Tuesday, March 20, 2012

အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္က မတ္လ (၁၆) ရက္နဲ႕ (၁၉)ရက္ ေန႕စြဲမ်ားနဲ႕ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္


မနန္းစိုး မနန္းစံ ရင္ခ်င္းဆက္အမႊာညီအမကို ေအာင္ျမင္စြာခြဲစိပ္ကုသေပး ခဲ့ ေသာ ဆရာ၀န္ၾကီးကြယ္လြန္


Ashin Kawwida

Dr. Pe Nyun has passed away at 10:00 p.m in Toronto, Canada.
၁၉၇၀ စုႏွစ္မ်ားက မနန္းစိုး မနန္းစံ
ရင္ခ်င္းဆက္အမႊာညီအမကို ေအာင္ျမင္စြာခြဲစိပ္ကုသေပး ခဲ့ ေသာ ဆရာ၀န္ၾကီးေဒါက္တာေဖညြန္ ့ (တိုရန္တိုမဟာဓမၼိကေက်ာင္း၏ရာသက္ပန္ ကဆုန္လျပည့္ေန ့ အလႉရွင္၊ ျမန္မာဗုဒၶဘာသာ အသင္း၏နာယက ေက်ာင္းဒါယကာ၊ ရဟန္းဒါယကာေဒါက္တာေဖညြန္ ့သည္ March 17, 2012 Saturday ေန ့တြင္တိုရန္တိုျမိဳ ့၌ ကြယ္လြန္အနိစၥေရာက္သြားျပီျဖစ္ေၾကာင္း ဓမၼမိတ္ေဆြအေပါင္းတို ့အား ၀မ္းနည္းစြာျဖင့္ အသိေပးအပ္ပါသည္။


 

Dr. Pe Nyun's funeral service which will be held at
Forest Lawn Mausoleum & Cremation Centre, as follow:

Date: March 21, 2012 Wednesday
Time: 02:00 P.M - 03:00 P.M
Location: Forest Lawn Mausoleum & Cremation Centre
ON M2N 5L6

‎အစိုးရဌာနမ်ား မီဒီယာအေပၚ တရားစြဲဆိုျခင္းကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး တရားစီရင္ေရး၏ အခန္းက႑သည္ ေစာင့္ၾကည့္ရမည့္ အေၾကာင္းရင္းတစ္ရပ္ျဖစ္လာ

Popular Myanmar News Journal
အစိုးရဌာနမ်ား မီဒီယာအေပၚတရားစြဲဆိုျခင္းကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး တရားစီရင္ေရး၏ အခန္းက႑သည္ ေစာင့္ၾကည့္ရမည့္ ေၾကာင္းရင္း တစ္ရပ္ျဖစ္လာေၾကာင္း ေလ့လာသုံးသပ္ သူမ်ားႏွင့္ ပညာရွင္အခ်ဳိ႕ကေျပာသည္။ ယခုတစ္ေလာ ျဖစ္ပြားေပၚေပါက္လာသည့္ မီဒီယာ မ်ားႏွင့္အစိုးရဌာနမ်ား၏ တရားေရးရာ အေၾကာင္း အခ်က္မ်ားေပၚအေျခခံ၍ ထိုကိစၥရပ္မ်ား အတြက္ အဓိကအခန္းက႑တြင္ရွိေနသူသည္ တရားေရးျဖစ္ျခင္း ေၾကာင့္ ေပၚျပဴလာ နယူးစ္ ဂ်ာနယ္မွ ယင္းျဖစ္စဥ္မ်ားအတြက္ တရားေရးရာႏွင့္ တရားေရးမ႑ဳိင္သည္ ေစာင့္ ၾကည့္ရမည့္ အေၾကာင္းအခ်က္အျဖစ္ထင္ျမင္မိပါသလားဟု ေမးျမန္းခဲ့သည္တြင္ ယင္းတို႔မွ တညီတညြတ္ ထဲ အထက္ပါအတိုင္းျပန္လည္ေျဖၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ယေန႔ကာလတြင္ လႊတ္ေတာ္တြင္း၌ လည္းဥပေဒျပဳျခင္းမ်ား၊ျပဌာန္းျခင္းမ်ား ေဖာ္ေဆာင္လွ်က္ရွိျခင္း ေၾကာင့္ တရားဥပေဒ စိုးမိုးေရးသည္ ႏိုင္ငံတြင္း၌ အဓိကအေရးပါလာသည့္ က႑တစ္ရပ္ျဖစ္ၿပီး ျပဌာန္းေဖာ္ ေဆာင္ သည့္ ဥပေဒမ်ားအား လုိက္နာေဆာင္ရြက္မႈအရွိလွ်င္ ဥပေဒသည္ ဥပေဒအတိုင္းသာ ရွိေန မည္ျဖစ္ ေၾကာင္း၊တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးႏွင့္ တရားေရးမ႑ဳိင္သည္ဘက္လိုက္မႈရွိမည္၊ ဖိအားျဖင့္ ဆုံးျဖတ္မည္ဆိုလွ်င္ ယေန႔ဒီမိုကေရစီ အကူးအေျပာင္းကာလတြင္ မလိုလားအပ္ အျဖစ္ပြားအပ္သည့္ ကိစၥရပ္မ်ားျဖစ္ေပၚလာႏိုင္ၿပီး အမ်ားကလည္းလက္ခံမည္မဟုတ္ေၾကာင္း အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေဒါက္တာျမတ္ဥာဏစိုးက ေျပာသည္။ “ တရား ဥပေဒစိုးမိုးေရးဟာ မရွိမျဖစ္လိုအပ္သလိုႏုိင္ငံမွာလည္း အေရးႀကီးတဲ့ ကိစၥျဖစ္ပါတယ္။ ဥပေဒ စိုးမိုးသလား ဥပေဒအတုိင္း ဆုံျဖတ္ႏိုင္ရဲ႕လား ဆိုတာကိုေတာ ေစာင့္ၾကည့္ရမယ္။ ေနာက္ တစ္ခုက တရားေရး မ႑ိဳင္ခိုင္မာဖုိ႔ဆုိရင္ တစ္ပါးထိုင္တရားေရးက သင့္ေတာ္ေသးရဲ႕ လားဆိုတာကို ေမးခြန္းထုတ္ စရာရွိလာၿပီထင္တယ္”ဟု ၄င္းကေျပာသည္။ တစ္ႏုိင္ငံလုံး တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးသည္ေဒသတြင္း အလိုအပ္ဆုံးကိစၥရပ္ျဖစ္ၿပီးႏုိင္ငံသားအားလုံးလည္း ဥပေဒကို ေလးစားလိုက္နာရန္လုိအပ္သလို ေလ့လာမွတ္သားထားရန္လည္းလိုအပ္ေၾကာင္း တရားလႊတ္ေတာ္ ေရွ႕ေန ဦးျမင့္သြင္ကဆိုသည္။ “ အုပ္ခ်ဳပ္တဲ့လူတန္းစားနဲ႔ တရားစြဲ အဖြဲ႔ အစည္းေတြအားလုံးက ဥပေဒကိုလက္တစ္လုံးျခား မလုပ္ဖို႔ လိုတယ္”ဟု ၄င္းကေျပာသည္။
လက္တစ္ေလာကာလအတြင္းမီဒီယာမ်ားအား အစိုးရ၀န္ႀကီးဌာနမ်ားမွ တရားစြဲဆိုမႈျပဳျခင္း တြင္ အစိုး ရ ၀န္ႀကီးဌာနမ်ားႏွင့္ မီဒီယာမ်ားအေနျဖင့္ ဥပေဒေၾကာင္းရာမ်ားကို ေလ့လာ မွတ္သားထားႏုိင္ဖုိ႔လိုအပ္ေၾကာင္း ဥပေဒအတိုင္ပင္ခံတစ္ဦးကေျပာသည္။ “တစ္ခုခုဆုိတာနဲ႔ တရားစြဲမယ္ဆိုတာမ်ဳိး၊ တစ္ခုခုဆိုတာနဲ႔ေရးမယ္ ဆိုတာမ်ဳိးကေတာ့ ကေလးကလား ဆန္လြန္း တယ္ထင္တယ္။ ဆိုေတာ့ မီဒီယာေတြအေနနဲ႔ကလည္း ကိုယ္နဲ႔သက္ဆုိင္တဲ့ ဥပေဒေတြ ကိုေလ့လာ ထားၿပီး ဘယ္လိုအေၾကာင္းကိုေရးသားရင္ဘာျဖစ္ႏိုင္တယ္ဆိုတာမ်ဳိး၊ ဆုိင္ရာ ဆုိင္ရာဌာနတာ၀န္ရွိသူေတြ က လည္း ဘယ္လိုအေၾကာင္းမွ ပဲတရားစြဲဆိုလို႔ ရႏိုင္တယ္ဆို တာမ်ဳိး ေလ့လာထားသင့္တယ္လို႔ထင္တယ္။ တစ္ခုခု ဆိုတာနဲ႔ တရားစြဲမယ္၊ ဥပေဒေၾကာင္း အရ လုပ္ေဆာင္သြားမယ္ဆိုတာမ်ဳိးၾကေတာ့ မေတာ္ရင္ ေညာင္ျမစ္တူးတာ ပုတ္သင္ဥပါေပၚ တယ္ဆိုတာမ်ဳိးျဖစ္လာႏုိင္တယ္” ဟု ၄င္းကဆိုသည္။ လက္ရွိျဖစ္ပြားေနသည့္ မီဒီယာမ်ားႏွင့္ အစိုးရ၀န္ႀကီးဌာနမ်ား၏ အျဖစ္အပ်က္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္လုံးသည္ မွားယြင္းႏုိင္ သည္မ်ားရွိႏုိင္ၿပီး ယင္း၏ဆုံးျဖတ္ခ်က္သည္ ရင္ဆိုင္ရသည့္ တရားေရး၊ တရားခြင္၏ ေျဖာင့္ မတ္မွန္ကန္စြာသုံးသပ္ ဆုံးျဖတ္ႏိုင္မႈအေပၚတည္ေနျခင္းေၾကာင့္ တရားရုံးကသာ သမာသမတ္ က်စြာ ဥပေဒႏွင့္အညီဆုံးျဖတ္မည္ဆိုလွ်င္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ မည္သည့္အဖြဲ႔အစည္း လူပုဂၢဳိလ္ မဆို ျပည္သူအမ်ား ကေလးစားလာမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အထက္တန္းေရွ႕ေန ဦးခင္ေမာင္ရွိန္ ကေျပာသည္။ “ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ဆီမွာ ဥပေဒအားနားလည္ၿပီးအေတြ႔အႀကဳံရွိတဲ့ သူေတြ အမ်ားႀကီးလိုတယ္။ ေနာက္ၿပီး အစိုးရဌာနေတြ ၀န္ႀကီးဌာနအဖြဲ႔ေတြကိုယ္တိုင္လည္း ဥပေဒ ကို ေသေသခ်ာခ်ာေလ့လာထားဖုိ႔လိုအပ္တယ္။ မီဒီယာေတြကလည္း ဥပေဒကို ေလ့လာ ထားသင့္တယ္”ဟု ၄င္းကဆိုသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏က်င့္သုံးဆဲ ျပစ္မႈဆိုင္ရာက်င့္ထုံးဥပေဒတြင္ မီဒီယာမ်ားႏွင့္အဓိကသက္ဆိုင္သည့္ အေသေရဖ်က္မႈ ျပစ္မႈ ၄၉၉ ၊ျပစ္ဒဏ္ ၅၀၀သည္ ျပစ္မႈ ဆိုင္ရာ ဥပေဒအျဖစ္သာရွိေနျခင္းထက္ တရားမမႈ ျဖစ္ေရးဆြဲ ျပဌာန္းႏုိင္ လွ်င္ပိုမိုေကာင္း မြန္ေၾကာင္း မီဒီယာလုပ္ငန္း လုပ္ကိုင္ေနသူအခ်ဳိ႕ကေျပာသည္။ သုိ႔ရာတြင္ ျပဌာန္းထား သည့္ဥပေဒတိုင္း၌ ကင္းလြတ္ခြင့္ဆိုသည့္ အေၾကာင္းခ်က္မွာ ရွိေနသျဖင့္ ယင္း ကင္းလြတ္ ခြင့္ဆုံးျဖတ္မႈအေပၚ တရားေရး၏ မွန္ကန္စြာဆုံးျဖတ္မႈသည္ အေရးပါေၾကာင္း တရား လႊတ္ေတာ္ ေရွ႕ေန ဦးျမင့္သြင္ကေျပာသည္။ ယင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ေဒါက္တာျမတ္ဥာဏစိုးက“ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ႏိုင္ငံတရားစီရင္ေရးက တစ္ပါးထိုင္ စီရင္ေရးဆိုေတာ့ တရားေရးမ႑ဳိင္ မတိမ္းေစာင္းေအာင္ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ပါ့ မလားဆိုတာ က ေမးခြန္းထုတ္စရာျဖစ္လာၿပီ။ ”ဟု ဆိုသည္။ ယင္းအတြက္ အဆိုပါတရားစြဲဆိုမႈမ်ား၏ တရားခြင္မတက္မီ အမႈၾကားနာသည့္အဆင့္တြင္ တရားရုံး ႏွင့္ တရားသူႀကီး၏ မွန္မွန္ ကန္ ကန္ဆုံးျဖတ္မႈသည္ ေစာင့္ၾကည့္ရမည့္ကိစၥျဖစ္လာေၾကာင္း ေရွ႕ေနကိုသန္း ေဇာ္ေအာင္ကေျပာသည္။ စတုထၱမ႑ိဳင္၏ပင္မတာ၀န္ျဖစ္သည့္ မ႑ိဳင္ သုံးရပ္အား ေစာင့္ၾကည့္ရန္ႏွင့္ ယင္းတို႔၏ အက်င့္ ပ်က္ ျခစားမႈမ်ား၊ တာ၀န္ပ်က္ကြက္မႈမ်ားႏွင့္ ဥပေဒမဲ့ျပဳမူမႈမ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ေရး သားရန္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္မႈကို အစိုးရ၀န္ၾကီးဌာနမ်ားႏွင့္ ဌာနဆိုင္ရာမ်ားအေနျဖင့္ တရားစြဲ ဆိုလွ်င္ ဒီမိုကေရစီနိင္ငံ တစ္ႏုိင္ငံ၏မွတ္ေက်ာက္ ျဖစ္ေသာသတင္းစာမ်ား၏ ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္ မႈအား ထိခိုက္ေစသကဲ့သို႔ သမၼတဦးသိန္းစိန္း အစိုးရ၏ ဒီမိုကေရစီ ေျခလွမ္းမ်ားကို အဟန္႔ အတားျဖစ္ေစႏိုင္ေၾကာင္း၄င္းကေျပာသည္။

ေတြ႕ ရင္ေျပာၾကပါကြယ္..ေက်းဖူးဆပ္ပါမယ္

ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးမ်ား အပါအ၀င္ မည္သူမဆို အမ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ ပစၥည္းမ်ားကို အလြဲသံုးစား ျပဳလုပ္ပါက ေထာင္ဒဏ္ တစ္သက္တစ္ကြၽန္းထိ ခ်မွတ္ခံရႏိုင္
Tuesday, 20 March 2012 16:03

ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးမ်ား အပါအ၀င္ မည္သူမဆုိ အမ်ားႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ ပစၥည္းမ်ားကို အလြဲသံုးစားျပဳလုပ္ပါက ေထာင္ဒဏ္ တစ္သက္ တစ္ကြၽန္းအထိ ခ်မွတ္ခံရႏုိင္ေၾကာင္း အမ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာပစၥည္း ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး ဥပေဒအရ သိရသည္။

အမ်ားႏွင့္ သက္ဆုိင္ေသာပစၥည္း ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး ဥပေဒပုဒ္မ (၃) တြင္ မည္သူမဆို အမ်ားႏွင့္ သက္ဆုိင္ေသာ ပစၥည္းတစ္ခုခုႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ခိုးမႈ၊ အလြဲသံုး စားျပဳမႈ၊ သို႔တည္းမဟုတ္ လိမ္လည္မႈတို႔ကို က်ဴးလြန္ေၾကာင္း ျပစ္မႈထင္ရွား စီရင္ျခင္းခံရလွ်င္ တစ္သက္တစ္ကြၽန္းဒဏ္ျဖစ္ေစ၊ ၁၀ ႏွစ္ထက္ မနည္းသည့္ ေထာင္ဒဏ္ ျဖစ္ေစ၊ ထို႔ျပင္ ေငြဒဏ္ကိုလည္း ခ်မွတ္ႏိုင္သည္ဟု ျပ႒ာန္းထားေၾကာင္း သိရသည္။

ထိုသို႔ မည္သူမဆိုဟူေသာ စာသားျဖင့္ ျပ႒ာန္း ထားေသာေၾကာင့္ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးမ်ား အေနျဖင့္လည္း အမ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ ပစၥည္းမ်ားကို အလြဲသံုးစားျပဳပါက အျခားသူမ်ားနည္းတူ ျပစ္ဒဏ္က်ခံ ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဥပေဒပညာရွင္မ်ားက သံုးသပ္ေျပာၾကားခဲ့ပါ သည္။

တပ္မေတာ္၊ ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာႏိုင္ငံအစိုးရ၊ ေဒသႏၲရ အာဏာပိုင္တစ္ဦးဦး၊ တည္ဆဲ တရားဥပေဒ တစ္ခုခုအရ ဖြဲ႕စည္းထားသည့္ ဘုတ္အဖြဲ႕၊ ေကာ္ပိုေရးရွင္း၊ ဘဏ္၊ အျခားအဖြဲ႕ တစ္ခုခု၊ သမ၀ါယမအသင္း တစ္ခုခု၊ ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ အစိုးရက အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာျဖင့္ ေၾကညာေသာ အသင္းမ်ား၊ စသည္တို႔က ပိုင္ဆိုင္သည့္ သို႔တည္းမဟုတ္ အသံုးျပဳရန္ လႊဲေျပာင္းေပးအပ္ထား သည့္၊ သိမ္းဆည္း ထားသည့္ေငြ၊ သိုေလွာင္ပစၥည္း၊ အသံုးအေဆာင္ ၊ အျခားပစၥည္း တစ္ရပ္ရပ္တို႔သည္ အမ်ားႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ ပစၥည္းမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ထို႔အျပင္ မွတ္ပံုတင္အက္ ဥပေဒအရ မွတ္ပံုတင္ထားသည့္ အသင္းတစ္ခုခုႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ကုမၸဏီမ်ားအက္ဥပေဒပုဒ္မ (၂၆) အရ ကုမၸဏီအျဖစ္ မွတ္ပံုတင္ထား ေသာ အသင္းတစ္ခုခု၊ ျပည္သူတို႔ ဆုိင္ရာ ယံုမွတ္အပ္ႏွံမႈအဖြဲ႕တစ္ခုခု၊ အျခားအဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုခု စသည္ တို႔ကပိုင္ဆိုင္သည့္ သို႔တည္းမဟုတ္ အသံုးျပဳရန္လႊဲေျပာင္းေပးအပ္ထား သည့္၊ သိမ္းဆည္းထားသည့္ေငြ၊ သိုေလွာင္ပစၥည္း၊ အသံုးအေဆာင္ ၊ အျခားပစၥည္းတစ္ရပ္ရပ္တို႔သည္ အမ်ားႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာပစၥည္း မ်ားျဖစ္ေၾကာင္းအမ်ားႏွင့္သက္ဆိုင္ ေသာ ပစၥည္းကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ ေရး ဥပေဒပုဒ္မ (၂) သိရသည္။

အမ်ားႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ ပစၥည္းကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး ဥပေဒကို ၁၉၆၃ ခုႏွစ္တြင္ ဥပေဒ အမွတ္ (၁) ျဖင့္ျပ႒ာန္းခဲ့ျခင္းျဖစ္ ၿပီး ယင္းဥပေဒသည္ ၁၉၄၇ ခုႏွစ္ ျပည္သူပိုင္ပစၥည္းကာကြယ္ေစာင့္ ေရွာက္ေရးအက္ဥပေဒႏွင့္ အလား တူေသာ္လည္း သီးျခားဥပေဒျဖစ္ ေၾကာင္း အထက္တန္းေရွ႕ေနတစ္ ဦးကဆိုပါသည္။

ျပည္သူပိုင္ပစၥည္း၏အဓိပၸါယ္ ကို ျပည္သူပိုင္ပစၥည္း ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး အက္ဥပေဒပုဒ္မ (၂) တြင္ ရွင္းလင္းေဖာ္ျပထားၿပီး အမ်ားႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ ပစၥည္း၏ အဓိပၸါယ္ကိုပုဒ္မ (၂) တြင္ ရွင္းလင္း ေဖာ္ျပထားေၾကာင္း သိရသည္။

အဓိပၸါယ္ ရွင္းလင္းခ်က္တြင္ ပါရွိေသာ စကားရပ္မ်ားကို ေလ့လာပါက ျပည္သူပိုင္ပစၥည္းဟူေသာ စကားရပ္ႏွင့္ အမ်ားႏွင့္ သက္ဆုိင္ေသာ ပစၥည္းဟူေသာ စကားရပ္သည္ ကြာျခားေၾကာင္း သိရသည္။

ျပည္သူပိုင္ပစၥည္း ကာကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္ေရး အက္ဥပေဒ ပုဒ္မ ၆(၁) အရ ေပးႏုိင္ေသာျပစ္ဒဏ္မွာ ၇ ႏွစ္အထိေထာင္ဒဏ္အျပင္ ေငြဒဏ္လည္း ပါ၀င္ေၾကာင္း၊ အမ်ားႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာပစၥည္း ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး ဥပေဒ အရဆုိပါက ေပးႏုိင္ေသာျပစ္ဒဏ္ မွာ တစ္သက္တစ္ကြၽန္းဒဏ္ျဖစ္ေစ၊ ၁၀ ႏွစ္ထက္မနည္းသည့္ေထာင္ ဒဏ္ျဖစ္ေစ၊ ထို႔ျပင္ေငြဒဏ္လည္း ပါ၀င္ေသာေၾကာင့္ ျပစ္ဒဏ္ပိုမ်ား သည္ကိုေတြ႕ရေၾကာင္း ဥပေဒအတိုင္ပင္ခံ တစ္ဦးက ဆိုပါသည္။

အမ်ားႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ ပစၥည္းကာကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္ေရး ဥပေဒ၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ အမ်ား ႏွင့္သက္ဆုိင္ေသာ ပစၥည္းတစ္ခုခု ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ခုိးမႈ၊ အလြဲသံုးစားမႈ သို႔မဟုတ္ လိမ္လည္မႈ က်ဴးလြန္ ေသာသူမ်ားကို ထိေရာက္စြာအျပစ္ ေပးႏုိင္ရန္ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

အမ်ားႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ ပစၥည္းကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး ဥပေဒႏွင့္ ျပည္သူပိုင္ပစၥည္းကာ ကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးအက္ဥပေဒ တုိ႔၏ ျခားနားခ်က္မ်ားမွာ အမ်ားႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ ပစၥည္းကာကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္ေရး ဥပေဒက ခိုးမႈ၊ အလြဲသံုးစားမႈ သို႔မဟုတ္ လိမ္လည္မႈကို ရည္ညႊန္းေၾကာင္း ျပည္သူပိုင္ပစၥည္းကာ ကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး အက္ဥပေဒက တရားမ၀င္ဘဲ လက္၀ယ္ထားရွိမႈ၊ ခိုးမႈ ၊ အလြဲသံုးစားမႈ သို႔မဟုတ္ အက်ိဳးဖ်က္ဆီးမႈကို ရည္ညႊန္းေၾကာင္း ဥပေဒျပ႒ာန္းခ်က္မ်ား အရသိရသည္။

အမ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ ပစၥည္းကာကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္ေရး ဥပေဒအရ ျပစ္မႈတစ္ခုခုကို ျပည္ထဲ ေရး၏ အခြင့္အမိန္႔မရွိဘဲ မည္သည့္ တရား႐ံုးကမွ စစ္ေဆးစီရင္ပိုင္ခြင့္ မရွိေၾကာင္းသိရသည္။
အမ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ ပစၥည္းမ်ား ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး ဥပေဒအရ အေရးယူခဲ့ရသည့္ ျဖစ္စဥ္ အမ်ားအျပားရွိခဲ့ေၾကာင္းလည္း တရားစီရင္ထံုးမ်ားအရ သိရပါသည္။
http://news-eleven.com/index.php?option=com_content&view=article&id=12876:2012-03-20-09-37-09&catid=42:2009-11-10-07-36-59&Itemid=112

ေက်ာက္ျဖဴ ပိုက္လိုင္းေလ်ာ္ေၾကး အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးအလြဲသုံး

The Voice Weekly
7 hours ago

ရခိုင္ျပည္နယ္၊ ေက်ာက္ျဖဴၿမိဳ႕နယ္ ပ်ားတဲေက်းရြာတြင္ ဓာတ္ေငြ႕ပိုက္လိုင္း ျဖတ္သန္းသြားေသာ လယ္ေျမအတြက္ရရွိသည့္ေလ်ာ္ေၾကးအား ၾကတ္တိန္ေက်းရြာအုပ္ေရးမွဴး ဦးေအာင္စိန္ခ်မ္းက ေငြ ၁၉၉၈၀၀၀ (ဆယ့္ကိုးသိန္းကိုးေသာင္းရွစ္ေထာင္) က်ပ္ကို အတင္း အဓမၼထုတ္ယူသြားေၾကာင္း လယ္ေျမပိုင္ရွင္ ေဒၚစံဂိုးမက ေျပာၾကားပါသည္။

လယ္ယာေျမကြင္းအမွတ္ (၄၇၄/၁) ၏ ပိုင္ရွင္မွာ ေဒၚစံဂုိးမ၏ အမ်ိဳးသား ဦးေမာင္က်န္ခ်ီးျဖစ္ၿပီး ၄င္းမွာ ေလျဖတ္္ေရာဂါခံစားေနရပါသျဖင့္ မည္သည့္ အလုပ္အကိုင္မွ် မလုပ္ႏိုင္ေတာ့ေၾကာင္း၊ ထုိေျမအားလ်ာ္ေၾကးေပးရာတြင္ ဦးေမာင္က်န္ခ်ီးအမည္ျဖင့္ မဟုတ္ဘဲ လုံး၀ဆက္စပ္ပတ္သက္မႈမရွိေသာ ဦးေအာင္စိန္ခ်မ္း (ဘ) ဦးေအာင္ထြန္းဦး အမည္ျဖင့္သာ အမည္ေပါက္လာေၾကာင္း ယင္းက ဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။

၄င္းထုတ္ယူသြားေသာေလ်ာ္ေၾကးေငြမွ ပမာဏအခ်ိဳ႕ကုိ ေပးရန္ ေတာင္းဆိုရာတြင္ ၾကတ္တိန္ ေက်းရြာအုပ္ေရးမွဴး ဦးေအာင္စိန္ခ်မ္းက ေငြလုံး၀မေပးဘဲ ‘ေငြလိုခ်င္ရင္ တိုင္ခ်င္သည့္ေနရာတြင္သြားတိုင္’ ဟု ရုိင္းျပစြာေျပာဆိုခဲ့ေၾကာင္း ေဒၚစံဂိုးမကေျပာၾကားခဲ့သည္။

ဥပေဒၾကမ္းမ်ား လႊတ္ေတာ္မွ အတည္ျပဳ ေသာ္လည္း ျပည့္စံုမႈမရွိ

by Yangon Press International on Tuesday, March 20, 2012 at 8:35am ·
မတ္လ ၂၀၊ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ (YPI)

ယမန္ေန႔က ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္တြင္ အတည္ျပဳခဲ့ေသာ ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးဥပေဒ၊ လယ္ယာေျမဥပေဒႏွင့္ ေျမလြတ္ ေျမလပ္ႏွင့္ ေျမရိုင္းစီမံခန္႔ခြဲေရး ဥပေဒၾကမ္းမ်ားသည္ ျပည့္စံုမႈ မရွိေသးေသာ ဥပေဒၾကမ္းမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္အခ်ိဳ႕ႏွင့္ ပညာရွင္မ်ားကေျပာသည္။

ေျမပံုၿမိဳ႕နယ္ ျပည္သူ႔လႊြတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေဖသန္းက ယခုဥပေဒၾကမ္းမ်ားသည္ ျပည့္စံုမႈမရွိေသးေၾကာင္း သို႔ေသာ္ လက္ရွိအေနအထားတြင္ တိုင္းျပည္အတြက္ အလုပ္ျဖစ္ႏိုင္မည္ဟု ထင္ေၾကာင္းေျပာသည္။

၎က ယခုကဲ့သို႔ အကူးအေျပာင္းကာလတြင္ ျပည့္စံုေသာ ဥပေဒေရးဆြဲရန္ မျဖစ္ႏုိင္ေၾကာင္း ေနာင္တြင္ ျပည္သူ႔အင္အားကို ရရွိလာပါက ျပည့္စံုေသာဥပေဒမ်ားကို ေရးဆြဲႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္းေျပာသည္။

 ၎က “ အခုအခ်ိန္မွာ ပုဂၢိဳလ္ေရး အက်ိဳးအျမတ္ကိုၾကည့္တဲ့သူေတြရွိတဲ့အတြက္ ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ေဆြးေႏြးလို႔မရေသးပါဘူး။ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲၿပီးလို႔ ဒီမိုကေရစီအင္အားစုေတြ လႊတ္ေတာ္ထဲ ပိုေရာက္လာရင္ ျပည့္စံုတဲ့ ဥပေဒေတြဆြဲလာႏိုင္မွာပါ” ဟု ေျပာသည္။

သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးပညာရွင္တစ္ဦးျဖစ္သည့္ ဦး၀င္းမ်ိဳးသူက ယခု အတည္ျပဳလုိက္ေသာ ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး ဥပေဒၾကမ္းႏွင့္ ပတ္သက္၍  “ အခ်ိဳ႕ဥပေဒေတြက ရွိတာထက္စာရင္ မရွိတာပိုေကာင္းတာမ်ိဳးျဖစ္တတ္တယ္” ဟု ေျပာဆိုခဲ့သည္။

သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးပညာရွင္ အျခားတစ္ဦးျဖစ္သည့္ ဦးအုန္းကလည္း မူလက ေဆြးေႏြးခဲ့ေသာ ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး ဥပေဒၾကမ္းတြင္ ထပ္မံျဖည့္စြက္ရန္မ်ားကို ၎အေနျဖင့္ လႊြတ္ေတာ္သို႔ တင္ျပခဲ့ေၾကာင္း ထိုအခ်က္မ်ား ျဖည့္စြက္မႈရွိမရွိကို ယခုဥပေဒ ေပၚထြက္လာပါက ေစာင့္ၾကည့္  ေလ့လာရ မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာသည္။


‘ ဥပေဒၾကမ္းကိုမေလ့လာရေသးတဲ့အတြက္ ေသခ်ာမေျပာႏိုင္ဘူး။ ဒါေပမယ့္ အရင္ဥပေဒၾကမ္းကို ထပ္မျဖည့္ထားဘဲ အတည္ျပဳတာဆိုရင္ အဲဒါ အလွျပ ဥပေဒပဲျဖစ္သြားလိမ့္မယ္ ” ဟု ၎က ေျပာသည္။

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦးျဖစ္သည့္ ဦးၾကည္ျမင့္ကမူ ယခုဥပေဒမ်ားသည္ ႏိုင္ငံတကာ စံခ်ိန္စံညႊန္းႏွင့္အညီ ေရးဆြဲထားေသား ဥပေဒမ်ားျဖစ္ေၾကာင္းေျပာသည္။

မၾကာမီက်င္းပရန္ ရွိသည့္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္မည့္ အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ဥကၠ႒ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က လႊတ္ေတာ္တြင္းသို႔ ၀င္ေရာက္ျခင္း၏ အဓိကရည္ရြယ္ခ်က္တြင္ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒကို ျပင္ဆင္ရန္ျဖစ္သည္ဟု မဲဆြယ္စည္းရံုးေရး မိန္႔ခြန္းမ်ားတြင္ ေျပာၾကားထားသည္။

ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္က အတည္ျပဳလိုက္ေသာ ဥပေဒၾကမ္းမ်ားကို ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတထံသို႔ တင္ျပရမည္ျဖစ္ၿပီး ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ပုဒ္မ ၁၀၅ အရ သမၼတအေနျဖင့္ ၁၄ ရက္အတြင္း လက္မွတ္ေရးထိုး၍ ဥပေဒအျဖစ္ ျပဌာန္းျခင္း သို႔မဟုတ္ သေဘာထားမွတ္ခ်က္ႏွင့္အတူ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္သို႔ျပန္လည္ေပးပို႔ျခင္း ျပဳလုပ္ရမည္ျဖစ္သည္။     ။

မီဒီယာဥပေဒ ပုံႏွိပ္မီဒီယာထက္ က်ယ္ျပန္႔ရန္ လိုလားေနၾက


by Yangon Press International on Tuesday, March 20, 2012 at 10:17am ·
မတ္လ(၂၀)ရက္၊၂၀၁၂ခုႏွစ္

အစိုးရ၏ မီဒီယာဥပေဒၾကမ္းသည္ ပံုနွိပ္မီဒီယာကုိ ရည္ရြယ္ျပီး ေရးဆြဲျခင္းျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ျပည္ပ မီဒီယာမ်ားအေနျဖင္႔ ျပည္တြင္း၀င္ေရာက္ရန္ၾကိဳးပမ္းေနခ်ိန္တြင္ ဥပေဒအရ အက်ဳံး၀င္ရန္ အခက္အခဲ ျဖစ္ေစနုိင္ေၾကာင္း ျပည္ပမီဒီယာတာ၀န္ရွိသူမ်ားက ဆိုသည္။

လက္ရွိေရးဆြဲေနသည့္ မီဒီယာဥပေဒတြင္ အင္တာနက္၊ ရုပ္သံ၊ ေရဒီယုိ အစရွိသည့္ မီဒီယာမ်ား အက်ံဳး မ၀င္သျဖင့္ ယင္းက႑မ်ားအတြက္လည္း ဥပေဒအရလႊမ္းျခံဳမႈရွိသင္႔ေၾကာင္း ဒီမုိကရက္တစ္ျမန္မာ့အသံက လက္ေထာက္ဦးေဆာင္ညႊန္ၾကားေရးမွဴးနွင့္ လက္ေထာက္အယ္ဒီတာခ်ဳပ္ ဦးခင္ေမာင္၀င္းက ေျပာသည္။

ျမန္မာ မီဒီယာ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ကြန္ဖရင့္ ကိုမတ္လ ၁၉ ရက္ႏွင့္ ၂၀ ရက္ ၂ ရက္တိုင္တိုင္က်င္းပခဲ့ရာတြင္ မီဒီယာ ဥပေဒႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျပန္ၾကားေရး ၀န္ႀကီး႒ာန ၀န္ႀကီးႏွင့္ ညႊန္ခ်ဳပ္တို႔က ရွင္းလင္းေျပာဆိုခဲ့သည္။ (ဓါတ္ပံု -သူရမ်ိး)

လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ဧရာ၀တီ၊ ဒီမုိကရက္တစ္ျမန္မာ့အသံ၊ မဇၥ်ိမ အစရွိသည့္ ျပည္ပအေျခစုိက္မီဒီယာမ်ားသည္ ျပည္တြင္းသို႔၀င္ေရာက္ရန္ ၾကိဳးပမ္းေနခ်ိန္ျဖစ္သည္။

ထိုင္းႏိုင္ငံ အေျခစိုက္သွ်မ္းသံေတာ္ဆင့္သတင္းဌာနက အယ္ဒီတာခ်ဳပ္ ဦးခြန္စုိင္းကလည္း ဧရာ၀တီ၊ ဒီမုိကရက္တစ္ျမန္မာ့အသံ (DVB) နွင့္ တုိင္းရင္းသား သတင္းဌာနအမ်ားစုျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းထားသည့္ (BNI) သတင္းဌာနတုိ႕အေနျဖင္႔ အင္တာနက္၊ေရဒီယုိနွင့္ ရုပ္သံမီဒီယာမ်ားက  အဓိကထုတ္လႊင့္ေနရသျဖင့္ ယခုေရးဆြဲေနသည့္ မီဒီယာဥပေဒတြင္ အက်ံဳးမ၀င္ျဖစ္ေနသည္ဟု ေျပာသည္။

 “အဓိကေတာ့ မီဒီယာလုိ႕ေျပာရင္အကုန္လံုးကုိ ျခံဳေစခ်င္တယ္။ တစ္ခုေလာက္ ပဲကြက္ျပီး လုပ္တာမ်ိဳး မျဖစ္ေစခ်င္ဘူး။”ဟု ၎ကဆက္ေျပာသည္။

Burma News International (BNI)အား တိုင္းရင္းသားမီဒီယာမ်ားပအပါအ၀င္ သတင္းမီဒီယာ (၁၁) ဖြဲ႕ျဖင့္ ပူးေပါင္း ဖြဲ႕စည္းထားျခင္း ျဖစ္သည္။
ဧရာ၀တီ၊ ဒီမုိကရက္တစ္ျမန္မာ့အသံ နွင့္ BNI တုိ႔ပူးေပါင္းကာ ယခုလ ၁၉ ရက္ေန႕က မီဒီယာဥပေဒႏွင့္ သတင္းလြတ္လပ္ခြင့္ႏွင့္ပတ္သက္သည္႔အခ်က္ငါးခ်က္ပါ ပူးတြဲေၾကညာခ်က္တစ္ေစာင္ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။
ယင္းထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ျပည္ပမီဒီယာသးမ်ားအေနျဖင့္လည္း ျပည္တြင္းမီဒီယာႏွင္႔ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္ လုိအပ္ေၾကာင္း၊ အစိုးရနွင့္ မီဒီယာၾကီးမ်ာအေနျဖင္႔လည္း တိုင္းရင္းသားမီဒီယာမ်ား၏ အခန္းက႑ကိုလည္း ကူညီပံပုိးလုပ္ေဆာင္သြားရန္ လုိအပ္ေၾကာင္း အႀကံျပဳထားသည္။

ထုိ႕ျပင္ မီဒီယာလြတ္လပ္ခြင့္ကို အကန္႔အသတ္ျဖစ္ေစမည့္ အီလက္ထေရာနစ္ဥပေဒအပါအ၀င္ လြတ္လပ္စြာ ေျပာဆုိခြင့္ကို အဟန္႕အတားျဖစ္ေစမည့္ ဥပေဒမ်ားအား ဖ်က္သိမ္းေပးရန္ လုိအပ္ေၾကာင္းကိုလည္း ထည့္သြင္း ေဖာ္ျပထားသည္။

“အီလက္ထေရာနစ္ဥပေဒဖ်က္ဖို႕ဆုိတာကေတာ့ ကြ်န္ေတာ္တုိ႕ျပည္ပမီဒီယာဆုိတာက စလုပ္ကတည္းက အခုအထိ အင္တာနက္ ေရဒီယို၊ ရုပ္သံေတြကို ပဲ အားကိုျပီး လုပ္လာတာေလ။ အဲဒါေတြအားလံုးဟာ အီလက္ထေရာနစ္ဥပေဒနဲ႕ ျငိစြန္းေနတာေပါ့”ဟု ဦးခြန္စိုင္းကေျပာသည္။

ရန္ကုန္ျမိဳ႕တြင္ ယခုလ ၁၉ ရက္ေန႔မွ ၂၂ ရက္ေန႔အထိ ျမန္မာ မီဒီယာ ဖြံ႕ျဖိဳးေရး ညီလာခံကုိ ကုလသမဂၢ ပညာေရး သိပၸံနွင့္ ယဥ္ေက်းမႈအဖြဲ႕ (UNESCO)၊ ျပန္ၾကားေရး ၀န္ၾကီးဌာနႏွင့္ နုိင္ငံတကာ မီဒီယာ ေထာက္ပံ့ေရးအဖြဲ႔ (IMS) တုိ႕က ဦးစီးက်င္းပလွ်က္ရွိျပီး မီဒီယာေလာကမွ တာ၀န္ရွိသူမ်ားမွ တက္ေရာက္ၾကသည္။       ။

ႏိုင္ငံေရးႏွင့္မပတ္သက္ရ ဆိုသည္ကို ရုပ္ရွင္ ေလာကသားမ်ား ကန္႔ကြက္

by Yangon Press International on Tuesday, March 20, 2012 at 9:07am ·

မတ္လ ၂၀၊ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ (YPI)
အသစ္ျပန္လည္ဖြဲ႕စည္းမည့္ ရုပ္ရွင္အစည္းအရံုး၏ အမႈေဆာင္မ်ားအေနျဖင့္ ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ ပတ္သက္ဖူးျခင္း မရွိသူျဖစ္ရမည္ဟု ျပန္ၾကားေရး၀န္ၾကီး႒ာနမွ ေျပာၾကားေၾကာင္း သတင္းမ်ား ထြက္ေပၚလ်က္ရွိရာ ယင္းအခ်က္ကို ရုပ္ရွင္ေလာကသားမ်ားက ကန္႔ကြက္ေျပာဆိုေနၾကသည္။
ယင္းကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍ ဒါရိုက္တာ၀ိုင္းက ယခုကဲ့သို႔ စည္းကမ္းခ်က္ခ်မွတ္ျခင္းသည္ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒႏွင့္ ကိုက္ညီမႈ ရွိမရွိ ဆန္းစစ္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အကယ္၍ ထိုသုိပိတ္ပင္ခဲ့လွ်င္ ယင္းအခ်က္သည္ လူ႔အခြင့္အေရးကို ပိတ္ပင္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာသည္။
၎က “ တကယ္လို႔ ဒီသတင္းတကယ္မွန္တယ္ဆိုရင္ ျပန္ၾကားေရး၀န္ၾကီးဌာနကို ကၽြန္ေတာ္ တရားစြဲမယ္ ” ဟု YPI သို႔ေျပာသည္။
၀ါရင္သရုပ္ေဆာင္တစ္ဦးျဖစ္သူ ဦးဇင္၀ိုင္းကလည္း ယခုကဲ့သို႔ စည္းကမ္းခ်မွတ္ျခင္းသည္ မလိုအပ္ေသာ စည္းကမ္းခ်မွတ္ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဥပေဒလည္း မရွိေၾကာင္း၊ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒႏွင့္လည္း ကိုက္ညီမႈမရွိသျဖင့္ ၎အေနျဖင့္ သေဘာမတူႏိုင္ေၾကာင္း မွတ္ခ်က္ေပးသည္။
ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကို္ယ္စားလွယ္တစ္ဦးျဖစ္သည့္ ဦးခိုင္ေမာင္ရည္ကမူ ႏိုင္ငံေရးဆိုသည္မွာ ႏိုင္ငံသူ ႏိုင္ငံသားအားလံုးႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာအေရးျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံ၊ ဒီမိုကေရစီစနစ္သို႔ သြားေနေသာႏိုင္ငံျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားေနသူမ်ားအေနျဖင့္ ဒီမိုကေရစီစနစ္ကို တိတိက်က် လိုက္နာရန္လိုအပ္ေၾကာင္း ေ၀ဘန္ေျပာဆိုသည္။
၎ကထပ္မံၿပီး ယခုက်င့္သံုးေနေသာစနစ္သည္ ပါတီစံု ဒီမိုကေရစီစနစ္ျဖစ္သျဖင့္ မည္သူမဆို၊ မည္သည့္ပါတီကိုမဆို လြတ္လပ္စြာ ၀င္ေရာက္ခြင့္ ရွိသင့္သည္ဟုလည္း ေျပာဆိုလိုက္သည္။
“ အခုအေျခအေနမွာ ႏိုင္ငံေရးဆိုတာ ကန္႔သတ္ထားလို႔မရဘူး။ ဘယ္အဖြဲ႕အစည္းမွာမဆို ႏိုင္ငံေရးနဲ႔ မပတ္သတ္ရဘူးလို႔ေျပာလာရင္ အဲဒီသူက ေခတ္ေနာက္ျပန္ဆြဲတဲ့သူပဲ ” ၎ကေျပာသည္။
၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ပုဒ္မ ၃၅၄ ပုဒ္မခြဲ (ဂ) တြင္ ႏုိင္ငံသားတိုင္းသည္ ႏုိင္ငံေတာ္လံုၿခံဳေရး၊ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး၊ ရပ္ရြာေအးခ်မ္းသာယာေရး သို႔မဟုတ္ ျပည္သူတို႔၏ ကိုယ္က်င့္တရားအက်ိဳးငွာ ျပဌာန္းထားသည့္ ဥပေဒမ်ားကို မဆန္႔က်င္လွ်င္ အသင္းအဖြဲ႕ သို႔မဟုတ္ အစည္းအရံုးမ်ား လြတ္လပ္စြာ ဖြဲ႕စည္းေဆာင္ရြက္ခြင့္ရွိသည္။
ရုပ္ရွင္အစည္းအရံုး၏ အမႈေဆာင္ အဖြဲ႔ကို လာမည့္ ၂၃ ရက္ေန႔တြင္ ရုပ္ရွင္ အစည္းအရံုး၀င္မ်ားက မဲစနစ္ျဖင့္ ေရြးခ်ယ္မည္ျဖစ္သည္။
ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ ဦးေဆာင္သည့္ အရပ္သား အစိုးရတက္လာၿပီးေနာက္ တႏွစ္တာ ကာလအတြင္း ဥပေဒဆိုင္ရာ ျပင္ဆင္မႈမ်ား၊ အသစ္ျပ႒ာန္းမႈမ်ား၊ စနစ္ႏွင့္ မညီေလွ်ာ္သည္မ်ားကို ပယ္ဖ်က္မႈမ်ား ျပဳလုပ္လွ်က္ရွိရာ အလုပ္သမား အဖြဲ႕အစည္းမ်ား ဖြဲ႕စည္းခြင့္ ဥပေဒ၊ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာစုေ၀းခြင့္ ဆႏၵထုတ္ေဖၚခြင့္ဥပေဒတို႔ ကိုျပ႒ာန္းခဲ့သည္။ ။

ဂ်ေမကာမွာေမြးကေနဒါမွာၾကီးတဲ့ျမန္မာကေလးငယ္

Danny (Daniel) Lwin
Uploaded by toemoelwin on 19 Feb 2012

Live performance with JAM Live Band on February 18, 2012 at 20th Anniversary Celebration of Burma Canadian Association of Ontario & YouthDream Scholarship Award Ceremony, Toronto, Ontario, Canada.


ကေလးငယ္ ဆိုေပမဲ့ပထမနွစ္စိတ္ပညာတက္ေနျပီ:D

ဦးသိန္းစိန္မိဘနွင့္တကြလာေတြ႕ ပါ။Linn Yaung

ဂ်က္ကီခ်န္းလဲအေမစုအားေထာက္ခံအားေပး
Sunn Sun

အာစီယံေရြးေကာက္ပြဲေလ့လာေစာင့္ၾကည့္ေရးအဖြဲ႕ ကို hotel မွာ၀င္ဖမ္း

ေရြးေကာက္ပြဲေစာင့္ၾကည့္ဖို႕လာတဲ့နိုင္ငံျခားက ANFREL အဖြဲ႕ကိုပုဇြန္ေတာင္ Orchid
hotel မွာညေန၃နာရီေလာက္မွာ၀င္ဖမ္းပါတယ္။အခုထိအထဲမွာပဲရွိေနေသးတယ္လို႕
ဘီဘီစီမွာလာပါတယ္။မေလး၊ထိုင္း။ေနာ္ေ၀၊ေအာ္စီ၊ယူအက္စ္၊စတဲ့နိုင္ငံအစံုပါတဲ့အဖြဲ႕ပါ။
အာစီယံေရြးေကာက္ပြဲေလ့လာေစာင့္ၾကည့္ေရးအဖြဲ႕လို႕ေခၚပါတယ္။ခရီးသြားဗီဇာနဲ႕၀င္
လာျပီးေရြးေကာက္ပြဲနဲ႕ဆိုင္တဲ့သင္တန္းေလးေတြေပးတယ္။ေကာ္မရွင္ဥကၠဌဦးတင္ေအးနဲ႕
လည္းဒုတိယအၾကီမ္ေတြ႕ဆံုခြင့္ေတာင္းဆိုထားတယ္လို႕သိရပါတယ္။Orchid hotelခန္းမမွာ
အစည္းအေ၀းလုပ္ေနတုန္း၊စရဖနဲ႕ရဲေတြကOrchid hotel ကို၀ိုင္းထားျပီး၀င္ဖမ္းတာပါ။
အျပင္အဆက္အသြယ္ရွိသူတခ်ိဳ႕ကသံရံုးေတြကိုဆက္သြယ္ေနတယ္ဆိုပါတယ္။
၁၀ေယာက္ေလာက္မွာ၃၊၄ေယာက္ေလာက္ပဲမိပါတယ္။
က်န္တဲ့သူေတြကနယ္ထြက္ေနခ်ိန္ျဖစ္ပါတယ္။

Yangon Press International
ေရြးေကာက္ပြဲ လြတ္လပ္မႈရွိိဖို႔ သင္တန္းေပးသူ ျပည္ႏွင္ခံရ

မတ္လ ၂၀၊ ၂၀၁၂ (YPI)

Asia Network for Free Election အမည္ရွိသည့္ ျပည္ပ ေရြးေကာက္ပြဲ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရး အဖြဲ႔မွ ညြန္ၾကားေရးမွဴး ျဖစ္သူအား ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ျပည္ႏွင္လိုက္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

၎အဖြဲ႕အေနျဖင့္ လာမည့္ ၾကားျဖတ္ ေရြးေကာက္ပြဲ တရားမွ်တမႈကို ေစာင့္ၾကည့္ရမည့္ အခ်က္အလက္မ်ား ဆိုင္ရာ သင္တန္းေပး ေဟာေျပာျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ရန္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္းသို႔ အလည္အပတ္ ဗီဇာျဖင့္ ေရာက္ရွိလာျခင္းျဖစ္၍ ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ထံသို႔လည္း ခြင့္ေတာင္းသည့္ စာတင္ျပထားသည္ဟု သိရွိရသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ျပဳလုပ္ေနခ်ိန္၊ ျပည္ပအေျခစိုက္ မီဒီယာမ်ားအား ဖိတ္ေခၚ၍ မီဒီယာဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ကြန္ဖရင့္က်င္းပေနခ်ိန္တြင္ ယခုလို ေရြးေကာက္ပြဲႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ပညာေပးမႈ၊ ေစာင့္ၾကည့္မႈမ်ား ျပဳလုပ္သည့္ ျပည္ပ အဖြဲ႕အစည္းတခု၏ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ျဖစ္သူအား ျပည္ႏွင္ဒဏ္ေပးလုိက္ျခင္း ျဖစ္သည္။ ။
YPI

ေရြးေကာက္ပြဲတရားမွ်တမွာမဟုတ္ဖူးဆိုတာအေမစုတို႕သိပါတယ္၊
ဘယ္လိုမမွ်တဖူးလဲဆိုတာကမာၻကိုသိေစခ်င္လို႕၀င္ျပိဳင္တာ....။
မမွ်တတာေတြကို၀ိုင္း၀န္းေဖၚထုတ္ေပးဖို႕လိုအပ္ေနပါတယ္။