Tuesday, November 22, 2011

ဖိုင္ဘာ ၾကိဳး ကို ႏြား တက္ နင္း....ထြန္ စက္ က ထယ္ နဲ႕ ခုတ္...


ေရွ႕ေလ်ာက္ က ေတာ႕ တယ္လီဖုန္း ဆိုတာ မလို ခ်င္မွ အဆံုးပါ ခင္ဗ်ာ ၊ ခန ေန ရင္ ေခါင္းရြက္
သည္ ေစ်းဘန္းထဲ မွာ ( ေဟာ ဒီ က တယ္ လီ ဖုန္း ၊ ယူ ၾက ဦး မလား ၊
နံပါတ္ အသစ္ခ်ပ္ ခြ်တ္ ၊ ပူပူေႏြးေႏြး လတ္လတ္ ဆတ္ဆတ္ေလး ေတြ ေနာ္ ၊ ယူ ၾက ဦး မလား
တိုက္ ေပၚ က ေခၚ လဲ အေပပ္ ထိ အေရာက္ ပို႕ ေပး ပါ့ မယ္ ) ေခတ္ ကို ေရာက္ ေတာ႕ မွာ ပါ။

လႊတ္ေတာ္ ရဲ႕ ကတိခံ ဝန္ခ်က္ မ်ား စိစစ္ ေရး ေကာ္ မတီ ရဲ႕ ရံုး စာၿခင္း ေတြ ထဲ လႊတ္ ေတာ္ က
ေၿပာ ထား သမွ် ဂတိ မတည္ တာေတြ ဘဲ ေတြ႕ ေန ရ လို႕ သက္ဆိုင္ရာ ဝန္ၾကီး ေတြ ဘယ္ လိုေၿဖ
ရွင္း ရ မလဲ ပ်ား တုပ္ ေန ၾက တာ မ်ား ပါ တယ္ ။ ပထမ စိုက္ပ်ိဳးေရးဝန္ၾကီး ရဲ႕ လယ္ယာေၿမ
ဥပေဒ ကိစၥ ၊ ဒုတိယ ပညာေရး ဝန္ၾကီး ရဲ႕ ကိုယ္ပိုင္ ပညာသင္ေက်ာင္း မ်ား ဥပေဒ ၊ တတိယ ရထားပို႕ေဆာင္ေရး
ဝန္ၾကီး ရဲ႕ ကားေဟာင္းအပ္ ကားသစ္သြင္း ကိစၥ ၊ ေနာက္ ဆက္သြယ္ေရး
ဝန္ၾကီး ရဲ႕ ဂ်ီအက္အမ္ အလံုးေရ သန္း ၃ဝ ကိစၥ ၊ တခု မွ ဂတိ မတည္ နိုင္ၾကေသး ပါဘူး ခင္ ဗ်ာ။

အခု က အလံုးေရ သန္း ၃ဝ မေၿပာ နဲ႕ ပထမ အသုတ္ ၄ သန္း ကို ေတာင္ ဘယ္ လို ကုန္ေအာင္
ေရာင္းရပါ့မလဲ ေခါင္းေၿခာက္ ေန ၾက ပါ ဘီ။ အလံုးေရ သန္း ၃ဝ ဆုိတာ ဗမာၿပည္ လူဦးေရ
သန္း ၆ဝ က ၂ ေယာက္ တလံုး ဝယ္သံုးၾက မွ ကုန္ မွာ ပါ။ လူဦးေရ သန္း ၆ဝ ဆိုတာ အခု
မၿပည္႕ ေသး ပါဘူး ၊ ေနာင္ ၅ နွစ္ ေလာက္ မွ ၿပည္႕ ေကာင္း ၿပည္႕ မွာ ပါ။

ရွိ သ မွ် လူ မွာ ( အလုပ္ လုပ္ နိုင္ ေသာ အရြယ္ ) ဆိုတာ ၊ ၁၆ နွစ္ ေအာက္ ခေလးေတြ မပါ
အသက္ ၆ဝ အထက္ အဖိုးၾကီး အဖြားၾကီး ေတြ မပါ ဆို ရင္ ဦး ေရ ၆ဝ % ေလာက္ ဘဲ ရွိ ပါတယ္
ဒါေၾကာင္႕ အလံုးေရ သန္း ၃ဝ ကုန္ဘို႕ ဆို တာ ၊ သမတ က အစ အမ္ဒီ၊ ဒီဂ်ီ အလယ္ ၊
လယ္ကူလီ နဲ႕ လမ္းေဘး မွာ ပလပ္စတစ္ေကာက္ ေန တဲ႕ သူ အဆံုး ၊ ေက်ာင္း သား ၊ ေက်ာင္းသူ
ဘုန္းၾကီး ၊ မယ္ သီလ ၊ က်ား မ အကုန္ ဝယ္ ကိုင္ ၾက မွ ေရာင္း လို႕ ကုန္ မွာ ပါ။

အခု ေနာက္ထပ္ အလံုးေရ ၄ သန္း အတြက္ စ ေရာင္း ဘို႕ ရာ အင္ဖရာစၾတပ္ခ်ာက မနဲပါ ခင္ ဗ်
ေန ရာ အနွံ႕ ေၿပာ ဘို႕ အဆင္ ေၿပ ေအာင္ တိုင္ ေတြ ထပ္ ေထာင္ ရ ၊ နက္ ဝပ္ ေတြ ခဲ်႕ ရ နဲ႕
ပိုက္ ဆံ ေတြ အမ်ားၾကီး ကုန္ ပါ တယ္ ။ ဒီ ၄ သန္း အတြက္ အင္ဖရာစၾတပ္ခ်ာ ၿပီး သြားရင္
ေတာ႕ ေနာင္ သန္း ၃ဝ အတြက္ ေတာ႕ အေတာ္ ၊ လြယ္သြားပါဘီ။

အခု အလံုးေရ ၄ သန္း ေတာင္ ေရာင္း ကုန္ ဘို႕ သိပ္ မေသခ်ာ ေတာ႕ ၊ အရင္း စိုက္ထား တဲ႕
ကုန္ပဏီ ေတြ လက္ တြန္႕ ေနၾက သလို ၊ ဆက္ သြယ္ေရး ဝန္ၾကီးမင္း လဲ၊ အံုး စား ေန ပီ ေပါ႕ ဗ်ာ
တကယ္ လို႕ အလံုးေရ သန္း ၃ဝ တၿပိဳင္ နက္ ေရာင္း လို႕ ကုန္ မွာ ေသခ်ာ ရင္ တယ္ လီဖုန္း
တလံုး ကို တသိန္း သာသာ ေလာက္ ေရာင္း ရ ရင္ ကို ၊ အၿမတ္ အစြန္း ရ ေန ပါ ဘီ။

ေလာေလာ ဆယ္ က ေတာ႕ အခု စ ေရာင္း မဲ႕ ၄ သန္း ကို ေတာ႕ ၃ သိန္း ေလာက္ နဲ႕ ေရာင္း ရင္
ကုန္ပဏီ ေတြ ရွံဳး ေန မဲ႕ သေဘာ ရွိ ပါ တယ္ ၊ ေနာင္ မွ တနွစ္ တန္ သည္ ၂ နွစ္ တန္ သည္
ၾကာ လာ လို႕ ေၿပာ ခ ေပၚ က အၿမတ္ စ ရ လာ မွာ ပါ။

အခု ကုန္ပဏီ အမ်ား စု က ေတာ႕ ေခါက္ ရိုး က်ိဳး ေန ေတာ႕ ၊ အခု ရင္း ရင္ ၊ အခု ၿမတ္ ခ်င္ ၾက
ေတာ႕ ခက္ ေန ရ ပ ေပါ႕ ဗ်ာ ၊ အခု ေရ တြင္း တူး ၊ အ ခု ေရ ၾကည္ ေသာက္ ခ်င္ ရင္
အညာ က သဲ ေခ်ာင္း ထဲ က လက္ ယက္ တြင္း ဘဲ ရွိ ပါ တယ္။ က်န္ တာ ေတြ က ေတာ႕
ေရ ၾကည္ ေသာက္ ဘို႕ အခ်ိန္ ေတာ႕ ေစာင္႕ ရ မွာ ေပါ႕ ဗ်ာ။

ေနာင္ ကို ေတာ႕ ဂ်ီ အက္အမ္ တမ်ိဳး ဘဲ စင္ ေပၚ ေရာက္ ေအာင္ ဆြဲ တင္ မဲ႕ သေဘာ ရွိ ပါ တယ္
ဂ်ီအက္အမ္ ကို အေရာင္ တင္ ဘို႕ ဖက္စီလတီ ေတြ ထပ္ ထည္႕ ေပး မယ္ ၾကား ရ ပါ တယ္။
အထူး သၿဖင္႕ အင္တာနက္ ပိုင္း မွာ ပါ။ က်န္ တာ က အင္တာေန ရွင္နယ္ ရံုးမင္း တို႕ သရီးဂ်ီ
ဖိုးဂ်ီ အစ ရွိ စၿဖင္႕ တို႕ နဲ႕ သဲ႕ ယူ ဦး မွာ ပါ။ စီဒီအမ္ေအ ၈ဝဝ နဲ႕ ၄၅ဝ တို႕ က ေတာ႕ ဒီ ဘဝ
ဒီ မွ် ဘဲ သေဘာ ၿဖစ္ လာ ပါ လိမ္႕ မယ္။ စီဒီအမ္ေအ ကို တေၿဖးၿဖး ပညာ ထည္႕ေပး လိုက္ရင္
စီဒီအမ္ေအ ဆရာ မ်ား ဖုန္း တလံုး ရွင္ က ေန ၊ ဖုန္း ၂ လံုး ရွင္ ဘဝ ကို ၿမွင္႕ တင္ ေပး မွာ ပါ။
ဖုန္း ကို ဝယ္ မဲ႕ သူ မ်ား ၊ စဥ္း စား နိုင္ ၾက ေအာင္ ပါ ခင္ ဗ်ာ ။

အင္တာနက္ ကို လဲ ပုတ္ဂလိက ကို ရင္းနွီး ၿမဳပ္ နွံ ခြင္႕ စေပး ေတာ႕ မယ္ ၾကား ပါ တယ္။
အ ဓိ က က ေတာ႕ ေဒတာ ဘက္ဘုန္းပါ ။ အခု လက္ ရွိ ဆီမီးဝီး သရီး စကၤာပူ လိုင္း က အေတာ္
ခ်ဴၿခာ ပါ တယ္ ။ ေရ ထဲ မွာ သေဘၤာ က ဝင္ တိုက္ တာ ၊ ေကစင္ က ဆားေရ ေပါက္ သြား တာ
လိုင္းခြဲ ေတြ ေရွာ႕ ၿဖစ္ တာ ၊ စကၤာပူ က လက္ ခြဲ ဂိတ္ ေဝး ေဒါင္းတာ ၊ တခါ ဖ်ာပံု နား က ေန
ကုန္း ေပၚ တက္ ၿပီး ရန္ ကုန္ လာ တဲ႕ လိုင္း တေလ်ာက္ ထြန္ စက္ က ထယ္ နဲ႕ ခုတ္မိတာ
ဖိုင္ဘာ ၾကိဳး ကို ၊ ႏြား တက္ နင္း သြား တာ ၊ ၿပသနာ က စံု လို႕ ပါ ခင္ ဗ်ာ။

အခု ေဒတာ ဘက္ဘံုး အင္ဖရာ ကို ပုတ္ ဂလိက ကို ရင္း နွီး ၿမဳပ္နွံ ခြင္႕ ေပး မယ္ ၾကား ပါ တယ္
ၿပီး ခဲ႕ တဲ႕ ရက္ ပိုင္း ဆီမီဝီး သရီး ၿပသနာတက္ လို႕ သူ သူ ငါ ငါ ၊ ဒုတ္ ခ မ်ား ေန ခ်ိန္ မွာ
ေရႊ သံလြင္ ရဲ႕ စကိုင္း နက္ လိုင္း က ေအး ေဆး ပါ ခင္ ဗ်ာ ၊ အခု ဆို နာမည္ အေတာ္ ရ သြား
လို႕ စကိုင္းနက္ အင္တာနက္ ဝယ္ခ်င္ ရင္ ေတာင္ ခ်က္ ခ်င္း မရ ေတာ႕ ပါ ဘူး ၊ သူ က နယ္ စပ္
ၿဖတ္ေက်ာ္ ဖိုင္ဘာလိုင္း တလိုင္း ရဲ႕ ဘန္ဝဒ္ ကို ပုတ္ ၿပတ္ အပီး ဝယ္ ထား လိုက္ လို႕ ပါ။

တ ကယ္ ေတာ႕ ၊ မွ တပါး ၊ အၿခား မရွိ ဆို တာ ၊ ဘယ္ အရာ မွာ မွ ၊ မေကာင္း ပါ ခင္ ဗ်ာ။
အၿပိဳင္ အဆိုင္ ရွိ ေလ ၊ တိုး တက္ ေလ ပါ ခင္ ဗ်ာ ၊ နင္ မရွိ လဲ ၊ ကိတ္ စ မရွိ ၊ တ ၿခား ေတြ
အမ်ား ၾကီး ရွိ ပါ ၏ ။ ဝမ္း ဂိုး ၊ တူး ကမ္း ၊ သရီး ဝိတ္ ၊ ဖိုး စတန္း ဘိုင္ ေခတ္ ကို ေရာက္ ဘို႕
လို ေန ပါ ဘီ ခင္ ဗ်ာ ၊ ဒီ လို ေလး မ်ား ၊ က် က် န န စဥ္း စား တတ္ ရင္ ေလာ က ၾကီး မွာ
အ သဲ ကြဲ ဇတ္ လမ္း မ်ိဳး ေတြ ပါ ၊ တိမ္ ေကာ ၊ ေပ်ာက္ ကြယ္ ရ မွာ ပါ ၊ ခင္ ဗ်ာ ။

အင္း ၊ ၿပည္ တြင္း ၿငိမ္း ခ်မ္း ေရး က လဲ ရ နိုး နိုး ပါ၊ စစ္ တပ္ က လဲ နယ္ ၿခားေစာင္႕ တပ္
ကိတ္စ သိပ္ ေၿပာ သံ မၾကား ရ ေတာ႕ ပါဘူး ၊ ဒီ ေက ဘီ ေအ ဗိုလ္ နွဳတ္ခမ္းေမႊး ေတာင္ ေလ သံ
ေၿပာင္း သြားၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လက္ မွတ္ ထိုးၿပီး ၿပီလို႕ ၾကား ရ ပါ တယ္ ။ ေကအင္ယူ က လဲ
ဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီး တာမလာေဘာ တို႕ နိုင္ငံေရးဘက္ က ေနာ္စီဖိုးရာစိန္ တို႕ နဲ႕ လဲ အေခ်ာသပ္
စကားေၿပာ ၿပီး ၾက လို႕ ၊ မၾကာခင္ ေၾကၿငာခ်က္ ထုတ္ မယ္ ၾကား ရ ပါ တယ္ ၊ ဝ နဲ႕ လဲ
ဘယ္ လို အဆင္ ၿပန္ ေၿပ သြား လဲ မ သိ ၊ ဆန္ ေတြ လခ ေတြ ေတာင္ ၿပန္ ေပး ေန ပါ ဘီ။
ရွမ္း နဲ႕ လဲ ၿပည္နယ္ အစိုးရ အဆင္႕ မွာ တင္ အဆင္ ေၿပ သြား တယ္ ၾကး ရ ပါ တယ္
ေကာင္း ပါ တယ္ ခင္ ဗ်ာ ၊ ဘယ္ လို ဘဲ အဆင္ ေၿပေၿပ ၊ အဆင္ ေၿပ ဘို႕ ဘဲ အေရးၾကီး ပါ တယ္

ေက အိုင္ ေအ နဲ႕ က တြယ္ တံုး ပါ ဘဲ ခင္ ဗ်ာ ၊ အခု ဆို အဲ ဒီ ဘက္ ကို တပ္ မ ၄ ခု ေလာက္
ပို႕ထား ၿပီး စစ္ ဆင္ ေရး ေတြ လုပ္ေနပါတယ္ ။ အခု ဆို ေကအိုင္ေအ ဌာနခ်ဳပ္ လိုင္ဇာ နဲ႕ တနာရီ
ခရီး အကြာ နား ထိ စစ္တပ္ က ေရာက္ ေန ၿပီး တပ္ စြဲ ထား ပါ တယ္ ။

ၿပန္ၾကားေရး ဝန္ၾကီး ဦးေက်ာ္ဆန္း က ဘာလီ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲ မွာ ေၿပာသြား တာ က ေတာ႕
ေကအိုင္ေအ ဌာနခ်ဳပ္ ကို သိမ္း ခ်င္ ရင္ တရက္ထဲ နဲ႕ အၿပီး သိမ္း လို႕ ရ ေန ပါ ဘီ တဲ႕ ခင္ ဗ်။
ဒါေပမဲ႕ စစ္ေရး နားလည္သူ ေတြ ေၿပာ တာ က ေတာ႕ ၊ အဲ လို သြား သိမ္း ရင္ ပို ဆိုး သြား မယ္
တဲ႕ ခင္ ဗ် ၊ ပ်ား ေတာင္ ဘို႕ ကို ဒုတ္ နဲ႕ သြား ဆြ သလို ၿဖစ္ ပါ မယ္ တဲ႕။ အဲဒီ မွာ က လိုင္ဇာ
ကို ကာကြယ္ဘို႕ ေကအိုင္ေအ ၄ဝဝဝ ေလာက္ အဆင္သင္႕ ေစာင္႕ ေန တာပါ။

တကယ္လို႕ အဲဒီ အင္အား ၄ဝဝဝ က ၿပန္႕ ထြက္ လာ ရင္ ထိမ္း ဘို႕ မလြယ္ဘူး တဲ႕ ခင္ ဗ်။
စစ္ တိုက္ တယ္ ဆိုတာ တေနရာ ထဲ လူ စု လူ ေဝး နဲ႕ ၊ အင္အားၿခင္း ၿပိဳင္ ၊ အနိုင္လု ၾက တာ
မခက္ ပါဘူး တဲ႕ ခင္ ဗ်။ အားၾကီး တဲ႕ သူ က နိုင္ေခ် ရွိၿပီးသား ပါ။

အခု လဲ စစ္တပ္ ဘက္ က ခံ ေန ရ တာ လဲ အဲဒီ သေဘာ ပါ ဘဲ ၊ စစ္တပ္ က အင္အား ၁ဝဝ
ႏွစ္ရာ ေလာက္ က ေကအိုင္ေအ ၁၅ ေယာက္ ေလာက္ ကို မယွဥ္နိုင္ဘူး ၿဖစ္ ေန ပါ တယ္။
စစ္တပ္ ဘက္ ၂ဝဝ ေလာက္ ကလူ စု လူေဝးၾကီး ၊ ဟို ေက အိုင္ေအ ၁၅ ေယာက္ ေလာက္ နဲ႕
က ဘယ္ အခ်ိန္ လာ ပစ္မယ္ မွန္း ၊ ဘယ္ ေန ရာ က လာ ပစ္ မယ္မွန္း ၊ ဘာ လက္ နက္ နဲ႕
လာ ပစ္ မယ္ မွန္း မသိနိုင္ပါ ခင္ ဗ်ာ ၊ တေစာင္႕ ေစာင္႕ နဲ႕ အခ်ိန္ ကုန္ လူ ပမ္း ၊ နယ္ ေၿမ က
လဲ မကြ်မ္းက်င္ ေတာ႕ အေတာ္ ခက္ ေန ပါ တယ္။ ကြဲ လဲ အေတာ္ ကြဲ ပါ တယ္။

တိုက္ပြဲ ၿဖစ္ တယ္ ဆို တာ လဲ ၊ ေကအိုင္ေအ က လာ ပစ္ မွ ၊ ကိုယ္႕ ဘက္ က ၆ ေယာက္ ေလာက္
ထိ သြားၿပီး မွ တုိက္ပြဲ စ တာ ဆို ေတာ႕ ၊ ေဗ ထိ ဆိုတာ နဲ႕ ကြဲ ၿပီး ေန ပါ ဘီ။ လာ ပစ္ တဲ႕
ေကအိုင္ေအ ေနာက္ လဲ လိုက္ တိုက္ လို႕ က လဲ မၿဖစ္ ၊ လမ္း မကြ်မ္း ေတာ႕ လူ စု ကြဲ ၿပီ ဆို
တာ နဲ႕ ေကအိုင္ေအ က ( ရွ ဝါ ရွား ) ေတာ႕ မွာ ပါ။

အခု လဲ လိုင္ဇာ ကို မသိမ္း ေသး တာ က ၊ သိမ္း လိုက္ ရင္ ဒီ ၄ဝဝဝ ေလာက္ အုပ္ က လူ စု
ကြဲ ၿပီး ပ်ား တုပ္ ခံ ရ နိုင္ ေၿခ ရွိ ပါ တယ္ ။ လိုင္ဇာ က ေကအိုင္ ေအ ဘက္ မွာ လဲ ဒုတ္ ခ ပါ။
စစ္ တပ္ က ဘယ္ေတာ႕ ထိုးစစ္ စ မလဲ ကို ေစာင္႕ ရင္း အိပ္ ေရး ပ်က္ရ လြန္း လို႕ စိတ္ဓါတ္က်
ေနပါ တယ္။ သူ လဲ သူ႕ ဒုတ္ ခ နဲ႕ သူ ပါ ဘဲ။

အဲ ၊ ၂ ဦး ၂ ဘက္ က ဘာ ၿဖစ္ ေန ေန ၊ ေဘး က ေန တၿပံဳး ၿပံဳး က ေတာ႕ ဖိုးတရုပ္ၾကီး ပါဘဲ
ဗမာဘက္ က ထိုးစစ္ စ မလို႕ တရုပ္ နဲ႕ ညွိထား ေတာ႕ ၊ တဘက္ နယ္ စပ္ မွာ တရုပ္ တပ္
ေတြ အၾကီး အက်ယ္ ခ် ထား ေပး ၿပီး ေကအိုင္ေအ ကြ်ံလာ မဲ႕ လမ္း ကို ပိတ္ေပးထား ပါ တယ္။

အခု ၊တေန႕ က အိုဘားမား က ဟီလာရီ ကလင္တန္ ကို အလည္လႊတ္ မယ္ လို႕ လဲ ေၾကၿငာသံ လဲ
ၾကားေရာ အခု ေတာ႕ ေၿပာင္း ၿပန္ ေတြ ပါ ခင္ ဗ်ာ ၊ ေကအိုင္ေအ ကို ဘာေတြ လိုအပ္သလဲ ေၿပာ
တတ္နိုင္ သမွ် ကူညီ ပ မယ္ တဲ႕ ခင္ ဗ်။ လမ္းေၾကာင္း ေတြ ၿပန္ ဖြင္႕ ေပး ထား ပါ တယ္။

ငါ႕ ရန္သူ ရဲ႕ မိတ္ ေဆြ က ငါ႕ ရန္ သူ ၊ ငါ႕ မိတ္ေဆြ ရဲ႕ ရန္သူ က ငါ႕ ရန္သူ
ငါ႕ ရန္ သူ ရဲ႕ ရန္ သူ က ငါ႕ မိတ္ ေဆြ ၊ ကြန္ၿမဴနစ္ ဖတ္စာအုပ္ ရဲ႕ စာဆို အတိုင္း ပါ ဘဲ။
ေပါက္ေဖာ္ၾကီး က ေတာ႕ ၾကက္ ၂ ေကာင္ ရဲရဲ သာ ခြပ္ ၾက ပါ ၊ အရင္ ေမာ သြား တဲ႕ ၾကက္
ငါ ခ်က္ စား ပ မယ္ ၊ ၾကက္ ပိန္ တာ ၊ ဝ တာ ၊ ေရြး မေန ပါဘူး တဲ႕ ခင္ ဗ်ာ။

တရဳပ္ၾကီး က ေကအိုင္ေအ နဲ႕ လဲ အရင္ ကတဲ က စီးပြားဘက္ေတြ ပါ။
ကခ်င္ၿပည္နယ္ ထဲ က သစ္ ေတာ ေတြ ေၿပာင္တာ ေကအိုင္ေအ က အမ်ားဆံုး ခုတ္ေရာင္း ၾကတာ
ပါ ၊ အခု လဲ ၿမစ္ဆံု ကိစၥမွာ သူတို႕ ေဝစု ေဒၚလာ ၁၅ သန္္း ၾကိဳ သံုးေလး ယူၿပီး ပါ ဘီ။
ဒါ ေၾကာင္႕ ဘာ ဝင္ေငြ မွ မရွိ ဘဲ အခု လို အၾကာ ၾကီး ၊ စစ္တိုက္ နိုင္ တာေပါ႕ ဗ်ာ ။

ဒီ လို ပါ ဘဲ ၊ က်ား ကြဲ ရင္ ႏြား ဝင္ ဆြဲ တာ ခံ ရ မွာ ပါ။ ေဘး က လူ ေတြ ၊ တရဳပ္ ၿဖစ္ ၿဖစ္
အေမရိကန္ ၿဖစ္ၿဖစ္ ၊ သူ႕ တြက္ ကိန္း နဲ႕ သူ ရွိ ၾက တာပါ။ အခု လဲ အေမရိကန္ က ေလသံ
ေၿပာင္း ေတာ႕ ၊ ယိုးဒယား ဘက္ က ပံုစံ အၾကီး အက်ယ္ ေၿပာင္း ေတာ႕ မွာ ပါ။ ဒါ ကို ေကအန္ယူ
တို႕ ဒီေကဘီေအ တို႕ က ၾကိဳ တင္ ၿပီး ၊ ေကာင္းေကာင္း သေဘာေပါက္ ပါတယ္။

အေမရိကန္ေရာက္ ၊ ရဲရဲေတာက္ အြန္လိုင္း ဒီမိုေတြ လဲ သေဘာ ၾကိဳ ေပါက္ ၾက ရွာ ပါ တယ္။
ဒါေၾကာင္႕ ကိုယ္႕ စားခြက္ ေလး ေပ်ာက္ ရ ခ်ီ ရဲ႕ လို႕ ေသာက ေတြ ေဝ ေန ၾက ရွာ တာပါ။
စိတ္ မပူ ၾက ပါ နဲ႕ ခင္ ဗ်ာ ၊ တ ၿခား နည္း ေတြ အမ်ား ၾကီး ရွိ ပါ တယ္ ခင္ ဗ်ာ ၊
လုပ္ တတ္ ရင္ ၊ လုပ္ တတ္ သလို ၊ လည္ သလို လုပ္ စား လို႕ ရ ပါ ေသး တယ္ ခင္ ဗ်ာ ။

ဘာ အရာ မွ တရားေသ ၊ အၿမဲ သေဘာ မရွိ ပါ ဘူး ၊ အေၿခ အေန နဲ႕ အခ်ိန္ အခါ ကို လိုက္ၿပီး
ခ်ိန္ ခြင္ ညွာ ယိမ္း တတ္ ၾက ပါ တယ္ ။ ခ်ိန္ ခြင္ ညွာ ဘယ္ လို ယိမ္း ယိမ္း ၊ ၿမန္မာ ၿပည္သူ
ၿပည္ သား အား လံုး ေကာင္း က်ိဳး ခ်မ္း သာ ရွိ မဲ႕ ဘက္ ကို ဘဲ ၊
သာ သာ ထိုး ထိုး ၊ သိ သိ သာ သာ ေလး ယိမ္း ပါ ရ ေစ ခင္ ဗ်ာ။

ေအာ္ ၊ ဒါ နဲ႕ စကား မစပ္ ၊ ( အေမစု ေနာက္လင္ ရ သြား ပီ ) လို႕ အ မ နာ ပ ေၿပာ ခဲ႕ တဲ႕
အေမရိကန္ ေရာက္ ေတာင္ဘို႕ ၾကီး ခင္ ဗ်ာ ၊ ေအာက္ ဘက္ လဲ နဲ နဲ ၿပန္ ငံု႕ ၾကည္႕ ဦး ခင္ဗ်
ေတာင္ဘို႕ ထဲ က အၿမီး ၾကီး ထြက္ ေန တယ္ ခင္ ဗ် ၊ နဲ တဲ႕ အၿမီး ၾကီး မဟုတ္ ပါ ဘူး
ဖြတ္ ၿမီး ၾကီး ပါ ခင္ ဗ်ာ ၊ အၿမီး မွာ အစင္း က်ား ေတြ နဲ႕ ၊ တကဲ႕ (ဖြတ္က်ားၾကီး) ပါ ပ ဗ်ား။

azawgyi

(ျမန္မာက်ဴ႕ပစ္ဖိုရမ္မွတဆင့္ေဖၚျပပါသည္။)

WSJ Interview with Kyaw San

Interview with Myanmar's Minister for Information and Culture -- Transcript - WSJ.com

Aung San Suu Kyi congratulates the 2011 Freedom to Create Imprisoned Artist Prize winner Win Maw

သားၾကီး(AAPP)* { မိုးမခ }"---ရသမွ် သစ္တုိ သစ္စေလးေတြနဲ႔ ဂစ္တာတလက္ ျဖစ္ေအာင္ ဖန္တီးျပီး ဘ၀တူ နုိင္ငံေရး အက်ဥ္းသား ညီငယ္ေတြကုိ ဂစ္တာတီး သင္ေပးရင္း ကုိယ္ပုိင္ သီခ်င္းေလးေတြကုိ ေရးဖြဲ႔ခဲ့ပါေသးတယ္။ ေထာင္တြင္း ရွာေဖြေရး လာခ်ိန္မွာေတာ့ ဂစ္တာေလးကုိ တစစီ ျဖဳတ္ရ၊ ဖြက္ရ၊ ျပီးမွ ျပန္ဆင္ရတာေပါ့ေလ---"

နူးည့ံတဲ့ ႏွလုံးသားနဲ႔ဂီတသမားတေယာက္ဘ၀ကေန စစ္အာဏာရွင္ကုိ ဆန္႔က်င္တ့ဲ ေတာ္လွန္ေရး သမားတေယာက္အျဖစ္ ဘ၀ တဆစ္ခ်ဳိး ေျပာင္းခဲ့ရသူတေယာက္ ျဖစ္ပါတယ္။ ၁၉၈၈ မတုိင္ခင္က “Computer Control” အမည္ရွိ တီး၀ုိင္းမွာ လိဒ္ ဂီတာသမား တစ္ေယာက္ အျဖစ္ ရွိေနခဲ့တဲ့သူ။ “ေရႊသံစဥ္” ဂစ္တာ၀ုိင္းကုိ ဦးေဆာင္ခဲ့သူ။ ၈၈ အေရးေတာ္ပုံၾကီးထဲမွာ အနုပညာသည္အုပ္စုေတြနဲ႔ ပါ၀င္ခဲ့သူပါ။

၁၉၉၆ ခုႏွစ္ ႏုိ၀င္ဘာလ မွာေတာ့ ‘၈၈ ေတာ္လွန္ေရးႏွင့္ စြန္႔လႊတ္ျခင္း’ ‘ခြပ္ေဒါင္း၀ိဥာဥ္’ အမည္ရွိ ေတးသီခ်င္းမ်ားနဲ႔ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ကုိ အားေပး ေထာက္ခံ သီဆုိခဲ့တဲ့အတြက္ အစုိးရကုိ ဆန္႔က်င္တယ္လုိ႔ စြပ္စဲြခံရျပီး ပုဒ္မ ၅(ည) နဲ႔ ေထာင္၇ ႏွစ္ ခ်ခံရပါတယ္။

အဲဒီအခ်ိန္ အျပင္မွာေတာ့ ဖခင္ၾကီး။ ဇနီး မသဇင္။ သားသမီး ၄ ေယာက္ က်န္ခဲ့ပါတယ္။ ၁၉၉၇ နုိ၀င္ဘာမွာေတာ့ မိသားစုနဲ႔ေ၀းရာ ေတာင္ငူေထာင္ကုိ ေျပာင္းေရႊ႔ခံခဲ့ရပါတယ္။

ေတာင္ငူေထာင္ထဲမွာ ေနထုိင္ရစဥ္ ကာလမွာ ဘ၀တူ နုိင္ငံေရး အက်ဥ္းသား ရဲေဘာ္မ်ားရဲ႕ အခ်စ္ခင္ရဆုံး ပုဂၢဳိလ္တေယာက္လည္း ျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။ စိတ္ရွည္တယ္၊ သီးခံတတ္တယ္၊ ညွာတာမႈရွိတယ္၊ ရပ္တည္ခ်က္ရွိတယ္ ဆုိတာ ကုိ၀င္းေမာ္ရဲ႕ အရည္အခ်င္းေတြပါပဲ။

အက်ဥ္းေထာင္ထဲ၊ တုိက္ခန္းေလးထဲမွာ ေနေနရစဥ္ ရသမွ် သစ္တုိ သစ္စေလးေတြနဲ႔ ဂစ္တာတလက္ ျဖစ္ေအာင္ ဖန္တီးျပီး ဘ၀တူ နုိင္ငံေရး အက်ဥ္းသား ညီငယ္ေတြကုိ ဂစ္တာတီး သင္ေပးရင္း ကုိယ္ပုိင္ သီခ်င္းေလးေတြကုိ ေရးဖြဲ႔ခဲ့ပါေသးတယ္။ ေထာင္တြင္း ရွာေဖြေရး လာခ်ိန္မွာေတာ့ ဂစ္တာေလးကုိ တစစီ ျဖဳတ္ရ၊ ဖြက္ရ၊ ျပီးမွ ျပန္ဆင္ရတာေပါ့ေလ။

၁၉၉၉ ဇန္န၀ါရီ ၃၁ (ႏွစ္ ၅၀ ျပည့္ ကရင္ေတာ္လွန္ေရးေန႔) အထိမ္းအမွတ္ပြဲေလး ေတာင္ငူေထာင္ထဲမွာ ေထာင္က် KNU ရဲေဘာ္ေတြက စီစဥ္ၾကတယ္။ အဲဒီပြဲေလးအတြက္ KNU ရဲေဘာ္ေတြနဲ႔ ကုိ၀င္းေမာ္က ပူးေပါင္းလုိ႔ သီခ်င္းတပုဒ္ ေရးခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီသီခ်င္းက “ေထာ္ေကာ္သူးေလ ေထာ္” တကယ့္ကုိ အမွတ္တယ ျဖစ္ေစခဲ့တဲ့ သီခ်င္းပါ။ “နီေထာေသာ ရာသီဦးမွာ လြမ္းစရာ့ေျမ၊ တုိ႔ရုိးရာဓေလ့ရဲ႕ အသံ ‘ဘိပန္’ နားမွာ စြဲလုိ႔ေလ၊ တုိ႔ေမၽွာ္လင့္ျခင္းေတြ” ရင္ထဲမွာ အျမဲ သတိရေစတဲ့ သီခ်င္းေလးပါ။

အက်ဥ္းေထာင္ထဲမွာ ေနေနရစဥ္ “ခ်ယ္ရီ” “ဧည့္ဆုိး” “freedon from fear” အစရွိတဲ့ သူဖန္တီးခဲ့တဲ့ သီခ်င္းေတြ အမ်ားၾကီးပါ။
ကုိ၀င္းေမာ္က ၂၀၀၂ နုိ၀င္ဘာ ၂၁ ရက္မွာ ေထာင္က လြတ္ပါတယ္။ အဲဒီေနာက္ ေထာင္က်ေနစဥ္ကာလ ယိမ္းယုိင္ခဲ့ရတဲ့ မိသားစုဘ၀ ကုိ ၾကိဳးစား တည္ေဆာက္ရင္း “အလကၤာ” ဆုိတဲ့ ဂစ္တာ၀ုိင္းတခု ျပန္ျပီး ထူေထာင္နုိင္ခဲ့ပါတယ္။

မိသားစုဘ၀မွာ အိမ္ေထာင္ဦးစီး တေယာက္ အေနနဲ႔ ဖခင္ၾကီး၊ ဇနီး၊ သားသမီး ၄ ေယာက္ကုိ တာ၀န္ယူ ဦးေဆာင္ေနသူ ျဖစ္ေပမယ့္လည္း ေထာင္တြင္း အတူေနခဲ့သူေတြ၊ နုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေဟာင္းေတြနဲ႔ ေတြ႔ဆုံလုိ႔ ျမန္မာျပည္ရဲ႕ လူ႔အခြင့္အေရး၊ ဒီမုိကေရစီအေရး၊ အမ်ဳိးသား ျပန္လည္ သင့္ျမတ္ေရးတုိ႔အတြက္ အျမဲ ေဆြးေႏြး၊ တုိင္ပင္၊ အၾကံေပးေနသူပါ။ လြတ္လပ္ ပြင့္လင္းတဲ့ အႏုပညာသမားတေယာက္ အေနနဲ႔ ျမန္မာျပည္ရဲ႕ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ ခ်ဳပ္ျငိမ္းေရးကုိ အျမဲ လုိလားေနသူပါ။

ဒီလုိနဲ႔ ကုိ၀င္းေမာ္ဟာ ဂစ္တာသမားတေယာက္ အျဖစ္ ရပ္တည္ေနေပမယ့္လည္း ပတ္၀န္းက်င္မွာ ျမင္ေနရတဲ့ မတရားမႈေတြ၊ ဖိႏွိပ္မႈေတြ၊ ေၾကကြဲစရာေတြကို မွတ္တမ္းတင္တဲ့သူ၊ ထုတ္ေဖာ္သူ ျဖစ္လာပါတယ္။ ၂၀၀၇ စက္တင္ဘာ သံဃာ့လႈပ္ရွားမႈ ျဖစ္လာခ်ိန္မွာေတာ့ ကုိ၀င္းေမာ္ဟာ စစ္အာဏာရွင္ေတြရဲ႕ ရက္စက္ ၾကမ္းၾကဳတ္မႈ၊ ဘာသာတရားအေပၚ ေစာ္ကားမႈ၊ လူမဆံမႈေတြကို ဒီမုိကရက္တစ္ ျမန္မာ့အသံကေန ကမာၻသိေအာင္ တင္ျပနုိင္ခဲ့သူ တဦး ျဖစ္လာပါတယ္။

၂၀၀၇ နုိ၀င္ဘာ ၂၇ ရက္ေန႔မွာ ကုိ၀င္းေမာ္ ဖမ္းဆီးခံရတယ္။ စစ္ေၾကာေရးကာလတြင္း ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ႏွိပ္စက္ခံရကာ ေထာင္ဒဏ္ ၁၄ ႏွစ္ ခ်မွတ္ခံလုိက္ရပါတယ္။ အဲဒီေနာက္မွာေတာ့ ရခုိင္ျပည္နယ္၊ သံတြဲေထာင္ကုိ ေျပာင္းေရႊ႔ခံခဲ့ရပါတယ္။ တဖန္ ၂၀၁၁ အတြင္းမွာ ေက်ာက္ျဖဴေထာင္ကုိ ထပ္မံ ေျပာင္းေရႊ႔ခံရပါတယ္

ဂစ္တာသမား၊ အႏုပညာသမားတေယာက္ရဲ႕ စိတ္ဓာတ္ကေတာ့ ဖိနႈိပ္မႈကုိ ဆန္႔က်င္လုိ႔ လြတ္လပ္မႈကုိ အျမဲ လုိလားေနဆဲပါ။
“ကုိ၀င္းေမာ္ တေယာက္ ဖခင္ၾကီး၊ ခ်စ္တဲ့ဇနီး၊ သားသမီးမ်ားနဲ႔ အျမန္ဆုံး ျပန္လည္ဆုံေတြ႔နုိင္ပါေစ။”

-သားၾကီး(AAPP)
ဇူလုိင္ ၃၀၊ ၂၀၁၁

ရြာဦ္းေက်ာင္းဆရာေတာ္ႏွင့္ မေနာမယ ဂမၻီရ ေရမန္း


by ျဖစ္ရပ္ဆန္းက်ယ္ on Thursday, November 10, 2011 at 6:21am
တစ္ေန႔သ၌ အင္းစိန္ျမိဳ႕ ေဖာ့ကန္ရပ္ကြက္ မဂၤလာလမ္းတြင္ အသက္ ၂၅- ၃၀ ဝန္းက်င္ရွိ္ စတိုးဆိုင္ပုိင္ရွင္ အမ်ိဳးသမီး တစ္ေယာက္သည္၊ ေရာင္းမထြက္နိုင္ေသာ မိမိ၏ဆိုင္မွ ေပါင္မုန္႕မ်ား ကို ျပန္လည္ သိပ္ဆည္း ရင္း၊ နွေျမွာတသျဖစ္ေနခုိက္၊ မိမိ၏ ဆုိင္ႏွင့္မ်က္ႏွာခ်င္းဆိုင္တြင္၊ ဆုိင္းခန္းဖြင့္ရန္ လာေရာက္ ေနရာခ် ေနေသာ တစ္ျခားအမ်ိဳးသမီးငယ္တစ္ေယာက္ကုိ သတိထား မိေလ၏၊

၄င္းစတိုးဆိုင္ပုိင္ရွင္ အမ်ိဳးသမီးသည္၊ သူမ၏ အေတြ႕အၾကဳံအရ ဤေနရာ ဤေဒသ၌ ေစ်းဆုိင္ လာဖြင့္သူ မွန္သမွ် အရံွုးႏွင့္သာ ရင္ဆိုင္ခဲ့ရပုံမ်ားကုိ ျပန္လည္ေတြးၾကည့္ရင္း၊ ဆုိင္ခန္းျပင္ဆင္ ေနသူ အမ်ိဳးသမီး ငယ္ေလးကို သနားမိေသးေတာ့၏။

သူကုိယ္တိုင္းမွာလည္း အေရာင္းမသြက္ျဖစ္ေနရသည့္အထည့္၊ ဤကဲ့သုိ႔ မိမိဆုိင္ႏွင့္ ကပ္လွ်က္ေနရာတြင္ ေနာက္ထပ္ဆုိင္တစ္ဆုိင္ လာေရာက္ဖြင့္ခဲ့ပါက အက်ိဳးနည္းရေခ်ရဲ့ ဟုလည္း၊ စိတ္ကူးမိေလသည္။ မည္သုိ႔ ပင္ျဖစ္ေစ၊ မိမိဆုိင္အေရာင္းသြက္ေရးအတြက္ မွတ္မိသမ်ွေသာ ဂါထာမႏၱရားမ်ား ကုိသာ ရြတ္ဖတ္ ေနမိ ေလ၏၊

သို႔ေသာ္လည္း ေနာက္ထပ္ဖြင့္ရန္ ျပင္ဆင္ေနေသာ ဆုိင္မွာ မိမိကဲ့သို႔ စတုိးဆုိင္ မဟုတ္ေၾကာင္းကို အကဲခပ္မိသျဖင့္ အနည္းငယ္ ေနသာထုိင္သာရွိသြားေတာ့၏၊ အေတာ္အသင့္ သပ္သပ္ရပ္ရပ္ရွိေသာ ၄င္းဆုိင္ငယ္ေလးသည္၊ စာေသာက္ဆုိင္ေသာ္၄င္း၊ ထမင္းဆိုင္ေသာ္၄င္း တစ္ခုခုျဖစ္ရမည္ဟု တြက္ဆထားလုိုက္ေလ၏။

ေနာက္တစ္ေန ့နံနက္ မုိးလင္း၍ မိမိ၏ စတိုးဆုိင္ကို ဖြင့္ရန္အသြား၊ ပရိတ္သတ္အနည္း ငယ္ စည္ကားေနေသာ ၄င္းဆုိင္ကေလးကို၊ အမွတ္မထင္သတိထားမိသြား၏၊ ရခုိင္မုန္႔တီ အာပူလွ်ာပူဟူ၍လည္း ဆုိင္းပုဒ္ငယ္တစ္ခုကုိ ခပ္ရုိးရုိးကေလး ခ်ိဳတ္ဆြဲထားေသး၏၊

စိတ္ဝင္စားမိ၍ အေသအခ်ုာ ေလ့လာၾကည့္မိေသာအခါတြင္ကား။ ဆုိင္ခန္း၏ ေခါင္းရင္း ဖက္တြင္၊ အသက္ ၂၀ ဝန္းက်င္ရွိ ရဟန္းငယ္တစ္ပါးလည္း ရွိေနသည္ကုိ ေတြ႔ရသျဖင့္ ပို၍ပင္ စိတ္ဝင္စားစြာ မိမိဆုိေပၚမွ ေန၍ အစအဆုံး ဂရုတစုိက္ ၾကည့္ေနမိ၏။

ခဏအၾကာတြင္ ၄င္းရဟန္းငယ္သည္၊ မိမိ၏ေရွ႕တြင္ခ်ထားေသာ ေသာက္ေရခြက္ကုိ ဟန္ပါပါျဖင့္ ထက္ဝက္ခန္႔ ေသာက္ျပီးေနာက္၊ က်န္ထက္ဝက္ခန္႔ကို ပလပ္စတိတ္အိပ္ငယ္ တစ္လုံးတြင္ ထည့္ကာ၊ ဆုိင္ရွင္အမ်ိဳးသမီးငယ္အား၊ ေရာ့..ဟူ၍လွမ္းေပးလုိက္ေလ၏ ျပီးလ်ွင္ ၄င္းရဟန္းငယ္သည္ ဆုိင္ခန္းထဲရွိ လူသူမ်ားကို ခပ္ဆပ္ဆပ္ စကားအနည္းငယ္ ေျပာျပီးလ်ွင္၊ မုန္႔တီတစ္ခြက္ကို အားရပါးရ သုံးေဆာင္ေနေလေတာ့၏။

ဆိုင္ရွင္အမ်ိဳးသမီးသည္၊ ရဟန္းငယ္ေပးေသာ ပလပ္စတိတ္ေရထုပ္ကေလးကုိ တရုိေသ ယူေဆာင္ လာျပီးလွ်င္၊ စာပြဲခင္းက်င္းထားရာ အေပၚတြင္ ၾကိဳးတစ္ေခ်ာင္းျဖင့္ တပ္ဆင္လုိက္၏၊ ထုိသို႔တပ္ဆင္ ေနစဥ္တြင္လည္း ၄င္းရဟန္းငယ္မွ မၾကာမၾကာ အမိန္႔ေပးေနသကဲ့သို စကားမ်ား လွန္းလွန္း ေျပာေန သည္ကို ဝုိးတဝါး လွမ္းျမင္ေနရေလ၏။ ရဟန္းငယ္သည္ကား ၄င္းဆုိင္ခန္းရွိ သူမ်ားအေပၚ အေတာ္ ၾသဇာရွိပုံရ၏။

စတုိးဆုိင္ပုိင္ရွင္ အမ်ိဳးသမီးသည္ အလြန္အင္မတန္မွ စိတ္ဝင္းစားမိသျဖင့္၊ ခ်က္ခ်င္း ဆိုသလို၊ မိမိဆိုင္ေပၚမွ ဆင္းကာ၊ ရခိုင္မုန္႔တီတစ္ခြက္ကုိ သြားေရာက္အားေပးလိုက္ေလ၏၊ ျပီၤးလွ်င္ ၄င္းရဟန္းငယ္အား မိမိဆိုင္ေပၚသို႔ ပင့္ကာ၊ အခ်ိဳပြဲအခ်ဥ္ပြဲမ်ားဆက္ကပ္လုိေၾကာင္း ေလ်ွာက္ထား ေလေတာ့၏၊

ရဟန္းငယ္ကမူ မိမိမွာ စာခ်တာဝန္ရွိေနေသး၍ ေနာက္တစ္ပတ္ တနဂၤေႏြ ေန႔ႏွင့္ ဥပုသ္ေန႔ႏွင့္ တုိက္ဆုိင္ခဲ့လ်ွင္ မုခ်လာေရာက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ သို႔ေသာ္လည္း ဒကာမၾကီၤး၏ စတုိးဆိုင္ေပၚသို႔ မတက္ေရာက္ေတာ့ပဲ ဤမုန္႕တီဆိုင္ခန္းသို႔ လာေရာက္ကပ္ႏိုင္ေၾကာင္းကို ေျပာၾကား လုိက္ေလေတာ့၏၊

စတုိးဆုိင္ပုိင္ရွင္ အမ်ိဳးသမီးသည္ အလြန္ဝမ္းေျမာက္ဝမ္းသာ ျဖစ္သြားေလေတာ့၏၊ ၄င္းစတုိးဆုိင္ပုိင္ရွင္ အမ်ိဳးသမီး၏ အထင္မွာ ဤဦ္္းဇင္းငယ္သည္၊ ေစ်းေရာင္းေကာင္းရန္အတြက္ ေရမန္းျဖင့္ သိဒၶိတင္ေပး သည္ဟု အတိအက် ယူဆထားေလ၏၊

တုိက္တိုက္ဆိုင္ဆုိင္ပင္လွ်င္ မုန္႔တီဆုိင္ကေလးသည္လည္း တစ္ပတ္အတြင္း အေတာ္ေလးကုိ ေရာင္းအားေကာင္းလာခဲ့ေလေတာ့၏ အပ်င္းေျပမုန္႔တီဆုိင္ဖြင့္ၾကည့္သည္ဟု ဆိုေစကာမူ တစ္ေန႔ကို မုန္႔ဖတ္ ၁၂ ပိႆာထိ ေရာင္းခ်ရေလ၏၊ မနက္အေစာၾကိ္းကတည္းက ေန႔လည္ ၁ နာရီေလာက္ထိ လက္လည္သည္ဟူ၍မရွိေပ။

ထိုမထင္မွတ္ပဲ ေစ်းေရာင္းေကာင္းေနသည္ကိ္ု ျမင္ေသာအခါ စတုိးဆိုင္ပုိင္ရွင္ အမ်ိဳးသမီးသည္ ဦးဇင္းငယ္ ၾကြလာမည့္ေန႔ကုိ တေမ်ွာ္ေမ်ွာ္ျဖင့္ ေစာင့္ေန ရွာ၏၊ ဥပုသ္ေန႔ႏွင့္ တနဂၤေႏြေန႔ တုိက္ဆုိင္လွ်င္ ၾကြလာ မည္ဟု ေျပာခဲ့ေသာ ဦးဇင္းငယ္၏ စကားကို အျမဲၾကာေယာင္ ေနမိေလ၏၊

အမွန္မွာမူ ဦၤးဇင္းငယ္ဆုိလိုသည္မွာ ဥပုသ္ေန႔မ်ားတြင္မွ စာဝါပ္ိတ္ေသာေၾကာင့္ ဥပုသ္ေန႔မွ ၾကြလာခဲ့မည္ ဟု ဆုိလုိျခင္းျဖစ္ေလသည္၊ တနဂၤေႏြေန႔ ႏွင္ ့တုိက္ ဆုိင္ေစခ်င္သည္ မွာကား ဦၤ္းဇင္းငယ္၏ ေမာင္ႏွမမ်ား အလုပ္နားသည့္ရက္ႏွင့္ တုိက္ဆုိင္လုိေစေသာ ေၾကာင့္ျဖစ္ ေလည္။

ဤသည္ကုိပင္လွ်င္ အလြန္အထင္ၾကီးေနေသာ စတုိးဆုိင္ပိုင္ရွင္ အမ်ိဳးသမီးမွာမူ ေန႔ထူး ေန႔ျမတ္ကိ္ု ေရြး၍ ၾကြလာမည့္ဟု အထင္ေရာက္ေနေလေတာ့သည္။

ေနာက္တစ္ပတ္ၾကာလွ်င္ ဦးဇင္းငယ္ ၾကြလာျပီး သူအင္မတန္မွ ၾကိဳက္နစ္သက္ေသာ ရခိုင္မုန္႔တီကို အားရ ပါးရ သုံးေဆာင္ေနေလေတာ့၏၊ ၄င္းဦးဇင္းငယ္သည္ကား ရခုိင္မုန္႔တီ္ကို အလြန္ၾကိဳက္နစ္သက္၏၊ ငယ္စဥ္က ဆိုလွ်င္ ရခုိင္မုန္႔တီေကၽြးမည္ဟု ေျပာျပီးကာမွ အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင္း မေကၽြးျဖစ္ခဲ့လွ်င္ကား ထုိေန႔အဖို႕ မည္သည့္ အစားအစာကိုမွ မစားေသာက္ေတာ့ေပ။ ယခု အသက္ၾကီးလာသည့္တုိင္ေအာင္ ထုိအက်င့္ကုိ မစြန္႔လြတ္ႏုိင္ေသးေပ။

ရခိုင္မုန္႔တီသုံးေဆာင္ျပီး၍ မၾကာခင္ပင္လွ်င္ စတိုးဆုိင္ပိုင္ရွင္အမ်ိဳးသမီးတစ္ေယာက္ အလြန္ရုိေသေသာ အမူအယာျဖင့္ ေရာက္လာေလေတာ့၏၊ ဦးဇင္းငယ္မွာ ဤမွ်ရုိေသ ကိုင္းရွို္င္း ေသာ အမူအယာျဖင့္ မိမိေရွ႕ တြင္ လာေရာက္ထုိင္ေနေသာ အမ်ိဳးသမီး တစ္ေယာက္၏ ေရွ႕တြင္ ကိုယ့္ကိုကုိယ့္ မယုံသကၤာျဖင့္ မေနတတ္ မထိုင္တတ္ျဖစ္ေနေလေတာ့၏၊

စတုိးဆုိင္ပုိင္ရွင္ အမ်ိဳးသမီးေလွ်ာက္ထားသည္မွာကား= မွန္လွပါဦၤးဇင္းေလးဘုရား၊ တပည့့္မေတာ္မ ဆိုင္ခန္းအတြက္ ေရမန္းတစ္ပုလင္းေလာက္ မန္းေပးေတာ္မူပါဘုရား.. ဟူ၍ျဖစ္ေလ၏၊

ဦၤးဇင္းငယ္သည္ အလြန္အံ့ၾသေသာ အမူအယာျဖင့္ ေဘးဘီးဝဲယာကုိ အနည္းငယ္ အကဲခပ္ၾကည့္ျပီးလွ်င္၊ ဒကာမၾကီး ဘာေျပာတာလဲ ဟု မယုံသခၤါ ေမးမိေလေတာ့၏၊ ထုိအခါ စတိုးဆုိင္ပုိင္ရွင္ အမ်ိဳးသမီး သည္ လည္း၊ ဆုိင္ဖြင့္သည့္ေန႔က ဦၤးဇင္းငယ္ကုိယ္တုိင္ ထုတ္ေပးခဲ့ ေသာ ေရထုပ္ကေလးကုိ လက္ညိွုညြန္ျပကာ၊

ေဟာ..ဟုိက အရွင္ဘုရား မန္းေပးခဲ့တဲ့ မေနာမယဂမၻီရ ေရမန္းလိုမ်ိဳး တပည့္ေတာ္မကိုလညး္ ခ်ီၤးျမင့္ေပးပါ ဘုရားဟု ထပ္မံေလ်ွာက္ထား လိုက္ေလေတာ့၏။

ဦၤးဇင္းငယ္သည္ အရာအားလုံးကို သေဘာေပါက္သြားသျဖင့္ ရယ္ခ်င္ေသာစိတ္ကုိ ေအာင့္အီးသီးခံျပီး၊ ဤသို႔ျပန္လည္ ရွင္းျပရေလေတာ့၏။

အဲဒီၤ ..ေရထုတ္က ေရမန္းမဟုတ္ဘူး ဒကာမၾကီ္ရဲ ႕….ဟု စအခ်ီကာျဖင့္၊ ၄င္းေရထုပ္ငယ္ ကို စာပြဲေပၚမွ ေန၍ ၾကိဳးတစ္ေခ်ာင္းျဖင့္ ခ်ည္ထားသည္မွာကား မုန္႔ဖတ္ႏွင့္ အျခား တုိလီ မုိလီမ်ား ကို ယင္ေကာင္ နားမွာစုိး သျဖင့္၊ ယင္ေကာင္မ်ားကုိ ေျခာက္လွန္႕ရန္အတြက္ တမင္သက္သက္ စာေျခာက္ရုပ္ကဲ့သို   ့လုပ္ထားေသာ ေရထုပ္သာျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဘယ္လုိ မႏၱရားကိုမွ မတတ္ေၾကာင္း ယင္ေကာင္မ်ား မလာႏုိင္ရန္ ၄င္းေရထုတ္ကေလးကုိ ယုိင္ထုိးလွဳပ္ေပးျခင္းျဖင့္ ဟန္႔တားထား ျခင္းသာ ျဖစ္ေၾကာင္း ရွင္းျပရေလေတာ့၏။

စတိုးဆုိင္ပုိင္ရွင္ အမ်ိုဳးသမီးမွာလည္း မိမိ၏အျဖစ္ကို မိမိသိရွိရသျဖင့္ ၄င္းအမ်ိဳးသမီး ႏွင္ ့ဆုိင္ခန္းရွိ ညီအစ္ကုိ ေမာင္ႏွမမ်ား အားလုံးတုိ႔မွာ တစ္ညီၤတစ္ညြတ္တည္း..ဝါး..ဟား..ဟား ဟူ၍ ျပိဳင္တူ ထြက္သြား ၾကေလေတာ့သတည္း။

ထုိစဥ္က ေရမန္းမန္းေသာ ဦးဇင္းငယ္မွာ ကပၸိယေက်ာ္ေခါင္၏ဆရာရင္း ရြာဥိ္းေက်ာင္းဆရာေတာ္ ျဖစ္ေလသည္၊ မုန္႔တီဆုိင္ပုိင္ရွင္မွာ ရြာဦၤးေက်ာင္းဆရာေတာ္၏ အစ္မျဖစ္ေလသည္၊ စတိုးဆုိင္ပုိင္ရွင္ မွာကား ေဖာ့ကန္ရပ္ကြက္တြင္ အလြန္နာမည္ၾကီၤးေသာ ဦၤးတင္ေမာင္စတိုးဆုိင္ ျဖစ္ေလသည္။

ဤသို႔လွ်င္ လူတို႔မည္သည္၊ မိမိတို႔၏ အားကုိးရာကို လြဲမွားစြာ ရွာမီွးတတ္ၾကေလသည္။

Cradit : ရြာဦးေက်ာင္း

ရန္ကုန္တိုင္းတြင္ ဓာတ္ေငြ႕ ဂက္စ္ ေစ်းႏႈန္း ၂ဆနီးပါး ထပ္တက္လာ


Submitted by admin on Tuesday, 22 November 2011--
ႏို၀င္ဘာလ ၂၂ရက္။ ေနာ္ဆဲကလယ္ (ေကအိုင္စီ)

ရန္ကုန္တိုင္းအတြင္းအငွားကားမ်ားႏွင့္မီးဖိုေခ်ာင္တြင္ အသံုးျပဳေနသည့္ဓာတ္ေငြ႕(Gas) ေစ်းမွာႏို၀င္ဘာလ လယ္မွစ၍ႏွစ္ဆနီးပါးခန္႔ ျမင့္တက္သြားသျဖင့္ ဓာတ္ေငြ႕ေရာင္း၀ယ္သူမ်ားႏွင့္ အငွားကားေမာင္းသူမ်ား အခက္ေတြ႕လ်က္ရွိသည္ဟု သိရသည္။

ဒဂံုၿမိဳ႕သစ္ ဓာတ္ေငြ႕အေရာင္းဆိုင္မွ ဆိုင္ရွင္တစ္ဦးက “ေစ်းတက္တာက ၁၆ရက္ေန႔ကပါ။ ဂက္စ္ေစ်းက အရင္ကဆို ၅,၇၆၄ က်ပ္ေလ။ အခုေတာ့ ၁၅,၀၀၀ကို တက္သြားတာ။ ”ဟု ေကအုိင္စီသို႔ ေျပာသည္။

ယင္းသို႔ ဓာတ္ေငြ႕ဂက္စ္ေစ်းႏႈန္း ျမင့္တက္သည္ကို သတင္းစာ၊ ႐ုပ္ျမင္သံၾကားမ်ားတြင္ အမ်ားသိေစရန္ ႀကိဳတင္ အသိေပး ထားျခင္း မရွိဘဲ ေစ်းမတက္ခင္ သံုးရက္အလိုတြင္သာ ဓာတ္ေငြ႕အေရာင္းဆိုင္ႀကီးမ်ားေရွ႕၌ ဆိုင္းပုဒ္ကပ္ထားျခင္းျဖစ္၍ ေစ်း တက္သည့္ေန႔မွသာ လာေရာက္၀ယ္ယူၾကသူမ်ားအဖို႔ အခက္အခဲျဖစ္ၾကရသည္ဟုလည္း ၎က ဆက္လက္ ေျပာဆိုသည္။

“ေစ်းမတက္ခင္ သံုးရက္အလိုကေတာ့ ဆိုင္ေရွ႕မွာ ဆိုင္းပုဒ္ကပ္ထားတာတယ္။ တခ်ဳိ႕က ေစ်းတက္တာမသိလို႔ ထုတ္တဲ့ေန႔ မွာ လာ၀ယ္ေတာ့မွ ေငြကို ဟိုေခ်းဒီေခ်းနဲ႔ ဒုကၡေရာက္ၾကတယ္။ ဘာစာမွလည္း မထုတ္ဘူး။ ေစ်းတက္တာေမးလည္း မသိဘူး ဘဲ ေျပာတယ္။”ဟု ဆိုသည္။

အစိုးရပိုင္ ဓာတ္ေငြ႕အေရာင္းဆိုင္မ်ားတြင္ ေစ်းႏႈန္းႏွစ္ဆ ျမင့္တက္သြားေသာ္လည္း ပုဂၢလိက ဓာတ္ေငြ႕ဆိုင္မ်ားတြင္မူ ယေန႔ အထိ ယခင္ ေစ်းႏႈန္းမ်ားအတိုင္းသာ ေရာင္းခ်ေပးေနဆဲျဖစ္သည္ဟု သိရသည္။ ပုဂၢလိကဆိုင္မ်ားတြင္ ဓာတ္ေငြ႕တစ္အိုးလွ်င္ ၂,၂၅၀က်ပ္ႏႈန္းျဖင့္ ေပး၀ယ္ေနရၿပီး အျပင္ေစ်းႏႈန္းမွာ ၂,၄၀၀က်ပ္ ျဖစ္သည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ခံ အမ်ားစုက ၀ယ္ယူအသံုးျပဳေနၾကသည့္ ဓာတ္ေငြ႕မ်ားမွ စကၤာပူႏုိင္ငံမွ တင္သြင္းလာျခင္းျဖစ္ၿပီး ထိုင္းႏိုင္ငံမွ တင္ သြင္းလာေသာ ဓာတ္ေငြ႕ဗူးမ်ားမွာမူ ေစ်းႏႈန္းျမင့္တက္ျခင္း မရွိေပ။

ယခုလို ဓာတ္ေငြ႕ေစ်းႏႈန္း ႏွစ္ဆတက္လာသည့္အေပၚ အလံုၿမိဳ႕နယ္ရွိ အစိုးရပိုင္ဓာတ္ေငြ႕အေရာင္းဆိုင္သို႔ ေကအုိင္စီက ဆက္သြယ္ေမးျမန္းရာ ဆိုင္မန္ေနဂ်ာက ေနျပည္ေတာ္မွ ေစ်းတက္ခိုင္းသျဖင့္ တက္ရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ျပန္လည္ ေျဖၾကားခဲ့ သည္။

ဓာတ္ေငြ႕ဂက္စ္ အသံုးျပဳသည့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ခံတစ္ဦးက “အခုထိေတာ့ အျပင္ဆိုင္ေတြမွာ ေစ်းက အရင္အတိုင္းပဲ ၀ယ္သံုးေနရ ေသးတယ္။ ေနာက္ပိုင္းေတာ့ မသိဘူး။ ဓာတ္ေငြ႔ထုတ္ေစ်း တက္တယ္ၾကားကတည္းက ဘယ္ေတာ့ ေရာင္းေစ်းတက္မလဲ စိုးရိမ္ေနရတာေလ။ ကားခေတြကလည္း ေလာေလာဆယ္ ပံုမွန္ပါပဲ”ဟု ေျပာသည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေပၚတြင္ ၂၀၀၀ခုႏွစ္မတိုင္ခင္ကတည္းက ဓာတ္ေငြ႕မ်ားကို အနည္းငယ္ အသံုးျပဳခဲ့ၾကေသာ္လည္း ကားမ်ားတြင္ ဓာတ္ေငြ႕မ်ား ထည့္သြင္းေမာင္းႏွင္မႈ မ်ားလာသည့္ ၂၀၀၄ခုႏွစ္မွစ၍ အိမ္တိုင္းလိုလိုပင္ ဓာတ္ေငြ႕သံုးစြဲမႈ မ်ားလာျခင္းျဖစ္ သည္။

စြမ္းအင္၀န္ႀကီးဌာနက တိုက္႐ိုက္ ထုတ္ယူေရာင္းခ်ခြင့္ေပးထားသည့္ အစိုးရပိုင္ ဓာတ္ေငြ႕(ဂက္စ္)အေရာင္းဆိုင္မ်ားမွာ ရန္ကုန္တိုင္းအတြင္း အလံု၊ ဒဂံု၊ အင္းစိန္ႏွင့္ သံလ်င္ၿမိဳ႕နယ္မ်ား၌ ရွိသည္။

သို႔ေသာ္ ျပည္နယ္ေဒသရွိ ၿမိဳ႕နယ္မ်ား၌မူ နီးစပ္ရာ အိမ္နီးခ်င္း ထိုင္းႏုိင္ငံမ်ားမွ ဓာတ္ေငြ႕ဂက္စ္အိုးမ်ားကိုသာ ၀ယ္ယူအသံုးျပဳ ေနၾကျခင္း ျဖစ္သည္။
http://www.kicnews.org/?p=8465#more-8465

ျမန္မာ့လူ႔အခြင့္အေရး ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ကုလအတည္ျပဳ

တနလၤာ, 21 ႏိုဝင္ဘာ 2011
By ေဒၚခင္မ်ိဳးသက္

ႏိုင္ငံေပါင္း ၄၈ ႏိုင္ငံက ဦးေဆာင္တင္သြင္းခဲ့တဲ့ ျမန္မာႏိုင္ငံ လူ႔အခြင့္အေရး အေျခအေနဆိုင္ရာ အဆိုျပဳခ်က္ မူၾကမ္းကို (၆၆) ႀကိမ္ေျမာက္ ကုလသမဂၢ အေထြေထြညီလာခံမွာ တနလၤာေန႔က ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကၿပီးေတာ့ မဲခြဲဆံုးျဖတ္ရာမွာ ေထာက္ခံမဲ ၉၈ မဲနဲ႔ အတည္ျပဳခဲ့ပါတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ လူ႔အခြင့္အေရး ဆက္ၿပီးေတာ့ ခ်ိဳးေဖာက္မႈေတြ လုပ္ေနတာကို အထူး စိတ္ပူသလို ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသား အားလံုးကို ခၽြင္းခ်က္မရွိ လုပ္ေပးဖို႔၊ တိုင္းရင္းသားေဒသေတြမွာ တိုက္ပြဲေတြ ခ်က္ခ်င္းရပ္ဖုိ႔နဲ႔ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို ႏိုင္ငံေရးလြတ္လပ္စြာ လုပ္ပိုင္ခြင့္ေတြ ေပးဖို႔ ေတာင္းဆိုလိုက္ပါတယ္။ ဒီအေၾကာင္း အျပည့္စံုကို ေဒၚခင္မ်ိဳးသက္က အစီရင္ခံထားပါတယ္။

ကုလသမဂၢ အေထြေထြညီလာခံရဲ႕ လူ႔အခြင့္အေရးနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ကိုင္တြယ္ေဆာင္ရြက္တဲ့ တတိယေကာ္မတီမွာ ႏုိင္ငံေပါင္း ၄၈ ႏိုင္ငံကေန ဦးေဆာင္တင္သြင္းခဲ့တဲ့ ျမန္မာႏိုင္ငံ လူ႔အခြင့္အေရး အေျခအေနဆိုင္ရာ အဆုိျပဳခ်က္မူၾကမ္းကို တနလၤာေန႔မွာ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကတာပါ။ ေဆြးေႏြးပြဲအၿပီး မဲခြဲ ဆံုးျဖတ္ရာမွာ ႏိုင္ငံေပါင္း ၉၈ ႏိုင္ငံက ေထာက္ခံမဲေပးခဲ့ၿပီး ၂၅ ႏိုင္ငံက ကန္႔ကြက္မဲ၊ ၆၃ ႏိုင္ငံက မဲမေပးဘဲေနခဲ့ၾကၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ အဆိုျပဳခ်က္ကို ေထာက္ခံမဲအမ်ားစုနဲ႔ အတည္ျပဳခဲ့ပါတယ္။

အခုတႀကိမ္ ကုလသမဂၢရဲ႕ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ဟာ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ တိုင္းရင္းသားေဒသေတြက တုိက္ပြဲေတြ အပါအ၀င္ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈေတြ အတြက္ ျပင္းျပင္းထန္ထန္ သတိေပးထားၿပီး လက္ေတြ႔နဲ႔ ထင္ဟပ္မႈရွိတာဟာ ထူးျခားတယ္လို႔ ေဆြးေႏြးပြဲကို ကိုယ္တိုင္တက္ေရာက္ခဲ့တဲ့ Burma Fund အဖြဲ႔ရဲ႕ ကုလသမဂၢဆိုင္ရာ ကုိယ္စားလွယ္ ေဒါက္တာ ေသာင္းထြန္းက ေျပာပါတယ္။

“ဆံုးျဖတ္ခ်က္က ဒီႏွစ္ထူးျခားတာကေတာ့ ကေန႔ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ျဖစ္ေပၚေနတဲ့ အျပဳသေဘာေဆာင္တဲ့ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈေတြနဲ႔ ပတ္သက္လုိ႔ ႀကိဳဆုိတာေတြ၊ မွတ္ခ်က္ျပဳတာေတြ ရွိသလို ဆက္ၿပီးေတာ့ ေျဖရွင္းရမယ့္ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္မႈေတြ ဆက္ျဖစ္ေနေသးတာနဲ႔ပတ္သက္လို႔ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္မႈေတြ ရပ္စဲဖုိ႔၊ အထူးသျဖင့္ တုိင္းရင္းသားေဒသေတြမွာ အပစ္အခတ္ရပ္စဲၿပီးေတာ့ ျပည္တြင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို တႏိုင္ငံလံုး အတိုင္းအတာအသြင္ လုပ္ေဆာင္ဖို႔၊ တိုင္းရင္းသား အင္အားစုေတြကိုလည္း ႏုိင္ငံေရးလုပ္ငန္းစဥ္ထဲမွာ ပါ၀င္ဖို႔ ေဆြးေႏြးတာေတြ ေတြ႔ရပါတယ္။ အာဆီယံႏုိင္ငံေတြထဲက ထုိင္းတို႔၊ အင္ဒိုနီးရွားတို႔၊ စင္ကာပူတို႔ကေတာ့ လက္ရွိ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈေတြနဲ႔ ပတ္သက္လုိ႔ ေတာ္ေတာ္ေလး အျပဳသေဘာေဆာင္ၿပီးေတာ့ ေဆြးေႏြးသြားတယ္။

“ထူးျခားတာကေတာ့ အရင္တုန္းက ေဆြးေႏြးေနက် အေနာက္ႏိုင္ငံေတြအျပင္ကို အာဖရိက က ေဘာ့စ္၀ါးနား ဆိုလို႔ရွိရင္ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈေတြ ျဖစ္ေနတဲ့ျပႆနာေတြ ရပ္တန္႔ေအာင္ ကိုင္တြယ္ေဆာင္ရြက္ဖို႔နဲ႔ တကယ့္ အင္အားစုအားလံုး ပါ၀င္တဲ့ ဒီမိုကေရစီေရးအသြင္ကူးေျပာင္းမႈကို ေျပာသြားတာ ေတြ႔ရပါတယ္။ ဘရာဇီးလ္က အလားတူပဲ တဘက္မွာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈေတြအတြက္ ေမွ်ာ္လင့္သလို တုိင္းရင္းသားေဒသ ေတြမွာ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္မႈေတြနဲ႔ ပတ္သက္လုိ႔ ရပ္စဲဖို႔ ေတာင္းဆိုသြားတာ ေတြ႔ရတယ္။”

အေမရိကန္၊ ၿဗိတိန္၊ ကေနဒါ တို႔လို ျမန္မာ့အေရးကို အရင္ကတည္းက တစိုက္မတ္မတ္ အားေပးလာခဲ့တဲ့ ႏိုင္ငံေတြကေတာ့ ျမန္မာႏိုင္ငံက လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္မႈေတြအတြက္ အစိုးရသစ္က ကတိေပးထားတဲ့ အတိုင္း မလုပ္ဘဲ ဆက္လက္ ခ်ိဳးေဖာက္ေနတာေတြအတြက္ အထူး စိုးရိမ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့တယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ထဲမွာ ျမန္မာ့ဒီမုိကေရစီေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရဲ႕ ႏိုင္ငံေရး လုပ္ေဆာင္မႈအတြက္ ကန္႔သတ္မႈေတြ မလုပ္ဖို႔ ေတာင္းဆိုတာ ပါ၀င္တယ္လို႔ ေျပာပါတယ္။

“ႏိုင္ငံတကာရဲ႕ အျမင္မွာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ဟာ တိုင္းျပည္ ဒီမိုကေရစီအသြင္ ကူးေျပာင္းေရးမွာ အေရးပါတဲ့ အခန္းက႑ကေန ပါ၀င္သင့္တယ္ဆိုတဲ့ အျမင္ရွိပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ႏုိင္ငံေရး ေဆာင္ရြက္မႈေတြကို လြတ္လြတ္လပ္လပ္ ေဆာင္ရြက္ခြင့္ေပးဖုိ႔ ဆုိၿပီးေတာ့ ထပ္မံတုိက္တြန္းတဲ့ သေဘာမ်ိဳး ျဖစ္ပါတယ္။”

ဒါ့အျပင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အသက္အႏၱရာယ္နဲ႔ လံုၿခံဳေရးအတြက္ တာ၀န္ယူဖုိ႔ သက္ဆုိင္ရာအဖြဲ႔အစည္း အသီးသီးနဲ႔ ႏုိင္ငံေရးလုပ္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္းစဥ္ေတြမွာ လြတ္လြတ္လပ္လပ္ လုပ္ပိုင္ခြင့္ေပးဖို႔ကိုလည္း ေတာင္းဆိုထားပါတယ္။ ဒီအထဲမွာ အက်ဥ္းက်ေနတဲ့ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေတြပါ အနာဂတ္ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးမွာ ပါ၀င္ေစဖို႔ လုိအပ္သလို က်န္ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားအားလံုးကိုလည္း ခၽြင္းခ်က္မရွိ အျမန္ဆံုး ျပန္လႊတ္ေပးဖုိ႔ ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ေတာင္းဆိုခဲ့တယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။

“ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသား ၂၂၀ ေလာက္ လႊတ္ေပမဲ့လို႔ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသား အားလံုး ခၽြင္းခ်က္မရွိ လြတ္ေျမာက္ဖုိ႔၊ ေထာင္ထဲမွာရွိတဲ့ ဆိုးရြားတဲ့အေျခအေနေတြကိုလည္း ေထာက္ျပထားတာ ရွိပါတယ္။ အဲဒီမွာ အေရးႀကီးတဲ့ တိုင္းသိျပည္သိ ရွစ္ေလးလံုး ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္ေတြ၊ ခြန္ထြန္းဦးတို႔လို တိုင္းရင္းသား ေခါင္းေဆာင္ေတြ၊ လူ႔အခြင့္အေရးလႈပ္ရွားတဲ့ ကိုျမင့္ေအးတို႔လို ပုဂၢိဳလ္ေတြ၊ ေရႊ၀ါေရာင္ေတာ္လွန္ေရးမွာ အဓိက အခန္းက႑က ပါ၀င္ခဲ့တဲ့ ဦးဂမၻီရတို႔လို ပုဂၢိဳလ္မ်ိဳးေတြကို ပိုၿပီးေတာ့ ခပ္ျမန္ျမန္ လႊတ္ဖို႔ဆိုတဲ့ သေဘာမ်ိဳး တိုက္တြန္းတာ ေတြ႔ရတယ္။”

ဒါ့အျပင္ အခုထိ ႏိုင္ငံေရးနဲ႔ဆက္ႏြယ္ေနသူေတြကို ဖမ္းဆီးအက်ဥ္းခ်မႈေတြ ရွိေနတာနဲ႔ ျမန္မာ့အက်ဥ္းေထာင္ ေတြရဲ႕ အေျခအေနဆိုးရြားမႈေတြကို ျပဳျပင္ဖုိ႔အျပင္ ႏိုင္ငံတကာၾကက္ေျခနီအဖြဲ႔ (ICRC) ဆက္လက္ သြားေရာက္ခြင့္ေတြ ေပးဖုိ႔လည္း တိုက္တြန္းထားပါတယ္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ ဒီမုိကေရစီေရး ေဖာ္ေဆာင္ရာမွာ ကုသလမဂၢ အတြင္းေရးမႉးခ်ဳပ္က ဆက္လက္ၿပီး ကူညီပံ့ပုိး ေပးသြားဖို႔ ရွိတယ္လို႔ အတြင္းေရးမႉးခ်ဳပ္ရဲ႕ တြဲဘက္ေျပာခြင့္ရပုဂၢိဳလ္ မစၥတာ ဖာရင္ဟိုက္က အခုလို ေျပာပါတယ္။

“အတြင္းေရးမႉးခ်ဳပ္ဟာ မၾကာေသးခင္က ျမန္မာေခါင္းေဆာင္ ဦးသိန္းစိန္နဲ႔ ေတြ႔ဆံုခဲ့ၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံအေနနဲ႔ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးကို ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္တဲ့ေနရာမွာ ကုလသမဂၢရဲ႕ ကူညီပံ့ပိုးမႈကို ရရွိမယ္ ဆိုတာကိုလည္း ရွင္းရွင္းလင္းလင္း အသိေပးခဲ့ၿပီးပါၿပီ။ ဒါေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ဒီမိုကေရစီေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈကို ကုလသမဂၢက ဆက္လက္ေထာက္ခံ အားေပးသြားမွာျဖစ္သလို အတြင္းေရးမႉးခ်ဳပ္ အေနနဲ႔လည္း အဆင္ေျပရင္ ျမန္မာႏုိင္ငံကို သြားေရာက္မွာျဖစ္ပါတယ္။”

တနလၤာေန႔ ကုလသမဂၢ အေထြေထြညီလာခံရဲ႕ ျမန္မာႏုိင္ငံဆုိင္ရာ ေဆြးေႏြး ဆံုးျဖတ္မႈေတြဟာ တန္ဖိုးရွိတဲ့ လုပ္ေဆာင္မႈေတြျဖစ္ေၾကာင္း ၿဗိတိသွ် ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီး ၀ီလ်ံဟိတ္ ကလည္း ေျပာၾကားလိုက္ပါတယ္။ ဒီဆံုးျဖတ္ခ်က္ကေန ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႕ တုိးတက္မႈလကၡဏာေတြအတြက္ အားေပးခဲ့သလို အထူးသျဖင့္ တိုင္းရင္းသားေဒသေတြက လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္မႈေတြ အဆက္မျပတ္ ျဖစ္ေနတာေတြဟာ စိုးရိမ္စရာဆိုတာကို ေထာက္ျပၿပီး ျမန္မာသမၼတ ကတိေပးထားတဲ့ တကယ့္ေျပာင္းလဲမႈေတြလုပ္ဖို႔ တုိက္တြန္းထားတာဟာ ျမန္မာျပည္သူေတြကို ႏုိင္ငံတကာ အသိုင္းအ၀ိုင္းကေန ေမ့မထားဘူးဆိုတာ ျပသေနတယ္လို႔လည္း ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။
http://www.voanews.com/burmese/news/Burma-UN-11-21-11-134290013.html

ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ စုေ၀းခြင့္ ျပင္ဆင္ခ်က္အတည္ျပဳ

အဂၤါ, 22 ႏိုဝင္ဘာ 2011
By မစုျမတ္မြန္

ျမန္မာနိုင္ငံမွာ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ စုေဝးခြင့္နဲ႔ စီတန္းလွည့္ လည္ခြင့္ မူၾကမ္းကို ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္က ဒီကေန႔ အဂၤါေန႔မွာ အတည္ျပဳလိုက္ ပါတယ္၊ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္နဲ႔ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္မွာ သေဘာကြဲခဲ့တဲ့ နိုင္ငံေတာ္အလံ ကိုင္ေဆာင္ခြင့္ကိစၥကို ညႇိႏႈိင္းေဆြးေႏြးခဲ့ၾကၿပီး အလံကိုင္ခြင့္ မူၾကမ္းကိုအတည္ျပဳလိုက္တာျဖစ္ပါတယ္။ ျမန္မာနိုင္ငံမွာ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာအတြင္း ပထမဆံုး ျပဌာန္းနိုင္ေတာ့မယ့္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ စုေဝးခြင့္နဲ႔ စီတန္းလွည့္လည္ခြင့္ဥပေဒမွာ ဘယ္လို ကန္႔သတ္ခ်က္ေတြေရာ ရွိေနေသးလဲ၊ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ခြင့္ကိုေရာ ဘယ္ေလာက္ လြတ္လြတ္လပ္လပ္ လုပ္နိုင္မွာလဲဆိုတာေတြကို ဘန္ေကာက္႐ံုးကို ေရာက္ေနတဲ့ မစုျမတ္မြန္က တင္ျပေပးထားပါတယ္။

ျမန္မာနိုင္ငံမွာ ၿငိမ္းၿငိမ္းခ်မ္းခ်မ္း လူစုခြင့္နဲ႔ စီတန္းလွည့္လည္ခြင့္ရနိုင္ေတာ့မယ့္ ဥပေဒၾကမ္းကို လႊတ္ေတာ္ ၂ ရပ္ေပါင္းထားတဲ့ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ကေန အတည္ျပဳလိုက္တာျဖစ္ပါတယ္။ သက္ဆုိင္ရာဆီမွာ ႀကိဳတင္ခြင့္ေတာင္းၿပီး စုေဝးခြင့္၊ လွည့္လည္ခြင့္ ရေတာ့မွာျဖစ္တယ္လုိ႔ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ရဲ႕ ဥပေဒၾကမ္း ပူးေပါင္းေကာ္မတီဝင္ ေဒါက္တာျမတ္ဉာဏစိုးက VOA ကိုရွင္းျပပါတယ္၊

“ဦးေဆာင္မယ့္ ပုဂၢိဳလ္ရယ္၊ ေနာက္တခါ ေဟာေျပာပဲြလုပ္မယ္ဆိုရင္လည္း ေဟာေျပာမယ့္ ပုဂၢိဳလ္ရဲ႕ ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္ေတြ ပါရပါမယ္။ ေနာက္ၿပီး ေႂကြးေၾကာ္သံေတြနဲ႔ ေႂကြးေၾကာ္မယ္ဆိုရင္လည္း ေႂကြးေၾကာ္သံေတြရဲ႕ စာသား၊ ဒါေလးေတြကိုေတာ့ ႀကိဳၿပီး တင္ျပရပါမယ္။ ဒါေပမယ့္ ဘယ္လိုအေၾကာင္းအရာကိုေတာ့ျဖင့္ ဆႏၵေဖာ္ထုတ္ခြင့္မရွိဘူး၊ ဘယ္လိုအေၾကာင္းအရာကိုပဲ ဆႏၵေဖာ္ထုတ္ခြင့္ရွိတယ္လို႔ ကန္႔သတ္ခ်က္ေတြေတာ့ မရွိပါဘူးခင္ဗ်”

အခုဥပေဒၾကမ္းထဲမွာ စုေဝးရမယ့္ ေနရာနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ ကန္႔သတ္ခ်က္ရွိေသးေပမဲ့ ဒီအခ်က္ကို ျပဳနိုင္ ျပင္နိုင္မယ္လို႔ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ ဦးသိန္းညြန္႔က ေျပာပါတယ္။ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ လူစုခြင့္၊ စီတန္းခြင့္ရနိုင္ဖုိ႔ ကန္႔သတ္ခ်က္ေတြနဲ႔ ျပန္ၿပီး ထိန္းထားတာေတြကို တျဖည္းျဖည္းျပင္ယူသြားနိုင္မယ္လို႔ သူက ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္။

“ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ စုေ၀းခြင့္တို႔ ဘာတို႔ ေပးလိုက္တဲ့အေပၚမွာ တဘက္ကလည္း စည္းကမ္းထိန္းေက်ာင္းထားတဲ့ဟာေတြ ရွိတာေပါ့။ ဥပမာ ကန္႔သတ္ခ်က္ေတြ တခ်ဳိ႕ ထား ထားတာေတြေပါ့။ ဥပမာ ေဒသဆိုင္ရာ ဓေလ့ထံုးတမ္းေတြကို လုိက္နာရမယ္ဆိုတာမ်ဳိးတို႔၊ ေနာက္တခါ အသေရဖ်က္မႈမ်ဳိး မေျပာရဘူးတို႔ ဆိုတာေတြက လြတ္လပ္စြာေျပာဆိုခြင့္ကို ထိပါးေစတဲ့ အဟန္႔အတားေတြျဖစ္တယ္ဆိုရင္ ေနာက္ ျပန္လည္ျပဳျပင္ရမွာေပါ့။ ႏိုင္ငံတကာ အဆင့္နဲ႔ခ်ိန္ၾကည့္ရင္ေတာ့ က်ေနာ္တို႔က အခုမွစရတဲ့အခါက်ေတာ့ လုပ္ရင္းနဲ႔ ျပင္စရာရွိတာေတြေတာ့ ေနာင္ ျပင္ရမွာေပါ့”

ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္တဲ့ ေနရာမွာ လံုၿခံဳေရးကို မထိခိုက္ရင္ဆုိတဲ့ အခ်က္ကိုခံထားတာဟာ အျပည့္အဝ လြတ္လပ္ခြင့္ေပးတာမ်ဳိး မဟုတ္ဘူးဆိုၿပီး လူ႔အခြင့္အေရး လႈပ္ရွားသူေတြက ေထာက္ျပေနၾကပါတယ္။ ဒါနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ ဦးသိန္းညြန္႔ ေျပာတာက-

“ဥပေဒေၾကာင္းဆိုင္ရာမွာ သူတို႔က ၂ ပိုင္းရွိတယ္။ ခြင့္ျပဳခ်က္နဲ႔စုေ၀းျခင္း၊ စီတန္းလွည့္လည္ျခင္းဆိုရင္ သူတို႔ဘက္ကလည္း အကာအကြယ္ေပးမယ့္ဟာ ပါတယ္။ တခုပဲေပါ့ က်ေနာ္တို႔က စုေ၀းတဲ့ ခ်ီတက္တဲ့အခါမွာ ခြင့္ျပဳထားတဲ့ပံုစံ မဟုတ္ရင္ေတာ့ ၿမိဳ႕နယ္ရဲမႉးကေန ႐ုပ္သိမ္းေၾကာင္း ၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉးကိုတင္ျပၿပီး ႐ုပ္သိမ္းမယ္။ ဒါေပမယ့္ က်ေနာ္ျဖည့္လိုက္တဲ့အတြက္ အဲဒီ႐ုပ္သိမ္းမႈကို ဒီအတိုင္းပဲ လက္လြတ္စပယ္ ႏႈတ္နဲ႔မရဘူး၊ က်ေနာ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္မွာ ျဖည့္တာကေတာ့ စာအျဖစ္႐ုပ္သိမ္းရမွာေပါ့။ သို႔ေသာ္ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္က ျပန္ျပင္လိုက္တာကေတာ့ ႏႈတ္ျဖင့္႐ုပ္သိမ္းၿပီး ၂၄ နာရီအတြင္း စာျဖင့္ ႐ုပ္သိမ္းရမယ္ေပါ့။ အဲဒီလိုျပင္တဲ့ဟာအေပၚမွာေတာ့ က်ေနာ္လည္း ဘယ္လိုျဖစ္ျဖစ္ေလ၊ စာနဲ႔ရရင္ မေတာ္မတရားလုပ္လို႔ မရဘူး။ အာဏာအလဲြသံုးစား လုပ္လို႔ မရေတာ့ဘူး။ ႏႈတ္မိန္႔ကို လြယ္လင့္တကူသံုးမွာေၾကာက္လို႔ က်ေနာ္ ဟန္႔တားလိုက္တာေပါ့ ”

ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာအတြင္း ျပဌာန္းႏိုင္မယ့္ ဥပေဒေၾကာင့္ ျမန္မာနိုင္ငံက ျပည္သူေတြအေနနဲ႔ အတုိင္းအတာတခုအထိ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ခြင့္ ရလာေတာ့မွာျဖစ္ပါတယ္လို႔ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအင္အားစု NDF ရဲ႕ အမ်ဳိးသား လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္လည္းျဖစ္တဲ့ ေဒါက္တာျမတ္ဉာဏစိုးက ဆိုပါတယ္။

“က်ေနာ္တို႔ႏိုင္ငံရဲ႕ သမိုင္းတေလွ်ာက္မွာ အခုလိုမ်ဳိး စီတန္းလွည့္လည္ခြင့္နဲ႔ပတ္သက္တဲ့ ဥပေဒျပဌာန္းထားတာမ်ဳိး မရွိပါဘူး။ အရင္ ဖ.ဆ.ပ.လ အစိုးရလက္ထက္မွာလည္း ျပဌာန္းခဲ့တာ၊ ပ.ထ.စ အစိုးရလက္ထက္မွာလည္း ျပဌာန္းခဲ့တာ မရွိပါဘူး။ အခုမွသာ ဒီဟာက တရား၀င္ရွိလာတယ္။ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ စီတန္းလွည့္လည္ခြင့္နဲ႔ စုေ၀းခြင့္ ဆႏၵေဖာ္ထုတ္ခြင့္၊ ဥပေဒအရလည္း ႏိုင္ငံသားေတြက သူတို႔ရဲ႕လိုလားခ်က္ေတြကို လြတ္လြတ္လပ္လပ္ထုတ္ေဖာ္ၿပီးေတာ့ ေျပာဆိုႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္”

ဒီတခါ လႊတ္ေတာ္စည္းေဝးပြဲေတြကို ၂၅ ရက္ေန႔မွာ အၿပီးသတ္ေဆြးေႏြးမႈေတြ လုပ္သြားမယ္လို႔ သိရပါတယ္။ လႊတ္ေတာ္မနားခင္ ရပ္ကြက္၊ ေက်းရြာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဥပေဒၾကမ္း၊ လယ္ယာေျမဥပေဒၾကမ္းေတြကို အတည္ျပဳသြားနိုင္ဖို႔ အဓိကထား ေဆြးေႏြးၾကလိမ့္မယ္လို႔ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ေတြက ေျပာပါတယ္ရွင္၊

http://www.voanews.com/burmese/news/---11_22_11_my-news-burma----134324213.html


ၿငိမ္း​ခ်မ္း​စြာစီတန္း​လွည့္​လည္ခြင့္​ ဥပ​ေဒႏွင့္​ပတ္သက္ၿပီး​ လႊတ္​ေတာ္ကိုယ္စား​လွယ္ႏွင့္​ေမး​ျမန္း​ခ်က္
Published on November 22, 2011 by ေရႊေအာင္

ၿငိမ္း​ခ်မ္း​စြာစု​ေဝး​ခြင့္​နဲ့​ ၿငိမ္း​ခ်မ္း​စြာ စီတန္း​လွည့္​လည္ခြင့္​ ဥပ​ေဒကို လႊတ္​ေတာ္တြင္း​ ​ေဆြး​ေနြး​တာ ၿပီး​ျပတ္သြား​ၿပီျဖစ္လို့​ သမၼတထံတင္လိုက္ၿပီ ျဖစ္ပါတယ္။

ၿငိမ္း​ခ်မ္း​စြာစု​ေဝး​ခြင့္​ဥပ​ေဒကို ဒီ​ေန့​ျပည္သူ့​လႊတ္​ေတာ္မွာ အၿပီး​သတ္ ​ေဆြး​ေနြး​ၾကရာမွာ နိုင္ငံ​ေတာ္အလံကိုင္​ေဆာင္ၿပီး​ စီတန္း​လွည့္​လည္ခြင့္​ျပုဖို့​ မဲခြဲဆံုး​ျဖတ္တဲ့​ဘက္က အနိုင္ရတာမို့​၊​ ၿငိမ္း​ခ်မ္း​စြာ စီတန္း​လွည့္​လည္တဲ့​ေနရာမွာ အလံကိုင္​ေဆာင္ခြင့္​ရရွိၾကမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ၿငိမ္း​ခ်မ္း​စြာ စီတန္း​လွည့္​လည္ခြင့္​ဥပ​ေဒနဲ့​ ပတ္သက္ၿပီး​ သဃၤန္း​က်ြန္း​ၿမို့​နယ္ ျပည္သူ့​လႊတ္​ေတာ္ကိုယ္စား​လွယ္ ဦး​သိန္း​ညြန့္​ကို ဆက္သြယ္​ေမး​ျမန္း​ထား​ပါတယ္။

ဥပ​ေဒထြက္လာရင္ အမ်ား​ျပည္သူက ကိုယ့္​ဆႏၵကို​ေဖာ္ထုတ္မယ္ဆိုရင္ ဘယ္လို​ေဖာ္ထုတ္ခြင့္​ရၿပီလဲဆိုတာ အၾကမ္း​ဖ်ဉ္း​ေလး​ေျပာ​ေပး​ပါ။

“ဥ​ေပဒမွာ သတ္မွတ္ထား​တဲ့​အတိုင္း​ေပါ့။ ဆႏၵ​ေဖာ္ထုတ္ဖို့​ သတ္မွတ္ထား​တဲ့​ေနရာမွာ သြား​တင္ရမယ္။ အဲ့​က ခြင့္​ျပုခ်က္ယူၿပီး​ေတာ့​ ဆႏၵျပနိုင္တယ္။ ၿငိမ္း​ခ်မ္း​စြာ စု​ေဝး​ခြင့္​နဲ့​ စီတန္း​လွည့္​လည္ခြင့္​လုပ္နိုင္တယ္။ လုပ္တဲ့​အခါ ကိုယ္လုပ္ခ်င္တဲ့​ ရည္ရြယ္ခ်က္၊​ လမ္း​ေၾကာင္း​၊​ ​ေန့​တို့​အခ်ိန္တို့​ကို ​ေဖာ္ျပရမွာ​ေပါ့​။ ​ေဖာ္ျပၿပီး​ေတာ့​ သက္ဆိုင္ရာ ၿမို့​နယ္ ရဲတပ္ဖြဲ့​မႉး​၊​ သက္ဆိုင္ရာ ၿမို့​နယ္အ​ေထြ​ေထြအုပ္ခ်ုပ္​ေရး​ဦး​စီး​ဌာနရဲ့​ အတည္ျပုခ်က္နဲ့​ ခြင့္​ျပုမိန့္​ထုတ္​ေပး​ျခင္း​ (သို့​) ခြင့္​ျပုမိန့္​ ျငင္း​ပယ္ျခင္း​ေတြ ျပုလုပ္နိုင္တယ္။ စီတန္း​လွည့္​လည္တဲ့​အခါမွာလည္း​ သူတို့​ဘက္က ဥပ​ေဒနဲ့​ အကာအကြယ္​ေပး​ရမွာ​ေပါ့​။ အဲ့​မွာ သတ္မွတ္ထား​တဲ့​ ​ေၾကြး​ေၾကာ္သံ​ေတြ။ ခြင့္​ျပုထား​တဲ့​ ​ေၾကြး​ေၾကာ္သံ​ေတြ​ေအာ္နိုင္တာ​ေပါ့​။ ​ေအာ္တဲ့​အခါ တရား​ဥပ​ေဒ တည္ဆဲဥပ​ေဒကို​ေတာ့​ ကိုယ္ကသတိထား​ရမွာ​ေပါ့​။ ဒါကနိုင္ငံတကာမွာ လုပ္တဲ့​အတိုင္း​ပါပဲ။ ခြင့္​ေတာင္း​ၿပီး​ေတာ့​ ခြင့္​ျပုခ်က္အရ ခ်ီတတ္တဲ့​အခါမွာလည္း​ သူတို့​က ဥပ​ေဒအတိုင္း​ အကာအကြယ္​ေတြ​ေပး​ရမွာ​ေပါ့​။”

ဥပ​ေဒမွာ ဘယ္​ေနရာ​ေတြမွာ​ေတာ့​ မလုပ္ရဘူး​ဆိုတာ ကန့္​သတ္ထား​တာ​ေရာ ရွိပါသလား။

“သတ္မွတ္ထား​တာ​ေတာ့​ရွိတယ္။ တခ်ိဳ့​ေနရာ​ေတြ​ေပါ့​။ အဲ့​ဒါက​ေတာ့​ ဥပ​ေဒ အ​ေသး​စိတ္ျဖစ္လာရင္​ေတာ့​ သိရမွာ​ေပါ့​။ အဲ့​ေတာ့​ ခြင့္​ျပုထား​တဲ့​ေနရာ​ေတြ​ေပါ့​။”

ခြင့္​ျပုထား​တဲ့​ေနရာ​ေတြဆိုတာ သူတို့​က သတ္မွတ္​ေပး​တဲ့​ ​ေနရာကို​ေျပာတာပါလား​။ ဥပမာ ရန္ကုန္မွာဆိုရင္ ၿမို့​ေတာ္ခန္း​မ​ေရွ့​မွာ ဆႏၵျပခ်င္တယ္ဆိုရင္ အဲ့​ေနရာ​ေတြက ခြင့္​ျပုတဲ့​ထဲမွာပါလား​။

“ဥပ​ေဒမွာ ထြက္လာတဲ့​အခါက်​ေတာ့​ အ​ေသး​စိတ္ ဘယ္​ေနရာပါမယ္၊​ မပါဘူး​ ထြက္လာမွာပါ။ အခုက ဥပ​ေဒအျပင္ဘက္ နည္း​ဥပ​ေဒပဲရွိ​ေသး​တာဆို​ေတာ့​။”

အန္ကယ္လည္း​ ဥပ​ေဒကိုနား​လည္တဲ့​သူတ​ေယာက္ျဖစ္​ေတာ့​ ဒီဥပ​ေဒအရ က်​ေနာ္တို့​နိုင္ငံမွာ မိမိရဲ့​ဆႏၵကို ၿငိမ္း​ခ်မ္း​စြာထုတ္​ေဖာ္ျပသခြင့္​ အျခား​နိုင္ငံ​ေတြတန္း​တူ ရၿပီလို့​ ​ေျပာနိုင္ပါလား​။ ဒီဥပ​ေဒထြက္လာရင္။

“အဲ့​ဒီလိုရဖို့​ ဒီဂရီအား​ျဖင့္​ ျမင့္​မား​တာ​ေတြ။ လူ့​အခြင့္​အ​ေရး​ေၾကညာစာတမ္း​ အပိုဒ္ ၂၀ မွာပါတဲ့​ လူတိုင္း​လြတ္လပ္စြာ ​ေအး​ခ်မ္း​စြာ စု​ေဝး​ခြင့္​နဲ့​ ဖြဲ့​စည္း​ခြင့္​ရွိသည္ဆိုတဲ့​ လူ့​အခြင့္​အ​ေရး​ေၾကညာခ်က္ အပိုဒ္ ၂၀ ကို ဒီဥပ​ေဒၾကမ္း​က အသိအမွတ္ျပုၿပီး​ေတာ့​ လက္ခံ​ေဆာင္ရြက္လိုက္တာပါ။ လိုတာက​ေတာ့​ လုပ္ရင္း​ကိုင္ရင္း​နဲ့​ ျပင္စရာရွိတာ ျပင္ရမွာ​ေပါ့​။”

အန္ကယ္ ဒီဥပ​ေဒက မၾကာခင္ ထုတ္ျပန္ဖို့​ ရွိတယ္လို့​ ​ေျပာရင္ရမလား​။

“ရပါတယ္။ လႊတ္​ေတာ္ပိုင္း​ဆိုင္ရာၿပီး​သြား​ၿပီ။ သမၼတဆီပို့​ရံုပဲ။ တခုရွိတာက သမၼတက ျပင္စရာရွိလို့​ ျပင္ဆင္ခ်က္နဲ့​ ျပန္ပို့​ရင္​ေတာ့​ ​ေဆြး​ေနြး​ရမွာ​ေပါ့​။ ဒါသမၼတအပိုင္း​ေပါ့​။ လႊတ္​ေတာ္ပိုင္း​အ​ေနနဲ့​ေတာ့​ ၿပီး​သြား​ၿပီ။”

အခုျပုလုပ္​ေနတဲ့​ လႊတ္​ေတာ္တြင္း​ ​ေဆြး​ေနြး​မႈ​ေတြက​ေန ဒီမိုက​ေရစီ​ေရး​နဲ့​ လူ့​အခြင့္​အ​ေရး​အတြက္ အဓိကလိုအပ္တဲ့​ ဥပ​ေဒသံုး​ခု ​ေဆာင္ရြက္နိုင္မယ္လို့​ သိရပါတယ္။ အဲ့​ဒီထဲက အလုပ္သမား​ရပိုင္ခြင့္​ဥပ​ေဒကို ထုတ္ျပန္ခဲ့​ၿပီး​ျဖစ္ပါတယ္။

ၿငိမ္း​ခ်မ္း​စြာ စီတန္း​လွည့္​လည္ခြင့္​ဥပ​ေဒကအၿပီး​သတ္နိုင္ခဲ့​ၿပီျဖစ္ၿပီး​ ရပ္ကြက္​ေက်း​ရြာအုပ္ခ်ုပ္​ေရး​မႉး​ ဥပ​ေဒကို​ေတာ့​ ဒီတပတ္ထဲ အၿပီး​သတ္ ​ေဆြး​ေနြး​ၾက​ေတာ့​မွာ ျဖစ္ပါတယ္။

က်င္း​ပ​ေနတဲ့​လႊတ္​ေတာ္​ေတြဟာ လာမယ့္​ နိုဝင္ဘာ ၂၅ ရက္မွာ ၿပီး​ဆံုး​ေတာ့​မွာ ျဖစ္ပါတယ္။
http://burmese.dvb.no/archives/18153

NLD တပတ္အတြင္း ပါတီမွတ္ပံုတင္မည္

အဂၤါ, 22 ႏိုဝင္ဘာ 2011
By မနႏၵာခ်မ္း
အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖဲြ႔ခ်ဳပ္ NLD အေနနဲ႔ ႏုိင္ငံေရးပါတီအျဖစ္ မွတ္ပုံတင္ခြင့္ရဖုိ႔ ဒီသီတင္းပတ္ထဲမွာ အာဏာပုိင္ေတြထံ ေလွ်ာက္ထားဖုိ႔ ရွိေနပါတယ္။ ျမန္မာအစုိးရသစ္လက္ထက္မွာ ေပၚေပါက္လာတဲ့ လႊတ္ေတာ္ထဲက လစ္လပ္သြားတဲ့ေနရာေတြအတြက္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပဲြ ျပန္ၿပီးေတာ့က်င္းပမယ့္ အခ်ိန္မွာ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္သြားဖုိ႔ကို ရည္ရြယ္ၿပီး NLD က မွတ္ပုံတင္ ေတာ့မွာပါ။ အျပည့္အစုံကုိေတာ့ NLD တာ၀န္ရွိသူနဲ႔ ဆက္သြယ္ေမးျမန္းထားတဲ့ မနႏၵာခ်မ္းက တင္ျပထားပါတယ္။

NLD ပါတီက လာမယ့္ေသာၾကာေန႔ ေနာက္ဆံုးထားၿပီး ပါတီတည္ေထာင္ခြင့္ျပဳဖို႔ တနည္းအားျဖင့္ ပါတီကို မွတ္ပံုတင္ခြင့္ျပဳဖို႔ သြားေရာက္ ေလွ်ာက္ထားမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအတြက္ NLD တာ၀န္ရွိသူေတြ ဒီကေန႔မွာ အစည္းအေ၀းျပဳလုပ္ၿပီး ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကတာ ျဖစ္တယ္လုိ႔ ပါတီ ဒုဥကၠ႒ ဦးတင္ဦးက ဗြီအုိေအကုိ ေျပာပါတယ္။

ပါတီမွတ္ပံုတင္တဲ့ေနရာမွာ “အမ်ိဳးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္” ဆုိတဲ့ အမည္နဲ႔သာ ျပန္လည္ မွတ္ပံုတင္သြားမွာ ျဖစ္တယ္လုိ႔လည္း NLD က ေျပာပါတယ္။ ေရြးေကာက္ပဲြဥပေဒအရ ပါတီတည္ေထာင္ခြင့္ ေလွ်ာက္တဲ့အခါ အနည္းဆံုး ၁၅ ေယာက္နာမည္ကို တင္သြင္းရတာ ျဖစ္တဲ့အတြက္ NLD ဘက္က ကုိယ္စားလွယ္ေတြအျဖစ္ ေရြးခ်ယ္ရာမွာေတာ့ လူငယ္ေတြ၊ အမ်ဳိးသမီးေတြကုိ ဦးစားေပး ထည့္သြင္းဖုိ႔ ဆုံးျဖတ္ခဲ့တယ္လုိ႔လည္း ဒုဥကၠ႒ ဦးတင္ဦး ကေျပာပါတယ္။

“က်ေနာ္တို႔ ေသာၾကာေန႔ေလာက္ေတာ့ သြားၿပီး တင္ႏိုင္ေအာင္ ႀကိဳးစားမွာပါခင္ဗ်။ မူကေတာ့ က်ေနာ္တို႔ အားလံုး သြားၿပီးတင္တယ္ဆိုတဲ့ေနရာမွာ မွ်တသြားေအာင္ဆိုၿပီး အသက္အရြယ္ႀကီးတဲ့သူေတြကေတာ့ ေအာင္ႏုိင္ေရးသေဘာမ်ဳိးနဲ႔ ေနလိုက္ၿပီးေတာ့ကာ လူငယ္ေတြလည္းပါေအာင္၊ အမ်ဳိးသမီးေတြလည္း ပါေအာင္၊ တုိင္းရင္းသားေတြလည္း စည္းလံုးညီညြတ္မႈေတြပါေအာင္ ဒီလုိမ်ဳိးေလး မွ်မွ်တတ ထည့္ထားတဲ့ သေဘာပါပဲခင္ဗ်။ လုပ္ႏိုင္ကိုင္ႏိုင္မယ့္ သေဘာသဘာ၀၊ အဲဒါေလးကို ၾကည့္ၿပီးေတာ့ ေရြးၾက ခ်ယ္ၾကတဲ့ဟာ၊ အဲဒီဟာေလး စာရင္းေပါက္တာကို သြားၿပီးတင္ၾကမယ့္ သေဘာပဲခင္ဗ်။ က်ေနာ္တို႔ အမႈေဆာင္အဖဲြ႔အေနနဲ႔ တင္တယ္၊ ပို႔တယ္ဆိုတဲ့ သေဘာ မဟုတ္ပါဘူးခင္ဗ်”

NLD အေနနဲ႔ သမၼတဦးသိန္းစိန္အစိုးရလက္ထက္မွာ ပါတီအသစ္တခုအေနနဲ႔ မွတ္ပံုတင္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ NLD ပါတီဟာ - ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပံုထဲမွာပါ၀င္တဲ့ ေထာင္ဒဏ္က်ခံေနရသူဟာ ႏုိင္ငံေရးပါတီ၀င္ မျဖစ္ရဆိုတဲ့ ကန္႔သတ္ခ်က္ေၾကာင့္ - မႏွစ္က ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲမတိုင္ခင္ ပါတီမွတ္ပံုတင္ရမယ္ဆိုတာကို ျငင္းဆန္ခဲ့ တာပါ။ ဒါေၾကာင့္ အစိုးရကေန NLD အပါအ၀င္ မွတ္ပံုတင္ျခင္းမရွိတဲ့ ႏုိင္ငံေရးပါတီ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားကို တရား၀င္ႏုိင္ငံေရးပါတီအျဖစ္က ပယ္ဖ်က္ခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ မွတ္ပံုတင္ျခင္းဆုိင္ရာ ဥပေဒျပင္ဆင္ခ်က္ တခ်ိဳ႕ကို အစိုးရက ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီးေနာက္ ႏုိ၀င္ဘာလ ၄ ရက္ေန႔မွာပဲ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္က အတည္ျပဳေၾကညာခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။

NLD ပါတီအေနနဲ႔ မွတ္ပံုတင္ၿပီးရင္ေတာ့ - ဒီႏွစ္မကုန္ခင္ က်င္းပဖို႔ရွိတဲ့ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲေတြမွာ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္သြားဖို႔ရွိၿပီး - ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကိုယ္တုိင္လည္း ၀င္ေရာက္ေရြးခ်ယ္ခံဖို႔ရွိတယ္ - ဒီၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲမွာ လစ္လပ္တဲ့ေနရာမွန္သမွ်ကို ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ဖို႔ ႀကိဳးစားသြားမွာျဖစ္တယ္လို႔ NLD က ေျပာပါတယ္။ ေလာေလာဆယ္ ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ကေန ဒီၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲနဲ႔ပတ္သက္တဲ့ ေၾကညာခ်က္ မထုတ္ျပန္ေသးတာေၾကာင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ဘယ္မွာ ၀င္ၿပိဳင္မယ္ ဘယ္ႏွစ္ေနရာအတြက္ NLD က ၀င္ၿပိဳင္မယ္ဆိုတာ အတိအက် မဆံုးျဖတ္ရေသးဘူးလို႔လည္း NLD က ေျပာပါတယ္။

လက္ရွိမွာေတာ့ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္မွာ ေနရာ ၄၀၊ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္မွာ ၆ ေနရာနဲ႔ တိုင္းေဒသႀကီးနဲ႔ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္မွာ ၂ ေနရာ လစ္လပ္ေနတာ ျဖစ္ပါတယ္။ NLD အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ဟာ ၁၉၉၀ ေရြးေကာက္ပြဲမွာတုန္းက ေထာက္ခံမဲ အျပတ္အသတ္နဲ႔ အႏုိင္ရရွိခဲ့တဲ့ပါတီျဖစ္ေပမယ္လို႔ အာဏာသိမ္း စစ္အစိုးရက ဒီ ၉၀ ေရြးေကာက္ပြဲရလဒ္ကို ပယ္ခ်ခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။

တခါ အခုလို NLD ကေန ပါတီမွတ္ပံုတင္ၿပီး ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲကို ၀င္ေရာက္မယ့္ဆံုးျဖတ္ခ်က္အေပၚ - ႀကိဳဆိုေၾကာင္း -၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲ၀င္ ႏုိင္ငံေရးပါတီ ၁၀ ခုနဲ႔ စုေပါင္းဖြဲ႔စည္းထားတဲ့ ဒီမိုကေရစီ မိတ္ေဆြ ပါတီမ်ားအဖြဲ႔ကလည္း ဒီကေန႔ ႏုိ၀င္ဘာလ ၂၂ ရက္ေန႔ ေန႔စြဲနဲ႔ ေၾကညာခ်က္ ထုတ္ျပန္ခဲ့ပါတယ္ရွင္။
http://www.voanews.com/burmese/news/--11_22_11_my-news-burma----134311478.html

ဒယ္အိုးဆရာေတာ္ကို သတိေပးရန္ရွိ

မ်ဳိးသန္႔ | အဂၤါေန႔၊ ႏုိဝင္ဘာလ ၂၂ ရက္ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ၁၈ နာရီ ၂၉ မိနစ္ခ်င္းမုိင္ (မဇၩိမ)။        ။ ျမန္မာတႏိုင္ငံလံုးရွိ ပရဟိတ လုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ေနသည့္ အသင္း၊ အဖြဲ႔မ်ားမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကို ေခၚယူကာ “ပရဟိတ ႏွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲ” က်င္းပခဲ့သည့္ ရန္ကုန္တုိင္း ေမွာ္ဘီမဂၤလာတိုက္မွေက်ာင္းထိုင္ဆရာေတာ္ ဦးသုမဂၤလကို သတိေပးရန္ ဗုဒၶဟူးေန႔တြင္ ပင့္ေဆာင္ထားသည္ဟု ရန္ကုန္တိုင္း သံဃာ့ နာယက႐ံုးမွ တာဝန္ရွိသူ တဦးက ေျပာသည္။

“အာဏာပိုင္ အဖြဲ႔အစည္းတခုခုကေနၿပီးေတာ့ မဟန (သံဃာ့ မဟာနာယက) ဆရာေတာ္ေတြကို တုိင္ပံုရပါတယ္။ မဟန ဆရာေတာ္ေတြကိုတိုင္ေတာ့ တိုင္းသံဃာ့နာယက ဆရာေတာ္ေတြက ေခၚၿပီးေတာ့ သတိေပးမယ့္ သေဘာပါ။ ဆရာေတာ္ကို ေခၚယူၿပီးေတာ့ ၾသဝါဒေပးမယ့္ သေဘာ။” ဟု အမည္မေဖာ္လိုသူက ေျပာသည္။

စက္တင္ဘာလအတြင္း ေမွာ္ဘီမဂၤလာတိုက္တြင္ “ပရဟိတ ႏွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲ” က်င္းပသည္ကို အာဏာပိုင္မ်ားႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္သံဃာ့ နာယကသို႔ ႀကိဳတင္အေၾကာင္းၾကား ခြင့္ျပဳခ်က္မယူျခင္းေၾကာင့္ ပင့္ေဆာင္သတိေပးရျခင္း ျဖစ္သည္ဟုဆိုသည္။

uthumingala1
ဦးေက်ာ္သူႏွင့္ ဇနီး “ပရဟိတ ႏွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲ” သို႔ ႂကြေရာက္လာသည့္ ဆရာေတာ္မ်ားကိုဖူးေျမာ္ေနစဥ္

ယင္းအျပင္ တရားေဟာ ဓမၼကထိကမ်ား အေနျဖင့္ တရားပြဲမ်ားကို အေၾကာင္းျပကာ ႏိုင္ငံေရး တရားပြဲမ်ား ျပဳလုပ္လာႏိုင္သည္ဟု ဆိုလိုက္ၿပီး သံဃာေတာ္မ်ားႏွင့္ မသင့္ေတာ္သည့္ ကိစၥမ်ားဟုလည္း မဇၩိမကို ေျပာသည္။

“တခ်ဳိ႕က်ေတာ့ စုန္းျပဴးေတြရွိတယ္။ ပဲေလွာ္ၾကား ဆားၫႇပ္တာေတြရွိတယ္။ အဲဒါမ်ဳိးေတြ ႀကိဳၾကား ႀကိဳၾကားေပၚလာတဲ့ အခါက်ေတာ့ ဌာနဆိုင္ရာေတြ၊ သူ႔ေဒသအလုိက္ရွိတဲ့ ရပ္ေက်းေတြကို အသိေပးအေၾကာင္းၾကားၿပီး ေထာက္ခံခ်က္ယူရတယ္။” ဟု ထိုပုဂၢိဳလ္က ေျပာသည္။

ဒယ္အိုးဆရာေတာ္ဟု လူသိမ်ားသည့္ ဆရာေတာ္ဦးသုမဂၤလ
uthumingala

ဒယ္အိုးဆရာေတာ္ဟု လူသိမ်ားသည့္ ဆရာေတာ္ဦးသုမဂၤလ ဦးစီး က်င္းပသည့္ “ စံုနံ႔သာၿမိဳင္ ပရဟိတ အသင္းအဖြဲ႔မ်ား ႏွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲ” ကို စက္တင္ဘာလ ႏွစ္ရက္ေန႔ႏွင့္ သံုးရက္ေန႔မ်ားတြင္ က်င္းပခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

အဆိုပါ ႏွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲသို႔ ျပည္နယ္ႏွင့္တိုင္း ၁ဝ ခုမွ က်န္းမာေရး၊ လူမႈေရး၊ ပညာေရး၊ ဘုန္းေတာ္ႀကီးသင္ ပညာေရးေက်ာင္းမ်ားမွ ပရဟိတလုပ္ငန္း လုပ္ေဆာင္ေနသူ လူပုဂၢိဳလ္ႏွင့္ သံဃာေတာ္မ်ား
ေလ့လာသူမ်ား စုစုေပါင္း ၂,၅ဝဝ ေက်ာ္ တက္ေရာက္ခဲ့သည္ဟု ဆရာေတာ္ ဦးသုမဂၤလ၏ အင္တာနက္ စာမ်က္ႏွာတြင္ ေဖၚျပ ထားသည္။

သက္ေတာ္ ၄၄ ႏွစ္ရွိ ဆရာေတာ္ ဦးသုမဂၤလ သည္ ျမန္မာ့လူ႔အဖြဲ႔အစည္းအတြင္း အက်င့္စာရိတၱေကာင္းမြန္ေရးႏွင့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး တရားမ်ားကို ဘာသာေရးႏွင့္ ဆက္ႏြယ္ကာ ေဟာၾကားေလ့ရွိသည္။ ဆရာေတာ္၏ တရားပြဲမ်ား ၂ဝဝ၈ ခုႏွစ္ႏွင့္ ၂ဝဝ၉ ခုႏွစ္မ်ားအတြင္း ပိတ္ပင္ခံခဲ့ရဖူးသည္။
http://www.mizzimaburmese.com/news/inside-burma/8661-2011-11-22-12-05-33.html

ပါတီမွတ္ပုံတင္ေရး အင္န္အယ္လ္ဒီ ေဆြးေႏြး


2011-11-22
အမ်ိဳးသားဒီမုိိကေရစီ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ဗဟုိအလုပ္အမႈေဆာင္ အစည္းအေဝးကုိ ဒီကေန႔မနက္ ဆယ္နာရီက အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ အစည္းအေဝးခန္းမမွာ က်င္းပရာ ပါတီမွတ္ပုံတင္ေရးအတြက္ ဆက္လက္ ေဆာင္ရြက္ရမဲ့ လုပ္ငန္းကိစၥေတြ ေဆြးေႏြးခဲ့တယ္လို႔ အင္န္အယ္လ္ဒီ ျပန္ၾကားေရး တာဝန္ခံ ဦးအုံးႀကိဳင္က ေျပာၾကားပါတယ္။


NLD

အမ်ဳိးသား ဒီမုိကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ NLD ပါတီ မွတ္ပုံျပန္တင္မည့္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ၂ဝ၁၁ ခုႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာလ ၁၉ ရက္ေန႔က ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ေရႊဂုံတိုင္ရုံးခ်ဳပ္တြင္ NLD လူငယ္ေရးရာ တာဝန္ခံ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ရွင္းလင္းေျပာၾကားစဥ္။
မွတ္ပုံတင္ ေလွ်ာက္ထားဖုိ႔ တာဝန္ရွိသူႏွစ္ဦး ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္႐ုံးကုိ ဒီအပတ္ထဲမွာ သြားမယ္လုိ႔ ဆုိပါတယ္။ ဒီကေန ့အစည္းအေဝးကုိ ဗဟုိအလုပ္အမႈေဆာင္ ဒုတိယ ဥကၠ႒ ဦးတင္ဦး၊ အေထြေထြ အတြင္းေရးမႉး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၊ အဖြဲ႔ဝင္ ဆရာဦးဝင္းတင္၊ ဦးသန္းထြန္း၊ ဦးလွေဖ၊ ဦးညြန္႔ေဝ၊ ဦးဉာဏ္ဝင္း၊ ဦးအုံးႀကိဳင္၊ ဦးဝင္းျမင့္၊ ေဒါက္တာ ေဒၚေမဝင္းျမင့္နဲ႔ ဦးထြန္းထြန္းဟိန္တုိ႔ စုံစုံညီညီ တက္ၾကပါတယ္။
http://www.rfa.org/burmese/news/nld-11222011101057.html


ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားကိစၥ တြန္႔တိုမေနသင့္ေၾကာင္း ဇာဂနာေျပာၾကား

2011-11-22
ႏုိင္ငံ့ေခါင္းေဆာင္ေတြအေနနဲ႔ အခုလုိ အေျပာင္းအလဲ လုပ္ေဆာင္ေနၿပီလို႔ ေျပာဆိုေနတဲ့ ကာလမွာ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားဆိုတဲ့ စကားရပ္နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး စဥ္းလဲတြန္႔တို မေနသင့္ဘူးလို႔ ဟာသသ႐ုပ္ေဆာင္ ဦးသူရ ေခၚ လူရႊင္ေတာ္ ကိုဇာဂနာက မေန႔က ေျပာဆိုလိုက္ပါတယ္။


Zaganar Photos Album
ဟာသ သ႐ုပ္ေဆာင္ ႏုိင္ငံေရး အက်ဥ္းသားေဟာင္း ကုိဇာဂနာႏွင့္ အဖြဲ႔က သာယာဝတီ အက်ဥ္းေထာင္မွာ အက်ဥ္းက်ေနသည့္ ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသား (၃၄) ဦးအတြက္ လွဴဒါန္းသည့္ က်ပ္ေငြ ၃ သိန္း ၄ ေသာင္းႏွင့္ အလွဴပစၥည္းမ်ားကုိ သာယာဝတီ ေထာင္ပုိင္ႀကီးက လက္ခံ ရယူေနစဥ္။ Zaganar Photos Album
ယံုၾကည္ခ်က္ေၾကာင့္ အက်ဥ္းက်ေနသူမ်ားဆိုတဲ့ အသံုးအနႈန္းကို လက္မခံဘဲ ဥပေဒကို က်ဴးလြန္ထားတဲ့အတြက္ အေရးယူသူမ်ားသာ ျဖစ္တယ္လို႔ သမၼတဦးသိန္းစိန္က အင္ဒိုနီးရွားနုိင္ငံ ဘာလီကၽြန္းမွာ က်င္းပတဲ့ အာဆီယံညီလာခံမွာ ေျပာၾကားခဲ့တာနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ဟာသသ႐ုပ္ေဆာင္ ကိုဇာဂနာက အခုလို ေျပာဆိုတာပါ။ ဒါ့အျပင္ လူရႊင္ေတာ္ ကိုဇာဂနာ ေရြးေကာက္ပြဲဝင္မယ္ဆိုတဲ့ သတင္းေတြ ထြက္ေပၚေနတာနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ေမးတဲ့အခါ နိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသား လြတ္ေျမာက္ေရးဟာ အခုအခ်ိန္မွာ အေရးအႀကီးဆံုး ျဖစ္တဲ့အတြက္ ေရြးေကာက္ပြဲ ဝင္မွာမဟုတ္ေၾကာင္း လႊတ္ေတာ္ျပင္ပမွာပဲ ႏုိင္ငံေရး လုပ္ေဆာင္သြားမယ္လို႔ ေျပာဆိုပါတယ္။ ဟာသသရုပ္ေဆာင္ ကိုဇာဂနာနဲ႔ အာရ္အက္ဖ္ေအက မခင္ခင္အိ ဆက္သြယ္ ေမးျမန္းထားတာကို နားဆင္နုိင္ပါတယ္။


ဆက္သြယ္ေမးျမန္းခ်က္။
အသံဖိုင္ယူရန္။
http://www.rfa.org/burmese/news/zaganar-11222011090644.html

ဦးခင္ေရႊအား သတင္းေထာက္မ်ား ကန္႔ကြက္

By , on November 22, 2011 5:23 pm

အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးခင္ေရႊက သတင္းသမားမ်ားသည္ ေပးတာယူ၊ ေကြ်းတာစားၿပီး ေျပာသည့္ အတိုင္း မေရးၾကသူမ်ားျဖစ္သည္ဟု မၾကာေသးမီက မွတ္ခ်က္ခ်ခဲ့သျဖင့္  ျပည္တြင္းမွ စာနယ္ဇင္းသမားမ်ား စုေပါင္းလက္မွတ္ထိုး ကန္႔ကြက္ၿပီး ဗုဒၶဟူးေန႔တြင္ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ထံ တိုင္ၾကားသြားမည္ဟု သိရသည္။၂၀၁၁ ႏုိ၀င္ဘာ ၃ ရက္ေန႔က ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ ျပဳလုပ္သည့္ အစည္းအေ၀း တခုတြင္ ေတြ႔ရေသာ ဦးခင္ေရႊ (ဓာတ္ပုံ - Reuters)

ႏို၀င္ဘာလ ၁၅ ရက္ေန႔က ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ ယုဇနဂါးဒင္းဟိုတယ္၌ ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတြင္ ဦးခင္ေရႊက ထုိသုိ႔ ေျပာဆုိျခင္းျဖစ္သည္ဟု ဆုိသည္။

“ေကြ်းတာ စားဖို႔၊ ေပးတာယူဖို႔ လာတာ မဟုတ္ဘူး၊  သတင္းယူဖို႔ လာတာ။ သတင္း သမားဆိုတာ ေမးခြန္းေမးမယ္၊ ေျဖတာ မေျဖတာက ခင္ဗ်ားကိစၥ လုိ႔ ခ်က္ခ်င္း ျပန္ေျပာေတာ့ ခင္ဗ်ားတို႔ ႏိုင္ငံျခားသတင္းေထာက္ေတြ ေျပာတာ မဟုတ္ဘူး၊ ျပည္တြင္းဂ်ာနယ္က သတင္းေထာက္ေတြကို ေျပာတာပါလို႔ ျပန္ေျဖတယ္” ဟု Reuters သတင္းဌာနမွ ဦးေအာင္လွထြန္းက  ထုိသတင္းစာ ရွင္းလင္းပဲြ အျဖစ္အပ်က္ကုိ ျပန္ေျပာျပသည္။

လူငယ္သတင္းေထာက္မ်ား၊ သတင္းစာဆရာႀကီးမ်ားျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းထားေသာ ျမန္မာ သတင္းေထာက္မ်ားကြန္ရက္က ဦးေဆာင္ၿပီး ရန္ကုန္ၿမိဳ႕လယ္ရိွ ေလထန္ကုန္း၊ ဧရာဗိုလ္ လက္ဘက္ရည္ဆိုင္တို႔တြင္ ယေန႔နံက္ ၁၀ နာရီမွ ညေန ၆ နာရီအတြင္း လက္မွတ္ေရးထိုးၾကမည္ဟု ကြန္ရက္အဖြဲ႔၀င္တခ်ဳိ႕က ဧရာ၀တီကုိ ေျပာသည္။

“ကြန္ရက္အဖြဲ႔၀င္ သတင္းေထာက္ ၁၃၀ အျပင္ တျခားသတင္းေထာက္ေတြ အားလုံး လက္မွတ္ထိုးႏိုင္ေအာင္ စီစဥ္ထား ပါတယ္၊ မေန႔ျဖန္ သမၼတနဲ႔ လႊတ္ေတာ္က ေရးရာ ေကာ္မတီ တခ်ဳိ႕ကို စာပို႔မယ္၊ ၿပီးရင္ ဦးခင္ေရႊ ေျပာတာကို ကန္႔ကြက္ ႐ွႈတ္ခ်ေၾကာင္း ေၾကညာခ်က္ ထုတ္မယ္” ဟု သတင္းေထာက္တဦးက ရွင္းျပသည္။

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း လုပ္ႀကံခံခဲ့ရသည့္ေနရာျဖစ္ေသာ ၀န္ႀကီးမ်ား႐ုံးအား ဟိုတယ္အျဖစ္ ေျပာင္းလဲ လုပ္ကိုင္လုိသူ ရွိပါက ငွားရမ္းေပးမည္ဟု ျမန္မာႏိုင္ငံ ဟိုတယ္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ား အသင္း ဥကၠ႒ ဦးခင္ေရႊက  ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပမီဒီယာမ်ားကို ေျပာဆိုခဲ့သည္။

သုိ႔ေသာ္လည္း ဦးခင္ေရႊ၏ ကမ္းလွမ္းခ်က္အား ကန္႔ကြက္ေျပာဆိုမႈမ်ား မီဒီယာတြင္ ေဖာ္ျပခဲ့ၾကၿပီးေနာက္တြင္ သမိုင္း၀င္ အေဆာက္အအုံအား ဟိုတယ္အျဖစ္ ေျပာင္းလဲမည့္ အစီအစဥ္ ပ်က္သြားခဲ့သည္။

ထုိအစီအစဥ္ ပ်က္သြားျခင္းကုိ ဦးခင္ေရႊက ေက်နပ္မႈမရွိေၾကာင္း၊ ထုိ႔ေၾကာင့္ မီဒီယာမ်ားသည္ အဆိုးျမင္ ၀ါဒ ျဖင့္ေရးသားေနၾကသည္ဟု မွတ္ခ်က္ခ့ဲျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ႏို၀င္ဘာလ ၁၅ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲ တက္ေရာက္ခဲ့သူ လူငယ္သတင္းေထာက္ တခ်ဳိ႕က ေျပာသည္။

ကြန္ရက္အဖြဲ႔ကုိ ၿပီးခဲ့သည့္ စက္တင္ဘာလက ဖြဲ႔စည္းထားျခင္း ျဖစ္ၿပီး ရန္ကုန္၊ မႏၱေလး၊ ရခိုင္ျပည္နယ္တို႔မွ သတင္းသမားမ်ား ပါ၀င္သည္။ ကြန္ရက္အဖြဲ႔၏ လတ္တေလာ အစီအစဥ္ကို သတင္းစာဆရာ ေမာင္၀ံသက ႀကိဳဆို လုိက္သည္။

“ဦးခင္ေရႊရဲ႕ ေျပာဆိုမႈဟာ မီဒီယာေတြ အဆင့္အတန္း မရွိဘူးလို႔ ေျပာတာနဲ႔ အတူတူပဲ၊ သတင္းစာ လုပ္လာတာ ႏွစ္ ၅၀ ရွိၿပီ၊ ဒီလိုေျပာတာမ်ဳိး လုံး၀ သည္းမခံႏိုင္ဘူး၊ အဲဒီေတာ့ ဒီလိုေျပာတာေတြ ရပ္တန္႔ဖို႔၊ ေနာက္ထပ္ မလုပ္ဖို႔ ဆုိတာေတြကို က်ေနာ္တို႔က ေခ်ပဖို႔၊ ရွင္းလင္းဖို႔ လိုအပ္တယ္၊ ဒါေၾကာင့္ သတင္းေထာက္ကြန္ရက္က လုပ္တာကို ေထာက္ခံတယ္” ဟု ဆရာ ေမာင္၀ံသက ဆိုသည္။

ထိုကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍ ဧရာ၀တီမွ  ဦးခင္ေရႊအား ေမးျမန္းရာ “ပုတ္ခတ္တာ မဟုတ္ပါဘူး၊ မိဘက သားသမီးကို ေျပာတဲ့၊ ဆုံးမတဲ့ သေဘာမ်ဳိး ေျပာျပတာပါ၊ ကိုယ့္ရဲ႕ ရရွိထားတဲ့ စတုတၳမ႑ိဳင္ကို မဆုံး႐ွႈံးရေအာင္  ေကာင္းတာေတြလည္း ေရးၾက ဦးေပါ့၊ အဆိုးေတြခ်ည္းပဲ ေရးမွ မီဒီယာမဟုတ္ပါဘူးလို႔ ေျပာတာပါ” ဟု ဆိုသည္။

ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရ သြားေနေသာ လမ္းေၾကာင္းသည္ ေကာင္းမြန္ေနေၾကာင္း၊ သမၼတကလည္း စတုတၳမ႑ိဳင္ကို အေလးထား ေျပာဆိုေနေၾကာင္း၊ ထို႔ေၾကာင့္ ေကာင္းသည့္အရာမ်ားကို အဓိက ေရးသားရန္ လိုအပ္ၿပီး အဆိုးမ်ားေရးေနပါက  လမ္းေၾကာင္း ေျပာင္းသြားမည္ကို စိုးရိမ္သည့္အတြက္ ယခုကဲ့သို႔ ေျပာဆိုရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ဦးခင္ေရႊက ရွင္းျပသည္။

သတင္းစာဆရာ ေမာင္၀ံသက “အဲဒီလို ျပန္ေခ်ပတာက ပိုၿပီး ခံျပင္းတယ္၊ ထပ္ၿပီး ေစာ္ကားလိုက္သလိုပဲ၊ အလကားေနရင္း ဘာေၾကာင့္ က်ေနာ္တို႔က သူ႔ သားသမီးေတြ ျဖစ္သြားရတာလဲ၊ သူ႔ကို မိဘလို႔လည္း မသတ္မွတ္ႏိုင္ဘူး၊ လုပ္ငန္းရွင္ တေယာက္ လို႔ပဲ နားလည္တယ္၊ ျမင္တယ္” ဟု ဆိုသည္။

ေမာင္၀ံသက “စတုတၳမ႑ိဳင္အား မထိပါးပါနဲ႔” ဟူေသာ ေဆာင္းပါးတပုဒ္အား ယေန႔ ထုတ္ေ၀သည့္  ျပည္သူ႔ေခတ္ဂ်ယ္နယ္၌ ေရးသား ေဖာ္ျပထားသည္ဟု သိရသည္။

ထိုေဆာင္းပါးသည္ ဦးခင္ေရႊ တဦးတေယာက္တည္းကို ရည္ရြယ္ျခင္းမဟုတ္ဘဲ အားလုံးကို ရည္ရြယ္ေရးသားထားေၾကာင္း၊ စတုတၳမ႑ိဳင္သည္ ျပည္သူ အားလုံး အတြက္ လုပ္ကိုင္ေနျခင္းေၾကာင့္ မထိပါးေစေရး အတြက္ ေရးသားရျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း  ျပည္သူ႔ေခတ္ဂ်ယ္နယ္ အတိုင္ပင္ခံ အယ္ဒီတာ ေမာင္၀ံသက ေျပာသည္။

သတင္းေထာက္မ်ား သမၼတထံ တိုင္ၾကားရန္ စီစဥ္ေနျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဦးခင္ေရႊ “ဒါကေတာ့ သူတို႔ အလုပ္ေပါ့၊ ဘာျဖစ္လို႔လဲ ဆိုေတာ့ ျပည္တြင္းမီဒီယာေတြက ႏုေသးတာေကာ၊ အေတြ႔အႀကဳံက နည္းေသးတယ္” ဟု ဆိုသည္။

ေဇကမၻာ ကုမၸဏီပိုင္ရွင္ ဦးခင္ေရႊသည္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေဟာင္း သူရဦးေရႊမန္းႏွင့္ ခမည္းခမက္ ေတာ္စပ္သည္။

http://burma.irrawaddy.org/archives/2651

ေထာင္ကလြတ္ဖို႔ ကိုမင္းကိုႏိုင္ ေမွ်ာ္လင့္ထားပုံမရ

2011-11-22
ၿပီးခဲ့တဲ့ရက္ပိုင္းက က်ဳိင္းတံု ေထာင္ကေန သရက္ေထာင္ကို ေရႊ႕ေျပာင္းခံရတဲ့ ၈၈မ်ဳိးဆက္ ေက်ာင္းသား ေခါင္းေဆာင္ ကိုမင္းကိုႏိုင္က ေထာင္ကလြတ္ဖို႔ ေမွ်ာ္လင့္ထားပုံ မရေၾကာင္း မိသားစုဝင္ေတြက ေျပာဆိုတယ္လို႔ သိရပါတယ္။


RFA
၂၀၀၆ ခုႏွစ္ ႏုိဝင္ဘာလ ၁ ရက္ေန႔က အက်ဥ္းေထာင္မွ ျပန္လည္လြတ္ေျမာက္ခဲ့သည့္ ၈၈ မ်ိဳးဆက္ ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္ ကုိမင္ကုိႏုိင္ က သူ႔၏ေနအိမ္တြင္ သတင္းစာရွင္းလင္ပြဲ ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး သတင္းေထာက္မ်ား၏ ေမးျမန္းခ်က္မ်ားကုိ ျပန္လည္ ေျဖၾကားခဲ့စဥ္ ႐ုိက္ကူးထားေသာ ပုံျဖစ္ပါသည္။

မေန႔က သရက္ေထာင္မွာ မိသားစုနဲ႔ မိနစ္ ၂၀ ၾကာ ေထာင္ဝင္စာ ေတြ႔ခြင့္ရခဲ့တယ္လို႔ မိသားစုနဲ႔အတူ လိုက္ပါသြားတဲ့ ၈၈ မ်ဳိးဆက္ ေက်ာင္းသားအဖဲြ႔ဝင္ ကိုျမတ္သူက အာရ္အက္ဖ္ေအကို ေျပာပါတယ္။ ေထာင္ဒဏ္ ၆၅ ႏွစ္ေက်ာ္ ခ်မွတ္ခံထားရတဲ့ ကိုမင္းကိုႏိုင္ဟာ က်ဳိင္းတံု အက်ဥ္းေထာင္မွာ က်န္းမာေရး ခ်ဳိ႕တဲ့ခဲ့ပါတယ္။ အခုလက္ရွိ အေျခအေနမွာလည္း လမ္းေလွ်ာက္တဲ့အခါ လူေကာင္းတစ္ေယာက္လို မေလွ်ာက္ႏိုင္ဘူးလို႔ မိသားစုဝင္ေတြက ေျပာပါတယ္။ ဒီမိုကေရစီေရးနဲ႔ လူ႔အခြင့္အေရး လႈပ္ရွားသူေတြကေတာ့ ကိုမင္းကိုႏိုင္အပါအဝင္ ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသားအားလံုး လြတ္ေျမာက္ေရးအတြက္ အရွိန္အဟုန္ျမႇင့္ လႈပ္ရွားသြားမယ္လို႔ သိရပါတယ္။
http://www.rfa.org/burmese/news/min-ko-naing-11222011104602.html

ျပန္လည္လႊတ္ေပးမည္ဟု ကိုမင္းကိုႏုိင္ မေမွ်ာ္လင့္

By featured, သန္းထိုက္ဦး on November 22, 2011 12:27 pm

ႏွစ္ရွည္ ေထာင္ဒဏ္ က်ခံေနရေသာ ၈၈ မ်ဳိးဆက္ေက်ာင္းသား ေခါင္းေဆာင္ ကိုမင္းကိုႏုိင္က အစိုးရအေနႏွင့္ ၎ကုိ လႊတ္ ေပးရန္ မေမွ်ာ္လင့္ေၾကာင္း ေျပာဆုိလုိက္သည္ဟု မၾကာေသးမီက မိသားစု၀င္မ်ားႏွင့္ အတူ ေထာင္၀င္စာ သြားေရာက္ေတြ႔ ဆုံခဲ့သည့္ ကိုျမတ္သူက ေျပာသည္။

၂၀၀၇ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ ေလာင္စာဆီ ေစ်းႏႈန္း က်ဆင္းေရး လမ္းေလွ်ာက္ ဆႏၵျပ ကာလ အတြင္း က တျခားေသာ ၈၈ မ်ိဳးဆက္ေက်ာင္းသား ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္အတူ ေတြ႕ရသည့္ ကိုမင္းကိုႏုိင္

“သူ႔ကုိ လႊတ္မယ္ မထင္ဘူး၊ သူရဲ႕ ရဲေဘာ္ေတြကိုလည္း သူ႔အတြက္ မရင္းၾကပါနဲ႔လို႔ ေျပာလိုက္တယ္”ဟု ၎က ဆိုသည္။

ကိုျမတ္သူသည္ ၈၈ ေက်ာင္းသားမ်ား အဖြဲ႔၀င္ တဦးျဖစ္ၿပီး သရက္ေထာင္ရွိ ကုိမင္းကိုႏုိင္ကုိ မိသားစု၀င္ႏွင့္ အတူ ယမန္ေန႔ က ေထာင္၀င္စာ သြားေရာက္ေတြ႔ ဆံုခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ယခင္ ရွမ္းျပည္နယ္အေရွ႕ပုိင္း က်ိဳင္းတုံေထာင္တြင္ ေထာင္ဒဏ္ ၆၅ႏွစ္ ခ်မွတ္ခံထားရသည့္ ကုိမင္းကိုႏိုင္ကုိ အာဏာပိုင္မ်ားက ရန္ကုန္ အင္းစိန္ေထာင္မွတဆင့္ ၿပီးခဲ့သည့္ ေသာၾကာေန႔က မေကြးတုိင္း သရက္ေထာင္သို႔ ထပ္မံေျပာင္းေရႊ႕ခဲ့ေၾကာင္း မိသားစု၀င္မ်ားက ေျပာသည္။

ယခုလ ၁၂ ရက္ေန႔တြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ အမ်ဳိးသား လူ႔အခြင့္အေရး ေကာ္မရွင္က သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ထံသို႔ ယံုၾကည္ခ်က္ေၾကာင့္ အက်ဥ္းက်ခံေနရသည့္ ႏုိင္ငံေရး အက်ဥ္းသားမ်ားကို ထပ္မံ လႊတ္ေပးေရးႏွင့္ ထိန္းသိမ္းရန္ လိုအပ္ေသးသည့္ သူမ်ားကုိ
မိသားစု၀င္မ်ား ေတြ႕ဆံုသြားလာလြယ္ကူေသာ အက်ဥ္းေထာင္မ်ားသို႔ ေျပာင္းေရႊ႕ေပးရန္ တင္ျပခဲ့သည္။

အဆိုပါ ေကာ္မရွင္က တင္ျပခဲ့ၿပီးေနာက္ ႏုိင္ငံေရး အက်ဥ္းသားမ်ား လြတ္ေျမာက္မည္ဟု အမ်ားက ေမွ်ာ္လင့္ေနၾကေသာ္ လည္း ယခုအခ်ိန္အထိ အစိုးရက လႊတ္ေပးျခင္း မရွိေသးေပ။

၂၀၁၀ ျပည့္ႏွစ္က ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ကန္ေတာ္ႀကီးပတ္လမ္းရွိ X2O ေရကစားမ႑ပ္တြင္ ဗုံးေပါက္ကြဲမႈအား သြားေရာက္ ဓာတ္ပုံ႐ိုက္ သတင္းယူခဲ့သည့္အတြက္ ေထာင္ဒဏ္ ၁၀ႏွစ္ ခ်မွတ္ခံခဲ့ရသည့္ ကုိစည္သူေဇယ်ကုိလည္း အင္းစိန္ေထာင္မွ ဟသၤာတ ေထာင္သုိ႔ ေျပာင္းေရႊ႕လုိက္ေၾကာင္း မိခင္ျဖစ္သူ ေဒၚရီရီတင့္က ဧရာ၀တီသုိ႔ ေျပာသည္။

“လႊတ္ေပးမယ္လို႔ ေျပာေနေတာ့လည္း ေမွ်ာ္လင့္တာေပါ့၊ အခု ဒီအတိုင္း ဆုိရင္ မပါဘူးလို႔ပဲ ေျပာရမလား မသိဘူး၊ ကေန႔ အထိ မထြက္လာဘူး ဆိုေတာ့ မဟုတ္ေသးဘူးလို႔ ထင္တာပဲ”ဟု ၎က ဆိုသည္။

၈၈ မ်ိဳးဆက္ ေက်ာင္းသား ေခါင္းေဆာင္ တဦးျဖစ္သည့္ မနီလာသိန္း၊ ေရႊ၀ါေရာင္ အေရးအခင္းတြင္ ပါ၀င္ခဲ့ေသာ သံဃာ ေတာ္ အရွင္ဂမၻီရ တို႔ကိုလည္း အာဏာပုိင္မ်ားက ေထာင္ေျပာင္းေရႊ႕မႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကသည္။

စစ္ကိုင္းတိုင္း ကေလးၿမိဳ႕ အက်ဥ္းေထာင္တြင္ ေထာင္ဒဏ္ ၆၃ ႏွစ္ ခ်ခံေနရသည့္ အရွင္ဂမၻီရကုိ ဧရာ၀တီတုိင္း ေျမာင္းျမ ေထာင္၊ မေကြးတုိင္း သရက္ေထာင္တြင္ ေထာင္ဒဏ္ ၆၅ ႏွစ္ ခ်မွတ္ခံထားရသည့္ မနီလာသိန္းကုိ သာယာ၀တီ ေထာင္တို႔ကုိ ေျပာင္းေရႊ႕လိုက္ေၾကာင္း သိရသည္။

မနီလာသိန္းသည္၂၀၀၇ ခုႏွစ္ ေလာင္စာဆီႏွင့္ ကုန္ေစ်းႏႈန္းက်ဆင္းေရးအတြက္ လမ္းေလွ်ာက္ဆႏၵျပခဲ့ေသာေၾကာင့္ ဖမ္း ဆီး ၍ ေထာင္ဒဏ္ ခ်မွတ္ခံရၿပီး ခင္ပြန္းျဖစ္သူ ၈၈ မ်ိဳးဆက္ေက်ာင္းသား ေခါင္းေဆာင္တဦးျဖစ္သည့္ ကုိဂ်င္မီမွာ ေတာင္ႀကီး ေထာင္တြင္ ေထာင္ဒဏ္ ၆၅ ႏွစ္ က်ခံေနရသည္။

ကုိမင္းကုိႏုိင္ အပါအ၀င္ ကုိကုိႀကီး၊ ကုိေဌးႂကြယ္၊ ကုိဂ်င္မီ၊ ကုိျမေအး၊ ကုိမင္းေဇယ်ာ၊ ကုိပ႑ိတ္ထြန္း စသည့္ ေက်ာင္းသား ေခါင္းေဆာင္ ၁၅ ဦးကုိ စစ္အစုိးရက ၂၀၀၇ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လအတြင္း ေလာင္စာဆီႏွင့္ ကုန္ေစ်းႏႈန္း က်ဆင္းေရးလမ္းေလွ်ာက္ ဆႏၵျပခဲ့သည့္အတြက္ ေထာင္ဒဏ္ ၆၅ ႏွစ္စီ အသီးသီးခ်မွတ္ၿပီး နယ္ေ၀းေထာင္မ်ားသုိ႔ ပုိ႔ခဲ့သည္။
http://burma.irrawaddy.org/archives/2637