Tuesday, December 13, 2011

ျမန္မာအစိုးရ ပညာေရး ဥပေဒသစ္ သမိုင္းသင္လွ်င္ ေထာင္ဒဏ္ခ်မွတ္မည္Education on the move in Burma
ျမန္မာအစိုးရ ပညာေရး ဥပေဒသစ္ သမိုင္းသင္လွ်င္ ေထာင္ဒဏ္ခ်မွတ္မည္


Tuesday, 06 December 2011 02:18 ေမာကၡ ျပည္တြင္းသတင္း

ဒီဇင္ဘာ ၄ ရက္ေန႔ထုတ္ ျမန္မာအစိုးရသတင္းစာမ်ားတြင္ ကိုယ္ပုိင္ေက်ာင္း မွတ္ပုံတင္ျခင္း ဥပေဒကို ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္မွ ျပဌာန္းေၾကာင္း ေဖာ္ျပခဲ႔သည္။

ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္မွ ျပဌာန္းလိုက္ေသာ ဥပေဒတြင္ ကိုယ္ပိုင္ေက်ာင္းဆိုသည္မွာ ပညာအရည္အေသြး ျမင့္မားေရးအတြက္ ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာနက ျပဌာန္းထားေသာ သင္ရိုးညြန္းတမ္းနဲ႔ သင္ရုိးမာတိကာမ်ားပါ ဘာသာရပ္မ်ားအတိုင္းျဖစ္ေစ၊ အဆိုပါ ဘာသာရပ္မ်ားအတြက္ သင္ခန္းစာမ်ား ထပ္ေဆာင္း၍ျဖစ္ေစ ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးေသာ ပုဂၢလိက တည္ေထာင္ဖြင့္လွစ္သည့္ ေက်ာင္းကို ဆိုလိုသည္ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။

" အစိုးရက ျပဌာန္းထားတဲ့ သင္ရိုးညႊန္းတမ္းကိုပဲ သင္ရမယ္ဆိုေတာ့ ဘာထူးမွာလဲ၊ ဒုံရင္းကဒုံရင္းပဲ။ ႏို္င္ငံျခား တိုင္းျပည္ေတြမွာက ပညာေရးက လြတ္လပ္မႈအျပည့္ရွိတယ္၊ သင္ရိုးညြန္းတမ္းက တစ္ေက်ာင္းနဲ႔တစ္ေက်ာင္း မတူဘူး၊ သင္ရုိးေကာင္းမွ ေက်ာင္းသားေတြ အရည္အခ်င္းတက္မယ္၊ အၿပိဳင္အဆိုင္ လုပ္ၾကတယ္၊ အစိုးရက သူတို႔ ထုတ္ျပန္ထားတဲ့ ဥပေဒအရ ဆိုရင္ Student Center စနစ္နဲ႔သြား လို႔မျဖစ္ဘူး၊ ဒီစနစ္အရ ဆိုရင္ ေက်ာင္းသားေတြမွာ လြတ္လပ္စြာ ေမးပိုင္ခြင့္ရွိတယ္၊ ဥပေဒနဲ႔ မကိုက္ညီတဲ့၊ ျပည္ေထာင္စု ၿပိဳကြဲေရးကို ထိခိုက္ေစမယ္႔ သင္ၾကားေရးကို မသင္ရဆိုေတာ့၊ သင္တဲ့ဆရာကို ဘယ္အခ်ိန္မဆို ေထာင္ထဲ ဆြဲထည့္လို႔ရတယ္ ဆိုတဲ့သေဘာပဲ" ဟု မဲေဆာက္ၿမိဳ႕ စီဒီစီ အဆင္႔ျမင္႔ေက်ာင္းတြင္ သင္ၾကားေနသည့္ ဆရာႀကီးတစ္ဦးမွ ေျပာဆိုသည္။

ကိုယ္ပိုင္ေက်ာင္းတြင္ သင္ၾကားမည့္ ဆရာမ်ားသည္ လုပ္သက္ငါးႏွစ္ရွိရမည္ၿပီး ပညာေရးဌာနတြင္ ပုဂၢလိကေက်ာင္းဆရာလုပ္ကိုင္ရန္ ေလွ်ာက္ထားရမည္ျဖစ္သည္။ ပုဂၢလိက ေက်ာင္းဆရာမ်ားသည္ ႏွစ္စဥ္ေၾကး ေပးသြင္းရမည္ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။

"က်မက ထိုင္းႏိုင္ငံပုဂၢလိကေက်ာင္းေတြမွာ လုပ္လာတာ ဆယ္ႏွစ္ေက်ာ္ၿပီ၊ ျမန္မာႏိုင္ငံကေန အဂၤလိပ္စာနဲ႔ ဘြဲ႔ရတယ္ ထိုင္းမွာလည္း အဂၤလိပ္စာသင္တယ္၊ ထိုင္းအစိုးရဆီမွာ လက္မွတ္လုပ္စရာမလိုဘူး၊ ဒီကေက်ာင္းေတြက လြတ္လပ္မႈ အျပည့္ရွိတယ္၊ အစိုးရကလည္း ဘာမွ၀င္ေရာက္စြပ္ဖက္တာ မရွိဘူး" ဟု ဘန္ေကာက္ႏိုင္ငံတကာ ေက်ာင္းတြင္ သင္ၾကားေနသည့္ ဆရာမ ႏွင္းဆီ ကလည္း သူ႔အေတြ႔အႀကံဳကို ေျပာသည္။

ကိုယ္ပိုင္ေက်ာင္းတည္ေထာင္ရာတြင္ ျပည္ပႏို္င္ငံအကူအညီျဖင့္ တည္ေထာင္ဖြင့္လွစ္ေသာ ေက်ာင္းမျဖစ္ေစရဟု ပါရွိသည္။ ႏိုင္ငံျခားအဖြဲ႔အစည္းမွ ဦးစီးတည္ေထာင္ေသာ ေက်ာင္းမျဖစ္ေစရ ဟုပါရွိၿပီး၊ သာသနာျပဳေက်ာင္းမျဖစ္ေစရ ဟုလည္းပါရွိသည္။

"ဘယ္ႏိုင္ငံမွာမဆုိ ပုဂၢလိကေက်ာင္းေတြမွာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မယ့္ ႏိုင္ငံျခားတကၠသုိလ္ (သို႔) ေကာလိပ္ေတြနဲ႔ ပူးေပါင္းတည္ေထာင္ၾကတယ္၊ အဲဒီလို ပူးေပါင္း မတည္ေထာင္ဘဲနဲ႔ ျမန္မာနိုင္ငံအေန အထားအရဆိုရင္ ပုိခက္ခဲမယ္၊ အေတြ႔အႀကဳံရွိတဲ့ ေက်ာင္းေတြရဲ႕ ပံ့ပိုးကူညီမႈ လိုအပ္တယ္၊ အစိုးရျပဌာန္းထားတဲ့ ဥပေဒအရဆိုရင္ သူတို႔မႀကိဳက္တဲ့ တစ္ေန႔မွာ အေရးယူလို႔ရေနတယ္၊ ႏိုင္ငံျခားသား ဆရာေတြကို ေခၚမယ့္ကိစၥကလည္း ဒီဥပေဒ အရဆိုရင္ ျဖစ္ႏိုင္ေျခသိပ္မရွိဘူး" ဟု စီဒီစီ ေက်ာင္းမွ ဆရာက ေထာက္ျပေျပာဆိုသည္။

စီဒီစီ ေက်ာင္းတြင္ ႏိုင္ငံေရးသိပၸံႏွင့္ သမိုင္းဘာသာရပ္ကို သင္ၾကားေနသည့္ ဆရာဦးလွေရႊ ကလည္း

" ဒီဥေဒကို က်ေနာ္ ေလ့လာၾကည့္တယ္၊ ေရးထားတာေတာ ့ဗလ သုံးတန္ရွိရမယ္ေပါ့၊ အဲဒါနဲ႔ေျပာင္းျပန္ ျဖစ္ေနတဲအခ်က္က သင္ၾကားရမယ္႔ သာသာရပ္ႏွင့္ သက္ဆိုင္ျခင္းမရွိသည့္ ႏိုင္ငံေရး၊ ဘာသာေရးကို မပို႔ခ်ရ ဆိုၿပီး ေျပာထားတယ္၊ ဒါဆိုရင္ သမိုင္းသင္တဲ့ဆရာက သူတို႔မႀကိဳက္ရင္ ေထာင္ဒဏ္ တႏွစ္ကေန သုံးႏွစ္ႏွင့္ က်ပ္သုံးသိန္း ထက္မပိုတဲ့ ဒဏ္ေငြကိုပါ ေဆာင္ရဦးမယ္႔ သေဘာရွိတယ္၊ သမိုင္းဆိုတာ ႏိုင္ငံေရးကို သင္တာပဲေလ၊ ဒီ ဥပေဒအရ ဆိုရင္ ညံ့ဖ်င္းေနတဲ့ ပညာေရးက ေကာင္းလာမယ့္ အေျခအေန မရွိဘူး" ဟု ျမန္မာအစိုးရ၏ ပညာေရးဆိုင္ရာ ဥပေဒသစ္ကို ေ၀ဖန္ေထာက္ျပခဲ့သည္။

ေမာကၡပညာေရးသတင္း
http://www.maukkha.org/index.php?option=com_content&view=article&id=2027:2011-12-06-02-20-42&catid=119:2010-10-11-07-36-06&Itemid=373

အမ်ားေမ်ွာ္လင့္ေနၾကတဲ့ G.T.U ေအာင္စာရင္း.........

ကဲ ေအင္စာရင္းေတြေတာ့ထြက္ျပီ
ေအာက္သူကေအာင္
က်သူက က်နဲ့ေပါ့ ေျပာစရာရွိတာက....
ေက်ာင္းေတြရဲ့ေအာင္ခ်က္ရာခိုင္နွုန္း......
အရည္အခ်င္းေတြကဘာေတြလဲ?ေရးေျဖတစ္ခုတည္းပဲလား။ေျပာေတာ့praticalအမွတ္လည္းေပးမယ္ဆို......
Pretestကလည္း10မွတ္ထည့္ေပါင္းမယ္ဆို......Viva test လည္းအမွတ္ေပးမယ္ဆို.....ခုေတာ့
ဘာေတြလဲ။ေကာ်င္းသားေတြကိုေမ်ွာ္လင့္ခ်က္ေပးျပီးမွရို္က္ခ်တာလား။ေအာင္ခ်က္နည္းတာ ေက်ာင္းသားေတြအရည္အခ်င္း
မမွီလို့လား ဒါမွမဟုတ္ ျဖဳတ္ခ်တာလား
ေအာင္ခ်က္နည္းသြားတာနဲ့ပဲ အထက္(ေနာက္တစ္တန္း)ကိုတက္သြားတဲ့သူေတြက အရည္အခ်င္းမွီတယ္ေပါ့
ဒါဆို ေမဂ်ာတစ္ခုလံုးက်တာေတြ တစ္ေမဂ်ာမွာတစ္ေယာက္ပဲေအာင္တာေတြကဘာေတြလဲ
ဒီလိုလုပ္လိုက္ရလို့ တာ၀န္ရွိသူေတြ စား၀င္အိပ္ေပ်ာ္ၾကတယ္ေပါ့
သားသမီးစာေမးပြဲက်တဲ့မိဘေတြရဲ့ခံစားခ်က္ကေရာ.........?
လူၾကီးမင္းတို့ရဲ့သားသမီးေတြေတာ့ပါမယ္မထင္ဘူးေနာ္ က်တဲ့အထဲမွာ
သူတို့က သိပ္ေတာ္တယ္ေပါ့..........
မင္းတို့အေစာတည္းက စာမက်က္တာလို့ေတာ့မေျပာနဲ့ေလ။
အခုၾကားေနရတာက...သိပ္မေျဖနိုင္တဲ့သူေတြေအာင္ျပီး ေအာင္ႏိုင္မယ္လို့ထင္ထားတဲ့သူေတြက်တယ္တဲ့
တစ္ခ်ိဳ့ဆို ROLL No.ေတြကေတာ္ေတာ္ျမင့္တက္လာၾကတယ္ေနာ္ ဒါေတြကေရာဘာေတြလဲတစ္ခုပဲသိခ်င္တာပါ စာေမးပြဲေအာင္စာရသင္းကိုမ်ား မဲႏွိုက္ေရြးသလားလို့......?
ဘဘ၀န္ၾကီးက်န္းမာပါေစ ခ်မ္းသာပါေစ......
G.T.U ပညာေရးျမင့္တက္ပါေစ....


အျမင္မေတာ္သူတစ္ဦး....

ေမွာ္ဆရာအဖြဲ ့မွ

လွ်ပ္စစ္ မီတာခမ်ားအား ေနာက္ထပ္ တစ္ဆ ထပ္တိုးမည္


Tuesday, 13 December 2011 21:06

၂၀၁၂ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလ ၁ရက္ ေန႔မွစ၍ လွ်ပ္စစ္မီတာခမ်ားကုိ ေနာက္ထပ္ တစ္ဆထပ္တုိး ေကာက္ခံသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းရရွိပါသည္။

၂၀၀၆ ခုႏွစ္ဇန္န၀ါရီလ ၅ ရက္ေန႔မွ စတင္၍ ဓါတ္အားခႏႈန္းထားမ်ားကို အိမ္သံုးမီတာ တစ္ယူနစ္လွ်င္ ၂၅ က်ပ္၊ စီးပြားေရးႏွင့္ စက္မႈလုပ္ငန္းသံုး မီတာတစ္ယူနစ္ လွ်င္ ၅၀ က်ပ္ေကာက္ခံခဲ့ရာမွ လာမည့္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလ (၁) ရက္ေန႔မွစတင္၍ အိမ္သံုးမီတာ တစ္ယူနစ္လွ်င္ ၅၀ က်ပ္၊ လုပ္ငန္းသံုး မီတာတစ္ယူနစ္လွ်င္ ၁၀၀ က်ပ္သုိ႔ ေျပာင္းလဲတုိးျမႇင့္ ေကာက္ခံသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အမွတ္(၂) လွ်ပ္စစ္စြမ္းအား ၀န္ႀကီးဌာနမွ စံုစမ္းသိရွိရသည္။

လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အား ျဖန္႔ျဖဴးေရး အတြက္ အမွတ္(၂)လွ်ပ္စစ္စြမ္းအား ၀န္ႀကီးဌာနအေနျဖင့္ အမွတ္(၁) လွ်ပ္စစ္စြမ္းအား ၀န္ႀကီးဌာနထံမွ ေရအားလွ်ပ္စစ္ တစ္ယူနစ္လွ်င္ ၂၀ က်ပ္ႏႈန္း၊ ဓါတ္ေငြ႕တာဘုိင္မ်ား အသံုးျပဳ ျဖန္႔ျဖဴးျခင္းအတြက္ တစ္ယူ နစ္လွ်င္ ၁၂၇ က်ပ္ အကုန္အက်ခံကာ ျဖန္႔ျဖဴးေပးေနရျခင္းေၾကာင့္ အ႐ႈံးေပၚလ်က္ရွိ၍ ႏုိင္ငံေတာ္မွ စိုက္ထုတ္ေပးေနရလ်က္ ရွိေၾကာင္း၊ ဓါတ္အားခႏႈန္းထားမ်ား ေျပာင္းလဲ ေကာက္ခံျခင္းျဖင့္ ရသံုးေငြမွ်ေျခသုိ႔ ေရာက္ရွိကာ ဓါတ္အားပံုမွန္ျဖန္႔ျဖဴးေရးအတြက္ ျပင္ဆင္ထိန္းသိမ္းေရး လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ တုိးခ်ဲ႕တပ္ဆင္ႏုိင္ေရးတုိ႔ကုိ ပိုမိုလုပ္ေဆာင္ႏုိင္ရန္ ရည္ရြယ္သည္ဟုလည္း သိရသည္။
ႏွစ္ဆတက္လိုက္ရင္ အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံေတြနဲ႔ ပိုေစ်းႀကီးသြားမယ္။ အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံ ေတြ က ကြၽန္ေတာ္တို႔ဆီက စြမ္းအင္ ၀ယ္သံုးရတဲ့သူေတြေလ။ သူတို႔ထက္ေစ်းပိုမ်ားလို႔ ဘယ္ျဖစ္မလဲ။ ျပည္သူေတြ ေဖာင္စီးရင္းေရငတ္ ျဖစ္ကုန္မွာေပါ့။ အမ်ားျပည္သူနဲ႔ဆက္စပ္ၿပီးေတာ့ တုိးျမႇင့္ေကာက္ခံတဲ့ေနရာမွာ ညင္သာမႈရွိဖုိ႔လုိတယ္။

ျမန္မာႏုိင္ငံအပါအ၀င္ အာရွေဒသတြင္း (၁၅)ႏုိင္ငံ၏ ဓါတ္အားခႏႈန္းထားမ်ားကို ႏိႈင္းယွဥ္ပါက အနည္းဆံုးအဆင့္သို႔ ေရာက္ရွိေနၿပီး တုိင္းျပည္ဓါတ္အားရရွိေရးႏွင့္ ၀န္ႀကီးဌာနရပ္တည္ေရးအတြက္ ႏုိင္ငံေတာ္အေပၚတြင္သာ မီွခုိေနရ ေၾကာင္း သိရသည္။

ဓါတ္အားခတုိးျမႇင့္ ေကာက္ခံခ်ိန္တြင္လည္း ေဒသတြင္းႏုိင္ငံမ်ား ၌ အဆင့္ (၁၃)ထိသာ ေရာက္ႏုိင္၍ ႏႈန္းထား နည္းပါးေသာ ႏုိင္ငံစာရင္းတြင္သာ ရွိေနမည္ျဖစ္သည္။ အဆုိပါ အေျခအေနသည္ ဌာနအေနျဖင့္ ရသံုးေငြ ကာမိ႐ံုမွ်ေျခခန္႔မွ်သာ ရွိေနသည္ဟု သိရသည္။

“အခုဓါတ္အား ျဖန္႔ျဖဴးေရာင္းခ်ေနတဲ့ႏႈန္းက ေဒသတြင္း (၁၅)ႏုိင္ငံမွ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ျမန္မာႏုိင္ငံက အနည္းဆံုးပါ။ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ကုန္က်စရိတ္က ပွ်မ္းမွ်တစ္ယူနစ္ကို က်ပ္ (၆၀) ေက်ာ္ေလာက္ ကုန္က်ပါ တယ္။ ေရာင္းတာက ၃၇ က်ပ္၊ ျပား ၄၀ ႏႈန္းေလာက္ပဲ ေရာင္းရတယ္။ တစ္ယူနစ္ေရာင္းတုိင္း ၂၉ က်ပ္၊ ၈၄ ျပား၊ က်ပ္ ၃၀ နီးပါးအ႐ံႈးေပၚ ပါတယ္။ ဒီႏႈန္းအတုိင္းသာသြားရင္ လာမယ့္ႏွစ္မွာ က်ပ္ ၂၄၉ ဒသမ ၈ ဘီလီယံ ႐ံႈးပါမယ္။ အခုလို အ႐ံႈးခံၿပီးဆက္ေရာင္းေနရင္ ၾကာေလ႐ံႈးေလနဲ႔ ေနာက္ဆံုးနလန္မထူႏုိင္ဘူး ျဖစ္သြားမယ္။ ဒါေၾကာင့္ ျပင္ဆင္ ထိန္းသိမ္းေရးစရိတ္ကာမိဖို႔နဲ႔ တိုးခ်ဲ႕တပ္ဆင္ေရးလုပ္ငန္းေတြမွာ ျပန္လည္ရင္းႏွီးျမႇပ္ႏွံဖုိ႔ ေျပာင္းလဲ ေကာက္ခံရျခင္းျဖစ္တယ္ ဆုိတာကို ျပည္သူလူထုက လက္ခံယံုၾကည္ ေပးေစလုိပါတယ္” ဟု အမွတ္(၂) လွ်ပ္စစ္စြမ္းအား၀န္ႀကီးဌာန၊ ဒုတိယ၀န္ႀကီး ဦးေအာင္သန္းဦးက ေျပာ ၾကားပါသည္။

အမွတ္(၂)လွ်ပ္စစ္စြမ္းအား ၀န္ႀကီးဌာန၏ စာရင္းမ်ားအရ ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ ၿမိဳ႕ေပါင္း ၃၉၆ ၿမိဳ႕အနက္ ၿမိဳ႕ေပါင္း ၂၂၀ ခန္႔၊ ေက်းရြာေပါင္း ၆၄၃၄၆ ရွိရာ မီးလင္းၿပီးေက်းရြာ ေပါင္း ၆၇၇၄ ရြာအနက္မွ ေက်းရြာ ေပါင္း ၁၆၀၀(၁၀ ရာခုိင္ႏႈန္း)ခန္႔၊ အိမ္ေထာင္စုဦးေရေပါင္း ၈၉၀၅၆၇၄ အနက္မွ မီးရရွိၿပီး အိမ္ေထာင္စု ေပါင္း ၂၃၂၃၄၆၇(၂၆ ရာခုိင္ႏႈန္း) ခန္႔ကို ဓါတ္အားစနစ္ျဖင့္ မီးေပးထားႏိုင္ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

အိမ္သံုးမီတာေစ်းမ်ားမွာ ေဒသတြင္းႏိုင္ငံမ်ား ျဖင့္ ႏိႈင္းယွဥ္လွ်င္ အဆင့္ ၁၃ ေနရာတြင္ ရွိမည္ျဖစ္ ၿပီး စီးပြားေရးလုပ္ငန္းသံုးျဖင့္ယွဥ္ ပါက အဆင့္ ၈ ေနရာသို႔ ေရာက္ရွိမည္ျဖစ္ေၾကာင္း တြက္ခ်က္မႈမ်ား အရသိရသည္။

“ေစ်းေတြတက္သြားတဲ့အေပၚ မွာ ေသေသခ်ာခ်ာစိစစ္ၿပီးေတာ့ အစိုးရ အခက္အခဲကိုလည္း ေ၀ဖန္ စဥ္းစားဖို႔ လိုတယ္။ အစိုးရအေနနဲ႔ ရသင့္ရထုိက္တဲ့အခြန္ရဲ႕ ၁၀ ရာခုိင္ႏႈန္းပဲ ရေနတဲ့အခ်ိန္မွာ၊ တကယ္ေပး ေဆာင္သင့္တဲ့အခြန္ကို ျပည္သူျပည္သားေတြက ၁၀ရာခိုင္ႏႈန္းေလာက္ ပဲ ေပးေဆာင္ေနတဲ့အခ်ိန္မွာ အစုိးရ အေနနဲ႔ သယံဇာတေတြေရာင္းစားၿပီး အသက္ဆက္ေနရတယ္။ ဒီလုိ အေျခအေနမ်ဳိးမွာSubsidite လုပ္ေနတဲ့ က႑ေတြကုိ ေလွ်ာ့ခ်ရမွာ အစုိးရတစ္ရပ္ရဲ႕တာ၀န္ပဲျဖစ္တယ္။ အခုလွ်ပ္စစ္က႑မွာ အစုိးရအေနနဲ႔ Subsiditeလုပ္တာေတြကုိ ေလွ်ာ့ခ် ပစ္လုိက္တာလုိ႔ ျမင္တယ္။ ဒါမွ အစုိးရအေနနဲ႔ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူ တုိက္ဖ်က္ဖုိ႔အတြက္ လာမယ့္ႏွစ္မွာ ၀န္ထမ္းေတြကုိ လစာတုိးျမႇင့္ေပးႏုိင္မယ္လုိ႔ ျမင္တယ္။ ဒါေပမယ့္ ျပည္သူလူထုကုိ ၀န္ထုပ္၀န္ပုိးမျဖစ္ဖုိ႔ အစုိးရအေနနဲ႔ မွ်မွ်တတ စဥ္းစားၿပီး အဆင့္လုိက္အဆင့္လုိက္ တုိးျမႇင့္သြားဖုိ႔ လုိတယ္လုိ႔ ျမင္တယ္။ ငါးဆယ္ကေန တစ္ရာကုိတုိးမယ္ ဆုိတာကေတာ့ မ်ားလြန္းတယ္။ ဥပမာ အိမ္သံုးလွ်ပ္စစ္ကုိ ၂၅က်ပ္က ေန ၄၀ က်ပ္ေလာက္ပဲ စတုိးၾကည့္ ၿပီးေတာ့ ေနာက္၆လၾကာရင္ ၅၀ ကေန ၇၅ က်ပ္ထိတိုး။ ေနာက္ ၆လေလာက္ ၾကာရင္ တုိင္းျပည္စီးပြားေရးလည္း ပုိေကာင္းလာမယ္လုိ႔ ယူဆတယ္။ ဟုိတစ္ခါ ေလာင္စာဆီတုိးတုန္းကလုိ ႀကီးႀကီးမားမား Impact မျဖစ္ဖုိ႔ တစ္ဆင့္ခ်င္း တစ္ဆင့္ခ်င္း တုိးသြား သင့္တယ္။ တစ္ဆင့္ခ်င္းတစ္ဆင့္ခ်င္း တုိးသြားရင္ ျပည္သူလူထုကုိ ဖိစီးမႈလည္းမျဖစ္ေစဘူးလုိ႔ ျမင္တယ္။ ေနာက္တစ္ခ်က္က ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားပုိရလုိ႔ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံလုိတဲ့သူ ပုိမ်ားလာတယ္။ ဒါကုိ ထိန္းသိမ္းဖုိ႔လည္း ျမင္တယ္။ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား သက္သာတာက ႏုိင္ငံတကာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူေတြကုိ အမ်ားႀကီးဆဲြေဆာင္မႈ ရွိေစပါတယ္။ အဲဒါေၾကာင့္ အလ်င္စလုိ မ်ားမ်ားမတုိး ဖုိ႔လုိပါတယ္။ ႏွစ္ဆတက္လိုက္ရင္ အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံေတြနဲ႔ ပိုေစ်းႀကီးသြားမယ္။ အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံ ေတြက ကြၽန္ေတာ္တို႔ဆီက စြမ္းအင္၀ယ္သံုး ရတဲ့သူေတြေလ။ သူတို႔ထက္ေစ်းပိုမ်ားလို႔ ဘယ္ျဖစ္မလဲ။ ျပည္သူေတြ ေဖာင္စီးရင္းေရငတ္ ျဖစ္ကုန္မွာေပါ့။ အမ်ားျပည္သူနဲ႔ ဆက္စပ္ၿပီးေတာ့ တုိးျမႇင့္ေကာက္ခံတဲ့ေနရာ မွာ ညင္သာမႈရွိဖုိ႔လုိတယ္။ ကုိယ္႐ႈံးေနတာ၊ ကုိယ္မကုိက္တာ တစ္ခုတည္း ၾကည့္လုိ႔မရဘူး။ ႏွစ္ဘက္မွ် ၾကည့္ရမယ္။ အမ်ားျပည္သူက လည္း မွ်ၾကည့္ေပးရမယ္။ ႐ုတ္တရက္ ေစ်းေတြထုိးတက္သြားၿပီ ငါတုိ႔ ေတာ့ဒုကၡပဲလုိ႔ အျမင္တစ္ခုတည္း ၾကည့္လုိ႔မရဘူး။ မီးရထားခေတြ ၁၀ဆ တက္လုိက္သလုိ မလုပ္ဖုိ႔လုိတယ္။ အဲဒီလို လုပ္တာဟာ လူထုက အစိုးရအေပၚ အျမင္မၾကည္ ျဖစ္သြားေစမယ္။ စစခ်င္း ၄ ဆေလာက္တက္၊ တျဖည္းျဖည္းတက္ရင္ ေျပာစရာမျဖစ္ေတာ့ဘူး။ မကုိက္လုိ႔ တက္တယ္ကြာဆုိၿပီး ငါတေကာ ေကာတဲ့ပံုစံထက္ ျပည္သူလူထုကုိ အရင္ခ်ျပသင့္တယ္။ ဘာေၾကာင့္တက္တယ္ဆုိတာ ရွင္းျပသင့္တယ္။ မီးရထားခေတြ ဒီလုိမဟုတ္ဘဲ တက္လုိက္တဲ့အတြက္ ေျပာစရာ ျဖစ္သြားတယ္။ လွ်ပ္စစ္ခကုိ မီးရထားခလုိ လုပ္လိုက္ရင္ေတာ့ အစုိးရ Image ေအာက္သြားႏုိင္တယ္။ စက္မႈလုပ္ငန္းသံုး မီတာခႏႈန္းက အရမ္းမ်ားေနတယ္။ အဲဒီအတြက္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈပုိင္း ျပႆနာရွိလာႏုိင္တယ္” ဟု Eleven Media Group မွ CEO ေဒါက္တာသန္းထြဋ္ေအာင္ က ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

ႏွစ္ဆ ျမင့္တက္လိုက္သည့္ ေစ်းျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဓာတ္အားခအား အာရွေဒသတြင္း ႏုိင္ငံအခ်ဳိ႕၏ လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားခမ်ားႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္ခ်က္ (အိမ္သံုးလွ်ပ္စစ္ဓာတ္ခအား အနည္းအမ်ားျဖင့္ တန္းစီျခင္း)

(ႏႈန္းသစ္ ၅၀ က်ပ္ - ၁၀၀ က်ပ္) Price- cents/KWh

(ႏႈန္းသစ္ ၅၀ က်ပ္ - ၁၀၀ က်ပ္) Price – cents/KWh


ေဒသတြင္း ႏိုင္ငံအခ်ဳိ႕၏ ဂ်ီဒီပီႏွင့္ လူတစ္ဦးခ်င္း၀င္ေငြ (အေမရိကန္ေဒၚလာ၊ ၂၀၁၀ အနီးစပ္ဆံုး)

http://www.weeklyeleven.com/index.php?option=com_content&view=article&id=11456:2011-12-13-14-39-49&catid=42:2009-11-10-07-36-59&Itemid=112


ႀကံ႕ဖြံ႕ပါတီမွ တင္သြင္းတဲ့ “လယ္ယာေျမ ဥပေဒ(မူၾကမ္း)”အား လယ္သမားေတြက ကန္႕ကြက္ေၾကာင္းစာ သမၼတထံေပးပုိ႔by Burma VJ Media Network on Tuesday, December 13, 2011 at 3:30am
 ျပည္ေထာင္စု ႀကံ႕ခုိင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီမွ ဦးေဌးဦး တင္သြင္းေသာ “၂၀၁၁ခုႏွစ္ လယ္ယာေျမ ဥပေဒ(မူၾကမ္း) ” အား  ေတာင္သူလယ္သမားေတြက တစ္ႏုိင္ငံလုံးအတုိင္းအတာအေနနဲ႔ ကန္႕ကြက္ေၾကာင္းကုိ စုေပါင္းလက္မွတ္ထုိး၍ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ထံ ဒီဇင္ဘာလ (၁၂)ရက္ေန႔ ေန႔စြဲနဲ႔ စာတုိက္ကေန ေပးပုိ႔ခဲ့တယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။ မိတၱဴကုိ လႊတ္ေတာ္ ႏွစ္ရပ္လုံးဆီသုိ႔အပါအဝင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ အမ်ိဳးသားလူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္ထံကုိလည္း ေပးပုိ႔မယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။

မင္းလွ ၊ ဇလြန္ ၊ ပဲခူးတုိင္းထဲက ႀကိဳ႕ပင္ေကာက္၊ နတ္တလင္း ၊ ဇီးကုန္း ၊ သာယာဝတီ ၊ မေကြးတုိင္း အေနာက္ျခမ္းမွကံမ၊ ျပည္ၿမိဳ႕နယ္က ေတာင္သူလယ္သမားေတြ၊ပန္းေတာင္းၿမိဳ႕နယ္က ေတာင္သူလယ္သမားေတြႏွင့္ကခ်င္ျပည္နယ္ဘက္က ေတာင္သူလယ္သမားေတြကေန ကန္႕ကြက္ေၾကာင္း လက္မွတ္ေတြ စုေပါင္းေရးထုိးၿပီးေတာ့ သမၼတဆီကုိ တင္မွာပါ။

“မိမိတုိ႔ရဲ႕ ဘုိးဘြားပုိင္လယ္ေျမေတြကုိ လုပ္ကုိင္စားေသာက္ေနၾကတဲ့ ဒီေတာင္သူလယ္သမားေတြဟာ ဒီဥပေဒအတုိင္းသာ သြားမယ္ဆုိရင္ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ ေတာင္သူလယ္သမားအက်ိဳးစီးပြား ကာကြယ္တဲ့ အခ်က္ေတြ မပါရွိပါဘူး။အဲဒီအတြက္ေၾကာင့္ ဒီဥပေဒကုိ လႊတ္ေတာ္မွာ ကန္႔ကြက္ဖုိ႔အတြက္ အားလုံး လက္မွတ္ဝိုင္းထုိးေနၾကတာပါ။ႏုိင္ငံေတာ္ သမၼတဆီထိေအာင္လည္း တင္ဖုိ႔အစီအစဥ္ရွိပါတယ္။”လုိ႔ မေကြးတုိင္း ေအာင္လံၿမိဳ႕နယ္က ေတာင္သူလယ္သမား ကုိသန္းစုိးက ေျပာပါတယ္။

ဦးေဌးဦး တင္သြင္းတဲ့ လယ္ယာေျမဥပေဒမူၾကမ္းဟာ ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ ႔အမ်ားစုျဖစ္တဲ့ ေတာင္သူလယ္သမား အက်ိဳးကုိ လုံးဝေဖာ္ေဆာင္ေပးျခင္းမရွိပဲနဲ႔ ကုမၼဏီႀကီးေတြကုိပဲ ေက်ာေထာက္ေနာက္ခံေပးထားတဲ့ ဥပေဒျဖစ္ေနတဲ့အတြက္ ဝိုင္းဝန္းဆန္႔က်င္ၾကတာ ျဖစ္ပါတယ္။

၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒရဲ႕ အေျခခံမူ ၂၃(က) မွာ ႏုိင္ငံေတာ္သည္ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ား၏ အခြင့္အေရးမ်ား ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ရန္ လုိအပ္သည့္ ဥပေဒမ်ား ျပဌာန္းေဆာင္ရြက္မည္။ လုိ႔ တိတိက်က်ပါ ပါတယ္။အဲဒီမွာ ေရးထားတာက ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားကုိ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္တဲ့ ဥပေဒကုိ ဆုိလုိတာပါ။ ကုမၼဏီႀကီးေတြရဲ႕ အက်ိဳးစီးပြားကုိ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ဖုိ႔ မျဖစ္ရပါဘူး။

ဦးေဌးဦးတင္သြင္းတဲ့ဥပေဒမူၾကမ္းမွာ ဘယ္ေလာက္အထိ ဆန္႔က်င္ေနသလဲဆုိရင္ ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒရဲ႕ အေျခခံမူ ၃၆(ခ)မွာ   ႏုိင္ငံေတာ္သည္ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ တရားသျဖင့္ ယွဥ္ၿပိဳင္ျခင္းကို ပ်က္ျပားေစရန္ တစ္ဦးတစ္ေယာက္က ျဖစ္ေစ၊အစုအဖြဲ႕က ျဖစ္ေစ လက္ဝါးႀကီးအုပ္ေဆာင္ရြက္မႈ သုိ႔မဟုတ္ ေစ်းကစားမႈျပဳျခင္းျဖင့္ အမ်ားျပည္သူတုိ႔၏ အက်ိဳးစီးပြားကုိ ထိခုိက္နစ္နာေစျခင္းမွ တားဆီးကာကြယ္မည္။ လုိ႔ တိတိက်က် ပါထားပါတယ္။ အဲဒီအေျခခံမူနဲ႔ဆုိရင္ အခုဦးေဌးဦးတင္သြင္းတဲ့  လယ္ယာေျမဥပေဒမူၾကမ္းက ဆန္႔က်င္ေနပါတယ္။

ဥပမာ - ၂၀၁၁ခုႏွစ္ လယ္ယာေျမ ဥပေဒ(မူၾကမ္း)မွာ ပါဝင္တဲ့ ပုဒ္မ ၂ (က) မွာကုိက လယ္ယာေျမရဲ႕အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆုိတဲ့ေနရာမွာ လယ္ယာေျမဟူသည္ ႏုိင္ငံေတာ္က အလုိရွိသည့္အတုိင္း ဆုိတဲ့ ပါေနတဲ့ စာသားတစ္ခုတည္းကပဲ ေတာင္သူလယ္သမားေတြရဲ႕ လယ္ယာေျမေတြကုိ လုပ္ပုိင္ခြင့္ ခ်ယ္လွယ္ပုိင္ခြင့္ရသြားတဲ့ အေနအထား ျဖစ္ေနတာကုိ ေတြ႔ရပါတယ္။

“ဦးေဌးဦး တင္သြင္းတဲ့ လယ္ယာေျမဥပေဒမူၾကမ္းကို ေတာင္သူလယ္သမားေတြအေပၚမွာ ကုမၼဏီႀကီးေတြက ခ်ယ္လွယ္လုိ႔ရေအာင္သာ တင္သြင္းျခင္းျဖစ္တယ္။ ေတာင္သူလယ္သမားေတြရဲ ႔ အက်ိဳးစီးပြားကို ကာကြယ္တဲ့ ဥပေဒမူၾကမ္းမ်ိဳး မဟုတ္ပါဘူး။ တင္သြင္းတဲ့ ဥပေဒမူႀကမ္းရဲ႕ ပုဒ္မတုိင္းမွာ ထင္းထင္းႀကီးေပၚေနပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္မုိ႔လုိ႔ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔က ဒီဥပေဒကုိ အသစ္ျပန္လည္ေရးဆြဲေပးဖုိ႔ ေတာင္းဆုိတာပါ။” လုိ႔ ေတာင္သူလယ္သမားအေရးကုိ လုိက္ပါေဆာင္ရြက္ေပးေနတဲ့ ကုိမ်ိဳးသန္႔က ဘားမားဗီေဂ် မီဒီယာကုိ ေျပာပါတယ္။

By ဇာဏီ (Burma VJ Media Network)


သမၼတႀကီးထံသုိ႔ ေတာင္သူလယ္သမားေတြက ေပးပုိ႔တဲ့စာ

ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားစာရင္း အျမန္လုိအပ္ေန
http://www.burmavjmedia.net/

မႏၱေလးတုိင္းေဒသႀကီးတြင္ ရွားပါးပိုက္ဆံမ်ားကို ေစ်းေကာင္းေပး၀ယ္ယူလ်က္ရွိၿပီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ပံုပါေသာ ပိုက္ဆံမ်ားကို အ၀ယ္လိုက္လ်က္ရွိ

မင္းမင္းလတ္(ျမစ္မခ)
by Myit Makha Mediagroup on 13 Dec, 2011
မႏၱေလးတုိင္းေဒသႀကီးရွိ အခ်ဳိ႕ၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္ ေမာင္ေကာင္း၊ စံလင္း၊  ရွမ္း အစရွိသည္႔ ရွားပါးပိုက္ဆံမ်ားကို ေစ်းေကာင္းေပး၀ယ္ယူလ်က္ရွိၿပီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ပံုပါေသာ ပိုက္ဆံမ်ားကို အ၀ယ္လိုက္လ်က္ရွိေၾကာင္း သိရွိရသည္။
ရွားပါးပိုက္ဆံ၀ယ္ယူသူမ်ားအေနျဖင္႔ အိႏၵိယႏိုင္ငံသို႕ ျပန္လည္ေရာင္းခ်ျခင္းမွာ ေစ်းကြက္တစ္ခုျဖစ္သို႔ ေရာက္ရွိ လာေၾကာင္း ေငြေၾကးအေဟာင္းေစ်းကြက္အတြင္းမွ သိရွိရသည္။
ပိုက္ဆံေစ်းကြက္ကေတာ့ အမ်ဳိးမ်ဳိးရွိတယ္ အဓိက ၀ယ္ေနတာကေတာ့ ေမာင္ေကာင္းပါ။ သူ႔ပိုက္ဆံေတြမွာ ေမာင္ေကာင္း လက္မွတ္ပါမယ္၊ ရႈပီးပါမယ္၊ တစ္ရာတန္ဆို ေဒါင္းတံဆိပ္နဲ႔ ရွိတယ္။ ေနာက္လယ္ထြန္တာ ဆင္သစ္လုံး ဆြဲတာ အဲလိုမ်ဳိးေတြေပါ့ ေစ်းကေတာ့ ႀကိဳက္ေရာင္း ႀကိဳက္၀ယ္ပဲ၊ အမ်ားဆုံး အေရာင္းအ၀ယ္ျဖစ္တာက တစ္ဆယ္တန္ ဆို တစ္ေသာင္းခြဲအထိ ေပး၀ယ္ၿပီး တစ္ရာတန္ကို ကိုေသာင္းနဲ႔ တစ္သိန္းၾကားမွာ အေရာင္းအ၀ယ္ျဖစ္တယ္ဟု မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး မဟာေအာင္ေျမၿမိဳ႕နယ္မွ ေမာင္ေကာင္းပိုက္ဆံ ၀ယ္ေရာင္းေနသူတစ္ဦးက ေျပာသည္။
ေမာင္ေကာင္း စံလင္း ပိုက္ဆံမ်ားအျပင္ ရွားပါးပိုက္ဆံျဖစ္ေသာ အဂၤလိပ္ေခတ္တြင္ ထုတ္ေ၀သံုးစြဲခဲ့ေသာ အဖိုးႀကီးပံုႏွင့္ လူငယ္ပံုပါေသာ ပိုက္ဆံႏွစ္မ်ိဳးမွာလည္း က်ပ္တစ္ဆယ့္ငါးသိန္း၀န္က်င္ ေစ်းရွိေၾကာင္း ေစ်းကြက္အတြင္းမွ စံုစမ္း သိရွိရသည္။
ေစ်းကြက္အေခၚကေတာ့ အေဖပုံရယ္ သားပုံရယ္ေပါ့ သူမွာကေတာ့ ႏွစ္မ်ဳိးပဲရွိတယ္။ အႏၵိယကေန ပိုက္ဆံေပၚမွာ Burma Only ဆိုၿပီး ပုံႏွိပ္စက္နဲ႔ တစ္ခါတည္း ရိုက္ထားတာရွိသလို ျမန္မာျပည္ေရာက္မွ ရာဘာစည္းနဲ႔ ရိုက္ထားတာ ဆိုၿပီး ရွိတယ္။ ရာဘာစည္းနဲ႔ ႐ိုက္ထားတာက ကိုင္ၾကည့္လိုက္ရင္ ေဖါင္းၾကြေလးေတြပါတယ္။ သူကေတာ့ေစ်းပိုရတယ္ေပါ့။ အေဖပုံပါတဲ့ ပိုက္ဆံက ၁၅သိန္းေစ်းေပါက္တယ္ သားပုံကေတာ့ ေလးသိန္းေလာက္ထိရတယ္ဟု ျပည္ႀကီးတံခြန္ ၿမိဳ႕နယ္မွ ၀ယ္ေရာင္းတစ္ဦးက ေျပာသည္။
မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီးမွ ေငြေၾကးအေဟာင္းေစ်းကြက္တြင္ ေမာင္ေကာင္းပိုက္ဆံ တစ္ဆယ္တန္လွ်င္ တစ္ေသာင္းက်ပ္မွ တစ္ေသာင္းခြဲ၀န္းက်င္ရွိေၾကာင္း စံလင္း လက္မွတ္ပါ တစ္ရာတန္တစ္ရြက္ကို က်ပ္ေငြေလးေထာင္ရွိေၾကာင္း သိရွိရသည္။
 ရွမ္းပိုက္ဆံသည္ က်ပ္တစ္သိန္းခြဲ ေစ်းရွိၿပီး ေဒါက္တာဘေမာ္ႏွင့္ လွရွိန္ပံုပါ ပုိက္ဆံသည္ ႏွစ္သိန္းခြဲရွိေၾကာင္း ၁၃၁၄ခု တပို႕တြဲလျပည့္ေက်ာ္ ၁၄ရက္ ဟု စာတန္းပါေသာ ပိုက္ဆံကို တစ္သိန္းခြဲေပးေၾကာင္းႏွင့္ ယခုရက္ပိုင္းတြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ပံု ပါေသာ ပိုက္ဆံမ်ားကို အ၀ယ္မ်ားလာေၾကာင္းသိရွိရသည္။


ႏိုုင္ငံေရး အက်ဥ္းသားေတြ ဇန္န၀ါရီ | ေရြးေကာက္ပြဲ မတ္လ

by FNG on December 13, 2011
FNG၊ ၊ဖမ္းဆီး ထားတဲ့ ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသား ေတြ ကို ေရွ ့ ႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလ မွာ လႊတ္ေပးၿပီး
၊ ၾကားျဖတ္ လႊတ္ ေတာ္ေရြးေကာက္ ပြဲ ကို မတ္လ မွာ က်င္းပ မယ္ လို ့ ကုလသမဂၢ အေထြေထြ
အတြင္းေရး မႈး ခ်ဳပ္ ေဟာင္း ဦးသန္ ့ ရဲ ့ ေျမးျဖစ္သူ ဦးသန္ ့ျမင့္ ဦးက ရိုက္တာ သတင္းဌာန ကို
ေျပာပါတယ္။

ဖမ္းဆီးထား တဲ့ အက်ဥ္းသား ေတြ အကုန္ လံုး သို ့ မဟုတ္ အမ်ားစု ကို ေရွ ့လမွာ ျပန္လႊတ္ေပး
မယ့္ပံု ရွိ ၿပီး ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ ပြဲ ကို ေတာ့ ေဖေဖာ္၀ါရီလ သို ့မဟုတ္ မတ္လ ထဲ မွာ က်င္း
ပမွာ ျဖစ္တယ္ လို ့ စကၤာပူ ႏိုင္ငံ ကုိ ေရာက္ရွိ ေနတဲ့ ဦးသန္းျမင့္ ဦးက ႏိုင္ငံျခား သတင္းေထာက္
ေတြ ကို ေျပာပါတယ္။

ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲ မွာ NLD ဟာ ၀င္ေရာက္ အေရြးခံမယ္၊ လြတ္လပ္ၿပီး တရားမွ်တမႈ လည္းရွိ
မယ္၊ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ လည္းလႊတ္ေတာ္ အမတ္ ျဖစ္လာမယ္ ၊ လို ့ သူ က ဆက္ေျပာပါတယ္။

ၿပီးခဲ့ တဲ့ ရက္ပိုင္းက ပဲ လႊတ္ေတာ္ ဥကၠဌ သူရ ဦးေရႊမန္း က ပူးေပါင္းၿပီး ႏိုင္ငံေရး ဆက္လုပ္ ႏိုင္
မယ့္ ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသား ေတြ ကို လႊတ္ေပး မယ္ လို ့ ေျပာခဲ့ ပါတယ္။

ေအာက္လႊတ္ေတာ္ ဥကၠဌ ျဖစ္တဲ့ ဦးခင္ေအာင္ျမင့္ က ေတာ့ မေန ့က ရန္ကုန္ ၿမိဳ ့ က သူ ့ ရဲ ့ ေနအိမ္
မွာ ျမန္မာ့ ဒီမိုကေရစီ ေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္ နဲ ့ ေတြ ့ဆံု ခဲ့ ပါတယ္။

ဦးသန္းျမင့္ ဦး ၏ ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသား ျပန္လည္ လြတ္ေျမာက္ေရး သတင္း ႏွင့္ ပတ္သက္ ၿပီး
ရန္ကုန္ ၿမိဳ ့ရွိ ႏွစ္ရွည္ ေထာင္ဒဏ္ ခ်မွတ္ ခံထား ရသည့္ ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသား တစ္ဦး ၏ မိခင္
ျဖစ္သူက ” လႊတ္မွ ပဲ လႊတ္တယ္ ဆိုတာ ယံုလိုက္ ေတာ့ မယ္။ အခု ဘယ္စကား မွ မယံု ရဲ ေသး
ဘူး လို ့ “FNG ကို ေျပာပါတယ္။

စာေရးဆရာ နဲ ့ သမိုင္းပညာရွင္ တစ္ဦး လည္း ျဖစ္ၿပီး ျမန္မာ ႏိုင္ငံ နဲ ့အိမ္နီးခ်င္း ႏိုင္ငံ ေတြ ရဲ ့ဆက္
ဆံ ေရး ကို ေလ့လာ သူ သုေတသီ တစ္ဦး ျဖစ္တဲ့ ဦးသန္းျမင့္ဦးက ဒီလို ျပန္လႊတ္တာ ဟာ ဥေရာပ
သမဂၢ နဲ ့ အေမရိကန္ ရဲ ့ အေရးယူဒဏ္ခတ္မႈ ေတြ ကို ဖယ္ရွား ႏိုင္ဖို ့ ေဆာင္ရြက္ ခ်က္ တစ္ခုပဲ
ေလ ဟု သံုးသပ္ ေျပာၾကား သည္။

ၾကားျဖတ္ ေရြးေကာက္ပြဲ ဟာ ေရြးေကာက္ပြဲ ႀကီး ထပ္မံ က်င္းပဖို ့ ေၾကျငာ ၿပီး သံုးလ ေနမွသာ
လို ့ ၿပီးခဲ့တဲ့ လက အစိုးရ အဆင့္ ျမင့္ အရာ ရွိ ႀကီး တစ္ဦးက တရား ၀င္ ေျပာသြား ခဲ့ ပါတယ္။
http://freedomnewsgroup.com/2011/12/13/pp-freeing-soon/#more-23241

လြမ္းစိမ့္ ဇာတ္ကားနမူနာ

Cho Tu Zaw – လြမ္းစိမ့္ ဇာတ္ကားနမူနာ ေဖ့စ္ဘြတ္မွာ တင္ထား

ဒါရိုက္တာခ်ဴိတူးေဇာ္ရဲ့ လြမ္းစိမ့္ ဇာတ္ကားနမူနာ ေဖ့စ္ဘြတ္မွာ တင္ထား


မိုးမခ၊ ဒီဇင္ဘာ ၁၄၊ ၂၀၁၁
၈၇၊ ၈၈ ကာလ တကၠသုိလ္ေနာက္ခံ ရုပ္ရွင္ကား “လြမ္းစိမ့္” ဇာတ္ကားကို ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲကာလမတိုင္ခင္က ျမန္မာျပည္တြင္ ျဖန္႔ခ်ိျပသရန္ ရုပ္ရွင္ဆင္ဆာက တားျမစ္ခဲ့သည္။
ထိုဇာတ္ကား နမူနာကို ပန္းခ်ီမင္းေက်ာ္ခိုင္က ၎ေဖ့စ္ဘြတ္တြင္ တင္ထားျပီး ဒါရိုက္တာ ခ်ဳိတူးေဇာ္က ေအာက္ပါအတိုင္း မွတ္ခ်က္ေပးထားသည္။
လြမ္းစိမ့္. . . ဆိုတာ. ႏွစ္ေပါင္း ၅၀ ေက်ာ္ အာဏာ႐ွင္စနစ္ေအာက္မွာ ျပားျပား၀ပ္၀ပ္ ဖိႏွိပ္ခံထားရတဲ့ ျမန္မာျပည္ရဲ႕ စာေပ ဂီတ ႐ုပ္႐ွင္ေတြထဲကေန.. ႐ုန္းၾကြေတာ္လွန္လာတဲ့ အႏုပညာ ပစၥည္းတခုပဲဗ်။
ဒါ ဗီဒီယို ကား သက္သက္ မဟုတ္ဘူး။
သမိုင္း ပါ။
က်ေနာ္တို႕ရဲ႕ ေတာ္လွန္ေရး ပါ။
၈၈ မ်ိဳးဆက္ရဲ႕ သမိုင္း၀န္ ထမ္းပိုးမႈပါ။http://moemaka.com

သမၼတက… စစ္ဆင္ေရးရပ္ဖုိ့ ေျပာၾကားေပမယ့္ စစ္တပ္ေတြ… အလုံးအရင္းနဲ့ ၀င္လာတုန္းပါပဲ


Published on December 13, 2011 by ေရႊေအာင္

ကခ်င္ျပည္နယ္အတြင္း ျမန္မာ့တပ္မေတာ္အေနနဲ့ ထိုးစစ္ေတြရပ္ဖို့ သမၼတဦးသိန္းစိန္က ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ုပ္ထံ စာပို့ထားေပမယ့္ ကခ်င္ျပည္နယ္အတြင္းမွာ တိုက္ပြဲေတြ ဆက္လက္ ျဖစ္ပြားေနၿပီး ျမန္မာစစ္တပ္ဘက္က တပ္အင္အားေတြ တိုးခ်ေနတယ္လို့ သိရပါတယ္။

ေကအိုင္အိုေျပာခြင့္ရ ဦးလနန္းကို ေမးျမန္းခ်က္။

ကခ်င္ျပည္နယ္ထဲမွာ ထိုးစစ္ေတြရပ္ဖို့ စာထုတ္တယ္ဆုိေတာ့ ဦးလနန္းတို့ စာအေပၚ ဘယ္လုိသေဘာထားပါလဲ။

“အဲဒါသူတုိ့တြင္းမွာေတာ့ ထုတ္ခ်င္ထုတ္မွာပါ။ ဒါေပမယ့္ သူတုိ့ဒီကိစၥကို နုိင္ငံတကာကေနၿပီးေတာ့ တရား၀င္ တည္ရွိေအာင္လုပ္တာမ်ိဳးေတာ့ ခုထိေတာ့ မေတြ႕ရေသးဘူး။ ဆုိလုိတာက သတင္းစာမွာ ထည့္ၿပီး ေဖာ္ျပထာမ်ိဳး၊ တီဗီြထဲမွာ ထည့္ၿပီးေၾကညာတာမ်ိဳး မေတြ႕ရေသးဘူး။ ဒါေပမယ့္ အဲဒီကိစၥေတြကို တရား၀င္ မဟုတ္ဘဲနဲ့ တျခားနည္းလမ္းနဲ့ လူထုေတြအားလုံးကို သိရွိေအာင္၊ ေနာက္ၿပီးေတာ့ နုိင္ငံတကာကလည္း သိရွိေအာင္ဆုိၿပီး လုပ္ေနတယ္လို့ ျမင္ရတယ္ခင္ဗ်။ ဒီကိစၥက သူတုိ့အတြင္းမွာပဲ ေစာင့္ၾကည့္ရမွာပါ။ သမၼတေရးတဲ့စာေပၚမွာ စစ္တပ္ကေနၿပီးေတာ့ တကယ္ပဲ လုိ္က္လုိက္ေလ်ာေလ်ာနဲ့ သမၼတရဲ့ ေပးစာေပၚမွာ သူတုိ့လက္ခံမလားဆုိတာ ေစာင့္ၾကည့္ရမယ္။ ဘာေၾကာင့္လဲဆုိေတာ့ သူတုိ့သမၼတလည္း ေရးထားတဲ့စာကေတာ့ ဒီဇင္ဘာ ၁၀ ရက္ ေန့စဲြနဲ့ဆုိတာ သိရတယ္။ ဒါေပမယ့္ အဲဒီေနာက္ပို္င္းမွာကို တုိက္ပဲြေတြက ဆက္ျဖစ္ေနတာပဲ။ အခုလည္း တပ္မဟာ ၃ ဘက္မွာ တုိ္က္ပဲြက ျဖစ္ေနတုန္းပဲ။”

တပ္မဟာ ၃ ဘက္မွာ မေန့ကဆုိရင္ ေလးငါးနာရီၾကာ တုိက္ပဲြႀကီး ျဖစ္ေနတယ္လို့ေတာင္​ ​ၾကားတယ္။ အဲဒီေနာက္ဆက္တဲြက ဘာၾကားပါေသးလဲ။

“အဲဒီတုိက္ပဲြရဲ့ ေနာက္ဆက္တဲြအေနနဲ့ ဒီေန့မနက္ တုိ္က္ပဲြျပန္ျဖစ္ေနၿပီ။ သူတုိ့ထဲကေန ထိုးစစ္လုပ္ဖူးတဲ့ သူတုိ့ေရွ့တန္းမွာရွိတဲ့ အခ်င္းခ်င္း ညႊန္ၾကားခ်က္ က်ေနာ္တုိ့ရထားတယ္။ အခုေလာက္ဆုိရင္ တုိ္က္ပဲြျပင္းထန္ေနၿပီ။”

သမၼတက ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ုပ္ကုိ ထုိးစစ္မလုပ္ဖုိ့ စာပို့တယ္လည္း သတင္းၾကားတယ္။ တဖက္ကလည္း အခု ထုိးစစ္ဆင္ေနတယ္ဆုိေတာ့ အဲဒီအေပၚမွာ ဦးလနန္းတုိ့ ဘယ္လုိျမင္လဲ။

“အဲဒီအခ်က္ေပၚမွာ တုိ္က္ရုိက္သုံးသပ္လုိ့မရဘူး။ ဒါေပမယ့္ အခုျဖစ္ပ်က္ေနတဲ့ ျဖစ္အင္ကုိ ၾကည့္တဲ့အခါမွာ ေတာထဲက စစ္တပ္ေတြက ျမန္မာျပည္ေအာက္ပုိင္းက စစ္တပ္ေတြက ကခ်င္ျပည္နယ္ထဲကို အလုံးအရင္း၀င္လာဆဲပါပဲ။ ​မေန့ကလည္း ျမစ္ႀကီးနားကုိ ရထားႏွစ္စီးနဲ့၀င္လာတယ္။ ေနာက္ၿပီးေတာ့ ဗန္းေမာ္ဘက္ကိုလည္း မနၲေလးကေန ေရလမ္းကေန သေဘၤာ ၂ စီးနဲ့လာတယ္။ သေဘၤာ ၂ စီးအျပင္ ေနာက္သေဘၤာ ၁ စီးပါေသးတယ္။ အဲဒီသေဘၤာ ၁ စီးမွာေတာ့ စက္ယနၲရားေတြ မုိးကာနဲ့​ အုပ္ထားၿပီး​ ပါလာတာ ေတြ႕တယ္။ ေနာက္ၿပီး ရွမ္းျပည္ဘက္ကလည္း လားရႈိးဘက္ကေန မူဆယ္၊ နမ့္ခမ္းဘက္ကို သူတုိ့တပ္ေတြ စကခ (၁၀) က ၁၀၇ တပ္ရင္းကိုပုိ့တယ္။ ထူးျခားခ်က္​ တခုကဘာလဲဆုိေတာ့ အခုေနာက္ပုိင္း တက္လာတဲ့ တျခားတပ္မေတြက တျခား စကခက တပ္ဖဲြ႕၀င္ေတြ​ အားလုံး ကခ်င္ျပည္နယ္ ေျမာက္ပုိ္င္းတုိ္င္းရဲ့ ေဒသခံတံဆိပ္ေတြ ယူနီေဖာင္းမွာ တခါတည္း​ ကပ္ၿပီးေတာ့ တက္လာတာမ်ိဳး​ ​ေတြ႕ရတယ္။ ဒါကို​ ​ၾကည့္ျခင္းအားျဖင့္ သူတုိ့ဘက္မွာ ဘာေတြ​ လုပ္ေဆာင္ေနတယ္ဆုိတာ သိပ္ၿပီး​ စဉ္းစားရမယ့္အပုိင္း အမ်ားႀကီး​ ရွိလာတယ္။ သမၼတကေန ထုိးစစ္မလုပ္ဘူး။ စစ္ဆင္ေရးရပ္ဖုိ့ ေျပာၾကားေပမယ့္ ဒီမွာ စစ္တပ္ေတြ တက္လာတဲ့​ အရွိန္ကေတာ့ မေလွ်ာ့ေသးပါဘူး။ အလုံးအရင္းနဲ့ ၀င္လာတုန္းပါပဲခင္ဗ်။”

ကုလသမဂၢေစာင့္ေရွာက္ေရးအဖြဲ့မ်ား လိုင္ဇာေရာက္ခ်ိန္ တိုက္ပြဲမ်ား ဆက္ျဖစ္

Published on December 13, 2011 by မန္းစိုိင္းမြန္

ကုလသမဂၢကေလးမ်ား ရန္ပံုေငြအဖြဲ ့UNICEF အပါအ၀င္ ကုလသမဂၢ လူသားခ်င္းစာနာေရး အေထာက္အကူ ညိွနိႈင္းေဆာင္ရြက္ေရးအဖြဲ့ UNOCHA နဲ့ ကုလသမဂၢဒုကၡသည္မ်ားဆိုင္ရာ မဟာမင္းႀကီးရုံး UNHCR အဖြဲ့ ၃ ဖြဲ့ ကခ်င္ဒုကၡသည္ေတြကို ဒီကေန့ လာေရာက္ ၾကည့္ရႈၾကတယ္လို့ စစ္ေျပးဒုကၡသည္ ကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးေကာ္မတီဥကၠ႒ ဦးဒြဲဒီဆန္းက ေျပာပါတယ္။

“လိုင္ဇာကိုမေန့ည ၄ နာရီေက်ာ္မွာေရာက္တယ္။ ဒီမနက္ က်ေနာ္တို့ ့ IDP ေရႊ့ေျပာင္းဒုကၡသည္ေတြရဲ့ စခန္းကိုလိုက္ ၾကည့္ရႈၿပီးမွ အခု လိုင္ဇာအျပင္ဘက္က စခန္းမွာ ေရာက္ေနၾကတယ္။ အခုေတာ့ သူတို့ ဒုကၡသည္ေတြရဲ့ အေျခအေနကို လာေလ့လာတဲ့သေဘာ။ ေလ့လာၿပီးမွ ေနာက္ ဘာေတြကူုညီရမလဲ ဆိုတာ ေနာက္မွသူတို့ ဆံုးျဖတ္မယ္နဲ့ တူတယ္။ အခုေတာ့ အိမ္သံုးပစၥည္းပါတယ္။ ပစၥည္းတင္တဲ့ကားက ၇ စီး။ အရာရွိေတြ စီးတဲ့ကားက ၂ စီး အားလံုး ၁၀ စီးပါတယ္။”

ေလာေလာဆယ္ လိုင္ဇာဒုကၡသည္စခန္း ၄ ခုမွာ ကခ်င္ဒုကၡသည္ တေသာင္းေက်ာ္ ရွိပါတယ္။ လိုင္ဇာအျပင္ဘက္မွာလည္း တေသာင္းေက်ာ္ရွိၿပီး ကခ်င္ျပည္နယ္ ျမစ္ႀကီးနားအေရွ့ဘက္ကေန ရွမ္းျပည္နယ္စပ္အထိ စုစုေပါင္း ကခ်င္ဒုကၡသည္ ၄၅၀၀၀ ေထာင္ေက်ာ္ ရွိေနၿပီ ျဖစ္တယ္လို ့သိရပါတယ္။

ကုလသမဂၢအဖြဲ့ေတြ ေရာက္ေနေပမယ့္ ကခ်င္ျပည္နယ္ လိုင္ဇာေဒသကို ျမန္မာ အစိုးရတပ္ေတြက တပ္အင္အား အေျမာက္အျမားတိုးၿပီး ထိုးစစ္ဆင္ေနဆဲ ျဖစ္တယ္လို ့ ဦးဒြဲဒီဆန္းက ဆက္ေျပာပါတယ္။

“သတင္းအရေတာ့ ဒီဇင္ဘာ ၁၀ ရက္ ေန့စြဲနဲ့ အပစ္အခတ္ရပ္ဖို့ အမိန့္ ေပးထားတယ္ ဆိုတာေတာ့ ၾကားပါတယ္။ လက္ေတြ႕ ေရွ့တန္းမွာေတာ့ တိုက္ပြဲေတာ့ ျဖစ္ေနတုန္းပဲ။ တပ္ရင္းေပါင္း ၁၄၀ ပတ္၀န္းက်င္ ေရာက္ေနတယ္။ တပ္မ ၈၈၊ ၃၃၊ ၂၂၊ ၉၉ ျပန္တက္လာတယ္လို့ ေျပာၾကတယ္။ ဒီေန့လည္း ဆင္လံုဟဲ ဟုိဘက္မွာ တုိက္ပြဲ ျဖစ္ေနတယ္။”

နို၀င္ဘာလ ၂၇ ရက္ေန့မွာ ေကအုိင္အိုနဲ့ ျမန္မာအစိုးရကိုယ္စားလွယ္ေတြ တရုတ္ျပည္နယ္စပ္ ေရႊလီၿမို့မွာ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး အတြက္​ ​ေတြ႕ဆံု ေဆြးေနြးခဲ့ၾကေပမယ့္ ျမန္မာစစ္တပ္က ထိုးစစ္ေတြကို ရပ္နားခဲ့တာေတြ မရွိခဲ့ပါဘူး။

ဒီဇင္ဘာလ ၁၀ ရက္ေန့က သမၼတဦးသိန္းစိန္ကေနၿပီး ေကအိုင္အိုကို တိုက္ေနတာေတြ ရပ္ဖို့ အမိန့္ထုတ္ျပန္ခဲ့တဲ့ ၾကားက စစ္တပ္က ထိုးစစ္ဆင္မႈေတြကို တိုးျမွင့္ လုပ္ေဆာင္ေနခဲ့ပါတယ္။
http://burmese.dvb.no/

ျမ၀တီတံတား ကုန္ပစၥည္းမ်ား ျဖတ္သန္းခြင့္ မရေသး


Published on December 13, 2011 by မင္းလြင္

ထိုင္း-ျမန္မာနယ္စပ္ ျမ၀တီ-မဲေဆာက္ ခ်စ္ၾကည္ေရးတံတား ဖြင့္ခဲ့တာ တပတ္ေက်ာ္ေပမယ့္ ခုခ်ိန္ထိ ျမန္မာဘက္က တရား၀င္ ကုန္ပစၥည္း ထုတ္တာ သြင္းတာ မရွိေသးပါဘူး။

တႏွစ္ေက်ာ္ၾကာေအာင္ ပိတ္ထားတဲ့ ထိုင္း-ျမန္မာနယ္စပ္က ခ်စ္ၾကည္ေရး တံတားကို ဒီဇင္ဘာလ ၅ ရက္ေန့မွာ ဖြင့္လွစ္ခဲ့ပါတယ္။

ကုန္သြင္းခြင့္လိုင္စင္ ရဖို့ကိုေတာ့ ေနာက္ သတင္းပတ္အထိ ၾကာမယ္လို့ နယ္စပ္က ကုန္သည္ေတြက ေျပာၾကပါတယ္။

ျမ၀တီၿမို့က ကုန္သည္တဦးက “ကုန္ေတြေတာ့ မေပးကူးေသးဘူး။ အခုက လူေတြပဲ ေပးကူးေသးတယ္။ ခ်က္ခ်င္းေတာ့ မရေသးဘူး။ ကုန္ကူးခြင့္ လုိင္စင္ေတြဘာေတြ ရွိေသးတယ္။ အဲဒါေတြ လုပ္ရေသးတယ္။ သူတုိ့ေျပာတာေတာ့ အဲဒါေတြကို လုပ္ၿပီးသြားရင္ေတာ့ ေဘးကင္းတယ္လုိ့ ေျပာတာပဲ။ သူတုိ့မွာ လုပ္ရတဲ့ အခ်က္အလက္ေတြ ရွိတယ္။”

ျမန္မာဘက္က ကုန္သည္ေတြဟာ သြင္းကုန္ ထုတ္ကုန္ လိုင္စင္ရၿပီးမွ တရား၀င္ ကုန္တင္သြင္းခြင့္ရမွာ ျဖစ္ၿပီး သြင္းကုန္ လိုင္စင္ဟာ တႏွစ္သက္တမ္းသာ ရွိတဲ့အတြက္ ျပန္ေလွ်ာက္ရတာ ျဖစ္တယ္လို့ ကုန္သည္ေတြက ေျပာပါတယ္။

ျမ၀တီၿမို့က ေရႊျမန္မာ ေတာင္းေအ့စ္ ကားလိုင္းကေန အစီး ၄၀ ေလာက္ မဲေဆာက္ကို ေန့စဉ္ ခရီးသည္ေတြ တင္ေဆာင္ျဖတ္သန္းေနတဲ့ အတြက္ ထိုင္းခရီးသည္တင္ ကားလိုင္းသမားေတြ ျမန္မာဘက္ကလာတဲ့ ေရႊျမန္မာ ကားလိုင္းကို ျဖတ္သန္းခြင့္မေပးဖို့ အေရးဆိုလာနိုင္တယ္လို့လည္း မဲေဆာက္ ေဒသခံတဦးက ေျပာဆိုပါတယ္။

“ကားသမားေတြက ဒီတံတားကုိ ကားေတြနဲ့ပိတ္ခ်င္တယ္။ ပိတ္လို့မရဘူး။ ဒီတေခါက္ တံတားပိတ္လုိ္က္ရင္ ပုိဆုိးမယ္ေလ။ ဒီကားျပႆနာကုိေတာ့ အျဖစ္မခံနုိင္ေတာ့ဘူး။ ထုိင္းဘက္က ကုန္သည္ႀကီးမ်ားအသင္းတုိ့ ဘာတုိ့က။ ဒါေပမယ့္ ခက္တာကလည္း ဒီမွာက ဒီမုိကေရစီနုိင္ငံဆုိေတာ့ မေက်နပ္ရင္ အေရးဆုိခြင့္ရွိတယ္ဆုိေတာ့ သူတုိ့အေရးဆုိလိမ့္မယ္။ သူတုိ့အေရးဆုိခဲ့ရင္ သူတုိ့ ထုိ္င္းအာဏာပို္င္ေတြနဲ့ပဲ ရွင္းရမွာေပါ့။”

ျမ၀တီ-မဲေဆာက္ ခ်စ္ၾကည္ေရးတံတား ျပန္ဖြင့္လိုက္တဲ့အတြက္ ရန္ကုန္ၿမို့မွာေတာ့ ထိုင္းကုန္ပစၥည္း ေဈးနႈန္းေတြ က်သြားတယ္လို့လည္း ရန္ကုန္က ကုန္သည္တဦးက ဒီဗီြဘီ ေျပာပါတယ္။

“ေဈးေတြျပန္က်တယ္။ ဟုိတရက္ကေတာ့ ေဈးတအားတက္တယ္။ အခုတေလာ ခြင့္ျပုတာ အဓိကေတာ့ ၅ မ်ိဳးေပးမယ္လုိ့ ေျပာတာပဲ၊ အခ်ိဳမႈန့္တုိ့၊ အခ်ိဳရည္ဗူးတုိ့၊ ၅ မ်ိဳးေလ။ အဲဒါေတာ့ ေျပာတယ္။ ေဈးက်တာေပါ့။ အရင္တုန္းက က်ပ္ ၂၄၀၀ ေလာက္ေရာင္းတဲ့ ပစၥည္းဆုိရင္ က်ပ္ ၂၁၀၀၊ ၂၀၀၀ ေလာက္ပဲ ရွိေတာ့တယ္။”
http://burmese.dvb.no/archives/18779

တ႐ုတ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ျမန္မာျပည္သြားမည္

အဂၤါ, 13 ဒီဇင္ဘာ 2011

By ဗီြအိုေအ(ျမန္မာဌာန)

တ႐ုတ္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ၀မ္က်ားေပါင္ဟာ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ က်င္းပဖို႔ရွိတဲ့ မဲေခါင္ျမစ္ေၾကာင္းတေလွ်ာက္ ပါ၀င္တဲ့ႏိုင္ငံမ်ား အစည္းအေ၀းကို တက္ေရာက္ဖို႔အတြက္ ေရွ႕လာမယ့္ သီတင္းပတ္အတြင္း ျမန္မာႏိုင္ငံကိုသြားဖို႔ရွိတယ္လို႔ အစည္းအေ၀းကို စီစဥ္သူေတြနဲ႔ နည္းစပ္သူေတြကို ကိုးကားၿပီး ႐ိုက္တာသတင္းမွာ ေရးသားထားပါတယ္။

ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕အရပ္သားအစိုးရသစ္ကို ႏိုင္ငံေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးနဲ႔ ႏိုင္ငံတကာ အသိုင္း၀ိုင္းနဲ႔ ျပန္လည္ထိေတြ႔ ဆက္ဆံေရး တြန္းအားေပးဖို႔ အတြက္ အေမရိကန္ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီး မစၥဟယ္လာရီကလင္တန္ ျမန္မာႏိုင္ငံကို သြားေရာက္ခဲ့ၿပီးေနာက္ အခု ၀မ္ ရဲ႕ ခရီးစဥ္ထြက္ေပၚလာတာပါ။

တ႐ုတ္ႏိုင္ငံဟာ ျမန္မာအစိုးရနဲ႔ ေရရွည္နီးနီးကပ္ကပ္ ဆက္ဆံလာခဲ့တဲ့တိုင္းျပည္ျဖစ္ၿပီး ျမန္မာအစိုးရဖက္က တ႐ုတ္ႏိုင္ငံနဲ႔ ျပဳလုပ္ထားတဲ့ ေရအားလွ်ပ္စစ္ထုတ္ဖို႔ အစီအစဥ္နဲ႔တည္ေဆာက္ေနတဲ့ ဆည္ကာတာ စီမံကိန္းကို ရပ္ဆိုင္းလိုက္မႈက ဆက္ဆံေရးမွာ အဖုအထစ္ျဖစ္ေစခဲ့ပါတယ္။

ဒီအေတာအတြင္း အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုရဲ႕ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ အထူးသံတမန္က ျမန္မာနဲ႔ အေမရိကန္ကန္အၾကား ဆက္ဆံေရး တိုးတက္လာမႈက တရုတ္ႏိုင္ငံအေပၚျခိမ္းေျခာက္မႈတခုအျဖစ္ မျမင္သင့္ေၾကာင္း ေျပာဆိုလိုက္ပါတယ္။

ပီကင္းၿမိဳ႕ကို သြားေရာက္လည္ပတ္တဲ့ခရီးစဥ္အၿပီး အဂၤါေန႔က သတင္းေထာက္ေတြကို ေျပာၾကားရာမွာ မစၥတာ ဒဲရက္ မစ္ခ်ယ္ က အေမရိကန္နဲ႔ျမန္မာရဲ႕ဆက္ဆံမႈေၾကာင့္ တ႐ုတ္နဲ႔ျမန္မာဆက္ဆံေရးအေပၚ မေကာင္းတဲ့အက်ိဳးဆက္ ျဖစ္ေပၚေစႏိုင္တဲ့ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ိဳး အေမရိကန္ႏိုင္ငံမွာ စိုးစဥ္းမွမရွိဘူးလို႔ ေျပာပါတယ္။

အေမရိကန္ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီး ဟယ္လာရီကလင္တန္က ျမန္မာႏိုင္ငံခရီးစဥ္အတြင္း အရပ္သားအစိုးရအသစ္အေနနဲ႔ ႏိုင္ငံေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈေတြကို ဆက္လက္အေကာင္ထည္ေဖၚ လုပ္ေဆာင္သြားမယ္ဆိုရင္ ပိတ္ဆို႔ အေရးယူ ထားတာေတြကို ယုတ္သိမ္းေပးဖို႔ အေမရိကန္ဖက္က စဥ္းစားမွာ ျဖစ္တယ္လို႔ ေျပာဆိုခဲ့ပါတယ္။

ဒီခရီးစဥ္အတြင္း တရုတ္ႏိုင္ငံပိုင္ သတင္းစာတေစာင္က တရုတ္ႏိုင္ငံရဲ႕ အက်ိဳးစီးပြားကို မထိခိုက္ဖူးဆိုရင္ ျမန္မာနဲ႔ အေနာက္ႏိုင္ငံေတြရဲ႕ ဆက္ဆံမႈကို ကန္႔ကြက္စရာမရွိပါဘူးဆိုၿပီး ေရးသားခဲ့ပါတယ္။

တခ်ိဳ႕ကေတာ့ ၀န္ႀကီးကလင္တန္ရဲ႕ ျမန္မာႏိုင္ငံခရီးစဥ္ဟာ တ႐ုတ္နဲ႔ႏွစ္ေပါင္းရွည္ၾကာ အေပါင္းအပါျဖစ္ေနတဲ့ ျမန္မာႏိုင္ငံကို အေမရိကန္ဘက္ ယိမ္းလာေအာင္ က်ိဳးပမ္းခ်က္တရပ္အျဖစ္ျမင္ေနၾကပါတယ္။

http://www.voanews.com/burmese/news/--12-13_11_my-news-international----135505438.html

စကၤာပူႏိုင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီးႏွင့္ ေဆြးေႏြးခဲ့သူ ဦးကိုကိုလိႈင္


ထြန္းထြန္း | အဂၤါေန႔၊ ဒီဇင္ဘာလ ၁၃ ရက္ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ၁၈ နာရီ ၅၃ မိနစ္

နယူးေဒလီ (မဇၥ်ိမ) ။ ။ စကၤာပူႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ၾကီး H.E.Mr.K.Shanmugam ၏ ျမန္မာျပည္ခရီးစဥ္မွာ ျမန္မာ့
ႏုိင္ငံေရး တည္ၿငိမ္မႈႏွင့္ စီးပြားေရး အခြင့္အလမ္းမ်ားကို လာေရာက္ေလ့လာျခင္းျဖစ္သည္ဟု သမၼတ ဦးသိန္းစိန္၏
ႏုိင္ငံေရးအၾကံေပးအဖြဲ႔ေခါင္းေဆာင္ ဦးကိုကိုလႈိင္က ေျပာဆိုသည္။

စကၤာပူႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ၾကီးမွာ ဒီဇင္ဘာလ ၁၂ ရက္ေန႔က ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သို႔ ေရာက္ရွိခဲ့ျခင္းျဖစ္ကာ သမၼတ အၾကံေပး အဖြဲ႔ဝင္မ်ားျဖစ္သည့္ ဦးကိုကိုလႈိင္၊ ရဲမႉးၾကီး စစ္ေအး (ၿငိမ္း)ႏွင့္ ေဒါက္တာစိန္လွဗိုလ္တို႔အား ေတြ႔ဆံုခဲ့သည္။

ဒီဇင္ဘာလ ၁၄ ရက္အထိ သံုးရက္ၾကာခရီးစဥ္အတြင္း သမၼတ ဦးသိန္းစိန္၊ ႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ၾကီးဌာန၊ တရားသူႀကီး ခ်ဳပ္ ဦးထြန္းရွိန္အျပင္ ျပည္ခိုင္ၿဖိိဳးပါတီ အေထြေထြ အတြင္းေရးမႉး ဦးေဌးဦးတို႔ႏွင့္လည္း ေတြ႔ဆံုဖြယ္ရွိသည္ဟု စကၤာပူႏိုင္ငံထုတ္ Channel News Asia သတင္းစာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

စကၤာပူႏုိင္ငံမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဆ႒မေျမာက္ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈ အမ်ားဆံုးႏုိင္ငံျဖစ္ၿပီး ၂ဝ၁၁ ခုႏွစ္ မတ္လအထိ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၈၁၈.၆၁၃ သန္းအထိ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံထားေၾကာင္း ျပည္တြင္းထုတ္ Eleven ဂ်ာနယ္၏ အင္တာနက္စာမ်က္ႏွာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

သမၼတအၾကံေပးအဖဲြ႔ႏွင့္ စကၤာပူဝန္ၾကီးခ်ဳပ္ ေတြ႔ဆံုစဥ္အတြင္း ေဆြးေႏြးခဲ့သည္ကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဦးကိုကိုလႈိင္အား မဇၥ်ိမသတင္းေထာက္ ထြန္းထြန္းက ဆက္သြယ္ေမးျမန္းထားသည္။

သမၼတအၾကံေပးအဖြဲ႔နဲ႔ စကၤာပူႏုိင္ငံျခားဝန္ၾကီးေတြ႔တယ္ဆိုေတာ့ ဘယ္လိုကိစၥေတြကို အဓိက ေဆြးေႏြး ခဲ့ပါသလဲ။

“အဓိက ကေတာ့ စကၤာပူႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ၾကီး ျမန္မာျပည္ကို လာတာကေတာ့ Introducotry ေပါ့ေနာ္။ မိတ္ဆက္ အေနနဲ႔ လာတာပါပဲ။ သူကေတာ့ ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ ျဖစ္ပ်က္ေနတဲ့ ေျပာင္းလဲမႈေတြ၊ ျဖစ္ေပၚ တိုးတက္မႈေတြကို သူကိုယ္တိုင္ လာေရာက္ၿပီးေတာ့မွ ေလ့လာမယ္။ အဲဒီကေနၿပီးေတာ့မွ စကၤာပူက ရွိေနတဲ့ က်န္တဲ့ စီးပြားေရး အသိုင္းအဝိုင္းေတြ၊ ဒါေတြ အကုန္လံုးကလည္းပဲ ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ လာၿပီးေတာ့မွ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံဖို႔က စိတ္ဝင္စား
ေနတယ္။ ဒီက စီးပြားေရးလုပ္ႏုိင္မယ့္ အခြင့္အေရးေတြ၊ အေျခအေနေတြ၊ ႏုိင္ငံေရးတည္ၿငိမ္မႈ စသျဖင့္ေပါ့။ ဒီအေျခအေနေတြက လာၿပီးေတာ့မွ သူက ေရွ႕ေျပးအေနနဲ႔ ေလ့လာ စူးစမ္းတဲ့ ခရီးစဥ္ ျဖစ္ပါတယ္”

ဒါဆိုရင္ ႏုိင္ငံေရးထက္ စီးပြားေရးအတြက္ လာတဲ့ခရီးစဥ္လို႔ ေျပာလို႔ရမလား။

“ႏွစ္ခုကေတာ့ တြဲေနတာေပါ့။ ႏိုင္ငံေရးအေျခအေန တည္ၿငိမ္မွလည္းပဲ စီးပြားေရးကလည္း လုပ္လို႔ ေကာင္းမွာကိုး။
ေနာက္ ဥပေဒဆိုင္ရာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈေတြလည္းပဲ ဘယ္ေလာက္ခိုင္မာလည္းပဲဆိုတာ သူက သိခ်င္မွာပဲ။ သူကိုယ္တိုင္ကလည္း ဥပေဒသမား ျဖစ္ေနေတာ့ေလ။ ဆိုေတာ့ အဲဒီအေၾကာင္းအရာေတြ အကုန္လံုးကို နည္းနည္းစီ
ေပါ့ေလ။ သူသိခ်င္တာေတြ ေမးသြားတဲ့သေဘာပါပဲ”

ျမန္မာျပည္ရဲ႕ ေျပာင္းလဲမႈအေပၚမွာေကာ စကၤာပူသေဘာထား ဘယ္လိုရွိတယ္လို႔ သိရလဲ။

“စကၤာပူကေတာ့ အျခားေသာ အာဆီယံ မိသားစုႏုိင္ငံေတြလိုပဲ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈေတြ၊ ျဖစ္ေပၚ တိုးတက္မႈေတြကို အသိအမွတ္ျပဳပါတယ္။ ၾကိဳလည္း ၾကိဳဆိုပါတယ္။ အဲဒါကို သူ ေျပာသြားပါ တယ္။ ေနာက္တခုက အခု ျဖစ္ေပၚလာတဲ့အေျခအေနသစ္မွာ ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ ပြင့္လန္းလာတဲ့ အခြင့္အေရးေတြ၊ အခြင့္အလမ္းေတြေပါ့ေလ။ ဒါေတြနဲ႔ပတ္သက္ၿပီးေတာ့လည္းပဲ စကၤာပူႏုိင္ငံအေနနဲ႔ အက်ဳိးတူ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ဖို႔ ႏွစ္ဖက္အက်ဳိးရွိႏိုင္တဲ့
ေနရာေတြမွာ ပါဝင္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ႏုိင္ဖို႔ စိတ္ဝင္စားေနတဲ့အေၾကာင္းလည္း သူေျပာပါတယ္။ လိုအပ္တဲ့ အကူအညီေတြ ရွိလို႔ ရွိရင္လည္းပဲ စကၤာပူက ေပးဖို႔အဆင္သင့္ပဲဆိုတာလည္း သူေျပာသြားပါတယ္”

စကၤာပူအတြက္ေကာ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ဘယ္လိုအက်ဳိးအျမတ္လုပ္ငန္းေတြ ရွိႏုိင္သလဲ။

“စကၤာပူကေတာ့ အထူးသျဖင့္ ဝန္ေဆာင္မႈကို အဓိကထားတဲ့ ႏိုင္ငံျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီေတာ့ ဝန္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္းနဲ႔ ပတ္သက္ရင္ သူတို႔စိတ္ဝင္စားတာကေတာ့ ဥပမာ…ဟိုတယ္နဲ႔ ခရီးသြားလုပ္ငန္းေပါ့ေလ။ ကမၻာလွည့္ ခရီးသြား လုပ္ငန္းေတြမွာ စကၤာပူရဲ႕ ဟိုတယ္လုပ္ငန္းေတြ လာၿပီး ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံဖို႔ စိတ္ဝင္စားတာ ရွိပါတယ္။ အဲဒါအျပင္ က်န္တဲ့ စက္မႈလက္မႈတို႔၊ ေနာက္ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးေပါ့ေလ။ ထားဝယ္ေရနက္ ဆိပ္ကမ္းလိုဟာမ်ဳိးေတြ။
ေနာက္ၿပီးေတာ့ တျခားေသာ စိုက္ပ်ဳိးေရးနဲ႔ပတ္သက္တဲ့ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ လုပ္ငန္းေတြ။ သူကေတာ့ အခြင့္အလမ္းရွိတဲ့
ေနရာမွန္သမွ်ကိုေတာ့၊ သူတုိ႔က ေငြပိုေငြလွ်ံရွိတဲ့ ႏုိင္ငံလည္း ျဖစ္ေတာ့ ျဖစ္ႏုိင္တဲ့ေနရာေတြမွာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံဖို႔ စိတ္ဝင္စားတဲ့ သေဘာ ရွိပါတယ္”

အခု ျမန္မာျပည္ကို ႏုိင္ငံတကာက ဝန္ၾကီးေတြ၊ ဝန္ၾကီးခ်ဳပ္ေတြလာတာဟာ သူတို႔ရဲ႕ အမ်ဳိးသား အက်ဳိးစီးပြားလာတာလို႔ ေျပာဆိုမႈေတြ ရွိပါတယ္။ ဒီေတာ့ သမၼတအႀကံေပး အေနနဲ႔ေကာ ဘယ္လိုျမင္ပါ သလဲ။

“မွန္ပါတယ္။ ႏိုင္ငံတကာ ဆက္ဆံေရးဆိုတာေတာ့ ကိုယ့္အက်ဳိးစီးပြားကို ကိုယ္ အတည္ျပဳၿပီးေတာ့ လုပ္ၾက တာပါပဲ။ ဒါေပမယ့္ ဒီဘက္ေခတ္ ေရာက္လာတဲ့အခါက်ေတာ့ ကိုယ့္အက်ဳိးလည္းရွိသလို သူ႔အက်ဳိးလည္းရွိမွ၊ Win-Win Situation ေပါ့ေနာ္။ အဲဒီဟာကို မွီတည္ၿပီးေတာ့မွ အျပန္အလွန္ အက်ဳိးျဖစ္ထြန္းမယ့္ ဧရိယာ နယ္ပယ္ေတြမွာ ပိုၿပီးေတာ့မွ တက္တက္ၾကြၾကြ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္လာၾကတဲ့ အေနအထား ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္မို႔လို႔ သူတို႔ ကလည္းပဲ သူတို႔ရဲ႕ အမ်ဳိးသားအက်ဳိးစီးပြားအတြက္ လာသလို ျမန္မာႏုိင္ငံအေနနဲ႔ကလည္း ကိုယ့္ရဲ႕ အမ်ဳိးသား အက်ဳိးစီးပြားကို ေရွ႕႐ႈၿပီးေတာ့မွ အျပန္အလွန္ အက်ဳိးျဖစ္မယ့္ေနရာေတြမွာ ပိုၿပီးေတာ့မွ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သြားဖို႔ပဲ လုပ္ေဆာင္သြားၾကမွာ ျဖစ္ပါတယ္”

ျမန္မာႏိုင္ငံကို အေနာက္ႏိုင္ငံေတြက စီးပြားေရးပိတ္ဆို႔မႈလုပ္ထားေတာ့ စကၤာပူက တဆင့္ လိုအပ္တာ
ေတြ ဝယ္သြင္းရသလို ေငြမည္းကို ေငြျဖဴျဖစ္ေအာင္ လုပ္ေပးေနသူလို႔ ႏိုင္ငံတကာက ေထာက္ျပမႈေတြ ရွိပါတယ္။ ဒီေတာ့ စကၤာပူနဲ႔ ဒီလိုမ်ဳိး စီးပြားေရး ဆက္ဆံမႈ ထပ္တိုးလုပ္ရင္ ႏုိင္ငံတကာဆက္ဆံေရးမွာ ထိခိုက္ႏုိင္မလား။

“အခုက တကယ္ေျပာရမယ္ဆုိရင္ ႏိုင္ငံတကာ ဆက္ဆံေရးမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ အေနအထားက အရင္နဲ႔ မတူပဲနဲ႔ လံုးဝေျပာင္းလဲသြားၿပီ ျဖစ္ပါတယ္။ လံုးဝေျပာင္းလဲသြားၿပီဆိုေတာ့ အရင္တုန္းက ပိတ္ဆို႔မႈေၾကာင့္ မို႔လို႔ရွိေနတဲ့ အျဖစ္အပ်က္ေတြနဲ႔ ၾကားထဲမွာ ျဖစ္ေနတဲ့ ပံုမွန္မဟုတ္တဲ့ ဆက္ဆံမႈေတြကလည္း တျဖည္းျဖည္းခ်င္း ေပ်ာက္သြား
ေတာ့မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ အားလံုးက ျမန္မာႏိုင္ငံအေနနဲ႔ ပံုမွန္ ကမၻာ့လူ႔အဖြဲ႔အစည္းထဲမွာ ရင္ေဘာင္တန္းႏုိင္မယ့္ ႏိုင္ငံ တခု အျဖစ္နဲ႔ ျဖစ္လာပါၿပီ။ အဲဒီလို ျဖစ္လာတဲ့အခါမွာ စကၤာပူအေနနဲ႔ကလည္းပဲ ႏိုင္ငံတကာမွာ စီးပြားေရးအရ
ေရွ႕တန္းေရာက္ေနတဲ့ ႏိုင္ငံတႏိုင္ငံ ျဖစ္တဲ့အခါ က်ေတာ့ က်ေနာ္တို႔ရဲ႕ ပံုမွန္ျဖစ္လာတဲ့ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ တိုးတက္ ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈ အတြက္ကို အမ်ားၾကီး အေထာက္အကူေပးႏုိင္မယ့္ အေနအထားမ်ဳိး ရွိပါတယ္”

ျမန္မာဘက္က အမ်ဳိးသားအက်ဳိးစီးပြား မထိခိုက္ဖို႔ဆိုရင္ ဘာေတြ ျပင္ဆင္ထားသင့္သလဲ။

“က်ေနာ္တုိ႔ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္တဲ့ ကိစၥတိုင္းမွာေပါ့ေနာ္။ က်ေနာ္တု႔ိရဲ႕ ရွိေနၿပီးျဖစ္တဲ့ ႏုိင္ငံေရးစနစ္မွာကိုက အျပန္ အလွန္ ခ်ိန္ညွိမႈေတြ၊ စစ္ေဆးမႈေတြ ရွိေနၿပီးသား ျဖစ္ပါတယ္။ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈအားလံုးဟာ ကုိယ့္အမ်ဳိးသား
ေရး အက်ဳိးစီးပြားကို မထိခိုက္ေစဘဲနဲ႔ အမ်ဳိးသားအက်ဳိးစီးပြားကို ျဖည့္ဆည္းႏုိင္ဖို႔အတြက္ လိုအပ္တဲ့ စိစစ္မႈေတြ၊
ေလ့လာမႈေတြနဲ႔ သံုးသပ္မႈေတြကေတာ့ ပညာရွင္ေတြေကာ၊ ဥပေဒျပဳတဲ့အဖြဲ႔ေတြ၊ ေနာက္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႔ေတြ စသျဖင့္ေပါ့ေနာ္။ ေနာက္ မီဒီယာေပါ့။ အားလံုးကေနၿပီးေတာ့မွ ေလ့လာစိစစ္ သြားၾကဖို႔ပဲ ရွိပါတယ္။ အဲဒီကေနမွ
ေကာင္းတဲ့ဟာေတြ ယူမယ္။ ထိခိုက္မယ့္ကိစၥေတြကို ျပန္ၿပီး ညွိႏႈိင္းၾကရ မွာေပါ့။ အဲဒီလိုမ်ဳိးပဲ လုပ္သြားၾကရမယ့္ သေဘာရွိပါတယ္”

ႏိုင္ငံတကာရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏံွမႈေတြ ဝင္လာရင္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္တို႔၊ အလုပ္သမား အခြင့္အေရး ဥပေဒေတြ ႀကိဳတင္ျပ႒ာန္းသင့္တယ္လို႔ အၾကံျပဳခ်က္ေတြ ရွိပါတယ္။ ဒီေတာ့ ျမန္မာဘက္က ဘယ္လိုဥပေဒေတြကို ႀကိဳတင္ ျပ႒ာန္းသင့္သလဲ။

“အဲဒီဥစၥာေတြ အကုန္လံုးကေတာ့ လုပ္ေနပါတယ္။ လႊတ္ေတာ္အဖြဲ႔အစည္းေတြနဲ႔ သက္ဆုိင္ရာ ဝန္ၾကီးဌာန ေတြနဲ႔ ပူးေပါင္းၿပီးေတာ့ လုပ္ေနပါတယ္။ ဥပမာအားျဖင့္ဆုိရင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈဥပေဒေပါ့ေနာ္။ ေနာက္ၿပီးေတာ့မွ ကုမၺဏီေတြ ဥပေဒ၊ ေနာက္ၿပီးေတာ့ လက္ဝါးၾကီးအုပ္ လုပ္ေဆာင္မႈကို တားျမစ္တဲ့ဥပေဒ စသျဖင့္ စီးပြားေရးထဲမွာ ဥပေဒေတြ လုပ္ေနသလိုပဲ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္မွာလည္း သက္ဆုိင္ရာ သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးအတြက္ လိုအပ္တဲ့ ဥပေဒေတြ ထုတ္ျပန္ေနတာ၊ ျပဳစုေနတာေတြလည္း အမ်ားၾကီး ရွိပါတယ္”

“အဲဒီလိုပဲ အထူးသျဖင့္ အထူးစီးပြားေရးဇုန္ၾကီးေတြနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ရွိရင္လည္း Substainble Development လို႔ေခၚ တဲ့ စဥ္ဆက္မျပတ္နဲ႔ ထိန္းထိန္းသိမ္းသိမ္း တိုးတက္ႏုိင္ဖို႔အတြက္ ဘယ္ဟာကိုမွ မထိခိုက္ပဲ တိုးတက္ ႏုိင္ဖို႔ဆုိေတာ့ အထူးအက္ဥပေဒေတြ ထုတ္ျပန္ဖို႔လည္းပဲ လုပ္ေနတာေတြ ရွိပါတယ္။ ဒါေတြကေတာ့ လႊတ္ေတာ္ အဖြဲ႔အစည္း ကလည္းပဲ စနစ္တက် ေပၚေပါက္လာၿပီဆိုတဲ့အခါက်ေတာ့ လႊတ္ေတာ္အေနနဲ႔က လည္းပဲ ဒါေတြကို ေလ့လာၿပီးတဲ့ အခါက်ေတာ့ လိုအပ္သလို ေဆာင္ရြက္ေနတာ ရွိပါတယ္။ အဲဒါအျပင္ကိုပဲ မီဒီယာေတြက ေထာက္ျပေနတာ အားလံုးကိုလည္း အားလံုးကေနၿပီးေတာ့မွ ေသခ်ာစိစစ္ေလ့လာၿပီးတဲ့အခါ က်ေတာ့မွ လိုအပ္ေနတာေတြ ထည့္သြင္း
ေနတာလည္း ရွိပါတယ္”
http://www.mizzimaburmese.com/interview/8751-2011-12-13-12-28-53.html

NLD 'ဒီလိႈင္း' စာေစာင္ အပတ္စဥ္ ထုတ္ေဝမည္


မ်ဳိးသန္႔ | အဂၤါေန႔၊ ဒီဇင္ဘာလ ၁၃ ရက္ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ၁၉ နာရီ ၃၉ မိနစ္

ခ်င္းမိုင္ (မဇၩိမ) ။ ။ ပါတီတည္ေထာင္ခြင့္ ရၿပီျဖစ္သည့္ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ NLD က ပါတီ မွတ္ပံုတင္ ၿပီးပါက “ဒီလႈိင္း” အမည္ျဖင့္ အပတ္စဥ္စာေစာင္ကို တနဂၤလာေန႔တိုင္း ျဖန္႔ေဝသြားရန္ စီစဥ္ေနသည္ဟု အယ္ဒီတာမ်ားထံမွ သိရသည္။

ယင္းစာေစာင္ကို သတင္းစာဆရာၾကီး ဦးဝင္းတင္ႏွင့္ စာေရးဆရာ ေမာင္မိုးသူက နာယကအျဖစ္ တာဝန္ ယူမည္
ျဖစ္ကာ ဦးအုန္းႀကိဳင္၊ မံုရြာေအာင္ရွင္၊ ဖ်ာပံုနီလံုဦး၊ ၿငိမ္းသစ္ႏွင့္ နီမိုလႈိင္တို႔က အယ္ဒီတာအဖြဲ႔ဝင္မ်ား အျဖစ္ ပါဝင္ မည္ ျဖစ္သည္။

“စာေစာင္နာမည္ကေတာ့ ဒီလႈိင္းေပါ့၊ ဒီမိုကေရစီလႈိင္းမ်ား ဆိုတာကို ကိုယ္စားျပဳတဲ့ ဒီလႈိင္းလို႔ နာမည္ ေပးထား တာေပါ့။ အဲဒါကို ထုတ္ေဝခြင့္ရတာနဲ႔ က်ေနာ္တို႔ လုပ္မယ္၊ သတင္းစာဆရာေတြကလည္း ဝိုင္းေရးၾကလိမ့္မယ္။”
ဟု စာေစာင္ကို တာဝန္ယူမည့္ အယ္ဒီတာတဦးျဖစ္သူ ကိုၿငိမ္းသစ္က မဇၥ်ိမကို ေျပာသည္။

ပထမဆံုး ထုတ္ေဝမည့္ ပါတီစာေစာင္တြင္ ပါတီ၏ မူဝါဒႏွင့္ လႈပ္ရွားမႈမ်ား၊ ႏွစ္ ၂ဝ အတြင္း လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည့္
ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား၊ ပါတီကိုယ္စားျပဳ ေရြးေကာက္ပြဲဝင္မည့္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ား အေၾကာင္းႏွင့္
ျပင္ပႏိုင္ငံေရးပညာရွင္မ်ား၏ သံုးသပ္ခ်က္မ်ား ပါဝင္မည္ဟု သိရသည္။

တရားဝင္ တည္ေထာင္ခြင့္ရပါတီမ်ားအေနျဖင့္ ပါတီစာေစာင္အား စာေပစိစစ္ေရးသို႔ တင္ျပရန္မလိုဘဲ ထုတ္ေဝခြင့္ ရွိသည္။ သို႔ေသာ္ ထုတ္ေဝခြင့္အတြက္ကိုမူ စာေပစိစစ္ေရးသို႔ မွတ္ပံုတင္ေၾကး က်ပ္တသိန္းႏွင့္ အာမခံေၾကး ငါးသိန္း ေပးသြင္း ေလွ်ာက္ထားရမည္ ျဖစ္သည္။

ယင္းကဲ့သို႔ အာမခံေၾကးတင္ရျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ “က်ေနာ္တို႔မွာ ေရးတဲ့အေရးအသားေတြက ပုဂၢိဳလ္ေရး တိုက္ခိုက္မႈ လြန္လြန္ကၽြံကၽြံျဖစ္လာရင္ အဲဒီငါးသိန္းထဲက ျဖတ္မယ့္သေဘာပါ။” ဟု မတူကြဲျပားျခင္းႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ပါတီ - PDP ဥကၠ႒ ဦးေနမ်ဳိးေဝက မဇၥ်ိမကို ေျပာသည္။ PDP ပါတီမွာ ဒိုင္ဗားစတီး - Diversity အမည္ျဖင့္ လစဥ္ ပါတီစာေစာင္ ထုတ္ေဝလ်က္သည္။

ေရြးေကာက္ပြဲဝင္ ပါတီတခုျဖစ္သည့္ ရွမ္းတုိင္းရင္းသားမ်ား ဒီမုိကရက္တစ္ပါတီ - SNLD ကလည္း ယခုႏွစ္ ဇြန္လ အတြင္းက ပါတီအာေဘာ္ အပတ္စဥ္ထုတ္ ဂ်ာနယ္ ထုတ္ေဝရန္အတြက္ စီစဥ္ခဲ့ေသးသည္။

NLD မွာ ပါတီသစ္တည္ေထာင္ခြင့္ျပဳရန္ ဦးတင္ဦး၊ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၊ ဦးဝင္းတင္အပါအဝင္ တည္ေထာင္သူ ၂၁ ဦးျဖင့္ ႏုိဝင္ဘာလ ၂၄ ရက္ေန႔က ျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္သို႔ ေလွ်ာက္ထားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ ယင္းေလွ်ာက္ထားမႈကို အဂၤါေန႔တြင္ ခြင့္ျပဳလိုက္ေၾကာင္း ပါတီေျပာခြင့္ရ ပုဂၢိဳလ္ ဦးဉာဏ္ဝင္းက အတည္ျပဳ ေျပာ ဆုိသည္။

ယခုအခါ တရားဝင္ တည္ေထာင္ခြင့္ရၿပီ ျဖစ္သည့္အတြက္ ေခါင္းေဆာင္ႏွစ္ဦးေရြးခ်ယ္ကာ ေကာ္မရွင္သို႔ လာမည့္ အပတ္အတြင္း သြားေရာက္ေလွ်ာက္ထားမည္ဟု ပါတီေျပာခြင့္ရ ေရွ႕ေနႀကီး ဦးဉာဏ္ဝင္းက မဇၥ်ိမကို ေျပာသည္။

NLD သည္ ပါတီအမွတ္အသားအျဖစ္ အနီေရာင္ေအာက္ခံတြင္ အျဖဴေရာင္ၾကယ္၊ ေရႊေရာင္ခြပ္ေဒါင္းပံုႏွင့္ အျဖဴေရာင္ျဖင့္ ေရးသားထားသည့္ “အမ်ဳိးသား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္” စာတန္းကို ေအာက္ေျခ တြင္ ေရးထိုးထား သည့္ အမွတ္တံဆိပ္ကို အသံုးျပဳသြားမည္ ဟုသိရသည္။
http://www.mizzimaburmese.com/news/inside-burma/8752-nld----.html

သမၼတ ‘အစစ္’ နဲ႔သာ ေဆြးေႏြးလိုတဲ့ KNU
ေက်ာ္ခ | အဂၤါေန႔၊ ဒီဇင္ဘာလ ၁၃ ရက္ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ၂၀ နာရီ ၅၇ မိနစ္


ခ်င္းမိုင္ (မဇၥ်ိမ) ။        ။ တိုးတက္ေသာ ဗုဒၶဘာသာ ကရင္အမ်ဳိးသားတပ္မေတာ္ DKBA မွာ အစိုးရႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ယူသြားေသာ္လည္း ကရင္တပ္အခ်င္းခ်င္း တုိက္ပြဲျပန္ျဖစ္မည္ မဟုတ္သည့္အျပင္ နားလည္မႈ ရွိရွိ လုပ္ကိုင္သြား မည္ဟု ကရင္အမ်ဳိးသား အစည္းအ႐ံုး KNU က ေျပာဆုိသည္။

၁၉၉၄ ႏွစ္ကုန္ပိုင္းအတြင္း KNU အတြင္းမွ  DKBA အျဖစ္ ခြဲထြက္သြားကာ အက်ဳိးဆက္အျဖစ္ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ အင္အားစုမ်ား၏ ဌာနခ်ဳပ္ျဖစ္သည့္ မာနယ္ပေလာစခန္းမွာ က်ဆံုးခဲ့ဖူးသည္။

ကိုယ္ပိုင္ျပဌာန္းခြင့္ႏွင့္ တန္းတူေရးအတြက္အတြက္ ႏွစ္ေပါင္း ၆ဝ ေက်ာ္ အစိုးရကို လက္နက္ကိုင္ ေတာ္လွန္ေန သည့္ KNU မွာ ယခု အစိုးရသစ္လက္ထက္တြင္ ၄ ၾကိမ္တိုင္ ေတြ႔ဆံုခဲ့ၿပီးျဖစ္ေသာ္လည္း တစံုတရာ သေဘာတူညီမႈ မရရွိခဲ့ေပ။

ယင္းကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ KNU ဒုဥကၠဌ ပဒို ေဒးဗစ္သာကေပါကို မဇၥ်ိမ သတင္းေထာက္ ေက်ာ္ခက ဆက္သြယ္ ေမးျမန္းထားပါသည္။

ဗိုလ္မႉးေစာလားပြယ္ ဦးေဆာင္တဲ့ DKBA အဖြဲ႔ဟာ အပစ္ခတ္ရပ္စဲျခင္းမျပဳလုပ္ခင္ KNU တပ္ေတြနဲ႔ ပူးေပါင္းၿပီး အစုိးရတပ္ေတြကို တိုက္ခိုက္ခဲ့တာရွိပါတယ္။ အခုသူတို႔က အစိုးရနဲ႔ အပစ္ရပ္လိုက္ေတာ့
KNU နဲ႔ KNU ရဲ႕ ထိန္းခ်ဳပ္နယ္ေျမေတြ အတြက္ စိုးရိမ္ရတဲ့ အေနအထားေတြမ်ား ရွိမလားခင္ဗ်။


thacerbyblackwhite
KNU ဒုဥကၠဌ ပဒို ေဒးဗစ္သာကေပါ

“မရွိပါဘူး။ က်ေနာ္တို႔ နားလည္မႈရွိရွိနဲ႔ ဆက္လုပ္ေနပါတယ္။ သူတို႔KNU ကို ျပန္ၿပီးေတာ့ စစ္ေရးအရ တိုက္မွာ မဟုတ္ဘူး။ DKBAသမိုင္းရဲ႕ အစကိုက အစိုးရက အကြက္ဆင္ၿပီး အိမ္ၾကက္ခ်င္းအိုးမဲသုပ္ၿပီး ခြပ္ခိုင္းခံရတဲ့ သမိုင္းျဖစ္ေနတယ္။ အဲဒီအေျခအေနကို က်ေနာ္တို႔အားလံုး ျပန္မေရာက္ခ်င္ၾကဘူးဆိုတာကို သူတို႔လဲသိပါတယ္။ အခုေတာ့ က်ေနာ္တို႔ အခ်င္းခ်င္း နားလည္မႈ ရွိပါတယ္။ က်ေနာ္တို႔က ကရင္ အခ်င္းခ်င္းပဲ။ အရင္က လက္တြဲလုပ္ခဲ့တဲ့လူေတြပဲ။ အရင္က အစိုးရရဲညာဏ္ဆင္ထိုးခြဲမႈမွာ အလိမ္ ခံရတယ္။အခုလဲ အလိမ္ခံရၿပီး လြယ္လြယ္နဲ႔ လုပ္သြား တယ္ေပါ့ဗ်ာ။ သူတို႔
လည္း သူတို႔ အဆင္ေျပသလို ရပ္တည္ ေပါ့ဗ်ာ”

“တခုေတာ့ ရွိတာေပါ့ သူတို႔လြယ္လြယ္နဲ႔ အပစ္ရပ္သြားတာက အစုိးရနဲ႔ အပစ္ရပ္ေရးေဆြးေႏြးဖို႔အတြက္္ ၾကားခံ အျဖစ္ လုပ္ေပးတဲ့ ပြဲစားေတြက လိမ္သြားတာ။ ဘယ္လိုလိမ္လဲဆိုေတာ့ တဖက္မွာ KNU က လွ်ိဳ႕ဝွက္ သေဘာတူညီခ်က္ေတြ လုပ္ေနၿပီ ခင္ဗ်ားတို႔ ျမန္ျမန္လုပ္၊ ေနာက္က်ရင္ KNU က တဆယ္ရတဲ့အခါ ခင္ဗ်ားတို႔က ၂ က်ပ္ပဲ ရလိမ့္မယ္ ဆိုၿပီးေတာ့ DKBA ကို ဖဲ့ထုတ္သြားတယ္။ DKBA ကလည္း ႐ုိးတယ္မို႔လား လူ႐ုိးေတြေလ”

ဒီရက္ပိုင္းအတြင္းမွာ KNU နဲ႔ ျမန္မာအစိုးရ ကိုယ္စားလွယ္ေတြနဲ႔ ဘားအံၿမိဳ႕မွာ အပစ္ရပ္ေရး ထပ္ၿပီး
ေဆြးေႏြးဖို႔ ရွိတယ္ ဆိုတာေရာ ဟုတ္လား။


“မဟုတ္ေသးပါဘူး။ ဟုတ္မယ္ဆိုရင္လည္း က်ေနာ္တို႔ သတင္းထုတ္ျပန္မွာပါ”

KNU နဲ႔ ျမန္မာအစိုးရသစ္နဲ႔ အပစ္ရပ္ေရး ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးၾကတာ ၄ ႀကိမ္ရွိၿပီလို႔ သိရတယ္။ ဒီေတြ႔ဆံုမႈ
ေတြကေန အပစ္ရပ္ဖို႔ သေဘာတူညီမႈ ဘာေၾကာင့္ မရႏိုင္ေသး ျဖစ္ေနတာလဲ ခင္ဗ်။


“က်ေနာ္တို႔ ေတာင္းဆိုတာက တျပည္လံုးအတိုင္းအတာနဲ႔ အပစ္အခတ္ရပ္ဆဲဖို႔၊ တိုင္းရင္းသား နယ္ေျမေတြမွာ လာခ်ထားတဲ့ အစိုးရတပ္ေတြ ႐ုတ္သိမ္းေပးဖို႔၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ ေကာင္းတဲ့ အလားအလာ ကိစၥေတြေပါ့ဗ်ာ။
ႏုိင္ငံေရး အက်ဥ္းသား လႊတ္ေပးဖို႔ကိစၥ၊ ဒီမိုကေရစီလြတ္လပ္မႈရွိရမယ္။ လႈ႔အခြင့္ေရးခ်ဳိးေဖာက္မႈေတြ ရပ္ဖို႔ က်ေနာ္ တို႔ဘက္က ေဆြးေႏြးထားတာပဲ”

“က်ေနာ္တို႔ ထိုင္းျမန္မာနယ္စပ္မွာ ေတြ႔ဆံုမႈေတြလုပ္ခဲ့တာ ၄ ၾကိမ္ရွိၿပီ။ ဝန္ၾကီး အဆင့္ျဖစ္တဲ့ ဦးေအာင္မင္း နဲ႔ ၂ ႀကိမ္၊ ျပည္နယ္အဆင့္နဲ႔က ၂ ၾကိမ္ ေတြ႔ဆံုၿပီးပါၿပီ။ သူတို႔လည္း သမၼတၾကီး ဦးသိန္းစိန္ကို တင္ျပလိုက္ပါ့မယ္။ တင္ျပလိုက္ပါမယ္ဆိုၿပီးတာ ျပန္ျပန္သြားတယ္။ ဘာမွ တိုးတက္မလာပါဘူး။ အခု ကခ်င္ဘက္မွာလည္း ေန႔တိုင္းလို တိုက္ေနတာပဲ”

“မေျပလည္တာကေတာ့ ဦးသိန္းစိန္ အစိုးရက ဘာမွ တိုးလုပ္လာတာ မရွိဘူး။ တိုးလုပ္လာရင္ေတာ့ ႏွစ္ဘက္
ေဆြးေႏြးမႈေတြဟာ တိုးတက္မႈေတြရွိလာမွာေပါ့”

KNU က ျမန္မာအစိုးရနဲ႔ အပစ္ရပ္ လက္မွတ္ထိုးၿပီးရင္ အျခားလူ အမည္ခံ နာမည္တခုနဲ႔ ထိုင္းႏိုင္ငံ မဲ့စရီးယန္းဘက္မွာ သြင္းကုန္၊ ပို႔ကုန္ ကုမၸဏီ တခု ဖြင့္မယ္လို႔ ၾကားေနရပါတယ္။

“အစိုးရဘက္ကေန အပစ္ရပ္ဖို႔ ေဆြးေႏြးပြဲေတြလုပ္တဲ့အခါမွာ ၾကားမွာ စီးပြားေရးသမားေတြက ၾကားခံ ပါလာတယ္။ အဲဒီၾကားပြဲစားေတြက ဟိုဘက္ကလည္း ရမယ္။ ဒီဘက္ကလည္းရမယ္ ဆိုၿပီးလုပ္တဲ့ အဲဒီလို စီးပြားေရးသမားေတြ လည္း ရွိတယ္။ အဲဒီလူေတြက သူတို႔လိုခ်င္တဲ့ အဆင့္မရဘူးဆိုရင္ မဟုတ္မွန္သတင္းေတြ ေလွ်ာက္လႊင့္ေနတယ္။ ၿပီးရင္ေနာက္မွာလည္း UNFC ကိုတိုက္ခိုက္တယ္”

KNU ထိန္ခ်ဳပ္နယ္ေျမေတြ ျဖစ္တဲ့ တပ္မဟာ ၃ နဲ႔ ၅ နယ္ေျမေတြထဲမွာ KNU က ေရႊတူးေဖၚေရး လုပ္ငန္း
ေတြ လုပ္ဖို႔ ကားလမ္းေတြ ေဖာက္ေနတယ္ဆိုတဲ့ အသံေတြ ၾကားေနရသလို တပ္မဟာ ၂ နဲ႔ ၃ နယ္ေျမ
ေတြမွာရွိတဲ့ ဝါးဘိုးဝါးေတြကို ကုန္ေခ်ာအျဖစ္ ထုတ္ဘို႔ အစီအစဥ္ရွိတယ္လို႔လည္း နယ္စပ္ လက္နက္ကိုင္ တပ္ေတြ ဘက္ကေနလည္း အသံေတြ ၾကားေနရပါတယ္။


“ခင္ဗ်ားၾကားတဲ့သတင္းက မမွန္ပါဘူး။ အဲဒီအစီအစဥ္ေတြကို လုပ္ေနတာမ်ဳိးလည္း မရွိပါဘူး။ ဒါေတြက မလိုသူေတြ
ေျပာတဲ့စကားေတြပါ”

ႏိုင္ငံတခ်ိဳ႕ကေတာ့ ျမန္မာအစိုးရသစ္ရဲ႕ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ေတြဟာ တိုးတက္ ေျပာင္းလဲမႈေတြ ရွိလာတယ္ လို႔ မွတ္ခ်က္ျပဳၾကတာေတြလည္းရွိပါတယ္။ KNU အေနနဲ႔ အပစ္ရပ္ဖို႔ၾကေတာ့ အစုိးရက ဘယ္လို အတိုင္းအတာမ်ဳိး ေဖာ္ေဆာင္မွ ျပည္စံုမယ္လို႔ ယူဆထားလို႔လဲ။

“ဦးသိန္းစိန္ကေတာ့ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသား ၂ဝဝ ေလာက္ေတာ့ လႊတ္ေပးတာပဲ။ ေနာက္ဟိုဒီ အဖြဲ႔အစည္းေလးေတြ ဖြဲ႔စည္းခြင့္ေတြ လုပ္ေပးတာ။ သတင္းလြတ္လပ္ခြင့္ေပးတာေလးေတြရွိတာေပါ့။ သတင္းလြတ္လပ္ခြင့္ကလည္း တကယ္ လြတ္လြတ္လပ္လပ္ ေပးသလားဆိုေတာ့လည္း မဟုတ္ပါဘူး”

“အဓိက ကေတာ့ တိုင္းရင္းသားေတြ အေပၚစစ္ဆင္ေနတဲ့ ကိစၥပဲ။ အဲဒါေတြ ကိုရပ္ အဲဒါေတြရပ္ရင္ေတာ့ က်ေနာ္ တို႔နဲ႔ အလားအလာေကာင္းမယ္ဗ်ာ။ က်ေနာ္တို႔နဲ႔ အပစ္ရပ္ဖို႔ဆိုတာက အစုိးရေပၚမွာ မူတည္တယ္ေလ။ သူတို႔
ျပည္တြင္းစစ္ရပ္ဖို႔လိုတယ္။ မရပ္ရင္ ဘာတိုးတက္မႈမွ ရွိမွာမဟုတ္ဘူး”

“က်ေနာ္တို႔ အခုစဥ္းစားေနတာက ဦးသိန္းစိန္က တကယ္လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာရွိလားမရွိလား ဒါပဲ။ သူတကယ္ပဲ အပစ္ရပ္ခ်င္လား။ စစ္တပ္အေပၚမွာ သူအာဏာရွိလား။ သမၼတျဖစ္ရင္ေတာ့ သူအာဏာရွိရမွာေပါ့။ သမၼတ အတု ဆိုရင္ေတာ့ အာဏာမရွိဘူးေပါ့ဗ်ာ။ အဲဒါကို က်ေနာ္တို႔ ဆံုးျဖတ္ရမွာပဲ။ က်ေနာ္တို႔ကေတာ့ သမၼတ အစစ္နဲ႔ပဲ
ေဆြးေႏြးခ်င္တယ္။ အစစ္နဲ႔ ေဆြးေႏြးမွ အလုပ္ျဖစ္မယ္။ အစစ္မဟုတ္ရင္ က်ေနာ္တို႔အတြက္ ပရိယာယ္ပဲ ျဖစ္ေန မယ္။ ဒါေၾကာင့္ သမၼတ တကယ္အစစ္လား။ အတုလား ေစာင့္ၾကည့္ေနတာေပါ့”
http://www.mizzimaburmese.com/interview/8755-----knu-.html

ဘိုကေလး မေတာ္တဆ ေပါက္ကြဲမႈ ၅ ဦး ဒဏ္ရာရ
သဲသဲ | အဂၤါေန႔၊ ဒီဇင္ဘာလ ၁၃ ရက္ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ၂၂ နာရီ ၂၃ မိနစ္

နယူးေဒလီ(မဇၥ်ိမ) ။       ။ ေရနံရွာေဖြေရးလုပ္ငန္းတြင္ အသံုးျပဳသည့္ ေဖာက္ခြဲေရးမိုင္း၏ အစိတ္အပိုင္းတခု (Detonator) အား  ကေလးငယ္တဦး ေဆာ့ကစားမိရာမွ ေပါက္ကြဲမႈျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီး  ဖခင္ႏွင့္ ကေလးငယ္တဦး
ျပင္းထန္စြာ ဒဏ္ရာရွိခဲ့သည့္ ျဖစ္ရပ္တခု ဘိုကေလးၿမိဳ႕နယ္ အုန္းဘိုင္းေက်းရြာ၌ ျဖစ္ပြားခဲ့သည္။

ဒီဇင္ဘာလ ၆ ရက္ေန႔ ညေနပိုင္းက ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ ယင္းေပါက္ကြဲမႈေၾကာင့္ ေနအိမ္ရွိ မိသားစု ၅ ဦး ဒဏ္ရာ ရရွိ သြားၿပီး ဖခင္ျဖစ္သူမွာ ဘယ္ဘက္ လက္ေခ်ာင္း သံုးေခ်ာင္း ျပတ္သြားခဲ့ၿပီး သားျဖစ္သူ ဆယ္ႏွစ္အရြယ္
ေမာင္ေကာင္းလမ္းမွာ ေပါက္ကြဲမႈေၾကာင့္ လြင့္စင္လာသည့္ သတၱဳစမ်ား ဝမ္းဗိုက္၌ ထိမွန္ခဲ့သည္။

“ႏွစ္ေယာက္က အေျခအေနဆိုးတယ္။ အဲဒီမွာ တေယာက္က လက္ျဖတ္ပစ္ရတယ္၊ ကေလးတေယာက္က ဗိုက္ခြဲ ၿပီးေတာ့ က်ည္ဖူးလိုဟာေလး ခြဲထုတ္ထားရတာေပါ့” ဟု ဘိုကေလးၿမိဳ႕ ကုတင္ ၁ဝဝ ေဆး႐ံုမွ ေဆး႐ံုဝန္ထမ္း တဦးက မဇၥ်ိမကို ေျပာသည္။

bokalay
ေပါက္ကြဲမႈေၾကာင့္ ဒဏ္ရာရရွိသည့္ မိသားစုဝင္တခ်ဳိ႕အား ဘုိကေလးၿမိဳ႕ ျပည္သူ႔ေဆး႐ံု၌ ကုသမႈ ခံယူေနသည္ကို ဒီဇင္ဘာ ၁၂ ရက္ေန႔က ေတြ႔ျမင္ရစဥ္ (ဓာတ္ပံု: Nay Wai's Facebook)

ေပါက္ကြဲမႈေၾကာင့္ ဒဏ္ရာရရွိသူမ်ားအားလံုးမွာလည္း ေဆး႐ံုတြင္း ကုသမႈ ခံယူေနသည္ဟု သိရသည္။

ေပါက္ကြဲမႈျဖစ္ပြားမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ “ဘယ္ကေန ဘယ္လို ရလာလဲ မသိဘူး။ မိဘေတြလည္း မသိဘူး။ ညက်ေတာ့ အဲဒါကို ဓါတ္မီးနဲ႔ ထိုးၾကည့္တာ အဲဒီအစေလးနဲ႔ ဓါတ္မီးနဲ႔  သြားေတ႔မိတာကေန ထေပါက္တာပဲ” ဟု ဒဏ္ရာရွိသြား သူ ဖခင္ျဖစ္သူ ဦးေအာင္မ်ဳိးဆန္း ျပန္ေျပာျပသည္။

အခင္းျဖစ္ပြားရာသို႔ ေဒသအာဏာပိုင္ ရဲတပ္ဖြဲ႔ဝင္မ်ားႏွင့္ အထူးသတင္းတပ္ဖြဲ႔မွ ရဲအရာရွိမ်ား လာေရာက္ခဲ့ၿပီး ေရနံ ရွာေဖြရန္ အသံုးျပဳၿပီးေနာက္  မေပါက္ကြဲဘဲ က်န္ရွိခဲ့သည့္ မိုင္း၏ အစိတ္အပိုင္းေၾကာင့္ ေပါက္ကြဲမႈျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္  က်န္ရွိခဲ့သည့္ မိုင္းသီး အစိတ္အပိုင္းမ်ားအား သိမ္းဆည္းသြားခဲ့သည္ဟု ရြာသားမ်ားက ေျပာဆိုသည္။

ယင္းေပါက္ကြဲမႈႏွင့္ ပတ္သတ္၍ ဘိုကေလးၿမိဳ႕နယ္ ရဲစခန္းႏွင့္ အထူးသတင္းတပ္ဖြဲ႔သို႔ ဆက္သြယ္ေမးျမန္း ေသာ္ လည္း ျပန္လည္ေျဖၾကားခဲ့ျခင္း မရွိေပ။

၂ဝ၁ဝ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာအတြင္းက ဘိုကေလးၿမိဳ႕နယ္ အုန္းဘိုင္းေက်းရြာအနီး၌ ကုမၸဏီတခ်ဳိ႕မွ ေျမၾကီးတြင္း မိုင္းခြဲ စမ္းသပ္၍ ေရနံရွာေဖြမႈမ်ား ရွိခဲ့ၿပီး မည္သည့္ကုမၸဏီျဖစ္သည္ကိုမူ မသိရေပ။ ယင္းကဲ့သို႔ ျဖစ္ပြားမႈေၾကာင့္ ထိခိုက္သူမ်ားအေနျဖင့္ ေလ်ာ္ေၾကးတစံုတရာ မရရွိႏုိင္ေတာ့ေၾကာင္း ယင္းေဒသသို႔ ေရာက္ရွိေနသည့္ မတူကြဲျပား
ျခင္းႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးပါတီ - PDP ဥကၠ႒က သံုးသပ္သည္။

“ေဒသအာဏာပိုင္ေတြကလည္း ျမန္မာ့ေရနံနဲ႔ ဘသာဝ ဓါတ္ေငြ႔ဝန္ႀကီးဌာနကို ဆက္သြယ္ၿပီး cooperation လုပ္ရမွာ။ လွမ္းလက္ေျပာၿပီး လာေတြ႔ရမွာေပါ့။ အခုထိ ဘာမွလာလုပ္မေပးဘူး။ လက္နဲ႔ လုပ္စားတာ လက္ျပတ္ သြားေတာ့ ဘာလုပ္စားမတုန္း” ဟု အုန္းဘုိင္းရြာသို႔ သြားေရာက္ၾကည့္ရႈခဲ့သူ PDP ဥကၠ႒ ဦးေနမ်ဳိးေဝက မဇၥ်ိမကို ေျပာသည္။

ယင္းကဲ့သို႔ေသာ မေပါက္ကြဲေသးသည့္ မိုင္းတခ်ဳိ႕ကိုလည္း ဘိုကေလးၿမိဳ႕နယ္ ဆူးပဒိုင္းကုန္း ေက်းရြာအုပ္စု အနီးတဝိုက္ရွိ လယ္ကြင္းႏွင့္ ေခ်ာင္းစပ္တခ်ဳိ႕တြင္ ေတြ႔ရွိေနသျဖင့္ ရြာသားမ်ား စိုးရိမ္မကင္း ျဖစ္ေနၾကသည္
http://www.mizzimaburmese.com/news/inside-burma/8756-2011-12-13-15-59-56.html

အင္န္အယ္လ္ဒီလူငယ္ ၈ ဦး ပိုလန္ဒီမိုကေရစီစနစ္ ေလ့လာ


2011-12-12

ပုိလန္ ႏုိင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီးဌာနရဲ႕ ဖိတ္ၾကားခ်က္အရ အမ်ိဳးသားဒီမုိကေရစီ အဖဲြ႔ခ်ဳပ္က လူငယ္ ၈ ဦးဟာ ပုိလန္ႏုိင္ငံရဲ႕ အသြင္ကူးေျပာင္းေရး အေတြ႔အၾကဳံေတြကုိ တစ္ပတ္ၾကာ ေလ့လာဖုိ႔ ပုိလန္ႏုိင္ငံကုိ ေရာက္ေနပါတယ္။
ဒီမုိကေရစီႏုိင္ငံ ထူေထာင္ရာမွာ ဘယ္လုိ အေျခခံေတြ တည္ေဆာက္ခဲ့တယ္ဆုိတဲ့ အေတြ႔အၾကဳံေတြကုိ ဒီခရီးစဥ္အတြင္း ေလ့လာၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ ျပန္လည္ အသုံးခ်ႏုိင္မွာပါလုိ႔ ေလ့လာေရးအဖဲြ႔ဝင္ မေအးေအးၿငိမ္းက ဆုိပါတယ္။

၁၉၈၉ ခုက ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးၿပီး ကြန္ျမဴနစ္ အာဏာရွင္စနစ္ကေန ဒီမုိကေရစီ ႏုိင္ငံေရးစနစ္ကုိ ကူးေျပာင္းႏုိင္ခဲ့တဲ့ ပုိလန္ႏုိင္ငံရဲ႕ အေတြ႔အၾကဳံေတြနဲ႔ အဲဒီအခ်ိန္က ေပၚေပါက္ခဲ့တဲ့ ပုိလန္ျပည္သူေတြရဲ႕ Solicitor ေခၚ ေသြးစည္းညီညြတ္ေရး လႈပ္ရွားမႈအေၾကာင္းကုိ ဒီဇင္ဘာလ ၁၇ ရက္အထိ ေလ့လာၾကပါမယ္။

ပုိလန္ႏုိင္ငံၿမိဳ႕ေတာ္ ဝါေဆာမွာလည္း ပုိလန္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္နဲ႔ ပညာေရးစနစ္ေတြကုိ ေလ့လာပါမယ္။
http://www.rfa.org/burmese/news/nld-poland-12122011210222.html

တ႐ုတ္ ျမန္မာ ဆက္ဆံေရး ထိခုိက္ဖို႔ အေမရိကန္ မလိုလား


2011-12-13

ျမန္မာနဲ႔ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု ဆက္ဆံေရး တိုးတက္ေကာင္းမြန္လာ တာဟာ တ႐ုတ္ ျမန္မာဆက္ဆံေရး ထိခိုက္သြားေစဖို႔ မဟုတ္ေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ အေမရိကန္ အထူးကိုယ္စားလွယ္ မစၥတာ ဒဲရက္မစ္ခ်ယ္က ေျပာဆိုလိုက္ပါတယ္။

အေမရိကန္ အစိုးရရဲ့ ျမန္မာႏုိင္ငံ ဆိုင္ရာ အထူးကိုယ္စားလွယ္နဲ႔ မူ၀ါဒ ညွိႏႈိင္းေရးမွဴး မစၥတာ ဒဲရက္ မစ္ခ်ယ္လ္ရဲ႕ ၅ ရက္ၾကာ ျမန္မာႏိုင္ငံ ခရီးစဥ္အျပီး ရန္ကုန္ေလဆိပ္မွာ စက္တင္ဘာလ ၁၄ ရက္ေန႔က သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲ ျပဳလုပ္ခဲ့ရာ ဒီမိုကေရစီေရး၊ လူ႔အခြင့္အေရးနဲ႔ အမ်ိဳးသား ျပန္လည္ သင့္ျမတ္ေရး က႑ေတြမွာ တိုးတက္မႈရွိဖို႔ ကိစၥဟာ အေမရိကန္ ျမန္မာ ၂ ႏုိင္ငံ ဆက္ဆံေရးမွာ မျဖစ္မေန အေရးၾကီးေၾကာင္း ေျပာၾကားသြားသည္။

တ႐ုတ္ျပည္ကို ေခတၱ ေရာက္ရွိေနစဥ္အတြင္း မစၥတာ ဒဲရက္မစ္ခ်ယ္က တရုတ္အစိုးရကို အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုနဲ႔ ျမန္မာ ဆက္ဆံတာဟာ မည္သည့္ႏိုင္ငံကိုမွ ထိခိုက္ေစဖုိ႔ မရည္ရြယ္ေၾကာင္း၊ ျမန္မာနဲ႔ အိမ္နီးခ်င္း ႏိုင္ငံေတြ ဆက္ဆံေရး ထိခိုက္လုိ႔လည္း အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုအတြက္ အက်ိဳးေက်းဇူး မရွိေၾကာင္း၊ တ႐ုတ္နဲ႔ ျမန္မာမွာ ရွည္လ်ားတဲ့ နယ္နမိတ္နဲ႔ သမိုင္းေၾကာင္းေတြအျပင္ ကာလၾကာရွည္ စီးပြားေရး ဆက္ဆံမႈလည္း ရွိေနတဲ့အတြက္ ႏွစ္ႏိုင္ငံဆက္ဆံေရး အနာဂတ္ကို ႏွစ္ႏိုင္ငံကပဲ ဆံုးျဖတ္ၾကရမွာ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာဆိုခဲ့ပါတယ္။

အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုဟာ ေနာက္ဆံုးမွာ ျမန္မာအေပၚ စီးပြားေရးပိတ္ဆို႔ အေရးယူထားတာကို ႐ုပ္သိမ္းၿပီး ကုန္သြယ္မႈနဲ႔ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေတြ ဖြင့္ေပးလိမ့္မယ္လို႔ ျမန္မာအစိုးရသစ္က ေမွ်ာ္လင့္ေနေၾကာင္း ႐ုိက္တာ သတင္းက ေဖာ္ျပပါတယ္။
http://www.rfa.org/burmese/news/derek-mitchell-china-12132011113704.html

အမ်ိဳးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ မွတ္ပုံတင္ဖုိ႔ ျပင္ဆင္


2011-12-13

အမ်ိဳးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ကို ျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္က ဒီဇဘၤာ ၁၂ ရက္စြဲနဲ႔ မွတ္ပုံတင္ခြင့္ ျပဳလိုက္တာေၾကာင့္ ရက္ေပါင္း သုံးဆယ္အတြင္း မွတ္ပုံတင္ႏုိင္ဖုိ႔ ျပင္ဆင္ေနတယ္ လို႔ အင္န္အယ္လ္ဒီ ေျပာခြင့္ရပုဂၢိဳလ္ ဦးဉာဏ္ဝင္းက အာရ္အက္ဖ္ေအကိုေျပာပါတယ္။

“ေနျပည္ေတာ္ မွတ္ပံုတင္ သြားေလွ်ာက္ဖို႔ က်ေနာ္တို႔ ျပင္ဆင္ေနပါတယ္။ ပါတီရဲ႕ ဖြဲ႔စည္းပံုေရာ၊ မူဝါဒေရာ၊ အဲဒီ ၂၁ ဦးကေန ေရြးခ်ယ္တဲ့ ပါတီေခါင္းေဆာင္၊ ဒု-ေခါင္းေဆာင္ အဲဒါေတြ လုပ္ေနရပါတယ္။ အဲဒါၿပီးတာနဲ႔ က်ေနာ္တုိ႔ သြားတင္မွာပါ”

ျပည္သူလူထု တစ္ရပ္လုံအတြက္ တစ္ဆင့္တက္ လုပ္ေဆာင္ဖုိ႔ လမ္းပြင့္သြားၿပီလို႔ အင္န္အယ္လ္ဒီ ဒုတိယ ဥကၠ႒ ဦးတင္ဦးက ေျပာပါတယ္။

“ဆက္လုပ္တဲ့ေနရာမွာ တဆင့္တက္ၿပီး တုိးတက္ေအာင္ လုပ္သြားႏုိင္ဖို႔အတြက္ သူတုိ႔ ခြင့္ျပဳၿပီ ဆိုတဲ့အေပၚ မူတည္ၿပီးေတာ့ သမၼတႀကီး ဦးသိန္းစိန္နဲ႔ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္တို႔ သေဘာထား ေၾကညာခ်က္ထဲမွာ ႏိုင္ငံေတာ္နဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ ျပည္သူလူထု တရပ္လံုးရဲ႕ တုိးတက္ရာတုိးတက္ေၾကာင္း၊ ေရွ႕ဆက္ၿပီးေတာ့ ျပည္သူလူထု လြတ္လပ္မႈနဲ႔ ဒီမုိကေရစီနဲ႔ လူ႔အခြင့္အေရးနဲ႔ ရရာရေၾကာင္း လုပ္ကိုင္ရန္ကိစၥရပ္ေတြေပၚမွာ သေဘာတူညီၾကတယ္၊ လုပ္ကိုင္သြားမယ္ဆိုတဲ့အေပၚ မူတည္ၿပီးေတာ့ အဲဒီတူညီခ်က္အရ လမ္းပြင့္သြားသေလာက္ ပြင့္တဲ့ အတိုင္းအတာအတုိင္း ဆက္လက္ၿပီး ေဆာင္ရြက္ၾကတာပဲလုိ႔ မွတ္ယူထားပါတယ္”

ေရြးေကာက္ပဲြ ေကာ္မရွင္ထံ ပါတီတည္ေထာင္ခြင့္ ေလ်ွာက္လႊာတင္စဥ္ က ပါ၀င္သူ ၂၁ ဦးထဲက တခ်ိဳ႕သာ ေရြးေကာက္ပဲြမွာ ၀င္ၿပိဳင္မွာ ျဖစ္ေပမယ့္ အဲဒီစာရင္းမွာ ပါ၀င္တဲ့အတိုင္း လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေလာင္း ေရြးခ်ယ္ရာမွာ အလႊာမ်ိဳးစံု ပါ၀င္မွာပါလို႕ အင္န္အယ္လ္ဒီ ေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးျဖစ္တဲ့ ဦး၀င္းတင္က ေျပာပါတယ္။

“ဒီ ၂၁ ဦးဟာ ႏိုင္ငံေရးပံုသ႑န္ သေဘာထားကို ျပတာပဲ။ ဘာလုိ႔လဲ ဆုိေတာ့ ဒီအဖြဲ႔ထဲမွာ ေခါင္းေဆာင္မႈ အေဟာင္းထဲက က်ေနာ္တို႔၊ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္တို႔ ၆ ေယာက္ ပါတယ္။ အဲဒါက လက္ရိွ ရွိေနတဲ့ ေခါင္းေဆာင္မႈကို ကုိယ္စားျပဳတဲ့ အစိတ္အပိုင္းလုိ႔ ေျပာရမွာေပါ့။ ေနာက္တခုက အမ်ိဳသမီး ပါမယ္၊ တုိင္းရင္းသား ပါမယ္၊ ေနာက္ၿပီးေတာ့ လူငယ္ေက်ာင္းသား ပါမယ္ဆုိေတာ့ အဲဒီအထဲမွာ ပံုသ႑ာန္အားျဖင့္ ၄ ခုရွိတယ္။ အမတ္ေလာင္းေတြ ေရြးတဲ့အခါမွာ လည္း က်ေနာ္တုိ႔ ဒီသေဘာမ်ိဳးနဲ႔ ေရြးမယ္”

အာအက္ဖ္ေအရဲ႕ ဒီေန႕အထိ ဆက္သြယ္ေမးျမန္းခ်က္အရ လာမယ့္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပဲြမွာ ဦး၀င္းတင္၊ ဦးတင္ဦး၊ ဦးဉာဏ္၀င္း၊ ေဒၚနန္းခင္ေထြးျမင့္တို႔ကေတာ့ မိမိတို႔ ပါ၀င္အေရြးခံမွာ မဟုတ္ဘူးလို႔ ေျပာပါတယ္။

မွတ္ပုံတင္ဖုိ႔ ေနျပည္ေတာ္ကုိ သြားေရာက္တဲ့အခါမွာ ပါတီ ေခါင္းေဆာင္နဲ႔ ဒုတိယေခါင္းေဆာင္ ကုိယ္တုိင္ လုိက္ပါၾကရမွာျဖစ္ၿပီး မွတ္ပုံတင္ရာမွာ ေဖာ္ျပရမယ့္ ပါတီေခါင္းေဆာင္နဲ႔ ဒုတိယ ေခါင္းေဆာင္ကုိ အခုရက္ပုိင္းအတြင္း ေရြးခ်ယ္ဖ႔ုိ ရွိပါတယ္။
http://www.rfa.org/burmese/news/nld-registration-12132011084849.html


NLD ပါတီ ျပန္လည္ ထူေထာင္ခြင့္ ျပဳၿပီ

By featured, လင္းသန္႔ on December 13, 2011 1:22 pm


အမ်ိဳးသား ဒီမုိကေရစီ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (NLD) ႏုိင္ငံေရးပါတီ ထူေထာင္ခြင့္ကို ျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္က ခြင့္ျပဳလုိက္လိုက္ၿပီ ျဖစ္သည္။

“က်ေနာ္တုိ႔ကို တည္ေထာင္ခြင့္ ေပးတယ္ဆုိတာက Permission ေပးတဲ့ သေဘာေပါ့။ ဒါကို က်ေနာ္တုိ႔က ေနာက္ထပ္ မွတ္ပံု တင္ဖုိ႔ လုုပ္ရဦးမယ္” ဟု NLD ပါတီ၏ ေျပာခြင့္ရ ေရွ႕ေန ဦးဉာဏ္၀င္းက ဧရာ၀တီကုိ ေျပာသည္။

NLD ပါတီကို ႏုိင္ငံေရးပါတီအျဖစ္ ဒီဇင္ဘာလ ၁၂ ရက္ ေန႔စြဲျဖင့္ ျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္က ခြင့္ျပဳလုိက္ ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ႏုိင္ငံပိုင္ သတင္းစာမ်ားတြင္လည္း ေဖာ္ျပထားသည္။

“ျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္သည္ ႏုိင္ငံေရးပါတည္ တည္ေထာင္ခြင့္ ေလွ်ာက္ထားခ်က္မ်ားကို စိစစ္ ခြင့္ျပဳေပးလွ်က္ရွိရာ ဦးတင္ဦးပါ ၂၁ ဦးတို႔က ေလွ်ာက္ထားသည့္ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ပါတီ တည္ေထာင္ခြင့္ ေလွ်ာက္ထားခ်က္သည္ ဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒမ်ားျဖင့္ ညီညြတ္ေၾကာင္း ေတြ႕ရသျဖင့္ ေကာ္မရွင္က ၂၀၁၁ ဒီဇင္ဘာ ၁၂ ရက္ေန႔တြင္ ပါတီ ထူေထာင္ခြင့္ျပဳခဲ့ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္” ဟု သတင္းစာမ်ားတြင္ ေရးသားထားသည္။

NLD ပါတီ တည္ေထာင္ခြင့္ကို လြန္ခဲ့သည့္ ႏုိ၀င္ဘာလ ၂၆ ရက္ ေန႔စြဲျဖင့္ ေလွ်ာက္ထားခဲ့ၿပီး ယခု ပါတီ ထူေထာင္ခြင့္ျပဳမိန္႔ က်ၿပီျဖစ္ရာ မွတ္ပံုတင္ရန္အတြက္ လာမည့္ သတင္းပတ္အတြင္း ေနျပည္ေတာ္သုိ႔ သြားရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဦးဉာဏ္၀င္းက ဆက္လက္ ရွင္းျပသည္။

ေကာ္မရွင္က စိစစ္ဆဲ ကာလတြင္ ပါတီတည္ေထာင္ခြင့္ ေလွ်ာက္ထားခဲ့သူ ၂၁ ဦး၏ ကိုယ္ေရးရာဇ၀င္မ်ားကုိ သက္ဆုိင္ရာ အာဏာပိုင္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားက ေမးျမန္းစိစစ္ခဲ့ေၾကာင္း၊ ဥပေဒအရ ႏိုင္ငံျခားမွ အကူအညီယူျခင္းရွိ၊ မရွိ တို႔ကိုလည္း ေမးျမန္းခဲ့ေၾကာင္း သူက ဆုိသည္။

NLD ပါတီသည္ ယခင္အသံုးျပဳခဲ့သည့္ ခေမာက္ သေကၤတကို အသံုးျပဳေတာ့မည္ မဟုတ္ေတာ့ဘဲ ယခုလက္ရွိ ပါတီအလံအတုိင္း အနီေရာင္ ေအာက္ခံတြင္ အျဖဴေရာင္ ၾကယ္ႏွင့္ ေရႊေရာင္ ခြပ္ေဒါင္းပံု၊ အျဖဴေရာင္ “အမ်ိဳးသား ဒီမုိကေရစီ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္” စာတန္းကို ေအာက္ေျခတြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္ အမွတ္တံဆိပ္အား အသံုးျပဳမည္ျဖစ္ကာ အမွတ္တံဆိပ္၏ စံျပဳ အရြယ္အစားမွာ ေထာင့္မွန္စတုဂံပံု အလ်ား ၁. ၆၂ လကၼ၊ အနံ ၁ လကၡ ျဖစ္ေၾကာင္း NLD က ဒီဇင္ဘာလ ၁၂ ရက္ေန႔ထုတ္ ႏိုင္ငံပုိင္ သတင္းစာမ်ားတြင္ ေၾကညာထားသည္။

ဒီဇင္ဘာလ ၁၁ ရက္ေန႔ ေန႔လယ္က ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ နာယက ဦးခင္ေအာင္ျမင့္၏ ေနအိမ္တြင္ ၁ နာရီေက်ာ္ၾကာ ေတြ႔ဆံု ေဆြးေႏြး ခဲ့ေၾကာင္း၊ အလြတ္သေဘာ ေဆြးေႏြးျခင္းသာျဖစ္ေၾကာင္း ဦးဉာဏ္၀င္းက ဧရာ၀တီကို ေျပာသည္။

“က်ေနာ္တုိ႔ သိတာကေတာ့ ေကာင္းေကာင္းမြန္မြန္ မိတ္ဆက္စကားေျပာၾကတာပါ။ အေသးစိတ္ေတာ့ မသိပါဘူး။ ေခါင္းစဥ္ေတာ့ မရွိပါဘူး။ မိတ္ေဆြေတြ ေျပာၾကတဲ့ပံုစံပါပဲ” ဟု ဦးဉာဏ္၀င္းက ဆုိသည္။

ဆက္လက္၍ ဦးဉာဏ္ဝင္းက တုိင္းျပည္ႏွင့္ ျပည္သူလူထုအတြက္ မ်ားစြာ ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ ေနရဦးမည္ျဖစ္ၿပီး အခုကဲ့သို႔ေသာ ေတြ႔ဆံုမႈမ်ားသည္ အလားအလာေကာင္းမ်ား ျဖစ္သည္ဟု ေျပာသည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ဦးခင္ေအာင္ျမင့္တုိ႔ ေတြ႔ဆံုမႈအေပၚ NLD လူငယ္မ်ားႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးတက္ႂကြ လႈပ္ရွားသူ လူငယ္မ်ားကလည္း ျမန္မာႏုိင္ငံအတြက္ အေကာင္းဘက္သို႔ ဦးတည္သည္ဟု ရႈျမင္ၾကသည္။

“က်ေနာ္တုိ႔ကေတာ့ အားလံုး အျပဳသေဘာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ၿပီး လုပ္ၾကရင္ က်ေနာ္တုိ႔ တုိင္းျပည္ေကာင္းသြား မွာပဲလုိ႔ က်ေနာ္တုိ႔ သံုးသပ္တယ္” ဟု NLD လူငယ္ ကိုေက်ာ္စုိးႏုိင္က ဧရာ၀တီကို ေျပာသည္။

ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ နာယက ဦးခင္ေအာင္ျမင့္သည္ NLD ပါတီအေနျဖင့္ တႏုိင္ငံလံုး အတုိင္းအတာႏွင့္ မဲအျပတ္အသတ္ အႏုိင္ရခဲ့သည့္ ၁၉၉ဝ ျပည့္ႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲရလဒ္ကုိ အသိအမွတ္ျပဳေၾကာင္း၊ အဆုိပါ ရလဒ္သည္ ေဖ်ာက္ဖ်က္၍ ရသည့္ ကိစၥမဟုတ္ေၾကာင္း Yangon Times သတင္းဂ်ာနယ္ႏွင့္ ေအာက္တုိဘာလ ၃၁ ရက္ေန႔က ေတြ႔ဆံုစဥ္ ေျပာခဲ့ေသးသည္။

NLD ပါတီ မွတ္ပံုျပန္တင္မည္ ဆုိပါက လႊတ္ေတာ္ အႀကီးအကဲျဖစ္သည့္ ၎ႏွင့္အတူ လႊတ္ေတာ္ထဲမွ ကုိယ္စားလွယ္ မ်ားက ႀကိဳဆုိမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား ျပည္သူမ်ားက ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ပါက လႊတ္ေတာ္ တြင္းကုိ ေရာက္ရွိ လာမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ႏုိင္ငံတကာ ဗဟုသုတ ႂကြယ္ဝ သည့္ ပညာတတ္တေယာက္ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ႏုိင္ငံတည္ေဆာက္ေရးအတြက္ မ်ားစြာ အားကုိးရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း သူက ေျပာဆုိခဲ့သည္။
http://burma.irrawaddy.org/archives/3524


အဂၤါ, 13 ဒီဇင္ဘာ 2011
NLD ပါတီ ထူေထာင္ခြင့္ရၿပီ

By မစုျမတ္မြန္

ျမန္မာနိုင္ငံ ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ကေန NLD အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ကို နိုင္ငံေရးပါတီအျဖစ္ တည္ေထာင္ဖုိ႔ ခြင့္ျပဳလိုက္ပါၿပီ။ ဒီလိုခြင့္ျပဳလိုက္တဲ့အတြက္ ပါတီမွတ္ပံုတင္ဖို႔ လိုအပ္တာေတြကို စလုပ္ေနၿပီလို႔ NLD ကေျပာပါတယ္။ ပါတီကို အသစ္ ျပန္လည္ ဖြဲ႔စည္းသြားမွာျဖစ္ၿပီး ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္လည္း ျပင္ဆင္မႈေတြလုပ္ေနတဲ့အေၾကာင္း ေနာက္ဆံုးအေျခအေနကို ဘန္ေကာက္႐ံုးကေန မစုျမတ္မြန္က တင္ျပထားပါတယ္။

လက္ရွိ NLD အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖဲြ႔ခ်ဳပ္ဒုဥကၠ႒ ဦးတင္ဦး၊ အတြင္းေရးမႉး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အပါအဝင္ ျပည္နယ္နဲ႔တိုင္းအစံုက အဖြဲ႔ဝင္ ၂၁ ေယာက္ နာမည္နဲ႔ ပါတီတည္ေထာင္ခြင့္ေလွ်ာက္ထားတာကို ခြင့္ျပဳလိုက္တယ္လို႔ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္က တရားဝင္အသိေပး အေၾကာင္းျပန္ခဲ့တာပါ။ နိုင္ငံေရးပါတီအျဖစ္ မွတ္ပံုတင္ဖို႔ ပထမအဆင့္ ေက်ာ္သြားၿပီျဖစ္လို႔ ေနာက္တဆင့္ ဘာေတြလုပ္ရမယ္ ဆုိတာကို NLD သတင္းနဲ႔ ျပန္ၾကားေရးတာဝန္ခံ ဦးအုန္းႀကိဳင္က ခုလိုရွင္းျပပါတယ္။

“ပါတီတည္ေထာင္ခြင့္ျပဳလိုက္ၿပီလို႔ အေၾကာင္းၾကားစာရၿပီဆိုရင္ က်ေနာ္တို႔လုပ္ရမွာက စတင္တည္ေထာင္ဖို႔ သြားၿပီးတင္တဲ့ ၂၁ ေယာက္ ထဲက ပထမေခါင္းေဆာင္၊ ဒုတိယေခါင္းေဆာင္ ေရြးရမယ္။ ေရြးၿပီးတဲ့အခါက် က်ေနာ္တုိ႔ပါတီရဲ႕နာမည္၊ ပါတီရဲ႕အလံေတာ္၊ ပါတီရဲ႕တံဆိပ္၊ ပါတီရဲ႕သေကၤတ၊ ပါတီရဲ႕မူဝါဒလမ္းစဥ္၊ ပါတီရဲ႕ဘယ္လို ဖဲြ႔စည္းမယ္ဆိုတဲ့ ဖဲြ႔စည္းပံု၊ အဲဒါေတြကို ျပဳစုၿပီးေတာ့ အဲဒီ ပ-ေခါင္းေဆာင္၊ ဒု-ေခါင္းေဆာင္ေတြက ေနျပည္ေတာ္ ေကာ္မရွင္ကို သြားေတြ႔ၿပီးေတာ့ မွတ္ပံုတင္ရမွာ။ အဲဒီအဆင့္ကိုလုပ္ဖို႔ ဦးဉာဏ္ဝင္းတို႔ ျပင္ဆင္ေနၾကတယ္”

ေခါင္းေဆာင္ေတြကို သေဘာတူ ေရြးခ်ယ္မယ့္ အစည္းအေဝးမွတ္တမ္း မိတၱဴကိုလည္း ပါတီမွတ္ပံုတင္ခြင့္ေလွ်ာက္တဲ့အခါ ေပးဖုိ႔ လိုတဲ့အတြက္ ပါတီတည္ေထာင္ခြင့္ ေလွ်ာက္ထားခဲ့ၾကတဲ့ ၂၁ ေယာက္လံုး ျပန္ဆံုၿပီး ဆံုးျဖတ္ေရြးခ်ယ္ၾကရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ဒီ ၂၁ ေယာက္ထဲမွာ ေဝးလံတဲ့ေဒသေတြမွာ ေနထုိင္ၾကတဲ့ အဖြဲ႔ဝင္ေတြလည္း ပါတာမို႔ ဘယ္ေတာ့ အခ်ိန္အတိအက်ျဖစ္နိုင္မလဲဆိုတာ မေျပာနိုင္ေပမဲ့ အျမန္ဆံုး ႀကိဳးစားမယ္လို႔ ဦးအုန္းႀကိဳင္က ေျပာပါတယ္။

တကယ္လို႔ ပါတီမွတ္ပံုတင္ခြင့္ ရသြားၿပီဆိုရင္ေတာ့ ပါတီအဖြဲ႔ဝင္အင္အား စည္း႐ံုးခြင့္ပါရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီေတာ့ အဲဒီအခါက်ရင္ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္က တည္ေထာင္ခဲ့တဲ့ NLD ပါတီဆိုတာ ရွိေတာ့မွာ မဟုတ္တဲ့အတြက္ လက္ရွိ ပါတီဝင္ေတြက ဘယ္လို ျဖစ္သြားမွာပါလဲ၊ ဦးအုန္းႀကိဳင္ကေတာ့ NLD ကို အသစ္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲ ဖဲြ႔စည္းမွာျဖစ္လို႔ လူေဟာင္း လူသစ္ အားလံုးအဖဲြ႔ဝင္သစ္ ျပန္ေလွ်ာက္ၾကရမယ္လို႔ ေျပာပါတယ္။

“အဲဒီေနရာမွာ လူႀကီးေတြရဲ႕သေဘာထားကေတာ့ေလ လက္ရွိပါတီဝင္ေတြလည္း အသစ္ျပန္ၿပီးေတာ့ ေလွ်ာက္ထားၾကမယ္၊ အဲလို လုပ္မယ္လို႔ စိတ္ကူးရွိပါတယ္။ အဲဒီလို ညႊန္ၾကားထားတာ ရွိတယ္။ အဲဒီေတာ့ က်ေနာ္တုိ႔သည္ပင္လွ်င္ကို ပါတီဝင္အျဖစ္နဲ႔ ျပန္ၿပီးေတာ့ ေလွ်ာက္ၾကရမွာေပါ့”

ေနာင္က်င္းပမဲ့ ေရြးေကာက္ပြဲေတြမွာ ဝင္ၿပိဳင္နိုင္ဖုိ႔ NLD ပါတီက နိုင္ငံေရးပါတီအျဖစ္ ျပန္လည္ မွတ္ပံုတင္တယ္လို႔ အသိေပး ေၾကညာ ခဲ့ၿပီးကတည္းက ေရြးေကာက္ပြဲ ေအာင္နိင္ေရးအတြက္ကိုလည္း လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္ေနၾကပါတယ္။ အဖြဲ႔ဝင္ ၂၁ ေယာက္ပါဝင္တဲ့ ဗဟို ေအာင္နိုင္ေရးအဖဲြ႔ကို ဖြဲ႔စည္းခဲ့ပါတယ္။ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ေနရာ လစ္လပ္ေနတဲ့ ၿမိဳ႕နယ္ေတြ၊ ခ႐ိုင္၊ ျပည္နယ္နဲ႔တိုင္းေတြမွာလည္း ေရြးေကာက္ပြဲေအာင္နိုင္ေရး အဖြဲ႔ေတြဖြဲ႔ၾကဖို႔ ေဆာင္ရြက္ေနတယ္လို႔ NLD သတင္းနဲ႔ ျပန္ၾကားေရးတာဝန္ခံ ဦးအုန္းႀကိဳင္က ေျပာပါတယ္။ အဲဒီလိုဖြဲ႔ၾကတဲ့ထဲမွာ အလႊာစံုကသူေတြ ပါဝင္နုိင္ဖုိ႔ အဆုိျပဳစာရင္းေတြကို သက္ဆိုင္ရာ ပါတီ႐ံုးေတြဆီက ေတာင္းခံထားပါတယ္။

“အဆိုျပဳစာရင္းထဲမွာေတာ့ လက္ရွိေဆာင္ရြက္ေနတဲ့ အဖဲြ႔ဝင္ေဟာင္းေတြ၊ စည္း႐ံုးေရးမႉး အေဟာင္းေတြလည္း ပါဖို႔လိုသလို ရပ္မိရပ္ဖေတြ၊ ၿမိဳ႕မိၿမိဳ႕ဖေတြ ၿပီးေတာ့ လယ္သမားေတြ၊ အလုပ္သမားေတြ၊ NLD ေအာင္ႏိုင္ေရးအတြက္ ပါဝင္ကူညီႏုိင္မယ့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ေတြ၊ တတ္/သိ ပညာရွင္ေတြ၊ ႏုိင္ငံေရးသမားေဟာင္းေတြ- အဲဒါေတြပါ အကုန္လံုး ပါဝင္ေအာင္စည္း႐ံုးၿပီးေတာ့ ေအာင္ႏိုင္ေရးေကာ္မတီဖဲြ႔ဖို႔ ျပင္ဆင္ပါ၊ စည္း႐ံုးညႇိႏႈိင္း ေဆြးေႏြးၿပီးၿပီဆိုရင္လည္း လ်ာထားစာရင္းေပါ့ဗ်ာ-ေအာင္ႏိုင္ေရးေကာ္မတီကိုေတာ့ ေအာက္ပါပုဂၢဳိလ္မ်ားနဲ႔ ဖဲြ႔စည္းသင့္ပါတယ္ဆိုတဲ့ လ်ာထားစာရင္း၊ က်ေနာ္တို႔ဆီကို တင္ပါ ဆိုၿပီးေတာ့ ဗဟုိေအာင္ႏုိင္ေရးေကာ္မတီက ညႊန္ၾကားထားတယ္၊ အဲဒီညႊန္ၾကားစာအရ ျပည္နယ္၊ တုိင္း ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားကေတာ့ စာရင္းေတြပို႔ေနတယ္။ က်ေနာ္တို႔ဆီ တခ်ဳိ႕ေရာက္တာေတြ ေရာက္ေနၿပီ”

ေရြးေကာက္ပြဲ မွတ္ပံုတင္ျခင္းဆိုင္ရာ ဥပေဒထဲက အခ်က္တခ်ဳိ႕ကို ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္က ျပင္ဆင္ခဲ့ၿပီးေနာက္ NLD က ပါတီမွတ္ပံု ျပန္တင္ၿပီး ေရြးေကာက္ပြဲေတြမွာ ပါဝင္ယွဥ္ၿပိဳင္သြားမယ္လို႔ ေၾကညာခဲ့တာပါ။ ကိုယ္စားလွယ္ လစ္လပ္ေနတဲ့ မဲဆႏၵနယ္အားလံုးမွာ ပါဝင္ယွဥ္ၿပိဳင္သြားမွာျဖစ္သလို ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကိုယ္တုိင္ ဝင္ေရာက္ အေရြးခံသြားမွာ ျဖစ္တယ္လို႔ NLD က ေျပာထားပါတယ္။ ေနာင္ေရြးေကာက္ပြဲေတ ြစည္း႐ံုးမဲဆြယ္တဲ့အခါ အနီေရာင္ေအာက္ခံမွာ ခြပ္ေဒါင္းနဲ႔ ၾကယ္ပံုပါၿပီး ေအာက္ဖက္မွာ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ဆုိတဲ့ စာတန္းပါတဲ့ အလံနဲ႔အမွတ္တံဆိပ္ သေကၤတကို အသံုးျပဳသြားမယ္လို႔ အသိေပးခဲ့သလို ၁၉၉၀ ခုႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ ပါတီ အမွတ္တံဆိပ္အျဖစ္ အသံုးျပဳခဲ့တဲ့ ခေမာက္တံဆိပ္ကို လံုးဝ အသံုးျပဳေတာ့မွာ မဟုတ္ဘူးဆိုတာကို တနဂၤေႏြေန႔ကပဲ အစိုးရထုတ္ သတင္းစာေတြကေန ေၾကညာခဲ့ပါတယ္။ သက္ဆိုင္ရာကေတာ့ ၾကားျဖတ္ ေရြးေကာက္ပြဲ ဘယ္ေတာ့လုပ္မယ္ဆုိတာကို အသိေပး ေၾကညာျခင္း မရွိေသးပါဘူးရွင္။
http://www.voanews.com/burmese/news/--12-13_11_my-news-burma----135499763.html