Wednesday, September 14, 2011

ေမးပါရေစေတာ့...။by Yeyint Kyaw (Face book)on Wednesday, September 14, 2011 at 4:33am

ျမစ္ၾကီး ဧရာဝတီ ႏွင့္ ပတ္သက္လို့ ေျပာသြားတဲ့ အထဲမွာ- (( ဘာျဖစ္လို႔လဲ ဆိုေတာ့ ေရက စီးခ်င္တဲ့ေနရာ ေလွ်ာက္စီး ေနလို႔။ ဒါကို နိုင္ငံမွာ ဓန အင္အားေၾကာင့္ေရာ ၊ စိတ္ဝင္စားမႈ ေၾကာင့္ေရာ ၊ ဘယ္သူမွ မထိန္းသိမ္းခဲ့ဘူး။ မထိန္းသိမ္းခဲ့ တဲ့ အတြက္ ကိုက္ ၁၀၀ စီးရမယ့္ ေရက ကိုက္၅၀၀ စီးေနတဲ့အခါ ေရအနက္ ေပ၁၀၀ ရွိရမယ့္ေနရာမွာ ေပ၅၀ ပဲ ရွိမွာေပါ့။ ေရအနက္ ၅ေပ ရွိရမယ့္ေနရာမွာ ေရက ၁ေပ ပဲ ရွိမွာေပါ့။ ဒါဟာ ဒီျမစ္ၾကီးတစ္ေလွ်ာက္လံုး ဘယ္သူမွ မထိန္းသိမ္းခဲ့လို႔ ျဖစ္ပါတယ္။ သြားရမယ့္ issue က ဘယ္ကို သြားရမယ့္ issue လဲဆိုေတာ့ ဒီျမစ္ၾကီး ေသသြားမယ္ မဟုတ္ဘူး။ ဒီျမစ္ၾကီး ဘယ္လို ထိန္းသိမ္းမလဲ ဆိုတဲ့ issue ကို သြားရမွာ။ )) ဟူ၍ ထည့္သြင္းေျပာၾကားသြားပါတယ္။

ဧရာဝတီျမစ္ၾကီး ကို ထိန္းသိမ္းဖို႔ ျပည္သူေတြဟာ မႏၱေလးက်ဴံးၾကီးကို ျပဳျပင္ခဲ့သလို၊ ေပါက္တူး၊ေပါက္ျပား၊ေဂၚေတြနဲ႔ ေဆာင္ရြက္လို႔ ရေကာင္းတဲ့ အရာ ဟုတ္ပါသလား။ နိုင္ငံေတာ္ ဘ႑ာကို အသံုးျပဳ လစာေပး၊တာဝန္ေပးထားတဲ့ ေရအရင္း အျမစ္ ႏွင့္ျမစ္ေခ်ာင္းမ်ား ဖြံ႔ျဖိဳးေရးဦးစီးဌာန ရဲ့ လုပ္ငန္းေတြက (ဒီျမစ္ၾကီးတစ္ေလွ်ာက္လံုး ဘယ္သူမွ မထိန္းသိမ္း ခဲ့လို႔ ျဖစ္ပါတယ္) လို႔ ဝန္ခံတာလား ေတြးမိပါတယ္။ ဒါျဖင့္ ဘာေၾကာင့္ ဒီဌာနၾကီး ေငြအကုန္ခံ ဖြင့္ထားတာ လည္း သိခ်င္ ျပန္ပါတယ္။ ေသာင္တူးစက္ေတြ ဆိုတာ ကားေတြလို ပိုက္ဆံရွိတိုင္း သူသူ ငါငါ ဝယ္ရတဲ့ အရာ မဟုတ္ဘူး။ ဝယ္ျပီးသား နိုင္ငံေတာ္ဘ႑ာပိုင္ စက္ေတြကလည္း ေခတ္ေနာက္က်ေနျပီ (ျပန္လည္ မျဖည့္စည္းပဲ ရွိတာ ေလးနဲ႔ ) အရာမေရာက္ အျဖစ္သာသာေလး လုပ္ေနတဲ့ အေပၚ ဘယ္ညႊန္ၾကားမႈက ထိထိေရာက္ေရာက္ ရွိခဲ့ပါသလဲ။ ဘ႑ာေတြ လိုေငြ ဘီလ်ံခ်ီ ရွိခဲ့ေပမယ့္ ျမစ္မင္းဧရာကို ဘ႑ာေငြ မည္မွ် အသံုးျပဳခြင့္ေပးခဲ့ပါသလဲ။ ေပးခဲ့ပါတယ္ ဆိုယင္ ဘာမွ မထိန္းသိမ္းခဲ့ဘူး လို႔ ေရွ့စကားအရ ဆိုရင္ ေပးခဲ့တဲ့ ဘ႑ာေငြေတြ ဘယ္ေရာက္ကုန္ပါသလဲ သိခ်င္ပါတယ္။ (ေရထိန္းနံရံ ေတြ တည္ေဆာက္ဖို႔ ခ်ေပးတဲ့ ဘ႑ာ ေတြ အပါအဝင္ေပါ့)။ ဒါေတာင္ ဒီျမစ္ၾကီးက ျမန္မာျပည္ထဲမွာ သီးသန္႔ ရွိေနလို႔ ေနာ္။ သံလြင္ျမစ္ လို နယ္စပ္နဲ႔ ဆက္ႏြယ္ေနရင္ ဒုကၡ၊ သံလြင္ကို ထိုင္းက ေငြ အကုန္ခံျပီး ေရထိန္းနံရံေတြ တည္ေဆာက္ ခဲ့လို႔ ေရတိုက္စားမႈ ျဖစ္ေပၚတိုင္း ျမန္မာ ေျမ ဧရိယာကို ဖဲ့ဖဲ့ေပးရသလို ပါေနတာ အားလံုးအသိပါ။ မလုပ္ဘူးလား ဆိုေတာ့ လုပ္ပါတယ္။ တိုက္စားမႈ ေဘးအႏၱရာယ္ေပၚတဲ့ အခ်ိန္ေပါ့။ ၾကိဳတင္ျပင္ဆင္ေတြးထားျဖင္း ဆိုတဲ့ အေျမာ္အျမင္ဟာ သာမန္ျပည္သူေတြ ထက္သာလို႔ နိုင္ငံမွာ ဦးေဆာင္ေနၾကရင္ ၊ ျပည္သူကို လက္ညႈိး ထိုးသင့္ မထိုးသင့္ စဥ္းစားသင့္ ပါတယ္။ (ဘယ္သူမွ မထိန္းသိမ္းခဲ့လို႔)ဆိုတဲ့ စကားကိုေပါ့။ ေဟာ .. ယခု ျပည္သူက သဘာဝ အေလ်ာက္ ပ်က္စီးတာ ထက္ အဆေပါင္းမ်ားစြာ ရွိျပီး အျခား ဆက္ႏြယ္ရာ သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ ေတာေန သတၱဝါ ကိုပါ ထိခိုက္ နိုင္ပါတယ္ လို႔ ေျပာတဲ့အခါ ( ထိန္းသိမ္းလိုနဲ့ ဆႏၵ ေတြလည္း ေဖၚထုတ္ျပ ျပန္ေတာ့ ျပည္သူနဲ႔ တစ္သားထဲ ေနျပီး ဦးေဆာင္ စီမံ ေပးဖို႔ စိတ္မကူးပဲ) ဧရာဝတီ ေရာဂါ လို႔ ေျပာသြားပါတယ္။ ျမန္မာျပည္ကို ခ်စ္တဲ့သူတိုင္း ဧရာဝတီကို ခ်စ္မွာပဲ ဒါဟာ ေရာဂါ ဆိုရင္ လူတိုင္းရွိတဲ့ အမ်ဳိးသားေရးေရာဂါ ပါပဲ။ အမ်ဳိးမစစ္၊ အမ်ဳိးမခ်စ္တဲ့သူေတြ အတြက္ေတာ့ ဒီလိုခ်စ္တဲ့ ေရာဂါကို မ်က္မုန္းက်ဳိးမွာေပါ့ေနာ္။

( သြားရမယ့္ issue က ဘယ္ကို သြားရမယ့္ issue လဲဆိုေတာ့ ဒီျမစ္ၾကီး ေသသြားမယ္ မဟုတ္ဘူး။ ဒီျမစ္ၾကီး ဘယ္လို ထိန္းသိမ္းမလဲ ဆိုတဲ့ issue ကို သြားရမွာ။ ) လို႔ ေျပာထားတဲ့ အတြက္ ထိန္းသိမ္းၾကမယ္ေလ။ ဘာလို႔ မထိန္းသိမ္းတဲ့ အျပင္ သဘာဝလြန္ကိစၥေတြ လူေတြ ဖန္တီးတဲ့ အလုပ္ေတြကို လက္ခံ လုပ္ေဆာင္ေနပါသလဲ။ ရပ္လိုက္ေတာ့ေလ…။ ဒါက်ေတာ့ မည္သည့္ ကန္႔ကြက္မႈမ်ားရွိသည္ ျဖစ္ေစ ဧရာဝတီျမစ္ဆံုစီမံကိန္းကို ဆက္လုပ္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဘယ္ေတာ့ မွ ေနာက္ဆုတ္မည္ မဟုတ္ေၾကာင္း ေျပာျပန္ပါေရာ။ ဘယ္သူမွ မထိန္းသိမ္းခဲ့လို႔ ဆိုတုန္းက ျပည္သူေတြ အျပစ္လိုလိုနဲ႔ ထိန္းသိမ္းပါ့မယ္ ရပ္ေပးပါဆိုေတာ့ ျပည္သူက အျပစ္လိုလိုပဲ ျဖစ္ျပန္ေရာလား။

မည္သည့္ ကန္႔ကြက္မႈမ်ားရွိသည္ ျဖစ္ေစ ဧရာဝတီျမစ္ဆံုစီမံကိန္းကို ဆက္လုပ္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဘယ္ေတာ့ မွ ေနာက္ဆုတ္မည္ မဟုတ္ေၾကာင္း - ဆိုသည့္စကားရပ္ကို ေတာ္ေတာ္ေလး စိတ္ထိခိုက္သလို၊ ေတာ္ေတာ္လည္း စိတ္ဝင္းစားမိပါတယ္။ ဘာေၾကာင့္လဲ ဆိုေတာ့ ဒီစကားရပ္ဟာ ျပည္ေထာင္စု ဝန္ၾကီးရဲ့ စကား (သူ႔သေဘာ)လား။ နိုင္ငံေတာ္ သမၼတရဲ့ စကား(ညႊန္ၾကားမႈ)လား။ ျပည္သူ႔လြတ္ေတာ္ရဲ့ သေဘာထား(ဆံုးျဖတ္ခ်က္)လား….။ လား….။ တိတိ က်က် သိလိုတာေၾကာင့္ စိတ္ဝင္စားတာပါ။ ျပည္သူထံက တရားသျဖင့္ ေရြးခ်ယ္ တင္ေျမာက္ျခင္း ခံထားရေသာ ကိုယ္စား လွယ္မ်ားရဲ့ အစိုးရ မွန္ကန္ခဲ့ရင္ (မွန္ကန္ခဲ့ရင္) ျပည္သူ ဆႏၵကို အေလးထားရပါ့မယ္။ ဖန္တီးရယူခဲ့တဲ့ သေဘာရွိ ခဲ့ရင္ ေတာ့ အာဏာရျပီ ငါတို႔ သေဘာ ဆိုတဲ့ အသြင္ေဆာင္ လုပ္ရပ္ေတြ၊ ယခုလို ျပည္သူကို ဂရုမစိုက္ဘူး လုပ္မွာပဲ ဆိုတဲ့ အေျပာေတြ ဟာ လက္ရွိ အစိုးရ အတြက္ ဂုဏ္သိကၡာ က်ဆင္းေစပါတယ္။ (ျပည္သူက အသေရ မဖ်က္ဘူးေနာ္)။ အဲ … ျပည္သူ တစ္ဦးဦးက နိုင္ငံေတာ္ရဲ့ ( အစိုးရရဲ့) ဂုဏ္သိကၡာ အသေရ ကို ထိခိုက္ေအာင္ လုပ္ရင္ ပုဒ္မတပ္ျပီး ေထာင္ဒါဏ္ ႏွစ္ရွည္ခ်ခံရတာ ျမင္ခဲ့၊ေတြ႔ခဲ့ ရေတာ့ အခုလို ဘယ္သူေတြ ကို ကိုယ္စားျပဳေျပာသလဲ မသိရပဲ၊ ကိုယ့္မင္း ကိုယ့္ခ်င္း ေျပာျပီး နိုင္ငံေတာ္(အစိုးရ) သေဘာေဆာင္ သလို ေျပာၾကားခ်က္က အျပစ္ ရွိ/မရွိ သိလိုျပန္ပါတယ္။

ေနာက္ဆံုးပိတ္ ေျပာရရင္ ကဲ ထိန္းသိမ္းမယ္ ဆိုတဲ့ issue အတုိင္း ထိန္းသိမ္းၾကမယ္။ ဧရာဝတီ ကို သဘာဝ အတိုင္း ရွိပါေစ ။ ျပည္သူကလည္း သဘာဝ မဖ်က္၊ မပ်က္စီးေအာင္ လက္တြဲမယ္ ။ ဘယ္သူမွလည္း သဘာဝ ကို လာမဖ်က္နဲ႔။

ဧရာဝတီ ဟာ အမ်ဳိးသားထု တစ္ရပ္လံုးနဲ႔ ပိုင္တယ္ ( တစ္သီးပုဂၢလ ပိုင္ မဟုတ္ဘူး)။

ဧရာဝတီ ဟာ အမ်ဳိးသားထု တစ္ရပ္လံုးနဲ႔ ဆိုင္တယ္ ( တစ္သင္းတစ္ဖြဲ႔ ဆိုင္ မဟုတ္ဘူး)။

ဧရာဝတီ ဟာ အမ်ဳိးသားေရး လကၡဏာ ျဖစ္တယ္ (ေရာင္းကုန္ ပစၥည္း မဟုတ္ဘူး )။

----------------------------------------------------------------------------------------- ကိုဝိုင္ဝိုင္ေက ( ၁၄-၉-၁၁ ) ။ေဈးကြက္။

------------

သူတစ္ပါး လင္းဖို႔

သမိုင္းေတြ

ေလာင္ကၽြမ္း ေပးရေအာင္

ဧရာဝတီဟာ

ဖေယာင္းတိုင္ မဟုတ္ဘူး။( ဧရာဝတီဟာ ေရာင္းစားရမယ့္ အရာ မဟုတ္ဘူး။)

ကိုဝိုင္ဝိုင္ေက (၁၁-၉-၁၁) မႏၱေလး-ရွိန္းမကား(ဧရာဝတီ ခရီးစဥ္ အမွတ္တရ )မွ။

ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ေတြ႔႔ဆံုျခင္းby Kyaw Aye (Face book)on Wednesday, September 14, 2011 at 7:48am

by Yangon Times on Tuesday, September 13, 2011 at 11:47pm

ရန္ကုန္တိုင္းမ္ - အမ်ိဳးသားျပန္လည္စည္းလံုးညီညြတ္ေရးကိစၥကအရင္က ထက္စာရင္တိုးတက္လာတယ္လို႔တစ္ခ်ိဳ႕ ကသံုးသပ္ေနၾကပါတယ္။ အန္တီနဲ႔ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးဦးေအာင္ၾကည္နဲ႔ ေတြ႕ၿပီးတဲ့ေနာက္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ႀကီးနဲ႕ေတြ႕တာလည္းကြ်န္ေတာ္တို႔ ေတြ႕ရတဲ့အတြက္ လက္ရွိအစိုးရနဲ႕ သြားေနတဲ့Dialogue အေျခအေန အေပၚကို အန္တီဘယ္လိုသံုးသပ္ပါလဲ။


ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ - အန္တီအားရပါတယ္။ျပည္သူေတြကလည္းေမွ်ာ္လင့္သလို အန္တီတို႔လည္းေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ အန္တီအၿမဲေျပာသလို ေမွ်ာ္လင့္ရံုနဲ႕မကဘူး။အလုပ္လုပ္ရမယ္၊ႀကိဳးစားရမယ္၊ဆက္ၿပီးႀကိဳးစားရပါမယ္၊

ဒါအစပဲရွိေသးတယ္အစေကာင္းမွအေႏွာင္းေသခ်ာဆို သလိုအစကေတာ့ေကာင္းေနၿပီ၊အေႏွာင္းေသခ်ာေအာင္ လုပ္ဖို႔ပဲ လိုပါတယ္။


ရန္ကုန္တိုင္းမ္ - အန္တီလဲအရင္ကတပ္မေတာ္အစိုးရနဲ႕ေဆြးေႏြးမႈ ေတြလုပ္ခဲ့ပါတယ္။ အခုအစိုးရက်ေတာ့ တပ္မေတာ္ အစိုးရက လူေတြပါေပမယ့္ဒီမိုကေရစီပံုစံနဲ႔သြားမယ္ေျပာထားတဲ့အတြက္ အရင္လုပ္ထားတဲ့ေဆြးေႏြးမႈေတြနဲ႔အခုအန္တီ တို႕လုပ္တဲ့ ေဆြးေႏြးမႈေတြဘာမ်ားကြာျခားမႈ ရွိပါသလဲ။ ကြ်န္ေတာ္တို႔ သတင္းသမားေတြအျမင္ကေတာ့ အခုလုပ္တဲ့ ေဆြးေႏြးမႈေတြက တိုးတက္မႈပိုျမန္တယ္လို႔ ယူဆပါတယ္။ အန္တီေကာဘယ္လိုယူဆပါသလဲ။


ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ -အန္တီကေတာ့ ပိုၿပီးျမန္တယ္လို႔ျမင္ပါတယ္။ ပိုၿပီးေတာ့အေရးႀကီးတာက ေတြ႕ဆံုမႈထဲမွာ မယ္မယ္ရရကိစၥေတြက ေဆြးေႏြးမႈျဖစ္တယ္ဆိုတယ္ဆိုတာ ကြာျခားပါတယ္။ အရင္တုန္းကေတြ႕ဆံုမႈေတြမွာ မယ္မယ္ ရရေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးမႈေတြ မလုပ္ျဖစ္ခဲ့ပါဘူး။


ရန္ကုန္တိုင္းမ္ -အန္တီနဲ႕ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတႀကီးနဲ႔ ေတြ႕ခဲ့ပါတယ္ ။သမၼတႀကီးမိသားစုကလည္း အန္တီ့ကို ရင္းရင္းႏွီးႏွီး ေတြ႕ဆံုတယ္လို႔ၾကားပါတယ္။ အဲဒီေတာ့ သမၼတႀကီးေပၚမွာ အန္တီရဲ႕ပုဂၢိဳလ္ေရး ထင္ျမင္ယူဆခ်က္ ဘယ္လိုရွိပါသလဲ။


ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ -သမၼတႀကီးအေနနဲ႕ တကယ္ပဲ တိုးတက္ေျပာင္းလဲေရးကို လိုလားတယ္လို႔ ျမင္ပါတယ္။ ဒါကသမၼတႀကီး တစ္ေယာက္တည္းအေနနဲ႕ေပါ့ေလ။ အစိုးရတစ္ဖြဲ႕လံုးနဲ႕မေတြ႕ေသးေတာ့ ေျပာဖို႔ခက္ပါတယ္။ သမၼတႀကီးကိုယ္တိုင္ကေတာ့အျပဳသေဘာေဆာင္တဲ့အေျပာင္းအလဲေတြကို လိုလားေနတယ္လို႔အန္တီယံုၾကည္ပါတယ္။


ရန္ကုန္တိုင္းမ္ - အန္တီသမၼတႀကီးနဲ႔ေတြ႕ၿပီးတဲ့အခ်ိန္မွာ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးေလးငါးေယာက္နဲ႔ ေတြ႕ပါတယ္။ဒီျပည္

ေထာင္စု၀န္ႀကီးေတြနဲ႕ အန္တီေပါ့ေပါ့ပါးပါးစကားေျပာေတာ့ သူတို႔ကရင္းရင္းႏွီးႏွီး ခင္ခင္မင္မင္ေတြ႕တာလား။ဒါမွမ

ဟုတ္အလုပ္သေဘာအရဆက္ဆံတယ္လို႔ထင္ပါသလား။ အန္တီဘယ္လိုျမင္ပါသလဲ။


ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ - အန္တီအေနနဲ႕ကေတာ့ေျပာရဆိုရတာကို ေက်နပ္ပါတယ္။ အန္တီအေနနဲ႔ဟန္ေဆာင္ၿပီး လုပ္တဲ့ အေလ့အက်င့္မရွိဘူး။ ဘယ္လိုပဲေျပာေျပာ တာ၀န္အရလုပ္ရတယ္ဆုိရင္လည္း တာ၀န္အရလုပ္ရတဲ့ပံုနဲ႔ပဲ ေျပာမွာပဲ။ ဒါေပမယ့္ဗိုလ္ခ်ဳပ္သိန္းေဌးနဲ႔ တျခား၀န္ႀကီးသံုးဦးနဲ႔ေတြ႕ရတာ အန္တီေက်နပ္ပါတယ္။ အားလံုးက တကယ္ပဲစိတ္ပါလက္ပါနဲ႔ ခင္ခင္မင္မင္ရွိတယ္လို႔ အန္တီယံုပါတယ္။


ရန္ကုန္တိုင္းမ္ - ရထားပို႔ေဆာင္ေရးျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးေအာင္မင္းက အဘဦးေအာင္ဆန္းရဲ႕ေမြးရပ္နတ္ေမာက္မွာ ရထားလမ္းေဖာက္ထားပါတယ္။အဲဒီဖြင့္ပြဲက်ရင္အန္တီကိုဖိတ္ခ်င္ပါတယ္။အန္တီလည္းလာခဲ့ပါလို႔ေျပာခဲ႕တယ္ဆိုတာဟုတ္ပါသလား။


ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ - ဟုတ္ပါတယ္။အန္တီကလည္း ဖိတ္ရင္ေတာ့ လာပါမယ္လုိ႔ေျပာထားပါတယ္။


ရန္ကုန္တိုင္းမ္ - လက္ရွိႏိုင္ငံေရးမွာအဓိကျပသနာမွာနံပါတစ္ျဖစ္တဲ့ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးမႈက ေခ်ာေမြ႕ေနပါတယ္။ ဒါေပမယ့္အတားအဆီးတစ္ခုက ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားလြတ္ေျမာက္ေရးလို႔ ေျပာေနပါတယ္။ အဲဒီကိစၥကိုလႊတ္ေတာ္မွာတင္ျပေဆြးေႏြးေနတာလည္း ေတြ႕ရပါတယ္။ အန္တီနဲ႔ ယခုအစိုးရေဆြးေႏြးတဲ့အခါမွာ အရင္အစိုးရနဲ႔မတူဘဲ အထူးျပဳကိစၥရပ္ ေတြကိုေဆြးေႏြးႏိုင္တယ္လို႔ အန္တီ အရင္ေမးခြန္းေတြမွာေျဖထားပါတယ္။ဒါေၾကာင့္ အန္တီတို႔ေဆြးေႏြးတဲ့အခ်ိန္မွာ အစိုးရဘက္က ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားလြတ္ေျမာက္ေရးကို အာမခံခဲ့တာမ်ား ရွိပါသလား။ ဒါမွမဟုတ္သမၼတႀကီးကိုယ္တိုင္က ႏႈတ္အားျဖင့္အန္တီကိုေျပာခဲ့တာမ်ား ရွိပါသလား။


ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ - အန္တီအေနနဲ႔ ဘာေတြေဆြးေႏြးခဲ့တယ္ဆိုတာ အခုထိမေျပာေသးဘူးေလ။ အခုလဲေျပာမွာ

မဟုတ္ဘူး။ ဒါေပမယ့္ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားလြတ္ေျမာက္ေရးဆိုတာ တျခားႏိုင္ငံေရးကိစၥေတြနဲ႔ခြဲျခားျမင္လို႔မရဘူး။

အားလံုးက တစ္ခုကိုတစ္ခုေဖးမသြားမယ္လို႔ျမင္တယ္။ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားလြတ္ေျမာက္ျခင္းဆိုတာ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္မႈကိုအေထာက္အကူျပဳသလို ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈကလည္း ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေတြ လြတ္ေျမာက္ေရးကို အထာက္အကူျဖစ္မယ္လို႔ အန္တီျမင္တယ္။ ဒါေတြကခြဲျခားျမင္လို႔မရဘူး။ အားလံုး ဆက္ႏြယ္ေနတယ္။ အန္တီတို႔ ဦးတည္တာက အမ်ိဳးသားျပန္လည္ရင္ၾကားေစ့ေရးနဲ႕ တကယ့္စစ္မွန္တဲ့ ဒီမိုကေရစီအေဆာက္အအံုေတြကို အျမစ္တြယ္ေအာင္လုပ္ေရးေလ။ အဲဒါနဲ႕ပက္သက္ရင္ လိုတာေတြကအမ်ားႀကီးပဲ။ အားလံုးက ဆက္ႏြယ္ေနတယ္။ ဒီတစ္ခု၊ဒီတစ္ခုဆိုၿပီးေတာ့ တစ္ခုနဲ႕ တစ္ခုကို မတူသလိုကိုင္တြယ္လို႔မရပါဘူး။


ရန္ကုန္တိုင္းမ္ - အန္တီရဲ႕ကိုယ္ပိုင္ယူဆခ်က္ေပါ့။မၾကာမီ အခ်ိန္တြင္းမွာအမ်ားျပည္သူေတြကလိုလားေနတဲ့

ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား လြတ္ေျမာက္လာေရးဟာ မေ၀းေတာ့တဲ့အနာဂတ္မွာ လြတ္ေျမာက္လာမယ့္အလားအလာ

ေကာင္းေတြရွိတယ္လို႔ အန္တီျမင္ပါသလား။ လြတ္ေျမာက္လာမယ္လို႔ေကာ အန္တီထင္ပါသလား။


ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ - ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေတြက တစ္ခ်ိန္တစ္ခါမွာ လြတ္ေျမာက္ရမွာပါ။ အေရးႀကီးတာက အျမန္ဆံုး လြတ္ေျမာက္ဖိုေပါ့။ အဲဒီကိစၥနဲ႔ပက္သက္ရင္ အားလံုးကျဖစ္ေျမာက္ဖို႔ ႀကိဳးစားရမယ္။ ႀကိဳးစားရသေလာက ္“ကံ ကံ၏အက်ိဳး” ကိုျဖစ္လာမွာပါ။ ဘယ္ေတာ့ လြတ္မယ္ ၊ဘယ္ေတာ ့မလြတ္ဘူး ဆိုတာကို အန္တီကေဗဒင္တြက္သလိုမ်ိဳးေတြ အန္တီမလုပ္ခ်င္ဘူး။ ဒါက ခန္႔မွန္းေခ်ပဲ။ ခန္႔မွန္းတယ္ဆိုတာထက္ ျဖစ္ေျမာက္ေအာင္လို႔ ကိုယ္က၀ီရိယစိုက္ဖို႔လိုပါတယ္။


ရန္ကုန္တိုင္းမ္ - ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကိစၥကိုေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား ေျပာေနၾကပါတယ္။ လႊတ္ေတာ္မွာေဆြးေႏြးေနၾကတာရွိသလို၊ ိုၿငိမ္းခ်မ္းေရးေကာ္မတီဖြဲ႕ဖို႕လည္း စီစဥ္ေနပါတယ္။ လက္ရွိျဖစ္ေနတဲ့ တိုင္းရင္းသားေရးရာကိစၥနဲ႔ တိုင္းရင္းသားမ်ားအား

လံုး တကယ္ကိုၿငိမ္းခ်မ္းဖို႔ကိစၥမွာ အန္တီအေနနဲ႔ ဘယ္လိုထင္ျမင္ယူဆခ်က္မ်ားရွိပါသလဲ။


ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ - အန္တီတို႔ႏိုင္ငံလြတ္လပ္ကတည္းက တိုင္းရင္းသားေတြအၾကားမွာ စစ္မွန္တဲ့ညီညြတ္မႈဆိုတာ

မတည္ေဆာက္ႏိုင္ခဲ့ဘူး။ ဒီကိစၥက အန္တီတို႔တည္ေဆာက္ရမယ့္ကိစၥပဲ။ လြယ္လြယ္နဲ႔ေတာ့ျဖစ္မွာမဟုတ္ဘူး။ အဓိက

အေရးႀကီးတာကယံုၾကည္မႈပဲ။ တစ္ေယာက္ေပၚတစ္ေယာက္ ယံုၾကည္မႈပဲ။ ယံုၾကည္မႈတည္ေဆာက္တဲ့ေနရာမွာ ပထမ လိုအပ္တာက ရိုးစင္းမႈပဲ။ တစ္ေယာက္နဲ႔ တစ္ေယာက္ဆက္ဆံတဲ့ေနရာမွာ ရိုးရိုးစင္းစင္း ဆက္ဆံရမယ္။ လုပ္ေပးႏိုင္ရင္ လုပ္ေပးႏိုင္မယ္။ မလုပ္ေပးႏိုင္ရင္ မလုပ္ေပးႏိုင္ဘူးဆိုၿပီး အျမင္ခ်င္းဖလွယ္ရမယ္။ ဒီလိုမလုပ္ေပးႏိုင္ရင္ ဟိုလိုေကာ လုပ္ေပးႏိုင္မလား ဆိုတာျဖစ္လာမယ္။ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးတယ္ဆိုတဲ့ေနရာ မွာလည္း ႏွစ္ဖက္တည္းျဖစ္ျဖစ္၊ သံုးေလးဖြဲ႔ဆုိလည္း သံုးေလးဖြဲ႕ျဖစ္ျဖစ္ ကိုယ္လိုခ်င္တာကိုပဲ အရမ္းဆုပ္ကိုင္ၿပီး မေလ်ာ့တမ္းဆိုတာ ျဖစ္လို႔မရဘူး။ သို႔ေပမယ့္ တရားမွ်တမႈေတြကို အေျခခံတဲ့ေတာင္းဆိုခ်က္ေတြကို ျဖစ္ေျမာက္ေအာင္လုပ္ေပးဖို႔က အားလံုးမွာတာ၀န္ရွိတယ္။ ဒီလိုတရားမွ်တတဲ့ တကယ္လိုအပ္တဲ့ အခ်က္ေတြကို ျဖည့္ဆည္းေပးဖို႔ အားလံုးကစိတ္ေစတနာ ရွိတယ္ဆိုရင္ေတာ့့ အဲဒီအေပၚမွာအေျခခံၿပီး တိုးတက္မွာပဲ။ လူမ်ိဳးစုေတြ၊ တိုင္းရင္းသားေတြ၊ လူအစုအဖြဲ႕ေတြမေျပာနဲ႕ လူတစ္ေယာက္ခ်င္း ႏွစ္ေယာက္ခ်င္းၾကားမွာေတာင္ တကယ့္တစ္ဦးေပၚတစ္ဦး ယံုၾကည္မႈရဖို႔ ခင္မင္မႈရဖို႔အခ်ိန္လိုတယ္။ အခ်ိန္လည္း ၾကာတယ္။ ေနာက္တစ္ခုက မေျပာျဖစ္လို႔ ေျပာရမယ္။ အန္တီတို႔ႏိုင္ငံကအခ်ိန္သိပ္ဆြဲလို႔မရဘူး။ ဘာျဖစ္လို႔လည္းဆိုေတာ့ အခ်ိန္ဆြဲလို႔ရွိရင္အန္တီတို႔ႏိုင္ငံရဲ႕ ဒဏ္ရာေတြက ပိုႀကီးလာမယ္။


္ရန္ကုန္တိုင္းမ္ - အန္တီကိုယ္တိုင္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတႀကီးအပါအ၀င္ တိုင္းရင္းသားေခါင္းေဆာင္ေတြကို အိတ္ဖြင့္ေပးစာ

ေပးတာကိုကြ်န္ေတာ္တို႔ဖတ္ရပါတယ္။ အန္တီကိုယ္တိုင္က ဒီကိစၥမွာကိုယ္တိုင္ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္မယ္လို႔ေျပာထားပါ

တယ္။ အန္တီကိုယ္တိုင္က ဒီၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္မွာ ဘယ္လိုအခန္းက႑ကေနပါ၀င္မယ္လို႕ ထင္ပါသလဲ။ အဲဒီလိုပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ဖို႔ကို ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးဦးေအာင္ၾကည္နဲ႕ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးတဲ့အခါမွာေရာ ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတႀကီးနဲ႕ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးတဲ့အခါမွာေရာ အဲဒီကိစၥကေျပာဆိုေဆြးေႏြးတဲ့အခ်က္ေတြထဲမွာ ပါပါသလား။


ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ - ဘာေတြေျပာဆိုေဆြးေႏြးတယ္ဆိုတာ လံုး၀ေျပာလို႔မရပါဘူး။ ဒါေပမယ့္ အန္တီေျပာႏိုင္တာက ဘယ္လိုအခန္းက႑ေတြကေနပါ၀င္ႏိုင္တယ္။ ဘယ္လိုပါ၀င္ေစခ်င္တယ္ဆိုတာက ကာယကံရွင္ျဖစ္တဲ့တိုင္းရင္းသား

အဖြဲ႕အစည္းေတြကေရာ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရကဆံုးျဖတ္ရမွာပါ။ အန္တီကေနၿပီး ဒီလိုလုပ္မယ္ ဟိုလိုလုပ္မယ္ဆိုၿပီး

သြားေျပာလို႔မရဘူးေလ။ ကူညီႏိုင္္မယ္ဆိုရင္ကူညီပါမယ္။ ဘယ္လိုအခန္းက႑ကေန ကူညီႏိုင္ေစခ်င္လဲဆိုတာ အန္တီကမ္းလွမ္းထားၿပီးပါၿပီ။ ဒီကိစၥကိုကာယကံရွင္ေတြက ဆံုးျဖတ္ရမွာပါ။


ရန္ကုန္တိုင္းမ္ - ကြ်န္ေတာ္တို႔ျပည္သူေတြအားလံုး စိတ္၀င္စားေနတဲ့ကိစၥတစ္ခုက ႏိုင္ငံပိုင္သတင္းစာေတြက ေဖာ္ျပ ခ်က္တစ္ခုမွာ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးေအာင္ၾကည္က လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦးရဲ႕ေမးခြန္းေတြျပန္လည္

ေျဖၾကားတဲ့ေနရာမွာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္သူမ၏ တရား၀င္ပါတီတို႔သည္ အနာဂတ္ျမန္မာႏိုင္ငံေရးမွာပူးေပါင္း

ေဆာင္ရြက္မည္ဆိုတာပါပါတယ္။ တစ္ဖက္မွာလည္း အစိုးရကအန္အယ္ဒီဟာေရြးေကာက္ပြဲစည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းအရ

ပယ္ဖ်က္ၿပီးျဖစ္တယ္လို႔ေျပာပါတယ္။ တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပဲ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ သူမ၏တရား၀င္ပါတီဆိုတာကို

သံုးႏႈန္းထားတာတဲ့အတြက္ အဲဒါကိုကြ်န္ေတာ္တို႔သတင္းသမားေတြက အန္တီတို႔ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးမႈရဲ႕ရလဒ္တစ္ခုလို႔ျမင္ပါ တယ္။ ဒါဟာအဓိပါယ္ရွိရွိသံုးႏႈန္းထားတဲ့ အသံုးအႏႈန္းပါလား။ အဲဒီေနာက္ကြက္က အဓိပါယ္ေတြကိုအန္တ႔ီအေနနဲ႕ ကြ်န္ေတာ္တို႔ကိုဘယ္ေလာက္မ်ား ေျပာၾကားႏိုင္ပါမလဲ။


ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ - အန္တီတို႔က ဒီမိုကရက္တစ္အင္အားစုဆိုေတာ့ ဒီမိုကေရစီရဲ႕လုပ္ထံုးလုပ္နည္းအရတစ္ဖက္ရဲ႕ သေဘာထားကိုေလးစားရပါမယ္။ ကုိယ္လိုခ်င္တဲ့ ထင္ျမင္ခ်က္နဲ႔ သူကေတာ့ဒီလိုဆိုလိုတယ္။ ဟိုလိုဆိုလိုတယ္ဆိုတာကို ေျပာပိုင္ခြင့္မရွိဘူး။ ေကာင္းတာကေတာ ့ ဦးေအာင္ၾကည္ကို သြားေမးတာအေကာင္းဆံုးပါ။


ရန္ကုန္တိုင္းမ္ - မၾကာခင္က ျမန္မာႏိုင္ငံကိုလာသြားတဲ့ ဥေရာပသမဂၢရဲ႕သံတမန္ေရာ အေမရိကန္ရဲ႕အထူးကိုယ္စားလွယ္ ေကာ ျမန္မာအစိုးရကၿငိမ္းခ်မ္းေရးနဲ႔ပက္သက္ၿပီး တကယ္ကိုလုပ္မယ္ဆိုတဲ့ ရည္ရြယ္ခ်က္ေတြ ေတြ႔တယ္လို႔ေျပာပါ

တယ္။ ဒီကိစၥေတြကို အရင္အစိုးရကကိုင္တြယ္ခဲ့ေပမယ့္ ေအာင္ျမင္ခဲ့တာမေတြ႕ရဘူး။ အခုျဖစ္တဲ့“၀”ကိစၥေတြဆိုရင္

အရင္ေတာင္းဆိုထားတဲ့ နယ္ျခားေစာင့္တပ္ကိစၥကိုေလ်ာ့ၿပီးေဆာင္ရြက္ေနတာေတြ႕ရတဲ့အတြက္ လက္ရွိအစိုးရရဲ႕

ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ လုပ္ေဆာင္ေနတာဟာ ေျပာင္းလဲလာတယ္လို႔အန္တီျမင္ပါသလား။ ေအာင္ျမင္လာမယ္လို႔ အန္တီေမွ်ာ္လင့္ပါသလား။


ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ - အန္တီအေနနဲ႔ကေတာ့ေျပာင္းလဲရမယ္လို႔ျမင္ပါတယ္။ အရင္တုန္းက လုပ္ပံုလုပ္နည္းဟာ ေအာင္ျမင္ခဲ့မယ္ဆိုရင္ ဒီအေျခအေနမွာဆက္လုပ္ေနဖို႕မလိုဘူး။ အရင္တုန္းကလုပ္ပံုလုပ္နည္း မေအာင္ျမင္ခဲ့လို႔ အခုဆက္လုပ္ေနရတာေပါ့။ အရင္တုန္းက လုပ္ပံုလုပ္နည္းကမေအာင္ျမင္ဘူးဆိုရင္ နည္းလမ္းေျပာင္းတာ သဘာ၀က်ပါတယ္။ နည္းလမ္းေျပာင္းသံုးတဲ့အခါေအာင္ျမင္လား မေအာင္ျမင္လားဆိုတာ အေျဖကခ်က္ခ်င္းေပၚမွာ မဟုတ္ဘူး။ ေစာင့္ၾကည့္ရမွာေပ့ါ။ အန္တီအျမင္ကေတာ့ ဒီတစ္နည္းနဲ႕မေအာင္ျမင္ရင္ ေနာက္တစ္နည္းေျပာင္းသံုးရမွာေပါ့။ အဘက္ဘက္ကေတာ့ အေပးအယူစိတ္ဓာတ္ရွိရမွာေပါ့။ အေပးအယူစိတ္ဓာတ္ဆိုတာ ကိုယ္လိုခ်င္တာ ၁၀၀ ရာခိုင္ႏႈန္း ဆိုတာရမွဆိုတဲ့စိတ္နဲ႔မရဘူး။ အဘက္ဘက္က ညိွယူရမယ္။ တစ္ခါတစ္ေလက်ေတာ႔ ့တစ္ဖက္ကအ၀ါလိုခ်င္တယ္။ တစ္ဖက္ကအျပာလိုခ်င္တယ္။ ေနာက္ဆံုးက်ေတာ့ ႏွစ္ဖက္စလံုးက ခရမ္းေရာင္ပဲႀကိဳက္ပါတယ္ ဆိုတာလည္း ျဖစ္သြားႏိုင္ပါတယ္။ ဒါမ်ိဳးဆိုတာညိွႏႈိုင္းယူမွျဖစ္မွာ။ ညိွႏႈိုင္းတယ္ဆိုတဲ့ေနရာမွာ အေရးႀကီးဆံုးကယံုၾကည္မႈပဲ။ တစ္ဖက္ကို တစ္ဖက္မယံုၾကည္ဘူးဆိုရင္ ညိွႏႈိင္းတယ္ဆိုတာ အင္မတန္ခက္ခဲပါတယ္။ ႏွစ္ဖက္စလံုးက ယံုၾကည္ႏိုင္တဲ့ပံုစံနဲ႕ ေဆြးေႏြးညိွႏႈိုင္းတယ္ဆိုရင္ေအာင္ျမင္ႏိုင္မယ္လို႔ ထင္ပါတယ္။


ရန္ကုန္တိုင္းမ္ - ဒီေမးခြန္းကလည္း အားလံုးသိခ်င္တဲ့ေမးခြန္းပါပဲ။ မၾကာခင္မွာၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲလည္းရွိပါတယ္။

ေနာက္ငါးႏွစ္မွာလည္းေရြးေကာက္ပဲြရွိတဲ့အတြက္ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ဟာ မွတ္ပံုတင္မယ္ မတင္ဘူးဆိုတာထက္ တရား၀င္ပါတီအျဖစ္နဲ႔အနာဂတ္မွာရပ္တည္ၿပီးေတာ့ ေရြးေကာက္ပြဲ၀င္ဖို႔စီစဥ္ထားတာ စဥ္းစားထားတာရွိလား သိခ်င္ပါတယ္။


ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ - အန္တီတို႔ပါတီကို စၿပီးထူေထာင္ကတည္းက တရား၀င္ႏိုင္ငံေရးပါတီတစ္ခုအေနနဲ႔ လႈပ္ရွားခ်င္လို႔ ထူေထာင္ထားတာပါ။ ဒါကဒီမိုကေရစီရဲ႕လိုအပ္ခ်က္တစ္ခုပါ။ အခုေခတ္ဒီမိုကေရစီမွာ ႏိုင္ငံေရးပါတီမရွိလို႔ မျဖစ္ဘူး။ တခ်ိဳ႕ကပါတီႏိုင္ငံေရးကိုရႈံ႕ခ်တာေတြရွိတယ္။ အခုေခတ္မွာပါတီႏိုင္ငံေရးပဲရွိတယ္။ ေခါမေခတ္ကလို

အားလံုးတစ္ေနရာမွာစုဆိုၿပီး ဒီမိုကေရစီအစိုးရပံုစံနဲ႕လုပ္လို႔ရတာ မဟုတ္ဘူး။ အခုေခတ္ဒီမိုကေရစီဆိုတာ ပါတီ ေပၚမွာအေျခခံတယ္။ ဒါေၾကာင့္အန္တီတို႔ပါတီကို တရား၀င္ပါတီထူေထာင္ခဲ့တယ္။ အန္တီတို႔လည္း ၁၉၉၀ခုႏွစ္တုန္းက ေရြးေကာက္ပြဲ၀င္ခဲ့တယ္။ ဒီမိုကေရစီဆိုတာ ေရြးေကာက္ပြဲရွိတိုင္းလည္း ဒီမိုကေရစီမဟုတ္ဘူး။

ေရြးေကာက္ပြဲရွိမွ ဒီမုိကေရစီမဟုတ္ဘူး။ သို႔ေသာ္ျငားလည္း ဒီမိုကေရစီရဲ႕လိုအပ္ခ်က္တစ္ခုက ဒီမိုကေရစီဆန္တဲ႕

ေရြးေကာက္ပြဲတစ္ခုကို ဦးတည္တယ္။ အန္တီတို႔အေနနဲ႕ တရား၀င္ႏုိင္ငံေရးအဖြဲ႕အစည္းအျဖစ္နဲ႕ရပ္တည္ေရးဆိုတာ လည္း အယံုအၾကည္ရွိတယ္။ ဒီလိုတရား၀င္ႏိုင္ငံေရးအဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုအေနနဲ႔ ေရြးေကာက္ပြဲမွာပါ၀င္ေရးဆိုတာလည္း အယံုအၾကည္ရွိတယ္။ ဒါေပမယ့္လည္းအေျခအေနေတြအရ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းေတြအရ ဘယ္အခ်ိန္မွာ လုပ္သင့္ မလုပ္သင့္ဆိုတာ ခ်င့္ခ်ိန္ရပါမယ္။ ဒါေၾကာင့္ ၂၀၁၀တုန္းကပါတီကို အန္တီတို႔မွတ္ပံုမတင္ခဲ့တာပါ။


ရန္ကုန္တိုင္းမ္ - အန္တီအေျဖနဲ႕ဆက္စပ္ၿပီး ကြ်န္ေတာ္ ေမးခ်င္တာက အဲဒီအတြက္အလားအလာေကာင္းေတြ ရွိပါသလား။


ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ - အလားအလာေကာင္းေတြျဖစ္ေအာင္ လုပ္ယူရပါမယ္။ ရွိတယ္မရွိဘူးဆိုတာေျပာဖို႔အခ်ိန္ေစာပါ

ေသးတယ္။ အစကတည္းက ဒီလိုရည္ရြယ္ခ်က္ရွိတဲ့အတြက္ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ကိုမပ်က္မစီးမၿပိဳကြဲေအာင္ထိန္းသိမ္းခဲ့ တာပါ။ ျပည္သူလူထုေထာက္ခံတဲ့အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုဟာ တစ္ခ်ိန္တစ္ခ်ိန္မဟုတ္ တရား၀င္အဖြဲ႕အစည္းျဖစ္ကို ျဖစ္သင့္တယ္လို႔ အန္တီတို႔ ယံုၾကည္ပါတယ္။


ရန္ကုန္တိုင္းမ္ - အန္တီတို႔အခုသြားေနတဲ့ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးမႈသည္ တိုင္မ္းဖရိန္တစ္ခုနဲ႔သြားေနတယ္လို႔ၾကားရပါတယ္။

ဒါေၾကာင့္အန္တီတို႔သြားေနတဲ့လုပ္ငန္းစဥ္သည္ အခ်ိန္သတ္မွတ္ခ်က္တစ္ခုဆိုတာမ်ိဳးနဲ႕သြားေနတာဟုတ္ပါသလား။ အခ်ိန္သတ္မွတ္ထားတာမ်ားရွိလားဆိုတာသိခ်င္ပါတယ္။ အနည္းဆံုးေတာ့ လူႀကီးလူေကာင္းသေဘာတူညီခ်က္မ်ား

ရွိထားပါသလား။


ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ - ဒီကိစၥေတြဟာေရရွည္အခ်ိန္ဆြဲလို႔ရတဲ့ကိစၥမဟုတ္ဘူးဆိုတာ ႏွစ္ဖက္စလံုးကနားလည္ပါတယ္။

(အခု)ဆိုတဲ့အေျဖကို ေက်နပ္ပါေတာ့လို႔ေျပာခ်င္ပါတယ္။


ရန္ကုန္တိုင္းမ္ - ယေန႔လူငယ္ေတြကစံျပမိုဒယ္လ္ေပ်ာက္ေနပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ အန္တီအေပၚမွာေလးစားၾကည္ညိုတဲ့စိတ္ ရွိတယ္ဆိုတာေတြ႕ရပါတယ္။ မၾကာမီက်င္းပမယ့္ ဒီမိုကေရစီေန႕ရဲ႕အႏွစ္သာရတစ္ခုက လူငယ္ေတြကို ႏိုင္ငံေရးမွာ စိတ္၀င္စားဖို႔ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ဖို႔ဆိုတာ ကြ်န္ေတာ္သိရပါတယ္။ ယေန႕လူငယ္ေတြအေပၚမွာ ႏိုင္ငံေရးနဲ႕ပက္သက္ၿပီး အန္တီရဲ႕ခံယူခ်က္၊အျမင္၊တိုက္တြန္းေျပာခ်င္တာေလးကို ေျပာေပးေစခ်င္ပါတယ္။


ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ - လူငယ္ေတြဟာႏိုင္ငံေရးဟာ သူတို႔အနာဂတ္နဲ႕ဆိုင္တယ္ဆိုတာကို ပထမဆံုးျမင္ဖို႔လိုတယ္။ ႏိုင္ငံေရးဆိုတာစတိုင္မဟုတ္ဘူး။ ႏိုင္ငံေရးလုပ္တာ ေခတ္ေအာက္တယ္လို႔ျမင္ေနတယ္။ ဒါေတြဟာ အင္မတန္မွမွားတယ္။ ဒီႏိုင္ငံေရးဟာ ႀကိဳက္သည္ျဖစ္ေစ မႀကိဳက္သည္ျဖစ္ေစ လူတိုင္း၊လူတိုင္းရဲ႕အနာဂတ္နဲ႕ဆိုင္တယ္။ အနာဂတ္ အရွည္ႀကီးရွိတာ လူငယ္ေတြ၊ လူႀကီးေတြက သိပ္ၾကာၾကာေနရမွာမဟုတ္ေတာ့ဘူး။ ေရွ႕အနာဂတ္ဟာ သိပ္မမ်ားေတာ့ဘူး။ လူငယ္ေတြဟာ သူတို႔ရဲ႕အနာဂတ္ကုိ ကိုယ္လိုခ်င္တဲ့ပံုစံနဲ႕ကိုယ့္ဘ၀ကို မတည္ေဆာက္္ ခ်င္ဘူးလား။ အန္တီကေတာ့လူငယ္ေတြ ႏိုင္ငံေရးကို စိတ္မပါဘူးဆိုရင္ ဒီလိုပဲေမးခ်င္တယ္။ ကိုယ့္အနာဂတ္ကို မဆံုးျဖတ္ခ်င္ဘူးလား။ ကိုယ့္ဘ၀ကဘယ္လိုပံုစံျဖစ္မယ္ဆိုတာကို ကိုယ့္ဘာသာကိုယ္မလုပ္ယူခ်င္ဘူးလား။ အဲဒါေတြလုပ္ယူခ်င္တယ္ဆိုရင္ ႏိုင္ငံေရးမွာ စိတ္ပါရမယ္။ အထူးသျဖင့္ ဒီလိုအခ်ိန္မွာ စိတ္ပါရမယ္။ အန္တီတို႕ မိတ္ေဆြတစ္ေယာက္ေျပာသလိုေပါ့။ မိသားစုတစ္စုက ဆင္းရဲေနရင္အားလံုး ရံုးကန္ရမယ္။ အလုပ္လုပ္ရမယ္။ ခ်မ္းသာတဲ့မိသားစုဆိုရင္ အေဖ အေမက လံုလံုေလာက္ေလာက္ျဖစ္ေအာင္ ပိုက္ဆံရွာေပးထားေတာ့ သားေတြသမီးေတြကေက်ာင္းသြားမယ္။ ေအးေအးေဆးေဆး သူတို႔လုပ္ခ်င္တာလုပ္မယ္။ ခ်ိဳ႕တဲ့သူမိသားစုဆိုရင္ ေက်ာင္းကျပန္လာတာနဲ႔ကပ်ာကယာ ဟိုဟာေလး ဒီဟာေလးလုပ္ရမယ္ ပိုက္ဆံရမယ့္အလုပ္ေလးေတြ၀ိုင္းလုပ္ရမယ္။ အဲလိုပဲအန္တီတို႔ႏိုင္ငံက ဆင္းရဲတဲ့မိသားစုတစ္ခုရဲ႕ အေျခအေနမွာရွိတယ္။ ဒီအေျခအေနမွာ အားလံုး၀ိုင္းလုပ္မွ ခ်မ္းသာတဲ့အေျခအေနေရာက္သြားရင္ လူငယ္ေတြလည္း နည္းနည္းပိုၿပီး ေအးေအးေဆးေဆးေနႏိုင္မယ္။ အားကစားတို႔၊ အႏုပညာတို႔ လိုက္စားႏိုင္မယ္။ ဒါေပမယ့္ အဲလိုအေျခအေနေရာက္ရင္လည္း ႏိုင္ငံေရးကိုစိတ္၀င္စားတဲ့စိတ္ရွိရမယ္။ အသိစိတ္လည္းရွိရမယ္။ ျပည္သူေတြႏိုင္ငံေရးအသိစိတ္ရွိသေလာက္ပဲ တိုင္းျပည္တစ္ျပည္ဟာတိုးတက္မယ္။


ရန္ကုန္တိုင္းမ္ - ဆင္းရဲတဲ့ႏိုင္ငံကေန ခ်မ္းသာတဲ့ႏိုင္ငံအျဖစ္ေျပာင္းမယ္ဆိုရင ္ပညာကအေရးႀကီးတာ၊ အေျခခံက်တာေတြ႕ရပါတယ္။ လူငယ္အခ်ိဳ႕ဟာ ပညာေရးအေပၚ အျမင္ေပ်ာက္ေနတဲ့အျပင္ စမ္းတ၀ါး၀ါးနဲ႔သြား ေနတာေလးရွိပါတယ္။ အဲဒီအတြက္ လူငယ္ေတြ ပညာအေပၚထားသင့္တဲ့ အန္တီရဲ႕သေဘာထားအျမင္ကို ေျပာေပးပါ။


ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ - အန္တီအျမင္အရ ပညာဆိုတာတရားအရဆိုရင္ ေယာနိေသာမနသိကာရေပါ့။ အေျခအေန တစ္ခုခုကိုမွန္မွန္ကန္ကန္သံုးသပ္ျခင္း ေလာကီစကား၊ေခတ္စကားအရေျပာရမယ္ဆိုရင္ ပညာအရာဟာ ဘ၀ရဲ႕ စိန္ေခၚမႈေတြကို ရင္ဆိုင္ႏိုင္မယ့္ အရည္အခ်င္းေတြကို ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ေပးတာ။ ဒါတကယ့္ပညာ။ အဲဒီအထဲမွာ

ေက်ာင္းပညာပါတယ္။ ေက်ာင္းပညာကိုဖယ္ထားလို႔ မရဘူး။ အေရးႀကီးတယ္။ ေက်ာင္းပညာေတြက ဘ၀မွာ ေပၚလာမယ့္ အခက္အခဲေတြ စိန္ေခၚမႈေတြကို ရင္ဆိုင္တဲ့ေနရာမွာ အေထာက္အကူျပဳတယ္။ ဒါဘယ္လိုမွျငင္းလို႔မရဘူး။ ဒါေပမယ့္ ေက်ာင္းျပင္ပညာဆိုတာရွိတယ္။ ပညာဆိုတာႏွစ္မ်ဳိးရွာသြားရမွာ။ ေက်ာင္းကသင္ေပးလိုက္တဲ့ ပညာနဲ႕ ကိုယ့္ဘာသာကိုယ္ဆည္းပူးရွာေဖြလိုက္တဲ့ဗဟုသုတ။ အန္တီတို႔ႏိုင္ငံမွာ ေက်ာင္းကေပးတဲ့ပညာကနိမ့္တယ္။ ဒါကအမွန္အတိုင္းရိုးရိုးေျပာတာ။ မလံုေလာက္ဘူး။ ဒါေၾကာင့္ လူငယ္ေတြက ေစာေစာကေျပာတဲ့ ဆင္းရဲတဲ့မိသားစုအတိုင္း ကိုယ့္ကိုကိုယ္ျဖည့္ဆည္းဖို႔ ပိုရုန္းကန္ရမယ္။ အခုေခတ္လူငယ္ေတြက အန္တီတို႔ပညာေရးစနစ္ကို ပိုၿပီးေတာ့ခိုင္မာေအာင္ မလုပ္ေပးႏိုင္ေသးသမွ် လူငယ္ေတြက ေက်ာင္းျပင္ပမွာပညာရွာရမယ္။ နည္းအမ်ိဳးမ်ိဳးနဲ႔ ကိုယ့္ကိုကိုယ္အရည္အခ်င္း ျပည့္ေအာင္လုပ္ရမယ္။ ဒီအရည္အခ်င္းက ဘာလဲဆိုေတာ့ ဘ၀ရဲ႕စိန္ေခၚမႈေတြကို ရင္ဆိုင္ႏိုင္ဖို႕။


ရန္ကုန္တိုင္းမ္ - ဒီအေျခအေနက အေရးႀကီးတဲ့အခ်ိန္လို႔ အန္တီေျပာတဲ့အတြက္ အန္တီကိုခ်စ္တဲ့ျပည္သူေတြကို ဘယ္လို ေနရမလဲ။ ဘာလုပ္ရမလဲဆိုတာကို စကားလက္ေဆာင္ေလးပါးေပးေစခ်င္ပါတယ္။


ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္- ဘာမဆိုစဥ္းစဥ္းစားစားခ်င့္ခ်င့္ခ်ိ္န္ခ်ိန္နဲ႕ခ်ဥ္းကပ္ပါ။ ႏိုင္ငံေရးျဖစ္ေပၚမႈေတြကို ခပ္ေပါ့ေပါ့

မျမင္ပါနဲ႕။ အေပၚယံကိုပဲမၾကည့္ပါနဲ႕။ ေသေသခ်ာခ်ာစဥ္းစားပါ။ ဆႏၵစြဲေတြ ပုဂၢိဳလ္စြဲေတြ ၀ါဒစြဲေတြ မထားပါနဲ႕။ ေနာက္တစ္ခုက ျမန္မာေတြကေလ ညီကိုမညီညြတ္ခ်င္ဘူး။ တစ္ေျပာင္းတစ္လြဲေတာ႔ ညီညီညြတ္ညြတ္နဲ႔ အားလံုးက စုစုေ၀းေ၀းနဲ႔ ငါတို႔ႏိုင္ငံ ေအာင္ျမင္ေအာင္လုပ္မယ္ဆိုတဲ့စိတ္၊ သေဘာထားႀကီးတဲ့စိတ္ကို ထားေစခ်င္ပါတယ္။ သေဘာထားႀကီးႀကီး၊ ခ်င့္ခ်င့္ခ်ိန္ခ်ိန္နဲ႕လုပ္သြားမယ္ဆိုရင္ မုခ်ေအာင္ျမင္မွာပါ။ အန္တီကေတာ့ အစကတည္းက ေအာင္ျမင္ရမယ္လို႔ ယံုၾကည္မႈရွိတယ္။ အန္တီတို႔လုပ္ေနတဲ့ကိစၥမွာ တိုင္းျပည္တစ္ခုလံုး ေကာင္းဖို႔အတြက္ဆိုေတာ့ ေအာင္ျမင္မႈရကိုရမယ္။ အားလံုးက၀ိုင္းၿပီး တက္ညီလက္ညီလုပ္မယ္ဆိုရင္ေတာ့ ပိုၿပီးေတာ့ျမန္မွာေပ့ါ။ တက္ညီလက္ညီ ဆိုတဲ့အတုိင္း ေလွထဲမွာအားလံုးေလွာ္ေနရင္ ျမန္ျမန္ေရာက္တာေပါ့။ ႏွစ္ေယာက္၊သံုးေယာက္ေလာက္ပဲေလွာ္ၿပီး က်န္တဲ့သူေတြကေရသာခိုေနရင္ေတာ႔ ပင္ပန္းတာေပါ့။ ေတာ္ေတာ္နဲ႕လည္းေရာက္မွာမဟုတ္ဘူး။ အခန္႔မသင့္ရင္ေတာ့ ေလွေမွာက္ၿပီး ၊ျပႆနာျဖစ္မွာေပါ့။


ရန္ကုန္တိုင္းမ္ - တနဂၤေႏြေန႕က သီးေလးသီးအဖြဲ႕ျပန္လာေတာ့ သူတို႔ဆီက ထိုင္းႏိုင္ငံမွာေရာ မဲေဆာက္ဘက္မွာေရာ ျပန္လာမယ့္ျမန္မာေတြ ျပင္ေနၾကပါတယ္လို႔ ၾကားရပါတယ္။ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတႀကီးကလည္း ဖိတ္ေခၚထားတယ္ဆိုေတာ့ အဲဒီအေပၚမွာ အန္တီဘယ္လိုျမင္ပါသလဲ။


ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ - ဒါကေတာ့ သူတို႔ရဲ႕ကိုယ္ပိုင္ဆံုးျဖတ္ခ်က္ပါ။ ဆံုးျဖတ္ပုိင္ခြင့္လည္းရွိပါတယ္။ ကမ္းလွမ္းခ်က္ကို ယံုၾကည္လို႔လက္ခံတယ္ဆိုရင္ သူတို႔အေနနဲ႕ျပန္လာလို႔ရပါတယ္။ အန္တီအေနနဲ႔ ဘယ္သူ႕ကိုျပန္လာရမယ္။ ဘယ္သူ႔ကို ျပန္လာရမယ္လို႔မေျပာပါဘူး။ လူတိုင္း လူတိုင္းမွာ ကိုယ့္ဆံုးျဖတ္ခ်က္အတြက္ တာ၀န္ ယူခ်င္စိတ္ရွိရပါမယ္။ ကိုယ့္ဘ၀အတြက္တာ၀န္ယူစိတ္ရွိရပါမယ္။ တာ၀န္သိစိတ္လည္းရွိရပါမယ္။ ဟိုလူက ေျပာလို႔ပါ။ ဒီလူက ေျပာလို႔ပါဆိုရင္ ဒါ အန္တီလက္မခံဘူး။ ကုိယ့္ဆံုးျဖတ္ခ်က္နဲ႔ကိုယ္လုပ္တယ္ဆိုရင္ ရလာတဲ့အက်ိဳးဆက္ကို ကိုယ္ပဲရင္ဆိုင္ရမယ္။ ခံရမယ္။ တာ၀န္ယူရမယ္။


ရန္ကုန္တိုင္းမ္ - အခုလိုေျဖၾကားေပးတဲ့အန္တီစုကို ရန္ကုန္မီဒီယာဂရု(ပ္)က ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။

ဒီဆုျမန္မာနိုင္ငံကစာေရးဆရာေတြလည္းရေစခ်င္....


ဗုဒၶဟူး, 14 စက္တင္ဘာ 2011
ေရး၀ံ့သူမ်ားအတြက္ လူ႔အခြင့္အေရးဆု

By ေအာင္လြင္ဦး
ဓာတ္ပံု Human Rights Watch
လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႔ႀကီးက ဆုခ်ီးျမင့္ျခင္းခံသူတခ်ဳိ႕။

အေရးယူ အျပစ္ေပးခံရမယ့္ အေရးကုိ ရင္ဆုိင္ၿပီး လြတ္လပ္စြာ ေဖာ္ထုတ္ခြင့္ေတြအတြက္ မဆုတ္မနစ္ ႀကိဳးပမ္းခဲ့ၾကသူေတြအျဖစ္ ႏုိင္ငံေပါင္း ၂၄ ႏုိင္ငံက စာေရးဆရာေပါင္း ၄၈ ေယာက္ကုိ လူ႔အခြင့္အေရး ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရးအဖဲြ႔ Human Rights Watch က ဂုဏ္ျပဳလုိက္ပါတယ္။ နယူးေယာက္အေျခစုိက္ လူ႔အခြင့္အေရးအဖဲြ႔ရဲ႔ ေဒၚလာ ၁ ေသာင္းတန္ Hellman-Hammett ဆုကုိ စာနယ္ဇင္းသမားေတြ၊ အင္တာနက္ဘေလာ့ဂါေတြ၊ စာေရးဆရာေတြသာမက သီခ်င္းေရးဆရာေတြ အဆုိေတာ္ေတြနဲ႔ ကာတြန္းဆရာေတြကုိ ေပးအပ္သြားဖုိ႔ ဒီကေန႔ပဲ ေၾကညာလုိက္တာပါ။

ေရြးခ်ယ္ခံရသူေတြထဲမွာေတာ့ လြတ္လပ္စြာ ထုတ္ေဖာ္ ေျပာဆုိဖုိ႔ စိတ္ပုိင္းျဖတ္ထားသူေတြကုိ အစုိးရေတြက ဟန္႔တားလုိ႔ မရဘူးလုိ႔ ဆုိခဲ့တဲ့ ထုိင္းႏုိင္ငံက အင္တာနက္ အြန္လုိင္းေပၚကတဆင့္ လႈပ္ရွားသူတဦးျဖစ္တဲ့ Chiranuch Premchaiport လည္း ပါ၀င္ပါတယ္။ ဆုရရွိသူ ေနာက္ထပ္ ၈ ေယာက္ ကေတာ့ ဗီယက္နမ္ႏုိင္ငံက ျဖစ္ၾကၿပီး၊ ဒီအထဲမွာေတာ့ ပိတ္ပင္ခံထားရတဲ့ ဒီမုိကေရစီေရးလႈပ္ရွားေနသူ အုပ္စုတခုျဖစ္တဲ့ Block 8406 အဖဲြ႔ရဲ႔ ေခါင္းေဆာင္တဦးလည္းျဖစ္ စာေရးဆရာတဦးလည္းျဖစ္တဲ့ Nguyen Xuan Nghia လည္းပါ၀င္ပါတယ္။ သူကုိယ္တုိင္ကေတာ့ လတ္တေလာ အစုိးရဆန္႔က်င္ ၀ါဒျဖန္႔တယ္ဆုိတဲ့ စြပ္စဲြခ်က္နဲ႔ ေထာင္ဒဏ္ ၆ ႏွစ္ က်ခံေနရတာပါ။

တျခားဆုရွင္ေတြအျဖစ္ အာရွတုိက္က ေရြးခ်ယ္ခံရသူေတြထဲမွာေတာ့ အာဖဂန္၊ တ႐ုတ္၊ အင္ဒုိနီးရွား၊ ကေမာၻဒီးယား၊ မေလးရွား၊ စကၤာပူ စတဲ့ႏုိင္ငံေတြက စာနယ္ဇင္းသမားေတြ ပါ၀င္ၾကပါတယ္။