Thursday, May 31, 2012

ဆုိက္ေရာက္ဗီဇာနဲ႔ ပတ္သက္သမွ်( ၉ ) ခ်က္ -

ဆုိက္ေရာက္ဗီဇာနဲ႔ ပတ္သက္သမွ်

    ဆုိက္ေရာက္ဗီဇာနဲ႔ ပတ္သက္လုိ႔ လ.ဝ.က တာဝန္ရွိသူေျပာၾကားခ်က္အရ..
    လုိက္နာရမည့္ စည္းကမ္းခ်က္ ( ၉ ) ခ်က္ -

        ( ၁ ) သက္ဆုိင္ရာႏုိင္ငံမွ ထုတ္ေပးထားသည့္ တရားဝင္ႏုိင္ငံကူးလက္မွတ္ ကိုင္ေဆာင္သူျဖစ္ရမည္။ Passport သက္တမ္းသည္ ေရာက္ရွိသည့္ေန႔၏ ေနာက္ပိုင္း အနည္းဆုံး ေျခာက္လသက္တမ္းက်န္ရွိရမည္။

        ( ၂ ) လြန္ခဲ့သည့္ ေျခာက္လအတြင္းက ရုိက္ကူးထားသည့္ ( ၄ စင္တီမီတာ * ၆ စင္တီမီတာ ) ရွိ ေရာင္စုံဓာတ္ပုံႏွစ္ပုံ အသင့္ယူေဆာင္လာရမည္။

        ( ၃ ) လုပ္ငန္းဗီဇာျဖင့္ လာေရာက္မည္ဆုိပါက ေလွ်ာက္လႊာႏွင့္အတူ တာဝန္ခံေခၚေဆာင္သူ ကုမၸဏီ၏ ဖိတ္ေခၚ စာပါရွိရမည္။

        ( ၄ ) ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္း လုပ္ငန္းလုပ္ကုိင္ေနသူျဖစ္ပါက ေလွ်ာက္လႊာႏွင့္အတူ လုပ္ငန္းလုပ္ကုိင္ေနသည့္ ကုမၸဏီမွတ္ပုံတင္/လုပ္ငန္းလုိင္စင္၊ သက္ဆုိင္ရာဝန္ႀကီးဌာနမ်ားမွ ထုတ္ေပးေသာ လုပ္ငန္းလုပ္ကုိင္ခြင့္ျပဳေၾကာင္း အေထာက္အထားမိတၱဴ ပူးတြဲတင္ျပရမည္။

        ( ၅ ) ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္း လုပ္ငန္းဗီဇာျဖင့္ လုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ေနသူျဖစ္ပါက အလုပ္လုပ္ကုိင္သည့္ စက္ရုံအမည္၊ တည္ေနရာ၊ တာဝန္ခံေခၚေဆာင္သူ၊ လုပ္ကုိင္သည့္ရာထူး စသည္တုိ႔ကို ျပည့္စုံစြာ ေဖာ္ျပေလွ်ာက္ထားရမည္။

        ( ၆ ) ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္း လုပ္ငန္းဗီဇာျဖင့္ လုပ္ငန္းလုပ္ကုိင္ေနသူျဖစ္ပါက ေနခြင့္သက္တမ္း တုိးျမွင့္ေလွ်ာက္ထားလုိလွ်င္ သက္ဆုိင္ရာ ဝန္ႀကီးဌာနမ်ား၏ ေထာက္ခံခ်က္ျဖင့္ တည္ဆဲ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းႏွင့္အညီ ေလွ်ာက္ထားႏုိင္ပါသည္။

        ( ၇ ) ျပည္ဝင္ဗီဇာျဖင့္ အစည္းအေဝးမ်ား၊ အလုပ္ရုံေဆြးေႏြးပြဲမ်ား၊ ေတြ႔ဆုံပြဲမ်ား၊ အခမ္းအနား တက္ေရာက္မည့္သူျဖစ္ပါက သက္ဆုိင္ရာ ဝန္ႀကီးဌာနမ်ားမွ ဖိတ္ၾကားစာ ပူးတြဲတင္ျပရမည္။

        ( ၈ ) ေလွ်ာက္လႊာတြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ လုပ္ငန္းမွအပ အျခားမည္သည့္လုပ္ငန္းကုိမဆုိ အချဖင့္ျဖစ္ေစ၊ အခမဲ့ျဖစ္ေစ လုပ္ကိုင္ျခင္းမျပဳရ။

        ( ၉ ) ျဖတ္သန္းဗီဇာ ေလွ်ာက္ထားသူသည္ ခရီးဆုံးႏုိင္ငံသုိ႔ သြားေရာက္မည့္ ေလယာဥ္လက္မွတ္ ပူးတြဲတင္ရမည္။


    အဆုိပါစည္းကမ္းခ်က္မ်ားကို ႏုိင္ငံတကာေလဆိပ္၊ ေလေၾကာင္းလုိင္းမ်ားႏွင့္ လ.ဝ.က ဝန္ႀကီးဌာန ဝက္ဘ္ဆုိက္ www.mip.gov.mm တြင္တုိ႔တြင္ ထုတ္ယူၿပီး ရန္ကုန္ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာေလဆိပ္၊ လူဝင္မွဳႀကီးၾကပ္ေရးဌာနစိတ္မွာ ေလွ်ာက္ထားႏုိင္ပါေၾကာင္းတဲ့ခင္ဗ်ာ....

    ဆုိက္ေရာက္ဗီဇာ ခြင့္ျပဳတဲ့ ႏုိင္ငံေတြကေတာ့ ဘရူႏုိင္း၊ ကေမၻာဒီးယား၊ အင္ဒုိနီးရွား၊ လာအုိ၊ မေလးရွား၊ ဖိလစ္ပုိင္၊ စင္ကာပူ၊ ထုိင္း၊ ဗီယက္နမ္၊ ၾသစေတးလ်၊ တရုတ္၊ ဒိန္းမတ္၊ ျပင္သစ္၊ ဂ်ာမဏီ၊ အိႏၵိယ၊ အီတလီ၊ ဂ်ပန္၊ နယူးဇီလန္၊ ေနာ္ေဝ၊ စပိန္၊ ဆြီဒင္၊ ဆြစ္ဇာလန္၊ ထုိင္ဝမ္၊ ၿဗိတိန္၊ အေမရိကန္၊ ေတာင္ကိုရီးယား၊ ေျမာက္ကုိရီးယား စသည့္ႏုိင္ငံေပါင္း ၂၇ ႏုိင္ငံျဖစ္ပါသတဲ့...

    စီးပြားေရး လုပ္ငန္းဗီဇာ ရက္ ၇ဝ ေနထုိင္သူကုိ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၅ဝ၊ ျပည္ဝင္ဗီဇာ ၂၈ ရက္ေနထုိင္သူ တစ္ဦးလွ်င္ ေဒၚလာ ၄ဝ၊ အစည္းအေဝးႏွင့္ အလုပ္ရုံေဆြးေႏြးပြဲေတြ႔ဆုံမွဳ ဗီဇာ နဲ႔ ျဖတ္သန္းခြင့္ဗီဇာအတြက္ ၂၄ နာရီအတြင္း ေနထုိင္သူအတြက္ ေဒၚလာ ၂ဝ၊ ရက္ေက်ာ္ဗီဇာမ်ားကို တစ္ရက္လွ်င္ ၃ ေဒၚလာႏွဳန္း၊ ရက္ကုိးဆယ္ ေက်ာ္လြန္ေသာ ဗီဇာမ်ားကို တစ္ရက္ ၅ ေဒၚလာႏွဳန္း ေကာက္ခံသြားပါ့မယ္တဲ့ ခင္ဗ်ာ။

Source; ေၾကးမုံ ( ၂၉၊ ေမ၊ ၂ဝ၁၂ )
http://mmcpcommunity.net/

သမိုင္းမွာ ေမ့လို႔မရတဲ့ေန႔...

သမိုင္းမွာ ေမ့လို႔မရတဲ့ေန႔....( ဒီပဲယင္းအေရးအခင္း (သို႔) ႏိုင္ငံေတာ္လုပ္ၾကံမႈႀကီး ) .. ေနာက္ဆက္တြဲ
by အဓိပတိဘြား စေနသား on Thursday, May 31, 2012 at 1:30pm ·
မေန႔က တင္လိုက္တဲ့ ပို႔စ္မွာ ပို႔စ္က အရမ္းရွည္တဲ့အတြက္ အျပည့္အစံုမပါသြားတာကို ဒီကေန႔ က်ေနာ္ျပန္လည္တင္ျပေပးလုိက္ပါသည္.. ပို႔စ္မွာ မပါဝင္ေသးတဲ့ အေရးအခင္းျဖစ္ပြားတဲ့ ေနရာကိုလဲ ဓါတ္ပံုနွင့္တကြ ျပန္လည္စိစစ္ တင္ျပလိုက္ပါသည္..ယခုထပ္မံတင္ေပးလိုက္ေသာ ဓါတ္ပံုမ်ားသည္ ပို႔စ္တြင္ပါဝင္ေသာ မူရင္းဓါတ္ပံုမ်ားမဟုတ္ပါ... ထပ္မံ ရွာေဖြေပးထားေသာ ပံုမ်ားသာျဖစ္ပါသည္..။

ဒီပဲယင္းအေရးအခင္းမွာ ျပည္သူဘက္က ကူညီသူေတြ၊ မေသဘဲက်န္ခဲ့သူေတြ ဇြန္လဆန္းမွာပဲ စတင္အ ဖမ္း ခံၾကရတယ္။ ဇြန္လ ၂ ရက္ေန႔မွာ ပ်ံက်ေက်းရြာက ဦးသန္းထြန္းရဲ ့သား ကိုေမာင္ထြန္း အဖမ္းခံရတယ္။ အေၾကာင္းက အေရး အခင္းမွာ ထြက္ေျပးလြတ္ေျမာက္လာၾကတဲ့ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားေတြကို ကူညီမွဳနဲ႔ တဲ့။ သူနဲ႔ ဦးဇင္း ဒီပဲယင္း ရဲစခန္း အခ်ဳပ္ထဲမွာ ဆံုခဲ့လို႔ သူေျပာျပလို႔ သိခဲ့ရတယ္။ လာဖမ္းတဲ့ အာဏာရွင္ ေတြက သူ ့အေဖ လယ္တဲထဲက ဓါတ္ေျမၾသဇာ ေျမဆီ ၂အိတ္ ကို ေရေျမာင္းထဲ ကန္ခ်ျပီး လယ္တဲကိုလည္း မီးရွဳိ႕သြားခဲ့တယ္လို႔ ကုိေမာင္ထြန္း ေျပာျပလို႔ သိခဲ့ရတယ္။ ဦးဇင္းနဲ႔ ဦးဇဝန (၂၀၀၄ခုႏွစ္ အိႏၵိယေရာက္ ျမန္မာသံခ်ပ္ေခြတြင္ ဂုဏ္ျပဳစပ္ဆိုျခင္းခံရတဲ့ ဦးဇင္း) တို႔ကို လာဖမ္းတဲ့ရက္က ဇြန္ လ ၆ရက္ေန႔။ ဦးဇင္း ေက်ာင္းကို ဒီပဲယင္းလူသတ္ပြဲ ေခါင္းေဆာင္ ေရႊဘိုခရိုင္ ခယက ဥကၠဌ ဒု ဗမက သန္းဟန္။ ျမိဳ ့နယ္ရဲမွဳး ေသာင္းဝင္း။ ေက်းရြာ ရယက သိန္းေဇာ္။ ရဲတပ္ဖြဲ႕ဝင္ေတြ ေရာက္လာျပီး၊ ေခတၱ ေမးျမန္းစရာရွိလို႔ လိုက္ခဲ့ ပါတဲ့။ ဦးဇင္းတို ့ကို ဒီပဲယင္း အခ်ဳပ္မွာ ခ်ဳပ္ထားတယ္။ ျပီးေတာ့ ဦးဇင္းတို ့နဲ ့အမွဳတြဲ =က်ည္ရြာက ကိုၾကီးညိဳနဲ႔ ကိုခင္ေမာင္လြင္ (၂၀၀၄ခုႏွစ္ အိႏၵိယ ေရာက္ျမန္မာသံခ်ပ္ေခြတြင္ ဂုဏ္ျပဳစပ္ဆိုျခင္းခံခဲ့ရသူ ၂ ေယာက္)။
ျပီးေတာ့ ဘုရားထြက္ရြာက ကိုတိုက္မင္းနဲ ့ကိုစက္ေငြ တို ့ ဖမ္းဆီးခံရတယ္။ ဦးဇင္းတို႔ အားလံုးကို (၃၆နာရီ ေက်ာ္) ဆြမ္းထမင္းမေကြ်း၊ ေရ မတိုက္ဘဲ ခ်ဳပ္ထားတယ္။ ဦးဇင္းကို ၂ညတိတိ အိပ္ခြင့္မေပးဘဲ စစ္ေၾကာေရး လုပ္တယ္။ အဲဒီအခ်ဳပ္မွာေနစဥ္ မိသားစုေတြနဲ ့ဆက္သြယ္ခြင့္ မေပးခဲ့ဘူး။ လူေတြကို ညွင္းပန္းႏွိပ္စက္တာ ပိုဆိုးတယ္။
ကိုစက္ေငြ ကို ရိုက္ႏွက္ႏွိပ္စက္ျပီး ၊ေယာက္်ားတန္ဆာကို မီးရွဳိ ့၊ အပ္နဲ ့ထိုး စစ္ေဆးတယ္။ ကိုၾကီးညိုကို သံၾကိဳးနဲ႔ ရိုက္ႏွက္စစ္ေဆးတယ္။ စစ္ေဆးတဲ့ စစ္ေခြးေတြဟာ အရက္မူးရူးေသာက္စားျပီး စစ္ေဆးတယ္။
ဦးဇင္း ဒီပဲယင္းအခ်ဳပ္မွာရွိစဥ္ စစ္ေၾကာေရး ဝင္ရလြန္းလို ့ ဘယ္ေလာက္ထိ ၾကာသြားတယ္။ ရက္စြဲေတြ မမွတ္ မိေတာ့ဘူး။ ဒီလိုနဲ႔ ေရႊဘိုေထာင္ကို မိုးရြာေနတဲ့ ညပိုင္းမွာ ေရာက္တာပဲ မွတ္မိေတာ့တယ္။ ေထာင္ဗူးဝ ေရာက္ေတာ့ ဦးဇင္းကို သကၤန္းခြ်တ္၊ ဖိနပ္ခ်ြတ္ခိုင္းတယ္။ ေထာင္ဝါဒါေတြက ေက်ာနဲ ့ရင္ဘတ္ကို လက္သီးနဲ ့ ဝိုင္းထိုးၾကတယ္။ မိန္းေဂ်းလ္ရံုးမွာ တခါ ဦးဇင္းရဲ ့ေခါင္းကို နံပါတ္တုတ္နဲ႔ အရိုက္ခံရတယ္။ ေရႊဘိုေထာင္ ေရာက္ျပီး ၃ ရက္ေျမာက္ေန႔မွာ ေထာက္လွမ္းေရးေတြက ေထာင္ဗူးဝ ရံုးခန္းကိုေခၚျပီး နံနက္ ၈နာရီ ကေန ညေန ၃နာရီအထိစစ္တယ္။ဒီပဲယင္းျဖစ္စဥ္ေတြ ျပန္ေမးတယ္။ ဘယ္သူက စရိုက္တာလဲ ။ ရြာသားေတြက စ လုပ္တာလား လို ့ေမးတယ္။ ဦးဇင္းက …ၾကံ့ဖြတ္၊ စြမ္းအားရွင္လူရမ္းကားေတြနဲ ့ဘုန္းၾကီးအတုေတြက ေလးခြနဲ႔ အရင္ပစ္ခဲ့တယ္..ရြာသားေတြမွာ ဘာလက္နက္မွ မပါဘူး၊..လို ့ေျဖလိုက္တယ္။ ေထာက္လွမ္းေရး တေယာက္ က ဦးဇင္းကို မိုက္မိုက္ရိုင္းရိုင္းေမးတယ္..“ကားမီးရိွဳ ့တာ မင္းဦးစီးျပီး ရွိဳ ့တာ မဟုတ္လား။ငါတို ့မွာ အေထာက္ အထားေတြရွိတယ္။ မျငင္းနဲ ့” လို ့ ျဖဲေျခာက္တယ္။ ဦးဇင္းက…”က်ဳပ္တို ့က ဦးဇင္းေတြ။အက်ိဳးမဲ့တဲ့ အလုပ္ကို အရင္ကလည္း မလုပ္ခဲ့ဘူး။ အခုလည္းမလုပ္ဘူး။ ေနာင္လည္းလုပ္မွာ မဟုတ္ဘူး” လို ့ျပန္ေျဖလိုက္တယ္။
မင္း ဘာျဖစ္လို႔ အသံခ်ဲ႕စက္နဲ႔ရြာထဲ လိုက္ေအာ္တာလဲလို႔ ေမးတယ္။ ဦးဇင္းက..ကမၻာ့ျငိမ္းခ်မ္းေရး ႏိုဗယ္ ဆုရွင္၊ ျမန္မာျပည္ေကာင္းစားေရး ကိုယ္က်ိဳးစြန္ ့လုပ္ေနတဲ ့ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းသမီး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ကို ရြာကလူေတြ ျမင္ဖူးေအာင္ ၾကည့္ၾကဖို႔ ေဆာ္ၾသခဲ့တာ။ လို႔ေျဖလိုက္တယ္။ မင္းေရာ ျမင္ဖူးလို႔လား လို ့ ထပ္ေမးတယ္။
က်ဳပ္လည္းမျမင္ဖူးလို ့ ထြက္ၾကည့္တာေပါ့ ..လို ့ျပန္ေျပာလိုက္တယ္။ ထြက္ၾကည့္ခ်င္ရင္ မင္းတေယာက္တည္း ထြက္ၾကည့္ေပါ့။အသံခ်ဲ ့စက္နဲ ့ --ီး မို ့လို ့ ေအာ္ရတာလားလို ့ဦးဇင္း ကို ဆဲတယ္။ လူ ဘယ္ႏွစ္ေယာက္ေသလဲ လို ့ထပ္ေမးတယ္။ လူေတြအမ်ားၾကီးေသတယ္။ က်ဳပ္ျမင္ရသေလာက္တင္ပဲ ၾကည္ကားဂိတ္နဲ ့ေတာင္ေျမာက္ တံတားႏွစ္စင္း ေတာင္ဘက္ထိပ္အစကေန ေျမာက္ဘက္ထိပ္အဆံုးအထိ လူ(၆၀)ေလာက္ေသတယ္။ လို႔ ဦးဇင္းက ေျပာတဲ့အခါ စစ္ေဆးတဲ့ စစ္ေခြးေထာက္လွမ္းေရးက “ေလးေယာက္ပဲေသတယ္လို႔ သတင္းစာ၊ ေရဒီယို ေတြက ေၾကညာျပီးသား ဆိုတာ မင္းမသိဘူးလား”လို ့ေျပာတယ္။ ဒါက အာဏာရွင္ေတြ ထုတ္ျပန္ တာပဲ။ က်ဳပ္ကေတာ့ (၄)ေယာက္ပဲ ေသတယ္လို ့မေျပာႏိုင္ဘူးလို ့ ေျပာလိုက္ ေတာ့၊ ေထာက္လွမ္းေရးက “မင္းကို သက္သာေအာင္လုပ္ေပးမယ္။ လႊတ္ခ်င္လည္းလႊတ္မယ္။ ေလးေယာက္ပဲ ေသတယ္လို ့ေျပာရမယ္” လို ့ ဦးဇင္းကို ေစခိုင္းတယ္။ ဦးဇင္းက “ဦးဇင္းက က်ဳပ္ေတာ့ မေျပာႏိုင္ဘူး။ အမွန္တရားဟာ ေနာင္လည္း ေပၚမွာ ပဲ။ ခင္ဗ်ားတို႔ တာဝန္ရွိသလို လုပ္ႏိုင္တယ္” လို႔ ေျပာလုိက္တယ္။ ေနာက္တခု ေျပာခိုင္းတာက “အင္န္အယ္လ္ဒီ အဖြဲ ့က ၾကံ့ခိုင္ေရးကားကို မီးရွိဳ ့တယ္”လို ့ ထြက္ဆိုခိုင္းတယ္။ ထြက္ဆိုရင္ အမွဳတြဲ ေျခာက္ေယာက္စလံုး လႊတ္ေပးမယ္။ နာရီဝက္ စဥ္းစားခြင့္ေပးတယ္။ ဦးဇင္းတို႔က မသိတာကို မသိဘူးလို႔ မေျပာႏိုင္ဘူး။ မဟုတ္တာကို ဟုတ္တယ္လို ့ မေျပာႏိုင္ဘူးလို ့ေျပာလိုက္တယ္။ ေထာက္လွမ္းေရးေကာင္က ဦးဇင္းကို ငါနဲ ့ကိုင္တုတ္တယ္။“ ငါ--ိုးမ ဘုန္းၾကီးစုတ္…ကိုယ့္အလုပ္ ကိုယ္မလုပ္ဘူး။ မင္းကို တိုက္ပိတ္ထား မယ္” လို႔ ဦးဇင္းရင္ဘတ္ကို ေဆာင့္တြန္းရင္း ဆဲေရးျခိမ္းေျခာက္ျပီး ေထာင္ဝါဒါက ဦးဇင္းကို အေဆာင္ကို
ျပန္ပို႔ ခဲ့တယ္။ ဦးဇင္းအပါအဝင္ အမွဳတြဲေတြ ျဖစ္တဲ့ ဦးဇဝန။ ကိုခင္ေမာင္လြင္။ ကိုၾကီးညိဳ။ ကိုတိုက္မင္း။ ကိုစက္ေငြ တို႔ကို ပုဒ္မ(၂၉၄)(၂၉၅) =သာသနာ ညိွဳးႏြမ္းမွဳ၊ တိုင္းျပည္ဆူပူေအာင္ ဆဲေရးလွံဳ ့ေဆာ္မွဳ။ ပုဒ္မ(၄၃၆)= ကားမီးရွိဳ ့မွုေတြနဲ ့အမွဳဖြင့္ ရံုးတင္တရားစြဲခဲ့တယ္။ စစ္အစိုးရအလိုက် တရားလိုျပ သက္ေသ ေတြအျဖစ္ ဒီပဲယင္း စခန္းမွဳး စိန္ဝင္း။အမည္မသိ တပြင့္နဲ ့ရဲအရာရွိတဦး။ ရိုးရိုးရဲတပ္သား ဇာနည္ဟိန္းနဲ႔ နာမည္မသိ ရဲတဦး ။ ၾကည္ရြာ ရယက ဥကၠဌ သိန္းေဇာ္။ ဘုရားထြက္ရြာၾကံ့ ဖြတ္အဖြဲ ့ဝင္ တိုက္ထြန္း။ မန္က်ည္း အုပ္ရြာ ၾကံ့ဖြတ္ ေဒၚခါမွီ။ မံုရြာျမိဳ ့၊ ဆူးေလကုန္းရပ္မွ ကားပိုင္ရွင္နဲ ့ဒရိုင္ဘာ။ ဒီပဲယင္းျမိဳ ့ လဝက ဦးေမာင္ရွိန္ တို ့က အမွဳစစ္ေဆးရာမွာ ဦးဇင္းတို ့ ပါဝင္က်ဴးလြန္တာ ဟုတ္မွန္ေၾကာင္း ေရႊဘိုခရိုင္ အမ်ဳိးသမီး တရား သူၾကီးထံ ထြက္ဆိုၾကတယ္။ တျခားတရားသူၾကီးေတြအျဖစ္ ဒီပဲယင္းျမိဳ ့နယ္ တရားရံုးမွ အမ်ိဳးသမီး တရားသူၾကီး တဦး၊ေရဦး ျမိဳ ့နယ္ တရားရံုးမွ တရားသူၾကီး ဦးစိန္ဝင္းတို ့အမွဳစစ္ေဆးၾကတယ္။ အမိန္႔ခ်မယ့္ေန႔ (၂၀၀၃ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ ၁ရက္ေန႕) တရားရံုးသြားမယ့္ရက္မွာ ဦးဇင္းက စစ္အစိုးရ သတင္းစာ ရွင္းလင္းပြဲ ပါ တဲ့ သတင္းစာကို ေထာင္ထဲက ရခဲ့လို႔ ပုဆိုးၾကားထဲ ဖြက္ယူသြားျပီး၊ ခရိုင္တရားသူၾကီးမကို ထုတ္ျပရင္း တင္ျပ လိုက္တယ္။
“ဒကာမၾကီး၊ ဒီသတင္းစာထဲက သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲသတင္းမွာ နအဖက အင္န္အယ္လ္ဒီကို ကားမီးရွိဳ ့မွဳနဲ ့ စြပ္စြဲ တင္ျပထား တယ္။ႏိုင္ငံတကာကလည္း သိတယ္။ ကားမီးရွိဳ ့တာ အင္န္အယ္လ္ဒီဆိုရင္ အင္န္အယ္လ္ဒီ ပါတီဝင္ မဟုတ္တဲ့ ဦးဇင္းတို ့ကို ကားမီးရွိဳ ့မွဳ ပုဒ္မ (၄၃၆)နဲ႕ အမိန္ ့ခ်မယ္ဆိုရင္၊ သတင္းစာထဲမွာစြပ္စြဲထားတဲ့ အင္န္အယ္လ္ဒီကို ကားမီးရွိဳ ့မွဳနဲ ့စြပ္စြဲထား တာကို ႏိုင္ငံတကာသိေအာင္ ျပန္ရုပ္သိမ္းေပးပါ။ ဒါမွမဟုတ္ အင္န္ အယ္လ္ဒီကို ကားမီးရွိဳ ့မွဳ ့နဲ ့မဟုတ္မဟပ္ လုပ္ၾကံစြပ္စြဲထားတာကို မရုပ္သိမ္းဘူးဆိုရင္ ဦးဇင္းတို ့ကို ကားမီးရွိဳ ့ မွဳနဲ ့မဟုတ္မဟပ္ လုပ္ၾကံစြပ္စြဲထားတာကို ရုပ္သိမ္းေပးပါ။” လို ့ေျပာခဲ့ေပမယ့္ စစ္အစိုးရအလိုက် ၾကိဳးဆြဲတိုင္း ကရတဲ့ မတရားတဲ့ တရားသူၾကီးမ က ဦးဇင္းတို ့ကို မီးရွိဳ ့မွဳနဲ ့ေထာင္ဒဏ္(၇)ႏွစ္၊ သာသနာညိွဳးႏြမ္းမွဳနဲ ့ ေထာင္ဒဏ္(၂)ႏွစ္၊ တိုင္းျပည္ဆူပူေအာင္ ဆဲေရးလွဳံ ့ေဆာ္မွဳနဲ ့ေထာင္ဒဏ္(၃)လ =စုစုေပါင္း ေထာင္ဒဏ္ (၉) ႏွစ္(၃)လကို သီးျခားက်ခံေစ လို ့ အမိန္ ့ခ်မွတ္ခဲ့ပါေတာ့တယ္။
သာသနာညိွဳးႏြမ္းေအာင္မလုပ္ခဲ့တဲ့ ဦးဇင္းတို ့ကိုက်ေတာ့ ေထာင္ခ်တယ္။ သာသနာညိွဳးႏြမ္းေအာင္လုပ္တာက အာဏာရွင္္ေတြ ။ သူတို ့က စစ္သားေတြကို ဘုန္းၾကီးအတုလုပ္ခိုင္းျပီး ေဒၚစုနဲ ့အဖြဲ ့ကို ရိုက္ႏွက္၊ သတ္ျဖတ္၊ မုဒိမ္းက်င့္၊ ပစၥည္းလုခိုင္းတယ္။ အခု ဦးဇင္းကို ၾကည့္ပါ။ အတင္းအဓမၼ သကၤန္းဆြဲခ်ြတ္ျပီး လူဝတ္လဲခိုင္း ထားတယ္။ အဲဒါကမွ သာသနာ ညွိဳးႏြမ္းေအာင္လုပ္တာ။ စစ္ေၾကာေရးမွာလည္း ရဲေတြ၊ စစ္ေထာက္လွမ္းေရး ေတြက ဦးဇင္းတို႔ကို ဆဲဆို ၾကိမ္းေမာင္းရိုက္ ႏွက္တာ၊ မတရားတဲ့ အမွဳဆင္ အမိန္ ့ခ်တာ ၊ အဲဒါေတြကမွ သာသနာဖ်က္ေနတာ၊ ညွိဳးႏြမ္းေအာင္ လုပ္ေနတာ။ တိုင္းျပည္ဆူပူေအာင္ မလုပ္ခဲ့တဲ့ ဦးဇင္းတို႔ကို ေထာင္ခ် တယ္။ တိုင္းျပည္ တကယ္ဆူပူေအာင္ လုပ္ခဲ့တာက ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဳးၾကီး သန္းေရႊနဲ႔ သူတည္ေထာင္ထားတဲ့ ၾကံ့ခိုင္ေရးအသင္းဝင္ေတြ၊ စရိတ္ျငိမ္း ၅၀၀ က်ပ္ေပးျပီး အရက္တိုက္၊ ရိုက္ႏွက္နည္း သင္တန္း ေပးထားတဲ့ စြမ္းအားရွင္ေတြ၊ သူ႔စစ္တပ္ထဲက ဘုန္းၾကီးေယာင္ေဆာင္ထားတဲ့ စစ္သားေတြ၊ ရြာသစ္ရြာစခန္းက ဗိုလ္မွဳး သန္းဟန္တို ့လူရမ္းကားေတြကသာ တိုင္းျပည္ဆူပူေအာင္ လွံဳ ့ေဆာ္ခဲ့တဲ့ လူေတြလို ့ ဦးဇင္းျပန္ေျပာခဲ့တယ္။

တရားသူၾကီးမက “သူ ့အမိန္ ့နဲ ့အမိန္ ့ခ်တာမဟုတ္ဘဲ အထက္က ခိုင္းတဲ့ အတိုင္း လုပ္ရတာျဖစ္တယ္လို ့ “ ဦးဇင္းကို ငိုရင္းေျပာပါတယ္။ ဦးဇင္းတို ့လည္း အခ်ဳပ္သားဘဝမွ ေထာင္က်သမားဘဝ ေရာက္သြားျပီး ေရႊဘို ေထာင္မွာပဲ တႏွစ္ခန္ ့ေနလာခဲ့ရင္း ၊၂၀၀၄ ခုႏွစ္။ ဧျပီလ (၂၅)ရက္ေန ့မွာ ေထာင္မွျပန္ လြတ္လာခဲ့တယ္။ ေထာင္ကမလႊတ္ခင္ မိန္းေဂ်းလ္မွာ လက္မွတ္ထိုးခဲ့ရတယ္။ ေနာင္ႏိုင္ငံေရး မလုပ္ရ။ ျပည္တြင္းျပည္ပ ႏိုင္ငံေရး သမားမ်ားနဲ ့မဆက္ရ..တဲ့။ အဲဒါေတြ ခ်ိဳးေဖာက္ရင္ ေထာင္ေၾကြးျပစ္ဒဏ္ ၈ႏွစ္အျပင္ ျပစ္ဒဏ္အသစ္နဲ႔ေပါင္းျပီး ေထာင္ဒဏ္က်ခံရမယ္လို ့ပါရွိတယ္။ ေရႊဘိုေထာင္ကေန လြတ္တာနဲ ့ေထာက္လွမ္းေရးေတြက ေရႊဘို ေထာက္ လွမ္းေရးရံုး ေခၚသြားျပီး ဓါတ္ပံုတပံုရိုက္ယူတယ္။ အဲဒီေနာက္ ေရဦးျမိဳ႕ အထိ လိုက္ပို႔တယ္။ ေရဦး ေထာက္လွမ္းေရး စိုးလြင္ကတဆင့္ ဒီပဲယင္းအထိလိုက္ပို ့တယ္။ ဒီပဲယင္းျမိဳ ့ နယ္မွဳး ေသာင္းဝင္း ထံ ဦးဇင္းရဲ ့ အဖမ္းခံရစဥ္က သိမ္းယူထားခဲ့တဲ့ သာသနာဝင္ မွတ္တမ္းမွတ္ပံုတင္ ျပန္ေတာင္းခဲ့တယ္။ ဒီပဲယင္းကိစၥ တခုလံုး ကို ေရႊဘို ခယကဥကၠဌ ဒုဗိုလ္မွဳးၾကီး သန္းဟန္ ကိုယ္တိုင္ ၾကီးၾကပ္ လုပ္ေဆာင္ခဲ့တာျဖစ္လို႔၊ သူ့ဆီသြား ေတာင္း လို ့ေျပာတယ္။ တကယ္တန္းေတာင္းေတာ့ ျပန္မရေတာ့ပါ။ ဒါနဲ ့ရြာထဲမွာ ေနျပန္ေတာ့ ၾကည္ရြာ ရယက ဥကၠဌ သိန္းေဇာ္က (ဒီပဲယင္း အေရးအခင္း မျဖစ္ခင္ ေမလ၂၆ ထဲက ရထားတဲ့ လက္ကိုင္ဖုန္းတလံုးနဲ႔) ဦးဇင္း ဟိုသြား ဒီသြားကအစ ေထာက္လွမ္းေရးေတြကို သတင္းေပးပို႔ ေနခဲ့တယ္။ ႏိုင္ငံေရး အေၾကာင္း ေျပာတဲ့သူ၊ ေရဒီယိုနားေထာင္တို ့ကိုလည္း သတင္းေပးပို ့တယ္..။ ဦးဇင္းလည္း အက်ပ္အတည္းေတြၾကားမွာ မေနခ်င္ေတာ့တာရယ္၊ ၂၀၀၄ ႏိုဝင္ဘာ ၂၆ မွာ နအဖ ႏိုင္ငံျခားေရး ဝန္ၾကီးဆိုသူ ဥာဏ္ဝင္းက မေျပာေလ ကဲေလဆိုတဲ့ ပံုစံမ်ိဳးနဲ ့ဒီပဲယင္းကိစၥကို ထပ္လိမ္သြားတာ ၾကားခဲ့ရလို ့၊ ဒီပဲယင္းအျဖစ္မွန္ကို ျပည္ပမွာ ေဖာ္ ထုတ္မယ္ဆိုတဲ့ စိတ္နဲ ့ ၂၀၀၄ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာမွာ ထိုင္းျမန္မာနယ္စပ္၊ မဲေဆာက္ျမိဳ ့ကို ေရာက္လာခဲ့တယ္။


ႏိုင္ငံေတာ္ ေအးခ်မ္းသာယာေရးနဲ႔ ဖြံ႕ျဖိဳးေရးေကာင္စီ နအဖ ဥကၠဌ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဳးၾကီးသန္းေရႊရဲ႕ အမိန္႔နဲ႔ အတြင္းေရးမွဳး (၂) ဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီးစိုးဝင္းက ဦးေဆာင္ေစခိုင္းျပီး အေနာက္ေျမာက္တိုင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္ နမခတိုင္းမွဳး ဗိုလ္ခ်ဳပ္စိုးႏိုင္တို ့ က ၾကီးၾကပ္ကြပ္ကဲ ရိုက္ႏွက္သတ္ျဖတ္ပစၥည္းလုဖို ့ၾကံစည္ခဲ့ၾကတဲ့ ဒီပဲယင္း အေရးအခင္း ကိုမွ ႏိုင္ငံေတာ္ လုပ္ၾကံမွဳလို ့မေခၚရင္ ဘယ္ဟာမ်ိဳးကို ႏိုင္ငံေတာ္လုပ္ၾကံမွဳလို ့ေခၚရမလဲ ။ ကာယကံေျမာက္ ပါဝင္ရိုက္ႏွက္ ပစ္ခတ္သတ္ျဖတ္သူေတြ ကိုယ္တိုင္က ႏိုင္ငံ့တာဝန္ ရာထူးၾကီးၾကီးယူထားၾကတဲ့ ေရႊဘိုခရိုင္
ဥကၠဌ ဒုဗိုလ္မွဳးၾကီးသန္းဟန္၊ ဒီပဲယင္းျမိဳ ့နယ္ဥကၠဌ ဦးတင္အုန္း ၊ဒီပဲယင္း ျမိဳ ့နယ္ရဲတပ္ဖြဲ ့မွဳး ေသာင္းဝင္း၊ စခန္းမွဳး (ပါးတြင္မွဲ ့ရွိ ) စိန္ဝင္း (အေရးအခင္းျပီးေနာက္ သပိတ္က်င္းျမိဳ ့ ေက်ာက္ေျမာင္းရဲစခန္းသို ့ရာထူးတိုးေျပာင္း ခံရသူ)၊ ထိုသူ ေတြနဲ ့အတူ ႏိုင္ငံေတာ္ကာကြယ္ေရးဘက္က ျပည္သူကို ကာကြယ္မယ္ဆိုတဲ့ စစ္သားေတြ၊ ရဲတပ္ဖြဲ ့ဝင္ေတြ၊ မီးသတ္တပ္ဖြဲ ့ဝင္ေတြ အျပင္ လူမွဴေရးပဲလုပ္မယ္ဆိုတဲ ့ သန္းေရႊ ေထာင္ထား တဲ့ ၾကံ့ဖြတ္ေတြ၊ ရပ္ရြာထဲက ခိုးဆိုးခါး လူရမ္းကား စြမ္းအားရွင္ ေတြက ဒီပဲယင္းျမိဳ ့က်ည္ရြာနဲ ့ရြာသစ္ရြာ ၾကားမွာ လူထုေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ ့အဖြဲ ့၊သူမကိုေထာက္ခံတဲ့ ရြာသူရြာသားျပည္သူမ်ားကို တဘက္သတ္ ၾကိဳတင္ၾကံစည္လုပ္ၾကံခဲ့တာကို မသိခ်င္ေယာင္ေဆာင္ေနလို ့မရပါ။ ဒီပဲယင္း လို ေဒသဟာ စစ္မက္ျဖစ္ပြားေနတဲ့ အမဲေရာင္ေဒသ မဟုတ္တဲ့အတြက္ ဥာဏ္ဝင္းတို ့နအဖကေျပာသလို လံုျခံဳေရးအေန အထားအရ အဆင္မေျပတဲ့ေဒသမို ့ မသြားဖို ့တားျမစ္စရာကို မလိုေပမယ့္ ၊ နအဖက ဟန္ေဆာင္ တားျမစ္ ခဲ့တယ္။ ဒါကို ေဒၚစုနဲ ့အဖြဲ ့က သြားေရာက္ခဲ့လို ့ အစိုးရအေနနဲ ့လံုျခံဳေရး ေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္ျခင္း မရွိခဲ့တာလို ့ တာဝန္မဲ ့စကားေျပာေနၾက ေပမယ့္ ၊တကယ့္လက္ေတြ ့မွာေတာ့ နအဖဟာ ေဒၚစုတို ့အဖြဲ ့ကို ရိုက္ႏွက္ သတ္ျဖတ္ဖို ့ နယ္ေပါင္းစံုမွ လူရမ္းကားေတြကို ၾကိဳတင္စုေဆာင္း သင္တန္းေပးႏိုင္ခဲ့တယ္။ စစ္သားေတြကို ကတံုးတံုး သကၤန္းပတ္ေပးျပီး အမ်ိဳးသမီးေတြကို အကၤ်ီဆြဲခ်ြတ္ ေရႊေငြ လက္ဝတ္ရတနာေတြ လုယူခိုင္းတဲ့ ကာယိေျႏၵ ဖ်က္ဆီးဖို ့ၾကေတာ့ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ခဲ့သလား။ အေလာင္းတင္မယ့္ကား၊ ကားလမ္းေပၚက ေသြးေတြ ကို ေဆးေၾကာမယ့္ မီးသတ္ကား ၊အေလာင္းမ်ားျမွဳပ္ဖို ့ ေျမတူးစက္ေတြ ကားေတြကို ရြာသစ္ရြာ ဆည္ေျမာင္း ရံုးဝင္းထဲမွာ ယခင္က မရွိေပမယ့္ ေမ ၃၀ ဒီပဲယင္းအေရးအခင္း မျဖစ္ခင္ ရက္မွာ ေရာက္ ရွိေနခဲ့တာေတြ က်ေတာ့ ၾကိဳတင္စီစဥ္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ခဲ့သလား။ ေဒၚစုတို ့ကို လုပ္ၾကံဖို ့ ႏိုင္ငံေတာ္ကာကြယ္ေရးရဲ ့စစ္တပ္၊ ရဲ၊ မီးသတ္ တပ္ဖြဲ ့ဝင္ေတြကို ၾကိဳတင္စုေဆာင္း သန္းဟန္ကိုယ္တိုင္ ၾကီးၾကပ္တာဝန္ေပးႏိုင္ခဲ့ျပီး လက္နက္မဲ့ ျငိမ္းခ်မ္းေရးလမ္းစဥ္နဲ ့ ျပည္သူလူထုရဲ႕ေထာက္ခံမွဳနဲ ့ စစ္မက္ျဖစ္ပြားျခင္းမရွိတဲ့ ေဒ သခံ ျပည္သူေတြၾကားမွာ တရားမွ်တတဲ ့ဒီမိုကေရစီထြန္းကားေအာင္ ေအးခ်မ္းစြာ စည္းရံုးေရးခရီး လွည့္လည္ခဲ့တဲ့ ေဒၚစုနဲ ့ ျပည္သူေတြ ကိုက်ေတာ့ ႏိုင္ငံေတာ္က လံုျခံဳေရးတပ္ဖြဲ ့ေတြနဲ ့ဘာ့ေၾကာင့္ ၾကိဳတင္ ကာကြယ္မေပးႏိုင္ခဲ့တာလဲ။ ဥာဏ္ဝင္းနဲ႔ နအဖ စစ္ဘီလူးေတြကို ဦးဇင္းက ေမးခြန္းေတြ ထုတ္လိုက္ပါတယ္။ ကမၻာသိ ျပန္ေျဖရွင္းေပးၾကပါ။
ဒီပဲယင္း အေရးအခင္းဟာ ျပည္သူအခ်င္းခ်င္း ျဖစ္တဲ့ ျပႆနာမဟုတ္ဘဲ ၊လူမဆန္တဲ့ စစ္ဘီလူးေတြရဲ ့ ျပဳမူခဲ့ တဲ့ ျပႆနာ ဆိုတာ ဦးဇင္းကိုယ္ေတြ ့နဲ ့အျမင္ေတြကို ေျပာလို ့ ျပီးပါျပီ။


(၁)ဦးဇင္းေျပာခဲ့တာေတြဟာ မိမိကိုယ္တိုင္ေတြ႔၊ ျမင္၊ သိခဲ့တဲ့ အေၾကာင္းအရာေတြ ျဖစ္တယ္၊ အခုလို ထုတ္ ေဖာ္ ေျပာၾကားတာေတြဟာ မည္သူတဦးတေယာက္ရဲ ့ မတရားၾသဇာလႊမ္းမိုး၊ ျခိမ္းေျခာက္၊ ေသြးေဆာင္ဖ်ား ေယာင္းကာ ေျပာ ဆိုခိုင္းျခင္း မဟုတ္။ လိမ္လည္ လွည့္ဖ်ား ေျပာဆိုထားျခင္း မဟုတ္၊ မိမိရဲ ့လြတ္လပ္တဲ့ သေဘာဆႏၵအရ ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကား တာျဖစ္တယ္။
(၂)ဘယ္သူ ့ကိုမွ မုန္းတီးလို ့အပိုေျပာတာမဟုတ္၊ ခ်စ္ခင္လို ့ အပိုေျပာတာမဟုတ္ဘဲ အမွန္ကို အမွန္အတိုင္း တရားမွ်တမွဳ ေတြ လူ ့ေလာကၾကီးမွာ ေပၚေပါက္ေစဖို ့ေျပာခဲ့တာျဖစ္တယ္။ အဲဒီလို ေျပာခဲ့တာေတြဟာ ၂၀၀၅ မတ္လမွာThe Ad hoc Commission On Depayin Massacre(BURMA) မွာ ထြက္ဆိုခဲ့တာေတြ၊ ကုလသမဂၢ အထူးကိုယ္စားလွယ္ မစၥတာ ပီညဲရိုး ေရွ ့ေမွာက္မွာ ဘာသာျပန္နဲ ့ထြက္ဆိုခဲ့တာေတြအတိုင္း ျပန္ေျပာျပ တာျဖစ္တယ္။
(၃) ျပည္တြင္းကိုမွာခ်င္တာက ဒီပဲယင္းအမွဳသာမက စစ္အုပ္စုရဲ ့က်ဳးလြန္ခဲ့တဲ့ ႏိုင္ငံေတာ္ရာဇဝတ္မွဳေတြကို အာဏာရွင္ နအဖ ရွိေနသေရြ ့ အမွန္မေပၚေပါက္ဘူးဆိုတာရယ္။ ျပည္တြင္းမွာ ေဒၚစုကို မတရားအမွဳဆင္ ထပ္မံေထာင္ခ်ဖို ့လုပ္ေနျခင္းဟာ ဒီပဲယင္းအမွဳကို ေဖာ္မယ့္ အဓိက တရားလို တေယာက္ကို ထပ္မံ လုပ္ၾကံ ေနတာလို ့ျမင္တယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ နအဖ စစ္မိစၦာေတြကို ေျပာခ်င္တယ္။ ေဒၚစုကို ဖမ္းထားလည္း အမွဳမွန္က ေပၚမွာပဲ။ အေႏွးနဲ ့အျမန္ပဲရွိတယ္။ ေဒၚစု မေသခင္ အမွဳမွန္ေပၚရင္ ခင္ဗ်ားတို ့ သက္သာမယ္။ ေသသြားျပီးမွ ႏိုင္ငံတကာခံုရံုးမွာ ခင္ဗ်ားတို ့တရားစီရင္ခံရရင္ မလြယ္ဘူးသာ မွတ္ေပေတာ့လို ့ေျပာခ်င္တယ္။ ျပည္ပ ေရာက္ေနတဲ့ ဦးဇင္းတို ့လို ဒီပဲယင္းကိုယ္ေတြ ့မ်က္ျမင္သက္ေသေတြအေနနဲ ့လည္း ၊အမွဳမွန္ေတြ အျမန္ ေပၚေပါက္ေအာင္ ေနာက္ထပ္ ႏွစ္ပတ္လည္ေတြ ထပ္မေရာက္ခင္ ႏိုင္ငံတကာ တရားရံုးမွာ နအဖကို စြဲခ်က္ တင္ႏိုင္ေအာင္၊ အဖြဲ ့အစည္း ေတြနဲ ့ အခ်ိန္မဆြဲဘဲ ပူးေပါင္းကာ ျမန္ျမန္ဆန္ဆန္ ၾကိဳးစားၾကဖို ့တိုက္တြန္းခ်င္ တယ္။ အားလံုးက်န္းက်န္းမာမာျဖစ္ဖို ့လည္း အေရးၾကီးပါတယ္။ အစားအေသာက္ အေနအထိုင္ ထိန္းသိမ္း တာဟာလည္း မ်က္ျမင္သက္ေသေတြအဖို ့အရမ္းအေရးၾကီးပါတယ္။ ပန္းတိုင္မေရာက္ခင္ ေသသြားတာမ်ိဳး မျဖစ္သင့္ပါ။ (ဥပမာ-မဲေဆာက္မွာ ဒီပဲယင္းမ်က္ျမင္တခ်ိဳ ့ ငယ္ငယ္ရြယ္ရြယ္နဲ ့ အေသာက္အစား မဆင္ျခင္လို ့ ဆံုးပါးသြားတာေတြကို ရင္နာစြာ နမူနာယူၾကပါ) ဒီေလာက္ပါပဲ။ အမွန္တရားအျမန္ ထြန္းကားပါေစ။ လူထုခ်စ္သူမ်ား အသက္ရာေက်ာ္ရွည္ပါေစ လို ့ဆုေတာင္းလိုက္ပါတယ္။


အေမစုႏွင့္တကြ လိုက္ပါလာေသာ ယာဥ္တန္းအား စတင္ တိုက္ခိုက္ခံခဲ့ရေသာ ေနရာ..

က်ည္႐ြာမေရာက္ခင္ ရြာသစ္ ေက်း႐ြာ ဆည္ေျမာင္းဦးစီးဌာနဝင္းႏွင့္ ရဲစခန္း..။ လုပ္ၾကံမႈႀကီးအတြက္ ျခံဝင္းထဲကို ေဘာက္စာ(bowser)ကားၾကီးမ်ား၊ ေျမညွိစက္ကားၾကီးမ်ား၊ စစ္ထရပ္ကားမ်ား၊ အေလာင္း ေကာက္မည့္ကားမ်ား ၾကိဳတင္ ေရာက္ ရွိေနရာယူထားခဲ့တယ္လို ့သိရတယ္။
လုပ္ၾကံမႈအၿပီး ေသဆံုးသူမ်ားႏွင့္ မေသမရွင္လဲက်ေနသူမ်ား အားလံုးကို ျမဳပ္ႏွံပစ္လိုက္ၾကေသာ ေနရာ ( ႐ြာသစ္႐ြာ ေတာင္ဘက္တံတားအနီး ပံုတြင္ အနီဝိုင္းျပထားေသာေနရာ ျဖစ္ပါတယ္ ) .. ႏွစ္စဥ္ႏွစ္တိုင္း ဒီေန႔ေရာက္ရင္ အေစာင့္ေတြ ခ်ထားတဲ့ၾကားထဲမွ လြမ္းသူ႔ပန္းေခြ အျဖစ္ ပန္းေခြ ႏွစ္ေခြ သံုးေခြ အၿမဲတမ္း ဒီေနရာမွာ ေရာက္ရွိေနတယ္လို႔ သိရပါတယ္..

ဒါကေတာ့ အေပၚမွ ေနရာ သံုးခုအား တစုတစည္းထဲ အေဝးမွ ရိုက္ထားပံုပါ

ျမန္မာနိုင္ငံသားမ်ား အေရး ထိုင္းအာဏာပိုင္ေတြနဲ႔ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေဆြးေႏြး

rfa.org
2012-05-31
ထိုင္းႏုိင္ငံကို ေရာက္ေနတဲ့ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ဟာ ဒီကေန႔ ညေနခင္းက ထုိင္းႏိုင္ငံ ဒုတိယ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ Chalerm Yoobamroong နဲ႔ ထိုင္းအစိုးရ အိမ္ေတာ္မွာ ၄၅ မိနစ္ၾကာ ေတြ႔ဆံု ေဆြးေႏြးခဲ့ပါတယ္။
RFA ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ေမလ ၃၁ ရက္က ျမန္မာ့ ဒီမိုကေရစီေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ထုိင္းႏိုင္ငံ ဒုတိယ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ Chalerm Yoobamroong တို႔ ထိုင္းအစိုးရ အိမ္ေတာ္တြင္ ေတြ႔ဆံု ေဆြးေႏြးေနစဥ္။ အဲဒီလို ေတြ႔ဆံုရာမွာ ထိုင္းႏုိင္ငံေရာက္ ျမန္မာ ေရႊ႕ေျပာင္း အလုပ္သမားေတြ အေရးနဲ႔ ထိုင္းႏုိင္ငံေရာက္ ျမန္မာ ဒုကၡသည္ေတြ အေရးကို အဓိကထား ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါတယ္။
ထိုင္း ဒုတိယ ၀န္ၾကီးခ်ဳပ္က ျမန္မာ အလုပ္သမားေတြ အေနနဲ႔ တရား၀င္ စာရြက္စာတမ္း ရွိမယ္ဆိုရင္ ထိုင္း အလုပ္သမားေတြနဲ႔ တန္းတူ တေန႔ကို ဘတ္ေငြ ၃၀၀ ရရွိမွာ ျဖစ္ျပီး ထိုင္းအလုပ္သမားေတြ အတြက္ ေဆာင္ရြက္ေပးေနတဲ့ ဘတ္ ၃၀ က်န္းမာေရး အစီအစဥ္ကိုပါ ရရွိမွာ ျဖစ္တယ္လို႔ ေျပာပါတယ္။
ဒုကၡသည္ေတြနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ ထုိင္း ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္က ေျပာရာမွာ-ထုိင္းႏုိင္ငံ အေနနဲ႔ ဒုကၡသည္ေတြကို ေနရပ္ အတင္းအၾကပ္ ျပန္ပို႔တဲ့ မူဝါဒ မရွိတဲ့ အေၾကာင္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း အႏၱရာယ္ မရွိေတာ့ဘူးဆိုရင္ေတာ့ ဒုကၡသည္ေတြ ေနရပ္ျပန္ေရး ကုလသမဂၢ ဒုကၡသည္ဆိုင္ရာ မဟာမင္းၾကီးရံုးနဲ႔ ညိွႏိွဳင္းေဆာင္ရြက္ဖို႔ ရွိတယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ဟာ ဒီကေန႔ညပိုင္း ကမာၻ႔စီးပြားေရး ညီလာခံက တည္ခင္းမယ့္ ညစာစားပြဲမွာ ထုိင္းဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ယင္လပ္ ရွင္နာဝပ္ နဲ႔ ေတြ႔ဆံုဖို႔ ရွိၿပီး မနက္ျဖန္မွာ ထိုင္း-ျမန္မာ နယ္စပ္က မယ္လ ဒုကၡသည္စခန္းကို သြားေရာက္မယ္လို႔ သိရပါတယ္။
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ဟာ ဒိီကေန႔ ညေနပိုင္းကလည္း ျမန္မာအလုပ္သမားမ်ားကို ယာယီႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္ ျပဳလုပ္ေပးတဲ့ ရံုးကို သြားေရာက္ေလ့လာခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီမွာ အလုပ္သမား ၂၀၀၀ ေက်ာ္ကို စကားေျပာဆိုခဲ့ပါေသးတယ္။
ဒီအေၾကာင္းသတင္းသြားယူတဲ့ RFA သတင္းေထာက္ ကိုေအာင္ျမတ္စုိးကို ဦးတင္ေအာင္ခိုင္က ဆက္သြယ္ေမးျမန္းထားပါတယ္။
ဆက္သြယ္ေမးျမန္းခ်က္။ အသံဖိုင္ယူရန္။

ဦး၀င္းခ်ဳိ တစ္ကုိယ္ေတာ္ဆႏၵျပ

  rfa.org
2012-05-31 လိွဳင္သာယာၿမိဳ႕နယ္၊ အေနာ္ရထာစက္မႈဇုန္ စီမံကိန္းအတြက္ ကန္ထရိုက္ေတြ ရယူထားတဲ့ လယ္ယာေျမေတြနဲ႔ ပတ္သက္ျပီး လယ္သမားေတြကိုယ္စား လယ္သမား အေရးေဆာင္ရြက္ေနတဲ့ ဦး၀င္းခ်ိဳဟာ ရန္ကုန္ျမိဳ႕ ဗိုလ္ခ်ဳပ္လမ္းမွာရွိတဲ့ ၿမိဳရြာနဲ႔ အိုးအိမ္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ဦးစီးဌာနေရွ႕မွာ ဒီေန႔ မနက္ပိုင္းကေန မြန္းလြဲပိုင္း အထိ ေတာင္းဆို ဆႏၵျပပါတယ္။

RFA ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး နယ္ေျမ ၄ ခုက လယ္ယာေျမ အသိမ္းခံခဲ့ရသည့္ ေတာင္သူ လယ္သမားမ်ား ၿမိဳ႕ရြာႏွင့္ အိုးအိမ္ဖြံ႕ျဖိဳးေရး ဦးစီးဌာန ရံုးေရွ႕တြင္ ေျဖရွင္းေပးဖို႔ ေတာင္းဆိုေနစဥ္။ ၁၉၉၇-၉၈ ခုႏွစ္ကတည္းက လယ္ယာေျမ သိမ္းဆည္းခံရတဲ့ လယ္သမား ၆၁ ဦး ကိုယ္စား ဆႏၵျပတာလို႔ ဦး၀င္းခ်ိဳက ေျပာပါတယ္။ “ အေနာ္ရထာ စက္မႈဇုန္ စီမံကိန္းတုန္းက ေျမေတြအသိမ္းခံထားရတဲ့ လယ္သမား ၆၁ ေယာက္၊ သူတို႔ရဲ႕ လယ္ဧက ၆၀၀ ေက်ာ္ အသိမ္းခံရတဲ့ ကိစၥနဲ႔ပတ္သက္ျပီးေတာ့ ကိုယ္စားလွယ္လႊဲပါတယ္။ ဌာနဆိုင္ရာေတြမွာ ေတြ႔ဆံု ဆက္သြယ္အကူအညီ ေတာင္းဖို႔အတြက္ ကြ်န္ေတာ့္ကို ကိုယ္စားလွယ္လႊဲထားပါတယ္။ အဲဒီအတြက္ သူတို႔အားလံုးကိုယ္စား ကြ်န္ေတာ္ဆႏၵျပတာပါ” Town Ace pickup ေတာင္းေအ့စ္ပစ္ကပ္ ကား ေျခာက္စီးနဲ႔ လယ္သမား တစ္ရာေက်ာ္ ပါလာေပမဲ့ သူတို႔ကို ကားေပၚက မဆင္းခိုင္းဘဲ လယ္သမားေတြ ကိုယ္စား တကိုယ္ေတာ္ ဆႏၵျပခဲ့တာလို႔ ဦး၀င္းခ်ိုဳက ေျပာပါတယ္။
လြန္ခဲ့တဲ့ ၁၀ ႏွစ္ေက်ာ္ေလာက္ကတည္းက သိမ္းထားတဲ့ လယ္ေျမေတြမွာ သတ္မွတ္ထားတဲ့ ကာလအတြင္း အေဆာက္အဦး မေဆာက္ရင္ ျပန္သိမ္းမယ္လို႔ သေဘာတူညီခ်က္ ထားရွိခဲ့ျပီး ဒီသေဘာတူညီခ်က္ကို ေဖာက္ဖ်က္တဲ့လူေတြကို အေရးမယူတဲ့အတြက္ ကန္႔ကြက္ဆႏၵျပရတာလို႔ ဦး၀င္းခ်ိဳက ေျပာပါတယ္။
ဒီဆႏၵျပပြဲအေၾကာင္း ေဒၚစမ္းစမ္းတင္က တင္ျပပါမယ္။
ဆက္သြယ္ေမးျမန္းခ်က္။
အသံဖိုင္ယူရန္။

အရွင္ ၀ီရသူ (မစိုးရိမ္) ထံဦးေအာင္ေသာင္း လာေရာက္ ဂါရ၀ ျပဳ

အရွင္ ၀ီရသူ (မစိုးရိမ္) ထံ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ ဗဟိုအတြင္းေရးမွဴး ဦးေအာင္ေသာင္း လာေရာက္ ဂါရ၀ ျပဳ
ျမင့္လွိဳင္၊
burmatoday.net  ၂၀၁၂ ေမ ၂၉ ရက္ေန႔က မႏၱေလးၿမဳိ႕၊ မစိုးရိမ္တိုက္သစ္၊ ဓမၼသဟာယေက်ာင္း နာယကဆရာေတာ္ ဘဒၵႏၲဝိစိတၱာဘိဝံသ (အရွင္ဝီရသူ (မစိုးရိမ္)) ထံသို႔ ျပည္ေထာင္စု ၾကံ႕ခိုင္ေရး ဖြံ႕ျဖိဳးေရးပါတီ၊ ဗဟိုအတြင္းေရးမွဴး၊ ဦးေအာင္ေသာင္းႏွင့္အဖြဲ႕ လာေရာက္ ေတြ႕ဆုံ ကန္ေတာ့ၾကေၾကာင္း သိရပါတယ္။ ထုိသို႔ေတြ႕ဆုံရာမွာ ဒီမုိကေရစီေရး၊ ျငိမ္းခ်မ္းေရး၊ လြတ္ျငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ေပးေရးတုိ႔ ေဆြးေႏြးၾကေၾကာင္း၊ ေတြ႕ဆံု ခ်ိန္ တစ္နာရီခန္႔ၾကာေၾကာင္း၊ ေတြ႕ဆံု ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ဦးေအာင္ေသာင္းက အရွင္ဝီရသူအား သကၤန္းျခင္းလွဴကာ ဧည့္သည္မွတ္တမ္းမွာ လက္မွတ္ေရးထုိးခဲ့ေၾကာင္းလည္း သတင္းရရွိပါတယ္။ အရွင္ ၀ီရသူ (မစိုးရိမ္) ဟာ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေဟာင္းတဦးျဖစ္ၿပီး ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား လြတ္ေျမာက္ေရး လွဳပ္ရွားမွဳမ်ား စည္းရံုး လုပ္ေဆာင္ခဲ့တဲ့ ဆရာေတာ္တဦး ျဖစ္ပါတယ္။ ထို႔အျပင္ လြန္ခဲ့တဲ့ ရက္ပိုင္းအတြင္း မႏၱေလးၿမိဳ႕ လွ်ပ္စစ္မီး ရရွိေရး ဆႏၵျပပြဲမ်ား ေအးခ်မ္းစြာ အဆံုးသတ္ႏိုင္ေရးအတြက္ ဆႏၵျပသူမ်ားနဲ႔ ေတြ႕ဆံု ေဟာေျပာခဲ့သူလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ ဦးေအာင္ေသာင္းဟာ ႀကံ့ခိုင္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ ထိပ္တန္းေခါင္းေဆာင္တဦးျဖစ္ၿပီး လက္ရွိ အစိုးရအတြင္း၊ ႀကံ့ခိုင္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီအတြင္း သေဘာထားတင္းမာသူအျဖစ္ လူသိမ်ားသလို ၂၀၀၃ ဒီပဲယင္းလူသတ္ပြဲကို ႀကိဳးကိုင္သူမ်ားအနက္ တဦးအပါအ၀င္ ျဖစ္ေၾကာင္း သံုးသပ္မွဳမ်ား ရွိေနပါတယ္။ လက္ရွိ ျမန္မာသမၼတ ဦးသိန္းစိန္ရဲ့ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို အျပည့္အ၀ မေထာက္ခံသူ၊ စစ္တပ္နဲ႔ အာဏာရ စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေဟာင္းမ်ားရဲ့ အက်ိဳးစီးပြားကို ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္လိုသူအျဖစ္လည္း အကဲခတ္မ်ားက ေျပာၾကပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ လူထုနဲ႔ သံဃာထုအေပၚမွာ ၾသဇာရွိတဲ့ အရွင္ ၀ီရသူ (မစိုးရိမ္) အား ဦးေအာင္ေသာင္း လာေရာက္ ဖူးေျမွာ္ျခင္းဟာ စိတ္၀င္စားဘြယ္ေကာင္းေနပါတယ္။

အၾကမ္းဖက္ႏွိမ္နင္းရာမွာပါဝင္ခဲ့တဲ့ ရဲ႕တပ္ဖြဲ႕ကုိ ကိုေအာင္မုိးေက်ာ္က ရဲစခန္းမွာ အမႈဖြင့္

Published on May 31, 2012 by
ျပည္ၿမိဳ႕လွ်ပ္စစ္မီးရရွိေရး ဆႏၵျပမႈ လုံထိန္းရဲေတြရဲ႕ အၾကမ္းဖက္မႈျမင္ကြင္း
ေမလ ၂၄ ရက္ေန႔က ပဲခူးတုိင္း ျပည္ၿမိဳ႕ ၂၄ နာရီ လွ်ပ္စစ္မီးရရွိေရး ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ လွည့္လည္ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ခဲ့ၾကတဲ့ ေထာင္နဲ႔ခ်ီတဲ့ ေဒသခံျပည္လူေတြကုိ လုံထိန္းရဲတပ္ဖြဲ႔က တားျမစ္ၿပီး ဆႏၵထုတ္ေဖာ္သူ ကုိေအာင္မုိးေက်ာ္ အပါအဝင္ ေယာက္က်ာၤေလး (၄) ဦးနဲ႔ မိန္းခေလး (၁) ဦးကုိ ဖမ္းဆီးေခၚေဆာင္သြား ခဲ့ပါတယ္။ လုံထိန္းရဲေတြဟာ ကိုေအာင္မုိးေက်ာ္ကုိ အၾကမ္းဖက္ ရုိက္ႏွက္ဖမ္းဆီးေခၚေဆာင္သြား တာလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီကိစၥနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး အၾကမ္းဖက္ႏွိမ္နင္းရာမွာပါဝင္ခဲ့တဲ့ ရဲ႕တပ္ဖြဲ႕ကုိ ကိုေအာင္မုိးေက်ာ္က ရဲစခန္းမွာ အမႈဖြင့္ တုိင္ၾကားထားတယ္လုိ႔သိရပါတယ္။

၂၁ ႀကိမ္ေျမာက္ အေရွ႕အာရွ ကမၻာ့စီးပြားေရးဖိုရမ္မွအေမစုPhotos here

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္မွ ထုိင္း ဒု-၀န္ၾကီးခ်ဳပ္အား ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားမ်ားကိစၥ

အဂၢမဟာ ဒီမုိဖက္တီး
ယေန႔ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္မွ ထုိင္း ဒု-၀န္ၾကီးခ်ဳပ္အား - - ေရြ႕ေျပာင္းျမန္မာလုပ္သားမ်ား၏ ကေလးမ်ား ထုိင္းေက်ာင္းမ်ားသုိ႔ တက္ခြင့္ရေရး - လက္မွတ္မရွိေသာ ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားမ်ားကိစၥ - အလုပ္ရွင္မ်ားက လုပ္သားမ်ား၏ ပတ္စပုိ႔စ္မ်ားကုိ သိမ္းထားျခင္း ကိစၥ - အလုပ္ရွင္မ်ားမွ အလုပ္တြင္ ထိခုိက္ဒဏ္ရာရရွိပါက တာ၀န္ယူကုသေပးရန္ အစရွိသည္တုိ႔ကုိ ေဆြးေႏြးေျပာၾကားသြားေၾကာင္း အတူလုိက္ပါနားေထာင္ခြင့္ရခဲ့သည့္ ထုိင္း သတင္းေထာက္ Natty Tangmeesan က သတင္းေပးပုိ႔ပါသည္။