Saturday, July 23, 2011

၂၃.၇.၂၀၁၁ ရက္ေန႕ရဲရင့္ငယ္ဒိုင္ယာရီ


http://openeyeproxy.appspot.com/yeyintnge.com
မြန္းၾကပ္ျခင္းမွကင္းေ၀းပါေစ။
ျပည္တြင္းေမးလ္မ်ားသို႕႕ တဆင့္ပိ႕ု ၍မီဒီယာတိုက္ပြဲဆင္ႏြဲၾကပါစို႕..။

5 attachments — Download all attachments (zipped for )  
phatesar.jpgphatesar.jpg
330K   View   Download  
23   July 2011 Yeyintnge's Diary.doc23 July 2011 Yeyintnge's Diary.doc
203K   View   Download  
23   July 2011 Yeyintnge's Diary.pdf23 July 2011 Yeyintnge's Diary.pdf
155K   View   Download  
ဗမာေလာ ျမန္မာေလာ.pdfဗမာေလာ ျမန္မာေလာ.pdf
12309K   View   Download  
21_July_2011_Poe Shout_by_TMN.pdf21_July_2011_Poe Shout_by_TMN.pdf
21K   View   Download  

23 July 2011 Yeyintnge's Diary

ဧရာဝတီ ေရကာတာ အစီရင္ခံစာBy ဦးေအာင္ခင္ & မညိဳညိဳလြင္

ဧရာဝတီျမစ္ညာျဖစ္တဲ့ မလိခနဲ႔ အင္မိုင္ချမစ္ေပၚမွာ ေရကာတာ တည္ေဆာက္မယ့္ တရုတ္-ျမန္မာ စီမံကိန္းကို ဆန္႔က်င္ကန္႔ကြက္ေနခဲ့တာ (၅) ႏွစ္ေက်ာ္ပါၿပီ။ ေရကာတာေၾကာင့္ ျမစ္ဝွမ္းတေလွ်ာက္မွာ ေပၚထြက္လာႏိုင္တဲ့ ဆိုးက်ဳိးေတြကို ကခ်င္တိုးတက္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး ကြန္ယက္အဖြဲ႔က ၂၀၀၇ ခုႏွစ္မွာ အစီရင္ခံစာေရးၿပီး အဂၤလိပ္-ျမန္မာ-တရုတ္ သံုးဘာသာနဲ႔ ထုတ္ေဝခဲ့ပါတယ္။ လြန္ခဲ့တဲ့ အပတ္ကေတာ့ ဧရာဝတီျမစ္ညာမွာ တည္ေဆာက္မယ့္ ေရကာတာေၾကာင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ပ်က္စီးလိမ့္မယ္လို႔ အကဲျဖတ္ထားတဲ့ ျမန္မာ-တရုတ္ အစီရင္ခံစာကို Burma Rivers Network အဖြဲ႔က ေဖာ္ထုတ္လိုက္ပါတယ္။

တရုတ္ပညာရွင္ေတြနဲ႔ ပူးတြဲေလ့လာခဲ့တဲ့ ရန္ကုန္အေျခစိုက္ ဇီဝမ်ဳိးကြဲနဲ႔ သဘာဝထိန္းသိမ္းေရးအသင္း Biodiversity and Nature Conservation Association က ၂၀၀၉ ခုႏွစ္ ေအာက္တုိဘာလမွာ ေရးသားထားတဲ့ စာတမ္းျဖစ္ပါတယ္။ ျမန္မာနဲ႔ တရုတ္ပညာရွင္ေတြ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလ ကေန ေမလအထိ ငါးလေလ့လာၿပီး ေရးထားတဲ့ အစီရင္ခံစာပါ။ ဓါတ္ပံု၊ ေျမပံု၊ စာရင္းဇယားနဲ႔ ေနာက္ဆက္တြဲ အမ်ားအျပားပါဝင္တဲ့အတြက္ စာမ်က္ႏွာ (၉၄၅) မ်က္ႏွာရွိပါတယ္။ ျမန္မာဘက္က စီမံခန္႔ခြဲၿပီး ေရကာတာ တည္ေဆာက္မယ့္ CPI (China Power Investment Corporation) တရုတ္အစိုးရ စြမ္းအင္ရင္းႏီွးျမဳပ္ႏွံမႈေကာ္ပိုေရးရွင္းက ကုန္က်စရိတ္ က်ခံပါတယ္။ ျမန္မာ-တရုတ္ ေလ့လာေရးအဖြဲ႔မွာ အဖြဲ႔ဝင္ (၉၀) ေက်ာ္ရွိတဲ့အထဲ ျမန္မာ (၈၀) ပါဝင္ပါတယ္။ ေလ့လာေရးခရီးအတြင္း ေပၚတာအထမ္းသမား (၃၀၀) အထိ အသံုးျပဳရတယ္လို႔ ဆုိပါတယ္။

ျမစ္ဆံုေရကာတာကို တည္ေဆာက္ဖို႔ မသင့္ေတာ္ဘူးလို႔ ျမန္မာ-တရုတ္ ပညာရွင္အဖြဲ႔ အစီရင္ခံစာမွာ အတိအလင္း ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ထိခိုက္ပ်က္စီးမွာကို ျမန္မာဘက္ကေရာ တရုတ္ဘက္ကေရာ တကယ္ပဲ စိုးရိမ္တယ္ဆိုရင္ ျမစ္ဆံုမွာ ေရကာတာကို မတည္ေဆာက္သင့္ဘူးလို႔ ဆိုပါတယ္။ ျမစ္ဆံုအထက္က မလိခနဲ႔ အင္မုိင္ချမစ္ေတြေပၚမွာ ေရကာတာ အေသးစား တစ္ခုစီ တည္ေဆာက္မယ္ဆိုရင္ လိုခ်င္တဲ့ လွ်ပ္စစ္ဓါတ္ကို ရႏိုင္ၿပီး တန္းဖိုးမျဖတ္ႏိုင္တဲ့ ကခ်င္ယဥ္ေက်းမႈကိုလည္း ထိန္းသိမ္းရာေရာက္မယ္လို႔ ျမန္မာ-တရုတ္ အကဲျဖတ္ အစီရင္ခံစာမွာ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။

ကခ်င္ယဥ္ေက်းမႈ အခ်က္အျခာျဖစ္တဲ့ ျမစ္ဆံုေဒသ ေရမလႊမ္းရေအာင္ အျခားသင့္ေတာ္မယ့္ေနရာကို ရွာသင့္တယ္လို႔ အစီရင္ခံစာမွာ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ေလ့လာေရးမလုပ္မီ ၂၀၀၆ ခုႏွစ္ကစၿပီး ျမစ္ဆံုဆည္တည္ေဆာက္ဖို႔ ေလာစစ္ဟန္ သားအဖပိုင္တဲ့ ေအရွားေဝါလ္ (Asia World) ကုမၼဏီက ျပင္ဆင္ေနပါၿပီ။ ေအရွားေဝါလ္ကုမၼဏီ အလုပ္စခန္းကို အစိုးရတပ္က ေစာင့္ေရွာက္ပါတယ္။ အဲဒီအခ်ိန္ကတည္းက ေရကာတာတည္ေဆာက္မႈကို အဆက္မျပတ္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေနတာေၾကာင့္ ေလ့လာေရးအတြက္ တရုတ္က အကုန္အက်ခံၿပီး ဗမာအစိုးရက ခြင့္ျပဳတာဟာ အျမင္ေကာင္းေအာင္လုပ္သလို ျဖစ္ေနပါတယ္။ ေရကာတာေၾကာင့္ ေရႊ ႔ေျပာင္းခံရသူေတြရဲ ႔ လူေနမႈဘဝ ထိခိုက္မႈ၊ သတၱဝါနဲ႔ သစ္ပင္ပန္းမန္ ဇီဝမ်ဳိးကြဲေတြ ပ်က္စီးမႈ၊ ျမစ္ေၾကာင္းပ်က္စီးမႈ၊ စတာေတြကို ျမန္မာနဲ႔ တရုတ္အစိုးရက လံုးဝဂရုမစိုက္တာ ထင္ရွားပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ေရကာတာရဲ ႔ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈကို က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ထပ္မံေလ့လာသင့္တယ္လို႔ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္ ဧရာဝတီေရကာတာ အစီရင္ခံစာမွာ အႀကံျပဳထားပါတယ္။

ျမစ္ဆံုအထက္ပိုင္းေဒသဟာ ျမန္မာ-အိႏိၵယနယ္စပ္က အၿမဲတမ္း စိမ္းလန္းေနတဲ့ ေဂဟစနစ္နဲ႔ ဆက္ေနတာေၾကာင့္ ျမန္မာျပည္အတြက္သာ မဟုတ္ဘဲ ေဒသဆုိင္ရာအတြက္ပါ အလြန္အေရးႀကီးတဲ့ေဒသျဖစ္တယ္လို႔ အစီရင္ခံစာအပိုင္း (၁) မွာ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဧရာဝတီေရကာတာ စီမံကိန္းဟာ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ကိုေရာ ကခ်င္လူ႔အဖြဲ႔အစည္းကိုေရာ ထိခိုက္ႏိုင္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္လည္း ဒီစီမံကိန္းကို ကခ်င္ျပည္နယ္မွာတင္မကဘဲ ႏိုင္ငံျခားမွာပါ ကန္႔ကြက္ေနၾကတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ျမစ္ဆံုေရကာတာ တည္ေဆာက္မႈေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ျပင္တြင္းစစ္ျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္း ေကအိုင္အို ကခ်င္လြတ္ေျမာက္ေရးအဖြဲ႔က လြန္ခဲ့တဲ့ မတ္လက တရုတ္အစိုးရကို အေၾကာင္းၾကားထားပါတယ္။

ျမန္မာ-တရုတ္အဖြဲ႔ ကြင္းဆင္းေလ့လာေရးလုပ္တဲ့အခ်ိန္မွာ အပစ္အခတ္ရပ္စဲထားၾကေပမယ့္ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔ေတြ ႀကီးစိုးတဲ့ေဒသျဖစ္လို႔ လြတ္လပ္စြာ သြားလာစံုစမ္းစစ္ေဆးဖို႔ အခက္အခဲရွိပါတယ္။ ခြင့္ျပဳခ်က္မရရင္ မသြားႏိုင္တဲ့အရပ္ျဖစ္တဲ့အတြက္ ေဒသခံလက္နက္ကိုင္နဲ႔ေရာ အစိုးရအာဏာပိုင္ေတြနဲ႔ေရာ မၾကာခဏ ေစ့စပ္ေဆြးေႏြးရတယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ ကူညီတဲ့ သက္ဆိုင္ရာတိုင္းမွဴးတပ္မွဴး၊ ဝန္ႀကီး၊ KIO, NDAK တို႔နဲ႔ အျခားပုဂိၢဳလ္ေတြကို ေက်းဇူးတင္ေၾကာင္း အသိအမွတ္ျပဳထားတာကိုၾကည့္ရင္ ပထမအႀကိမ္ ျမန္မာ-တရုတ္ ပူးတြဲေလ့လာေရးခရီးကို ေထာက္ခံအားေပးၾကတာ သိသာပါတယ္။

ေရကာတာ တည္ေဆာက္မယ္ဆိုရင္ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းနဲ႔ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ကို ဘယ္လိုထိခိုက္ႏိုင္တယ္ဆိုတာကို ေလ့လာအကဲျဖတ္ဖို႔ လိုအပ္ေၾကာင္း၊ တရုတ္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရး၊ ဥပေဒမွာ ေဖာ္ျပထားတာေၾကာင့္ စတိအေနနဲ႔ ဧရာဝတီ ေရကာတာေလ့လာေရးမွာ တရုတ္ပါဝင္လာတာ ျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္။ ျမန္မာမွာလည္း ၂၀၀၆ မွာ ျပ႒ာန္းတဲ့ ေရအရင္းအျမစ္နဲ႔ ျမစ္ေခ်ာင္းမ်ား ထိန္းသိမ္းေရးဥပေဒနဲ႔ သက္ဆုိင္ရာဦးစီးဌာရွိေပမယ့္ သဘဝပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရး မူဝါဒလမ္းစဥ္ မရွိပါဘူး။ ဒါေၾကာင့္ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္ ဧရာဝတီေရကာတာ အစီရင္ခံစာကို လံုးဝဂရုမစိုက္ၾကတာ ျဖစ္ပံုရပါတယ္။
http://www.voanews.com/burmese/news/news-analysis/news_analysis_07-23-2011-126043778.html

ေငြမ်က္ႏွာၾကည့္တဲ့ ပညာေရးေၾကာင့္ စစ္ကိုင္းတုိင္းက ေက်ာင္းသားေတြ အခက္ေတြ႔

စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသၾကီး စစ္ကိုင္းၿမိဳ႕မွ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားသည္ ဒသမတန္းေအာင္ျမင္ၿပီး သက္ဆိုင္ရာ တကၠသိုလ္အသိီးသီးသို႔ တက္ေရာက္က်ရာတြင္ စစ္ကိုင္း ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားအေနျဖင္႔ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသ ႀကီးအတြင္းရိွ တကၠသိုလ္မ်ားသို႔ တက္ေရာက္ၾကရပါက ကုန္က်စရိတ္ မ်ားျပားပါသည္။
မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္းရိွ တကၠသိုလ္မ်ားသို႔တက္ေရာက္ပါက မိမိေနအိမ္မွ ေက်ာင္းတတ္ႏိုင္သျဖင္႔ ကေလး မိဘမ်ားအေနျဖင္႔ ကေလးမ်ားကို မႏၱေလးတြင္သာ ေက်ာင္းထားခ်င္ၾကပါသည္။ ထို႔ေၾကာင္႔ စစ္ကို္င္းေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူမ်ားအေနျဖင္႔ န၀မတန္းေအာင္ျမင္သည့္နွင္႔ မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္းရိွ ေရႊၾကက္ယက္တြဲဖက္ အထက၊ ေရၾကည္ေပါက္ အထက၊ ေခ်ာင္းခြ အထက ေက်ာင္းအသိီးသိီးသို႔ ေျပာင္းေရႊ႕ တက္ၾကပါသည္။
ေျပာင္းေရႊ႕စဥ္တြင္ ေက်ာင္းအုပ္ဆရာႀကီးမ်ားအားရံပံုေငြအျဖစ္တသိန္းတေသာင္းခုႏွစ္ေထာင္ ေပးရပါသည္။ ထိုစဥ္က ေက်ာင္းအေျပာင္းအေရႊ႕လက္ခံၿပီး ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ား ေက်ာင္းတတ္ၾကပါသည္။
ေက်ာင္းတတ္ေနစဥ္၁၅.၇.၂၀၁၁ ေန႔တြင္ ေက်ာင္းအစည္းအေ၀းေခၚယူၿပီး ေက်ာင္းတြင္တက္ခ်င္ပါလွ်င္ တက္ႏိုင္ပါ သည္ မဟုတ္ပါက မိခင္ေက်ာင္းသို႔ ေျပာင္းႏိုင္ပါသည္ဟု မႏၱေလးပညာေရးရံုးမွ အစည္းအေ၀ေခၚယူျပီး လက္မွတ္ ထိုးခိုင္းပါသည္။ ေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ မႏွစ္နာေစရန္လို႔ေျပာျပီး ေနာက္ေန႔တြင္ ေက်ာင္းမွာလက္မနခံႏုိင္ပါသျဖင့္ မိခင္ေက်ာင္းသုိ႔ ေျပာင္းပါဟု ပညာေရးမွဴးအမိန္းျဖင္႔ ကေလးမ်ားအား မျဖစ္မေနေျပာင္းခိုင္းပါသည္။
မႏၱေလး ပညာေရးရံုးအေနျဖင္႔ ေရႊၾကက္ယက္ေက်ာင္းမွ ကေလးမ်ားအား မိခင္ေက်ာင္းသို႔ ျပန္ခိုင္းေသာ္လည္း တျခား ေက်ာင္းမ်ားအား ပိုက္ဆံ ၄ သိန္းယူၿပီး ေက်ာင္းမတတ္ရဘဲ ခြင့္ျပဳထားပါသည္။ ေက်ာင္းမတတ္ရေသာ ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူမ်ားမွာ စစ္ကိုင္းၿမိဳ႕မွ ေခၚသင္းသင္းခိုင္း စာသင္၀ုိင္းႏွင့္ GEC စာသင္၀ုိင္းတို႔ ျဖစ္ပါသည္။ ကေလးအားလံုး အတြက္ မွ်တစြာဆံုးျဖတ္ေပးၾကပါရန္။ ကေလးမ်ားအတြက္ မတရားေသာလုပ္ရပ္ ျဖစ္ေနပါေသာေၾကာင့္ အားလံုးကို အသိေပးရျခင္း ျဖစ္ပါသည္


စစ္ကိုင္းၿမိဳ႕ ေက်ာင္းသားမိဘ တဦး

ရင္ထဲကရွစ္ဆယ္႔ရွစ္


                           ရင္ထဲကရွစ္ဆယ္႔ရွစ္
အပုိင္း ( ၁ )                                                      ( ေမာင္ေမာင္၀မ္း )
သမုိင္းဆုိတာအၿမင္ကပ္ရုံသက္သက္နဲ႔ေဖ်ာက္လုိ႔မရႏုိင္ေကာင္းပါဘူး၊လူသားေတြရဲ႕အတၱကုိေငြေႀကးအာဏာအက်ိဳးစီးပြားေတြနဲ႔သြန္းေလာင္းေပးလုိ႔ယာယီေမွးမွိန္ေကာင္းေမွးမွိန္ႏုိင္ေပမဲ႔….အမွန္တရားဆုိတာ….တေန႔မွာ ေတာ႔ေပၚထြန္းလာစၿမဲပါ……..
ရွစ္ဆယ္႔ရွစ္ဆုိတာဘာလည္း………….?
ရွစ္ဆယ္႔ရွစ္ဆုိတာ…စစ္အာဏာရွင္မ်ားအဆက္ဆက္ေၿပာသြားခဲ႔သလုိ….အေရးအခင္းလား……..
ရွစ္ဆယ္႔ရွစ္ဆုိတာ….မင္းမဲ႔စရုိက္ေတြနဲ႔ၿပည္သူလူထုႀကီးရဲ႕အသက္အုိးအိမ္စည္းစိမ္ေတြကုိေၿခာက္လွန္႔ခဲ႔တဲ႔ ပရမ္းပတာ…ရုန္းရင္းဆန္ခတ္မူ႔ႀကီးလား……..
ရွစ္ဆယ္႔ရွစ္ဆုိတာ…အာဏာရွင္စနစ္ကိုေတာ္လွန္ၿပီးဒီမုိကေရစီစနစ္ကုိေၿပာင္းလည္းအေကာင္ထည္ေဖာ္ဘုိ႔ကုိလုိလားတဲ႔ လူထုႀကီးရဲ႕ လူထုေတာ္လွန္ေရးႀကီးလား………..
ဒီေန႔မ်ိဳးဆက္သစ္ေတြအတြက္ကေတာ႔ေ၀၀ါးေနဆဲ ပုံၿပင္တပုိဒ္လုိပါပဲ
          ---------------------------------------------------------------------------------------
က်ေနာ္ ၈၈ လူထုအေရးေတာ္ပုံအေႀကာင္းကုိတင္ၿပရာမွာ အကုန္လုံးကုိ က်ေနာ္မသိပါဘူး ၊ အခုက်ေနာ္ေရးတဲ႔ ေဆာင္းပါးဟာသမုိင္းၿပဳစုေနတာမဟုတ္ဘူးဆုိတာေတာ႔ေၿပာပရေစ..က်ေနာ္ႀကဳံေတြ႔ခဲ႔ရတဲ႔အေတြ႔အႀကဳံေတြကုိလက္ဆင္႔ကမ္းတင္ၿပလုိက္ၿခင္းသာလွ်င္ၿဖစ္ပါတယ္…..ဒီအထဲမွာ သင္ခန္းစာယူစရာေတြ ဆင္ၿခင္စရာေတြကုိ ရွစ္ဆယ္႔ရွစ္လူထုအေရးေတာ္ပုံဆုိတာဘာမွန္းမသိတဲ႔…လူငယ္မ်ိဳးဆက္သစ္ေတြ..ေလ႔လာနုိင္ဘုိ႔ကုိအထူးရည္ရြယ္ပါတယ္……
က်ေနာ္ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ကုိ ၁၉၈၄ မွာစေရာက္တယ္၊ ေနရတာက တကၠသိုလ္စာႀကည္႔တုိက္ေဘးမွာရွိတဲ႔ အင္း၀ေဆာင္မွာ…အဲဒီအခါကတေဆာင္လုံးဥပေဒေက်ာင္းသားေတြခ်ည္းပဲထားတယ္….က်ေနာ္ကံေကာင္း တယ္ေၿပာရမလားမသိဘူးတကၠသုိလ္ပထမႏွစ္ကုိစတက္တက္ခ်င္းမွာပဲ..စိတ္တူကုိယ္တူသူငယ္ခ်င္းေတြနဲ႔ဆုံ ၿဖစ္တယ္ေလ…..အခု အဂၤလန္မွာရွိေနတဲ႔…နံမည္ေက်ာ္ ပန္းခ်ီဆရာ ( ပန္းခ်ီထိန္လင္း ) ၊ ေအာင္လင္း           ( ယခုဂ်ပန္ ) ၊ ေဇာ္လင္း ( ၿမင္းၿခံ ) သူတုိ႔နဲ႔တြဲၿဖစ္ႀကတယ္…ဒီအထဲမွာ က်ေနာ္နဲ႔ထိန္လင္း တူတာက စာဖတ္၀ါသနာပါတယ္…အႏုပညာကုိခုံမင္တယ္……တံငါနားနီးတံငါေၿပာရမလားမသိဘူး..က်န္တဲ႔သူငယ္ခ်င္း ေတြပါ ..က်ေနာ္တုိ႔၀ါသနာေတြကူးကုန္ႀကတယ္…..က်ေနာ္တုိ႔အားလုံးဟာ…စာဖတ္ၿခင္းအေလ႔မွာေတာ႔ ေတာ္ေတာ္ေလးကုိထုံႀကတယ္…ကမာရြတ္ လွည္းတန္းမွာရွိတဲ႔ စာအုပ္ဆုိင္ေတြဆုိတာ…က်ေနာ္တုိ႔မသိတဲ႔ ဆုိင္မရွိသေလာက္ပဲ……ေနာက္တခုကက်ေနာ္တုိ႔ကတကၠသိုလ္အႏုပညာအသင္းမွာလည္းပါ၀င္ပတ္သက္ေနသူေတြဆုိေတာ႔…..အင္း၀ေဆာင္ အခန္းနံပါတ္ ၉၃/၉၄ ဆုိတာ အႏုပညာအသင္းရုံးခန္းႀကီးလုိပဲ…..ကုိဇာဂနာ ၊ အရုိင္း ၊ ဖုိးၿဖဴ ၊ ကင္းေကာင္ ၊ စုတ္ဖြား ၊ေဂၚဇီလာတုိ႔ကအစေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားက….က်ေနာ္တုိ႔ အေဆာင္ ကုိ၀င္ထြက္သြားလာေနႀကတာ ….တခါတခါ ကုိသူရ ေခၚ ကုိဇာဂနာနဲ႔ စာေပေရးရာ ၊ အႏုပညာ ကိစၥေတြ ၊ အၿငိမ္႔ကိစၥေတြေဆြးေႏြးရင္းက..သူ႔ရင္ထဲကေပါက္ကြဲထြက္လာတဲ႔…အဲဒီအခ်ိန္ကအစုိးရ(ၿမန္မာ႔ဆုိရွယ္လစ္ လမ္းစဥ္ပါတီအစုိးရ)ကုိမေက်နပ္တဲ႔…စကားလုံးေတြကုိလည္းႀကားရတတ္တယ္….တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသားဘ၀ဟာ..က်ေနာ္႔ဘ၀တေလွ်ာက္လုံးမွာအလြတ္လပ္ဆုံးအေပ်ာ္ဆုံးနဲ႔..အရသာအရွိဆုံးအခ်ိန္ေတြလုိ႔ပဲေၿပာပရေစ…..ကံေကာင္းေထာက္မစြာ…လြတ္လပ္တဲ႔ေက်ာင္းသားဘ၀မွာ..စာေပေတြကုိေလ႔လာခြင္႔ရလုိက္တာကုိက ႏုိင္ငံေရးရဲ႕ေၿခလွမ္းအစလုိ႔ပဲေၿပာလုိ႔ရႏုိင္မလားမသိဘူး…..
          အဲဒီအခ်ိန္ကာလက အုပ္စုိးခဲ႔တဲ႔ မဆလ ( ၿမန္မာ႔ဆုုိရွယ္လစ္လမ္းစဥ္ပါတီ အစုိးရ )ဆုိတာ…၁၉၆၂ ခုႏွစ္…မွာ ပါလီမန္ဒီမုိကေရစီကုိဖ်က္သိမ္းၿပီး..တပါတီအာဏာရွင္စနစ္နဲ႔အုပ္စုိးခဲ႔တဲ႔ အစုိးရေပါ႔….ပါတီ ဥကၠဌ ႀကီးကေတာ႔..ဦးေန၀င္း(ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေန၀င္း)……..တုိင္းၿပည္ကုိသူအာဏာသိမ္းၿပီးခ်ိန္ကစလို႔…ပုဂၢလိကပုိင္ လုပ္ငန္းေတြကုိအကုန္ၿပည္သူပုိင္သိမ္း…ဆုိရွယ္လစ္စနစ္နဲ႔တုိင္းၿပည္ကုိဆက္လက္ခ်ီတက္မယ္ဆုိၿပီး..တံခါး ပိတ္စီးပြားေရး၀ါဒကုိလက္ကုိင္ၿပဳၿပီး…ခရီးဆက္လာလုိက္တာ…တုိင္းၿပည္ဟာ…ကမၻာ႔အဆင္းရဲဆုံးႏုိင္ငံအဆင္႔ကုိေရာက္ခဲ႔တယ္……လူထုတရပ္လုံးရဲ႕ဆင္းရဲမြဲေတမူ႔ဟာ…..ေၿပာစရာစကားလုံးရွာမရေလာက္ေအာင္ ေအာက္ဆုံးအဆင္႔ကုိေရာက္သြားခဲ႔တယ္ေလ…တခါကအေရွ႕ေတာင္အာရွမွာဂုဏ္တင္႔ခဲ႔တဲ႔ၿမန္မာႏုိင္ငံဟာ… ေနာက္၂၆ႏွစ္အႀကာမွာေတာ႔…မ်က္ႏွာငယ္စရာတုိင္းၿပည္ၿဖစ္သြားတယ္…………..ႏုိင္ငံရဲ႕အေထြေထြအႀကပ္ အတည္းႀကီးဟာ က်ေနာ္တုိ႔ ေက်ာင္းသားေတြကုိပါ ရုိက္ခပ္ေစခဲ႔တာေပါ႔….တကယ္ေတာ႔ က်ေနာ္တုိ႔ ပညာသင္ခဲ႔ရတဲ႔…တကၠသိုလ္ဆုိတာ…ႏုိင္ငံတကာနဲ႔ယွဥ္လုိက္ရင္..ေတာ္ေတာ္ေလးကုိနိမ္႔က်သြားပါတယ္….ဒါကလည္း…လြတ္လပ္တဲ႔ပညာေရးစနစ္ပုံစံေတြပ်က္သုဥ္းၿပီး…အာဏာရွင္စနစ္ကုိသက္ဆုိးရွည္ေစမဲ႔…ပညာေရးပုံစံေတြကုိအာဏာရွိသူမ်ားကစိတ္တုိင္းက်ခ်ယ္လွယ္ၿပီး…စီမံခဲ႔တာဆုိေတာ႔..အားလုံးဟာ..ကေမာက္ကမခ်ည္းပါပဲ…..ေနာက္တခုအေရးႀကီးဆုံးက…လူထုတရပ္လုံးရဲ႕အေထြေထြအႀကပ္အတည္းႀကီးကသားသမီးေတြ    ၿဖစ္ႀကတဲ႔ေက်ာင္းသားမ်ားကုိလာရုိက္ခပ္ေစခဲ႔တာအမွန္ပါ…ဒါ႔ေႀကာင္႔၁၉၆၂စစ္အာဏာရွင္မ်ားအာဏာသိမ္းၿပီးခ်ိန္ကစလုိ႔ ေက်ာင္းသားမ်ားဟာ အံတုေတာ္လွန္ခဲ႔ႀကတာ……….
-       ဆဲဗင္းဇူလုိင္ ေက်ာင္းသားလႈတ္ရွားမူ႔
-       ဦးသန္႔ အေရးခင္း
-       မႈိင္းရာၿပည္႔ေက်ာင္းသားလႈတ္ရွားမူ႔စသၿဖင္႔ေပါ႔ေလ……ဒါေပမဲ႔စစ္အာဏာရွင္မ်ားရဲ႕လူမဆန္စြာ ရက္စက္ၿဖဳိခြင္းမူ႔ေတြေႀကာင္႔ ရဟန္း ၊ ရွင္ ၊လူ ၊ ေက်ာင္းသား ၿပည္သူေတြအသက္ေပးခဲ႔ရပါတယ္။
 စစ္အာဏာရွင္မ်ားကုိမေက်နပ္တဲ႔ ေက်ာင္းသားလႈတ္ရွားမူ႔မ်ားဟာ ႀကားထဲမွာလည္း က်ိဳးႀကား က်ိဳးႀကားဆုိသလုိေပၚခဲ႔ပါတယ္…ဒါေပမဲ႔လူထုႀကားထဲကုိၿပန္႔ၿပန္႔ႏွံ႔ႏွံ႔မေရာက္ေအာင္မဆလအာဏာရွင္မ်ားဟာ ႏွိပ္ကြက္ခဲ႔ပါတယ္…ဒီလုိနဲ႔ တႏွစ္ၿပီး တႏွစ္ကုန္လြန္လာခဲ႔ရာကအစ…….
၁၉၈၈
အဲဒီႏွစ္ကေတာ႔အာဏာရွင္မ်ားအတြက္စကံဆုိးလာတဲ႔ႏွစ္လုိ႔ေၿပာမယ္ဆုိရင္လည္းမမွားေလာက္ပါဘူး..အစုိးရ ရဲ႕စီမံခန္႔ခြဲမူ႔အမွားေတြ၊အာဏာရူးသြပ္မူ႔ေတြအတြက္ေပးဆပ္ရတဲ႔ႏွစ္ပါ…..ဒါမတုိင္မွီမွာ…အဆုိးရြားဆုံးၿဖစ္ရပ္တခုကေတာ႔ေငြစကၠဴေတြကုိတရားမ၀င္ေက်ၿငာလုိက္တဲ႔အတြက္လူထုတရပ္လုံးအႀကီးအက်ယ္ထိခုိက္နစ္နာ သြားေစခဲ႔တဲ႔ကိစၥပါ……လူထုလက္ထဲမွာလည္ပတ္ေနတဲ႔ေငြေတြဟာ…အဓိပၸါယ္မဲ႔…သာမာန္စကၠဴစုတ္ေလာက္ ေတာင္တန္ေႀကးမရွိၿဖစ္ကုန္တယ္….မူလအစက…မဆလ(ၿမန္မာ႔ဆုိရွယ္လစ္လမ္းစဥ္ပါတီအစုိးရ)ကုိေထာက္ခံေနတဲ႔သူေတြေတာင္ဒီတခ်ီမွာေတာ႔…ေတာ္ေတာ္ကုိအထိနာကုန္ႀကပါတယ္….ေၿပာမယ္ဆုိ..အသက္ဆုံးရႈံးသြားတဲ႔သူေတြေတာင္ရွိပါတယ္…..လူထုတရပ္လုံးရဲ႕သီးမခံႏုိင္မူ႔ဟာ..အထြတ္အထိပ္ကုိေရာက္ေနၿပီ…သုိ႔ေသာ္ အစပ်ိဳးမဲ႔လမ္းစကုိရွာမေတြ႔ေသးဘူးၿဖစ္ေနႀကတယ္…ကၽႊန္ေတာ္မွတ္မိေသးတယ္…ပထမတႀကိမ္ေငြစကၠဴေတြသိမ္းေတာ႔…..တ၀က္ေလာက္ၿပန္လဲေပးေသးတယ္..ေနာက္တႀကိမ္…၇၅က်ပ္တန္ေတြကုိတရားမ၀င္ေငြစကၠဴအၿဖစ္ေက်ၿငာလုိက္ေတာ႔…လုံးလုံးကုိလဲမေပးေတာ႔ဘူး….ရန္ကုန္မွာဆူပူမူ႔တခ်ိဳ႕ၿဖစ္တယ္…..လွည္းတန္း ကမာရြတ္ဘက္မွာ….မေက်နပ္တဲ႔လူေတြက..အစုိးရပုိင္အေဆာက္အဦကုိဖ်က္ပစ္တယ္…မီးပြိဳင္႔ေတြရုိက္ခ်ိဳးႀကတယ္…..ေနာက္ ေက်ာင္းေတြပိတ္ပစ္လုိက္တယ္…..အိမ္ၿပန္ဘုိ႔ပုိက္ဆံမရွိတဲ႔အေဆာင္ေနေက်ာင္းသားေတြကုိ လမ္းစရိတ္ေတြထုတ္ေပးၿပီး…အၿပန္ခုိင္းလုိက္တယ္…….
ေက်ာင္းေတြၿပန္ဖြင္႔တဲ႔အခါ….ေက်ာင္းသားေတြရဲ႕မေက်နပ္မူ႔အဆုိင္အခဲႀကီးကေတာ႔ရွိေနဆဲ….ဒါေပမဲ႔ဘယ္ကစရမလည္းမသိၿဖစ္ေနႀကတယ္….ဒီလုိနဲ႔ေနလာရင္းက…၁၉၈၈မတ္လမွာေတာ႔ရန္ကုန္စက္မူ႔တကၠ သိုလ္ေက်ာင္းသားေတြနဲ႔..အရပ္သားေတြ..လဘက္ရည္ဆုိင္မွာစကားမ်ားရာကအစ…ၿပသနာေတြၿဖစ္ႀကတယ္…ရုိက္ပြဲေတြၿဖစ္ႀကတယ္…သက္ဆုိင္ရာအာဏာပုိင္မ်ားရဲ႕အထိန္းအသိမ္းညံ႕ဖ်င္းမူ႔ေတြေႀကာင္႔….ၿပသနာက ေအးခ်မ္းမသြားပဲ…ပုိႀကီးထြားလာတယ္…ရန္ကုန္စက္မူ႔တကၠသုိလ္ေက်ာင္းသား…ကုိဖုန္းေမာ္နဲ႔ကုိစုိးႏုိင္တုိ႔ လုံထိန္းေတြပစ္လုိက္တဲ႔ေသနပ္နဲ႔ ေသဆုံးခဲ႔ႀကတယ္….အဲဒီ႔ဂယက္က ရန္ကုန္တကၠသုိလ္ထိပါကူးစက္ခဲ႔ၿပီး ေက်ာင္းသားလႈတ္ရွားမူ႔အႀကီးအက်ယ္ၿဖစ္ခဲ႔တယ္….တခါ….တန္းစီခ်ီတက္လာတဲ႔ေက်ာင္းသားေတြကုိ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္အနီး..အင္းလွ်ားကန္ေစာင္းမွာရွိတဲ႔…တံတားနီမွာ…အႀကမ္းဖက္နွိမ္နင္းၿခင္းၿပင္းၿပင္းထံထံခံလုိက္ရတယ္…ေက်ာင္းသားေပါင္းမ်ားစြာကုိလည္း….အင္းစိန္အက်ဥ္းေထာင္ထဲ႔..ဖမ္းထဲ႔ထားလုိက္တယ္…..ဒါကုိေတာ႔….၁၉၈၈မတ္လေက်ာင္းသားလႈတ္ရွားမူ႔လုိ႔..ေနာင္ကာလမ်ားမွာသမုိင္းတြင္ေစခဲ႔ပါတယ္…….ဒီလႈတ္ ရွားမူ႔မွာထင္ရွားခဲ႔တဲ႔ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္ေတြထဲကေတာ႔မင္းေဇယ်(၈၈မ်ိဳးဆက္ေက်ာင္းသားေခါင္း ေဆာင္ )နဲ႔ကုိေဌးႀကြယ္၊လွမ်ိဳးေနာင္တုိ႔ပါ၀င္ခဲ႔ပါတယ္……
          ၁၉၈၈မတ္လေက်ာင္းသားလႈတ္ရွားမူ႔ၿဖစ္ေတာ႔က်ေနာ္ေက်ာင္းမွာမရွိပါဘူး…ေနမေကာင္းတာနဲ႔ ဇာတိၿမိဳ႕ကုိၿပန္ေရာက္ေနေတာ႔…အဲဒီ႔အေႀကာင္းလည္းေကာင္းေကာင္းမသိပါဘူး…..နားရည္၀ေအာင္ႀကားဘူးတဲ႔အဆင္႔ပဲရွိပါတယ္…ဒါေပမဲ႔နယ္ကေနသတင္းေတြႀကားေနရေတာ႔…ရင္ထဲမေတာ႔ေတာ္ေတာ္ခံစားခဲ႔ရတာအမွန္ပါ….ေက်ာင္းေတြကုိ…ဇြန္လမွာၿပန္ဖြင္႔ေပးပါတယ္….ေက်ာင္းေတြၿပန္ဖြင္႔ေတာ႔…က်ေနာ႔သူငယ္ခ်င္း… ထိန္လင္း၊ေအာင္လင္း၊ေဇာ္လင္းအပါ၀င္အနီးစပ္ဆုံးပုဂၢဳိေတြကေက်ာင္းသားလႈတ္ရွားမူ႔ထဲမွာပါလုိ႔ဆုိုၿပီးေက်ာင္းထုတ္ခံလုိက္ရၿပီ…သူတုိ႔ကေက်ာင္းထုတ္ခံလုိက္ရတယ္ဆုိတာကုိ…မိဘေတြအသိမေပးဘူး..ဟန္မပ်က္ ေက်ာင္းလာတက္ႀကတယ္…ေနစရာအေဆာင္ကမရွိေတာ႔ က်ေနာ္႔အခန္းမွာပဲစုေနႀကတယ္…( အဲဒီအခ်ိန္မွာ က်ေနာ္တုိ႔ကစတုတၳႏွစ္ေရာက္ေနၿပီဆုိေတာ႔တစ္ေယာက္ခန္းေတြရတယ္)..ေနာက္ေတာ႔…အေဆာင္မူးက.က်ေနာ္႔ကုိေခၚသတိေပးတယ္….ေက်ာင္းထုတ္ခံထားရတဲ႔ေက်ာင္းသားေတြကုိလက္ခံမထားဘုိ႔ေပါ႔…က်ေနာ္ ထင္ပါတယ္..အေဆာင္မူးကလည္းတာ၀န္အရသာေၿပာတာပါ….လက္ေတြ႔…သူငယ္ခ်င္းေတြအသာေလး၀င္ေနတာကုိ သိေပမဲ႔လည္း…မသိခ်င္ဟန္ေဆာင္ေနရွာပါတယ္….
          က်ေနာ္တုိ႔ကေက်ာင္းကုိသာလာႀကတာပါ…ေက်ာင္းတက္စာသင္မယ္ဆုိတဲ႔စိတ္ကူး..တေယာက္မွမရွိ ေတာ႔ဘူး…လႈတ္ရွားမူ႔ေတြလုပ္ဘုိ႔ကုိ စတင္စုိင္းၿပင္းဘုိ႔ကုိပဲ…အားသန္ေနႀကတယ္…..ဘာလုိ႔လည္းဆုိေတာ႔ မႀကာေသးခင္ကမွပူပူေနြးေႏြးကာလကမွ…က်ေနာ္တုိ႔ေက်ာင္းသားေတြေသြးေၿမက်ခဲ႔ရၿပီ…ေက်ာင္းသားေပါင္း ရာနဲ႔ခ်ီအင္းစိန္အက်ဥ္းေထာင္ထဲမွာလည္းရွိေနဆဲဆုိေတာ႔…..ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားက…စာသင္ႀကားေရးကုိစိတ္မ၀င္စားေတာ႔ဘူး…ရန္ကုန္တကၠသိုလ္၀န္းထဲမွာဆုိ ပုိသိသာတယ္….ေက်ာင္းသားေတြေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားက စာသင္ခန္းေတြထဲမွာမရွိႀကပဲ….စာသင္ခန္းၿပင္ပက…ေနရာေတြၿဖစ္တဲ႔…စားေသာက္ဆုိင္တန္းတုိ႔…အာရ္စီ… .စာႀကည္႔တုိက္ေရွ႕…ဘြဲ႔ႏွင္းသဘင္ခန္းမေရွ႕….အဲသလုိေနရာေတြမွာ၀ုိင္းဖြဲ႔ၿပီးထုိင္ေနႀကတယ္…တူရာတူရာအစုေလးေတြဖြဲ႔…တီးတုိးကုိယ္စီနဲ႔…တေယာက္မ်က္ႏွာတေယာက္ႀကည္႔ရင္း…သူနဲ႔ကုိယ္မသိေတာင္မွ…အႀကည္႔ ခ်င္းဆုံမိသြားရင္…လက္မေထာင္ၿပတာမ်ိဳး……..
          အေပါင္းသင္းမ်ားတဲ႔ က်ေနာ္တုိ႔ ဒီတခါေတာ႔ ေတာ္ေတာ္ေကာင္းတယ္ေၿပာရမယ္….က်ေနာ္ ကုိဇာဂနာနဲ႔ေတြ႔ေတာ႔က်ေနာ္တုိ႔လႈတ္ရွားေနတဲ႔အေႀကာင္းသူ႔ကုိတီးတုိးဖြင္႔ေၿပာၿပတယ္…ၿဖစ္ခ်င္ေတာ႔..သူကလည္း..သူ႔နည္းသူ႔ဟန္နဲ႔လႈတ္ရွားေနတာကုိး….က်ေနာ္တုိ႔ကုိအကူညီေပးတယ္….က်ေနာ္ကၿမိဳ႕ကတေယာက္ဆီကေနကဗ်ာစာအုပ္တအုပ္ယူလာတယ္…ဗားေတာ႔ဂရက္ကဗ်ာေတြ…အဲဒီထဲက..ကဗ်ာေတြကုိ…လက္ေရး ေတြနဲ႔ကူးေရးတာကူး…ေနာက္ဖေရာင္းစကၠဴေပၚမွာ..ကညစ္တံနဲ႔ေရး…မွင္သုတ္…မီးေခ်ာင္းနဲ႔လွိမ္႔ၿပီး…ေကာ္ပီ ေတြပြား…..ညဘက္လူေၿခတိတ္ခ်ိန္ဆုိ…အုပ္စုလုိက္ခြဲၿပီး…တကၠသိုလ္၀န္းေနရာအႏွံ႔မွာစာေတြလုိက္ကပ္ႀက တယ္…..က်ေနာ္တုိ႔လုိပဲ…အၿခားေသာအုပ္စုေတြကလည္း..သူ႔နည္းသူ႔ဟန္နဲ႔လႈတ္ရွားေနႀကတာ….ဒါေပမဲ႔…တအုပ္စုနဲ႔တအုပ္စုမေပါင္းဆုံမိႀကေသးဘူး……….အာရ္စီထဲမွာ…အစုိးရဆန္႔က်င္ေရးစာေတြ….ကပ္ေတာ႔… က်ေနာ္တုိ႔က သုံးဖြဲ႔ခြဲထားတယ္….တဖြဲ႔က ကပ္…တဖြဲ႔က ကင္းေစာင္႔....အဲဒီ ကင္းေစာင္႔တဲ႔အဖြဲ႔နဲ႔ က်န္တဖြဲ႔ကေပါင္းၿပီး…အဲဒီ႔စာကုိ၀ုိင္းအုံဖတ္ေပးရတယ္…ေနာက္ေတာ႔…ေက်ာင္းသားအုပ္ကတေၿဖးေၿဖးနဲ႔မ်ားလာ…စာထဲမွာပါတဲ႔အခ်က္ေတြကုိက်ေနာ္တုိ႔ကအသံက်ယ္က်ယ္နဲ႔ေထာက္ခံေဆြးေႏြးေပါ႔…တခ်ိဳ႔ေက်ာင္းသူ ေက်ာင္းသားေတြဆုိ မွတ္စုနဲ႔လုိက္ကူးတာေတာင္ရွိတယ္…( သူတုိ႔ကလည္းဆက္ၿဖန္႔ဘုိ႔႔မ်ားပါတယ္ ) ေကာ္ပီဆုိင္ေတြလည္းသြားမကူးရဲဘူးေလ….ဒီလုိနဲ႔..မႀကာလွတဲ႔တေန႔မွာေတာ႔….က်ေနာ္တုိ႔အင္း၀ေဆာင္ေပၚမွာရွိေနခုိက္…ေက်ာင္းသားေတြရဲ႕ေအာ္ဟစ္သံေတြ…ဆူညံထြက္လာတယ္…အာရ္စီေရွ႕မွာေက်ာင္းသားေတြ…ဆႏၵစၿပၿပီ…..ေက်ာင္း၀န္းအတြင္းမွာရွိေနႀကတဲ႔ေက်ာင္းသားေတြ….အဲဒီေနရာဆီကုိစုၿပဳံေရာက္လာႀကတယ္….
          ၁၉၈၈ ရဲ႕ဇြန္လ ေက်ာင္းသားလႈတ္ရွားမူ႔စတင္ခဲ႔ႀကတယ္……..
ေက်ာင္း၀န္းအတြင္းမွာစီတန္းလွည္႔လည္ဆႏၵၿပႀကတယ္……အာရ္စီေရွ႕မွာေဟာေၿပာလုပ္တယ္……ေက်ာင္း သားေတြ တေယာက္ၿပီး တေယာက္ေဟာေၿပာႀကေပါ႔….ဇြန္လ ေက်ာင္းသားလႈတ္ရွားမူ႔မွာ…ထင္ရွားခဲ႔တဲ႔ ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္ကေတာ႔….ေမာင္ေမာင္ေက်ာ္(ယခုအေမရိကံႏုိင္ငံ)ပါ။ေနာက္မုိးသီးဇြန္…..ကုိကုိ လတ္အစရွိသူေတြေပါ႔…..ဇြန္လေက်ာင္းသားလႈတ္ရွားမူ႔မွာထူးၿခားတာက…ေက်ာင္းသားအေရးလႈတ္ရွားမူ႔တင္မကေတာ႔ပဲ…ဒီထက္တဆင္႔ၿမွင္႔တဲ႔…ႏုိင္ငံေရးဆီလွမ္းတက္ခဲ႔ႀကတယ္……ဒီမုိကေရစီသေဘာတရားဟာ… ဇြန္ေက်ာင္းသားလႈတ္ရွားမူ႔မွာ စတင္အၿမစ္တြယ္ခဲ႔ၿပီ…….ဖမ္းဆီးခံေက်ာင္းသားေတြကုိၿပန္လႊတ္ေပးဘုိ႔ကုိ ေတာင္းဆုိခဲ႔ႀကတယ္…….ဇြန္ေက်ာင္းသားလႈတ္ရွားမူ႔မွာ…အေရးႀကီးတဲ႔မူတခုကုိခ်ႏုိင္ခဲ႔တယ္….ဒါကေတာ႔……..       “ ေက်ာင္းသားသပိတ္မွသည္….အေထြေထြသပိတ္ႀကီးဆီသုိ႔ ” ဆုိတာပါပဲ…..
ေနာက္မႀကာခင္ရက္ပုိင္းအတြင္းမွာပဲမဆလအစုိးရဟာသုံးေနႀကဗ်ဴဟာအတုိင္း…ေက်ာင္းသားလႈတ္ရွားမူ႔ၿဖစ္လာတဲ႔အခါတုိင္းမွာ…ေက်ာင္းပိတ္တဲ႔..စနစ္ကုိအၿမဲလုပ္တယ္….ေက်ာင္းေတြကုိပိတ္လုိက္ၿပီ………..က်ေနာ္တုိ႔ေက်ာင္းသားအစုေတြကြဲၿပားသြားေအာင္လုပ္လုိက္တာေပါ႔……ဆႏၵၿပေက်ာင္းသားအမ်ားစုႀကီးက..ေက်ာင္း၀န္းအတြင္းကေနၿပင္ပကုိထြက္လာခဲ႔ႀကတယ္……ၿပည္သူေတြနဲ႔ပူးေပါင္းမယ္….ရန္ကုန္ၿပည္လမ္းမႀကီးတေလွ်ာက္ခ်ီတက္ခဲ႔ႀကတယ္…ဒီခ်ီတက္ဆႏၵၿပပြဲမွာ..အေၿခခံပညာအထက္တန္းေက်ာင္းကေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားေလး ေတြပါပါ၀င္လာခဲ႔ႀကတယ္….စမ္းေခ်ာင္းေၿမနီကုန္းအေရာက္မွာလုံထိန္းကားေတြနဲ႔..၀င္တုိက္လုိ႔ေသေက်ခဲ႔ရတဲ႔ေက်ာင္းသားေတြရွိခဲ႔ပါတယ္……..ဒါကုိမခံႏုိင္တဲ႔…လူအုပ္ႀကီးက…လုံထိန္းေတြေမာင္းလာတဲ႔ကားကုိအတင္း၀င္တက္ၿပီး…ကားေပၚမွာပါလာတဲ႔…လုံထိန္းရဲေတြကုိသတ္ၿဖတ္ပစ္လုိက္ႀကတယ္….က်ေနာ္မွတ္မိသေလာက္ရန္ကုန္ေဆးရုံႀကီးေရွ႕အေရာက္မွာ…တခါလုံထိန္းအေလာင္းေတြကုိတင္လာတဲ႔ကားကုိပါ..လူအုပ္ႀကီးက…မီးနဲ႔ရႈိ႕ ပစ္လုိက္တယ္…..မဆလ အစုိးရက ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ကုိပါ အေရးေပၚအေၿခေန(ပုိဒ္မ၁၄၄ ) ထုတ္လုိက္တယ္ေလ…..
          ဇြန္လေက်ာင္းသားလႈတ္ရွားမူ႔မွာလူထုနဲ႔ေက်ာင္းသားအတုိင္းအတာတခုထိပူးေပါင္းမိသြားၿပီ….. အႀကမ္းဖက္သတ္ၿဖတ္မူ႔ေတြကုိမ်က္၀ါးထင္ထင္ေတြ႔ၿမင္လုိက္ႀကရၿပီ……လူထုရဲ႕မခံႏုိင္မူ႔ေတြဟာအထြတ္        အထိတ္ကုိေရာက္ေနၿပီ….တုိင္းၿပည္ရဲ႕ဆင္းရဲမြဲေတမူ႔ဟာ…ေအာက္ဆုံးကုိေရာက္ေနၿပီ…….
          ဒါေပမဲ႔…ဒီတခ်ီလည္း….အာဏာရွင္မ်ားဘက္က…အသာရေနဆဲပါ……ေက်ာင္းသားလႈတ္ရွားမူ႔ကုိ ေအာင္ၿမင္စြာေခ်မူန္းႏုိင္ခဲ႔ပါတယ္………အာဏာရွင္တုိ႔မေခ်မူန္းႏုိင္လုိက္တဲ႔…အရာကေတာ႔….နယ္အရပ္ရပ္ကုိ ၿပန္သြားႀကမဲ႔…ေက်ာင္းသားမ်ားရဲ႕အစုိးရဆန္႔က်င္ေရးစိတ္ဓါတ္မ်ားကုိေတာ႔သူတုိ႔…..မေခ်မူန္းႏုိင္ခဲ႔ပါဘူး…….
          ဒါဟာ…၁၉၈၈လူထုအေရးေတာ္ပုံႀကီးၿဖစ္ဘုိ႔…အစပ်ိဳးမူ႔တခုၿဖစ္သြားၿပီဆုိတာ…မဆလတစ္ပါတီအာ ဏာရွင္အစုိးရဟာ….သိပ္အေလးနက္မထားခဲ႔ပါဘူး….သူတုိ႔ရဲ႕လုပ္ရပ္က…ၿဖစ္ေပၚလာေသာ..အစုိးရဆန္႔က်င္ ေရးလူတ္ရွားမူ႔တုိင္းကုိ အႀကမ္းဖက္ေခ်မူန္းဘုိ႔ကုိသာ…အေလးနက္ထားေနႀကတာပါ……
နယ္အသီးသီးကုိၿပန္သြားႀကတဲ႔ေက်ာင္းသားေတြဟာ…၁၉၈၈လူထုအေရးေတာ္ပုံႀကီးရဲ႕အမာခံရဲေဘာ္ေတြၿဖစ္ကုန္ႀကတယ္ဆုိရင္…ဘယ္သူၿငင္းခ်င္ပါသလည္း………
အပုိင္း ( ၂ ) ဆက္ပါဦးမည္……
                                                          အားလုံးကုိေလးစားစြာၿဖင္႔
                                                     (ေမာင္ေမာင္၀မ္း)
         
