Tuesday, February 14, 2012

အေမစု လာမယ့္ လမ္း ..ျမဴမႈန္ေတာင္ မသမ္းေစခ်င္၊

Myanmar Mediamm

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေဟာေျပာမည့္ စင္ျမင့္အား အႏၱရာယ္ ကင္းေစရန္ ပရိတ္ရြတ္ဖတ္ေနပံု....

ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းေနရာမွ အဓိကသရုပ္ေဆာင္ရန္ သရုပ္ေဆာင္သစ္ေခၚယူသည့္ေလွ်ာက္လႊာ
ေက်ာက္မီးေသြးသံုး ဓါတ္အားေပးစက္ရံု ေၾကာင့္ ပတ္၀န္းက်င္ညစ္ညမ္းမွာ ၿမိဳ႕ခံမ်ားစိုးရိမ္

by Yangon Press International on Sunday, February 12, 2012 at 2:28am ·
ေဖေဖၚ၀ါရီ ၁၂၊ ၂၀၁၂ (YPI)

ေကာ့ေသာင္းၿမိဳ႕ ေရႊျပည္သာတိုးခ်ဲ႕ရပ္ကြက္၌ ေဆာက္လုပ္ေနေသာ (၈) မီဂါ၀ပ္ ေက်ာက္မီးေသြးသံုး ဓါတ္အားေပးစက္ရံုမွာ လူေနအိမ္မ်ား ႏွင့္ ၿခံ၀င္းခ်င္းထိစပ္သည္အထိ နီးကပ္ေနေသာေၾကာင့္ အနီးပတ္၀န္းက်င္တြင္ ေနထုိင္သူမ်ား က်န္းမာေရး ထိခိုက္မည္ကို စိုးရိမ္ေနၾကေၾကာင္း ေကာ့ေသာင္းၿမိ႕ခံမ်ားက ေျပာသည္။

ယမန္ုႏွစ္ ႏွစ္ဦးပိုင္းက စတင္ေဆာက္လုပ္သည့္ ၎ေက်ာက္မီးေသြးသံုးဓါတ္အားေပးစက္ရံုမွာ ေကာ့ေသာင္းၿမိဳ႕ ေျမာက္ဘက္စြန္ရပ္ကြက္ျဖစ္သည့္ ေရႊျပည္သာ တိုးခ်ဲ႕ ရပ္ကြက္ရွိ ေရခဲစက္ေဟာင္း၀င္းအတြင္းျဖစ္ၿပီး လူေနအိမ္မ်ားႏွင့္ ေပသံုးဆယ္ခန္႔ သာကြာသည္ အထိနီးကပ္ကာ မီးခိုးေခါင္းတိုင္မွာလည္း ေပ (၄၀) ခန္႔ အျမင့္သာရွိသျဖင့္ အနီးဆံုးေရႊျပည္သာ ရပ္ကြက္တြင္ေနထိုင္သူအခ်ိဳ႕က စက္ရံုစတင္လည္ပတ္ပါက ေရႊ႕ေျပာင္းရန္ အဆင္သင့္ျပင္ထားၾကသည္ဟု ယင္းရပ္ကြက္ေန အမ်ိဳးသားတစ္ဦးကဆိုသည္။

စက္ရံုနေဘးတြင္ ထိုင္းႏိုင္ငံဘက္အျခမ္းႏွင့္ နယ္နိမိတ္အျဖစ္ သတ္မွတ္ထားသည့္ ပါခ်န္ျမစ္တည္ရွိကာ ပါခ်န္ျမစ္ေရကို ယူသံုးမည္ဟု စီစဥ္ထားသည္။ ထို႔ျပင္ စက္ရံုႏွင့္ တမိုင္မျပည့္သည့္ အကြာအေ၀းတြင္ ေကာ့ေသာင္းၿမိဳ႕မွ သံုးေရအျဖစ္ ရယူေနသည့္ ေရကန္လည္းရွိသည့္အခ်က္ေၾကာင့္လည္း ၿမိဳ႕ခံမ်ားအေနျဖင့္ စိုးရိမ္ေနျခင္းျဖစ္သည္ဟု အမည္မေဖၚလိုသူ ေကာ့ေသာင္းၿမိဳ႕ခံတဦးက YPI သို႔ေျပာသည္။

“ စြန္႔ပစ္ပစၥည္းေတြေၾကာင့္ အနီးက ေရကန္ေတ၊ြ ျမစ္္ေရေတြ ညစ္ညမ္းကုန္မွာ စိုးရိမ္တယ္ “ ဟု ၎ကေျပာသည္။

ဓါတ္အား ၈ မီဂါ၀ပ္ ထုတ္လုပ္ႏိုင္သည့္ ေက်ာက္မီးေသြးသံုး စက္ရံုကို လာမည့္ဧၿပီလတြင္ လည္ပတ္ရန္ ရည္ရြယ္ထားသည္ဟု ၿမိဳ႕ခံမ်ားကေျပာသည္။ ယင္းစက္ရံုေဆာက္လုပ္ေရး လုပ္ငန္း ၉၀ ရာခိုင္ႏႈန္းၿပီးစီးေနၿပီျဖစ္ကာ စက္ရံုေဆာက္လုပ္ခြင့္ကို တနသၤာရီတုိင္းေဒသႀကီး၏ ယခင္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးခင္ေဇာ္လက္ထက္က ခြင့္ျပဳခ်က္ရရွိကာ ေဆာက္လုပ္ခဲ့သည္။
စက္ရံုကို သန္းၿဖိဳးသူ သတၱဳတူးေဖၚေရး ကုမၸဏီကပိုင္ဆိုင္ၿပီး ေကာ့ေသာင္းၿမိဳ႕ကို လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အား ေပးေ၀ရန္ရည္ရြယ္ ေဆာက္လုပ္ျခင္းျဖစ္သည္။

ယခုလက္ရွိေကာ့ေသာင္းၿမိဳ႕ကိုေပးေ၀လွ်က္ရွိသည့္ လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားခမွာ တစ္ယူနစ္လ်င္ က်ပ္ ၄၀၀ ျဖစ္၍ ေက်ာက္မီးေသြး စက္ရံုမွ လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားေပးေ၀လ်င္ တယူနစ္ ၂၀၀ က်ပ္သာက်သင့္မည္ဟု တိုင္းအစိုးရထံ အသိေပးတင္ျပထားသည္။

၉၀ ရာခိုင္ႏႈန္း ၿပီးစီးလွ်က္ရွိသည့္ ေက်ာက္မီးေသြး ဓါတ္အားေပးစက္ရံုအား ယခုလို ျမင္ေတြ႔ ရသည္။ (Photo Courtesy)

ေကာ့ေသာင္းၿမိဳ႕တစ္ဖက္ကမ္းရွိ ထိုင္းႏိုင္ငံ၊ ရေနာင္းၿမိဳ႕အေျခစိုက္ သဘာ၀ပါတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးအဖြဲ႕က ၎ေက်ာက္မီးေသြး ဓါတ္အားေပးစက္ရံု လည္ပါတ္မည္ဆိုပါလွ်င္ စတင္ကန္႕ကြက္လႈပ္ရွားမႈမ်ား ျပဳလုပ္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ယခင္လအတြင္းက ထုတ္လႊင့္ခဲ့ေသာ Thai TBBS ရုပ္သံလိုင္း အစီအစဥ္တစ္ခုတြင္ ေျပာၾကားသြားသည္ဟု ေကာ့ေသာင္းေဒသခံတစ္ဦးက ဆိုသည္။

လက္ရွိျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ တည္ေဆာက္ၿပီး၊ တည္ေဆာက္ဆဲ ႏွင့္ လ်ာထားေသာက္ ေက်ာက္မီးေသြးဓါတ္အားေပးစက္ရံု ေပါင္း (၇) ခုရွိၿပီး တနသၤာရီတိုင္းအတြင္း ေမာ့ေတာင္ႏွင့္ သိမ္ေတာင္တို႔တြင္ ေက်ာက္မီးေသြး သတၱဳသိုက္ႏွစ္ခုေၾကာင္း ပအို၀္းလူငယ္အစည္းအရံုးမွ ထုတ္ေ၀ေသာ ေက်ာက္မီးေသြးစက္ရံုမ်ားဆိုင္ရာ အဆိပ္သင့္မိုးတိမ္မ်ား သုေတသန စာတမ္းတြင္ေဖာ္ျပထားသည္။

တနသၤာရီတိုင္းတြင္ ေကာ့ေသာင္းအျပင္ ထား၀ယ္အထူးစီးပြားေရးဇုန္တြင္လည္း ေက်ာက္မီးေသြးသံုးဓါတ္အားေပး စက္ရံုတစ္ခု တည္ေဆာက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း အေကာင္အထည္ေဖာ္သူျဖစ္ေသာ Italian Thai Development Public Co.ltd ၏ထုတ္ျပန္ခဲ့ၿပီးေနာက္ ျပည္ေထာင္စု လွ်ပ္စစ္စြမ္းအား ၀န္ႀကီး႒ာနက ပတ္၀န္းက်င္ ညစ္ညမ္းမႈျဖစ္ေပၚႏိုင္သျဖင့္ ေက်ာက္မီးေသြး လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားေပး စက္ရံု ေဆာက္လုပ္မည့္ အစီအစဥ္ကို ခြင့္မျပဳေၾကာင္း မၾကာမီက မီဒီယာမ်ားသို႔ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ။

လူထုေဟာေျပာပြဲအတြက္ လွည္းကူးအားကစားကြင္း သံုးခြင့္ ျပန္ရby Yangon Press International on Tuesday, February 14, 2012 at 6:31am ·
ေဖေဖၚ၀ါရီ ၁၄၊ ၂၀၁၂ (YPI)
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ နက္ျဖန္ခါ လွည္းကူးခရီးစဥ္ အတြင္း လူထုေဟာေျပာပြဲတြက္ ေဘာလံုးအားကစားကြင္း အသံုးျပဳခြင့္ ျပန္လည္ရရွိၿပီဟု ယေန႔ညေန ၅ နာရီ၀န္းက်င္တြင္ လွည္းကူးၿမိဳ႕နယ္ အာဏာပိုင္မ်ားက အန္အယ္လ္ဒီပါတီသို႔ အသိေပးလိုက္သည္။

ေဖေဖၚ၀ါရီ ၁၃ ရက္ေန႔က ယင္း ေဘာလံုးကြင္း အသံုးျပဳခြင့္ကို  ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္က ခြင့္ျပဳခဲ့ေသာ္လည္း လွည္းကူးၿမိဳ႕နယ္ အားကစား႒ာနက  ၿမိဳ႕နယ္အားကစားကြင္းကုိ ႏိုင္ငံေရး ကိစၥရပ္မ်ားတြင္သံုးစြဲခြင့္မျပဳႏိုင္ေၾကာင္း ယေန႔ေန႔လည္ ၁၂နာရီခြဲတြင္ အေၾကာင္းၾကားခဲ့သည္။

ယင္းအေၾကာင္းၾကားစာကို ရရွိၿပီးေနာက္တြင္ အန္အလ္လ္ဒီပါတီမွ ဦးဉာဏ္၀င္းႏွင့္ ဦးဟန္သာျမင့္တို႔က ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ဥကၠ႒ ဦးတင္ေအးထံသို႔ တင္ျပခဲ့ၾကသျဖင့္ ျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္က ယင္းကိစၥကို ျပန္လည္စိစစ္ၿပီး ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို မည္သည့္ ၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးကမွ ၀င္ေရာက္စြက္ဖက္ခြင့္မရွိေၾကာင္း ဆံုးျဖတ္ကာ အေၾကာင္းျပန္ၾကားခဲ့သည္။

ယေန႔ ညေန ၅ နာရီ၀န္းက်င္တြင္ လွည္းကူးၿမိဳ႕နယ္အားကစား ႒ာနကခြင့္ျပဳေၾကာင္း အေၾကာင္းျပန္ခ်က္ကို အန္အယ္လ္ဒီပါတီသို႔ အသိေပးခဲ့ေၾကာင္း ကိုၿဖိဳးမင္းသိန္းက ေျပာသည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ၏လူထုေဟာေျပာပြဲျပဳလုပ္မည္႔ ေနရာ အခက္အခဲ ေႏွာင္႔ေႏွးခဲ႔သည္႔အေပၚ လည္းကူး ျမိဳ႔ခံမ်ားမွ အခ်ိန္မွီျပင္ဆင္ေနပံု


ညေန ငါးနာရီခြဲမွ ခ်က္ျခင္းလက္ငင္းမနက္ျဖန္အတြက္ စင္ျမင္႔တည္ေဆာက္ေနပံု

သရုပ္ေဆာင္ရဲတုိက္ အန္အယ္လ္ဒီပါတီ၀င္မည္


by Yangon Press International on Tuesday, February 14, 2012 at 3:48am ·
ေဖေဖၚ၀ါရီ ၁၄၊ ၂၀၁၂ YPI

သရုပ္ေဆာင္ရဲတိုက္က အန္အယ္လ္ဒီပါတီကို ၀င္ဖို႔ ဆံုးျဖတ္လိုက္ေၾကာင္း မီဒီယာ ကို ယေန႔ ထုတ္ေဖၚေျပာဆိုလိုက္ပါတယ္။ အန္အယ္လ္ဒီပါတီ ၀င္ဖို႔ဆံုးျဖတ္တဲ့အေၾကာင္းနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး YPI က ဆက္သြယ္ ေမးျမန္းထားတာကို ေဖၚျပေပးလိုက္ပါတယ္။

YPI။  ။ကိုရဲတိုက္ကပါတီဝင္မယ္ဆိုေတာ့ ပါတီဝင္ၿပီး NLD ကို ေထာက္ခံတာနဲ႔ မဝင္ဘဲနဲ႔ေထာက္ခံတာနဲ႔ ဒီတိုင္းဘယ္အရာက ထူးျခားမယ္ထင္လို႔ အစ္ကိုဝင္တာလဲ။

ရဲတိုက္။      ။ပထမဦးဆုံးအေမစုေျပာတဲ့စကားတစ္ခြန္းကိုသတိရမိပါတယ္။ အႏုပညာရွင္ေတြလဲ တာဝန္ရွိတယ္လို႔ Freedom (The Art of Freedom Film Festival) မွာ အေမ ေျပာသြားတာ။ အဲ႔ဒီတာဝန္ကို ကၽြန္ေတာ္ အရင္ ေက်ေအာင္ ႀကိဳးစားရင္းနဲ႔ က်န္တာေတြကိုပါ တာဝန္ယူခ်င္လာတယ္။ အဲဒါအျပင္အႏုပညာ ရွင္အေနနဲ႔ အားေပးတာထက္ ပါတီဝင္ၿပီးေတာ႔ အားေပးတာပိုၿပီးေတာ့ အားကိုးရမယ္ ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္။ အဲ့ဒါေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ္ ပါတီဝင္ျဖစ္တာပါ။

YPI။  ။ ရွမ္းျပည္နယ္ဘက္ကိုသြားဖို႔ရွိတယ္ဆိုေတာ့ ေအာင္နုိင္ေရးေတြအတြက္ ကူညီဖို႔ေတြရွိ လား၊ အျခားဘာေတြ ကူညီဖို႔ရွိေသးလဲ။

ရဲတိုက္။      ။ ကၽြန္ေတာ္တတ္နိုင္တဲ့ဘက္ ၊တတ္နိုင္တဲ့ေနရာကေန အကုန္လံုး ကူညီသြားမွာပါ။ ရွမ္းျပည္နယ္မွ မဟုတ္ပါဘူး ။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ဘယ္သြားသြား ကၽြန္ေတာ္တို႔ အႏုပညာရွင္ေတြကို လိုက္သင့္တယ္၊ လိုက္ခဲ့ဖို႔ေခၚရင္ လိုက္မွာပါ။

YPI။  ။ NLD ပါတီကို အခုလက္ရွိအေျခအေနမ်ိဳးမွာ ဘာလို႔ဝင္ခ်င္စိတ္ေပါက္ရတာလဲ။ အစ္ကို႔အေနနဲ႔ ႏိုင္ငံေရးကိုပို စိတ္ဝင္စားလားလို႔လား။ ဒါမွမဟုတ္ ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္ရဲ႕ ဦးေဆာင္မႈေၾကာင့္လား။

ရဲတိုက္။      ။ ႏွစ္ခုစလုံး မွန္ပါတယ္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းကို အင္မတန္မွ ေလးစားမိပါတယ္။ လက္တေလာမွာ လူထုေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရဲ႕ လုပ္ရပ္ေတြအားလုံးကိုလည္း ကၽြန္ေတာ္ ျပည္သူတစ္ေယာက္အေနနဲ႔ ဝမ္းလည္းဝမ္းသာမိတယ္၊ မုဒိတာလည္းပြားမိပါတယ္၊ ေက်လည္းေက်နပ္မိပါတယ္၊ အားလည္းတက္မိတယ္။

YPI။  ။ အႏုပညာရွင္တစ္ေယာက္က ပါတီႏိုင္ငံေရး လုပ္မယ္ဆိုေတာ့ေလ အဲ့ဒီလုပ္ငန္း ႏွစ္ခုမွာ ေရာေထြးမႈ မရွိန္ိင္ဘူးလား။

ရဲတိုက္။      ။ မရွိနိုင္ပါဘူးလို႔ ကၽြန္ေတာ္ ေမွ်ာ္လင့္ထားပါတယ္။ ဘာျဖစ္လို႔လည္းဆိုေတာ့ အႏုပညာနဲ႔ ၊ပရဟိတကိုတဲြလုပ္တုန္းကလည္း ေရာေထြးမႈ မရွိခဲ့ပါဘူး။ အခ်ိန္ပိုင္းျခားၿပီး သူအလုပ္နဲ႔ သူလုပ္နိုင္မယ္လို႕ယံုၾကည္ပါတယ္။ နိုင္ငံေရးဆိုတာ တကယ္ေတာ့ ကၽြန္ေတာ္ ရင္ထဲမွာ ခံယူထားတာက နိုင္ငံမွာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က လူငယ္ေတြရဲ႕ အင္အားကို ေတာင္းဆိုတဲ့အတြက္ ကၽြန္ေတာ္က လူငယ္တစ္ေယာက္အေနနဲ႔ အားျဖည့္ေပးပါဆိုတဲ႔ စကားကို ယံုယံုၾကည္ ၾကည္နဲ႔ အားျဖည့္ေပးတာပါ။

YPI။  ။ အစ္ကို႔ကို ေနာက္ပိုင္းမွာ ႏိုင္ငံေရးသမားလို႔ျမင္ေစခ်င္သလား။ အနုပညာရွင္ မင္းသားတစ္ေယာက္လို႔ျမင္ေစခ်င္သလား။

ရဲတိုက္။      ။ ကၽြန္ေတာ့္က္ုိ ျမန္မာနိုင္ငံသားတစ္ေယာက္ လိုျမင္ေပးရင္ရပါၿပီ။

YPI။  ။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို ၾကည္ညိဳတာ တစ္ခုတည္းနဲ႔ ဝင္တာလား။ အစ္ကိုရဲ႕ ယံုၾကည္ခ်က္ေၾကာင့္လား။ အစ္ကိုရဲ႕ ေနာက္ဆုံးယုံၾကည္ခ်က္တစ္ခုကို ေျပာျပေပးပါ။

ရဲတိုက္။      ။ ကၽြန္ေတာ္ရဲ႕ ယုံၾကည္ခ်က္ေၾကာင့္ပါပဲ။


ေနာက္တစ္ႀကိမ္ ထပ္ အလိမ္ခံရျပန္ျခင္း။ (သို႔) ဧ၀ံေမသုတံ ဧကံသမယံ - ၁

ဦးခင္ညႊန္႔ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲလုပ္မည္ဟု က်ေနာ္ Status တင္ထားခဲ့ပါသည္။
စာနယ္ဇင္းသမားမ်ား ထိုအတိုင္း သတင္းရခဲ့သည္က အမွန္ျဖစ္ပါသည္။
စာနယ္ဇင္းသမားမ်ား၏ ဖုန္းမ်ားတြင္ပင္ SMS မ်ား ၀င္ပါသည္။ အားလံုး ဆင္တူ၊
မလြဲတမ္း။ ဦးခင္ညႊန္႔ စာနယ္ဇင္းရွင္းလင္းပြဲလုပ္မည္တဲ့။ အားလံုး စိတ္၀င္စားသြားသည္။
က်ေနာ့္လို ကိုယ့္အလုပ္ႏွင့္ကိုယ္ ရွဳပ္ေနသူ စာေရးဆရာငတိပင္ ဗ်ာမ်ားသြား၏။
တကယ္တမ္းက်ေတာ့ ဘာျဖစ္သနည္း။ တကယ့္တကယ္တမ္းက်ေတာ့ ဘယ္လိုျဖစ္သနည္း။
ORCHID ဟိုတယ္ တက္သြားသည္ႏွင့္ `စက္မႈဇုန္ ၄ႏွင့္ပတ္သက္၍ မီဒီယာမ်ားတြင္
ေဖာ္ျပခဲ့သည္မ်ားအား သတင္းအမွန္ရွင္းလင္းပြဲ´ ဆိုသည့္ နဖူးစည္းစာတမ္းႀကီးက
ဆီးႀကိဳေန၏။ ႏိုင္ငံျခားသတင္းေထာက္မ်ားအပါအ၀င္ သတင္းေထာက္မ်ား
စံုညီစြာ တက္ေရာက္လာၾကသည္။ ထိုစာတမ္းအျမင္မွာပင္ တစ္၀က္ေက်ာ္ျပန္သြားၾက၏။
ဦးခင္ညႊန္႔အေၾကာင္း တစ္လံုးမွ် မပါ။ ဦးခင္ညႊန္႔လံုး၀ မတက္။ ဘယ့္သူ႔ပြဲပါနည္း?
ေဇကမၻာဦးခင္ေရႊပြဲ ျဖစ္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ ဦးခင္ညႊန္႔ပြဲလို႔ အားလုံးသိၾကသည္မွာ အမွန္။
ထိုအတိုင္း ထင္ေယာင္ထင္မွားျဖစ္ေစခဲ့သည္ကလည္း အမွန္။ က်န္ေနေသာ
သတင္းေထာက္ေတြကလည္း Cross Question မ်ားသာ ေမးျဖစ္ၾက၏။
ပြဲၿပီးေတာ့ ေျပာသည္။ ဘူေဖးျပင္ထားပါတယ္။ စားသြားၾကပါ ... တဲ့။
တစ္ေယာက္မွ မစား။ အကုန္ ထျပန္သြားၾက၏။ စာနယ္ဇင္းသမားေတြအတြက္
ပြဲတစ္ပြဲလုပ္ဖို႔ရာ က်ေနာ္တို႔ ဘယ္ေလာက္ကုန္ပါတယ္ဟု အေျပာမခံႏိုင္ေတာ့ၿပီ။

(သြန္းေနစိုး)


The Voice Weekly
လယ္ယာေျမ ပုိင္ဆုိင္မႈေၾကာင့္ အျငင္းပြားဖြယ္ရာမ်ား ျဖစ္ေပၚေနေသာ မဂၤလာဒုံ ျမိဳ႕နယ္ ေရႊနံ႔သာေက်းရြာအုပ္စုရွိ စက္မႈဇုန္အပိုင္း (၄) ကုိ ေဇကမၻာကုမၸဏီက ဆက္လက္အေကာင္ အထည္ေဖာ္ ေဆာက္ရြက္သြားျဖစ္ေၾကာင္း ကုမၸဏီ အေထြေထြမန္ေနဂ်ာ ဦးျမင့္ေဇာ္က ယေန႔ညေနပုိင္းတြင္ ျပဳလုပ္ေသာ သတင္းစာ ရွင္းလင္းပြဲတြင္ ေျပာၾကားသည္။

ရန္ကုန္တုိင္းေဒသၾကီး အစုိးရအဖြဲ႔ ၀န္ၾကီးဦးဥာဏ္ထြန္းဦးက အဆုိပါစက္မႈဇုန္ကုိရပ္ဆုိင္းရန္ ညြန္ၾကားထားေၾကာင္း သတင္းမီဒီယာအခ်ိဳ႕တြင္ ေဖာ္ျပထားခ်က္ႏွင့္ပတ္သက္၍ ၄င္းတုိ႔ထံတရား၀င္အေၾကာင္းၾကားစာ မရရွိေသးေၾကာင္း ဦးျမင့္ေဇာ္က ျငင္းဆုိလိုက္သည္။


Ko Phoe Phyu
လယ္သိမ္းခံလယ္သမားေတြဘက္က တရားမွ်တမႈအတြက္ လိုက္ပါေဆာင္ရြက္ေပးေနတဲ့ လယ္သမားေခါင္းေဆာင္တခ်ိဳ ့ကို မင္းမဲ့စရိုက္ဆန္ဆန္ ဥပေဒအကာအကြယ္မဲ့ အႀကမ္းဖက္တိုက္ခိုက္လာတဲ့အထိေတာင္ အေၿခအေနဆိုးရြားလာေနပါၿပီ။ ရန္ကုန္အေရွ ့ပိုင္းက ရြာ ႏွစ္ရြာမွာ ၿဖစ္ခဲ့တာပါ။ လယ္သိမ္းတဲ့ကုမၸဏီႏွစ္ခုကလို ့ယူဆရတဲ့ လူအုပ္ႀကီးက အိမ္ကို ေလးခြေတြနဲ ့ပစ္၊ မီးတင္ရိႈ ့၊ ႏြားေတြေသ..နဲ ့ ၿဖစ္ခ်င္တိုင္း ၿဖစ္ကုန္ပါၿပီ။ "ႏိုင္ငံေရးသမားေတြ ေၿပာေၿပာေနတဲ့ အေၿပာင္းအလဲဆိုတာ ဘာကိုေၿပာေနႀကတာလဲ မသိပါဘူး။ လယ္သမားေတြ မတရားလယ္သိမ္းခံရလို ့ ဒုကၡေရာက္ေနပါတယ္၊ အလုပ္သမားေတြ အလုပ္ရွင္ေတြရဲ ့ဖိႏွိပ္မႈကို ခံေနရပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္ စိတ္မေကာင္း၀မ္းနည္းရပါတယ္။ အရင္အစိုးရတုန္းကလည္း ခံရပါတယ္။ အခု သမၼတႀကီးဦးသိန္းစိန္လက္ထက္မွာလည္း ခံေနႀကရပါတယ္။ အတူတူပါဘဲ။ ကၽြန္ေတာ္ နားမလည္ႏိုင္ပါဘူး" (ေရွ ့ေန ကိုဖိုးၿဖဴ)