Sunday, July 8, 2012

ႏွစ္ (၅၀)ျပည္ ့ဇူလိုင္ (၇)ရက္ေန႕အခမ္းအနားျမန္မာေက်ာင္းသားမ်ားဒီမိုကရက္တစ္အဖြဲ ့(BSDO-Canada) ၏သေဘာထားထုတ္ျပန္ခ်က္တိုရန္တိုဆဲဗင္းဂ်ဴလိုင္အခမ္းအနား

photos click here

0 အၾကံျပဳျခင္း: