Saturday, March 24, 2012

ႏိုင္ငံျခားသားပိုင္ ကုမၸဏီ၏ အႏိုင္က်င့္မႈကို စက္ရံု အလုပ္သမားမ်ား တိုင္ၾကားရန္ ျပင္ဆင္

by Yangon Chronicle on Saturday, March 24, 2012 at 7:26am ·

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၊ ေမွာ္ဘီၿမိဳ႕နယ္၊ေျမာင္းတကာ စက္မႈဇုန္တြင္ ဖြင့္လွစ္ထားသည့္ တရုတ္လူမ်ိဳးပိုင္
ရန္ကုန္သရဖူ သံမဏိစက္ရံုတြင္ အလုပ္လုပ္ကိုင္ေနသည့္ အလုပ္သမားမ်ားက စုေပါင္း၍ ကုမၸဏီပိုင္ရွင္၏
အႏိုင္က်င့္မႈကို စုေပါင္းတိုင္ၾကားရန္ ျပင္ဆင္ေနေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။
အလုပ္ရွင္ႏွင့္အလုပ္သမားမ်ားၾကား သေဘာတူညီထားသည့္ စာခ်ဳပ္ပါအခ်က္အလက္မ်ားကို အလုပ္ရွင္ဘက္မွ ေဖာက္ဖ်က္ရံုသာမက၊ၿပီးခဲ့သည့္ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္လည္း ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီအား ႀကိဳတင္မဲေပးရန္ အတင္းအက်ပ္ ဖိအားေပးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။
“ကၽြန္ေတာ္တို႔က ျပႆနာတစ္ရပ္ကို အႀကီးအက်ယ္ မျဖစ္ေစခ်င္ေတာ့ ေဒသဆိုင္ရာ အာဏာပိုင္ေတြကို
ဝင္ညိႇခိုင္းတာ၊ ညိႇတုန္းခဏပဲ၊ ၿပီးရင္ အခ်ိန္ပိုေၾကး မေပးတာေတြ၊ လစာကို လဝက္ေရာက္မွ ေပးတာေတြ ျပန္ျဖစ္တယ္။
ဒါေၾကာင့္ ဒီေန႔ကစၿပီး၊သတင္းမီဒီယာရဲ႕အားကို အသံုျပဳမယ္ ဆိုၿပီး ဆံုးျဖတ္လိုက္တာ”ဟု ယင္းစက္ရံုမွ သံရည္ႀကိဳ
ဌာနတြင္ အလုပ္လုပ္ကိုင္ေနသူတစ္ဦးက ေျပာၾကားသည္။
အဆိုပါ စက္ရံုပိုင္ရွင္မွ အလုပ္သမားမ်ား အေပၚ အႏိုင္က်င့္ဖိႏွိပ္သည့္ ကိစၥရပ္မ်ားကို ေဒသဆိုင္ရာ
အာဏာပိုင္မ်ားထံ တိုင္ၾကားရာ၌ ထိေရာက္သည့္ တုံျပန္မႈ မရရွိသည့္အျပင္၊ယင္းတိုင္ၾကားမႈကို ဦးစီးဦးေဆာင္
တိုင္ၾကားသူမ်ားကို ျပစ္ခ်က္တစ္စံု၊တစ္ရာ ျပႏိုင္ျခင္းမရွိဘဲ အလုပ္မွ ထုတ္ပစ္ျခင္းမ်ားကို လုပ္ကိုင္ျခင္းမ်ား
ရွိေၾကာင္း သိရသည္။
“ကၽြန္ေတာ္တို႔က ဒီလို အေျခအေနမွ မျဖစ္ရင္ ေဒသႏၱရ သမဂၢတစ္ခုဖြဲ႕ၿပီး စက္ရံုပိုင္ရွင္ကို ရင္ဆိုင္မယ္။
ကၽြန္ေတာ္တို႔ ရသင့္တဲ့ အခြင့္အေရးကို ရေအာင္ ေတာင္းဆိုမယ္”ဟု ယင္းစက္ရံုပိုင္ရွင္အား ရင္ဆိုင္ရန္ ျပင္ဆင္ေနသူ အလုပ္သမားတစ္ဦးက ဆိုသည္။
အဆိုပါ ကိစၥရပ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ ရန္ကုန္သရဖူ သံမဏိစက္ရံုသို႔ ဆက္သြယ္ေမးျမန္းရာတြင္ စည္းကမ္း
ေဖာက္ဖ်က္သည့္ အလုပ္သမားမ်ားကို သတ္မွတ္ထားသည့္ စည္းကမ္းမ်ားအရ အေရးယူရျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ျပန္လည္ေျဖၾကားသည္။

၂၀၁၀ ခုႏွစ္ေႏွာင္းပိုင္းမွစတင္၍ ျမန္မာႏိုင္ငံတစ္ဝွမ္းလံုးတြင္ အလုပ္သမား အခြင့္အေရးေတာင္းဆိုမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး ယင္းေတာင္းဆိုမႈမ်ား၏ ငါးဆယ္ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္သည္ ေဒသဆိုင္ရာ အာဏာပိုင္မ်ားႏွင့္ အလုပ္သမားဝန္ႀကီးဌာနမွ တာဝန္ရွိသူမ်ား၏ညိွႏႈိင္းေပးမႈေၾကာင့္ ေအာင္ျမင္ခဲ့သည္။

TN

ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းအား ႏြားထိုးႀကီးေကာ္မရွင္ ေခၚယူသတိေပး

yangonchronicle
ႏြားထိုးႀကီးၿမိဳ႕နယ္အတြင္း ျပည္ေထာင္စုႀကံ႕ခိုုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးပါတီကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမွ ဥပေဒႏွင့္မညီသည့္ လုပ္ေဆာင္ေနမႈမ်ားကို အမ်ိဳး သားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္မွ တိုင္ၾကားခဲ့သည့္အတြက္ ႏြားထိုးႀကီးၿမိဳ႕နယ္ ေကာ္မရွင္အဖြဲ႕ခြဲက ၎ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ ကို္ယ္စားလွယ္ေလာင္းအား ေခၚယူ သတိေပး လက္မွတ္ေရးထိုးေစခဲ့ေၾကာင့္ သိရသည္။

“ႏြားထိုးႀကီးၿမိဳ႕နယ္မွာ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီက ဥပေဒကိုဆန္႔က်င္ၿပီးေတာ့ သာသနာ့အေဆာက္္အအုံေတြျဖစ္တ့ဲ ဇရပ္ေတြ၊ ဓမၼာ႐ံုေတြက ခန္းမ ေဆာင္ေတြကုိ ဌားရမ္းသံုးျပဳမႈေတြ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ပါတယ္။ ၿပီးေတာ့ NLD ပါတီဥကၠ႒ ေဒၚေအာင္ဆန္းၾကည္ႏွင့္ NLD ကိုယ္စားလွယ္ေတြကို ေထာင္ထြက္ ေတြ၊ သူခိုးေတြဆိုၿပီး ဥပေဒနဲ႔မညီညႊတ္ဘဲ ေျပာဆိုသြားပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ႏြားထိုးႀကီးေကာ္မရွင္အဖြဲ႕ခြဲကို တိုင္လိုက္ရတာပါ”ပာု အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္မွ တာဝန္ရွိသူတစ္ဦးက ဆိုသည္။

ထိုသို႔ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း၏ ဥပေဒႏွင့္ မညီညႊတ္သည့္ လုပ္ေဆာင္ေနမႈမ်ားႏွင့္ အေသေရဖ်က္ စြပ္စြဲမႈမ်ားကို NLD ပါတီမွ တိုင္ၾကားခ့ဲသည့္အတြက္ ႏြားထိုးႀကီးၿမိဳ႕နယ္ေကာ္မရွင္အဖြဲ႕ခြဲမွ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ၏ ခ႐ိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးတင္ေအာင္ညႊန္႔ႏွင့္ အဖြဲ႕ဝင္ ဦးေအာင္ေဇာ္ျမင့္ တို႔အား ေခၚယူ၍ ဥပေဒႏွင့္ ေပာာေျပာမႈမ်ားကို လုပ္ ေဆာင္ရန္ ေခၚယူသတိေပးခဲ့ရေၾကာင္း သိရသည္။

“ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲ စည္း႐ံုးမဲဆြယ္တာေတြကို လုပ္တဲ့ေနရာမွာ ေကာ္မရွင္က ျပ႒ာန္းထားတဲ့ ဥပေဒတြကို ဆန္႔က်င္ၿပီးလုပ္တဲ့အတြက္ ခုလို ေခၚယူသတိေပးရတာပါ။ အခုလာမယ့္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲကို တရားမွ်မွ်တတနဲ႔လုပ္ဖို႔ ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္က သတိေပးထားပါ တယ္”ပာု ႏြားထိုးႀကီးေကာ္မရွင္႐ံုးခြဲမွ တာဝန္ရွိသူတစ္ဦးက ေျပာၾကားသည္။

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း အျဖစ္ သရုပ္ေဆာင္ရန္ ၁၅၇ ေယာက္ အနက္မွ (၁၄ ) ဦးကို ပဏာမ ေရြးခ်ယ္


ယေန႕ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ မတ္လ ၂၄ရက္ေန႕ ညေန ၆နာရီ တြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ရုပ္ရွင္ျဖစ္ေျမာက္ေရးအဖြဲ႕ ရံုးခန္း ၌ ၁၀/၂၀၁၂ အစည္းအေ၀းကို က်င္းပခဲ့ပါသည္ ။ အစည္းအေ၀း တြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းရုပ္ရွင္ျဖစ္ေျမာက္ေရးအဖြဲ႕ ၀င္မ်ား တက္ေရာက္ၾကၿပီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းအျဖစ္ သရုပ္ေဆာင္ရန္ ေလွ်ာက္ထားသည့္ သရုပ္ေဆာင္မ်ား ေရြးခ်ယ္ရန္ ကိစၥ ႏွင့္ အျခား ကိစၥရပ္မ်ားကို ေဆြးေႏြးခဲ့သည္ ။
ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း အျဖစ္ သရုပ္ေဆာင္ရန္ ေလွ်ာက္ထားသူ ၁၅၇ ေယာက္ အနက္မွ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ သရုပ္ေဆာင္ (၁၄ ) ဦးကို ပဏာမ ေရြးခ်ယ္လိုက္ပါသည္ ။
အမည္ စာရင္းပါ ပုဂၢဳိလ္မ်ား အားလံုး ကို လူေတြ႕ စစ္ေဆးမည္ ျဖစ္ပါသျဖင့္
၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ဧၿပီလ ၇ ရက္ နံနက္ ၉နာရီ တြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းရုပ္ရွင္ ျဖစ္ေျမာက္ေရးအဖြဲ႕ ရံုးခန္းသို႕ မပ်က္မကြက္ လာေရာက္ပါရန္ အေၾကာင္းၾကားအပ္ပါသည္ ။

၁။ ၿဖိဳးေတဇာလင္း (ဘီးလင္းၿမိဳ႕)
၂။ ေအာင္မိုးမင္း (ဆြာၿမိဳ႕)
၃။ သိန္းေဇာ္ (လွိဳင္သာယာၿမိဳ႕နယ္)
၄။ ေအာင္မင္းေထြး (ေတာင္ဒဂံုၿမိဳ႕နယ္)
၅။ ေနဦး (ခ) နႏၵမိုး (ျမင္းျခံၿမိဳ႕နယ္)
၆။ တင္ေဆြထူး (လွိဳင္သာယာၿမိဳ႕နယ္)
၇။ ေမာင္ေက်ာက္ခဲ (ျပည္ႀကီးတံခြန္ၿမိဳ႕နယ္)
၈။ ေအာင္ဘိုဘိုဇင္ (ေျမာင္းျမၿမိဳ႕နယ္)
၉။ ဗိုလ္ေထြး (ခ) ခင္ေမာင္ေထြး (ေခ်ာင္းဆံုၿမိဳ႕နယ္)
၁၀။ ဘုန္းျမင့္ေဌးေမာ္ (ကမာရြတ္ၿမိဳ႕နယ္)
၁၁။ ပန္းခ်ီကိုသူ(ခ) ေက်ာ္နႏၵ (လိွဳင္သာယာၿမိဳ႕နယ္)
၁၂။ ထိန္မ်ိဳးလင္း(ခ) ထိန္လင္း (ေဒါပံုၿမိဳ႕နယ္)
၁၃။ ေအာင္ခ်မ္း (လားရွိဳး)
၁၄။ သက္ေဇာ္၀င္း (ဒဂံုၿမိဳ႕သစ္-အေရွ့ပိုင္း)

bogyokeaungsanmovie facebook

ေဒါက္တာေ၀ေ၀သာအေမစုနွင့္ရုပ္ခ်င္းဆင္လား :)

By Linn Yaung ကိုထြန္းေ၀ဆီက သတင္းကိုယူပါတယ္ရယ္လက္စနဲ႕ ဆက္ရယ္ပါအုံး။
By Hein Htet
ဝန္ႀကီး ဦးျမင့္လႈိင္ပ်ားတုပ္ျပီ။

VOICE OF THE WEEK
by The Voice Weekly on Saturday, March 24, 2012 at 8:33am ·

အေမွ်ာ္အျမင္ရွိတဲံ လူႀကီးေတြလုပ္ထားတာေတြကို ေဝဖန္ျပစ္တင္ေနတ အင္မတန္မွားယြင္း တဲ့အလုပ္ဘဲ။ ေရွ ႔တုန္းက ဘုရားပုထိုးႀကီးေတြ တည္ထားတဲ့ လူေတြေၾကာင့္မို႔ ပုဂံဆိုတာ ျမန္မာ့ဂုဏ္ကို ေဆာင္တာေပါ့၊ အဲံဒီတုန္းက ဒီလိုပဲ ငါတို႔ ဒီေလာက္ဆင္းရဲတဲ့ ႏုိင္ငံ ဘုရားေစတီေတြ ပဲတည္ရလားဆိုၿပီး အျပစ္သြားေျပာလို႔ဘယ္ရမလဲ၊ သမုိင္းရဲ ႔ ယဥ္ေက်းမႈ အေမြအႏွစ္ေတြ အျဖစ္ထိန္းသိမ္းထားခဲ့လို႔ ဒီေန႔ ဗမာေဟ့ ဆိုတဲ့ ကိုယ္တိုင္းျပည္ရဲ ႔ဗုဒဘာသာ အေမြအႏွစ္ေတြကို ေစာင့္ေရွာက္ႏုိင္တာေပါ့။ အဲ့ဒီလိုေဝဖန္တဲ့သူေတြက တအားမုိက္ရိုင္းလြန္းအားႀကီးတာေပါ့ေနာ္။ မိုက္ရိုင္းတာ မခံႏိုင္လို႔ ရွင္းျပရတာပါ။

အေျခခံျဖစ္တ့ဲ ေဒသအသီးသီးက လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ဆိုၿပီးေရာက္လာတဲ့လူကစာမွ မတတ္ ဆယ္တန္းမွ မေအာင္ဘဲလႊတ္ေတာ္ထဲမွာ လာထုိင္ေတာ့ သူမ်ားထဆိုမတ္တပ္ထေနတယ္။ သူမ်ားထိုင္ဆို ထုိင္ေနတယ္။ သူမ်ားခလုပ္ ႏွိပ္ဆို ႏွိပ္တယ္။ သူမွ ဘာမွမသိတာ။ ဘာေတြေျပာေနလဲ သူနားလည္တာမဟုတ္ဘူး။ ရမ္းလုပ္ေနရတာ။

ဥပေဒက ကေမာက္ကမ ျဖစ္ေနရင္ အစိုးရ ကိုပဲ ေဝဖန္ေနမယ္။ အထဲမွာ ရွိတဲ့မီဒီယာေတြ အေနနဲ႔ကလည္း အစိုးရကို ဝိုင္းၿပီး သမေနရင္ ကေမာက္ကမျဖစ္ၿပီး ေလွႀကီးနစ္တဲ့ အခါၾကရင္ ဘယ္သူက အရင္ဆံုးနာမလဲ။ ျပည္သူက အရင္ဆံုးနာမယ္။ တေလွတည္းစီး တခရီးထဲသြား တဖြဖြေနရ တယ္ဆိုတာ အဲ့ဒါပဲ။ ေလွာ္တဲ့ေကာင္ကလည္း ေလွာ္ရမယ္။ ထိုင္တဲ့ေကာင္ကလည္း ၿငိမ္ၿငိမ္ေလးထိုင္။ အသက္ႀကီးၿပီ ဆိုရင္ ၿငိမ္ေနရမယ္။ၿငိမ္ၿငိမ္ မထုိင္ဘဲ အသားကုန္ ဟိုလႈပ္ဒီလႈပ္ရင္ ဒါေၾကာင့္လဲ ဘုန္ႀကီးအရူးနဲ႔ ေလွလူးလို႔ေျပာတာ။

မတ္လ ၂၃ ရက္ေန႔ထုတ္ Hot News Journal ပါ လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္းဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးျမင့္လႈိင္ႏွင့္ ေတြ႔ဆံုျခင္းမွ ေကာက္ႏုတ္ခ်က္။

ယခုက႑တြင္ ေကာက္ႏုတ္ေဖာ္ျပထားေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားသည္ သက္ဆုိင္ရာ မီဒီယာ သို႔မဟုတ္ စာေရးသူမ်ား၏ အာေဘာ္သာျဖစ္ၿပီး The Voice Weekly အယ္ဒီတာအဖြဲ႔ အေနႏွင့္ သေဘာတူျခင္း၊ မတူျခင္းကို ကိုယ္စားမျပဳဘဲ အေပါင္းလကၡဏာျဖစ္ေစ၊ သေဘာတူျခင္း မတူျခင္းကို ထူးျခားေသာ အသြင္တစ္ခုေဆာင္ေနပါက စာဖတ္ ပရိတ္သတ္မ်ား သတိျပဳေစလို၍ ျပန္လည္ကိုးကားေဖာ္ျပျခင္းျဖစ္ပါသည္။


webmonkey (Online monkey)
Wannabe Cupid
Hot News Journal No.84 (23-29 March) Page 20 တြင္ ပါရွိေသာ လယ္ဆည္၀န္ျကီးဧ၊၊္ ဦးျမင့္လွုိင္ႏွင့္ ေတြ႕ဆုံျခင္း အင္တာဗ်ဴးတြင္.. ၀န္ႀကီးမွ သုံးႏွုန္းလုိက္ေသာ အခ်ဳိ႕စကားရပ္မ်ားသည္ ျပည္ေထာင္စု လြတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ အားလုံးကို ရင့္ရင့္သီးသီး ေစာ္ကားေျပာႀကားခဲ့သည္ ကို ျပည္ေထာင္စုလြတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ားမွ စုေပါင္းလက္မွတ္ထုိး ျပီး ၀န္ႀကီးဧ၊၊္ ကိုယ္၊ ႏွုတ္ေစာင့္စည္းမွဳမရွိဘဲ ေျပာဆုိမွဳမ်ားအား ျပင္းထန္စြာရွဳတ္ခ်ေႀကာင္းႏွင့္ ျပည္ေထာင္စု လြတ္ေတာ္ႏွင့္ တကြ လြတ္ေတာ္အားလုံး၊ လြတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္အားလုံးအား ႏုိင္ငံေတာင္ပုိင္ သတင္းစာ၊ ရုပ္ျမင္သံျကားတုိ႕မွ တရား၀န္၀န္ခံျခင္း၊ ၀န္ခ်ေတာင္းပန္ျခင္း ျပဳလုပ္ေပးပါရန္ ေတာင္းဆုိထားျပီး ထိုသို႕ မျပဳလုပ္ေပးပါက(၂၀၀၈)ခုႏွစ္ ဖဲြ႕စည္းပုံအေျခခံဥေပဒအား ေလးစားလုိက္နာမွဳမရွိဘဲ ေဖာက္ဖ်က္ျခင္း၊ ေစာ္ကားက်ဴးလြန္မွဳမ်ားကို တရားဥပေဒအရ အေရးယူေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေျကာင္းသိရပါသည္၊၊

ႊ့The Hot News Journal မွ ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းခန္းမွ စာသားအခ်ိဳ႕ကို ေအာက္တြင္ျကည့္ႏိုင္ပါတယ္၊

" အေမ်ွာ္အျမင္ရွိတဲ့ လူျကီးေတြလုပ္ထားတာေတြကို ေ၀ဖန္ျပစ္တင္ေနတာသည္ အင္မတန္မွားယြင္းတဲ့ အလုပ္ပဲ"

" အဲလုိေ၀ဖန္တဲ့သူေတြက တအားမုိက္ရုိင္းလြန္းအားႀကီးတာေပါ့ေနာ္၊၊ မုိက္ရုိင္းတာမခံႏုိင္လုိ႕ရွင္းျပရတာပါ၊၊"

" အေျခခံျဖစ္တဲ ေဒသအသီးသီးကက လြတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ဆုိျပီးေရာက္လာတဲ့လူက စာမွမတတ္ ဆယ္တန္းမွ မေအာင္ပဲ လြတ္ေတာ္ထဲလာထုိင္ေတာ့ သူမ်ားထဆုိမတ္တပ္ထေနတယ္၊၊ သူမ်ားထုိင္ဆုိထုိင္ေနတယ္၊၊ သူမ်ားခလုပ္ႏွိပ္္ဆုိႏွိပ္တယ္၊၊သူမွဘာ မွမသိတာ၊၊ဘာေတြေျပာေနလဲသူနားလည္တာမပာုတ္ဘူး၊၊ ရမ္းလုပ္ေနတာ"

"ဥပေဒက ကေမာက္ကမျဖစ္ေနယင္ အစုိးရပဲေ၀ဖန္ေနမယ္၊၊ အထဲမွာ ရွိတဲ့မီဒီယာေတြ အေနနဲ႕ကလဲ အစုိးရကို ၀ုိင္းျပီး သမေနရင္ ကေမာက္ကမျဖစ္ျပီး ေလွျကီးနစ္တဲ့အခါျကရင္ ဘယ္သူအရင္အဆုံးနာမလဲ၊၊ ျပည္သူက အရင္ဆုံးနာမယ္၊၊တေလွတည္းစီး တခရီးထဲသြားဆိုတာ တဖြဖြေနရတယ္ ဆိုတာအဲဒါပဲ။ ေလွာ္တဲ့ေကာင္ကလည္း ေလွာ္ရမယ္၊၊ ထုိင္တဲ့ေကာင္ကလည္းျငိမ္ျငိမ္ေလးထုိင္၊၊ အသက္ျကီးျပီးဆိုရင္ျငိမ္ေနရမည္၊၊ ျငိမ္ျငိမ္ေလးမထုိင္ပဲ အသားကုန္ ပာုိလွုပ္ ဒီလွုပ္ရင္ ဒါေျကာင့္လဲ ဘုန္းျကီးလဲအရုူး နဲ႕ ေလွလူးလုိ႕ေျပာတာ၊၊"

" အခုဆုိရင္ ဘတ္ဂ်က္ ကိစၥေတြနဲ႕ ပတ္သက္တဲ့ လြတ္ေတာ္ထဲမွာလဲ အတုိက္အခံပါတီဘက္ကေနျပီးတက္လာတဲ့ ဒီမုိကေရစီအင္အားစု အမတ္ေတြလည္းရွိတယ္၊၊ အထူးသျဖင့္ သူတုိ႕ေတြက ဘက္ဂ်က္ကိစၥကို က်ယ္က်ယ္ေလာင္ေလာင္ ေအာ္ေနတာေတြ႕ရတယ္၊၊ အဲဒီလုိအေျခအေနမွာ လက္ရွိလုပ္ေနရတဲ့ ၀န္ႀကီးဌာနေတြ အေနနဲ႕ ကေတာ့ အခက္အခဲ အျမင့္ဆုံးပဲေလ၊၊ ဒီဘတ္ဂ်က္မွာ လယ္ယာစုိက္ပ်ိဳးေရးကို ၆၀ ရာခုိင္နွုန္းေလာက္ ဘတ္ဂ်က္ေလွ်ာ့သြားတာကိုေတြ႕ရပါတယ္၊၊"
http://mmcpcommunity.net
၀န္ခ်ေတာင္းပန္ရန္ လယ္ဆည္ျပည္ေထာင္စု၀န္ၾကီးအား လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားေတာင္းဆို

by Yangon Press International on Saturday, March 24, 2012 at 3:16am ·

မတ္ ၂၄၊ ၂၀၁၂ (YPI)

ျပည္ေထာင္စု၀န္ၾကီး ဦျမင့္လႈိင္အေနျဖင့္ HOT NEWS ဂ်ာနယ္ပါ အင္တာဗ်ဴးတြင္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအား ပုတ္ခတ္ေျပာၾကားျခင္းႏွင့္္ပတ္သတ္ၿပီး လူသိရွင္ၾကား၀န္ခ်ေတာင္းပန္ရန္အတြက္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက ယမန္ေန႔က ေၾကၿငာခ်က္တစ္ေဆာင္ထုတ္ျပန္ကာ လက္မွတ္ေရးထိုး ေတာင္းဆိုလိုက္သည္။

ထိုေၾကျငာခ်က္တြင္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ႏွင့္တကြ လႊတ္ေတာ္အားလံုးကို အသေရ ဖ်က္ ဂုဏ္သိကၡာပ်က္စီးေအာင္ ျပည္ေထာင္စု၀န္ၾကီးတစ္ေယာက္က ကုိယ္ႏႈတ္ေစာင့္စည္းျခင္မရွိဘဲ ေျပာဆိုမႈမ်ားအား ျပင္ထန္စြာ ရံႈ႕ခ်ေၾကာင္းႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ႏွင့္တကြ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ားအားလံုးကို ႏိုင္ငံေတာ္ပိုင္ သတင္းစာႏွင့္ ရုပ္ျမင္သံၾကားတို႔မွ တရား၀င္ ၀န္ခံျခင္း၊ ၀န္ခ်ေတာင္းပန္ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ရန္ေတာင္းဆိုေၾကာင္း ပါရွိသည္။

ထိုသို႔ ျပဳလုပ္ေပးျခင္းမရွိပါက ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒအား ေဖာက္ဖ်က္ၿပီးေစာ္ကားက်ဴးလြန္မႈကို တရားဥပေဒအရ အေရးယူေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ဟု အသိေပးေၾကျငာေၾကာင္း ထည့္သြင္းေဖာ္ျပထားသည္။

မတ္ ၂၃ ရက္ထုတ္ HOT NEWS ဂ်ာနယ္ပါ အင္တာဗ်ဴးတြင္ လယ္ယာစိိုက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္ဆည္ေျမာင္း၀န္ၾကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စု၀န္ၾကီး ဦးျမင့္လႈိင္က လယ္ေျမမ်ားသို႔ေရသြင္္းရာတြင္ ကုန္က်စရိိတ္ကို တြက္ခ်က္ျခင္းမွာ ဦးေႏွာက္မရွိျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္ ပညာတတ္သူမ်ားမဟုတ္ဘဲ အျခားသူ၏ ခိုင္းေစမႈကို လုိက္ပါေဆာင္ရြက္္ေပးေနသူမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာခဲ့သည္။

ထုိကိစၥႏွင့္ပတ္္သတ္ၿပီး ေျမပံုၿမိဳ႕နယ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေဖသန္းက “ ဒါတိုက္ရိုက္ႀကီးစြပ္စြဲတာပဲ။ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေတြက ျပည္သူကတင္ေျမႇာက္ထားတာဆိုေတာ့ အစိုးရအေနနဲ႔ အေလးထားဖို႔လုိအပ္တယ္ ” ဟုေျပာသည္။

ျပည္ေထာင္စု၀န္ၾကီးက လႊတ္ေတာ္အားယခုကဲ့သို႔ ပုတ္ခတ္ေျပာဆိုျခင္းမွာ ယင္္း၀န္ၾကီးဌာနတင္ျပသည့္္ အသံုးစရိတ္ကို ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္မွ ေလွ်ာ့ခ်ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္ေၾကာင္း လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက သံုးသပ္သည္။

၎ကိစၥႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ကိိုယ္စားလွယ္ ေဒါက္တာေအးေမာင္က “ ႏိုင္ငံဘ႑ာဆိုတာ ဦးသိန္းစိန္ပိုက္ဆံလည္းမဟုတ္ဘူး။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ျမင့္လႈိိင္္ပိုက္ဆံလည္းမဟုတ္ဘူး။ ျပည္သူ႔ပိုက္ဆံပဲ။ ျပည္သူ႔ပိုက္ဆံကို အစိုးရက ကေမာက္ကမ မလုပ္ေအာင္ထိန္းဖို႔ လႊတ္ေတာ္ေတြမွာ တာ၀န္ရွိတယ္။ လုပ္ပိုင္ခြင့္ရွိတယ္ ”ဟုေျပာသည္။ ။

တရားမ၀င္ျမန္မာအလုပ္သမားမ်ားကို ႏွစ္ ၂၀ေက်ာ္အတြင္း အဆိုးရြာဆံုးဖမ္းဆီး

by The Voice Weekly on Saturday, March 24, 2012 at 7:34am ·

ျမန္မာ-တရုတ္ ႏွစ္ႏိုင္ငံ နယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရး တံခါးေပါက္ျဖစ္ေသာ ေရႊလီၿမိဳ႕တြင္ ယာယီေနထိုင္ခြင့္ ကဒ္မရွိေသာ ျမန္မာအလုပ္သမားမ်ားကို ႏွစ္၂၀ ေက်ာ္အတြင္း အဆိုးရြာဆံုးဖမ္းဆီးမႈျဖစ္ေနေၾကာင္း ယင္းၿမိဳ႕တြင္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ေနေသာ ျမန္မာလူမ်ိဳးမ်ားႏွင့္ အလုပ္သမားတို႔ကို ကူညီေပးေနေသာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားက ေျပာၾကားသည္။
ျမန္မာအလုပ္သမားမ်ား ေသာင္းခ်ီရွိေသာ ေရႊလီၿမိဳ႕တြင္ မတ္လ ၁၂ ရက္ေန႔မွ အထူးစီမံခ်က္ တစ္ရပ္အေနျဖင့္ စတင္ဖမ္းဆီးခဲ့ရာ မတ္လ ၂၃ရက္ေန႔ထိ ယာယီေနထိုင္ခြင့္ ကဒ္မရွိေသာ ျမန္မာအလုပ္သမားဖမ္းဆီးခံရမႈမွာ လူ ၁၂၀၀ေက်ာ္ ရွိသြားၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ယင္းအလုပ္သမားမ်ားကို ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးေနေသာ ဦးေအာင္ေက်ာ္ေဇာ က The Voice Weekly သို႔ ေျပာၾကားသည္။
ယင္းကဲ့သို႔ ျမန္မာအလုပ္သမားမ်ားကို စစ္ေဆးဖမ္းဆီးျခင္းမွာ မတ္လဆန္းပိုင္းတြင္ ေငြလဲလွယ္ ေရးလုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ေသာ တရုတ္အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးကို ျမန္မာအမ်ိဳးသားတစ္ဦးက လုယက္ သတ္ျဖတ္မႈႏွင့္ ရဲအရာရွိ (ယူနီေဖာင္းမ၀တ္ထားေသာ) တစ္ဦးကို ျမန္မာအလုပ္ သမား ၆ဦးက ရိုက္ႏွက္ေသဆံုးေသာ အမႈအၿပီးတြင္ ျဖစ္ပြားျခင္းျဖစ္သည္။
၁၉၉၂ ခုႏွစ္၀န္က်င္ ႏွင့္ ၂၀၁၀ခုႏွစ္တို႔တြင္ စီမံခ်က္မ်ားျဖင့္ အဖမ္းမ်ားခဲ့ေသာ္လည္း အလုပ္သမား ရာဂဏန္းထိသာ ဖမ္းဆီးခဲ့ၿပီး ယခုတစ္ႀကိမ္မွာ အမ်ားဆံုးျဖစ္ေၾကာင္း ေရႊလီၿမိဳ႕တြင္ ႏွစ္၃၀ခန္႔ေနထိုင္ေသာ ဦးေအာင္ေက်ာ္ေဇာက ဆိုသည္။
“ ဖမ္းသြားတဲ့ ျမန္မာအလုပ္သမားေတြကို ေရႊလီၿမိဳ႕အထြက္(က်ားဖုန္းဘက္)က မူးယစ္ေဆး၀ါးျဖတ္ ေပးတဲ့ ေဆးရံုးမွာ ထားထားတယ္။အလုပ္သမားတစ္ေယာက္ကို ယြမ္ ၁၀၀၀ (တစ္ယြင္= ၁၂၇ က်ပ္ ၀န္က်င္) နဲ႔ေရြးရတယ္ ။ မေန႔က (မတ္ ၂၂)ကေတာ့ ယြမ္၅၀၀နဲ႔ ေရြးခဲ့ရတယ္”ဟု ၄င္း၏ ကိုယ္ေတြ႔လုပ္ေဆာင္ေပးခဲ့မႈကို ေျပာျပသည္။
ေရႊလီၿမိဳ႕တြင္ အလုပ္လုပ္ကိုင္ေနၾကေသာ ျမန္မာလူမ်ိဳးမ်ားအတြက္ တရား၀င္ေနထိုင္ရန္အတြက္ တရား၀င္ထုတ္ေပးေနသည့္ စာအုပ္အမ်ိဳးအစား သံုးမ်ိဳးရွိၿပီး အျပာေရာင္ စာအုပ္ ၊ အနီေရာင္ စာအုပ္ႏွင့္ အစိမ္းေရာင္ စာအုပ္တို႔ျဖစ္သည္။

တကယ္..မွားတာလား....ညစ္တာလား.....လက္ေညာင္းေနေအာင္ ျခစ္ရေတာ့မယ္

ဗညား ၾကိဳင္
ဒါေပမယ့္ တကယ္ျဖစ္ေနျပီ.....
ဦးသန္းျမင့္ေရ....ဦးေလးကေတာ့ လက္ေညာင္းေနေအာင္ ျခစ္ရေတာ့မယ္


ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ေရယာဥ္ေသာင္တင္

The Voice Weekly
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ကၽြန္းစုၿမိဳ႕နယ္ စခန္းသစ္ေက်းရြာ ေဟာေျပာပြဲ မွအျပန္ ပန္းဇင္ေက်းရြာ အနီးတြင္ ညေန ၅ နာရီ ကတည္းက ေသာင္တင္ လ်က္ရွိေၾကာင္း ယင္းခရီးစဥ္ကုိ လိုက္ပါသြားသူ သတင္းေထာက္တစ္ဦးက အတည္ျပဳေျပာၾကားသည္။
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ေရယာဥ္အျပင္ အျခားေရယာဥ္ႏွစ္စီးပါ ထုိသုိ႔ေသာင္တင္လ်က္ရွိၿပီး ပုံမွန္သြားလာေနေသာ ရွပ္ေျပးေရယာဥ္မ်ားလည္း ထုိသုိ႔ ေသာင္တင္ ေလ့ရွိေၾကာင္း ေဒသခံ ေရယာဥ္ လုပ္ငန္းရွင္တစ္ဦးက ေျပာဆုိသည္။

SiThu Aung
ဖုန္းဆက္လာပါတယ္။အခု ေသာင္ကလြတ္သြားပါျပီ ။ေနာက္နာရီ၀က္ေလာက္ ျမိတ္ကိုေရာက္မယ္လို႔ ထင္ပါတယ္။
အဓိက ကေတာ့ အျမန္ေရယဥ္မငွားေပးတာေၾကာင့္ပဲ။ စက္ေလွနဲ႔သြားရတာ ဘယ္ေလာက္ၾကီးၾကီး ဘယ္ခရီးတြင္ပါ့မလဲ။ ျမိတ္မွာ ေပါလိုက္တဲ့ အျမန္ေရယဥ္ေတြ။ ဘာေၾကာင့္မငွားေပးသလဲ ဆိုတာကေတာ့ ဘယ္သူေတြရဲ႕လက္ခ်က္လည္းဆိုတာ သိသာပါတယ္ဗ်ာ။
အဲဗ် က်န္တဲ့ေလွက ေသာင္လြတ္ျပီး အေမစု ပါတဲ့ ေလွက မလြတ္ေသးတာတဲ့ ဗ်။
သူတို႔ေလွက အေမစုတို႔ေလွဆီျပန္သြားေနရတာတဲ့။ လုပ္ၾကပါဦးဗ်ာ။ ညကနက္လာျပီ။ စိတ္ကပူစရာ။ အေမစုက ေနလည္းသိပ္မေကာင္းလို႔ နားေနရတယ္တဲ့။

The Voice Weekly update...
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္လိုက္ပါလာေသာေရယာဥ္ႏွင္႔ အျခားေရယာဥ္ ႏွစ္စီးမွာ ည၈နာရီအခ်ိန္တြင္ျပန္လည္လြတ္ေျမာက္လာျပီျဖစ္ေၾကာင္းယင္းခရီးစဥ္ကို လိုက္ပါသတင္းလ်က္ရွိေသာ သတင္းေထာက္ကအတည္ျပဳေျပာၾကားသည္။


ေဒၚစု ၿမိတ္ခရီး အခက္အခဲႀကံဳ


ဒီကေန႔ တနသၤာရီတိုင္း ၿမိတ္ၿမိဳ႕ကို ေရြးေကာက္ပြဲစည္း႐ံုးေရး အျဖစ္သြားေနတဲ့ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရဲ႕ ခရီးစဥ္မွာ အခက္အခဲေတြ ႀကံဳေနရပါတယ္။ ၿမိတ္ကၽြန္းစုေတြဆီကို သြားဖို႔ စီစဥ္ထားေပမဲ့ အျမန္ေရယာဥ္ ငွားမရတဲ့အတြက္ စီစဥ္ထားတဲ့ ခရီးစဥ္ေတြကို ဒီကေန႔ မသြားႏိုင္ခဲ့ဘူးလို႔ NLD က ေျပာပါတယ္။ အခု ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ၿမိတ္ၿမိဳ႕ကိုေရာက္ေနတဲ့ ေနာက္ဆံုး အေျခအေနကိုေတာ့ မသင္းသီရိက တင္ျပထားပါတယ္။
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ဟာ တနလၤာရီတိုင္း ၿမိတ္ၿမိဳ႕နယ္ေတြထဲက ကၽြန္းစုေတြဆီ ခရီးသြားေနတာမို႔ ဒီခရီးရဲ႕အေျခအေနေတြ သိဖို႔ တညေနလံုး တယ္လီဖုန္းဆက္သြယ္ေနေပမဲ့ ဖုန္းေခၚမရျဖစ္ေနတာပါ။ ဒါေပမဲ့ အခု ေနာက္ဆံုးအသံမလႊင့္ခင္ မိနစ္ပိုင္းအတြင္း တယ္လီဖုန္းရတဲ့အခါမွာေတာ့ အခု သူတို႔သြားေနတဲ့ ၿမိတ္ခရီးစဥ္မွာ အဆင္မေျပ ျဖစ္ေနတာေတြ ရွိေနတယ္ဆိုတာ သိရတာပါ။ အဓိကကေတာ့ ကၽြန္းစုေတြဆီကို သြားဖို႔ တစ္နာရီကို အနည္းဆံုး ၂၅ မိုင္ေလာက္ေမာင္းႏိုင္တဲ့ အျမန္ေရယာဥ္ကို ငွားေပမဲ့ ငွားမရတာေၾကာင့္ ရတဲ့ ယာဥ္နဲ႔ သြားေနရတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္မိုလို႔ ခရီးမေပါက္ႏိုင္ဘဲ စခန္းသစ္ဆိုတဲ့ ရြာတစ္ခုမွာပဲ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က လူထုကို စကားေျပာတာ လုပ္ႏိုင္ခဲ့ၿပီး က်န္တဲ့ေနရာေတြကို ဆက္သြားဖို႔ အဆင္မေျပေတာ့လို႔ အခု ၿမိတ္ၿမိဳ႕ကို လွည့္ျပန္လာေနရတယ္လို႔ ဒီခရီးစဥ္မွာ အတူလိုက္ပါသြားတဲ့ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရဲ႕ ကိုယ္ေရးအရာရွိ ဦးခြန္သာျမင့္က ေျပာပါတယ္။
“က်ေနာ္တုိ႔ စီစဥ္ထားတာ မျဖစ္ပါဘူး။ က်ေနာ္တုိ႔က အေစာႀကီးကတည္းက တြက္ပါတယ္။ သြားရမယ့္ခရီးနဲ႔ ျပန္ရမယ့္ခရီးနဲ႔ ဟုိမွာ စကားေျပာမယ့္အခ်ိန္နဲ႔။ အဲဒီေတာ့ က်ေနာ္တို႔ သြားလို႔ရႏိုင္မယ့္ေရယာဥ္ကို ရွာပါတယ္။ ေတြ႔ပါတယ္။ ငွားမယ့္သူကလည္း ငွားမယ္ေျပာလိုက္၊ မငွားဘူးေျပာလိုက္နဲ႔ ေနာက္ဆံုးက်ေတာ့ ေတ့ၿပီးေတာ့မွ က်ေနာ္တုိ႔ကို ကပ္ျဖဳတ္ပါတယ္။ အဲဒီေတာ့ ရွိတာနဲ႔ စခန္းတစ္ခုကို သြားပါတယ္၊ စခန္းသစ္ဆိုတာ။ ဒါေတာင္မွ ကန္ေပၚ ဆုိတာ ေနာက္ထပ္ မိုင္ ၃၀ ေလာက္သြားရမယ့္ လမ္းတစ္ခုကို က်ေနာ္တို႔ ျဖတ္ၿပီးေတာ့ ျပန္လွည့္လာတာပါ။ အခုထက္ထိ က်ေနာ္တို႔ ၿမိတ္ကို ျပန္မေရာက္ေသးပါဘူး။”
ဒါ့အျပင္ ေရယာဥ္ ေသာင္တင္တာေတြလည္း ႀကံဳခဲ့ရတယ္လို႔ ေျပာပါတယ္။ အခု ည ၉ နာရီနီးပါးထိ ၿမိတ္ၿမိဳ႕ကို ျပန္မေရာက္ေသးေပမဲ့ ေနာက္တစ္နာရီနီးပါးအၾကာ ၿမိတ္ၿမိဳ႕ထဲကို ျပန္ေရာက္ဖို႔ရွိတယ္လိ႔ု ဦးခြန္သာျမင့္က ေျပာပါတယ္။ အခု တနသၤာရီတိုင္းကို ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေရြးေကာက္ပြဲ မဲဆြယ္ စည္း႐ံုးေရး သြားဖို႔ စ စီစဥ္ကတည္းက ၿမိတ္ၿမိဳ႕မွာ အျမန္ေရယာဥ္ ငွားမရတဲ့ ျပႆနာရွိေနတာပါ။ ေရယာဥ္ပိုင္ရွင္ေတြကို သြယ္၀ိုက္တဲ့နည္းေတြနဲ႔ ၿခိမ္းေျခာက္မႈေတြ ရွိေနတာေၾကာင့္ NLD ပါတီကို ေရယာဥ္မငွားရဲၾကတာ ျဖစ္တယ္လို႔လည္း NLD ပါတီကေျပာပါတယ္။
VOA


Vote NLD လက္သည္း

By Nandar Wingျမန္မာသံရုုံးေတြ တကယ္ဆက္ဆံေရး ေျပျပစ္ေနၾကပလား….

Swe Swe Kyi

ႏုုိင္ငံျခားေရာက္ျမန္မာေတြအေပၚ ျမန္မာသံရုုံးေတြက လူလုုိသေဘာထား မဆက္ဆံခဲ့တာ စစ္အစိုုးရေခတ္ ႏွစ္ ၂၀ေက်ာ္ျဖစ္ပါတယ္။ သိန္းစိန္အစိုုးရလက္ထက္ေရာက္ျပန္ေတာ့ ျပည္ပေရာက္ ျမန္မာေတြကုုိ ဆက္ဆံေရးေျပျပစ္ပါဆုုိပီး သံရုုံး၀န္ထမ္းေတြ ညႊန္ၾကားခ်က္ထုုတ္သတဲ့။ အဲလုုိညႊန္ၾကားတာ ကမၻာမွာ ျမန္မာသာရွိတယ္။

ကုုိယ့္ျမန္မာျပည္သူေတြကုုိ ျမန္မာသံရုုံးက ဆက္ဆံေရးေျပျပစ္ပါဆုုိပီး ညႊန္ၾကားေနစရာလုုိပါသလား။ ဆက္ဆံေရးေျပျပစ္ပါဆုုိပီးညႊန္ၾကားေနရကထဲက အရင္တုုံးက ဆက္ဆံေရးမေျပျပစ္နဲ႔လိုု႔ ညႊန္ၾကားထားသလား။ ဒီလုုိအစိုုးရမ်ိဳးေတြရတာ ၀မ္းနည္းစရာေကာင္းလုုိက္တာ။

တကယ္ဆက္ဆံေရး ေျပျပစ္ေနၾကပလား….ဖြဲ႕ စည္းပံုျပင္ရေအာင္..

Swe Swe Kyi
ပံုကိုနွိပ္ပါ။Media Group ဆုိတာ ဘာကုိ ေျပာတာပါလိမ့္

Swe Swe Kyiအေမစု ဘိတ္ခရီးစဥ္


By Su Per , Taken in Myeik
Kyaw Minn Hannဆိပ္ငယ္ တံတား နားေနေဆာင္ အတြင္း ခဏ နားေနစဥ္...ထိုမွ ဆက္ကာ ၿမိတ္ၿမိဳ႔ ....ကမ္ေမာ္ရြာ...စခန္းသစ္ရြာ မ်ားသို႕ အၿမန္ေရယာဥ္ ၿဖင္႔ စံေတာ္ခ်ိန္ 12.03 ခန္႔တြင္ ဆက္လက္ထြက္ခြါမည္ ..
— at ကမ္းနားလမ္း ..ဆိပ္ငယ္ရပ္ ၿမိတ္ၿမိဳ႔.