဴး၊ ေထာင္ပိုင္ေတြကို လက္ေဆာင္ထုပ္္ပို႔ ၾကပါတယ္။ အျပင္က မိသားစုကေတာ့ သူတို႔ရဲ႕ မာနေတြကို ခ၀ါခ်ထားလိုက္ၿပီး သူတို႔ရဲ႕ မိသားစု ၀င္ အဆင္ေျပဖို႔ ႀကိဳးစားၾကပါတယ္။ ေထာင္၀င္စာထုပ္ထဲမွာ တပါတည္း ပါလာတာက မိသားစုရဲ႕ ေမတၱာ၊ ေစတနာ ေတြပဲ ျဖစ္ပါတယ္။
ေထာင္၀န္ထမ္းေတြရဲ႕ ဘ၀ကိုေျပာျပခ်င္ပါတယ္။ သူတို႔ေတြက ေထာင္ပတ္၀န္းက်င္ က်င္းက်င္းေလးထဲမွာပဲ ႏွံႏွံစပ္စပ္ သြားဖူးၾကပါတယ္။ ေထာင္၀င္းအျပင္ကို မေရာက္ဖူးတဲ့သူေတြ မ်ားပါတယ္။ သူတို႔ေတြဟာ မနက္မိုးမလင္းခင္ ဂ်ဴတီ ၀င္ရပါတယ္။ ညေန မိုးစုပ္စုပ္ခ်ဳပ္မွ ေထာင္ထဲကေန အိမ္ကိုျပန္ရတာပါ။ သူတို႔ေတြရတဲ့ လစာေငြဟာ မိသားစုစား၀တ္ ေနေရးအတြက္ မဖူလံုပါဘူး။ ဒါေၾကာင့္ သူတို႔တေတြဟာ အက်ဥ္းသားေတြနဲ႔ ခ်ိတ္ဆက္ၿပီး အေရာင္းအ၀ယ္လုပ္ၾက၊ ေထာင္ထဲကို သြင္းခြင္မျပဳတဲ့ ပစၥည္းေတြကို အခေၾကးယူၿပီးေတာ့ ေထာင္ထဲကို သြင္းေပးတာေတြလုပ္ၾကရပါတယ္။ ဒါ ကေတာ့ ေအာက္ေျခ ၀န္ထမ္းေတြရဲ႕ ဘ၀ေပါ့။ ေထာင္မွဴးေလး (က်မတို႔အေခၚ တပြင့္) ေတြကစလို႔ သူတို႔ရဲ႕ စား၀တ္ ေနေရးအတြက္ ေဘာက္ခ်ာ ဖြင့္စားၾကပါတယ္။ ေထာင္ပိုင္ႀကီးေတြ၊ ညႊန္မွဴးေတြဆိုရင္ေတာ့ အေကာင္ႀကီးႀကီးေတြကို ေရြးၿပီး ေဘာက္ခ်ာလက္ခံေပးပါတယ္။ ေဘာက္ခ်ာဖြင့္တယ္ဆိုတာက လူတေယာက္က ေထာင္ပိုင္ႀကီးရဲ႕ ေဘာက္ခ်ာ ျဖစ္တယ္ဆိုရင္ သူ႔ကို ေနရာေကာင္းေကာင္းမွာထား၊ အလုပ္ေကာင္းေကာင္းကိုေပးၿပီး ေထာင္ထဲမွာ သူမ်ားမရတဲ့ အ ခြင့္အေရးေတြကို ေပးရပါတယ္။
ယံုၾကည္ခ်က္ေၾကာင့္ အက်ဥ္းက်ခံေနရသူေတြကေတာ့ ဘာအလုပ္မွ မလုပ္ရတဲ့အတြက္ ေဘာင္ခ်ာဖြင့္ဘို႔ မလိုပါဘူး။ ဒါေပမဲ့ ေထာင္ထဲကလူကို ေကာင္းေကာင္းမြန္မြန္ဆက္ဆံေအာင္၊ ျပႆနာ တစံုတခုၾကံဳလာရင္ မရိုက္ႏွက္၊ မညႇဥ္းဆဲ ေလေအာင္ တတ္ႏိုင္တဲ့ အျပင္ကမိသားစုေတြက လက္ေဆာင္ေပးၾကတဲ့ သေဘာပါ။
က်မတို႔တေတြက ေထာင္ထဲမွာ ဟင္းအစို စားခ်င္ၾကပါတယ္။ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ စားလာခဲ့ရတဲ့ ငပိငေျခာက္ေတြကို စိတ္ ကုန္ေနပါၿပီ။ ဒါေၾကာင့္ ေထာင္၀င္စာလာတဲ့ ေန႔ေတြမွာ အိမ္ကိုမွာတာက ဟင္းအစို ပါေအာင္ယူလာခဲ့ဘို႔ ပါပဲ။ ေထာင္ ၀င္စာလာတဲ့ေန႔ မဟုတ္ရင္လဲ သယ္လာတဲ့ ၀န္ထမ္းေတြဆီကေန ဟင္းအစိုေတြ ၀ယ္ျခမ္းစားေသာက္ၾကပါတယ္။ ဟင္းသယ္လာတဲ့ ၀န္ထမ္းေတြကေတာ့ သူနဲ႔ သူ႔မိသားစုစားဖို႔အတြက္ က်မတို႔ေတြဆီက ဟင္းေျခာက္ေတြကို လာ ေတာင္းတတ္ပါတယ္။ အရင္ကေတာ့ က်မတို႔ ေထာင္၀င္စာလိုက္ေတြ႔ဖူးေပမဲ့ ေထာင္၀န္ထမ္းေတြရဲ႕ ဘ၀ကို ေသခ်ာ နားမလည္ခဲ့ေတာ့ အဲလိုလာေတာင္းရင္ အံၾသေနတတ္ေပမဲ့ ေနာက္ပိုင္းမွာ သူတို႔ေတြရဲ႕ ဘ၀ကိုနားလည္လာလို႔ က်မ တို႔ ကိုယ္တိုင္ပဲ လိုလိုခ်င္ခ်င္ ေပးလိုက္ပါတယ္။ က်မတို႔ေတြက အုတ္ရိုး ၄ ထပ္ၾကားထဲမွာ ေနရတာျဖစ္သလို ေထာင္ ၀န္ထမ္းေတြဆိုတာက ေထာင္ကိုပတ္ပတ္လည္ကာထားတဲ့ သံဆူးႀကိဳးေတြၾကားထဲကေန ရုန္းထြက္လို႔မရတဲ့ သူေတြပဲ ျဖစ္မွာပါ။
ေထာင္ထဲမွာေနထိုင္ရသူေတြအတြက္ စာဖတ္ခြင့္ရဖို႔ဆိုတာက တကယ့္စြန္႔စားခန္းတခု ျဖစ္ပါတယ္။ စာအုပ္စာတန္းဆို တာကို ေထာင္ထဲမွာမိသြားၿပီဆိုရင္ေတာ့ အနည္းဆံုး တိုက္ပိတ္ျပစ္ဒဏ္အျပင္ ဒီစာအုပ္ကို ဘယ္၀န္ထမ္းသြင္းေပးတာ လဲဆိုတဲ့ ေမးခြန္းကို ေျဖရွင္းရတဲ့ ျပႆနာပါ။ ကိုယ္ကေျပာလိုက္မိတယ္ဆိုရင္ ကိုယ့္ရဲ႕ေထာင္သက္တန္းတေလ်ာက္ ဘယ္၀န္ထမ္းကမွ ကိုယ့္ကို မကူညီရဲေတာ့ပါဘူး။ ေထာင္ထဲကို စာအုပ္သြင္းေပးတယ္ဆိုတဲ့၀န္ထမ္းက ေငြရလိုမႈတခု ထဲတြင္ မကဘဲ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေတြအေပၚ စာနာနားလည္ေပးတဲ့သူ မို႔လို႔ပါ။ ဒီထက္ပိုႀကီးတဲ့ ျပစ္ဒဏ္ကေတာ့ အက်ဥ္းသားလည္း ေနာက္မႈတိုး၊ ၀န္ထမ္းလည္းေထာင္က် ဆိုတာမ်ဳိးလည္း ျဖစ္တတ္ပါတယ္။
သိပ္ျပႆနာႀကီးလာရင္ေတာ့ ေထာက္လွမ္းေရးက ေထာင္၀င္စာလာေတြ႔တဲ့ မိသားစုကို စစ္ေၾကာေရးလုပ္တာမ်ဳိးေတြ ျဖစ္တတ္ပါေသးတယ္။ ေထာင္၀င္စာလာေတြ႔တဲ့ မိသားစုဆိုတာကလည္း အႏၱရာယ္က လက္တကမ္းမွာပါ။ ဒါေပမဲ့ ဘယ္လိုပဲျဖစ္ျဖစ္ မိသားစုေတြကေတာ့ ေထာင္ထဲကလူေတြရဲ႕ ဆႏၵကို ႀကိဳးစားျဖည့္တင္းေပးပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္လဲ ၀န္ ထမ္းေတြကို တစိုးလက္ေဆာင္ေပးၿပီး  ေထာင္ဘူး၀ကိုေက်ာ္ျဖတ္ကာ ဖတ္စရာေတြကို အတြင္းကလူေတြထံ အေရာက္ ပို႔ေပးတာကို က်မတို႔က ဖလိုက္သြင္းတယ္လို႔ ေခၚပါတယ္။ ဖလိုက္ဆိုတာက ဘူးမွာတာ၀န္က်တဲ့ ၀န္ထမ္းနဲ႔ အေဆာင္ က ၀န္ထမ္းေပါင္းၿပီး ကင္းေမွ်ာ္စင္ (ဘူး၀) ကို ေက်ာ္ၿပီး ႀကိဳးနဲ႔ဆြဲတဲ့ ၀န္ေဆာင္မႈ ျဖစ္ပါတယ္။
ေထာင္ထဲကလူေတြအတြက္ စိတ္အေႏွာက္အယွက္ အျဖစ္ရဆံုး ကိစၥက တလာစီတာပါပဲ။ အက်ဥ္းေထာင္ လက္စြဲ အရဆိုရင္ ေထာင္က်ေတြအတြက္ အ၀တ္ ၂ စံု၊ ပုဂံျပား ၁၊ ဟင္းခ်ဳိပုဂံ ၁၊ ေစာင္ ၁၊ ဖ်ာ ၁၊ ပဲရွိရမွာပါ။ က်န္တဲ့ ပစၥည္း ေတြဟာ အက်ဥ္းေထာင္လက္စြဲနဲ႔ မကိုက္ညီတဲ့အတြက္ ေတြ႔ရင္ အေရးယူႏိုင္ပါတယ္။ တကယ္ေတာ့ ဘယ္အက်ဥ္း သားမွ အက်ဥ္းေထာင္လက္စြဲနဲ႔ မေနႏိုင္ၾကပါဘူး။ ဒါေၾကာင့္ ညအိပ္ခါနီးက်ရင္ ကိုယ့္ဆီမွာ ရွိေနတဲ့  တရားမ၀င္ပစၥည္း ေတြကို အထုပ္ ထုပ္ၿပီး အိပ္က်ရပါတယ္။ မနက္ေ၀လီေ၀လင္းမွာ တလာလို႔ေခၚတဲ့ စစ္ေဆးေရးေတြလာရင္ ၀ွက္ရ ေအာင္လို႔ေပါ့။ တလာစီမဲ့ ေန႔ဆိုရင္ မနက္မိုးလင္းလင္းခ်င္း ေထာင္၀င္ထမ္းေတြ၊ ေထာင္မွဴးေထာင္ပိုင္ေတြ အားလံုးစုၿပီး လိုက္စစ္ေဆးၾကတာပါ။ အဲဒီအခ်ိန္ဆိုရင္ ေထာင္ထဲမွာရွိေနတဲ့ ေထာင္က်ေတြအားလံုး စိတ္ပင္ပန္းၾကရပါတယ္။ ဒီလို အေျခအေနေတြကို နားလည္ေနတဲ့ မိသားစုေတြက အတြင္းကလူေတြ ဒုကၡမေရာက္ရေလေအာင္ သူတို႔တတ္ႏိုင္တဲ့ ဘက္ကေန ကူညီပံပိုးေပးေနၾကပါတယ္။
ေထာင္ထဲကလူေတြအတြက္ အျပင္က ႏိုင္ငံေရးသတင္းၾကားရရင္ အားတက္တယ္။ စိတ္ဓါတ္တက္ႂကြတတ္ပါတယ္။ ဘာသတင္းမွ မၾကားရဘူးဆိုရင္ေတာ့ စိတ္ပ်က္ၾကပါတယ္။ ဘာသတင္းမွ မၾကားရတဲ့ အခ်ိန္ဟာ ဘာနဲ႔တူလဲဆိုရရင္ ကမ္းမျမင္လမ္းမျမင္ ပင္လယ္ႀကီးထဲမွာ ေရာက္ေနသလိုပါပဲ။ ဒါေၾကာင့္ မိသားစုေတြက သတင္းအဆက္အသြယ္ရမည့္ ပစၥည္းေလးေတြကို ၾကံဖန္ေပးတတ္ၾကပါတယ္။ အဲဒီ့အျပင္ ေထာင္၀င္စာမွာ သတင္းေတြကို ေျပာျပၾကပါတယ္။ ေထာင္ ထဲက မိသားစု၀င္ေတြကလည္း အျပင္ကလူေတြကို စားစရာမပါရင္ေနပါ၊ ၾကားခ်င္တာေလးေတာ့ ပါေအာင္ယူခဲ့ပါလို႔ အမွာေတာ္ေခြၽၾကပါတယ္။ တစ္ခါတေလေတာ့ ေထာင္ထဲမွာ အဖိႏွိပ္ခံေနရတာေတြကို သတင္းထုတ္ျပန္ဖို႔အတြက္ မိသားစုေတြနဲ႔ပဲ မွာရတာပါ။ မိသားစုကပဲ ဒီကိစၥေတြ က်ယ္က်ယ္ေအာ္ႏိုင္မဲ့ မီဒီယာေတြနဲ႔ ဆက္သြယ္ရပါတယ္။ အဲဒီလို ဆက္သြယ္ေနရင္ ေထာက္လွမ္းေရးက မိသားစု၀င္ေတြကို ၿခိမ္းေျခာက္တတ္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ က်မသိသေလာက္ေတာ့ ေထာက္လွမ္းေရး ၿခိမ္းေျခာက္လို႔ ေၾကာက္သြားတဲ့ မိသားစု၀င္ေတြကို မေတြ႔ဖူးပါဘူး။
ေထာင္ထဲမွာ အေျခအေနေကာင္းေနတုန္းကေတာ့ ေထာင္၀င္စာေတြ႔ရတဲ့ အခ်ိန္ ၁၅  မိနစ္ အတြင္းမွာ အတြင္းသတင္း၊ အျပင္သတင္းေတြကို ဖလွယ္လို႔ရခဲ့ပါတယ္။ ၁၉၉၆ ခုႏွစ္မွာေတာ့ ေထာင္ထဲမွာ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသား ၂၂ ဦး တရားမ ၀င္ပစၥည္းေတြ ရွာေဖြေတြ႔ရွိရာကေန ေနာက္မႈတိုးသြားခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီ့ေနာက္ပိုင္းမွာေတာ့ သတင္းေတြကို ေထာင္၀င္ စာကေန ေျပာလို႔မရေတာ့ပါဘူး။ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေတြ ေထာင္၀င္စာထြက္ရင္ ေထာင္၀င္စာမွာ ဘာေတြေျပာလဲ ဆုိတာကို ၀န္ထမ္း ၂ ဦးက လိုက္မွတ္ရၿပီး၊ ေထာင္မွဴး ၁ ဦးက ေသခ်ာေစာင့္ၾကည့္စစ္ေဆးရပါတယ္။ ၿပီးရင္ေတာ့ မွတ္တမ္းေတြကို ေထာက္လွမ္းေရးထံ အပ္ႏွံရပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဥာဏ္ရႊင္တဲ့ ကိုဘိုဘိုဦး အေမ အန္တီေဒၚခင္မမက မင္းဂြတ္သီးေတြ ေကာင္းတယ္ေဟ့လို႔ ခပ္က်ယ္က်ယ္ေအာ္ေျပာတတ္ပါတယ္။ မင္းဂြတ္သီးဆိုတာက အုပ္ခ်ဳပ္တဲ့ မင္းကို ေျပာတာျဖစ္ၿပီး ေကာင္းေနတယ္ဆိုတာက မင္းလုပ္ေနသူေတြအတြက္ အေျခအေနေကာင္းတယ္လို႔ ေျပာတာပါ။ က်မ အေမကေတာ့  ဥာဏ္မရႊင္ေလေတာ့ ေလသံကို တမင္တိုးၿပီး  “ညြန္႔ညြန္႔နဲ႔ ေကာင္မေလးနဲ႔ ေတြ႔တယ္ေျပာတယ္။ ေကာင္မေလးက သူ႔မိသားစုေတြအေၾကာင္း ေျပာတယ္တဲ့ ဒါဆိုရင္ အေျခအေန ေကာင္းႏိုင္တယ္။” ဆိုတာမ်ဳိးေတြ ေျပာ တတ္ပါတယ္။ ညြန္႔ညြန္႔ဆိုတာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ခင္ညြန္႔ ကို ရည္ညြန္းတာပါ။ ေကာင္မေလးဆိုတာကေတာ့ ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္။ သူ႔မိသားစုဆိုတာက ယံုၾကည္ခ်က္ေၾကာင့္ အက်ဥ္းက်ေနသူေတြ။ ဒါေၾကာင့္ က်မတို႔ေတြ လြတ္ႏိုင္တယ္ေပါ့ ေလ။ အေနာက္က လိုက္မွတ္တဲ့ ၀န္ထမ္းေတြက ဘာေတြကို ဘယ္လိုနားလည္သလဲ မသိပါ။ က်မတို႔ ကေတာ့ အေမ ဘာေျပာလဲဆိုတာကို သိေနပါတယ္။
အျပင္က မိသားစုေတြရဲ႕ ေမ်ာ္လင့္ခ်က္က ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေတြ အျမန္ဆံုးလြတ္ေျမာက္လာဖို႔ပါပဲ။ အျပင္က လူ ေတြက ေထာင္ထဲက လူေတြထက္ပိုပင္ပန္းၾကပါတယ္။ ေထာင္ထဲကလူေတြက ကိုယ့္ရဲ႕ အခန္းက်ဥ္းေလးထဲမွာ ထိုင္ေန ရၿပီး အျပင္ကလူေတြကေတာ့ အထဲကလူေတြကို ေထာင္၀င္စာပို႔ဖို႔၊ ေထာင္ထဲကလူေတြ က်န္းမာေရးေကာင္းဖို႔၊ အႏၱ ရာယ္ကင္းကင္းနဲ႔ ေနခြင့္ရဖို႔ စိတ္ေရာ၊ လူေရာ ပင္ပန္းေနပါတယ္။
ေထာင္ထဲမွာ ေထာင္၀င္စာ လာမေတြ႔ႏိုင္တဲ့ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေတြနဲ႔ ေထာင္၀င္စာေတြ႔ႏိုင္တဲ့ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္း သားေတြဟာအားလံုး မွ်တစားေသာက္ၾကရပါတယ္။ ဘယ္သူမွ ကိုယ့္ေထာင္၀င္စာထုပ္ ကိုယ္ဖာသာစားတဲ့လူ မရွိပါ ဘူး။ လူ ၄ ၊ ၅ ေယာက္ အုပ္စုဖြဲ႔ၿပီး စားၾကပါတယ္။ အဲဒီ့အုပ္စုေတြထဲမွာ ေထာင္၀င္စာမ်ားတဲ့ လူ၊ နည္းတဲ့ လူ၊ ေထာင္ ၀င္စာမလာတဲ့ လူေတြ အခ်ဳိးက် ပါ၀င္ရပါတယ္။ အားလံုးဟာ စည္းလံုးညီညြတ္မႈနဲ႔ ေထာင္တြင္းမွာ ရပ္တည္ခဲ့ၾကသ လိုပါပဲ။ ေထာင္ျပင္က ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမိသားစုေတြလည္း စည္းလံုးညီညြတ္ၾကပါတယ္။ တေယာက္ကိုတေယာက္ ရိုင္းပင္းကူညီၾကရင္း မိသားစု၀င္ေတြ လြတ္ေျမာက္မယ့္ရက္ကို ေစာင့္ေမွ်ာ္ေနၾကပါတယ္။
က်မက ေထာင္ကေန ပံုမွန္အတိုင္းလြတ္ရက္ေစ့လို႔ လြတ္လာတာပါ။ ဒါေပမဲ့ ေထာင္က က်မတို႔ကို ဘယ္ေန႔ဘယ္ရက္ လြတ္မယ္လို႔ ႀကိဳေျပာေလ့ မရွိပါဘူး။ လြတ္မယ့္ေန႔ေရာက္ေတာ့မွာ လြတ္လူလာေခၚတာက ထံုးစံပါပဲ။ ဒါေပမဲ့ က်မတို႔ ကေတာ့ ဘယ္ေတာ့ေလာက္ လြတ္ႏိုင္တယ္ဆိုတာကို ခန္႔မွန္းလို႔ရပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္လဲ က်မတို႔ လြတ္ရင္ဘယ္လိုျပန္ မယ္။ ဘယ္သူလာေခၚမယ္ ဆိုတာေလာက္ေတာ့ အစီအစဥ္ဆြဲႏိုင္ပါတယ္။
က်မကို ေထာင္ဘူး၀က ထြက္လာရင္ အိမ္ကိုဖုန္းဆက္လိုက္ဖို႔ က်မအေမက မွာထားပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ က်မလြတ္ လြတ္ခ်င္း အိမ္ကို ဖုန္းဆက္လိုက္ၿပီး က်မတို႔မိသားစုနဲ႔ ရင္းႏွီးခင္မင္တဲ့ သာယာ၀တီၿမိဳ႕ခံ မမဲတာ တို႔ အိမ္မွာ က်မ ထိုင္ ေစာင့္ေနပါတယ္။ က်မ အေမလာေတာ့ ေမေမက က်မကို ဖက္ထားလိုက္ၿပီး အရင္ဦးဆံုးေျပာခဲ့တဲ့ စကားက “ေမေမ ညဖက္ ကားသံၾကားရင္ သမီးျပန္လာတာလားလို႔ ထထၾကည့္ဖို႔ မလိုေတာ့ဘူး” ဆိုတဲ့ စကားကို မ်က္ရည္ေတြ၀ဲၿပီး ေျပာခဲ့တာပါ။ က်မ အိမ္ျပန္ေရာက္ေတာ့ က်မ ေဖေဖက ကြယ္လြန္ႏွင့္ပါၿပီ။ က်မ ေဖေဖနဲ႔ ေတြ႔ခြင့္မရခဲ့ပါ။ က်မ ေဖေဖ က ၁၉၉၆ ခုႏွစ္က်မွ ဆံုးတာဆိုေတာ့ ၁၉၉၅ ခုႏွစ္မွာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ လြတ္လာတာကို သူႀကံဳေတြ႔လိုက္ရပါ တယ္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကိုေတာင္ လႊတ္ေပးတယ္ဆိုေတာ့ ေထာင္ထဲမွာရွိတဲ့ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေတြပါ လြတ္ မလားဆိုၿပီးေတာ့ ကားသံၾကားတိုင္း ေနမေကာင္းတဲ့ၾကားထဲက အေဖ ထထၾကည့္တဲ့ အေၾကာင္းအေမေျပာျပလို႔ က်မ ေတာင္ မ်က္ရည္က်ခဲ့မိပါေသးတယ္။ အေဖက ဖြင့္မေျပာေပမဲ့ သူမေသခင္ က်မကိုေတြ႔ခ်င္တယ္လို႔ အေမထင္တဲ့အ ေၾကာင္း ေျပာျပခဲ့ပါေသးတယ္။ က်မအေဖေသဆံုးတဲ့အေၾကာင္း က်မထံအေၾကာင္းၾကားဖို႔အတြက္ က်မအေမနဲ႔ က်မ အမက အေတြ႔အၾကံဳရွိေနတဲ့ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေဟာင္း က်မရဲ႕ မိတ္ေဆြေတြကို တိုင္ပင္ၾကည့္ေတာ့ သူတို႔က ႏိုင္ငံ ေရးအက်ဥ္းသားရဲ႕ မိသားစု၀င္ေတြ ေသဆံုးသြားတိုင္း ေထာင္ထဲက ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေတြကို ဘယ္ေတာ့မွ ထုတ္ ေပးတဲ့ ထံုးစံမရွိဘူးလို႔ အေမနဲ႔ အမက က်မထံ အေၾကာင္းမၾကားဖို႔ ဆံုးျဖတ္လိုက္ၾကတယ္။ ဒါေပမဲ့ က်မကေတာ့ က်မ ရဲ႕ သူငယ္ခ်င္းေတြေျပာျပခဲ့လို႔ ေထာင္ထဲမွာကတည္းက သိခဲ့ၿပီး ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအျဖစ္အပ်က္ အေၾကာင္းအရာမ်ဳိးေတြ ဟာ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမိသားစု ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား ေတြ႔ၾကံဳခံစားရ အေျခအေနေတြပဲ ျဖစ္ပါတယ္။
က်မ ေထာင္ကလြတ္ရင္ သိပ္ေပ်ာ္မွာပဲလို႔ ထင္ေနခဲ့မိပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ေထာင္ကေန အမွန္တကယ္လြတ္တဲ့ေန႔မွာေတာ့ က်န္ရစ္ေနခဲ့တဲ့ ဘ၀တူေတြအေၾကာင္း စဥ္းစားေနမိပါတယ္။ သူတို႔ ဘယ္လိုေနၾကမလဲ။ က်မလြတ္သြားတဲ့အတြက္ သူတို႔ ၀မ္းသာေပမဲ့ သူတို႔လည္းပဲ က်မလို မိသားစုေတြနဲ႔မ်ား ေတြ႔ဆံုခြင့္ရခ်င္ေနမလားဆိုတဲ့ ပူပန္စိတ္လည္း ရွိေနပါ တယ္။ အျပင္ေလာကမွာ ရုပ္၀တၱဳေတြ တိုးတက္လာေနပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ အက်ဥ္းေထာင္ေတြထဲမွာ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္း သားေတြ ရွိေနသလိုပါပဲ။ ပူေဆြးဒုကၡေရာက္ေနတဲ့ မိသားစု၀င္ေတြလည္း ရွိေနပါေသးတယ္။ သာမန္ျပည္သူေတြဘ၀ ကလည္းဘာမွ ပိုၿပီးတိုးတက္မလာတဲ့အတြက္ ျမန္မာျပည္ရဲ႕ အေျခအေနဟာ ဘာမွအေျပာင္းအလဲမရွိဘူးဆိုတာက သိပ္ေသခ်ာေနပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ေထာင္ထြတ္လာတဲ့ က်မ ရဲ႕ေပ်ာ္ရြင္မႈဟာ တဒဂၤေလးအတြက္သာပါပဲ။ အျမဲမက္ ေနတဲ့ ေျခာက္အိပ္မက္ႀကီးကေတာ့ ရွည္ရွည္လ်ားလ်ား ရွိေနဆဲပါ။
ခင္ၿငိမ္းသစ္
http://www.naytthit.net/?p=15589

လူထုနဲ႔ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္
2011-07-15
`ရက္ေပါင္း (၁၀၀) ေက်ာ္လာၿပီ ျဖစ္တဲ့ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ အစိုးရ အေနနဲ႔ ဘယ္ေလာက္အထိ အေျပာင္းအလဲ ေဖၚေဆာင္ဖို႔ ရည္ရြယ္ခ်က္ ရွိတယ္ ဆိုတာကို အခုထိ ခန္႔မွန္းလို႔ မရေသးပါဘူး။
Yonhap News
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရဲ႕ ပုဂံခရီးစဥ္ အတြင္း ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ဇြန္လ ၅ ရက္ေန႔က ၾကိဳဆုိႏွဳတ္ဆက္ၾကတဲ့ ေဒသခံေတြကုိ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ျပန္လည္ႏွဳတ္ဆက္ေနပုံ။ ဓါတ္ပုံ - Yonhap News
ရက္(၁၀၀) ဆိုတာ သိပ္ၾကာလွတဲ့ ကာလ မဟုတ္ေပမယ့္ တကယ္ လုပ္ခ်င္ရင္ေတာ့ သိသာေအာင္လို႔ လုပ္ႏုိင္တာေတြ ရွိပါတယ္။ လုပ္သင့္ လုပ္ထိုက္တာေတြကို အျမန္ဆုံးလုပ္တာဟာ တိုင္းျပည္အတြက္ အေကာင္းဆုံး ျဖစ္မယ္လို႔ ထင္ပါတယ္။ အဲဒီလုိ လုပ္ၾကဖို႔ကိုလည္း တုိက္တြန္းခ်င္ပါတယ္` လုိ႔ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေျပာဆုိပါတယ္။ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံက ေနာ္အယ္မူးနဲ႔ ဦးမ်ဳိးေဇာ္၊ ျပင္သစ္ႏုိင္ငံက ကိုထင္ေက်ာ္၊ ထိုင္းႏုိင္ငံက အရွင္ေနမိႏၵနဲ႔ မသစၥာ ၊ ရန္ကုန္တုိင္း ခရမ္းသုံးခြက ေဒၚၿပဳံးတို႔ (၆) ဦးရဲ့ ေမးခြန္းေတြကို ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ဒီတပတ္မွာ ျပန္လည္ ေျဖၾကားထားပါတယ္။
ဆက္သြယ္ေမးျမန္းခ်က္။
အသံဖိုင္ယူရန္။

http://www.rfa.org/burmese/news/assk-07152011145103.html