2 attachments — Download all attachments  
8888.docx8888.docx
60K   View   Download  
8888.pdf8888.pdf
90K   View   Download  

ငယ္ငယ္ရြယ္ရြယ္နဲ႕ ေသကြဲ ရွင္ကြဲ ကြဲေနရတုန္းပါပဲ- လူထုေဒၚအမာငယ္ငယ္ရြယ္ရြယ္နဲ႕ ေသကြဲ ရွင္ကြဲ ကြဲေနရတုန္းပါပဲ - လူထုေဒၚအမာ (အေမွာင္လွိဴင္းထဲက သူရဲေကာင္းတို႕တိုင္:ျပည္ )

by Sophia Sofia Chan on Saturday, July 23, 2011 at 8:18am
အဘြား အျမဲေျပာတဲ့ စကားရိွပါတယ္။ လူမွန္ရင္ လူတိုင္းမွာ လူသားရဲ့ အားမာန္ အျပည့္ရိွရတယ္။ ငါဟာ လူ႕အဖါဲ႕အစည္းကို ငါ စြမ္းေဆာင္ရ ဘက္က အက်ိဳးျပဳေနတဲ့ လူသားတေယာက္ ျဖစ္ရမယ္ဆိုတဲ့စကားပါ။

လူထုေဒၚအမာ

ေလးစားရတဲ့ ေသာတရွင္မ်ားရွင့္

က်မရဲ့ ေဒသႏၱရသမိုင္းထဲမွာ လံုး၀ေမ့ေပ်ာက္လို႕မရပဲ ေမ့ေပ်ာက္ႏိုင္စြမ္းအလ်င္းမရိွတဲ့ ပတ္၀န္းက်င္အလွ ေဒသကေတာ့ မႏၱေလး၊ ကေလး ခရီးစဥ္တေလွ်ာက္ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ပတ္၀န္းက်င္အလွကို ျပန္ေတြးတိုင္း လြမ္းဆြတ္ၾကည္ႏူးတမ္းတေနရသလို လူပုဂၢိဳလ္အျဖစ္ သတိရလြမး္ဆြတ္ၾကည္ညိဳေနရတာကေတာ့ အဘြားလူထုေဒၚအမာကိုပါ။

ႏို၀င္ဘာ ၂၉ ရက္ေန႕က အဘြားလူထုေဒၚအမာရဲ့ ေမြးေန႕မို႕ ေမြးေန႕နီးရင္ အနယ္နယ္ အရပ္ရပ္က အဘြားကိုခ်စ္ခင္ၾကည္ညိဳတဲ့ စာေပအႏုပညာရွင္မ်ားအျပင္ ျပညသူလူထုကပါ ေတာင္သမန္အင္းက ဆရာေတာ္ဦးပညာေက်ာင္းကိုလာခဲ့ၾကညပါျပီ။ ဂုဏ္ပကာသနမရိွတဲ့ အဘြားေမြးေန႕ကို ဂုဏ္ပကာသနဖက္ျပီး မက်င္းပပါဘူး။ ဒါေပမယ့္ ျပည္သူလူထုဘက္က အစဥ္ရပ္တည္ခဲ့တဲ့ ႏိုင္ငံေရးသမား၊ သတင္းစာဆရာ၊ စာေရးဆရာမၾကီးေမြးေန႕ကို ျပည္သူလူထုက က်င္းပေပးတဲ့ ေမြးေန႕ပြဲျဖစ္တာမို႕ ဘယ္ေလာက္ပင္ပန္းေနပါေစ ေမြးေန႕ရွင္အျဖစ္ တက္ေရာက္ဧည့္ခံေပးပါတယ္။

ေမြးေန႕မွာေတာ့ ေတာ္ဘုရာေလး၊ လူထုဦးစိန္၀င္း၊ ေဒါက္တာသန္းထြန္း၊ ဆရာၾကီး ဒဂုန္တာရာ၊ ဘဘသခင္အုန္းျမင့္တို႕နဲ႕ အတူ သနပ္ခါးေဖြးေဖြး ပန္းပန္ထားတဲ့ အဘြားက ျပံဳးရႊင္ျပီး ငွက္လႊတ္မယ္။ လမင္းတရာပန္တ်ာေဌးေဌးျမင့္က ေလဘာတီမျမရင္ရဲ့ တံုးေက်ာ္မသီခ်င္းနဲ႕ ဂုဏ္ျပဳရင္ အဘြားကပါ စည္းလိုက္ရင္း လိုက္ဆိုမယ္။ ခုေတာ့ ေမြးေန႕ရွင္ အဘြားလူထုေဒၚအမာ မရိွေတာ့ပါဘူး။ အဘြားေျပာေနက်စကားရိွတယ္။ လူမွန္ရင္ လူတိုင္းမွာ လူသားရဲ့ အားမာန္ အျပည့္ရိွရတယ္။ ငါဟာလူ႕အဖြဲ႕အစည္းကို ငါစြမ္းေဆာင္ရာဘက္က အက်ိဳးျပဳေနတဲ့ လူသားတေယာက္ျဖစ္ရမယ္ဆိုတဲ့စကားပါ။

အဘြားလူထုေဒၚအမာက ၾကီးက်ယ္ျမင့္ျမတ္တဲ့အလုပ္ေတြကို ခြန္အားဗလနဲ႕ မတည္ေဆာက္ပဲ ၾကီးျမတ္တဲ့ စိတ္ဓာတ္နဲက တည္ေဆာက္ခဲ့သူျဖစ္ပါတယ္။ ကမၻာၾကီးအတြက္လိုအပ္တာက ျငိမ္းခ်မ္းေရးပါ။ ကိုယ္ခ်င္းစာစိတ္နဲ႕ ဂရုဏာတရားပါ။ လူသားအခ်င္းခ်င္း နားလည္သည္းခံမွူနဲ႕ ဒီလိုစိတ္ကို အေျခခံတဲ့ ျပယုဂ္ကို ကုိယ္စားျပဳသူကေတာ့ အဘြားလူထုေဒၚအမာပါပဲ။

အဘြားလူထုေဒၚအမာက ၁၉၃၆ ခုႏွစ္ ေက်ာင္းသားသပိတ္မွာပါခဲ့တဲ့ သပိတ္ေမွာက္ ေဇာဂ်ီက ေအာ္တိုစာအုပ္ထဲမွာ အဘြားလူထုေဒၚအမာအတြက္အမွတ္တရ ေရးေပးခဲ့ပါတယ္။ အမာသည္ အေပ်ာ့မဟုတ္၊ အျဖဴသည္အမည္းမဟုတ္၊ အေျဖာင့္သည္ အေကာက္မဟုတ္၊ အမာကို မေပ်ာ့ေစႏွင့္၊ အျဖဴကို မမည္းေစႏွင့္၊ အေျဖာင့္ကို မေကာက္ေစႏွင့္ ဆိုတဲ့ စာထဲကအတိုင္း အဘြားက သူ႕ယံုာကည္ခ်က္ကို ကြယ္လြန္ခ်ိန္အထိ ဆုပ္ိကုိုင္သြားခဲ့ပါတယ္။

အဘြားလူထုေဒၚအမာက အဖိႏွိပ္ခံျပည္သူဘက္က ရပ္တည္ခဲ့တဲ့ ႏိုင္ငံေရးသမားတေယာက္ျဖစ္တယ္။ သတင္းစာ စာေရးဆရာမၾကီးတေယာက္ျဖစ္တယ္။ ျပည္သူ႕ဘက္သား၊ သားသမီးရတနာေတြကို ေမြးထုတ္ေပးတဲ့ မိခင္တစ္ေယာက္ျဖစ္တယ္။ ျပည္သူ႕ဘကသား သားသမီးရတနာေတြကို ေမြးထုတ္ေပးတဲ့ မိခင္တစ္ေယာက္လည္း ျဖစ္ပါတယ္။ ျမန္မာျပည္ရဲ့ ေတာ္လွန္ေရးထဲမ်ာ က်ဆံုးခဲ့သူ၊ ျမန္မာျပည္ေတာ္လွန္ေရးမွာ အခုအခ်ိန္ထိ လွူပ္ရွားေနသူတို႕ရဲ့ မခင္လည္းျဖစ္ပါတယ္။

ဒါေၾကာင့္ ေၾကေၾကကြဲကြဲ အဘြားေျပာခဲ့တဲ့စကားရိွပါတယ္။ အေမက ေလာကဓံကို ခံရတာမ်ားလြန္းလို႕ လူကေတာ္ေတာ္ထံုေနျပီ။ ငယ္ငယ္ရြယ္ရြယ္နဲ႕ ေသကြဲ ရွင္ကြဲ ကြဲေနရတုန္းပါပဲတဲ့။

အဘြားနဲ႕က်မ စတင္ဆံုဖူးတဲ့ေန႕ကို မွတ္မိေနတယ္။ ၁၉၉၈ ေဖာ္ေဖာ္၀ါရီ ၁၈ ရက္မွာ အဖမ္းခံရတဲ့ခင္ပြန္းသည္ကို ဧျပီလမွာ အင္းစိန္ေထာင္ကေန မႏၱေလးမံုရြာကတဆင့္ ကေလးအက်ဥ္းေထာင္ကို အာဏာပိုင္က ေထာင္ဒဏ္ ၁၄ ႏွစ္နဲ့ ပို႕လိုက္ပါတယ္။ ႏိုင္ငံေရးသမားေတကို နယ္ေ၀းအက်ဥ္းေထာင္ေတြဆီ ျဖစ္ဒဏ္အမ်ားဆံုး ၁၄ ႏွစ္နဲ႕ ပို႕လိုက္ပါတယ္။ ႏိုင္ငံေရးသမားေတြကို နယ္ေ၀းအက်ဥ္းေထာင္ေတြဆီ ျပစ္ဒဏ္အမ်ားဆံုး ၁၄ ႏွစ္နဲ႕ ပို႕ေနတဲ့အခ်ိန္ပါ။

ကေလးျမိဳ႕ ဆိုတာ ဘယ္နားမွန္းမသိ၊ ဘယ္လိုသြားရမွန္းမသိတဲ့အခ်ိန္မွာ ကဗ်ာဆ၇ာၾကီးဦးတင္မိုက ကေလးေထာင္သြားဖို႕လမ္းညႊန္ေပးပါတယ္။ ဆရာၾကီးနဲ႕ အင္းစိန္ေထာင္ထဲမွာ ၃ ႏွစ္ေနဘူးတဲ့ ဒုရဲအုပ္ေလးက ကေလးတမူးလမ္းမွာ စက္ဘီးကယ္ရီနဲ႕ ခ်ည္ထုတ္ေတြသယ္ဖူးသူမို႕ ကေလးျမိဳ႕နဲ႕ တမူးကို သူ ၃ ႏွစ္သားနဲ႕ ေရာက္ခဲ့ဖူးပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ လမ္းခရီးကို ဘယ္လိုသြားရမယ္ဆိုတာ ဆရာၾကီးဦးတင္မိုက ေျပာျပပါတယ္။ ဒါအျပင္ ခရီးတေထာက္နားရာ မႏၱေလးလူထုတိုက္ကို စာေရၚေပးလိုက္ပါတယ္။

ေဒၚေဒၚခင္ဗ်ားလို႕ အစခ်ီထားတဲ့စာေလးကိုကိုင္ျပီး လူထုတိုက္ကိုေရာက္သြားေတာ့ ပံုႏွိပ္စက္သံတေျဖာင္းေျဖာင္းက က်မကို ဆီးၾကိဳေနတယ္။ ေအာက္ဘက္ဧည့္ခန္းက နာမည္ေက်ာ္ ပန္းခ်ီဆရာၾကီးေတြရဲ့ ဆီးေဆးပန္းခ်ီကားေတြက အရင္ဆံုး က်မကို ဧည့္ခံႏွင့္တယ္။ ျပီးေတာ့မွ ရင္ဖံုးအက်ီၤအျဖဴမွာ လက္ကိုင္ပု၀ါထိုးထားတဲ့ သနပ္ခါးအေဖြးသားနဲ႕ အဖြားလူထုေဒၚအမာကိုေတြ႕ရတယ္။ အဲဒီအခ်ိန္က အဘြားလူထုေဒၚအမာ အသက္ ၈၀ ေက်ာ္ေပမယ့္ ဖ်တ္ဖ်တ္လပ္လပ္ သြက္သြက္လက္လက္ရိွတုန္းပါ။

ဆရာၾကီးဦးတင္မိုေပးလိုက္တဲ့စာထဲမွာ က်မေဖေဖက လူထုတိုက္က သတင္းေထာက္တေယာက္ျဖစ္ခဲ့တဲ့အေၾကာင္း။ ကိုကိုးကြ်န္းမွာ ရဲေဘာ္ဖိုးသံေခ်ာင္းနဲ႕အတူ ေနခဲ့သူျဖစ္ေၾကာင္း မိတ္ဆက္ေပးလိုက္ပါတယ္။

အဘြားက က်မတို႕မိသားစုအေၾကာင္းကိုေမးပါတယ္။ သတင္းစာဆရပီပီေမးတတ္သလို စာေရးဆရာပီပီ စိတ္၀င္တစားနားေထာင္ပါတယ္။

က်မ ၆ လသမီးအရြယ္မွာ ေဖေဖအဖမ္းခံရျပီး၊ က်မ ၇ ႏွစ္သမီးမွာ ေထာင္က လြတ္လာပါတယ္။ အခုခင္ပြန္းသည္ အေရးေပၚ ၅ညနဲ႕ ေထာင္ဒဏ္၁၄ႏွစ္ အခ်ခံရပါတယ္။ ဖမ္းသြားကတည္းက ေထာင္၀င္စာေတြ႕ခြင့္မရပဲ နယ္ေ၀းကေလးအက်ဥ္းေထာင္ကို ေျပာင္းလိုက္တယ္။ က်မမွာ ၅ ႏွစ္အရြယ္ သားေလးတစ္ေယာက္ရိွပါတယ္ ဆိုတဲ့အေၾကာင္း အဘြားကို က်မေျပာျပပါတယ္။

အဘြားက ရင္ဖံုးအက်ီၤမွာထိုးထားတဲ့ လက္ကိုင္ပု၀ါထုတ္ျပီး မ်က္ရည္သုတ္တယ္။ က်မကို ၾကင္ၾကင္နာနာနဲ႕ ပုခံုးဖက္ျပီး ငါ့သမီးစာေရးပါလား။ သမီးတို႕ဘ၀ေတြက စာေရးဖို႕ သိပ္ေကာင္းတယ္တဲ့။

ဒီလိုနဲ႕က်မလည္း စားေရးသူျဖစ္သြားပါတယ္။ က်မရဲ့စာေရးသူဘ၀ကို စာေပမ်ိဳးေစခ်ေပးသူက အဘြားလူထုေဒၚအမာျဖစ္ျပီး စာေပစင္ျမင့္ကို တင္းေပးခဲ့သူကေတာ့ ေဒးဒရဲဦးျမတ္ေဆြနဲ႕ ဆရာနတ္ႏြယ္ပါပဲ။

ေသာတရွင္မ်ားရွင္
တရားေစာင့္သူကို တရားကျပန္ေစာင့္သည္။ ျပည္သူကိုခ်စ္သူအား ျပည္သူက ျပန္ခ်စ္သည္။ လူကိုေလးစားသူအား လူက ျပန္ေလးစားသည္လို႕ ဆရာပါရဂူက မိုးေ၀းးမဂၢဇင္းမွာ ဆရာဗန္းေမာ္တင္ေအာင္အေၾကာင္း အမွတ္တရ ေရးခဲ့ဖူးပါတယ္။ အဘြားက ျပည္သူကိုခ်စ္လို႕ အဘြားကိုျပည္သူကခ်စ္တယ္ဆိုတာ အဘြားေမြးေန႕နဲ႕ အဘြားစ်ာပနက သက္ေသျပခဲ့ပါတယ္။

အဘြားလူထုေဒၚအမာက ျပည္သူလူထုကို သတင္းနဲ႕ မ်က္စိပြင့္ဖို႕ စာေပနဲ႕ ႏိုးၾကားဖို႕ ကြယ္လြန္ခ်ိန္အထိ ၾကိဳးစားခဲ့သူ။ စြမ္းေဆာင္ခဲ့သူတေယာက္ပါ။ ေခတ္ခရီးကို ျပည္သူလူထုနဲ႕ အတူ အေလာင္စြဲျပီး ထပ္ခ်က္မကြာ ေလ်ွာက္ခဲ့သူပါ။ က်မ ကေလးအက်ဥ္းေထာင္ကိုသြားတုိင္း လူထုတိုက္ကို၀င္ခဲ့တာ တလတၾကိမ္နဲ႕ ၁၀ ႏွစ္ၾကာသြားခဲ့ရပါတယ္။ အဘြားက က်မကို ဘယ္အခ်ိန္သြားသြား ေႏြးေႏြးေထြးေထြးၾကိဳတယ္။ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းက် မိသားစုေတြကို တတ္ႏိုင္သေလာက္ပံ့ပိုးတယ္။ အဘြားဆီကိုက်မေရာက္ရင္ အဘြားက ေရဒီယိုသတင္း၊ ျဂိဳလ္တုသတင္း တခုမဟုတ္တခု နားေထာင္တတ္တာ အဘြားမဆံုးခင္ မတ္လ ၁၃ ရက္ေန႕ က်မေရာက္တဲ့အထိပါ။ အဘြားဆီက်မေရာက္ရင္ ရန္ကုန္ကမိတ္ေဆြေတြအေၾကာင္း၊ ကုန္ေစ်းႏွူန္းအေၾကာင္းနဲ႕ လက္ရိွအေျခအေနေတြကိုေမးတယ္။ က်မကိုလည္း မွတ္ထားငါ့သမီး၊ တခ်ိန္က် ဒီသတင္းေတြက သိပ္ကိုတန္ဖိုးရိွမွာ လို႕ေျပာတယ္။ အဘြားက မႏၱေလးသူပီပီ စကားတတ္တယ္။ တဘက္သားကိုေျပာရင္ ေ၀ဖန္တဲ့စကားေျပာဆိုေပမယ့္ ထိထိမိမိနဲ႕ သိပ္ကိုယဥ္ေက်းပါတယ္။ အဘြားက က်မကို အျမဲမွတ္သားေနရမယ့္စကား ေျပာပါတယ္။ ငါ့သမီး စာေရးဆရာဆိုတာ  ဘက္ရိွရတယ္တဲ့။

အဘြား ျဂိဳလ္တုသတင္းၾကည့္တဲ့တီဗီေပၚမွာ ပါးအို႕နီနီေလးေတြနဲ႕ အေႏြးထည္ထူထူ၀တ္ထားတဲ့ ကေလးငယ္ေတြရဲ့ ဓာတ္ပံု တင္ထားပါတယ္။ အဲဒီပံုေလးေတြကို အဘြား အလြမ္းေျပ ၾကည့္ေနတတ္တယ္။ ဘယ္သူ႕ပံုလဲဆိုတာ အဘြားကို က်မ မေမးရက္ေပမယ့္ စိတ္ထဲက အလိုလိုသိေနတယ္။ တေန႕ ဆရာညီပုေလး ေထာင္ကလြတ္လာတယ္။ အဘြားကို က်မက အဘြား ကိုညိဳလြတ္ေတာ့ အဘြားေပ်ာ္မွာေပါ့ လို႕တို႕လိုက္တယ္။ အဘြားက ျပံဳးျပံဳးေလးနဲ႕ ျပန္ေျပာတယ္။ ကိုညိဳလြတ္ေပမယ့္ အေမအျပည့္အ၀မေပ်ာ္ပါဘူး။ ေထာင္ထဲမွာ အေမ့သားသမီးေတြ အမ်ားၾကီး က်န္ေသးတယ္တဲ့။ က်မအဘြားကို သိပ္ခ်စ္သြားတယ္။ ဟုတ္တာေပါ့၊ အဘြားက ေက်ာင္းသားသမဂၢေက်ာင္းသူ၊ သပိတ္ေမွာက္ေက်ာင္းသူ၊ ေခတ္အဆက္ဆက္ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ကို ေတာ္လွန္ခဲ့သူ။ သူကိုယ္တိုင္လည္း အက်ဥ္းသူျဖစ္ခဲ့ဘူးသူ။ ေထာင္ထဲမွာ ေန႕စဥ္ေထာင္တြင္းတိုက္ပြဲေတြနဲ႕ တျခားျပစ္မွူက်ဴးလြန္သူ မိန္းမအက်ဥ္းသူေတြရဲ့ ဘ၀အေၾကာင္း က်မကို ေျပာျပတတ္တယ္။ အဘြားက အမ်ိဳးသမီးေတြရဲ့ ဘ၀ကို သိပ္ကိုတန္ဖိုးထားသူပါ။

တို႕မိန္းမသားေတြကို အေမဂုဏ္ယူတာတခုရိွတယ္။ အဲ့ဒါကေတာ့ အိမ္ေထာင္ဦးစီးမ်ား မရိွတဲ့အခ်ိန္မွာ သားသမီးေတြကို ေစာင့္ေရွာက္တယ္။ စီးပြားရွာရတယ္ အစရိွတဲ့။ ဒါကို စာေပစီစစ္ေရးလြတ္ေအာင္ ပါးပါးေလး ေရးသြားတယ္။ တခါက အဘြားက ေမးဘူးတယ္။ ငါ့သမီး အေမ့ေဆာင္းပါးေတြဖတ္ျပီး နားလည္ရဲ့လား။ စာပုဒ္ရဲ့အသက္က ေအာက္ဆံုးစာေၾကာင္းေလး၊ ဒါကို စာေပစီစစ္ေရးက ျဖတ္လိုက္ေတာ့ ဘာမွန္းကိုမသိေတာ့ဘူး တဲ့။ အဘြားက က်မသားေလးကို သူ႕ဖခင္နဲ႕ အျမဲေတြ႕ႏိုင္ေအာင္ ေထာင္၀င္စာေတြ႕ရင္ ေခၚသြားဖို႕ အၾကံေပးပါတယ္။

ငါ့သမီး ကေလးကို သူ႕အေဖနဲ႕ အျမဲေတြ႕ႏိုင္ေအာင္ေခၚသြား။ ဦးလွေထာင္ကလြတ္လာေတာ့ အေမတို႕ မႏၱေလးေလယာဥ္ကြင္းကို သြားၾကိဳၾကတယ္။ ကိုညိဳက ဦးလွကို မမွတ္မိဘူး။ ဒါေၾကာင့္ ကိုညိဳ႕ သမီးေတြကို သရက္ေထာင္သြားရင္ အျမဲေခၚသြားခိုင္းတယ္။ ကေလးေတြက ကားမူးတတ္ေပမယ့္ ပင္ပမ္းရင္ ပမ္းပါေစ။ သားအဖမမွတ္မိသာက ပိုျပီး စိတ္ပင္ပန္းတယ္။ အဘြားက သူကိုတုိင္လည္း သားအငယ္ဆံုးအတြက္ ေထာင္၀င္စာကို အသက္ ၈၀ အရြယ္နဲ႕ လိုက္ေတြ႕သူပါ။ မွတ္မွတ္ရရ သန္းေခါင္စာရင္းက်န္ခဲ့လို႕ ေထာင္၀င္စာေတြ႕ခြင့္မရခဲ့ပါဘူး။ ႏိုင္ငံေက်ာ္သတင္းစာ ဆရာမၾကီး၊ စာေရးဆရာမၾကီးကို အာဏာပိုင္ေတြက အျငိဳးနဲ႕ လုပ္လိုက္တာပါပဲ။

အဘြားကို က်မ ေနာက္ဆံုးေတြ႕ခဲ့တဲ့အခ်ိန္က ၂၀၀၈ မတ္လ ၂၃ ရက္ေန႕ပါ။ အဘြားကို အိပ္ယာေပၚကေန လက္ႏွစ္ဘက္နဲ႕ သိုင္းေပြ႕ျပီး ေပြ႕ထုခဲ့ရပါတယ္။ အဘြားရဲ့ ေခါင္းအံုးေဘးမွာ ေရဒီယိုေလး၊ သတင္းတားေထာင္ေနခ်ိန္။ အဘြားက အိပ္ယာေပၚမွာပဲ။ အဘြားကို က်မက အဘြား သမီးတို႕ စစ္အာဏာရွင္လက္က ဘယ္ေတာ့ လြတ္မယ္မသိဘူးဆိုေတာ့ အဘြားကျပံဳးတယ္။ သိပ္ကိုေလးနက္တဲ့အျပံဳးပါ။ အသက္ ၉၃ ႏွစ္အရြယ္ သတင္းစာဆရာမၾကီး လူထု ေဒၚအမာေျပာတဲ့စကား နားေထာင္ၾကည့္ပါဦး။

မွတ္ထားငါ့သမီး၊ ေသြးေျမမက်ပဲ ဘယ္ေတာ့မွာ မေျပာင္းလဲဘူးတဲ့။ က်မ ရန္ကုန္ ေရာက္ျပီး ၂ ပတ္အၾကာမွာ အဘြားဆံုးပါးသြားတဲ့သတင္းကို VOA ကေန ၾကားခဲ့ရပါတယ္။ က်မတို႕ တိုင္းျပည္မွာ အဘြားလို ျပည္သူ႕ဘက္က မားမားရပ္တည္ေပးခဲ့သူ၊ ေခတ္အဆက္ဆက္ ကိုေက်ာ္ျဖတ္ျပီး တိုင္းျပည္ကို တကယ့္ႏိုင္ငံေရးအသိ၊ စာေပအသိေပးႏိုင္တဲ့သူမို႕ ႏွေျမာတၾကီးျဖစ္ရပါတယ္။

အမ်ိဳးသားေရး၊ ဒီမိုကေရစီေရး၊ ျငိမ္းခ်မ္းေရးဆိုတဲ့ အလံသံုးလက္ကို အဘြား ကြယ္လြန္အခ်ိန္အထိ လႊင့္ထူသြားခဲ့ပါတယ္။ အဘြားဆံုးပါးသြားတဲ့သတင္းကို VOA ကေန ၾကားခဲ့ရပါတယ္။ က်မတို႕တိုင္းျပည္မ်ာ အဘြားလို ျပည္သူ႕ဘက္က မားမားရပ္တည္ေပးခဲ့သူ၊ ေခတ္အဆက္ဆက္ကို ေက်ာ္ျဖတ္ျပီး တိုင္းျပည္ကို တကယ့္ႏိုင္ငံေရးအသိ၊ စာေပအသိေပးႏိုင္တဲ့သူမို႕ ႏွေျမာတၾကီး ျဖစ္ရပါတယ္။

အမ်ိဳးသားေရး၊ ဒီမိုကေရစီေရး၊ ျငိမ္းခ်မ္းေရးဆိုတဲ့ အလံသံုးလက္ကို အဘြားကြယ္လြန္အခ်ိန္အထိ လႊင့္ထူသြားခဲ့ပါတယ္။ အဘြားလူထုေဒၚအမာက သူ႕ေနာက္ဆံုးထြက္သက္အထိ သူ႕ယံုၾကည္ခ်က္ကို အစိုက္မတ္မတ္ ဆုပ္ကိုင္သြားခဲ့သူျဖစ္ပါတယ္။ အဘြားရဲ့ အရိုးျပာကို ဧရာ၀တီျမစ္ထဲ ေမ်ာလိုက္တယ္ဆိုတဲ့အေၾကာင္း က်မသိေတာ့ လိွူက္လွူက္လွဲလွဲလုက္ခံခဲ့ပါတယ္။ အမ်ိဳးသားယဥ္ေက်းမွူနဲ႕ ႏွလံုးသည္းပြတ္ျဖစ္တဲ့ အဘြားလူထုေဒၚအမာ ကို ျပည္သူလူထုကတင္ ပိုင္တာမဟုတ္ဘဲ အမိျမန္မာျပည္ၾကီးကပါ ပိုင္ပါတယ္။

သခင္ဇင့္ ဇနီး ေဒၚၾကည္ၾကည္ဆံုးေတာ့ အဘြားလူထုေဒၚအမာက ၀မ္းနည္းမွတ္တမ္းေရးပို႕လိုက္ပါတယ္။ ေဒၚၾကည္ၾကည္ေရ သတၱိေကာင္းျပီး အသဲမာလွ တဲ့မိန္းမမို႕ ႏွေျမာလိုက္ပါရဲ့တဲ့။ အဘြားလူထုေဒၚအမာစကားနဲ႕ပဲ အဘြားရဲ့ ၉၅ ႏွစ္ေျမာက္ေမြးေန႕မွာ က်မ နက္နက္ရိွူင္းရိွူင္း ဂုဏ္ျပဳပါတယ္။

သတိၱေကာင္းျပီး အသဲမာလွတဲ့ အဘြားမုိ႕ ႏွေျမာလိုက္ပါရဲ့ တဲ့။

မ်ွေ၀ခံစားႏိုင္ၾကပါေစ…

အစိုးရအဖြဲ႕ဝင္တို႔၏ သမီးမ်ားက ျပည္သူကိုေစာ္ကားသည့္ မွတ္ခ်က္မ်ားေျပာဆို

by Pyi Chit Thar on Saturday, July 23, 2011 at 7:21pm
Forward mail မွတဆင့္ကူးယူေဖာ္ျပသည္။

ဂ်ပန္ႏို္င္ငံမွ ျပန္လည္ေရာက္ရွိလာေသာ ႏိုင္ငံေရးပါတီ ၆ ပါတီမွလူငယ္ကိုယ္စားလွယ္ အဖြဲ႕၏ ပူးေပါင္းသတင္းစာရွင္းလင္းပြဲကိ​ု တကၠသို္လ္ရိပ္သာလမ္းရွိျပည္ခိုင​္ၿဖိဳးပါတီ ဌာနခ်ဳပ္တြင္ က်င္းပခဲ့ရာ ျပည္ခုိင္ၿဖိဳး ပါတီလူငယ္အဖြဲ႕၀င္မ်ား ျဖစ္ၾကေသာ ဝန္ႀကီး ၃ ဦး၏ သမီးမ်ားလည္း ပါဝင္တက္ေရာက္၍ရွင္းလင္းေျပာၾကာ​းခဲ့ၿပီး သာမန္ျပည္သူတစ္ေယာက္ အိမ္မက္မမက္ဝင့္ေသာ ဆယ့္ငါးသိန္းေက်ာ္ Mac Book ကို ေရွ႕တြင္ခ်ထားသည့္ ရဲခ်ဳပ္ေဟာင္း ၀န္ႀကီးဦးခင္ရီ၏ သမးီျဖစ္သူက ျပည္သူလူထုကုိ ေစာ္ကားေျပာဆုိသျဖင့္အေထြေထြအတြ​င္းေရးမႈး ဦးေဌးဦးက ဖာဖာေထးေထး ၀င္ေရာက္ ေျပာဆုိေပးခဲ့ရေၾကာင္းတက္ေရာက္ခ​ဲ့သူ အားလုံးက တညီတညႊတ္တည္း ေျပာဆုိသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံအစိုးရက ျပည္သူမ်ား၏ ေကာင္းက်ိဳးမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ေသာ္လည္းျပည္သူမ်ားက စည္းကမ္းျပည့္ဝျခင္း မရွိသည့္အတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ဖြံၿဖိဳးဆဲႏိုင​္ငံမ်ားအလယ္တြင္ ေခတ္ေနာက္က် ေနရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း အစခ်ီကာေျပာၾကားခဲ့သည္။ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံသို႔ ၇ ရက္ၾကာ ေလ့လာေရး ခရီးသြားခဲ့သူတို႔၏အေတြ႕အၾကံဳမ်​ားကို ျပန္လည္ရွင္းျပရန္ သတင္းေထာက္တစ္ဦး၏ ေမးျမန္းခ်က္ကိုျပန္လည္ေျဖၾကားရ​ာတြင္ အထက္ပါအခ်က္မ်ားကို ေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ အဆိုပါ အမ်ိဳးသမီးက “အစိုးရေတြကေကာင္းတယ္၊ ျပည္သူေတြရဲ႕ အေျခခံစိတ္မွာသာ ကြာျခားေနတာပါ။ ကိုယ့္ဆီမွာက အျပစ္တင္ဖို႔ မ်ားေနတာပါ၊ ကြ်န္မတို႔သြားခဲ့တဲ့ ဂ်ပန္မွာကျပည္သူေကာ၊ အစိုးရေကာေကာင္းတယ္။ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဘက္ ဘာမွေျပာဖုိ႔ကိုမလိုဘူး။ဒါေပမယ္​့ ကြ်န္မတို႔ႏိုင္ငံမွာက ဒီလိုအေျခအေနေတြမရွိေသးဘူး။ အေသးအဖြဲေတြကအစ လိုက္နာမႈအားနည္းေနတာကို ေတြ႕ရတယ္၊ အမႈိုက္ပစ္တဲ့ကိစၥကအစ ၾကည့္ရင္ေပါ့။အမႈိုက္မပစ္ရလို႔ေ​ျပာတဲ့ေနရာမွာ အမႈိုက္ပစ္တယ္၊ ဒီလိုအေသးအဖြဲကိစၥေလးေတြကို မဆင္ျခင္ႏိုင္ဘဲ လူေတြက အႀကီးႀကီးေတြ ေလွ်ာက္ေျပာေနတာ ”ဟုဆိုသည္။ ျပည္သူေတြရဲ႕ အေျခခံစိတ္အားနည္းပါးေနသည့္ အတြက္ ေဝဖန္မႈမ်ား မ်ားျပားေနျခင္းျဖစ္ေၾကာင္းဆက္လ​က္ေျပာၾကားသည္။

ယင္းသတင္းစာရွင္းလင္းပြဲသို႔ တက္ေရာက္လာသူတစ္ဦးက ျပည္သူႏွင့္အစိုးရ ယံုၾကည္မႈတည္ေဆာက္တဲ့ ေနရာမွာ အစိုးရဘက္က တာဝန္ခံရန္လစ္ဟင္းမႈမ်ားကို လစ္လွ်ဳရႈၿပီး၊ ယခင္အစိုးရအဆက္ဆက္၏ အမွားေၾကာင့္ ေပၚေပါက္ခဲ့ရေသာ ျပည္သူတို႔၏ အဘက္ဘက္က နိမ့္က်မႈမ်ားကိုသာ အျပစ္ပံုခ်ေနျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ဆိုသည္။ “အမႈိုက္ပစ္တဲ့ကိစၥကို ေျပာတဲ့ အခါမွာလည္း အစိုးရက လုပ္ေပးသင့္သေလာက္ မလုပ္ေပးတာကို ျပည္သူေတြ စည္းကမ္းမရွိလို႔ ဆိုၿပီး၊ သူတို႔ျဖတ္သန္းလာတဲ့ အေျခအေနေတြနဲ႕ ႏိႈင္းယွဥ္ၿပီး၊ ျပည္သူေတြကို ေစာ္ကားသြားတာေတာ့လြန္တယ္”ဟု ၎ကဆိုသည္။ ယင္းခရီးစဥ္ကိုလိုက္ပါသြားသူ NDF မွပါတီဝင္တစ္ဦးကလည္း “ကြ်န္ေတာ္တို႔အစိုးရက အေျခခံအေဆာက္အဦးနည္းေနလို႔ပါ၊ အေျခခံအေဆာက္အဦး ေကာင္းမြန္တဲ့ဂ်ပန္ႏိုင္ငံမွာက ဒီလိုကိစၥေတြကို ခဏေလးေျဖရွင္းႏိုင္တယ္” ဟုသံုးသပ္သြားသည္။ ဇူလိုင္ ၂၂ ရက္ေန႔က ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတြင္ တက္ေရာက္လာသူ သတင္းေထာက္မ်ားႏွင့္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီမွ လူငယ္အမ်ိဳးသမီးပါတီဝင္မ်ားၾကား​ အျပန္အလွန္ေျပာၾကားခ်က္မ်ား ၿပီးဆံုးၿပီးေနာက္တြင္ ဦးေဌးဦးမွသတင္းေထာက္မ်ားအား ယင္းကဲ့သို႔ ျပန္လည္ေျဖာၾကားခ်က္မ်ားအား သတင္းမီဒီယာမ်ားအေနျဖင့္ထိန္းထိ​န္းသိမ္းသိမ္းေရးၾကရန္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ယင္းသတင္းစာရွင္းလင္းပြဲသို႔ ဦးေဌးဦးႏွင့္အတူ အတိုက္အခံဟုေျပာရမည့္ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားမွ ထိပ္ပိုင္းေခါင္းေဆာင္မ်ားလည္း တက္ေရာက္ခဲ့ရာ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီသည္ မ်ားစြာ အျပဳသေဘာ ေဆာင္ခဲ့သည္ဟု တက္ေရာက္သူႏိုင္ငံေရးပါတီမွ ေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးက ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားသည္။ သို႔ေသာ္ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီ လူႀကီးလူငယ္အားလုံးသည္ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ယခုကဲ့သုိ႔ မဲလိမ္ရန္ညႊန္ၾကားမည့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႈးႀကီး ၏အကူအညီမပါဘဲ ယွဥ္ၿပိဳင္ရမည္ကိုေမ့ေလ်ာ့၍ ျပည္သူလူထုႏွင့္တေျပးတည္း ခံစားေပးႏုိင္ရန္ကိုလည္းသတိမျပဳ​နုိင္ေသးဘဲ ရွိေနသည္ကုိ ေတြ႕ရသည္။ဂ်ပန္ႏို္င္ငံက ဖိတ္ၾကားခဲ့သည့္ ပါတီစံုလူငယ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားထဲတြင္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီမွ ဝန္ႀကီးဦးခင္ရီႏွင့္ ဦးေဇာ္မင္း၊ ဝန္ႀကီးေဟာင္း ဦးသိန္းေဆြတို႔၏ သမီးမ်ား လိုက္ပါသြားခဲ့သည္။

ဖိုးရႈပ္တို႔ လူစုကို လႊတ္ေပးလုိက္ၿပီ သတိထား2 attachments — Download all attachments  
21_July_2011_Poe Shout_by_TMN.doc21_July_2011_Poe Shout_by_TMN.doc
20K   View   Download  
21_July_2011_Poe Shout_by_TMN.pdf21_July_2011_Poe Shout_by_TMN.pdf
21K   View   Download  

ဖိုးရႈပ္တို႔ လူစုကို လႊတ္ေပးလုိက္ၿပီ သတိထား
တူေမာင္ညိဳ
(၂၀၁၁ ဇူလုိင္လ ၂၁ ရက္)


တစ္ခ်ိန္က ဗိုလ္ခင္ၫြန္႔ေထာက္လွမ္းေရးအုပ္စုမွာ တြင္က်ယ္ခဲ့ၾကတဲ့ ဗိုလ္မွဴးႀကီး စန္းပြင့္၊ ဒုတိယဗိုလ္မွဴးႀကီး သက္ တင္စိန္၊ ဗိုလ္မွဴးစည္သူ၊ ဗိုလ္မွဴး ညီညီလြင္၊ ဗိုလ္မွဴး ထြန္းေအာင္စိုး ဆိုသူေတြ ႏွစ္ရွည္ေထာင္ဒဏ္ခ်မွတ္ထားရာကေန ဇြန္လကုန္ ပုိင္းမွာလႊတ္ေပးလုိက္ၿပီဆိုတဲ့သတင္း ဇူလုိင္လ ၂၀ ရက္ေန႔ (ဗြီအိုေအ)မွာၾကားလုိက္ရပါတယ္။ သူတို႔ဟာ ဗိုလ္ခင္ၫြန္႔ရဲ႕ လက္ရင္း လက္ရံုး၊ လက္စြဲေတာ္ေတြျဖစ္တယ္။
ဗိုလ္မွဴးႀကီး စန္းပြင့္ဟာ “ေမာင္ဖိုးရႈပ္၊ေပါက္စ” စတဲ့ နာမည္ေတြနဲ႔သတင္းစာေဆာင္းပါးေတြေရးခဲ့တယ္။
ဒါ့အျပင္ “ေရွးျမန္မာမင္းမ်ားလက္ထက္ေထာက္လွမ္းေရး” (၂၀၀၄ ဇူလုိင္) ဆိုတဲ့စာအုပ္ေရးသားခဲ့ဖူးပါတယ္။ အဲဒီ စာအုပ္ထြက္လာၿပီးသိပ္မၾကာလုိက္ပါဘူး။ ေထာက္လွမ္းေရးနိဂံုးခ်ဳပ္သြားပါတယ္။
အဲဒီစာအုပ္မွာ ေဒါက္တာတိုးလွ၊ ခ်စ္ႏုိင္ (စိတ္ပညာ)၊ ေဒါက္တာေက်ာ္ဝင္း၊ သေျပညိဳေမာင္ကိုဦး၊ ေဒါက္တာခင္ေအး (ေမာင္ခင္မင္ - ဓႏုျဖဴ)၊ တကၠသိုလ္တင္ခ တို႔ အမွာစာေရးပါတယ္။
အမွာစာေရးၾကသူအားလံုးရဲ႕ထိပ္ဆံုးကေန “စြန္ရဲ” ဆိုသူက အမွာစာေရးပါတယ္။ စြန္ရဲ ဆုိသူဟာ ဗိုလ္ခင္ၫြန္႔ျဖစ္ႏုိင္ ပါတယ္။
အခုခ်ိန္မွာ ဘာေၾကာင့္သူတို႔ကို ေရြးၿပီးလႊတ္ေပးရတာလဲ။
ဘယ္လိုအႀကံအစည္ေတြရွိေနလို႔ လႊတ္ေပးတာလဲ။
သမၼတရဲ႕ျပစ္ဒဏ္လြတ္ၿငိမ္းခြင့္နဲ႔လႊတ္ေပးတာလား။
အမ်ိဳးသားလံုၿခံဳေရး ႏွင့္ ကာကြယ္ေရးေကာင္စီ (အကလ) ရဲ႕ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္နဲ႔လႊတ္ေပးတာလား။
ေထာင္က် ေထာက္လွမ္းေရးေဟာင္းေတြေတာ့ လႊတ္ေပးၿပီး စဝ္ေဆထင္၊ ခြန္ထြန္းဦး၊ စုိင္းၫြန္႔လြင္၊ ကိုမင္းကုိႏုိင္၊ ကိုကို ႀကီး၊ ကိုမင္းေဇယ်ာ စတဲ့ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေတြကို ဘာေၾကာင့္လႊတ္မေပးတာလဲ။
ဒီကိစၥဟာ လႊတ္ေတာ္အမတ္ေတြအတြက္ လႊတ္ေတာ္တြင္း ေမးစရာေမးခြန္းတစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။
ေထာင္က် ေထာက္လွမ္းေရးေဟာင္းေတြ ျပန္လႊတ္ေပးတယ္ဆိုတဲ့ သတင္းထြက္လာတုိင္း “ တုိင္းရင္းသားအေရး (KIO ျပႆနာ)ကို ကိုင္တြယ္ဖို႔/အႀကံေပးဖို႔ လႊတ္ေပးတာျဖစ္မယ္”ဆိုတဲ့ ေကာက္ခ်က္ကလည္း အရိပ္လို တပါတည္း ကပ္ပါလာေလ့ရွိ တယ္။ တုိင္းရင္းသားေတြကို ဉာဏ္နီဉာဏ္နက္သံုးၿပီး လွည့္စားႏုိင္တာ ေထာက္လွမ္းေရးေတြပဲလား။
ကမၻာမေၾကစရာေကာင္းတဲ့ သူေတြကိုလႊတ္ေပးလုိက္တာကလည္း ကမၻာမေၾကစရာပါပဲ။
ေထာင္ေတြထဲမွာ စဝ္ေဆထင္၊ ခြန္ထြန္းဦး၊ စုိင္းၫြန္လြင္၊ ကိုမင္းကုိႏုိင္၊ ကိုကိုႀကီး၊ ကိုမင္းေဇယ်ာ အစရွိတဲ့ ႏုိင္ငံေရး အက်ဥ္းသားႏွစ္ေထာင္ေက်ာ္ အက်ဥ္းက်ခံေနရဆဲျဖစ္ပါတယ္။
“အမိန္႔အမွတ္ (၂၈/၂၀၁၁) ” ကို သမၼတဦးသိန္းစိန္က လက္မွတ္ေရးထိုးထုတ္ျပန္ခဲ့ေပမယ့္ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေတြ လြတ္ေျမာက္လာခဲ့ျခင္းမရွိပါဘူး။
NLD ဗဟုိအလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႔ဝင္လူႀကီး ဦးဝင္းတင္ (ဟံသာဝတီ) က “ဘာလဲဟဲ့ လူ႔ငရဲ” ဆိုတဲ့ သူ႔စာအုပ္ထဲမွာ ေထာင္ရဲ႕အနိဌာရံု ဝိေသသေတြကို အခုလိုကြက္ကြက္ကြင္းကြင္းရွင္းရွင္းလင္းလင္း (၁၃) မ်ိဳးခြဲၿပီး ေဖၚျပခဲ့ပါတယ္။
“အရုိင္းဘံု၊ ဆင္းရဲဘံု၊ အၾကမ္းဖက္ဘံု၊ အဓမၼဘုံ၊ ပရိေဒဝဘံု၊ အငတ္ဘံု၊ နလပိန္တံုးဘံု၊ အာဃာတဘံု၊ ေထာက္လွမ္း ေငါက္ငမ္းေသာက္ရမ္းဘံု၊ ဘုရင္ရူးဘံု၊ ဒုစရုိက္ခ်ားရဟတ္ဘုံ၊ ေသမင္းတမန္ဘံု၊ ရန္ငါဘံု” ဆုိၿပီးျဖစ္ပါတယ္။
လူေတြဖန္တီးထားတဲ့ လူ႔ငရဲ၊ ဘံုမုိက္ဘံုဆိုးႀကီး၊ ေထာင္ျပည္ေတာ္ႀကီးလို႔လဲ ဖြင့္ဆိုခဲ့ပါတယ္။
ဦးဝင္းတင္ဟာ “အေရးေတာ္ပံုတပ္သားကြ”ဆိုတဲ့ ဘာမထီ စိတ္ဓါတ္နဲ႔ အဲဒီ လူ႔ငရဲ ၊ ဘံုမုိက္ဘံုဆိုး၊ေထာင္ျပည္ေတာ္ႀကီး ထဲကုိ ဝင္သြားခဲ့တယ္၊ ေနထုိင္ျဖတ္သန္းခဲ့တယ္။ ျပန္ထြက္လာခဲ့ပါတယ္။
“စစ္ေၾကာေရး” ဆိုတဲ့ ေဝါဟာရဟာ ေထာင္ေလာကမွာ “ငရဲခန္း”ဆိုတဲ့ အဓိပၸါယ္နဲ႔အႏွစ္သာရပင္ျဖစ္ေၾကာင္း ဦးဝင္းတင္ က “ဘာလဲဟဲ့လူ႔ငရဲ” စာအုပ္ထဲမွာ ရွင္းျပထားပါတယ္။
ေထာင္ထဲမွာ “စစ္ေၾကာေရး”ကို ေထာက္လွမ္းေရးေတြက အဓိကကုိင္တြယ္လုပ္ေဆာင္တာပါ။ ေထာင္ထဲက စစ္ေထာက္ လွမ္းေရးေတြရဲ႕ စစ္ေမးညႇင္းပန္းႏွိပ္စက္မႈေတြဟာ တိရစၦာန္ထက္ေတာင္ ပိုမိုရက္စက္ၾကမ္းၾကဳတ္တယ္။
“ေထာင္ထဲမွာ စစ္ေၾကာေရးလုပ္ခံရၿပီဆိုရင္ လူပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးတစ္ေယာက္အဖို႔ ႏုိင္ငံေရးဘဝပ်က္ၿပီ၊ စီးပြားေရးဘဝၿပိဳၿပီ၊ လူမႈေရးဘဝေျပာင္းၿပီ၊ အဲဒီလုိတစ္ထစ္ခ်မွတ္ေပေရာ႔ ” လုိ႔ ဆုိပါတယ္။
ေထာင္ထဲမွာ “ေထာက္” ဆုိတဲ့ “ေထာက္လွမ္းေရး”ေတြဟာ အာဏာရွင္ေပါက္စ၊ ပိစိေကြးျဖစ္တယ္တဲ့။ ေထာင္ အထက္ ပုိင္းမွာကိုက ဒူးတုန္ေနရတာ၊ “ေထာင္ဒိတ္”ေတြက “ေထာက္ခ်ာတိတ္”ေတြကို ဖူးဖူးမႈတ္ေနရတာ တဲ့။
ဒီစာပုိဒ္ေတြကိုဖတ္လိုက္ရင္ဘဲ ေထာင္ထဲမွာ ေထာက္လွမ္းေရးေတြဘယ္ေလာက္ လူမဆန္သလဲဆိုတာ ထင္းကနဲျမင္ ႏုိင္သိႏုိင္ပါတယ္။
ဒါေပမယ့္ ေထာင္ေတြထဲမွာ လက္ေစာင္းထက္ခဲ့ၾကတဲ့ ေထာက္လွမ္းေရးေတြကိုယ္တုိင္ ၂၀၀၄ ခုႏွစ္ ေအာက္တုိဘာ ေနာက္ပုိင္းမွာေတာ့ အဲဒီေထာင္ေတြထဲကို အက်ဥ္းသားအျဖစ္ ေရာက္သြားပါတယ္။သူတုိ႔လည္း ႏွစ္ရွည္ေထာင္ခ်ခံရတယ္။ သူတုိ႔ ေထာင္က်တာ ဒီမုိကေရစီအေရးေဆာင္ရြက္ခဲ့လုိ႔ လံုးဝ (လံုးဝ)မဟုတ္ဘူး။
စစ္အုပ္စုထိပ္သီးခ်င္း အာဏာစားခြက္လုၾကရာက ေထာက္လွမ္းေရးအုပ္စုအေရးနိမ့္သြားလို႔၊ အမိန္႔မနာခံမႈ၊ လာဘ္ေပး လာဘ္ယူမႈေတြနဲ႔ေထာင္ခ်ခဲ့တာပါ။
အဲဒီလို ရာဇဝတ္မႈေတြက်ဴးလြန္ခဲ့ၾကတဲ့၊ ကမ္းကုန္ေအာင္ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္ခဲ့ၾကတဲ့ အဲဒီေထာက္လွမ္းေရးတစ္စု ကို ေထာင္ကလႊတ္ေပးလုိက္ၿပီတဲ့။

ဗမာေလာ ျမန္မာေလာဗမာေလာ ျမန္မာေလာ.pdfဗမာေလာ ျမန္မာေလာ.pdf
12309K   View   Download  
ဗမာေလာ ျမန္မာေလာ