Friday, December 21, 2012

အထည္လုပ္ငန္း ဦးေဆာင္ညြွန္ၾကားေရးမွူး ဦးေအာင္ေက်ာ္စိုးနွင့္ မိန္းမအရွဳပ္ေတာ္ပံု


အထည္လုပ္ငန္း MD ဦးေအာင္ေက်ာ္စိုးသည္လည္း နိုင္ငံေတာ္ပိုင္ေငြေၾကးမ်ားစြာကို ကိုယ္က်ိဳးစီးပြားအတြက္ အသံုးျပဳေနပီး ရန္ကုန္ျမိ ု၊ စမ္းေခ်ာင္းျမိ ု့နယ္၊ ဟသၤာတ လမ္းတြင္ ရုပ္ရွင္မင္းသား ေဒြးေနထိုင္ခဲ့ေသာအိမ္ကို၀ယ္ယူေနထိုင္ေနပါတယ္။ သူ့ရဲ့ေနာက္ထပ္ပိုင္ဆိုင္မွုမွာ ရန္ကုန္ျမိဳ့လူကံုထံမ်ားေနထိုင္ေသာ ကမာရြတ္ျမိဳ့နယ္၊ အင္းယားကန္နားမွ ျမကန္သာ (၂) လမ္းတြင္ ၂ထပ္တိုက္ၾကီးတစ္လံုး ေခတ္ကာလေပါက္ေစ်း သိန္း ၃၀၀၀ေက်ာ္ ကိုလည္း လက္ရွိေဆာက္လုပ္ျပီးစီးထားပါတယ္။ထို့ျပင္ရန္ကုန္ျမိ ုေျမနီကုန္းျမိဳ့နယ္ ဒဂံုစင္တာ၂ ၏ေဘးလမ္း ၊ ေက်ာင္းလမ္းတြင္လည္း ကန္ထရိုက္တိုက္တစ္လံုး ကာလေပါက္ေစ်း သိန္း ၁၀၀၀ ကိုလည္းေဆာက္လုပ္ထားပါတယ္။ ဓါတ္ပံုမ်ားကိုလည္းပူးတြဲတင္ျပေပးပါမည္။
ေနျပည္ေတာ္တြင္လက္ရွိေနထိုင္ေသာအိမ္မွာလည္း ဥတရသီရိျမိဳ့နယ္တြင္တည္ရွိျပီး ပုဂံ(၁)လမ္းတြင္ တည္ေဆာက္ထားပါတယ္။ေခတ္ကာလေပါက္ေစ်း သိန္း ၂၀၀၀ ေက်ာ္ရွိပါသည္။ထိုျပင္ သူ၏အမ်ိ ုးသမီးျဖစ္သူ မွာ သူေဌးအမ်ားစု ဇိမ္ခံကာ စီးေသာ MARK X ကားအမ်ိဳးအစား ကားနံပတ္ ၄ဃ/၈၇၈၃ ျဖစ္ပါတယ္။ ကာလေပါက္ေစ်း သိန္း ၃၅၀ အထက္ျဖစ္ပါတယ္။ထို့ျပင္ Light Truck ကားအမ်ိဳးအစား တစ္စီး၊ ကာလေပါက္ ေစ်း သိန္း ၁၅၀၊ ဆူဇူကီး R+ အနီေရာင္ တစ္စီး ေခတ္ကာလေပါက္ေစ်း သိန္း၂၀၀ အစရွိတဲ့ကားမ်ားကို၀ယ္ယူပိုင္ဆိုင္ထားပါတယ္။ဦးေအာင္ေက်ာ္စိုး၏ တပည့္အရင္းျဖစ္သူကိုင္ရိုအထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္း နွင့္ ကိုင္ရိုေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္သူဦးေအာင္ေထြးမွ ဖြင့္ဟ၀န္ခံထားျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ အသံဖိုင္ကိုလည္းပူးတြဲတင္ျပပါမည္။
ဦးေအာင္ေက်ာ္စိုးအား သူ၏ဇနီး ေဒါ ္ညိုညို၀င္းမွ မယားငယ္ထားမွဳျဖင့္ စက္မွု၀န္ၾကီးဌာန ၀န္ၾကီးရံုးနွင့္နိုင္ငံေတာ္သမတရံုးကိုလည္းလက္ရွိတိုင္ၾကားထားပါသည္။ ထိုတိုင္ၾကားစာကို သမတရံုးလူၾကီးလက္မွ ဦးေအာင္ေထြးမွ သူကိုယ္တိုင္ သြားေရာက္ကာ ျပန္ယူလာေၾကာင္းကိုလည္း အသံဖိုင္တြင္ပါ၀င္ပါသည္။ ဦးေအာင္ေက်ာ္စိုးသည္ သူနွင့္စီးပြားေရးအကိ်ဳးတူလုပ္ကိုင္ေသာ အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးအား ခ်စ္ေၾကာင္း ၾကိ ုက္ေၾကာင္းမက္ေဆ့ပို့ထားသည္ကို ဦးေအာင္ေက်ာ္စိုး၏ အမ်ိ ုးသမီးျဖစ္သူေဒါ ္ညိဳညိဳ၀င္းမွသိရွိကာ တိုင္ၾကားျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ထို့ျပင္ ဦးေအာင္ေက်ာ္စိုးသည္ သူ၏လက္ေအာက္ငယ္သား အမ်ိ ုးသမီး၀န္ထမ္း
နွစ္ဦးအေပါ ္တြင္လည္း လုပ္ငန္းမ်ားေပးမည္ဟု စည္းရံုးသိမ္းသြင္းကာ သားမယားျပဳက်င့္ရန္ ေနျပည္ေတာ္ျမိဳ့ရွိ တာမိုးေက်ာ္စားေသာက္ဆိုင္သို့ေခါ ္ယူကာ အရက္ေသစာေသာက္စားေနစဥ္တြင္လည္း ၄င္း၏ အမ်ိဳးသမီး ေဒါ ္ညိုညို၀င္းမွ သတင္းအတိအက်ရကာ လိုက္လာျပီး စားေသာက္ဆိုင္အတြင္း ေအာ္ဟစ္ေသာင္းက်န္းေနသည္ကို စက္မွု၁ ၀န္ၾကီးဌာနမွ စက္ရံုမွဴးတစ္ဦးက ထုတ္ေဖာ္ေျပာျပခ်က္အရသိရသည္။
ထို့ျပင္ ဦးေအာင္ေက်ာ္စိုးသည္လည္း သူ၏မိန္းမ ျဖစ္သူေဒါ ္ညိဳညိဳ၀င္းျဖစ္သူ မယားက်င့္၀တ္ေဖာက္ဖ်က္ကာ နယ္စပ္စည္ပင္မွဗိုလ္မွဴးၾကီး ၀င္းျမိဳင္နွင့္ျငိစြန္းကာ ကေလးတစ္ေယာက္ရထားျခင္းကိုလည္းကိုင္ရို အထည္လုပ္ငန္းပိုင္ရွင္ ဦးေအာင္ေထြးမွေျပာျပထားပါသည္။ထို့ျပင္ ေဒါ ္ညိဳညိဳ၀င္းသည္ ၄င္းပိုင္ဆိုင္ေသာ ဒဂံုစင္တာအေနာက္ဖက္ ေက်ာင္းလမ္းမွ ကန္ထရိုက္ တိုက္တြင္ ငွားရမ္းေနထိုင္ေသာ ဗိုလ္ၾကီး ေက်ာ္စိုးသူနွင့္လည္း ထပ္မံျငိစြန္းေနသည္ကို လက္ပူးလက္ၾကပ္ေတြ ့ခဲ့ရသျဖင့္ ဦးေအာင္ေက်ာ္စိုးမွ ကြာရွင္းခြင့္ေတာင္းဆိုထားသည္ကိုသိရိွရပါသည္။ ဦးေအာင္ေက်ာ္စိုးတြင္ သမီးတစ္ဦးနွင့္ သားတစ္ဦး
ရွိျပီး သမီးအၾကီးအမည္မွာ မထက္ထက္ဦးေ၀ျဖစ္ပီး ယခု ပထမနွစ္ေဆးေက်ာင္းသူျဖစ္ပါသည္။ဒုတိယ သားျဖစ္သူေမာင္စည္သူမွာ ဦးေအာင္ေက်ာ္စိုး၏ သားမဟုတ္ေၾကာင္းကို ဦးေအာင္ေက်ာ္စိုးမွ စံုစမ္းစစ္ေဆး ေရးအဖြဲ ့ကို ျငင္းဆိုထားကာ၊ သူ၏အမ်ိဳးသမီး အိမ္ေထာင္ေရးေဖာက္ျပန္ေသာေၾကာင့္ သူလြတ္လပ္စြာေနထိုင္သည္မွာ မဆန္းပါေၾကာင္းေျပာင္ေျပာင္တင္းတင္း အာဏာရွင္ဆန္ဆန္ ထြက္ဆိုထား ပါသည္။ ယဥ္ေက်းမွုလြွမ္းမိုးေသာ ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ အထူးသျဖင့္ ၀တ္စားဆင္ယင္ရေသာ ၀တ္စံုမွာ ျမန္မာ ၀တ္စံုျဖစ္ပါသည္။ က်ြန္ေတာ္တို့ ျမန္မာလူမ်ိ ုးတိုင္း ျမတ္နိုးစြာ ၀တ္ဆင္ၾကေသာ ျမန္မာ့အ၀တ္အထည္ လုပ္ငန္းကို ဦးစီးဦးေဆာင္ကာ တစ္နိုင္ငံလံုး အတိုင္းအတာျဖင့္ ဦးေဆာင္ညြွန္ၾကားေရးမွဴးျဖစ္ေသာ ဦးေအာင္ေက်ာ္စိုး နွင့္ သူ၏ ဇနီးတို့၏ အိမ္ေထာင္ေရးအရွဳပ္ေတာ္ပံု ကို နွစ္ဦးၾကားမေျဖရွင္းနိုင္ၾကကာ စက္မွု၀န္ၾကီးဌာန ၀န္ၾကီးရံုးတြင္ လက္ရွိေျဖရွင္းေနၾကပါသည္။ ျမန္မာနိုင္ငံကို အျခားနိုင္ငံမ်ားနင့္ရင္ေဘာင္တန္းကာ ဂဳဏ္ယူ၀င့္ၾကြားနိုင္ငံ နိုင္ငံေတာ္သမတၾကီးမွအစ က်ားကုတ္က်ားခဲၾကိ ုးစားေနသည့္အခ်ိန္ တြင္ စက္မွု၀န္ၾကီးဌာန ၀န္ၾကီးရံုးတြင္ေတာ့ ဦးေဆာင္ညြွန္ၾကားေရးမွဴး ဦးေအာင္ေက်ာ္စိုး၏ မိန္းမကိတ္စ အရွဳပ္ေတာ္ပံုကို ၀န္ၾကီး၊ ဒု-၀န္ၾကီး နွင့္ ညွြန္ၾကားေရးမွဴးမ်ားပါ ၀ိုင္း၀န္းေျဖရွင္းေနၾကရပါသည္။
ထို့အတြက္ နိုင္ငံေတာ္၏ အဖိုးတန္အခ်ိန္မ်ား မ်ားစြာဆံဳးရွံဳးနစ္နာေနရပါေၾကာင္း အမ်ားျပည္သူမ်ား သိရိွနိုင္ရန္ တင္ျပအပ္ပါသည္။
အထည္လုပ္ငန္းမွ တာ၀န္ရွိသူတစ္ဦး

0 အၾကံျပဳျခင္း: