Saturday, September 10, 2011

ၾကတ္ေျပးအရႈပ္ေတာ္ပံု ရုပ္/သံ(စိုင္းစိုင္းသန္းေရႊ - ကေနဒါ)ႀကပ္ေၿပးကို
အနာဂတ္တခု--တည္ေဆာက္ဘို ့
မိုင္ေပါင္းမ်ားစြာ---အေ၀းသို ့
ေမာင္ေအးနဲ ့သန္းေရႊကို ခင္ညြန္ ့က
ဂြင္ေတြဆင္ခဲ ့တယ္
ဗိုလ္သန္းေရႊ
ေသာက္ကၿမင္းေႀကာအထ ေကာင္းလို ့
တို ့ႏွစ္ေယာက္ရဲ့ကမာၻ အသစ္သို ့
ဒီပ်ဥ္းမနားၿမိဳ ့ေပၚကို မေမွ်ာ္လင္ ့တဲ ့အဆိုးေတြ
ေခၚေဆာင္လာတယ္
ကံတရားေတြ
ဘယ္သူမ်ားကဖန္ဆင္းေန
ဂြင္အႀကီးႀကီးေတြ ေပ်ာက္ပီ
အရင္တုန္းက ၿမိဳ ့ေတာ္မွာ အေမွာင္မ်ားနဲ ့
အထီးက်န္စြာက်န္ရစ္ခဲ ့ပီ
ရင္ခြင္ဆီပူေလာင္စြာေဆြး
ႀကယ္ေႀကြခ်ိန္ကိုယ္တေယာက္ထဲေဆြး
ေနၿပည္ေတာ္မွာကိုယ္တေယာက္ထဲေဆြး
ဒီမွာေၿပာင္ႀကီး---ဘာေတြလိမ္ဦးမလဲ
ဒီဘ၀ဆိုး
ေရႊမန္း သိန္းစိန္ ဘ၀ဆိုး
ေခ်ာက္ခ်ားရတဲ ့ညမ်ိဳး
ေမာင္ေအးနဲ ့သန္းေရႊဟာ / ေရႊမန္းနဲ ့သိန္းစိန္ကို;ေဂ်ာက္တြန္းခဲ ့ပီ
ရင္ခြင္ဆီပူေလာင္စြာေဆြး
ႏိုင္ငံတကာ ပရက္ရွာမ်ားေပး
ေဂ်ာင္ငယ္မွာ ကိုယ္တေယာက္ထဲေဆြး
ေသပီေရႊမန္း ---ခံုေနရာေပ်ာက္သြားခဲ ့
ဒီဘ၀ဆိုး
ေႀကကြဲၿခင္းနဲ ့ညဆိုး
ေခ်ာက္ခ်ားရတဲ ့ညမ်ိဳး
သမၼတအသစ္သိန္းစိန္ဟာ ထမိန္ကြင္းႀကီးပတ္ကာရယ္
က်န္ရစ္ခဲ ့ပီ

ရင္ခြင္ဆီပူေလာင္စြာေဆြး
ႀကယ္ေႀကြခ်ိန္ကိုယ္တေယာက္ထဲေဆြး
ေနၿပည္ေတာ္မွာကိုယ္တေယာက္ထဲေဆြး
ေသပီ၈လံုး---ထမိန္စြန္ေတာင္ဆြဲရင္း
ဒီဘ၀ဆိုး
ေႀကကြဲၿခင္းနဲ ့ညဆိုး
ေခ်ာက္ခ်ားရတဲ ့ညမ်ိဳး
တရုတ္အားကိုးသန္းေရႊဟာ ပဆိန္ရိုးအၿဖစ္သိန္းစိန္ကို
ေဂ်ာက္တြန္းခဲ ့ပီ
ရင္ခြင္ဆီပူေလာင္စြာေဆြး
ဆန္ရွင္ေတြၿပန္ရုပ္သိမ္းေပး
ေဂ်ာင္ငယ္မွာ ကိုယ္တေယာက္ထဲေဆြး
အကယ္ဒမီေက်ာ္ဆန္း-- ငိုေတာင္ငိုခဲ ့ရပီ
ဒီဘ၀ဆိုး
ေႀကကြဲၿခင္းနဲ ့ညဆိုး
ေခ်ာက္ခ်ားေစတဲ ့ညမ်ိဳး
ဓါတ္ခဲေဟာင္းေတြ ့ရင္ေတာင္ -- အီလထေရာနစ္ ဥပေဒနဲ ့
ေထာင္က်တတ္တယ္
ရင္ခြင္ဆီပူေလာင္စြာေဆြး
ႀကယ္ေႀကြခ်ိန္ကိုယ္တေယာက္ထဲေဆြး
ေနၿပည္ေတာ္မွာကိုယ္တေယာက္ထဲေဆြး
ဒီမွာႀကည္ ့စမ္း --- CRAZY ေက်ာ္ဆန္းတဲ ့
ဒီဘ၀ဆိုး
ေႀကကြဲၿခင္းနဲ ့ညဆိုး
ေခ်ာက္ခ်ားေစတဲ ့ညမ်ိဳး
ေႀကာင္ခံတြင္းပ်က္သိန္းစိန္ဟာ -- မုတ္ဆိုးမအတြင္းခံလို
က်န္ရစ္ခဲ ့ပီ
ရင္ခြင္ဆီပူေလာင္စြာေဆြး
ဆန္ရွင္ေတြၿပန္ရုပ္သိမ္းေပး
ေနၿပည္ေတာ္မွာကိုယ္တေယာက္ထဲေဆြး
ဘန္ကီမြန္လဲ --- ရူးေႀကာင္ေႀကာင္ၿဖစ္သြားခဲ ့
ဒီဘ၀ဆိုး
ေႀကကြဲၿခင္းနဲ ့ညဆိုး
ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေတြရဲ့ဘ၀ဆိုး
၀န္ႀကီးမ်ား ခ်ိတ္ထမိန္ေတြ၀တ္ပီးေတာ ့ မိန္းမရွာလို
ရန္ေတြ ့တတ္ပီ

ျမန္မာ့သစ္ေတာေရးရာ၀န္ၾကီးဌာန ရန္ကုန္ရံုးခ်ဳပ္ တာ၀န္ရွိသူမ်ားမမွ်တ

က်ေနာ္ ၊ က်မတို ့ သည္ သစ္ေတာေရးရာ၀န္ၾကီးဌာန ၊ ျမန္မာ့သစ္လုပ္ငန္း ရန္ကုန္(ရံုးခ်ဳပ္) ျပည္တြင္း ေရာင္း၀ယ္ေရးႏွင့္ သစ္စက္ဌာနတြင္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေနရေသာ ၀န္ထမ္းမ်ားျဖစ္ပါသည္ ။

၂၀၁၀ခုႏွစ္ ၅ လ ပိုင္းမွစတင္၍ ေနျပည္ေတာ္ရွိ သစ္ေတာေရးရာ၀န္ၾကီးဌာန ၊ ျမန္မာ့သစ္လုပ္ငန္း ရံုးသို႔ ၀န္ထမ္းအားလံုးသည္ တဦးလွ်င္ ၂ လ ၾကာ ၊ အလွည့္က်စနစ္ျဖစ္ သြားေရာက္ တာ၀န္ ထမ္းေဆာင္ ၾကရန္ စတင္ေစလႊတ္ပါသည္။

ထိုသို႔ေစလႊတ္ရာတြင္ ရန္ကုန္ရံုးခ်ဳပ္ရွိ တာ၀န္ရွိသူအခ်ိဳ ့ မွမွ်တစြာတာ၀န္ခြဲေ၀ျခင္း မရွိပဲ အေထြေထြ မန္ေနဂ်ာ(GM)၊ဒုတိယအေထြေထြမန္ေနဂ်ာ(DGM)တို႔၏ေဆြမ်ိဳးနီးစပ္ေတာ္စပ္ေသာာ၀န္ထမ္းမ်ားႏွင့္၎တို႔နွင့္ အေပးအယူျပဳလုပ္ကာတပည့္ေမြး ဆရာေမြး ျပဳလုပ္ေနၾကေသာ ၀န္ထမ္းမ်ားအား အျခား၀န္ထမ္းမ်ားနည္းတူ ေနျပည္ေတာ္သို႔တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ရန္ ေစလႊတ္ခဲ့ျခင္း မရွိပါ ။ ထို၀န္ထမ္းမ်ားအား လာဘ္ေပး၊လာဘ္ယူ ကိစၥမ်ားတြင္သာ အဓိကေဆာင္ရြက္ရန္ အနီးကပ္တပည့္ေမြးျမဴထားၾကပါသည္။

ေနျပည္ေတာ္သို႔သြားေရာက္တာ၀န္ထမ္းေဆာငၾ္ကေသာ ၀န္ထမ္းမ်ားအတြက္ ယာယီေနထိုင္ရန္ ေပး ထားေသာအေဆာက္အဦးမွာလံုျခံဳမႈမရွိပဲ မိမိတို႔၀န္ထမ္းမ်ား၏ ပစၥည္းမ်ားအားျပင္ပမွမၾကာခဏေဖာက္ထြင္း ခိုးယူ မႈ႔မ်ား ခံၾကရပါသည္ ။ တာ၀န္ရွိသူမ်ားကိုအေၾကာင္းၾကားတင္ျပခဲ့ေသာ္လည္း မည္သို ့ မွ တာ၀န္ယူ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ျခင္းမရွိပါ ။ မိမိတို႔ ရရွိေသာလစာႏွင့္ရန္ကုန္ရံုးမွေပးေသာေထာက္ပံ့ေၾကး တစ္ေသာင္းခြဲသည္ ေနျပည္ေတာ္တြင္ တာ၀န္ ထမ္းေဆာင္ရန္လံုေလာက္ခဲ့ျခင္းမရွိေသာ္လည္း ဌာနမွ တာ၀န္ေပးခဲ့သည့္အတြက္ အခက္အခဲမ်ားၾကားမွ မိမိတို ့ အေနျဖင့္သြားေရာက္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ ခဲ့ျပီးျဖစ္ပါသည္ ။ မိမိတို႔သည္ ဌာနမွ ထပ္မံတာ၀န္ေပးခ်က္အရ နွစ္ၾကိမ္ထက္မနည္း ေနျပည္ေတာ္တြင္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခဲ့ျပီးျဖစ္သည့္ ၀န္ထမ္းမ်ားျဖစ္ၾကပါသည္။

ယခုအခါတြင္လည္း ထပ္မံေစလႊတ္ေနျပန္ပါသည္။ မိမိတို႕အေနျဖင့္ မိသားစုအေျခအေန၊ရရွိေသာလစာႏွင့္ကုန္က်စရိတ္မ်ားအရ အၾကိမ္ၾကိမ္တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ရန္မျဖစ္ႏိုင္ပါ။ အေထြေထြ မန္ေနဂ်ာ(GM) ၊ ဒုတိယ အေထြေထြမန္ေနဂ်ာ (DGM) တို႔၏ နီးစပ္သူမ်ား သည္ ေနျပည္ေတာ္သို႔ သာမန္၀န္ထမ္းမ်ားနည္းတူ ေစလႊတ္ တာ၀န္ ထမ္းေဆာင္ သင့္ေသာ္လည္း ယခုခ်ိန္ထိ တၾကိမ္တခါမွ် ေစလႊတ္ျခင္းမရွိပါ ။

ထိုကဲ့သို႔ မွ်တမႈ႔မရွိသည္ ကိစၥရပ္မ်ားေပၚေပါက္ေနပါသျဖင့္ေျပာင္းလဲလိုက္ေသာ ပါတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္သစ္ေတာေရးရာ၀န္ၾကီးဌာန အမည္သစ္ႏွင့္အတူ ယခင္ သစ္ေတာေရးရာ၀န္ၾကီးဌာန အမည္ေဟာင္းေအာက္တြင္ျဖစ္ေပၚခဲ့ေသာဌာနတြင္း၀န္ထမ္းမ်ားအေပၚ မမွ်တမႈမ်ားပါအသစ္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲ ေပးပါရန္အေျခခံ၀န္ထမ္းမ်ားမွ အင္တာနက္စာမ်က္ႏွာမ်ားမွတဆင့္သက္ဆိုင္ရာတာ၀န္ရွိသူမ်ားထံသို႔တင္ျပ ေတာင္းဆို လိုက္ရပါသည္။

အေျခခံ၀န္ထမ္းမ်ား

ပါတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္ျမန္မာ့သစ္လုပ္ငန္း

ျပည္တြင္းေရာင္း/စက္ဌာန

ရန္ကုန္ရံုးခ်ဳပ္

အေဒၚျဖစ္သူ ေဒၚခင္မ်ိဳးေအး၏ မခံမရပ္ႏိုင္တင္ျပခ်က္by Burma Peacock Facebook on Friday, September 9, 2011 at 10:29am

ျပင္ဦးလြင္ၿမိဳ႕ျပည္သူ႕ေဆးရံုၾကီးသားဖြားမီးယပ္ေဆာင္သို႕ တူမျဖစ္သူ မေအးျမင့္ေမာ္ (L.LB ) (၂၈ ႏွစ္ ) သည္ အေျခအေနဆိုးေနေၾကာင္း ဖုန္း၀င္လာပါသျဖင့္ ေဆးရံုသို႕ လိုက္သြားရာ တူမေလးမွာ ေမးထိုးေနၿပီး အသက္ငင္ကာ အသက္ထြက္သြားစဥ္ ကၽြန္မႏွင့္ ေသသူ၏ မိခင္ျဖစ္သူမွာ အျဖစ္ဆိုးရေလျခင္း ဆရာ၀န္ၾကီး လာမၾကည့္ေလျခင္း ဟု ေအာ္ဟစ္၍ ငိုလိုက္မိရာ အနားတြင္ရွိေသာ တာ၀န္က် ဆရာ၀န္ အမ်ိဳးသားမွာ ကၽြန္မတို႕အားႏွစ္သိမ့္ အားေပးျခင္းမရွိခဲ့ဘဲ " စြတ္ေျပာမေနနဲ႔ ခင္ဗ်ားတို႕လူနာက လာကတည္းက အားနည္းေနတာ ကိုယ့္လူနာအေၾကာင္း ကိုယ္သိမွေပါ့ မေက်နပ္ရင္ ေဆးရံုအုပ္ၾကီးဆီသြားတိုင္ "ဟုေျပာခဲ့ရာ ကၽြန္မမွ " တိုင္မယ္ တိုင္မယ္ ေဆးရံုအုပ္ၾကီးတင္မက တစ္ႏိုင္ငံလံုးသိေအာင္ တိုင္မယ္ " ဟု ေျပာဆိုၿပီး ယခုကဲ့သို႕ မခံမရပ္ႏိုင္၍ တစ္မိသားစုလံုး တိုင္ပင္ၿပီး ကၽြန္မတူမ၏ အျဖစ္ဆိုးမ်ိဳး မခံစား မေတြ႕ၾကံဳၾကေစရန္ ရည္ရြယ္၍ တိုင္ၾကားရျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ထိုျဖစ္ရပ္အား တာ၀န္က် သူနာျပဳဆရာမၾကီး၊ ဆရာမေလး ႏွင့္တကြ ေဘးတြင္ရွိေနေသာ အျခားလူနာမ်ားပါ ၾကားသိၾကပါသည္။

ကၽြန္မ ေဒၚခင္မ်ိဳးေအးမွာ ေဆြမ်ိဳးတစ္စုအား အမိႏွင့္မျခား ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ျပဳစု ပညာသင္ေကၽြးေမြး ခဲ့ရသည္ကို တစ္ၿမိဳ႕လံံုး အသိျဖစ္ပါသည္။ ကၽြန္မမွာလဲ ကေလးေသဆံုးမႈအတြက္ အေမရင္းႏွင့္မျခားရင္က်ိဳး ခံစားခဲ့ရပါသည္။ ဥပေဒပညာ သင္ေပးခဲ့ရၿပီး ငယ္ငယ္ရြယ္ရြယ္ႏွင့္ ေသဆံုးသြားရသျဖင့္ ကၽြန္မတူမ၏ အျဖစ္မ်ိဳး ျပင္ဦးလြင္ၿမိဳ႔တြင္ ထပ္မံမျဖစ္ရန္ ရည္ရြယ္၍ တိုင္ၾကားခဲ့ရပါသည္။ တစ္ၿမိဳ႕လံုးတြင္ မေျပာရဲ မဆိုရဲ၍ ရင္နာနာႏွင့္ ခံစားခဲ့ရသူအမ်ားအျပား ရွိပါသည္။

မိသားစုမွ ကၽြန္မအား ဆရာ၀န္မ်ားႏွင့္ ျပသနာဆက္ျဖစ္မယ္စိုး၍ ကားႏွင့္ အိမ္ျပန္ပို႔ရာ ကၽြန္မမွာ မေက်နပ္၍ အိမ္မျပန္ဘဲ ေဆးရံုအုပ္ၾကိးထံ ၀င္ေရာက္၍ ဆရာ၀န္မွ ကၽြန္မအား " မေက်နပ္လွ်င္ ေဆးရံုအုပ္ၾကီးထံ သြားတိုင္ " ဟု ေျပာေၾကာင္း တိုင္ၾကား ခဲ့ပါသည္။ ကၽြန္မတြင္လဲ ဆီးခ်ိဳ ေသြးတိုး ႏွလံုးေရာဂါမ်ား ရွိသူျဖစ္၍ ေဆးရံုအုပ္ၾကီး အိမ္အေပၚထပ္အေရာက္တြင္ အေမာဆို႕ေနပါသည္။ ျဖစ္စဥ္ အက်ဥ္းအား ေျပာျပရာ ေမြးခန္းသံုးပစၥည္းေတြ ၀ယ္ထားၿပီးေၾကာင္း သံုးေသာင္းေက်ာ္ဖိုး ၀ယ္ထားၿပီး ေျပာရာမွာ အေမာဆို႔ တုန္ယင္၍ သံုးသိန္းေက်ာ္ ဟု မွား၍ ေျပာမိရာ ေဆးရံုအုပ္ၾကီးအား ကၽြန္မလဲ အတိအက် မသိဘူး ဟု ျပန္လည္ေျဖရွင္းခဲ့ပါသည္။ ေဆးရံုအုပ္ၾကီးမွ ကၽြန္မအား ႏွစ္သိမ့္ေဖ်ာင္းဖ်လႊတ္လိုက္ပါသည္။ ကၽြန္မမွာလည္း အိမ္မျပန္ဘဲ ေဆးရံုသို႕တစ္ေခါက္ ျပန္သြားပါရာ သမီးအား ရင္ခဲြရံုမွ တာ၀န္ရွိသူႏွစ္ဦးႏွင့္ သမီး၏ဖခင္ ဦးေမာ္ေမာ္ ၏ေရွ႕တြင္ ကေလးအား ထုတ္ယူ၍ ခြဲစိတ္ခဲ့ၿပီးပါၿပီ။

ကၽြန္မမွာ ရင္ခဲြရံုသို႔ရာက္ရွိလာၿပီး ၀င္ေရာက္ၾကည့္ရာ အက်ီၤ ရင္ဘတ္ၾကီးဖြင့္ရက္ႏွင့္ ရင္ခြဲ၍ ကေလးအား ထုတ္ထားၿပီးသား ေတြ႕ရပါသည္။ သမီးအား အ၀တ္အစားမ်ားႏွင့္ ထုတ္ပိုးခ်င္ရာ ရင္ခြဲရံုတာ၀န္က်မွ ဒီတိုင္းထားဦး ဆရာ၀န္ လက္မွတ္ထိုးမေပးေသးဘူး သားဖြားႏွင့္မီးယပ္ အထူးကု ဆရာ၀န္မၾကီး ေဒၚေအးေအးေရႊ ခဲြစိတ္ၿပီးသား လူနာအား လာေရာက္ ၾကည့္ရႈဦးမည္ ဟု ေျပာသျဖင့္ ဘာအခုမွ ၾကည့္မွာလဲ မေသခင္ကေတာင္ မၾကည့္ခဲ့တာ ေသၿပီးမွ ဘာလို႔ ၾကည့္မွာလဲ ဆိုၿပီး ေဆးရံုအုပ္ႀကီးထံ ဒုတိယအၾကိမ္ ကၽြန္မႏွင့္ သမီး၏ မိခင္ အျပင္ တူမ မဥမၼာစိုးပါ သြားေရာက္ေတြ႕ဆံုခဲ့ပါသည္။

တစ္ကယ္ေတာ့ မဥမၼာစိုးအား ေခၚသြားရျခင္းမွာ ျပင္ဦးလြင္ၿမိဳ႕ ျပည္သူ႕ေဆးရံုၾကီးတြင္ ျဖစ္ပ်က္ေနသမွ်ကို ေဆးရံုအုပ္ၾကီးအား သိရွိရန္ ေျပာျပလို၍ ေခၚသြားရျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ (၁၄၊ ၁၀၊ ၂၀၁၀ ) ရက္ေန႕ နံနက္ ၁၀ နာရီ အခ်ိန္ခန္႔တြင္ တူမျဖစ္သူ မဥမၼာစုိးမွာ ကိုယ္၀န္အရင့္အမာႏွင့္ ေဆးခန္းျပရက္ျဖစ္၍ သားဖြားမီးယပ္ေဆာင္သို႕ျပသရာ တာ၀န္က်ဆရာ၀န္မွ ေသြးအရမ္းတိုးၿပီး ေဖာေရာင္ေန၍ ယခုခ်က္ခ်င္း ေဆးရံုတက္ရမည္ ခြဲေမြးရမည္ဟု ကၽြန္မထံဖုန္းဆက္လာပါ၍ ေဆးရံုသို႔ေရာက္ခဲ့ရာ လိုအပ္သည့္ ေဆး၀ါးမ်ားႏွင့္ ပစၥည္းမ်ား (၇၀၀၀၀) ဖိုးခန္႕ ကုန္က်ခဲ့ပါသည္။ ညေန ၄ နာရီ အခ်ိန္ခန္႕တြင္ တာ၀န္က်ဆရာမမွ ကၽြန္မအား သားဖြားမီးယပ္ အထူးကု ဆရာ၀န္မၾကီး ေဒၚေအးေအးေရႊ သို႔ သြားေရာက္၍ ေငြငါးေသာင္းကန္ေတာ့လိုက္ပါ ကၽြန္မေျပာတယ္လို႔ မေျပာပါနဲ႔ဟု ျပန္ပိတ္ပါသည္။ ၄င္းေန႕က တာ၀န္က် ထဘီနီ သူနာျပဳ ဆရာမ တစ္ဦး ျဖစ္ပါသည္။ ျပန္လည္စံုစမ္းၾကည့္ပါ ကၽြန္မ မမွတ္မိပါ။ ကၽြန္မတို႕မွာလည္း အကုန္အက်ခံႏိုင္လွ်င္ အျပင္ေဆးရံုမွာ ေမြးဖြားမွာေပါ့ ဘာလို႔ေပးရမွာလဲဆိုၿပီး မေပးျဖစ္ခဲ့ပါ။ ကၽြန္မ၏ တူမအား ပစ္ထားခဲ့ရာ ည ၈ နာရီ ေက်ာ္ေက်ာ္ အခ်ိန္တြင္မွာမွ တာ၀န္က် ဆရာ၀န္မွ ခြဲစိတ္ခန္း၀င္၍ တူမေလးအားခြဲစိတ္ေပးခဲ့ပါသည္။

အေၾကာင္းမွာ................ မဥမၼာစိုး ဗိုက္ခဲြ၍ ေမြးဖြားေနစဥ္ မီးပ်က္သြား၍ မီးစက္ႏႈိးရာ မီးစက္မွာ ဆီမရွိ၍ ေမြးလူနာ၏ ခင္ပြန္းျဖစ္သူ ကိုေက်ာ္ႏိုင္မွာ မိမိပိုက္ဆံႏွင့္ မိမိ ဆီေျပး၀ယ္ခဲ့ရပါသည္။ ခြဲရက္တန္းလန္းႏွင့္ ရပ္ထားရသည္မွာ မည္သို႕အႏၱရာယ္ရွိေၾကာင္း သိရွိၾကပါမည္။ မီးစက္ႏိႈးၿပီး ခြဲေနစဥ္ လူနာ၏ ကေလးမွာ ေရအိတ္ပိေနေၾကာင္း အေၾကာင္းၾကား၍ ထိုအခ်ိန္မွ ဆရာ၀န္မၾကီး ေဒၚေအးေအးေရႊ ေရာက္ရွိလာေၾကာင္း ေဆးရံုအုပ္ၾကီးအား ေျပာၾကားလို၍ သက္ေသအေနျဖင့္ ဥမၼာစိုးအား ေခၚခဲ့ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

ထိုအခ်ိန္ကသာ မဥမၼာစိုးႏွင့္ ကေလး ေသဆံုးခဲ့ပါက (၁၄.၁၀.၂၀၁၀) ကတည္းက ျပင္ဦးလြင္ျမိဳ႕ ျပည္သူ႕ေဆးရံုၾကီးမွ သားဖြားမီးယပ္အထူးကု ဆရာ၀န္မၾကီး ေဒၚေအးေအးေရႊအား တိုင္ၾကားမိမည္ျဖစ္ပါသည္။ ယခု မဥမၼာစိုးမွာ ကိုယ္၀န္ရွိစဥ္ ျပည္သူ႕ေဆးရံုၾကီးသို႔ ျပသခဲ့သည္မွ ကေလးေမြးသည္အထိ ေဒၚေအးေအးေရႊအား မျမင္ဘူးခဲ့ပါ။ ျပင္ဦးလြင္ၿမိဳ႕ သားဖြားမီးယပ္ ကိုယ္၀န္သည္ ျပရန္ေနရာတြင္ တာ၀န္က်ဆရာ၀န္မ်ားႏွင့္ သူနာျပဳဆရာမမ်ားသာ ၾကည့္ရႈစစ္ေဆးေပးေၾကာင္း ျပင္ဦးလြင္ၿမိဳ႕ ကိုယ္၀န္သည္မ်ားကိုယ္စား တင္ျပလိုက္ရပါသည္။ ယခင့္ ယခင္က ကိုယ္၀န္သည္မ်ား စမ္းသပ္ျပသရာတြင္ တာ၀န္က် အငယ္ဆရာ၀န္မ်ားသာ ၾကည့္ရႈေပးခဲ့ၾကၿပီး ဆရာ၀န္မၾကီး ေဒၚေအးေအးေရႊ လာေရာက္စမ္းသပ္မႈျပဳလုပ္ေပးျခင္း လူနာအား လက္ခံေပးျခင္း မရွိခဲ့ပါ။ စံုစမ္းၾကည့္ႏိုင္ပါသည္။ (၈.၉.၂၀၁၁) ရက္တြင္မွ ထူးထူးျခားျခား ဆရာ၀န္မၾကီးကိုယ္တိုင္ ကိုယ္၀န္ေဆာင္သည္ မ်ားအား စမ္းသပ္ေပးေနသည္ဟု ယခုလက္ရွိ ကိုယ္၀န္ျပေနရသူ ကၽြန္မ၏တူမ မသီတာေအာင္ ေျပာျပခ်က္အရသိရွိရသည္။

ကၽြန္မ မိသားစု ခံစားခ်က္ သာလွ်င္ တင္ျပပါသည္။ က်န္သည့္ခံစားခ်က္ မည္ေရြ႕မည္မွ် ရွိမည္ဆိုတာ စဥ္းစားၾကည့္ပါ။ ယခုေသဆံုးသူ မေအးျမင့္ေမာ္၏ ေယာကၡမျဖစ္သူ ေဒၚစိုးအိျဖိဳး မွာလည္း သားအိမ္ကိုက္ခဲ၍ အျပင္ေဆးခန္းတြင္ ၄င္းေဒၚေအးေအးေရႊ ႏွင့္သြားေရာက္ျပသခဲ့ရာ ဆရာ၀န္မွ အနည္းဆံုး တစ္လပဲ ခံႏိုင္ေတာ့မည္ဟု မေခ်မငံ လူနာအားတိုက္ရိုက္ ေျပာလႊတ္လိုက္ရာ လူနာမွာ အိပ္ရာတြင္လဲျပီး စိတ္ဓါတ္က်ေ၀ဒနာ ခံစားခဲ့ရပါသည္။ ယခုအခါ မႏၱေလးျမိဳ႕ ျပည္သူ႕ေဆးရံုၾကီးတြင္ ျပသၿပီး ကုသခဲ့ရာ တစ္ႏွစ္ေက်ာ္လာခဲ့သည္အထိ က်န္းက်န္းမာမာ ျပန္ျဖစ္ခဲ့ပါသည္။ ဒီလိုမ်ိဳး လက္လႊတ္စပယ္ လူနာအား တိုက္ရိုက္ မေျပာသင့္ပါ။

ကၽြန္မ ေဆးရံုအုပ္ၾကီးအား ေျပာျပခဲ့သည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားႏွင့္ ပါတ္သက္၍ သက္ေသအေထာက္အထားမ်ား အခ်ိန္မေရြး ေခၚယူ စစ္ေဆးႏိုင္ပါသည္။အေဒၚျဖစ္သူ

ခင္မ်ိဳးေအး

အမွတ္ (၁၀၅)၊ အိမ္ေတာ္လမ္း

ျပင္ဦးလြင္ၿမိဳ႕။

ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားဆုိတာရွိတယ္


http://www.mediafire.com/file/fk02ins69c99f6q/prisoner.pdf

http://www.scribd.com/doc/64532641/Prisoner
Prisoner

၁၀.၉.၂၀၁၁ ရက္ေန႕ရဲရင့္ငယ္ဒိုင္ယာရီ


http://www.mediafire.com/file/98lufnwjqnwf4ao/10%20Sep2011%20Yeyintnge%27s%20diary.doc

http://www.mediafire.com/file/ysohh1kf7cbks3h/10%20Sep2011%20Yeyintnge%27s%20diary.pdf


http://www.ziddu.com/download/16345503/10Sep2011Yeyintngesdiary.pdf.html

http://www.ziddu.com/download/16345504/10Sep2011Yeyintngesdiary.doc.html

10 Sep2011 Yeyintnge's Diary

ဝ တပ္ဖြဲ႔က စစ္အုပ္စုကို အႏုိင္ဂိုး သြင္းလိုက္ျခင္းဇူလိႈင္လ ၅ ရက္၊ ၂၀၁၁ တုန္းက ေအာင္ေသာင္းတို႔အဖြဲ႔ ၀ေခါင္းေဆာင္ေတြနဲ႔ လာေတြ႔ေတာ့ ၀ေခါင္းေဆာင္ေတြက နယ္ျခားေစာင့္တပ္ဖြဲ႔လုပ္ဖို႔ လာတာဆိုရင္မေတြ႔ခ်င္ဘူးလို႔ ေျပာလႊတ္လိုက္တယ္။ အခု စစ္အုပ္စုကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႔ ထပ္လႊတ္တယ္။ ဒါက အရင္အစိုးရတုန္းက ေပၚလစီပါ အခု နယ္ျခားတပ္ မလုပ္ခိုင္းေတာ့ပါဘူးလို႔ ေလခ်ဳိေသြးတယ္။ ဒီေတာ့ ၀ေခါင္းေဆာင္ေတြက သူတို႔ကို ၀နယ္ထဲကို လာခြင့္ေပးလိုက္တယ္။

စစ္အုပ္စုအဖြဲ႔က ရွမ္းျပည္နယ္အစုိးရ နယ္စပ္ေရးရာ၀န္ႀကီး ဗုိလ္မွဴးႀကီး ေအာင္သူက ဦးေဆာင္ကာ UWSA ဗဟုိေကာ္မ တီ၀င္ ဦးေက်ာက္ကြမ္းအမ္း၊ မုိင္းလားဖက္က ဒုဥကၠ႒ ဦးစံေပ့ တို႔က ကိုယ္စားျပဳၿပီး လက္မွတ္ထိုးၾကတယ္။ စက္တင္ ဘာ ၆ ရက္၊ ၂၀၁၁ ခုနစ္ က်ိဳင္းတံုမွာ လုပ္တာပါ။

ပဏာမသေဘာတူညီခ်က္ ၄ ခ်က္ လုပ္တယ္ဆိုတယ္။ ပညာရိွဆိုတာ ေျပးၾကည့္တာထက္ ေတြးၾကည့္ရံုနဲ႔ ရတယ္ဆိုသ လို နအဖ က ဝသပ ကို လုိက္ေလ်ာခဲ့ရတဲ့ အခ်က္ ၄ ခ်က္ရဲ႕ အႏွစ္သာရေတြက …

၁- ၀ တပ္ဖြဲ႔ အေနႏွင့္ နယ္ျခားေစာင္တပ္ဖြဲ႔ လုပ္ေဆာင္ရန္မလို။

၂- တရုပ္ျပည္ႏွင့္ တိုက္ရိုက္ဆက္ဆံႏိုိင္ေသာ္လည္း တျခားႏိုင္ငံေတြနဲ႔ ဆက္ဆံလ်င္ အစိုးရႏွင့္ တိုင္ပင္ညႇိႏႈိင္ေဆာင္ ရြက္ရန္။

၃- ပဋိပကၡျဖစ္ႏုိင္စရာေတြကို ႏွစ္ဖက္စလံုးက ထိမ္းသိမ္းမယ္။ (ကခ်င္၊ ရွမ္းေတြကို လက္နက္ မကူညီရ)

၄- ၀ ျပည္နယ္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးအတြက္ လိုအပ္ေသာ နည္းပညာႏွင့္ ပညာရွင္မ်ားကို ႏိုင္ငံေတာ္က ကူညီေပးမယ္။ (အကူညီ လိုရင္ေျပာပါ။ ႏိုင္ငံေတာ္ကို အရွက္မခြဲပါႏွင့္) ဆိုတာေတြေပါ့ဗ်ာ။

ဝသပ နဲ႔ စစ္အစိုးရ သေဘာတူညီခ်က္ကိုၾကည့္ရင္ ဝသပ ဖက္က ႏိုင္ငံေရးအျမတ္ ေတာ္ေတာ္ ရလိုက္တာေပါ့။ ၀ ကုိ နယ္ျခားေစာင့္တပ္ဖြဲ႔ မလုပ္ခိုင္းေတာ့ဘူး။ ဘာေၾကာင့္ ကခ်င္၊ ေမာင္ခ်စ္သူအဖြဲ႔၊ ရွမ္းနဲ႔ မြန္ေတြကို နယ္ျခားေစာင့္တပ္ဖြဲ႔ လုပ္ခိုင္းေနပါ သလဲ။ ၀ တပ္ကို ျမန္မာစစ္တပ္ေခါင္းေဆာင္ေတြ ေၾကာက္တယ္ဆိုတာ ေသခ်ာေနၿပီ။ ဘာလို႔ေၾကာက္ လဲ။ လက္နက္ရိွလို ေၾကာက္တယ္။ ၀ ေတြက ေၾကာက္စရာေကာင္းသလား။ ေကာင္းတယ္။ လက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႔က ၅ ေသာင္းခန္ ့ရိွတယ္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေက်ာ္ေဇာ္ရဲ႕ အဆိုအရ အေကာင္းဆံုးေပ်ာက္က်ား တပ္မေတာ္တခုလို႔ ဆိုတယ္။ စစ္ေရ၀၊ လက္နက္ေကာင္း၊ အၾကမ္းခံ၊ နယ္ေျမကၽြမ္းက်င္မႈ စတဲ့ စြမ္းရည္ေတြရိွတယ္။ အမိန္႔နာခံမႈနဲ႔ ေလ့က်င့္မႈ သိပ္ေကာင္း တယ္။ တရုပ္ လက္နက္ႀကီးကၽြမ္းက်င္သူေတြ၊ နည္းဗ်ဴဟာတိုက္ပြဲ ပညာရွင္ေတြကိုယ္တိုင္ မၾကာခန ေလ့က်င့္ေပးေလ့ ရိွတယ္။

တရုပ္ျပည္က ၀နယ္ထဲမွာ လက္နက္စက္ရံု ၃ ခု တည္ထားေပးထားတယ္။ ၀ က ထုတ္တဲ့ လက္နက္ေတြက အိႏိၵယ နယ္စပ္အထိ ေရာင္းခ်ေပးတယ္။ ၀ ကို တရုပ္ျပည္က သူတို႔ လူမ်ိဳးစုတခုလို႔ ခံယူတယ္။ ျမန္မာျပည္ထဲမွာ တရုပ္ျပည္ရဲ႕ တရား၀င္လက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႔တခု ျဖစ္လာဖို႔အထိပါ ရည္ရြက္ခ်က္ထားတယ္။

ျမန္မာစစ္တပ္နဲ႔ အာဏာခ်ိန္ခြင္ညႇာ ထိမ္းညိႇဖို႔အတြက္ ၀ တပ္ကိုေတာ့ ေတာင့္တင္းေအာင္ လက္နက္၊ ယူနီေဖါင္း၊ စီးပြား ေရးတပ္ေတြ တပ္ဆင္ေပးထားတယ္။ ဒီေတာ့ ၀ ျပည္နယ္ဟာ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အျပည့္အ၀ရိွတဲ့ ျပည္နယ္တခု ျဖစ္ လာေနတယ္။ တရုပ္ရဲ႕ေပၚလစီကေတာ့ ျမန္မာျပည္တြင္းေရးမွာ တရုပ္က ျမန္မာႏိုင္ငံထဲကို ေျခ႐ႈပ္ႏိုင္ဖို႔အတြက္ ၀ က တဆင့္ ၀င္ႏိုင္ေရး ျဖစ္ပါတယ္။

စစ္အစိုးရနဲ႔ ၀ ေဆြးေႏြးပြဲကို ေဘာလံုစကားနဲ႔ ေျပာရရင္ေတာ့ အႏိုင္ဂိုးတလံုး သြင္းလိုက္ႏိုင္သေပါ့ဗ်ာ။

http://komoethee.blogspot.com/

သူတုိ႔အတြက္ဆည္းဆာ ကုိယ့္တုိ႔အတြက္အရုဏ္ကံထြန္းသစ္
စက္တင္ဘာ ၁၀၊ ၂၀၁၁

ကုိယ့္အစ္မတစ္ေယာက္ပုိ႔လုိက္သည့္ ပါဆယ္ေလးကုိဖြင့္လုိက္ေသာအခါ မဂၢဇင္းေလးတစ္အုပ္၊ ဆည္းဆာ ေရာင္စုံဟပ္ေနသည့္ ျမစ္တစ္စင္းပုံနွင့္မ်က္ႏွာ ဖုံးေလး၊ ေနာက္ေက်ာ ဖုံးမွာ ေတာ့“ထေလာ့ျမစ္မင္း ဧရာ”တဲ့။ ဆရာဒဂုန္တာရာ၏ကဗ်ာေလးက ေနရာယူလွ်က္၊ ကဗ်ာကုိတုိးတုိးညည္းမိရာအဆုံးမွာေတာ့ ….

ျမစ္မင္းဧရာဝတီ ထေလာ့ လွေလာ့ ကေလာ့ ကေလာ့ဧရာဝ တီ ေရေတြစီးေလာ့။

ကုိယ့္ညာဘက္ရင္အုံသည္ ဒိတ္ဒိတ္နွင့္တုိးလာေတာ့သည္၊ လႈိင္းၾကက္ခြပ္ေလးမ်ားနွင့္ တၿငိမ့္ၿငိမ့္စီး ေနေသာဧရာဝတီသည္ ကုိယ့္ေရွ႕ သုိ႔ေရာက္လာေတာ့သည္။

“ဗြမ္း” ကနဲခုန္ဆင္းလုိက္သည္။ ကုိယ့္တုိ႔ညီအစ္ကုိတေတြ ကူးၾကခတ္ၾကႏွင့္ ေသာင္စပ္မွာ၊ ေသာင္ထြန္း၍ ကမ္းဆိပ္သာခ်ိန္ ခုလုိတေပါင္း မွာ ရြာသားတုိ႔ နံနက္တစ္ႀကိမ္ ညေနတစ္ႀကိမ္ ေရခ်ိဳးဆင္းၾကျမဲ။ အေဒၚေတြ အစ္မေတြ ႏွမေတြကလဲ အဝတ္ေလွ်ာ္ၾက ေခါင္းေလွ်ာ္ၾကႏွင့္ ျမစ္႐ုိးသည္ ႏုိးထလွ်က္။

ရြာ့ေခါင္းရင္းမလွမ္းမကမ္းမွ ေကြ႔၍စီးဆင္းသြားေသာ ျမစ္မင္းဧရာဝတီ၊ ဥတုသုံးပါးလုံး အလွမဆိတ္သည့္ျမစ္။ ေဆာင္းရာသီႏွင္းမႈံၾကား တြင္ျဖစ္ေစ၊ မုသ္သုံဦးလႈိင္းျမဴးခ်ိန္မွာျဖစ္ေစ၊ ေလွမဆိတ္ လူမတိတ္ႏွင့္ လွျမဲလွ လွ်က္သာ။


ဝါဆုိဝါေခါင္ ေရေတြေဖာင္သည့္အခါတြင္ေတာ့ ရြာဦးေရႊဒါလီေစတီနံေဘး ေခ်ာင္းကေလးမွ ျမစ္ေရတုိ႔စီးဝင္ကာ ကုိယ္တုိ႔ရြာကေလးေရေတြေဖြးေတာ့သည္။ ထုိအခ်ိန္တြင္ ႏြားစာက်င္းမ်ားက သူ႔အိမ္ကုိယ့္အိမ္လွည့္လည္စရာ ေလွငယ္ေလးေတြ ျဖစ္ခဲ့ေပါ့။

ေရဝင္ၾကာလွ်င္ေတာ့ ကြ်ဲေတြ ႏြားေတြကုိ ေရလြတ္ရာကုန္းတြင္းပုိင္းဆီ ပုိ႔ၾကရျမဲ။ ကုန္းဆယ္သူဆယ္၊ ကန္သင္းဖုိ႔သူဖုိ႔၊ ႏြားတုိ႔အတြက္တလွည့္ေက်းဇူးျပဳၾကႏွင့္ မေမာႏုိင္မပန္းႏုိင္။ သုိ႔တုိင္ ဧရာဝတီကုိ အျပစ္မျမင္အား။

ေရဦးေပါက္စတြင္လည္း အညာဆီကေမ်ာလာခဲ့ေသာ ထင္းေတြကုိအျပိဳင္ဆည္ၾက၊ ရွင္ဥပဂုတ္ေဖါင္ပူေဇာ္ေမွ်ာၾကႏွင့္ ျမစ္႐ုိးေနတုိ႔၏ ဓေလ့ဘာသာမ်ား။

ျမစ္ေရက်သြားသည့္အခါမွာတာ့ ႏုံးတင္ခဲ့သည့္ေျမမွာ ထြန္ၾကယက္ၾကနွင့္ ႏြားေငါက္သံေတြ ကြင္းလုံးေဝ ေတာ့သည္။ သုိ႔ေတြးေနစဥ္ ကုိယ့္ရင္သည္ က်င္ကနဲ နာက်င္သြားျပန္သည္၊ သည္ဧရာဝတီေပါ့၊ သူေလ .. သူ ... “တစိမ္းဆန္သည့္ဧရာဝတီ” ဟု ေရႊအျမဳေတမဂၢဇင္းတြင္ ေရးခဲ့ဖူးသည့္ ဝတၳဳေလးက ႐ုတ္ခ်ည္းေပၚလာသည္။ ကုိယ့္တုိ႔ညီမေလး “မတူး” ရဲ့အေၾကာင္း၊ ေရအလွ်င္တြင္ နစ္မြန္းဆုံးပါးသြားခဲ့ေသာ ညီမေလး၊ ညီမေလးေရ၊ သုိ႔နွယ္ ေၾကကြဲဖြယ္ကုိေပးခဲ့ေသာ္ျငား ကုိယ္တုိ႔ဧရာဝတီကုိ မစိမ္းႏုိင္။ သူေက်ာေပၚမွာစီးနင္း၍ ခရီးစုံဆန္ အတန္တန္ပင္။

သည္ျမစ္ကမ္းမွာ ကုိယ့္အေမလြမ္းတမ္တခဲ့ဖူးသည္။

သည္ျမစ္ကမ္းမွာ ကုိယ့္အေမ ကုိယ့္ကုိေမွ်ာ္ေနခဲ့ဖူးသည္။

သည္ျမစ္ကမ္းမွာ ကုိယ့္အေဖ ကုန္ကူးသြားခဲ့ဖူးသည္။

သည္ျမစ္ကမ္းမွာ ကုိယ့္အစ္မေတြ ကုိယ့္ႏွမေတြ ေစ်းသြားၾက ေက်ာင္းတက္ၾကဖူးသည္။

သည္ျမစ္ကမ္းမွာ တံငါေလွေတြ ဆုိက္ကပ္ခဲ့ဖူးသည္။

သည္ျမစ္ကမ္းမွာ ဝါးေဖာင္ႀကီးေတြဆုိက္ကပ္ခဲ့ဖူးသည္။

သည္ျမစ္ကမ္းမွာ အုိးေလွေတြဆုိက္ကပ္ခဲ့ဖူးသည္။

သည္ျမစ္ကမ္းမွာ ရြာ့ႏြား ရြာ့ကြ်ဲတုိ႔ေရေသာက္ဆင္းခဲ့ဖူးသည္။

သည္ျမစ္ကမ္းမွာ ရြာ့လုံမတုိ႔အတြက္ လုလင္ေတြေတြးသီခဲ့ဖူးသည္။

သည္ျမစ္ကမ္းမွာ …. …. …

ဂဏန္းခ်၍ ကုိယ္ေရတြက္ေနမိစဥ္၊ သေဘၤာတစ္စင္း၏ တူ.. တူ.. ဟု ဥၾသဆြဲသံကုိ ပဲ့တင္ၾကား ေယာင္မိျပန္သည္။

မြန္းတည့္လုခ်ိန္ဆုိ မႏၲေလးႏွင့္ျပည္ေျပးဆြဲေနသည့္ ျပည္ကုတုိ႔သေဘၤာ ဧရာေပၚမွာ ေပၚလာျမဲ။ ေက်းလက္ေနတုိ႔အတြက္ အခ်ိန္မွတ္စရာ နာရီတမ်ိဳးပင္။ သေဘၤာႀကီးဟုေခၚသည့္ အညာဆန္ႀကီးကုိလည္း ရက္ျခားဆန္တက္သြားတာကုိ ေတြ႔ရတတ္သည္။

ထုိသုိ႔ေတြ႔ေနက် အျဖဴေရာင္သေဘၤာမ်ားအျပင္ အမဲေရာင္သေဘၤာႀကီးမ်ားကုိလည္း မၾကာခဏေတြ႔ရတတ္ သည္။ ေရနံတင္သေဘၤာႀကီး မ်ားနွင့္ ေျပာင္ ၂၁၊ ၾကံ ၁၈၊ စသည့္အမည္မ်ားနွင့္ ေသာင္တူးသေဘၤာႀကီးမ်ား။

တေပါင္းတန္ခူး ဧရာဝတီေရနည္းခ်ိန္ဆုိလွ်င္ ထုိေသာင္တူးသေဘၤာႀကီးတုိ႔ ေရာက္လာၾကစျမဲ၊ ထြန္းေန ေသာေသာင္မ်ားကုိ တူးၿဖိဳေပးၾက သည္။ ေျပာင္းလြယ္ေသာ ေရေၾကာင္းကုိ မေစာင္းတိမ္းေအာင္ ေသာင္မ်ား ကုိဖယ္ရွားေပးၾကသည္။

ၿဗိတိသွ်အစုိးရလက္ထက္ကတည္းက စီမံထားခဲ့ေသာေရေၾကာင္းထိန္းသိမ္းမႈမ်ားပင္၊ ေနာင္ကုိယ္တုိ႔အရြယ ္ေရာက္လာေတာ့ ထုိသေဘၤာ ႀကီးမ်ားကုိ မေတြ႔ျမင္ရေတာ့ေခ်။ တစတစေသာင္ေတြက်ယ္ေျပာလာခဲ့ သည္ကုိသာ သတိထားမိသည္။ တဖက္ေသာင္ထြန္းလွ်င္ တဖက္ကမ္းၿပိဳျမဲနိယာမအတုိင္း ကမ္းနံေဘးရြာေလး တခ်ဳိ႕ ကမ္းၿပိဳသည့္ထဲပါခဲ့ၾကသည္။ ဟုိအေရွ႕ဖက္ကမ္းမွာေတာ့ သဲေသာင္ျပင္ႀကီး တေမွ်ာ္တေခၚ။

ငါးျမာကေဆးဟုနာမည္ႀကီးခဲ့ေသာ ငါးျမာႀကီးရြာဆုိလွ်င္ ျမစ္ႏွင့္ေဝးစြာက်န္ခဲ့ၿပီ။ ျမစ္ေၾကာင္းသည္ ထိန္းသူမဲ့ခဲ့ၿပီ။ ၾကံ့တုိ႔ ေျပာင္ တုိ႔ဆုိသည့္သေဘၤာႀကီးေတြ ဘယ္ေရာက္ကုန္ပါလိမ့္။ ေနာင္မွသိရသည္၊ အမွတ္မထင္ ထုိေသာင္တူးတပ္မွာ အမႈထမ္းခဲ့ ဖူးေသာ အဖုိးအုိတစ္ဦးနွင့္ဆုံမွ “သက္သက္ေလာင္စာဆီကုန္တယ္” ဆုိၿပီး ျမန္မာ့ဆုိရွယ္လစ္လမ္းစဥ္ပါတီဥကၠဌႀကီးက ဖ်က္သိမ္းခုိင္း လုိက္ သည္တဲ့။ နယ္ခ်ဲ႕ဆုိသူ၏ သိမ္းယူထားေသာ ေျမေပၚထားသည့္ အေျမွာ္အျမင္ႏွင့္ မ်ဳိးခ်စ္ဆုိသည့္ပုဂၢိဳလ္တုိ႔၏ အေျမႇာ္အျမင္ႏွစ္ခုကုိ ႏႈိင္းယွဥ္ၾကည့္ တတ္ခဲ့သည္။

ယခုလည္းလာျပန္ေခ်ၿပီ။ “ဆရာထက္ တပည့္လက္ေစာင္းတုံး”ဟု ဆုိး႐ုိးပင္ေျပာင္းရေတာ့မည့္ထင့္။ ဆုိးေမြဆက္ခံသူမ်ား၏ ဂုဏ္ယူ ဝမ္းေျမာက္စြာ ေႂကြးေၾကာ္ေနသံမ်ား နားမဆံ႔ၾကားရသည္။ ရင္မဆံ့ေအာင္ခံစားရသည္။ သူ႐ုိ႕လက္ထက္မွာ တံတားႀကီးက ဘယ္နွစ္ စင္း၊ ေရကာတာႀကီးကဘယ္နွစ္ခု စသည့္စသည့္ဂုဏ္ေဖာ္သံမ်ား၊ ထုိအသံတုိ႔ကုိသာ ထပ္တလဲလဲ ဂုဏ္ယူစြာႂကြားဝါေနခဲ့သည္။ တံတား တုိင္နွင့္တိုက္မိ၍ တိမ္းေမွာက္သြားေသာသေဘၤာမ်ား၊ ေသဆုံးသြားေသာျပည္သူမ်ား ေရလႊမ္း၍ ပ်က္စီးသြားေသာ စုိက္ခင္းမ်ားစသည္ကုိမူ ဘယ္ေသာအခါမွ ျပည္သူတုိ႔သိရမည္မဟုတ္ေခ်။

ထုိစဥ္က ေျပာခြင့္မသာခဲ့သည့္ စကားေလးေတြကုိ ယခုေျပာျပလုိက္ခ်င္သည္။ ၿဗိတိသွ်အစုိးရလက္ထက္က အျဖစ္အပ်က္ကေလးတစ္ခု….

ေရေၾကာင္းဌာနႏွင့္ လမ္းတံတားဌာနတုိ႔၏ျပႆနာ၊ ဧရာဝတီျမစ္ေပၚ တံတားေတြထုိးကာ လမ္းေတြတုိးခ်ဲ႕ ေဖာက ္ဖုိ႔အဆုိတင္သြင္းေသာအခါ ေရေၾကာင္းဌာနက ကန္႔ကြက္ခဲ့သည္တဲ့။ “ယခုလုိ မလုိအပ္ဘဲတံတားေတြထုိးျခင္းသည္ ျမစ္ေၾကာင္းတိမ္ေကာ ပ်က္စီးႏုိင္ေၾကာင္း၊ လူေတြကေမာ္ေတာ္ကားကုိသာ အသုံးမ်ားျပီး ေရေၾကာင္းကုိ အသုံးမျပဳေသာအခါ လႈပ္ခတ္မႈမရွိ၍အနည္ထုိင္လြယ္ကာ ျမစ္ ေၾကာင္းမ်ားတိမ္ေကာလာတတ္ေၾကာင္း၊ ဒါေၾကာင့္ ေရေၾကာင္းကုိသာ တြင္တြင္သုံးသင့္ေၾကာင္း ေထာက္ျပခဲ့သည္။ ခုိင္လုံေသာ ထုိအေၾကာင္းျပေၾကာင့္ လမ္းတံတားဌာနက စီမံကိန္းကုိပယ္ဖ်က္ေပးခဲ့သည္တဲ့။

ဒီအေၾကာင္းကုိေရာ သူတုိ႔တစ္ေတြသိမွသိခဲ့ပါေလစ။ သိလွ်င္ေကာ တန္ဘုိးထားမွ ထားၾကမွာပါစ။ အသိပညာရွင္ အတတ္ပညာရွင္တုိ႔ ေနရာမဲ့ခဲ့သည္မွာ ၾကာေျငာင္းခဲ့ၿပီမဟုတ္လား။

မ်က္စိတဆုံးၾကည့္ေသာနယ္ခ်ဲ႕ႏွင့္ မ်က္ေမႊးတဆုံၾကည့္ေသာ မ်ဳိးခ်စ္ဆုိသူတုိ႔ကုိ ဘယ္သူကသူ႔ေပၚပုိခ်စ္တယ္ဆုိတာ ဧရာဝတီအသိ ဆုံးျဖစ္ေပမည္။

တကယ္လုိ႔ ဧရာဝတီရဲ့လႈိင္းၾကက္ခြက္သံေလးေတြကုိသာ ဘာသာျပန္တတ္မည္ဆုိလွ်င္ “အခ်င္းတုိ႔ အေျမႇာ္အျမင္ရွိေသာနယ္ခ်ဲ႕က ငါ့ အက်ိဳးရွိရာျပဳလုပ္ခဲ့မႈတုိ႔ကုိ သင္တုိ႔ကပယ္ဖ်က္ၾက၍ သူပယ္ဖ်က္ခဲ့ေသာ ငါအက်ိဳးမဲ့မႈကုိကား သင္တုိ႔တစ္ေတြ မသူေတာ္တုိ႔နွင့္ေပါင္းကာ ဂုဏ္ယူဝင့္ႂကြားစြာ ျပဳလုပ္ေနၾကေလသည္တကား”ဟု ၿငီးတြားသံကုိ ၾကားရမည္ဧကန္။

သုိ႔ႏွယ္အေတြးစီးေၾကာင္းမွာေမ်ာပါရင္း လက္ထဲကမဂၢဇင္းစာအုပ္ကေလးကုိ ငုိင္ၾကည့္ေနမိသည္။ ဆည္းဆာရိပ္ဟပ္ထင္ေနေသာ ဧရာ ဝတီ။ ဒါ.. ဧရာဝတီရဲ့ဆည္းဆာလား၊ ဆည္းဆာဆုိတာ ဧရာဝတီရဲ့ေနဝင္ခ်ိန္လား။

အုိ …. မဟုတ္ဘူး …. မဟုတ္ဘူး …. ဒါ…. ဧရာဝတီရဲ့အ႐ုဏ္ …ဒါ..ဧရာဝတီရဲ့အ႐ုဏ္ …. ဒါ… ဧရာဝတီရဲ့ အ႐ုဏ္…. ။


http://moemaka.com/index.php?option=com_content&task=view&id=9880&Itemid=1

VOA ျမန္မာပိုင္းအစီအစဥ္ သတင္းေထာက္ ရန္ကုန္မွတိုက္ရိုက္သတင္းပို႔


စေန, 10 စက္တင္ဘာ 2011
By ေဒၚခင္စိုး၀င္း
အရပ္သားအစိုးရသစ္တက္လာၿပီးတဲ့ေနာက္ ပထမဆံုးႀကိမ္ ၅ ရက္ၾကာခရီး သြားေရာက္ခဲ့တဲ့ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုရဲ႕ ျမန္မာႏိုင္ငံဆုိင္ရာ အထူးကိုယ္စားလွယ္ ဒဲရက္ခ္မစ္ခ်ဲလ္ ဟာ ဒီကေန႔မွာ အစိုးရ ရံုးစိုက္ရာ ေနျပည္ေတာ္မွာ လွည့္လည္ၾကည့္ရႈေနပါတယ္။

မေန႔ကေတာ့ ျမန္မာႏိုင္ငံကို ေရာက္ေရာက္ခ်င္း ေနျပည္ေတာ္က အစိုးရတာ၀န္ရွိသူေတြနဲ႔တင္မကဘဲနဲ႔ က်င္းပေနဆဲ လႊတ္ေတာ္ထဲက တာ၀န္ရွိသူေတြနဲ႔ပါ ေတြ႔ဆံုခဲ့ပါတယ္။ အခုလို ျမန္မာႏိုင္ငံကို သြားေရာက္တဲ့ မစၥတာ မစ္ခ်ဲလ္ရဲ႕ ခရီးစဥ္ကိစၥကို သတင္းယူဖို႔အတြက္ ဗြီအိုေအ သတင္းေထာက္ ေဒၚခင္စိုး၀င္းဟာ အခု ရန္ကုန္ကိုေရာက္ရွိေနပါတယ္။ မစၥတာမစ္ခ်ဲလ္ရဲ႕ ခရီးစဥ္အေၾကာင္းကို ေဒၚခင္စိုး၀င္းက အခုလို သတင္းပို႔ပါတယ္။

“ေနျပည္ေတာ္ ျပန္ၾကားေရး၀န္ႀကီးဌာနရဲ႕ အတည္ျပဳခ်က္အရ အေမရိကန္ အထူးကိုယ္စားလွယ္ ဒဲရက္ခ္မစ္ခ်ဲလ္ ဟာ ဒီကေန႔ ေနျပည္ေတာ္မွာ တာ၀န္ရွိသူေတြနဲ႔ ေတြ႔ဆံုတာေတြ မရွိဘဲနဲ႔ ကုိယ္ပိုင္အခိ်န္ အျဖစ္နဲ႔ ေနျပည္ေတာ္တခြင္ကို ေလ့လာခဲ့တယ္လို႔ သိရပါတယ္။ ေနျပည္ေတာ္မွာရွိတဲ့ ေစတီေတာ္ကိုလည္း သြားေရာက္ေလ့လာခဲ့တယ္လို႔ သိရပါတယ္။

“မနက္ျဖန္က်ရင္ေတာ့ ရုပ္ရွင္မင္းသားေက်ာ္သူ ဦးစီးတဲ့ နာေရးကူညီမႈ အသင္းနဲ႔ ေစတနာရွင္ NLD လူငယ္ေတြျဖစ္တဲ့ မျဖဴျဖဴသင္း ဦးေဆာင္တဲ့ လူငယ္အဖြဲ႔နဲ႔လႈပ္ရွားေနတဲ့ HIV/AIDS ေ၀ဒနာသည္ေတြကို ေစာင့္ေရွာက္ေပးေနတဲ့ ေဂဟာကိုလည္း သြားေရာက္ ေလ့လာဖို႔ရွိတယ္လို႔ ၾကားသိရပါတယ္။

“ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ႔အတူ NLD ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ အဖြဲ႔၀င္ေတြကိုေတာ့ တနလၤာေန႔ စက္တင္ဘာလ ၁၂ ရက္ေန႔မွာ ေတြ႔ဖို႔စီစဥ္ထားပါတယ္။ NDF အမ်ိဳးသား ဒီမုိကရက္တစ္ အင္အားစုပါတီက ေခါင္းေဆာင္ေတြနဲ႔လည္း စက္တင္ဘာ ၁၃ ရက္ေန႔မွာ ေတြ႔ဆံုမယ္လို႔ NDF ပါတီ ဥကၠ႒ ဦးခင္ေမာင္ေဆြက ဗြီအိုေအကို ေျပာျပပါတယ္။”

ဗြီအိုေအ အေနနဲ႔ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာၾကာၿပီးေတာ့မွ အခု ပထမဦးဆံုးအႀကိမ္ အေနနဲ႔ ျမန္မာျပည္ထဲကို ၀င္ၿပီး သတင္းယူခြင့္ ျပန္ရတာေပါ့ေနာ္။ ဒီေတာ့ လက္ရွိ ျမန္မာျပည္ရဲ႕ အေျခအေနနဲ႔ အခု ျဖစ္ပ်က္ေနတဲ့ တိုင္းျပည္ရဲ႕ အေျခအေနေတြအေပၚ ျပည္သူေတြရဲ႕ သေဘာထားကေရာ ဘယ္လိုရွိလဲ။ ဘယ္လိုျမင္ရပါသလဲ။ -

“ျပည္သူေတြရဲ႕သေဘာထားကို မေျပာခင္ ဒီေန႔ မဂၤလာဒံုေလဆိပ္ကို ေရာက္တဲ့အခါ အေဆာက္အဦးေတြရဲ႕ အေနအထားက လြန္ခဲ့တဲ့ ၁၅ ႏွစ္တုန္းက က်မ ေတြ႔ခဲ့တာနဲ႔စာရင္ အေတာ္ေလး တိုးတက္လာတာေတြ႔ရလို႔ အားတက္မိပါတယ္။ လမ္းေဘး၀ဲယာ ၾကည့္လိုက္ေတာ့လည္း တိုက္တာႀကီးေတြနဲ႔ ေတာ္ေတာ္ေလးကို တိုးတက္ေနပါတယ္။ က်မ ေရာက္တယ္လို႔ၾကားတာနဲ႔ လာေတြ႔ၾကတဲ့ ေဆြမ်ိဳးေတြကလည္း အမ်ားႀကီးဆိုေတာ့ စကားေျပာၾကတာေပါ့ေလ။ အဲဒီအထဲမွာ က်မကိုလာေတြ႔တဲ့ ဆရာတေယာက္က ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ တုိးတက္လာတဲ့အေျခအေနနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ သူက အခုလို ေျပာျပပါတယ္။”

ဆရာတေယာက္အသံ။ ။ “နယ္နဲ႔ ရန္ကုန္နဲ႔ အမ်ားအားျဖင့္ ကုန္းလမ္း ဆက္သြယ္ေရးေတြ ေတာ္ေတာ္ေလး ေကာင္းလာတယ္။ ဟိုက္ေ၀း ဘက္စ္ႀကီးေတြ ပံုမွန္ေျပးလာတယ္။ အဲဒီေတာ့ ရန္ကုန္ကေနၿပီးေတာ့ အထက္ ျမန္မာျပည္ကိုလည္း သြားလို႔ရတယ္။ အထက္ ျမန္မာျပည္ဆုိရင္လည္း ၿမိဳ႕အသီးသီးေပါ့ေလ။ ရွမ္းျပည္ေတာင္ပိုင္း ေျမာက္ပိုင္း၊ မႏၱေလး၊ မံုရြာ၊ ေနာက္ၿပီးေတာ့ ျမစ္၀ကၽြန္းေပၚေတြကိုလည္း သြားလို႔ရတယ္။ အရင္တုန္းက မီးရထားကိုပဲ အားကိုးေနရတဲ့ဟာေတြက အခု ကုန္းလမ္းဆက္သြယ္ေရး မွာေတာ့ သိသိသာသာ တိုးတက္လာပါတယ္။”

“ဒီလို လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး တိုးတက္တာေတြရွိေပမဲ့လည္း အားရဖို႔မေကာင္းတဲ့ အေျခအေန ရွိတယ္ဆိုတာကိုလည္း အခုလို သံုးသပ္ျပပါတယ္။”
ဆရာတေယာက္အသံ။ ။ “ခေလးေတြ ႀကိဳးစားသေလာက္ အရာမထင္ဘူးလို႔ ေျပာရမယ္။ ကိုယ့္သားသမီးေတြ ကိုယ္ႏွိက္ကပဲ သူတုိ႔ႀကိဳးစားတယ္။ စာေမးပြဲနဲ႔ အမွတ္နဲ႔ဆိုရင္ေတာ့ သူတုိ႔က ထူးထူးခၽြန္ခၽြန္ ေအာင္ၾကတယ္။ ဒါေပမဲ့ သူတုိ႔ကို အသံုးခ်တဲ့ေနရာမွာက်ေတာ့ ဘာမွအစီအစဥ္မရွိဘူး။”

“ဒါကေတာ့ ေက်ာင္းသားမိဘတဦးလည္းျဖစ္တဲ့ က်မရဲ႕ ဆရာတဦးက ေျပာျပသြားတာပါ။ မိတ္ေဆြ အိမ္ရွင္မတဦးကလည္း ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ အခုေလာေလာဆယ္ ဆင္းရဲခ်မ္းသာ ကြာဟမႈဟာ တေန႔တျခား က်ယ္ျပန္႔လာတာကိုလည္း အခုလုိ ေျပာျပပါေသးတယ္။”

အိမ္ရွင္မတဦး။ ။ “အက်င့္စာရိတၱပိုင္းမွာေတာ့ ေတာ္ေတာ္ကို ယိုယြင္းေနၾကပါတယ္။ လူတန္းစားအေနနဲ႔ၾကည့္မယ္ဆိုရင္လည္း လူလတ္တန္းစားဆိုတာ မရွိေတာ့ပါဘူး။ လူေတြရဲ႕ ကိုယ္ပိုင္၀င္ေငြကလည္း အမ်ားႀကီး ၀င္တဲ့ ဘာနည္းနဲ႔၀င္မွန္းမသိ၀င္တဲ့ ကိုယ္ပိုင္၀င္ေငြရွိမယ္။ ပံုမွန္၀င္တဲ့သူ ၀င္ေငြကေတာ့ က်မတို႔မွာ တေန႔တေန႔ စား၀တ္ေနေရးအတြက္ကို ဖူလံုတဲ့အဆင့္ကိုေတာင္ မရွိတဲ့အေနအထားေတြ ရွိေနတဲ့အခါမွာ လူေတြဟာ ပံုမွန္၀င္ေငြနဲ႔ မလံုေလာက္တဲ့အတြက္ေၾကာင့္ တရားသျဖင့္၀င္ေငြအျပင္ မတရားသျဖင့္ ၀င္ေငြကိုရွာလာရတယ္။ အဲဒီေတာ့ ပိုၿပီးေတာ့ စာရိတၱေတြ ဆိုးရြားလာတယ္။ အေျပာအဆိုေတြကလည္း ပိုၿပီးေတာ့ ရဲတင္းလာတယ္။ ရွက္ရမယ့္အရာကိုရွက္ရမွန္း မသိေတာ့ဘူး။ ေၾကာက္ရမယ့္အရာကို ေၾကာက္ရမွန္းမသိေတာ့ဘူး။”

“ဒါကေတာ့ ႏိုင္ငံမွာ အဆိုးအေကာင္း ဒြန္တြဲေနတဲ့အေၾကာင္းကို အသိမိတ္ေဆြေတြက ေျပာျပသြားတာပါ။ တဆက္တည္းမွာပဲ ဆက္သြယ္ေရးနဲ႔ပတ္သက္လို႔ က်မေနေနတဲ့ ဟိုတယ္မွာ အင္တာနက္ ၀င္ေဆာင္မႈေပးတဲ့ wifi service ကလည္း အေတာ္ေလး ေကာင္းပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ဗြီအိုေအ ၀က္ဘ္ဆိုက္ကိုေတာ့ ၀င္လို႔မရပါဘူး။”

ဗြီအိုေအ သတင္းေထာက္ ေဒၚခင္စိုး၀င္း ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ကေန သတင္းေပးပို႔ခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။
http://www.voanews.com/burmese/news/