Friday, October 28, 2011

မိအိုက္စြန္း , ေအာင္ႏုိင္စုိး နွင့္ ကေနဒါေရာက္တိုရန္တိုမွျမန္မာမ်ား ေတြ႔ဆံုပြဲ


ခ်င္းမိုင္အေျခစိုက္ေအာင္ႏုိင္စုိး (တိုင္းရင္းသားလူငယ္မ်ားဖိုရမ္)နွင့္စံခလပူရီအေျခစိုက္MYPOမွဒါရိုက္တာ
မိအိုက္စြန္းတို႕ျဖစ္ျပီးမနက္ဖန္မနက္ဗန္ကူးဗားကိုဆက္လက္ထြက္ခြာမွာပါ။

read also at http://www.mizzimaburmese.com/news/regional/8553-2011-10-28-09-21-23.html

ရွက္လို႕ကုန္းလိုက္ကာမွ
အသိအမွတ္မျပဳခံရေသာအုပ္စုုငယ္မ်ားလိုဆိုလိုခ်င္တယ္ေျပာေပမဲ့ေဖၚျပတဲ့အထဲမွာပါေနတဲ့ကခ်င္၊ကရင္၊ရွမ္းတိို႕က
အုပ္စုုငယ္မ်ားမဟုတ္ပါ။အသိအမွတ္မျပဳခံရေသာတိုင္းရင္းသားအုပ္စုုငယ္မ်ားလို႕လည္းအဓိပၸါယ္ထြက္ပါတယ္္။
ရိုဟင္ဂ်ာတိုင္းရင္းသားဟုတ္မဟုတ္ဆိုတာသမိုင္းပညာရွင္ေတြဆံုးျဖတ္ရမွာဆိုေပမဲ့လက္ရွိစစ္အစိုးရမဲဆြယ္ပြဲေတြမွာ
မွတ္ပံုတင္ျပဳလုပ္ေပးတာေတြေတာ့ရွိခဲ့ပါေသးတယ္။


BBC Burmeseေဖ့စ္ဘုတ္ကေျဖရွင္းခ်က္ပါ

BBC News Online က ေရးသားေသာ ေဆာင္းပါးပါ ေျမပုံေဖာ္ျပခ်က္နဲ႔ ပတ္သက္လို႔ သေဘာထား မွတ္ခ်က္ေတြ ေရးပို႔လာတာကို ဘီဘီစီ ျမန္မာပိုင္းက လက္ခံရရွိပါတယ္။ ဒီအေၾကာင္းနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ ျမန္မာပိုင္း အစီအစဥ္က BBC News Online ကို ဆက္သြယ္ ေမးျမန္းတဲ့ အခါ BBC News Online က ေအာက္ပါ ရွင္းလင္းခ်က္ကို ဒီကေန႔ ေပးပို႔လာပါတယ္။

Thank you for your comments. The map was not intended as an exhaustive look at every ethnic group in Burma. Rather it was intended to flag up minority peoples in Burma's border regions who are prominent because they are engaged in either disputes or conflict with the Burmese government. The line linking the Rohingya to Arakan state was not intended to imply ownership of the state or to marginalise the Rakhine people, but simply to show readers the state in which the Rohingya live. The text linked to the image of the Rohingya makes it clear that they are not granted Burmese citizenship. We have now adjusted the line on our map to give a clearer picture of where the Rohingya are to be found. We have also added a section featuring the Rakhine people. On the second page, we have amended our text to make a distinction between minority groups and recognised ethnic groups. Thank you for reading the BBC News website.

သေဘာထား မွတ္ခ်က္ေတြ ေရးသားေပးပို႔သည့္ အတြက္ ေက်းဇူးတင္ပါသည္။ ေဆာင္းပါးႏွင့္ ပူးတြဲပါ ေျမပုံမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္း ရွိေနၾကေသာ လူနည္းစုေတြ အားလုံးအေၾကာင္း ျပည့္ျပည့္စုံစုံ ေလ့လာတင္ျပဖို႔ ရည္ရြယ္ခဲ့ျခင္းမဟုတ္ပါ။ ျမန္မာ ႏိုင္ငံ နယ္စပ္မ်ားတြင္ ေနထိုင္ၾကျပီး အစိုးရႏွင့္ ပဋိပကၡ ျဖစ္ေနၾကေသာ လူနည္းစုမ်ားမွ လူသိမ်ားေသာ အုပ္စုမ်ားကို ေဖာ္ျပလိုရင္းသာ ျဖစ္ပါသည္။ ရခိုင္ျပည္နယ္ေနရာကို မ်ဥ္းေၾကာင္းႏွင့္ ရိုဟင္ဂ်ာပုံ ပူးတြဲ ေဖာ္ျပခဲ့ျခင္းမွာလည္း ျပည္နယ္ကို မည္သူမည္ဝါ ပိုင္ဆိုင္သည္ဟု ေဖာ္ျပလိုရင္း မဟုတ္သလို၊ ရခိုင္တိုင္းရင္းသားမ်ားကို ဖယ္ရွားခ်န္ထားလိုေသာ ရည္ရြယ္ခ်က္လည္း မရွိပါ။ ေဆာင္းပါး ဖတ္ရွဳသူမ်ားကို ရိုဟင္ဂ်ာမ်ား မည္သည့္ ေနရာတြင္ ရွိသည္ကို ေဖာ္ျပလိုျခင္းသာ ျဖစ္ပါသည္။ ဓါတ္ပုံႏွင့္ ပူးတြဲ ေဖာ္ျပထားေသာ စာသားမ်ားအရလည္း ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားကို ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အစိုးရက ႏိုင္ငံသား အျဖစ္ အသိအမွတ္ျပဳမထားေၾကာင္း ရွင္းရွင္းလင္းလင္း ေဖာ္ျပထားပါသည္။ အခုေတာ့ ရိုဟင္ဂ်ာမ်ား ရွိေသာေနရာကို ပိုရွင္းလင္းေအာင္ ေျမပုံကို ေဖာ္ျပထားျပီး၊ ရခိုင္တိုင္းရင္းသားမ်ား အေၾကာင္းကိုလည္း ျဖည့္စြက္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ဒုတိယစာမ်က္ႏွာမွာလည္း လူနည္းစုမ်ားႏွင့္ တရားဝင္ အသိအမွတ္ျပဳထားေသာ တိုင္းရင္းသားမ်ားအၾကား ကြဲကြဲ ျပားျပား ရွိေစရန္ စာသားကို ျပင္ဆင္ ျဖည့္စြက္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။ BBC News ဝက္ဘ္ ဆိုက္ကို ဝင္ေရာက္ ၾကည့္ရွဳသည့္ အတြက္ ေက်းဇူးတင္ပါသည္။

ယခင္ဘီဘီစီမွတင္ေသာပံုယခုဘီဘီစီနွင့္ http://www.rohingyablogger.com/2011/10/who-are-burmas-minority-groups.html
တြင္္ေျပာင္းျပီးျပန္တင္ထားေသာပုံပါ။Solar bottle lights

၂၈.၁၀.၂၀၁၁ ရက္ေန႕ရဲရင့္ငယ္ဒိုင္ယာရီ 
http://www.ziddu.com/download/17055727/28Oct2011Yeyintngesdiary.pdf.html

http://www.ziddu.com/download/17055728/28Oct2011Yeyintngesdiary.doc.html

http://www.scribd.com/doc/70711655/28-Oct-2011-Yeyintnge-s-Diary28 Oct 2011 Yeyintnge's Diary

ဘာလို့ ျပည္ေတာ္ ျပန္မလာၾကတာလဲ


Published on October 28, 2011 by တိုင္းေက်ာ္

ေလာေလာဆယ္ ျပည္တြင္း​ နိုင္ငံေရး​ အသိုင္းအဝိုင္းမွာ ေမးေနၾကတဲ့ ေမးခြန္းတခုကေတာ့ သမၼတဦးသိန္းစိန္က ဖိတ္ေခၚေနတာေတာင္ ျပည္ပေရာက္ ျမန္မာေတြ ဘာလို့ ျပန္မလာၾကေသးတာလဲ ဆိုတဲ့ ေမးခြန္းျဖစ္ပါတယ္။ ဒီေမးခြန္းကို အေျဖေပးဖုိ့ ျပည္တြင္းနိုင္ငံေရးသမားေတြကလည္း အမ်ိဳးမ်ိဳး အေျဖရွာေနၾကပါတယ္။

ဒီေမးခြန္းကို ေျဖဖို့အတြက္ ျပည္ပေရာက္ ျမန္မာ ဘယ္ႏွမ်ိဳးေလာက္ ရွိသလဲဆိုတာ အရင္ ခဲြျခမ္းစိတ္ျဖာၾကည့္ဖို့ လိုပါတယ္။ အၾကမ္းဖ်ဉ္းအားျဖင့္ ေျပာရရင္ နိုင္ငံေရးသမားေတြ၊ အာဏာရအစိုးရ အဆက္ဆက္ကို လက္နက္ကိုင္ တိုက္ခိုက္ခဲ့သူေတြ၊ မီဒီယာသမားေတြ၊ စီးပြားေရးအရ ေရၾကည္ရာ ျမက္နုရာ ထြက္ခြာသြားၾကသူေတြ၊ ပညာနဲ့ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းမႈ​ ​ျပုေနသူေတြ၊ ဒုကၡသည္ေတြနဲ့ ျပစ္မႈတခုခုေၾကာင့္ တိမ္းေရွာင္ထြက္ေျပးေနရသူေတြရယ္လို့ ခဲြျခားနိုင္ပါတယ္။

သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ရဲ့ ရည္ညႊန္းခ်က္ထဲမွာ အဓိက ပါသူေတြကေတာ့ နုိင္ငံေရးသမားေတြ ျဖစ္ပါတယ္။​ နုိင္ငံေရးအေၾကာင္း​ ကိစၥေၾကာင့္ ျပည္ပ ေရာက္ေနသူေတြ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလူေတြ ျပန္လာရင္ နိုင္ငံေရး လုပ္ခဲ့တာေတြအတြက္ အေရးယူ မခံရဘူးလို့ သမၼတ အၾကံေပးေတြ အပါအဝင္ အစိုးရတာဝန္ရွိသူေတြက ေျပာၾကပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ အျခားတဖက္ကို ၾကည့္လိုက္ရင္ အရင္ စစ္အစိုးရနဲ့ စစ္အစိုးရကို အေမြဆက္ခံတဲ့ ဦးသိန္းစိန္အစိုးရဟာ ျပည္တြင္းမွာ နိုင္ငံေရးအက်ဉ္းသား ရွိတယ္လို့ေတာင္ လံုးဝ အသိအမွတ္ျပုတာ မဟုတ္ပါဘူး။ သူတို့ အုပ္ခ်ုပ္ခဲ့စဉ္ကာလ တေလွ်ာက္လံုး နိုင္ငံေရးသမားေတြကို မတရားဖမ္းဆီး၊ အျခား ျပစ္မႈဆိုင္ရာ ပုဒ္မအမ်ိဳးမ်ိဳးတပ္ၿပီး အလြန္ရက္စက္တဲ့ ႏွစ္ရွည္ေထာင္ဒဏ္ေတြ ခ်မွတ္ထားတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ေထာင္ခ်ၿပီးတာေတာင္ အားမရေသးဘဲ မိသားစုေဆြမ်ိဳးေတြနဲ့ ေဝတဲ့ နယ္ေဝးေထာင္ေတြဆီ ပို့တာ၊ သီးသန့္ထားတာ၊ ေလွ်ာ့ရက္မေပးတာ စသျဖင့္ ရက္စက္တဲ့ လုပ္ရပ္ေတြကို ဆက္ၿပီး လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ေနဆဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ နိုင္ငံေရးလုပ္ၿပီး ျပည္ပေရာက္ေနသူေတြ ျပန္လာရင္ အဲဒီအတြက္ေတာ့ ဖမ္းမွာ ဆီးမွာ ေထာင္ခ်မွာ မစိုးရိမ္ရပါဘူး။ ဒါေပမယ့္ သူတို့ ဖမ္းခ်င္ၿပီဆိုရင္ေတာ့ နိုင္ငံေရး လုပ္လုပ္ မလုပ္လုပ္၊ ဖမ္းဆီးၿပီး ႏွစ္ရွည္ေထာင္ဒဏ္ ခ်ခံရမယ့္ အနၲရာယ္ အၿမဲရွိေနမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလို မလုပ္ပါဘူးလို့ ဘယ္သမၼတရဲ့ အၾကံေပးကမွ အာမခံေပးထားတာ မရွိေသးပါဘူး။ ဒီတခ်က္တည္းကို ၾကည့္ရင္ပဲ နိုင္ငံေရးသမားေတြ ျပန္လာဖို့ စိတ္ကူးမရွိတာ ျဖစ္နုိင္ပါတယ္။ ေနာက္ အျခား​ အေၾကာင္းအခ်က္ကို ၾကည့္လိုက္ရင္လည္း ျပည္တြင္းမွာ လက္ရွိ ရွိေနသူေတြေတာင္ နိုင္ငံေရးကို လြတ္လြတ္လပ္လပ္ လုပ္နိုင္ၾကတာ မဟုတ္ေသးပါဘူး။ နိုင္ငံေရးလုပ္ဖို့ နုိင္ငံေရးပါတီ ေထာင္ဖို့ ဆိုရင္ ဖဲြ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ၂ဝဝ၈ ကို လက္ခံရမွာ ျဖစ္သလို တရားမွ်တမႈ လံုးဝ မရွိတဲ့ နုိင္ငံေရးပါတီ ဖဲြ႕စည္းခြင့္ ဥပေဒေတြ ေရြးေကာက္ပဲြေကာ္မရွင္ ဥပေဒေတြကို လိုက္နာရမွာလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒါေတြကို လက္မခံနိုင္လို့ အန္အယ္လ္ဒီ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖဲြ႕ခ်ုပ္ေတာင္ ဒီေန့ထက္ထိ ပါတီ မွတ္ပံုမတင္နိုင္ေသးသလို နိုင္ငံေရးကိုလည္း လြတ္လြတ္လပ္လပ္ လုပ္နိုင္တာ မဟုတ္ေသးပါဘူး။ နိုင္ငံျခားကေန ျပန္ေရာက္လာမယ့္ နိုင္ငံေရးသမားေတြဟာလည္း ဒါေတြကို ရင္ဆိုင္ရမွာမို့ ေတာ္ရံုတန္ရံု ေတြးတတ္သူတိုင္း ျပန္လာခ်င္ၾကမွာ မဟုတ္ပါဘူး။

ေနာက္တခုကေတာ့ အစိုးရကို လက္နက္ကိုင္ တိုက္ခိုက္ခဲ့ၿပီးမွ ျပည္ပနုိင္ငံေတြကို ေရာက္ရွိသြားသူေတြပါ။ နိုင္ငံေရးသမားေတြေတာင္ ျပန္လာဖို့ မေသခ်ာရင္ သူတို့ေတြအတြက္က်ေတာ့ ပိုဆိုးပါတယ္။ တကယ္ေတာ့ တိုင္းျပည္မွာ အုပ္ခ်ုပ္သူ ေျပာင္းေသးတာ မဟုတ္ပါဘူး။ စစ္ဗိုလ္ခ်ုပ္ေတြကပဲ သမၼတ၊ ဝန္ႀကီး၊ လႊတ္ေတာ္အႀကီးအကဲ၊ ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ုပ္ စသျဖင့္ ေနရာအားလံုးကို ျဖန့္ၾကက္ ရယူထားဆဲ ျဖစ္တာေၾကာင့္ စစ္တပ္ကို လက္နက္ကိုင္ တိုက္ခိုက္ခဲ့သူေတြအတြက္ ဘာအာမခံခ်က္မွ မရွိတာ မဆန္းပါဘူး။

မီဒီယာသမားေတြကလည္း သူတို့ ျပန္လာဖို့ သင့္မသင့္ ျပည္တြင္းမီဒီယာသမားေတြရဲ့ အေျခအေနကို ၾကည့္ရံုနဲ့ သိနိုင္ပါတယ္။ ဒီမိုကေရစီကိုသြားမယ္ ဆိုတဲ့ ဒီကေန့အခ်ိန္အထိ ျမန္မာနိုင္ငံမွာ ပုဂၢလိက အေနနဲ့ ရုပ္သံမီဒီယာ ထုတ္လုပ္ခြင့္၊ ထုတ္လႊင့္ခြင့္၊ ေရဒီယို ထုတ္လႊင့္ခြင့္၊ ေန့စဉ္သတင္းစာ ထုတ္ေဝခြင့္ စတာေတြ လံုးဝ မရွိေသးပါဘူး။ အပတ္စဉ္ ထုတ္ခြင့္ရထားတဲ့ သတင္းဂ်ာနယ္ေတြေတာင္ သတ္မွတ္ခ်က္အတိုင္း တင္ျပရ၊ ျဖုတ္ဆိုတာေတြျဖုတ္၊ ျဖတ္ဆိုတာေတြ ျဖတ္ၿပီးမွ ထုတ္ေဝခြင့္ရၾကတာပါ။ တႀကိမ္ခြင့္ျပုထားၿပီးသားကို ေနာက္တႀကိမ္ ထုတ္ခ်င္ရင္လည္း ျပန္ၿပီး တင္ျပရတာမ်ိဳး လုပ္ေနရတုန္းပါ။ ဒီဂ်ာနယ္ေဖာ္ျပခြင့္ေပးၿပီး ဟိုဂ်ာနယ္မွာ ပိတ္ပင္တဲ့ မ်က္ႏွာလိုက္တာမ်ိဳးလည္း ရွိေနတုန္းပါ။ ဒီတႀကိမ္ ခြင့္ျပုေပမယ့္ ဟိုတႀကိမ္ ပိတ္ပင္တာမ်ိဳးလည္း လုပ္ေနဆဲပါ။ ဒါတင္မက ျပင္ပမီဒီယာေတြကို သတင္းပို့လို့ဆိုၿပီး ႏွစ္ရွည္ေထာင္ခ်ထားသူေတြလည္း ေထာင္ေတြထဲမွာ ရွိေနဆဲပါ။ ဒါေတြေၾကာင့္လည္း မီဒီယာသမားေတြ အလုပ္ ျပန္လာလုပ္ဖို့ ဆိုတာလည္း မျဖစ္နုိင္ပါဘူး။

ေနာက္တမ်ိဳးကေတာ့ စီးပြားေရးအတြက္ ေရၾကည္ရာျမက္နုရာ ထြက္ခြာသြားၾကသူေတြပါ။ လက္ရွိ ျမန္မာနိုင္ငံမွာ ေဈးကြက္စီးပြားေရးစနစ္ကို က်င့္သံုးေနတာ အႏွစ္ ၂ဝ ေက်ာ္ၿပီျဖစ္ေပမယ့္ ေဈးကြက္စီးပြားေရးပံုစံ လံုးဝ မဟုတ္ေသးပါဘူး။ အမိန့္ေပးစီးပြားေရးစနစ္ေအာက္မွာ အရင္စစ္အာဏာပိုင္ ဒါမွမဟုတ္ လက္ရွိ အစိုးရထိပ္ပိုင္း ေခါင္းေဆာင္ အသိုင္းအဝိုင္းနဲ့ အခြင့္ထူးခံေတြေလာက္သာ အဆင္ေျပေနၾကတဲ့ စီးပြားေရးစနစ္ပါ။ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈလည္းမရွိ စစ္မွန္တဲ့ ၿပိုင္ဆိုင္မႈလည္းမရွိတဲ့ စနစ္ပါ။ စီးပြားေရးဆိုင္ရာ ဥပေဒေတြကလည္း ဘာမွ ခိုင္ခိုင္မာမာ ရွိေနတာ မဟုတ္ပါဘူး။ ဒါေၾကာင့္ ျပည္ပေရာက္ေနတဲ့ စီးပြားေရးသမားေတြ ျပည္တြင္းျပန္လာၿပီး စီးပြားရွာဖို့ ဆိုတာဟာ သိပ္ၿပီးျဖစ္နိုင္တဲ့ အေျခအေန ရွိမေနပါဘူး။

ေနာက္တမ်ိဳးက နိုင္ငံျခားမွာ ပညာရွင္ေတြအျဖစ္ ရပ္တည္ လုပ္ကိုင္ေနသူေတြပါ။ ဒီလိုလူေတြအတြက္လည္း ျမန္မာျပည္ ျပန္လာရင္ ဘာလုပ္နိုင္မွာလဲလို့ ေမးခြန္းထုတ္စရာ ျဖစ္ပါတယ္။ ပညာရွင္ေတြကို ေနရာေပးေလ့ မရွိတဲ့၊ ဒီေန့အထိလည္း တန္ဖိုးမထားေသးတဲ့ ျမန္မာျပည္ကို နုိင္ငံတကာအဆင့္ အဲဒီပညာရွင္ေတြ ျပန္လာဖို့ ဆိုတာကလည္း ေဝးေနဦးမယ္ ျဖစ္ပါတယ္။

ေနာက္ထပ္ အေရးႀကီးတာတခုက ဒုကၡသည္ေတြ ျပန္လာနုိင္ေရးပါ။ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ကသာ တကယ္ ​ေစတနာ​ ရွိမယ္ဆိုရင္ အျခားျပည္ပေရာက္ ျမန္မာေတြ ျပန္လာမျပန္လာ ဆိုတာထက္ ဒုကၡသည္ေတြ ေနရပ္ျပန္လာေရး စနစ္တက် စီစဉ္ေပးသင့္ပါတယ္။ ဒီလို ျဖစ္လာဖို့အတြက္ နယ္စပ္တုိင္းရင္းသားေဒသေတြမွာ အတိုက္အခိုက္ေတြ ရပ္စဲေပးဖို့ လိုပါတယ္။ တိုင္းရင္းသား ဒုကၡသည္ေတြ သူတို့ ရပ္ရြာျပန္လာၿပီး ေအးေအးခ်မ္းခ်မ္း လုပ္ကိုင္စားေသာက္နိုင္ဖို့အတြက္ သူတို့ေတြကိုယ္တိုင္ စိတ္ခ်ယံုၾကည္ေလာက္တဲ့ ေစာင့္ၾကည့္စနစ္ေတြ ထားခြင့္ျပုသင့္ပါတယ္။ ဒီလို ျပည့္ျပည့္စံုစံု စီစဉ္ေပးရင္ သန္းနဲ့ခ်ီရွိတဲ့ တိုင္းရင္းသား ဒုကၡသည္ေတြ ျပည္ေတာ္ျပန္လာၾကမွာပါ။

ဒီအတြက္ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ဟာ ျပည္ေတာ္ျပန္လာၾကပါ ဆိုၿပီး စကားတခြန္းေလာက္ပဲ ေျပာရံုနဲ့ မၿပီးပါဘူး။ ကိုယ့္တိုင္းသူျပည္သားေတြ စိတ္ခ်လက္ခ် ျပန္လာနုိင္ေအာင္ ျပည္တြင္းမွာ နမူနာေကာင္းေတြ အရင္ျပရပါမယ္။ ျပည္ပက လူေတြ ျပန္လာနိုင္ဖို့ လံုေလာက္တဲ့ ဥပေဒ အကာအကြယ္ေတြ ေပးရပါမယ္။ ဒုကၡသည္လိုမ်ိဳးေတြ ျပန္လာနိုင္ဖို့ နိုင္ငံတကာ အသိုင္းအဝိုင္းနဲ့ ပူးေပါင္းၿပီး ေကာင္းမြန္တဲ့ အစီအမံေတြ ခ်မွတ္လုပ္ေဆာင္ေပးရမွာ ျဖစ္ေၾကာင္း တင္ျပလိုက္ရပါတယ္။
http://burmese.dvb.no/archives/17086

လူ႔ကပ္ပါး သံေကာင္

Posted by on October 28, 2011 
ယခုအခ်ိန္ကာလသည္ တိုင္းျပည္တြင္း၌ အေျပာင္းအလဲမ်ား ဆက္တိုက္ ဆိုသလို ေပၚေပါက္ေနခ်ိန္တြင္ ေတာ္လွန္ေရး သန္႔စင္မႈ လုပ္ငန္းတခု အေနျဖင့္ စတင္ေဖၚေဆာင္ရန္ လိုအပ္သည္ႏွင့္အညီ မိမိ၏ အေတြ႔အ ႀကံဳႏွင့္ ရရိွထားသည့္ အခ်က္အလက္မ်ားအား ေတာ္လွန္ေရး အသိုင္းအ ၀ိုင္းႏွင့္ ျပည္တြင္းရိွ ႏိုင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္ႀကီးမ်ားအား အသိေပး သတိ ေပးျခင္း ျပဳလိုက္ပါသည္။
ႏွစ္ေပါင္း (၂၀) ေက်ာ္တြင္ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးကို အတိုက္အခံအုပ္စုမ်ားႏွင့္ စစ္တပ္လိုလားသည့္ အုပ္စုမ်ား ျဖတ္သန္းၾကရာတြင္ စစ္ဖက္လိုလား သည့္ အုပ္စုသည္ အခ်င္းခ်င္းစည္းလုံးညီညြတ္ၿပီး အက်ိဳးတူစီးပြားကို ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ၾကသည္ကို ေတြ႔ရသည္။
ဥပမာျပရရလ်င္ စစ္တပ္အရာရွိႀကီးမ်ားက စီးပြားေရးသမားမ်ားကို အခြင့္ အေရးမ်ားေပး၍ စီးပြားေရးသမားမ်ားကလည္း စစ္တပ္အရာရွိႀကီးမ်ား အား ျပန္လည္၍ အျမတ္အစြန္းမ်ားခြဲေ၀ကာ အတူတကြစားသုံးၾကသျဖင့္ ယေန႔ထိ အင္အား ေတာင့္တင္းခိုင္မာလွ်က္ ၎တို႔၏ ေရွ႕လုပ္ငန္းစဥ္ မ်ားကို ဆက္လက္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္ခဲ့သည္။
အျခားတဖက္တြင္ရွိေသာ အတိုက္အခံအုပ္စုမ်ားတြင္မူကား ၎တို႔ႏွင့္ ဆန္႔က်င္လွ်က္ ရွိေနသည္။ ဒီမိုကေရစီအတိုက္ အခံ အေျခခံအင္အားစုမ်ားေၾကာင့္ အႏွစ္ (၂၀) အတြင္းတြင္ ရရွိလာခဲ့သည့္ ဒီမိုကေရစီရရွိေရးအတြက္ ပံ့ပိုးမႈမ်ားျဖစ္ သည့္ အေမရိကန္ေဒၚလာေငြ သန္းႏွင့္ခ်ီသည့္ ေငြေၾကးမ်ား၊ ပညာေတာ္ သင္အခြင့္အေရးမ်ားကို လူလည္က်ေသာ ေခါင္းေဆာင္တန္းတြင္ ေနရာယူထားသည့္ ႏိုင္ငံေရးအဖြဲ႔ အစည္းေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္ဟု ကိုယ့္ ကိုကိုယ္ တံဆိပ္တံထားသူမ်ားသာ ရယူခဲ့ၾကသည္၊ ခံစားလွ်က္ရိွၾကသည္။ ဤကဲ့သို႔ အေျခခံအခြင့္အေရးမ်ား ညီညြတ္မွ် တမႈ မရိွေသာေၾကာင့္ အတိုက္အခံအုပ္စုမ်ားတြင္ အုပ္စုမ်ား အမ်ိဳးမ်ိဳးကြဲကာ မည္သို႔မွ် စည္းရုံးညီညြတ္မႈ မရဘဲ ၿပိဳကြဲ လွ်က္ ညီညြတ္မႈမရွိဘဲ ျဖတ္သန္းေနၾကသည္။
ယခုအခါ ထိုအေခ်ာင္သမားတို႔သည္ ဒီမိုကေရစီ အေရးေတာ္ပံုအတြင္းမွ အခြင့္အေရးမ်ားကို အစြမ္းကုန္ သံုးစားၿပီး ေနာက္ စစ္အုပ္စုႏွင့္ေပါင္းကာ တိုင္းျပည္ႏွင့္လူမ်ိဳးအေပၚ ႏိုင္ငံေရးဗန္းျပၿပီး ဆက္လက္ကိုယ္က်ိဳးရွာဖို႔ အားထုတ္ေနၾက သည္။
ထို႔ေၾကာင့္ စာေရးသူအေနျဖင့္ ျပည္တြင္းျပည္ပမွ တိုင္းျပည္ႏွင့္ လူမ်ိဳးအေပၚ စိတ္ေကာင္း ေစတနာေကာင္းမ်ားျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ေနသူမ်ား သကဲ့သုိ႔ ႏိုင္ငံေရးအက်င့္ပ်က္ခ်စားေနသူမ်ားထဲမွ အလြန္အႏၱရယ္ႀကီးသည္။ ေလာက္ေကာင္ တ ေကာင္အား ဥပမာ ေပး၍ တင္ျပလိုပါသည္။ ထိုသို႔ တင္ျပရျခင္းမွာလည္း တိုင္းျပည္၏ ေနာင္အနာဂတ္အေရးအတြက္ က်ေရာက္လာမည့္ အႏၱရာယ္ဆိုးမ်ားကို ႀကိဳတင္ကာကြယ္ႏိုင္ရန္အတြက္ တင္ျပရျခင္းျဖစ္ပါသည္။

အရင္ဦးဆံုး တင္ျပမယ့္ ပုဂၢိဳလ္ကေတာ့ စီးပြားေရးပညာရွင္ ေဇာ္ဦး ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။
တကယ္ေတာ့ ေဇာ္ဦးဟာ ဥပမာနဲ႔ ျပာရလ်င္ ေတာ္လွန္ေရး အစကနဦးကတည္းက ယေန႔ထက္တိုင္ေအာင္ အခြင့္အ ေရးမ်ားကို အဆင့္ဆင့္စားသုံး အသက္ရွင္သန္ႀကီးထြားလွ်က္ရွိေနသည့္ လူ၏မစင္ႏွင့္ တိရိစာၦန္ မစင္မ်ားၾကားတြင္ သံ သရာလည္က်က္စားေသာ ကပ္ပါးသံေကာင္မ်ားကဲ့သို႔ ႏိုင္ငံေရးအက်င့္ပ်က္ သံေကာင္မ်ားထဲမွ သံေကာင္တေကာင္ျဖစ္ သည့္ ေဇာ္ဦး အေၾကာင္းႏွင့္ ထိုသူ၏ ကိုယ္က်ိဳးရွာလုပ္ရပ္သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အနာဂတ္အႏၱရာယ္ ျဖစ္လာႏိုင္သည့္ အေၾကာင္းကို ဦးစြာပထမ ေဖာ္ျပလိုက္ပါသည္။
ေက်ာင္းသားတပ္မေတာ္ (ABSDF) ဘုရားသုံးဆူစခန္း ၿပိဳကဲြရျခင္း
၁၉၈၈ ခုႏွစ္ကာလ ေဇာ္ဦးသည္ ဘုရားသုံးဆူစခန္း ဥကၠ႒ အေနျဖင့္ခံယူကာ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာမွ အေထာက္အပံ့အား လုံးကို တဦးတည္းခ်ဳပ္ကိုင္ကာ ေငြစာရင္းရွင္းလင္းျခင္း၊ ရရွိသည့္ ေငြေၾကးပမာဏမ်ားအား ရွင္းလင္းစြာ အသိေပးျခင္း တို႔ကို လုပ္ေဆာင္ခဲ့ျခင္းမရွိဘဲ တာ၀န္ခံတဦးအေနျဖင့္ ခ်ဳပ္ကိုင္ထားကာ စခန္းမွ ရဲေဘာ္မ်ားအား တပည့္ေမြး ဆရာေမြး စနစ္ကို က်င့္သုံးခဲ့ပါသည္။ စခန္းရွိ ရဲေဘာ္မ်ား ငွက္ဖ်ားေရာဂါ ခံစားေနရမွဳမ်ား၊ ငတ္မြတ္ေခါင္းပါးမႈမ်ား ရာသီဥတုဒဏ္ မ်ားေၾကာင့္ အေသအေပ်ာက္မ်ားျခင္း စသည့္ ဆင္းရဲဒုကၡမ်ားခံစားေနရခ်ိန္တြင္ စခန္းတြင္ တပတ္ထက္မေက်ာ္ေသာ ရက္မ်ားျဖင့္ ေန႔လာ ညေပ်ာက္ စခန္းဥကၠ႒ လုပ္ခ့ဲပါသည္။
စခန္းသို႔ လာေရာက္စဥ္တြင္လည္း သူ၏အေကာင္းစားအ၀တ္အစား အသုံးအေဆာင္မ်ားအား အ၀တ္အစားအေဟာင္း မ်ားႏွင့္ လဲလွယ္ဝတ္ဆင္ၿပီး တကယ္ ပင္ပင္ပန္းပန္း ေပေပေရေရျဖင့္ အမ်ားအက်ိဳး လုပ္ေနဟန္ေဆာင္ထားေသာ ရုပ္ ျဖင့္ စခန္းသို႔ ဝင္လာခဲ့ပါသည္။
ဤကာလတြင္ ညီညြတ္မွ်တမႈမရွိသည့္ ျဖစ္ရပ္မ်ားမွာ စခန္းရွိ ရဲေဘာ္မ်ား စားရမဲ့ေသာက္ရမဲ့ဘဝ ျဖစ္ေနခ်ိန္တြင္ ၎မွ စခန္းတြင္ေနထိုင္မႈမရွိဘဲ စံခရဘူရီၿမိဳ႕တြင္ သူ၏ေနာက္လိုက္ေနာက္ပါမ်ားျဖင့္ ၀ါးေဖာင္တည္း ခိုခန္းတြင္ ျပည္တန္ဆာ မ်ားႏွင့္ ေပ်ာ္ပါးျခင္း၊ ဘန္ေကာက္ၿမိဳ႕တည္းခိုခန္းမ်ားတြင္လည္း အတိုင္းအဆမရွိ သံုးျဖဳန္းစားေသာက္ေနထိုင္ခဲ့သည္။
မိမိလုပ္ငန္းစစ္ေဆးေရး တာ၀န္ယူစဥ္အခါက ABSDF ရုံးခန္းရွိေသာ္လည္း ဗဟိုႏွင့္ အဆက္အသြယ္မလုပ္ဘဲ ဘန္ ေကာက္ၿမိဳ႕ ပါတနာကန္ ရပ္ကြက္တြင္ အခန္းတခန္းငွားထားေၾကာင္းကို သိရိွခ့ရဲသည္။ ထိုစဥ္အခါက ဘတ္ေငြ တ ေသာင္းတေထာင္ အိမ္လခေပးရန္လိုေၾကာင္း မိမိအား တင္ျပလာသည္။ ထိုအခန္းသည္ ရဲေဘာ္မ်ား ဘန္ေကာက္ ေရာက္လ်င္ တည္းခိုရန္အတြက္ ဖြင့္ထားသည့္အခန္းဟု သိရွိရသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ၎အခန္း ခေပးရန္လိုသည့္အတြက္ မိမိအား စိုက္ထုတ္ေပးရန္ ေျပာသျဖင့္ မိမိမွေပးခ့ဲပါသည္။ မယုံၾကည္ေသာ္လည္း အုပ္စုကြဲၿပီး စခန္းမတည္ၿငိ္မ္မႈမ်ား ျဖစ္မည္ကို စိုးရိမ္သျဖင့္ ထိုေငြအား ေပးခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ေနာင္မွ ထိုအခန္းကို အျခားတေနရာမွ ေထာက္ပံ့မႈျဖင့္ ငွားထား ေၾကာင္း သိရွိခဲ့ရ ျပန္ပါသည္။ ၎သည္ ထိုအခန္းတြင္ေနထိုင္ရုံမွ်မက ဦးတင္ေမာင္၀င္း၏ ေနအိမ္တြင္လည္း တခါတရံ သြားေရာက္ေနထိုင္ခဲ့ၿပီး တယ္လီဖုန္းမ်ားကို ျမန္မာျပည္သို႔ ခိုးဆက္ခ့ဲရာ ဖုန္းေဘလ္ေဆာင္သည့္ အခါမွ ဘတ္ ေထာင္ ေသာင္းခ်ီက်ေနၿပီး ေဇာ္ဦး ခိုးဆက္ထားမွန္း ဦးတင္ေမာင္ဝင္း က သိရိွခဲ့သည္ဟု ေျပာျပသျဖင့္ ABSDF ရဲေဘာ္ တဦး အေနျဖင့္ သူ႔အစား ရွက္ခဲ့မိပါသည္။

၎မွ စခန္းရိွ ရဲေမမ်ားအား ဘန္ေကာကသို႔ ေဆးကုေပးရန္ အေၾကာင္းျပ၍လည္းေကာင္း၊ ဒုကၡသည္ အျဖစ္လည္း ေကာင္း ေလွ်ာက္ေပးရန္ ေခၚေဆာင္သြားၿပီး စခန္းသို႔ ျပန္ေရာက္လာသည့္အခါ မ်က္ရည္ႏွင့္ မ်က္ခြက္ ျဖစ္ေနၾကသည္ ကို ျမင္ေတြ႔ခဲ့ရသည္။ ထို႔အတူ အခ်ိဳ႕ မစို႔တစို ေယာကၤ်ားေလးမ်ားပင္ အေျခာက္ဘ၀သို႔ သက္ဆင္းခဲ့ရသည္။ နဂါခ်ိဆန္ (ေရႊဝါေရာင္ ေတာ္လွန္ေရးတြင္ က်ဆုံးသြားေသာ ဂ်ပန္သတင္းေထာက္)ႏွင့္ အဖြဲ႔ ဘုရားသံုးဆူစခန္းသို႔ လာစဥ္ အမဲ သားဝယ္ေကၽြးသျဖင့္ ရဲေဘာ္မ်ား တေယာက္တတုံး ရၾကသည္၊ ထြန္းႏိုင္ တို႔ ညီအကိုက တတုံးပဲ မွ်စားၾကၿပီး က်န္တ တံုးကို သိမ္းထားရာတြင္၊ ေဘာႀကီးဆိုသူက ခိုးစားသည္ကိုသိၿပီး ထိုးမည္လိုက္သည့္အခါ ေၾကာက္လန္႔စြာထြက္ ေျပး သျဖင့္ ရန္သူဖမ္းမိကာ အသတ္ခံလုိက္ရသည့္ ျဖစ္ရပ္မွာ ရင္နာစရာေကာင္းသည္။
စိတ္မေကာင္းစရာ ဒီအေၾကာင္းကို ျပန္ေျပာရတာက အဲဒီအခ်ိန္က စခန္းရွိေက်ာင္းသားေတြရဲ႕ ဆင္းရဲေခါင္းပါးလွတဲ့ အခ်ိန္မွာ လူလည္လူလိမ္ ေဇာ္ဦး တေယာက္ကေတာ့ ဘယ္သူေတြ ဘာျဖစ္ေနေန ကိုယ္သက္သာရာ သက္သာေၾကာင္း
ေကာင္းေကာင္းေန ေကာင္းေကာင္းစားရဖို႔ အရွက္မရွိ အဲဒီလို လုပ္ခဲ့တယ္ဆိုတာကို သိေစခ်င္လို႔ တင္ျပရျခင္းျဖစ္ပါ သည္။

ထိုကဲ့သို ရဲေဘာ္မ်ား ငတ္လြန္မက ငတ္ေနသည္၊ ဆားမ်ားလြန္သျဖင့္ ယင္ေကာင္ပင္မနားသည့္ “ယင္မနားငပိ” ကို စားခဲ့ရသည့္ ဘဝ၊ ဘုရားသုံးဆူတဝိုက္ ေပါက္ေနေသာ စိမ္းစိမ္းအပင္မွန္သမွ်ကို စားေနရေသာဘဝ၊ ဝတ္စရာမရွိသျဖင့္ မဲႏွိဳက္၍ ထမီေပါက္လ်င္ ရေသာထမီကိုသာ ဝတ္ရေသာဘဝႏွင့္ ျဖစ္သလိုေနခ့ၾဲကေသာ ရဲေဘာ္မ်ားဘဝကို ေဇာ္ဦး တို႔ က ဂရုမစိုက္ အေရးပင္မလုပ္ခဲ့ေခ်။
ထိုကဲ့သို႔ ABSDF ရဲေဘာ္မ်ားအေပၚ ခုတုံးလုပ္ကိုယ္က်ဳိးရွာ အျမတ္ထုတ္သြားသည့္ ေဇာ္ဦးသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ျပန္ၿပီး သတင္းမီဒီယာကို အသုံးခ်၍ သူသည္ ABSDF ေခါင္းေဆာင္ဟု ေျပာသည္ကို ၾကားရသည့္အခါ က်ေနာ္အပါအဝင္ ရဲ ေဘာ္မ်ား အလြန္ခံျပင္းေဒါသ ထြက္ခဲ့ၾကရပါသည္။ ထိုကဲ့သို႔ ရဲေဘာ္ ရဲေမမ်ား အားနည္းခ်က္၊ ေငြေၾကး ခ်ဳိ႕တ့ဲမႈမ်ားကို အခြင့္ေကာင္းယူခ့ဲသည့္ တကိုယ္ေကာင္းသမား၊ ေတာ္လွန္ေရးရဲေဘာ္၊ ရဲေမမ်ားမ်ားအေပၚ စည္းမထားဘဲ လူမွဳေရးအရ
အက်င့္ပ်က္ေဖါက္ျပန္ေနေသာ ေဇာ္ဦးအေၾကာင္းကို၊ ကိုေအာင္သူၿငိမ္း တို႔ (ယခု ဗဟုအဖြဲ႔၀င္မ်ား) မွ သိရွိၿပီး စခန္းတြင္ စတင္ဆန္႔က်င္လာၿပီး ျပႆနာမ်ား တက္လာခဲ့သည္။
ေဇာ္ဦးႏွင့္ သူေပးေကၽြးထားေသာ အခြင့္ထူးခံအဖြဲ႔ႏွင့္ အေျခအတင္ျဖစ္ၿပီးေနာက္ စခန္းမတည္မၿငိမ္ စျဖစ္လာခ့ဲသည္။
ထို႔ေနာက္ ေဇာ္ဦးအား စခန္းဥကၠ႒အျဖစ္မွ ျဖဳတ္ခ်ကာ ေအာင္သူၿငိမ္းအား ဥကၠ႒အျဖစ္ တင္ခဲ့သည္။
ဤအခ်ိန္တြင္ အလွဴရွင္တခ်ိဳ႕မွ စစ္သင္တန္းဆင္းပြဲအတြက္ အခ်ိန္မီလွဴထားသည့္ ယူနီေဖာင္းမ်ားကို ေဇာ္ဦးမွ လက္ခံ ထားရွိၿပီးျဖစ္ေသာ္လည္း ၎ဥကၠ႒မဟုတ္ေတာ့သည့္အတြက္ စခနး္သု႔ိ ေနာက္က်မွ ေပးပို႔ခဲ့သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ရဲေဘာ္ မ်ား ပုဆိုးမ်ားႏွင့္ ခါးေတာင္းက်ဳိက္၍ သင္တန္းဆင္းခဲ့ၾကရသည္။ သင္တန္းဆင္းပြဲ ဓါတ္ပံုဖလင္မ်ားကိုလဲ မေတာ္တဆ ဟုဆိုကာ သမိုင္းဝင္ ဖလင္မွတ္တမ္းမ်ားကို ယုတ္မာစြာ ဖ်က္ဆီးပစ္ခဲ့သည္။

ထိုမွစ၍ ေအာင္သူၿငိမ္း တို႔သည္ ေဇာ္ဦး၏ ဆန္႔က်င္ဘက္ အုပ္စုတစုအေနျဖင့္ ရပ္တည္သြားေတာ့သည္။ ဤျပသနာမ်ား ေၾကာင့္ စခန္းတြင္းရွိ ရဲေဘာ္အခ်င္းခ်င္း အာပီေဂ်ႏွင့္ ပစ္ခတ္သည့္အဆင့္သို႔ ေရာက္ရိွျပီး ဗုံးသီးမေပါက္ကြဲခဲ့သျဖင့္သာ ရဲေဘာ္မ်ား အေသအေပ်ာက္ မျဖစ္ခ့ဲေသာ္လည္း ႀကီးမားသည့္ စိတ္ဝမ္းကြဲသည့္ ျပႆနာျဖစ္ေပၚခဲ့ပါသည္။
ထိုေၾကာင့္ …
ဗဟိုမွ တာ၀န္ရိွသည့္ ေဒါက္တာ ေသာင္းထြန္းမွ လာေရာက္စစ္ေဆးရာ ဒညတမွ ပိုက္ဆံမ်ားယူၿပီး လူတြင္က်ယ္ လာ လုပ္သည့္ ေဇာ္ဦး ေၾကာင့္ ထိုျပႆနာမ်ားျဖစ္သည္ကို သိရွိသြားသည္။ ထို႔အတူ စခန္းမွ လူမ်ားသည္လည္း ဖရိုဖရဲျဖစ္ ကာ ဒုကၡသည္ေလွ်ာက္သူမ်ား၊ ျပည္တြင္းျပန္၀င္သူမ်ား၊ အျခားစခန္းသို႔ ေျပာင္းေရႊ႕ သူမ်ား၊ စခန္းမွ ထြက္၍ ထိုင္းႏိုင္ငံ
တြင္းသို႔ ၀င္ေရာက္အလုပ္လုပ္ကိုင္သူမ်ား အမ်ားအျပားျဖစ္လာၿပီး စခန္တြင္ မိုးၿဗဲဒယ္အိုး (၆) အိုးခ်က္ကေနရာမွ (၂) အိုးသာ ခ်က္ရေတာ့သည့္ အျဖစ္သို႔ ေရာက္ခဲ့ရသည္။

ဒီမိုကေရစီညီညြတ္ေရးတပ္ေပါင္းစု (ဒညတ) ၿပိဳကဲြသြားျခင္း
ေနာက္ပိုင္းတြင္ ေငြေၾကးေတာင့္တင္းသည့္ ဒညတအဖြဲ႔တြင္ လွ်ိဳ႕၀ွက္အဖြဲ႔၀င္ဘဝမွ အတြင္းေရးမွဴးအဖြ႔ဲဝင္အျဖစ္ ေျဗာင္ လုပ္ကိုင္လာသည္ကို ေတ႔ြခ့ဲရသည္။ ေဇာ္ဦး ဒညတ တြင္ ေနထိုင္စဥ္ ကာလတြင္လည္း ေအာက္ေျခရဲေဘာ္မ်ားအား ထိုင္းရဲမွ မၾကာခဏဖမ္းခံရခ်ိန္တြင္ ေဇာ္ဦးမွ ျမန္မာႏိုင္ငံကူး လက္မွတ္အတု (Passport) ကို သူကို္ယ္တိုင္ အတုလုပ္ ကိုင္ၿပီး (Passport) အတုမ်ားကို ထည္လဲကိုင္ေဆာင္ေနသျဖင့္ ရဲဖမ္းျခင္းမွ လြတ္ေအာင္ေနခဲ့သည္။ ထိုသို႔ ေဇာ္ဦး ဒညတ ၀င္ေရာက္သြားသည္ႏွင့္ ဒညတတြင္လည္း ေငြေၾကးခ်စားမွႈမ်ား၊ မညီညြတ္မမွ်တမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚတိုးတက္လာ ကာ ေအာက္ေျခရဲေဘာ္မ်ားျဖင့္ ညီညြတ္ေရး ၿပိဳကြဲခဲ့ၾကရသည္။
ႏိုင္ငံေရးေက်ာင္းသားမ်ား၏ အညြန႔္ကို ခူးစားျခင္း
၁၉၉၃ ခုႏွစ္ကာလမ်ားအတြင္း ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ ေတာတြင္းတိုက္ပြဲအျပင္ ဘန္ေကာက္၌ ႏိုင္ငံေရးတိုက္ပြဲမ်ားကို စတင္ေဖၚေဆာင္လာခဲ့ေပသည္။ ၎ကာလမ်ား၌ ထိုင္းႏိုင္ငံတြင္ ႏိုင္ငံေရးတိုက္ပြဲမ်ား ျဖစ္သည့္ သံရုံးေရွ႕ဆႏၵျပျခင္းမ်ား၊ ေထာင္တြင္းႏိုင္ငံေရးတိုက္ပြဲမ်ား၊ ေထာင္တြင္းအစာငတ္ခံဆႏၵျပတိုက္ပြဲမ်ားကို ေဖၚေဆာင္ခဲ့ၾကသည္။
ထိုအခ်ိန္ကာလတြင္ ၎မွ ေတာ္လွန္ေရးႏိုင္ငံေရး အသိုင္းအ၀ိုင္းမွ မဟုတ္ေသာသူမ်ားအား ဒုကၡသည္အျဖစ္ လိမ္လည္ ၍ ကူညီေလွ်ာက္ထားေပးျခင္းမ်ားျဖင့္ အဂတိ လိုက္စားခ့ဲသည္။ ထိုသို႔ေလွ်ာက္ထားေပးရာတြင္ အမ်ိဳးသမီငယ္မ်ားလည္း ပန္းေကာင္းအညြန္႔ခ်ဳိး ခံခဲ့ရသည္။

ျမန္မာေက်ာင္းသားမ်ား၏ ထိုင္းႏိုင္ငံတြင္း ႏိုင္ငံေရးလႈပ္ရွားမႈမ်ားေၾကာင့္ Open Society အဖြဲ ့မွ သိရွိလာကာ ျမန္မာ ေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ ပညာေတာ္သင္ (Scholarship) စေကာလားရွစ္ အစီအစဥ္မ်ား ေပၚေပါက္လာခဲ့သည္။ ထို အစီစဥ္ေပၚလာခ့ဲရာတြင္လည္း ေဇာ္ဦးမွ အညြန္႔ခူးသြားခ့ဲျပန္သည္။ သူတဦးတည္းမဟုတ္ ေတာ္လွန္ေရးေက်ာင္းသား မ်ားအတြက္ ပညာသင္ဆုကိုျဖတ္ယူ၍ ျပင္ပအသိုင္းအ၀ိုင္းမွ သူေျခေတာ္တင္ထားသည့္ မိန္းခေလးငယ္မ်ားအပါအ၀င္ သူႏွင့္ လက္သင့္ရာမ်ားကို ထည့္သြင္းေလွ်ာက္ထားရယူေစျခင္းျဖင့္ အညြန္႔ခူးေစသည္။
ကပ္ပါးသံသရာလည္ျခင္း
ထို႔ေနာက္ ေဇာ္ဦးသည္ အေမရိကန္ႏိုင္ငံတြင္ ေက်ာင္းတက္ၿပီး အလုပ္အကိုင္မရ ျဖစ္ေနခ်ိန္တြင္ အင္န္စီဂ်ီယူဘီ္ထံတြင္ အလုပ္သြားေလွ်ာက္ရာ ေဒါက္တာေသာင္းထြန္း (ဒညတအား အလြန္မုန္းတီးခဲ့သူ) ဦးစီးသည့္ ၎အဖြဲ႔မွ ဒညတ ေခါင္း ေဆာင္တဦးျဖစ္ခဲ့သည့္ ေဇာ္ဦးအား အလုပ္ခန္႔လိုက္သည္။ ထိုမွတဆင့္ ျမန္မာ့ေငြေၾကးရန္ပုံေငြအဖြဲ ့ (Burma Fund) ဘာမားဖန္တြင္ ဒါရိုက္တာအျဖစ္ ရာထူးတိုးျမႇင့္ခန္႔အပ္လိုက္ျပန္သည္။ ဤအခ်ိန္တြင္ အိမ္ယာေျမေစ်း အႀကီးဆုံးျဖစ္ သည့္ ၀ါရွင္တန္ဒီစီ ေနရာတြင္ မည္သ႔ိုၾကံဖန္လိုက္သည္မသိ ေဇာ္ဦး အိမ္တလုံး ပိုင္ဆိုင္သြားေတာ့သည္။ (ထိုအခ်ိန္က ေဒါက္တာစိန္၀င္း အိမ္ဌား၍ ေနထိုင္ေနရဆဲျဖစ္သည္)။
ထိုကာလမွာပဲ က်ေနာ့္ မိတ္ေဆြတဦးျဖစ္သူ အေမရိကန္လူမ်ိဳး မစၥတာစေကာ္ဒီ (ျမန္မာဗုဒၶဘာသာေလ့လာေနသူ University of Pennsylvania) သည္ ေဇာ္ဦး အိမ္၌ ေဇာ္ဦး မရွိခိုက္တြင္ ေဇာ္ဦး၏ အေဒၚဆိုသူႏွင့္ အမွတ္မထင္ေတြ႔ခဲ့ ၿပီး ထိုအေဒၚဆိုသူမွ သူသည္ နအဖအစိုးရမွ ပညာေရးအစီအစဥ္ျဖင့္ လြတ္လိုက္သည့္ ကိုယ္စားလွယ္ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ US State Department ႏွင့္ ေတြ႔ရန္ လာသည္ျဖစ္ေၾကာင္းကို ေျပာျပခဲ့သျဖင့္ ေဇာ္ဦးဟာ ထိုစဥ္ကပင္ နအဖအသိုင္း အ၀ိုင္းႏွင့္ အဆက္အသြယ္ ရိွေၾကာင္း သိရိွခ့ရဲသည္။ ထိုကိစၥကို က်ေနာ္မွ အင္စီဂ်ီယူဘီႏွင့္ ကိုေမာင္ေမာင္ တို႔ကို သ တင္းေပးပို႔ခဲ့ေသာ္လည္း မည္သည့္အေရးယူေဆာင္ရြက္ကိုမွ် မျပဳလုပ္ခ့ဲၾကပါ။
ေနာက္ပိုင္းတြင္ ဘာမားဖန္ ဒါရိုက္တာ ျမန္မာ့ရံပုံေငြအဖ႔ဲြ ဦးေဆာင္ညြန္ၾကားေရးမွဴး ရာထူးႏွင့္အတူ ေဇာ္ဦး မည္သို႔ လုပ္ လိုက္သည္မသိ တိုေတာင္းေသာ အခ်ိန္ကာအတြင္း ေနာက္ထပ္ အိမ္ (၁) လုံးႏွင့္ ကား (၁) စီးကို ပိုင္ဆိုင္ခဲ့ေတာ့သည္။
Burma Fund ဒါရိုက္တာအျဖစ္ လုပ္ကိုင္ေနစဥ္ ႏွစ္ ၂၀ တုိင္တိုင္ ေငြစာရင္းရွင္းတမ္းကို သူျပည္သူသို မခ်ျပသည့္ ကမာၻ႔ သက္တမ္းအရွည္ဆံုး ညြန္႔ေပါင္းအစိုးရ ဝန္ႀကီးမ်ားအဖြဲ႔အရိွန္ျဖင့္ ေပးလာေသာ ေထာက္ပံ့ေငြမ်ား၊ အဆက္အသြယ္မ်ား၊ ဒိုနာမ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္မိၿပီးသည့္ေနာက္ ဟန္ေညာင္ေရႊက အင္န္စီဂ်ီယူဘီမွ ခြဲထြက္ၿပီး Euro-Burma Office ဆိုကာ တစင္ေထာင္သလို၊ ေဇာ္ဦးကလည္း အင္န္စီဂ်ီယူဘီကို ေျခစံုကန္ၿပီး ဘားမားဖန္မွ ႏႈတ္ထြက္သြားကာ ဟားဗတ္အုပ္စု အားေငြေပးဝယ္ယူခါ ဗဟုအဖြဲ႔ကို ဖြဲ႔စည္းၿပီး တစင္ေထာင္လိုက္ျပန္သည္။
ယခင္က ေဇာ္ဦး ရဲ႕ အက်င့္ပ်က္မႈကို ဆန္႔က်င္ခဲ့ၾကတဲ့ ကိုေအာင္သူၿငိမ္း၊ ကိုဝင္းမင္း၊ ကိုေအာင္ႏိုင္ဦး တို႔သည္ ယေန႔ တြင္ ေဇာ္ဦး ကို အလုပ္အေကၽြး ျပဳေနၾကသည့္ လခစားမ်ား ျဖစ္ေနၾကသည္မွာ နားမလည္ႏိုင္စရာ သံေဝဂတရားလို႔ပဲ မွတ္ရပါေတာ့သည္။

ဤေနာက္ပိုင္းတြင္ …
ဘားမားဖန္မွ ေဇာ္ဦးႏွင့္ ဥေရာပ ဟန္ေညာင္ေ၀တို႔ ခ်ိတ္ဆက္ကာ ဘ႑ာေရးေသာ့ တေခ်ာင္းစီ ဖလွယ္လိုက္ၾကသည္။ ယခုအခ်ိန္တြင္ ဘာမားဖန္ ဒါရိုက္တာေနရာတြင္ ေဇာ္ဦး အစား ေဒါက္တာေသာင္းထြန္းမွ လုပ္ကိုင္စားေသာက္ေနသည္။ ဤအခ်က္မ်ားကို ၾကည့္လ်င္ လူ႔၀မ္းထဲမွ မစင္ႏွင့္ ေရာ၍က်လာေသာ ကပ္ပါးေကာင္ တုတ္ေကာင္ သန္ေကာင္ (Paras ites) မ်ားကို ၾကက္၊ ၀က္ ဘဲ ငါး သတၱ၀ါမ်ားမွ စား၍ ထိုသတၱ၀ါမ်ားအား လူမ်ားမွျပန္စားၾကကာ မစင္ႏွင့္အတူ သံသရာ လည္ေနေသာ သံေကာင ္တုတ္ေကာင္ ကပ္ပါးေကာင္မ်ား သကဲ့သို႔ ျဖစ္ေနသည္ကို ေတြ႔ရေပလိမ့္မည္။
၎ မစင္သံသရာလည္ ကပ္ပါးေကာင္မ်ားျဖစ္ၾကသည့္ ေဇာ္ဦးႏွင့္ ဗဟုအဖြဲ႔၀င္တို႔သည္ ဟန္ေညာင္ေ၀တို႔ႏွင့္ ေပါင္းစည္း မိကာ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးတြင္ အေရးႀကီးလွေသာ Vote No, No Vote ကိစၥတြင္ ပညာရွင္မ်ားအျဖစ္ တစခန္းထ ၀င္ေရာက္ စြက္ဖက္ကာ ဂန္ဘာရီထံ ၀င္ေရာက္ဆက္ႏြယ္၍ ဂန္ဘာရီ မစင္ပါခ်ရာမွတဆင့္ ၾကပ္ေျပးအိမ္သာထဲသို႔၎ ကပ္ပါး ေကာင္မ်ား ေရာက္သြားေတာ့သည္။
ထိုမွတဆင့္ အီလစ္အဖြဲ ့ကို ၀င္ေရာက္ကာ အသက္သြင္း၍ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ အေျခခံဥပေဒအား ေထာက္ခံရန္ ကမၻာပတ္၍ စည္းရုံးခဲ့သည္။ ထိုအခိ်န္ကာလတြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေခါင္းမာေနသည့္အတြက္ေၾကာင့္ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးေရးက ခက္ေနတာဟု ေဇာ္ဦးမွ က်ေနာ့္အား ေလာ့စ္အိမ္ဂ်ယ္လီၿမိဳ႕တြင္ ေျပာခဲ့ပါသည္။ ဗဟုအဖြ႔ဲဝင္ ေအာင္ႏိုင္ဦး ကလည္း ဆရာ့ေလသံနင္းၿပီး ေဒၚစု ေခါင္းမာေနတာေၾကာင့္ဟု ေဆာင္းပါးမ်ားေရးခါ ေဒၚစုကို ဆရာေဇာ္ဦး အလိုက် ပုတ္ခတ္ တိုက္ခိုက္ခဲ့သည္။
မစင္ ကပ္ပါးသံေကာင္ ေဇာ္ဦးသည္ သူ၏ မိဘ (၂) ႏွစ္ပါး စစ္တပ္အရာရွိႀကီးမ်ား၊ ဦးေလးေတာ္သူ ဦးလင္းၿမိဳင္ (နအဖ၊ န၀တ သံအမတ္ေဟာင္း USA) တို႔၏ အရွိန္အ၀ါ အဆက္အသြယ္မ်ားႏွင့္ ေဆြမ်ိဳး မိသဂၤဟမ်ားမွတဆင့္ ႏိုင္ငံေတာ္ အ ၾကံေပးအဖြဲ႔၊ အျခားႏိုင္ငံေရး ပါတီအဖြဲ႔ အစည္းမ်ား၏ အတြင္းသို႔ ၀င္ေရာက္ကာ တိုင္းျပည္တြင္း၌ ဒုကၡေပးရန္အတြက္ စတင္ေနသည္။


ဘရပ္ဆဲလ္တြင္ျမန္မာမ်ားေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးပြဲတြင္(ဝဲမွယာ) ရိုဟင္ဂ်ာ ဥကၠ႒ နရူးအစ္စလမ္၊ ကိုတင္ေမာင္ေမာင္သန္းႏွင့္ ေဇာ္ဦး
ပထမဆုံး ေျခလွမ္းအျဖစ္ ၾကပ္ေျပးေနျပည္ေတာ္၌လုပ္သည့္ အမ်ိဳးသားစီးပြားေရး အလုပ္ရံုအစည္းေ၀းတြင္ အာဆီယံ စီးပြားေရး ကြန္ျမဴနတီ (Asian Economic Community)မွ ေရးထားသည့္ “အခြင့္အလမ္းႏွင့္ စိန္ေခၚမႈ” (Opportunity and Challenging) ဆိုသည့္စာတမ္းကို သူေရးထားသေယာင္ႏွင့္ ခတ္တည္တည္တက္၍ ဖတ္ခဲ့ပါသည္။
ထိုကဲ့သို႔ ပညာခိုးမႈ (Plagiarism) လုပ္ေဆာင္ျခင္းကို ဘာမွမသိေသာႏိုင္ငံ ေရးအၾကံေပးအဖြ႔ဲ ဆိုသူမ်ားမွ အထင္တႀကီး ႏွင့္ ခြင့္ေပးခဲ့သည္ကိုလည္း သတိထားသင့္ပါသည္။
ထို႔အတူ သတင္းမီဒီယာမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းလုပ္ၾကံ၍ ေဇာ္ဦးသည္ ABSDF ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္ဟု သုံးစြဲထုတ္လႊင့္ အင္တာဗ်ဴးေနျခင္းမ်ားသည္လည္း လြန္စြာမွ စက္ဆုတ္ရြံ႕ရွာဖြယ္ေကာင္းသည္။
သို႔ျဖစ္၍ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အသြင္ကူးေျပာင္းေရးကာလ အတြင္း၌ ယခုကဲ့သို႔ ပညာရွင္မ်ားဟု အေရျခဳံကာ မစင္ကပ္ပါး သံေကာင္မ်ားမွ ၀င္ေရာက္လာျခင္းကို ႀကီးစြာသတိထားရွိရန္ အသိေပးလိုသည္မွာ ၎တို႔သည္ မည္သည့္လုပ္ငန္း သက္တမ္း အေတြ႔အၾကံဳမ်ား စိုးစဥ္းမွ်မရွိျခင္း၊ ကိုယ္က်င့္တရား ပ်က္ျပားေနျခင္း၊ ရဲေဘာ္ရဲဘက္ ေမာင္ႏွမသားခ်င္း စာ နာစိတ္မရွိျခင္း၊ ေငြေၾကးခ်စားျခင္း စသည့္အခ်က္မ်ားႏွင့္ ျပည့္္စုံေနသူမ်ားျဖစ္ေၾကာင္းကို သတိေပးအပ္ပါသည္။
ထို႔အတူ ပညာရွင္ဟုဆိုရာတြင္လည္း ဘြဲ႔ရေက်ာင္းၿပီးသူမ်ားအားလုံးကို ပညာရွင္ဟု မသတ္မွတ္ႏိုင္သလို ဘြဲ႔မရဘဲ ပညာရွင္ျဖစ္သူမ်ားလည္း ရွိၾကေပသည္။ ဥပမာ အေမရိကန္ႏိုင္ငံ ကြန္ျပဴတာပညာရွင္ Steve Job စတီ့ဗ္ေဂ်ာ့ ဆိုလ်င္ တကၠသိုလ္ဘြဲ ့ေကာင္းေကာင္း မရရွိခဲ့ဘဲ ကမာၻေက်ာ္ ကြန္ျပဴတာပညာရွင္တဦး ျဖစ္ခ့ဲသည္မွာ သူ၏က်ဳိးစားစိတ္၊ ရိုး သားစိတ္ႏွင့္ လုပ္ငန္းကၽြမ္းက်င္မႈတို႔ေၾကာင့္ ျဖစ္ေပသည္။ ထို႔အတူ ကြန္ျပဴတာပညာရွင္ Microsoft တီထြင္သူ Bill Gate ေဘးလ္ဂိတ္ သည္လည္း အပါအ၀င္ျဖစ္သည္။
၎အျပင္ ျမန္မာႏိုင္ငံသား ကိုဖိလစ္ေမာင္ (Phil Maung) (အေမရိကန္ႏိုင္ငံတြင္ ဘြဲ႔မရသူ) ကို အေမရိကန္ႏိုင္ငံ စီးပြား ေရးက်ေနခ်ိန္တြင္ သူ၏စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား တိုးတက္၍ အေအာင္ျမင္ဆုံး စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္တဦး ျဖစ္လာသည့္ အတြက္ေၾကာင့္ အေမရိ ကန္သမတ အိုဘားမားႏွင့္ လြတ္ေတာ္အဖြဲ႔တို႔မွ ေခၚယူေတြ႔ဆံု ဂုဏ္ျပဳ၍ စီးပြားေရးပညာရွင္ဟု သတ္မွတ္ လိုက္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ က်ေနာ္တို႔ တိုင္းျပည္တြင္ ေခတ္ေနာက္က်ေနသည့္ အေတြးအေခၚ တခ်ဳိ႕ကို ယေန႔အခ်ိန္ကာလမွာ ျပင္သင့္သည္ကို ျပင္ရမည္ ျဖစ္ပါသည္။
နိဂုံးအားျဖင့္ ေဇာ္ဦး တို႔လို မစင္စား သံေကာင္မ်ားရွိသည့္ အစာကို စားမိလ်င္ စားမိသည့္ သူမ်ားအားလုံး ဒုကၡေဘးန႔ဲ သာ ၾကဳံေတြ႔ရမည္ကို အထက္ေဖၚျပပါ အခ်က္မ်ားအရ ဆင္ျခင္သုံးသတ္ သတိထားၿပီး ဤအႏၱရာယ္ကို ကာကြယ္ရန္မွာ တာ၀န္သိသူမ်ားတြင္ တာ၀န္ရွိေၾကာင္းႏွင့္ ေနာင္အနာဂတ္ တိုင္းျပည္အႏၱရာယ္မ်ားအတြက္ ႀကိဳတင္ကာကြယ္ႏိုင္ရန္ အသိေပး တင္ျပအပ္ပါသည္။
မူးသာ
၁၀၁ ဘုရားသုံးဆူစခန္း
ေအာက္တိုဘာလ ၂၅ ရက္ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္။
မွတ္ခ်က္။
ေနာင္အနာဂတ္တိုင္းျပည္ ဒီမိုကေရစီျပန္လည္ထြန္းကားခ်ိန္တြင္ သန္႔ရွင္းစင္ၾကယ္စြာျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္ ေဖၚျပပါ မစင္စားသံေကာင္မ်ားကဲ့သို႔ ႏိုင္ငံေရးအေၾကာင္းျပဳ အက်င့္ပ်က္ခ်စားေနသူမ်ားအား မိမိအေနျဖင့္ ဆက္လက္ေဖၚထုတ္ တင္ျပသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။
http://www.naytthit.net/?p=21304


ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး သမီး ၂ေယာက္က ေျမဧက ၅၀ ေတာင္းခံ

2 daughters of Than Shwe – ေျမဧက ၅၀ ေတာင္းခံ


ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး သမီး ၂ေယာက္က ေျမဧက ၅၀ ေတာင္းခံ

မိုးမခ အေထာက္ေတာ္၊ ရန္ကုန္။ ေအာက္တိုုဘာ ၂၈၊ ၂၀၁၁
နအဖ စစ္ေခါင္းေဆာင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး သန္းေ႐ႊ၏ သမီး ၂ ဦးျဖစ္သူ ေအးေသာင္းေ႐ႊႏွင့္ သိဂၤေ႐ႊတို႔က ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ လိႈင္သာယာ စက္မႈဇုန္အနီး ေျမဧက ၅၀ ရရွိရန္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္၀န္ ဦးလွျမင့္ထံ ေတာင္းခံထားေၾကာင္း ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီမွ အမည္မေဖၚလိုေသာ အရာရွိတဦးက ေျပာသည္။
ထိုသို႔ ေတာင္းခံလာျခင္းအေပၚ ၿမိဳ႕ေတာ္၀န္ ဦးလွျမင့္ အေနျဖင့္ မည္သို႔ ဆံုးျဖတ္မည္ မသိရေသးေၾကာင္း၊ ၿမိဳ႕ေတာ္၀န္ ဦးလွျမင့္သည္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးက ေရြးခ်ယ္ ခန္႔အပ္ထားသူအျဖစ္ သိရွိထားၾကၿပီး ယခုႏွစ္ဆန္း နအဖ အစိုးရ အာဏာလႊဲအပ္ျခင္း မျပဳမီ ၿမိဳ႕ေတာ္၀န္ ဦးေအာင္သိန္းလင္းအစား လဲလွယ္ ခန္႔အပ္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။
အလားတူ ႀကံ႕ခိုင္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး ပါတီကလည္း ပါတီရန္ပံုေငြအျဖစ္ လုပ္ကိုင္ရန္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ သီရိမဂၤလာေစ်းသစ္တြင္ ေစ်းရံုတရံု ေတာင္းခံထားသည္ဟု ၎အရာရွိကပင္ ေျပာသည္။ ႀကံ႕ခိုင္ေရး ပါတီအား ေစ်းရံုတရံု ေရာင္းခ်ေပးရန္ကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္၍ ၎ပါတီအားေပးလ်င္ အျခားေသာ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားကိုပါ ေရာင္းခ်ေပးရမည့္ သေဘာျဖစ္သျဖင့္ ေခတၱဆိုင္းငံ့ထားသည္ဟု စည္ပင္ အရာရွိကေျပာျပသည္။
လိႈင္သာယာ စက္မႈဇုန္သည္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ အျခားေသာ စက္မႈဇုန္မ်ားအနက္ အကြာအေ၀းအရ၊ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးအရပါ အဆင္ေျပဆံုး စက္မႈဇုန္တဇုန္ျဖစ္ၿပီး စီးပြားေရး
လုပ္ငန္းရွင္မ်ား ႏွစ္သက္ဆံုး စက္မႈဇုန္ျဖစ္သည္။ လိႈင္သာယာ စက္မႈဇုန္ေျမကြက္ ၁ ဧက ေစ်းႏႈန္းမွာ သိန္း ေထာင္ဂဏန္း ထိရွိသည္ဟု သိရွိရသည္။ အဆိုုပါေစ်းအရတြက္လ်င္ သန္းေရႊ၏ သမီး ၂ ေယာက္က လက္ရွိႏိုုင္ငံေတာ္အစုုိးရထံက ျမန္မာက်ပ္ေငြ သိန္းေထာင္ေပါင္း ၁၀၀ နီးပါးကိုု ေတာင္းခံသည့္ သေဘာျဖစ္ေနသည္။

အစိုးရသစ္လက္ထက္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ အခြန္အေကာက္ဆိုင္ရာ ေျဖေလ်ာ့မႈ လကၡဏာမ်ား ျမင္ေတြ႕လာရျခင္းႏွင့္ အတူ ျပည္ပရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူမ်ား စိတ္၀င္စားမႈ ပိုမိုလာႏိုင္သည့္ အလားအလာရွိေနသျဖင့္ လိႈင္သာယာ စက္မႈဇုန္၊ ေရႊျပည္သာ စက္မႈဇုန္ႏွင့္ အျခားေသာစက္မႈဇုန္ ေျမကြက္မ်ားအေပၚ လုပ္ငန္းရွင္ႀကီးမ်ား ပိုမို စိတ္၀င္စားလာၾကသည္။

ဧၿပီလ ၃၀ ရက္ေန႔ တြင္ နအဖ အစိုးရဖ်က္သိမ္းၿပီးေနာက္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး သန္းေရႊသည္ တရား၀င္မည္သည့္ ရာထူးမွ်တာ၀န္ယူမထားေတာ့ ေသာ္လည္း တပ္မွ အနားယူ၊ မယူကိုမူ အတည္ျပဳႏိုင္ျခင္း မရွိေပ။ ထို႔အတူ ယခုအစုိးရသစ္အား ေနာက္ကြယ္မွ ႀကိဳးကိုင္လွ်က္ရွိသည္ဟု ႏိုင္ငံေရး အကဲခတ္သူ အမ်ားစုက ယံုၾကည္လ်က္ရွိၾကသည္။
(ဓာတ္ပုုံ – သန္းေရႊမိသားစုျပဳျပင္ေနစဥ္ ၂၀၀၉ ဇြန္လကျပိဳက်ပ်က္စီးခဲ့ေသာ သမုုိင္း၀င္ဓႏုုတ္ေစတီကိုု ထီးတင္ခဲ့စဥ္ကေတြ႔ရေသာ သန္းေရႊမိသားစုု၊ ဧရာ၀တီသတင္း)
http://moemaka.com/2011/10/2-daughters-of-than-shwe-%e1%80%b1%e1%80%bb%e1%80%99%e1%80%a7%e1%80%80-%e1%81%85%e1%81%80-%e1%80%b1%e1%80%90%e1%80%ac%e1%80%84%e1%80%b9%e1%80%b8%e1%80%81%e1%80%b6/


လြတ္လပ္ျခင္း အႏုပညာ ႐ုပ္ရွင္ပြဲေတာ္ ေဒၚစု ဆုခ်ီးျမႇင့္မည္


ညီသစ္ | ေသာၾကာေန႔၊ ေအာက္တုိဘာလ ၂၈ ရက္ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ၁၈ နာရီ ၂၇ မိနစ္

ရန္ကုန္ (မဇၩိမ) ။ ။ လြတ္လပ္ျခင္း ႐ုပ္ရွင္ပြဲေတာ္ (The art of freedom film festival) ဟု အမည္ေပးထားသည့္ ႐ုပ္ရွင္ၿပိဳင္ပြဲကို လာမည့္ႏွစ္ ဇန္နဝါရီလအတြင္း က်င္းပမည္ျဖစ္ရာ ဆုရ႐ုပ္ရွင္ကားမ်ားကို ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္မွ ဆုခ်ီးျမႇင့္မည္ ျဖစ္သည္ဟု ၿပိဳင္ပြဲကို အကဲျဖတ္မည့္သူ ကိုဇာဂနာက မဇၩိမကို ေျပာသည္။

ဆုသတ္မွတ္ခ်က္ အျဖစ္ အေကာင္းဆံုး မွတ္တမ္းတင္ ဇာတ္ကားဆု၊ အေကာင္းဆံုး႐ုပ္႐ုပ္ရွင္ ဇာတ္ကားတို႔ဟူ၍
သတ္မွတ္ထားၿပီး ပါဝင္ယွဥ္ၿပိဳင္သည့္ ႐ုပ္ရွင္ကား အေရအတြက္ေပၚ မူတည္ကာ ဒုတိယဆုႏွင့္ တတိယ ဆုမ်ားလည္း
ေပးအပ္သြားမည္ဟု သိရသည္။

ၿပိဳင္ပြဲဝင္ ႐ုပ္ရွင္ကားမ်ားသည္ လြတ္လပ္ျခင္း၏ အႏွစ္သာရႏွင့္ “လြတ္လပ္ျခင္း” ဟူသည့္ အဓိပၸါယ္ကို ထင္ဟပ္ေစ
မည့္ ျပသခ်ိန္ တနာရီၾကာ ႐ုပ္ရွင္ျပကြက္မ်ားကို ႐ိုက္ကူး တင္ျပႏိုင္ရမည္ဟုလည္း ကိုဇာဂနာက ဆိုသည္။

အဆိုပါ ႐ုပ္ရွင္ၿပိဳင္ပြဲကို ၂ဝ၁၂ ဇန္နဝါရီလ တရက္ေန႔မွ ေလးရက္ေန႔အထိ သတ္မွတ္ထားကာ ဇန္နဝါရီလ ေလးရက္
ေန႔တြင္ ဆုခ်ီးျမႇင့္မည္ ျဖစ္သည္။ ဆုရ ႐ုပ္ရွင္ကားမ်ားကို ႏိုင္ငံတကာ ႐ုပ္ရွင္ပြဲေတာ္သို႔ ဆက္သြယ္ေပးပို႔မည္
ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း သိရသည္။

ၿပိဳင္ပြဲဝင္ ႐ုပ္ရွင္ဇာတ္ကားမ်ားသည္ အဂၤလိပ္ စာတန္းထိုး ပါဝင္ရမည္ျဖစ္ၿပီး ဒီဗီဒီျဖင့္ ေပးပို႔ ယွဥ္ၿပိဳင္ႏိုင္ရမည္
ျဖစ္ၿပီး စိတ္ပါဝင္စားသူမ်ားသည္ အီးေမးျဖင့္လည္းေကာင္း၊ ေဖ့စ္ဘြတ္ အင္တာနက္ စာမ်က္ႏွာမွ လည္းေကာင္း
ၿပိဳင္ပြဲ အကဲခတ္မ်ားျဖစ္သည့္ ဒါ႐ိုက္တာ ကိုသူရ (ဇာဂနာ) ႏွင့္ ဒါ႐ိုက္တာ မင္းထင္ကိုကိုႀကီးတို႔ထံ ဆက္သြယ္ စံုစမ္းႏိုင္ၿပီး ဒီဇင္ဘာ ၂၀ ရက္ေန႔ထက္ ေနာက္မက်ေစဘဲ ႐ုပ္ရွင္ကားမ်ားကို ေပးပို႔ရမည္ ျဖစ္သည္။
http://www.mizzimaburmese.com/news/breaking-newsbrief/8554-2011-10-28-12-01-52.html

ပစ္မွတ္ထဲက ျမန္မာျပည္ဂ်ဳိးဆက္ဖ္ ေဘာ | ေသာၾကာေန႔၊ ေအာက္တုိဘာလ ၂၈ ရက္ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ၁၂ နာရီ ၄၁ မိနစ္

(စာအုပ္ေဝဖန္ခ်က္)

ျမန္မာႏိုင္ငံ အေရွ႕ေျမာက္ပိုင္းေဒသရွိ သီေပါၿမိဳ႕ကေလးတြင္ မြန္းလြဲခ်ိန္၌ လက္ဖက္ရည္ဆိုင္၊ သို႔မဟုတ္ စားေသာက္ဆိုင္ တခုခုအတြင္းထိုင္၍ လမ္းမေပၚ ျဖတ္သန္းသြားလာသည့္ လူစီးကားသစ္ SUV ယာဥ္တန္းကို ထိုင္ၾကည့္ေနၾကရသည္က လူအမ်ားအဖို႔ ဝါသနာတခုလို ျဖစ္လာသည္။

ကားမ်ားကို ပလတ္စတစ္စျဖင့္ အလံုပိတ္ထားၾကၿပီး၊ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ျပန္ေရာင္းခ်ၾက ရန္ျဖစ္သည္။ တ႐ုတ္ျပည္မွ
ေန၍ ေတာင္ဘက္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းသို႔ ေမာင္းႏွင္သြားၾကသည္။ ထိုမွ်သာမက ေစ်းခ်ဳိခ်ဳိျဖင့္ ဝယ္ယူလာသည္ ဟု ယူဆရသည့္ လိေမၼာ္သီးကားတန္းမ်ားလည္း ျပည္တြင္းဘက္ ဆင္းသြားၾကသလို၊ ဆန္႔က်င္ဘက္သို႔ ကၽြန္းသစ္ ယာဥ္တန္းႀကီးက ျပန္ျဖတ္သြားၾကသည္။ ေနာက္ ၁၅-ႏွစ္ၾကာသည့္အခါ တ႐ုတ္၏စီးပြားေရး ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္း သို႔ ခ်ဲ႕ထြင္လာသည့္ အေျခအေနက အဓိကေျပာဆိုစရာ အေၾကာင္းကိစၥတခု ျဖစ္လာခဲ့သည္။

သမိုင္းပညာရွင္ႏွင့္ စာေရးဆရာျဖစ္သူ ဦးသန္႔ျမင့္ဦးက သူ၏ ေနာက္ဆံုးစာအုပ္ "တ႐ုတ္ျပည္ႏွင့္ အိႏၵိယ ေတြ႔ဆံု သည့္ ေနရာ" (Where China Meets India) တြင္ သူ၏အဆိုကို တင္ထားသည္။ သူ႔အျမင္က အသစ္ေတာ့ မဟုတ္။ ၁၉၉ဝ ခုႏွစ္မ်ား ႏွစ္လည္ပိုင္းမွစ၍ စတင္ျဖစ္ထြန္းလာခဲ့သည့္ ေရစီးေၾကာင္းကို ခ်ဲ႕ထြင္ မြမ္းမံ၍ တင္ျပ
ျခင္းသာ ျဖစ္သည္။ ရာစု ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ တ႐ုတ္ျပည္ႏွင့္ အိႏၵိယအၾကားတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံက ဆက္စပ္ေပါင္းကူး တံတားထိုး၍ မျဖစ္ႏိုင္သည့္ အေျခအေနရွိခဲ့သည္။

သန္႔ျမင့္ဦးတင္ျပသည့္ သမိုင္းေၾကာင္းအရဆိုလွ်င္ ျမန္မာႏိုင္ငံက မ်ားမၾကာမီႏွစ္မ်ားတြင္ ေျပာင္းလဲလာသည့္ အာရွေျမမ်က္ႏွာသြင္ျပင္က ဝိုင္းပတ္ထားသည့္ ဗဟိုခ်က္မတြင္ ေရာက္ရွိေနခဲ့ၿပီဟု ဆိုသည္။ အေၾကာင္းမွာ အာရွ၏ မဟာလူဦးေရ ပိုင္ဆိုင္ထားသည့္ အင္အားၾကီးႏိုင္ငံ ႏွစ္ခုက လာေတြ႔ဆံုသည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံကို ေခတ္သစ္ တခုအသြင္သို႔ တြန္းထိုး ပို႔ေဆာင္ေတာ့မည္ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ပင္။
wherechinameetsindia
"တ႐ုတ္ျပည္ႏွင့္ အိႏၵိယေတြ႔ဆံုသည့္ေနရာ" အမည္ရ စာအုပ္သည္
ေျပာင္းလဲေနသည့္ ေျမပံုမ်ားႏွင့္ လူဦးေရမ်ား အေၾကာင္းကို အမ်ားစု ပံုေဖာ္တင္ျပ ထားျခင္း ျဖစ္သည္။ ကက္ပလန္ဆန္ဆန္ ခရီးသြာ
အေတြ႔အၾကံဳ ဇာတ္ေၾကာင္း ကို ျပန္ေျပာျပရင္း စာအုပ္ကိုသယ္ေဆာင္
သြားရာ၊ အခ်ဳိ႕ေသာ စာသားမ်ားက ထိုေနရာမ်ားသို႔ ကိုယ္တိုင္ကိုယ္က် မေရာက္ဘူးသူမ်ားအတြက္ အထူးအက်ဳိး ျဖစ္ေစမည္မွာ မလြဲေပ။

သို႔မဟုတ္ တၾကိမ္တခါ ေရာက္ဖူး၊ ေတြ႔ၾကံဳဖူးခဲ့သူမ်ားကလည္း ေနာက္ဆံုး အေျခအေနကို ျပန္၍ ႏိႈင္းယွဥ္ၾကည့္ႏိုင္လိမ့္မည္ ျဖစ္သည္။ မည္သို႔ပင္ ျဖစ္
ေစ ဦးသန္႔ျမင့္ဦးက တင္ျပသည့္ သံုးသပ္ခ်က္မ်ား၊ အဆိုျပဳခ်က္မ်ားက ယင္း
ေဒသ၏ ေျပာင္းလဲျဖစ္ေပၚေနသည့္ ေျမမ်က္ႏွာသြင္ျပင္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ အတြင္းက်က်လႈံ႔ေဆာ္မႈ အေတြးကို ေပးႏိုင္လိမ့္မည္ ျဖစ္သည္။

စာအုပ္ကို က႑မ်ားခြဲျခားထားၿပီး စာေရးသူက သက္ဆိုင္ရာႏိုင္ငံမ်ားအလိုက္ အခ်ိန္ကာလကို အေျချပဳ၍ အခန္းခြဲ တင္ျပထားျခင္း ျဖစ္သည္။ တင္ျပထားသည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ အခန္းသည္ ၾကီးထြားလာ သည့္ တ႐ုတ္တို႔ေျခရာႏွင့္ ျမန္မာျပည္အေပၚ မည္သို႔သက္ေရာက္ေစသည့္ အေၾကာင္းကို အေလးေပး တင္ျပထား သည္။ သို႔ေသာ္လည္း ျမန္မာႏိုင္ငံကို ယခုအေျခအေနသို႔ ဆိုက္ေရာက္ေစခဲ့ရသည့္ အဓိက အေၾကာင္းအခ်က္မ်ား ကိုမူ အနည္းအက်ဥ္းမွ်သာ တို႔ထိတင္ျပထားသည္။

စာေရးသူကမူ ေခတ္သစ္ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ က်႐ႈံးမေအာင္ျမင္ျဖစ္ရမႈမ်ားကို ကိုလိုနီေခတ္ ႏိုင္ငံေတာ္ က်႐ႈံးခန္းႏွင့္ ဒုတိယ ကမၻာစစ္၏ အက်ဳိးဆက္အျဖစ္ ေျခရာေကာက္ တင္ျပထားသည္။ ဦးသန္႔ျမင့္ဦးက "ၿဗိတိသွ်တို႔အေနျဖင့္ ဆက္၍က်န္ေနၿပီး စီးပြားေရးနာလံထူႏိုင္ေစရန္ ကူညီႏိုင္ဖို႔ရွိသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ဤသို႔ မျဖစ္ခဲ့သည္မွာ ျပင္ပ အေၾကာင္းအခ်က္မ်ားေၾကာင့္ မဟုတ္။ အစြန္းေရာက္ အမ်ဳိးသားေရးလႈပ္ရွားမႈ အားေကာင္းလာခဲ့ၿပီး၊ ၎တို႔က မည္သည့္တန္ဖိုးျဖင့္ ျဖစ္ေစ ၿဗိတိသွ်တို႔ကို ေမာင္းႏွင္ထုတ္ရန္ ဆံုးျဖတ္ခဲ့ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္" ဟု ဆိုထား သည္။

မည္သို႔ျဖစ္ေစ ျမန္မာႏိုင္ငံက လြတ္လပ္ေရးၿပီးခ်ိန္တြင္ ဒယီးဒယိုင္ျဖင့္ ေလွ်ာက္လွမ္းႏိုင္ခဲ့ေသာ္လည္း၊ လက္ရွိ
ႏုိင္ငံ၏ အေျခအေနကမူ သူ၏အဆိုအရ ၁၉၉ဝ ခုႏွစ္မ်ား အဆန္းပိုင္းႏွင့္ အလယ္ပိုင္းကာလ ေပးလာသည့္ အခြင့္အလမ္းေကာင္းမ်ားကို မဆုပ္ကိုင္မိသည့္ ျဖစ္ရပ္သာဟု သံုးသပ္ေဖာ္ျပထားသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံကို သူသံုးသပ္
ၾကည့္သည့္အခ်ိန္က အျခားႏိုင္ငံမ်ားျဖစ္သည့္ အိႏၵိယ၊ ဗီယက္နမ္၊ အျခားေသာ အာရွက်ားမ်ားႏွင့္ အလားအလာ အရ တန္းတူနီးပါး ေျပးေနခဲ့သည္ဟု ဆိုသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ျမန္မာႏိုင္ငံက စီးပြားေရး တံခါးဖြင့္ရာ လမ္းတြင္ ကြဲျပားေနသည့္၊ အပ်က္လမ္းသို႔ ဦးတည္ေနသည့္ အခက္အခဲမ်ားကို ေက်ာ္လႊားႏိုင္ျခင္း မရွိခဲ့၊ ျပင္ပကမၻာႏွင့္ မခ်ိတ္ဆက္ႏိုင္ခဲ့ဟု ဆိုသည္။

ဤသံုးသပ္ခ်က္က ေျပာရမည္ဆိုလွ်င္ စာအုပ္တခုလံုး ေဖာ္ျပထားသည့္ ပင္မ အေၾကာင္းအရာ အတြက္ ျဖည့္ ဆည္း ေထာက္ပံ့ေပးသည့္ အဆိုမွ်သာ ျဖစ္သည္။ သူဆိုလိုခ်င္သည့္အခ်က္မွာ ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ စစ္တပ္အေပၚ ခ်မွတ္ထားသည့္ ပစ္ဒဏ္ခတ္ပိတ္ဆို႔မႈ အက်ဳိးမျဖစ္ထြန္းပံုႏွင့္ ဆိုးက်ဳိးသက္ေရာက္ေစပံုမ်ား၊ ၎ႏွင့္အတူ တြဲရွိေနသည့္ "အေနာက္ႏိုင္ငံ မ်ားမွ လူမ်ားၾကိဳက္ ကမ္ပိန္းမ်ား"၊ စစ္အစိုးရကို လူဆိုးဗီလိန္႐ုပ္ပံု ေဖာ္ေနၿပီး ပို၍ ျပင္းထန္စြာဒဏ္ခတ္ရန္ ဆက္လက္ ေတာင္းဆိုေနမႈ စသည့္အခ်က္မ်ားက ပို၍ခိုင္မာသည့္ ဆက္ဆံမႈမ်ား
ျဖစ္ေပၚလာေစမည့္ကိစၥမ်ားအေပၚ အထူးသက္ေရာက္ ႐ိုက္ခတ္မႈ ရွိေနေစသည္ဟု ဆိုသည္။ စာမ်က္ႏွာ အမ်ားစု တြင္ ဒဏ္ခတ္ပိတ္ဆို႔မႈ ဆန္ရွင္အေပၚ စိတ္ပ်က္မေက် နပ္မႈမ်ားျဖင့္ ျပည့္ေနသည္။ ၂ဝဝ၈ ခုႏွစ္ နာဂစ္ ဆိုင္ကလုန္း ကာလတြင္ အကူအညီကိစၥမ်ားကို အဟန္႔အတား ျဖစ္ေစမႈမွ ေန၍၊ မႏၲေလးၿမိဳ႕ကို တ႐ုတ္စြန္႔စား စီးပြားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ား အၾကား ၿပိဳင္ဘက္မရွိ ေပလ်ကံ ပစ္ထားခဲ့ရမႈမ်ား အဆံုး ပတ္သက္ ေဖာ္ျပထားသည္ကို
ေတြ႔ရသည္။

ထို႔အျပင္ ဆက္လက္အားၿပိဳင္ေနဆဲျဖစ္သည့္ တိုင္းရင္းသားအင္အားစုမ်ားကို သိမ္းက်ံဳးစုစည္းႏိုင္ေရး ဆက္လက္ လႈပ္ရွား ၾကိဳးပမ္းေနႏွင့္ ပတ္သက္၍လည္း ဦးသန္႔ျမင့္ဦးက သူ႔အျမင္ကို တင္ျပထားသည္။ တဖက္က ပိတ္ဆို႔ ဒဏ္ခတ္ထားခ်ိန္တြင္ ကုလသမဂၢက ျဖည့္ဆည္းလႈပ္ရွားမည့္ ခ်ည္းကပ္မႈ ရွိမေနျခင္း၊ ကမၻာ့ဘဏ္ အကူအညီမ်ား ရွိမေနျခင္းတို႔ေၾကာင့္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး သေဘာတူညီမႈမ်ားအၿပီး၊ ၎ႏွင့္အတူ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ား တန္းတူ ယွဥ္၍ လက္ေတြ႔မလိုက္ႏိုင္ ျဖစ္ခဲ့ရသည္ဟု ဆိုသည္။

စာအုပ္က ေျပာလိုသည့္ အဓိကအေၾကာင္းအရာကို ျပန္၍ သြားရမည္ဆိုလွ်င္ လက္ရွိအိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံ ႏွစ္ခုက လုပ္ေဆာင္ေနပံုမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံကို ေဘဂ်င္းႏွင့္ နယူးေဒလီက လုယက္ခိုးယူေနၾကျခင္း ဆိုသည္ထက္ ပိုမို
ေျပာင္ေျမာင္မည့္ စကားအသံုးအႏႈန္း မရွိႏိုင္ေတာ့ပါ။ ျမန္မာႏိုင္ငံ ဇာတ္ေၾကာင္းတေလွ်ာက္လံုးတြင္ တ႐ုတ္က ပါဝင္ ပတ္သက္ေနေသာ္လည္း၊ အိႏၵိယကမူ လြမ္းေမာစရာ ကိုလိုနီေခတ္ အတိတ္က ဆက္ႏြယ္ခဲ့မႈမ်ား၊ အေစာ ပိုင္း လူ႔ယဥ္ေက်းမႈ ျဖစ္ထြန္းစဥ္ကာလ ဆက္သြယ္မႈမ်ားမွလြဲ၍ ေျပာစရာ မရွိသေလာက္ ျဖစ္ေနသည္။

အာဏာဆက္၍ ၾကီးထြားလာႏိုင္မႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေဖာ္ျပ ထားခ်က္မ်ားတြင္ လံုၿခံဳမႈမရွိဟု ခံစားေနရသည့္ အိႏၵိယက လံုၿခံဳစိတ္အျပည့္ရွိေနသည့္ တ႐ုတ္ႏွင့္ ရင္ဆိုင္ေနရသည့္ ဝန္းက်င္စိတ္ခံစားမႈကို ထင္ဟပ္ေနသည္။ တနည္းဆိုရေသာ္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ေရွ႕တန္းမ်က္ႏွာစာအတြက္မူ ျမင္ရသည့္ပံုကားခ်ပ္မွာ ထိုးစစ္ဆင္ေနသည့္ အေရွ႕အာရွ အင္အားၾကီးႏိုင္ငံႏွင့္ ခုခံကာကြယ္ေနရသည့္ ေတာင္အာရွ မဟာအင္အားၾကီးကို ေတြ႔ျမင္ႏိုင္သည္။
Thant-Myint-Uယခင္က ကုလသမဂၢ သံအရာရွိ တဦး
 ျဖစ္ခဲ့ဖူးသည့္ ဦးသန္႔ျမင့္ဦးက ယခု
အခါ ဘန္ေကာက္ၿမိဳ႕တြင္ ေနထိုင္၍ စာေရးဝမ္း ေက်ာင္း>ေနၿပီး၊ ျမန္မာ၊
အိႏၵိယ၊ တ႐ုတ္ ႏုိင္ငံမ်ားသို႔ ခရီးလွည့္ လည္ခဲ့သည္။ သူက "ျမန္မာျပည္ႏွင့္
ပတ္သက္၍ ပုဂၢိဳလ္ေရး ဆိုင္ရာ သမိုင္း
ေၾကာင္း- ေျခရာေပ်ာက္ ျမစ္တစင္း"
 အမည္ရ စာအုပ္>ေရးသားခဲ့သူလည္း
ျဖစ္သည္။  ဓာတ္ပံု။ Macmillan

တ႐ုတ္ႏိုင္ငံကို ႏိႈင္းယွဥ္၍ ေဖာ္ျပရလွ်င္ ၂၁ ရာစု၏ ပထမဦးဆံုး ဆယ္စုႏွစ္ တြင္ အေျခခံ အေဆာက္အဦ စီမံကိန္း မ်ား တည္ေဆာက္ေနမႈမွာ ၿပီးခဲ့သည့္ ရာစုႏွစ္မ်ားရွိ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု၏ စုစုေပါင္း စီမံကိန္းမ်ားထက္ မ်ားျပားေနသည္ကို ျမင္ေနရသည္။ အိႏၵိယကမူ သူ႔ႏိုင္ငံေနရာ အႏွံ႔အျပား
တြင္ ပင္ ေခတ္သစ္ အေျခခံ အေဆာက္ အဦးမ်ား ကင္းမဲ့ေနေသး သည္။ "တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ၏ ျပည္နယ္တခု ျဖစ္သည့္ (ယူနန္က မ်ားမၾကာမီတြင္ မႏၲေလး သို႔ အျမန္ေျပး က်ည္ဆံရထားလမ္း ေပါက္ေတာ့မည္ ျဖစ္ေသာ္လည္း၊ အိႏၵိယ ၏ အေရွ႕ေျမာက္ပိုင္း ျပည္နယ္ၿမိဳ႕ ျဖစ္သည့္) အင္ဖာတြင္ ေက်းလက္လမ္း မွ်သာ ရွိေနေသးသည္" ဟု ဦးသန္႔ျမင့္ဦးက သူ၏ ေလ့လာေတြ႔ရွိခ်က္ကို
ေဖာ္ျပထား သည္။

ယခုအခ်ိန္တြင္မူ တ႐ုတ္ႏွင့္ အိႏၵိယႏိုင္ငံတို႔၏ အေတြ႔အၾကံဳမ်ား၊ လက္ရွိ သူတို႔၏ အက်ပ္အတည္းမ်ားက ျမန္မာႏုိင္ငံ အတြက္မူ ေနာက္ထပ္ အခြင့္အလမ္း တံခါးေပါက္ ျဖစ္ေနေစသည္။

လက္ရွိ ျဖစ္ေနဆဲ ျဖစ္သလို၊ ျမင္သာေနသည့္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ တိဘက္ႏွင့္ ရွင္က်န္းေဒသမ်ားမွ မတည္ၿငိမ္မႈမ်ားႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္၍ ယူနန္က လက္ရွိ
ကာလ တြင္ တည္ၿငိမ္ေနမႈကိုလည္း သူက ေဆြးေႏြးထားသည္။ ဦးသန္႔ျမင့္ဦးက တြက္ဆေဖာ္ျပရာ၌ တိဘက္ႏွင့္ ရွင္က်န္းတြင္ ေျပာရ
လွ်င္ တသားတည္း လူမ်ဳိးဝိေသသတူ အတိုက္အခံမ်ား ထက္စာလွ်င္ ယူနန္ျပည္နယ္ရွိ ကြဲျပားေနသည့္ ဝိေသသလကၡဏာပိုင္ဆိုင္ထားသည့္ လူမ်ဳိးမ်ားအၾကား ယွဥ္ၾကည့္ပါက လံုၿခံဳေရး႐ႈေထာင့္ဘက္မွ ကြဲျပားျခားနားမႈမ်ား ျမင္ေနရသည္ဟု သံုးသပ္သည္။

သို႔ဆိုလွ်င္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ မည္သို႔ အဓိပၸါယ္ ရသနည္းဟု ဆက္၍ ေမးခြန္းထုတ္စရာ ျဖစ္လာသည္။ တ႐ုတ္
ႏုိင္ငံထက္ ေသးငယ္သည့္ ပထဝီေဒသရွိသည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ တိုင္းရင္းသား အုပ္စုမ်ားကို တသားတည္း ဝိေသသ တူဟု တြက္ခ်က္မည္ေလာ၊ ႐ႈပ္ေထြးသည့္ ျပႆနာဟု တြက္ဆမည္ေလာဟု ေစာေၾကာစရာ ျဖစ္ေစသည္။
ေသခ်ာ သည္မွာ ေဘဂ်င္းအစိုးရအတြက္မူ ေနျပည္ေတာ္၏ ေျခာက္အိပ္မက္သည္ သူတို႔အဖို႔ ဆိုဗီယက္ယူနီယံ
မွ ခြဲထြက္ခဲ့သည့္ ျပည္နယ္တခု၏ ျပႆနာအျဖစ္သာ ျမင္ေပလိမ့္မည္မွာ မလြဲပင္။

တဖန္ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ လက္ငင္း တိုင္းရင္းသားအက်ပ္အတည္း အက္ေၾကာင္းကိုလည္း ဒုတိယကမၻာစစ္ၿပီးကာလ သမိုင္းကို သူက ျပန္၍ေထာက္ျပေျပာဆိုခဲ့သည္။ ေဘဂ်င္းက ၁၉၅ဝ ခုႏွစ္မ်ားတြင္ သူ၏နယ္ေျမမ်ားကို ျပန္၍ ခ်ဳပ္ကိုင္ရယူခ့ဲရာ တိုင္းလူမ်ဳိးမ်ား ေနရာေဒသမ်ားလည္း အပါအဝင္ ျဖစ္ခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္လည္း ျမန္မာအစိုးရ
ႏွင့္ တပ္မေတာ္ကမူ ဤသို႔ အဆံုးအျဖတ္ေပးႏိုင္သည့္ ၾကိဳးပမ္းမႈမ်ဳိး မလုပ္ေဆာင္ႏိုင္ခဲ့သလို၊ အစြန္အဖ်ားရွိ လူမႈအသိုင္းအဝိုင္းမွာ မသိမ္းသြင္းႏိုင္ဘဲ သည္အတိုင္း က်န္ေနခဲ့သည္။

ယခုတိုင္ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ဗဟိုအစိုးရအေနျဖင့္ က်င့္သံုးေနဆဲ လက္က်န္နည္းဗ်ဴဟာမ်ားမွာ အပန္းေျဖ ဥယ်ာဥ္ သဖြယ္ တိုင္းရင္းသားမ်ားကို လူျပစားသည့္ ခ်ည္းကပ္မႈမ်ဳိးသာ ျဖစ္သည္ဟု ဦးသန္႔ျမင့္ဦးက ေဖာ္ျပသည္။ တခ်ိန္တုန္းက ေဘဂ်င္း အစိုးရက ကြဲျပားေသာ္လည္း ညီၫြတ္သည့္လူထုမ်ားအျဖစ္ စုစည္း ဂုဏ္ယူေဖာ္ျပ ခဲ့ၾက သည့္ လုပ္ရပ္ႏွင့္အလားတူ ျဖစ္သည္ဟုဆိုသည္။ ဥပမာတခုအေနျဖင့္ ျမန္မာအစိုးရ၏ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ၿမိဳ႕ေတာ္
ေနျပည္ေတာ္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံတိုင္းႏွင့္ ျပည္နယ္မ်ားကိုယ္စားျပဳ ေဆာက္လုပ္ထားသည့္ ဥယ်ာဥ္က်ယ္ၾကီး တခု လည္း ရွိေသးသည္။ အဝင္ဝတြင္ မစ္ကီးေမာက္စ္ ကာတြန္းဇာတ္ေကာင္က ၾကိဳဆိုေနၿပီး၊  ျမင္းလွည္းျဖင့္ ႏိုင္ငံ၏ တိုင္းႏွင့္ ျပည္နယ္မ်ားကို လွည့္လည္ၾကည့္႐ႈႏိုင္ရန္ စီစဥ္ ထားသည္။ တိုင္း/ျပည္နယ္ကိုယ္စားျပဳ အထိမ္းအမွတ္ မ်ား အပန္းေျဖဆြဲေဆာင္မႈအျဖစ္ တည္ေဆာက္ထားၿပီး၊ အမွန္တကယ္ ခက္ခဲနက္နဲသည့္ ျပႆနာမ်ား၊ ေဒသ အေျခအေနမ်ားကို လံုးဝထင္ဟပ္ေနျခင္း မရွိေပ။

အိႏၵိယႏိုင္ငံအတြက္မူ ဦးသန္႔ျမင့္ဦးက ၎၏ အေရွ႕ေျမာက္ေဒသကို "ျမန္မာျပည္အငယ္စား" ဟု ေဖာ္ျပၿပီး၊ "မည္သူမွ် သူတို႔အိႏၵိယရွိ အဆင့္အေနကို ေပ်ာ္ရႊင္မႈမရွိ၊ ဤသို႔ လူအားလံုးက ကိုယ္စီခံစားေနရေသာ္လည္း ဘံုလႈပ္ရွားမႈအဆင့္ တိုးတက္လာျခင္း မရွိ" ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။ သူက နာဂလူမ်ဳိးမ်ားအတြင္းရွိ အေျခအေန ကိုလည္း ထပ္၍ေလ့လာတင္ျပ ခဲ့ေသးသည္။ ၎တို႔အတြင္း ႏိုင္ငံတကာ ေထာက္ခံမႈရေစရန္ ဖက္ဒရယ္
ျပည္ေထာင္စု အျဖစ္ ေျပာဆိုေနၾကေသာ္လည္း လံုးဝ လြတ္လပ္ေရးကို ဖံုးကြယ္ေျပာဆုိေနမႈအျဖစ္ သူတင္ျပ သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္လည္း အလားတူ ဖက္ဒရယ္ျပည္ ေထာင္စု တည္ေထာင္ရန္ တိုင္းရင္းသား အုပ္စုမ်ားက
ေျပာဆိုေနၾကေသာ္လည္း၊ အမွန္သိႏိုင္ရန္ ခက္ခဲသည္ဟု ဆိုသည္။ ထို႔အျပင္ ႏိုင္ငံတြင္းရွိ တိုင္းရင္းသားႏွင့္
ႏုိင္ငံေရးအင္အားစု အမ်ဳိးမ်ဳိးအၾကား မညီၫြတ္ကြဲျပားေနၾကသည္မွာလည္း ျငင္း ဖြယ္မရွိဟု သူက ဆိုထားေသး သည္။

"တ႐ုတ္ျပည္ႏွင့္ အိႏၵိယေတြ႔ဆံုသည့္ ေနရာ" အမည္ရ စာအုပ္သည္ ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈဆိုင္ရာ၊ စီးပြားေရး အက်ဳိးစီးပြား ဆိုင္ရာ၊ ႏိုင္ငံေရး ပထဝီဖြဲ႔စည္းပံုတို႔ေၾကာင့္ သက္ေရာက္ထိခိုက္မႈရွိရာ ဇာတ္ေၾကာင္းလည္း ျဖစ္သည္။ နည္းပညာ တိုးတက္လာသည္ႏွင့္အမွ် ပထဝီအေျပာင္းအလဲမ်ား ျဖစ္ေပၚလာသည္ႏွင့္အမွ် ဖန္တီးရယူႏိုင္သည့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး ဇာတ္လမ္းဟုလည္း ေဖာ္ျပထား သည္။ က်မ္း႐ိုးႏိုင္ငံေရး ကိစၥမ်ားကို ဤျဖစ္စဥ္တြင္ သူက တစံုတရာ ထည့္သြင္း
ေဖာ္ျပထားေသာ္လည္း၊ သူ၏ေနာက္ဆံုး စကားကိုမူ လား႐ႈိးတြင္ သူေတြ႔ဆံုခဲ့သည့္ တ႐ုတ္စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္
၏ စကားလံုးမ်ားျဖင့္သာ ေဖာ္ျပရလိမ့္မည္ ျဖစ္သည္။ "သူတို႔ (ျမန္မာ) ေတြက ဒီမိုကေရစီ မလိုပါဘူး။ တခ်က္ေလး
ေတာင္ မလိုပါဘူး။ သူတို႔လိုတာက သူတို႔အစိုးရကို ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေစေအာင္ လုပ္ဖို႔ပါ" ဟု ဆိုသည္။ သူေျပာလို သည္ကို အတိအက် ခ်ဳပ္၍ ေဖာ္ျပထားသလို ျဖစ္ေနသည္။ လက္ရွိေနျပည္ေတာ္ရွိ စဥ္းစားခ်က္ကလည္း ဤအတိုင္းပင္ ျဖစ္ဖို႔ ရွိေနသည္။

သို႔ဆိုလွ်င္ တ႐ုတ္ႏွင့္ အိႏၵိယက တဖက္တခ်က္ ဝိုင္းပတ္ေနသည့္ ၂၁ ရာစု ျမန္မာႏိုင္ငံကို မည္သို႔ တည္ေဆာက္ ၾကမည္နည္း။ ဦးသန္႔ျမင့္ဦးအတြက္မူ ကြဲျပားေနသည့္ ေယဘုယ်လမ္းေၾကာင္း ႏွစ္ခု ခ်ျပစဥ္းစားခိုင္းဖို႔ ရွိေနသည္။

ပထမလမ္းေၾကာင္းမွာ စီးပြားဒဏ္ခတ္ ပိတ္ဆို႔မႈကို သက္ေသျပဳထားသည္။ ဤသို႔ေသာ အေျခအေနေအာက္တြင္
ျမန္မာစီးပြားေရးက တိုးတက္လာဖို႔ ရွိသည္။ သို႔ေသာ္ ပဋိပကၡမ်ားကို မေျဖမရွင္းႏိုင္ဘဲ က်န္ေနၿပီး၊ အာရွ၏ လမ္းဆံု လမ္းခြအသစ္သည္ အာရွႏိုင္ငံမ်ား၏ ကုန္သြယ္မႈႏွင့္ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးကြန္ရက္တြင္ တိုး၍ ဆက္စပ္ ခ်ိတ္ဆက္လာမည္ ျဖစ္ေသာ္လည္း၊ အႏၲရာယ္မ်ား ျပည့္လွ်မ္းေနမည့္လမ္းသာ ျဖစ္သည္။ ဒုတိယေရြးလမ္းမွာ အံ့ၾသဖြယ္မဟုတ္သည့္ သူ၏ ေတာင္းဆိုခ်က္အျဖစ္ ဒဏ္ခတ္ပိတ္ဆို႔မႈမ်ားကို အျမန္အဆံုးသတ္ေရး ျဖစ္ၿပီး၊ သို႔မွသာ ညီမွ်သည့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈျဖစ္ေပၚ လာႏိုင္မည္ဟု ဆိုသည္။ တၿပိဳင္တည္းတြင္ တိုင္းရင္းသားတို႔၏ နစ္နာခ်က္ မ်ားကို ေျဖရွင္းေပးသြားၿပီး အာရွကမၻာ၏ ဗဟို ခ်က္မအသစ္အျဖစ္၊ သဟဇာတရွိ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ၊ မတူကြဲျပားေသာ လူမ်ဳိးမ်ားစုစည္း ရပ္တည္ႏိုင္ေရးပင္ ျဖစ္သည္။

မည္သို႔ေသာ ေရြးလမ္း အေျခအေနကို ေရြးခ်ယ္သည္ျဖစ္ေစ၊ အျခား ထည့္သြင္းတြက္ခ်က္ရမည့္ ကိန္းရွင္မ်ား လည္း အမ်ားအျပား ရွိေနေသးသည္။ အျခားထည့္သြင္းစဥ္းစားရမည့္ အခ်က္မ်ားတြင္ တခုအပါအဝင္ျဖစ္သည့္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ အေနျဖင့္ ပစိဖိတ္သမုဒၵရာတြင္ ထူးထူးျခားျခား ၿခိမ္းေျခာက္မႈမ်ား မၾကံဳေတြ႔ရဘဲ တည္ၿငိမ္စြာ စီးပြားဆက္၍ တက္ေနဦးမည္ဟု ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း မွန္းဆထားခဲ့သည္။ အိႏၵိယႏိုင္ငံအတြက္မူ အထူးသျဖင့္ အေရွ႕ေျမာက္ ျပည္နယ္မ်ားကို စုစည္းေရးအတြက္ အဓိကအခက္အခဲမ်ား ရင္ဆိုင္ေျဖရွင္းရန္ က်န္ေနေသးၿပီး၊ အိႏၵိယႏိုင္ငံ၏ အေရွ႕ပိုင္းသည္ က်န္ေဒသမ်ားအတြက္ စီးပြားဖြံ႔ၿဖိဳးမႈကို ပို၍ခံစားေတြ႔ၾကံဳရသည္ဟု ဆိုသည္။ ထို႔အျပင္ ဒကၠာ (ဘဂၤလားေဒ့ရွ္) တြင္ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားအၿပီး တက္လာသည့္ အစိုးရတြင္ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား၊ လူပုဂၢိဳလ္မ်ားက နယူးေဒလီႏွင့္ ဆက္ဆံေရးတြင္ အဆင္မေခ်ာသူမ်ား ျဖစ္ေနႏိုင္ေသးသည္။

ေနာက္ဆံုးအေနျဖင့္ ေဖာ္ျပရလွ်င္ ဦးသန္႔ျမင့္ဦး တင္ျပခဲ့သည့္ ခရီးလမ္းေၾကာင္း၊ မ်ားစြာေသာ ယဥ္ေက်းမႈမ်ားကို ယခု စာေရးသူ (မိမိ) ကိုယ္တိုင္ ေတြ႔ၾကံဳခဲ့ရဖူးသူ ျဖစ္သည္။ စာအုပ္ဆံုးသြားသည့္အခါ က်ေနာ္က တကိုယ္ေကာင္း ဆန္ဆန္ အျမင္တရပ္ျဖင့္ ျပင္းျပင္းထန္ထန္ က်န္ရစ္ခဲ့ရသည္။ ကူမင္းႏွင့္ ရမ္းၿဗဲကၽြန္းကို ဆက္သြယ္သည့္ က်ည္ဆံရထားကို က်ေနာ္ ျမင္လိုပါသလား။ ေဒသတခုလံုးအတြင္း လံုးဝ သိသိသာသာေျပာင္းလဲသြားမည့္ ဘဝမ်ား၊ ယဥ္ေက်းမႈမ်ားကို  ျမင္ေတြ႔လိုပါသလား။

ေမးခြန္းထုတ္ၾကည့္မိသလို မျမင္လိုပါဟု ေျဖမိသည္။ ဤသို႔ အနည္းဆံုးေသာ ခံစားမႈမွ်ႏွင့္ပင္ ယေန႔ျမန္မာ့ လူမႈ အဖြဲ႔အစည္းကို ယက္ေဖာက္ထားသည့္ ဆက္ႏြယ္မႈမ်ားကို ေက်ာ္လြန္လုပ္ေဆာင္မည့္ အေျခခံ အေဆာက္အဦႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးစီမံခ်က္မ်ားက သက္ေရာက္လာမည့္ ဆိုးက်ဳိးမ်ားအေပၚ စိုးရိမ္လာမိသလို၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ လံုၿခံဳေရးက႑ အတြက္၊ အတိုက္အခံ ေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အတြက္၊ မ်ားစြာေသာ တိုင္းရင္းသား အုပ္စုမ်ား အတြက္လည္း စိုးရိမ္ပူပန္ေနမိ ပါေတာ့သည္။

စာအုပ္အမည္Where China Meets India: Burma and the New Crossroads of Asia (တ႐ုတ္ႏွင့္ အိႏၵိယတို႔ ေတြ႔ဆံုသည့္ ေနရာ။ အာရွ လမ္းဆံုလမ္းခြရွိ ျမန္မာျပည္)
စာေရးသူ- Thant Myint-U
ပံုႏွိပ္ထုတ္ေဝသည့္ စာအုပ္တိုက္ႏွင့္ ခုႏွစ္Farrar, Straus and Giroux, 2011.
Joseph Ball  ေရးသားသည့္ စာအုပ္ေဝဖန္ခ်က္ Burma in the crosshairs ကို ဆီေလ်ာ္ေအာင္ ျပန္ဆိုေဖာ္ျပ ပါသည္။
http://www.mizzimaburmese.com/edop/songpa/8552-2011-10-28-06-26-55.html

ကေနဒါမူဝါဒ ေျပာင္းလိမ့္မည္ မဟုတ္ဟု ေလ့လာေရးလူငယ္ေျပာ


ကိုေပါက္ | ေသာၾကာေန႔၊ ေအာက္တုိဘာလ ၂၈ ရက္ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ၁၅ နာရီ ၄၃ မိနစ္နယူးေဒလီ (မဇၩိမ) ။        ။ ကေနဒါ အစိုးရ အေနျဖင့္ ျမန္မာျပည္အေပၚ ထားရွိသည့္ ၎တို႔၏ မူဝါဒအား
ေျပာင္းလဲလိမ့္မည္ဟု မယူဆေၾကာင္း ကေနဒါႏိုင္ငံသို႔ ႏွစ္ပါတ္ၾကာ ခရီးစဥ္ အျဖစ္ ေရာက္ရွိေနသည့္ ျမန္မာ လူငယ္ႏွစ္ဦးက သံုးသပ္သည္။

လက္ရွိ ခ်မွတ္ထားသည့္ ျမန္မာျပည္အေပၚ ပိတ္ဆို႔ေရးမူဝါဒအား ျပန္လည္ သံုးသပ္ဦးမွာ မဟုတ္ေၾကာင္း ကေနဒါ အစိုးရ အရာရွိမ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆံုခဲ့သည့္ မြန္လူငယ္ တိုးတက္ေရးအဖြဲ႔ MYPO မွ မိအိုက္စြန္းက မဇၥ်ိမကို ေျပာသည္။

“အရင္အတိုင္း ဆက္ထားလိမ့္မယ္။ ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသားေတြ လႊတ္ေပးတာ၊ တိုင္းရင္းသားေဒသေတြမွာ အပစ္ ရပ္တာ၊ အစိုးရရယ္၊ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရယ္၊ တိုင္းရင္းသားေတြအၾကား စကားေျပာမယ္ ဆိုရင္ေတာ့ ဆန္ရွင္ ကိစၥကို ျပန္လည္ သံုးသပ္ပါလိမ့္မယ္။ ခုအေျခအေန အတိုင္းဆို ဒီအတိုင္း ဆက္ထားမယ္လို႔ ကတိေပးထားပါ တယ္” ဟု ေျပာသည္။

Canada
ပါလီမန္ဆုိင္ရာ ျမန္မာ မိတ္ေဆြမ်ား အသင္း (PFOB) ယာယီ ဥကၠဌ Hon. Jim Jerygennis(ယာဘက္. ဒုတိယ) အား Ottawa ရွိ ပါလီမန္တြင္ ေတြ႔ရစဥ္။ ဝဲမွယာ… တင္ေမာင္ထူး (ကေနဒါ ျမန္မာမိတ္ေဆြမ်ားအသင္း)၊ Keltie Cameron (ကေနဒါ အလုပ္သမား သမၼဂၢ CUPE)၊ မိအိုက္စြန္း ( MYPO) ၊ Jim Jerygennis ၊ ေအာင္ႏုိင္စုိး (တိုင္းရင္းသားလူငယ္မ်ားဖိုရမ္) Photo: Tin Maung Htoo face book

ခရီးစဥ္အတြင္း South-East Asia relation ဌာန ညႊန္မႉး၊ ဒုညႊန္မႉးနဲ႔ ႏိုင္ငံေရး အရာရွိတို႔ႏွင့္ ေတြ႔ဆံုခြင့္ရခဲ့ၿပီး လႊတ္ေတာ္ဒုဥကၠ႒၏ အထူးဧည့္သည္ေတာ္ အျဖစ္ ပါလီမန္ထဲ၌ ေလ့လာခြင့္ရခဲ့ၾကသည္။

ေအာက္တိုဘာ ၂၂ ရက္ေန႔မွ စတင္ခဲ့သည့္ ခရီးစဥ္တြင္ MYPO မွ မိအိုက္စြန္းႏွင့္ တိုင္းရင္းသားလူငယ္မ်ားဖိုရမ္ NY Forum မွ ရခိုင္လူငယ္ ကိုေအာင္ႏိုင္စိုးတို႔ ပါဝင္သည္။

“လက္ရွိအစိုးရဟာ ဒီမိုကေရစီ ႏိုင္ငံေတာ္ကို သြားေနတာ မဟုတ္ဘူး ဆိုတာ၊ ေနာက္ၿပီး တိုင္းရင္းသား ေဒသေတြ မွာ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖာက္မႈေတြ ဘယ္ေလာက္ထိ ဆိုးရြားေနဆဲဆိုတာ ကေနဒါအစိုးရနဲ႔ ကေနဒါ ျပည္သူလူထု သိေအာင္ ေျပာဖို႔ပါ။ ေနာက္တခုက ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသား လႊတ္ေရးဟာ အမ်ဳိးသား ျပန္လည္ သင့္ျမတ္ေရး အတြက္ မျဖစ္မေန လုပ္ရမွာျဖစ္လို႔ ႏိုင္ငံတကာ ဖိအားလိုတယ္လို႔ ယံုၾကည္လို႔ ဒီကေနဒါကို လာေရာက္ရျခင္းပါ” ဟု မိအိုက္စြန္းက ေျပာသည္။

ခရီးစဥ္အား စီစဥ္ေပးသည့္ အဖြဲ႔ႀကီးတခု ျဖစ္သည့္ ကေနဒါ အလုပ္သမားသမဂၢ CUPE ၏ ႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ ညီလာခံႀကီးအား ျမန္မာလူငယ္ ကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္ တက္ေရာက္ခြင့္ ရမည္ျဖစ္ကာ လူထု ေတြ႔ဆံုပြဲမ်ားလည္း
ျပဳလုပ္သြားရန္ စီစဥ္ထားေၾကာင္း “ကိုယ္စားလွယ္ ၂၀၀၀ ေလာက္တက္မယ္။ ျမန္မာလူငယ္ ေခါင္းေဆာင္ပိုင္း အေနနဲ႔ တက္ၾကၿပီး ျမန္မာျပည္ လက္ရွိအေျခအေနကို ရွင္းျပႏိုင္မယ္။

ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေတြ လြတ္ေျမာက္ေရးကို လႈပ္ရွားမႈတခုအေနနဲ႔ စီစဥ္ထားတယ္။ အဂၤါေန႔ကလည္း Ottawa ဗဟိုစာၾကည့္တိုက္ႀကီးမွာ လူထုေတြ႔ဆံုပြဲ လုပ္ႏိုင္ခဲ့ပါတယ္” ဟု ကေနဒါ ျမန္မာမိတ္ေဆြမ်ားအသင္း CFOB မွ တာဝန္ရွိသူ ကိုတင္ေမာင္ထူးက ေျပာသည္။

ကေနဒါ အစိုးရအေနျဖင့္ ျမန္မာျပည္အေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ ရပ္တည္ခ်က္ ထက္သန္လွေသာ္လည္း နယ္စပ္ေဒသ အေရးမ်ားတြင္ သိျမင္မႈ အားနည္းေနေသးေၾကာင္း “ျမန္မာျပည္ ဒီမိုကေရစီ ေျပာင္းလဲေရး အတြက္ ကေနဒါ
ႏိုင္ငံျခားေရး ေပၚလစီက တအားေကာင္းတယ္။ အဲဒါကို ဆက္ၿပီးထိန္းထားဖို႔ ေျပာခဲ့ပါတယ္။ ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသား
ေတြ လႊတ္ေပးဖို႔၊ တိုင္းရင္းသားေဒသေတြမွာ ထိုးစစ္ဆင္ေနတာေတြ ရပ္တန္႔ဖို႔အတြက္ ဖိအားေပးဖို႔ ေတာင္းဆို ခဲ့ပါတယ္။ ေနာက္ၿပီး ကခ်င္စစ္ေျပးဒုကၡသည္ေတြကို အေရးေပၚ အကူအညီေပးဖို႔ တအားလိုအပ္ေနတယ္လို႔ ဘ႑ာေရး အရာရွိခ်ဳပ္ကို ေျပာျဖစ္ေအာင္ကို ေျပာခဲ့တယ္။ ဒီ ကခ်င္တို႔၊ ရွမ္းတို႔ ကိစၥက သူတို႔က မသိေသးဘူး
ျဖစ္ေနတယ္” ဟု မိအိုက္စြန္းက ေျပာသည္။

စစ္မက္ျဖစ္ပြားရာတြင္ အမ်ဳိးသမီးႏွင့္ ကေလးငယ္မ်ား ဒုကၡအခံရဆံုးျဖစ္သည္ကို ရွင္းလင္းေျပာျပခဲ့ၿပီး အဲန္ဂ်ီအို မ်ား၊ လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ ကေနဒါေရာက္ ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ားႏွင့္ပါ ေတြ႔ဆံုပြဲမ်ား စီစဥ္ထားေၾကာင္း သိရသည္။
http://www.mizzimaburmese.com/news/regional/8553-2011-10-28-09-21-23.html

ႏိုဗဲလ္ဆု ႏွစ္ ၁၀၀ ျပည့္ ေနာ္ေဝႏုိင္ငံတံဆိပ္ေခါင္း
http://www.irrawaddyblog.com/ မွ

ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ားစြာနဲ႔ …By , on October 28, 2011 5:42 pm

“သားက ငါးသေလာက္ေပါင္း သိပ္ႀကိဳက္တာ၊ ေထာင္၀င္စာသြားေတြ႕တိုင္း ငါးသေလာက္ေပါင္း ထည့္သြားတယ္”လို႔ ေဒၚေဌးေဌး၀င္း က ေျပာေျပာဆိုဆိုနဲ႔ ငါးသေလာက္ ေပါင္းအိုး ကို အေငြ႕လံုေအာင္ျပန္ဖံုးရင္း ေျပာျပေနပါတယ္။သမၼတ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာ အမိန္႔နဲ႔ ျပန္လည္လြတ္ေျမာက္လာတဲ့ ႏုိင္ငံေရး အက်ဥ္းသား ကိုခ်စ္ကုိလင္း (ဓာတ္ပံု - ဧရာဝတီ)
ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ အင္းစိန္ၿမိဳ႕နယ္ ေအာင္ဆန္းရပ္ကြက္ စိန္ရတနာလမ္းထဲက ႏွစ္ထပ္တိုက္အိမ္ေလးရဲ႕ေအာက္ဘက္ မီးဖိုေခ်ာင္အခန္း ေလးထဲမွာ အသက္ ၄၀ ေက်ာ္အရြယ္ အသားအျဖဴျဖဴ၊ မ်က္မွန္နဲ႔ ေဒၚေဌးေဌး၀င္း တေယာက္ စစ္ကိုင္းတိုင္း မံုရြာေထာင္မွာ အက်ဥ္း က်ခံေနရတဲ့ သားျဖစ္သူ ဒီၿငိမ္းလင္း ဆီကို ေထာင္၀င္စာသြားေတြ႕ဖို႔အတြက္ တလႈပ္လႈပ္နဲ႔ ခ်က္ျပဳတ္ေနတာပါ။
“ငါးသေလာက္ ကလည္း တခါတေလဆို ၀ယ္လို႔ေတာင္မရဘူး၊ မနည္းရွာ၀ယ္ၿပီး လုပ္ေပးရတယ္”လို႔လည္း ေဒၚေဌးေဌး၀င္းက ဆုိပါတယ္။
ေဒၚေဌးေဌး၀င္း အေနနဲ႔ ကိုယ္တိုင္ကအေၾကာတက္တတ္လို႔ ငါးသေလာက္မစားေပမယ့္ သားျဖစ္သူအတြက္ ငါးသေလာက္ ေပါင္း ကိုေတာ့ ႏူးအိေမႊးႀကိဳင္ေနေအာင္ ေသေသခ်ာခ်ာေပါင္းေပးေနတယ္။
မံုရြာေထာင္မွာ ေထာင္ဒဏ္ ၁၅ ႏွစ္ခြဲ က်ခံေနရတဲ့ သားျဖစ္သူ ဒီၿငိမ္းလင္း နဲ႔ ေတာင္ငူေထာင္မွာ ေထာင္ဒဏ္ ၆၅ ႏွစ္ က်ခံေနရ တဲ့ ခင္ပြန္းသည္ ၈၈ မ်ိဳးဆက္ေက်ာင္းသား ကိုေဇာ္ေဇာ္မင္း တို႔ဆီကို လစဥ္ပံုမွန္သြားေရာက္ၿပီး ေထာင္၀င္စာေတြ႕ေလ့ရွိပါတယ္။
ေထာင္၀င္စာ သြားတိုင္းလည္း သား နဲ႔ ခင္ပြန္းသည္အႀကိဳက္ အစားအေသာက္ေလးေတြကို စီစဥ္ခ်က္ျပဳတ္ၿပီး သယ္ယူသြားတတ္ တယ္လို႔ ေျပာပါတယ္။
“သားက ကိုယ့္နားမွာ အၿမဲတမ္းရွိေနသလုိပါပဲ။ သားကလည္း ရွားရွားပါးပါး ႏွစ္ေယာက္တည္းရွိတယ္၊ သားႀကီးမရွိတဲ့အခါမွ
သားႀကီး သူငယ္ခ်င္းေတြ မိတ္ေဆြအေပါင္းသင္းေတြကုိေတြ႕ရင္ သားကုိ အရမ္းသတိရတာပဲ၊ ကုိယ့္သားေလးကုိ ထမင္းစားတာ ကအစ သူႀကိဳက္တာေလးေတြ အေမကခ်က္တယ္၊ ေထာင္၀င္စာ သြားေတြ႔တဲ့ အခါလည္း သားႀကိဳက္တဲ့ ဟာေလးေတြပဲပုိ႔ေပး တယ္”လို႔ ေျပာေျပာဆိုဆို နဲ႔ ငါးသေလာက္ေပါင္း ဒယ္အုိးေလးကို မီးဖိုေပၚမွ ခ်ရင္း ေဒၚေဌးေဌး၀င္းက ေျပာေနျပန္တယ္။
အိမ္ခန္းထိပ္မွာ ဒီၿငိမ္းလင္းပံု နဲ႔ သူ႔ဖခင္ ကိုေဇာ္ေဇာ္မင္း ရဲ႕ ဘြဲ၀တ္စံုနဲ႔ဓာတ္ပံုကို တြဲလ်က္ ခ်ိတ္ထားတယ္။
“က်မ ခင္ပြန္းရဲ႕ အေဖကလည္း ႏိုင္ငံေရးသမားပါ၊ သာယာ၀တီ ေထာင္ထဲမွာ ဆံုးသြားခဲ့တယ္၊ ၿပီးေတာ့ ဒီၿငိမ္းလင္းရဲ႕ ဦးေလး က လည္း ႏိုင္ငံေရးသမားပဲဆိုေတာ့ ဒီကေလးရဲ႕ဗီဇထဲမွာကို မဟုတ္မခံခ်င္တဲ့စိတ္ကပါေနခဲ့ၿပီေလ”လို႔လည္း ဒီၿငိမ္းလင္း မိခင္ကေျပာ ျပပါေသးတယ္။
ဓာတ္ပံုထဲက အသားျဖဴျဖဴ၊ လူပံုႏုႏု၊ ပိန္ပိန္ပါးပါး နဲ႔ သပ္သပ္ရပ္ရပ္ ၀တ္းစားဆင္ယင္ထားတဲ့ ဒီၿငိမ္းလင္းရဲ႕ပံုပန္းသဏၭာန္က ႏိုင္ငံ ေရးသမားတဦးထက္ ဆယ္ေက်ာ္သက္အရြယ္ လူငယ္ေလးတေယာက္နဲ႔ ပိုၿပီး တူေနတယ္။
ဒါေပမယ့္ အဲဒီလူငယ္ေလးက ၂၀၀၇ ခုႏွစ္ ေရႊ၀ါေရာင္ ေတာ္လွန္ေရးမွာ ေက်ာင္းသားလူငယ္ေတြကို ဦးေဆာင္သူေတြထဲက တဦး ျဖစ္ခဲ့တယ္။ ေရႊ၀ါေရာင္ ေတာ္လွန္ေရးမွာ သံယာေတာ္ေတြနဲ႔အတူ ေမတၱာပို႔လမ္းေလွ်ာက္ခဲ့တဲ့ လူငယ္ေလး တဦးကို ဖမ္းဆီးၿပီး  ေထာင္ဒဏ္ ၁၅ ႏွစ္ခြဲ ခ်မွတ္တာ မတရားဘူးလုိ႔ ခံစားရေၾကာင္း မိခင္ျဖစ္သူက ေျပာပါတယ္။
ကုိေဇာ္ေဇာ္မင္းကို ေရႊ၀ါေရာင္ အေရးအခင္းကာလ မတိုင္ခင္၂၀၀၇  ၾသဂုတ္လ၂၁ ရက္ ည ၁၂ နာရီေလာက္ အိမ္ကေန ေခၚသြားၿပီး ဒီၿငိမ္းလင္းကေတာ့ ေရွာင္တိမ္းေနရင္းနဲ႔၂၀၀၇ ေအာက္တိုဘာ၂၃ ရက္ ရန္ကုန္ ပါရမီတုိက္ခန္းမွာ အဖမ္းခံခဲ႔ရတယ္လို႔ သိရပါ တယ္။
“ႏွစ္ေယာက္စလံုး မတရားခံၾကရတာပဲ။ သူတို႔မွာ အၾကမ္းဖက္တာလည္း မဟုတ္ဘူး၊ လူထုကို ဆူပူေအာင္ လံႈ႔ေဆာ္တာမ်ိဳးလည္း မရွိဘဲနဲ႔ ခံၾကရတာ”လို႔ ေဒၚေဌးေဌး ၀င္းက ခင္ပြန္းနဲ႔ သား ဓာတ္ပံုကို ေငးၾကည့္ရင္း ေျပာေနျပန္ပါတယ္။
ဒီၿငိမ္းလင္းက ငယ္ရြယ္ေပမယ့္ စိတ္ဓာတ္ျပင္းထန္လို႔ အခ်ဳပ္က်စဥ္ကာလ တေလွ်ာက္လုံး ရုိက္ႏွက္ စစ္ေဆးခံခဲ့ရတဲ့ ဒဏ္နဲ႔ ေခါင္း မွာ ဒဏ္ရာရခဲ့ၿပီး အာ႐ုံေၾကာ ထိခိုက္ခဲ့တယ္လို႔ သိရပါတယ္။
“သားႀကီးက စိတ္ဓာတ္ျပင္းတယ္။ အရင္ကဆုိ ပိန္ပိန္ေလးရယ္။ သား ခႏၱီးေထာင္ ေရာက္သြားၿပီးေတာ့ အရမ္းကို ၀မ္းနည္းရ တယ္။ စိတ္မေကာင္းဘူး။ ရက္စက္လုိက္တာလုိ႔၊ က်မသြားတဲ့ လမ္းခရီးေတာင္ ဒီေလာက္ၾကမ္းတမ္းေနတာ၊ သားကလက္ထိပ္နဲ႔ ေျခခ်င္းနဲ႔ ဖမ္းၿပီးေခၚသြားတာဆုိေတာ့ အစားဘယ္လုိစားမလဲဆိုေတာ့၊ သားက ေျပာတယ္၊ ေဘးက လူေတြက သားကိုခြံ႕ေကၽြး
ၾကပါတယ္တဲ့”လို႔လည္း ေဒၚေဌးေဌး၀င္းက ေျပာျပပါတယ္။ကုိခ်စ္ကိုလင္းနဲ႔ သားတဦး (ဓာတ္ပံု - ဧရာဝတီ)
ခင္ပြန္းေရာ သားႀကီးပါ အဖမ္းခံရၿပီးေနာက္ သူလုပ္ကိုင္ေနတဲ့ အမွတ္ ၁ စက္မႈ ၀န္ႀကီးဌာနက ႏိုင္ငံေရးနဲ႔ပတ္သက္မႈ မရွိေပမယ့္ လည္း မိသားစု၀င္ျဖစ္ေနလို႔ ဆိုၿပီး ေဒၚေဌးေဌး၀င္းကို အလုပ္ျဖဳတ္ပစ္လိုက္ပါတယ္။
အလုပ္လည္းျပဳတ္ သားနဲ႔ ခင္ပြန္းကလည္း နယ္အေ၀း ေထာင္ေတြမွာ ေရာက္ေနေပမယ့္ ေထာင္၀င္စာ ပုံမွန္ ေတြ႕ႏုိင္ဖို႔ကုိ ေတာ့ ေဒၚေဌးေဌး၀င္း ႀကိဳးစားႏုိင္ခဲ့ပါတယ္။ လက္ရွိ ေနထိုင္တဲ့ ႏွစ္ထပ္တိုက္ေလးရဲ႕ ေအာက္ထပ္ကို ငွားေနတဲ့အတြက္ လစဥ္အိမ္ငွားခေငြ၊ ေထာင္၀င္စာ ပံုမွန္သြားဖို႔အတြက္ ကုန္က်စရိတ္နဲ႔ ေထာင္၀င္စာစရိတ္ စတာေတြက သူ႔ကို ဖိဆီးေစခဲ့ပါတယ္။
“က်မတို႔ ညီအစ္မက အပ္ထည္ေတြကို လက္ခံၿပီး ခ်ဳပ္ရိုးလိုက္ေပးတာေတြ လုပ္ၾကတယ္၊ သားက မံုရြာေထာင္က်ေတာ့ မံုရြာသြားရင္ မံုရြာထည္ေလးေတြကို ၀ယ္လာၿပီး ဒီကေစ်းမွာ ျပန္သြင္းနဲ႔လုပ္ၾကရတာပဲ၊ ကိုယ္က ၿခိဳးၿခံၿပီး ေနထိုင္ စားေသာက္တယ္၊ သူတို႔ သားအဖ အတြက္ေတာ့ ျပည့္စံုေအာင္ လုပ္ေပးတယ္”လို႔ ေဌးေဌး၀င္းက မ်က္ရည္စေတြကို သိမ္းရင္း ေျပာျပတယ္။
ပံုမွန္ေထာင္၀င္စာ ေတြ႕ႏိုင္ေရးအတြက္ ရုန္းကန္ေနရတဲ့ အသက္ ၄၀ ေက်ာ္အရြယ္ အမ်ိဳးသမီးတေယာက္အေနနဲ႔ ခက္ခဲၾကမ္း တမ္းလွေပမယ့္ ခင္ပြန္သည္နဲ႔ သားအတြက္ ဂုဏ္ယူတယ္လို႔လည္း ဆိုပါတယ္။
“သူတို႔သားအဖက ႏိုင္ငံအတြက္ လုပ္ေနတာပဲ၊ အဲဒါကို က်မ ဂုဏ္လည္း ယူပါတယ္။ တခုပဲ စိတ္မေကာင္းျဖစ္မိတာ၊ ေထာင္ေတြမွာကမျပည့္စံုေတာ့ သူတုိ႔ဒုကၡေရာက္တာကို ၀မ္းနည္းမိတယ္၊ စိတ္မေကာင္းျဖစ္ရတယ္”လို႔ ေဒၚေဌးေဌး၀င္းက ဆက္ေျပာျပ ပါတယ္။
ျမန္မာႏိုင္ငံ အက်ဥ္းေထာင္အသီးသီးမွာ ႏွစ္ရွည္ေထာင္ဒဏ္က်ခံေနရတဲ့ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေတြအတြက္ မိသားစု၀င္ေတြက အခုလို အနစ္နာခံ ပံ့ပိုးေပးေနလို႔သာ ႏိုင္ငံေရးလုပ္ႏိုင္တာလို႔ ၈၈ မ်ိဳးဆက္ေက်ာင္းသား ကိုခ်စ္ကိုလင္းကလည္း ေျပာဆိုပါတယ္။
“အိမ္မွာ က်န္ခဲ့တဲ့ မိသားစုေတြက စာနာနားလည္ၿပီးေတာ့ က်ားကန္ၿပီး ကူညီေပးၾကလို႔သာ က်ေနာ္တို႔လည္း ႀကံ့ႀကံ့ခံႏုိင္တာပါ။ အဲဒီအတြက္ မိသားစု၀င္ေတြကို က်ေနာ္တို႔က အမ်ားႀကီး ေက်းဇူးတင္ရပါတယ္”လို႔ ကိုခ်စ္ကိုလင္းက ေျပာပါတယ္။
ကိုခ်စ္ကိုလင္းဟာ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ရဲ႕ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အမိန္႔နဲ႔ ေအာက္တိုဘာ ၁၂ ရက္ေန႔မွာ ပခုကၠဴေထာင္ကေန ျပန္ လည္ လြတ္ေျမာက္လာသူ ျဖစ္ပါတယ္။
သမၼတအမိန္႔အရ ျပန္လႊတ္ေပးခဲ့တဲ့ အက်ဥ္းသားေပါင္း ၆၃၅၉ ဦးထဲမွာ ကိုခ်စ္ကိုလင္း တို႔လို ႏုိင္ငံေရး အက်ဥ္းသား၂၀၀ ေက်ာ္ပဲ ပါ၀င္ခဲ့ပါတယ္။
၁၉၈၈ အေရးခင္း ကာလ ေက်ာင္းသားလႈပ္ရွားမူေတြမွာ စတင္ပါ၀င္ခဲ့ၿပီးေနာက္ ကိုခ်စ္ကိုလင္းဟာ ျမန္မာႏုိင္ငံလုံး ဆုိင္ရာ ဒီမုိ ကေရစီေရး လႈပ္ရွားမူ အစည္းရုံးမွာ ႏွစ္ရွည္ေထာင္ဒဏ္ က်ခံေနရဆဲျဖစ္တဲ့ ၈၈ မ်ိဳးဆက္ ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္ ကုိေဌးၾကြယ္၊ ကုိလွမ်ဳိးေနာင္တုိ႔နဲ႔အတူ လက္တြဲလုပ္ကိုင္ခဲ့ပါတယ္။ ၂၀၀၇ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လထဲမွာပဲ ကိုခ်စ္ကိုလင္းကို ကုန္ေစ်းနႈန္းက်ဆင္းေရး ေဆႏၵျပခဲ့တဲ့အတြက္ ဖမ္းဆီးခဲ့ၿပီးေနာက္ ဇနီးျဖစ္သူ မသက္သက္ေအာင္လည္း ထပ္မံ ဖမ္းဆီးခံခဲ့ရပါတယ္။
မသက္သက္ေအာင္ဟာ ၈၈ မ်ိဳးဆက္ေက်ာင္းသူတဦး ျဖစ္ၿပီး လက္ရွိ ျမင္းၿခံေထာင္မွာ ေထာင္ဒဏ္ ၆၅ ႏွစ္ က်ခံေနရဆဲျဖစ္တယ္ လို႔ သိရပါတယ္။
ကိုခ်စ္ကိုလင္းက“စာထဲမွာေတာ့ ရွိတယ္၊ အေပ်ာ္ဆံုးရက္ သံုးရက္ထဲမွာ ေထာင္ကလြတ္တဲ့ ရက္လည္း ပါတယ္ေပါ႔၊ ဒါေပမယ့္ က်ေနာ့္ အေနနဲ႔လံုး၀ မေပ်ာ္ႏုိင္ပါဘူး။ မေပ်ာ္တဲ့အျပင္ အင္မတန္မွ ေၾကကြဲ၀မ္းနည္း ခံစားရပါတယ္။ ဘာလို႔လည္း ဆိုေတာ့ က်ေနာ့္ရဲ႕ဘ၀ တသက္ တာ လက္တဲြေဖာ္ ခ်စ္ဇနီးက အခုထက္ထိ အုတ္တံတိုင္း ေလးဘက္သံတိုင္ေတြရဲ႕ေနာက္မွာ က်န္ခဲ့ပါတယ္။ ၿပီးေတာ့ မိတ္ေဆြ သူငယ္ခ်င္းေတြလည္း က်န္ခဲ့တဲ့အတြက္ စိတ္မေကာင္းဘူး”လို႔ ေျပာျပတယ္။
ကိုခ်စ္ကိုလင္းဟာ ေထာင္က ထြက္လာၿပီးေနာက္ ၁၂ ႏွစ္ရြယ္၊ ၈ ႏွစ္အရြယ္နဲ႔ ၄ ႏွစ္အရြယ္ရွိတဲ့ သား ၃ေယာက္ အတြက္ စားေသာက္ ေနထိုင္ေရး၊ က်န္းမာေရး၊ ပညာေရး အစရွိတာေတြကို ဖခင္ေရာ မိခင္ေနရာကပါ ေစာင့္ေရွာက္ေပး ေနရတယ္လို႔ လည္း သိရပါတယ္။
ေထာင္မက်မီက ေနထိုင္ခဲ့တဲ့ မအူပင္လမ္းက ၁၅ ေပ၊ ေပ ၇၀ အိမ္ခန္းကို ေရာင္းလိုက္ရၿပီး အခုအခါမွာေတာ့ စမ္းေခ်ာင္းက မဂၤလာ လမ္း၊ ၅ လႊာ၊ ၁၂ ေပ၊ ေပ ၅၀ တိုက္ခန္းေလးမွာ သား ၃ ေယာက္၊ ေယာကၡမ၊ ေယာက္ဖ၊ ခယ္မ၊ အေဒၚျဖစ္သူတို႔နဲ႔အတူ ေန ထိုင္ၾကပါတယ္။
ခုလိုတိုက္ခန္းက်ဥ္းက်ဥ္းမွာ စုေနရတဲ့အခါ ကေလးေတြအေနနဲ႔ အေနထိုင္က်ဥ္းၾကပ္တာကိုျမင္ရေတာ့ စိ္တ္မေကာင္းျဖစ္မိတယ္ လို႔ ကိုခ်စ္ကိုလင္းက ေျပာပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ ေထာင္က်ေနစဥ္မွာ ေထာင္၀င္စာအတြက္ကုန္က်စရိတ္ေတြကိုလည္း အိမ္ေရာင္းၿပီး သုံးခဲ့ရတဲ့အတြက္ မိသားစု စီးပြားေရးျပန္လည္ထူေထာင္ဖုိ႔လည္း အခက္အခဲရွိတယ္လို႔ ဆိုတယ္။
ကိုခ်စ္ကိုလင္းကဆက္ၿပီး“အစကေတာ့ စိုးရိမ္စိတ္ရိွတယ္။ ဘယ္လို စိုးရိမ္စိတ္ရိွလဲဆိုေတာ့ ကိုယ့္ရဲ႕ရင္ေသြးေတြကမ်ား အျပစ္တင္ၾက မလား၊ ေဖေဖတို႔ ေမေမ တို႔က သူတို႔ကိုထားခဲ့တယ္ ဆိုတဲ့ အေတြြးမ်ားရွိမလား ဆိုၿပီး စိတ္ပူပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ သားေတြက နားလည္မႈ ေပးပါတယ္။ သားႀကီးနဲ႔ သားလတ္က နားလည္တဲ့အရြယ္ေရာက္ေနေတာ့ သူတို႔အေဖအေမ ႏုိင္ငံေရးလုပ္လို႔ သူတို႔ကို ထားခဲ့ရတယ္ဆိုတာ နားလည္ေနၿပီ”လို႔ ေျပာျပပါတယ္။
ကိုခ်စ္ကိုလင္းနဲ႔ မသက္သက္ေအာင္တို႔ဟာ သူတို႔အတြက္ ဂုဏ္ယူစရာ ဖခင္နဲ႔ မိခင္ျဖစ္တယ္လို႔လည္း သားျဖစ္သူေတြက ေျပာ ဆိုၾကတယ္။အက်ဥ္းစံ ႏုိင္ငံေရး လႈပ္ရွားသူ ဒီၿငိမ္းလင္းရဲ႕ အေမ ေဒၚေဌးေဌး၀င္း (ဓာတ္ပံု - ဧရာဝတီ)

“သားေဖေဖ ႏိုင္ငံေရးလုပ္တာကို သားက ဂုဏ္ယူပါတယ္။ သားႀကီးလာရင္လည္း လုပ္မွာပဲ”လို႔ အလယ္တန္း အဆင့္ ပညာ သင္
ၾကား ေနတဲ့ ကိုခ်စ္ကိုလင္းရဲ႕ သားႀကီးကေျပာပါတယ္။
ကိုခ်စ္ကိုလင္းကလည္း မိသားစုကို ထားခဲ့ရၿပီး ႏိုင္ငံေရးလုပ္ကိုင္ေနတဲ့ ဖခင္္တေယာက္ရဲ႕ သားသမီးနဲ႔ဇနီးသည္တို႔အေပၚ ပူပန္မႈ ေတြ နဲ႔ စိတ္မေအးခ်မ္းႏိုင္ေပမယ့္လည္း ႏိုင္ငံေရးဆိုတာ ႏိုင္ငံ့အေရးျဖစ္လို႔ ဆက္လက္လုပ္ကိုင္ရမွာ ျဖစ္တယ္လို႔ ေျပာဆိုပါတယ္။
“ႏိုင္ငံေရးဆိုတာ ႏိုင္ငံသားတိုင္း ဆိုင္တဲ့ ကိစၥလည္း ျဖစ္ေတာ့ ဆက္လုပ္သြားဦးမွာပါ”လို႔လည္း သူက ဆိုပါတယ္။
ေဒၚေဌးေဌး၀င္းကလည္း ႏိုင္ငံေရးသမားေတြနဲ႔ သူတို႔ရဲ႕မိသားစု၀င္ေတြဟာ တိုင္းျပည္အတြက္၊ ဒီမိုကေရစီေရးအတြက္ အနစ္နာခံ ေပးဆပ္ေနၾကသူေတြ ျဖစ္တယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။
“မိသားစုေတြကိုလည္း ေပးဆပ္ရတယ္၊ ဆင္းဆင္းရဲရဲနဲ႔ ဒုကၡခံၿပီး ေနေနတာပါ၊ ျမန္မာျပည္က ႏိုင္ငံေရးသမားဘ၀ ဘယ္ေလာက္ၾကမ္း သလဲ။ မိသားစုေတြေကာ ဘယ္ေလာက္ ဒုကၡေရာက္သလဲ၊ ဒါေတြကို သိတဲ့ နားလည္တဲ့ သူေတြကေတာ့ အားေပးၾကပါတယ္၊ လူအမ်ားစုကေတာ့ နားမလည္ၾကဘူး၊ ဒီအိမ္က သူပုန္႔အိမ္ဆိုၿပီး အိမ္ကိုေတာင္ မ၀င္ရဲ၊ အဆက္အဆံ မလုပ္ရဲတဲ့သူေတြလည္း ရွိတယ္”လို႔ ေဒၚေဌးေဌး၀င္း က ေျပာဆိုခဲ့ပါတယ္။
တကယ္ေတာ့ ေဒၚေဌးေဌး၀င္းဟာ ဒီၿငိမ္းလင္းနဲ႔ ကိုေဇာ္ေဇာ္မင္း တို႔အတြက္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္နဲ႔ ေလာကဓံကိုရင္ဆိုင္ရင္း ရွင္သန္ ေန ရသူ တဦးပါပဲ။   ။

http://burma.irrawaddy.org/?p=1718

NLD ပါတီ မွတ္ပုံတင္ေရး မၾကာမီ ဆုံးျဖတ္မည္


By , on October 28, 2011 5:16 pm
အမ်ဳိးသား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (NLD) ပါတီ မွတ္ပုံတင္ျခင္း၊ မတင္ျခင္း ကိစၥကို လာမည့္ သီတင္းပတ္အတြင္း ဆုံးျဖတ္ႏိုင္ဖြယ္ရွိေၾကာင္း NLD ေခါင္းေဆာင္ဦး၀င္းတင္က ေျပာသည္။


NLD ေခါင္းေဆာင္တခ်ိဳ႕ကို ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသား မ်ား၏ သားသမီးမ်ားအား ပညာေရးေထာက္ပံ့ေငြ ေပးအပ္သည့္ အခမ္းအနားတြင္ ေတြ႕ရစဥ္ (ဓာတ္ပံု - ဧရာဝတီ)
“ဥပေဒက အတည္ျပဳလိုက္ၿပီ ဆိုေပမယ့္ စီအီးစီ အဖြဲ႔ေတြ အစည္းအေ၀းလုပ္ၿပီးမွ အေျဖထြက္လာမွာပါ။ NLD မွတ္ပုံတင္ေရး ကိစၥဟာ အေရးႀကီးတဲ့ ကိစၥျဖစ္လို႔ ေသခ်ာ ေဆြးေႏြးၾကရဦးမွာပါ။ ေနာက္တပတ္အတြင္း အစည္းအေ၀း အၿပီးမွာ ဆုံးျဖတ္ခ်က္တခု ထြက္လာႏိုင္ပါမွာ” ဟု ဦး၀င္းတင္က ဧရာ၀တီကို ေျပာသည္။
ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား မွတ္ပုံတင္ျခင္း ဥပေဒကို ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒၾကမ္းအား ယမန္ေန႔က က်င္းပခဲ့ေသာ  ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀းက အတည္ျပဳေပးခဲ့သည္။ ထိုဥပေဒသည္ ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒအရ ေရးဆြဲထားျခင္းကို ျပန္လည္ျပင္ဆင္ ေရးဆြဲကာ လႊတ္ေတာ္ အသီးသီးမွ အတည္ျပဳေပးခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။
ျပင္ဆင္လိုက္ေသာ အခ်က္မ်ား၌ ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒအား ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ရမည္ ဆိုသည့္အခ်က္ အစား ေလးစားလိုက္နာရမည္ ဟူ၍ ျပင္ဆင္လိုက္သည္။
ဥပေဒ၏ အခ်က္တခ်ဳိ႕ ျပင္ဆင္လိုက္ျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဦး၀င္းတင္က “ထိန္းသိမ္း ေစာင့္ေရွာက္ ရမယ္ ဆိုတာ အစား ေလးစားလိုက္နာရမယ္ ဆိုတာက အေတာ္ေလး သက္သာရာ ရသြားတယ္။ ဥပေဒ ဆိုတာ ႏိုင္ငံသားတိုင္းက ေလးစား လိုက္နာရမယ့္ ကိစၥျဖစ္လို႔ပါပဲ” ဟု ဆိုသည္။
ထို႔အတူ အက်ဥ္းက်ခံဖူးသူမ်ား ႏိုင္ငံေရး ပါတီတည္ေထာင္ႏိုင္ခြင့္ႏွင့္ လက္ရွိအက်ဥ္းက် ခံေနရသူမ်ားကိုလည္း ပါတီ၀င္အျဖစ္ သတ္မွတ္ပိုင္ခြင့္ရွိေသာ အခြင့္အေရးမ်ား ပါ၀င္ေၾကာင္း ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးသိန္းညြန္႔က ေျပာသည္။
အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္မွ ျပင္ဆင္ေဆြးေႏြးၿပီး ေပးပို႔လိုက္သည့္အခ်က္မ်ား ျပည့္စုံေန၍ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္၌ ေဆြးေႏြးမႈ ထပ္မံ မလုပ္ေတာ့ဘဲ အတည္ ျပဳ ေပးလိုက္ေၾကာင္းသိရသည္။
“NLD ကိုေတာ့ မွတ္ပုံတင္ၿပီး ပါ၀င္ေစခ်င္ပါတယ္။ က်ေနာ့္ ပါတီ တရား၀င္မျဖစ္ခင္က ေျပာသလိုပါပဲ၊ က်ေနာ့္ ပါတီေတာင္ ဖ်က္ေပးမယ္လို႔ ေျပာၿပီးပါၿပီ၊ တျခားေတာ့ မေျပာလိုေတာ့ပါဘူး” ဟု ဦးသိန္းညြန္႔က ဆိုသည္။
ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီ ေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အေနျဖင့္ ပါတီတရပ္တည္ေထာင္၍ ႏိုင္ငံေရးဇာတ္ခုံေပၚသို႔ ၀င္ေရာက္ေစလိုေၾကာင္း၊ ဒီမုိကေရစီ တိုးတက္ျဖစ္ထြန္းေရး ကိစၥတြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ဦးေဆာင္မႈ အခန္း က႑သည္ အလြန္ပင္ အေရးႀကီးေၾကာင္း အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီ အင္အားစု (NDF) ပါတီ၏ ေခါင္းေဆာင္ ဦးခင္ေမာင္ေဆြက ဧရာ၀တီကို ေျပာသည္။
“ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အေနနဲ႔ ပါတီတခု ေထာင္ၿပီးေတာ့ ႏိုင္ငံေရး ကစားကြင္းအတြင္းကို ၀င္လာမယ္ဆိုရင္ ပိုလွမယ္။ ႏိုင္ငံေရးလုပ္ကြက္ထဲ ေျခမခ်ဘဲ ေဘးတီးေနၾကရင္ေတာ့ ဘာမွထိေရာက္မႈ ရွိလာမွာ မဟုတ္ပါဘူး” ဟု သူက ဆိုသည္။
သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ႏွင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္တို႔၏ ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးမႈ ေနာက္ပိုင္းတြင္ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသား တခ်ဳိ႕ လႊတ္ေပးျခင္း၊ ပါတီႏိုင္ငံေရး မွတ္ပုံတင္ျခင္းႏွင့္ ဆိုင္သည့္ ဥပေဒတခ်ဳိ႕ ျပင္ဆင္ျခင္းမ်ား ရွိလာေၾကာင္း၊ NLD ပါတီအား တရား၀င္ မွတ္ပုံတင္ေစလိုသည့္ဆႏၵ အစိုးရတြင္ ရွိပုံရေၾကာင္း ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားျပဳေကာ္မတီ (CRPP) ၏ အတြင္းေရးမႉး ဦးေအးသာေအာင္က ေျပာသည္။
NDF ပါတီေခါင္းေဆာင္ ဦးခင္ေမာင္ေဆြက “ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သာ ပါတီေထာင္ၿပီး ႏိုင္ငံေရးေလာကထဲ ၀င္ေရာက္လာမယ္ ဆိုရင္ ဒီမိုကေရစီ အင္အားစုေတြ အင္အား ေကာင္းလာမွာ၊ ႀကီးထြားလာမွာ ျဖစ္လို႔ ႀကိဳဆို ေနတယ္” ဟု ဆိုသည္။
ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား မွတ္ပုံတင္ျခင္းဥပေဒ ထြက္လာၿပီး ေနာက္ပိုင္းကာလတြင္ NLD ပါတီမွတ္ပုံတင္ေရး၊ မတင္ေရး၊ ေရြးေကာက္ပြဲ ၀င္ေရး၊ မဝင္ေရးတို႔ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပ၌ သေဘာထား အမ်ဳိးမ်ဳိး ထြက္ေပၚလာသည္။
ျပည္တြင္းသေဘာထားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဦးေအးသာေအာင္က “တခ်ဳိ႕ရဲ႕ အျမင္ကေတာ့ ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပုံရဲ႕ ျပင္စရာေတြ၊ တျခား လုပ္ေဆာင္ဖို႔ လုိအပ္တာေတြကို ျပဳျပင္ လုပ္ေဆာင္ၿပီးမွ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲကို ၀င္ေစခ်င္ၾကတယ္။ တခ်ဳိ႕ကေတာ့ ၾကားျဖတ္ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ ရသေလာက္ ပါ၀င္ၿပီး လႊတ္ေတာ္ထဲကေန ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရဲ႕ အင္အားနဲ႔ လုပ္သြားခ်င္ေနၾကတယ္” ဟု ဆိုသည္။
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္တို႔ ေတြ႔ဆုံမႈ၊ အစိုးရအဖြဲ႔၀င္မ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆုံေႏြးမႈမ်ားသည္ NLD ပါတီ တခုတည္း အတြက္မဟုတ္ဘဲ တႏိုင္ငံလုံးရွိ မဟာမိတ္ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား၊ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစုမ်ား၊ တႏိုင္ငံလံုးရွိ ဒီမိုကရက္တစ္ အင္အားစုမ်ားႏွင့္လည္း သက္ဆုိင္ေနေၾကာင္း၊ ထုိ႔ေၾကာင့္ အမ်ဳိးသားျပန္လည္ ရင္ၾကားေစ့ေရး အပါအဝင္ ႏိုင္ငံေရး ျဖစ္ထြန္း တိုးတက္မႈမ်ားေပၚတြင္ မူတည္၍ အားလုံးႏွင့္ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သူက ဆက္ေျပာသည္။
ပါတီမွတ္ပုံတင္ျခင္း ဥပေဒတြင္ ျပင္ဆင္လိုက္ေသာ အခ်က္တခ်ဳိ႕သည္ အေျခအေန ေကာင္းမြန္သည္ဟု ေျပာဆိုႏိုင္ၿပီး NLD အေနျဖင့္ ပါတီမွတ္ပုံတင္ျခင္းႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲ၀င္ျခင္း ႏွစ္ခုစလုံးကို ေသခ်ာစဥ္းစား ဆုံးျဖတ္ သြားမည္ဟု ဦး၀င္းတင္က ဆုိသည္။
NLD ပါတီ၀င္တဦးျဖစ္ၿပီး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ကိုယ္ေရးအရာရွိလည္း ျဖစ္ေသာ ဦး၀င္းထိန္က “NLD ပါတီ မွတ္ပုံတင္တာနဲ႔ပတ္သက္လို႔ တႏိုင္ငံလုံးက ၿမိဳ႕နယ္ေတြရဲ႕ ဆႏၵသေဘာထားေတြကို ယူရဦးမွာပါ။ ၂၀၁၀ တုန္းကေတာ့ မွတ္ပုံတင္မယ့္ ကိစၥကို ၿမိဳ႕နယ္ ၁၀၀ မွာ ၉၉ ၿမိဳ႕နယ္က သေဘာမတူခဲ့ၾကပါဘူး။ ဒါေပမယ့္ အခုက ဥပေဒ ျပင္ဆင္လိုက္ေတာ့ အေျခအေနက မတူေတာ့ဘူးေပါ့” ဟု ေျပာသည္။
ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား မွတ္ပုံတင္ျခင္း ဥပေဒၾကမ္းအား ျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ အဖြဲ႔၀င္ ဦးျမင့္ႏိုင္က အမ်ဳိးသား လႊတ္ေတာ္၌ အဆိုျပဳ တင္သြင္းကာ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက ေဆြးေႏြး အတည္ျပဳၿပီး ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ သို႔ေပးပို႔၍ အတည္ျပဳခ်က္ ရယူခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။
http://burma.irrawaddy.org/?p=1715

လယ္ယာေျမ ႏိုင္ငံပိုင္ျပဳေရး ဥပေဒ ဖ်က္ရန္ ဆႏၵျပသူ ခုႏွစ္ဦး အာမခံျဖင့္လြတ္


ဖနိဒါ | ေသာၾကာေန႔၊ ေအာက္တုိဘာလ ၂၈ ရက္ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ၂၁ နာရီ ၃၆ မိနစ္


ခ်င္းမုိင္(မဇိၥ်မ) ။       ။ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ အိုးအိမ္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး႐ုံးေရွ႕တြင္ လယ္ယာေျမ ႏုိင္ငံပုိင္ျပဳလုပ္ေရး ဥပေဒကုိ ပယ္ဖ်က္ေပးရန္ ဆႏၵျပရာတြင္ ပါဝင္ခဲ့မႈျဖင့္ ရဲကဖမ္းဆီးခဲ့ေသာ ေရွ႕ေန ကုိဖုိးျဖဴ အပါအဝင္ ခုႏွစ္ဦးတုိ႔ကို အာမခံျဖင့္ ေသာၾကာေန႔တြင္ ျပန္လႊတ္ေပးလိုက္သည္။

ဗိုလ္တေထာင္ ရဲစခန္း အခ်ဳပ္တြင္ တညတာ ေနခဲ့ရၿပီးေနာက္ လယ္သမား ၁၂ ဦးက စုစုေပါင္း အာမခံ က်ပ္သိန္း ၅၀ ျဖင့္ အာမခံေပးရာက ခုႏွစ္ဦး လြတ္ေျမာက္လာျခင္း ျဖစ္သည္။

farmer
ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ အိုးအိမ္ဦးစီးဌာနေရွ႕ လယ္သမားတစုက ေျမပိုင္ဆိုင္ခြင့္ေပးေရး ဆႏၵျပေနစဥ္ ၾကည့္ရႈ႕ေနၾကသူမ်ားကို ၾကာသပေတးေန႔ ေအာက္တိုဘာ ၂၇ ၇က္၊ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ကေတြ႔ရစဥ္။ ဓာတ္ပံု- မဇၩိမလယ္သမားတစုက ေခတၱဆႏၵျပၿပီးေနာက္ လံုထိန္းရဲမ်ား ကင္းလွည့္ ေစာင့္ၾကပ္ေနသည္ကို ၾကာသပေတးေန႔ ေအာက္တိုဘာ ၂၇ ရက္၊ ၂ဝ၁၁ ခုႏွစ္က ေတြ႔ရစဥ္။ ဓာတ္ပံု- မဇၩိမ။ လယ္သမားတစုက ေခတၱဆႏၵျပၿပီးေနာက္ လံုထိန္းရဲမ်ား ကင္းလွည့္ ေစာင့္ၾကပ္ေနသည္ကို ၾကာသပေတးေန႔ ေအာက္တိုဘာ ၂၇ ရက္၊ ၂ဝ၁၁ ခုႏွစ္က ေတြ႔ရစဥ္။ ဓာတ္ပံု- မဇၩိမ။ က်ီစုေက်းရြာသား လယ္သမားမ်ား ျဖစ္ေသာ ဦးစုိးႏုိင္၊ ဦးခင္ေထြး၊ ဦးေအာင္ျမင့္၊ ဦးသိန္းထြန္း၊ ဒဂံုဆိပ္ကမ္းၿမိဳ႕နယ္ သရက္ပင္ေခ်ာင္းေက်းရြာမွ ဦးညိဳ ႏွင့္ ဟင္းခ်က္သင္တန္း ေက်ာင္းဆရာ
တဦးျဖစ္သူ ဦးသီေအာင္တို႔ကို ရဲက ဥပေဒမဲ့ လူစုလူေဝးတြင္ပါဝင္မႈ ပုဒ္မ ၁၄၃၊ အမိန္႔ဖီဆန္မႈ ၁၄၅ ႏွင့္
တရားစဲြဆိုထားၿပီး ႏိုဝင္ဘာ ၁၁ ရက္ေန႔တြင္ ဗိုလ္တေထာင္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ တရား႐ုံး ႐ုံးခ်ိန္း ေပးထားသည္။

“လႊတ္ေတာ္မွာ တင္သြင္းေပမယ့္ လြတ္ေတာ္မွာ အလိမ္အညာေတြပဲ ျဖစ္လာတယ္။ လယ္ယာေျမ ဥပေဒ မူၾကမ္းေတြ ထြက္လာတယ္။ ဥပေဒမဲ့ လယ္လက္လြတ္ ဆံုး႐ႈံးတဲ့ သူေတြအေတြကုိ ဘယ္လုိ အေျဖမ်ဳိးမွ ပါမလာဘူး။ တကယ္တမ္းမွာ က်ေနာ္တို႔ ေတာင္သူေတြ စားဝတ္ေနေရး က်ပ္တည္းတာေတြ ပုိမုိျပင္းထန္
လာလုိ႔ က်ေနာ္တုိ႔ ဒီလမ္းကုိ ေရြးလုိက္ရတာပါပဲ” ဟု ကိုဖိုးျဖဴက ေျပာသည္။

ဗုိလ္တေထာင္ၿမိဳ႕နယ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္လမ္းေပၚရွိ အုိးအိမ္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး ဌာန႐ုံးေရွ႕တြင္ လယ္သမားတစု ပါဝင္သည့္ ဆႏၵျပသူမ်ားက ၁၉၅၃ ခုႏွစ္တြင္ ျပ႒ာန္းခဲ့သည္ “လယ္သမားေျမ ပုိင္ဆုိင္ခြင့္ ဥပေဒ” အရ ေျမအားလံုး ကို ႏိုင္ငံေတာ္က ပိုင္ဆုိင္ေၾကာင္း ျပ႒ာန္းထားျခင္းကို ဖ်က္သိမ္းေပးရန္ႏွင့္  သိမ္းဆည္းခံ လယ္ေျမမ်ား
ျပန္လည္ခြဲေဝေပးရန္တုိ႔ကုိ လက္ကိုင္ဆုိင္းဘုတ္မ်ား ကိုင္ေဆာင္ကာ ဆႏၵေဖၚထုတ္ ေတာင္းဆုိခဲ့သည္။

မိနည္းအနည္းငယ္အတြင္း ရဲအင္အား ၁၀၀ ခန္႔ေရာက္ရွိလာရာ ဆႏၵျပမႈ ၿပီးဆံုးသြားခဲ့သည္။ ထိ႔ုေနာက္ ဦးေဆာင္သူမ်ားကို  သတင္းရဲတပ္ဖြဲ႔မွ  ရန္ကုန္တုိင္း ေဒသႀကီး အစုိးရအဖြဲ႔႐ုံးသုိ႔ ဖမ္းဆီး ေခၚေဆာင္သြား
၍ ႏွစ္နာရီခန္႔ၾကာ စစ္ေဆး ေမးျမန္း ၿပီးေနာက္ ရဲစခန္းသို႔ ပို႔ေဆာင္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

"က်ေနာ္တုိ႔ စစ္ေဆးတဲ့ နည္းလမ္းက မ်က္ႏွာကုိ အုပ္တယ္။ အိတ္အမဲကို ေခါင္းကိုစြပ္ၿပီး အုပ္တယ္။ စစ္တယ္။ အသက္႐ႈက်ပ္တယ္။ စစ္ေဆးေနခ်ိန္မွာ တုိက္တဲ့ ေရထဲမွာ ေဆးဝါးပါတယ္လို႔ က်ေနာ္ထင္တယ္။ က်ေနာ္မူး တယ္။"ဟု ကိုဖိုးျဖဴက ေျပာသည္။
http://www.mizzimaburmese.com/news/inside-burma/8560-2011-10-28-15-08-31.html