Friday, February 24, 2012

စာရင္းစစ္ ေတြ ကို ဘယ္ ထမင္း ဆိုင္ မွာ မွ ထမင္း လိုက္ စား ခြင္႕ မၿပဳ

အင္း ၊ ဒီရာသီ က ေတာ႕ နိုင္ငံေတာ္ စာရင္းစစ္ တို႕ ရဲ႕ ရာသီခြင္ေပါ႕ ခင္ဗ်ာ ၊ ခြင္ က ေတာ႕
အေတာ္ တဲ႕ သမို႕ ၊ စန္း ေရာ စုတ္ ေရာ ၊ လာဘ္ ေရာ ၊ ဒလေဟာ ဝင္ တဲ႕ ရာ သီ ခြင္ မ်ိဳး ေပါ႕
ခင္ဗ်ာ ၊ ကပ္ စတမ္ တို႕ ၊ အ ရင္ က ေထာက္ လွမ္းေရး အဖြဲ႕ ေတြ မွာ ေတာ႕ ၊ နာမည္ ပ်က္
စာရင္း ေပါက္ ၿပီးသား လူ ေတြ ၿဖစ္ ေပ မဲ႕ ၊ မ်က္ မွန္ ၾကီး တ ဝင္း ဝင္း နဲ႕ ၊ စာရင္း စစ္ မမ
အက္စ္ ေအ ၊ ( စီ နီ ယာ ေအာ္ ဒစ္တာ ) ေတြ က ေတာ႕ ခြင္ ေတြ အေတာ္ မိ လွ သေပါ႕ ဗ်ာ။

အရင္ ေခတ္ ေတြ တံုး က ေတာ႕ ၊ စာ ရင္း စစ္ ဆို တာ ၊ တနွစ္ မွ တခါ ေပါ႕ ဗ်ာ ၊ တခါ တေလ
သူ တို႕ ေမ႕ ေန ရင္ ၊ ၃ နွစ္ ေပါင္း မွ တခါ စစ္ ၾက တာ ပါ။ သူတို႕ မအား လို႕ မ စစ္ တာ ရွိ
သလို ၊ အဲ ဒီ ရံုး က လူ ေတြ ၊ စာ ရင္း ေတြ ေမ႕ ေလာက္ တဲ႕ အခ်ိန္ က် မွ ၿပဴး တူး ၿပဲ တဲ
စာရင္း ဝင္ စစ္ ၾက တာ မ်ိဳး လဲ ရွိ ၾက ပါ တယ္ ၊ စာ ရင္း စစ္ ေတြ က အေတာင္း အရမ္း က
လဲ ၾကမ္း ၾက သကိုး ဗ် ၊ တကယ္ ပါ ၊ လိုင္ စင္ ရ ၊ သူ ေတာင္း စား အၾကီး စား ေတြ လို ပါ။

ေရာက္ လာ တာ နဲ႕ နွစ္ ခ်ဳပ္ စာ ရင္း အရင္ စ ၾကည္႕ ပါ တယ္ ၊ အဲ ဒီ ရံုး မွာ ဘတ္ ဂ်က္ ေပး
ထား တာ နဲ နဲ မ်ား တာ ေတြ ႕ တာ နဲ႕ ၊ ေအ ဒီ ဆို တဲ႕ လက္ ေထာက္ ညႊန္ မွဴး မိန္းမ ဝ ဝ ၾကီး
ေရာက္ လာ ပါ တယ္ ၊ သူ က ေတာ႕ ေရာက္ တာ နဲ႕ အဝင္ ေၾကး လက္ ေဆာင္ စ ေတာင္း ေတာ႕
တာ ပါ ဘဲ ၊ စက္ကူ အိတ္ က ေလး ထဲ ေကာ္ နဲ႕ ပိတ္ ၿပီး ၊ အ ဝင္ ေၾကး စ ေပး ရ ေတာ႕ တာ ပါ
ဘဲ ။ သူ႕ ကို ေပး ၿပီး ရင္ ၊ ၿပီး ပ လား မေအာင္း ေမ႕ နဲ႕ ၊ ေနာက္ ေန႕ က် ေတာ႕ သူ ထက္ ဝ တဲ႕
မိန္း မ ၾကီး ( ဒီ ဒီ ) ဆို တာ ၾကီး ကို ၊ ေခၚ လာ ၿပန္ ပါ တယ္။

အဲ ဒီ မိန္း မၾကီး က ပို ဆိုး ပါ တယ္ ၊ ပို လဲ ဝ ပါ တယ္ ၊ ဒီ မိန္း မ ၾကီး က သူ႕ အတြက္
တင္ မက ပါ ဘူး ၊ ရံုး မွာ က်န္ ခဲ႕ တဲ႕ ညႊန္မွဴး ( တုိင္းဦးစီး ) ဆို တာ အတြက္ ပါ ၊ တ ပါ
တည္း ဆက္ ေၾကး ေတာင္း ေတာ႕ တာ ပါဘဲ ။ ဘတ္ဂ်က္ ထဲ ကက္ပီတယ္ ဘတ္ဂ်က္ ၊
ေငြ လံုး ေငြ ရင္း စာရင္း ပါ ေနတာ ေတြ႕ ရင္ ၊ မ်က္ နွာ ကို ၿပံဳး
ေနတာ ပါ ဘဲ ၊ အေၾကာင္း အမ်ိဳး မ်ိဳး ၿပ ၿပီး ရစ္ ေတာ႕ ပါ တ္ ေတာ႕ တာပါ ဘဲ။

စာ ရင္း စစ္ လာ ပီ ဆို ရင္ ‘ဒီ ကက္ပီတယ္ ဘတ္ဂ်က္ ကို ကန္ ထရိုက္ ရ ထား တဲ႕ လူ ေတြ
ၿပာ ေတာ႕ တာ ပါ ဘဲ ၊ ဘယ္ေလာက္ ေဝး ေဝး ၊ အဲ ယားကြန္း ပါ တဲ႕ ကား စီး လံုး ငွား ၿပီး
အၾကိဳ အပို႕ လုပ္ ေပး ရ ပါ တယ္ ၊ သူ တို႕ ရံုး နဲ႕ ေဝး ရင္ ၊ ေဟာ္ တယ္ ရွာ ၿပီး အခန္း ထား
ေပး ရ ပါ တယ္ ၊ ထမင္း ခ်ိန္ ထမင္း ၊ လဘက္ ရည္ ခ်ိန္ ၊ လဘက္ ေရ ၊ ည ဘက္ က် ၊
ဂ်င္းသုတ္ လဘက္ သုတ္ ၊ အိပ္ ယာ မဝင္ ခင္ ၊ ပို ကာ ေဒါင္း ခ်င္ တယ္ ဆို လို႕ ၊ ရံုး က လူ
ေတြ ၊ ေငြ အရွံဳး ခံ ၿပီး အလွည္႕ တိုင္း သူ တို႕ အၿမဲ ေဒါင္း ေန ေအာင္ ၊ အပ်င္း ေတာ္ ေၿဖ ေပး
ရ ပါ ေသး တယ္ ခင္ ဗ်ာ။

အဲ ၊ အ ကဲ ေတာ႕ ပို ၾက ပါ သဗ်၊ စာရင္းစစ္ ေတြ ကို ဘယ္ ထမင္း ဆိုင္ မွာ မွ ထမင္း လိုက္
စား ခြင္႕ မၿပဳ ဘူး ဆို ၿပီး၊ သူ တို႕ ရံုး ခ်ဳပ္ က အမိန္႕ ထုတ္ ထား ပါ သတဲ႕ ခင္ ဗ် ၊
အဲ သာ က ပို ဆိုး ေတာ႕ သေပါ႕ ဗ်ာ ၊ တခါ ထဲ ၊ စာ ရင္း စာ ရြက္ ရွည္ ၾကီး နဲ႕ ၊ ဘယ္ ဆိုင္ က
ဝက္သား ေပါင္း ၊ ဟို ၿမိဳ႕ ထိပ္ က ၁၂ မ်ိဳး ဟင္း ခ်ိဳ ၊ ဘယ္ ၿမန္မာ ထမင္း ဆိုင္ က ငါးဖယ္ ခ်က္
စ သၿဖင္႕ ေကာင္းေပ႕ ဆို တဲ႕ ဆိုင္ စာ ရင္း ေရး ၿပီး မွာ ေတာ႕ တာပါ ဘဲ ၊ ၿပီး မွ ရံုး မွာ ဘဲ
ထိုင္စား ၿပီး ၊ အၿပန္ မွာ သူ တို႕ အိမ္ သား ေတြ အတြက္ ၊ ပါဆယ္ က ဆြဲ သြား ပါ ေသး တယ္။

