Monday, September 12, 2011

ကြၽန္ေတာ့္ထက္ ပုိၿပီးေတာ့ အေတြ႕အၾကံဳရွိတဲ့လူ မရွိေတာ့ဘူး


အိတ္ဖြင့္ ေပးစာ

အမွတ္(၁)လွ်ပ္စစ္ စြမ္းအား၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးေဇာ္မင္း ခင္ဗ်ား


၀န္ႀကီးမင္းဟာ ၂၀၀၅ ခုႏွစ္ခန္႔မွာ လက္ရွိ ဌာနရဲ႔ ၀န္ႀကီးအျဖစ္ စတင္တာ၀န္ထမ္းရြက္ခဲ့တယ္လို႔ မွတ္သားထားမိပါတယ္။ အကယ္လို႔မ်ား ထိုဌာနတြင္ လူႀကီးမင္း စတင္တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခဲ့တဲ့ ခုႏွစ္ကို အမွတ္မွားခဲ့ရင္လည္း ခြင့္လႊတ္ပါခင္ဗ်ား။


တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခ်ိန္ ၆ႏွစ္အၾကာမွာ လူႀကီးမင္းဟာ ” ျမန္မာႏုိင္ငံမွာေတာ့ ေရအားလွ်ပ္စစ္နဲ႔ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ လက္ရွိအခ်ိန္မွာ ကြၽန္ေတာ့္ထက္ ပုိၿပီးေတာ့ အေတြ႕အၾကံဳရွိတဲ့လူ မရွိေတာ့ဘူး” ဟု ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ ၁၀ ရက္ေန႔တြင္ ရွင္းလင္း ေျပာဆိုခဲ့သည္ဟု Weekly Eleven ဂ်ာနယ္တြင္ ဖတ္ရႈ မွတ္သားရပါသျဖင့္ လူႀကီးမင္း၏ အရည္အခ်င္းအား ေလးစားမိပါသည္။


လူႀကီးမင္းတို႔၏ ဌာနမွ က်င္းပေပးေသာ အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲသို႔ လူကိုယ္တိုင္ တက္ေရာက္ရန္ အေျခအေန မေပးပါေသာေၾကာင့္ ယခုလို အင္တာနက္ စာမ်က္ႏွာေပၚမွတဆင့္ အိပ္ဖြင့္ေပးစာျဖင့္ မရွင္းလင္းသည္မ်ားကို ေဆြးေႏြးေျဖၾကားေပးပါရန္ ပန္ၾကားရသည္ကိုလည္း နားလည္စြာျဖင့္ ေျဖၾကား ရွင္းလင္းေပးမည္ဟု ယံုၾကည္ပါသည္။


ျမစ္ဆံုဆည္ တည္ေဆာက္ျခင္းေၾကာင့္ ပတ္၀န္းက်င္ ထိခိုက္ပ်က္စီးမႈကို ေလ့လာရာမွာ ဆည္ေရေလွာင္ ဧရိယာအတြင္းမွာ မည္မၽွ ပ်က္စီးထိခိုက္ႏိုင္သလဲ ဆိုသည့္ အခ်က္ကိုသာ ေလ့လာခဲ့ျခင္းျဖစ္တယ္လို႔ အၾကမ္းျဖင့္ သိထားပါသည္။ ျမစ္ဆံုဆည္၏ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈဟာ ဧရာ၀တီျမစ္ တေလ်ာက္လံုးမွာ ျဖစ္ေပၚလာမွာ ျဖစ္တဲ့အတြက္ ဆိုးက်ဳိး ေကာင္းက်ဳိးမ်ားကို မည္သည့္ အဖြဲ႔အစည္းမွ မည္မၽွအခ်ိန္ေပးၿပီး ေလ့လာခဲ့ေၾကာင္း သိခ်င္ပါသည္။အနီးဆံုး ဥပမာတခုျဖင့္ ႏႈိင္းယွဥ္ရမယ္ဆိုရင္ျဖင့္ ျမန္မာ့ဆိုရွယ္လစ္ လမ္းစဥ္ပါတီေခတ္ေႏွာင္းပိုင္းတြင္ အာရွဖြ႔ံၿဖိဳးမႈဘဏ္၏ ေခ်းေငြျဖင့္ တည္ေဆာက္ရန္ ဆည္ေတာ္ႀကီး စီမံကိန္းအား ၁၀ ႏွစ္ခန္႔ အခ်ိန္ယူ ေလ့လာၿပီးမွ ပံုစံထုတ္ကာ တည္ေဆာက္ခဲ့ပါသည္။ ထိုစီမံကိန္း၏ အက်ဳိးေက်းဇူးေၾကာင့္ မႏ ၱေလး ၿမိဳ႔ ေျမာက္ဖက္ရွိ မတၱရာၿမိဳ႔နယ္တခုလံုး ေႏြရာသီတြင္ ဆည္ေရေသာက္ စပါးစိုက္ခင္းမ်ားျဖင့္ ယေန႔ထက္တိုင္ ဖြံ႔ၿဖိဳးစည္ပင္ေနသည္ကို ေတြ႔ႏိုင္ပါသည္။


ျမစ္ဆံုစီမံကိန္းေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာမည့္ အက်ဳိးဆက္မ်ားကို အခ်ိန္တိုေလ့လာမႈမ်ားျဖင့္သာ ဆံုးျဖတ္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းသည္ ဆႏၵေစာရာက်လြန္းသျဖင့္ မခန္႔မွန္းႏိုင္ေသာ ဆိုးက်ဳိးမ်ားကို ျမစ္တေၾကာရွိ ျပည္သူမ်ား ခံစားရမည္ကို စိုးရိမ္မိပါသည္္။


ျမစ္ဆံုဆည္မွ ဧရာ၀တီျမစ္အေပၚ ေပးေသာ အဓိက အေျပာင္းအလဲမွာ ႏွစ္ပတ္လည္ ျမစ္ေရစီးပမာဏ ပံုစံ (Annual River Flow Patterns) ျဖစ္ပါတယ္။ ထိုပမာဏ အေျပာင္းအလဲေၾကာင့္ ျမစ္တခု၏ မူလ သေဘာတရားျဖစ္ေသာ တိုက္စားျခင္းႏွင့္ ပို႔ခ်ျခင္း လုပ္ငန္းမ်ားကို တိုက္ရိုက္ အက်ဳိးသက္ေရာက္ေစပါသည္။လူတို႔၏ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲ ထိန္းခ်ဳပ္ထားမႈကို ခံရသည့္ ဧရာ၀တီသည္ ေဆာင္းနဲ႔ ေႏြရာသီမ်ားတြင္ ယခင္ႏွစ္မ်ားကဲ့သို႔ ျမစ္အတြင္း စီးဆင္းေနသည့္ ေရပမာဏ ေလ်ာ့နည္းသြားမွာ မဟုတ္ေတာ့ပါ။ ထိုသို႔ ေဆာင္းနဲ႔ေႏြတြင္ သဘာ၀အတိုင္း ေရေလ်ာ့နည္းစြာ စီးဆင္းမႈမ်ဳိး မရွိေတာ့သည့္အတြက္ မည္သည့္ ဆိုးက်ဳိး ေကာင္းက်ဳိးမ်ားကို ျမစ္ေၾကာတေလ်ာက္ ခံစားရမည္နည္းဆိုသည္ကို ပညာရွင္မ်ား၏ ျပည့္စံုစြာသံုးသပ္မႈကို သိခ်င္ပါသည္။


အၾကမ္းဖ်င္း ေကာင္းက်ဳိးတခုအေနႏွင့္ ျမစ္ဆံုဆည္ႀကီး စတင္အသက္၀င္ လည္ပတ္သည့္ ေႏြရာသီမွ စတင္ကာ ဗန္းေမာ္ၿမိဳ႔သို႔ သေဘၤာႀကီးမ်ား ဆိုက္ကပ္ႏိုင္ပါလိမ့္မည္။ ေဆာင္းေႏွာင္းပိုင္းမွာ ဧရာ၀တီျမစ္ေရ နည္းသြားသျဖင့္ ေရစူးတိမ္ကာ ေရေၾကာင္းကုန္စည္ပို႔ေဆာင္ေရး ခက္ခဲသြားျခင္းဆိုတဲ့ အၾကပ္အတည္းကို ျမစ္ဆံုဆည္မွ လႊတ္ခ်ေပးေနတဲ့ ေရပမာဏက ေျဖရွင္းေပးပါလိမ့္မည္။


ဆိုးက်ဳိးတခုကေတာ့ ဧရာ၀တီ ျမစ္ေရက်ခ်ိန္မွာ ေပၚလာေနက် သဲႏႈန္းေျမႏုကၽြန္းေတြဟာ ျမစ္ေရ မက်ျခင္းေၾကာင့္ ေပၚမလာႏိုင္ေတာ့ပါဘူး။ ဒီလို ေျမႏုကၽြန္းေတြ မထြန္းကားတဲ့အခါ ျမစ္ေၾကာ တေလွ်ာက္မွ ကိုင္းကၽြန္းမ်ားကို မွီခိုအသက္ေမြးၾကတဲ့ ႏိုင္ငံသားေတြ အခက္အခဲ ေတြ႔ၾကပါလိမ့္မည္။


ျမစ္ဆံု ေရအားလွ်ပ္စစ္ စက္ရံုမွ တာဘိုင္မ်ား ရပ္ဆိုင္းျခင္း၊ လည္ပတ္ျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ျမစ္ေရ အနိမ့္အျမင့္ ရုပ္တရက္ ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚလာသည့္အခါ ဆိုးက်ဳိးမ်ားကို ဧရာ၀တီျမစ္တေလ်ာက္က ျပည္သူတို႔သာ ခံစားရမွာျဖစ္ပါသည္။ ၂၀၀၄ ခုႏွစ္အတြင္းက မႏ ၱေလး ေဂါ၀ိန္ဆိပ္၏ တာေဘာင္အေပၚ ထိ ေရာက္လာေအာင္ တက္ခဲ့တဲ့ ဧရာ၀တီျမစ္ေရဟာ ျမစ္ဆံုဆည္ႀကီးက လႊတ္ခ်လိုက္တဲ့ ေရေတြ ေရာက္လာခ်ိန္နဲ႔သာ အနာဂါတ္မွာ တိုက္ဆိုင္ခဲ့ရင္ ဧရာ၀တီဟာ ေစ်းခ်ဳိအထိ ေရာက္လာပါလိမ့္မည္။


၀န္ႀကီးမင္းခင္ဗ်ား၊ ျမစ္ဆံုစီမံကိန္းအတြက္ တရုပ္ ကုမၸဏီမွ ပံုစံထုတ္ေရးဆြဲရာတြင္ အဓိကက်ေသာ ျမစ္ေရစီးဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္ (Hydrology data) မ်ားအား ကိန္းဂဏန္းမ်ား ပိုမိုထည့္သြင္းကာ မွားယြင္းစြာ တြက္ခ်က္ခဲ့ေၾကာင္း လူႀကီးမင္းတို႔၏ ေရအားလွ်ပ္စစ္ Design ဌာနခြဲ၊ အၿငိမ္းစား ဆည္ေျမာင္း ၀န္ထမ္းမ်ားျဖင့္ ဖြဲစည္းထားေသာ ျပည္တြင္း အႀကံေပး ကုမၸဏီတခုႏွင့္ လူႀကီးမင္းတို႔၏ ႏိုင္ငံျခား အတိုင္ပင္ခံ ဆြစ္ဇာလန္ႏိုင္ငံ အေျခစိုက္ Colenco AG. အဖြဲ႔တို႔မွ တညီတညြတ္ထဲ ေထာက္ျပထားခဲ့ေသာ္လည္း တရုပ္ ကုမၸဏီမွ ျပင္ဆင္ေျပာင္းလဲ တြက္ခ်က္မႈ မရွိခဲ့ေၾကာင္း သိရပါသည္။


ထိုသို႔ မွားယြင္းစြာ အေျခခံထားေသာ အခ်က္မ်ားကို မူတည္ၿပီး တပ္ဆင္သင့္သည့္ အရြယ္အစားထက္ ပိုမိုႀကီးမားေသာ ေရအားလွ်ပ္စစ္ တာဘိုင္မ်ားကို သံုးစြဲ တပ္ဆင္ရန္ ႀကံစည္ထားျခင္းမွာ စီမံကိန္း၏ ကုန္က်စရိတ္ကို ျမင့္တက္ေစရံုသာမက က်င့္၀တ္အရပါ ရိုးသားမႈ မရွိဟု ယံုၾကည္ပါသျဖင့္ ထိုကိစၥအား လူႀကီးမင္းမွ မည္သို႔ ကိုင္တြယ္ ဆံုးျဖတ္ထားေၾကာင္း သိလိုပါသည္။


ျမစ္ဆံုေရအားလွ်ပ္စစ္ စီမံကိန္းအား အႏွစ္ ၆၀ တိတိ ထိန္းခ်ဳပ္ စီမံခန္႔ခြဲခြင့္ကို တရုပ္ႏိုင္ငံပိုင္ ကုမၸဏီသို႔ အပ္ႏွင္းရန္ လူႀကီးမင္းတို႔မွ သေဘာတူ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ထားသည္္ဟု ေရအားလွ်ပ္စစ္ ဌာနမွ အရာရွိတခ်ဳိ႔ထံမွ သိရွိရပါသည္္။ ျမစ္ဆံုစီမံကိန္းဟာ စတင္လည္ပတ္ၿပီး ႏွစ္ေပါင္း ဘယ္ေလာက္ အၾကာမွာ ျမန္မာျပည္အစိုးရရဲ႔ စီမံခန္႔ခြဲမႈအတြင္း အျပည့္အ၀ ေရာက္လာပါမလဲဆိုတာ သိခ်င္ပါသည္္။


ဘရာဇီးႏိုင္ငံမွ ထုတ္လုပ္ေသာ အရည္အေသြးျမင့္ Siemens တာဘိုင္မ်ားကို တရုပ္ ကုမၸဏီမွ စီမံခန္႔ခြဲ တပ္ဆင္သြားေသာ ရဲရြာ ေရအားလွ်ပ္စစ္ ဓါတ္အားေပး စက္ရံုသည္ ဆည္အတြင္းမွာ ေရအျပည့္ရွိေနေသာ္လည္း တပ္ဆင္မႈ အရည္အေသြး နိမ့္က်ျခင္းေၾကာင့္ စက္စြမ္းအားျပည့္ မလည္ပတ္ႏိုင္ျဖစ္ကာ ဆည္ေရကို အလဟသ ေဖာက္ခ်ထားေနရတာ ၀န္ႀကီးမင္း သိရွိၿပီး ျဖစ္မယ္လို႔ ယံုၾကည္ပါသည္။


ထိုသို႔ နည္းပညာႏွင့္ က်င့္၀တ္အရ ယံုၾကည္စိတ္ခ်ရန္ ခက္ခဲေသာ တရုပ္ႏိုင္ငံမွ ကုမၸဏီအဖြဲ႔အစည္းမ်ားထံမွ ႏွစ္ေပါင္း ၆၀ အၾကာမွ ျပန္လည္ လက္ခံရရွိမည့္ အစားထိုးမရႏိုင္ေသာ ျပည္ေထာင္စု အရင္းအျမစ္ တခုကို မည္သည့္ အေၾကာင္းေၾကာင့္ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ ညီမွ်ေသာ အက်ဳိးအျမတ္ျဖင့္ ခြဲေ၀ရန္ပင္ မဆံုးျဖတ္ပဲ ထြက္လာမည့္ လွ်ပ္စစ္၏ ၁၀ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ အျမတ္၏ ၃၀ ရာခိုင္ႏႈန္းႏွင့္ အခြန္အေကာက္တို႔ျဖင့္သာ ၀န္ႀကီးမင္းမွ ျမန္မာျပည္ကိုယ္စား ေက်နပ္ခဲ့ရပါသလဲ သိခ်င္ပါသည္။


ျမန္မာျပည္၏ ေျမာက္ဖက္ဖ်ားမွေနကာ ဧရာ၀တီျမစ္ တေၾကာလံုးရွိ ျမန္မာျပည္သူျပည္သားတို႔၏ အသက္အိုးအိမ္ကို ၿခိမ္းေျခာက္ဖ်က္စီးပစ္ႏိုင္ေသာ စီမံကိန္းႀကီးတခုအား တိုင္းတပါးလက္သို႔ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ေပးအပ္လိုက္ေသာ လူႀကီးမင္းတို႔၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္သည္ လူႀကီးမင္းတို႔ ပါတီ၏ အင္တာနက္ စာမ်က္ႏွာတြင္ ေၾကြးေၾကာ္ထားဆဲ ျဖစ္ေသာ စီးပြားေရး ဦးတည္ခ်က္မ်ားမွ “ႏုိင္ငံေတာ္ စီးပြားေရးတစ္ရပ္လုံးကုိ ဖန္တီးႏုိင္မႈ စြမ္းအားသည္ ႏုိင္ငံေတာ္ႏွင့္ တုိင္းရင္းသား ျပည္သူတုိ႔၏ လက္၀ယ္တြင္ရွိေရး” ဟူေသာ အခ်က္ကို မည္သို႔ အေထာက္အကူ ျဖစ္ပါသလဲဆိုတာကိုလည္း သိခ်င္ပါသည္။


၀န္ႀကီးမင္း ခင္ဗ်ား၊ ျမစ္ဆံုစီမံကိန္းမွ ရရွိလာမည့္ အက်ဳိးေက်းဇူးအေပၚမွာ သူတ၀က္ ကိုယ္တ၀က္ ခြဲေ၀ ယူရမည္ဆိုလွ်င္ပင္ တရုပ္ျပည္သူ႔သမၼတႏိုင္ငံမွ ရင္းႏွီးမႈဟာ ပမာဏ မ်ားျပားေသာ ေငြေၾကးသာ ျဖစ္ၿပီး ရရွိမယ့္ အက်ဳိးအျမတ္ကေတာ့ ႀကီးမားေသာ စီမံကိန္းႀကီးအား တရုပ္ႏိုင္ငံသားေတြမွ အေကာင္အထည္ေဖာ္ခြင့္၊ စီမံခန္႔ခြဲမႈနဲ႔ နည္းပညာ အေတြ႔အႀကံဳမ်ား အပါအ၀င္ စီမံကိန္းၿပီးစီးပါက ရရွိလာမည့္ လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားမ်ား ျဖစ္ပါသည္။


ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ရင္းႏွီးျမဳတ္ႏွံမႈကေတာ့ ဧရာ၀တီျမစ္တေၾကာလံုးမွာ ေျပာင္းလဲသြားမယ့္ ခန္႔မွန္းရန္ ခက္ခဲေသာ အေျပာင္းအလဲမ်ား၏ ေကာင္းျခင္းဆိုးျခင္း အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈအားလံုးကို ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ခါးစည္းခံရမွာ ျဖစ္ပါသည္။ ရရွိလာမည့္ အက်ဳိးအျမတ္ကေတာ့ လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အား အနည္းငယ္နဲ႔ (ျမစ္ဆံုစီမံကိန္းမွ ျမန္မာျပည္အတြက္ ရလာမည့္ လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားခြဲတမ္းမွာ ရဲရြာ စီမံကိန္းမွ ထုတ္လုပ္ေပးေနေသာ ပမာဏခန္႔ ျဖစ္သည္) ျပည္သူႏွင့္ ဧရာ၀တီအတြက္ ဘယ္ေနရာမွာ ျပန္လည္သံုးစြဲေပးမည္ဟု မသိႏိုင္ေသာ အစိုးရဘတ္ဂ်က္ထဲကို ၀င္သြားမည့္ ႏိုင္ငံျခားေငြသန္း တခ်ဳိ႔ျဖစ္ပါတယ္။


၀န္ႀကီးမင္း ရွင္းလင္းခဲ့ေသာ အခ်က္မ်ားအရ ျမစ္ဆံု စီမံကိန္းအတြက္ ျမန္မာျပည္ဖက္မွ ေပးဆပ္ရေသာ အရာမ်ားႏွင့္ ျပန္လည္ရရွိမည့္ အက်ဳိးအျမတ္တို႔မွာ မထိုက္တန္ပါဟု ေလးနက္စြာ ယံုၾကည္ပါသည္။
ျမစ္ဆံုစီမံကိန္းသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ အက်ဳိးရွိပါသည္ဟု မယံုၾကည္ေသာ ႏိုင္ငံသား တဦး

၁၂ စက္တင္ဘာလ ၂၀၁၁

(ျမန္မာက်ဴ႕ပစ္ဖိုရမ္မွ...)

ဓမၼဒိဌာန္က်က်ေတြးၾကည့္္သင့္ၾကပါ၏။ေခတ္ႀကီးကအြန္လုိင္းေခတ္ ဆုိေတာ့ တေန႔ တစ္ေခါက္ႏွစ္ေခါက္ေလာက္ေတာ့ အီးေမးထဲအလွ်ံပယ္ဝင္လာတဲ့ သတင္းေတြ၊ ေဆာင္းပါးေတြ၊ ေဆြးေႏြးခ်က္ေတြ၊ ေၾကာ္ျငာေတြထဲက စိတ္ဝင္စားစရာေတြ ကုိဖတ္ျဖစ္ပါတယ္။ အခ်ိန္ရတဲ့အခါေတာ့လည္း စိတ္ဝင္စားတဲ့၊ ေတြးမိတဲ့ အေၾကာင္းအရာေလးေပၚမွာ စာေကာက္ေရးျဖစ္၊ ေဆြး ေႏြးျဖစ္ပါတယ္။ အခုလည္း အမ်ားဒကာေျပာေနၾကလုိ႔ ရခုိင္ျပည္တြင္းကလူမ်ိဳးေရးကိစၥ သိမိ ၾကားမိ ေတြးမိ တာေလး ေရးလုိက္ရပါတယ္။
ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ လူမ်ိဳးစုမ်ားအေရး စဥ္းစားၾကတဲ့အခါမွာရခုိင္ျပည္တြင္းက ဘဂၤါလီလုိ႔ ရခုိင္မ်ားကဆုိတဲ့ (ရုိဟင္ ဂ်ာ) ဆုိသူေတြရဲ႕ အေရးကလည္း ျခြင္းခ်န္ထားလုိ႔မရဘူးဆုိတာ ၁၉၉၀-၉၁ ခုႏွစ္ေလာက္က မာနယ္ ပေလာ မွာ ရခုိင္ ေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးျဖစ္တဲ့ ဗဟုိတရားရုံးေရွ႕ေနႀကီး ခုိင္ေစာထြန္းနဲ႔ လူမ်ိဳးစုအေရး စကားစပ္မိေျပာဆုိ ေဆြးေႏြးမိၾကတုန္းကတည္းက ျမင္မိခဲ့ပါတယ္။ တခ်ိန္တုံးကေတာ့ (ရုိဟင္ဂ်ာ)ဆုိတာေကာ သူတုိ႔ရဲ႕ဒုကၡသုကၡ ေကာ၊ ျမန္မာျပည္သူ အမ်ားစုက မသိၾက၊ (အထူးသျဖင့္ ဦးေနဝင္းရဲ႕အေမွာင္ခ်ေခတ္ မ်ိဳးဆက္လူငယ္မ်ား က ပုိ၍မသိၾက) မၾကားဖူးၾကပါဘူး၊ သိၾကသူအနည္းအက်ဥ္းတုိ႔ကလည္း၊ သာမန္အားျဖင့္ေတာ့ ဒါ ရခုိင္ျပည္ တြင္းကိစၥ၊ ရခုိင္ေတြသာ အသိဆုံး၊ ရခုိင္အမ်ိဳးသားေတြကဘဲေျဖရွင္းရမဲ့ကိစၥဆုိၿပီး ဖာသိဖာသာေနၾကပါတယ္။ အခုေတာ့ သူတုိ႔ကိစၥဟာ ႏိုင္ငံတကာမီဒီယာေတြ၊ ႏိုင္ငံတကာအစုိးရေတြ၊ ႏိုင္ငံတကာ လူ႔အခြင့္အေရး အဖြဲ႔ ေတြ၊ အဲန္ဂ်ီအုိေတြ၊ အျပင္ ကုလသမဂ အထိပါသိလာၾကပါတယ္။ မသိတာေတြ မသိသလုိေပ်ာက္ ကြယ္မ သြားဘဲ၊ သိလာတာကုိက သတိမူသင့္ အေလးထားသင့္ တဲ့အခ်က္လုိ႔ဆုိရမွာပါ။
တဖက္မွာေတာ့ သူတုိ႔ေတြရဲ႕ ဒုကၡသုကၡကုိ စာနာသူေတြ ႏိုင္ငံတကာ အသုိင္းအဝုိင္း မွာေကာ ျမန္မာလူမ်ိဳး ထဲမွာပါပုိ ပုိလာတာ ေတြ႔ျမင္ေနရပါတယ္။ ရခုိင္အမ်ိဳးသားေတြေတာင္မွ (ရုိဟင္ဂ်ာ)တုိ႔ရဲ႕ ဒုကၡ သုကၡကုိ အမ်ားနည္းတူ စာနာမွဳရွိ ၾကပါတယ္လုိ႔ေျပာရင္ လြန္ရာက်မယ္မထင္ပါဘူး။ တဖန္ ဒီ(ရုိဟင္ဂ်ာ)ေတြဟာ ရခုိင္ေတြနဲ႔ တေျမထဲေန၊ တေရထဲေသာက္၊ ရခုိင္ျပည္တုိးတက္ေရး၊ ရခုိင္ျပည္အေရးကုိအတူတကြေဆာင္ရြက္ ၾကရမယ္လုိ႔ သေဘာပုိက္ထားတဲ့ ရခုိင္ေခါင္းေဆာင္မ်ားလည္းအမ်ားအျပားရွိၾကပါတယ္။ ရခိုင္ေတာ္လွန္ေရး ေခါင္းေဆာင္ႀကီး ခုိင္မုိးလင္းရဲ႕တပ္ထဲမွာ (ရုိဟင္ဂ်ာ)ဆုိသူမ်ားပါဝင္ခဲ့တာရွိတယ္လုိ႔ဆုိတယ္၊ ဥကၠဌ ခုိင္မုိးလင္း က်ဆုံးမွဳနဲ႔အတူ သူတုိ႔ေတြလည္း ရခုိင္ျပည္အတြက္ အသက္ေပးခဲ့တာေတြရွိတယ္၊ ဦးေက်ာ္လွက အဲမ္အယ္လ္ အုိ ဆုိၿပီးေျပာင္းမဖြဲ႔ခင္၊ ေအအယ္အုိ (Arakan Liberation Organization)ကုိဖြဲ႔တယ္။ အဲဒီမွာ ရခုိင္ ဗုဒၼြဘာသာေတြ နဲ႔ေပါင္းဖြဲ႔ ခဲ့တာလုိ႔ဆုိတယ္။
စစ္အစုိးရကုိျဖဳတ္ခ်ၿပီးဒီမုိကေရစီ ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး၊ ရခုိင္ျပည္အေရး ကိစၥေဆာင္ရြက္ေရးေတြမွာ ရခုိင္ျပည္ အ တြင္းက အင္အားစုမ်ားျဖင့္ စုစည္းေဖၚေဆာင္ရမယ္လုိ႔ ယူဆထားပုံရတဲ့ NUPA အဖြဲ႔က (ရုိဟင္ဂ်ာ)အဖြဲ႔မ်ားႏွင့္ မဟာမိတ္ဖြဲ႔ထား တာရွိသလုိ၊ (ရုိဟင္ဂ်ာ)ဆုိတဲ့ နာမယ္က တက႑ထား၊ သူတုိ႔ဟာ ႏွစ္ေပါင္းရာနဲ႔ခ်ီၿပီး ရခုိင္ ျပည္အတြင္းမွာ အတူေနလာၾကတဲ့ သူေတြျဖစ္တယ္။ လူမ်ိဳးမတူ၊ ဘာသာမတူတာက အေၾကာင္းမဟုတ္ ၿငိမ္း ၿငိမ္းခ်မ္းခ်မ္းရွိဖုိ႔က အဓိကလုိ႔ အယူအဆရွိသူ တသီးပုဂလ မ်ားကလည္ အတူေနၾကဖုိ႔ဝန္မေလးၾကပါဘူးတဲ့။
ကဲ.. ဒါဆုိရင္ ျပႆနာက ဘာတဲ့လဲ။ ေလ့လာၾကည့္ရတာကေတာ့
ဒုတိယ ကမၻာစစ္တုန္းက အဂၤလိပ္နဲ႔ဂ်ပန္စစ္ပြဲရဲ႕ ဘက္ႏွစ္ဘက္ရပ္တည္မွဳအေပၚက ျဖစ္ပြားခဲ့ရတဲ့ လူမ်ိဳးေရး ပဋိပကၡ ကုိအေျချပဳၿပီး၊ လူမ်ိဳးမတူ၊ ကုိးကြယ္တဲ့ဘာသာမတူတဲ့ လူမ်ိဳးႏွစ္မ်ိဳးအၾကား အဖုအထစ္ေတြက၊ ေသး လုိက္၊ ႀကီးလုိက္နဲ႔သံသယေတြႀကီးထြားၿပီး ေပ်ာက္ကင္းေအာင္မကုႏိုင္တဲ့ ေရာဂါဆုိးလုိျဖစ္လာေနတာဘဲျဖစ္ တယ္ ။
ေျပာရရင္ ဒုတိယ ကမၻာစစ္မွာ အဂၤလိပ္ဘက္ကုိ (ရုိဟင္ဂ်ာ)ဆုိသူေတြက ရပ္တည္တယ္။ ဂ်ပန္ေတြကုိ ရခုိင္ မ်ားကကူတယ္။ ဒါနဲ႕လူမ်ိဳးေရးအဓိကရုန္းျဖစ္ခဲ့တယ္ လုိ႔ဆုိတယ္။ တခါ လြတ္လပ္ေရးရခါနီးေေတာ့၊ ( ရုိဟင္ ဂ်ာ)ဆုိသူ အစြန္းေရာက္ထဲက တခ်ိဳ႕က မူဂ်ာဟစ္ဆုိၿပီး လက္နက္ကုိင္ေတာ္လွန္တယ္။ အဲဒီတုန္းက အိႏၵိယ ထဲကေန ပါကစၥတန္ႏိုင္ငံဆုိၿပီး ခြဲထြက္ဖုိ႔ႀကိဳးစားတဲ့အခါ မြတ္စလင္အမ်ားစုရွိတဲ့ ရခုိင္ျပည္နဲ႔ နယ္စပ္ျဖစ္ေနတဲ့ အေရွ႕ ဘဂၤလားနယ္ကုိ ပါကစၥထဲထည့္ဖုိ႔ စီစဥ္ေနတဲ့အခ်ိန္ျဖစ္တယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံမွတခ်ိဳ႕လူမ်ိဳးစုေခါင္းေဆာင္ မ်ားကလည္း သီးျခားလြတ္လပ္ေရးယူဖုိ႔ ေျပာဆုိေနၾကတဲ့အခ်ိန္ျဖစ္တယ္။ မူဂ်ာဟစ္ေခါင္းေဆာင္တခ်ိဳ႕ က လည္း အဲ ဒါကုိအားက်ၿပီး မြတ္စလင္ျပည္ထူေထာင္ဖုိ႔ လုပ္ခဲ့ပုံရတယ္လုိ႔ဆုိတယ္။ အဲဒါ ဒုတိယကမၻာစစ္ အ တြင္းက ျဖစ္ခဲ့တဲ့ လူမ်ိဳးေရးပဋိပကၡအရွိန္ မကုန္ေသးလုိ႔ အစြန္းေရာက္တဲ့လူတစုရဲ႕ အစီအမံျဖစ္တယ္လုိ႔ဆုိ တယ္။ ဘယ္လုိဘဲ ျဖစ္ျဖစ္ ဒါက ႀကီးမားတဲ့ အဖုအထစ္ျဖစ္ေစခဲ့တယ္။
လြတ္လပ္ေရးရၿပီးတဲ့အခါ ဦးႏုေခတ္မွာေတာ့ ဗုိလ္မွဴးခ်ဳပ္ေအာင္ႀကီးက မူဂ်ာဟစ္ လက္နက္ကုိင္ကိစၥ သြား ေရာက္ ညွိႏွိဳင္းေျဖရွင္းခဲ့တယ္။ ဒီမွာ သူတုိ႔က သူတုိ႔ကို ဘဂၤါလီေခၚတာ ကုိမႀကိဳက္ေၾကာင္း၊ ဘဂၤါလီ မဟုတ္ ေၾကာင္း (ရုိဟင္ဂ်ာ)လုိ႔သာ ေခၚဖုိ႔တင္ျပတယ္လုိ႔ဆုိတယ္။ ဒီတင္ျပခ်က္အရ သူတုိ႔ကုိဦးႏု အစုိးရက ရုိဟင္ဂ်ာ တုိင္းရင္းသားဆုိၿပီး တရားဝင္သတ္မွတ္ေပးလုိက္ပုံရပါတယ္။ ဦးႏုအစုိးရ အေနနဲ႔ လက္နက္ကုိင္ ေတာ္လွန္မွဳ ကိစၥ ရပ္တစ္ခုကုိ ေျဖရွင္းလုိက္ႏုိင္ေပမဲ့၊ လူမ်ိဳးေရး၊ ဘာသာေရး အစြန္းေရာက္တဲ့ ရခုိင္အမ်ိဳးသား တခ်ိဳ႕က ေတာ့ သေဘာမေတြ႔ႏိုင္မွာအမွန္ပါ။
၁၉၆၁ ခုႏွစ္ကုန္ေလာက္မွာ ရခုိင္ျပည္နယ္ေတာင္းတဲ့ကိစၥေပၚလာေတာ့ တခ်ိဳ႕ရခုိင္အမ်ိဳးသားေတြက ခြဲထြက္ ခြင့္ကုိပါအေျခခံဥပေဒမွာထည့္ေပးဖုိ႔ေတာင္းဆုိၾကတယ္။ ဒီအေျခအေနမွာ ဘူးသီးေတာင္၊ ေမာင္းေတာေဒသ က ေဒသခံေတြ(အထူးသျဖင့္ ရုိဟင္ဂ်ာေတြ) ႏွင့္ သံတြဲခရုိင္ ေဒသခံမ်ားက ရခုိင္ျပည္ နယ္ထဲကုိ သူတုိ႔ေဒသ ေတြမထည့္ဘဲ၊ ျပည္မႏွင့္တြဲဘက္ထားေပးဖုိ႔ ေတာင္းဆုိခဲ့ၾကတယ္။ ဒါကလည္း (ရုိဟင္ဂ်ာ) နဲ႔ ရခုိင္တုိ႔အၾကား ရွိေနတဲ့ အဖုအထစ္အတြက္ ေျမၾသဇာထည့္ ေရေလာင္းေပးသလုိျဖစ္ခဲ့ပုံရတယ္။ ျပည္နယ္မ်ားမဖြဲ႔စည္းႏိုင္ ေသးခင္မွာဘဲ ဦးေနဝင္း အာဏာသိမ္းလုိက္ပါတယ္။
ဦးေနဝင္း အာဏာသိမ္းၿပီးသည့္ေနာက္ပုိင္းမွာ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ဦးနဳႏွင့္ ဗုိလ္မွဴးခ်ဳပ္ေဟာင္း ဦးေအာင္ႀကီးတုိ႔ (ရုိဟင္ ဂ်ာကုိ အသိအမွတ္ျပဳေရးေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့ၾကသူမ်ား) ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းခံေနရစဥ္၊ ၁၉၆၅ ခုႏွစ္ေလာက္က စ ၿပီး ရုိဟင္ဂ်ာ ဆုိတာကုိ အသိအမွတ္ျပဳထားျခင္းမွ ဦးေနဝင္းက ရုတ္သိမ္းလုိက္ပါတယ္။ ဦးႏုေခတ္မွာ ရခုိင္ အမ်ိဳးသားမ်ား ျပည္နယ္ေတာင္းစဥ္က ခြဲထြက္ခြင့္ကိုပါေတာင္တာကုိ ဦးေနဝင္းက သတိျပဳၿပီး၊ ရခုိင္အမ်ိဳးသား မ်ားကုိ ႏွစ္သိမ့္ဖုိ႔လား၊ ဒါမွမဟုတ္ ရခုိင္ေခါင္းေဆာင္တခ်ိဳ႕သုိ႔မဟုတ္ ေဒါက္တာေအးေက်ာ္လုိ ပညာရွင္က ဦးေနဝင္းကို ခ်ဥ္းကပ္ေတာင္းဆုိလုိ႔လားေတာ့မသိပါ၊ (ရုိဟင္ဂ်ာ) ကုိတုိင္းရင္းသား အျဖစ္က ရုတ္သိမ္းလုိက္ပါ တယ္။ ဦးေနဝင္းက ရခုိင္အမ်ိဳးသားေရးဝါဒီမ်ားေက်နပ္ေအာင္၊ ဘူးသီးေတာင္၊ ေမာင္းေတာၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္၊ သံတြဲေဒသမ်ားပါဝင္ေသာ ရခုိင္ျပည္နယ္ကုိလည္းဖြဲ႔စည္းေပးလုိက္ပါတယ္၊ ရခုိင္အမ်ိဳးသားမ်ားအေနႏွင့္ ျပည္ နယ္ေတာ့ ရလုိက္ပါတယ္၊ ဒါေပမဲ့ ဦးေနဝင္းသေဘာက် အုပ္ခ်ဳပ္တာပါ။
ဦးေနဝင္းေခတ္ ၂၆ ႏွစ္လုံးလုံး တုိင္းျပည္အတြင္း ခ်မွတ္ေဆာင္ရြက္သမွ်ေသာ ေပၚလစီမ်ားဟာ ဘာတခုမွ မွန္မွန္ကန္ကန္မရွိခဲ့၊ ေအာင္ျမင္မွဳမရွိခဲ့ပါ။ ပညာေရးေပၚလစီ၊ စီးပြားေရးေပၚလစီ၊ ေငြေၾကးဆုိင္ရာေပၚလစီ၊ ဘာသာေရးဆုိင္ရာေပၚလစီ၊ ဘာမွမမွန္ခဲ့ဘူး။ ဒီလုိဘဲ လူမ်ိဳးစုေရးရာေတြမွာ ကုိင္တြယ္ပုံကလည္းမမွန္ပါဘူး။
ရခုိင္ျပည္ကိစၥမွာလည္း အဖုအထစ္မ်ားနဲ႔ အက္ေၾကာင္းထင္ေနတဲ့ ရခုိင္အမ်ိဳးသားေရး အစြန္းေရာက္သူမ်ားနဲ႔ (ရုိဟင္ဂ်ာ)ဆုိသူအစြန္းေရာက္တုိ႔အၾကား က်ားကြက္ေရြ႕ေနပါတယ္။ ရုိဟင္ဂ်ာဆန္႔က်င္သူ မ်ားေက်နပ္ ေအာင္ ရုိဟင္ဂ်ာဆုိသူမ်ားကုိ ေမာင္းထုတ္ျပလုိက္၊ ျပန္ေခၚလုိက္နဲ႔ ကုလသမဂ ဒုကၡသည္မ်ား ျပန္လည္ေနရာ ခ်ထားေရး အစီအစဥ္က လာတဲ့ႏိုင္ငံျခားေငြမ်ားကုိ အထက္လည္းအထက္အလုိက္၊ ေအာက္ကလည္း ေအာက္ အလုိက္ ဗိုက္မဆန္႔၊ အိတ္မဆန္႔ ေလာက္ေအာင္ထည့္ၾကတယ္လုိ႔ ခန္႔မွန္းေျပာဆုိခဲ့ၾကပါတယ္။ ထရန္စ္ပဲရင့္စီ တုိ႔ အေကာင္တီဘီလီတီတုိ႔ ဘယ္တုန္းကမွ မရွိခဲ့တာဘဲ၊ ႏိုင္ငံျခားေငြက သူတုိ႔ဘဲ ကုိင္ခြင့္ရွိတာဘဲ။ ဒီၾကားထဲ ေငြယူလူသြင္းဆုိတာလည္းရွိပါတယ္လုိ႔ဆုိတယ္။ ဒါကုိ ရခုိင္အမ်ိဳးသားမ်ားေအာင့္သက္သက္နဲ႔ခံေနရသလုိ၊ (ရုိဟင္ဂ်ာ) ဆုိသူမ်ား ချမာလည္း ဇေကာထဲ ေလာက္စလုံး ထည့္လိမ့္သလုိ အလူးအလဲခံေနရပါတယ္။
ဦးေနဝင္းေခတ္မွာ (ရုိဟင္ဂ်ာ) ဆုိတာကုိ ရုပ္သိမ္းလုိက္ေတာ့ (ရုိဟင္ဂ်ာ) လက္နက္ကုိင္ေတြ ထပ္ေပၚ လာပါတယ္။ ဒီေတာ့ (ရုိဟင္ဂ်ာ) လက္နက္ကုိင္မ်ားနဲ႔ ရခုိင္အမ်ိဳးသား လက္နက္ကုိင္မ်ားအၾကား ထပ္မံေပၚ လာတဲ့ နယ္ေျမကိစၥ၊ လက္နက္ကိစၥ စတဲ့ပဋိပကၡ ကေလးေတြကလည္း၊ ဆုိခဲ့တဲ့ အဖုအထစ္မ်ားကုိ အစုိင္အခဲ ျဖစ္ ေစလာပါတယ္။
ေျပာရရင္ေတာ့ ရခုိင္အမ်ိဳးသားမ်ားက (ရုိဟင္ဂ်ာ) ဆုိတာဟာ ဘဂၤါလီေတြ ပါလုိ႔ တြင္တြင္ေျပာေနပါတယ္။ သူတုိ႔ေျပာတာ သဘာဝက်တယ္လုိ႔ဆုိလုိ႔ရပါတယ္။ ဘာေၾကာင့္လည္းဆုိေတာ့ (ရုိဟင္ဂ်ာ)ဆုိသူေတြ ေျပာတဲ့ စကားက ဘဂၤါလီႏြယ္တဲ့စကား(ဒုိင္ယာလက္စကား)၊ ေနထုိင္တဲ့အရပ္က ဘဂၤလာေဒရွ္႕ နယ္နိမိတ္နဲ႔ နယ္စပ္ ျဖစ္ေနတဲ့ ရခုိင္ျပည္အေနာက္ဘက္ျခမ္းမွာ။ ဘဂၤလာေဒရွ္႕ ဆုိတာက စစ္တေကာင္း ေတာင္တန္းပါဝင္တဲ့ တခ်ိန္ကအေရွ႕ဘေဂၤါလ္ျပည္ပါ။ အေနာက္ဘေဂၤါလ္ျပည္က လက္ရွိအိႏၵိယႏိုင္ငံထဲမွာပါ။ အေရွ႕ ဘေဂၤါလ္ ေကာ အေနာက္ဘေဂၤါလ္ေကာ အဓိကအားျဖင့္ ဘဂၤါလီလူမ်ိဳးအမ်ားစုေနထုိင္ၾကတာပါ။ စကားအား ျဖင့္က ေတာ့ ဒုိင္ယာလက္ခြဲေတြအမ်ားႀကီးပါ။ ဘာသာကေတာ့ အေရွ႕ဘေဂၤါလ္(ဘဂၤလာေဒရွ္)က ဘဂၤါလီ မြတ္စလင္ မ်ားတယ္၊ ဘဂၤါလီဗုဒၼြဘာသာ၊ ဘဂၤါလီဟိႏၵဴ နဲ႕ ဘဂၤါလီ ခရစ္ယာန္ေတြလည္းရွိပါတယ္။ အေနာက္ ဘေဂၤါလ္ ျပည္နယ္မွာေတာ့ ဟိႏၵဴနဲ႔ ဗုဒၼြဘာသာဘဂၤါလီက ပုိမ်ားပါတယ္။ သမုိင္းေၾကာင္းအရ စစ္တေကာင္းေတာင္ တန္းေဒသအပါအဝင္ ဘေဂၤါလ္ ၁၂ ၿမိဳ႕ကုိ ရခုိင္ဘုရင္မ်ား နဲ႔ ဘဂၤလားဘုရင္မ်ား ဘတျပန္က်ားတျပန္ မင္းလုပ္ အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ႔ၾကတာ အထင္အရွားရွိပါတယ္။ ရခုိင္ေတြက ဗမာျပည္ကုိလာ ေရာက္အုပ္ခ်ဳပ္တဲ့ အႀကိမ္ေရ ရွားေပမဲ့ စစ္တေကာင္းျပည္ကုိ သြားအုပ္ခ်ဳပ္တဲ့ အႀကိမ္ေရကမ်ားပုံရပါတယ္။ ရခုိင္ဘုရင္မ်ားဟာ မြတ္စလင္ဘြဲ႕အမည္ ခံယူအုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့တာေတြလည္း ရခုိင္သမုိင္းမွာရွိပါခဲ့ပါတယ္။ သမုိင္း ေၾကာင္းအရကလည္း ဆက္စပ္မွဳရွိေနတယ္။ နယ္စပ္လည္းျဖစ္ေနတယ္ဆုိရင္ လူမ်ိဳးတစ္မ်ိဳးဟာ ဟုိဘက္ဒီ ဘက္ႏွစ္ႏိုင္ငံ ခြရွိေနတတ္တာကေတာ့ သဘာဝ ေတာ့က်ပါတယ္။
ခ်င္းလူမ်ိဳးေတြ နယ္ေျမဆက္စပ္ေနတဲ့ အိႏၵိယႏိုင္ငံတြင္းမွာေကာ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းမွာပါသက္ဆုိင္ရာႏိုင္ငံ၏ တုိင္းရင္းသားေတြအျဖစ္ ရွိေနတယ္ဆုိရင္၊ ကခ်င္လူမ်ိဳးေတြ၊ ဝလူမ်ိဳးေတြ တရုပ္ျပည္ထဲမွာေကာ ျမန္မာႏိုင္ငံထဲ မွာပါ သက္ဆုိင္ရာႏိုင္ငံ၏ တုိင္းရင္းသားေတြအျဖစ္ရွိေနတယ္ဆုိရင္၊ ဘဂၤါလီဆုိတာ ရခုိင္ျပည္နယ္ထဲမွာေကာ ဘဂၤလာေဒရွ္႕ထဲမွာေကာ သက္ဆုိင္ရာႏိုင္ငံ၏ တုိင္းရင္းသားေတြျဖစ္တယ္ဆုိတာကုိ ျငင္းရင္ေကာ လက္ေတြ႔ က် မလား၊ သဘာဝက်မလားဆုိတာ စဥ္းစားဘြယ္ရာျဖစ္ပါတယ္။
လူမ်ိဳးတမ်ိဳးဟာ သူတုိ႔လူမ်ိဳးအားလုံးသေဘာတူၿပီး လူမ်ိဳးအမည္ကို ေျပာင္းလဲသုံးစြဲေခၚေဝၚမယ္ဆုိရင္ သူတုိ႔ အခြင့္အေရးဘဲ၊ ေခၚေဝၚခြင့္ရွိမယ္ထင္ပါတယ္။
သူတုိ႔က တဖက္က ဘဂၤါလီမ်ားနဲ႔ ေျပာစကား ဒုိင္ယာလက္ မတူတဲ့အတြက္ ဟုိဘက္က လူမ်ားနဲ႔ သီးျခားျဖစ္ ခ်င္ လုိ႔ သူတုိ႔ကိုယ္ သူတုိ႔ (ရုိဟင္ဂ်ာ) လုိ႔ေျပာင္းလဲ ေခၚေစလုိတဲ့သေဘာျဖစ္မယ္လုိ႔ယူဆရပါတယ္။ သူတုိ႔က ပုိအသိဆုံးျဖစ္မွာပါ။ ေနာက္တခုက ဘဂၤါလီလုိ႔သတ္မွတ္လုိက္ရင္ သူတုိ႔ကုိ ႏိုင္ငံျခားသားတံဆိပ္ကပ္ ၿပီးတြန္းပုိ႔မွာ စုိးရိမ္ပုံရပါတယ္။ လြန္ခဲ့တဲ့ ႏွစ္ႏွစ္ေလာက္က (ရုိဟင္ဂ်ာ) ဆုိသူပညာတတ္လူငယ္ တစ္ေယာက္ နဲ႔စကားေျပာၾကည့္တုံးက၊ ..ခင္ဗ်ားတုိ႔က ရခုိင္အမ်ိဳးသားေတြနဲ႔နီးနီးစပ္စပ္ ရင္းရင္းႏွီးႏွီး ေနဖုိ႔လုိတာေပါ့…လုိ႔ က်ေနာ္ေျပာေတာ့၊… ဒီလူငယ္ျပန္ေျပာတာက …က်ေနာ္တုိ႔က ေနခ်င္ပါတယ္..ေနတယ္… သူတုိ႔က က်ေနာ္တုိ႔ ကုိ တခါတည္းအမ်ိဳးပါျပဳတ္ေအာင္ ဘဂၤါလီကုလား၊ ႏိုင္ငံျခားသားဆုိၿပီး ေမာင္းထုတ္ေနတယ္ေလ…ဗမာကုိေခၚ တယ္၊ ဗမာစစ္တပ္ကုိေခၚတယ္၊ က်ေနာ္တုိ႔ကုိ ေမာင္းထုတ္တယ္။ က်ေနာ္တုိ႔က ဒုကၡေတာ့ေရာက္တယ္ေလ… ဒါေပမဲ့ မျပဳတ္ဘူး.. သူတုိ႔က ဒုကၡမေရာက္ဘူး… တျဖည္းျဖည္းကုန္လာၿပီ..တဲ့။ အင္း…စဥ္းစားစရာေတာ့ ေကာင္းသား။
၉၂ ခုႏွစ္ေလာက္ကထင္ပါတယ္၊ ခ်င္းမုိင္မွာ လူအခြင့္အေရးသင္တန္းတစ္ခုမွာ ဆရာဦးတင့္ေဇာ္က ဘာသာျပန္လုပ္ေပးေနတုန္း သူနဲ႔ ရုိဟင္ဂ်ာ ကိစၥေမးျမန္ၾကည့္ျဖစ္တယ္။ ဦးတင့္ေဇာ္ ရွင္းျပတာက ရခုိင္ျပည္မွာ ေရွး အစဥ္အဆက္ကတည္းက မြတ္စလင္ေတြ အတူတကြ ေနထုိင္လာခဲ့တယ္ဆုိတာ ျငင္းဘြယ္မရွိပါဘူး။ ဒါေပမဲ့ ရုိဟင္ဂ်ာဆုိတာ မရွိခဲ့ဘူး။ ေရွးက ရုိဟင္ဂ်ာဆုိတာမရွိဘူး၊ လူဦးေရကလည္း ရွိသင့္တယ္ထင္တာထက္ မ်ားေနတယ္လုိ႔ဆုိတယ္။ တခ်ိဳ႕ကေတာ့ ၁၉၇၈ ခုႏွစ္ နဂါးမင္းစစ္ဆင္ေရးတုန္းက ထြက္သြားတာထက္ ျပန္လက္ခံလုိက္ရတာက ပုိမ်ားတယ္လုိ႔ဆုိတယ္။ ကုိယ့္ဆီကမဟုတ္ရင္ ျငင္းခြင့္ရွိတာဘဲ (မ်ားမ်ားလက္ခံေလ ကုလသမဂ ဒုကၡသည္ ျပန္လက္ခံေရး အစီအစဥ္အရေပးတဲ့ေဒၚလာ ေငြပုိရေလေလ ေၾကာင့္မ်ားလားမသိပါ။)
(ရုိဟင္ဂ်ာ) ရွိျခင္း၊ မရွိျခင္း လက္ခံျခင္း၊ မခံျခင္း အျငင္းပြားကိစၥကုိ က်ေနာ္အေနနဲ႔ ေထာက္ခံျခင္း၊ ကန္႔ကြက္ ျခင္း မလုပ္ခဲ့ပါ။ အခုလည္းလုပ္မည္မဟုတ္ပါ။ ဘာ့ေၾကာင့္ လဲဆုိေတာ့ ေရွ႕ေနႀကီး ခုိင္ေစာထြန္း ရဲ႕စကား အသြားအလာ ကုိသတိျပဳမိၿပီးသကာလ ဒီလူမ်ိဳးစုႏွစ္စု(ရခုိင္ႏွင့္ရုိဟင္ဂ်ာဆုိသူတုိ႔) တခ်ိန္ခ်ိန္မွာ နားလည္မွဳရ ေျပလည္သြားခဲ့ၾကရင္ ၾကားထဲကက်ေနာ္မ်ားတုိ႔ ငေပါႀကီး ျဖစ္က်န္ခဲ့မွာစုိးတာေၾကာင့္၊ ၿပီးေတာ့ ေရွ႕မ်က္ႏွာ ေနာက္ထားၿပီးက်ေနာ္ ေထာက္ခံမိ(သုိ႔မဟုတ္)မေထာက္ခံမိတာ မွားပါတယ္လုိ႔ စိတ္တြင္းကေသာ္ လည္း ေကာင္း၊ အျပင္ပန္းအားျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း ေတာင္းပန္ရမဲ့အလုပ္မ်ိဳးမလုပ္ျခင္တာေၾကာင့္လုိ႔ပါ။ ဒါ့အျပင္ ေကာင္းေသာအႀကံျပဳျခင္းအားျဖင့္ အားလုံးႏွင့္ ထာဝရမိတ္ေဆြ ညီေနာင္မ်ားအျဖစ္သာေနလုိ၍ျဖစ္ပါတယ္။
ဒါေၾကာင့္ ဒီလုိအႀကံျပဳလုိက္ရပါတယ္။ အထက္တြင္ ဆုိခဲ့သည့္ အဖုအထစ္ေတြေရာဂါႀကီး ေပ်ာက္ကင္းဖုိ႔ ဆုိ ရင္ လက္ရွိသြားေနတဲ့နည္းလမ္းက ႏိုင္ငံေရးအသျပာဆရာဝန္ကုိ အားထားကုေနသလုိျဖစ္ေနတယ္။ ေပ်ာက္ ေတာ့ေပ်ာက္မယ္။ ေရာဂါေရာ လူနာေရာ တပါတည္းပါ။ ဒါေၾကာင့္ ရခုိင္ျပည္ညီေနာင္အေနျဖင့္ ညီအစ္ကုိ ေမာင္ႏွစ္မမ်ား အခ်င္းခ်င္းအတြင္း ကိန္းေအာင္းေနတဲ့ လူမ်ိဳးေရး၊ ဘာသာေရး အစြဲအလမ္းေတြ၊ အာဃာတ ေတြ၊ သံသယေတြ၊ စုိးရိမ္စိတ္ေတြကုိေဘးဖယ္ထုတ္ၿပီး အရင္းအျမစ္ကုိ ဓမၼဒိဌာန္က်က် စဥ္းစားအေျဖရွာပါမွ ရခုိင္ျပည္သူတရပ္လုံး ၿငိမ္းခ်မ္းသာယာေရး၊ တုိးတက္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားကုိ အားသြန္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ၾကမည္ သာ ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ဆက္လက္၍ ဒီကိစၥကုိစိတ္ဝင္စား ေဆြးေႏြးေနသူမ်ားအေနျဖင့္လည္း၊ ရခုိင္ျပည္သူ ညီအစ္ကုိ ေမာင္ႏွစ္မမ်ား စုစည္းညီညြတ္လွ်က္၊ တုိးတက္ဖြံ႔ၿဖိဳးေသာေဒသသူ ေဒသသားမ်ားအျဖစ္ေရာက္ၾကရေလ ေအာင္ အျပဳသေဘာျဖင့္ အေလးအနက္ထား စဥ္းစားေဆြးေႏြးေပး သင့္ပါေၾကာင္းတုိက္တြန္းလုိက္ရပါ တယ္။


ဝင္းေမာင္ (ဟဲဟုိးသား)
၁၁ ရက္၊ စက္တင္ဘာလ၊ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္။

၁၂.၉.၂၀၁၁ ရက္ေန႕ရဲရင့္ငယ္ဒိုင္ယာရီ


http://www.mediafire.com/file/bpdea3ib7dgfrxf/12%20Sep2011%20Yeyintnge%27s%20diary.doc

http://www.mediafire.com/file/1qcmecbf214efpv/12%20Sep2011%20Yeyintnge%27s%20diary.pdfhttp://www.ziddu.com/download/16366971/12Sep2011Yeyintngesdiary.doc.html

http://www.ziddu.com/download/16366972/12Sep2011Yeyintngesdiary.pdf.html

12 Sep2011 Yeyintnge's Diary

BHG Chat Room is Available Now!!!!!!!!!!!ျမန္မာ႔ဟက္ကင္းေလာက တိုးတက္ေစရန္အတြက္ သင္၏ Hacking Skill အား မွ်ေ၀ရန္ႏွင္႔ တိုးတက္လာေစရန္ ရည္ရြယ္ျပီး BHG Chat Room အား ဖြင္႔လွစ္ေပးလိုက္ပါသည္။ chat room အတြင္း၀င္ေရာက္ရန္ Register ၁ ၾကိမ္လုပ္ရန္လုိအပ္ပါသည္။ Register လုပ္ရန္အတြက္ မိမိတို႔ တခါမွ မသုံးဖူးသည္႔ Password ကို အသုံးျပဳပါရန္ တိုက္တြန္းအပ္ပါသည္။

Chat Room Link, Powered By Blab! lite

http://bhg.nazuka.net/login.php

We all are Anonymous.
We all are shadow..
We all are everyone..
Anyone can be one us......

Black, White or Gray...whatever u are,
if you hacked under by BHG name... you are one of us.
Our BHG site is place to show off your deface and leak the information you hack... We will give you full credit..

You can send your Defaced Page to blinkhackergroup@gmail.com
By;
Your Nick,
Your Defaced Link and
Your Defaced Page Screen Shoot.
To consider our group,
We don't need your personal information,
We don't need application form....
We respect your privacy .....
You may stop this individual,
But you can't stop us all... after all, we're all alike.

သီးေလးသီး ျပန္တာကို ဒီလိုျမင္တယ္။


Sunday, 11 September 2011

ထြန္းေအာင္ေက်ာ္


သီးေလးသီး ျပန္လာေတာ့မယ္လို ့ The Voice ဂ်ာနယ္မွာေဖၚျပထားတယ္။ ဒီဂ်ာနယ္က ဘယ္လိုဂ်ာနယ္လဲ။
ဒီဂ်ာနယ္က ၾကံ့ဖြတ္အစိုးရနဲ ့ အလုိက်သတင္းေလးေတြကိုပဲ ေဖၚျပေနၾကဂ်ာနယ္ျဖစ္တယ္။ ဒီေတာ့
သီးေလးသီးၿပည္ေတာ္ၿပန္တာကိုတခမ္းတနားနဲ႔ၾကိဳဆိုခဲ့တာကိုဘယ္သူကခြင့္ၿပဳတာလဲစဥ္းစားၾကည့္ဘို႔လိုတယ္။
အစိုးရခြင့္မၿပဳဘဲသတင္းဂ်ာနယ္ေတြကထုတ္ၿပန္လို႔မရဘူး၊ ၿပည္သူေတြသိေအာင္သတင္းဂ်ာတယ္ေတြမွာ၊ေနာက္ၿပီးအစိုးရပိုင္သတင္းစာေတြမွာသတင္းအၿဖစ္ေဝေဝဆာဆာေတြ႔ရလိမ့္မယ္စိတ္သာခ်။ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ပံုကိုပံုၾကီးနဲ႔ေဖၚၿပလို႔ Messenger ဂ်ာနယ္ဒါဏ္ထိၿပီးၿပီ၊ ဒါၿဖင့္ရင္ဘာေၾကာင့္သီးေလးသီးၿပည္ေတာ္ၿပန္တာကိုသတင္းေဖၚၿပခြင့္ၿပဳခဲ့တာလဲ? ရွင္းရွင္းေၿပာရရင္ အႏၱရာယ္မရွိပါဘူးၿပန္လာႏိုင္ပါတယ္ဆိုတာကိုတရားဝင္သတင္းမထုတ္ၿပန္ဘဲနဲ႔သြယ္ဝိုက္တဲ့ နည္း ကိုသံုးေနတာဘဲ၊ ေနာက္ၿပီးဒီသတင္းကိစၥကအစိုးရကိုအားေပးတာေလ၊ အစိုးရသေဘာထားၾကီးပါတယ္ဆိုတာကိုေၾကၿငာခ်င္တာဘဲၿဖစ္တယ္။ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သတင္းကေတာ့အတိုက္အခံကိုအားေပးတာဒါေၾကာင့္တတ္ႏိုင္ရင္
ေဗ်ာင္ပိတ္တယ္အဓိကရည္ရြယ္ခ်က္ကတရားဝင္အာမခံခ်က္မေပးတဲ့အတြက္ဝင္လာတဲ့
သူေတြကိုဖမ္းခ်င္ရင္ ဖမ္းလို႔ရတယ္၊ တရားဝင္ထုတ္ၿပန္အာမခံမထားတဲ့အတြက္ၿဖစ္တယ္။ ဒီၾကားထဲၿပည္ေတာ္ၿပန္ေတြထဲကလူသိမ်ားတဲ့သူေတြကိုရွစ္ေလးလံုးတံုးကၿပည္ေတာ္ၿပန္ ေတြကိုေၾကၿငာသလိုသတင္းစာေတြထဲမွာစာလံုးမဲၾကီးေတြသံုးၿပီးေဖၚၿပအံုးမွာေၿပးၾကည့္
စရာမလိုဘဲၿမင္ေရာင္ေနမိတယ္။ အစိုးရရဲ့ေစတနာကိုနားလည္လို႔ၿပန္လာပါတယ္၊ ဆိုတာေတြၾကားရအုန္းမယ္။ ဖမ္းတဲ့လူေတြကိုလဲဆက္ဖမ္းေနအံုးမယ္၊ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေတြကိုလဲလြွတ္ေပးအံုးမွာမဟုတ္ဘူး။
လူတိုင္းနီးပါးကိုယ့္တိုင္းၿပည္ၿပန္ခ်င္ၾကပါတယ္၊ ဒါေပမဲ့အသံုးခ်ခံမၿဖစ္ဘို႔နဲ႔ေထာင္ထဲေရာက္မသြားမိဘို႔လိုတယ္၊ ကိုယ့္ဘဝကိုေရြးၾကတာဘဲေလစဥ္းစားေပါ့။ ေတာ္လွန္ေရးရဲေဘာ္ေတြနဲ ့အတူဆက္လက္တိုက္ပြဲ၀င္တဲ့ ကိုၾကယ္သီး၊ကိုပန္းသိီးနဲ ့မင္းသမီးေလး ျမစပယ္ငံုတို ့ကို အထူးဂုဏ္ျပဳပါတယ္။

http://komoethee.blogspot.com/2011/09/blog-post_8754.html

ကမၻာ႔စီးပြားေရး ကံၾကမၼာ တရုတ္ဘဏ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး လက္ထဲမွာ


Sunday, 11 September 2011 12:21 ႏိုင္ငံတကာ ထင္ရွားေက်ာ္ၾကားပုဂၢိဳလ္မ်ားတရုတ္ဘဏ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး 'ဂ်ဳိေရွာက္ခြ်န္း' မွာ လက္ရွိ ကမၻာ႔စီးပြားေရး တည္ၿငိမ္မွႈ ရဖို႔အတြက္ တစ္ေန႔ထက္တစ္ေန႔ အေရးႀကီးဆံုး ပုဂၢိဳလ္ျဖစ္လာသည္။ တရုတ္စီးပြားေရး အင္အားႀကီးလာမွႈနဲ႔အတူ ဂ်ဳိေရွာက္ခြ်န္း ရဲ႕ ထင္ရွားေက်ာ္ၾကားမွႈကလည္း အေမရိကန္ ဗဟိုဘဏ္ ဥကၠဌထက္ပင္ ပိုလာသည္။

မႏွစ္က ဂ်ဳိေရွာက္ခြ်န္း က အေမရိကန္ေဒၚလာ ေနရာ အစားထိုးႏိုင္မယ္႔ ႏိုင္ငံတကာ ေငြေၾကးသစ္တစ္ခု စတင္ဖို႔ အဆိုျပဳလိုက္တဲ႔အတြက္ ေစ်းကြက္ေတြမွာ ပြက္ေလာညံသြားၿပီး၊ လူသိပိုမ်ားလာခဲ႔သည္။ ဒီႏွစ္မွာလည္း သူက ဂလိုဘယ္စီးပြားေရးကို အေမရိကန္က ဩဇာေပးေမာင္းႏွင္ေနတဲ႔ေခတ္၊ ကုန္သြားၿပီလို႔ ေျပာရင္း ၀ါရွင္တန္ အစိုးရကို ထပ္ဖိအားေပးလာသည္။

တရုတ္က ဂ်ပန္ကို ျဖတ္တက္ၿပီး၊ ကမၻာ႔ဒုတိယ စီးပြားေရး အင္အားႀကီးေနရာကို ရယူလာႏိုင္တာနဲ႔အမွ် ဂ်ဳိေရွာက္ခြ်န္း ရဲ႕ ေျပာဆိုခ်က္တုိင္းကို ယခု ေစ်းကြက္ေတြက အာရံုစုိက္လာရသည္။ ဒီလို ဒုတိယ စီးပြားေရး အင္အားႀကီးအျဖစ္ သမိုင္း၀င္မွတ္တိုင္စိုက္ႏိုင္ဖို႔ ကာလရွည္ ခ်ီတက္ခဲ႔ရသည္။ သို႔ေသာ္ အေနာက္က စက္မွႈေခတ္ အပါအ၀င္ ႏွစ္ႏွစ္ရာေက်ာ္ ခ်ီတက္ခဲ႔ရမွႈကို တရုတ္က ဆယ္စုႏွစ္ ေလးခုေက်ာ္ႏွင္႔ ေလွ်ာက္လွမ္း လာႏိုင္ခဲ႔သည္။

တစ္ဆက္ထဲမွာ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုရဲ႕ စီးပြားေရး နံပါတ္တစ္ေနရာ ရယူဖို႔ တရုတ္ ဘယ္ေလာက္ အခ်ိန္ယူမလဲဆိုတာ ဂ်ဳိေရွာက္ခြ်န္း ရဲ႕ လွႈပ္ရွားမွႈေတြကိုၾကည့္ၿပီး ေစ်းကြက္ ေစာင္႔ၾကည့္သူေတြက အကဲခတ္ေနၾကသည္။

ဂ်ဳိ က ယြမ္ေငြတန္ဖိုးကို ေလွ်ာ႔ခ်မယ္႔အစား၊ တန္ဖိုးထိန္းထားခ်င္သူ ျဖစ္သည္။ လက္ရွိ တရုတ္ ပိုင္ဆိုင္ထားတဲ႔ ႏို္င္ငံတကာ အရန္ေငြ ေဒၚလာ ၂.၆၅ ထရီလီယံ အေပၚ ဖင္ထိုင္ၿပီး အလုပ္လုပ္ေနသူ ျဖစ္သည္။

၀င္႔ထန္း

Source: The Financial Times
http://www.maukkha.org

ေနာ္ေဝးႏုိင္ငံေရာက္ ၿမန္မာႏုိင္ငံသားတဦး၏ ၿမဴနီစပါယ္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ အေတြ ့အႀကဳံ

ပထမဦးဆုံးအေနၿဖင့္ ေနာ္ေဝးႏုိင္ငံ၏ေ႐ြးေကာက္ပြဲ စံနစ္ကုိ တင္ၿပပါမည္။
စတုိတင္ေဂး (stortinget) ဟုေနာ္ေဝးဘာသာၿဖင့္ေခၚဆုိသည္ ့ ၿပည္သူ ့လႊတ္ေတာ္ကုိ မဲဆႏၵနယ္အသီးသီးမွ အခ်ဳိးက် ေ႐ြးေကာက္တင္ေၿမာက္လုိက္ေသာကုိယ္စားလွယ္ ၁၄၆ဦးႏွင့္ဖြဲ ့စည္းပါသည္။
ၿပည္သူ ့လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ တစ္ဦး၏သက္တမ္းသည္ ၄ ႏွစ္ၿဖစ္ၿပီး တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနဆဲ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္တစ္ဦးအား မည္သည္ ့အေႀကာင္းႏွင့္မွ ကုိယ္စားလွယ္ အၿဖစ္မွပ်က္ၿပယ္ေႀကာင္းေႀကၿငာခြင့္မ႐ွိေပ။
ၿပည္သူ ့လႊတ္ေတာ္သည္ ဥပေဒၿပဳခြင့္ အာဏာကုိပါ ရ႐ွိသည္။
ေနာ္ေဝးႏုိင္ငံသည္ပါတီစုံဒီမုိကေရစီ စံနစ္ကုိ က်င့္သုံးသည္။ႏုိင္ငံေတာ္၏အာဏာကုိ ပါတီ အဖြဲ ့အစည္းတစ္ခုတည္းက ရ႐ွိခဲ ့ဘူးၿခင္းမ႐ွိေပ။
ထုိ ့ေႀကာင့္ပါတီမ်ားစုေပါင္း၍ အနည္းစု ကက္ဘိနက္ (သုိ ့မဟုတ္ )ညြန့္ေပါင္းအစုိး၇ကုိ ဖြဲ့စည္းႀကရသည္။
ေနာ္ေဝးႏုိင္ငံသည္ၿပည္သူ ့လႊတ္ေတာ္ေရြးေကာက္ပြဲႏွင့္ၿမဴနီစပါယ္ေရြးေကာက္ပြဲ ဟူ၍ေ႐ြးေကာက္ပြဲ ၂မ်ဳိးက်င္းပသည္။
ေ႐ြးေကာက္ခံရေသာကုိယ္စားလွယ္မ်ား၏သက္တမ္းသည္ ၄ႏွစ္ၿဖစ္သည္။ေ႐ြးးေကာက္ပြဲ၂ခု ကုိ ၂ႏွစ္ၿခား၍က်င္းပသည္။`
ဥပမာအားၿဖင့္ယခုကၽြန္ေတာ္တုိ ့မဲေပးခဲ ့သည္ ့ၿမဴနီစပါယ္ေ႐ြးေကာက္ပြဲကုိ ၂၀၁၅ တြင္ ထပ္မံက်င္းပမည္ၿဖစ္ၿပီး
၊ၿပည္သူ ့လႊတ္ေတာ္ေ႐ြးေကာက္ပြဲမွာ ၂၀၁၃ တြင္ တစ္ႀကိမ္ ၊၂၀၁၇ တြင္ တစ္ႀကိမ္ က်ေရာက္ေလိမ္ ့မည္ၿဖစ္သည္။
စႀကာဝဠာတခုလုံးတြင္႐ွိေသာ ေနာ္ေဝးႏုိင္ငံသားတုိင္းမဲေပးခြင့္႐ွိသည္။( အဓိပါယ္မွာ အာကာသယာဥ္မႈးမ်ား၊ေနာင္ တစ္ခ်ိန္ ကမာၻေၿမကဲ့သုိ ့ေသာေနရာသစ္တစ္တြင္ ေရာက္႐ွိေနႏုိင္ေသာ ေနာ္ေဝးႏုိင္ငံသားမ်ားကုိ ညႊန္းဆုိဟန္႐ွိပါသည္။ (စကားခ်ပ္)
ေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပသည့္ႏွစ္အတြင္း အသက္ ၁၈ႏွစ္ၿပည့္မည့္သူမ်ားမွစ၍မဲေပးခြင္ ့႐ွိသည္။
ၿပည္သူ ့လႊတ္ေတာ္ေ႐ြးေကာက္ပြဲတြင္ ေနာ္ေဝးႏုိင္ငံသားမ်ားႏွင့္ ေနာ္ေဝးႏုိင္ငံသားအၿဖစ္ တရားဝင္ခံသူထားေတာ အၿခားႏုိင္ႈံသားမ်ားသာမဲေပးခြင္ ့႐ွိသည္။
ၿမဴနီစပါယ္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲမ်ားတြင္ေနာ္ေဝးႏုိင္ငံအတြင္း ၃ႏွစ္ထက္မနည္း အဆက္မၿပတ္ေနထုိင္ သည့္ ႏုိင္ငံၿခားသားမ်ားလည္းမဲေပးခြင္ ့႐ွိသည္။
(ယခင္က ၅ႏွစ္မွမဲေပးခြင့္႐ွိသည္ဟုထင္ပါသည္။စာေရးသူ)
၁၉၁၃ ခုႏွစ္မွစ၍ အမ်ဳိးသမီးမ်ားမဲေပးခြင့္ရခဲ့သည္။
ေ႐ြးေကာက္ပြဲ ၂ခု စလုံးတြင္ ေနာ္ေဝးဘုရင္ ႀကီးကုိ ႏုိင္ငံသား အၿဖစ္ထည့္သြင္းမစဥ္းစားေသာေႀကာင့္ မဲေပးခြင့္မ႐ွိေပ။
မိဖုရာႀကီးနွင့္အိမ္ေ႐ွ ့မင္းသားကုိ ဥပေဒအရတားၿမစ္ထားၿခင္းမ႐ွိေသာ္လည္းမဲေပးေလ့မ႐ွိႀကေပ။
(ဘာေႀကာင္ ့ဆုိသည္ကုိ ဘရိန္းစေတာင္းမင္းလုပ္ႀကည့္သင္ ့ႀကပါသည္။စာေ၇းသူ)

မဲေပးပုိင္ခြင့္

အဓိကအားၿဖင့္၂မ်ဳိးခြဲၿခားထားသည္။
ႀကဳိတင္မဲ ႏွင့္ မဲ႐ုံမဲ ၿဖစ္ပါသည္။
အကယ္၍ မဲေပးပုိင္ခြင့္႐ွိသူတစ္ဦးသည္ နာမက်န္းၿဖစ္ေနလ်င္ၿဖစ္ေစ
ခရီးသြားစရာ႐ွိလ်င္ၿဖစ္ေစ
၎ ၏ သန္းေခါင္စာရင္း႐ွိရာ ၿမဳိ ့နယ္မွေဝးရာသုိ ့ေရာက္ေနလ်င္ၿဖစ္ေစ
၎း၏ကုိယ္ပုိင္ဆနၵအရၿဖစ္ေစ
ႀကဳိတင္မဲ႐ုံမ်ားတြင္၎
ေနာ္ေဝးႏုိင္ငံဆုိင္ရာသံ႐ုံးမ်ားတြင္၎
အင္တာနက္မွ၎
ႀကဳိတင္ဆႏၵမဲေပးႏုိင္သည္။
ႀကဳိတင္ဆႏၵမဲကုိ တရားဝင္သတ္မွတ္ထားသည့္မဲေပးရက္သုိ ့ေရာက္မည္ ့ တစ္ရက္အလုိထိေပးႏုိင္ပါသည္။
မဲ႐ုံမဲကုိ
ေႀကၿငာထားၿပီးၿဖစ္ေသာ တနဂၤေႏြ ႏွင့္တနလၤာ ၂ရက္တြင္ မိမိ သန္းေခါင္စာရင္း႐ွိရာ ၿမဳိ ့နယ္မွ သတ္မွတ္ေပးထားသည့္
မဲ႐ုံတြင္ထည့္ရသည္။
တနဂၤေႏြ ေန ့တြင္ မဲ႐ုံကုိ ညေန ၂ နာရီမွ ည၆ နာရီအထိ၎၊
တနလၤာေန ့တြင္ နဲနက္ ၉နာရီမွည၉နာရီအထိ ၎ မဲေပးႏုိင္သည္။
မဲေပးရန္အတြက္ မဲဆႏၵ႐ွင္၏ထင္႐ွားေသာဓါတ္ပုံပါဝင္သည့္ဘဏ္ကဒ္ ၊ ကားလုိင္စင္ ၊ပတ္စပုိ ့(လူတုိင္းလက္ထဲတြင္ ပတ္စပုိ့႐ွိသည္။
ႏုိင္ငံအားလုံးနီးပါးသုိ ့ ေနာ္ေဝးပတ္စပုိ ့ကုိင္ေဆာင္ထားသူတစ္ဦးအေနၿဖင့္ ႀကဳိတင္ ဗီဇာမလုိဘဲ ဆုိက္ေရာက္ဗီဇာၿဖင့္ ဝင္ေရာက္ႏုိင္ပါသည္။ စာေရးသူ)
ေ႐ြးေကာက္ပြဲမတုိင္မီ၁လ အလုိခန္ ့တြင္ မိမိ သန္းေခါင္စာရင္း ႐ွိ၇ာၿမဳိ ့နယ္မွလက္႐ွိေနထုိင္ရာလီပ္စာသုိ ့မဲေပးခြင့္ကဒ္ၿပားကုိပုိ ့ေပးပါသည္။
ေနာ္ေဝးႏုိင္ငံ၏လူေနမႈပုံစံႏွင္
့လူမႈဖူလုံေရးစံနစ္အေႀကာင္းကုိ သီးၿခားတင္ၿပပါအုံးမည္ ။အလြန္မဂၤလာ႐ွိပါသည္။စာေရးသူ)

(ဆက္လက္ေဖၚၿပပါမည္။)

MTH

အေမရိကန္ကိုယ္စားလွယ္ႏွင့္ေတြ႕ဆုံသည့္ လူ့အခြင့္အေရးအဖြဲ့၀င္ကုိ ေမးျမန္းခ်က္Published on September 12, 2011 by ​ေအး​နိုင္

ျမန္မာနိုင္ငံကုိေရာက္ေနတဲ့ အေမရိကန္အထူးကိုယ္စားလွယ္ ဒဲရက္ခ္ မစ္ခ်ဲလ္ (Derek Mitchell) နဲ့အဖြဲ့ဟာ ရန္ကုန္ၿမို့မွာ လူ့အခြင့္အေရးကာကြယ္ျမွင့္တင္သူမ်ားကြန္ရက္က ဦးေမာင္ေမာင္ေလး၊ တရားရုံးခ်ုပ္ေရွ့ေန ဦးေအာင္သိန္း၊ အဆိုေတာ္ေဇယ်ာေသာ္၊ ၈၈ မ်ုိးဆက္ေက်ာင္းသား ကိုျမတ္သူတို့ကုိ ဒီေန့ ေတြ႕ဆုံပါတယ္။

အေမရိကန္အထူးကိုယ္စားလွယ္ ဒဲရက္ခ္ မစ္ခ်ဲလ္

ဒီလိုေတြ႕ဆုံရာမွာ ဒဲရက္ခ္ မစ္ခ်ဲလ္က ျမန္မာျပည္တြင္း လက္ရွိ လူ့အခြင့္အေရး အေျခအေန၊ ၂၀၀၈ ဖြဲ့စည္းပုံအေျခခံဥပေဒအေပၚ အျမင္ေတြကုိ ေမးျမန္းပါတယ္။

ေတြ႕ဆုံမႈနဲ့ပတ္သက္လို့ လူ့အခြင့္အေရး ကာကြယ္ျမွင့္တင္သူမ်ားကြန္ရက္ ေျပာခြြင့္ရသူ ဦးေမာင္ေမာင္ေလးကို ေမးျမန္းထားပါတယ္။

ကိုေမာင္ေမာင္ေလးကို အဓိက လူ့အခြင့္အေရး ကိစၥနဲ့ပတ္သက္ၿပီး ဘာေတြမ်ား ေမးျမန္းသြားပါလဲ။

“ျမန္မာျပည္က လူ့အခြင့္အေရးအေျခအေနေတြနဲ့ ပတ္သက္ၿပီး သူသိခ်င္ တယ္လုိ့ ေျပာတယ္။ အဲ့ေတာ့ အခုလက္ရွိ ျမန္မာျပည္မွာ ျဖစ္ေနတဲ့ လူ့အခြင့္အေရး ခ်ုိးေဖာက္မႈေတြျဖစ္တဲ့ လယ္ယာေျမသိမ္းခံရမႈေတြ၊ တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူေတြအတြက္ ဥေပဒအရ ကာကြယ္ေပးမႈ မရွိတာေတြ၊ ကေလးစစ္သား စုေဆာင္းေနမႈကိစၥေတြ၊ မိမိရဲ့လြတ္လပ္စြာ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုခြင့္၊ ယံုၾကည္ခ်က္ေၾကာင့္ အက်ဉ္းက်ခံေနရတဲ့သူေတြ ခုထိ ျပန္မလြတ္ေသးတာေတြ၊ တုိင္းရင္းသားေတြနဲ့ ျပည္တြင္းစစ္ ျဖစ္ပြားေနတာေတြ ေျပာတယ္။

“အေျခခံဥပေဒသည္ပင္ လူ့အခြင့္အေရးေတြအေပၚ အေျခခံေပၚေပါက္လာတာ မဟုတ္ဘူး။ အစုိးရသစ္ လက္ထက္မွာလည္း ဒီဥပေဒေတြကုိ ျပင္ဆင္ဖုိ့ အလားအလာ မရွိေသးဘူး ဆိုတာလည္း ေတြ႕ရတယ္၊ ဒါေတြ ေျပာျပခဲ့တယ္။”

ဒီလ ၈ ရက္ေန့က ဖြဲ့စည္းလုိက္တဲ့ အမ်ုိးသားလူ့အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္နဲ့ ပတ္သက္လုိ့ သူစိတ္၀င္စားမႈရွိလား၊ ဒါနဲ့ပတ္သက္ၿပီး ဘာေတြေျပာၾကားပါေသးလဲ။

“လူ့အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္ေပၚလာတာကို သူ့အေနနဲ့ ႀကိုဆိုပါတယ္။ ေရွ့ဆက္ၿပီး ဒီေကာ္မရွင္က ဘာေတြျပုလုပ္ေပးနုိင္မလဲဆိုတာကိုလည္း ေစာင့္ၾကည့္သြားရမွာ ျဖစ္တယ္လုိ့ ေျပာပါတယ္ဗ်။”

ကုိေမာင္ေမာင္ေလးတုိ့ လူ့အခြင့္အေရးလႈပ္ရွားမႈကြန္ရက္ကုိယ္တုိင္ ျမန္မာျပည္ထဲမွာ လြတ္လြတ္လပ္လပ္ လႈပ္ရွားမႈ ရရွိရဲ့လား။ ဒါနဲ့ပတ္သက္ၿပီး တင္ျပခဲ့ေသးလား။

“သူကိုယ္တုိင္ စိတ္၀င္တစားေမးျမန္းတယ္ဗ်။ ဒါေလာက္ က်ပ္တည္းေနတဲ့ ၾကားထဲက လူ့အခြင့္အေရးလႈပ္ရွားမႈေတြ ျပုလုပ္နုိင္တာ သူအံ့ဩမိတယ္တဲ့။ က်ေနာ္တုိ့ ကလည္း လုပ္ေဆာင္ခ်က္ေတြကုိ သူ့ကိုရွင္းျပခဲ့ပါတယ္။ အက်ပ္အတည္းၾကားကပဲ လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္ရတဲ့အေၾကာင္း၊ ဘယ္ေနရာသြားသြား ေစာင့္ၾကည့္ခံရမႈေတြရွိတယ္၊ ေနာက္ကလုိက္လာတာတို့ ဓာတ္ပံုခုိးရိုက္တာ ခံရတဲ့အေၾကာင္းေတြေရာေပါ့ဗ်ာ။”

ဦးသိန္းစိန္သမၼတ အစိုးရ လက္ထက္မွာ လူ့အခြင့္အေရး အေျခအေနေတြကေရာ ဘယ္လိုမ်ုိး တင္ျပလိုက္လဲ။

“ဟိုဘက္အစိုးရလက္ထက္နဲ့ ဒီဘက္အစိုးရလက္ထက္မွာေတာ့ လူ့အခြင့္အေရး အေျခအေနေတြနဲ့ ပတ္သက္လို့ သီးသီးျခားျခား ေကာင္းမြန္လာတာကေတာ့ မရွိေသးဘူး အရင္အတုိင္းပဲ ရွိေနတယ္ဆိုတဲ့အေၾကာင္း က်ေနာ္ေျပာျပပါတယ္။”

သူက ဘာအၾကံဉာဏ္ေတြ ေပးသလဲ။ ဘယ္လိုမ်ုိး ကူညီမႈေတြ ကမ္းလွမ္းသလဲ။

“အၾကံဉာဏ္ေပးမႈ၊ ကူညီမႈဆိုတာေတာ့ မရွိပါဘူး။ သူကိုယ္တိုင္က လာရတဲ့ အေနအထားက မူ၀ါဒေရးနဲ့ ညိွနိႈင္းေရး ကိုယ္စားလွယ္၊ သူ့ခရီးစဉ္က ပထမအႀကိမ္ ျဖစ္တယ္။ အဲဒီေတာ့ သူေျပာခဲ့ဆိုခဲ့တာေတြ ရွိပါတယ္ေပါ့။ ဗမာျပည္နဲ့ပတ္သက္လို့ လူ့အခြင့္အေရး၊ ဒီမုိကေရစီအေရး၊ ဖြံ့ၿဖိုးတိုးတက္ေရး၊ တိုင္းရင္းသားကိစၥေတြအေပၚမွာ အေျဖရွာရမယ္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အပါအ၀င္ေပါ့။ ဒါေတြနဲ့အညီ ေဆာင္ရြက္နိုင္တဲ့ အေနအထားမ်ုိး၊ ေကာင္းမြန္တဲ့ အေျခအေနတရပ္ေရာက္လာတဲ့ အခါမွာ၊ လံုး၀အဓိပၸာယ္ျပည့္၀တဲ့ ေဆြးေနြးပြဲတခု ျဖစ္လာမွ စီးပြားေရးပိတ္ဆုိ့ဒဏ္ခတ္မႈလို ကိစၥမ်ုိးေတြ၊ သူတို့ဘက္က မူ၀ါဒ ေျပာင္းလဲမယ့္ပံုစံမ်ုိးကို သူေျပာျပတယ္လို့ ေျပာပါတယ္။”

ဒီခရီးစဉ္နဲ့ ပတ္သက္လို့ ကိုေမာင္ေမာင္ေလး ဘယ္လိုျမင္လဲ။

“က်ေနာ္တို့ ျမင္တာက ဒီလိုထိေတြ႕ဆက္ဆံမႈက ေကာင္းပါတယ္ဗ်။ သူတို့ ထိေတြ႕ဆက္ဆံမႈဘက္ကေနၿပီးေတာ့ တဘက္ကလည္း လူ့အခြင့္အေရး ခ်ုိးေဖာက္မႈေတြ၊ ျပည္တြင္းမွာ မမွ်မတျဖစ္ေနတဲ့ ဥပေဒေတြ ျပုျပင္နိုင္ေအာင္ သူတို့ဘက္ကလည္း တစံုတရာ ဖိအားေပးနိုင္တဲ့ အေျခအေနတရပ္ကို ေရာက္လာနိုင္တဲ့ အခြင့္အေရး တရပ္ေလာက္ေတာ့ က်ေနာ္တို့ ေမွ်ာ္လင့္ထားပါတယ္။

အေရးတႀကီး ဘာေတြေျပာခ်င္တာ ရွိေသးလဲ။

“က်ေနာ္က ေျပာျပပါတယ္။ အစိုးရကေရာ၊ လူထုေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ကေရာ၊ တျခား နိုင္ငံေရးအင္အားစုေတြကေရာ လက္ရွိ ျဖစ္ေနတဲ့ တူတာေတြ တြဲလုပ္၊ မတူတာေတြ ခ်န္ထား ဆိုတာမ်ုိးေပါ့ဗ်ာ။ အဲဒီကိစၥက အင္မတန္ အေရးႀကီးပါတယ္လို့။ က်ေနာ္တို့ ျမန္မာျပည္မွာ တူတာေတြ တြဲလုပ္တာကို ႀကိုဆိုတယ္။ ျမန္မာျပည္ရဲ့ ကိစၥအရပ္ရပ္က မတူတာေတြကို ခ်န္ခဲ့လို့ ျဖစ္ေနတဲ့ကိစၥပါလို့။ အဲဒီေတာ့ မတူတာေတြကို ညိွနိႈင္းဖို့ အင္မတန္ အေရးႀကီးပါတယ္လို့။ ဒါမွသာ ျမန္မာျပည္ရဲ့ ကိစၥ အရပ္ရပ္က ေျပလည္နိုင္မယ့္ လမ္းေၾကာင္းေပၚကို ေရာက္နိုင္မယ္ဆိုတဲ့ ကိစၥကို ထည့္သြင္းေဆြးေနြးပါတယ္။”
http://burmese.dvb.no/

စစ္တပ္က တလ က်ပ္သံုးသိန္းနႈန္းျဖင့္ သစ္၀ါး အကန့္အသတ္မရွိ ခုတ္ခြင့္ျပုPublished on September 12, 2011 by မန္းစိုိင္းမြန္

သာစည္ၿမို့နယ္မွာ စစ္တပ္က အခေၾကးေငြရယူၿပီး သစ္၀ါးေတြကို အကန့္အသတ္မရွိ ခုတ္ခြင့္ေပးေနတဲ့အတြက္ သစ္ေတာျပုန္းတီးေနတယ္လို့ ေဒသခံေတြက ေျပာပါတယ္။

မနၲေလးတိုင္း မိတၴီလာခရိုင္ သာစည္ၿမို့နယ္ အေရွ့ဘက္ ၂၂ မိုင္အကြာ ျပည္ေထာင္စုလမ္းမရွိ တပ္မေတာ္အႀကီးစားစက္ရံု အမွတ္ ၂ တပ္ရင္းမႉးက တပ္ရန္ပံုေငြလုိ့ဆိုၿပီး အရပ္သား သစ္ခုတ္လုပ္ငန္းရွင္ေတြဆီက တလ က်ပ္ ၃ သိန္း ေတာင္းၿပီး သစ္ေတြကို အကန့္အသတ္မရွိ ခုတ္ယူေရာင္းခ်ခြင့္ ေပးထားတာလို့ ယင္းမပင္ရြာ ေဒသခံတဦးက ေျပာပါတယ္။

“တပ္ရန္ပံုေငြဆိုၿပီး ၃ ေပရွိတဲ့ ထင္း၊ အုတ္ဖုတ္မယ့္ ထင္းေတြကို သူ့ကို က်ပ္ သံုးသိန္းေပးရင္ တပ္၀င္း အတြင္းအျပင္ ႀကိုက္သလိုပဲ ခုတ္လွဲခြင့္ျပုေနပါတယ္၊ ဒါ့အျပင္ ေညာင္ေရႊၿမို့နယ္ အင္းတဲေဒသမွာရွိတဲ့ တိုင္ေထာင္ခရမ္းခ်ဉ္သီးစိုက္ဖို့ ၀ါးေတြ၊ တပ္တြင္းတပ္ျပင္မွာရွိတဲ့ ၀ါးေတြမွန္သမွ် တလ ၃ သိန္းေပးရင္ ႀကိုက္သေလာက္ခုတ္ ဆိုၿပီးေတာ့ တပ္ရင္းမႉး ဗိုလ္မႉးသန္းေရႊက ခြင့္ျပုခ်က္ေပးေနတဲ့အတြက္ တလကို ၀ါး ၁၀ ဘီးကား ၁၀ စီးခန့္၊ ထင္းေတြ ကား ၁၀ စီးထက္မက ထြက္တဲ့အတြက္ တပ္မေတာ္အႀကီးစားစက္ရုံအမွတ္ ၂ ယင္းမာပင္ဟာ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ေတြကို ပ်က္စီးေအာင္ ဖ်က္ဆီးေနပါတယ္။”

တပ္မေတာ္အႀကီးစားစက္ရံု အမွတ္ ၂ တပ္၀င္းအတြင္းပိုင္းမွာလည္း ေအာက္ေျခတပ္မႉး ၅ ဦးဆီကေန တလ ၂ သိန္းခြဲ ေကာက္ခံကာ သစ္စက္ေတြ တည္ေထာင္ခြင့္ ေပးထားၿပီး သစ္၀ါးေတြကို အကန့္အသတ္မရွိ ေရာင္း၀ယ္ ထုတ္လုပ္ခြင့္ ေပးထားတယ္လို ့ဆိုပါတယ္။

တပ္မေတာ္အႀကီးစား စက္ရုံ အမွတ္ ၂ ကို ၂၀၀၅ ခုႏွစ္ ေမလမွာ စၿပီး တည္ေထာင္တာျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီအခ်ိန္က တပ္ရင္းမႉး ဗိုလ္မႉးႀကီးသိန္းတန္က ယင္းမာပင္ ရြာသူရြာသားေတြကို အခမဲ့လုပ္အားေပးေခၚၿပီး ေတာရွင္းခိုင္းတဲ့အျပင္ တပ္အတြင္းက ယမ္းေတြေပ်ာက္ဆံုးမႈမွာ ရြာသားေတြကုိ မသကၤာမႈနဲ​​့ ဖမ္းဆီးရုိက္ႏွက္ စစ္ေဆးခဲ့တဲ့ လူ့အခြင့္အေရးခ်ုိးေဖာက္မႈေတြလည္း ျဖစ္ပြားခဲ့တယ္လို့ ေဒသခံေတြက ေျပာပါတယ္။
http://burmese.dvb.no

အမိန္႔ႏွင့္ တာ၀န္ယူမႈPosted by admin on September 12, 2011

တကယ္ေတာ့ တပ္မေတာ္သားေတြနဲ႔ ျပည္သူလူထုအၾကား ဆက္ဆံေရး အ ေျခအေနေတြေပၚမွာ အထက္ကအမိန္႔ေပး သူ အာဏာပုိင္ေတြရဲ႕ ဆင္ျခင္တံု တရားနဲ႔ တာ၀န္ယူမႈအခန္းက႑ေတြက အထုိက္အေလ်ာက္လႊမ္းမုိး ေန တတ္ပါတယ္။ စစ္တပ္ဆုိတာအထက္ေအာက္အမိန္႔အတုိင္း လုိက္နာေဆာင္ ရြက္ရတဲ့ အဖဲြ႔အစည္းျဖစ္တာေၾကာင့္ က်ေနာ္ ဒီလုိဆုိ လုိက္ရတာပါ။

ဒါနဲ႔ပတ္သက္လုိ႔ က်ေနာ္ကုိယ္တုိင္ မ်က္ျမင္ကုိယ္ေတြ႔ၾကံဳခဲ့ရတဲ့ ျဖစ္ရပ္ေလး ေတြကုိပဲ ဥပမာျပဳေျပာဆုိ ခ်င္ပါတယ္။ က်ေနာ္တုိ႔ ပမၼ၀တီေရတပ္စခန္း ဌာန ခ်ဳပ္မွာ တပ္တြင္းမိသားစုသက္သာေခ်ာင္ေရး အစုစပ္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းစု ျဖစ္တဲ့ PGE (Pammawaddy General Enterprise) ထူေထာင္လုပ္ကိုင္တဲ့ အခါ ဟုိင္းႀကီးကၽြန္း ပတ္၀န္းက်င္မွာရွိတဲ့ ေက်းရြာေတြက ဆားလုပ္ငန္း ေတာင္သူေတြဆီမွာ ဆားႀကိဳတင္၀ယ္ယူတဲ့ လုပ္ငန္းလည္း ပါ၀င္ပါတယ္။ ဆားမေပၚမီ ရာသီမွာ ေငြႀကိဳေပး၀ယ္ယူထားတာျဖစ္ၿပီး ဆားထြက္တဲ့အခ်ိန္ ေရာက္မွ ဆားကြင္းေတြထဲမွာ လုိက္ၿပီး စုေဆာင္းယူရတာပါ။

PGE မွာတာ၀န္ေပးထားတဲ့ က်ေနာ့သူငယ္ခ်င္း တပ္ၾကပ္ႀကီးတဦးကုိ ဆား သိမ္းဖုိ႔ လႊတ္လုိက္လုိ႔ ဆားဖုိရြာကုိ သူသြားရ ပါတယ္။ အဲဒီမွာရွိတဲ့ ရယက ဥကၠ႒ကေနတဆင့္ ဆားေတာင္သူေတြကုိ အေၾကာင္းၾကားေခၚယူၿပီး ေတြ႔ဆံုဖို႔ပါ။ အဲဒီ အခ်ိန္မွာ ဥကၠ႒ကလည္း တျခား ရပ္ရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးကိစၥေတြမ်ားေနလုိ႔ သူ႔အခက္အခဲေတြကုိရွင္းျပၿပီး ေနာက္မွလာဖုိ႔ ရက္ခ်ိန္းေပးလုိက္ေတာ့ က်ေနာ့ သူငယ္ခ်င္း တပ္ေခါက္ျပန္လာခဲ့တာေပါ့။

တပ္ကုိေရာက္တဲ့အခါ သူ႔အထက္မွာတာ၀န္ယူရတ ဗုိလ္ႀကီးကုိ အေျခအေနျပန္ရွင္းျပတယ္။ ဒါေပမယ့္ ေရဘူးေပါက္ တာမလုိခ်င္တ ဗုိလ္ႀကီးက ရွင္းျပခ်က္ကုိလက္မခံဘူး။ ေအာ္ႀကီးဟစ္က်ယ္ ဆူပူႀကိမ္းေမာင္းတယ္။ “မင္းတုိ႔ကုိခုိင္းလုိက္ ရင္ ဘယ္ေတာ့မွ အျဖစ္မရွိဘူး။ ကြန္ပလိန္းပဲ တက္လာတယ္။ ေဟ့ေကာင္ မင္းမွတ္ထား… စစ္သားဆုိတာ အမိန္႔ေပး ရင္ ျဖစ္ေအာင္လုပ္ရတယ္။ မင္းလုိ တပ္ၾကပ္ႀကီးတဦးက ရယက ဥကၠ႒ေလာက္ကုိ ပါး႐ုိက္ၿပီး ခုိင္းလုိ႔ရတယ္သိလား… တဲ့။ သူ႔စကားက ေတာင္းဆုိခ်က္ပါသလုိ ေျမႇာက္ေပးတဲ့သေဘာလည္း သက္ေရာက္ေနတယ္။ အဲဒီလုိ အရာရွိမ်ဳိးဟာ စစ္သည္ျပႆနာျဖစ္လာတဲ့အခါမ်ဳိးမွာ အကာအကြယ္ေပးရုိး ထံုးစံမရွိပါ။

ေနာက္တစ္ခုက က်ေနာ္တုိ႔ စုပံုရိကၡာသယ္တဲ့အခ်ိန္မွာ ၾကံဳရတာ။ ဌာနခ်ဳပ္တခုလံုးအတြက္ ၃ လစာစုပံုရိကၡာကုိ မဂၤလာ ဒံု ေတာက္ပံ့ေရးတပ္ကထုတ္လာၿပီး ဟုိင္းႀကီးဆိပ္ကမ္းကေန ပစၥည္းထိန္းတပ္ဂုိေဒါင္ကုိ စစ္သည္ အင္အားနဲ႔ သယ္ရ ပါတယ္။ တပ္ပုိင္ကားေတြအျပင္ ရြာထဲက ခရီးသည္တင္ကားေတြကုိလည္း ငွားသယ္ရပါတယ္။ စစ္သည္ေတြ ရြာထဲက ကားနဲ႔ ရိကၡာဂုိေဒါင္ကကမ္းနားကုိ အသြားလမ္းမွာ ရြာသားႏွစ္ဦး စီးလာတဲ့ ဆုိင္ကယ္နဲ႔ လမ္းမွာဆံုမိတယ္။ ကားလမ္းက
ေက်ာက္ၾကမ္းခင္းလမ္းျဖစ္တဲ့အျပင္ က်ဥ္းလည္းက်ဥ္းေတာ့ ဆုိင္ကယ္က ေရွာင္တဲ့ေနရာမွာ ပြတ္သီကပ္သီလြတ္ရံုေလး ျဖစ္ေနတယ္။ ကားလည္းေက်ာ္သြားေရာ ဆုိင္ကယ္ေနာက္မွာ ထုိင္လုိက္လာတဲ့သူက လြတ္ေအာင္မေမာင္းရေကာင္း လားလုိ႔ ေလးဂြနဲ႔ ပစ္ပါေလေရာ။ ကံမေကာင္းေတာ့ ကားေနာက္မွာ မတ္တပ္ခုိစီးလာတဲ့ စစ္သည္ရဲ႕ ေက်ာျပင္ကုိမွန္ ေတာ့တယ္။ ဒါနဲ႔ တပ္မွဴးကုိသတင္းပုိ႔ၿပီး အဲဒီရြာသားကုိေခၚၿပီးေမးတဲ့အခါ အဲဒီလူက အရက္မူးေနၿပီး မေခ်မငံေျပာလာ တယ္။ သူက ကားဘီးကုိပစ္တာပါတဲ့။ စစ္သည္ေတြ ဘယ္ေက်နပ္ပါ့မလဲ။ တပ္မွဴးေရွ႕မွာပဲ အဲဒီလူကုိ ေျပာဆုိ ႀကိမ္း ေမာင္း ၾကတယ္။ အဲဒီမွာ တပ္မွဴးက သူ႔အမိန္႔မရဘဲ ဘယ္သူမွ ၀င္မေျပာဖုိ႔ထိန္းလုိက္တယ္။ တပ္ကုိျပန္ ေရာက္မွ ရဲ ေဘာ္ေတြကုိ ေျပလည္ေအာင္ရွင္းျပေတာ့ ေနာက္ဆက္တဲြ ျပႆနာလည္း မျဖစ္ေတာ့ဘူးေပါ့။

တေန႔မွာေတာ့ တပ္ထဲကစစ္သည္ေတြနဲ႔ ဟုိင္းႀကီးရဲစခန္းက ရဲတပ္သားေတြ ရြာထဲမွာရန္ျဖစ္ၾကပါေရာ။ ျဖစ္တဲ့ေနရာက ရဲစခန္းနဲ႔နီးေတာ့ စစ္သည္ေတြက တပ္ကုိျပန္လာၿပီး တပ္ရင္းကင္းက ေသနတ္ကုိယူဖုိ႔ ႀကိဳးစားတယ္။ ကင္းမွဴး၊ တာ၀န္ မွဴး၊ တာ၀န္က်အရာရွိ အဆင့္ဆင့္သတင္းပုိ႔ၾကရင္း ဌာနခ်ဳပ္မွဴးဆီကုိ တခဏခ်င္း သတင္းေပါက္သြားေတာ့ ဌာနခ်ဳပ္မွဴး က A2 ဗုိလ္မွဴးကုိ ျပႆနာေျဖရွင္းဖုိ႔ ရဲစခန္းကုိလႊတ္တယ္။ A2 ေဖာကား ႀကီးနဲ႔ ရဲစခန္းကုိအသြားမွာ ရဲေဘာ္ေတြက စိတ္မခ်ဘူးလုိ႔ အေၾကာင္းျပၿပီး ကားေပၚကုိအတင္းတက္လုိက္ၾက ျပန္တယ္။ ဒါေပမယ့္ A2 က ဘယ္သူ႔ကုိမွ ကားေပၚ တက္ခြင့္မေပးပဲ သူတစ္ေယာက္တည္းပဲ ရဲစခန္းကုိသြားၿပီး စခန္းမွဴးန ေတြ႔ဆံုေျဖရွင္းလုိက္တဲ့အခါ ျပႆနာေျပလည္ သြားပါတယ္။

ေဒါသထြက္တယ္၊ေပါက္ကဲြတယ္၊ ရန္ျဖစ္တယ္ဆုိတာ လူ႔သဘာ၀ပါပဲ။ အထူးသျဖင့္ ေယာက်္ားေတြ ပုိၿပီးျဖစ္ ေလ့ရွိတဲ့ ကိစၥ။ အရပ္ထဲမွာရန္ပဲြရွိသလ တပ္ထဲမွာလည္းရွိတာပါပဲ။ ဒါေပမယ့္ တပ္ဆုိတာအဖဲြ႔အစည္း၊ ထက္ ေအာက္အမိန္႔စီး ဆင္းမႈရွိတဲ့ အဖဲြ႔အစည္းဆုိေတာ့ ျပႆနာတစ္ခုျဖစ္တယ္ဆုိရင္ ေနာက္ဆက္တဲြ ကုိင္တြယ္ ေျဖရွင္းမႈပံုစံနဲ႔ တာ၀န္ရွိသူ ေတြရဲ႕တာ၀န္ယူတတ္မႈေတြက အေရးႀကီးပါတယ္။ စိတ္ခံစားမိရာ ဘက္လုိက္ၿပီးေျဖရွင္းတဲ့အခါ ျပႆနာအတုိင္းအဆ မရွိေအာင္ ႀကီးထြားသြားတတ္ပါတယ္။

ပဲခူးၿမိဳ႕မွာ ျဖစ္သြားတဲ့ လူငယ္ႏွစ္ေယာက္ပစ္သတ္ခံရမႈမွာ တာ၀န္ရွိသူေတြရဲ႕ေပါ့ေလ်ာ့မႈနဲ႔ စိတ္ခံစားမႈဦးစား ေပးတဲ့သ ေဘာကုိ အထင္အရွား ေတြ႔ျမင္နုိင္ပါတယ္။ တကယ္သာ ထိန္းသိမ္းတတ္ရင္ ေရွာင္တခင္ရုိက္ပဲြ ေလာက္နဲ႔ပဲ ျပႆနာ အဆံုးသတ္ခဲ့မွာပါ။ ၿပီးေတာ့ ေနာက္ဆက္တဲြအေရးယူမႈကလည္း ျပည္သူလူထု ေက်နပ္ေလာက္ေအာင္ ရုိးသားပြင့္လင္း မႈမရွိေတာ့ ပုိဆုိးသြားတာေပါ့။ တဦးခ်င္းျဖစ္ပြားတဲ့ ျပႆနာေတြကုိ ကုိင္တြယ္ေျဖရွင္းရာမွာ ခံရသူရဲ႕ နစ္နာမႈသိေအာင္ ေလ့လာႏိုင္ဖုိ႔နဲ႔ ေက်နပ္မႈရွိေအာင္ ျဖည့္ဆည္းေဆာင္ရြက္ေပးရမွာပါ။ က်ဴးလြန္သူကုိ ထုိက္သင့္တဲ့ျပစ္ဒဏ္က်ခံေစမႈနဲ႔ အျပစ္ေပး အေရးယူရမွာျဖစ္ၿပီး အလားတူျဖစ္စဥ္ေတြ ထပ္မျဖစ္ဖုိ႔ က်န္တဲ့သူေတြကုိပါ အသိပညာေပးတားျမစ္ဖုိ႔ လုိအပ္ ပါတယ္။

အေရးႀကီးတာက တဦးခ်င္းျပႆနာကုိအေျခခံၿပီး လူမ်ားစုရင္ထဲမွာ နာက်ည္းမႈခံစားခ်က္ ကူးစက္မသြားေစဖုိ႔ပါ။ စည္း ကမ္းတင္းက်ပ္မႈအားနည္းေသာ အဖဲြ႔အစည္းမ်ားမွာထက္ တပ္မေတာ္ကဲ့သုိ႔ေသာ အထက္ေအာက္ အမိန္႔တိက်စြာလုိက္ နာေဆာင္ရြက္ရေသာ အဖဲြ႔အစည္းမ်ဳိးမွာ ျပႆနာပုိဆုိးမသြားေအာင္ ကုိင္တြယ္ထိန္းသိမ္းရတာ ပုိၿပီးလြယ္ကူအဆင္ ေျပပါတယ္။ ဒီလုိအေျခအေနမ်ဳိးမွာ အမိန္႔ကုိထိထိေရာက္ေရာက္ အသံုးျပဳႏုိင္ပါတယ္။

ေကာင္းတဲ့အက်ဳိးဆက္ျဖစ္ေပၚလာဖုိ႔ တခ်က္လႊတ္အမိန္႔သံုးတယ္ဆုိရင္လည္း ဘယ္သူကမွ ေစာဒကတက္ အျငင္းပြား လိမ့္မယ္မထင္ပါ။ အမိန္႔နဲ႔ တာ၀န္ယူမႈကို သင့္ေတာ္သလုိ က်င့္သံုးေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖင့္ ျပႆနာမ်ားကုိ ေျပလည္ေအာင္ ေျဖရွင္း ေဆာင္ရြက္နုိင္ပါတယ္။ က်င့္သံုးခြင့္အာဏာဆုိတာက အုပ္ခ်ဳပ္စီမံပုိင္ခြင့္ရွိသူေတြရဲ႕လက္ထဲမွာပဲ ရွိေနတာပါ။ ေျပာရမယ္ဆုိရင္ေတာ့ တပ္မေတာ္သားေတြနဲ႔ ျပည္သူလူထုအၾကား ဆက္ဆံေရးေကာင္းမႈဆုိးမႈ အက်ဳိးဆက္ေတြဟာ အုပ္ခ်ဳပ္သူအဆင့္ဆင့္ရဲ႕ ဆင္ျခင္တံုတရားနဲ႔ တာ၀န္ယူေဆာင္ရြက္တတ္မႈ အေပၚမွာမူတည္ေနတာ ျဖစ္ပါတယ္။ တျခား ေသာအေတြ႔အၾကံဳေလးေတြကုိလည္း ဆက္လက္ေဖာ္ျပေပးသြားပါမယ္။

ေလးစားစြာျဖင့္

ေနမင္းသူ
၁၀ စက္တင္ဘာ ၂၀၁၁
http://www.naytthit.net/

ျမစ္ဆံုအတြက္ ေနာက္မဆုတ္ႏိုင္ၾကသူမ်ား
မေန႔က ေနျပည္ေတာ္ ရထားပို႔ေဆာင္ေရး၀န္ႀကီးဌာနမွာ လုပ္သြားတဲ့ ၀န္ႀကီး ၅ ေယာက္နဲ႔ မီဒီယာမ်ား ေတြ႔ဆံုပြဲမွာ အ မွတ္ (၁) လွ်ပ္စစ္စြမ္းအား ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးရဲ႕ ျမစ္ဆံုေရကာတာစီမံကိန္း “ေနာက္မဆုတ္ဘူး၊ဆက္လုပ္မယ္” ဆိုတဲ့ ခ်ဲလင့္ စကားလံုးေတြကို ဖတ္ရၿပီး အသားေတြ တဆတ္ဆတ္တုန္၊ ေဒါသေတြ တေခ်ာင္းေခ်ာင္း ထြက္လာေတာ့ ေရွ႕မီ ေနာက္မီ ပုဂၢိဳလ္ႀကီးတေယာက္က “စိတ္ေလ်ာ့ပါ၊ႏိုင္ငံေရးသမားဆိုတာ ေဒါသမထြက္ရဘူး၊ အေျခအေနကို ေစာင့္ၾကည့္ တတ္ရမယ္”လို႔ က်ေနာ့္ကို နားခ်ရွာပါတယ္။ ဒီကိစၥမွာ “က်ေနာ္ ႏိုင္ငံေရးသမား မျဖစ္ခ်င္ဘူး၊ ဖိုက္တာပဲ ျဖစ္ခ်င္တယ္” လို႔ ေလသံမာမာနဲ႔ ဆရာသမားကို ဘုေတာ ပိတ္လႊတ္လိုက္တယ္။

“ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ေရအားလ်ွပ္စစ္နဲ႔ပက္သက္ၿပီးေတာ့ လက္ရွိအခ်ိန္မွာ က်ေနာ့္ထက္ပိုၿပီးေတာ့ အေတြ႔အၾကံဳရွိတဲ့လူ မရွိ ေတာ့ဘူး” ဆိုတဲ့ လွ်ပ္စစ္၀န္ႀကီးရဲ႕စကားဟာ ငါသိ၊ ငါတတ္၊ ဘယ္သူမွ ဘာမွ မဟနဲ႔၊ အားလံုး ရွပ္ေအာက့္၊ ျမစ္ဆံုနဲ႔ ပက္သက္လို႔ အၿမီးကုတ္ နားရြက္မေထာင္ၾကနဲ႔ဆိုၿပီး သန္းေျခာက္ဆယ္ေသာ ျမန္မာျပည္သူေတြကို စိန္ေခၚလိုက္တယ္ လို႔ က်ေနာ္ျမင္ပါတယ္။ ျပည္သူအကုန္လံုးဆိုေတာ့ သမၼတႀကီး အပါအ၀င္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရတဖြဲ႔လံုးလည္း ပါပါ တယ္။

ျမစ္ဆံုနဲ႔ပက္သက္ၿပီး ၀န္ႀကီးဦးေဇာ္မင္းစကားကို ခဏငွားသံုးရရင္ ျမစ္ဆံုေရာဂါဆန္းနဲ႔ ပက္သက္ၿပီး အခ်က္အလက္ ေဒတာ၊ ေကာင္းက်ဳိးဆိုးျပစ္ စတာေတြကို အစိုးရသတင္းစာထဲက ေဆာင္းပါး သံုးေလးပုဒ္၊ အြန္လိုင္း သတင္းမီဒီယာ ေတြမွာ တင္ထားတဲ့ ေဆာင္းပါးေတြနဲ႔ ျပည္တြင္းျပည္ပက ပညာရွင္ေတြ၊ မ်ဳိးခ်စ္ ျပည္ခ်စ္ အႏုပညာရွင္ေတြရဲ႕ သံုးသပ္ ေရးသားေျပာဆိုခဲ့သမွ်ကို က်ေနာ္ နာယူမွတ္သားခဲ့တာ ေခါင္းတခုလံုးနဲ႔ မဆန္႔ေတာ့ပါဘူး။ အဲဒီထဲက တခ်ဳိ႕ဆို ၀န္ႀကီးနဲ႔ ယွဥ္ၿပီး ဒီဘိတ္ပံုစံမ်ဳိး စကားစစ္ထိုးႏိုင္ေလာက္တဲ့ အဆင့္ရွိၾကတယ္လို႔ က်ေနာ္ ယံုၾကည္ပါတယ္။ အျပန္အလွန္ ဟစ္ ေႂကြးႏိုင္တဲ့ စင္ျမင့္တခုကို လြတ္လြတ္လပ္လပ္ ဖန္တီးေပးမယ္ဆိုရင္ လက္ခေမာင္း ထခတ္ၾကမယ့္သူေတြ တန္းစီထြက္ လာပါလိမ့္မယ္။

က်ေနာ္ဟာ ဘူမိေဗဒနဲ႔ ေက်ာင္းၿပီးခဲ့တဲ့သူတစ္ေယာက္ဆိုေတာ့ “ျမစ္ဆံုနဲ႔ငလ်င္အႏၲရာယ္” အပိုင္း ေလာက္ကိုပဲ တြက္ ဆတတ္ေပမယ့္ ျမစ္ဆံုကိစၥဟာ ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးတင္ မဟုတ္သလို ႏိုင္ငံေရး မေျပလည္မႈ အဆင့္အတန္း မွာတင္ ႐ႈျမင္လို႔ မရပါဘူး။ မဟာအမ်ဳိးသားေရးႀကီးပါ။ ဘုရားေက်ာင္းကန္ေတြမွာ ဘိနပ္မစီးရ ဆိုသလိုေပါ့။ ျမန္မာ တ မ်ဳိးသားလံုးရဲ႕ အထြတ္အျမတ္ကိစၥဆိုေတာ့ ေမွာင္နဲ႔မည္းမည္းထဲမွာပဲ ေနခ်င္ေနပါရေစ၊ အဲဒီ လုပ္လက္စေနရာမွာ ဆက္မလုပ္ဘဲ ရပ္ပစ္ပါ၊ ေနရာေရႊ ့လုပ္ပါလို႔ ၀န္ႀကီး ဦးေဇာ္မင္းကို ေစခိုင္းရမွာပဲ။ ေမတၱာမရပ္ေတာ့ဘဲ၊ ျငင္ျငင္သာသာ မေျပာေတာ့ဘဲ “ေရာင္းသူ၀ယ္သူ အသံတူ” လုပ္ပစ္ရေတာ့မွာပဲ။

ျမန္မာ့ဆိုရွယ္လစ္လမ္းစဥ္ပါတီ ေခါင္းကိုင္ဖခင္ႀကီး ဦးေန၀င္း ရဲ႕ပါတီညီလာခံ ေနာက္ဆံုးမိန္႔ခြန္းကို ေျပးၿပီး သတိရျဖစ္ တဲ့အထိ ၀န္ႀကီးဦးေဇာ္မင္း ရဲ႕ စကားလံုးေတြက ရင့္သီးလြန္းလွတယ္လို႔ က်ေနာ္ ခံစားမိတယ္။ ဦးေန၀င္းက “မိုးေပၚ ေထာင္မပစ္ဘူး၊ တည့္တည့္ပစ္တယ္” လို႔ ထြက္ခတ္ခတ္သြားၿပီး တိုင္းျပည္မွာ ဘာေတြဘယ္လိုျဖစ္ခဲ့တယ္ဆိုတာ ၀န္ ႀကီးလည္း ၾကားဖူးမွာပါ။ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးဟာ ႏိုင္ငံေရးပို႔စ္ေနရာမွာ ရွိေနတည္ေနတဲ့အတြက္ မီဒီယာကတဆင့္ ျပည္သူေတြကို မက္ေဆ့ရွ္ေပးတဲ့အခါ စည္းရံုးေဖ်ာင္းဖ်ေရး ပံုသဏၭာန္နဲ႔ လုပ္ရကိုင္ရပါတယ္။ အာဏာရွင္ဗိုလ္ခ်ဳပ္မ်ားလို ငါတေကာ ေကာ၊ ေဒါသသံနဲ႔ လူထုကို မက္ေဆ့ရွ္ ေပးမယ္ဆိုရင္ေတာ့ ေရွ႕ေလွ်ာက္ မေမွ်ာ္မွန္းႏိုင္တဲ့ ဆိုးရြားမႈေတြ အံု နဲ႔က်င္းနဲ႔ ျဖစ္လာပါလိမ့္မယ္။

က်ေနာ္ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ ၾကံ့ဖြံ႔ပါတီကို မဲ မေပးခဲ့ပါဘူး။ အားလံုးကို ၾကက္ေျခခတ္၊ ပယ္မဲ ျဖစ္ေအာင္လုပ္ခဲ့ၿပီး ဒီႏိုင္ငံေရးအခင္းအက်င္းကို No လုပ္ခဲ့ေပမယ့္ က်ေနာ့္ေဆြမ်ဳိးအသိုင္းအ၀န္းနဲ႔ တခ်ဳိ႕ မိတ္ေဆြမ်ားရဲ႕ လက္ရွိအစိုးရ အေပၚသေဘာထားေတြကို နားစိုက္မိတဲ့အခါ နည္းနည္းလက္ခံလာတဲ့ပံုကို ေတြ႔ရပါတယ္။ က်ေနာ္ မႀကိဳက္ေပမယ့္ ႀကိဳက္တဲ့သူတခ်ဳိ႕ တိုရည္ရွားရည္ ရွိလာတာ ဦးသိန္းစိန္အစိုးရရဲ႕ လူထုဆီ လွမ္းလာတဲ့ ေျခလွမ္းေတြေၾကာင့္လို႔ သူတို႔ က ေၿပာၾကတယ္။ ျမစ္ဆံုအေရး၊ စစ္ပြဲရပ္ေရးနဲ႔ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသားမ်ားလြတ္ေျမာက္ေရးမွာေတာ့ သူတို႔လည္း က်ေနာ္ နဲ႔ တသေဘာထဲျဖစ္ေနတာ ေတြ႔ရျပန္ပါတယ္။ လွ်ပ္စစ္၀န္ႀကီးရဲ႕မာရည္ေၾကာရည္ တုန္႔ျပန္သံေၾကာင့္ ကိုင္းညႊတ္လာစ သူတို႔စိတ္ေတြ ေနာက္ေၾကာင္း ျပန္လွည့္သြားႏိုင္ပါတယ္။ ဦးေဇာ္မင္းေၾကာင့္ ဦးသိန္းစိန္ အစိုးရရဲ႕ လွတပတျဖစ္လာ ေလးေတြ သဲထဲေရသြန္ဘ၀ေရာက္ၿပီး ဒံုရင္းျပန္ဆိုက္မယ့္ကိန္းပါဘဲ။

ေရႊ၀ါေရာင္ေတာ္လွန္ေရးရဲ႕ နိဒါန္းဟာ စက္သံုးဆီေစ်း ျမႇင့္တင္လိုက္တာက စခဲ့တယ္ဆိုတာ မေမ့သင့္ပါဘူး။ အခု ေထာင္ထဲေရာက္ေနတဲ့သူေတြဟာ မဟုတ္မခံစိတ္ဓာတ္အရာမွာ စံနမူနာၿပဳထိုက္တဲ့ သူရဲေကာင္းေတြပါ။ သူတို႔စိတ္ ဓာတ္ေတြရဲ ့တစိတ္တပိုင္းေလာက္ကို ရင္ထဲထည့္ၿပီး ျမစ္ဆံုကိစၥကို က်ေနာ္တို႔ဆက္လုပ္သြား ဖို႔လိုအပ္ေနပါၿပီ။ က်ေနာ္ တို႔အားလံုးရဲ ့ပခံုးေပၚကို အမ်ဳိးသားေရးတာ၀န္ႀကီးတခု ေရာက္လာၿပီလို႔ ခံယူဖို႔ အခ်ိန္က်ပါၿပီ။ “၀န္ႀကီးက ဆက္လုပ္ မယ္၊ က်ေနာ္တို႔က ဆက္မလုပ္နဲ႔” ဆိုတဲ့ ဆန္႔က်င္ဘက္လႈပ္ရွားမႈ ႏွစ္ခုဟာ ထိပ္တိုက္တိုးေနပါၿပီ။ “ညႊန္ခ်ဳပ္.. မင္းေရး တယ္ ေျပာလိုက္၊ ငါေရးတယ္ မေျပာနဲ႔” လို႔ ကိုယ္ေရးတာ ကိုယ္၀န္မခံရဲတဲ့ လွ်ပ္စစ္၀န္ႀကီးရဲ႕စိတ္ထားကို က်ေနာ္တို႔က ဘယ္လိုယံုရမွာလဲ။

၀န္ႀကီးဦးေဇာ္မင္းရဲ႕ ေၿပာဆိုခ်က္ေတြကို လူထုစိန္၀င္း၊ ဂ်ဴး၊ ေမာင္၀ံသ၊ ေဒါက္တာသန္းထြဋ္ေအာင္၊ ေဒါက္တာျမင့္ျမင့္ ခင္၊ ဦးေအာင္လွထြန္း၊ ေဒါက္တာေအးေမာင္၊ ေဒါက္တာသိန္းျမင့္နဲ႔ ပါတီေခါင္းေဆာင္တခ်ဳိ႕ရဲ႕ ခ်က္ခ်င္းတုန္႔ျပန္လိုက္ သံေတြကလည္း သိသိသာသာ ေရခ်ိန္ျမင့္လာတာကိုလည္း ေတြ႔ရပါတယ္။ ဒီ့ထက္ပိုၿပီး ျပင္းထန္ေပါက္ကြဲလာႏိုင္ပါ တယ္။ ျမစ္ဆံုနဲ႔ပက္သက္တဲ့ ႀကိတ္မႏိုင္ခဲမရျဖစ္ေနတာေတြဟာ ေဟာေျပာပြဲေတြ၊ လက္ဘက္ရည္ဆိုင္ေတြ၊ စကား၀ိုင္း ေတြကတဆင့္ လမ္းမေတြေပၚအထိ လွ်ံက်စီးဆင္းလာႏိုင္ပါတယ္။ ေမာင္စိန္၀င္း၊ ဦးထြန္းလြင္၊ ကိုတာ၊ ကိုျမင့္ေဇာ္တို႔ရဲ႕ ျမစ္ဆံုအေရး မွတ္ခ်က္ေတြကလည္း ေၾကာက္ခမန္းလိလိ ျဖစ္လာပါၿပီ။

ေတးေရးျမင့္မိုးေအာင္ အင္တာဗ်ဴးတခုမွာ ေျပာသလိုေပါ့။ “အခ်က္အလက္ေတြ မသိပါဘူး၊ မႀကိဳက္တာဟာ ရင္ဘတ္ ထဲက လာတာမို႔ မႀကိဳက္တာဘဲေပါ့ဗ်ာ” ဆိုတာေလးကို ကိုင္ၿပီးေျပာရရင္ က်ေနာ္မႀကိဳက္တာ ဆိုတာလည္း ရာဇ၀င္အ ရ၊ သမိုင္းေၾကာင္းအရ မေကာင္းခဲ့တာ၊ စုတ္ျပတ္ဆင္းရဲခဲ့ရတာ၊ လိမ္ညာၿဖီးျဖန္းခဲ့ၾကတာ၊ ျပည္သူလူထုကို ဖုတ္ေလတဲ့ ငပိ ရွိတယ္လို႔ေတာင္ မထင္ခဲ့တာ၊ ငါဘုရင္ ဘယ္ႏွစ္ပတ္လွည့္လွည့္ ၾကည့္ေကာင္းကြနဲ႔ ထင္ရာစိုင္းခဲ့တာ၊ အာဏာနဲ႔ ျမန္မာကို အေပးအယူလုပ္ခဲ့တာ တုတ္ထမ္းၿပီး ေျပာေတာင္ မကုန္ႏိုင္ပါဘူး။

ဘယ္ေလာက္ေခ်းခၽြတ္သန္ ့စင္ေရးေတြ ၿပဲေနေအာင္လုပ္လုပ္ အတိတ္က ဒဏ္ေတြကိုေတာ့ ထိုက္သင့္ သေလာက္ခံ ေနရဦးမယ့္အေနအထားမွာ “ျမစ္ဆံုအေရး” ကို တာ၀န္အရွိဆံုး ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးေဇာ္မင္းက ျဖစ္ပ်က္ခဲ့တာေတြ ကို၊ ဖံုးဖိထားသမွ်ေတြကို ကန္လန္႔ကာႀကီးဆြဲလွန္ျပလိုက္သလို လက္ကုန္မထုတ္ျပဘဲ ဒီေရကာတာႀကီးပဲ ၿပီးေအာင္ ဆက္မေဆာက္ရရင္ ျမန္မာျပည္ႀကီး ဖုန္ေတြသဲေတြ လူးသြားရမေလာက္ အေၾကာက္အကန္ျဖစ္ေနတာ ရုပ္ဆိုးလွပါ တယ္။ ေနာက္ကြယ္မွာ မလြန္ဆန္ႏိုင္တဲ့ တစံုတခုမ်ား ရွိေနမလားဆိုၿပီး ေကာက္ခ်က္ခ်ရေတာ့မွာပဲ။ အားလံုးလည္း ဒီလိုပဲ ျမင္မိၾကမွာ ေျမႀကီးလက္ခတ္မလြဲပါပဲ။

ေအာင္မ်ဳိးထြန္း
၁၂-၉-၂၀၁၁


အၿငိမ္းစားယူသြားတဲ့ ဒုဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး ေမာင္ေအး အရွိန္အဝါနဲ႔ စစ္ကိုင္းတိုင္းမွာ ကိုယ္က်ိဳးစီးပြားရွာေန


2011-09-12

ဒုတိယ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး ေမာင္ေအး စစ္ဘက္ ရာထူးကေရာ၊ ႏုိင္ငံ ဒုတိယ အႀကီးအကဲ ရာထူးကပါ တရားဝင္ အနားယူ သြားခဲ့တာ အခုဆုိရင္ ၆ လေလာက္ ရွိသြားခဲ့ၿပီျဖစ္ေပမယ့္ သူ႔ဇာတိ ေမြးရပ္ေျမ စစ္ကုိင္းတုိင္း ကန္႔ဘလူၿမိဳ႕မွာ သူ႔ရဲ႕ အရွိန္အဝါကုိ သံုးၿပီး အႏုိင္က်င့္ ကုိယ္က်ိဳးစီးပြား ရွာေနသူေတြ ဆက္ရွိ ေနဆဲပဲလုိ႔ ၿမိဳ႕ခံေတြက ေျပာပါတယ္။

အထူးသျဖင့္ ၿမိဳ႕မိၿမိဳ႕ဘ စာရင္းဝင္ ဦးစုိးျမင့္ဆုိသူက ဦးေမာင္ေအးရဲ႕အစ္ကုိရင္း ျဖစ္သူ ဦးေက်ာ္ညြန္႔နဲ႔ ပူးေပါင္းၿပီး ၿမိဳ႕ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး လုပ္ငန္းေတြကုိ အေၾကာင္း အမ်ိဳးမ်ိဳးျပၿပီး ကုိယ္က်ိဳးအတြက္ ေငြေၾကး ေကာက္ခံတာေတြ ဆက္လက္ လုပ္ေဆာင္ေနတဲ့အတြက္ ၿမိဳ႕သူၿမိဳ႕သားေတြက မခံမရပ္ႏုိင္ ျဖစ္ေနၾက တယ္လုိ႔ ၿမိဳ႕ခံေတြက ေျပာပါတယ္။

ဦးေက်ာ္ညြန္႔ဟာ အဂတိ လုိက္စားမႈေတြမွာ ကုိယ္တုိင္ကုိယ္က် ပါဝင္ က်ဴးလြန္မႈ မရွိခဲ့ေပမယ့္ တပည္ျဖစ္သူ ဦးစုိးျမင့္ရဲ႕ က်ဴးလြန္မႈေတြကုိေတာ့ ေနာက္ကြယ္ကေန အကာအကြယ္ ေပးထားတယ္လုိ႔ ဆုိပါတယ္။ ၿမိဳ႕သူၿမိဳ႕သားေတြအေနနဲ႔ ၿမိဳ႕မွာ ေငြေၾကး အဓမၼ ေကာက္ခံေနတာေတြ ရပ္တံ့ၿပီး အမ်ားျပည္သူ လုိလားတဲ့ ၿမိဳ႕မိၿမိဳ႕ဘေတြ ေရြးခ်ယ္ တင္ေျမာက္ လုိၾကေပမယ့္ ေလာေလာဆယ္ ျဖစ္ႏုိင္ေခ် အလားအလာ မရွိဘူးလုိ႔ ေျပာပါတယ္။

အၿငိမ္းစား ဒုတိယဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးေမာင္ေအးရဲ႕ အကုိ ဦးေက်ာ္ညြန္႔ ကေတာ့ ေပၚေပါက္ေနတဲ့ စြပ္စြဲခ်က္ေတြကုိ ျငင္းဆုိပါတယ္။
http://www.rfa.org/burmese/news/maung-aye-09122011141356.html

အာဏာရွင္စိတ္ အလႊာတိုုင္းက စြန္႔လႊတ္ဖိုု႔ လိုုျပီးခဲ့တဲ့ ရက္ပိုုင္းကျမန္မာၾကံ့ဖြံ႔အစုုိးရက လူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္တရပ္ကိုု ဖြဲ႔စည္းလိုုက္တယ္။ျမန္မာျပည္မွာ ဒီမိုုကေရစီနဲ႔ လူ႔အခြင့္အေရးအာမခံခ်က္ေတြ ရွိေၾကာင္းျပသႏိုုင္ဖိုု႔၊ ျမန္မာျပည္အေထြေထြ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈေတြ အေကာင္းဖက္ကိုုဦးတည္တဲ့ လႈပ္ရွားမႈေတြ ျပဳလုုပ္ႏိုုင္ဖိုု႔ လက္ရွိအာဏာပိုုင္ေတြက အစီအစဥ္ေတြေဖာ္ေဆာင္လာေနတဲ့အေပၚမွာ အတုုိက္အခံေခါင္းေဆာင္ ဦး၀င္းတင္ရ့ဲ သေဘာထားကိုုေမးျမန္းျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။

- အခုုသူတိုု႔ဖြဲ႔စည္းလိုုက္တဲ့ လူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္အေပၚမွာ ဆရာ့အေနန႔ဲဘယ္လိုုျမင္သလဲ။
- အခုု လက္ရွိအစုုိးရကလူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္ကိုု ဖြဲ႔လိုုက္တယ္။ ဒါကိုု ထူးျခားတယ္လိုု႔ တခ်ဳိ႔လူေတြကထင္ျမင္ျပီးေတာ့ က်ေနာ့္ဆီကိုု ဖုုံးဆက္ျပီးေတာ့ သတင္းဖတ္ပါ၊ နားေထာင္ပါစသည္ျဖင့္ေတာင္ တိုုက္တြန္းၾကတယ္။ တကယ္တမ္း နားေထာင္လိုုက္ေတာ့၊ဖတ္ၾကည့္လိုုက္ေတာ့ သူတိုု႔ဖြဲ႔လိုုက္တာက ဘာမွ ထူးျခားတာ မေတြ႔ရဘူး။ သူတိုု႔ရဲ့သံအမတ္ေဟာင္းေတြ၊ ဥပေဒပညာရွင္တခ်ဳိ႔နဲ႔ အစုုိးရ၀န္ထမ္း အရာရွိၾကီးေတြ ဘာေတြပဲျဖစ္ေနတယ္။ သူတိုု႔ရဲ့ ေနာက္ေၾကာင္း ရာဇ၀င္ေတြ၊ ပရိုုဖိုုင္းေတြလည္း ဘာမွမသိရေသးဘူးေလ။ သူတိုု႔ေတြ ဘယ္လိုုရပ္တည္ခဲ့သူေတြလဲ၊ ဘယ္လုုိလူစားေတြလည္းဆိုုတာမသိၾကရေသးဘူးေလ။

- အယင္တုုန္းကစစ္အုုပ္စုုက အာဏာကိုု တိုုက္ရိုုက္ကိုုင္စြဲထားတုုန္းက သူတိုု႔ေကာင္းေၾကာင္းကိုုႏိုုင္ငံတကာကိုု လွည္ျ့ပီး ေျပာဖိုု႔ ခိုုင္းထားတဲ့အဖြဲ႔ေတြ ရွိဖူးတယ္ေလဆရာ။ျမန္မာပညာရွင္ေတြ၊ ျဗဴရိုုကရက္ေတြကိုု စစ္တပ္က ခိုုင္းဖူးေသးတယ္ေလ။ အဲသည္လိုုမ်ဴိးသည္လိုုအဖြဲ႔ကိုု လက္ရွိအစုုိးရအသစ္က ရည္ရြယ္ျပီးဖြဲ႔တယ္လိုု႔လဲ တခ်ဴိ႔ကထင္ျမင္ခ်က္ေပးၾကတယ္ ဆရာ။
- က်ေနာ္ေထာင္ထဲမွာ က်ေနစဥ္တုုန္းကၾကားခဲ့ဖူးတယ္။ သူတိုု႔လိုုအဖြဲ႔မ်ဴိးေတြကိုု ကမာၻလွည့္ေနတဲ့ျမန္မာလူပ်က္ၾကီးမ်ားလိုု႔ေတာင္ ေ၀ဖန္ၾကတယ္လိုု႔ ေျပာသံၾကားတယ္။အခုုဖြဲ႔စည္းလိုုက္တဲ့ အဖြဲ႔၀င္ေတြရဲ့ ေနာက္ေၾကာင္းနဲ႔ သေဘာထားေတြက ေပၚလာမွာေပါ့့ေလ။ အခုု မသိရေသးေပမယ့္ ေနာက္ေတာ့သိလာၾကမွာပါ။ သူတိုု႔ လုုပ္ရပ္ေတြကိုုလည္း ၾကည့္ရင္း ေပၚလာမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

- ဆရာအေနနဲ႔ပါ၀င္တဲ့ လူအမ်ဴိးအစားေတြေပၚမွာ ဘယ္လိုုမ်ဴိးျမင္သလဲ၊ လက္ရွိေတြ႔ရသေလာက္ေပါ့ေလ။
- က်ေနာ့္အျမင္ကေတာ့ ျမန္မာျပည္ရဲ့လူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္မွာ ၀န္ထမ္းေတြ၊ သံအမတ္ေဟာင္းေတြထက္ ဥပေဒပညာရွင္ေတြမ်ားမ်ား ပိုုျပီး လိုုအပ္တယ္ ထင္တယ္။ လူ႔အခြင့္အေရးနဲ႔ ပတ္သက္ျပီးျမန္မာျပည္တြင္းမွာေကာ၊ ျပည္ပကေကာ ေမးျမန္းစုုံစမ္းတဲ့ဆီမွာ၊ေတြ႔ဆုုံရွင္းလင္းရတဲ့ဆီမွာ သူတိုု႔က ရင္ဆိုုင္ ေျပာဆိုုႏိုုင္မွာ ျဖစ္တယ္။အဲသည္လိုုမ်ဴိး အေတြ႔အၾကဳံေတြကိုု ျပႏိုုင္ရမယ္ ထင္တယ္။

- လက္ရွိအစုုိးရကသူတိုု႔ခန္႔လိုုက္တဲ့ အဖြဲ႔ေတြ၊ လူေတြတိုုင္းမွာ သူတိုု႔စိတ္တိုုင္းက်ခန္႔အပ္တာေတြခ်ည္း ျဖစ္ေနတယ္။ ေရြးေကာက္ပြဲတုုန္းကလည္း ျပည္သူလူထုုရဲ့ ဆႏၵကိုုဆန္႔က်င္ျပီး တဖက္သတ္က်င္းပခဲ့တယ္လိုု႔ ႏိုုင္ငံတကာက ေျပာဆိုုခဲ့ၾကတယ္။ေနာက္ျပီးေတာ့ လႊတ္ေတာ္ေတြ၊ ေကာ္မရွင္အဖြဲ႔ေတြ၊ အစုုိးရအဖြဲ႔ေတြမွာလည္းယခင္စစ္အုုပ္စုုရဲ့ လက္ေ၀ခံအဆင့္ဆင့္ေတြက ေနရာယူထားတယ္လိုု႔ပဲ အမ်ားကေျပာဆိုုေနၾကတယ္။ အဲသည္လိုု လူေတြ အဆင့္ဆင့္ ခန္႔အပ္ထားတာေတြခ်ည္းျဖစ္ေနတာကိုုဆရာက ဘယ္လိုုေျပာခ်င္ပါသလဲ။
- အခုုလက္ရွိလူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္က အေပၚဆုုံးအလႊာမွာ ဖြဲ႔ထားျပီး ျပထားရုုံ သက္သက္ပဲလား၊ေအာက္ေျခ အဆင့္ဆင့္မွာ ေကာ္မရွင္ခြဲေတြ ခန္႔အပ္ျပီး လည္ပတ္မွာလား။ အေပၚမွာပဲအစုုတစုုေလာက္ဖြဲ႔ထားျပီး ေပးစာေတြ၊ ပစ္စာေတြ တုုိင္ၾကားလာမွပဲအေရးယူေဆာင္ရြက္ဖ္ိုု႔ လုုပ္မယ္ဆိုုရင္လည္း ဆင့္ေခါင္းေခြးမခ်ီႏိုုင္ျဖစ္လာလိမ့္မယ္ ထင္တယ္။ ေအာက္ေျခအဆင္ဆင့္ အဖြ႔ဲခြဲေတြဖြဲ႔ၾကမယ္ဆိုုရင္လည္း ျမိဳ႔နယ္၊ ခရိုုင္၊ ေက်းရြာ အဆင့္ဆင့္ ဖြဲ႔ၾကမယ္ဆိုုရင္လည္းသူတိုု႔က ဘယ္လုုိလူစားေတြကိုု ခန္႔မွာလဲဆိုုတာကိုု စဥ္းစားစရာျဖစ္လာတယ္။ လက္ရွိမွာသူတိုု႔လုုပ္ရပ္ေတြကိုု ျပန္ၾကည့္ရင္ အစုုိးရအသစ္ဖြဲ႔ျပီးသြားျပီးေနာက္ပိုုင္းအုုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႔ေတြ ျမိဳ႔နယ္၊ ေက်းရြာ အဆင့္ဆင့္ ဖြဲ႔တာကိုု ျပန္ၾကည့္လိုုက္ရင္ၾကံ့ဖြံ႔ေတြ၊ အရင္ကလုုပ္ခဲ့ ကိုုင္ခဲ့ဖူးတဲ့လူေတြကိုုပဲ ျပန္ခန္႔တာကိုု ေတြ႔ရတယ္။
အဲသည္ေတာ့ ဘာျဖစ္သလဲဆိုုေတာ့ …ျမန္မာျပည္တြင္းမွာ ျပသနာေတြ ျဖစ္ေနတာကိုု အျမဲတန္းၾကားေနရတယ္။ ေက်းရြာက လူၾကီးကအလြဲသုုံးစားလုုပ္တာ၊ ရြာသားေတြကိုု ႏွိပ္စက္တာ၊ မတရားလုုပ္တာေတြ အျမဲၾကားေနရတယ္။ေအာက္ေျခအဆင့္ဆင့္မွာ အုုပ္ခ်ဴပ္ေနတဲ့သူေတြဟာ အဲသည္လိုု အာဏာကိုုအလြဲသုုံးစားလုုပ္တဲ့သူေတြ၊ လူ႔အခြင့္အေရး က်ဳးလြန္သူေတြျဖစ္ေနရင္ အဲသည္လူေတြကိုုဘယ္လိုု တိုုင္ၾကားအေရးယူမွာလဲ။ တိုုင္ၾကားတဲ့ ေနရာမွာလည္းပဲလူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္ကေအာက္ေျခမွာ ခန္႔ထားတဲ့သူေတြကလည္းလူ႔အခြင့္အေရးခ်ဴိးေဖာက္တဲ့ေနရာမွာ ေရွ႔တန္းကပါခဲ့တဲ့ သူေတြဆိုုရင္ေကာဘယ္လိုုလုုပ္ၾကမွာလဲ။ ဒါေတြကိုု စဥ္းစားရမယ့္ အခ်က္ျဖစ္တယ္လိုု႔ ေျပာခ်င္တယ္။

- ဟုုတ္ကဲ့ပါဆရာ။အထက္ကတင္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈေတြ လုုပ္ေနရုုံတင္သာမကဘဲ ေအာက္ေျခအဆင့္ဆင့္မွာလည္းပဲျပဳျပင္ေျပာင္းလဲတဲ့ဆီမွာ လူတဦးခ်င္းစီမွာလည္း တာ၀န္ရွိေနတယ္လိုု႔ေျပာခ်င္တာေပါ့ေနာ္။ လက္ရွိမွာ အာဏာပိုုင္ေတြ အုုပ္ခ်ဳပ္သူေတြ အဆင့္ဆင့္မွာဒီမုုိကေရစီစနစ္ကိုု ေလ့က်င္ ထိန္းသိမ္းလိုုတဲ့ တန္ဖိုုးထားလိုုတဲ့သူေတြအမ်ားအျပားရွိေနျပီလား။
- အုုပ္ခ်ဳပ္ေရးယႏၱယားမွာ ပါ၀င္တဲ့ရဲေတြ၊ မီးသတ္ေတြ၊ စစ္သားေတြ၊ စစ္သားေဟာင္းေတြ၊ စည္ပင္သာယာေရးက၀န္ထမ္းေတြစတဲ့လူထုုအေရးကိုု ေဆာင္ရြက္ေနရမယ့္ ကူညီရမယ့္သူေတြကိုု ၾကည့္လိုုက္လုုိ႔ရွိရင္သူတိုု႔ေတြကိုုယ္တုုိင္က အာဏာရွင္ေပါက္စေလးေတြ ျဖစ္ေနရင္ ဟန္မက်ဘူး။ မလြယ္ဘူး။သူတိုု႔ေတြကိုုယ္တုုိင္က လူေတြဆီက အႏိုုင္က်င့္ျပီး ေငြေတာင္းတာမ်ဴိး၊အပုုိင္စီးတာမ်ဴိးေတြ လုုပ္ေနတာေတြ ၾကားေန ျမင္ေနရတယ္။ ေျပာရလိုု႔ရွိရင္ႏိုုင္ငံေရးအက်ဥ္းသား ၂ ေထာင္ေက်ာ္ကိုု လႊတ္ေပးလိုုက္လိုု႔ တိုုင္းျပည္မွာ မတည္မျငိမ္ျဖစ္လာမယ္တိုု႔၊ေဒၚေအာင္ဆန္းစုုၾကည္တိုု႔က အာမခံခ်က္ ဘယ္လိုုေပးမွာလဲတိုု႔ေတြေမးခြန္းထုုတ္ေနတာေတြ ခဏထားလိုုက္ပါဦၤး။ အခုု ျမန္မာျပည္ေဒသအႏွံ႔ အလႊာတိုုင္းမွာအာဏာရွင္ေပါက္စေတြကိုု ဘယ္လိုုမ်ဴိး ထိန္းသိမ္း ေျဖရွင္းၾကမွာလဲ။ႏိုုင္ငံေရးအက်ဥ္းသား ၂ ေထာင္ကိုု လႊတ္ေပးဖိုု႔က ျပသနာမဟုုတ္ပါဘူး။ အျပင္မွာလက္ရွိ ေအာက္ေျခအဆင့္ဆင့္နဲ႔ အလႊာတိုုင္းမွာ ရွိေနတဲ့ အာဏာရွင္ေပါက္စေတြ၊လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ဴိးေဖာက္မႈေတြ လုုပ္ေနတာေတြ ျဖစ္ပြားေနတာေတြက အေရးတၾကီးကိုုရင္ဆိုုင္ေနရတဲ့ ကိစၥျဖစ္တယ္။

- ထိပ္ပိုုင္းအေပၚပိုုင္းကေတာ့ အေျခခံဥပေဒထဲမွာ လြတ္လပ္စြာ ေရးသားခြင့္ကိုုျပ႒ာန္းေပးလိုုက္ျပီ၊ ဒါဆိုုရင္ ျပည္သူေတြမွာ စာေပလြတ္လပ္ခြင့္ေတြ ရျပီေပါ့လိုု႔ေျပာရုုံတင္ ေျပာလိုု႔ မရဘူးဆိုုတဲ့ သေဘာေပါ့ ဆရာ။
- ဟုုတ္တယ္။ အေပၚကေတာ့စာနယ္ဇင္းလြတ္လပ္ခြင့္ရွိပါတယ္လိုု႔ လႊတ္ေတာ္ထဲမွာ၊ ၀န္ၾကီးအဆင့္မွာ ေျပာလိုုက္တယ္။ဒါေပမယ့္ ေအာက္ေျခမွာက်ေတာ့ ဥပမာအားျဖင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုုၾကည္ရဲ့ အင္တာဗ်ဴးကိုုထည့္ခြင့္မေပးဘူး၊ ေဆာင္းပါးကိုု စာေပစိစစ္ေရးက ဆင္ဆာျဖတ္ေနတယ္။ ေျပာေနတာက တမ်ဴိး၊လုုပ္ေနတာက တမ်ဴိးျဖစ္ေနတာေတြ ေတြ႔ေနရတယ္။ အာဏာရွင္ေပါက္စနေလးေတြက ေနရာတိုုင္းမွာၾကီးစုုိးလႊမ္းမိုုးျပီးေတာ့ သူတိုု႔လုုပ္ခ်င္တာေတြ၊ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ဴိးေဖာက္တာေတြလုုပ္ေနတာေတြ ျမင္ေနရတယ္။ ေျပာခ်င္တာကေတာ့ အခုုလိုု လူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္ကိုုဖြဲ႔စည္းလိုုက္ျပီဆိုုျပီးေတာ့ ျပည္သူေတြက တကယ္ကိုု သြားေရာက္ေျပာၾကား တိုုင္ပင္တင္ျပလိုု႔ ရျပီလား။ ဒါကိုု က်ေနာ္တိုု႔အေနနဲ႔က ေမးခြန္းထုုတ္စရာ ျဖစ္ေနတယ္လိုု႔ေျပာခ်င္ပါတယ္။

- ေက်းဇူးတင္ပါတယ္ဆရာေရ။ ။


http://moemaka.blogspot.com/

ဟန္ျပ လူ႔အခြင့္အေရး ေကာ္မရွင္လားဧရာဝတီ Monday, 12 September 2011 17:10 အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္

သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ အစိုးရ၏ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး ေျခလွမ္းသစ္အျဖစ္ “ျမန္မာႏုိင္ငံ အမ်ိဳးသား လူ႔အခြင့္အေရး ေကာ္မရွင္” ကို ၿပီးခဲ့သည့္ သီတင္းပတ္တြင္ ထပ္မံ ဖြဲ႔စည္းလိုက္သည္။ သို႔ေသာ္ ယင္းအဖြဲ႔၏ လြတ္လပ္ထိေရာက္စြာ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မႈကိုမူ သံသယျဖစ္စရာ ရွိသည္။

ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒပါ ႏုိင္ငံသားတို႔၏ မူလအခြင့္အေရးမ်ားကို ျမႇင့္တင္ေရးႏွင့္ ကာကြယ္ေရး ေဆာင္ရြက္ရန္ ဖြဲ႔စည္းသည္ဆိုသည့္ အဖြဲ႔ဝင္ ၁၅ ဦးပါ ယင္းအဖြဲ႔တြင္ ႏိုင္ငံတကာမ်က္ႏွာစာ၌ ယခင္စစ္အစိုးရ၏ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားကို ခုခံကာကြယ္ ေျပာဆိုခဲ့ေသာ ဦးဝင္းျမ၊ ဦးေက်ာ္တင့္ေဆြ စသည့္ အၿငိမ္းစားသံအမတ္ႀကီးမ်ား ဦးေဆာင္ထားေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။

ဤအခ်က္ကိုၾကည့္လွ်င္ လူအမ်ား ေလးစားယံုၾကည္ေလာက္ေသာ ပုဂၢိဳလ္မ်ားႏွင့္ ဖြဲ႔စည္းထားသေလာ၊ အာဏာပိုင္မ်ား စိတ္ႀကိဳက္ စိစစ္ေရြးခ်ယ္ထားသေလာ ဆိုသည္မွာ သိသာလ်က္ရွိသည္။

က်င္းပေနဆဲ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္တြင္လည္း ျပည္ေထာင္စု ႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီ အေထြေထြ အတြင္းေရးမႉး ဦးေဌးဦးက ဥကၠ႒ တာ၀န္ယူၿပီး အမတ္ ၁၅ ဦးႏွင့္ ဖြဲ႔စည္းထားသည့္ “ႏုိင္ငံသားမ်ား၏ မူလအခြင့္အေရး၊ ဒီမိုကေရစီ အေရးႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ ေကာ္မတီ” လည္း ရွိေနသည္။

လြန္ခဲ့သည့္ ၁၀ ႏွစ္ေက်ာ္ကာလ နအဖ စစ္အစိုးရ လက္ထက္ ၂၀၀၀ ျပည့္ႏွစ္အတြင္းကလည္း ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီး ဗုိလ္ခ်ဳပ္ ေမာင္ဦး ေခါင္းေဆာင္၍ လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႔ ဖြဲ႔စည္းခဲ့ေသးသည္။

ထို႔ကဲ့သို႔ လူ႔အခြင့္အေရး အမည္ခံအဖြဲ႔မ်ား ဖြဲ႔ခဲ့ေသာ္လည္း ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ား ေလွ်ာ့ပါးသြားျခင္း မရွိခဲ့ေပ။ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ လူ႔အခြင့္အေရး အေျခအေနမ်ား တိုးတက္မႈ မရွိေၾကာင္း၊ ျမန္မာစစ္အစိုးရ၏ လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ ေဆာင္႐ြက္ခ်က္မ်ား ထိေရာက္မႈမရွိေၾကာင္း ကုလသမဂၢႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာ လူ႔အခြင့္အေရး ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရး အဖြဲ႔မ်ားက ေထာက္ျပေ၀ဖန္ခဲ့ၾကသည္။

ယခု သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ အစိုးရလက္ထက္တြင္လည္း ယခင္ စစ္အစိုးရနည္းတူ ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသားဆိုသည္မွာ မရွိပါဟု ျငင္းဆိုေနဆဲႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာႏွင့္ အတုိက္အခံမ်ား ေတာင္းဆိုထားသည့္ ၂၀၀၀ ၀န္းက်င္ရွိ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား လႊတ္ေပးေရးကို လ်စ္လ်ဴ႐ႈထားဆဲရွိျခင္းတို႔ေၾကာင့္ လူ႔အခြင့္အေရး ေကာ္မရွင္ထပ္ဖြဲ႔ျခင္းမွာလည္း မ်ားစြာ အဓိပၸာယ္ မရွိလွေပ။

ထို႔ေၾကာင့္ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈ၊ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ တပ္ဖြဲ႔မ်ားကို စစ္ဆင္ရာတြင္ က်ဴးလြန္သည့္ ရာဇဝတ္မႈမ်ားေၾကာင့္ ကမာၻ႔ လူ႔အခြင့္အေရး အဆိုးဆံုး စာရင္းဝင္ေနသည့္ ျမန္မာျပည္၏ ျပႆနာမ်ားကို လူ႔အခြင့္အေရး ေကာ္မရွင္သစ္အေနျဖင့္ ကိုင္တြယ္ႏိုင္ျခင္း ရွိ မရွိကို သံသယရွိျခင္း ျဖစ္သည္။

အထူးသျဖင့္ စစ္ေရးပဋိပကၡမ်ား ျဖစ္ေနသည့္ ကခ်င္၊ ကရင္၊ ရွမ္း စသည့္ တိုင္းရင္းသား ေဒသမ်ားတြင္ အစိုးရစစ္တပ္က ေဒသခံ အမ်ိဳးသမီးမ်ားကို အဓမၼျပဳက်င့္ျခင္း၊ အမ်ိဳးသားမ်ားကို ေပၚတာ အထမ္းသမားအျဖစ္ ခိုင္းေစျခင္း၊ ေနအိမ္ ရပ္ရြာမ်ားကို အဓမၼ ေရႊ႕ေျပာင္းခိုင္းျခင္း၊ ေျမယာ သိမ္းယူျခင္းမ်ား က်ဴးလြန္ေနဆဲျဖစ္သည္။ ထို႔အျပင္ ေထာင္ႏွင့္ခ်ီသည့္ စစ္ေျပး ဒုကၡသည္မ်ားလည္း အိုးအိမ္ စြန္႔ခြာ ထြက္ေျပးေနၾကရဆဲပင္။

လူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္သစ္သည္ ယခင္က်ဴးလြန္ထားခဲ့သည့္ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားကို ေမွးမွိန္ေစရန္ႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာကို မ်က္စိေမွာက္ေစရန္ ေဆာင္ရြက္မည့္ အဖြဲ႔သာ ျဖစ္လိမ့္မည္ဟု သံုးသပ္ရသည္။

အမ်ဳိးသား ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (NLD) အပါအ၀င္ တျခား ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားကလည္း ယခုဖြဲ႔စည္းလိုက္သည့္ လူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္ကို ႀကိဳဆိုလိုက္ေသာ္လည္း ဤအဖြဲ႔အေနႏွင့္ မည္သည့္အတိုင္းအတာအထိ လြတ္လြတ္လပ္လပ္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မည္ ဆိုသည္ကို သတိထား ေစာင့္ၾကည့္ရန္ လိုေၾကာင္း ေျပာဆိုခဲ့သည္။

ၾသဂုတ္လ ၅ ရက္ေန႔တြင္ ရန္ကုန္ရွိ ကုလသမဂၢ႐ံုးက ထုတ္ျပန္သည့္ ကုလအေထြေထြ အတြင္းေရးမႉးခ်ဳပ္ မစၥတာ ဘန္ကီမြန္း၏ အစီရင္ခံစာတြင္ အစိုးရသစ္၏ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကို ႀကိဳဆိုေၾကာင္း၊ သို႔ေသာ္ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား လႊတ္မေပးေသးျခင္းက ယံုၾကည္မႈကို ပ်က္ျပယ္ေစေၾကာင္း ေဖာ္ျပခဲ့သည္။

အခု လကုန္ပိုင္းတြင္ က်င္းပမည့္ ၆၆ ႀကိမ္ေျမာက္ ကုလသမဂၢ အေထြေထြ ညီလာခံ၌ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ လူ႔အခြင့္အေရး အေျခအေနႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ကုလသမဂၢ အထူးကိုယ္စားလွယ္ မစၥတာ ကင္တားနားက တင္ျပမည္ဟု သိရသည္။

မစၥတာ ကင္တားနားသည္ ျမန္မာစစ္အာဏာရွင္မ်ား လူသားမ်ဳိးႏြယ္အေပၚ က်ဴးလြန္သည့္ ရာဇဝတ္မႈႏွင့္ စစ္ရာဝတ္မႈမ်ားအတြက္ ကုလသမဂၢ စံုစမ္းစစ္ေဆးေရး ေကာ္မရွင္ (CoI) ဖြဲ႔ေရး ေတာင္းဆိုထားၿပီး အေမရိကန္ အပါအ၀င္ ႏုိင္ငံေပါင္း ၁၆ ႏုိင္ငံခန္႔ကလည္း ေထာက္ခံထားသည္။။

ယမန္ႏွစ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ လြတ္ေျမာက္စဥ္ မစၥတာ ဘန္ကီမြန္းက တိုးတက္မႈျပလာျခင္းျဖစ္သည္ဟု ေျပာခဲ့ၿပီး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးကို အခ်ိန္ကိုက္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ တိုက္တြန္းခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ လူ႔အခြင့္အေရး၊ ႏုိင္ငံေရး၊ စီးပြားေရးတို႔တြင္ ျပႆနာမ်ား ရွိေနဆဲ ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း မီးေမာင္းထိုးျပခဲ့သည္။

အသစ္ဖြဲ႔လိုက္သည့္ လူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္အေနျဖင့္ ဆယ္စုႏွစ္ ၅ ခုစာ စစ္အစိုးရအုပ္ခ်ဳပ္မႈ သက္တမ္းတေလွ်ာက္ ျမန္မာျပည္သူမ်ားအေပၚ က်ဴးလြန္သည့္ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္သည့္ လက္သည္အေပါင္းအပါမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ထုတ္ေဖာ္ဝန္ခံရန္ လိုသည္။

လူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္သစ္သည္ အေနာက္ႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ ေဒသတြင္း အစိုးရမ်ား ေတာင္းဆိုသည့္အတိုင္း အမွန္တရားကို ေဖာ္ထုတ္ရန္ လြတ္လပ္သည့္ အဖြဲ႔အစည္းျဖစ္သင့္သည္။ ယင္းသို႔ ေဖာ္ထုတ္ရန္ အေကာင္းဆံုးနည္းလမ္းမွာ အတိုက္အခံမ်ား ေတာင္းဆိုသည့္အတိုင္း စံုစမ္းစစ္ေဆးေရး ေကာ္မရွင္ (CoI) ကို ေထာက္ခံအားေပးရန္ပင္ ျဖစ္ေပသည္။
http://www.irrawaddy.org/bur/index.php/editorial/2008-10-06-11-24-23/7279-2011-09-12-10-10-55