Tuesday, July 31, 2012

သမၼဦးသိန္းစိန္က ၀န္ႀကီးမ်ားႏွင့္ အစိုးရအဖြဲ႕၀င္ အားလံုး၏ပိုင္ဆုိင္မႈအားလံုးကို (၅) ရက္အတြင္း တင္ျပၾကရန္ ၫႊန္ၾကားခ်က္ ထုတ္ျပန္


အဂၢမဟာ သေရစည္သူ ဒီမုိဖက္တီး

သမၼဦးသိန္းစိန္က ၀န္ႀကီးမ်ားႏွင့္ အစိုးရအဖြဲ႕၀င္ အားလံုး၏ ေရႊ၊ ေငြ၊ လက္၀တ္ ရတနာမွအစ ပိုင္ဆုိင္မႈအားလံုးကို (၅) ရက္အတြင္း တင္ျပၾကရန္ ၫႊန္ၾကားခ်က္ ထုတ္ျပန္လိုက္သည္။

- ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတက လႊတ္ေတာ္၏အတည္ျပဳခ်က္ျဖင့္ ပုဂၢိဳလ္မ်ားသည္ တစ္စီးပြားတည္း ျဖစ္ေသာ စီးပြားေရး လုပ္ငန္း ႏွင့္ ပုိင္ဆုိင္မႈမ်ားကုိ တန္ဖိုးႏွင့္တကြ စာရင္းျပဳစုၿပီး ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ ထံေပးရမည္ဟု ျပည္ေထာင္စု အစုိးရအဖြဲ႕ ဥေပဒ (၁၀၁) တြင္ ျပဌာန္းထားေၾကာင္း၊

- လႊတ္ေတာ္၏ အတည္ျပဳခ်က္ျဖင့္ ခန္႔အပ္ထားသူ အားလံုးတို႔သည္ ေရႊ႕ ေျပာင္းႏိုင္ေသာပစၥည္း၊ မေရႊ႕ ေျပာင္းႏုိင္ေသာ ပစၥည္း၊ ေပးဆပ္ရန္ ေႂကြးၿမီ၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း၊ စုေဆာင္းထားေသာ ေငြေၾကး၊ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္၊ စိန္၊ ေရႊ၊ ေငြ၊ ေက်ာက္သံ ပတၱျမားႏွင့္ ၀တ္ဆင္ရန္ ရတနာမ်ား၊ ေျမ၊ အိမ္ အေဆာက္အအံုတို႔ ပါ၀င္ေၾကာင္း။

ေမာင္ေတာတြင္ လူ ၅၀၀ခန္႔ ျငိမ္းခ်မ္းစြာ စုေ၀းဆႏၵေဖာ္ထုတ္။

The Voice Weeklyရန္ကုန္၊ ဇူလုိင္ ၃၁

ရခိုင္ျပည္နယ္ ေမာင္ေတာ္ျမိဳ႕နယ္သို႔ ယေန႔ နံနက္တြင္ ေရာက္ရွိေနေသာ ျမန္မာနုိင္ငံဆုိင္ရာ ကုလသမဂၢ လ႔ူ အခြင့္အေရး ကိုယ္စားလွယ္ ေသာမတ္စ္ အိုေဟး ကင္တားနားကုိ တုိင္းရင္းသားမ်ား၏ အခြင္႔အေရးကုိ ေလးစားရန္၊ နုိင္ငံေတာ္ သမၼတၾကီး၏ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ကုိ ေလးစားရန္ အပါအ၀င္ အခ်က္ေလးခ်က္ပါ
ဆုိင္းဘုတ္မ်ားကုိ ကုိင္ေဆာင္ကာ ေဒသခံတုိင္းရင္းသား ၅၀၀ခန္႔ ယေန႔ နံနက္ ၁၁နာရီခန္႔မွ စတင္ကာ ျငိမ္းခ်မ္းစြာ စုေ၀း ဆႏၵေဖာ္ထုတ္လ်က္ ရွိေၾကာင္း ေမာင္ေတာျမဳိ႕ ေဒသခံမ်ားထံ ဆက္သြယ္ေမးျမန္းခ်က္ အရ သိရွိရသည္။

ေဒသခံမ်ားသည္ နိုင္ငံေတာ္သမၼတၾကီး၏ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ကိုေလးစားရန္၊ ျမန္မာနိုင္ငံ၏ အခ်ဳပ္အျခာ အာဏာကို ေလးစားရန္၊ တိုင္းရင္းသားမ်ား၏ အခြင့္အေရးကို ေလးစားရန္၊ မွ်မွ်တတဆက္ဆံရန္ ဟူေသာ ေတာင္းဆုိခ်က္မ်ား ပါ၀င္သည့္ ဆုိင္းဘုတ္မ်ားကုိ ကိုင္ေဆာင္ကာ ေမာင္ေတာျမဳိ႕ေပၚသုိ႔ လာေရာက္ေသာ
လူ႔အခြင့္အေရး ကိုယ္စားလွယ္ ကင္တားနား၏ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္တန္း တစ္ေလွ်ာက္တြင္ ျငိမ္းခ်မ္းစြာ စုေ၀းေတာင္းဆုိေနၾကေၾကာင္း ေမာင္ေတာျမဳိ႕ ေအာင္ေျမေဗာဓိ သာသနာ႔ရိပ္သာ အလုိေတာ္
ျပည္႔ေက်ာင္းမွ ေက်ာင္းထုိင္ဆရာေတာ္က မိန္႔ၾကားသည္။

ျမန္မာနုိင္ငံဆုိင္ရာ ကုလသမဂၢ အထူးအၾကံေပး ပုဂၢဳိလ္ ဗီေဂ်နမ္ဗီးယားသည္ ရခုိင္ျပည္နယ္သို႔ ေဒသတြင္း ဆူပူအၾကမ္းဖက္မႈမ်ား ျဖစ္ပြားခ်ိန္ ဇြန္လ ၁၃ရက္ေန႔ႏွင္႔ ၁၄ရက္ေန႔တုိ႔တြင္ သြားေရာက္ခဲ့ကာ ၄င္းသည္ ယင္းေဒသရွိ အစၥလာမ္ ဘာသာ၀င္မ်ားျဖင္႔သာ ေတြ႔ဆုံခဲ႔ျပီး ရခုိင္တုိင္းရင္းသားအဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင္႔ ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ျခင္း မရွိခဲ့ေၾကာင္း ရခုိင္ေဒသခံမ်ားထံမွ သိရွိရသည္။

ျမန္မာနုိင္ငံဆုိင္ရာ ကုလသမဂၢ လူ႔ အခြင့္အေရး ေခါင္းေဆာင္ ေသာမတ္စ္ အိုေဟး
ကင္တားနားသည္ ဇူလုိင္လ ၃၁ရက္ေန႔ႏွင့္ ၾသဂုတ္လ ၁ရက္ေန႔တို႔တြင္ ရခုိင္ျပည္နယ္ စစ္ေတြျမဳိ႕ႏွင္႔ ေမာင္ေတာျမဳိ႕မ်ားကုိ သြားေရာက္မည္ျဖစ္ျပီး လူ႔အခြင္႔အေရးခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ားကုိ စစ္ေဆးရန္
သြားေရာက္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းမီဒီယာမ်ားတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ကေနဒါနိုင္ငံ တိုရြန္တို ျမိဳ ့၈ေလးလုံးႏွစ္ပတ္လည္းအခမ္းအနား

          ၁၉၈၈ ဒီမိုကေရစီျပည့္သူ အေရးေတာ္ပုံၾကီးသည္ လာမည့္ ၾသဂုတ္လ ၈ ရက္ေန႔တြင္ ၂၄ႏွစ္ျပည့္ေတာ ့မည္ျဖစ္သည္။
ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ဒီမိုကေရစီလမ္းေၾကာင္းေပၚတြင္ေလွ်ာက္လွမ္းေနျပီ ဆိုေသာ္လည္း ျပည္တြင္းစစ္မီးသည္ဆက္လက္ေတာက္ေလာင္ေနဆဲျဖစ္သည္။ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားအခ်ိဳ႕ကိုဖမ္းဆိးထိန္းသိမး္ထားဆဲျဖစ္သည္ ့အျပင္ပည္သူတို ့လိုလားသည္ ့ ဒီမုိကေရစီစနစ္ကို လည္း တင္းျပည့္ က်ပ္ျပည့္အေကာင္အထည္မေဖာ္နုိင္ေသးေပ။ သို ့ျဖစ္ပါ ၍  “႐ွစ္ေလးလုံးစိတ္ဓါတ္ ဆက္လက္ ႐ွင္သန္ အေမြဆက္ခံေရး ၊ နွင္ ့ျမန္မာ ့အေရးတက္ႀကြလွုပ္ရွားသူ ျပည္ပေရာက္ တိုင္းရင္းသား ဒီမိုကေရစီအင္ အား စုမ်ားအားလံဳး အားက်ိဳး မာန္တက္ ညီညြတ္စြာ ေရွ ့ဆက္ေရွာက္လွမ္းနိုင္ရန္ ရည္ ရြယ္၍   ကေနဒါနိုင္ငံ တိုရြန္တို ျမိဳ ့ရွိ ့ ၈၈ မ်ိဳးဆက္ေက်ာင္းသားမ်ား ႏွင္ ့ျမန္မာ့ အေရးကိုစိတ္၀င္စားသူ မ်ားစုေပါင္း၍ ၈ေလးလုံးႏွစ္ပတ္လည္းအခမ္းအနားတရပ္ကို ေအာက္ပါ အစီအစဥ္အတိုင္း က်င္းပသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာ ကြန္ျမဴနတီသို ့ေလးစားစြာ အသိေပး ဖိတ္ႀကား အပ္ပါသည္ ။


အလုပ္အမူ ့ေဆာင္ အဖြဲ ( ျမန္မာေက်ာင္းသားမ်ား ဒီမိုကရက္တစ္ အဖြဲ ့) 
Dear All Burmese Activists in Toronto.
The B.S.D.O ( Toronto )  will hold to honor the "24rd  anniversary of the 8888 uprising in Burma" in Toronto  according to the following schedule.                           Time :               :       12:30 P.M                 Date  :               :       5 August, 2012 ( Sunday )                 Place  :               :       20 Wade Avenue, Toronto ( M6H 2Z3 )

Monday, July 30, 2012

ကမာၻ႕ကုလသမဂၢ လူ႕အခြင့္အေရး အထူးကိုယ္စားလွယ္ ေသာမတ္စ္ အိုေဂ် ကန္တာနာ (Tomas Ojay Quintana) ႏွင့္ ၈၈မ်ဳိးဆက္ေက်ာင္းသားမ်ား တစ္နာရီၾကာ ေတြ႕ဆံု ေဆြးေႏြး

88 Generation Students


ယေန႔ ဇူလိုင္လ ၃၀ ရက္ ညေန ၄း၄၀ နာရီတြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ ကန္ေတာ္ႀကီးပတ္လမ္းရွိ UNDP ရံုး၊ ဦးသန္႔ခန္းမ၌ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ ကမာၻ႕ကုလသမဂၢ လူ႕အခြင့္အေရး အထူးကိုယ္စားလွယ္ ေသာမတ္စ္ အိုေဂ် ကန္တာနာ (Tomas Ojay Quintana) ႏွင့္ ၈၈မ်ဳိးဆက္ေက်ာင္းသားမ်ား တစ္နာရီၾကာ ေတြ႕ဆံု ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။ ထိုသို႔ ေတြ႕ဆံု ေဆြးေႏြးၾကရာတြင္ ၈၈ မ်ဳိးဆက္ေက်ာင္းသားမ်ားမွ မင္းကိုႏိုင္၊ ကိုကိုႀကီး၊ ေဌးၾကြယ္၊ ၿပံဳးခ်ဳိ၊ ျမေအးႏွင့္ ဂ်င္မီ တို႔က ရခိုင္ျပည္နယ္ ႏွင့္ ကခ်င္ျပည္နယ္အတြင္း ယခင္ျဖစ္ပ်က္ခဲ့မႈမ်ားႏွင့္ လတ္တေလာ ျဖစ္ေပၚေနေသာ အေျခအေနမ်ား၊ ႏိုင္ငံအတြင္း ျဖစ္ေပၚေနေသာ လယ္ယာေျမျပႆနာ၊ အလုပ္သမားျပႆနာ အစရွိသည့္ လက္ရွိျမန္မာႏိုင္ငံတြင္း အေျခအေနမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသား ကိစၥရပ္မ်ားကို လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ ဆက္စပ္မႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ပြင့္လင္းစြာ ေျပာဆိုေဆြးခဲ့ၾကသည္။ ထိုသို႔ ေတြ႕ဆံု ေဆြးေႏြးမႈအၿပီး ညေန ၆း၂၀ နာရီတြင္ ေသာမတ္စ္ အိုေဂ် ကန္တာနာ သည္ ၈၈မ်ဳိးဆက္ေက်ာင္းသားမ်ားမွ မနီလာသိန္းႏွင့္ မမီးမီးတို႔ကို ရခိုင္အေရးကိစၥမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး သီးျခားထပ္မံ ေတြ႕ဆံု၊ ေမးျမန္း၊ ေဆြးေႏြးခဲ့သည္။ (ဓာတ္ပံု - UNDP)

ထားဝယ္ျမိဳ႕မွာ ေရၾကီးေန

RFA Burmese

တနသၤာရီတိုင္း ထားဝယ္ျမိဳ႕မွာ ေရၾကီးေနတဲ့အတြက္ အခက္အခဲျဖစ္ေနတဲ့ျပည္သူေတြကို ဗမာနိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ ေက်ာင္းသားသမဂၢမ်ား အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ထားဝယ္ခရိုင္ စားနပ္ရိကၡာနဲ႔က်န္းမာေရး ကိစၥေတြကူညီေနတယ္လို႕ သတင္းရရွိပါတယ္။ အဲဒီမွာ မိုးမ်ားၿပီး ေရၾကီးေနတာ ၃ ရက္ေလာက္ရွိေနၿပီး၊ ျမိဳ႕ခံေတြရဲ့ အခက္အခဲကို ကူညီေနတာလို႕ ဗကသမ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ထားဝယ္ခရိုင္ ဒု-ဥကၠဌ မဝင့္ဝါေက်ာ္က RFA ကိုေျပာပါတယ္။ ထားဝယ္ျမိဳ႕ေပၚမွာ ၄ ေပ- ၄ ေပေက်ာ္ေလာက္ေရတက္ေနၿပီး မ်ားေသာအားျဖင့္ အိမ္ေအာက္ထပ္ ေတြမွာေနလို႕မရေတာ့ဘဲ အေပၚထပ္ေတြမွာ ေနၾကရတယ္လို႕ ဆိုပါတယ္။ အဲဒီဒုကၡေရာက္ေနသူေတြကို ဗကသမ်ား အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ဝင္ ေက်ာင္းသားေတြ အျပင္ NLD အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္နဲ႕ ေဒသခံလူမႈေရး အသင္းအဖြဲ႕ေတြေရာ၊ ၾကံ့ခိုင္ဖြံ႕ျဖိဳးေရး ပါတီဝင္ေတြ ကပါ အစားအေသာက္ေတြ လိုက္ကူညီေနတယ္လို႕လည္း မဝင့္ဝါေက်ာ္က ေျပာပါတယ္။ —

ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတၾကီး ဦးသိန္းစိန္ ႏွင္႔ CNA ရုပ္သံေတြ႕ဆံုေမးျမန္းျခင္း။

by Yangon Media Group on Monday, July 30, 2012 at 10:04pm ·

 
ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတဦးသိန္းစိန္ - ခင္ဗ်ားတို႔ CNA အေနနဲ႔ကေတာ့ နာမည္ႀကီးတဲ့သတင္းဌာနတစ္ခုလဲျဖစ္ပါတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာလဲ CNAသတင္းဌာနကို လူၾကည့္ေတာ္ေတာ္လဲမ်ားပါတယ္။ မ်ားေသာအားျဖင့္ၾကည့္ၾကတာမ်ားပါတယ္။ ဒီလိုအင္တာဗ်ဴးလာေရာက္လုပ္တဲ့အတြက္ ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ ကၽြန္ေတာ္အေနနဲ႔ ႀကိဳဆိုပါတယ္။ ေက်းဇူးလဲတင္ပါတယ္။

CNA - ကၽြန္မတို႔အေနနဲ႔ အခုလိုႏိုင္ငံေတာ္သမၼတႀကီးနဲ႔ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းခြင့္ရတဲ့အတြက္ ေက်းဇူးအမ်ားႀကီးတင္ပါတယ္။ ကၽြန္မတို႔ CNAသတင္းဌာနအေနနဲ႔ ျမန္မာႏိုင္ငံကသတင္းမ်ားကို ရယူထုတ္လႊင့္လ်က္ရိွပါတယ္။ ဒီႏွစ္အတြင္းမွာ CNAသတင္းဌာနအေနနဲ႔ ကၽြန္မအပါအ၀င္ စင္ကာပူတို႔၊ ဘန္ေကာက္အေျခစိုက္တို႔က သတင္းသမားေတြက ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔သြားေရာက္ၿပီးေတာ့ သတင္းရယူႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ကၽြန္မတို႔အေနနဲ႔ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးလုပ္ ငန္းစဥ္ အထူးသျဖင့္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတႀကီးတို႔လို ျပည္သူေတြနဲ႔ တုိက္႐ိုက္ထိေတြ႕ၿပီး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈလုပ္ငန္းစဥ္ေတြကို တိုက္႐ိုက္ထိေတြ႕ၿပီး သတင္းရယူထုတ္လႊင့္ႏိုင္တဲ့အတြက္ေၾကာင့္မိုလို႔ ကၽြန္မတို႔မ်ားစြာ၀မ္းေျမာက္ဂုဏ္ယူမိပါတယ္။

ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတဦးသိန္းစိန္ - ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔လဲ ဒီသတင္းဌာနနဲ႔ ပထမဆံုးအႀကိမ္ေတြ႕ဆံုအင္တာဗ်ဴးလုပ္တာပါပဲ။ ေမးမယ့္ေမးခြန္းေတြကိုလဲ ႀကိဳၿပီးေတာ့ရထားပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္လဲ အတတ္ႏိုင္ ဆံုးႀကိဳးစားၿပီးေျဖေပး ပါ့မယ္။

CNA - သမၼတႀကီးအေနနဲ႔ ဒီခရီးစဥ္အတြင္းမွာ အစီအစဥ္က အင္မတန္မွၾကပ္တယ္ဆိုတာနားလည္ပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္မို႔လို႔ ကၽြန္မတို႔အေနနဲ႔ ေမးခြန္းေတြကို တိုတုိတုတ္တုတ္နဲ႔ ေမးျမန္းသြားဖို႔ အတတ္ႏိုင္ဆံုးေဆာင္ရြက္ သြားပါမယ္။ ကၽြန္မတို႔အင္တာဗ်ဴးမတုိင္ခင္ သတင္းသမားေတြ ျပင္ဆင္မႈလုပ္ေနပါတယ္။ ကၽြန္မရဲ႕မိသားစုက အိႏိၵယႏိုင္ငံကိုကတၱားကပါ။ ကၽြန္မတို႔အဖိုးေတြလက္ထက္ ၁၉၃၀ခုႏွစ္ေလာက္တုန္းက ကၽြန္မအဖိုးက ျမန္မာႏိုင္ငံရန္ကုန္ၿမိဳ႕မွာစီးပြားေရးလုပ္ခဲ့ ပါတယ္။ ကိုကတၱားက ျပည္သူေတြကလဲ ျမန္မာႏိုင္ငံနဲ႔သိကၽြမ္းေနၾကပါတယ္။

ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတဦးသိန္းစိန္ - ဒါဆိုရင္လဲကၽြန္ေတာ္တို႔နဲ႔ ေဆြမ်ဳိးေတြေပါ့။

CNA - ကၽြန္မရဲ႕အေဖက ၁၉၅၀-၆၀ေလာက္မွာ ဒါဂ်ီလင္မွာ ပညာသင္ၾကားခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီအခ်ိန္တုန္းက ျမန္မာႏိုင္ငံက ဒါဂ်ီလင္မွာ လာေရာက္ပညာသင္ၾကားေနတဲ့ ျမန္မာေတြနဲ႔ရင္းႏွီးခဲ့ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္မိုလို႔ ယဥ္ေက်းမႈအရ ကၽြန္မတို႔ ႏွစ္ႏိုင္ငံက ေတာ္ေတာ္နီးစပ္ပါတယ္။
ဒါေၾကာင့္ သမၼတႀကီးနဲ႔ အခုလိုအင္တာဗ်ဴးခြင့္ရတဲ့အတြက္ သူတို႔အေနနဲ႔အင္မတန္မွ ၀မ္းသာေနၾကပါတယ္။

ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတဦးသိန္းစိန္ - ကၽြန္ေတာ္ထင္တယ္။ ခင္ဗ်ားအေဖရဲ႕သူငယ္ခ်င္းေတြ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ အခုထိရိွေနဦးမယ္ထင္ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္ထင္တာက ႐ုပ္ရွင္မင္းသားဦးညႊန္႔၀င္းတို႔နဲ႔ အတူတူေလာက္ရိွမယ္ထင္တယ္။ ဦးညႊန္႔၀င္းအသက္ဆို ၆၀ေက်ာ္ ၇၀နီးပါးေလာက္ရိွမယ္ထင္တယ္။

CNA - ကၽြန္မရဲ႕အေဖက ဦးညႊန္႔၀င္းထက္အသက္နည္းနည္းပိုႀကီးမယ္ထင္ပါတယ္။ ဦးညႊန္႔၀င္းက ကၽြန္မအေဖထက္အသက္ငယ္ေတာ့ နည္းနည္းဂ်ဴနီယာပိုက်မယ္ထင္ပါတယ္။

ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတဦးသိန္းစိန္ - ဒါဂ်ီလင္မွာ ေက်ာင္းတက္တဲ့သူေတြ ကၽြန္ေတာ္တို႔ဆီမွာေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားရိွပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔နဲ႔အတူတူ ဗိုလ္ေလာင္းသင္တန္းတက္တဲ့သူေတြထဲမွာ ဒါဂ်ီလင္ေက်ာင္းဆင္းေတြေတာ္ ေတာ္မ်ားမ်ားရိွပါ တယ္။

CNA - ကၽြန္မအေဖေက်ာင္းတက္တဲ့ ဒါဂ်ီလင္ၿမိဳ႕ကိုေရာက္ဖူးပါတယ္။ ဒါဂ်ီလင္က ေတာ္ေတာ္ေလးလွတဲ့ၿမိဳ႕ပါ။

ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတဦးသိန္းစိန္ - ခင္ဗ်ားအဖိုးေနခဲ့တဲ့ျမန္မာႏိုင္ငံကို ခင္ဗ်ားတို႔ေဆြမ်ဳိးသားခ်င္းေတြေခၚလာၿပီး လာလည္ေပါ့။

CNA - ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတႀကီးကို ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးသမား၊ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးေဆာင္ရြက္ေနတဲ့သူလို႔ အမ်ားကေျပာၾကပါတယ္။ ဒီလိုသံုးသပ္မႈကိုဘယ္လိုျမင္ပါသလဲ။ ဒီလိုသံုးသပ္တာကမွန္ပါသလား။ သမၼတႀကီးရဲ႕အျမင္ေလးကိုသိ ရိွလိုပါတယ္။

ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတဦးသိန္းစိန္ - ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးကိစၥက တကယ္ေတာ့ ျပည္သူလူထုရဲ႕ဆႏၵကိုလိုက္ၿပီးေတာ့ ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ စနစ္ကလဲေျပာင္းလာၿပီ။ စနစ္ေျပာင္းလာတဲ့အတြက္ျပည္သူလူထုက ႏိုင္ငံေရးအရျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲမႈေတြကို လိုအပ္လာတယ္။ ေတာင္းဆိုလာတယ္။ စီးပြားေရးအရျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈေတြကို လိုအပ္လာတယ္။ ေတာင္းဆိုလာတယ္။ ျပည္သူလူထုရဲ႕ဆႏၵကိုလိုက္ၿပီး အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ေပးတဲ့သေဘာပဲျဖစ္ပါတယ္။ ဘာေၾကာင့္ျပည္သူလူထုရဲ႕ဆႏၵကိုလိုက္ေလ်ာေပးရသလဲဆိုရင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔က ျပည္သူလူထုကေရြးခ်ယ္ထားတဲ့ အစိုးရျဖစ္ေနပါတယ္။ စနစ္ကလဲေျပာင္းသြားပါၿပီ။ ဒါေၾကာင့္ျပည္သူလူထုက ေရြးခ်ယ္ထားတဲ့အစိုးရျဖစ္တဲ့အတြက္ေၾကာင့္ ျပည္သူလူထုရဲ႕ဆႏၵကိုလိုက္ၿပီးေတာ့ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္းပဲျဖစ္ပါတယ္။

CNA - ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတႀကီးက ျမစ္၀ကၽြန္းေပၚ ဧရာ၀တီေဒသမွာေမြးဖြားခဲ့တယ္လို႔သိရပါတယ္။ တခ်ဳိ႕ကလဲေျပာေနၾကပါတယ္။ သတင္းတစ္ခုကေပါ့။ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတႀကီးအေနနဲ႔ ၂၀၀၈ခုႏွစ္မွာျဖစ္ခဲ့တဲ့ နာဂစ္ဆိုင္ ကလုန္းမုန္တိုင္းျဖစ္ၿပီး ေတာ့ ဒီေဒသကိုသြားေရာက္ၿပီးေတာ့ ဒီေဒသမွာရိွတဲ့ျပည္သူေတြ ဒုကၡဆင္းရဲေရာက္ေနတာကို မ်က္ျမင္ကိုယ္ေတြ႕ေတြ႔ၿပီး ႏိုင္ငံေတာ္ကို အခုေလွ်ာက္လွမ္းေနတဲ့ ဒီျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးလုပ္ငန္းစဥ္ေတြကို လုပ္ရမယ္ဆိုတဲ့ အျမင္ေျပာင္းလာ တယ္လို႔ေျပာပါတယ္။ ဒါကိုေရာ သမၼတႀကီးအျမင္အေနနဲ႔ေပါ့။ အဲဒါမွန္ပါသလား။

ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတဦးသိန္းစိန္ - ကၽြန္ေတာ့္ကို ဧရာ၀တီတိုင္းက သာမန္မိဘႏွစ္ပါးကေမြးဖြားလာတဲ့ သူတစ္ေယာက္ျဖစ္ပါတယ္။ ဧရာ၀တီတိုင္းက ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ ကၽြန္ေတာ့္ရဲ႕ဇာတိျဖစ္ပါတယ္။ ေနာက္၂၀၀၈ခုႏွစ္ နာဂစ္မုန္တိုင္း ႀကံဳ ေတြ႕ရတဲ့အခါမွာ ကၽြန္ေတာ္ကလဲ ဒီေဒသကို ျပန္လည္ထူေထာင္ေပးဖို႔အတြက္၊ ကယ္ဆယ္ေရးေတြလုပ္ေပးဖို႔အတြက္ တာ၀န္ရိွတဲ့၀န္ႀကီးခ်ဳပ္တစ္ေယာက္ျဖစ္ပါတယ္။ တာ၀န္ရိွတဲ့ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္တစ္ေယာက္ျဖစ္တဲ့အတြက္ ေၾကာင့္မို႔လို႔ ဒီေဒ သကို ကူညီေရးေတြ၊ ကယ္ဆယ္ေရးေတြ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးေတြ လုပ္ေပးရတာလဲပါပါတယ္။ ေနာက္ကိုယ့္ေဒသျဖစ္တဲ့အတြက္ေၾကာင့္မို႔လို႔ ပိုၿပီးေတာ့လုပ္ေပးခ်င္တဲ့ဆႏၵျဖစ္မိပါတယ္။ သို႔ေသာ္လဲ ဒီျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးလုပ္တာမွာ ဒီကိစၥတစ္ခုထဲေၾကာင့္ေတာ့မဟုတ္ပါဘူး။ ျမန္မာတစ္ႏိုင္ငံလံုးကို ကၽြန္ေတာ္တို႔ေရာက္ရိွပါတယ္။ ျပည္သူမ်ားနဲ႔လဲထိေတြ႕ပါတယ္။ အဲဒီလို ျပည္သူေတြနဲ႔ထိေတြ႔တယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံလံုးကို ေရာက္ရိွဖူးတယ္။ ဒီအေတြ႕အႀကံဳေတြအရ ဒီအခ်ိန္မွာေတာ့ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးေတြလုပ္ဖို႔လိုအပ္တယ္ဆိုၿပီးေတာ့ အားလံုးအတြက္ ဒီလိုလုပ္တာျဖစ္ပါတယ္။ ဧရာ၀တီတိုင္းရဲ႕အေတြ႕အႀကံဳတစ္ခုထဲနဲ႔မဟုတ္ပါဘူး။ ကၽြန္ေတာ္ကဧရာ၀တီတုိင္းသားမွန္ပါတယ္။ နာဂစ္ျဖစ္တဲ့အခ်ိန္တုန္း က ကၽြန္ေတာ္က ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္တာ၀န္ယူထားရပါတယ္။ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ျဖစ္တဲ့အတြက္ေၾကာင့္ ဒီေဒသရဲ႕ကူညီေရးေတြ၊ ကယ္ဆယ္ေရးေတြ၊ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးေတြကို ေဆာင္ရြက္ေပးဖို႔တာ၀န္ရိွပါတယ္။ ဒီတာ၀န္အရလဲေဆာင္ရြက္ရ တာျဖစ္ပါတယ္။ သို႔ေသာ္လဲဒီျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးေတြလုပ္တဲ့အခါမွာ ဧရာ၀တီတုိင္းတစ္တုိင္းထဲရဲ႕အေတြ႕အႀကံဳေၾကာင့္မဟုတ္ပါဘူး။ တစ္ႏိုင္ငံလံုးကိုေရာက္ဖူးပါတယ္။ တစ္ႏိုင္ငံလံုးကိုသြားလာေနတဲ့ပုဂိၢဳလ္တစ္ေယာက္ျဖစ္တဲ့အတြက္ေၾကာင့္ အလႊာအသီးသီးနဲ႔ထိေတြ႔မႈကၽြန္ေတာ့္မွာရိွခဲ့ပါတယ္။ တစ္ႏိုင္ငံလံုးရဲ႕လိုအပ္ခ်က္ေတြကိုၾကည့္ၿပီးေတာ့မွ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးေတြကိုလုပ္တာမွန္ပါတယ္။ ဧရာ၀တီတုိင္းတစ္တိုင္းထဲေၾကာင့္မဟုတ္ပါဘူး။

CNA - ကၽြန္မျမန္မာႏိုင္ငံမွာရိွတဲ့ ပူတာအိုေဒသကိုသြားခ်င္ပါတယ္။ အဲဒီမွာ ႏွင္းဖံုးေနတဲ့ေတာင္ေတြလဲရိွတယ္လို႔ သိရပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ကၽြန္မအေနနဲ႔ လာမယ့္လ မၾကာမီအတြင္းမွာ ကၽြန္မေတြ႕ခဲ့တဲ့ ဟိုတယ္/ခရီးကတာ၀န္ရိွသူေတြနဲ႔၊ ကၽြန္မရဲ႕မိတ္ေဆြလုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္ေတြေခၚၿပီး ပူတာအိုေဒသကို သြားေရာက္ဖို႔ေမွ်ာ္လင့္ထားပါတယ္။

ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတဦးသိန္းစိန္ - ပူတာအိုဆိုရင္ေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔က ေတာ္ေတာ္ေလးစဥ္းစားရပါမယ္။ ဘာျဖစ္လို႔လဲဆိုေတာ့ ပူတာအိုက ကခ်င္ျပည္နယ္ထဲမွာပါလို႔ပါ။ ေလာေလာဆယ္ကခ်င္ျပည္နယ္ထဲက လူမ်ဳိးစု လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အ စည္းေတြနဲ႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးေနတာ အျပည့္အ၀မရေသးပါဘူူး။ မရေသးတဲ့အတြက္ လံု ၿခံဳမႈအတြက္စိုးရိမ္ရပါတယ္။ ၿငိမ္းခ်မ္းမႈရလာတဲ့အခါ ကၽြန္ေတာ္ဖိတ္ေပးပါ့မယ္။ သို႔ေသာ္လဲ သာမန္ျပည္သူေတြ အေနနဲ႔ကေတာ့သြားလို႔ရပါတယ္။ ပူတာအိုမွာေလယာဥ္ကြင္းလဲရိွပါတယ္။ ပူတာအိုေရာက္လို႔ရိွရင္ ေရခဲေတာင္ေတြ ဟိုမွာလွမ္းေတြ႕ရပါတယ္။ အေရွ႕ေတာင္အာရွမွာဆိုရင္ ေရခဲေတာင္ေတြရိွတာ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔တစ္ႏိုင္ငံထဲရိွပါတယ္။

CNA - ဒါဂ်ီလင္ကိုခရီးသြားတဲ့အခါမွာ ျမင့္တဲ့အတြက္ေၾကာင့္မို႔လို႔ေနရတာ အသက္႐ႈရတာအခက္အခဲရိွပါတယ္။ ပူတာအိုကေရာ အျမင့္ဘယ္ေလာက္ေလာက္မ်ားရိွပါသလဲ။

ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတဦးသိန္းစိန္ - ပူတာအိုက ေပ၁၅၀၀ ေလာက္ပဲရိွမယ္ထင္ပါတယ္။

CNA - ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ အမ်ဳိးသားျပန္လည္စည္းလံုးညီညြတ္ေရးနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ႔ေတြ႕ဆံုၿပီးပါၿပီ။ ဆက္လက္ၿပီးေတာ့ ထိေတြ႕ဆက္ဆံမႈေတြေတြ႔ေန႔ရပါတယ္။ ဒီလိုထိေတြ႕ဆက္ဆံတဲ့အခါမွာ ႏိုင္ငံ ေတာ္ သမၼတႀကီးရဲ႕ခံစားမႈရယ္။ ေနာက္ဒီလိုေတြ႕တဲ့အခါမွာ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတႀကီးနဲ႔ သူနဲ႔ဘယ္လိုအခ်က္ေတြမွာ တူညီမႈရိွၿပီးေတာ့ ဘယ္လိုအခ်က္ေတြမွာ သေဘာထားကြဲလြဲမႈေတြရိွတယ္ဆိုတာနဲ႔ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ သိလိုပါတယ္။

ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတဦးသိန္းစိန္ - ပထမဆံုးေျပာခ်င္တာက ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ျမန္မာႏိုင္ငံကို လြတ္လပ္ေရးရေအာင္ယူေပးတဲ့ ၿေအငသညေူ ံနမသ ေပါ့။ သူရဲ႕သမီးတစ္ေယာက္ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအတြက္ေၾကာင့္ျဖစ္တဲ့အတြက္ အစကတည္းက ဂုဏ္ယူတဲ့စိတ္ရိွေနပါတယ္။ တပ္မေတာ္အစိုးရလက္ထက္မွာေတာ့ ႏိုင္ငံေရးအပိုင္းေတြမွာ သူနဲ႔တပ္မေတာ္အစိုးရက အုပ္ခ်ဳပ္တဲ့ အစိုးရပိုင္းနဲ႔က ဆန္႔က်င္ဘက္ေတြရိွပါတယ္။ ေျပာရမယ္ဆိုရင္ ႏွစ္ေပါင္း၂၀ေက်ာ္ေလာက္က တစ္ေယာက္က တစ္ေယာက္နဲ႔တစ္ေယာက္ ေက်ာခိုင္းဆန္႔က်င္ေနတဲ့သေဘာရိွပါတယ္။ သို႔ေသာ္လဲပဲ သူကလဲ ဒီမိုကေရစီကို ေဖာ္ေဆာင္ဖို႔ႀကိဳးစားေနတဲ့ အမ်ဳိးသမီးတစ္ေယာက္ျဖစ္ပါတယ္။ အခုကၽြန္ေတာ္တို႔က ဒီမိုကေရစီစနစ္ကိုေျပာင္းလဲ ဖို႔က်င့္သံုးလိုက္တဲ့အခါမွာ သူနဲ႔ပူးေပါင္းၿပီးေဆာင္ရြက္ႏိုင္တဲ့ကိစၥေတြကို ပူးေပါင္းၿပီးေဆာင္ရြက္မယ္လို႔ ဆံုးျဖတ္လိုက္ပါတယ္။ ဆံုးျဖတ္ၿပီးေတာ့ သူ႔ကိုႏိုင္ငံေရးမွာ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ခြင့္ရေအာင္ ဒါေတြကၽြန္ေတာ္တို႔ေဆာင္ရြက္ေပးတယ္။ေပးၿပီးေတာ့မွ သူနဲ႔ကၽြန္ေတာ္တို႔ေတြ႕တယ္။ ေတြ႔ၿပီးေတာ့မွ သူနဲ႔ကၽြန္ေတာ္တို႔ တူညီတဲ့အခ်က္ေတြ၊ တူညီတဲ့အခ်က္ေတြဆိုတာ ျမန္မာႏိုင္ငံကို ခုနကလို ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေအာင္၊ စီးပြားေရးေတြတိုးတက္ေအာင္၊ ႏိုင္ငံေရးေတြတည္ၿငိမ္ေအာင္ ဒီလိုလုပ္မယ့္အခ်က္ေတြ ဘံုတူညီတဲ့အခ်က္ေတြကို လက္တြဲၿပီးေတာ့ လုပ္ၾကရေအာင္ဆိုၿပီးေတာ့ ညိႇၾကျပဳၾကတဲ့အခါမွာ သူလဲသေဘာတူပါတယ္။ သို႔ေသာ္လဲတစ္ခ်ဳိ႕ကြဲျပားျခားနားတဲ့အခ်က္ေတြေတာ့ရိွမွာပါ။ ဒါေတြကိုေတာ့ေဘး မွာအသာဖယ္ထားၿပီးေတာ့ သူနဲ႔ခုနကလို ျမန္မာႏိုင္ငံဘံုအက်ဳိးစီးပြားျဖစ္တဲ့ တိုင္းျပည္တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရးကိစၥ၊ စီးပြားေရးဖြြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ဖုိ႔ကိစၥ ဒီကိစၥေတြကို အတူတကြပူးေပါင္းလက္တြဲလုပ္ဖို႔ ဒီလိုသေဘာတူညီခ်က္ေတြရခဲ့ပါတယ္။ခုနေမးခြန္းထဲမွာ မတူညီတဲ့အခ်က္ေတြ၊ မတူညီတဲ့အခ်က္ေတြကေတာ့ သိပ္အေထြအထူးေတာ့မရိွပါဘူး။ မတူတာကေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔က ႏိုင္ငံကို စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေအာင္လုပ္ခ်င္တယ္။ စီးပြားေရးဖံြ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေအာင္လုပ္ဖို႔အတြက္ ပိတ္ဆို႔တားဆီးထားတာေတြကို ကၽြန္ေတာ္တို႔ကေျဖေလ်ာ့ေပးေစခ်င္တယ္။ လံုး၀႐ုတ္သိမ္းေပးေစခ်င္တယ္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ကမၻာကိုလွည့္ၿပီး ေျပာတဲ့ေတြ႕တဲ့အထဲမွာေတာ့ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေတြကို ခ်က္ျခင္းမလာဖို႔ စဥ္းစဥ္းစားစားနဲ႔လုပ္ဖို႔ဆိုတာေတြက ဒီအခ်က္ေတြကေတာ့ ကြဲျပားျခားနားမႈရိွပါတယ္။ သို႔ေသာ္လဲ ဒါေတြကညိႇႏိႈင္းယူလို႔ရတဲ့ကိစၥေတြျဖစ္ပါတယ္။

CNA - တပ္မေတာ္ထဲမွာလဲ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးလိုလားတဲ့အဖြဲ႕ေတြရိွသလို ေရွး႐ိုးစြဲေနတဲ့အဖြဲ႕အစည္းေတြရိွေနတယ္လို႔သိရပါတယ္။ ဒါ့အတူေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ဘက္မွာလဲ စံႏႈန္းေတြကိုအေလးထားတဲ့သူေတြရိွသလို လက္ေတြ႕က်တဲ့ အဖြဲ႕အစည္းေတြရိွပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတႀကီးအေကာင္အထည္ေဖာ္ေနတဲ့ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးကိုလိုလားတယ္ဆိုရင္ ဒီလိုသေဘာထားမတူတဲ့အဖြဲ႕ႏွစ္ခုကို ထိန္းထိန္းသိမ္းသိမ္းနဲ႔ ေအာင္ျမင္စြာေဆာင္ရြက္ႏိုင္ဖို႔ သမၼတႀကီးအေန နဲ႔လုပ္ႏိုင္မလား။ အလားတူပဲ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အေနနဲ႔ သူ႔ဘက္အုပ္စုႏွစ္စုကို ေအာင္ျမင္စြာထိန္းသိမ္းေဆာင္ရြက္သြားႏိုင္မလားဆိုတာ သိရိွလိုပါတယ္။

ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတဦးသိန္းစိန္ - ပထမဦးစြာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ဘက္မွ ေရွး႐ိုးစြဲပုဂၢိဳလ္ေတြလဲရိွပါတယ္။ ေနာက္ၿပီးေတာ့ တိုးတက္တဲ့အျမင္ရိွတဲ့ လူငယ္ေတြလဲရိွပါတယ္။ တပ္မေတာ္ထဲမွာလဲ အလားတူရိွမွာျဖစ္ပါတယ္။ ေနာက္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕အစိုးရအဖြဲ႕ထဲမွာလဲ ရိွမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီဟာေတြက တုိင္းျပည္ရဲ႕ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈေပၚမွာမူတည္တာျဖစ္ပါတယ္။ တိုင္းျပည္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေအာင္လုပ္ျပသြားရင္းနဲ႔ ဆန္႔က်င္သေဘာထားအျမင္ရိွတဲ့သူေတြ ေနာက္ကအလုိုလိုလိုက္ ပါလာမွာျဖစ္ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္ကေတာ့ဒီလိုပဲယံုၾကည္ထားပါတယ္။

CNA - ကုလသမဂၢအေနနဲ႔ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕အမည္ကို တရား၀င္ျမန္မာလို႔ေခၚေ၀ၚသံုးစြဲေနပါတယ္။ တခ်ဳိ႕ကလဲအရင္ကတည္းကေခၚေ၀ၚတာကိုစြဲၿပီးေတာ့ Burmaလို႔ ေခၚေ၀ၚသံုးစြဲတာရိွေနေသးပါတယ္။ ဒါနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး သမၼတႀကီးအေနနဲ႔ ဘယ္လိုျမင္ပါသလဲ။

ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတဦးသိန္းစိန္ - ကၽြန္ေတာ္ရဲ႕အျမင္ေျပာမယ္ဆိုရင္ ဥပမာ ခင္ဗ်ားရဲ႕နာမည္ရိွပါတယ္။ ခင္ဗ်ားနာမည္မေခၚပဲနဲ႔ တျခားနာမည္ေခၚရင္စိတ္ထဲဘယ္လိုရိွမလဲ။ ကၽြန္ေတာ္တို႔လဲဒီအတုိင္းပါပဲ။ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုၿပီး သတ္မွတ္ထားတယ္။ တျခားနာမည္ေခၚရင္ေတာ့ စိတ္ထဲမွာေတာ့မႀကိဳက္ဘူးေပါ့။ မေကာင္းဘူးေပါ့။


CNA - ျမန္မာႏိုင္ငံက သဘာ၀ေပါႂကယ္၀တဲ့ႏိုင္ငံ တစ္ႏိုင္ငံျဖစ္ပါတယ္။ အမ်ားကေျပာၾကတာကေတာ့ ျမန္မာႏိုင္ငံက သဘာ၀ရင္းျမစ္ေတြကို တန္ဘိုးျမႇင့္ထုတ္လုပ္ေရာင္းခ်တာသိပ္ၿပီးေတာ့ေဆာင္ရြက္ျခင္းမရိွပဲနဲ႔ သဘာ၀ရင္းျမစ္လုပ္ငန္း ေတြကို ပိုၿပီးေတာ့ထုတ္လုပ္ေရာင္းခ်ေနတာကိုေတြ႕ရပါတယ္။ စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈအတြက္ ဘယ္၀န္ႀကီးဌာန၊ ေဆာက္လုပ္ေရး၊ စိုက္ပ်ဳိးေရး၊ လွ်ပ္စစ္ေပါ့ ဘယ္နယ္ပယ္၊ ဘယ္က႑ကိုပိုၿပီးေတာ့ အေလးေပးေဆာင္ရြက္ေနလဲဆိုတာသိ လိုပါတယ္။

ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတဦးသိန္းစိန္ - ပထမဆံုးအေနနဲ႔ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕ေတြကို ကုန္ၾကမ္းအတိုင္းထုတ္ေရာင္းေနရတာက ေငြေၾကးအေျခအေနေၾကာင့္ ေငြေၾကးျပသနာေၾကာင့္ ထုတ္ၿပီးေတာ့ေရာင္းေနရတာျဖစ္ပါတယ္။ အနာဂတ္မွာသဘာ ၀ဓာတ္ေငြ႕ေတြကိုသံုးၿပီး စက္႐ံုအလုပ္႐ံုေတြတည္ေဆာက္ဖို႔ရိွပါတယ္။ ဥပမာလွ်ပ္စစ္ထုတ္တဲ့ ဂက္စ္္တာဘိုင္ေတြလုပ္ဖို႔ရိွတယ္။ ဓာတ္ေျမၾသဇာစက္႐ံုေတြ၊ ဘိလပ္ေျမစက္႐ံုေတြလုပ္ဖို႔ရိွတယ္။Down Stream စက္႐ံုေတြတည္ၿပီးေတာ့ဓာတ္ ေငြ႕ေတြကိုအသံုးခ်သြားဖို႔ အစီအစဥ္ရိွပါတယ္။ ဒါပထမေမးခြန္းပါ။ စီးပြားေရးမွာ ဘယ္၀န္ႀကီးဌာနေတြကို ပိုၿပီးေတာ့အေလးထားသလဲဆိုရင္ စီးပြားေရးမွာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ရည္မွန္းခ်က္ႏွစ္ခုရိွပါတယ္။ တစ္ခုကေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔ႏိုင္ငံသူႏိုင္ငံ သားေတြ စားေရး၊၀တ္ေရးနဲ႔ပတ္သက္လို႔ ျပည့္စံုဖူလံုဖို႔၊ ေနာင္တိုးလာမယ့္လူဦးေရအတြက္ ျပည့္စံုဖူလံုစြာစားႏိုင္ဖို႔အတြက္ အထူးသျဖင့္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕လယ္ယာက႑ပါပဲ။ စိုက္ပ်ဳိးေရးႏိုင္ငံျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။ လယ္ယာက႑ကို ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲၿပီးေတာ့မွ လက္ရိွထြက္ရိွတ့ဲႏႈန္းထားေတြနဲ႔ ပိုမိုၿပီးေတာ့ထြက္ရိွေအာင္ႀကိဳးစားၿပီးေဆာင္ရြက္ေနပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္မို႔လို႔ စိုက္ပ်ဳိးေရး၀န္ႀကီးဌာနကလဲ အေရးႀကီးတဲ့၀န္ႀကီးဌာနတစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။ ဒုတိယအခ်က္ကေတာ့တိုင္း ျပည္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ဖို႔အတြက္ စက္မႈႏိုင္ငံအျဖစ္ကိုသြားဖို႔အတြက္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ရည္မွန္းထားပါတယ္။စက္မႈႏုိင္ငံအျဖစ္သြားဖို႔အတြက္ လတ္တေလာလိုအပ္ေနတာက ကၽြန္ေတာ္တို႔တိုင္းျပည္မွာ အလုပ္အကိုင္အခြင့္ အလမ္းေတြေတာ္ေတာ္ေလး နည္းပါတယ္။ နည္းတဲ့အတြက္ေၾကာင့္မို႔လို႔ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းေတြမ်ားမ်ားရတဲ့စက္႐ံုအလုပ္႐ံုေတြမ်ားမ်ားထူေထာင္ႏိုင္ဖို႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔ႀကိဳးစားေနပါတယ္။ ေနာက္ဒုတိယအခ်က္က ကၽြန္ေတာ္တို႔တိုင္းျပည္မွာ ထြက္ကုန္ေတြအမ်ား ႀကီးရိွပါတယ္။ ဒီထြက္ကုန္ေတြက ကုန္ၾကမ္းအတိုင္းေရာင္းေနရတယ္။ ဒီထြက္ကုန္ေတြကို Value Added လုပ္ဖို႔ အေသးစား၊ အလတ္စားစက္႐ံုေတြထူေထာင္ဖို႔အတြက္ ဒါကိုႀကိဳးစားၿပီးလုပ္ေနပါတယ္။ တတိယအခ်က္ကေတာ့ကၽြန္ေတာ္ တို႔မွာဂက္စ္ေတြရိွတယ္။ ေနာက္တခါသတၱဳေတြရိပါတယ္။heavy industryလိုဟာမ်ဳိးထူေထာင္ဖို႔ စတုတၳအခ်က္ကေတာ့ IT နဲ႔Telecommunication ကိစၥေတြထူေထာင္ဖို႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔ကႀကိဳးစားၿပီးေဆာင္ရြက္ေနပါတယ္။စက္မႈ ၀န္ႀကီးဌာနတို႔၊ ဆက္သြယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာနတို႔ ဒီ၀န္ႀကီးဌာနေတြဟာ အေရးပါတဲ့၀န္ႀကီးဌာနေတြျဖစ္ပါတယ္။

CNA - လက္ရိွအေနအထားအရျမန္မာႏိုင္ငံကို ႏိုင္ငံျခားအစိုးရေတြ စီးပြားေရအသိုင္းအ၀ိုင္းေတြ ရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏွံမႈျပဳလုပ္လိုသူမ်ားက ျမန္မာႏုိင္ငံကို အထူးစိတ္၀င္စားေနၾကပါတယ္။ စီးပြားေရးအခြင့္အလမ္းေတြ၊ ရင္းႏီွးျမႇဳပ္ ႏံွမႈအခြင့္အလမ္း ေတြနဲ႔ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတႀကီးအေနနဲ႔ အေမရိကန္တို႔၊ ဥေရာပတို႔ အာဆီယံတို႔ ဘယ္ေဒသကစီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ေတြကိုေရြးရမယ္ဆိုရင္ ဘယ္ေဒသကသူေတြကို ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတႀကီးအေနနဲ႔ ဦးစားေပးေရြးမလဲဆိုတာသိရိွလိုပါတယ္။

ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတဦးသိန္းစိန္ - အေရွ႕ရယ္အေနာက္ရယ္မခြဲျခားပါဘူး။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ႏိုင္ငံျခားေရးမူ၀ါဒမွာလဲ အေရွ႕ရယ္အေနာက္ရယ္မခြဲျခားပဲနဲ႔ အားလံုးနဲ႔ဆက္ဆံဖို႔အတြက္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ဒီလိုမူခ်ထားပါတယ္။ တိုင္း ျပည္အတြက္ အက်ဳိးရိွမယ့္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈဆိုရင္ ဘယ္ႏိုင္ငံကိုမဆို ေရြးခ်ယ္သြားမွာျဖစ္ပါတယ္။ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈအပိုင္းနဲ႔ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔မူ၀ါဒေလးခု ခ်မွတ္ထားတာရိွပါတယ္။ တစ္အခ်က္ကေတာ့ ကိုယ့္တိုင္းျပည္ရဲ႕အက်ဳိးစီးပြားကိုမထိခိုက္မနစ္ နာေစဖို႔ပါ။ ဒုတိယ အခ်က္ကေတာ့ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ဂုဏ္သိကၡာကိုမထိခိုက္ မနစ္နာေစဖို႔ပါ။ တတိယအခ်က္ကေတာ့ အခ်ဳပ္အျခာ အာဏာကို ၀င္ေရာက္ၿပီးေတာ့ စြက္ဖက္တာေတြေပါ့ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာကို မထိခိုက္ေစဖို႔ပါ ဒီမူေတြခ်ေပးထားပါတယ္။ ေနာက္ဆံုးအခ်က္ကေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ကို မပ်က္ယြင္းေစဖို႔ဆိုၿပီး ဒီမူ၀ါဒေလးရပ္ခ်မွတ္ၿပီး ရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏွံမႈေတြကို ဖိတ္ေခၚေနတာျဖစ္ပါတယ္။

CNA - ခုနသမၼတႀကီးနဲ႔ေျပာသလိုပါပဲ။ ပူတာအိုေဒသကသဘာ၀အေျခခံခရီးသြားလာေရးလုပ္ငန္းလုပ္ဖို႔ အင္မတန္မွေကာင္းမြန္တဲ့ေဒသျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ကခ်င္ေဒသကပဋိပကၡက မၿပီးျပတ္ေသးပါဘူး။ ဒါေၾကာင့္မို႔လို႔ျမန္မာ ႏိုင္ငံက ကခ်င္လူမ်ဳိးတုိင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားနဲ႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကဘယ္ေလာက္အေရးႀကီးတယ္။ ဘယ္လုိအခက္အခဲေတြရိွေသးတယ္ဆိုတာနဲ႔ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ ေအာင္ျမင္ေအာင္ေဆာင္ရြက္ေနတဲ့အရာေတြက တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းေတြေၾကာင့္ ဘယ္ေလာက္ထိခိုက္ႏိုင္တယ္ဆိုတာ၊ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ေတြနဲ႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးက ဘယ္ေလာက္အေရးႀကီးတဲ့က႑ျဖစ္တယ္ဆိုတာကို သိရိွလိုပါတယ္။

ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတဦးသိန္းစိန္ - တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ေတြနဲ႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္ဖို႔ကိစၥက ဦးစားေပး(၁)ျဖစ္ပါတယ္။ တိုင္းျပည္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ဖို႔အတြက္ ဒီမိုကေရစီဆက္လက္ၿပီးေတာ့ ရွင္သန္ဖို႔အတြက္ ကၽြန္ေတာ္တို႔တုိင္းျပည္ မွာ ႏိုင္ငံေရးတည္ၿငိမ္ဖို႔အတြက္က ပထမအေရးႀကီးပါတယ္။ ႏိုင္ငံေရးတည္ၿငိမ္ဖို႔အတြက္ဆိုတာမွာလဲ ခုနကလို ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို ၀ိုင္းရံေနတဲ့ အင္အားစုေတြနဲ႔ အဆင္ေျပဖို႔အတြက္ ေဒၚေအာင္ ဆန္းစုၾကည္အပါအ၀င္ သူ႔အင္အားစုေတြဟာ ႏိုင္ငံေရးလုပ္ငန္းစဥ္ေတြမွာ ပါ၀င္ဖု႔ိအတြက္ဒါအေရးအႀကီးဆံုးျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအခ်က္ကိုလဲ ကၽြန္ေတာ္တို႔ဦးစားေပးၿပီးလုပ္ပါတယ္။ တခ်ိန္တည္းတၿပိဳင္တည္းမွာပဲ လက္နက္ကိုင္ၿပီးဆန္႔က်င္ေနတဲ့အဖြဲ႕၁၁ဖြဲ႕ရိွပါတယ္။ ဒီအဖြဲ႕ေတြက လြတ္လပ္ေရးစရကတည္းက ျဖစ္ေပၚလာတဲ့အဖြဲ႕ေတြရိွပါတယ္။ အရင္အစိုးရအဆက္ဆက္ကလဲ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို ႀကိဳးပမ္းခဲ့ေပမယ့္လဲ ေအာင္ျမင္တာရိွတယ္၊ မေအာင္ျမင္တာရိွတဲ့အတြက္ေၾကာင့္မို႔လို႔ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔အစိုးရသစ္ လက္ထက္မွာ ဒီဟာေတြက အေမြခံအေနနဲ႔ရလာတာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို မတည္ေဆာက္ႏုိင္ပဲနဲ႔ တိုင္းျပည္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေအင္၊ ဒီမုိကေရစီရွင္သန္ေအာင္ ဘယ္လုိမွလုပ္လို႔မရပါဘူး။ မရတဲ့အတြက္ေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ္တို႔အစိုးရ သစ္စတက္လာလာျခင္း ဒီၿငိမ္းခ်မ္းေရးကိုတည္ေဆာက္ဖို႔အတြက္ ဦးစားေပးတစ္ရပ္အေနနဲ႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကိုတည္ေဆာက္ဖို႔အတြက္ ဖိတ္ေခၚခဲ့ပါတယ္။ အားလံုးလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕၁၁ဖြဲ႕ရိွပါတယ္။ ၁၁ဖြဲ႕မွာ ၁၀ဖြဲ႕နဲ႔ပစ္တာ၊ ခတ္တာတိုက္ တာ ရပ္ဆုိင္းႏိုင္ခဲ့ၿပီျဖစ္ပါတယ္။ သို႔ေသာ္လဲပဲ ႏိုင္ငံေရးအရေဆြးေႏြးသြားစရာေတြကေတာ့ ဆက္ၿပီးေဆြးေႏြးသြားဖို႔ရိွပါတယ္။ ေျမာက္ဘက္ပိုင္းမွာေတာ့ ကခ်င္လက္နက္ကိုင္ဆန္႔က်င္ဘက္အဖြဲ႕တစ္ဖြဲ႕နဲ႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးေနပါတယ္။ေလာေလာဆယ္ေတာ့ တစ္ႏွစ္ေက်ာ္သြားပါၿပီ။ ထိေတြ႕ဆက္ဆံမႈေတြေတာ့ရိွေနတယ္။ သို႔ေသာ္လဲ ဒီကေန႔အထိ ေအာက္ေျခပိုင္းမွာေတာ့ ပစ္တာ၊ ခတ္တာ၊ တိုက္တာခိုက္တာေတြကေတာ့ ရိွေနတုန္းျဖစ္ပါတယ္။ သို႔ေသာ္လဲပဲထိေတြ႕ ဆက္ဆံမႈေတြရိွေနတဲ့အတြက္ေၾကာင့္မို႔လို႔ ဒီအဖြဲ႕ဟာလဲ မၾကာခင္မွာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္သြားႏိုင္မယ္လုိ႔ ယံုၾကည္ထားပါတယ္။

CNA - ကၽြန္မတုိ႔သိရိွထားတာကေတာ့ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတႀကီးက သမၼတသက္တမ္းတစ္ႀကိမ္ပဲတာ၀န္ထမ္းေဆာင္မယ္လို႔သိရပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္မို႔လို႔ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတႀကီးကို ဘယ္လိုမ်ဳိးအေနနဲ႔ လူေတြအျမင္မွာ အမွတ္တရရိွေနေစခ်င္ပါ သလဲ။ ဘယ္လိုမ်ဳိးမွတ္မွတ္သားသားရိွေနေစခ်င္ပါသလဲ။
ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတဦးသိန္းစိန္ - တာ၀န္ထမ္းေဆာင္တယ္ဆိုတာ ကၽြန္ေတာ့္ရဲ႕အသက္အရြယ္အရ၊ ကၽြန္ေတာ္ရဲ႕က်န္းမာေရးအရ ဒီလိုစဥ္းစားလာတာျဖစ္ပါတယ္။ ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ျမန္မာႏိုင္ငံကို ႏိုင္ငံေရးအရတည္တည္ၿငိမ္ ၿငိမ္ျဖစ္ေအာင္လုပ္ ႏိုင္မယ့္လူမ်ဳိးေတြ၊ စီးပြားေရးအရဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေအာင္လုပ္ႏိုင္မယ့္မ်ဳိးဆက္မ်ဳိးေတြ၊ ဒီမ်ဳိးဆက္မ်ဳိးက ဆက္ၿပီးေတာ့တာ၀န္ယူသြားေစခ်င္ပါတယ္။

CNA - ေနာက္ဆံုးတစ္ခုေမးခ်င္ပါတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ေျမာက္ပိုင္းမွာရိွတဲ့ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံက ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ စီးပြားေရးအခြင့္အလမ္းေတြေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားရရိွခဲ့ပါတယ္။အခုအခါျမန္မာမွာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးလုပ္ငန္းစဥ္ေတြေဆာင္ရြက္ ေနတဲ့အခါမွာေတာ့ ျမန္မာႏိုင္ငံနဲ႔ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံရဲ႕ဆက္ဆံေရးအေပၚ သိရိွလိုပါတယ္။

ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတဦးသိန္းစိန္ - တ႐ုတ္ႏုိင္ငံက ကၽြန္ေတာ္တို႔ျမန္မာႏိုင္ငံနဲ႔ နယ္နိမိတ္ခ်င္း မိုင္ေပါင္း ၁၃၀၀ေလာက္ ထိစပ္ေနတဲ့ အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံျဖစ္ပါတယ္။ ေရွးပေ၀ဏသီကတည္းက တစ္ႏိုင္ငံနဲ႔တစ္ႏိုင္ငံ ဆက္ဆံလာခဲ့ၾကတာျဖစ္ ပါတယ္။ ေျပာမယ္ဆိုရင္ခ်စ္ၾကည္ရင္းႏွီးတဲ့မိတ္ေဆြ ႏိုင္ငံေတြလဲျဖစ္ပါတယ္။ လြန္ခဲ့တဲ့ႏွစ္ေပါင္း၂၀ေက်ာ္ေလာက္က ကၽြန္ေတာ္တို႔ျမန္မာႏုိင္ငံကို အကုန္လံုး၀ိုင္း၀န္းၿပီးပိတ္ဆို႔ထားတဲ့အခ်ိန္ ဘယ္ႏိုင္ငံကမွအကူအညီမေပးတဲ့အခ်ိန္မွာတ႐ုတ္ ႏိုင္ငံက ျမန္မာႏုိင္ငံအေပၚမွာ အကူအညီေပးတာေတြရိွပါတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ဖို႔အတြက္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေတြ၀င္ေရာက္ၿပီးလုပ္ေနတာရိွပါတယ္။ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံကေျပာရမယ္ဆိုရင္ ဒီကေန႔လဲ ကၽြန္ေတာ္တို႔နဲ႔ရင္းႏီွးတဲ့မိတ္ေဆြႏိုင္ငံတစ္ႏုိင္ငံျဖစ္ပါတယ္။ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံသည္ပင္လွ်င္ ျမန္မာႏိုင္ငံနဲ႔ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ ႏုိင္ငံအားလံုးနဲ႔အဆင္ေျပေအာင္ ဆက္ဆံေစလိုတဲ့ဆႏၵရိွပါတယ္။ ဟိုတုန္းကတည္းကတုိက္တြန္းေနပါတယ္။ အခုအစိုးရသစ္ေျပာင္းလာမွတင္မဟုတ္ပါဘူး။

CNA- အခုလို သမၼတၾကီးရဲ႕ တန္ဖိုးရွိလွတဲ႕အခ်ိန္ေတြမွာ ကၽြန္မတို႕ကို စကားေျပာဆိုခြင္႔ေပးတဲ႕အတြက္ အထူးပဲေက်းဇူးတင္ပါတယ္ ဂုဏ္ယူပါတယ္ရွင္။
ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတဦးသိန္းစိန္-ကၽြန္ေတာ္ကလဲ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံကိုလဲ လာလည္ဖို႔ဖိတ္ေခၚပါတယ္။
CNA ၀မ္းေျမာက္၀မ္းသာနဲ႕လက္ခံခ်င္ပါတယ္။ဗီဇာရဖို႔လဲကူညီပါ( ရယ္ေမာေျပာသည္)။
http://goo.gl/ifdk9
ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတဦးသိန္းစိန္-စပယ္ရွယ္ဗီဇာလုပ္ေပးမယ္လို႔ (ရယ္ေမာေျပာသည္)။

တာလီဘန္ ၿခိမ္းေျခာက္မႈ ျမန္မာ မြတ္စလင္မ်ား ဆန္႔က်င္


ေက်ာ္ခ| July 30, 2012 |

ျမန္မာႏိုင္ငံကို ပါကစၥတန္ ႏိုင္ငံအေျခစိုက္ တာလီဘန္ အၾကမ္းဖက္အဖြဲ႔ Tehreek-e – Taliban (TTP) က ၿခိမ္းေျခာက္မႈ အေပၚ ႏိုင္ငံအတြင္း ေနထိုင္သူ အစၥလမ္ ဘာသာေရး ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံေရး ပါတီ ေခါင္းေဆာင္မ်ားက ဆန္႔က်င္ေၾကာင္း ေျပာဆိုသည္။

TTP အဖြဲ႔က ပါကစၥတန္ႏိုင္ငံ အေနျဖင့္ အစၥလမ္မာဘတ္ ၿမိဳ႕ရွိ ျမန္မာသံ႐ုံးကို ပိတ္ပစ္၍ ျမန္မာႏုိင္ငံႏွင့္ ဆက္ဆံေရး ျဖတ္ေတာက္ရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္း ျဖစ္ပြားခဲ့မႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍လည္း “ေသြးႏွင့္ လက္စားေခ်မည္” ျဖစ္ေၾကာင္း ဇူလိုင္ ၂၆ ရက္ေန႔က ထုတ္ျပန္ခဲ့ျခင္းကို ျမန္မာ ျပည္တြင္းေန အစၥလမ္ ဘာသာဝင္မ်ားက တံု႔ျပန္ ေျပာဆိုလိုက္ျခင္း ျဖစ္သည္။

“အဲဒီ တာလီဘန္ဆိုတဲ့ အၾကမ္းဖက္ အုပ္စုေတြကို က်ေနာ္တို႔ လက္မခံဘူး။ သူတို႔ေၾကာင့္ သူတို႔ရဲ႕ လုပ္ေဆာင္မႈအေပၚ ဒီမွာ ျဖစ္မယ့္ ကိစၥေတြကိုလည္း အျဖစ္မခံႏိုင္ဘူး။ ဒီမွာရွိတဲ့ မြတ္စလင္ေတြ ကလည္း သူတို႔နဲ႔ ဘာမွ မပတ္သက္ဘူး” ဟု ျမန္မာ ႏိုင္ငံလံုး ဆိုင္ရာ အစၥလမ္ ဘာသာေရး အဖဲြ႔ႀကီး၏ အတြင္းေရးမႉးခ်ဳပ္ ဦးေက်ာ္စိုးက ေျပာသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ အစၥလမ္ ဘာသာေရး အဖဲြ႔ႀကီးသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းရွိ အစၥလမ္ ဘာသာေရး အဖြဲ႔ ၅ ဖြဲ႔ျဖင့္ စုစည္းထားေသာ အဖြဲ႔ျဖစ္သည္။

ျပည္တြင္းရွိ မြတ္စလင္ အဖြဲ႕မ်ားအေနျဖင့္ အၾကမ္းဖက္မႈကို ရႈတ္ခ်သကဲ့သို႔ ထိုသို႔ အၾကမ္းဖက္လိုေသာ အဖြဲ႔အစည္း မ်ားႏွင့္လည္း ပတ္သက္မႈ မရွိေၾကာင္း၊ အလားတူ ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္း ျဖစ္ပ်က္ခဲ့သည့္ ပဋိပကၡမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ စိစစ္မႈ မရွိေသာ အခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ ျပည္ပႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ဆႏၵျပ ေတာင္းဆိုေနျခင္းကိုလည္း မလိုလားေၾကာင္း ဦးေက်ာ္စိုးက ေျပာသည္။

“ဆႏၵျပတယ္၊ ဆိုင္းဘုတ္ေထာင္ ေတာင္းဆိုတယ္ဆိုတာက သူတို႔ ေတာင္းဆိုခ်က္ေတြ မွန္ခ်င္မွန္မယ္၊ မွားခ်င္မွားမယ္။ ဒါေပမယ့္ အဲဒါေတြကို က်ေနာ္တို႔ မလိုလားဘူး၊ ျပည္တြင္းကိစၥကို ျပည္တြင္းမွာပဲ က်ေနာ္တို႔ ရွင္းမွာပါ။ ေလာေလာဆယ္ တာဝန္ အရွိဆံုးက အစိုးရပါ၊ အစိုးရလည္း လုပ္ေနပါတယ္” ဟု သူကဆက္ေျပာသည္။

အစၥလမ္ ဘာသာဝင္ မ်ားႏွင့္ စုဖြဲ႔ထားေသာ အမ်ဳိးသား ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ဒီမိုကရက္တစ္ ပါတီ (NDPD) ဥကၠ႒ ဦးလွသိန္း ကလည္း “သူတို႔ဘာသာ သူတို႔ ၿခိမ္းေျခာက္တာ က်ေနာ္တို႔ကို ထိခိုက္မႈမရွိပါဘူး၊ က်ေနာ္တို႔က စိတ္မဝင္စားဘူး” ဟု ေျပာသည္။

ျပည္သူအမ်ား ဒုကၡေသာက ေရာက္ေစမည့္ မည္သည့္ ၿခိမ္းေျခာက္မႈမ်ဳိးကိုမွ ၎တို႔အေနျဖင့္ လက္ခံႏိုင္မည္ မဟုတ္ေၾကာင္း ျမန္မာ မြတ္စလင္ အိုလမာ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ကလည္း ဆိုသည္။

“က်ေနာ္တို႔ ကေတာ့ ကုိယ့္ျပည္သူေတြ ေသာကေရာက္မွာကို မလိုလားဘူး” ဟု ျမန္မာ မြတ္စလင္ အိုလမာ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္မွ တာဝန္ရွိသူ တဦးျဖစ္သည့္ ဦးရဲေနာင္သိန္း က ဧရာဝတီသို႔ ေျပာသည္။

ရခိုင္ျပည္နယ္ ေတာင္ကုတ္ၿမိဳ႕တြင္ အၾကမ္းဖက္သူမ်ား၏ သတ္ျဖတ္ျခင္း ခံခဲ့ရေသာ မြတ္စလင္ ၁၀ ဦး၏ ျဖစ္ရပ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ ျပည္ထဲေရး ဒု ၀န္ႀကီး ဗိုလ္မႉးခ်ဳပ္ ေက်ာ္ဇံျမင့္ အပါအဝင္ အာဏာပိုင္အဖြဲ႔မ်ား စုေပါင္း၍ ဇြန္လ ၆ ရက္ေန႔က စံုစမ္းစစ္ေဆးေရး ေကာ္မရွင္ဖြဲ႔ခဲ့ျခင္းအေပၚ အစၥလမ္ ဘာသာေရး အဖြဲ႔မ်ားက ႀကိဳဆိုခဲ့ၾကသည္။

သို႔ေသာ္လည္း ထိုသို႔ ဖြဲ႔စည္းၿပီး ဒုတိယေျမာက္ေန႔တြင္ ေမာင္ေတာၿမိဳ႕၌ အစြန္းေရာက္ မြတ္စလင္မ်ား၏ ေသြးဆူ အၾကမ္းဖက္ခဲ့မႈေၾကာင့္ မလိုလားအပ္ေသာ ျပႆနာမ်ား ထပ္မံျဖစ္ပြားခဲ့ေၾကာင္း၊ ထိုပဋိပကၡ မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍လည္း အစိုးရက အဓိက ကိုင္တြယ္ ေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း ဦးရဲေနာင္သိမ္းက ဆက္ေျပာသည္။

“တဘက္မွာ အစုိးရက ေဖာ္ထုတ္ဖို႔ စီစဥ္ေနတဲ့ အခ်ိန္မွာ ကိုယ္က အစြန္းမေရာက္တာ ေကာင္းတာေပါ့။ အစြန္းမေရာက္ဘဲ သြားၿပီး မလုပ္ခဲ့ရင္ အဲဒီအေျဖက ေတာ္ေတာ္ လွလွပပ ထြက္လာမွာပါ။ အခုေတာ့ သူတို႔က အစြန္းေရာက္ၿပီး ကလဲ့စားေခ်တဲ့ ပံုစံ သြားလုပ္ေတာ့ အသတ္ခံရတဲ့ ကိစၥ ဇြန္လပိုင္းကုန္မွာ ထြက္မယ္ဆိုတဲ့ အေျဖက အခုထိ မသိရွိရဘူး ျဖစ္သြားတယ္” ဟု ဦးရဲေနာင္သိမ္းက ဆိုသည္။

ရခုိင္ျပည္နယ္ ပဋိပကၡမ်ားေၾကာင့္ ဒုကၡသည္ စုစုေပါင္း ၆ ေသာင္းေက်ာ္ ရွိေနရာ အေရးေပၚ အကူအညီႏွင့္ ျပန္လည္ ထူေထာင္ေရး အကူအညီမ်ား လုိအပ္လ်က္ရွိေၾကာင္း နယ္စပ္ေရးရာ ၀န္ႀကီးဌာနႏွင့္ ျမန္မာ့စက္မႈ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု ၀န္ႀကီး ဒုတိယ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး သိန္းေဌးက ယေန႔ ေန႔လယ္တြင္ က်င္းပခဲ့သည့္ သတင္းစာ ရွင္းလင္းပြဲ၌ ေျပာဆိုခဲ့သည္။

အဆိုပါ သတင္းစာ ရွင္းလင္းပြဲကို ရန္ကုန္ ျပည္လမ္းရွိ ႏုိင္ငံျခားေရး ၀န္ႀကီး႐ုံးအေဆာက္အအုံတြင္ က်င္းပၿပီး ကုလသမဂၢ ဆိုင္ရာ လူ႔အခြင့္အေရး ကုိယ္စားလွယ္ မစၥတာ ကင္တာနာ၊ ရန္ကုန္အေျခစုိက္ ႏုိင္ငံတကာ သံရုံးမ်ား၊ကုလသမဂၢ အဖြဲ႕အစည္း မ်ားႏွင့္ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ အႀကီးအကဲမ်ား တက္ေရာက္ခဲ့သည္။

သတင္းစာ ရွင္းလင္းပြဲတြင္ ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး သိန္းေဌးက ပဋိပကၡမ်ားသည္ ဘာသာေရး အစြန္းေရာက္မ်ား၏ လႈံ႔ေဆာ္မႈ မ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္ၿပီး ရခိုင္ႏွင့္ ဘဂၤါလီ လူ႔အဖြဲ႕အစည္း ႏွစ္ခုစလုံးသည္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ေနလုိၾကေၾကာင္း ေျပာဆုိခဲ့သည္ဟု သိရသည္။
http://burma.irrawaddy.org/archives/16446

မယံုမရွိနဲ႔ တကယ္ေျပာတာပါ ( တရားဝင္ )

by Ko Baloi on Monday, July 30, 2012 at 12:46pm ·


ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ ရုိဟင္ဂ်ာမရွိလုိ႔ ဝန္ၾကီး ဦးခင္ရီေျပာၾကား
2012-07-30
ျမန္မာႏုိင္ငံက တုိင္းရင္းသား (၁၃၅) မ်ိဳးထဲမွာ ရုိဟင္ဂ်ာဟာ ဘယ္တုန္းကမွ မပါ၀င္ခဲ့ဘူးသလုိ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ရုိဟင္ဂ်ာလူမ်ိဳး ဆုိတာလည္း မရွိဘူးလုိ႔ လူ၀င္မႈ ၾကီးၾကပ္ေရးနဲ႔ ျပည္သူအင္အား ၀န္ၾကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု ၀န္ၾကီး ဦးခင္ရီက ဒီကေန႔  ေျပာၾကားလုိက္ပါတယ္။
၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လ ၃၀ ရက္က ရန္ကုန္ျမိဳ႕ ႏုိင္ငံျခားေရး ၀န္ၾကီးဌာန အေဆာက္အဦးေဟာင္းတြင္ က်င္းပသည့္ ရခုိင္ေဒသ အေရးႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ သတင္းစာ ရွင္းလင္းပြဲ ျပဳလုပ္ေနစဥ္။
ကုိလုိနီ အဂၤလိပ္အစုိးရ လက္ထက္ကစလုိ႔ ၁၉၇၃ ခုႏွစ္နဲ႔ ၁၉၈၃ ခုႏွစ္ေတြမွာ ေကာက္ယူခဲ့တဲ့ သန္းေခါင္း စာရင္းေတြအရ ရုိဟင္ဂ်ာလူမ်ိဳးဆုိတာ ဘယ္တုန္းကမွ မရွိခဲ့ဘူးလုိ႔ ရန္ကုန္ျမိဳ႕ ႏုိင္ငံျခားေရး ၀န္ၾကီးဌာန အေဆာက္အဦးေဟာင္းမွာ ဒီကေန႔  က်င္းပတဲ့ ရခုိင္ေဒသ အေရးနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ သတင္းစာ ရွင္းလင္းပြဲမွာ ၀န္ၾကီး ဦးခင္ရီက အခုလုိ ေျပာၾကားခဲ့တာပါ။
ရုိဟင္ဂ်ာဟာ ျမန္မာတုိင္းရင္းသား လူမ်ိဳးမဟုတ္ဘူးဆုိတာ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္လည္း အခုိင္အမာ ေျပာဆုိထားျပီး ျဖစ္တယ္လုိ႔  ဦးခင္ရီက ေျပာပါတယ္။ ပထမ အဂၤလိပ္-ျမန္မာစစ္ပြဲ ျဖစ္ပြားခဲ့တဲ့ ၁၈၂၄ ခုႏွစ္ ေနာက္ပုိင္း ရခုိင္ေဒသဟာ အဂၤလိပ္ ကုိလုိနီဘ၀ လက္ေအာက္ကုိ ေရာက္ရွိသြားျပီး လယ္ယာလုပ္သား လုိအပ္ခ်က္ကုိ ျဖည့္တင္းႏုိင္ဖုိ႔ တဖက္ႏုိင္ငံကေန ဘဂၤါလီ လူမ်ိဳးေတြကုိ ေခၚယူခဲ့ရျခင္းသာ ျဖစ္တယ္လုိ႔လည္း ဦးခင္ရီက ေျပာပါတယ္။
ရခိုင္ျပည္နယ္မွာ ျဖစ္ပြားခဲ့တဲ့ ပဋိပကၡေတြနဲ႔ ပတ္သက္ျပီး ျမန္မာႏိုင္ငံ ဆိုင္ရာ ကုလသမဂၢ လူ႔အခြင့္အေရး ကိုယ္စားလွယ္ မစၥတာ ကင္တားနားနဲ႔ ျပည္ေထာင္စု ၀န္ႀကီး ငါးဦးတို႔  ဒီကေန႔ ေန႔လည္ပိုင္းက ရန္ကုန္ၿမဳိ႕မွာ ေတြ႔ဆံုျပီး သတင္းစာ ရွင္းလင္းပြဲတစ္ရပ္ က်င္းပခဲ့ပါတယ္။
သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲမွာ  နယ္စပ္ေရးရာ ၀န္ၾကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု ၀န္ၾကီး ဒုတိယ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီး သိန္းေဌးက-  ရခုိင္ျပည္နယ္က ပဋိပကၡနဲ႔ ပတ္သက္ျပီး  ေသဆံုးသူ ၇၇ ဦး ရွိေၾကာင္း၊  ရခုိင္လူမ်ိဳး ၃၁ ဦး၊ ဘဂၤါလီလူမ်ိဳး ၄၆ ဦးျဖစ္ေၾကာင္း၊ လက္ရွိ ဒုကၡသည္ဦးေရ စုစုေပါင္း ၆ ေသာင္းေက်ာ္ ရွိျပီး ရခုိင္ တုိင္းရင္းသား လူမ်ိဳး ၈ ေထာင္ေက်ာ္၊နဲ႔ ဘဂၤါလီလူမ်ိဳး ၅  ေသာင္းေက်ာ္ရွိေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။
အဆိုပါ အေရးအခင္းေတြမွာ  ပါ၀င္ပတ္သက္မႈအတြက္ အစုိးရမဟုတ္ေသာ ႏုိင္ငံတကာ အဖြဲ႕အစည္း (INGO) မ်ားမွ ၀န္ထမ္း ၁၀ ဦးကုိ ဖမ္းဆီးအေရးယူခဲ့ၿပီး တစ္ဦးကုိ စစ္ေဆးၿပီးေနာက္ ျပန္လည္ လႊတ္ေပးလုိက္ေၾကာင္း၊ ပဋိပကၡတြင္ ပါ၀င္ ပတ္သက္၍ ဖမ္းဆီးခံရေသာ INGO မ်ားမွာ UNHCR မွ ငါးဦး၊ AZG မွတစ္ဦးႏွင့္ WFP မွတစ္ဦးတုိ႔ ျဖစ္ေၾကာင္း  AZG မွ၀န္ထမ္းကို ဖမ္းဆီး စစ္ေဆးၿပီးေနာက္ ျပန္လႊတ္ေပးလုိက္ၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း ေျပာပါတယ္။
ရခုိင္ျပည္နယ္တြင္ ပဋိပကၡမ်ားတြင္ INGO မ်ားမွ တခ်ဳိ႕ပါ၀င္ပတ္သက္မႈမ်ား ရွိျခင္းေၾကာင့္ ဖမ္းဆီးမႈမ်ား ရွိသည္ဟု သတင္းမ်ား ထြက္ေပၚခဲ့ေသာ္လည္း အစိုးရက ယခုသတင္းစာ ရွင္းလင္းပြဲတြင္မွ တရား၀င္ ထုတ္ေဖာ္ ေျပာၾကားခဲ့ျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။
ပါကစၥတန္ အေျခစုိက္ တာလီဘန္အဖြဲ႕က ျမန္မာႏုိင္ငံကုိ ၿခိမ္းေျခာက္ခဲ့မႈမ်ား ျပည္ပ မီဒီယာမ်ားတြင္ ေဖာ္ျပခဲ့ၿပီး ျပည္သူမ်ားက စုိးရိမ္ ပူပန္မႈမ်ား ရွိေနတာေၾကာင့္ နယ္စပ္ႏွင့္ ျပည္တြင္း လုံၿခံဳေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ နယ္စပ္ေရးရာႏွင့္ ျမန္မာ့စက္မႈ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ၀န္ႀကီးဌာန ၀န္ႀကီး ဒုတိယ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး သိန္းေဌးကုိ ေမးျမန္းရာ “လုံၿခံဳေရး အျပည့္အ၀ ရွိပါတယ္”ဟု ေျဖၾကားေၾကာင္းလည္း သိရပါတယ္။
ဒီေန႔ျပဳလုပ္တဲ့ သတင္းစာ ရွင္းလင္းပြဲကို ျပည္ေထာင္စု ဝန္ႀကီး ဦးခင္ရီနဲ႔ အတူ နယ္စပ္ေရးရာ ဝန္ႀကီး ဒုတိယ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး သိန္းေဌး၊ လူမႈဝန္ထမ္း ကယ္ဆယ္ေရးနဲ႔ ျပန္လည္ ေနရာခ်ထားေရး ဝန္ႀကီး ဦးေအာင္ၾကည္၊ ႏိုင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီး  ဦးဝဏၰေမာင္လြင္တို႔ တက္ေရာက္ခဲ့ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံ အေျခစိုက္ ကုလသမဂၢ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ႏိုင္ငံတကာ သံရံုးမ်ားမွ တာဝန္ရွိသူမ်ားလည္း တက္ေရာက္ခဲ့ၾကပါတယ္။ရခိုင္ေဒသ ပဋိပကၡ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲ ကင္တာနာ တက္ေရာက္

သတင္းစာ ရွင္းလင္းပြဲတြင္ ေတြ႕ရေသာ ကုလသမဂၢ လူ႔အခြင့္အေရး အထူး ကုိယ္စားလွယ္ မစၥတာ ကင္တာနာ (ဓာတ္ပုံ – ေအာင္သက္၀ိုင္း / ဧရာ၀တီ)

ျမန္မာ အစိုးရက ကုလသမဂၢ ျမန္မာႏုိင္ငံဆိုင္ရာ လူ႔အခြင့္အေရး အထူးကိုယ္စားလွယ္ မစၥတာ ေသာမတ္စ္ အိုေဟး ကင္တာနာ  ေရာက္ရွိေနစဥ္ ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္း ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ ပဋိပကၡမ်ားႏွင့္ပတ္သက္သည့္ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲ တရပ္ ယေန႔ က်င္းပ သည္။
ေန႔လယ္ ၁ နာရီခန္႔က ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ျပည္လမ္းရွိ ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီး႐ုံး အေဆာက္အအုံတြင္ မစၥတာ ကင္တာနာ အပါအ၀င္ ႏုိင္ငံ တကာ သံ႐ုံးမ်ား၊ ကုလသမဂၢအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ အျပည္ျပည္ ဆုိင္ရာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ အႀကီးအကဲမ်ား တက္ေရာက္ေသာ သတင္းစာ ရွင္းလင္းပြဲ၌ နယ္စပ္ေရးရာ ၀န္ႀကီးဌာနႏွင့္ ျမန္မာ့စက္မႈဖြံ႕ၿဖဳိးေရး ၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဒု ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး သိန္းေဌးက ရွင္းလင္း ေျပာဆုိျခင္းျဖစ္သည္။
သတင္းစာ ရွင္းလင္းပြဲတြင္ ရခုိင္ျပည္နယ္ ပဋိပကၡမ်ားအတြင္း လူ ၇၇ ဦးေသဆုံး၍ ဒုကၡသည္ေပါင္း ေျခာက္ေသာင္း ေက်ာ္ရွိေနၿပီး အေရးေပၚအကူအညီႏွင့္ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး အကူအညီမ်ား လုိအပ္ေနသည္ဟု ဒု ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး သိန္းေဌးက ေျပာၾကားသည္။
ထို႔ေနာက္၎က ဆက္လက္၍ ေက်ာက္နီေမာ္ေက်းရြာက ရခိုင္အမ်ဳိးသမီးငယ္တဦး ေမလ ၂၈ ရက္က အဓမၼျပဳက်င့္သတ္ျဖတ္ ခံရမႈႏွင့္ ဆက္ႏြယ္ၿပီး စတင္ခဲ့ေသာ ပဋိပကၡမ်ားေၾကာင့္ ရခုိင္တုိင္းရင္းသား ၃၁ ဦး၊ ဘဂၤါလီ ၄၆ ဦး စုစုေပါင္း ၇၇ ဦးေသဆုံးခဲ့ၿပီး ဒဏ္ရာရသူ ရခုိင္လူမ်ဳိး ၅၀၊ ဘဂၤါလီလူမ်ဳိး ၆၂ ဦး စုစုေပါင္း ၁၁၂ ဦး ဒဏ္ရာရရွိခဲ့ေၾကာင္း ရွင္းလင္းသည္။
“ေရႊ႕ေျပာင္းေနထုိင္သူေတြက ေၾကာက္လန္႔မႈေတြနဲ႔ ေနထုိင္ေနရတယ္။ ကယ္ဆယ္ေရးစခန္းေတြမွာ ေရႊ႕ေျပာင္းေနထုိင္ရတဲ့ ရခုိင္ တုိင္းရင္းသား အေရအတြက္က ၈၀၃၁ ဦး၊ ဘဂၤါလီ ေရႊ႕ေျပာင္းေနထုိင္ရသူ အေရအတြက္က ၅၃၃၉၀ ရွိပါတယ္”ဟုလည္း ဒု ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး သိန္းေဌးက ဆိုသည္။
ပဋိပကၡမ်ားသည္ အေရးေပၚ အေျခအေန ေၾကညာရသည္အထိ ဆုိးရြားခဲ့ေၾကာင္း၊ စစ္ေတြၿမိဳ႕တြင္ ကယ္ဆယ္ေရးစခန္း ၅၈ ခုဖြင့္ လွစ္ ထားရၿပီး ဒုကၡသည္ စုစုေပါင္း ၆၁၄၂၁ ဦး ရွိေၾကာင္း၊ ေၾကာက္ရြံ႕မႈႏွင့္ မယုံၾကည္မႈမ်ားရွိ ေနေၾကာင္းလည္း ၎က ေျပာဆုိ သည္။
ပဋိပကၡမ်ားေၾကာင့္ အေဆာက္အအုံ ၄၈၂၂ လုံး၊ ဗလီ ၁၇ ခု၊ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္း ၁၄ ေက်ာင္း၊ စာသင္ေက်ာင္း ၃ ေက်ာင္းပ်က္စီး သြားခဲ့သည္ဟု သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲ ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ သိရွိရသည္။
ဆက္လက္ၿပီး ဒု ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး သိန္းေဌးက ရခုိင္ျပည္နယ္ ပဋိပကၡမ်ားအတြင္း ကုလသမဂၢႏွင့္ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ ၀န္ထမ္းမ်ားကို ဖမ္းဆီး စစ္ေဆးရျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍လည္း ရွင္းလင္းသည္။
ကုလသမဂၢ အပါအ၀င္ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ လူ ၁၀ ဦးကို ဖမ္းဆီးစစ္ေဆးခဲ့ကာ တဦးကုိ လႊတ္ေပးလုိက္ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဖမ္းဆီးထားေသာ ၉ ဦးမွာမူ ပဋိပကၡမ်ားျဖစ္ေပၚေစရန္ လႈံ႔ေဆာ္ေသာ အေထာက္အထားမ်ားေတြ႕ရွိထား၍ တရားဥပေဒ အရ အေရးယူမည္ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း ေျပာဆုိသည္။
ပဋိပကၡမ်ားသည္ ဘာသာေရး အစြန္းေရာက္မ်ား၏ လႈံ႔ေဆာ္မႈမ်ားေၾကာင့္ျဖစ္ၿပီး ရခိုင္ႏွင့္ဘဂၤါလီ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းႏွစ္ခု စလုံးသည္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ေနလုိၾကေၾကာင္း ဒု ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး သိန္းေဌးက ေျပာသည္။
ယမန္ေန႔ ညပိုင္းက ျမန္မာႏုိင္ငံသို႔ ေရာက္ရွိေနေသာ မစၥတာ အိုေဟး ကင္တာနာ ၏ တပတ္ၾကာ ခရီးစဥ္တြင္ ရခိုင္ ျပည္နယ္ အေရး ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ေလ့လာစုံစမ္းမႈ အဓိကျပဳလုပ္မည့္ အစီအစဥ္ ပါ၀င္ေၾကာင္း သိရသည္။
မစၥတာ ကင္တာနာသည္ ဇူလိုင္လ ၃၁ ရက္ႏွင့္ ၾသဂုတ္လ ၁ ရက္ေန႔တြင္ ရခုိုင္ျပည္နယ္အတြင္း ေလ့လာမႈမ်ား ျပဳလုပ္မည္ ျဖစ္ သည္ဟု ရခိုင္ျပည္နယ္ အစိုးရ၏ ေျပာေရးဆုိခြင့္ရွိသူ ဦး၀င္းၿမိဳင္က ဧရာ၀တီကို ေျပာသည္။
“ေမာင္ေတာရယ္၊ စစ္ေတြၿမိဳ႕ေပၚေပါ့။ ကယ္ဆယ္ေရး စခန္းေတြ သြားၾကည့္မယ္။ အဲဒီလုိေတာ့ က်ေနာ္တုိ႔ ေလာေလာဆယ္ သတင္း ရထားပါတယ္”ဟု ၎က ဆုိသည္။
မစၥတာ ကင္တာနာအေနႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ စုံစမ္းေလ့လာရန္ လာေရာက္ျခင္းျဖစ္ၿပီး ခရီးစဥ္ အတြင္း အစိုးရတာ၀န္ရွိသူမ်ား၊ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ၊ အရပ္ဘက္လူမႈကူညီေရး ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ လူ႔အခြင့္အေရး လႈပ္ရွားသူမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆုံမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းမ်ားက ေဖာ္ျပသည္။
ၿပီးခဲ့သည့္ ေသာၾကာေန႔က ထုတ္ျပန္သည့္ ကုလ သမဂၢ လူ႔အခြင့္အေရး အႀကီးအကဲ Navi Pillay ၏ ေၾကညာခ်က္၌ ျမန္မာလံုၿခံဳေရး တပ္ဖြဲ႔၀င္မ်ားက လူနည္းစု မြတ္စလင္ ဘာသာ၀င္မ်ားအေပၚ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ား လုပ္ေဆာင္ေနေၾကာင္း ပါရွိသည္။
“လံုၿခံဳေရး တပ္ဖြဲ႔ေတြက အခုျဖစ္တဲ့ ပဋိပကၡမွာ ခြဲျခား ဆက္ဆံမႈေတြ နဲ႔ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္မႈေတြ က်ဴးလြန္ေနတယ္ဆုိတဲ့ သတင္းပို႔ခ်က္ေတြ သိရတဲ့အတြက္ စိုးရိမ္မိပါတယ္”ဟု Navi Pillay က ဆုိသည္။
လင္းသန္႔ ပူးေပါင္း ေရးသားသည္။
http://burma.irrawaddy.org/archives/16429

အင္ဒိုနီးရွားသံအမတ္ႀကီး၏ေမးခြန္း၀န္ၾကီးဦးခင္ရီ(ေျဖ)


Messenger News Journal
စကား၀ါလမ္း၊ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးဌာနရံုးတြင္ယေန႔ျပဳလုပ္ေသာရခိုင္အေရးႏွင့္ပတ္သက္သည့္သတင္းစာရွင္း
လင္းပြဲတြင္ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာအင္ဒိုနီးရွားသံအမတ္ႀကီး၏ေမးခြန္းႏွင့္ လူ၀င္မွဳႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ျပည္သူ႔အင္အားဦးစီးဌာနျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးဦးခင္ရီ၏အေျဖကိုေဖၚျပလိုက္ပါသည္။
အင္ဒိုနီးရွားသံအမတ္(ေမး)။ ။ အခင္းျဖစ္ပြားရာမွာရရွိတဲ့သတင္းက တခ်ိဳ႕ေနရာေတြမွာလႊဲေနတယ္ ေျဖရွင္းခ်က္ေပးႏိုင္ရင္ေကာင္းမယ္ ။ ျမန္မာဘက္ကသမၼတေျဖတဲ့အထဲကတစ္ခ်က္က ရုိဟင္ဂ်ာကိုလူမ်ိဳးမဟုတ္ဘူးဆိုျပီးေျပာတယ္ ။ရုိဟင္ဂ်ာေတြက လြတ္လပ္ေရးစရၿပီးကတည္းက ျမန္မာျပည္မွာေနထိုင္ခဲ့တယ္လိုသိရတယ္ ။ ဒီကိစၥနဲ႔ပတ္သက္ၿပီးသိခ်င္တယ္ ။
လူမႈၾကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ျပည္သူ႕အင္အား၀န္ၾကီးဌာန၊ျပည္ေထာင္စု၀န္ၾကီးဦးခင္ရီ(ေျဖ) ။ ။ ျမန္မာႏိုင္ငံကို ၁၈၂၄ ခုႏွစ္မွာ ပထမဆံုးျဗိတိသွ် ျမန္မာ first world ျဖစ္တယ္ ။ ရခိုင္ျပည္နယ္ဟာျဗိတိသွ်ကိုလိုနီလက္ေအာက္က်ေရာက္သြားတယ္ အဲ့ဒီေတာ့ လယ္ယာလုပ္ငန္းေတြအတြက္ ကာယလုပ္သားေတြစသည္ျဖင့္ လိုအပ္ခ်က္ေတြကို အဲ့တုန္းကတစ္ဖက္ႏိုင္ငံမွာရွိတဲ့ ဘဂါၤလီလူမ်ိဳး ကၽြန္ေတာ္တို႕ႏိုင္ငံကိုအတားအဆီးမဲ့၀င္လာခဲ့ခ်ိန္ျဖစ္တယ္။
ကၽြန္ေတာ္တို႕ဆီမွာေတာက္ေလွ်ာက္ျဗိတိသွ်လက္ထက္ကရွိခဲ့တဲ့သန္းေခါင္စာရင္း ၁၉၇၃ ကေကာက္ခဲ့တဲ့သန္းေခါင္စာရင္း ၁၉၈၃ ကေကာက္ခဲ့တဲ့ေနာက္ဆံုးသန္းေခါင္စာရင္းအရေရာ ကၽြန္ေတာ္တို႔မွာဘယ္တုန္းကမွ လူမ်ိဳးခြဲျခားမႈထဲမွာရုိဟင္ဂ်ာဆိုတာ ကၽြန္ေတာ္တို႔လူမ်ိဳးစုထဲမွာတရား၀င္ေဖာ္ျပထားတာ ဘယ္ေနရာမွာမွမရွိပါဘူး။
ဘဂၤါလီလူမ်ိဳးသာလ်င္ေဖာ္ျပျခင္းရွိတယ္ ၊ကၽြန္ေတာ္တို႔မွာ လူမ်ိဳးစုၾကီး ၈ စုရွိပါတယ္ ရွမ္း ၊ ကရင္ ၊ ကခ်င္ ၊ ကယား ၊ မြန္ ၊ ျမန္မာ ၊ ရခိုင္ ၊ ခ်င္း + ethnic group ေပါင္း ၁၀၀ ေက်ာ္ ၊ ၁၃၅မ်ိဳးေပါ့ အဲ့ဒီဟာသာလွ်င္တရား၀င္လူမ်ိဳးျဖစ္ပါတယ္ ။ အဲ့ဒီထဲမွာေရာ ခုကၽြန္ေတာ္ေျပာတဲ့ျဗိတိသွ်လက္ထက္သန္းေခါင္စာရင္းမွာေရာ ၇၃ ၊၈၃ စာရင္းမွာဘယ္တုန္းကမွရုိဟင္ဂ်ာဆိုတာမရွိတဲ့အတြက္ေၾကာင့္ ရုိဟင္ဂ်ာသည္ ကၽြန္ေတာ္တို႔လူမ်ိဳး ၁၀၁ပါးမွာ ပါ၀င္တဲ့လူမ်ိဳးမဟုတ္ဘူး ။ကၽြန္ေတာ္တို႔ႏုိင္ငံမွာမရွိပါဘူးလို႔ေျဖၾကားခ်င္တယ္။

(ဓာတ္ပံုအညႊန္းစာ- အင္ဒိုနီးရွာသံအမတ္ႀကီး၏ေမးခြန္းကိုျပန္လည္ေျဖၾကားေန
သည့္ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးဦးခင္ရီ) 

ရခိုင္ျပည္နယ္၏လက္ရွိအေျခအေနသည္ ပံုမွန္နီးပါးျပန္ျဖစ္လာၿပီဟု ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီး ဦး၀ဏၰေမာင္လြင္ေျပာ

Messenger News Journalရခိုင္ျပည္နယ္၏လက္ရွိအေျခအေနသည္ ပံုမွန္နီးပါးျပန္ျဖစ္လာၿပီဟု ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီး
ဦး၀ဏၰေမာင္လြင္ကယေန႔ ေန႔လည္ စကား၀ါလမ္းရွိႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးဌာနတြင္ျပဳလုပ္ေသာ
သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတြင္ေျပာၾကားသြားသည္။
“ ဒီမိုကေရစီစနစ္နဲ႔ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးေတြလုပ္ေနတဲ့ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးနဲ႔ တည္ၿငိမ္မွဳရွိဖို႔က မရွိမျဖစ္လိုအပ္တယ္ “ဟု၄င္းကေျပာသည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံသည္လူမ်ိဳးေပါင္းစံု၊ဘာသာေပါင္းစံု ေရာေႏွာေနထိုင္လွ်က္ရွိရာ ရာစုႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ လူမ်ိဳးတစ္စုႏွင့္တစ္စုအၾကား၊ဘာသာတစ္ခုႏွင့္တစ္ခုအၾကား သဟဇာတရွိစြာျဖင့္ ၿငိမ္းၿငိမ္းခ်မ္းခ်မ္းေနထိုင္
ခဲ့ၾကေၾကာင္း၊မၾကာေသးမီက ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာပဋိပကၡမွာ ဘာသာေရးႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ
အဖိႏွိပ္ခံရမွဳ ၊ ခြဲျခားခံရမွဳလည္းမဟုတ္ပါေၾကာင္း ၄င္းကဆိုသည္။
ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ ပဋိပကၡျဖစ္စဥ္ကို ဘဂၤါလီလူမ်ိဳး ၉၀ ရာခိုင္ႏွဳန္းကလည္း မႏွစ္သက္ဟုေျပာဆိုေၾကာင္း နယ္စပ္ေရးရာ၀န္ႀကီးဌာန ၀န္ႀကီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္သိန္းေဌးကေျပာသည္
“ ကြ်န္ေတာ္တို႔ အာရဗီေက်ာင္း တို႔ဘာတို႔မွာသူတို႔နဲ႔ေတြ႕ဆံုၿပီးရင္းရင္းႏွီးႏွီးေမးၾကည့္တဲ့အခါ ၉၀ ရာခိုင္ၽႏွဳန္းေလာက္ကမႀကိဳက္ဘူးလို႔ေျဖတယ္။ဒါေပမဲ့ သူတို႔ရဲ႕ Community ကမလံုၿခံဳဘူးလို႔ခံစားၾကရတယ
လို႔ေျပာတယ္ “ ဟု ၄င္းကေျပာသည္။
ဆက္လက္၍ ဘဂၤါလီေက်ာင္းသားလူငယ္မ်ားကိုေမးျမန္းၾကည့္ရာတြင္ ၄င္းတို႔မွ အဆိုပါျဖစ္စဥ္အတြက္၀မ္းနည္းရပါေၾကာင္းဟူ၍သာေျပာဆိုသည္ ဟု ဘဂၤါလီလူမ်ိဳးမ်ား၏ စကားကို ကိုးကား
ၿပီး၀န္ႀကီးကေျပာသည္။
(ဓာတ္ပံုအညႊန္းစာ - ယေန႔ျပဳလုပ္ေသာသတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတြင္ေတြ႕ရေသာႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးဌာန၀န္ႀကီး ဦး၀ဏၰေမာင္လြင္)

"၂၀၁၄ ျမန္မာတစ္ႏုိင္ငံလံုး သန္းေခါင္စာရင္း ေကာက္ယူမႈတြင္ ရုိဟင္ဂ်ာ ပါမည္မဟုတ္ "


Popular Myanmar News Journal 


၂၀၁၄ ျမန္မာတစ္ႏုိင္ငံလံုး သန္းေခါင္စာရင္းေကာက္ယူမႈတြင္ ရုိဟင္ဂ်ာ ပါမည္မဟုတ္ဟု လ၀က ျပည္ေထာင္စု ၀န္ၾကီး ဦးခင္ရီ က ယေန ့ႏုိင္ ငံျခားေရး ၀န္ၾကီးရံုးေဟာင္းတြင္ ရခုိင္အေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ သတင္းစာ ရွင္းလင္းပဲြတြင္ ေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ထုိ ့အျပင္ ဘဂၤလားေဒရွ္ သံ အမတ္ၾကီး၏ “ရုိးဟင္ဂ်ာမ်ားမွာ ျမန္မာတုိင္းရင္းသား ၁၃၅ မ်ဳိးတြင္ ပါ၀င္ျခင္းရွိမရွိ “ ဟူေသာ အေမးကိုလည္း ၄င္းက ရုိဟင္ဂ်ာမ်ားမွာ ပထမအဂၤလိပ္က်ဴးေက်ာ္စစ္ျပီးေနာက္ပုိင္းမွ ျမန္မာႏုိင္ငံသုိ ့ ေရာက္ရွိ
လာခဲ့ျခင္းျဖစ္ျပီး ျမန္မာတိုင္းရင္းသား မဟုတ္ေၾကာင္း တရား၀င္ျငင္းဆို လုိက္သည္။

“ရခိုင္ေဒသ ကုလသမဂၢ စံုစမ္းစစ္ေဆးရန္ ေတာင္းဆိုျခင္း အား ျပည္ေထာင္စု၀န္ၾကီး ျငင္းပယ္”

Popular Myanmar News Journal
ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ ပဋိပကၡတြင္ လံုျခံဳေရး တပ္ဖြဲ႔၀င္မ်ား၏ တစ္ဖက္သတ္ဆက္ဆံမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ ကုလသမဂၢ လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ အၾကီးအကဲ၊ စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈျပဳရန္ ေတာင္းဆိုျခင္းအား ႏုိင္ငံေတာ္အစိုးရ အေနျဖင့္ လက္ခံဖြယ္မရွိဟု လ၀က ျပည္ေထာင္စု၀န္ၾကီး ဦးခင္ရီက ယေန႔သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတြင္ ဆိုသည္။ ႏိုင္ငံေတာ္ အစိုးရက ဘယ္လို ဆံုးျဖတ္မလဲေတာ့ ကၽြန္ေတာ္ အတိအက်မသိဘူးေလ။ ဒါေပမယ့္ခင္ဗ်ား စဥ္းစားၾကည့္ပါ။ ျပည္တြင္းမွာ အစဥ္အဆက္ေနခဲ့တဲ့ ဘဂၤါလီ လူမ်ိဳးေတြနဲ႔ ရခိုင္ တုိင္းရင္းသားေတြနဲ႔ တစ္အိမ္တည္း မွာေနေနတဲ့ ညီအစ္ကိုေတြ ရန္ျဖစ္ၾကတာပဲ၊ ဒါဟာေဒသတြင္း ကိစၥေလ၊ ႏိုင္ငံတကာအေရးမွ မဟုတ္ တာ၊ ေျဖရွင္းခ်င္ရင္ Bilitral (ျမန္မာႏွင့္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ႏွစ္ႏိုင္ငံၾကား) ေျဖ ရွင္းရမွာေလ၊ ဒါကိုႏိုင္ငံတကာအေရးလို စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈျပဳ ပါလို႔ ေတာင္းဆို လာရင္ေတာ့ ကၽြန္ေတာ္ထင္တယ္ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရက လက္ခံမွာ မဟုတ္ ဘူးဟု ၄င္းကေျပာသည္။ ရခိုင္အေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ ယေန႔ေန႔လည္ (၁) နာရီတြင္ ယခင္ ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ၾကီး ရုံးေဟာင္း၌ လ၀ကျပည္ေထာင္စု ၀န္ၾကီး၊ ႏိုင္ငံျခားေရးျပည္ေထာင္စု၀န္ၾကီး၊ နယ္စပ္ေရးရာ ျပည္ေထာင္စု ၀န္ၾကီး ဦးစီး၍ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ ရုိဟင္ဂ်ာမရွိလုိ႔ ဝန္ၾကီးဦးခင္ရီေျပာၾကား

RFA Burmese

ျမန္မာႏုိင္ငံက တုိင္းရင္းသား (၁၃၅) မ်ိဳးထဲမွာ ရုိဟင္ဂ်ာဟာ ဘယ္တုန္းကမွ မပါ၀င္ခဲ့ဘူးသလုိ ျမန္မာနုိင္ငံမွာ ရုိဟင္ဂ်ာလူမ်ိဳးဆုိတာလည္း မရွိဘူးလုိ႔ လူ၀င္မွဳၾကီးၾကပ္ေရးနဲ႔ ျပည္သူအင္အား၀န္ၾကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု ၀န္ၾကီး ဦးခင္ရီက ဒီကေန႔ ေျပာၾကားလုိက္ပါတယ္။

ကုိလုိနီအဂၤလိပ္အစုိးရ လက္ထက္ကစလုိ႔ ၁၉၇၃ ခုႏွစ္နဲ႔ ၁၉၈၃ ခုႏွစ္ေတြ
မွာ ေကာက္ယူခဲ့တဲ့ သန္းေခါင္ စာရင္းေတြ အရ ရုိဟင္ဂ်ာလူမ်ိဳး ဆုိတာ ဘယ္တုန္းကမွ မရွိခဲ့ဘူးလုိ႔ ရန္ကုန္ျမိဳ႕ ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ၾကီးဌာန အေဆာက္အဦး ေဟာင္းမွာ ဒီကေန႔ က်င္းပတဲ့ ရခုိင္ေဒသ အေရးနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ သတင္းစာ ရွင္းလင္းပြဲမွာ ၀န္ၾကီး ဦးခင္ရီ က အခုလုိ
ေျပာၾကားခဲ့တာပါ။

ရုိဟင္ဂ်ာဟာ ျမန္မာတုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမဟုတ္ဘူးဆုိတာ သမၼတ
ဦးသိန္းစိန္လည္း အခုိင္အမာ ေျပာဆုိထားျပီး ျဖစ္တယ္လုိ႔ ဦးခင္ရီက
ေျပာပါတယ္။

ပထမ အဂၤလိပ္-ျမန္မာစစ္ပြဲ ျဖစ္ပြားခဲ့တဲ့ ၁၈၂၄ ခုႏွစ္ေနာက္ပုိင္း ရခုိင္ေဒသဟာ အဂၤလိပ္ကုိလုိနီ လက္ေအာက္ကုိ ေရာက္ရွိသြားျပီး၊ လယ္ယာလုပ္သား လုိအပ္ခ်က္ကုိ ျဖည့္တင္းႏုိင္ဖုိ႔ တဖက္ႏုိင္ငံကေန ဘဂၤါလီလူမ်ိဳးေတြကုိ ေခၚယူခဲ့ရျခင္းသာျဖစ္တယ္လုိ႔လည္း ဦးခင္ရီက
ေျပာပါတယ္။

ရခိုင္ျပည္နယ္မွာ ျဖစ္ပြားခဲ့တဲ့ပဋိပကၡေတြနဲ႔ ပတ္သက္ျပီး ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ ကုလသမဂၢ လူ႔အခြင့္အေရးကိုယ္စားလွယ္ မစၥတာကင္တားနား နဲ႔ ွ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးငါးဦးတို႔ ဒီကေန႔ ေန႔လည္ပိုင္းက ရန္ကုန္ၿမဳိ႕မွာ
ေတြ႔ဆံုျပီး သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတစ္ရပ္ က်င္းပခဲ့ပါတယ္။

အဆိုပါ အေရးအခင္းေတြမွာ ပါ၀င္ ပတ္သက္မွဳအတြက္ အစုိးရမဟုတ္တဲ့
ႏုိင္ငံတကာ အဖြဲ႕အစည္း(INGO) ေတြက ၀န္ထမ္း၁၀ ဦးကုိ ဖမ္းဆီး အေရးယူခဲ့ၿပီး တစ္ဦးကုိ စစ္ေဆးၿပီးေနာက္ ျပန္လည္လႊတ္ေပး လုိက္ေၾကာင္း ၊ပဋိပကၡတြင္ ပါ၀င္ပတ္သက္လုိ႔ ဖမ္းဆီးခံရတဲ့ INGO ေတြကေတာ့ UNHCR မွ ငါးဦး၊ AZG မွတစ္ဦးႏွင့္ WFP မွ တစ္ဦး
တုိ႔ျဖစ္ေၾကာင္း၊ AZG ၀န္ထမ္းကို ဖမ္းဆီးစစ္ေဆးၿပီးေနာက္
ျပန္လႊတ္ေပးလုိက္ၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း လည္း ေျပာသည္။

ရခုိင္ျပည္နယ္တြင္ ပဋိပကၡေတြမွာ INGO ၀န္ထမ္း အခ်ဳိ႕ ပါ၀င္ပတ္သက္လုိ႔ ဖမ္းဆီးခဲ့တယ္ဆုိတဲ့ သတင္းေတြ ထြက္ေပၚခဲ့ေပမဲ့ အစိုးရက ဒီသတင္းစာရွင္းလင္းပြဲမွာ မွ တရား၀င္ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆုိတာ ျဖစ္ပါတယ္။

ပါကစၥတန္အေျခစုိက္ တာလီဘန္ အဖြဲ႕ကျမန္မာႏုိင္ငံကုိ ၿခိမ္းေျခာက္ ခဲ႕မႈေတြကုိ ျပည္ပမီဒီယာေတြမွာ ေဖာ္ျပခဲ့တာနဲ႔ ပတ္သက္ျပီး- နယ္စပ္ႏွင့္ျပည္တြင္း လုံၿခံဳေရးအေပၚ နယ္စပ္ေရးရာႏွဲ႔ ျမန္မာ စက္မႈ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ၀န္ႀကီးဌာန၀န္ႀကီး ဒုတိယဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး သိန္းေဌး ကုိ ေမးျမန္းရာ “လုံၿခံဳေရး အျပည့္အ၀ရွိပါတယ္”ဟု ေျဖၾကားခဲ့ပါတယ္။

ဒီေန႔ျပဳလုပ္တဲ့ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲကို ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးခင္ရီနဲ႕ အတူ နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီး ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး သိန္းေဌး၊ လူမႈဝန္ထမ္း ကယ္ဆယ္ေရးနဲ႕ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီး ဦးေအာင္ၾကည္ ၊ႏိုင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီး ဦးဝဏၰေမာင္လြင္တို႔ တက္ေရာက္ခဲ့ၿပီး ၊ျမန္မာႏိုင္ငံ အေျခစိုက္ ကုလသမဂၢအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ႏိုင္ငံတကာ သံရံုးမ်ားမွ တာဝန္ရွိသူေတြ တက္ေရာက္ခဲ့ပါတယ္။


ႏိုင္ငံေတာ္သမတႀကီး၏ ရုိဟင္ဂ်ာ ( ဘဂၤလီ ) မ်ားအေပၚသေဘာထားအား ေထာက္ခံေသာအားၿဖင့္ ႏိုင္ငံေတာ္အလံမ်ားလႊင့္ထူေနႀကသည့္ ရခုိင္ၿပည္နယ္၊ ေတာင္ကုတ္ ျမိဳ႕ ၊ ကိုင္းရွည္ ရပ္ကြက္....................Bo Thu >Zay Phyo.

ဦးေအာင္သိန္းလင္းအား လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္မွ ရုပ္သိမ္းေပးရန္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္အခ်ိဳ႔ေတာင္းဆိုရန္စီစဥ္

Messenger News Journal

ဦးေအာင္သိန္းလင္းအား လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္မွ ရုပ္သိမ္းေပးရန္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္အခ်ိဳ႔ေတာင္းဆိုရန္စီစဥ္ေနဟု သတင္းထြက္ေပၚ.....

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ဦးေအာင္သိန္းလင္းသည္
ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ ၊ NLD ပါတီ အျပင္ ျပည္သူမ်ားလက္ခံႏိုင္ရန္ ခက္ခဲေသာစကားအသံုးအႏွုန္းမ်ား အား အင္တာဗ်ဴးတစ္ခုတြင္ ေျပာၾကားခဲ႔ျခင္းေၾကာင္႔ ယင္းသို႔ေတာင္းဆိုျခင္းျဖစ္ႏိုင္ေၾႈကာင္း လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္အခ်ိဳ႕က သံုးသပ္ေျပာၾကားသည္။ ထို႔ျပင္ ျပည္ေထာင္စုၾကံ႕ခို္္င္ေရးပါတီမွ ပါတီ၀င္မ်ားကလည္း ဦးေအာင္သိန္းလင္းအား အေရးယူေပးရန္ စာျဖင္႔ ဦးေဌးဦး(အေထြေထြအတြင္းေရးမူး)ထံသို႔ေပးပို႔ထားေၾကာင္းသိရသည္။
မၾကာေသးမီရက္ပိုင္းကလည္းဦးေအာင္သိန္းလင္း၏အင္တာဗ်ဳးႏွင္႔ပတ္သက္၍ျပည္ခိုင္ျဖိဳးပါတီမွေၾကညာခ်က္တစ္ေစာင္ထုတ္ျပန္ခဲ႔သည္။
ဦးေအာင္သိန္းလင္းအား လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္မွ ရုပ္သိမ္းေပးရန္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္အခ်ိဳ႔ေတာင္းဆိုရန္စီစဥ္ေနဟု သတင္းထြက္ေပၚ.....

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ဦးေအာင္သိန္းလင္းသည္
 ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ ၊ NLD ပါတီ အျပင္ ျပည္သူမ်ားလက္ခံႏိုင္ရန္ ခက္ခဲေသာစကားအသံုးအႏွုန္းမ်ား အား အင္တာဗ်ဴးတစ္ခုတြင္ ေျပာၾကားခဲ႔ျခင္းေၾကာင္႔ ယင္းသို႔ေတာင္းဆိုျခင္းျဖစ္ႏိုင္ေၾႈကာင္း လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္အခ်ိဳ႕က သံုးသပ္ေျပာၾကားသည္။ ထို႔ျပင္ ျပည္ေထာင္စုၾကံ႕ခို္္င္ေရးပါတီမွ ပါတီ၀င္မ်ားကလည္း ဦးေအာင္သိန္းလင္းအား အေရးယူေပးရန္ စာျဖင္႔ ဦးေဌးဦး(အေထြေထြအတြင္းေရးမူး)ထံသို႔ေပးပို႔ထားေၾကာင္းသိရသည္။
 မၾကာေသးမီရက္ပိုင္းကလည္းဦးေအာင္သိန္းလင္း၏အင္တာဗ်ဳးႏွင္႔ပတ္သက္၍ျပည္ခိုင္ျဖိဳးပါတီမွေၾကညာခ်က္တစ္ေစာင္ထုတ္ျပန္ခဲ႔သည္။ေတာင္ဥကၠလာပ ျပည္သူေတြ က ဦးေအာင္သိန္းလင္း ကို ကန္႔ကြက္ၾကၿပီ...လက္မွတ္ထိုးလို႔ ငါးေသာင္းျပည့္သြားရင္ေတာ့ ...ဦးေအာင္သိန္းလင္းေရ တာ့တာ ..လုပ္ျပရေတာ့မယ္ေနာ္ ..ေျပာင္းဖူးမွ မ တပ္ၿပီးေတာ့ လည္း ယၾတာေခ်လို႔ ရမွာမဟုတ္ဘူး။

By- အဘမင္းထက္စံ


ဦးေအာင္သိန္းလင္း ကို တာ၀န္မွ ျပန္လည္ရုတ္သိမ္းလိုတဲ ့ ေတာင္ဥကၠလာပျမိဳ ့နယ္မွ မဲဆႏၵရွင္မ်ား အေနနဲ ့ ဦးမင္းေအာင္ ၀၉-၇၃၁၂၂၂၉၄ ထံဆက္သြယ္ျပီး စုေပါင္းလက္မွတ္ထိုးႏိူင္ပါျပီ။

Sunday, July 29, 2012

ယူအန္ႏွင့္ အိုင္အန္ဂ်ီအို ဆန္႕က်င္ ပိုစတာမ်ား ရဲက သိမ္းဆည္း

ရခိုင္ျပည္နယ္ ဘူးသီးေတာင္ျမိဳ႕တြင္  ယူအန္ႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာ အန္ဂ်ီအိုမ်ားအား ဆန္႕က်င္ေသာ ပိုစတာမ်ားအား ေနရာ အႏွံ႕ကပ္ထားသည္ကို ရဲအဖြဲ႕က လိုက္လံခြာယူျပီး သိမ္းဆည္း သြားေၾကာင္း သတင္း ရရွိသည္။


UNHCR မွ စပိဘုတ္ တစ္စီး ဘူးသီးေတာင္ျမိဳ႕နယ္မွ ေက်းရြာ တစ္ခုတြင္ ရပ္နားစဥ္။ (ဓါတ္ပံု- နိရဥၥရာ)

အဆိုပါ ပိုစတာ မ်ားအား ဇူလိုင္လ ၂၄ ရက္ေန႕ နံနက္ပိုင္းက ရဟန္းေတာ္ တစ္ခ်ိဳ႕ႏွင့္ ျမိဳ႕ေပၚမွာ လူပုဂၢၢိဳလ္ တခ်ိဳ႕မွ လူစည္ကားရာ ေနရာမ်ားတြင္ လိုက္ကပ္ထားခဲ့သည္။ ကပ္ထားျပီး  တစ္နာရီခန္႕ အၾကာတြင္ ရဲအဖြဲ႕၀င္မ်ား ေရာက္ရွိလာျပီး စာရြက္မ်ားကို လိုက္လံ ခြာယူကာ  သိမ္းဆည္း သြားခဲ့သည္ဟု ရတပ ပါတီမွ တာ၀န္ရွိသူ တစ္ဦးျဖစ္သူ ဦးသန္းလူိင္က ေျပာသည္။
ပိုစတာမ်ားတြင္ ယူအန္္၊ အစိုးရမဟုတ္ေသာ အဖြဲဲ႕အစည္း (အိုင္အန္ဂ်ီအို) မ်ား အလိုမရွိ၊ UN and INGOs – Get Out စေသာ စာမ်ားကို အနက္ေရာင္ စာလံုးၾကီးမ်ားျဖင့္ ေရးသားထားၾကသည္ဟု ဆိုသည္။
မည္သည့္အတြက္ေၾကာင့္ ႏိုင္ငံတကာ အန္ဂ်ီအိုမ်ားအား  ဆန္႕က်င္ရပါသလဲဟု ေမးျမန္းရာ ဦးသန္းလိူင္က  ယခုလို ေျပာသည္။
“ သူတို႕က တရားမွ်တမူ မရွိဘူး။ သူတို႕က ဘဂၤလီေတြကိုဘဲ ေထာက္ပံ့တယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႕ ရခို္င္ေတြကို ေထာက္ပံ့တာ သိပ္မရွိခဲ့ဘူး။ ၁၀၀မွာ  တစ္ရာခိုင္ႏုန္းေလာက္ဘဲ ရခိုင္ေတြကို ေထာက္ပံ့တယ္။ ဒါေၾကာင့္ ယူအန္နဲ႕ အိုင္အန္ဂ်ီအိုေတြကို အလိုမရွိတဲ့ ဆိုတဲ့ ပိုစတာေတြကို လူစည္ကားတဲ့ ေနရာေတြမွာ ကပ္ၾကျပီး ဆန္႕က်င္ၾကတာ ျဖစ္ပါတယ္” ဟု ေျပာသည္။
ယူအန္အပါအ၀င္ အိုင္အန္ဂ်ီအို အဖြဲ႕အစည္းမ်ား ဘူးသီးေတာင္တြင္ အေျခစိုက္ရန္ ျပန္လည္ ေရာက္ရွိလာျခင္း မရွိေသးသျဖင့္ သူတို႕၏ တုန္႕ျပန္မူကို မသိရွိရေၾကာင္း ဦးသန္းလိူင္က ေျပာသည္။
ယခုကဲ့သို႕ ပိုစတာမ်ားကို ကပ္ရျခင္းမွာ သူတို႕ မေရာက္လာမီ ၾကိဳတင္ျပီး လွဳပ္ရွားထားျခင္ ျဖစ္ေၾကာင္း သူက ဆက္ေျပာၾကားသည္။
ရခိုင္ျပည္နယ္ အတြင္း ယူအန္ႏွင့္ အိုင္အန္ဂ်ီအိုမ်ား အေပၚ ေဒသခံ ရခိုင္အမ်ိဳးသားမ်ားက ဆန္႕က်င္မူမ်ား တိုးပြားလာေနသျဖင့္ အဆိုပါ ျပႆနာကို ေျပလည္ေအာင္ ထိန္းေက်ာင္းေပးရန္ ယူအန္ တာ၀န္ရွိသူမ်ားက ျမန္မာ အစိုးရကို ေမတၱာရပ္ခံထားသည္ဟုလည္း သတင္းမ်ား ရရွိသည္။
http://www.narinjara.com/burmese/?p=1464 ျမန္မာ အေနာက္ဘက္ နယ္စပ္ရွိ ရခိုင္ေက်းရြာမ်ား အေရးေပၚ အကူအညီလိုအပ္ေန

ေမာင္ေအး
ဘဂၤလား ျမန္မာနယ္စပ္ ေမာင္ေတာျမိဳ႕နယ္ နတ္ျမစ္ကမ္းေျခတေလွ်ာက္ရွိ ရခိုင္ေက်းရြာတခ်ိဳ႕တြင္ စား၀တ္ ေနေရး အခက္အခဲႏွင့္ ရင္ဆိုင္ေနၾကရျပီး အေရးေပၚအကူအညီမ်ား လိုအပ္ေနေၾကာင္း သိရွိရသည္။

ယခုကဲ့သို႕ အေရးေပၚအကူအညီလိုအပ္ေနသည့္အေၾကာင္းကုိ ေမာင္ေတာျမိဳ႕မွ ေစတနာ့၀န္ထမ္း လုပ္ေဆာင္ ေနသည့္ ကိုႏိုင္ေအာင္က ယခုကဲ့သို႕ ေျပာသည္။
“ အဲဒီက လူေတြက လက္လုပ္လက္စား လုပ္စားေနၾကသူေတြျဖစ္တဲ့အတြက္၊ ဒီဆူပူမႈျဖစ္ျပီး ေနာက္ပိုင္းမွာ အလုပ္ ထြက္မလုပ္ရဲျဖစ္ေနၾကတယ္။ ငါးဖမ္းဖို႕အတြက္လည္း ဘဂၤလီရန္ကို ေၾကာက္ျပီး ျမစ္ကို မဆင္းရဲဆိုေတာ့ သူ႕တို႕အတြက္ စားေရးေသာက္ေရး အခက္အခဲရွိတယ္။ အခုဆိုရင္ တခ်ိဳ႕ေက်းရြာေတြမွာ ဆန္ျပတ္လုနီးပါး ျဖစ္ေနၾကျပီ။ က်န္းမာေရးအတြက္လည္း သူနာျပဳေတြ တေယာက္မွ မရွိေတာ့ဘူး။”
ယခုကဲ့သို႕ အကူအညီလိုအပ္ေနသည့္ ေက်းရြာမ်ားမွာ ငခူရ၊ ေအာက္ျပံဳးမ၊ အထက္ျပံဳးမ၊ ရြက္ညိႈးေတာင္၊ ျခံျပင္ေက်းရြာ၊ ျမိဳ႕သစ္၊ ေရမ်က္ေတာင္အပါအ၀င္ နတ္ျမစ္တေလွ်ာက္ရွိ ရခိုင္ ေက်းရြာေပါင္း ၁၀ နီးပါးရွိ ေၾကာင္း သိရသည္။
ေဒသအတြင္း ၾကံဳေတြ႕ေနရသည့္ အခက္အခဲကို ေဒသခံ အမ်ိဳးသမီးတဦးကလည္း ယခုကဲ့သို႕ ေျပာသည္။
“ အခုက လူေတြလည္း ေမာင္ေတာကိုလည္း ေစ်း၀ယ္ဖို႕မသြားရဲဘူး။ ကားေတြလည္းမသြား၊ ဆိုင္ကယ္ေတြ နဲ႕သြားရမွာကလည္း ဘဂၤလီရြာၾကီးေတြကို ျဖတ္ျပီးသြားရမွာျဖစ္လို႕ မသြားရဲၾကဘူး။ ဒီကလူေတြက ျမစ္မွာ ကဏန္းဖမ္း၊ ငါးဖမ္းျပီး လုပ္စားၾကသူေတြပါ။ တျခားလုပ္ငန္းကလည္းမရွိ။ အခုက ငါးဖမ္းဖို႕လည္း ျမစ္ကို မဆင္းရဲ ျဖစ္ေနၾကတယ္။ အကူအညီ ေပးတာကလည္း နတလ ရြာေတြကိုဘဲ ဦးစားေပးတယ္ဆိုလို႕ ရြာကလူ ေတြကလည္း ဒီက ျပႆနာေတြကို အထက္ကုိ မတင္ျပ ရဲၾကဘူး” ဟု သူမက ေျပာသည္။
ေမာင္ေတာျမိဳ႕နယ္ ေျမာက္ပိုင္းရွိ ေက်းရြာမ်ားတြင္ ဆူပူမႈမ်ား ျဖစ္ပြားခဲ့ျခင္း မရွိခဲ့ေသာ္လည္း ဆူပူမႈမ်ားျဖစ္ျပီး ေနာက္ပိုင္းတြင္ ခရီးသြားလာမႈမ်ား လံုး၀ရပ္တန္႕သြားသည့္ အတြက္ ယခုကဲ့သို႕ အခက္အခဲႏွင့္ ၾကံဳေတြ႕ေနၾကရျခင္းျဖစ္သည္။
“ျပႆနာျဖစ္ျပီးေနာက္မွာ သူနာျပဳဆရာမေတြ၊ ေက်ာင္းဆရာမေတြလည္း မေနရဲလို႕ ျပန္သြား ၾကပါျပီ။ ကေလးေတြလည္း ေက်ာင္းမတက္ရဘူး။ ေနမေကာင္းျဖစ္ရင္လည္း ေဆးကုသေပးဖို႕  က်န္းမာေရး ၀န္ထမ္းေတြ မရွိသလို ေဆး၀ါးလည္း  မရွိျဖစ္ေနပါတယ္။ အခက္အခဲက အစစ အရာရာပါဘဲ” ဟု အဆိုပါ အမ်ိဳးသမီးကဆက္ေျပာသည္။
ဆူပူမႈျဖစ္ပြားျပီးေနာက္ပိုင္းတြင္ အဆိုပါ ေက်းရြာမ်ားသုိ႕  “အကိုေထြးႏွင့္ အဖြဲ႕”မွ ဆန္ ၈၅ အိပ္ လွဴးဒါန္းျပီးေနာက္ ေနာက္ထပ္လံုး၀ အကူအညီ မရေသးေၾကာင္း သိရသည္။
ေဒသခံမ်ား အတြက္ အေရးေပၚလိုအပ္ေနသည့္ အကူအညီမ်ားမွာ ေဆး၀ါးႏွင့္ အစားအေသာက္မ်ား ျဖစ္ေၾကာင္း ကိုႏိုင္ေအာင္က ေျပာသည္။
ေဒသခံ ရခိုင္ေက်းရြာသားမ်ား ေမာင္ေတာျမိဳ႕ကိုသြားျပီး ေစ်း၀ယ္ႏိုင္ေရး အတြက္ အေရးအခင္း ျဖစ္ျပီးသည္မွာ တစ္လေက်ာ္ ၾကာလာျပီ ျဖစ္ေသာ္လည္း လံုျခံဳေရးတပ္ ဖြဲ႕၀င္မ်ားမွ ယခုအခ်ိိန္ထိ စီစဥ္ ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္း  မရွိေသးေၾကာင္း သိရသည္။
ဆူပူအၾကမ္းဖက္မႈ ျဖစ္ပြားျပီးေနာက္တြင္ UNHCR အပါအ၀င္ INGOs ႏွင့္ တျခား အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊  ျပည္တြင္း လူမႈေထာက္ပံ့ေရးအသင္းမ်ားႏွင့္  ေစတနာရွင္မ်ားမွလည္း ေမာင္ေတာျမိဳ႕ရွိ ဒုကၡသည္ စခန္းမ်ားႏွင့္ ေမာင္ေတာ ျမိဳ႕အနီး အနားရွိ ေက်းရြာမ်ားကိုသာ ဦးစားေပး လွဴဒါန္းေနၾကျပီး ယခုကဲ့သို႕ ေ၀းလံေသာ နယ္စပ္ရွိ ေက်းရြာမ်ားသို႕ လာေရာက္ ကူညီ လွဴဒါန္းျခင္း မရွိေၾကာင္း သိရသည္။
http://www.narinjara.com/burmese/?p=1453

ဒုကၡသည္ေတြထဲမွာ အၾကမ္းဖက္သမားေတြနဲ႔ အဆက္အသြယ္ရွိသူေတြ ပါ၀င္ႏုိင္


RFA Burmese

ျမန္မာႏုိင္ငံဘက္ကေန ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏုိင္ငံထဲကုိ၀င္ဖုိ႔ ႀကိဳးစားေနတဲ့ ဒုကၡသည္ေတြထဲမွာ အၾကမ္းဖက္သမားေတြနဲ႔ အဆက္အသြယ္ရွိသူေတြ ပါ၀င္ႏုိင္ေၾကာင္း ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ရွိတ္ဟာဆီနာ က ေျပာဆုိလုိက္ပါတယ္။

ၿဗိတိန္ႏုိင္ငံကို ေရာက္ရွိေနတဲ့ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္က၊ လန္ဒန္ထုတ္ Sunday Express သတင္းစာကို ေျပာဆုိခဲ့တာပါ။

ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ အစုိးရအေနနဲ႕ အျဖစ္အပ်က္ တစ္ခ်ိဳ႕နဲ႕ ပတ္သက္ၿပီး စုိးရိမ္မိေၾကာင္း ျမန္မာအာဏာပုိင္ ေတြကုိလည္း အေၾကာင္းၾကား
ခဲ့တယ္လုိ႕ ဆုိပါတယ္။

ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ေထာက္လွမ္းေရး ရဲ႕ အစီရင္ခံခ်က္ေတြအရ၊ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္မွာ
ရွိတဲ့ ဂ်မက္ အီး အစၥလမ္ မီး အဖဲြ႕လုိ အစြန္းေရာက္ အစၥလမ္မစ္အဖဲြ႕ေတြ
က၊ အဲဒီ ဒုကၡသည္ေတြထဲက တစ္ခ်ိဳ႕ကုိ အားေပးကူညီတာမ်ိဳး ရွိႏုိင္တယ္
လုိ႔ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္က ေျပာဆုိပါတယ္။

ျမန္မာႏုိင္ငံ ရခုိင္ျပည္နယ္အတြင္း ပဋိပကၡေတြ ျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီးတဲ့ေနာက္ ဘဂၤါလီ ရုိဟင္ဂ်ာ ေတြ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ဘက္ကုိ ထြက္ေျပးခဲ့ေပမဲ့၊ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ အစိုးရက အ၀င္မခံဘဲ ျပန္ေမာင္းထုတ္ေနတဲ့ အတြက္
ႏုိင္ငံတကာ လူ႔အခြင့္ေရးအဖဲြ႕ေတြက ကန္႕ကြက္ေ၀ဖန္ ေနၾကပါတယ္။

ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ရွိတ္ဟာဆီနာ ကေတာ့ ျမန္မာႏုိင္ငံဘက္က အဲဒီ ဒုကၡသည္ေတြ ဘာေၾကာင့္ ထြက္ေျပးၿပီး၊ ဘဂၤလားေဒ့္ရွ္ ႏုိင္ငံထဲကုိ ၀င္ေရာက္ဖုိ႕ ႀကိဳးစား ေနတာလဲ ဆုိတာကုိ ႏုိင္ငံတကာ အသုိင္းအ၀ုိင္း
က ေသေသခ်ာခ်ာ သိေအာင္ စုံစမ္းသင့္တယ္၊ ျပီးေတာ့ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ မွာ ဒုကၡသည္ အမ်ားအျပားရွိေနၿပီး ျဖစ္တဲ့အတြက္ ေနာက္ထပ္ လက္မခံႏုိင္ေတာ့ဘူးလုိ႕လည္း ေျပာဆုိပါတယ္။

၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ရွိတ္ဟာဆီနာ ဟာ အၾကမ္းဖက္သမား ႏွိမ္နင္းေရးအတြက္ ၿဗိတိသ်ွအစုိးရနဲ႕ စေကာ့ တလန္ယာ့ဒ္္ ေထာက္လွမ္းေရး အဖဲြ႕ေတြကေန အကူအညီေပးဖုိ႕ကုိလည္း ေတာင္းဆုိခဲ့ပါတယ္။

ေဒါက္တာေအးေမာင္လိုလူေတြ မ်ားမ်ားေပၚလာပါေစ

Khine Soe LinnMaung Maung Wann
ႏုိင္ငံတကာမွာ ႏုိင္ငံသားၿဖစ္ခြင္႔ကုိ လြယ္လြယ္ေလးနဲ႔ လက္ခံေပးတဲ႔ႏုိင္ငံမ်ားရွိရင္ ဘယ္ႏုိင္ငံရွိလည္း ေၿပာၿပစမ္းပါ..(ဗဟုသုတအၿဖစ္ မွတ္တမ္းတင္ထားခ်င္လုိ႔ပါ )။ဂ်ပန္ႏုိင္ငံ UN ေရွ႕မွာ ဘဂၤလီေခၚေတာေတြ ဆႏၵၿပေတာ႔..ဂ်ပန္လူမ်ိဳးတဦးက ဗမာစကားနဲ႔..ၿမန္မာႏုိင္ငံ ႏုိင္ငံသားၿဖစ္ခြင္႔ဥပေဒကုိဖ်က္သိမ္းဘုိ႔ေႀကြးေက်ာ္သြားတယ္..အဲဒါ သူ႔ကိစၥမဟုတ္ဘူး..က်ေနာ္တုိ႔ ၿမန္မာႏုိင္ငံသားေတြ ကိစၥ...။ ၿမန္မာႏုိင္ငံသားေတြက ၿပ႒ာန္းေပးရမဲ႔ ဥပေဒကုိ...ဘယ္ႏုိင္ငံတကာ..ဘယ္အဖြဲ႔အစည္းကမွ ဖိအားေပးေဆာင္ရြက္လုိ႔မရဘူး ..ဖ်က္သိမ္းခုိင္း လုိ႔မရဘူး။ ကမၻာမွာရွိတဲ႔ ဘယ္ႏုိင္ငံမွာမွ ဒီလုိ အလုပ္မ်ိဳး လုပ္လုိ႔မရဘူး..။UN လည္း လုပ္လုိ႔မရဘူး၊ အခု မီဒီယာေတြမွာ ေတြ႔ေနရတာေတြက..ဘဂၤလီေတြရဲ႕ အဓိက ရည္မွန္းခ်က္က ၿမန္မာ႔ေၿမေပၚမွာ..ၿမန္မာႏုိင္ငံသားၿဖစ္ခြင္႔...ဒါ သူတုိ႔ရဲ႕လတ္တေလာရည္မွန္းခ်က္ဆုိတာ ထင္ထင္ရွားရွားေတြ႔ေနရတယ္။ အစုိးရကေၿပာတာလည္း ရွင္းေနတာပဲ..ႏုိင္ငံသားၿဖစ္ခြင္႔ အရည္အခ်င္းရွိရင္ ဥပေဒအေႀကာင္းအခ်င္းအရာမ်ားနဲ႔ ကုိက္ညီလွ်င္..ႏုိင္ငံသားၿဖစ္ခြင္႔ရွိတယ္...။ႏုိ႔မဟုတ္ရင္..မရဘူး ..ရွင္းေနတာကုိ..ဘာေတြလာရႈတ္ေနတာလည္း။ မည္သည္႔ႏုိင္ငံၿခားသားမဆုိ...ကုိယ္႔ေၿမေပၚမွာ အလုိအေလွ်ာက္..ေအာ္တုိမက္တစ္..ဟတ္.ခ်.ေလာင္း ႏုိင္ငံသားၿဖစ္ေစဆုိ လုပ္လုိ႔ရသလား...ဒါမ်ိဳး လက္ခံတဲ႔ ႏုိင္ငံ ရွိရင္လည္း ေၿပာၿပစမ္းပါ။ ဘာလဲ..ရူးတူးတူး ေပါေတာေတာ ကေလးကြက္ေလးေတြနဲ႔..ဘဂၤလီေခၚေတာေတြကုိ သူတုိ႔ ဖိအားေပးလုိ႔..ခ်က္ၿခင္းႏုိင္ငံသားေပးရမဲ႔ ပုံစံ...ေနာက္တခါ..သမုိင္းနဲ႔ခ်ီၿပီး ဘဂၤလီေခၚေတာ နဲ႔ မြတ္စလင္ ကုိေရာခ်ေနတယ္..( ယုတၱိေဗဒ လုိေၿပာရရင္..လူတုိင္းမွာ ေၿခႏွစ္ေခ်ာင္းရွိေပမဲ႔..ေၿခႏွစ္ေခ်ာင္းရွိတုိင္း လူမဟုတ္ဘူး ) ဘဂၤလီေခၚေတာေတြမွန္သမွ် မြတ္စလင္ၿဖစ္ေပမဲ႔...မြတ္စလင္ တုိင္းဟာ ဘဂၤလီေခၚေတာမဟုတ္ဘူး....ၿမန္မာႏုိင္ငံမွာ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာက အေၿခခ်ေနထုိင္လာတဲ႔ မြတ္စလင္ေတြနဲ႔ သမုိင္းကုိ ေရာမခ်နဲ႔...လက္မခံဘူး။ ဗုဒၵဘာသာ၀င္ခ်င္းတူတာေတာင္ ၿမန္မာက ၿမန္မာပဲ..ထုိင္းက ထုိင္းပဲ..တရုတ္က တရုတ္ပဲ..ဘာမွမဆုိင္ဘူး။ တၿခားဆီ။ ၿမန္မာၿပည္က ထြက္ေၿပးလာတဲ႔..ဒုကၡသည္ေတြကုိ..ထုိင္းႏုိင္ငံသားၿဖစ္ခြင္႔ခ်က္ၿခင္းေပးရမယ္ဆုိ..ဖိအားေပးႀကည္႔ပါ႔လား...ထုိင္းက လက္ခံမလား......။
ေပါလဲ..ေပါတတ္ပါ႔။

Saturday, July 28, 2012

ကင္တာနားက သမၼတဦးသိန္းစိန္ကို ေတာင္းပန္ေစရမည္

ကုလသမၼဂမွ ကင္တာနားက စစ္ေဆးျပီးသည္ႏွင့္ အေျဖထြက္ျပီးသမၼတဦးသိန္းစိန္ကို ေတာင္းပန္ေစရမည္


 စစ္ေတြမွာ ပဋိပကၡေၾကာင့္ မီးေလာင္ပ်က္စီးတဲ့ အိမ္ေျခ ၃,၆၃၆ လံုး၊ ေသဆုံးသူ ၃၄ ဦး၊ ဒဏ္ရာရသူ ၅ဝ ဦး။ ေက်ာက္ေတာ္မွာ မီးေလာင္ပ်က္စီး အိမ္ေျခေပါင္း ၁၇၁ လံုး၊ ေသဆုံးသူ ၄ ဦး၊ ဒဏ္ရာရ ၃ ဦး။ ေပါက္ေတာမွာ မီးေလာင္ပ်က္စီး အိမ္ေျခေပါင္း ၁၂၁ လံုး၊ ေသဆုံး ၃ ဦး၊ ဒဏ္ရာရ ၁၆ ဦး။ ရေသ့ေတာင္မွာ မီးေလာင္ပ်က္စီး အိမ္ေျခေပါင္း ၃၆၇ လံုး၊ ေသဆုံးသူ ၁၄ ဦး ၊ဒဏ္ရာရသူ ၂၉ ဦး။ ေမာင္ေတာမွာ မီးေလာင္ပ်က္စီး အိမ္ေျခေပါင္း ၄၇၄ လံုး၊ စာသင္ေက်ာင္း ၃ ေက်ာင္း၊ ေသဆုံးသူ ၂ဝ ဦး၊ ဒဏ္ရာရသူ ၆ ဦး။ ရမ္းၿဗဲမွာေတာ့ မီးေလာင္ပ်က္စီး အိမ္ေျခေပါင္း ၃၅ လံုး၊ ေသဆုံးသူ ၁ ဦး ဆုိေတာ့ ရခုိင္တျပည္နယ္လံုးမွာ မီးေလာင္ပ်က္စီးမႈေပါင္း ၄,၈၂၂ လံုး၊ ေသဆုံးသူ ၇၇ ဦး၊ ဒဏ္ရာရ ၁၁၁ ဦး ရွိပါတယ္။ ဒီစာရင္းေတြဟာ ရခိုင္ တိုင္းရင္းသားေတြနဲ႔ ဘဂၤါလီ မူဆလင္ေတြ ႏွစ္မ်ဳိးစလံုး အက်ဴံးဝင္ပါတယ္။ မီးေလာင္ပ်က္စီး ဆိုရာမွာ မီးေလာင္သြားတာေရာ၊ မီးမေလာင္ဘဲ အဖ်က္ခံရလို႔ ပ်က္စီးသြားတာေရာ တေပါင္းတည္း ဆိုလိုတာပါလို ့ ရခိုင္ျပည္နယ္ အစိုးရ တာ၀န္အရွိဆံုး ဦးလွသိန္းက ေျပာဆိုသြားျခင္းျဖစ္သည္ ။
  သူက ဆက္လက္ျပီး -ပဋိပကၡ ျဖစ္စဥ္က စၿပီးေတာ့ ညမထြက္ရ အမိန္႔ကုိ ထုတ္ျပန္တဲ့ ေနာက္ပုိင္း ကေန႔ထိ ဖမ္းဆီး အေရးယူခဲ့မႈ စာရင္းအရ စစ္ေတြမွာ ၁၃၆ ဦး၊ ရေသ့ေတာင္မွာ ၁၈၁ ဦး၊ ေက်ာက္ေတာ္မွာ ၁၈ ဦး၊ မင္းျပားမွာ ၄ ဦး၊ ေမာင္ေတာမွာ ၄၉၃ ဦး၊ဘူးသီးေတာင္မွာ ၃၅ ဦး၊ သံတဲြမွာ ၄ ဦး၊ ေက်ာက္ျဖဴမွာ ၁ ဦး။ သေဘာကေတာ့ ပဋိပကၡ ထဲမွာ ျပစ္မႈက်ဳးလြန္ခဲ့ၿပီးေတာ့ ညမထြက္ရ အမိန္႔ကုိ ေဖါက္ဖ်က္တဲ့ အတြက္ေၾကာင့္ ျပစ္မႈဆုိင္ရာ ဥပေဒ ပုဒ္မ ၁၈၈ အရ အေရးယူထားၿပီးေတာ့ ရခုိင္ေရာ ဘဂၤါလီပါ စုစုေပါင္း ၈၇၂ ဦး ရွိတယ္ဟု ဆိုသည္ ။
 မည္သူဘဲလာလာ ရခိုင္ျပည္နယ္က အျဖစ္အပ်က္ေတြထဲမွာ စံုစမ္းစစ္ေဆးလာသူ ဟူသမွ် အထက္ပါစာရင္းဇယားကို လက္ခံရရွိၾကမည္ျဖစ္သည္ ။ မၾကာခင္ ကုလသမၼဂ လူ ့အခြင့္အေရးစံုစမ္းစစ္ေဆးမည့္သူ ကင္တာနား လာေတာ့မည္ ။ သူလာေသာအခါ ယင္းစာရင္းကို ရမည္ျဖစ္သည္ ။ ျပီးေတာ့ ဒုကၡသည္မ်ားကို ျမင္ေတြ ့ရမည္ျဖစ္သည္ ။ တခ်ိန္တည္းတြင္  အိမ္မ်ား မီးေလာင္ေနပံု ၊ ရဟန္းသဃၤာမ်ားအပါအ၀င္ ခေလးသူငယ္ အဘိုးၾကီးအရြယ္ေတြ ေသဆံုးေနပံုမ်ားကို ဓါတ္ပံုအကိုးအကားမ်ားႏွင့္ ျမင္ေတြ ့နိဳင္ေတာ့မည္ျဖစ္သည္ ။  ဗြီဒီိယုိရိုက္ထားသည္မ်ားလည္း ရွိရာ အားလံုးကိုျမင္ေတြ ့မည္ျဖစ္သည္ ။ ရခိုင္ျပည္အတြင္း အျဖစ္အပ်က္ထဲက အခ်က္အလက္မ်ားကို စုေဆာင္းေပးျခင္းႏွင့္ မြတ္ဆလင္ ကုလားလူမ်ိဳးမ်ားက ဓါတ္ပံုလိမ္ထားျပီး တင္ျပေနပံုမ်ား ၊ သတင္းအမွားမ်ားကို တင္ျပေနပံုမ်ားအား စုေဆာင္းျပီး အမွန္ႏွင့္အမွားကို ပူးတြဲ တင္ျပရန္လည္းလိုသည္ ။
           ဘီဘီစီႏွင့္ အင္တာဗ်ဴးတြင္ ယခုရခိုင္ျပည္နယ္က အျဖစ္အပ်က္မ်ားတြင္ အစိုးရကိုယ္တိုင္ ပါ၀င္ပတ္သက္ျပီး သတ္ျဖတ္ေနျခင္းလား ၊ သို ့မဟုတ္ ရခိုင္လူမ်ိဳးကဘဲ သတ္ျဖတ္ေနျခင္းလားဆိုေသာ ေမးခြန္းမ်ိဳးျဖင့္ စိုးရိမ္ထိပ္လန္ ့စရာ သတင္းမ်ား ရရွိထားသည္ဟု ေျပာဆိုသြားသည္ ။ သူေျပာသည္မွာ မြတ္ဆလင္ကုလားမ်ားက ရခိုင္လူမ်ိဳးမ်ားကို သတ္ျဖတ္၍ ကုလသမၼဂက စံုစမ္းစစ္ေဆးရန္ သြားျခင္းမဟုတ္ဆိုသည္ကို သတိျပဳရမည္ျဖစ္သည္ ။ ဤမွ်အထိ ေျပာင္းျပန္ျဖစ္ေနသည္ ။ ဤသို ့ သတင္းအမွားမ်ားေၾကာင့္ ကုလသမၼဂ က ရခိုင္လူမ်ိဳးအေပၚ အၾကမ္းသမားမ်ား ၊ ရက္စက္ၾကမ္းၾကဳတ္သူမ်ား ဆိုသလို အစိုးရကလည္း အၾကမ္းဖက္သမားမ်ားျဖစ္ျပီး ရက္စက္စြာသတ္ျဖတ္သူမ်ားဟု စြတ္စြဲေျပာဆိုထားသည့္ ပံုစံမ်ိဳးေျပာဆိုသြားသည္ ။ ကင္တားနားျမင္ေတြ ရမည့္ ဓါတ္ပံုမ်ားတြင္ ရခိုင္လူမ်ိဳးမ်ား၏ လွည္ပင္းလွီးခံရျပီး ေသဆံုးရေသာ ပံုမ်ားသာျမင္ရမည္ ။ ဗုဒၵဘာသာ၀င္မ်ားေသာ စစ္ေတြျမိဳ ့တြင္ မြတ္တလင္ဘာသာ၀င္လူမ်ိဳး တဦးတေလမွ် လည္ပင္းလွီးခံရျပီး ဒါးႏွင့္ထိုးသတ္ ေသဆံုးျခင္း ၊ ေသနတ္ျဖင့္ ပစ္ခတ္၍ ေသဆံုးရျခင္းကို တပံုမွ် ျမင္ေတြ ့မည္မဟုတ္  ။  သို ့ေသာ္ မြတ္ဆလင္ဘာသာ၀င္မ်ားေသာ ရေသ့ေတာင္ျမိဳ ့နယ္ -ကူေတာင္ -ေမာင္ေတာ-ေပါက္ေတာ -ေက်ာက္ေတာ္စေသာေဒသတြင္ ရခိုင္လူမ်ိဳးမ်ား ေသဆံုးၾကရသည္ ့ပံုမ်ားကို  ျမင္ေသာအခါ သူနားလည္သြားမည္ျဖစ္သည္ ။
       ထို ့ေၾကာင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္အစိုးရသည္၄င္း ၊ ရခိုင္တိုင္းရင္းသားတိုးတက္ေရးပါတီသည္၄င္း ၊ အထူးသျဖင့္ အနဳပညာရွင္မ်ား ၊ နိဳင္ငံေရးသမားမ်ား ၊ ၈၈- ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္မ်ား ၊ ဆရာေတာ္ၾကီးမ်ားကပါ ကင္တားနား လာသည့္အခါ မိမိတို ့ ျမင္ေတြ ့သမွ်ကို တိတိက်က် ရွင္းလင္းျပရန္ အေရးၾကီးသည္   ။ မေန ့က ၾသစေတးလီယားနိဳင္ငံမွ ၀န္ၾကီးခ်ဳပ္ ဂ်ဴလီယာဂ်င္လပ္ - က အခုလို ေျပာဆိုလိုက္သည္ ။
“ဒါဟာ ကြ်န္မတု႔ိရဲ့တုိင္ျပည္၊ နယ္ေျမ၊ ေနထုိင္မွဳပုံစံပါ။ အဲဒီ ခံစားစံစားခြင့္အားလုံးကုိ သင္တုိ႔ကုိ ကြ်န္မတုိ႔ က ေပးအပ္မွာပါ။ ဒါေပမယ့္ သင္က ကြ်န္မတုိ႔ရဲ့ အလံ၊ ကြ်န္မတုိ႔ရဲ့ အဓိ႒ာန္၊ ကြ်န္မတုိ႔ရဲ့ ခရစ္ယန္အယူ သုိ႔မ ဟုတ္ ကြ်န္မတုိ႔ရဲ့ လူေနမွဳဘ၀ကို ဆန္႔က်င္ကန္႔ကြက္ ျငင္းခုံလာမယ္ဆုိရင္ေတာ့ ကြ်န္မအေလးအနက္ အားေပး ခ်င္တာက ၾသစေတးလ်သားတုိ႔ရဲ့ အျခားေသာ လြတ္လပ္ခြင့္ၾကီးတစ္ခုျဖစ္တဲ့ “ထြက္ခြာသြားႏုိင္ခြင့္” ကုိ ရယူလုိက္ၾကဖုိ႔ပါပဲ။

“သင္ ဒီမွာမေပ်ာ္ရႊင္ဘူးဆုိရင္ ျပန္သြားပါ။ ကြန္မတုိ႔ သင့္ကုိ အတင္းလာခုိင္းခဲ့တာလည္း မဟုတ္ပါဘူုး၊ သင္ ကသာ လာေနပါေစလုိ႔ ေတာင္းဆုိခဲ့တာပါ။ ဒါေၾကာင့္ သင့္ကုိလက္ခံႏုိင္တဲ့ ႏုိင္ငံကုိ သင္ကလည္း လက္ ခံေပးပါ။” ေျပာၾကားလိုက္ေသာ စကားမွာ သမၼတဦးသိန္းစိန္၏ စကားအတုိင္းပင္ ျဖစ္သည္ ။ မြတ္ဆလင္ဘာသာ၀င္္သမားမ်ားကို ေနခ်င္လွ်င္ ေအးေဆးေန ၊ ေနပါလို ့ အတင္းဆြဲေခၚသူေတြမဟုတ္ ။ မိမိတို ့ စည္းကမ္းအတိုင္း ေနရမည္ဟု ေျပာဆိုလိုက္သည္မွာ ဘာေပတံနွင့္မွ တိုင္းစရာမလို ။
       သည္ေတာ့ ရန္ကုန္ျမိဳ ့ႏွင့္ ရခိုင္ျပည္တ၀န္းတြင္ နိဳင္ငံေတာ္အလံကို လႊင့္ထူေနၾကသည္ကို ကင္တားနား ျမင္ေတြ ့သြားမည္ျဖစ္ေတာ့သည္ ။ ကုလသမၼဂသည္၄င္း မြတ္ဆလင္ဘာသာ၀င္ နိဳင္ငံအစိုးရတို ့သည္၄င္း ရခိုင္လူမ်ိဳးႏွင့္ အစိုးရအား ထင္ေယင္ထင္မွားျဖစ္ခဲ ့သည္မွာ မွားယြင္းပါသည္ဟု ေတာင္းပန္သံကို မၾကာခင္  ၾကားလာၾကရမည္ျဖစ္ေတာ့သည္ဟု ယံုၾကည္ပါသည္ ။ ယင္းေတာင္းပန္သံသည္ ပဋိပကၡမ်ားကို ခ်ဳပ္ျငိမ္းေစေသာအသံမ်ားသာ ျဖစ္ေစလိုပါသည္ ။။

ခိုင္ေအာင္ေက်ာ္ ( နယူးေယာက္ )

ဦးေအာင္သိန္းလင္းကို ေတြ႕ရွိခ်က္ေပၚမူတည္၍ အေရးယူမည္

7Day News

ဦးေအာင္သိန္းလင္းက Southern Weekend သတင္းစာသို႔ ေျဖၾကားမႈကို စိစစ္လ်က္ရွိၿပီး ေတြ႕ရွိခ်က္ေပၚမူတည္၍ ပါတီ၏ စည္းကမ္းအရ ဆက္လက္အေရးယူမည္ဟုဆုိ

ရန္ကုန္၊ ဇူလုိင္ - ၂၈

တ႐ုတ္ႏုိင္ငံတြင္ အပတ္စဥ္ထုတ္ေ၀လ်က္ရွိေသာ Southern Weekend (China) သတင္းစာတြင္ ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခုိင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ ဦးေအာင္သိန္းလင္းတုိ႔ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းခ်က္ကို အင္တာနက္တြင္ ပ်ံ႕ႏွံ႔လ်က္ရွိၿပီး ျပည္တြင္းဂ်ာနယ္အခ်ဳိ႕၌လည္း ေဖာ္ျပလ်က္ရွိရာ ဦးေအာင္သိန္းလင္းက ထုိေဖာ္ျပခ်က္မ်ားအတုိင္း အမွန္တကယ္ ေျပာၾကားျခင္းရွိ၊ မရွိကို စိစစ္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိၿပီး၊ ေတြ႕ရွိခ်က္အေပၚမူတည္၍ ပါတီစည္းကမ္းအရ ဆက္လက္အေရးယူ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီက ယေန႔(ဇူလုိင္ ၂၈ရက္) ရက္စြဲျဖင့္ တရား၀င္ေၾကညာသည္။

ဦးေအာင္သိန္းလင္းက အမွန္တကယ္ ေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါက ၄င္း၏ ပုဂၢလိကေျပာဆုိခ်က္မ်ားသာျဖစ္ၿပီး ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခုိင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ၏ သေဘာထားမ်ားမဟုတ္ေၾကာင္းလည္း ေၾကညာခ်က္တြင္ပါရွိသည္။

ေၾကညာခ်က္အျပည့္အစံုမွာ-

(၁) ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခုိင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ၊ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ ဦးေအာင္သိန္းလင္းႏွင့္ Southern Weekend (China) ဟု ေဖာ္ျပထားေသာ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းမႈ ေရးသားေဖာ္ျပခ်က္မ်ားအား Internet စာမ်က္ႏွာမ်ားေပၚတြင္ လည္းေကာင္း၊ ျပည္တြင္းရွိ ဂ်ာနယ္မ်ားတြင္လည္းေကာင္း ေဖာ္ျပလ်က္ရွိေနၾကၿပီး အဆုိပါကိစၥႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ေမးျမန္းမႈမ်ားလည္း ရွိေနၾကပါသည္။

(၂) အဆုိပါ ေရးသားေဖာ္ျပခ်က္မ်ားသည္ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ ဦးေအာင္သိန္းလင္းမွ အမွန္တကယ္ ေျပာၾကားခဲ့မႈမ်ား ျဖစ္ပါက ဦးေအာင္သိန္းလင္း၏ ပုဂၢလိက ေျပာဆုိခ်က္မ်ားသာျဖစ္ၿပီး ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခုိင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ၏ သေဘာထားမ်ား မဟုတ္ပါ။

(၃) ဦးေအာင္သိန္းလင္းအေနႏွင့္ အမွန္တကယ္ ေျပာၾကားျခင္းရွိ၊ မရွိကိုလည္း စိစစ္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိၿပီး၊ ေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားအေပၚ မူတည္၍ ပါတီစည္းကမ္းအရ ဆက္လက္အေရးယူ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ပါသည္ဟု ပါတီဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႕က ေၾကညာခ်က္ထုတ္ျပန္သည္။

http://www.usdp.org.mm/

သမၼတဦးသိန္းစိန္၏ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းခန္းCNA ထုတ္လႊင့္မည္7Day News Journal

ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတဦးသိန္းစိန္၏ ထုိင္းႏုိင္ငံခရီးစဥ္အတြင္း Channel News Asia သတင္းဌာနႏွင့္ သီးသန္႕ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းခန္းကုိ ဇူလုိင္လ ၃၀ရက္ (တနလၤာေန႕) ညေန ၈နာရီ၃၀မိနစ္( စကၤာပူစံေတာ္ခ်ိန္) တြင္ ထုတ္လႊင့္ သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း CNA ကႀကိဳတင္ေၾကာ္ျငာထားသည္။ CNA က ျမန္မာႏုိင္ငံသမၼတ၏ ပထမဆုံးေသာ ရုပ္သံအင္တာဗ်ဳးအျဖစ္ေဖာ္ျပထားၿပီး ဦးသိန္းစိန္အား ျမန္မာႏိုင္ငံကုိ ဒီမုိကေရစီအသြင္ကူးေျပာင္းေရးလမ္းေ ၾကာင္း ေပၚ သုိ႕ ေခၚေဆာင္ေပးလာသူတစ္ဦးဟု ရည္ညႊန္းထားကာ သူ႕အေနႏွင့္ အသြင္ကူးေျပာင္းေရးကုိ မည္သုိ႕ ကုိင္တြယ္ခဲ႕သည္ ကုိ အင္တာဗ်ဴးတြင္ ေစာင့္ၾကည့္ပါရန္ CNA က ႀကိဳတင္ ေၾကာ္ျငာထားျခင္းျဖစ္သည္။

ဇူလုိင္ ၂၇ရက္က လန္ဒန္ၿမိဳ႕တြင္ က်င္းပေသာ အုိလံပစ္အားကစားပြဲေတာ္ ၂၀၁၂ ဖြင္ပြဲအခမ္းအနားတြင္ ေတြ႕ရေသာ ျမန္မာအားကစားအဖြဲ႕။

ဓာတ္ပုံ- Getty Image

ဦးဝင္းတင္ေျပာတဲ့ ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီ အလင္းေရာင္

ျမန္မာျပည္ ဒီမိုကေရစီအလင္းေရာင္သန္းလာၿပီလို႔ ေျပာတာဟာ “နားမလည္လို႔ေျပာတာျဖစ္တယ္” လို႔
ေလာကနတ္ပန္းခ်ီျပခန္းမွာ ဇူလိုင္လ ၂၆ ရက္ေန႔က ျပဳလုပ္တဲ့ ကာတြန္းျပပြဲ ဖြင့္ပြဲအခန္းအနားမွာ
သတင္းစာဆရာႀကီး ဟံသာဝတီဦးဝင္းတင္က ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။

ျမန္မာ့ပို႔ကုန္မ်ားကို အေမရိကန္က ပိတ္ဆို႔ထားမႈ စက္တင္ဘာကုန္ပိုင္းတြင္ ေျဖေလ်ာ့ဖြယ္ရွိ

by Yangon Media Group
on Saturday, July 28, 2012 at 3:38pm

· ျမန္မာ့ပို႔ကုန္မ်ားကို အေမရိကန္က ပိတ္ဆို႔ထားမႈ စက္တင္ဘာကုန္ပိုင္းတြင္  ေျဖေလ်ာ့ဖြယ္ရွိ

ေဇာ္ထိုက္ (Yangon Media Group)

ျမန္မာ့ပို႔ကုန္မ်ား အေပၚအေမရိကန္၏ပိတ္ဆို႔ထားမႈ သည္ယာယီပင္ျဖစ္ေစစက္တင္ဘာလ ကုန္ပိုင္း တြင္ အၿပီး သတ္ခ်ဳပ္ၿငိမ္းသြား ေတာ့မည္ျဖစ္ေၾကာင္းဝါရွင္တန္မွလာ ေသာရိုက္တာ သတင္း တစ္ရပ္ တြင္ ေဖၚ ျပထားပါတယ္။
ျမန္မာနိုင္ငံ  အေပၚစီးပြား ေရးပိတ္ဆို႔မႈမ်ားအား  ေနာက္ထပ္သုံး ႏွစ္ဆက္လက္ထား ရွိရန္ အေမရိကန္ လႊတ္ေတာ္တြင္ အဆိုတင္သြင္းမႈရွိေနသည္ ဟုသတင္းမ်ားထြက္ေပၚေနသည့္ၾကား  က႐ုတ္တရက္ ဆိုသကဲ့သို႔ အထက္ပါ သတင္းထြက္ေပၚ လာျခင္းျဖစ္ၿပီးထို သို႔ျဖစ္သြားျခင္းမွာဥပေဒျပဳအမတ္မ်ား အေနျဖင့္ အာဖရိက ကုန္သြယ္ေရးအေထာက္ အပံ့အေပၚရန္ပုံေငြေပး ကမ္းျခင္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းကာ သေဘာထား ကြဲလြဲမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ျမန္မာအေပၚပိတ္ ဆို႔မႈကိုေျဖေလ်ာ့ ရန္ျဖစ္လာျခင္း ဟုရိုက္ တာ သတင္း တြင္ေဖၚျပထားသည္။

ျမန္မာအေပၚပိတ္ဆို႔မႈႏွင့္ အာဖရိကကုန္သြယ္မႈေထာက္ပံ့ေရးတို႔ သည္အိုဘားမားအစိုးရ၏အစီအစဥ္  တြင္ အတူယွဥ္တြဲ ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ ကိစၥရပ္မ်ားျဖစ္ၿပီးဥပေဒျပဳအမတ္မ်ား အေနျဖင့္ ယင္း တို႔၏ ဩဂုတ္လ  ရက္ရွည္ နားရက္မတိုင္မီအၿပီးသတ္ေဆာင္ရြက္ လိုေနၾကေၾကာင္းဆိုသည္။ ယင္းသတင္း တြင္ဆက္ လက္ေဖၚျပထားသည့္အခ်က္မွာအို ဗားမားအစိုးရအေနျဖင့္ျမန္မာနိုင္ငံအ ေပၚခ်မွတ္ထား သည့္ပိတ္ဆို႔မႈမ်ား အားျမန္မာ့နိုင္ငံေရးအေျပာင္းအလဲမ်ားကို တုံ႔ျပန္သည့္အေနျဖင့္ေျဖေလ်ာ့ေပးေန ၾကၿပီျဖစ္ေသာ္ လည္းျမန္မာ့ပို႔ကုန္မ်ား  ကိုတင္သြင္းျခင္းကိုမႈယခုထိေျဖေလ်ာ့ ေပးျခင္းမရွိေသးေပ။
ဆက္လက္၍ဆီနိတ္ အတြင္း၌ရီပက္ဘလစ္ကန္အမတ္မ်ား၏ ေခါင္းေဆာင္ျဖစ္သူဆီနိတ္တာမစ္ခ်္ မက္ေကာ္နဲ သည္အာဖရိကအေရးႏွင့္ ျမန္မာ့ပို႔ကုန္မ်ားအားပိတ္ဆို႔မႈကိုခြဲျခား ေဆာင္ရြက္ရန္ အဆိုတင္သြင္း ခဲ့ၿပီးယင္း အဆိုေအာင္ျမင္ပါကျမန္မာ့ပို႔ကုန္မ်ား တင္သြင္းျခင္းကိုဆက္လက္တားျမစ္   သြားမည့္  အေနအထားျဖစ္သည္။

သို႔ေသာ္လည္းမက္ေကာ္ နဲ၏အဆိုအားဒီမိုကရက္တစ္အမတ္   တစ္ဦးျဖစ္သူဆီနိတ္၏ဘ႑ာေရးေကာ္ မတီဥကၠဌ မက္စ္ဘားကပ္စ္ အာဖရိကကုန္သြယ္မႈ ေထာက္ပံ့ေရးအားအတည္ျပဳေရး ကိုပါခက္ခဲေစ ကာ အထည္အလိပ္ လုပ္ငန္းမ်ားအားထိခိုက္ေစမည္ဟုဆို ကာကန႔္ကြက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ယင္းသတင္း တြင္ေဖၚျပထား သည္။    မက္စ္ကေျပာၾကားသည္မွာ ယခင္ကႏွစ္ပါတီစလုံးက ခိုင္မာစြာ ေထာက္ခံ ခဲ့ၾကသည့္  ျမန္မာ နိုင္ငံအေပၚပိတ္ဆို႔ျခင္းမ်ား အားမက္ေကာနဲ အေနျဖင့္ ယခုကဲ့သို႔ ေျဖေလ်ာ့ မႈမ်ား ကိုျပဳလုပ္  ေနခ်ိန္တြင္ into a partisan issue (ဘက္ေတာ္သားအေရး) ျဖင့္ ေနာက္ေၾကာင္း ျပန္ဆြဲလို ေနျခင္း ျဖစ္သည္ဆိုကာ ယင္း၏အဆိုကို ပယ္ခ်ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ရိုက္တာ  သတင္း တြင္ေဖၚျပထား သည္။

အထက္ပါကဲ့ သို႔ျမန္မာ့ပို႔ ကုန္မ်ားအား ပိတ္ဆို႔မႈကိုေျဖေလ်ာ့လိုက္ပါက ကနီးဦး ေနျဖင့္ျပည္တြင္း ၌အလုပ္ အကိုင္ေဈး ကြက္ကို မ်ားစြာဖန္တီးေပး  နိုင္သည့္အထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္   လၽွင္ျမန္မာ အက်ိဳး ရွိနိုင္ၿပီး ယင္းေနာက္  လက္ရွိအခ်ိန္တြင္အျခားနိုင္ငံမ်ားမွ တစ္ဆင့္ေအာက္ ေဈးျဖင့္ေရာင္း ခ်ေန ရေသာ ေရထြက္ကုန္လုပ္ငန္း မ်ားအတြက္ပါ  အက်ိဳးရွိေစမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္တြင္း စီးပြားေရး  အသိုင္းအဝိုင္း ကသုံးသပ္သည္။          

ျမန္မာအေပၚခ်မွတ္ထား သည့္အေမရိကန္၏ပိတ္ဆို႔မႈႏွင့္စပ္လ်ဥ္း ကာစီးပြားေရး ပညာရွင္ ေဒါက္တာ ေဇာ္ ဦးက''အေမရိကန္လို အီးယူလိုနိုင္ငံေတြ ကလုပ္နင္းေတြျမန္မာ နိုင္ငံထဲ ကိုေရာက္ လာတာဟာ အကန႔္အသတ္နဲ ႔ပဲျဖစ္ျဖစ္  ေရရွည္စီးပြားေရးတည္ၿငိမ္စြာ ဖြံ့ၿဖိဳးေရး အတြက္ အရမ္းေကာင္း ပါတယ္။ ဒါေပ၏မယ့္ ေရတိုမွာတိုင္းျပည္စီးပြားေရးလည္ ပတ္နိုင္ေရးအတြက္ျမန္မာ့ပို႔ကုန္ေတြ တင္ပို႔နိုင္ေရး ကလည္း  အေရးႀကီးေန ပါတယ္''ဟုရန္ကုန္တိုင္းမ္သို႔ေျပာၾကား သည္။      

ျမန္မာနိုင္ငံအေပၚသို႔အ ေမရိကန္အေနျဖင့္ခ်မွတ္ထားေသာပိတ္ ဆို႔မႈမ်ားအနက္ယခင္အစိုးရလက္ထပ္ ကဗီဇာပိတ္ထား  သူမ်ား ကိုဗီဇာကိစၥေၿဖ  ေလ်ာ့ေပးျခင္း၊အေမရိကန္ဘဏ္မ်ား အေနျဖင့္ျမန္မာနိုင္ငံႏွင့္ ဆက္စပ္ေသာ ေငြေၾကးမ်ားကိုဝန္ေဆာင္မႈကန႔္သတ္ ထားျခင္းအားေျဖေလ်ာ့ေပးႏွင့္ေနာက္ ဆုံးေၿဖ ေလ်ာ့မႈမွာ အေမရိကန္ကုမၸဏီ မ်ားအားျမန္မာနိုင္ငံတြင္ပမာဏအကန႔္ အသတ္ျဖင့္ရင္းႏွီးျမႇုပ္ႏွံ ခြင့္ျပဳလိုက္ ျခင္း တို႔ျဖစ္သည္။                    

သို႔ေသာ္ ထိုကဲ့သို႔ရင္းႏွီးျမႇုပ္ မႈမ်ား အတြက္ခြင့္ျပဳျခင္းသည္  အေမရိကန္   အေနျဖင့္ျမန္မာ့ ေဈးကြက္ တြင္အ ျခားနိုင္ငံမ်ား ထက္ေျခလွမ္းေနာက္ က် သြားမည္ကိုစိုးျခင္းေၾကာင့္ယင္းအက်ိဳး အတြက္သာ ေရွးရႈျခင္းျဖစ္ၿပီး ျမန္မာ အတြက္အက်ိဳးနည္း သျဖင့္မၽွတမႈမရွိ ဟုဆိုကာလႊတ္ေတာ္ အသိုင္းအဝိုင္းႏွင့္ ျပည္တြင္း လုပ္ငန္းရွင္းမ်ားကေဝဖန္ ေျပာၾကားေနလၽွက္ရွိသည္။ 

၈၈မ်ိဳးဆက္ ေက်ာင္းသားမ်ား အဖြဲ႕ႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရး အထူးကိုယ္စားလွယ္ ကြင္တားနားတို႔ ေတြ႕မည္


Yangon Media Group ===========
ေက်ာ္သူ
=========================================
၈၈မ်ိဳးဆက္ ေက်ာင္းသားမ်ား အဖြဲ႕ႏွင့္ ျမန္မာနိုင္ငံဆိုင္ရာကုလသမၼဂ လူ႔အခြင့္အေရး ဆိုင္ရာအထူး ကိုယ္စား လွယ္ တို႔ဩဂုတ္၂ရက္ေန႔တြင္ ယူအန္ဒီပီ႐ုံး ဦးသန႔္ခန္းမတြင္ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြး ၾကမည္ဟု ၈၈မ်ိဳး ဆက္ ေက်ာင္းသားအဖြဲ႕မွ ကိုဂ်င္မီက ေျပာသည္။

ျမန္မာနိုင္ငံသို႔ ဇူလိုင္၃ဝရက္ေန႔ တြင္ ေရာက္ရွိလာမည့္အဆိုပါအထူး ကိုယ္စားလွယ္ ေသာ မတ္စ္ အိုေယး ကြင္တားနား ႏွင့္ လတ္တေလာျဖစ္ပြားေနေ သာ ကခ်င္ျပည္နယ္၊ရ ခိုင္ျပည္နယ္ အေရးတို႔ကို အဓိက ထား ေဆြးေႏြးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ကိုဂ်င္မီကေျပာသည္။

''လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ အထူးကိုယ္စား လွယ္ျဖစ္တာေၾကာင့္ ျပည္တြင္းက ျဖစ္ပြားေနတဲ့ လူ႔ အခြင့္ အေရး ဆိုင္ရာေတြ ျဖစ္ေနတဲ့ ကခ်င္ျပည္နယ္နဲ ရခိုင္ျပည္နယ္ အေရးေတြကို အဓိကေဆြးေႏြး ပါမယ္''ဟု ေျပာ သည္။

ကုလသမဂၢအေနႏွင့္ နိုင္ငံတစ္ နိုင္ငံ၏အေရးကိစၥရပ္မ်ားကို ၾကားဝင္ေျဖရွင္း ေပးရသည့္အဖြဲ႕ျဖစ္ျခင္း သာျဖစ္ ေၾကာင္း၊ ကိုယ့္နိုင္ငံတြင္းမွျပႆနာကို မိမိတို႔ကိုယ္ တိုင္သာေျဖရွင္း ၾကရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း လည္း ယင္းက ဆက္လက္ေျပာသည္။
ရခိုင္ျပည္နယ္ပဋိပကၡ အေရး အတြက္ယင္း ေဒသသို႔တစ္ရက္တာ သြားေရာက္ေလ့လာမႈ စစ္ေဆးမႈမ်ား လုပ္ ေဆာင္မည့္ အေပၚ လုံေလာက္သည့္အခ်ိန္ တစ္ခုမဟုတ္နိုင္ေၾကာင္းကိုဂ်င္မီကေျပာ သည္။

''ေလာေလာဆယ္ လုပ္ေပးရမွာ က ရခိုင္ျပည္တြင္းမွာဒုကၡေရာက္ေနၾက သူ ေတြအားလုံး ကိုလုံျခဳံ တည္ၿငိမ္ေရး၊ စားဝတ္ ေနေရးဘယ္လိုေဆာင္ရြက္ မလဲ။ျပန္လည္ထူ ေထာင္ေရး အတြက္ဘယ္ လို ေဆာင္ရြက္ မလဲဆိုတာ ေတြကို လုပ္ဖို႔လိုမယ္''ဟုကိုဂ်င္မီ က သူ၏တစ္ဦးတည္းအျမင္ကိုလည္းေျပာ သည္။

ကခ်င္ျပည္နယ္ ႏွင့္ရခိုင္ ျပည္နယ္ေဒသမ်ားသို႔ ၈၈မ်ိဳး ဆက္ေက်ာင္း သားမ်ားအဖြဲ႕သည္သြားေရာက္ ေလ့လာမႈမ်ား ျပဳခဲ့ၿပီးလည္းျဖစ္သည္။
ယင္းေန႔တြင္ကင္တားနားအား ကိုမင္းကိုနိုင္၊ကိုကိုႀကီး၊ကိုေဌးႂကြယ္၊ ကိုျမေအး၊ ကိုျပဳံးခ်ိဳႏွင့္ ကိုဂ်င္မီ တို႔က အဆိုပါ ႐ုံးတြင္သြားေရာက္ေတြ႕ ဆုံၾကမည္ ျဖစ္ကာ ယင္းအဖြဲ႕မွ မနီလာသိန္း၊မမီးမီး တို႔ႏွင့္လည္း သီးသန႔္ေတြ႕ ဆုံမည္ဟုသိ ရသည္။

ျမန္မာနိုင္ငံအေပၚ ဘန္ေကာက္ပို႔စ္ သတင္းစာ၏ ေရးသားခ်က္ကို အထူးဆန႔္က်င္

The Voice Weekly

ထိုင္းနိုင္ငံ ဘန္ေကာက္ၿမိဳ႕ေတာ္အေျခစိုက္ အဂၤလိပ္ဘာသာျဖင့္ ထုတ္ေဝေသာ ဘန္ေကာက္ပို႔စ္ သတင္းစာတြင္ ျမန္မာနိုင္ငံႏွင့္ နိုင္ငံေတာ္သမၼတႀကီး ဦးသိန္းစိန္တို႔အေပၚ ျပင္းထန္စြာစြပ္စြဲ တိုက္ခိုက္သည့္ အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္တစ္ရပ္ကို ၿပီးခဲ့ေသာ ဇူလိုင္လ ၂ဝရက္ေန႔က ေရးသားေဖာ္ၿပ ခဲ့ပါသည္။ အဆိုပါအယ္ဒီတာ့အာေဘာ္သည္ ဒီမိုကေရစီ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမွုမ်ားေၾကာင့္ အာရွ၏ ထြန္းသစ္စနိုင္ငံအျဖစ္ ကမၻာ့နိုင္ငံအသီးသီးက ရွုျမင္သုံးသပ္ခန႔္မွန္းၾကသည့္အေပၚ စိုးရိမ္ေသာကႀကီး ေနေသာ ထိုင္းနိုင္ငံအစိုးရအဖြဲ႕ရွိ လူပုဂၢိဳလ္၊ နိုင္ငံသားအခ်ိဳ႕၊ ျမန္မာ့အေရးဆိုင္ရာ စီမံကိန္း၊ စီမံခ်က္အခ်ိဳ႕အတြက္ သန္းႏွင့္ခ်ီေသာဘ႑ာေငြမ်ား ကိုင္တြယ္သုံးစြဲေနေသာ ဘန္ေကာက္အေျခစိုက္ နိုင္ငံတကာအဖြဲ႕အစည္းအခ်ိဳ႕ ကိုယ္စား ေရးသားေပးေသာစြပ္စြဲ ပုတ္ခတ္ခ်က္ တစ္ရပ္ ျဖစ္ဖြယ္ရွိပါသည္။

သမၼတႀကီးဦးသိန္းစိန္၏ ယခုထိုင္းနိုင္ငံခရီးစဥ္မတိုင္မီ ႏွစ္ႀကိမ္ေရႊ႕ဆိုင္း ခဲ့ျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ဘန္ေကာက္ပို႔စ္သတင္းစာ၏ေရးသားခ်က္မွာ မ်ားစြာတစ္ဖက္သတ္ဆန္ေနသည့္အျပင္ ႏွစ္ေပါင္း မ်ားစြာ ဆန႔္က်င္ဘက္ အသြင္ေဆာင္ခဲ့သည့္ လူပုဂၢိဳလ္ႏွစ္ဦး လက္တြဲအေကာင္အထည္ေဖာ္ေနေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ဒီမိုကေရစီအသြင္ကူးေျပာင္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္ကို ထိခိုက္ေစပါသည္။ ဤေနရာတြင္ သမၼတခရီးစဥ္ဖ်က္သိမ္းခဲ့မွုႏွင့္ပတ္သက္၍ အမွန္စင္စစ္ ဦးသိန္းစိန္၏ ခရီးစဥ္ေႏွာင့္ေႏွးမွုတြင္ အေၾကာင္းအရင္းရွိသည္။ တရားဝင္ေခါင္းေဆာင္မဟုတ္ေသာ လူႀကိဳက္မ်ား အတိုက္အခံ ေခါင္းေဆာင္ ကို ေႏြးေထြးစြာႀကိဳဆိုခဲ့ျခင္းသည္ အေၾကာင္းအရင္းျဖစ္လိမ့္မည္ဆိုသည့္ ထိထိမိမိ မွန္းဆမွုရွိေနေသာ ေၾကာင့္ပင္ျဖစ္သည္ဟု ဘန္ေကာက္ပို႔စ္၏ ေရးသားထားျခင္းသည္ မ်က္ႏွာခ်င္းဆိုင္ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြး ထားၿပီး တစ္စုံ တစ္ရာနားလည္မွုရရွိထားသည့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ သမၼတႀကီးတို႔ အၾကား နားလည္မွုလြဲမွားေစနိုင္ေသာ အေရးအသားျဖစ္ေနသည္ကို ေဒသတြင္းအတိုင္းအတာတစ္ခုအထိ သိကၡာရွိရွိ ရပ္တည္လာခဲ့ေသာ ဘန္ေကာက္ပို႔စ္သတင္းစာ ေကာင္းစြာသတိျပဳနိုင္ပါလိမ့္မည္

ထိုင္းနိုင္ငံသည္ ေဒသတြင္းရွိ မတည္မၿငိမ္ျဖစ္ေနခဲ့ေသာ နိုင္ငံမ်ား၏ အားနည္းခ်က္ကို အခြင့္ေကာင္းယူကာ ၎အတြက္ အားသာခ်က္ အသြင္ေျပာင္းယူၿပီး စီးပြားလမ္းေျဖာင့္ခဲ့ေၾကာင္း သမိုင္းမွတ္တမ္းမ်ားက သက္ေသျပလ်က္ရွိပါသည္။ ဗီယက္နမ္စစ္ပြဲ၊ ကိုရီးယားစစ္ပြဲ၊ ကေမၻာဒီးယား ျပည္တြင္းစစ္၊ ျမန္မာနိုင္ငံအတြင္းရွိ ရာစုႏွစ္ဝက္ေက်ာ္ၾကာ ျပည္တြင္းစစ္၊ အာဏာရွင္စနစ္တို႔၏ အားနည္းခ်က္တို႔က ယေန႔ ထိုင္းနိုင္ငံ၏ လက္ရွိအေျခအေနေရာက္ရွိေစရန္ ပံ့ပိုးေပးခဲ့ေသာ အေၾကာင္း တရားမ်ားလည္း ျဖစ္ေနပါသည္။

ေဒသတြင္းမဟာဗ်ဴဟာအခ်က္အခ်ာေနရာတြင္ရွိေနေသာ ျမန္မာနိုင္ငံ ဒီမိုကေရစီ အသြင္ေျပာင္း လာၿပီး ဖြံ့ၿဖိဳးတိုးတက္လာပါက ယခင္ျမန္မာနိုင္ငံ၏ အေျခအေနဆိုးမ်ားကို အခြင့္အလမ္းတစ္ခု အျဖစ္ အသုံးခ်ကာ စီးပြားလမ္းေျဖာင့္ ခဲ့ေသာ ထိုင္းနိုင္ငံ၏ အက်ိဳးစီးပြားမ်ား ယုတ္ေလ်ာ့ သြားမည္ကို အထူးစိုးရိမ္ေနဟန္ရွိပါသည္။ အထူးသျဖင့္ ကုန္ခဲ့သည့္ ႏွစ္ေပါင္း ၂၀ ခန႔္အတြင္း ျမန္မာနိုင္ငံ၏ ဆိုးရြားခဲ့ေသာ လူသားအခြင့္အေရး ဆိုင္ရာကိစၥရပ္မ်ား၊ ျပည္တြင္းစစ္၊ နိုင္ငံေရး ေသာင္မတင္ ေရမက်မွုႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ အေျခအေနမ်ားကို အေၾကာင္းျပဳ၍ အေနာက္ကမၻာ၏ အစိုးရမဟုတ္ေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ လူသားခ်င္း စာနာေထာက္ထားေသာ အကူအညီေပးေရး လုပ္ငန္းမ်ား၊ ျပည္ပေရာက္ ျမန္မာအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု၊ ေနာ္ေဝနိုင္ငံအစိုးရ အပါအဝင္ ဥေရာပသမဂၢအဖြဲ႕ဝင္ နိုင္ငံအခ်ိဳ႕၊ နိုင္ငံတကာ အဖြဲ႕အစည္းအခ်ိဳ႕၏ ဘ႑ာေငြအေထာက္အပံ့ ျဖင့္ တည္ေထာင္ထားသည့္ ျပည္ပေရာက္ ျမန္မာမီဒီယာမ်ား၊ ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပရွိ အစိုးရမဟုတ္ေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား စသည့္အဖြဲ႕အစည္းအမ်ိဳးမ်ိဳးတို႔ လုပ္ငန္းလည္ပတ္ရန္အတြက္ ထိုင္းနိုင္ငံတြင္ အေျခစိုက္႐ုံးခြဲမ်ားဖြင့္လွစ္ခြင့္ရရွိခဲ့ပါသည္။ ထို႐ုံးခြဲမ်ား၏ လည္ပတ္ သုံးစြဲေငြအားလုံးႏွင့္ ျမန္မာနိုင္ငံ အတြက္သုံးစြဲေသာ ေငြေၾကးအားလုံးသည္ ထိုင္းနိုင္ငံရွိဘဏ္မ်ားမွတစ္ဆင့္ ထိုင္းေဈးကြက္ႏွင့္ ျမန္မာနိုင္ငံအတြင္းသို႔ စီးဝင္ေနျခင္းျဖစ္ပါသည္။

အေျခအေနအရပ္ရပ္ေၾကာင့္ ထိုင္းနိုင္ငံအတြင္း တရားဝင္ႏွင့္ တရားမဝင္လာေရာက္ အလုပ္လုပ္ ကိုင္ေနၾကေသာ ျမန္မာနိုင္ငံသားမ်ား၏ လုပ္အားခနည္းပါးမွု၊ ဖိႏွိပ္ခ်င္သေလာက္ ဖိႏွိပ္ခြင့္ရရွိမွု တို႔ေၾကာင့္ လူမွုေရးျပႆနာအခ်ိဳ႕ ရွိလင့္ကစား ထိုင္းနိုင္ငံရွိ ေရလုပ္ငန္း၊ စက္႐ုံအလုပ္႐ုံမ်ား ကုန္က်စရိတ္ နည္းနည္းျဖင့္ အက်ိဳးအျမတ္မ်ားစြာရရွိ ေနျခင္းကလည္း အားသာခ်က္တစ္ရပ္ျဖစ္ေနပါသည္။
ထိုင္းနိုင္ငံႏွင့္ အိမ္နီးခ်င္းမ်ားသည္ ရိုဟင္ဂ်ာတို႔၏ အခက္အခဲကို ေကာင္းစြာသိရွိ ေနသူမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဇာတိမွ ထြက္ခြာလာၾကေသာ ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားသည္ အျခားတစ္ေနရာသို႔ ဆက္လက္သြားေရာက္ရန္အတြက္ ထိုင္းနိုင္ငံ၌ ခရီး တစ္ေထာက္နားၾကေသာ္လည္း ျမန္မာ နိုင္ငံမွ ျမစ္ဖ်ားခံလာေသာ ျပႆနာအရွုပ္ထုပ္ကို ထိုင္းအာဏာပိုင္မ်ားကလည္း လက္ခံ ႀကိဳဆိုျခင္းမျပဳေၾကာင္း ဘန္ေကာက္ပို႔စ္၏ ေရးသားခ်က္သည္ ရိုဟင္ဂ်ာမ်ား၏သမိုင္းေၾကာင္း၊ ျမန္မာနိုင္ငံ ႏွင့္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္နိုင္ငံတို႔၏ သမိုင္းေၾကာင္း၊ ရခိုင္ျပည္နယ္၏ သမိုင္းေၾကာင္းတို႔ကို ေသခ်ာစြာမသိဘဲ အႏွစ္ ၂၀ ခန႔္ စီမံခန႔္ခြဲမွုအလြဲမ်ားျဖင့္ ဒီမိုကေရစီနည္းမက်စြာ အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့ေသာ အမွားမ်ားအား လက္ညႇိုးထိုးၿပီး ရိုဟင္ဂ်ာေခါင္းစဥ္တပ္ကာ ရန္ပုံေငြမ်ားစြာျဖင့္ အႏွစ္ ၂ဝခန႔္ စည္း႐ုံးလွုံ႔ေဆာ္ဝါဒျဖန႔္ခ်ိေနသူမ်ား၏ အေနာက္မီဒီယာမ်ားမွ တစ္ဆင့္ထြက္ေပၚလာေသာအသံကို ပဲ့တင္ထပ္ေပးသည့္သေဘာ သက္ေရာက္ေနပါသည္။ အထူးသျဖင့္အတိတ္က အာဏာရွင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးယႏၲရားတြင္ ကိုယ္တိုင္ပါဝင္ခဲ့သူတစ္ေယာက္ ျဖစ္ေသာ္လည္း ယေန႔ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ဒီမိုကေရစီအသြင္ကူးေျပာင္းေရးကို ႀကိဳးစားေဆာင္ရြက္ေနေသာ ျမန္မာနိုင္ငံႏွင့္ လက္ရွိျမန္မာနိုင္ငံအစိုးရအဖြဲ႕ အႀကီးအကဲျဖစ္သူ သမၼတဦးသိန္းစိန္တို႔အေပၚ ျပင္းထန္သည့္ တစ္ဖက္သတ္ ပုဂၢိဳလ္ေရးတိုက္ခိုက္ေရးသားမွုအျဖစ္ The Voice Weekly က ရွုျမင္ပါသည္။

အစိုးရအဖြဲ႕သစ္ကို သမၼတဦးသိန္းစိန္ ဖြဲ႕စည္းတာဝန္ယူစဥ္မွစ၍ ယေန႔အခ်ိန္အထိတိုင္ ဒီမိုကေရစီစနစ္ က်င့္သုံးေနပါသည္ဟုဆိုေသာ အိမ္နီးခ်င္းနိုင္ငံတစ္ခုမွ ၎တို႔ကိုယ္ ၎တို႔ သိကၡာရွိ သတင္းစာတစ္ေစာင္ဟုဆိုေနေသာ ဘန္ေကာက္ပို႔စ္သတင္းစာအေနႏွင့္ ျမန္မာနိုင္ငံသို႔လာေရာက္၍ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ အာဆီယံထိပ္သီးေဆြးေႏြးပြဲမ်ားတြင္ေသာ္လည္းေကာင္း သမၼတႀကီးႏွင့္ တစ္ႀကိမ္ တစ္ခါမၽွ တရားဝင္ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းျခင္း မရွိေသးေပ။ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုမွနာမည္ေက်ာ္ ဝါရွင္တန္ပို႔စ္သတင္းစာ၊ ဂ်ာမနီနိုင္ငံမွ Suddeutsche Zeitung သတင္းစာ၊ စင္ကာပူနိုင္ငံမွ Channel NewsAsia တို႔သည္ပင္လၽွင္ သမၼတႀကီးႏွင့္ မ်က္ႏွာခ်င္းဆိုင္ ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းကာ ကမၻာအရပ္ရပ္က သိရွိေအာင္ ထုတ္ျပန္လႊင့္ထုတ္ ခဲ့ၿပီးျဖစ္ပါသည္။ သမၼတႀကီးႏွင့္ တစ္ႀကိမ္တစ္ခါမၽွ ေတြ႕ဆုံေမးျမန္း ျခင္းမရွိပါဘဲ ရိုဟင္ဂ်ာအခြင့္အေရးေခါင္းစဥ္တပ္ကာ ဘာသာေရး အၾကမ္းဖက္ဖိႏွိပ္မွုအျဖစ္ သ႐ုပ္ေဖာ္ေရးသားမွုမ်ားမွာ လူႀကီးလူေကာင္းမဆန္ေသာ စြပ္စြဲခ်က္သက္သက္သာျဖစ္ေနပါသည္
ဘန္ေကာက္ပို႔စ္သတင္းစာအေနႏွင့္ ပဋိပကၡျဖစ္ပြားေနေသာ ရခိုင္ျပည္နယ္၏ အတိတ္သမိုင္း ေၾကာင္းကို အေသအခ်ာေလ့လာျခင္း၊ ယင္းေဒသသို႔ ကိုယ္တိုင္ကိုယ္က် ကြင္းဆင္းကာ သတင္းရင္းျမစ္ မ်ားကို စုံေစ့ေအာင္ေမးျမန္းျခင္း၊ စုံစမ္းေထာက္လွမ္းျခင္း၊ ေအာက္ထစ္ဆုံး ဆန႔္က်င္ဘက္ သတင္း ရင္းျမစ္ႏွစ္ခု၏ အယူအဆသေဘာထားကို ေမးျမန္းျခင္း လုံးဝ (လုံးဝ)မရွိဘဲ ထင္ျမင္ခ်က္ျဖင့္ တစ္ဖက္သတ္ စြပ္စြဲေရးသားျခင္းသည္ ပေရာ္ဖက္ရွင္နယ္ပီသေသာသတင္းမီဒီယာတစ္ခုထက္ ျမန္မာနိုင္ငံ၏ လက္ရွိ ျဖစ္ေပၚတိုးတက္ေျပာင္းလဲမွုမ်ားအေပၚ အဆိုးျမင္သေဘာထားရွိေနသည့္ လွုံ႔ေဆာ္ဝါဒျဖန႔္မီဒီယာ တစ္ခုအသြင္ေဆာင္ေနပါသည္။

အထူးသျဖင့္ ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ သမၼတ၏ေျပာၾကားခ်က္ကို လူမ်ိဳးစြဲစိတ္ျပင္းျခင္း၊ မုန္းတီးျခင္း၊ ၿခိမ္းေျခာက္ျခင္း အေငြ႕အသက္မ်ားလႊမ္းေနသည္ဟု ေရးသားခဲ့ေသာ ဘန္ေကာက္ပို႔စ္ သတင္းစာအေနႏွင့္ ျမန္မာ-ထိုင္း ရာဇဝင္ေနာက္ခံ ထိုင္း႐ုပ္ရွင္ဇာတ္ကားမ်ား၊ ထိုင္းဘာသာျဖင့္ ေရးသားထုတ္ေဝေသာ သတင္းစာမ်ားတြင္ အတိတ္သမိုင္းေၾကာင္းမွ ျမန္မာဘုရင္တို႔၏ ထိုင္းနိုင္ငံ အေပၚ တိုက္ခိုက္သိမ္းပိုက္ခဲ့သည့္ အနာေဟာင္းမ်ားကိုတူးေဖာ္ကာ ျမန္မာနိုင္ငံသားမ်ားအေပၚ လက္စားေခ်လိုစိတ္ ျပင္းျပလာေစရန္ ထိုင္းအမ်ိဳးသားေရးစိတ္ကို လွုံ႔ေဆာ္ႏွိုးဆြေပးျခင္းျဖင့္ ထိုင္းရဲတပ္ဖြဲ႕၊ ထိုင္းလူဆိုးဂိုဏ္း၊ လူေမွာင္ခိုဂိုဏ္းမ်ား အပါအဝင္ ထိုင္းနိုင္ငံသားအမ်ားစုက ထိုင္းနိုင္ငံ အတြင္းရွိ ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သား ျမန္မာနိုင္ငံသားမ်ားအေပၚ မုန္းတီးစိတ္၊ လက္စားေခ်စိတ္ျဖင့္ ခြဲျခားဆက္ဆံမွု၊ ၿခိမ္းေျခာက္အက်ပ္ကိုင္မွု၊ လုယက္သတ္ျဖတ္မွု၊ ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သား အမ်ိဳးေကာင္း ျမန္မာမိန္းကေလးငယ္မ်ားကို အဓမၼက်င့္သတ္ျဖတ္မွု၊ မေလးရွားနိုင္ငံႏွင့္ ငါးဖမ္းလုပ္ငန္းမ်ားသို႔ ေက်းကၽြန္မ်ားသဖြယ္ ေရာင္းစားမွုကဲ့သို႔ေသာ အျဖစ္အပ်က္မ်ားရွိေနပါလ်က္ လ်စ္လ်ဴရွုေနေသာ ထိုင္းအာဏာပိုင္မ်ား၊ ထိုင္းမီဒီယာမ်ား၊ နိုင္ငံတကာလူ႔အခြင့္အေရး ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာသူမ်ား၊ ကုလသမဂၢလူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္တို႔ႏွင့္ ပတ္သက္၍မူ အဘယ့္ေၾကာင့္ ေရငုံႏွုတ္ဆိတ္ေနပါသနည္း ဟု ေမးခြန္းထုတ္ရမည္ျဖစ္ပါသည္။

အထူးသျဖင့္ ထိုင္းေတာင္ပိုင္းရွိ ခြဲထြက္လိုေသာ မြတ္ဆလင္ဘာသာဝင္မ်ားႏွင့္ ဗုဒၶဘာသာဝင္ မ်ားအၾကား ကာလၾကာရွည္ျဖစ္ပြားေနသည့္ အဓိက႐ုဏ္းႏွင့္ အၾကမ္းဖက္ သတ္ျဖတ္မွုမ်ား၊ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္သက္ဆင္လက္ထက္က ထိုင္းစစ္တပ္၏ ေသြးထြက္သံယိုအၾကမ္းဖက္ၿဖိဳခြင္းခဲ့ျခင္း၊ ၿပီးခဲ့သည့္ ၂၀၁၀ ျပည့္ႏွစ္အတြင္း ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ ရွပ္နီဆႏၵျပသူမ်ားအား ဘုရင့္သစၥာေတာ္ခံ ထိုင္းစစ္တပ္က ရက္စက္စြာ အၾကမ္းဖက္ၿဖိဳခြင္းခဲ့ျခင္းမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ေသာ သတင္းမ်ားကိုမူ မၾကာေသးခင္က ၎တို႔ႏွင့္နယ္စပ္ပဋိပကၡျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ ကေမၻာဒီးယားႏွင့္ ျမန္မာနိုင္ငံအပါအဝင္ ေဒသတြင္း အျခားနိုင္ငံအေရးကိစၥမ်ားအေပၚ ျပစ္တင္ေဝဖန္ေရးသားသကဲ့သို႔ လက္သြက္ေျခသြက္မရွိခဲ့ ျခင္းမွာလည္း ဘန္ေကာက္ပို႔စ္သတင္းစာ၏ရပ္တည္ခ်က္ကို ေမးခြန္းထုတ္စရာျဖစ္ေနပါသည္။

ယခုအခါ အေျခအေနအားလုံး ၿငိမ္သက္ေအးခ်မ္းစျပဳေနေသာ ရခိုင္ျပည္နယ္ပဋိပကၡႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဘန္ေကာက္ပို႔စ္ သတင္းစာ၏ တစ္ဖက္သတ္စြပ္စြဲတိုက္ခိုက္ေရးသားမွုေၾကာင့္ ႏွစ္ေပါင္း မ်ားစြာ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ အတူယွဥ္တြဲ ေနထိုင္လာေသာ မြတ္ဆလင္ဘာသာဝင္မ်ားႏွင့္ ဗုဒၶဘာသာ ရခိုင္ တိုင္းရင္းသား၊ ဗမာတိုင္းရင္းသားမ်ားအၾကား အထင္လြဲမွု၊ ပဋိပကၡမ်ား ျပန္လည္ျဖစ္ပြားလာပါက ဘန္ေကာက္ပို႔စ္သတင္းစာတြင္သာ လုံးဝတာဝန္ရွိေၾကာင္း အထူးသိေစအပ္ပါသည္။

အယ္ဒီတာ (၂၅-၇-၂၀၁၂)