Thursday, October 25, 2012

ရခိုင္ျပည္နယ္ ပဋိပကၡျဖစ္စဥ္ကို ဥပေဒႏွင့္အညီ ထိထိေရာက္ေရာက္ ကိုင္တြယ္ေပးရန္လို

ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာနိဳင္ငံသမၼတရံုးမွ ရခိုင္ျပည္နယ္ ပဋိပကၡမ်ားႏွင့္
စပ္လွ်ဥ္း၍ အသိေပးေၾကညာခ်က္တရပ္ကို ယေန ့တြင္ ထုတ္ျပန္လိုက္သည္ ။
ဤထုတ္ျပန္ခ်က္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေလ့လာၾကည့္ေသာအခါ ေနာက္ကြယ္မွ
ၾကိဳးကိုင္လွဳပ္ရွားေနေသာ လူပုဂိဳလ္ႏွင့္ အဖြဲ ့အစည္းမ်ားလည္း
ရွိေနေၾကာင္း သိရွိရသျဖင့္ ၄င္းတို ့ကို ေဖၚထုတ္၍ ဥပေဒႏွင့္အညီ
ထိေရာက္စြာ အေရးယူသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းထုတ္ျပန္ခ််က္ -၁/၂၀၁၂-အရ
ထုတ္ျပန္ေၾကညာသြားသည္ကို ေတြ ့ရသည္ ။
     ယခုတေလာ ရခိုင္ျပည္နယ္တ၀န္းတြင္ ျဖစ္ပြါးေနေသာ ျဖစ္စဥ္မ်ားမွာ
မည္သည့္အေၾကာင္းအရာကို အေျခခံ၍ ျဖစ္ပြါးလာသည္ဆိုသည္ကို ေရွးဦးစြာ
ဆန္းစစ္ေလ့လာရန္လိုသည္ ။ လြန္ခဲ ့သည့္ မတ္လကစျပီး ျဖစ္ပြါးခဲ ့ေသာ
ပဋိပကၡမ်ားမွာ တည္ျငိမ္ေအးခ်မ္းပါလွ်က္ႏွင့္ မည္သည့္အတြက္ေၾကာင့္
ယခုမွတဖန္ တေၾကာ့ျပန္ ဦးေမာ့လာရသနည္းဆိုသည္ကို  တိတိက်က်
အေျဖရွာရန္လိုေနျပီ ။ ယခုျဖစ္ပ်က္ေနေသာ ရခိုင္ျပည္နယ္မွ အိမ္ရွင္ျဖစ္ေသာ
ရခိုင္လူမ်ိဳးမ်ားမွ ဘ၈ၤလီကုလားမ်ား ေနအိမ္ကို မီးရို ့ ဖ်က္ဆီးျခင္း
မဟုတ္ေၾကာင္း သိရွိရသည္ ။ ဘဂၤလီကုလားမ်ားကသာ ေရွးဦးစြာ တင္ၾကိဳမီးရို ့
ဖ်က္ဆီးျပီး ေနရာအနွံ႔ ျမိဳ ့နယ္အနွံ႔ ျမိဳ ့ရြာ ျငိမ္၀ပ္ပိျပားမွဳကို
ဖ်က္လိုဖ်က္ဆီး လုပ္ၾကျခင္းျဖစ္သည္ ။
      ဤေနရာ၌ အိမ္ရွင္ေျမရွင္ျဖစ္ေသာ ရခိုင္လူမ်ိဳးမ်ားကသာ
ဘဂၤလီကုလားမ်ား ေနအိမ္မ်ား ၊  လူသတ္ျဖတ္ျခင္းမ်ား ၊
ဘာသာေရးအေဆာက္အဦးမ်ားကို မီးရို  ့ဖ်က္ဆီးျခင္း ဆိုလွ်င္ က်ြန္ေတာ္ ့မွာ
မည္သို ့မွ် ရခိုင္လူမ်ိဳးေရွ့မွ မားမားမတ္တ္ေနျပီး မေျပာမဆိုလိုေတာ့ပါ ။
တခ်ိန္တည္းမွာပင္ -RFA- ကေနျပီး မေန ့က အသံလႊင့္ရာတြင္ ကုလားအဖြဲ ့-၁၀-က
ေၾကညာခ်က္ထုတ္ျပန္ျပီး အင္တာဗ်ဴးျပဳလုပ္ခဲ ့ရာ သမၼတဦးသိန္းစိန္အား
အားမနာပ ေ၀ဖန္ေျပာဆိုျခင္းႏွင့္ အစိုးရကိုပါ ရခိုင္လူမ်ိဳးမ်ားႏွင့္အတူ
ၾကံရာပါျပီး ကုလားမ်ားအား မေနနိဳင္ေအာင္ စီစဥ္ေနျခင္းျဖစ္သည္ဟု
ကုလားထြန္းခင္က ေျပာဆိုသည္ကို ၾကားလိုက္ရသည္ ။ ကုလားေတြက မီးရို ့
ဖ်က္ဆီး လူသတ္ ထြက္ေျပးျပီး လွဳပ္ရွာေးနသည္ကို ေျပာင္းျပန္ ျဖစ္ေအာင္
အင္တာဗ်ဴး လုပ္ေပးေသးပါသည္ ။
      သမၼတၾကီး ဦးသိန္းစိန္က ျမန္မာနိဳင္ငံမွာ ၄င္းလူမ်ိဳးမ်ား မရွိပါဟု
ကမၻာသိေၾကညာထားပါလွ်က္ -RFA- က မည္သည့္အတြက္ေၾကာင့္ ၄င္းနာမည္မ်ားကို
ထုတ္လႊင့္ေနရပါသနည္း ။ -RFA- မွ ဦး၀င္းနိဳင္ က အင္တာဗ်ဴး
ထုတ္လႊင့္သြားရာ ဦး၀င္းနိဳင္မွ ကခ်င္ လူသတ္သမားဟု နာမည္ၾကီးေနေသာ
ေဒါက္တာနိဳင္ေအာင္၏  တပည့္ေက်ာ္ ၀င္းနိဳင္ျဖစ္ေနသည္ ။ ဤေမးခြန္းကို
ယခုထုတ္ျပန္ေသာ သမၼတရံုး ထုတ္ျပန္သည့္ ေၾကညာခ်က္ႏွင့္ ပါတ္သက္၍
အေၾကာင္းတိုက္ဆိုင္ျပီး ေဖၚျပေပးလိုက္ျခင္းျဖစ္ပါသည္ ။  တေလာကလည္း -VOA-
ကေနျပီး လူ၀င္မွဳၾကီးၾကပ္ေရး၀န္ၾကီး႒ာ
နမွ ၀န္ၾကီးဦးခင္ရီကို
ဦးသန္းလႊင္ထြန္းက အင္တာဗ်ဴး ျပဳလုပ္သြားရာ ၀န္ၾကီး ဦးခင္ရီက ေသေသခ်ာခ်ာ
ရွင္းလင္းေျပာဆိုသြားျပီးေနာက္ ၄င္းသမိုင္းလိမ္နာမည္မ်ားႏွင့္
လွဳပ္ရွားေျပာဆိုေနျခင္းမ်ားမွာ နိ႒ိတံအဆံုးသတ္သြားရျပီျဖစ္ပါသည္ ။ အကယ္၍
၄င္းနာမည္မ်ိဳးျဖင့္ လွဳပ္ရွားလာေသာ သူတို ့၏ ေၾကညာခ်က္မ်ား ၊
ဆႏၵျပမွဳမ်ား ျဖစ္ေပၚလာသည့္တိုင္ေအာင္ သတင္း႒ါနမ်ားအေနျဖင့္
မထုတ္လႊင့္ရန္ ၊ မေရးသားရန္ လိုအပ္ေနျပီ ။  လႊင့္ခ်င္ ေရးခ်င္ၾကလွ်င္
ေနာက္ထပ္လူ၀င္မွဳၾကီးၾကပ္ေရး၀န္ၾကီး ဦးခင္ရီအား ၄င္းလူမ်ိဳးမ်ား ရွိ
မရွိ အင္တာဗ်ဴး ျပဳလုပ္ခြင့္ ႏွင့္ သတင္းအတည္ျပဳခ်က္
ရယူရန္လိုအပ္ပါေသးသလား ။
      ယခုျဖစ္ပ်က္ေနေသာ ျဖစ္စဥ္မ်ား၏ တို ့မီးရို ့မီး
အေကာင္းဆံုးျပဳလုပ္ေနသူမွာ ေနျပည္ေတာ္ရွိ ေမာင္ေတာျမိဳ ့နယ္ႏွင့္
ဘူးသီးေတာင္ျမိဳ ့နယ္မွ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားျဖစ္ေသာ
ဦးေအာင္ေဇၚ၀င္းႏွင့္ ဦးေရႊေမာင္တို ့ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရသည္ ။ ၄င္းတို
့မွာ နိဳင္ငံသားမွတ္ပံုတင္မရွိဘဲ လိမ္ညာျပီး ေရြးေကာက္ပြဲ၀င္ခဲ
့သူမ်ားျဖစ္သည္ ။ ျမိဳ ့နယ္ ျပည္နယ္အဆင့္ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္မွ ကန
့္ကြက္ဖယ္ရွားခံရျပီး ဗဟိုေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ ဦးတင္ေအးမွ လက္ခံကာ
ကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္ ျပည္ခိုင္ျဖိဳးပါတီမွ ၀င္ေရာက္ယဥ္ျပိဳင္ခြင့္ေပးခံခဲ
့သူမ်ားျဖစ္သည္ ။ သူတို ့မွာ က်င္းပေနေသာလႊတ္ေတာ္ထဲမွပင္
သမိုင္းလိမ္ဘဂၤလီလူမ်ိဳးကို တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးအျဖစ္ အသိအမွတ္ျပဳေရး
တင္ျပသူျဖစ္သည္ ။ ယင္းသို ့တင္ျပျပီးေနာက္ ဘဂၤလီကုလားတို ့မွာ မည္ကဲ ့သို
့ ထိမ္းမနိဳင္သိမ္းမရေလာက္ေအာင္ ရခိုင္ျပည္နယ္္တ၀န္း ပဋိပကၡမ်ား
ျဖစ္ေပၚလာေစသည္အထိ အေျခအေနမ်ားကို ဖန္တီးသလိုျဖစ္သြားရျပီ ။  မေန ့ကပင္
ဦးေရႊေမာင္ကလည္း အင္တာဗ်ဴး ေျပာဆိုျပီး ေသြးထိုးလွံဳ ့ေဆာ္လိုက္သလို
လန္ဒန္မွေနျပီး ကုလားထြန္းခင္က တို ့မီးရို ့မီး လုပ္လာျပန္ရာ သူတို ့မွာ
အခ်ိတ္အဆက္ မ်ားစြာ ရွိေနသည္ကို သိၾကရသည္ ။
    ထို ့ေၾကာင့္ ေနျပည္ေတာ္မွာ ျပည္သူ ့လႊတ္ေတာ္ ညီလာခံတက္ေရာက္ေနေသာ
မွတ္ပံုတင္လိမ္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ကုလားမ်ားကို နိဳင္ငံေတာ္ သမၼတရံုး၏
ထုတ္ျပန္ခ်က္အတိုင္း အျမန္ဆံုးအေရးယူဖမ္းဆီး ရမည္ျဖစ္သည္ ။ သို ့အတူ
မီဒီယာမ်ားမွ အကြက္ခ် ထုတ္လႊင့္ေနၾကေသာ ျပည္ပမွ လူပုဂိဳလ္မ်ား ၊ ျပည္ပမွ
ေရးသားေနၾကေသာ မီဒီယာမ်ားကိုလည္း အေရးယူကိုင္တြယ္ရမည္ျဖစ္သည္ ။
ယခုျဖစ္ပ်က္ေနေသာ အေရးအခင္းသည္ ကုလားမ်ားကို အသိအမွတ္ျပဳ ေခၚေ၀ၚျပီး
ေရးသားထုတ္လႊင့္ေနေသာ လူမ်ား အဖြဲ ့အစည္းမ်ားေၾကာင့္ျဖစ္သည္ ။
၁၉၈၂-ခုနွစ္ ဥပေဒကို လက္ခံက်င့္သံုးမည္ဟု သမၼတဦးသိန္းစိန္က
ေၾကညာျပီးသည္ႏွင့္ ဤျပသနာကို သူတို ့က ဖန္တီးယူေနၾကျခင္းျဖစ္သည္မွာ
ထင္ရွားေနသည္ ။ သို ့ျဖစ္၍ မ်က္ေမွာက္ကာလတြင္ ျဖစ္ပြါးေနေသာ
ပဋိပကၡမ်ားကို ခ်က္ခ်င္း ရပ္တန္ ့သြားရန္ လံုျခံဳေရးမ်ားကို
ျပည့္စံုလံုေလာက္ေအာင္ ထားရွိေရးကို ဥပေဒအတိုင္း တိက်စြာ
ေဆာင္ရြက္ေပးရန္လိုသည္ ။


ေအာင္သာနီ

0 အၾကံျပဳျခင္း: