Monday, January 23, 2012

အနွစ္၆၀ၾကိဳးစားလာတာမွတ္ပံုတင္ရေရးလား ......

KNU အဖြဲ႔ဝင္မ်ား မွတ္ပံုတင္ရရန္ ေဖေဖၚဝါရီလကုန္တြင္ ေဆြးေႏြးမည္

ကိုဝိုင္း | တနလၤာေန႔၊ ဇန္နဝါရီလ ၂၃ ရက္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ၂၁ နာရီ ၀၆ မိနစ္

ခ်င္းမိုင္ (မဇၥ်ိမ) ။ ။ ကရင္အမ်ဳိးသားအစည္းအ႐ုံး KNU အဖြဲ႔ဝင္မ်ားႏွင့္ KNU ထိန္းခ်ဳပ္နယ္ေျမမွ ကရင္လူထု မွတ္ပံုတင္ရရွိရန္ ေဖေဖာ္ဝါရီ တတိယပါတ္တြင္ အစိုးရ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႔ႏွင့္ ထပ္မံေတြ႔ဆံု ေဆြးေႏြးရဦးမည္ဟု KNU ဗဟိုေကာ္မတီဝင္ ေစာေဒးဗစ္ေထာ က ေျပာသည္။

ဇန္နဝါရီ ၁၂ ရက္ေန႔ အပစ္ရပ္ လက္မွတ္ထိုးသည့္ ခရီးစဥ္အတြင္း သမၼတ၏ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႔တြင္ ပါဝင္ေသာ လူဝင္မႈၾကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အားဦးစီးဌာနဝန္ၾကီး ဦးခင္ရီႏွင့္ အလြတ္သေဘာ ေဆြးေႏြးခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္ဟု ဆိုသည္။

“(သန္းေခါင္စာရင္း ေကာက္မႈႏွင့္ စီစစ္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားကို) ခ႐ိုင္ တပ္မဟာမွာ ရွိေနတဲ့ ၿမိဳ႕နယ္၊ ေက်းရြာအုပ္စုက ပုဂၢိဳလ္မ်ားက ဒီဟာကို တာဝန္ယူလုပ္သလို၊ တဘက္ကလည္း အစိုးရဌာနဆိုင္ရာေတြနဲ႔ ပူးေပါင္းၿပီးေတာ့ က်ေနာ္တို႔ စီစစ္သြားမယ့္ သေဘာရွိပါတယ္” ဟု ေစာေဒးဗစ္ေထာက မဇၥ်ိမကို ေျပာသည္။

KNU ဗဟိုေကာ္မတီ အစည္းအေဝးတြင္ မွတ္ပံုတင္ကိစၥ၊ တပ္တည္ေနရာကိစၥ၊ ဆက္သြယ္ေရး ႐ုံးကိစၥမ်ားလည္း
ေဆြးေႏြးၾကရဦးမည္ ျဖစ္သည္။

တိုင္းရင္းသားတန္းတူေရးအတြက္ လက္နက္ကိုင္တိုက္ပြဲဝင္ေနသည္မွာ ၆၂ ႏွစ္ ေက်ာ္ ၾကာေနၿပီျဖစ္ၿပီး၊ မ်ဳိးဆက္ ၃ ဆက္ခန္႔ ရွိေနသျဖင့္ KNU ေခါင္းေဆာင္မ်ားတြင္ မွတ္ပံု တင္မရွိဘဲ ျဖစ္ေနၾကသည္။

မွတ္ပံုတင္ ရလွ်င္ ပိုင္ဆိုင္မႈကို အေထာက္အထားျဖင့္ ျပႏိုင္မည္ျဖစ္ၿပီး မဲေပးခြင့္၊ ေရြးခ်ယ္ခံပိုင္ခြင့္မ်ား ရရွိလာမည္ျဖစ္၍ အက်ဳိးရွိသည္ဟု ေစာေဒးဗစ္ေထာက ယူဆသည္။

ႏိုင္ငံသားျဖစ္မႈႏွင့္ပတ္သက္၍ ႏိုင္ငံသားႏွစ္ခု ခံစားပိုင္ခြင့္ မရွိေၾကာင္း၊ ႏိုင္ငံသားျဖစ္ေၾကာင္း စီစစ္ရာတြင္လည္း ဘိုးဘြားစဥ္ဆက္ကို ျပန္ေလ့လာၿပီးမွ ဆံုးျဖတ္မႈမ်ားရွိေၾကာင္း ဦးခင္ရီက KNU ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကို ရွင္းျပခဲ့သည္။

အလားတူ အပစ္ရပ္ထားစဥ္ ကာလအတြင္း မွတ္ပံုတင္ျပဳလုပ္ဖူးသည့္ အျခားအဖြဲ႔မွာ မြန္ျပည္သစ္ပါတီ NMSP
ျဖစ္သည္။

NMSP ကမူ ၁၉၉၅ ခုတြင္ အပစ္ရပ္ခဲ့ၿပီးေနာက္ ၈ ႏွစ္ခန္႔အၾကာမွ အဖြဲ႔ဝင္မ်ား မွတ္ပံုတင္ရယူေရး ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၿပီး
ျဖစ္သည္ဟု အပစ္ရပ္စဲကာလက်မွ မွတ္ပံုတင္ရခဲ့သူ NMSP ႏိုင္ငံျခားေရးတာဝန္ခံ ႏိုင္ဟံသာဘြန္ခိုင္းက ေျပာသည္။

“က်ေနာ္တို႔ဘက္က အဲဒီအပစ္ရပ္ ၁၅ ႏွစ္ကာလမွာ မြန္ျပည္သစ္ကေတာ့ မွတ္ပံုတင္ရတာ မ်ားတယ္ေလ။ ရဲေဘာ္ေတြ ထဲမွာ အနည္းအက်ဥ္းပဲ က်န္တယ္။ သူတို႔ (အစိုးရ) လုပ္ေပးတယ္ေလ” ဟု မဇၥ်ိမကို ေျပာသည္။

ထိုစဥ္က မွတ္ပံုတင္ လုပ္ရာတြင္ တာဝန္ရွိသူ အထက္လူၾကီးအမ်ားစုက ေမာ္လၿမိဳင္တြင္ သြားလုပ္ခဲ့ၿပီး က်န္သူမ်ားမွာ မိသားစုမ်ား ေနထိုင္သည့္ ၿမိဳ႕နယ္အလိုက္ ေဆာင္ရြက္ၾကသည္ဟု ေျပာသည္။ သို႔ေသာ္ ႏိုင္ငံသားစီစစ္ေရးကဒ္တြင္ အထူးစီမံခ်က္ျဖင့္ ထုတ္ေပးေၾကာင္း မွတ္ခ်က္ ပါသည္ဟု ဆိုသည္။

မွတ္ပံုတင္ရရွိရန္ ဘိုးဘြားစဥ္ဆက္ အခ်က္လက္မ်ား ျဖည့္စြက္ခဲ့ရေသာ္လည္း ျပည္တြင္းစစ္ေၾကာင့္ အိုးအိမ္၊ မိသားစုဝင္မ်ားႏွင့္ ကြဲကြာေနသူ တခ်ဳိ႕အဖြဲ႔ဝင္မ်ားႏွင့္ လူထုအတြက္လည္း အထူးစီမံအေနျဖင့္ ထုတ္ေပးသည္ဟု ဆိုသည္။

“ဒီလိုမွတ္ပံုတင္တခု ျဖစ္ဖို႔ ပံုစံေတြ ျဖည့္ရတာရွိတယ္။ မ်ဳိးဆက္အလိုက္ မိသားစုဝင္ေတြ အေၾကာင္း၊ တခ်ဳိ႕ေဆြမ်ဳိးက ဘယ္ေရာက္ေနမွန္းေတာင္ မသိေတာ့ဘူး။ ဘိုးဘြားနာမည္ လိုက္ဖို႔က်ေတာ့ ခက္သြားၿပီ။ လိပ္စာေတြလည္း မရွိဘူး
ေလ” ဟု ႏိုင္ဟံသာဘြန္ခိုင္းက ေျပာသည္။
http://mizzimaburmese.com/news/inside-burma/8917-knu----.html

0 အၾကံျပဳျခင္း: