Sunday, November 25, 2012

တရုတ္ႏုိင္ငံ ေျမပုံအသစ္ကုိင္ေဆာင္သူမ်ားကုိျပည္၀င္ခြင့္ပိတ္

ဓါတ္ပံု-ဒီမုိဖက္တီး

အဆိယံ ညီအစ္ကုိမ်ားရဲ႕ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာ ေရပုိက္နက္ကုိ က်ဴးေက်ာ္ေရးဆဲြထားတဲ့ တရုတ္ႏုိင္ငံ ေျမပုံအသစ္ပါ တရုတ္ႏုိင္ငံရဲ႕ ပတ္စပုိ႔အသစ္ ကုိင္ေဆာင္သူမ်ားကုိထုိင္း ၊ ဗိယက္နမ္ ၊ ဖိလစ္ပုိင္ တုိ႔ ကေတာ့ ျပည္၀င္ခြင့္ေတြ ပိတ္ပင္လုိက္ပါၿပီ ... ဦးေအာင္မင္းနဲ႕သမၼတအၾကံေပးေတြကေတာ့ေၾကာက္ရြံ႕ေနဆဲပါ။

0 အၾကံျပဳျခင္း: