Saturday, August 20, 2011

ယံုေအာင္ေျပာလည္း မ်က္စိမွိတ္လို ့ ယံုလို ့မရ

အခုတေလာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ၏ ပဲခူးခရီးစဥ္ကို နိုင္ငံတကာက အထူးအားရၾကသည္။ နဳတ္မွေတာင္ ထုတ္ေဖၚ ခ်ီးက်ဴးၾကသည္။ ယင္းအထဲမွာ လူငယ္ေတြက နိုင္ငံျခားမွာ အလုပ္သြားလုပ္ေနၾကတာေတြကို ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေဟာေျပာျပခဲ ့သည္။ ယင္းကဲ ့သို ့ ေဟာေျပာခဲ ့မူကို ရုပ္ေသးသမတ ဦးသိန္းစိန္က ေရႊညဏ္ေတာ္ စူးမိသြားသည္ထင္ရသည္ ။ ျပည္ပေရာက္ေနေသာ သူေတြကို ျပန္လာ၍ရသည္ ဟု ထုတ္ေဖၚေျပာလိုက္သည္ ။ ေျပာလိုက္ေတာ့လည္း သူ ့အတိုင္းအတာနင့္ သူကရွိျပီးသား ။ ယင္းကားလာမည္ဆိုလ်ွင္ အနီးကပ္ဆံုး ျပည္နယ္ေတြမွာ ညွိနိုင္း၊ ျပီးေတာ့ လက္နက္ခ် ။ ျပီဒးမွာ အိမ္ထိလိုက္ပို ့ေပးမည့္ အစီအစဥ္ကို လုပ္ေပးမည္ ။ ျပသနာေတြ အျပစ္ေတြ ရွိခဲ ့ၾကသည္ ဆိုလွ်င္ေတာင္မွ စီစဥ္ေပးမည္ ။ ေထာင္ခ်လိုက္မည္ ဆိုေသာစကားကို မေျပာ။ စဥ္းစားေပးမည္ေလာက္ႏွင့္ စကားကို ရပ္ထားသည္။ က်ြန္ေတာ္သိေသလာက္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေျပာေသာ ယေန ့ေခတ္ လူငယ္မ်ားက ျပည္ပမွာ အလုပ္သြားလုပ္ေနသည္မွာ ပညာေရးစနစ္ ခ်ြတ္ခ်ံဳက်ေနမူေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ ယင္းပညာေရးစနစ္ပ်က္စီးေနမူမွာ နိုင္ငံေရးစနစ္ ပ်က္စီးယိုယြင္းေနမူႏွင့္ တန္းတူျဖစ္ေနျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္သည္ ။ ပညာေရးအသံုးစရိတ္မွာ စစ္အသံုးစရိတ္ထက္ မ်ားစြာ ကြာျခားေနမူကို ဘ႑ာေရးဘက္ဂ်က္ အစီရင္ခံတြင္ ခ်ျပထားသည္မွာ မၾကည့္၀ံ႔စရာျဖစ္သည ္။ ယင္းမွာ စစ္အစိုးရ၏ နိုင္ငံေရးစနစ္ျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ ရုပ္ေသးသမတ ဦးသိန္းစိန္က အဓိပၸါယ္ ဖြင့္ဆိုသည္မွာ ျပည္ပေရာက္ေနေသာ သူေတြ လက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္ေရးအဖြဲ ့ေတြေၾကာင့္ ျပည္ပနိုင္ငံသို ့ လူငယ္ေတြ သြားေရာက္ေနၾကရသည္ ဆိုျပီး ကမၻာကို လိမ္ျပလိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။ ဒုကၡသည္ေတြျဖစ္ေနရျခင္းမွာ လက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္ေရးအဖြဲ ့အစည္းေတြေၾကာင့္ ဟု ဆိုသည္ ။
ယင္းသို ့ တေယာက္တမ်ိဳးစီ အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုမူ ကြာျခင္းေနျခင္းေၾကာင့္ ပထမဆံုး ေ၀ဖန္ခ်က္ ထင္ျမင္ခ်က္ ေပးၾကသူမ်ားမွာ အမွားေတြ ျဖစ္သြားရသည္။ ရုပ္ေသးသမတ ဦးသိန္းစိန္ ၏ ျပည္ေတာ္ျပန္လာပါဆိုေသာ စကားကို ၾကားသည္ႏွင့္ ၾကိဳဆိုေထာက္ခံႏွင့္ ျပသနာေတြကို ဖန္တီးလိုက္သလို ျဖစ္သြားသည္။ ရုပ္ေသးသမတ ဦးသိန္းစိန္၏ မိန္ ့ခြန္းမွာ အဆံုးထိ နားေထာင္လိုက္ျပီးသည္ႏွင့္ လက္နက္ခ်ရန္ တိုက္တြန္းေျပာဆိုျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း နဖူးေတြ ့ ဒူးေတြ ့ နားလည္လိုက္ၾကျပီ ။ သည္ေတာ့ လက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္ေရးအဖြဲ ့ေတြက ရုပ္ေသးသမတ ဦးသိန္းစိန္၏ ျပည္ေတာ္ျပန္မိန္ ့ခြန္းကို ပါယ္ခ်လာျဖစ္ၾကသည္။ ယင္းအထဲမွာ က်ြန္ေတာ္လည္း လက္မခံသူတေယာက္ျဖစ္သည္။ လက္ခံနိုင္စရာ ရွိေလာက္ေအာင္ကလည္း သူတို ့ ၏ သေဘာ၀ဘာ၀ကိုယ္နိဳက္က တစက္မွ ဂုဏ္သိကၡာမွ မရွိခဲ ့ဆိုေတာ့ မည္သည့္နည္းႏွင့္မွ် လက္မခံနိုင္ျခင္းျဖစ္သည္။ ျပည္ပေရာက္ သူေတြထဲမွာ ရုပ္ေသးသမတ ဦးသိန္းစိန္၏ မိန္ ့ ့ခြန္းကို အဓိက အဆိုး၀ါးဆံုးခံစားေနရသူမ်ားမွာ နယ္စပ္ေဒသအသီးသီးတြင္ ေနထိိုင္ၾကရေသာ ဒုကၡသည္မ်ားျဖစ္ေနျပီ ။ ျပည္ေတာ္ျပန္ရန္ ေခၚဆိုသည့္စကားကို အမိန္ ့ဒီဂရီႏွင့္ ထုတ္သင့္သည္ဟု ေျပာဆိုခဲ ့ေသာေၾကာင့္ ယခုရုပ္ေသးအစိုးရက ေၾကညာခ်က္ေတြႏွင့္ ထုတ္လိုက္ပါျပီ ။ ၾကိဳဆိုေကာင္း၍ အေထာင္းမသက္သာေတာ့ေၾကာင္း ဒုကၡသည္မ်ားဆီမွ အသံေတြ ၾကားလာရပါျပီ ။ ကုလသမဂၢ ဒုကၡသည္မ်ား ကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအဖြဲ ့ -UNHCR မွာလည္း ဒုကၡသည္မ်ားကို ေနရပ္ရင္းျပန္ပို ့ေရးအစီအစဥ္ျဖင့္ ေပၚလီစီမ်ား ခ်မွတ္ေဆာင္ရြက္ေနျခင္းျဖစ္သည္။ အိမ္ျပန္ပို ့ေရးအစီအစဥ္သည္ ယူအန္၏ ေပၚလီစီျဖစ္သည ္။ ယခုအာဏာပိုင္အဆင့္အျမင့္ဆံုးျဖစ္ေသာ ရုပ္ေသးသမတ ဦးသိန္းစိန္ ၏ အမိန္ ့မွာ ျပည္ေတာ္ျပန္ပို ့ေရးႏွင့္ ေပၚလီစီကိုက္ညီေနပါျပီ ။ သည္ေတာ့ ဘာမ်ား လုပ္စရာ ရွိၾကေတာ့မည္နည္း ။
က်ြန္ေတာ္စိုးရိမ္မိေနပါသည္။ အထူးသျဖင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္မွ ရုပ္ေသးသမတ ဦးသိန္းစိန္၏ ျပည္ေတာ္ေခၚယူေသာ ေၾကညာခ်က္ကို မၾကိဳဆိုမိဖို ့ပင္ျဖစ္သည္။ ယင္းသို ့သာ ၾကိဳဆိုလက္ခံခဲ ့ပါက ေနာင္ရုပ္ေထြးသြားမည့္ ဒုကၡသည္အေရးမွာ မုန္ ့လံုးစကၠဴကပ္ျပသနာ ျဖစ္သြားနိုင္စရာေတြ ျဖစ္လာနိုင္သည္။ ျမန္မာနိုင္ငံမွာ နိုင္ငံေရးအခင္းအက်င္း စနစ္ မေကာင္းေသာေၾကာင့္ စီးပြါးေရးခ်ြတ္ခ်ံုဳက်ေနျခင္းကို ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ထာ၀စဥ္ ေျပာေနပါသည္။ ေတြ ့ဆံုေဆြးေႏြးေရးတြက္ အႏၱိမ ေျပာေနျခင္းမွာ .ယင္းအခ်က္ပင္ျဖစ္သည္ ။ သို ့ေသာ္ ရုပ္ေသးသမတ ဦးသိန္းစိန္က စီးပြါးေရးဆိုင္ရဂာ ေဆြးေႏြးပြဲမွာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို ဖိတ္ေခၚျပီး တက္ေရာက္ရန္ ေနျပည္ေတာ္သို ့ ဧည့္သည္ေတာ္အျဖစ္ ေခၚယူေတြ ့ဆံုသည္ ။ သာမန္ျပည္သူ တဦးအေနႏွင့္ ေတြ ့ဆံုူျခင္းအျဖစ္ ရုပ္ေသး သမတ ဦးသိန္းစိန္က ျပလုပ္ျခင္းကို လူတိုင္း နားလည္ျပီးသားျဖစ္သည္။ အေၾကာင္းမွာ ဦးေအာင္ၾကည္က အမ်ိုးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ ့ခ်ဳပ္ကို နိုင္ငံေရးပါတီအျဖစ္ မွတ္ပံုတင္ပါလို ့ ေျပာထားျခင္းေၾကာင္ ့သိသာနိုင္သည္။ ေတြ ့မည့္ ေတြ ့ေတာ့ ဓါတ္ပံုကပ္၀ါသနာ ပါေသာ ရုပ္ေသးသမတ ဦးသိန္းစိန္က ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ဓါတ္ပံု ေရွ့မွာတင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည့္ႏွင့္ အတူတူ တြဲရိုက္ျပလိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။ ယင္းသို ့ ဓါတ္ပံုမ်ားကို ခ်ိတ္ဆြဲ ရိုက္ျပထားျခင္းမွာ ျမန္မာနိုင္ငံလြပ္လြပ္ေရး အတြက္ ၾကိဳးစားခဲ ့ေသာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္းဆန္းအား ဂုဏ္ျပဳ၍၄င္း ။ သမတအဆက္ဆက္ ပုဂၢိဳလ္မ်ားႏွင့္ ဦးသိန္းစိန္ထိ ဓါတ္ပံုမ်ား ခ်ိတ္ဆြဲ ့ထားျပျခင္းမွာ သင့္ေလွ်ာ္ေကာင္းမြန္သည္ဟု ေျပာစရာေတာ့ ရွိေနသည္။ သို ့ေသာ္ ျမန္မာနိုင္ငံ လြပ္လြပ္ေရးမ်ိုဳးေစ့ခ်ေပးခဲ ့သူ ဆရာေတာ္ ဦးဥတၱမ ဓါတ္ပံုကိုလည္း ခ်ိတ္ဆြဲထားရမည္ကိုမူ သတိေပးရအံုးမည္ထင္သည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ လိုအပ္၍ ခဏတာ ဓါတ္ပံုရိုက္ျပျခင္းကိုေတာ့ ရုပ္ေသး သမတ ဦးသိန္းစိန္က သူတို ့၏ နဂိုရ္ မူလအက်င့္အတိုင္း လုပ္မည္လား သံသယကေတာ့ မေပ်ာက္။ ေနာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္မပါဘဲ အျခားပုဂၢိဳလ္မ်ားႏွင့္ ေတြ ့ဆံုခဲ ့ၾကသည္ဆိုလွ်င္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းပံုကို ယင္းေနရာ ယင္းခမ္းမ၌ ျမင္ခ်င္ေတြ ့ခ်င္ပါသည္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ကံေကာင္းပါေစဟု ဆုေတာင္းမိပါသည္ ။
စီးပြါးေရးျပဳျပင္ေရးဆိုင္ရာ အတြက္ ေဆြးေႏြးမည့္ ပုဂၢိဳလ္မ်ားမွာ ရုပ္ေသးသမတ ဦးသိန္းစိန္ အား နိုင္ငံေရးစနစ္ အခင္းအက်င္း ေကာင္းမြန္ေရးအတြက္ တိုက္တြန္းမည့္သူမ်ား ပါနိုင္မည္မထင္၊ ေျပာရဲမည္မထင္။ နိုင္ငံေရးစနစ္ ေကာင္းမြန္ေရးအတြက္ နိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသား လြပ္ေျမာက္ေရးအတြက္ ေတာင္းဆိုေျပာ၀ံ႔သူမ်ား ယင္းေနရာ၌ ရွိမည္မဟုတ္ ။နိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသား လြပ္ေျမာက္မွသာလ်ွင္ နိုင္ငံးအခင္းအက်င္း တစိတ္တပိုင္းအရ ေကာင္းမြန္လာမည့္ အေျခအေနသာရွိေသးသည္။ နိုင္ငံေရးသမားမ်ားကို နိုင္ငံေရးလုပ္ပိုင္ခြင့္ ေပးမွ နိုင္ငံေရးအခင္းအက်င္း ေကာင္းသည္ဟု ဆိုသည္။ သို ့ဆိုလ််င္ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ ့ခ်ဳပ္မွာ -၁၉၉၀- ခုႏွစ္ နိုင္ငံေရးအခင္းအက်င္းကို တနည္းနည္းႏွင့္ အသိအမွတ္ျပဳေပးရေအာင္ ရုပ္ေသး သမတ ဦးသိန္းစိန္က မျပဳလုပ္သမွ် နိုင္ငံေရးအခင္းအက်င္း ေကာင္းေနသည္ဟု မည္သူကမ်် သတ္မွတ္မည္ မဟုတ္။ သည္ေတာ့ နိုင္ငံတကာမွလည္း အထာက္အကူ ေပးမည္ မထင္။ တခုေတာ့ ရွိေနသည္။ ယခုလို ေနျပည္ေတာ္ထိ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို ဖိတ္ျပီး လက္ခံလုပ္ျပလိုက္ျခင္းျဖင့္ အာစီယံမွာ ေနရာရလာမည္ဟု တြက္ထားလ်ွင္ေတာ့ ရုပ္ေသး သမတ ဦးသိန္းစိန္ ၏ တြက္ခ်က္မူမွာ လႊဲမွားေနအံုးမည္ထင္သည္။ အေၾကာင္းကား ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည့မွာ ရန္ကုန္ျပန္ေရာက္လွ်င္ ေတြ ့ဆံုခဲ ့သမွ် အဖြဲ ့ခ်ဳပ္အတြင္း ျပန္လည္ ေဖါက္သည္ခ်ျပေတာ့မည္ျဖစ္သည္။ ယင္းအခါ ရုပ္ေသးသမတ ဦးသိန္းစိန္တို ့၏ သံသယကင္းစရာ မကင္းေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကို ျပန္လည္ သံုးသပ္နိုင္ၾကလိမ့္မည္ျဖစ္သည္။
အမွန္က ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို ေနျပည္ေတာ္သို ့ မဖိတ္ၾကားဘဲ နိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားကို လႊတ္ေပးလိုက္သည္ဟု ဆိုလွ်င္ ပဲခူးမွာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား ၀ိုင္းေနေသာ စကားေျပာမိုက္ခြက္မ်ားသည္ ရုပ္ေသး သမတ ဦးသိန္းစိန္ ၏ ပါးစပ္ေပါက္တည့္တည့္တြင္ ၀ိုင္း၀ိုင္းလည္ေနၾကပါမည္။ ကုလအတြင္းေရးမွဴး ဘန္ကီမြန္းက ခ်က္ခ်င္း ေနျပည္ေတာ္သို ့ လာေပလိမ့္မည္။ ျပည္ေတာ္သုိ ့ ျပန္လာပါဟု ေခၚစရာမလိုဘဲ ျပန္လာၾကမည့္သူေတြ တပံုတေခါင္း ရွိလာပါလိမ့္မည္။ နိိုင္ငံေရးသမားမ်ားကို နိုင္ငံေရးလုပ္ခြင့္ ေပးသည္ဟုဆိုလ်ွင္ မည္သူမဆို လက္ခုပ္တီးေပးၾကလိမ့္မည္ျဖစ္သည္။ စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္မ်ားကို ျငီးေငြ ့ေနၾကေသာ ျမန္မာနိုင္ငံသားတို ့၏ ဓေလ့စရိုက္ကို ရုပ္ေသးသမတ ဦးသိန္းစိန္က ေဒၚေရႊဇီးကြက္နင့္ ေတြ ့ဆံုစဥ္ ေဒၚေရႊဇီးကြက္မ်က္ႏွာႏွင့္ ပတ္၀န္းက်င္နားက မ်က္နွာမ်ားကို ဖတ္ၾကည့္လိုက္ခ်င္ပါသည္။ သူတို ့၏မ်က္ႏွာမွာ အျပံဳးေတြႏွင့္ ရႊင္ျပျပႏွင့္ ရွိေနသည္မွာ ျမင္ရသူ စိတ္ခ်မ္းသာစရာျဖစ္ပါသည္။
ေရွးယခင္က ဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီးေန၀င္းကို ျမင္ေတြ ့ခဲ ့ေသာ သူတို ့မွာ ညအိပ္မေပ်ာ္ဘဲ ေၾကာက္ဒူးတုန္ေနခဲ ့ၾကသူမ်ားျဖစ္ၾကရသည္။ လန္ ့ဖ်ပ္ေနခဲ ့ၾကရသည္။ သမတ ဦးစန္းယု ႏွင့္ ဦးစိန္၀င္း ျပီးေတာ့ ေဒါက္တာေမာင္ေမာင္ လက္ထက္ထိ
ျပည္သူေတြမွာ သမတေရွ့၌မည္သူမွ် ရီေမာျခင္း မေတြ ့ဖူးၾက ။ ယခု ေဒၚေရႊဇီးကြက္တို ့ ရီေမာနိုင္ၾကသည္။ ယင္းအခြင့္အေရးကို ရုပ္ေသးသမတ ဦးသိန္းစိန္ က လက္လႊတ္ ဆံုးရွံုးမခံ့သင့္ ။ .ယင္းပီတိ မ်ိဳးကို ေငြေပး၍ မရ ။ နိုင္ငံကိုအုပ္ခ်ဳပ္သူ၏ မ်က္ႏွာမွာလည္း အျပံဳးကိုယ္စီႏွင့္ ျပည္သူမ်ား၏ မ်က္ႏွာမွာလည္း အျပံဳးကိုယ္စီႏွင့္ ဆိုလ်ွင္ ယင္းနိုင္ငံသည္ မတိုးတက္၍ မရ ။ ဟန္ ့တားထား၍လည္း မရ ။ စီးပြါးေရးခ်ြတ္ခ်ံဳက်မူမ်ားလည္း ရွိေ္နမည္မဟုတ္။
ရုပ္ရွင္မင္းသားေက်ာ္သူ မ်က္ႏွာကို မင္းသားကေလးလို ျမင္္ခ်င္ေသာ ဦးသိန္းစိန္္မွာ ျမန္မာနိုင္ငံသူ နိုင္ငံသားမ်ားအား ပို၍ မင္းသားေလးလို ျမင္ခ်င္ေသာ ဆႏၵ ရွိမည္ထင္ရသည္။ ထို ့ေၾကာင့္ တခ်ိန္လံုး စစ္အစိုးရႏွင့္ ဖက္ျပိဳင္ ရန္စကားေျပာေနၾကရေသာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကိုေတာင္ ေနျပည္ေတာ္သို ့ေခၚယူခဲ ့ျပီးျဖစ္သည ္။ သို ့ေသာ္ ယံုေအာင္ေျပာလည္း မ်က္စိမွိတ္လို ့ ယံုလို ့မရ ေသး ။။။။။။။။။။


ခိုင္ေအာင္ေက်ာ္

ေဘးဖယ္ထားရမည့္ မတူကြဲျပားသည့္ အျမင္ဆိုတာဘာေတြလဲ

မတူကြဲျပားသည့္အျမင္မ်ားကိုေဘးဖယ္ထားၿပီး ႏုိင္ငံႏွင့္ျပည္သူလူထုအတြက္ အမွန္တကယ္အက်ိဳးရွိေစမည့္ ဘံုအက်ိဳးစီးပြားမ်ားတြင္း ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ႏုိင္မည့္ အလားအလာမ်ားအား ရင္းႏွီးပြင့္လင္းစြာေဆြးေႏြးခဲ့ေၾကာင္းသိရွိရသည္။

(ျမန္မာ့အလင္းသတင္းစာ ၂၀ ၾသဂုတ္ ၂၀၁၁ စာမ်က္ႏွာ ၉)

ေဘးဖယ္ထားရမည့္ မတူကြဲျပားသည့္အျမင္မ်ား

- ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကို လက္မခံႏုိင္သည့္အျမင္
- ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားကို ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသား ဟု အသိအမွတ္မျပဳသည့္အျမင္
- ၁၉၉၀ ျပည့္ေရြးေကာက္ပြဲရလဒ္ျဖစ္ေသာ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကို တစ္နည္းနည္းျဖင့္အသိအမွတ္ျပဳေရးအျမင္
- ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ (၂၀၀၈) ျပန္လည္သံုးသပ္ျပင္ဆင္ေရး အျမင္
- တုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ားအားလံုး အခြင့္အေရးတန္းတူညီမွ်မႈကုိ အေျခခံသည့္စစ္မွန္ေသာျပည္ေထာင္စုႀကီးတည္ေဆာက္ေရး အျမင္
- အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္အား ပယ္ဖ်က္ျခင္းအား လက္မခံႏုိင္သည့္အျမင္


အထက္ပါ မတူကြဲျပားသည့္အျမင္မ်ားအား ေဘးဖယ္ထား (ဘယ္ကာလအထိေဘးဖယ္ထားရမည္မသိပါ/ အေျခခံဥပေဒ၂၀၀၈ အသက္ဝင္ တည္ရွိ ေနသေရြ႕ျဖစ္လိမ့္မည္) ၿပီး ပူေပါင္းေဆာင္ရြက္ႏုိင္မည့္အလားအလားမ်ားအားရင္းႏွီးပြင့္လင္စြာေဆြးေႏြးခဲ့ၾကေလသလား။
ေဘးဖယ္ထားရမည့္ မတူကြဲျပားသည့္ အျမင္ဆိုတာဘာေတြလဲ။

တူေမာင္ညိဳ
၂၀ ၾသဂုတ္

၂၀.၈.၂၀၁၁ ရက္ေန႕ရဲရင့္ငယ္ဒိုင္ယာရီ


http://www.ziddu.com/download/16115994/20August2011Yeyintngesdiary.doc.html
http://www.ziddu.com/download/16115995/20August2011Yeyintngesdiary.pdf.html
http://www.mediafire.com/file/8ckua6rx1rrr32f/20%20August%202011%20Yeyintnge%27s%20diary.doc http://www.mediafire.com/file/tr4pkixs4k3er25/20%20August%202011%20Yeyintnge%27s%20diary.pdf

20 August 2011 Yeyintnge's Diary

ယူနန္-ျမန္မာ ေရကာတာ ျပႆနာ

ေသာၾကာ, 19 ၾသဂုတ္ 2011
By ဦးေအာင္ခင္ & မညိဳညိဳလြင္
ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ေရအားလွ်ပ္စစ္စက္ရံု အႀကီးအေသး (၁၇) ခုရွိေၾကာင္း ၾသဂုတ္လ (၉) ရက္ထုတ္ အစိုးရသတင္းစာမွာ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ ကခ်င္၊ ကယား၊ ရခိုင္၊ ရွမ္းျပည္နယ္၊ စစ္ကိုင္း ၊ တနသၤာရီ၊ ပဲခူး၊ မႏၱေလး နဲ႔ မေကြးတိုင္းေတြမွာ တည္ေဆာက္ဖို႔ စီမံကိန္းခ်ထားတဲ့ ေရအားလွ်ပ္စစ္စက္ရံု (၃၀) ေက်ာ္ ရွိပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ဧရာဝတီနဲ႔ သံလြင္မွာ ေရကာတာေတြ တည္ေဆာက္ၿပီး ယူနန္ျပည္နယ္နဲ႔ ထိုုင္းႏိုင္ငံကို လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားေရာင္းစားဖို႔ လုပ္ကိုင္လာတာကို ဝိုင္းဝန္းကန္႔ကြက္လာၾကတာကို ေတြ႔ရပါတယ္။

သံလြင္ျမစ္နဲ႔ ဧရာဝတီျမစ္ညာမွာ ေရကာတာေတြ တည္ေဆာက္ၿပီး ေရအားလွ်ပ္စစ္ထုတ္ယူမယ့္ စီမံကိန္းကို ေဒသခံတုိင္းရင္းသားနဲ႔ ႏိုင္ငံျခားေရာက္ ျမန္မာျပည္သားေတြ ကန္႔ကြက္ေနတာ အေတာ္ေလးၾကာေနပါၿပီ။ ေရကာတာေတြ တည္ေဆာက္ၿပီး လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အား ထုတ္ယူမယ့္ အစီအစဥ္မွာ အက်ဳိးအျမတ္ ခံစားရမွာက ဗမာအစိုးရ၊ ထုိင္း နဲ႔ တရုတ္သာျဖစ္ၿပီး ေဒသခံျပည္သူလူထုကေတာ့ နစ္နာဆံုးရံႈးၿပီး ဘဝပ်က္ဖို႔သာရွိတာေၾကာင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရးကို စိတ္ဝင္စားတဲ့ အဖြဲ႔အစည္းေတြစုေပါင္းၿပီး Burma Rivers Network ေခၚ ျမန္မာႏိုင္ငံ ျမစ္ေခ်ာင္းကြန္ယက္ကို တည္ေထာင္ထားပါတယ္။ ေရကာတာအေၾကာင္း ပညာေပးၿပီး သတင္းျဖန္႔ခ်ီတဲ့ လႈပ္ရွားမႈ ျဖစ္ပါတယ္။

တရုတ္ျပည္ အေရွ ႔ပိုင္းေဒသက ၿမိဳ ႔ႀကီးျပႀကီးေတြမွာ လွ်ပ္စ္ဓါတ္အား အၿမဲတမ္း အလံုအေလာက္ ရရွိေစဖုိ႔အတြက္ အေနာက္ပိုင္းေဒသက လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အား ပို႔ေပးရမယ္ဆိုတဲ့ တရုတ္အစိုးရ ေပၚလစီအတုိင္း ယူနန္မွာ ေရအားလွ်ပ္စစ္ စီမံကိန္းေတြ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေနပါတယ္။ ယူနန္ျပည္နယ္မွာ ျမစ္ေခ်ာင္းစုစုေပါင္း (၆၀၀) ေက်ာ္ရွိတဲ့အနက္ ျမန္မာ-ထုိင္း နဲ႔ လာအို တုိ႔ကို ျဖတ္သန္းစီးဆင္းတဲ့ ႏုက်န္ (ေခၚ) သံလြင္ျမစ္နဲ႔ လန္ကမ္းက်န္ (ေခၚ) မဲေခါင္ျမစ္တုိ႔ဟာ ေရအားလွ်ပ္စစ္ထုတ္ယူဖို႔ အေကာင္းဆံုး ျမစ္ေတြအျဖစ္ သတ္မွတ္ထားပါတယ္။ ဧရာဝတီျမစ္ဖ်ားျဖစ္တဲ့ အင္မိုင္ခ (ေခၚ) ဒူေလာင္က်န္ ဟာ ယူနန္မွာ ျမစ္ဖ်ားခံေပမယ့္ ေရအားလွ်ပ္စစ္ထုတ္ယူႏိုင္တဲ့ အေျခအေန မေပးတဲ့အတြက္ ေမလိခ၊ အင္မိုင္ခ နဲ႔ ျမစ္ဆံုမွာ ေရကာတာေတြ တည္ေဆာက္ဖို႔ တရုတ္က ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ေနတာ ျဖစ္ပါတယ္။

ေရကာတာ တည္ေဆာက္လို႔ ေဒသခံေတြ နစ္နာဆံုးရႈံးတာကို ဟန္႔တားႏိုင္ဖို႔ဆိုတဲ့ ရည္ရြယ္ခ်က္နဲ႔ စံုစမ္းစစ္ေဆးေရးနဲ႔ စံသတ္မွတ္ေရးကို အရင္ဆံုးလုပ္ဖို႔ ကမာၻ႔ေရကာတာ ေကာ္မရွင္ကို ၁၉၉၈ ခုႏွစ္မွာ ဖြဲ႔စည္းပါတယ္။ ေကာ္မရွင္က (၂) ႏွစ္ စစ္တမ္းေကာက္လိုက္တဲ့အခါမွာ ေရကာတာတည္ေဆာက္လို႔ အက်ဳိးအျမတ္ ခံစားရတာရွိသလို၊ ထိခိုက္နစ္နာ ဆံုးရႈံးရတာကလည္း ႀကီးမားလြန္းတယ္လို႔ ဆုိပါတယ္။ အက်ဳိးအျမတ္ရမွာကို ပံုႀကီးခ်ဲ ႔ၿပီး ထိခိုက္နစ္နာမႈကို ေလွ်ာ့တြက္တဲ့အတြက္ ေနာက္ဆံုး စီမံကိန္းပါ ဖ်က္ပစ္လိုက္ရတာမ်ဳိးေတြ ရွိပါတယ္။ ယူနန္ျပည္နယ္ အစိုးရဟာ သံလြင္ျမစ္မွာ ေရကာတာ စီမံကိန္း အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေနေပမယ့္ သံလြင္အထက္ ႏုျမစ္အပိုင္းမွာ ေရအားလွ်ပ္စစ္ (၁၃) ခု ေဆာက္မယ့္ စီမံကိန္းကို ရပ္ဆုိင္းထားပါတယ္။ ႏုျမစ္မွာ ေရကာတာ တည္ေဆာက္ဖုိ႔ သုေတသနလုပ္ရဦးမယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။

သတၱဝါ အမ်ဳိးအစား အမ်ားအျပား မီွခိုေနတဲ့ ဧရာဝတီ နဲ႔ သံလြင္ တုိ႔ဟာ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္မယ့္ ျမစ္ဝွမ္းေဒသ (၃၀) ထဲမွာ ပါဝင္တယ္လို႔ ကုလသမဂၢ ပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရးဌာနက ၂၀၀၂ ခုႏွစ္က မွတ္တမ္းတင္ထားပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ဧရာဝတီျမစ္ညာ ကခ်င္ျပည္နယ္က ျမစ္ဆံု၊ ခ်ီေဗြ၊ ခ်ီေဗြငယ္၊ ဂူေဆာက္၊ ေခါင္လန္ဖူး၊ ယီနန္၊ ဖီေဇာ၊ လုိင္ဇာ စတဲ့ အရပ္ေဒသေတြမွာ ေရအားလွ်ပ္စစ္ စက္ရံု (၈) ခုကို (၁၅) ႏွစ္အတြင္း တည္ေဆာက္ၿပီး ထုတ္လုပ္လိုက္တဲ့ လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားကို ယူနန္ျပည္နယ္ကို အဓိကေပးပို႔ဖို႔ ရည္ရြယ္ထားပါတယ္။ သံလြင္ျမစ္ေပၚမွာ အထက္သံလြင္၊ ကြန္းလံု၊ တာဆန္း၊ ရြာသစ္၊ ဝဲႀကီး၊ ဒါးဂြင္၊ ဟတ္ႀကီး စတဲ့ ေရကာတာ (၇) ခု ေဆာက္လုပ္ၿပီး တရုတ္ နဲ႔ ထိုင္းတို႔ကို လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အား ေရာင္းဖို႔ ရည္ရြယ္ထားပါတယ္။ ထိုင္း နဲ႔ တရုတ္ တို႔ဟာ သူတုိ႔လုိခ်င္တဲ့ လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားကို ရႏိုင္ေအာင္ ဧရာဝတီနဲ႔ သံလြင္ေရကာတာ စီမံကိန္းေတြမွာ ေငြအရင္းအႏီွး အမ်ားအျပား ျမဳပ္ႏံွဖို႔ ရည္ရြယ္ပါတယ္။

မဲေခါင္ျမစ္ရဲ ႔ တရုတ္ျပည္အပိုင္းျဖစ္တဲ့ လန္ကမ္းျမစ္ေပၚမွာ ေရအားလွ်ပ္စစ္စက္ရံု (၈) ခု တည္ေဆာက္မယ့္ စီမံကိန္းမွာ မန္းဝမ္၊ ဒါ့ေရွာင္ရွန္း နဲ႔ ဂ်င့္ေဟာင္ စတဲ့ ေရကာတာ (၃) ခု ၿပီးစီးေနပါၿပီ။ မန္းဝမ္ေရကာတာကို ၁၉၉၆ ခုႏွစ္မွာ ၿပီးစီးၿပီ။ ဒါ့ေရွာင္ရွန္ ကို ၂၀၀၃ မွာ ၿပီးစီးပါတယ္။ ျမန္မာျပည္အနီး ရွိေရွာင္ဘန္းနား အရပ္က ဂ်င့္ေဟာင္ ေရကာတာကို ၂၀၉ ခုႏွစ္မွာ ၿပီးစီးပါတယ္။ ေရွ ႔ႏွစ္ ေရွာင္ဝမ္း ေရအားလွ်ပ္စစ္စက္ရံုေတြ ၿပီးစီးတဲ့အခါမွာ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ကစၿပီး လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အား မဂၢါဝပ္ (၃၀၀၀) ထိုင္းကို ေရာင္းဖို႔ တရုတ္က သေဘာတူထားပါတယ္။ ေရအားလွ်ပ္စစ္ကို ျပည္တြင္းသံုးအတြက္သာ မဟုတ္ဘဲ ျပည္ပေရာင္းစားဖို႔က တရုတ္က ရည္ရြယ္ထားတာ ထင္ရွားပါတယ္။

တရုတ္ျပည္မွာ ေရကာတာေတြ အမ်ားအျပား တည္ေဆာက္ထားတဲ့အတြက္ လူဦးေရး (၂၃) သန္း ေနရာေရႊ ႔ေျပာင္းေပးရတယ္လို႔ ခန္႔မွန္းၾကပါတယ္။ ေရကာတာေတြမ်ားသလို ေရကာတာ က်ဳိးေပါက္လို႔ ေသဆံုးရသူေပါင္း (၃) သိန္းေက်ာ္ေနၿပီလို႔လည္း သိရပါတယ္။ လန္ကမ္းျမစ္မွာ ေရကာတာ အဆင့္ဆင့္တည္ေဆာက္တာဟာ ေအာက္ပိုင္းက မဲေခါင္ျမစ္ဝွမ္းေဒသကို ထိခုိက္ေၾကာင္း ေရးထားတဲ့ စစ္တမ္းအမ်ားအျပား ရွိပါတယ္။ သံလြင္အထက္ပိုင္းက ႏုျမစ္မွာ ေရကာတာ စီမံကိန္း ရပ္ဆိုင္းထားတာဟာ ဗမာႏိုင္ငံအတြက္ သခၤန္းစာ ယူစရာ ျဖစ္ေနပါတယ္။
http://www.voanews.com/burmese/news

အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲမွေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္

ေနအိမ္သိုျပန္လည္ေရာက္ရွိစဥ္