Tuesday, August 28, 2012

ျမန္မာႏိူင္ငံ အတြင္းအမည္ဆိုးနဲ႔ ေက်ာ္ၾကားေနသူမ်ား ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္ေရးအဖြဲ႕ ထုတ္ျပန္ေက်ညာခ်က္

by Ko Baloi on Tuesday, August 28, 2012 at 4:43pm ·

                                                

              ျမန္မာႏိူင္ငံ အတြင္းအမည္ဆိုးနဲ႔ ေက်ာ္ၾကားေနသူမ်ား ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္ေရးအဖြဲ႕ 

ျမန္မာအစိုးရမွ အမည္ပ်က္စာရင္းဝင္ ၂၀၈၂ ဦးအား ပယ္ဖ်က္ေပးျခင္းအေပၚ အျပဳသေဘာေဆာင္သည့္အေနျဖင့္
ျမန္မာႏိူင္ငံအတြင္းရွိ အမည္ဆိုးနဲ႔ ေက်ာ္ၾကားေနေသာသူမ်ား၏ အမည္စာရင္းကို     ျပည္ပအေျခစိုက္ ျမန္မာႏိူင္ငံ
အတြင္းအမည္ဆိုးနဲ႔ ေက်ာ္ၾကားေနသူမ်ား ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္ေရးအဖြဲ႕က   အမည္ဆိုးစာရင္းမွ    ပယ္ဖ်က္လိုက္
ပါတယ္။ ထိုသူမ်ား၏ အမည္စာရင္းမွာ ေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္ပါသည္..။

၁- သမၼတ ဦးသိန္းစိန္
၂- လႊတ္ေတာ္ဥကၠဌ သူရေရႊမန္း
၃- ယခင္- အလုပ္သမားဝန္ၾကီး ဦးေအာင္ၾကည္
၄- ယခင္ ရထားဝန္ၾကီး ဦးေအာင္မင္း တို႔ေလးဦးတို႔အား   အမည္ဆိုးနဲ႔      ေက်ာ္ၾကားေနသူမ်ားစာရင္းမွ ပယ္ဖ်က္
လိုက္ပါတယ္။ က်န္အမည္ဆိုးနဲ႔ ေက်ာ္ၾကားေနေသာ သူမ်ားစာရင္းနဲ႔  ေနာက္တိုးစာရင္းေတြကိုထပ္မံျပဳစုထားပါသည္။

ပံု/
ရန္ရွင္း
အေထြေထြအတြင္းေရးမႉး
ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္ေရးအဖြဲ႕တာဝန္ခံ

0 အၾကံျပဳျခင္း: