Saturday, August 6, 2011

လက္ရွိျမန္မာအစိုးရအေပၚေထာက္လွမ္းေရးမွန္းေျခတိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္မ်ားအေရး ၊ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုႀကည္ႏွင့္ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (NLD) အေရးအရာကိစၥမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ လက္ရွိ အစိုးရအဖြဲ႔အတြင္း သေဘာထား ေပ်ာ့ေျပာင္းေသာ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္၊ သူရဦးေရႊမန္း တို႔အုပ္စု ၊ သေဘာထားတင္းမာေသာ ဒုသမၼတ သီဟသူရဦးတင္ေအာင္ျမင္ဦး၊ ဦးခင္ေအာင္ျမင့္ တို႔အုပ္စု ၊ ၾကားေန ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးမင္းေအာင္လွိဳင္ ႏွင့္တပ္မေတာ္အုပ္စု ၊ စစ္အာဏာရွင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး၏ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (NLD) ကို ေခ်မွဳန္းလိုေသာ လူယုံ ဦးေအာင္ေသာင္းႏွင့္ ႀက့ံဖြံ႔ပါတီ အုပ္စု ဆိုၿပီး မတူညီေသာ အုပ္စုမ်ား ရွိေနၾကပါသည္။
-
လက္ရွိအစိုးရအဖြဲ႔အတြက္ DKBA ႏွင့္ ဦးပန္ဖ ဦးစီးေသာ SSA တပ္မဟာ (၁) တို႔သည္ စစ္ေရးသက္သက္ သေဘာမ်ိဳးအဆင့္သာ ရွိသျဖင့္ ကိုင္တြယ္ရ မခက္ခဲခဲ့ေသာ္လည္း KIA အဖြဲ႔သည္ စစ္ေရးေရာ ႏိုင္ငံေရးကို ထိထိေရာက္ေရာက္ ေကာင္းစြာ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ျခင္းေႀကာင့္ အစိုးရအဖြဲ႔အတြင္း သေဘာထားႀကီးမားစြာ ကြဲခ့ဲၾကပါသည္။ KIA ကိစၥတြင္ အစိုးရဘက္မွ ျပည္တြင္းျပည္ပ စစ္ေရးေရာ ႏိုင္ငံေရးပါ ရွံဳးနိမ့္ခ့ဲျခင္းေၾကာင့္ ဒုသမၼတ သီဟသူရဦးတင္ေအာင္ျမင္ဦး အား အျပစ္တင္ခ့ဲသလို စစ္တပ္ အက်အဆုံးမ်ားမွဳေၾကာင့္လဲ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးမင္းေအာင္လွိဳင္ႏွင့္ တပ္မေတာ္အဖြဲ႔ ေဒါသူပုန္ထကာ စစ္အင္အား အလံုးအရင္း အသုံးျပဳေခ်မွဳန္းေရး ခြင့္ျပဳခ်က္ ေတာင္းေနသည္ဟု သိရပါသည္။
-
ထို႔ေၾကာင့္ နည္းဗ်ဴဟာေျပာင္း၍ စစ္အာဏာရွင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး၏ လူယံုေတာ္ ဦးေအာင္ေသာင္းႏွင့္ ဦးသိန္းေဇာ္ တို႔ (၂) ဦးကို ကခ်င္ျပည္နယ္ေစလႊတ္ျပီး ယာယီအပစ္ခတ္ရပ္စဲေရး ေဆြးေႏြးရန္ ညႊန္ၾကားခ့ဲပါသည္။ တိုင္းရင္းသားအေရးကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္၍ ယခုအခ်ိန္ထိ တိက်ေသာ သေဘာထားခ်မွတ္ထားျခင္း မရွိေသးဘဲ အေျခအေနၾကည္႔လုပ္ဆိုသည့္ အဆင့္သာ ရွိေနေသးပါသည္။ တပ္ပိုင္းဆိုင္ရာကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္ျပီး အသင့္ျပင္ထားရန္ အမိန္႔ေပးထားေၾကာင္း သိရပါသည္။

ျပည္တြင္းႏိုင္ငံေရးတြင္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အေရးသည္ အေရးႀကီးသလို ျပည္ပႏိုင္ငံေရးတြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (NLD) အေရးသည္ အဓိက အခန္းက႑မွာ ပါ၀င္ပါသည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အေပၚ ေလ်ာ့တြက္ခ့ဲျပီး ယခင္ကေလာက္ ေထာက္ခံမွဳ အင္အားမရႏိုင္ ဟု တြက္ခ်က္ခ့ဲၾကပါသည္။ သို႔ေသာ္ ကမၻာႀကီး၏ ေျပာင္းလဲေနေသာ ေခတ္မွီ ဆက္သြယ္ေရး စံနစ္ကြန္ယက္ကို ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ Media မ်ား ပ့ံပိုးမွဳျဖင့္ ျပည္တြင္း ျပည္ပ၌ အသံုးခ်ႏိုင္ခ့ဲမွဳေၾကာင့္ ေထာက္ခံမွဳမ်ား ယခင္ကထက္ ရခ့ဲသလို အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (NLD) သည္လည္း ပါတီမွတ္ပံုမတင္ဘဲ လြတ္လြတ္လပ္လပ္ လွဳပ္ရွားၿပီး တစ္စစ အင္အားေကာင္းလာခ့ဲပါသည။
-
ယေန႔ အာရပ္ကမၻာတြင္ ျဖစ္ပ်က္ေနခ့ဲေသာ လူထု လွဳပ္ရွားမွဳျဖင့္ အာဏာရွင္အစိုးရမ်ားကို ျဖဳတ္ခ်ေနသည္႔အခ်ိန္လဲ ျဖစ္ေနျခင္းေႀကာင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုႀကည္ ႏွင့္ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (NLD) ကို သတိႀကီးႀကီးႏွင့္ အစိုးရအေနျဖင့္ ကိုင္တြယ္ေနသည္ဟု သိရပါသည္။ ထို႔ေႀကာင့္ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္မ်ားအေရး ၊ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (NLD) အေရးအရာကိစၥမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ သေရကြင္းေပၚလစီ (Rubber Ring Policy) တင္းလ်င္ေလ်ာ့ေပး ေလ်ာ့ၿပီးေမ့ေလာက္မွျပန္တင္း ဆိုသည့္ ေပၚလစီကိုက်င့္သုံးလ်က္ရွိ ေနသည္ကို ေတြ႔ေနရပါသည္။

အစိုးရအာဏာပိုင္ အဖြဲ႔စည္းမ်ားအတြင္း၌လည္း အာဏာမ်ားျပန္႔ႀကဲသြားမွဳေႀကာင့္ စစ္တပ္ႏွင့္ အရပ္ဘက္ စစ္၀တ္ခၽြတ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မ်ားအၾကား ျပႆနာမ်ား ရွိလာေနျပီ ျဖစ္ပါသည္။ စစ္ဘက္တြင္ ျဖစ္ေတာင့္ျဖစ္ခဲ ကာကြယ္ေရး၀န္ႀကီး လ်ာထားခံရသူ ဒုဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး သူရျမင့္ေအာင္ ၊ ကာကြယ္ေရး စစ္ဆင္ေရး အထူးအဖြဲ႔မႉး တိုင္းခ်ဳပ္ ဟုေခၚေသာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္တင္ေငြ ၊ ရန္ကုန္တိုင္း တိုင္းမႉး ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ ထြန္းသန္းတို႔ ျဖဳတ္ခ်မွဳမ်ား ျဖစ္ခ့ဲပါသည္။
-
ကရင္ျပည္နယ္၊ ကခ်င္ျပည္နယ္ဘက္တြင္ တပ္မေတာ္ဘက္မွ အက်အဆုံး မ်ားေနမွဳေႀကာင့္ တိုက္ခိုက္ေရး တပ္ရင္းမ်ားအၾကား ၊ အမိန္႔ နာခံရန္ ျငင္းဆန္မွဳရွိေနေႀကာင္း တပ္ရင္းဌာနခ်ဳပ္မ်ားတြင္လည္း မိသားစု စား၀တ္ေနေရး ျပႆနာမ်ား ႀကီးထြားလာမွဳေႀကာင့္၊ စစ္ေခါင္းေဆာင္မ်ား အႀကားတပ္မေတာ္အတြင္း ပုန္ကန္မွဳ မ်ားေပၚေပါက္လာမည္ကို အထူးစိုးရိမ္ေႀကာင့္က်လ်က္ ရွိေနၾကပါသည္။ အငယ္ပိုင္းဗိုလ္ခ်ဳပ္မ်ား အေနျဖင့္ လက္ရွိျပႆနာအေပၚ ေျဖရွင္းလိုၾကေသာ္လည္း ထိပ္ပိုင္းဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးမ်ားအေနျဖင့္ စစ္အာဏာရွင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး၏ ကြပ္ကဲမွဳေအာက္တြင္သာ ရွိေနေသးသျဖင့္ အားမလိုအားမရ ျဖစ္ေနၾကေၾကာင္း သိရပါသည္။
-
သုံးသပ္ခ်က္
-
တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္မ်ားအေရး ၊ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ႏွင့္ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (NLD) အေရး ၊ တပ္မေတာ္အတြင္း တည္ၿငိမ္မႈရွိေရးတို႔သည္ တစ္ခုႏွင့္ တစ္ခု ဆက္စပ္မွဳမ်ား ရွိေနပါသည္။ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္မ်ား ကိစၥကို လက္နက္ျဖင့္ ေျဖရွင္းမည္ဆိုပါက လုံး၀ မေအာင္ျမင္ႏိုင္သည့္အျပင္ မိမိတပ္မေတာ္ အတြင္းတည္ၿငိမ္မွဳကိုလည္း ထိခိုက္လာႏိုင္ပါသည္။ ထို႔ျပင္ ယခင္က ပိတ္ပင္ထားခ့ဲေသာ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ မ်ားသည္လည္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (NLD) အေပၚေထာက္ခံမွဳမ်ား ျဖစ္လာႏိုင္ပါသည္။
-
ထို႔အျပင္ ႏိုင္ငံတကာ၏ ၾကင္နာမွဳ ေထာက္ခံမွဳ မ်ားရလာႏိုင္ပါသည္။ အကယ္၍ ေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ႏွင့္ အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (NLD) ကို ယခင္ကက့ဲသို႔ ဖမ္းဆီးေခ်မွဳန္းမည္ ဆိုပါက ျပည္တြင္းျပည္ပ၏ ဖိအားကို ယခင္ကႏွင့္မတူ အျပင္းအထန္ ဖိအားေပးမွဳ ခံရမည္ျဖစ္ပါသည္။ တစ္ျပိဳင္တည္း တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္မ်ား၏ လွဳပ္ရွားမွဳ ပိုမိုမ်ားလာႏိုင္ျပီး တပ္မေတာ္အတြင္း မိသားစု စား၀တ္ေနေရးကို အေၾကာင္းျပဳၿပီး အာခံမွဳမ်ား ျဖစ္လာနိုင္ပါသည္။
-
ထို႔ေႀကာင့္ လက္ရွိအစိုးရသည္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔မ်ားအား ျငိမ္းခ်မ္ေရး ေဆြးေႏြးမည္ဟု အေၾကာင္းျပကာ ပုစၧာတစ္ခုေပးထားျပီး လက္ရွိဖိအားမ်ားကို ေျပေလ်ာ့သြားေရး အခ်ိန္ဆြဲထားမည္ ျဖစ္ပါသည္။ တစ္ဖက္မွလည္း စစ္အင္အားျပကာ ေျခာက္လွန္႔ထားမည္႔ နည္းဗ်ဴဟာကို က်င့္သုံးႏိုင္ပါသည္။ ႏိုင္ငံတကာႏွင့္ ျပည္တြင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ လူထုအား ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ေဆြးေႏြးေနသည္ကို အေၾကာင္းျပ၍ ၂၀၀၈ဖြဲ႔စည္းပုံ ႏွင့္ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲကို ဂုဏ္သိကၡာရွိရွိ အသိအမွတ္ အျပဳခံရေရး ေဆာင္ရြက္သြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။ လက္ရွိ အစိုးရ အေနျဖင့္ ျဖစ္ေပၚလာမည့္ အေျခအေနမ်ားကို လွည့္ပတ္ ေရွာင္ရွားႏိုင္ရန္ နည္းဗ်ဴဟာမ်ိဳးစုံျဖင့္ ႀကံစည္ေဆာင္ရြက္မည္ ျဖစ္ပါသည္။ ေနာက္ဆံုး စစ္တပ္ကို အာဏာ သိမ္းခိုင္းသည္႔ ပုံစံမ်ိဳးထိ ထိပ္ပိုင္း ေခါင္းေဆာင္မ်ား အေနျဖင့္ စဥ္စားထားေႀကာင္း သိရပါသည္။
-
မိမိတို႔အေနျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ဒီမိုကေရစီႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးအတြက္ လက္ရွိအစိုးရအား ျပန္လည္ တန္ျပန္ႏိုင္ေရး ပီပီျပင္ျပင္ မဟာဗ်ဴဟာေရးဆြဲျပိး နည္းလမ္း နည္းဗ်ဴဟာ မ်ားအလိုက္ အသီးသီး ကိုယ့္တာ၀န္ကိုယ္ယူကာ ညီညီညြတ္ညြတ္ ေဆာင္ရြက္ဖို႔လိုပါမည္။ မည္သို႔ပင္ဆိုေစကာမူ လက္ရွိ အေျခအေနတြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုႀကည္၏ ဦးေဆာင္မွဳကိုခံယူၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံသားအားလုံး ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္သင့္ေၾကာင္း သုံးသပ္ တင္ျပအပ္ပါသည္။

  ဗိုလ္မွဴးေအာင္လင္းထြဋ္

(ေမးလ္မွလက္ခံရရွိေသာေဆာင္းပါးတပုဒ္ျဖစ္ပါသည္။)

မန္းတေလးတိုင္း ေဒသၾကီး အစိုးရ အဖြဲ့ ရံုးမွ စည္ပင္သာယာေရး ၀န္ၾကီး ဖုန္းေဇာ္ဟန္ ယာယီ ထိန္းသိမ္းခံရ

4.8.2011 ညပိုင္း 11း30 မိနစ္

မန္းတေလးတိုင္းေဒသၾကီး အစိုးရရံုး မွ ၿမိဳ့ေတာ္၀န္ ဖုန္းေဇာ္ဟန္
(ယခင္ ဗိုလ္မွဴးခ်ဴပ္ေဟာင္း ) ညည္ ယာယီ ထိန္းသိမ္း ခံထားရေၾကာင္း
စည္ပင္သာယာ ရံုးမွ နီးစပ္သူတစ္ဦး၏ အေၿပာစကား အရ သိရသည္...
" ဖမ္းတာမ်ိဳး ဘာမ်ိဳးေတာ့ မဟုတ္ဘူး ေပါ့ဗ်ာ...ယာယီေလး အက်ယ္ခ်ဳပ္
သေဘာမ်ိဳး ပါပဲ
သူက လည္းမဟုတ္တာလုပ္တာေတြ မ်ားေနတယ္ ေလ ..ဘယ္လိုၿဖစ္မလဲ ဆိုတာက ေတာ့
ေစာင့္ၾကည့္ ရမွ ာေပါ့ဗ်ာ " ဟု ထိုသူက ပင္ ဆက္လက္ေၿပာ ဆိုသြားသည္....
"မန္းတေလး ၿမိဳ့တြင္းမွာ လည္း သူ့အိမ္ေတြက မ်ားသားဗ်
..တိုက္ေပါင္း အလံုး 100 နီးပါး
ေလာက္ရွိမယ္ ထင္တာပဲ .အခုဟာ ကလည္း သက္ေသေတြ ဘာေတြ ၿပည့္စံု သြားလို့
ယာယီ ထိန္းသိမ္း ခံထားရတာ ၿဖစ္ေလာက္တယ္ " ဟု က်ြမ္းက်င္သူ တစ္ဦးက
သံုးသပ္ေၿပာဆိုသြားသည္
ၿမိဳ့ေတာ္၀န္ ဦးဖုန္းေဇာ္ဟန္ သည္ မၾကာေသးမီ ကာလ အတြင္းက
လည္းပစ္စာ တစ္ေစာင္ေၾကာင့္ အဖြဲ့ အစည္း/ အသင္းအဖြဲ့ တစ္ခု မွ
တာ၀န္ရွိသူမ်ား အားလံုးကို ၄င္းနွင့္ မသက္ဆိုင္ဘဲ စစ္ေဆးခဲ့ ေသး သည္ ဟု
အဆို ပါ စည္ပင္အခြန္ငွာန မွ အတြင္းလူ တစ္ဦး ၏ ေၿပာစကား အရ
သိရွိရသည္......
" ဘယ္လိုၿဖစ္တာလဲေတာ့ က်ေနာ္လဲ တိတိက်က် မသိဘူးဗ်... ငွာနက
ငွာနမွဴးေတြက ေတာ့
ပ်ာယာခတ္ၿပီး စစ္ေဆးေမးၿမန္းေနတာ ကိုေတြ့ရတာပဲ စံုခံု သေဘာမ်ိဳးပဲ ဗ်
.....နည္းနည္း သိနိုင္တဲ့
လူကို စံုစမ္းၾကည့္ေတာ့ ပစ္စာလို့ သိရတယ္ ဗ် .....သူ(ၿမိဳ့ေတာ္၀န္) က
စစ္ဆိုလို့ စစ္ေဆးေမးၿမန္း
ရတယ္လို့ ေၿပာတာပါပဲ ဗ်ာ " အဆိုပါ အတြင္းလူမွ ေၿပာဆိုသြားပါသည္..။.
နွစ္စဥ္ နွစ္တိုင္း (သၾကၤန္က လတြင္) Bonus သေဘာမ်ိဳး စည္ပင္သာယာ
မွ ငွာနမွဴး မ်ားသည္ တစ္နွစ္ လွ်င္ 15 သိန္း နွင့္ သိန္း 30 ၾကား ရရိွၾက
သည္ဟု သိရွိရသည္...........
" ခုေလာေလာ ဆယ္ ေတာ့ ဘယ္လိုၿဖစ္တာလဲ ဆိုတာ
ေစာင့္ၾကည့္ရဦးမွာပဲ ဗ် အခ်က္အလက္/
သက္ေသ အေထာက္အထား ၿပည့္စံုတယ္ဆိုရင္ ေတာ့ ေဂ်ာင္း.......ေဂ်ာင္း
ဂ်ာလကိေဂ်ာင္း ေပါ့ဗ်ာ ...
သက္ေသ အေထာက္အထား မၿပနိုင္ရင္ေတာ့ သတိေပးတဲ့ အဆင့္ေပါ့ဗ်ာ....ၾကားသိရတာတစ္ခုက ေတာ့
ခိုင္မာတယ္ ဗ် ..အဲဒါဘာလဲဆိုေတာ့ ....သူနဲ့ ဗိုလ္ခ်ဳပ္တင္ေငြ (ယခုရာထူးမွ
အနားေပးခံရသူ) က ပူးေပါင္း
ၿပီးလုပ္ၾကတာလို့ သူတို့နဲ့ ပတ္သက္ေနတဲ့ စီးပြါးေရး လုပ္ငန္းရွင္တစ္ဦးက
ေၿပာသြားခဲ့တာဗ် " ဟု အစိုးရ
ရံုးမွ အတြင္းလူ တစ္ဦးက သတင္းေပးပို့ခဲ့ပါသည္..........

မန္းကိုကိုေက်ာ္...မန္းတေလးသား.........

အခ်က္ေပးသံေခ်ာင္း


ခုတေလာ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမွဳတိုက္ဖ်က္ေရးဆ​ိုတဲ႕ အသံတစ္ခု နဲနဲ ထြက္လာေနပါတယ္..
သမၼတၾကီးဦးသိန္းစိန္ကစလိုက္ၿ႔ပ​ီး ေဒါက္တာဦးၿမင္႕ တို႕ ပညာရွင္ေတြစာတမ္းေတြဖတ္လိုက္ၾကပ​ါတယ္.. ကမၻာမွာေတာ႕ ဒီ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမွဳတိုက္ဖ်က္ေရး ဆိုတဲ႕ေခါင္းစဥ္က နဲနဲေတာင္ၾကာေနပါၿပီ.. Micro Finance စလုပ္ၿပလိုက္တဲ႕ မိုဟာမက္ယူႏြစ္ တို႕ အၾကီးအက်ယ္ေအာင္ၿမင္ ကမၻာေက်ာ္သြားပါတယ္.. ကိုယ္တိုင္ ေဘာဂေဗဒပညာရွင္.. တကယ္လည္း ဘ၀ႏွစ္ၿပီး စိတ္ပါလက္ပါ အားထည္႕လုပ္ခဲ႕တာၿဖစ္လို႕ပါ.. က်ေနာ္တို႕ဆီမွာေတာ႕ သမၼတၾကီးက တစ္ခ်က္ေၿပာလိုက္တယ္.. ဘာမွန္းညာမွန္းမသိဘဲ စြတ္လုပ္တဲ႕ အက်င္႕ကစြဲေနေတာ႕.. ဟိုတေလာက ၾကက္ဆူပင္စိုက္လို႕ အေပၚကေၿပာလိုက္တာနဲ႕..ဖားၿပီး တစ္တိုင္းၿပည္လံုး၀ိုင္းလုပ္ၾက.​. ေငြေတြေကာက္ၾက.. လုပ္လိုက္ၾကတာ.. ခုေတာ႕ ဘယ္မလဲ..ၾကက္ဆူပင္စိုက္ခင္းလိုက​္စစ္တဲ႕ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီးေတြ.. တိုင္းမွဴးေတြ..ကစထမွဴးေတြ... ၾကက္ေပ်ာက္ငွက္ေပ်ာက္ပဲမို႕လား.​.. ကုန္လိုက္တဲ႕ေငြေတြ.. လုပ္အားေတြ..ေၿမေနရာေတြ.. တန္ဘိုးရိွတဲ႕ အပင္စိုက္လို႕ရတဲ႕ေၿမေတြ..ဘာမဟု​တ္တဲ႕ ၾကက္ဆူပင္ေတြ မင္းမူေနတာ..တစ္တိုင္းၿပည္လံုးအ​ႏွံ႕ပါ.. မွားသလားမွန္သလား..ခု ႏွစ္အနဲငယ္ၾကာတဲ႕အခါ..မွတ္ေက်ာက​္တင္ႏိုင္ပါၿပီ.. အာဏာရွင္မ်ား.. ....ခုလဲ အဲဒီလိုပါပဲ.. ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမွဳတိုက္ဖ်က္ေရးလ​ို႕ အေပၚကတစ္ခ်က္ေအာ္လိုက္တာနဲ႕.. ေအာက္ေၿခမွာ စြတ္တင္တဲ႕ဇာတ္လမ္းေတာ႕စလာပါၿပီ​ .. ဘယ္လိုလဲဆိုေတာ႕ သတၱဳတြင္း ၿပည္ေထာင္စု၀န္ၾကီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္သိန္းထိုက္ ကစတာပါ..သူတက္လာတဲ႕ မဲဆႏၵနယ္ေတြမွာ.. ၿမိဳ႕နယ္ေတြ စက္မွဳဇုန္ေတြ လူစုခိုင္း.. တစ္ေနရာကို သိန္း၂၀၀၀-၃၀၀၀ ထည္႕ခိုင္းတာပါ.. သူ႕အေၿပာကေတာ႕ သူက ၀န္ၾကီးဆိုေတာ႕ ေက်ာက္မ်က္သမားေတြ.. mining သမားေတြကေငြေပါတယ္ေပါ႕ေလ.. ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမွဳတိုက္ဖ်က္ေရးအ​တြက္..သူစည္းရံုးလိုက္ေတာ႕.. ရန္ကုန္ မဲဆႏၵနယ္က သိန္း ၁၀၀၀ ေကာက္လို႕ရရင္ ဒီ ေက်ာက္မ်က္သမားေတြက သိန္း၃၀၀၀ ထည္႕ေပးမယ္ေပါ႕.. ရတဲ႕ေငြေတြကို ဆင္းရဲသားေတြ အတိုးနဲနဲနဲ႕ ေခ်းမယ္ေပါ႕.. အစကေတာ႕ အေပၚကမူ၀ါဒပိုင္းအရ လုပ္ေနတာပဲလို႕ထင္မိပါတယ္..ေနာက​္ ေသခ်ာေမးၾကည္႕ေတာ႕..အၿခားဘယ္၀န္​ ၾကီးမွ သူ႕လိုမလုပ္ဘူး..သူတစ္ေယာက္ထဲ Hero လုပ္ၿပီးထလုပ္ေနတာ ေတြ႕ရပါတယ္.. အေပၚက အစိုးရအဖြဲ႕တို႕ လႊတ္ေတာ္တို႕ ဘာတစ္ခုမွ .. approve မလုပ္ရေသးဘဲ..စြတ္ တင္ေနတာပါ.. ေအာက္ေၿခက ၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးတို႕ ခရိုင္တို႕ကလည္း .. သူခိုင္းတာမၿဖစ္ရင္..ခ်က္ၿခင္းထ​ြက္ၾက..အိပ္ယာလိပ္ၿပင္ဆိုတဲ႕..တ​စ္ခ်က္လႊတ္အမိန္႕ေၾကာင္႕..ေၾကာက​္ၿပီး သူရွာခိုင္းတဲ႕ ေငြအေၿမာက္အမ်ားကို ရေအာင္.. နည္းမ်ိဳးစံုနဲ႕ ေခ်ာ႕လိုက္..ေၿခာက္လိုက္လုပ္ၿပီ​ း.. ရွာေနၾကတယ္လို႕သိရပါတယ္.. ေသခ်ာေမးၾကည္႕ေတာ႕..ဒီေငြေတြ ရေတာ႕..ဘယ္လို plan ေတြ project ေတြဆြဲၿပီး ..လုပ္မွာလည္းဆိုတာလည္း ေရေရရာရာ ဘာမွ မရိွပါဘူး.. ၿမိဳ႕နယ္..ရပ္ကြက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမ​ွဴးေတြကတစ္ဆင္႕ .. ဆင္းရဲသားေတြကို ( ဘာ သတ္မွတ္ခ်က္..ဘာ စည္းကမ္းခ်က္ရယ္ မေၿပာ ဘဲ) ထုတ္ေခ်းမယ္ဆိုပါတယ္.. အားလံုး ကေတာ႕ ဒီေငြေတြ.. ေအာက္ေၿခမွာ ခ်ဲထိုး ေဘာလံုးပြဲေလာင္း အရက္ေသာက္ စတာေတြနဲ႕ပဲ ..ေ၇ထဲလႊင္႕ပစ္တာကမွ ..အသံၿမည္အံုးမယ္လို႕ မွတ္ခ်က္ခ်ေနၾကတာပါ.. က်ေနာ္ေမးခ်င္တာက.. ဒီေခတ္မွာ ၀န္ၾကီးတစ္ေယာက္က ခုလို..ေခါင္းစဥ္တစ္ခုတင္ၿပီး ေငြသိန္းေပါင္းမ်ားစြာ ေကာက္ခိုင္းတာ..လုပ္ခ်င္တိုင္းလ​ုပ္ေနတာ..အားလံုးကထိုင္ၾကည္႕ေနၾ​ ကသလား..( ၿမိဳ႕နယ္အေတာ္မ်ားမ်ားမွာ ေငြေတြေကာက္ၿပီးေနပါၿပီ.. ) ဒီမဲဆႏၵနယ္ ဒဂံုဆိပ္ကမ္းၿမီဳ႕နယ္က အၿခားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဒါမွမဟုတ္.. မဲဆႏၵရွင္ေတြ ဒီတိုင္းငံု႕ခံေနၾကမလားဆိုတာပါ.​. ဒီ ေခါင္းစဥ္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမွဳတိုက္ဖ်က္ေရး ဆိုတာ.. အာဏာနဲ႕ ေငြေကာက္ၿပီး ဘာ အစီအမံ အကြပ္အကဲ planning မပါဘဲ .. ၾကက္ဆူပင္စိုက္သလို လူၾကားေကာင္းယံု လုပ္လို႕ရတာမဟုတ္ပါ.. ဒါမ်ိဳးကို ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ေဇာက္ခ်လုပ္လာတဲ႕ NGO ေတြ INGO ေတြေတာင္.. မနဲခ်ိန္ဆၿပီး .. လုပ္ၾကရတာပါ.. ဒီဗိုလ္ခ်ဳပ္တစ္ေယာက္အရူးထတာကို​ ေၾကာက္ၿပီး ..လူေတြလိုက္မေယာင္ၾကဘို႕.. အခ်ိန္မီတားလို႕ရေသးရင္ ..တားၾကဘို႕ ဟန္႕ၾကဘို႕.. အခ်က္ေပးသံေခ်ာင္းေခါက္လိုက္ေၾက​ာင္းပါ...
ၿမန္မာၿပည္သူအားလံုး..အေၾကာက္တရ​ားကင္းေ၀းႏိုင္ၾကပါေစ..

ေစာေနာင္

၆.၈.၂၀၁၁ ရက္ေန႕ရဲရင့္ငယ္ဒိုင္ယာရီ


http://openeyeproxy.appspot.com/yeyintnge.com
မြန္းၾကပ္ျခင္းမွကင္းေ၀းပါေစ။
ျပည္တြင္းေမးလ္မ်ားသို႕႕ တဆင့္ပိ႕ု ၍မီဒီယာတိုက္ပြဲဆင္ႏြဲၾကပါစို႕..။

3 attachments — Download all attachments  
6 August 2011 Yeyintnge's diary.doc6 August 2011 Yeyintnge's diary.doc
182K   View   Download  
6 August 2011 Yeyintnge's diary.odt6 August 2011 Yeyintnge's diary.odt
78K   Download  
6 August 2011 Yeyintnge's diary.pdf6 August 2011 Yeyintnge's diary.pdf
123K   View   Download  

http://www.mediafire.com/file/f69e1dtesebcumb/6%20August%202011%20Yeyintnge%27s%20diary.doc

http://www.mediafire.com/file/owiee7ope4xmcrp/6%20August%202011%20Yeyintnge%27s%20diary.pdf


6 August 2011 Yeyintnge's Diary