ရံုးေတြ က လူ ေတြ က လဲ တတ္ အား သမွ် လိုက္ ေလ်ာ ၾက ရ ပါ တယ္ ၊ မဆီ မဆိုင္ စာရင္း
စစ္ ေတြ ကို သူတို႕ မီသား စု အလိုက္ ဘုရားဖူး တို႕ ေခ်ာင္း သာ တို႕ ၊ လက္ ခုတ္ ကုန္း တို႕ ကို
အပမ္းေၿဖ ခရီး စရိတ္ စက အကုန္ အက် အကုန္ ခံ ၿပီး ပို႕ ေပး ရ ပါ ေသး သဗ်ာ။

‘အဲ လို စရိတ္ အ ကုန္ ခံ ရွင္း နိုင္ တဲ႕ ရံုး ေတြ က ေတာ႕ ၊ တတ္ နိုင္ သမွ် လိုက္ ညွိ လုပ္ ေပး
ရ ပါ တယ္ ၊ အဲ သိပ္ ၿပီး တရား လြန္ ရစ္ လာ မယ္ ၊ ကိုယ္ ခိုး ထား ၊ စား ထား ရ တာ က နဲနဲ
စာ ရင္း စစ္ ကို ၿပန္ ဖို႕ က မ်ား မ်ား ၊ ကိုယ္႕ အိတ္ ထဲ က အဆစ္ ပါ ေတာ႕ မဲ႕ ကိန္း ဆို ရင္
စာ ရင္း စစ္ မခံ ေတာ႕ ဘဲ ၊ ကိုယ္႕ ရံုး ကိုယ္ ၿပန္ ၿပီး မီး ရွိဳ႕ တာ တို႕ ၊ စာရင္းစစ္ ဝင္ ခါ နီး
ဝါယာ ေရွာ႕ ၿဖစ္ တာ တို႕ ဇတ္လမ္း ေတြ စ ၾက ရ ပါ ေတာ႕ တယ္။

အခု ေတာ႕ သန္႕ ရွင္း ေသာ အစိုးရ ၊ ေကာင္း မြန္ ေသာ အစိုး ရ ေခတ္ ၾကီး ေရာက္ လာ ေတာ႕
တနွစ္ ကို စာ ရင္း စစ္ က အနည္း ဆံုး ၂ ခါ ဝင္ ေတာ႕ တာ ပါ ဘဲ ၊ စာ ရင္း စစ္ က လဲ ပံု စံ
အမ်ိဳး မ်ိဳဳး ပါ၊ ဌာန ဆိုင္ ရာ စာရင္း စစ္ ၊ တိုင္း ေဒသၾကီးစာရင္း စစ္ ၊ အထူး စာရင္းစစ္ အဖြဲ႕
နာမည္ အမ်ိဳးမ်ိဳး မရိုး ရ ေအာင္ မွဲ႕ ထား ေပ မဲ႕ ၊ မေကာင္း တဲ႕ အက်င္႕ ေတြ က ေတာ႕ အတူတူ
ေတြ ပါ ဘဲ ခင္ ဗ်ာ ။ တ နွစ္ တခါ စာရင္း စစ္ စနစ္ အစား ၊ တနွစ္ ၂ ခါ ေခတ္ ေရာက္ ေတာ႕
စာရင္း စစ္ ေတြ လက္ ခေမာင္း ထ ခတ္ ၾက ပီ ေပါ႕ ခင္ ဗ်ာ။

ေကာင္း ပါ တယ္ ၊ ဌာ န ဆိုင္ ရာ ေတြ က လဲ ၊ မစို႕ မပို႕ ခိုး ၿပီး ၊ စာ ရင္း စစ္ ကို ၿပန္ ဖို႕ ေန
ရ မဲ႕ အစား ၊ အခ်ီ ၾကီး ေၿဗာင္ က်က် အလြဲ သံုး စား လုပ္ လိုက္ တာက ပို ၿပီး အဆင္ ေၿပ လာ
မွန္း သိ ေန ၾက ပါ တယ္။ အဲ လို အခ်ီ ၾကီး ခိုး ထား တဲ႕ လူ ေတြ က ၊ စာ ရင္း စစ္ ကို သူ ခိုး
ထား သမွ် ၊ ပြင္႕ ပြင္႕ လင္း လင္း ေၿပာ ၿပီး ၊ ပါ ဆင္း တိတ္ နဲ႕ အေပး အယူ လုပ္ လာ ၾက ပါ တယ္။

စာ ရင္း စစ္ ဆို တာ ေတြ က လဲ ၊ နိုင္ငံ ေတာ္ ေငြ သိန္း ခ်ီ ဆံုး ရွံဳး တာ က သူ တို႕ အတြက္
ကိုယ္ ပိုင္ ပိုက္ ဆံ တၿပား မွ မပါ တာ ၿဖစ္ ေတာ႕ ၊ ကိုယ္႕ အိတ္ ထဲ ၂ ေသာင္း ေလာက္ ဝင္ လာ
တာကို ဘဲ ၊ စိတ္ ပို ၿပီး ဝင္ စား ၾက ပါ တယ္ ။ ဒီ ေတာ႕ ၊ ပြင္႕ ပြင္႕ လင္း လင္း ဘဲ ၊ စာရင္း စစ္
ကို ညွိ လိုက္ ၿပီး ၊ ကိုင္း ၊ ေဘာင္ ဝင္ ေအာင္ သာ လုပ္ ေပး ၊ ဘတ္ ဂ်က္ ရဲ႕ ၂ဝ% ေပး မယ္
ေၿပာ လိုက္ ရင္ ၊ စာ ရင္းစစ္ က ဘာ စာ ရင္း မွ ေတာင္း မၾကည္႕ ေတာ႕ ပါဘူး။

သူ တို႕ ကို ေဘာင္ ခ်ာ စာ အုပ္ နဲ႕ အခြန္ တံဆိပ္ ေခါင္း သာ ဝယ္ ေပး လိုက္ ေတာ႕ ၊ က်န္ တာ
မလို အပ္ ေတာ႕ ပါဘူး ၊ စာ ရင္း စစ္ ေတြ က ဘဲ ၊ သူ ႕ စာ ရင္း သူ ဆြဲ ၊ သူ ဘ ာသာ ဆြဲ ထား
တဲ႕ ၊ သူ႕ စာ ရင္း သူ ၿပန္ စစ္ ၿပီး ၊ အား လံုး ကလီယား ၊ ရွိ သမွ် အို ေက ေပါ႕ ဗ်ာ ၊ ၂ဝ %
အိတ္ ထဲ ထည္႕ ရင္းၿပံဳး ၿပံဳး ၾကီး ၿဖစ္ ကုန္ ၾက ပါ တယ္။ ဟုတ္ ပါ တယ္ ၊ တကယ္ ေတာ႕
စာရင္းစစ္ က သူ တကယ္ စိုက္ ရ တဲ႕ ကုန္ က် စရိတ္ က ၊ ေဘာင္ ခ်ာ အတု ေတြ ကို
တံဆိပ္ေခါင္း လိုက္ ကပ္ ေပး ရ တဲ႕ အတြက္ ပါးစပ္ ထဲ က တံေတြး ေတြ ဘဲ ၊
စာ ရင္း စစ္ က စိုက္ ရ တာပါ ခင္ ဗ်ာ ။ က်န္ တာ က ေတာ႕ အိတ္ ဝင္ သပိတ္ ဝင္ ပါ။

ၾကံဳ တံုး ေလး ၊ မ ၾကာ ခင္ ရက္ ပိုင္း က ဘဲ ၊ စိုက္ ပ်ိဳး ေရး စခန္း တခု ကို စာ ရင္း စစ္ ဝင္
သြား တာ ကို ေၿပာ ၿပ ခ်င္ လို႕ ပါ ၊ အဲ ဒီ စခန္း က ေတာ႕ ဘတ္ ဂ်က္ သာ တအား သံုး တာ ၊
ဘာ ရ လဒ္ မွ နွစ္ တုိင္း မရွိ ပါ ဘူး ၊ စခန္း တာ ဝန္ ခံ ဆို အၿမဲ မူး ေန ပီး ၊ မယားငယ္ က လဲ
၂ ေယာက္ ယူ ထား ပါ ေသး တယ္ ၊ ဘာ စာရင္း ဇယား မွ လဲ မရွိ ၊ ထင္ တိုင္း သံုး ေန တာပါ။

အဲဒီ စခန္း ကို စာရင္း စစ္ ဝင္ ေတာ႕ ၊ လူ တိုင္း က မွတ္ ခ်က္ ခ် ပါ တယ္ ၊ အင္း ဘယ္ လို ဘဲ
ညွိ ညွိ ၊ ၿပ သနာ က ေတာ႕ ေပၚ ေတာ႕ မယ္ ေပါ႕ ဗ်ာ ၊ စ ခန္း တာ ဝန္ ခံ ကိုယ္ ေတာ္ ေခ်ာ
က လည္း ၊ အထက္ က ေၿပာ ခဲ႕ သလို ၊ ေလ ကုန္ ခံ ၿပီး စာရင္းစစ္ ကို ရွင္း ၿပ မေန ေတာ႕ ပါ
ဘူး ၊ ထံုး စံ အတိုင္း ၂ဝ % နွဳန္း နဲ႕ ဘဲ အဆင္ ေၿပ သြား ပါ တယ္။

နွစ္ ရက္ ေလာက္ ဘဲ ၊ စာ ရင္း စစ္ က အခ်ိန္ ယူ ၿပီး ၊ သူ႕ စာ ရင္း သူ ဆြဲ ၊ အဲ ‘ဒီ စာ ရင္း ကို
သူ ဘဲ ၿပန္ စစ္ လိုက္ တာ ၊ အား လံုး စာရင္း ကိုက္ ပါ ဘဲ တဲ႕ ၊ အို ေက ပါ တဲ႕။
လူတိုင္း အံ႕ ေၾသာ ပါ တယ္ ၊ ဒီေလာက္ ဗယုတ္ သုတ္ ခ နိုင္ တဲ႕ စာ ရင္း ကို ၊ အကိုက္ ဆြဲ နိုင္
တယ္ ဆို တာ ကို ပါ။ ‘ဒါ နဲ႕ စာ ရင္း စစ္ ဆြဲ ေပး ထား တဲ႕ စာ ရင္း အတု ေလး ကို စစ္ၾကည္႕
ၾက ပါ တယ္ ။

အမွန္ အို ေက ပါ တယ္ ၊ ၾကိဳက္ သလို စစ္ ၊ ဘာ မွ မလြဲ ေစ ရ ဘူး ၊ ၾကိဳက္ သလို ေပါင္း
ငါး ၿပား တေစ႕ စာ ရင္း မကြာ ေစ ရ ပါ ဘူး ၊ အား လံုး ကြက္ တိ ပါ ခင္ ဗ်ာ ၊ စာ ရင္း စစ္ ရဲ႕
စာ ရင္း အတု ဆြဲ တဲ႕ ပညာ ဟာ ၊ အမွန္ ေလး စား ေလာက္ ပါတယ္။ ေၿမ ဧရိယာ ဆို ေၿမ ပံု ထဲ
က အတိုင္း ၊ ကုတ္ကို ပင္ ေတြ ေတာင္ မက်န္ ရ ပါ ဘူး ၊ အကုန္ လံုး အစိုက္ စာ ရင္း ၿပ ထား
ပါတယ္။ လယ္ ထြန္ စက္ ေတြ ဆို ၊ ဘီး တလံုး ထဲ က်န္ ေန တဲ႕ စက္ ေတာင္ ၊ စက္ အသံုး
အကုန္ ၿပ ထား ပါ တယ္ ၊ နိပ္ သ ဟ ေပါ႕ ဗ်ာ ၊ စိုက္ ပ်ိဳး တဲ႕ အၾကိမ္ က လဲ တနွစ္ ကို သံုးသီး
ေန႕ စြဲ ေတြ ဘာ ေတြ နဲ႕ အတိ အက် ပါ လား ခင္ ဗ်ာ။

ဒါ ေပ မဲ႕ ၊ တေန႕ ကို အလုပ္ လုပ္ တဲ႕ စက္ ေမာင္း ခ်ိန္ ေတြ လိုက္ ၾကည္႕ ေတာ႕ မွ
ပက္ လက္ လန္ ရ ပါ တယ္ ။ စက္ တစီး ရဲ႕ အလုပ္ လုပ္ ခ်ိန္ ကို တေန႕ ကို ၃၆ နာ ရီ ၿပထား
ပါတယ္။ ရက္ စက္ တယ္ ဗ်ာ ၊ တၿခား ဟာ ေတြ ၾကိဳက္ သလို လိမ္ ပါ။ မရွိ တဲ႕ ေၿမ ဧရိယာ ေတြ
အရွိ ၿပ ၿပီး လိမ္ တာ ၊ လိမ္ ပါ ဗ်ာ ၊ မစိုက္ တဲ႕ အပင္ ေတြ အစိုက္ ၿပ ၿပီး လိမ္ တာ ၊ လိမ္ ပါ
ဗ်ာ ၊ မ်က္စိ မွိတ္ ၿပီး လက္ ခံ ေပး လို႕ ရ ပါေသး တယ္ ၊ တခါ မွ မစိုက္တာ ေတြ ကို တနွစ္ ၃ ခါ
စိုက္ တယ္ ဆိုၿပီး ဆက္ လိမ္ ပါဦး ၊
ရွိ ပ ါေစ ေတာ႕ ၊ က မ သကာ ဘဲ ေလ ဆို ပီး ေတာ႕ ၊ ေၿဖ သာ ပါ ေသး တယ္။

ဘယ္႕ နဲ႕ ဗ်ာ ၊ သဘာ ဝ တရား ၾကီး ကိုမွ ဆက္ လိမ္ ပစ္ တာ ကို ေတာ႕ ၊ စာ ရင္း စစ္ ေရ ၊
တ ကယ္ ေၾက ကြဲ တယ္ ဗ်ာ ၊ တေန႕ မွာ ၂၄ နာ ရီ ဘဲ ရွိ တယ္ ဆို တာ ၊ ကဘာ ဦး အစ က
တဲကပါ ခင္ ဗ်ာ ၊ အဲ သာ ကို ၊ စက္ တ စီး တေန႕ ၃၆ နာရီ အလုပ္ လုပ္ တယ္ စာရင္း ၿပ ထား
တာ ကို ေတာ႕ ၊ ဘယ္ လို မွ မခံ စား နိုင္ ပါ ခင္ ဗ်ာ ။ တၿခား ဟာ ေတြ ကို ၾကိဳက္ သလို လိမ္
ပါ။ သ ဘာ ဝ တရား ကို ေတာ႕ မ ထိ ပါး ပါ နဲ႕ လား ခင္ ဗ်ာ။

ေၿပာ ခ်င္ တာ က ၊ ‘ဒီ က ေန႕ လူ တိုင္း ပါး စပ္ ဖ်ား မွာ ၿငင္း ခံု လို႕ မဆံုး ၿဖစ္ ရ တဲ႕ လစာ
တိုး မဲ႕ ကိတ္ စ ပါ ၊ လႊတ္ေတာ္ ထဲ က ကိုယ္ စား လွယ္ ေတြ က ၊ လ စာ တိုး ဘို႕ လို တဲ႕
အေၾကာင္း ၊ ဘယ္ သူ႕ အတြက္ မွ မ ဟုတ္ ေၾကာင္း ၊ ၿပည္ သူ႕ အတြက္ ၿဖစ္ ေၾကာင္း ထ ေၿပာ
တဲ႕ လူ ေတြ က စာ ရင္း ဇယား ကိုင္ ၿပီး ေၿပာ ခဲ႕ ၾက ပါ တယ္ ၊ ၾကိဳက္ တယ္ ဗ်ာ ၊ ဒါ မွ
ငါ တို႕ လႊတ္ ေတာ္ ကြ ၊

အင္း ၊ လက္ ရွိ အစိုး ရ ဘက္ က လဲ ၊ စာ ရင္း ဇယား ကိုင္ ၿပီး ေၿပာ ၾက ၿပန္ တယ္
ဘယ္ တံုး က အေၾကြး ဘယ္ ေလာက္ ရွိ ေၾကာင္း ၊ လစာ ဘယ္ ေလာက္ တိုးရင္ ေၾကြး ဘယ္
ေလာက္ ထပ္ တင္ မဲ႕ အေၾကာင္း ၊ ဘာ ေတြ ၿဖစ္ နိုင္ ေၾကာင္း ၊ ဒါေၾကာင္႕ မို႕ လစာ မတိုး
ေပး သင္႕ ေၾကာင္း အခိုင္ အမာ ေၿပာ ၿပန္ ပါ တယ္ ၊ သာ ၿပီး ၾကိဳက္ သဗ်ာ ၊ ဒါမွ ဂြဒ္ ဂါးဘာမင္႕
လက္ လြတ္ စပါယ္ ဘာ မွ မလုပ္ ဘူး ၊ ဥပေဒ အတိုင္း လုပ္ ေန တယ္ ဆို ပ လား။

တေန႕ က ဘဲ လႊတ္ေတာ္ ဆရာၾကီး က ၊ ဘာ ၿဖစ္ ေန ၿဖစ္ ေန ၊ လစာ တိုး ဘို႕ မဆုပ္ မနစ္
ၾကိဳး ပမ္း သြား မယ္ ၿဖစ္ ေၾကာင္း ၊ ဒါ က လဲ သူ ကိုယ္ တိုင္ သတ္တိ ရွိ လို႕ ေၿပာ တာ ၿဖစ္
ေၾကာင္း ၊ သတ္တိ မရွိ တဲ႕ သူ က အဂတိ တရား လိုက္ စားသူ ၿဖစ္ ေၾကာင္း ပါ တဲ႕ ခင္ ဗ်
ဟိုက္ ရွာ လ ဘား ၊ တအား ကို ၾကိဳက္ သြား ၿပီး ခင္ ဗ်ာ ၊
အေၿပာ က ေတာ႕ ေရႊမန္း ဆို တာ ၊ တအား မွန္ ေန ပါ လား ခင္ ဗ်ာ ။

က်န္ တဲ႕ ေနာက္ ေန႕ လႊတ္ ေတာ္ ရက္ ေတြ မွာ ေတာ႕ ၊ ဒီ လူ ေတြ ဘယ္ လို ထပ္ ေၿပာ ၾက ဦး
မယ္ မသိ ပါ ခင္ ဗ်ာ ၊ ယေန႕ ေရႊ ေစ်း က ေတာ႕ တ က်ပ္သား ကို ခုနွစ္ သိန္း ခြဲ ေက်ာ္ သြား ပါ ဘီ။

ေလာ က ၾကီး က ထူး ဆန္း ပါ တယ္ ခင္ ဗ်ာ။
ၿပစ္ မ်ိဳး မွဲ႕ မတင္ ၊ ယမင္း ေရႊစင္ေလး ကို ခ်စ္ ခြင္႕ ၾကံဳ တဲ႕ စ ဦး ေန႕ မွာ မွ
အ ေရး ၾကီး တဲ႕ ေန ရာ မွာ မွ ၊ ေပြး နဲ႕ ဝဲ ေတြ ဘလပြ မို႕ ၊ သက္ၿပင္း ခ် ခဲ႕ ရ တဲ႕ သူ ေတြ
မ နဲ႕ လွ ပါ ခင္ ဗ်ာ ၊ အ ၿမင္ ၊ အၾကား နဲ႕ က ေတာ႕ ၊ ဟုတ္ နိုး နိုး ၊ မထင္ ၾက ပါ နဲ႕ ဗ်ာ။

လႊတ္ ေတာ္ ထဲ က ဆရာ တို႕ ေရ ၊
အာ ေဘာင္ ၊ အာ ရင္ း သန္ ရင္ ၊ သန္ သ ေလာက္ ၊ ဆက္ ေဆြး ေႏြး ၾက ပါ ခင္ ဗ်ာ။
ၾကိဳက္ သလို ပံု ေဖာ္ ၾက ပါ ၊ ၾကိဳက္ သ လို ေၿပာ ၾက ပါ ၊ ဟန္ ေရး ၿပ ၾက ပါ။
‘ဒါေပသိ ၊ ( သ ဘာ ဝ တ ရား ) ၾကီး ကို ေတာ႕ နဲ နဲ ေလး မွ ၊ ထိ ပါး ပြန္း ပဲ႕ ၿခင္း
မ ရွိ ေအာင္ ၊ ဂ ရု ေလး နဲ နဲ စိုက္ ေပး ၾက ပါ ပ ဗ်ား ။

ေအေဇာ္ၾကီး(ျမန္မာက်ဴ႕ ပစ္ဖိုရမ္မွ)

0 အၾကံျပဳျခင္း: