Monday, August 13, 2012

လက္နက္မဲ ့ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္နဲ ့ အစိုးရၾကားထဲမွာ

အာဏာမဲ ့ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္နဲ ့ အစိုးရၾကား ျပည္သူေတြကဘာလုပ္ရမွာလဲ


သမၼတဦးသိန္းစိန္စကားကို ျပည္သူေတြ ေထာက္ခံၾကသည္ ။  ထို ့ေၾကာင့္ နိဳင္ငံေတာ္အလံကို အိမ္တိုင္းျမိဳ ့တိုင္း ေထာင္ခဲ ့ၾကသည္ ။ ရန္ကုန္ျမိဳ ့တြင္ ေထာက္ခံေၾကာင္း ဆနၵျပေထာက္ခံပြဲ လုပ္ခဲ ့ၾကသည္ ။ သူတို ့ကို ဖမ္းဆီးျပီး ရံုးတင္ တရားစြဲဆိုခံရသည္ ။ အာမခံႏွင့္ ေနရေသာ သူတို ့မွာ ယခုအျပင္မွာ ေနရေသာ္လည္း အျမင္ကပ္ပုဒ္မ တပ္ခံရလွ်င္ အဖမ္းဆီးခံရနိဳင္သည္ ။ သမၼတဦးသိန္းစိန္၏ စကားကို ေထာက္ခံေၾကာင္း တင္ျပေသာေၾကာင့္  ဖမ္းဆီးခံရမည့္ကိန္း ဆိုက္ေနသည္ ။ က်ြန္ေတာ္စိတ္မေကာင္းျခင္း ၾကီးစြာျဖစ္ရပါသည္ ။ ေမတၱာရပ္ခံပါသည္ ။ သူတို ့ အား တရားစြဲဆိုထားျခင္းႏွင့္ အာမခံျဖင့္ ေနထိုင္ရျခင္းကို ကြင္းလံုးက်ြတ္လႊတ္ေပးေစလိုသည္ ။
                သမၼတဦးသိန္စိန္၏ တိုက္တြန္းခ်က္အရ ရခိုင္တိုင္းရင္းသားတိုးတက္ေရးပါတီႏွင့္ ေတြ ့ဆံုေနျခင္း ၊ သမၼတဦးသိန္းစိန္နွင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္တို ့ ေတြ ့ဆံုေနျခင္းတို ့မွာ ရခိုင္ျပည္နယ္မွ အေၾကာင္းအရာမ်ားျဖစ္သည္ဟု ၾကားသိရသည္ ။ ထူးျခားသည္မွာ ရခိုင္လူမ်ိဳးေတြကို ရခိုင္လူမ်ိဳးေတြက ေျပာဆိုမွ နား၀င္လက္ခံမည္ဆိုျပီး ေျပာလႊတ္လိုက္၍ ရခိုင္တိုင္းရင္းသားတိုးတက္ေရးပါတီမွ ယခုဆိုလ်ွင္ ရခိုင္ျပည္နယ္မွာ လူထုႏွင္ ့ေတြ ့ဆံုေနၾကျခင္းျဖစ္သည္ ။ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ ့ခ်ဳပ္မွ ေဒါက္တာျမတ္ညာဏစိုး၏ လူမ်ိဳးျခားမ်ားက စိမ့္၀င္လာျခင္းေၾကာင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္မွာ ျဖစ္ပ်က္လာေသာ ျပသနာကို ေျဖရွင္းနိဳင္ရန္ လႊတ္ေတာ္မွာ ေဆြးေႏြးသင့္သည္ဟု တင္ျပသည္ကို ၾကံ ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြဲ ့ျဖိဳးေရးပါတီက လက္မခံဘဲ ပယ္ခ်သည္ကိုလည္း ၾကားရသည္ ။ မေဆြးေႏြးျဖစ္ေသးလွ်င္ တခ်ိန္ခ်ိန္၌ ေဆြးေႏြးရန္ မွတ္တမ္းတင္ထားသင့္သည္ ။
           ကမၻာ့ဗုဒၵဘာသာ အဖြဲ ့ခ်ဳပ္မွလည္း  ဗုဒၵဘာသာ၀င္မ်ားျဖစ္ေသာ ရခိုင္ျပည္နယ္မွ ဒုကၡသည္မ်ားကို သနားဂရုဏာၾကီးစြာျဖင့္ သြားေရာက္ၾကည့္ရွုူရန္ လိုအပ္ေနသည္ ။ ျမန္မာနိဳင္ငံ၌ နိဳင္ငံေတာ္ သံဃၤာ့နာယကအဖြဲ ့ရွိေနရာ ကမၻာ့ဗုဒၵဘာသာအဖြဲ ့ခ်ဳပ္ႏွင့္ ပူးေပါင္းျပီး အားေပးကူညီ သြားေရာက္ၾကရန္ အစိုးရမွ ကမၼကထ ဖိတ္ၾကားေဆာင္ရြက္ေပးသင့္သည္ ။ တခ်ိန္တည္းမွာပင္ နိဳင္ငံတကာမွ အစိုးရမ်ားႏွင့္ သံတမန္မ်ားက လာေရာက္ေနသည္ထက္  ျမန္မာနိဳင္ငံသို ့ မြတ္ဆလင္ဘာသာကိုးကြယ္ေသာနိဳင္ငံမ်ားမွ လာေရာက္ေနၾကသည္ ။ ယခုဆိုလ်ွင္ မြတ္ဆလင္ဘာသာ၀င္ အဖြဲ ့ခ်ဳပ္ ( OIC ) မွာ ရခိုင္ျပည္နယ္သို ့ မၾကာခင္လာေရာက္ေတာ့မည္ဟု သတင္းေတြ ထြက္လာသည္ ။ သို ့ေသာ္ သူတို ့၏ ထုတ္ျပန္ေသာ သတင္းလား သို ့မွမဟုတ္ ေရဒီိယို-ဖရီးအာရွ ( RFA )  မွ လုပ္ၾကံ၍ လႊင့္သြားေလသလား မသိ ။ ဘဂၤလီရိုဟင္ဂ်ာမ်ားကို အလွဴအဒန္းေပးရန္ သမၼတဦးသိန္းစိန္က ခြင့္ျပဳလုိက္ျပီျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းေတြၾကားရသည္ ။ ျမန္မာနိဳင္ငံေတာ္၏ သမၼတၾကီး ဦးသိန္းစိန္မွ ျမန္မာနိဳင္ငံမွာ ရုိဟင္ဂ်ာဆိုေသာ လူမ်ိဳးသည္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳး မဟုတ္ေၾကာင္း ေျပာထားပါလွ်က္ႏွင့္ အဘယ့္ေၾကာင့္ ျမန္မာနိဳင္ငံရွိ ဘဂၤလီရုိဟင္ဂ်ာ လူမ်ိဳးကို လွဴဒန္းရန္ လာမည္ဆိုေသာ သတင္းထြက္လာရသနည္း ။
     အကယ္၍ ယင္းသို ့ သတင္းထြက္လာလွ်င္ ျမန္မာနိဳင္ငံအစိုးရမွ ခ်က္ခ်င္း တုန္ ့ျပန္ေျဖရွင္းရန္ အေရးၾကီးသည္ ။ ျပည္တြင္းဂ်ာနယ္မ်ားမွလည္း ဤကဲ့သို ့ ျပည္ပနိဳင္ငံတကာအစိုးရ၏ သတင္းမ်ား ထုတ္လႊင့္ေနမွဳကို ေဖၚျပနိဳင္ရမည္ျဖစ္သည္ ။ ယခုအခ်ိန္တြင္ နိဳင္ငံတကာ၌ ျမန္မာနိဳင္ငံ၏ နိုင္ငံေတာ္အလံံမ်ားကို မီးရို ့ေနျခင္းႏွင့္ သံတမန္ေတြကို တိုင္းျပည္မွ ႏွင္ထုတ္ေနၾကသည့္ သတင္းေတြ ၾကားေနရျပီ ။ ျပီးေတာ့ ဗုဒၵဘာသာ၀င္ ျမန္မာနိဳင္ငံသားေတြကို ကုလားေတြက ဖမ္းဆီးသတ္ျဖတ္ေနေသာ သတင္းမ်ားၾကားေနရသည္ ။ ၄င္းသတင္းမ်ားကို ကြန္ျပဴတာ မသံုးေသာသူမ်ား မည္သို ့မ်ွ သိရွိၾကမည္မဟုတ္ ။ ထို ့ေၾကာင့္ သိေသာသူမ်ားက မီဒီယာမ်ားမွ တင္ျပခြင့္ကို အစိုးရမွ လိုက္လိုက္ေလ်ာေလ်ာ ျပဳလုပ္ေဆာင္ရြက္ ေပးရမည္ျဖစ္သည္ ။
        ျပည္တြင္းတြင္သတင္းမ်ားကို လူမသိ သူမသိေအာင္ ထားျခင္းျဖင့္ ယခုအခ်ိန္တြင္ ျမန္မာနိဳင္ငံ၏ မြတ္ဆလင္ဘာသာ၀င္နိဳင္ငံမ်ား၏ ရန္စက်ဴးေက်ာ္မွဳမ်ားမွာ လြန္စြာ အတင့္ရဲလာၾကျပီျဖစ္သည္ ။ ထို ့ေၾကာင့္ ျမန္မာနိုင္ငံအစိုးရအေနျဖင့္ နိဳင္ငံတကာသို ့ ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္းျဖစ္စဥ္မ်ားကို ေျဖရွင္းတင္ျပရန္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ေစလႊတ္ရမည္ျဖစ္သည္ ။ ရခိုင္တိုင္းရင္းသားတိုးတက္ေရးပါတီနွင့္ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ ့ခ်ဳပ္- အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအင္အားစုအဖြဲ ့တို ့ ပူးေပါင္းျပီး ကမၻာတလႊား လွည့္လည္ကာ အျဖစ္အပ်က္သတင္းစဥ္မ်ားကို  တင္ျပနိဳင္မွသာ နိဳင္ငံတကာရွိ ျမန္မာသံရံုးမ်ားမွ သံတမန္မ်ားမွာ အိေျႏၵသိကၡာ ရၾကမည္ျဖစ္သည္ ။ မြတ္ဆလင္နိဳင္ငံမ်ားမွ ျမန္မာနိဳင္ငံသို ့ လာၾကမည္ဆိုတိုင္း ကမၻာသိေၾကညာေသာအခါ ဘဂၤလီရိုဟင္ဂ်ာ ဟု ဆိုလိုက္သည္ႏွင့္ ျမန္မာနိဳင္ငံတြင္ ၄င္းလူမ်ိဳးမ်ားမွာ ၀ါဒျဖန္ ့မွဳ ထိေရာက္ေနျပီ ဆိုသည္ကို စဥ္းစားထားရမည္ျဖစ္သည္ ။ ထို ့ေၾကာင့္ျမန္မာနိဳင္ငံမွ  သံခင္းတမန္ခင္း ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက  ရခိုင္ျပည္နယ္မွ ရခိုင္လူမ်ိဳးတို ့၏ အိမ္ရွင္ျဖစ္ေသာ နိဳင္ငံမွာ ေဘးအႏၱရယ္ၾကီးမားစြာ ျဖစ္ပ်က္ခံစားေနရသည့္ အေျခအေနနွင့္ ဘဂၤလီ လူမ်ိဳးတို ့၏ တစိမ့္စိမ့္ ခိုး၀င္လာျခင္းေသာေၾကာင့္ ယခုလို ပဋိပကၡေတြ ့ျဖစ္ေပၚလာရသည္ဟု နိဳင္ငံတကာ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲမ်ား ျပဳလုပ္ရန္ အေရးတၾကီးလုိအပ္ေနျပီ ။
        လက္နက္လည္း မရွိ-နိဳင္ငံေရးအာဏာလည္း မရွိေသာ ရခိုင္တိုင္းရင္းသားတိုးတက္ေရးပါတီမွ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားမွာ မိမိတို ့ ရခိုင္လူမ်ိဳးကို ပဋိပကၡမ်ား မျဖစ္ပြါးေစရန္ ေျပာဆိုတင္ျပနိဳင္သည္ ။ သို ့ေသာ္ ရန္စက်ဴးေက်ာ္ေနေသာ မြတ္ဆလင္ဘာသာ၀င္ ကုလားလူမ်ိဳးတို ့မွ က်ဴးေက်ာ္ရန္စလာေနျခင္းကိုမူ မည္သို ့မွ် တားဆီးနိဳင္သူမ်ားမဟုတ္ေခ်။  သို ့ျဖစ္၍ ဤအခ်က္ကို အစိုးရမွ တာ၀န္ယူေျဖရွင္းရန္လိုသည္ ။ ပုဒ္မမ( ၁၄၄ ) ထုတ္ထားလ်ွင္ ယင္းဥပေဒ၏ အနွစ္သာရအတိုင္း ေဆာင္ရြက္ေစဖို ့ အမိ္န္ ့ကို တင္းၾကပ္စြာ ထုတ္ျပန္ထားရန္လိုသည္ ။ ယင္းဥပေဒကို လူတိုင္းသိရွိေအာင္ စာရြက္စာတမ္း ျဖန္ ့ခ်ီ ထုတ္ေ၀ေပးရန္လိုသည္ ။ ဥပေဒခ်ိဳးေဖါက္သူမ်ားကို ဥပေဒအေၾကာင္းအရ တိက်စြာ ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းရန္လိုသည္ ။  ၄င္းဥပဒအတိုင္း မေဆာင္ရြက္ဘဲ ေနၾကေသာအခါ ယခုလို ျပသနာေတြက ရွင္းမရ ထိမ္းမရ ဂယက္ထေနဆဲ ျဖစ္ေနသည္မွာ အဆန္းမဟုတ္ေတာ့ ။ ယခုအခ်ိန္မွာ ေအးေဆးေန၍ မရနိုင္ေလာက္ေအာင္ကို ျဖစ္ေနျပီ ။ ျပင္ပကမၻာကို မထြက္ဘဲနွင့္ ေနျခင္း ၊ တိက်စြာ ဥပေဒအတိုင္း မေဆာင္ရြက္ဘဲေနျခင္း ၊ မည္သူေျပာေျပာ တံုဏိဘာေ၀ ေနျပျခင္းကိုသာ ဆက္လက္က်င့္သံုးေနလွ်င္မူ နာမည္ေကာင္းရေနေသာ အစိုးရအဖို ့ ေျပာစရာေတြ တပံုၾကီး ရွိလာနိဳင္ေကာင္းသည္ ။ သို ့ျဖစ္၍ ျမန္မာနိဳင္ငံ သံအရာရွိမ်ားက မြတ္ဆလင္နိဳင္ငံမ်ားမွ မနွင္ထုတ္ခံရခင္ နိဳင္ငံတကာမ်ား၌ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲ ျပဳလုပ္ရန္မွာ အေရးၾကီးသည္ ။ လက္နက္မဲ ့ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ အစိုးရၾကားထဲမွာ အားကိုးရာမဲ ့ေနေသာ ရခိုင္လူမ်ိဳးတို ့အဖို ့ ယခုအခ်ိန္မွာ ဘာလုပ္ရမည္လဲ ဆိုသည္ကို အေျဖမရၾကေတာ့ျပီျဖစ္သည္ ဆိုက မွားမည္မထင္ ။

ခိုင္ေအာင္ေက်ာ္ ( နယူးေယာက္ )

0 အၾကံျပဳျခင္း: