Thursday, October 6, 2011

တရုပ္ေႀကာင္ ့တိုင္းၿပည္အပ်က္မခံဘူး (စိုင္းစိုင္းသန္းေရႊ)ကမာၻအရပ္ရပ္မွၿမစ္ဆံုဆည္အတြက္ေႀကာင္ ့ဆက္စပ္ၿဖစ္ေပၚလာေသာ
အေႀကာင္းအရာမ်ားအား ၿမန္မာလူမ်ိဳးမ်ား၏ ရင္တြင္းခံစားခ်က္ထုပ္ေဖၚမွဳမ်ားကို
စုစည္းေရးဖြဲ ့ပါသည္။

စိုင္းစိုင္းသန္းေရႊ၊၀တ္မံႈၾကိဳင္ၾကိဳင္တရုပ္ေႀကာင္ ့တိုင္းၿပည္အပ်က္မခံဘူး
ဧရာ၀တီႏွလံုေသြးမ်ားနဲ ့ၿမစ္ဆံုကို--ေအာင္ၿမင္ခဲ ့ပါၿပီ

ဒါညီအစ္ကိုေသြးခ်င္း အားလံုး တို ့ရဲ ့--ေအာင္ၿမင္မွဳမွတ္တိုင္ဘဲ

အိုး ႏိုး ပြဲက--မပီးေသးဘူး

ဘယ္သူေတြဘယ္လို ေမႊဦးမလဲ--တို ့ရဲ ့လက္ေတြတြဲ ပီး

အရင္လူေတြ ေပးခဲ ့ဂတိစကား -- ၿပည္သူေတြအသိ အမွတ္မၿပဳဘူး

တႏိုင္ငံလံုးရဲ ့-- အမ်ားရဲ ့-- ဆံုးၿဖတ္ခ်က္ ခိုင္မာ ဒီတခုဘဲ

တရုပ္ရဲ ့ႀသဇာ-- တို ့မခံဘူး

တရုပ္မရွိလို ့တို ့ေတြ--မဆင္းရဲ ဘူး

စစ္အဆိုးရလုပ္တာ-- လက္မခံဘူး

အိုးးးဟို တရုပ္ေႀကာင္ ့တိုင္းၿပည္--အပ်က္မခံဘူးေအာင္ၿမင္မွဳအတြက္ တို ့လက္ေတြကို -- မၿဖဳတ္လိုက္နဲ ့

ဘယ္လိုေအာင္ၿမင္လာခဲ ့သလဲ-- ၿပန္ေတြးအဲဒီအတိုင္း

တို ့ရဲ ့လက္ေတြ မၿဖဳတ္လိုက္နဲ ့

လိုခ်င္တာေသခ်ာၿပန္စဥ္းစား --တို ့ၿပည္သူအဓိကဘဲ

ေရးးး တြဲထား--တို ့လက္ေတြ တြဲထားလိုက္

Baby-- C' mon--C' mon-- C' mon

အားမေလွ်ာ ့နဲ ့--ၿပိဳင္တူေအာ္လိုက္စမ္း

တရုပ္ရဲ ့ႀသဇာ-- တို ့မခံဘူး

တရုပ္မရွိလို ့တို ့ေတြ--မဆင္းရဲ ဘူး

စစ္အဆိုးရလုပ္တာ --လက္မခံဘူး

အိုးဟို တရုပ္ေႀကာင္ ့တိုင္းၿပည္--အပ်က္မခံဘူး

၀ိုးးးး ဒါအားလံုးရဲ ့ဆႏၵ -- ဒါႏိုင္ငံ ့အေရးဘဲ

ဒီရင္ထဲက -- ပူေလာင္ေန ဒီေဒါသတို ့လက္ေတြ-- ၿမဲခိုင္ေစ

တရုပ္က -- အႏိုင္က်င္ ့လာဘို ့ႀကံေန

တြဲလက္ -- ခိုင္ၿမဲထား

ေသြးခ်င္း-- တို ့ညီကိုေတြတရုပ္ရဲ ့ႀသဇာ -- တို ့မခံဘူး

တရုပ္မရွိလို ့တို ့ေတြ--မဆင္းရဲ ဘူး

အရင္အဆိုးရလုပ္တာ --တို ့နဲ ့မဆိုင္ဘူး

အိုးဟို --- တရုပ္ေႀကာင္ ့တိုင္းၿပည္--အပ်က္မခံဘူးတရုပ္မရွိလို ့တို ့ေတြ--မဆင္းရဲ ဘူး

တရုပ္လုပ္သမွ်ကို -- တို ့မယံုဘူး

အိုးးးဟို -- တို ့ရဲ ့တိုင္းၿပည္အပ်က္မခံဘူး---အို

အိုးးးဟို -- တရုပ္ေႀကာင္ ့တိုင္းၿပည္-- အပ်က္မခံဘူး


ေရး-ထား၀ယ္-ျမိတ္ လမ္းsu per facebookမွေဖၚျပပါသည္။

ေဒၚကိြဳင္ကိြဳင္ပုံပါ တစ္ေထာင္တန္ ထပ္မံထြက္ရွိမည္
အာရပ္ေႏြဦးေတာ္လွန္ေရးမ်ားႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏိုဗယ္ဆု

အာရပ္ေႏြဦးၿဖစ္စဥ္တြင္ အြန္လိုင္းမွလႈံ ့ေဆာ္ခဲ့သူမ်ားမွာ ယခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလ ၇

ရက္ေန ့တြင္ ခ်ီးၿမွင့္မည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏိုဗယ္ဆုရရွိရန္ ေရပန္းအစားဆံုးၿဖစ္ေနေႀကာင္းသိရသည္။

ယခုႏွစ္တြင္ ဆန္ကာတင္စာရင္း၀င္သူ ၂၄၁ ဦးအထိရွိေႀကာင္း ေနာ္ေ၀ႏိုဗယ္ဆုေရြးခ်ယ္ေရးေကာ္မတီက

ထုတ္ၿပန္ခဲ့ေသာ္လည္း စာရင္း၀င္သူမ်ားကို ထံုးစံအတိုင္း လွိဴ ့၀ွက္ထားခဲ့သည္။

တူနီးရွား၊ အီဂ်စ္၊ လစ္ဗ်ားတို ့တြင္ အာဏာရွင္အစိုးရမ်ားၿပဳတ္က်ေစခဲ့မႈ၊ ဆီးရီးယား၊ ယီမင္၊ ဘာရိန္းတို ့တြင္

ကန္ ့ကြက္မႈမ်ားၿဖစ္ေပၚေစခဲ့မႈတြင္ အြန္လိုင္းမွ စတင္လွံဴ ့ေဆာ္ခဲ့သူမ်ား၏ အခန္းက႑မွာ ႀကီးမားစြာပါ၀င္

ခဲ့သည္။

ႏိုဗယ္ေကာ္မတီဥကၠဌ ေသာဘ္ဂ်ိဳယန္ဂ်က္ဂ္လန္ကမူ “ဒီႏွစ္အတြက္ေတာ့ (ေရြးရတာ) သိပ္မခက္ပါဘူး။

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို တန္ၿပန္ေႏွာင့္ယွက္ေနတဲ့အလားအလာေတြ အမ်ားႀကီးရွိသလို အေကာင္းဘက္ကိုသိသိသာသာ

ေရြ ့ခဲ့တာေတြလည္း ရွိေနပါတယ္”ဟု ေၿပာႀကားခဲ့သည္။

ဂ်က္ဂ္လန္သည္ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္က ႏိုဗယ္ေကာ္မတီဥကၠဌၿဖစ္လာခဲ့ၿပီးေနာက္ အၿငင္းပြားဖြယ္ေရြးခ်ယ္မႈမ်ား

အၿဖစ္ သမၼတၿဖစ္ကာစ ဘာရက္အိုဘာမား၊ ေနာက္တစ္ႏွစ္တြင္ တရုတ္ႏိုင္ငံမွ အက်ဥ္းက်ေနေသာအတိုက္အခံ

လ်ဴေက်ာင္းပိုတို ့ကို ေရြးခ်ယ္ရာတြင္ဦးေဆာင္ခဲ့သည္။

တူနီးရွားမွ ဘေလာ့ဂါအမ်ိဳးသမီးလီနာဘင္န္မီနီ၊ အီဂ်စ္မွ ဧၿပီ ၆ လႈပ္ရွားမႈကို စတင္တည္ေထာင္ေသာ

ဆိုက္ဘာလႈပ္ရွားသူမ်ားၿဖစ္သည့္ အစၥရာအဘ္ဒယ္ဖာတာႏွင့္ အာမက္မာဟာ၊ အီဂ်စ္မွ ဂူဂဲလ္အမႈေဆာင္

တစ္ဦးၿဖစ္သူ ၀ဲလ္ဂိုနင္မ္တို ့မွာ ဆုရရွိရန္အထူးေရပန္းစားသည္။


လီနာဘင္န္မီနီ

အသက္ ၂၇ ႏွစ္အရြယ္ရွိ ဘေလာ့ဂါအမ်ိဳးသမီးသည္ တူနီးရွားစံပယ္ၿဖဴေတာ္လွန္ေရးကို Tunisia Girl

အမည္၀ွက္ၿဖင့္လႈံ ့ေဆာ္ေပးခဲ့သည္။ ဇန္န၀ါရီအတြင္း ဇိုင္အယ္လ္အဘီဒင္ဘီအလီအစိုးရ၏ ဖိႏွိပ္မႈမ်ားကို

ဖြင့္ခ်ေဖာ္ထုတ္ခဲ့သည္။ ၂၃ ႏွစ္ႀကာအုပ္စိုးေသာ ဘင္အလီ ႏိုင္ငံမွထြက္ေၿပးခဲ့ၿပီး လႈပ္ရွားမႈ ေအာင္ၿမင္ခဲ့သည္။

ေထာင္ ၆ ႏွစ္က်ခံခဲ့ရသည့္ လက္၀ဲယိမ္းႏိုင္ငံေရးလႈပ္ရွားသူတစ္ဦး၏ သမီးၿဖစ္သူလီနာသည္ ၄င္း၏

ဘေလာ့တြင္ ၂၀၀၇ ခုႏွစ္မွစၿပီး ႏိုင္ငံတြင္းလူ ့အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားကို ေရးသားခဲ့သည္။ ၄င္းသည္

တူးနစ္တကၠသိုလ္တြင္ အဂၤလိပ္စာဆရာမလုပ္ေနသူၿဖစ္သည္။


အစၥရာအဘ္ဒယ္လ္ဖာတာႏွင့္ အာမက္မာဟာ

အသက္ ၃၃ ႏွစ္ရွိ အမ်ိဳးသမီးအစရာႏွင့္ အသက္ ၃၀ အရြယ္ရွိ အာမက္တို ့သည္ အီဂ်စ္တြင္ ဧၿပီ ၆

လႈပ္ရွားမႈကို ပူးတြဲတည္ေထာင္ခဲ့ၿပီး မူဘာရက္အစိုးရကို ကန္ ့ကြက္ေရးတြင္ လူငယ္မ်ားႏိုးထလာေရး

လႈံ ့ေဆာ္ႏိုင္ခဲ့သည္။ တဟီရာရင္ၿပင္၌ စုရံုးကန္ ့ကြက္မႈမ်ားၿဖစ္ေပၚရာတြင္ အဓိကဦးေဆာင္မႈေပးခဲ့သည္။


၀ဲလ္ဂိုနင္မ္

ဂူဂဲလ္၏အီဂ်စ္အမႈေဆာင္တစ္ဦးၿဖစ္ၿပီး အီဂ်စ္တြင္ “ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္ေတာ္လွန္ေရး”၏ ၿပယုဂ္တစ္ေယာက္

ၿဖစ္ခဲ့ကာ လူငယ္မ်ားကို လႈံ ့ေဆာ္ဦးေဆာင္ႏိုင္ခဲ့သည္။ ၁၂ ရက္ႀကာထိန္းသိမ္းခံရၿပီးေနာက္ ရုပ္သံေဆြးေႏြးပြဲ

တစ္ခုတြင္ ၿပန္ေပၚလာခဲ့ၿပီး အထူးထင္ရွားခဲ့သည္။ ေနာက္တစ္ရက္တြင္ တဟီရာရင္ၿပင္သို ့ၿပန္လာခဲ့ရာတြင္

သူရဲေကာင္းတစ္ဦးအၿဖစ္ႀကိဳဆိုခံခဲ့ရသည္။


ရုရွားလူ ့အခြင့္အေရးအုပ္စု Memorial ကို ပူးတြဲတည္ေထာင္သူ စဗက္လာနာဂန္နက္ရွ္ကီနာႏွင့္ အာဖဂန္

အမ်ိဳးသမီးမ်ားအခြင့္အေရးအတြက္ တိုက္ပြဲ၀င္သည့္ဆရာ၀န္အမ်ိဳးသမီး ဆီမာဆမ္မာတို ့လည္း ေရပန္းစား

သည့္စာရင္းတြင္ပါ၀င္သည္။

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏိုဗယ္ဆုကို ၁၉၀၁ ခုႏွစ္တြင္ စတင္ခ်ီးၿမွင့္ခဲ့ရာ အမ်ိဳးသမီး ၁၂ ဦးသာ ရရွိခဲ့ဖူးသည္။


ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏိုဗယ္ဆုရရ်ိခဲ့သည့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား

၁၉၀၅ - ဘာသာဘြန္ဆက္တ္နာ ( ႀသစႀတီးယား - ဟန္ေဂရီ )

၁၉၃၁ - ဂ်ိန္းစ္အဒမ္စ္ ( အေမရိကန္ )

၁၉၄၆ - အီမီလီဂရီဘယ့္လ္ခ်္ ( အေမရိကန္ )

၁၉၇၆ - ဘက္တီ၀ီလ်ံ ( ၿဗိတိန္ )

၁၉၇၆ - ေမရိဒ္ေကာ္ရီဂန္ ( ၿဗိတိန္ )

၁၉၇၉ - မာသာထရီဇာ ( မက္ဆီဒိုးနီးယားႏွင့္ အိႏၵိယ )

၁၉၈၂ - အယ္လ္ဘာမီရ္ဒယ္ ( ဆြီဒင္ )

၁၉၉၁ - ေဒၚေအာင္ဆန္းစုႀကည္ ( ၿမန္မာ )

၁၉၉၂ - ရီဂိုဘာတာမန္ခ်ဴး ( ဂြာတီမာလာ )

၁၉၉၇ - ဂ်ိဳဒီ၀ီလ်ံ ( အေမရိကန္ )

၂၀၀၃ - ရွီရင္အီဘာဒီ ( အီရန္ )

၂၀၀၄ - ၀န္ဂါရီမာထိုင္း ( ကင္ညာ )

Ref - AFP


( Bi weekly ELEVEN အတြဲ ၂၇၊ အမွတ္ ၄ “အာရပ္ေႏြဦးၿဖစ္စဥ္တြင္ အြန္လိုင္းမွ လႈံ ့ေဆာ္ခဲ့သူမ်ား

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏိုဗယ္ဆုရရွိရန္ ေရပန္းအစားဆံုးၿဖစ္ေန” မွ ကူးယူေဖာ္ၿပပါတယ္ )
ကိုေအာင္မ်ိဳးထြန္းေပးပို႕သည္။

GENERATION WAVE ၄ နွစ္ျပည့္ပြဲ

GENERATION WAVE ရယ္လို ့ နာမည္ေပးဖို ့ အိုင္ဒီယာေပးခဲ့တဲ့
ေထာင္ထဲက ကၽြန္ေတာ့္သူငယ္ခ်င္းကို သတိရတယ္။
မင္းတို ့ မလြတ္ေသးသမွ် အရင္အစိုးရနဲ ့ ဒီအစိုးရ မတူဘူးလို ့
ငါ မေၿပာႏိုင္ဘူး။

ေအာင္မ်ိဳးထြန္းကဗ်ာဆိုတာ - by Daw Aung San Su Kyi
by Sophia Sofia Chan on Thursday, October 6, 2011 at 6:06am

ကဗ်ာဆိုတာ - by Daw Aung San Su Kyi

ကဗ်ာဆိုတာ
လူ႕စဥ္းစာဥာဏ္ရဲ့ ပဲ့တင္သံ၊
ႏွလံုးသားရဲ့ ခုန္လွူပ္သံ၊
လူ႕စိတ္ဓာတ္ရဲ့ ျမည္ဟီးသံ၊
လူ႕ေမ်ွာ္လင့္ခ်က္ရဲ့ သီက်ဴးသံ၊
ကဗ်ာဆိုတာ
က်မတို႕ရဲ့ ရုန္းကန္သံ ပါပဲ။

ေအာင္ဆန္းစုၾကည္


“သံၾကိဳးကြင္းသံ တညံညံ”

ဆံပင္ေတြလည္း ေဆြးျမည့္လို႕
လည္ပင္းေတြလည္း ဆန္႕ထြက္လို႕
အဲ့ဒီလို ထြက္ျပီးသား အသက္ေတြလည္း ျပန္ျပန္၀င္ေနလို႕
ေတာင့္ေတာင့္ၾကီး ရပ္ေနတာေတာင္
ေျခေထာက္ေတြက လွမ္းေနလို႕
က်စ္က်စ္ပါေအာင္ ဆုပ္ထားတဲ့ လက္သီးေတြထဲ
ေသြးခ်င္းတိုက္မိလို႕
ငါတို႕ရုန္းကန္သံ
နည္းနည္းလွူပ္လိုက္တာနဲ႕ ျမည္တယ္၊

ေအာင္ဆန္းစုၾကည္


၆.၁၀.၂၀၁၁ ရက္ေန႕ရဲရင့္ငယ္ဒိုင္ယာရီ


http://www.ziddu.com/download/16694725/6Oct2011Yeyintngesdiary.doc.html

http://www.ziddu.com/download/16694726/6Oct2011Yeyintngesdiary.pdf.html

6 Oct 2011 Yeyintnge's Diary

ေနျပည္ေတာ္ၿမိဳ႕ေတာ္၀န္ သိန္းညြန္႔ အမိန္ ့ျဖင့္ ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီ၏ လူဖမ္းေထာင္ခ်ပြဲႀကီး။Thursday, October 6, 2011
၂၀၁၁ စက္တင္ဘာလ (၂၃) ရက္၊ ေနျပည္ေတာ္ ဇဗၼဴသီရိၿမို႕နယ္၊ ခေရအရာရွိႀကီးမ်ား၏ ၀န္ထမ္းအိမ္ယာမ်ားသို ့ ညသန္းေခါင္ (၁၂) နာရီအခ်ိန္မွာ ဧည့္စာရင္းစစ္ေဆးရန္ဟုဆိုကာ ေနျပည္ေတာ္အမွတ္ (၅) ရဲစခန္းမွရဲမ်ားႏွင့္ ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီအဖြဲ႔၀င္မ်ားက ၀ုန္းဒိုင္းႀကဲ အထိတ္တလန္႔ ၀င္ေရာက္စီးနင္း ရွာေဖြခဲ့ပါသည္။


ယင္းသုိ႔ ၀င္ေရာက္စီးနင္းရာတြင္ ေနျပည္ေတာ္ Junction Centre ရွိ အရာရွိႀကီးတဦး ပုိင္ဆုိင္သည့္ ဖိနပ္အေရာင္းဆိုင္မွ အေရာင္း၀န္ထမ္း မိန္းကေလး (၆) ဦးကုိ ဖမ္းဆီးေခၚေဆာင္သြားခဲ့ၿပီး၊ လက္ထိပ္မရွိေသာေၾကာင့္ ထိုမိန္းကေလးမ်ားကုိ သံႀကိဳးျဖင့္ ခ်ည္ေႏွာင္ၿပီး ေနျပည္ေတာ္အမွတ္ (၅) ရဲစခန္းသုိ႔ ေခၚေဆာင္သြားခဲ့သည္။

ေနာက္တေန႔ နံနက္တြင္ ေနျပည္ေတာ္အမွတ္ (၅) ရဲစခန္းမွ ပ်ဥ္းမနားၿမိဳ႕နယ္တရားရုံးသုိ႔ ရုံးထုတ္ခဲ့ၿပီး ၊ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီ၏ အမိန္႔ျဖင့္ ထိုအေရာင္း၀န္ထမ္းမိန္းကေလးငယ္မ်ားကုိ ရက္ရက္စက္စက္ ေထာင္ဒဏ္ (၁၅) ရက္ အျပစ္ေပးလိုက္ပါသည္။

အဆိုပါ အေရာင္း၀န္ထမ္းအမ်ိဳးသမီးေလးမ်ားမွာ ဘြဲ႔ရပညာတတ္၊ မိေကာင္းဖခင္ အမ်ိဳးေကာင္း သမီးေလးမ်ားျဖစ္ၿပီး၊ တနယ္တေက်းမွ လာေရာက္၍ မိဘမ်ားကုိ သမၼာအာဇီ၀ျဖင့္ ရိုးသားစြာ ရွာေဖြေကၽြးေမြးေနသူေလးမ်ား ျဖစ္သည္။

ထိုကဲ့သုိ႔ ရက္ရက္စက္စက္ သားသမီးခ်င္း ကုိယ္ခ်င္းစာနာစိတ္မရွိဘဲ ေထာင္ခ်ရန္ အမိန္႔ေပးခဲ့သူမွာ ယခင္ (နယ္စပ္စည္ပင္၀န္ႀကီး) ယခု ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီဥကၠဌ၊ သမၼတရုံး၀န္ႀကီး၊ ေနျပည္ေတာ္ၿမိဳ႕ေတာ္၀န္ သိန္းညြန္႔ ျဖစ္ပါသည္။


ယခုကဲ့သုိ႔ တရားဥပေဒကုိ ေက်ာ္လြန္ၿပီး အျပစ္မဲ့ လုပ္သား ျပည္သူမ်ားကုိ ေထာင္ခ်ဖမ္းဆီးေနျခင္းသည္ ဒီမုိကေရစီႏိုင္ငံေတာ္တည္ေဆာက္ေရးအတြက္ လြန္စြာမွ ဆိုး၀ါးလွေသာ အဖ်က္အေမွာင့္ လုပ္ရပ္ႀကီး တခုျဖစ္ၿပီး၊ လူ႔အခြင့္အေရးကုိ ျပင္းထန္စြာ ခ်ိဳးေဖာက္ေနျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။

ဘြဲ႕ရပညာတတ္ အမ်ိဳးေကာင္းသား အမ်ိဳးေကာင္းသမီးမ်ားကုိေတာ့ ေထာင္သြင္းအက်ဥ္းခ်ၿပီး၊ ေနျပည္ေတာ္ႏွင့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ အႏွိပ္ခန္းမွ မိန္းမပ်က္မ်ား၊ ဘားလမ္းကားမွတ္တိုင္၊ ပန္းဆိုးတန္းကားမွတ္တိုင္၊ စံျပေစ်းကားမွတ္တိုင္ တြင္ ျပည့္တန္ဆာလုပ္ငန္းကုိ လုပ္ကုိင္ေနၾကေသာ အက်င့္ပ်က္ျပည့္တန္ဆာမေလးမ်ားႏွင့္ ဥပေဒဘက္ေတာ္သားဟု ေျပာေျပာေနၾကေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲတပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ား၊ SB၊ စအဖ အစရွိသည့္ ေထာက္လွမ္းေရးမ်ား၊ ရပ္ကြက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႈးမ်ား ေပ်ာ္ပါးျမဴးတူး ကူးလူးဆက္ဆံေနၾကသည္မ်ားကုိ ျမင္ေတြ႕မိေသာအခါ၀ယ္ ရင္ထဲတြင္ ေနအစင္းတစ္ရာမက ပူေလာင္ျပင္းထန္ စိတ္ႏွလုံးနာၿပီး ယူက်ဳံးမရ ျဖစ္ရပါေတာ့သည္။

(ေနျပည္ေတာ္ရွိ သတင္းေထာက္တဦး၏ ရင္ဖြင့္စကားသံကုိ ေအာက္တြင္ ဆက္လက္ဖတ္ရႈႏိုင္ပါသည္။)

Abuse Order by Thein Nyunt
Abuse Order by Thein Nyunt
(သတင္းေပးပို ့လာေသာ ဘားမားပါပါရာဇီအား ေက်းဇူးတင္ရွိပါသည္)။
http://www.niknayman-niknayman.co.cc/

ဆင္း​ရဲနြမ္း​ပါး​မႈပ​ေပ်ာက္​ေရး​ေခ်း​ေငြကို အာဏာပိုင္ႏွင့္​နီး​စပ္သူမ်ား​သာရ


Published on October 6, 2011 by ေနာ္နုိရင္း

ဧရာဝတီတိုင္း​ လပြတၲာၿမို့​နယ္ ​ေညာင္လိန္​ေက်း​ရြာမွာ ဆင္း​ရဲနြမ္း​ပန္း​မႈ​ေလ်ွာ့​ခ် ​ေရး​အတြက္ ရြာသား​ေတြကို ​ေငြထုတ္​ေပး​ရာမွာ ​ေက်း​ရြာအုပ္ခ်ုပ္​ေရး​မႉး​က နီး​စပ္တဲ့​ သူ့​ရြာသား​ေတြနဲ့​ ​ေဆြမ်ိဳး​ေတြကိုသာ ထုတ္​ေပး​ခဲ့​တယ္လို့​ ရြာသား​ေတြက ​ေျပာပါတယ္။

ၿပီး​ခဲ့​တဲ့​ ​ေအာက္တိုဘာလ ၂ ရက္​ေန့​က ​ေညာင္လိန္​ေက်း​ရြာက ရပ္ကြက္​ေတြကို တအိမ္တ​ေယာက္ အစည္း​အ​ေဝး​ေခၚယူၿပီး​ ၿမို့​နယ္အမ်ိဳး​သမီး​ေရး​ရာနဲ့​ ​ေက်း​ရြာအုပ္ခ်ုပ္​ေရး​မႉး​က​ေနၿပီး​ တီဘီ တိုက္ ဖ်က္​ေရး​ဆိုၿပီး​ ​ေဟာ​ေျပာပြဲ​ေတြ ျပုလုပ္ခဲ့​ပါတယ္။

ေဟာ​ေျပာပြဲၿပီး​ က်န္တဲ့​ရြာသား​ေတြကို ျပန္လႊတ္​ေပမယ့္​ ကညင္ကုန္း​ ရပ္ကြက္သား​ေတြကို ဆက္​ေနခိုင္း​ၿပီး​ ​ေညာင္လိန္​ေက်း​ အုပ္စုအုပ္ခ်ုပ္​ေရး​မႈး​က ဆင္း​ရဲနြမ္း​ပါး​မႈ ​ေလ်ွာ့​ခ်​ေရး​အတြက္ဆိုၿပီး​ ​ေငြထုတ္​ေပး​ခဲ့​တာလို့​ ​ေညာင္လိန္ရြာသား​ ကိုလင္း​လင္း​က ​ေျပာပါတယ္။

“ဆင္း​ရဲ့​မႈ​ေလ်ွာ့​ခ်​ေရး​နဲ့​ ​ေမြး​ျမဴ​ေရး​ ဆိုၿပီး​ေတာ့​ ၿမို့​နယ္က တိရစၧာန္ ဆရာဝန္ နဲ့​ ​ေက်း​ရြာ ဥကၠ႒ ​ေပါင္း​ၿပီး​ ကညင္ကုန္း​သား​ကိုသာလ်ွင္ အကုန္လံုး​ထုတ္တယ္။ အမ်ိဳး​မ​ေတာ္တဲ့​ အိမ္ကို ၃ ​ေသာင္း​ထုတ္​ေပး​တယ္။ အမ်ိဳး​ေတာ္တဲ့​ အိမ္ ၃၀ ကိုက်​ေတာ့​ ၁ သိန္း​ ၃ ​ေသာင္း​ ထုတ္​ေပး​တယ္။ အဲဒါ တညင္ကုန္း​ တကုန္း​တည္း​ ကြင္း​ၿပီး​ ထုတ္သြား​တာ။ တကယ္ ဆင္း​ရဲ​ေနတဲ့​လူ​ေတြ လက္လုပ္လက္စား​ေတြက်​ေတာ့​ ထုတ္မ​ေပး​ဘဲနဲ့​ ခ်မ္း​သာတဲ့​လူ​ေတြကို ထုတ္​ေပး​တယ္ဆို​ေတာ့​ နိုင္ငံ​ေတာ္ သမၼတႀကီး​ရဲ့​ လမ္း​ညႊန္ခ်က္နဲ့​ တျခား​စီပဲလို့​။ နာဂစ္တုန္း​ကလည္း​ အဆက္ဆက္ ဒီလိုျဖစ္လာ​ေတာ့​ မခံနိုင္​ေတာ့​ဘူး​ ​ေညာင္လယ္သား​ေတြက။ ဒါ​ေၾကာင့္​ က်​ေနာ္က တင္ျပတာပါ။”

အဲဒီ​ေခ်း​ေငြဟာ ဧရာဝတီတိုင္း​ေမြး​ျမဴ​ေရး​ဌာနက အတိုး​ ၂ က်ပ္နႈန္း​နဲ့​ ထုတ္​ေခ်း​တာျဖစ္ပါတယ္။

ဒီကိစၥနဲ့​ပတ္သက္ၿပီး​ ​ေညာင္လိန္​ေက်း​ ရြအုပ္ခ်ုပ္​ေရး​မႉး​ ဦး​ေနဝင္း​ျမင့္​ကိုဆက္သြယ္ခဲ့​ေပမယ့္​ မရခဲ့​ပါဘူး​။

ဒါ​ေပမယ့္​ သူ့​ေဆြး​မ်ိဳး​နီး​စပ္သူတဦး​က​ေတာ့​ ​ေမြး​ျမဴ​ေရး​လုပ္နိုင္တဲ့​ အရည္အခ်င္း​ရွိသူနဲ့​ ​ေခ်း​ေငြျပန္ဆပ္နိုင္မယ့္​သူကိုသာ ​ေခ်း​ေပး​တာလို့​ ​ေျပာပါတယ္။

“သူ​ေျပာတာက​ေတာ့​ အထက္က လမ္း​ညႊန္မႈနဲ့​ သူလည္း​ လုပ္တယ္ ​ေျပာတာပဲ။ မယကတို့​ ခယကတို့​က လွမ္း​ညႊန္တာတဲ့​။ ဒီ ကညင္ကုန္း​ရြာကို ​ေပါ့​ေနာ္။ အဲဒါ​ေၾကာင့္​ သူတို့​ ဆင္း​လာတာပါတဲ့​ အဲဒီလို ​ေျပာတာ ၾကား​တာပဲ။”

စုစု​ေပါင္း​ ​ေငြ​ေၾကး​ သိန္း​ ၅၀ ​ေက်ာ္ကို ကညင္ကုန္း​ရြာ အိမ္​ေျခ ၉၀ ​ေက်ာ္အတြက္ ထုတ္​ေခ်း​ေပး​ခဲ့​တာလို့​ ဆိုပါတယ္။

၃ ​ေသာင္း​နဲ့​ ၁ သိန္း​တို့​ ခြဲ​ေပး​တာနဲ့​ပတ္သက္လို့​လည္း​ အခုလို ​ေျပာပါတယ္။

“ဝက္​ေမြး​မယ့္​လူက ၁ သိန္း​ေပါ့​ေနာ္။ ၾကက္​ေမြး​မယ့္​လူက ၃ ​ေသာင္း​ေပါ့​။ ဝက္က အရင္း​အႏွီး​ႀကီး​တယ္ ဆိုၿပီး​ေတာ့​ ဝက္သမား​ကို ၁ သိန္း​ေပး​တာ​ေလ။ ​ေငြက ၂ က်ပ္ တိုး​နဲ့​ ​ေခ်း​တာ။ ​ေခ်း​ၿပီး​ေတာ့​ သူတို့​ အဲဒီဟာ ဝယ္ရမယ္​ေပါ့​။ ဘယ္​ေန့​ လာစစ္မယ္​ေပါ့​ အဲဒါ​ေျပာတယ္။”

ေငြထုတ္​ေခ်း​ေပး​ၿပီး​ ျပန္မဆပ္နိုင္မွာကို စိုး​ရိမ္တဲ့​အတြက္ အခုလို သူနဲ့​နီး​စပ္တဲ့​ ရြာသား​ေတြနဲ့​ သူ့​ေဆြမ်ိဳး​ေတြကို ထုတ္​ေခ်း​တာ ျဖစ္နိုင္တယ္လို့​လည္း​ ဆိုပါတယ္။

ေမြး​ျမဴ​ေရး​ဌာနက ဆင္း​ရဲနြမ္း​ပါမႈ​ေလ်ွာ့​ခ်​ေရး​အတြက္ဆိုၿပီး​ ပထမဆံုး​အႀကိမ္ ​ေငြထုတ္​ေခ်း​ေပး​တာလို့​ ​ေျပာပါတယ္။

တကယ့္​ ဆင္း​ရဲသူ​ေတြက မရဘဲ ခ်မ္း​သာတဲ့​သူ​ေတြ၊​ ​ေက်း​ရြာ အုပ္ခ်ုပ္ ​ေရး​မႉး​နဲ့​နီး​စပ္တဲ့​သူ​ေတြသာ ရရွိ​ေနတာ​ေၾကာင့္​ နိုင္ငံ​ေတာ္သမၼတညႊန္ၾကား​ခ်က္ နဲ့​ လြဲ​ေနတဲ့​အတြက္ လာ​ေရာက္စစ္​ေဆး​ေပး​ဖို့​လည္း​ ​ေညာင္လိန္​ေက်း​ရြာသား​ေတြက ​ေတာင္း​ဆိုၾကပါတယ္။
http://burmese.dvb.no/archives/16198

ျမစ္ဆံုစီမံကိန္း​ ျပည္သူမ်ား​ ထိခိုက္မႈမရွိဟု တရုတ္ကုမၸဏီ​ေျပာဆိုခ်က္ မွား​ယြင္း​ဟု ဆို


Published on October 6, 2011 by ဒီဗြီဘီ

ျမစ္ဆံု​ေရကာတာ ​ေဆာက္လုပ္ျခင္း​ဟာ ျမန္မာျပည္သူ​ေတြအ​ေပၚ ထိခိုက္မႈမရွိတဲ့​အ​ေၾကာင္း​ တရုတ္​ေရအား​လ်ွပ္စစ္ ကုမၸဏီတာဝန္ရွိသူက တရုတ္နိုင္ငံ ပိုင္မီဒီယာမွာ ​ေျဖၾကား​ခ်က္ဟာ မွား​ယြင္း​တယ္လို့​ ျမန္မာ့​ျမစ္​ေခ်ာင္း​မ်ား​ဆိုင္ရာ ကြန္ရက္အဖြဲ့​က ျပန္လည္​ေခ်ပခဲ့​ပတယ္။

ကခ်င္ျပည္နယ္မွာ စင္ကာပူနိုင္ငံ​ေလာက္ အရြယ္အစား​ႀကီး​မား​တဲ့​ ​ေရကာတာ​ေဆာက္လုပ္ဖို့​ တရုတ္အစိုး​ရပိုင္ စီပီအိုင္ကုမၸဏီနဲ့​ ျမန္မာအစိုး​ရတို့​ သ​ေဘာတူထား​တာပါ။

ဒါ​ေပမယ့္​ သမၼတဦး​သိန္း​စိန္က စက္တင္ဘာလကုန္ပိုင္း​မွာ ဒီစီမံကိန္း​ကို သူအစိုး​ရသက္တမ္း​ကာလတြင္း​မွာ ရပ္ထား​မယ္လို့​ ဆံုး​ျဖတ္​ေၾကညာခဲ့​ၿပီး​တဲ့​ေနာက္ စီပီအိုင္ကုမၸဏီဥကၠ႒ကို တရုတ္မီဒီယာ​ေတြက ​ေမး​ျမန္း​ရာမွာ ျမန္မာျပည္သူ​ေတြ ထိခိုက္စရာမရွိဘူး​လို့​ ​ေျပာဆိုခဲ့​တာပါ။

တရုတ္နိုင္ငံ လ်ွပ္စစ္ဆိုင္ရာရင္း​ႏွီး​ျမႈပ္ႏွံမႈ ​ေကာ္ပို​ေရး​ရွင္း​ ဥကၠ႒ လုခ်ူအိုက္​ေဇာဝ္က ျမစ္ဆံုစီမံကိန္း​ဟာ တရုတ္ျမန္မာ ႏွစ္နိုင္ငံအက်ိဳး​စီး​ပြား​အတြက္ ျဖစ္တယ္လို့​ဆင္ဟြာသတင္း​ေအဂ်င္စီနဲ့​ ​ေျပာၾကား​ခ်က္အ​ေပၚ ျမန္မာ့​ျမစ္​ေခ်ာင္း​ မ်ား​ဆိုင္ရာ ကြန္ရက္အဖြဲ့​က မဟုတ္မမွန္​ေၾကာင္း​ ​ေအာက္တိုဘာလ ၄ ရက္​ေန့​မွာ ထုတ္ျပန္​ေခ်ပခဲ့​တာပါ။

ကြန္ရက္အဖြဲ့​ ​ေျပာခြင့္​ရသူ မအား​နန္က “သတင္း​မီဒီယာတခုမွာ အင္တာဗ်ူး​လုပ္ထား​တယ္​ေပါ့​ ဒီဟာက ဆိုး​က်ိဳး​မရွိဘူး​ သူတို့​ဘက္က​ေန ႏွစ္ဦး​ႏွစ္ဖက္ အက်ိဳး​ရွိတယ္ဆိုတဲ့​ဟာကို ​ေျပာ​ေနတဲ့​ဟာက တကယ္တမ္း​ ​ေဒသခံ ျပည္သူလူထု​ေတြအတြက္ အက်ိဳး​မရွိဘူး​ဆိုတဲ့​ဟာ​ေတြကို က်မတို့​ ျပခ်င္လို့​ ဒါကို အဓိက ရည္ရြယ္ၿပီး​ ထုတ္တာ​ေပါ့​ေနာ္” လို့​ ​ေျပာပါတယ္။

တရုတ္ကုမၸဏီဥကၠ႒က​ေတာ့​ ႏွစ္နိုင္ငံအက်ိဳး​ရွိ​ေစမယ့္​ ဒီစီမံကိန္း​ကို အခ်ိန္ယူ​ေလ့​လာၿပီး​မွ အ​ေကာင္အထည္​ေဖာ္ ခဲ့​ေၾကာင္း​၊​ တရုတ္နိုင္ငံကို လ်ွပ္စစ္ဓာတ္​ေရာင္း​ ခ်ျခင္း​အား​ျဖင့္​ ျမန္မာျပည္က အ​ေမရိကန္​ေဒၚလာ သန္း​ေပါင္း​ ၅ ​ေသာင္း​ ၄ ​ေထာင္ရမွာျဖစ္သလို လ်ွပ္စစ္ဓာတ္အား​လည္း​ အခမဲ့​ရမွာျဖစ္တယ္။ ​ေရကာတာ​ေၾကာင့္​ ​ေရႀကီး​တာကိုလည္း​ထိန္း​ထား​နိုင္မယ္။ ဒီအက်ိဳး​ေတြအတြက္ တရုတ္ဘက္က ​ေငြအား​လူအား​နဲ့​ ​ေဆာင္ရြက္​ေနတုန္း​မွာ ႀကိုတင္ အ​ေၾကာင္း​မၾကား​ဘဲ ​ေရကာတာစီမံကိန္း​ တဖက္သတ္ရပ္စဲ​ေၾကာင္း​ ​ေၾကညာတာကို အံ့​အား​သင့္​မိ​ေၾကာင္း​။ ဒီကိစၥ တရား​ ဥပ​ေဒ​ေၾကာင္း​အရ ျပန္​ေျဖရွင္း​မယ့္​ အ​ေၾကာင္း​ ​ေျပာၾကား​ခဲ့​ပါတယ္။

ဒီအခ်က္​ေတြ မွန္ကန္မႈမရွိတာကို တခ်က္စီျပန္လည္​ေခ်ပထား​တဲ့​အ​ေၾကာင္း​ မအား​နန္က ခုလိုဆက္​ေျပာပါတယ္။

“လ်ွပ္စစ္မီး​ ၉၀ ရာခိုင္နႈန္း​က တရုတ္ရမယ္၊​ က်န္တဲ့​ ဒီ ပိုက္စံက​ေတာ့​ သူတို့​ ​ေပး​တာက​ေတာ့​ အစိုး​ရ​ေပါ့​ေနာ္ သ​ေဘာတူ စာခ်ုပ္ခ်ုပ္တဲ့​ အစိုး​ရ တစုရမယ္၊​ ၿပီး​ေတာ့​ တရုတ္ဘက္က​ေနၿပီး​ေတာ့​ အက်ိဳး​အျမတ္ရမယ္​ေပါ့​ေနာ္။ အဲဒီ အစိုး​ရကလည္း​ က်မတို့​ ျပည္သူလူထု​ေတြ ​ေရြး​ထား​တဲ့​ အစိုး​ရမဟုတ္ဘူး​။ ​ေနာက္တခ်က္က​ေတာ့​ ဒီ​ေရလႊတ္မႈက​ေတာ့​ က်မတို့​ ျမန္မာနိုင္ငံက ဧရာဝတီျမစ္ကို ထိန္း​သိမ္း​မွာ မဟုတ္ဘူး​။ ​ေနျပည္​ေတာ္က​ေနၿပီး​ေတာ့​ ထိန္း​သိမ္း​နိုင္မွာ မဟုတ္ဘူး​။ ဒါက ​ေပက်င္း​မွာ ရွိတဲ့​ တရုတ္​ေတြက​ေနၿပီး​ေတာ့​ ​ေရ ဘယ္​ေလာက္လႊတ္မယ္၊​ ဘယ္​ေလာက္ ထိန္း​ခ်ုပ္ထား​မယ္ ဆိုတာက ဒီ တရုတ္နိုင္ငံက​ေနပဲ ျပန္ထိန္း​ခ်ုပ္ထား​မယ္​ေပါ့​ေနာ္။”

ဧရာဝတီျမစ္ဆံု ​ေရအား​လ်ွပ္စစ္စီမံကိန္း​မွာ တရုတ္ဘက္က အ​ေမရိကန္​ေဒၚလာ သန္း​ေပါင္း​ ၃၆၀၀ ရင္း​ႏွီး​ျမႈပ္ႏွံၿပီး​ ၁၀ ႏွစ္စီမံကိန္း​နဲ့​ ​ေဆာင္ရြက္သြား​ဖို့​ ၂၀၀၆ ခုႏွစ္ ကတည္း​က ျမန္မာနဲ့​ လက္မွတ္​ေရး​ထိုး​ထား​ခဲ့​တာပါ။ ျမစ္ဆံုစီမံကိန္း​အနီး​မွာ ​ေရအား​လ်ွပ္စစ္စီမံကိန္း​အတြက္ ​ေရကာတာ အငယ္စား​ ​ေလး​ေတြက​ေတာ့​ ဆက္လက္​ေဆာက္လုပ္​ေနၾကပါတယ္။
http://burmese.dvb.no

CPI တရားစြဲလွ်င္ စာခ်ဳပ္ပါအခ်က္မ်ား အမ်ားျပည္သူကို ထုတ္ျပန္ရန္လို


ကိုဝိုင္း | ၾကာသပေတးေန႔၊ ေအာက္တုိဘာလ ၀၆ ရက္ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ၁၃ နာရီ ၁၆ မိနစ္

ခ်င္းမိုင္ (မဇၥ်ိမ) ။ ။ ျမစ္ဆံုစီမံကိန္းကို ရပ္ဆိုင္းလိုက္သျဖင့္ တ႐ုတ္စြမ္းအင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ေကာ္ပိုေရးရွင္း
CPIမွ တရားစြဲလာပါက ျမန္မာအစိုးရအေနျဖင့္ စီမံကိန္းစာခ်ဳပ္ပါ အခ်က္မ်ားကို အမ်ားျပည္သူသိေအာင္ ထုတ္
ျပန္ရန္ လိုလိမ့္မည္ဟု တရားလႊတ္ေတာ္ေရွ႕ေနၾကီးတဦးက ဗုဒၶဟူးေန႔တြင္ ေျပာဆိုသည္။

တရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္တြင္ ၂၅ ႏွစ္ခန္႔ တာဝန္ထမ္းေနဆဲျဖစ္သည့္ ေရွ႕ေနႀကီး ဦးရန္ေနာင္က တ႐ုတ္ဘက္မွ တရားစြဲဆိုလာပါက အသင္းအဖြဲ႔ (သို႔မဟုတ္) ပုဂၢိဳလ္ေရးအရ ဝိုင္းဝန္းေျဖရွင္းေပး ႏိုင္ရန္အတြက္ ကိုယ္တိုင္ သိရွိထားရန္ လိုအပ္သည္ဟု ဆိုသည္။

“အဲဒီလိုေျပာေတာ့မွ က်ေနာ္တို႔က ဝိုင္းဝန္းေဝဖန္ႏိုင္မယ္။ အၾကံဉာာဏ္ေပးႏိုင္မယ္ေပါ့။ တကယ္လို႔ ဟိုဘက္က
ေနၿပီးေတာ့ အေရးဆိုလာမယ္ဆိုရင္လည္း က်ေနာ္တို႔က ဝိုင္းကူဖို႔ဆိုတာ က်ေနာ္ တို႔ ကိုယ္တိုင္က သိေတာ့မွ က်ေနာ္တို႔ ႏိုင္ငံေတာ္ဘက္ကေနၿပီး ဝိုင္းကူလို႔ရမွာေပါ့” ဦးရန္ေနာင္က မဇၥ်ိမကို ေျပာသည္။


စစ္ကိုင္းျပတ္ေရြ႕ငလ်င္လမ္းေၾကာင္း ျပပံု (ဓါတ္ပံု http://tintlwinswe.blogspot.com)
မုတၱမပင္လယ္ႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံေျမာက္ပိုင္း ကခ်င္ျပည္နယ္ အင္းေတာ္ႀကီးအထိ ေတာင္-ေျမာက္ တန္းေနၿပီး မိုင္ေပါင္း ၇၅ဝ ေက်ာ္ရွည္သည့္ စစ္ကိုင္းျပတ္ေရြ႕ ရွင္သည္ သံုးခြ၊ ပဲခူး၊ ေတာင္ငူ၊ ပ်ဥ္းမနား၊ ရမည္းသင္း၊ မႏၲေလး၊ စစ္ကိုင္းၿမိဳ႕တို႔ကို ပဲခူး႐ိုးမအေရွ႕ဘက္ျခမ္းမွ ျဖတ္သြားသည္။ အင္းေတာ္ၾကီးကန္၏ ေျမာက္ဘက္ အနီးတြင္ အေရွ႕ဘက္သို႔ ျဖာထြက္သြားသည့္ ျပတ္ေရြ႕
ေလးခု အနက္ တခုသည္ ကူမြန္ေတာင္တန္းအေရွ႕ဘက္ ေမချမစ္ႏွင့္ အၿပိဳင္ ပူတာအိုဘက္သို႔ တက္ သြားၿပီး အိႏိၵယႏွင့္ တိဘက္ေျမထုခ်င္းတိုက္သည့္ ေနရာႏွင့္ သြားဆံုသည္။ အင္းေတာ္ႀကီး
ကန္ သည္ပင္ စစ္ကိုင္းျပတ္ေရြ႕ေၾကာင့္ ျဖစ္လာသည့္ ဂ်ဳိမ့္ၾကီးျဖစ္သည္ဟုဆိုသည္။ အင္းေတာ္ ႀကီး ေျမာက္ဘက္ တဆက္တည္းတြင္ ရွိသည့္ စစ္ကိုင္းျပတ္ေရြ႕၏ ပင္မလမ္းေၾကာင္း main segment ႏွင့္ ျမစ္ဆံုဆည္သည္ မိုင္ ၃ဝ ေက်ာ္သာေဝးသည္ဟု သိရသည္။ စစ္ကိုင္းျပတ္ေရြ႕
ေၾကာင့္ ၁၉၃ဝ ခုတြင္ ပမာဏ ရစ္ခ်္တာစေကး ၇.၃ ရွိသည့္ သမိုင္းဝင္ ငလ်င္ႀကီးတခု ပဲခူးၿမိဳ႕တြင္ လႈပ္ခဲ့သည္။ ၿမိဳ႕ေနအိမ္အေျမာက္မ်ားပ်က္စီးခဲ့ၿပီး လူ ၅ဝဝ ခန္႔ ေသဆံုးခဲ့ သည္။

သမၼတဦးသိန္းစိန္က ျမစ္ဆံုေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္း ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို သူ၏ သက္တမ္းတြင္ ရပ္ဆိုင္း ထားမည္ဟု ေၾကညာသျဖင့္ ဥပေဒေၾကာင္းအရ ရင္ဆိုင္ရမည္ဟု ရင္းႏွီးေငြအမ်ားစု ထည့္ဝင္ထားသည့္ CPI က တနလၤာေန႔တြင္ ေျပာဆိုထားသည္။

အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္း ၃,၆ဝဝ တန္ စီမံကိန္း၏ ၁ဝ ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔ ၿပီးစီးေနၿပီဟု ျမန္မာအစိုးရ တရားဝင္
ေျပာဆိုထားၿပီး CPI ကလည္း ဧရိယာအတြင္းမွ ေက်းရြာအခ်ဳိ႕ ေရႊ႔ေျပာင္း ေနရာခ်ထားျခင္း၊ ဧရိယာအတြင္း လမ္းေဖာက္ျခင္း၊ ေသာက္သံုးေရ ျဖန္႔ျဖဴးေရး၊ လုပ္ငန္းခြင္ လွ်ပ္စစ္ရရွိေရး၊ ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား ရာႏႈန္းျပည့္ ၿပီးစီးလုျဖစ္ေနၿပီး ျမစ္ကူးတံတား၊ ေလာင္ဆာဆီ သိုေလွာင္ေရး လုပ္ငန္းမ်ား စတင္ေနၿပီဟု ဆိုသည္။

CPI ႏွင့္ ျမန္မာအမွတ္ ၁ လွ်ပ္စစ္ဝန္ၾကီးဌာနတို႔ ဒီဇင္ဘာ ၂ဝဝ၆ ခုႏွစ္တြင္ နားလည္မႈစာခြ်န္လႊာေရးထိုးခဲ့ၿပီး
မတ္လ ၂ဝဝ၉ ခုႏွစ္တြင္ ေရအားလွ်ပ္စစ္ထုတ္လုပ္ေရး သေဘာတူညီခ်က္မ်ားပါ ႏွစ္ႏိုင္ငံအၾကား ေရးထိုးခဲ့ၾက
သည္။

စီမံကိန္း ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား ရပ္ဆိုင္းလိုက္ရပါက မူလရင္းႏွီးျမႇဳတ္ႏွံမႈ တန္ဖိုးထက္ အကုန္အက် ပိုလာမည္ျဖစ္ၿပီး ျမန္မာအစိုးရက စီမံကိန္းမွရရွိမည့္ေငြျဖင့္ ျပန္ဆပ္ရန္ ရည္ရြယ္ထားေသာ ၂ဝ၁၁ ခု ႏွစ္ဆန္းပိုင္း တ႐ုတ္ႏိုင္ငံထံမွ ေခ်းေငြ သေဘာတူညီခ်က္ကို ထိခိုက္မည္ဟု CPI ဥကၠ႒က တနလၤာေန႔တြင္ ထည့္သြင္း ေျပာဆို
ထားသည္။

ျမစ္ဆံုစီမံကိန္းဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ားကို ႏိုင္ငံေတာ္ စီးပြားေရးလံုၿခံဳမႈအဆင့္ ‘Trade Secret’ အျဖစ္ လ်ဳိ႕ဝွက္ ထားသည္ဟု အမွတ္ (၁) လွ်ပ္စစ္စြမ္းအား ျပည္ေထာင္စုဝန္ၾကီး ဦးေဇာ္မင္းက စက္တင္ဘာလအတြင္းက သတင္းေထာက္မ်ားကို ေနျပည္ေတာ္၌ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ေရွ႕ေနၾကီး ဦးရန္ေနာင္ကလည္း ျမန္မာအစိုးရဌာနႏွင့္ တဘက္ကုမၸဏီ၊ ႏွစ္ဘက္ အစိုးရတို႔ ခ်ဳပ္ဆိုထားျခင္း
ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ အစိုးရသေဘာမတူလ်င္ ႏိုင္ငံေတာ္လံုၿခံဳေရး အက္ဥပေဒ Official Secret Act ႏွင့္ ၿငိစြန္းႏိုင္
ေၾကာင္း ေျပာသည္။

“အဲဒီဝန္ၾကီးက သူ႔ဟာသူပဲ ေလ်ာ္မယ္ဆိုရင္ေတာ့ ခ်မျပနဲ႔ေပါ့။ ျပည္သူ႔ပိုက္ဆံနဲ႔ ေလ်ာ္မယ္ဆိုရင္ေတာ့ ခ်ျပရမယ္
ေလ။ မခ်ျပဘူးဆိုရင္ က်ေနာ္တို႔ ေငြေတြကို miss-use ေပါ့ဗ်ာ။ မွန္မွန္ကန္ကန္ အသံုးမျပဳဘူးဆိုရင္ ေနာင္ သူ႔မွာ တာဝန္ရွိလိမ့္မယ္” ဟု ဆိုသည္။

ျမစ္ဆံုဆည္စီမံကိန္းကို ကိုယ္တိုင္လည္း ဆန္႔က်င္ေနသူ ဦးရန္ေနာင္က အျငင္းပြားေနသည့္ ႏွစ္ဘက္အၾကား ဥပေဒေၾကာင္းအရ ဆက္သြားလ်င္ ႏွစ္ႏိုင္ငံခ်စ္ၾကည္ေရးကို ထိခိုက္ႏိုင္သျဖင့္ ၫႇိႏိႈင္းၿပီး ေျဖရွင္းသင့္သည္ဟု ယူဆသည္။

ႏွစ္ဘက္အစိုးရမ်ားအၾကား အျပန္အလွန္ လိုအပ္မႈမ်ားရွိေနသျဖင့္ ၫႇိႏိႈင္းသည့္နည္းျဖင့္သာ ေျဖရွင္းၾကလိမ့္မည္ဟု တ႐ုတ္ႏိုင္ငံဆိုင္ရာ ျမန္မာသံအမတ္ေဟာင္း ဝါရင့္ႏိုင္ငံေရးသမားၾကီး သခင္ခ်န္ထြန္းက ေျပာသည္။

အေမရိကန္အပါအဝင္ အေနာက္ႏိုင္ငံမ်ားက ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရးပိတ္ဆို႔ထားသျဖင့္ ျမန္မာအစိုးရသည္ တ႐ုတ္ကို ပိုမွီခိုလာရသကဲ့သို႔ တ႐ုတ္ကလည္း ယူနန္ျပည္နယ္မွ ရခိုင္ျပည္နယ္ စစ္ေတြကိုျဖတ္၍ အိႏိၵယ သမုဒၵရာဘက္သို႔ စီးပြားေရး၊ စစ္ေရး လမ္းေၾကာင္းသစ္ ေဖာက္လိုမႈကို ေထာက္ျပသည္။

“တ႐ုတ္မွာလည္း အေမရိကန္၊ အိႏိၵိယနဲ႔ အၿပိဳင္ျဖစ္ေနေတာ့ ဘယ္လိုျဖစ္ျဖစ္ သိပ္ၿပီးေတာ့ ပစ္ပယ္ရဲမယ္ မထင္ဘူး။
ျပင္းျပင္းထန္ထန္ လုပ္ရဲလိမ့္မယ္လို႔ မထင္ဘူး။ ႏွစ္ဘက္ ၫႇိႏိႈင္းၿပီးေတာ့ ေဆာင္ရြက္သြားလိမ့္မယ္လို႔ ယူဆပါတယ္” ဟု မဇၥ်ိမကို ေျပာသည္။

သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ လူမႈဘဝမ်ားကို ထိခိုက္မည့္ အႏၲရာယ္အျပင္ ျမစ္ဆံုအေနာက္ဘက္ မိုင္ ၃ဝ ေက်ာ္ အကြာ တြင္ရွိသည့္ စစ္ကိုင္းျပတ္ေရြ႔ေၾကာေၾကာင့္ ျဖစ္ႏိုင္မည့္ ငလ်င္ေဘးကိုလည္း စိုးရိမ္မႈမ်ား ရွိေနသည္ဟု ျမန္မာႏိုင္ငံ ငလ်င္ေကာ္မတီ အတြင္းေရးမႉးေဟာင္း ဘူမိအင္ဂ်င္နီယာ ဦးတင့္လြင္ေဆြက ေျပာသည္။

CIP ဥကၠ႒ LU Qizhou က ဆင္ဝွာသတင္းဌာနသို႔ ေျပာၾကားမႈတခုတြင္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ စီခၽြမ္ျပည္နယ္အတြင္း ဝမ္ခၽြမ္ငလ်င္လႈပ္စဥ္က မပ်က္စီးဘဲ က်န္ခဲ့ သည့္ Zipingbu ေရအားလွ်ပ္စစ္စက္႐ံုသည္ Intensity အရွိန္ျပင္းအား
၇ အထိသာ ခံႏိုင္ရွိၿပီး ျမစ္ဆံုဆည္မွာ အရွိန္ျပင္းအား ၉ အထိ ကာကြယ္ႏိုင္သည္ဟု ဆိုထားသည္။

ဦးတင့္လြင္ေဆြ ကမူ Intensity အရွိန္ျပင္းအားဆိုသည္မွာ ငလ်င္ဗဟိုႏွင့္ အကြာအေဝးေပၚမူတည္၍ အနည္း အမ်ားရွိၿပီး CPI က မည္သည့္ ငလ်င္ဗဟိုကို တည္ၿပီး တြက္ခ်က္ေၾကာင္း မသိဟု ေျပာသည္။

“ငလ်င္အရြယ္အစားပမာဏ Magnitude ဘယ္ေလာက္လို႔ ေျပာတာ။ တကမၻာလံုး ဘယ္ကတိုင္းတိုင္း မေျပာင္းဘူး။ Intensity က်ေတာ့ ငလ်င္ဗဟိုခ်က္နဲ႔ နီးရင္ အရွိန္ျပင္းျပင္း ခံရမယ္။ ေဝးရင္ အရွိန္ ေလ်ာ့သြားမယ္” ဟု ဆိုသည္။

ဦးတင့္လြင္ေဆြသည္ ငလ်င္ေကာ္မတီတြင္ ၂ဝဝ၄-ဝ၈ ထိ ေလးႏွစ္ၾကာတာဝန္ယူခဲ့ၿပီး ၂ဝဝ၅ ခုတြင္ ငလ်င္ဇံု အေျချပ ျမန္မာျပည္ေျမပံုကို ဘူမိေဗဒပညာရွင္ ေဒါက္တာဦးသိန္းႏွင့္အတူ ေလ့လာ ေရး ဆြဲခဲ့သူျဖစ္သည္။

စစ္ကိုင္းျပတ္ေရြ႕ရွင္သည္ ရန္ကုန္တိုင္း သံုးခြၿမိဳ႕မွ ပဲခူး႐ိုးမ အေရွ႕ဘက္အတိုင္း စစ္ကိုင္းၿမိဳ႕ကို ျဖတ္ကာ
ကခ်င္ျပည္နယ္ အင္းေတာ္ၾကီးအထိ ေတာင္-ေျမာက္ တန္းေနရာမွ အင္းေတာ္ႀကီး အထက္တြင္ အေရွ႕ဘက္သို႔
ျဖာထြက္သြားသည့္ ျပတ္ေရြ႔ခြဲ ေလးခုအနက္မွ တခုသည္ ကူမြန္ေတာင္တန္း အေရွ႕ဘက္မွျဖတ္၍ ေမချမစ္ႏွင့္
အၿပိဳင္ ပူတာအိုသို႔ တက္သြားၿပီး အိႏိၵယႏွင့္ တိဘက္ေျမထုခ်င္း တိုက္သည့္ ေနရာႏွင့္ သြားဆံုသည္။

အင္းေတာ္ႀကီးကန္သည္ပင္ စစ္ကိုင္းျပတ္ေရြ႕ေၾကာင့္ ျဖစ္လာရသည့္ ဂ်ဳိမ့္ႀကီးျဖစ္သည္ဟု ဆိုသည္။

တ႐ုတ္ ယူနန္ျပည္နယ္ႏွင့္ ျမန္မာနယ္စပ္၊ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံအတြင္း သံလြင္ျမစ္၏ ျမစ္ဖ်ားပိုင္းတြင္လည္း စစ္ကိုင္း
ျပတ္ေရြ႕ကဲ့သို႔ ျပတ္ေရြ႔အရွင္မ်ား ရွိေၾကာင္းႏွင့္ နာဂေတာင္-ခ်င္းေတာင္အလြန္ရွိ အိႏိၵယတိုက္ႏွင့္ တိဘက္တိုက္
ေျမထုခ်ပ္အခ်င္းခ်င္း တြန္းေနသည့္ အေနရာမ်ားကိုလည္း CPI က ထည့္တြက္၊ မတြက္ သံသယရွိသည္ဟု ဦးတင့္လြင္ေဆြ က ေျပာသည္။

ထို႔ျပင္ သူတို႔၏ ခန္႔မွန္းတြက္ခ်က္မႈမ်ားအရ အင္းေတာ္ၾကီးအနီးရွိ စစ္ကိုင္းျပတ္ေရြ႕ေၾကာတြင္ ပမာဏ ရစ္ခ်တ္တာ စေကး ၉ ရွိခဲ့လ်င္ မိုင္ ၃ဝ ေက်ာ္သာေဝးေသာ ျမစ္ဆံုဆည္ေနရာသည္ ျပင္းအား ၉ အထက္က်ေရာက္ႏိုင္သျဖင့္ အႏၲရာယ္ရွိႏိုင္သည္ဟု သံုးသပ္သည္။

၁၉၉၄ ခု ျမစ္ၾကီးနားေအာက္ဘက္ ကီလိုမီတာ ၂ဝ ခန္႔တြင္ ငလ်င္တခု လႈပ္ခဲ့ဖူးၿပီး ျမစ္ဆံုအထက္ ေမချမစ္ေပၚ တြင္လည္း ငလ်င္အေသးစားမ်ား လႈပ္ခဲ့ဖူးေၾကာင္း၊ ေမချမစ္ကိုလည္း ျပတ္ေရြ႕အရွင္ တခုဟု ယူဆေၾကာင္း ဦးတင့္လြင္ေဆြကေျပာသည္။
http://www.mizzimaburmese.com/

ျငိမ္းခ်မ္းေရး နိုဘယ္ဆုစာရင္းမွာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကုိ ဒုတိယအၾကိမ္ လ်ာထား


2011-10-06

ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီ ေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ အတြက္ ျငိမ္းခ်မ္းေရး နိုဘယ္ဆု ေရြးခ်ယ္ေရး ေကာ္မတီက ေနာက္ထပ္ ျငိမ္းခ်မ္းေရး နိုဘယ္ဆု ခ်ီးျမွင့္ဖို႔ လ်ာထားလိုက္ပါတယ္။

မနက္ျဖန္ ေၾကညာမယ့္ ျငိမ္းခ်မ္းေရး နိုဘယ္ဆု အတြက္ လ်ာထားခံရတဲ့သူ ကိုးဦး စာရင္းကို ဒီကေန႔ ထုတ္ျပန္ရာမွာ ၁၉၉၁ ခုႏွစ္ ျငိမ္းခ်မ္းေရး နိုဘယ္ဆုရွင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကိုပါ ထည့္သြင္းေဖာ္ျပထားတာပါ။

ဒီႏွစ္အတြက္ လ်ာထားခံရသူေတြထဲ အာရပ္ကမာၻ လူထုအံုႀကြမွဳမွာ အေရးပါတဲ့ က႑က ပါ၀င္တဲ့ လူမွဳေရး မီဒီယာကေန ေရးသားတဲ့သူေတြ၊ အေမရိကန္ သံရံုးေတြရဲ႕ လွ်ိဳ႕၀ွက္ခ်က္ေတြကို ဖြင့္ခ်လိုက္တဲ့ WikiLeaks အယ္ဒီတာခ်ဳပ္ Julian Paul Assange ၊ ရုရွားနိုင္ငံက Memorial ဆိုတဲ့ လူ႕အခြင့္အေရးအဖြဲ႕၊ ဘာလင္တံတိုင္း ျဖိဳခ်ိန္က ဂ်ာမနီ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ တာ၀န္ယူခဲ့တဲ့ Helmut Kohl စသူေတြ ပါ၀င္ပါတယ္။

ေနာ္ေ၀း နိုဘယ္ဆု ေရြးခ်ယ္ေရး ေကာ္မတီဟာ မႏွစ္တုန္းကေတာ့ တရုတ္ အတိုက္အခံ Lui Xiaobo ကို ျငိမ္းခ်မ္းေရး နိုဘယ္ဆု ခ်ီးျမွင့္ခဲ့ျပီး ၂၀၀၉ ခုႏွစ္တုန္းကေတာ့ အေမရိကန္ သမၼတ Barack Obama ကို ခ်ီးျမွင့္ခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီတုန္းက အာဖဂန္နဲ႔ အီရတ္မွာ စစ္တိုက္ေနတဲ့ နိုင္ငံက သမၼတကို ျငိမ္းခ်မ္းေရး နိုဘယ္ဆု ခ်ီးျမွင့္တယ္လို႔ ေ၀ဖန္သံေတြ ထြက္ေပၚခဲ့ပါတယ္။

အခုေတာ့ အာရပ္ကမာၻက လူထုအံုႀကြမွဳမွာ စြမ္းစြမ္းတမံ ပါ၀င္သူေတြကို အမည္စာရင္း တင္နိုင္တဲ့ အတြက္၂၀၁၁ ခုႏွစ္ အတြက္ ျငိမ္းခ်မ္းေရး နိုဘယ္ဆု ခ်ီးျမွင့္ဖို႕ လ်ာထားရမယ့္လူ မရွားပါးဘဲ ကာလ အေတာ္ႀကာကပဲ လ်ာထားခံရေပမဲ့ ဆုမရေသးတဲ့ ဂ်ာမနီ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ေဟာင္း Helmut Kohl လည္း ပါရွိပါတယ္။

ျမန္မာ့ ဒီမိုကေရစီေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို ျငိမ္းခ်မ္းေရး နိုဘယ္ဆု အတြက္ ထပ္ျပီး အမည္စာရင္း တင္တာ ျမန္မာ့ နိုင္ငံေရး အေျပာင္းအလဲ ကာလနဲ႕ တိုင္ဆိုင္ေနတယ္လို႔ တခ်ိဳ႕က သံုးသပ္ပါတယ္
http://www.rfa.org/burmese/news/nobel-peace-prize-assk-10062011091946.html