Monday, June 11, 2012

ကုလားရခိုင္အဓိကရုဏ္းမွ နယ္ေျမသစ္ၾကိဳးစားမွဳ

    ကုလား ရခိုင္အဓိကရုဏ္းမွ   ျပည္ပက်ဴးေက်ာ္စစ္ပြဲျဖင့္
နယ္ေျမသစ္ၾကိဳးစားမွဳကို ဆန္ ့က်င္ၾက

          ယခုျဖစ္ပ်က္ေနသည့္ ကုလားရခိုင္အဓိကရုဏ္းသည္
သာမန္အားျဖင့္ၾကည့္လွ်င္ ေသြးရိုးသားရိုးမဟုတ္  ၊
တိတိက်က်ေလ့လာၾကည့္ေသာအခါ နိုင္ငံေရးရည္မွန္းခ်က္ေတြ
တပံုတေခါင္းရွိေနသည္ကို ေတြ ့ရသည္ ။ လြန္ခဲ့ေသာ ၁၉၅၂-ခုႏွစ္က
ကုလားရခိုင္အဓိကရုဏ္းတြင္ ျဖစ္ပ်က္ခဲ ့မွဳမ်ားသည္ သူတို ့၏
လယ္ယာေျမပိုင္ဆိုင္မွုဳမ်ားႏွင္
့ လူဦးေရမ်ားျခင္းနည္းျခင္းအေပၚ
အသာစီးရလိုမွဳမ်ားသာ ရွိေနေသာအေနအထားျဖစ္သည္ ။ ယခုျဖစ္ပ်က္ေနေသာ ျပသနာမွာ
ယင္းသို ့မဟုတ္ ။ သမိုင္းလိမ္ဘဂၤလီကုလားတို ့မွာ စီမံခ်က္မ်ားစြာႏွင့္
ရွိေနခဲ ့သည္ ။ ယင္းစီမံခ်က္မ်ားကို တိတိက်က်
အေကာင္အထည္ေဖၚေဆာင္ေနျခင္းျဖစ္သည္ ။ စီမံကိန္းကား ရခိုင္ျပည္ကို သူတို ့
ရယူလိုျခင္းႏွင့္ ျမန္မာနိုင္ငံကို အစၥလမ္မစ္ျမန္မာနိုင္ငံ
ျပဳလုပ္လို၍ျဖစ္သည္ ။
       မူဂ်ာဟစ္သူပုန္ -ကာဆိန္းသူပုန္ - အဒူေဇၚဖြါး-စေသာ
ကုလားလက္နက္ကိုင္တို ့သည္ စင္စစ္အားျဖင့္ -၁၉၇၀-ခုႏွစ္အထိ
ယခုေျပာေနဆိုေနၾကေသာ သမိုင္းလိမ္ ရုိဟင္ဂ်ာလက္နက္ကိုင္ မျဖစ္ခဲ ့။
ပို၍လူသိသူသိ လုပ္လာခ်ိန္ကား -၁၉၈၈-ခုႏွစ္ အေရးအခင္းျဖစ္လာေသာအခါ
လက္နက္ကိုင္အဖြဲ ့အစည္းအေနျဖင့္ လွဳပ္ရွားလာခဲ ့ျခင္းျဖစ္သည္ ။
ထိုင္းနယ္စပ္တြင္ -DAB - ၌ အဖြဲ ့၀င္အျဖစ္၀င္ရန္ ၾကိဳးစားေသာ္လည္း
မေအာင္ျမင္ခဲ ့။ သို ့ေသာ္ -ABSDF-က ေဒါက္တာနိဳင္ေအာင္တို ့က
အသိအမွတ္ျပဳေသာ ေၾကညာခ်က္တို ့ကို ထုတ္ျပန္ေသာအခါ သူတို ့၏
လွဳပ္ရွားမွုမ်ား ေျခလွမ္းၾကဲစျပဳလာၾကသည္ ။ ဘ၈ၤလားေဒ့ရွ္တြင္လည္း သူတို
့က နယ္ေျမခံေဒသျဖစ္ေသာ လူမ်ိဳးျဖစ္၍ လွဳပ္ရွားရန္ စနစ္တက်
ျပဳလုပ္ၾကေတာ့သည္ ။ သူတို ့အား ကမၻာသိ ျပဳလုပ္ေပးေသာ သူတို ့မွာ
သမိုင္းလိမ္ဘ၈ၤလီမူဆလင္ကုလားတို ့တင္မဟုတ္ ။ ရွမ္းလူမ်ိဳး ဦးဟန္ေညာင္ေ၀-
ဗမာလူမ်ိဳး ေဒါက္တာဇါနည္ -ရခိုင္လူမ်ိဳး ေဒါက္တာေရႊလူေမာင္-ABSDF-ဥကၠ႒
ေဒါက္တာနိုင္ေအာင္ -တို ့မွာ နိဳင္ငံေရးေလာက၌ တတ္အားသမွ် ကိုယ္ဖိရင္ဖိ
ေငြရရင္ျပီးေရာ သေဘာမ်ိဳးျဖင့္ ကူညီေထာက္ခံ
အားေပးလွဳပ္ရွားၾကသူမ်ားျဖစ္သည္ ။
       သူတို ့လို နိုင္ငံေရးေလာက၌ ပါ၀င္ၾကသူမ်ားရွိသလို
မီဒီယာအသံလႊင့္႒ါနက -RFA-မွ ဦးခင္ေမာင္စိုး- VOA-မွ
ဦးသန္းလြင္ထြန္း-ဧရာ၀တီသတင္း႒ါနမွ ဒါရိုက္တာေအာင္ေဇၚ -
မိဇ်ိမၼသတင္း႒ါနမွ ဦးစိုးျမင့္ -စသူတို ့မွာ မီဒီယာမ်ားမွတဆင့္
အထူးအားေပးအားေျမွာက္ျပဳသူမ်ားအျဖစ္ လူသိရွင္ၾကားျဖစ္သည္ ။ သူတို ့အား
ရခိုင္လူမ်ိဳးပါမက တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးေပါင္းစံုပါ ယင္းသို ့အ
သိအမွတ္ျပဳထားၾကျခင္းျဖစ္သည္ ။ သူတို ့၏ ေျမွာက္ထိုးပင့္ေကာ္
ျပဳမူျခင္းေၾကာင့္ မည္သို ့အထိ အနာဂါတ္ျမန္မာနိုင္ငံ ျဖစ္သြားနိဳင္သည္ကို
ေလ့လာၾကည့္ေစလိုသည္  ။  ယေန ့အထိ ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ နယ္ေျမေဒသ
မေအးခ်မ္းေသး ။ ဆူတံုးပူတံုး ။ ဆရာေတာ္ၾကီးေတြကို ကုလားေတြက သတ္ျဖတ္ေနေသာ
သတင္းေတြ ၾကားလာရျပီ ။ ဘုန္းၾကီးေက်ာင္းေတြကို မီးရို ့သည္ဟု ၾကားလာရျပီ
။ ေလွေတြနွင့္ လူအုပ္စုေတြနွင့္ လာၾကျပီဆိုေသာ သတင္းေတြကို ၾကားလာရသည္ ။
လူနည္းစုမို ့လို ့သနားလွပါသည္ ဆိုေသာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏
အားေပးႏွစ္သိမ္းျခင္းခံရေသာ မူဆလင္ ဘဂၤလီ သမိုင္းလိမ္ရိုဟင္ဂ်ာကုလားေတြက
ရခိုင္ေတြကို သတ္ဖို ့ျဖတ္ဖို ့ မီးရို ့လာၾကသည္ကို လူတိုင္းသိေနၾကသည္ ။
ထို ့ေၾကာင့္ လူစုျပီး မိမိတို ့အသက္အိုးအိမ္ကို ေစာင့္ေရွာက္ရန္ အလို
့ငွာ ညမအိပ္ မေန ့မအိပ္ ေနေပးၾကရသည္ ။ အမွန္စင္စစ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္
သနားခ်စ္ခင္ေသာ မူဆလင္ဘဂ္လီလူမ်ိဳးကသာ ညမအိပ္ရ ေန ့မအိပ္ရ
ေနၾကရျပီဆိုလွ်င္ ေဒၚစု၏ နဳနယ္လွပေသာ လက္ေခ်ာင္းမ်ားျဖင့္ သူတို ့၏
မ်က္ရည္ကို သုတ္ေပးပါက အဆိုးမဆိုသာ ။ ခုေတာ့ မိမိတို ့အသက္ကို
မသတ္ျဖတ္ရန္ လူစု၀ိုင္း၀န္း ကာကြယ္ေနၾကရသည္မွာ ရခိုင္လူမ်ိဳးမ်ားသာ
ျဖစ္ေနပါေတာ့သည္ ။ ထို ့ေၾကာင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ရခိုင္လူမ်ိဳးတို ့၏
မ်က္ရည္ကို တလွည့္ သုတ္ေပးရန္ လိုသည္ ။ မည္သို ့ပင္ဆိုေစ ယခုကိစၥတြင္
ၾကား၀င္စကားေျပာေပးၾကေစလိုသည္ဟု ၾကားရသည္ ။
         ေနာက္တခ်က္မွာ သမၼတၾကီး ဦးသိန္းစိန္၏ မိန္ ့ခြန္းႏွင့္
ပတ္သက္၍ ၾကိဳဆိုေထာက္ခံၾကသည္ ။ သို ့ေသာ္ အမိန္ ့မွာ
ထုတ္ျပန္ျပီးေသာ္လည္း လက္ေတြ ့တြင္ မထိေရာက္ျဖစ္ေနသည္ကို ေတြ ့ရသည္ ။
ဥပေဒအရ ထိမ္းသိမ္းကာကြယ္ ေပးရမည့္အပိုင္းမွာ ႏွစ္ပိုင္းရွိေနရာ ျမိဳ
့ျပနယ္ေျမေဒသကို ထိမ္းခ်ဳပ္ရျခင္းႏွင့္ ေက်းလက္ေဒသထိမ္းခ်ဳပ္ရျခင္းတို
့မွာ ကြာျခားမွဳမ်ား ရွိေနနိုင္သည္ ။ ျမိဳ ့ျပေဒသမ်ားတြင္
လက္နက္ကိုင္အဖြဲ ့အစည္းမ်ားရွိေန၍ ျပသနာမွာ မေထာင္းသာေသာ္လည္း
ေက်းလက္ေဒသမ်ားတြင္မူ ပုဒ္မ-၁၄၄-သည္ လႊမ္းျခံဳမွဳ မျဖစ္နိုင္ေပ ။ သို
့ေသာ္ အေရးေပၚစီမံခ်က္အရ တျပည္နယ္လံုးတြင္မူ ထုတ္သင့္သည့္အခါ လက္နက္ကိုင္
အင္အားကို ၾကည့္၍ ထုတ္ျပန္သင့္ထားသည္မွာ အမွန္ျဖစ္သည္ ။ ယခုအခ်ိန္မွာ
ေက်းလက္ေဒသရွိ လူေနအိမ္ေျခမ်ားကို ဖ်က္ဆီး သတ္ျဖတ္ မီးရို ့ ခဲ ့သည္မွာ
ေမာင္ေတာျမိဳ ့နယ္မွ ျဖစ္၍ ေက်းလက္ေဒသနယ္ေျမမ်ားမို ့ အလွမ္းကြာေ၀း၍
ျဖစ္ေနနိုင္သည္  ။ ခုေတာ့ ရခိုင္ျပည္နယ္၏ ျမိဳ ့ေတာ္ျဖစ္ေသာ စစ္ေတြျမိဳ
့ကို အၾကမ္းဖက္ သမိုင္းလိမ္ ဘဂၤလီမူဆလင္ လူမ်ိဳးတို ့က
နည္းအမ်ိဳးမ်ိဳးႏွင့္ ၀ိုင္းအံုထိုးေဖါက္ ၾကိဳးစားေနၾကသည္ကို သိလာရသည္ ။
       သတိျပဳမိေသာအခ်က္တခ်က္မွာ အစိုးရမွ ျခိမ္းေျခာက္ပစ္ခတ္မွဳ
တခုတေလမွ်သာ ရွိေနျပီး ေျပာရလွ်င္ အၾကမ္းဖက္ သမိုင္းလိမ္မူဆလင္မ်ားက
ေသနတ္ျဖင့္ ပစ္ခတ္၍ ရခိုင္လူမ်ိဳးမ်ား ေသဆံုးေနရသည္ကို ၾကားရသည္ ။
ေမာင္ေတာျမိဳ ့နယ္မွာ ဆိုလွ်င္ ဗမာလူမ်ိဳးေတြ မီးရို ့ အသတ္ခံရျခင္း ၊
အေလာင္းေပ်ာက္ေနျခင္း စေသာ သတင္းေတြ ၾကားေနရျပီ ။ နဂါးမင္းစစ္ဆင္ေရးတံုးက
ဘဂၤလီမူဆလင္ လူမ်ိဳးးတို ့မွာ မွတ္ပံုတင္စစ္ေဆးရာ၌ မတင္ျပနို္င္၍
ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္သြားၾကသည္ ။ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္နိဳင္ငံကို
ထြက္ေျပးၾကသူမ်ားမွာ ေသာင္းဂဏန္းသာရွိျပီး ျပန္လည္ လက္ခံလိုက္ရသည္မွာ
သိန္းဂဏန္းမ်ားအထိ လက္ခံလိုက္ရသည္ ။ ေရာ၍၀င္လာသူမ်ားက
ဘဂၤလားေဒ့ရွၤနိုင္ငံသား ဘဂၤလီသားစစ္စစ္ျဖစ္သည္ ။ ၁၉၈၈- ခုႏွစ္တြင္
ျမန္မာနိုင္ငံ ဒီမိုကေရစီအေရးအခင္းျဖစ္ရာ နိဳင္ငံေရးလွဳပ္ရွားသူမ်ား
ျပည္ပအိမ္နီးခ်င္းနိုင္ငံသို ့ ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ၾကရသည္ ။ ခါေတာ္မွီ
ဒုကၡသည္အျဖစ္ ေမာင္ေတာျမိဳ ့နယ္မွာ ေနထိုင္ေသာ ဘဂၤလီလူမ်ိဳးတိ ့မွာ
အေနေခ်ာင္မွန္း သိ၍ ဘ၈ၤလားဒ့ရွၤနိဳင္ငံဖက္သို ့
ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္လိုက္ၾကသည္ ။ ျပီးေတာ့ UNHCR-၏ အေစာင့္အေရွာက္ို
ခံယူၾကသည္ ။ မည္မ််ထြက္ေျပးသြားၾကသည္ကို စာရင္းအတိအက် မသိရေသာ္လည္း
-UNHCR-စာရင္းအရ ဒုကၡသည္စခမ္းထဲမွာ -၂-သိန္းေက်ာ္ေတာင္ ရွိေနသည္ ။
ထူးျခားခ်က္ တခုမွာ ယင္းဒုကၡသည္စခမ္းတြင္ ေမာင္ေတာျမိဳ ့နယ္သား
မည္သည့္ဗုဒၵဘာသာလူမ်ိဳး ( ရခုိုင္ လူမ်ိဳး-သက္လူမ်ိဳး-ဒိုင္းနက္လူမ်ိဳး
ျမိဳေခၚခမီးလူမ်ိဳး -မရမာၾကီးလူမ်ိဳး  ) မွ တေယာက္တေလမ်် မပါ၀င္ ။
          ေမာင္ေတာျမိဳ ့နယ္တြင္ ဘဂၤလီမူဆလင္ လူမ်ိဳးတို ့သည္
ျမန္မနိဳင္ငံ ဒီမိုကေရစီအေရးအခင္းတြင္ လွဳပ္ရွားၾကသူမ်ား မဟုတ္ၾက ။ ထို
့ေၾကာင့္ ယင္းအခ်ိန္က န၀တ စစ္အစိုးရမွာ သူတို ့အား ဖမ္းဆီးရန္
ဘာမွ်အေၾကာင္းမရွိ ။ သို ့ေသာ္ သူတို ့ အမွန္တကယ္ပင္
ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္၍ ဒုကၡသည္မ်ားအျဖစ္ စခမ္းေတြမွာ ေနရၾကရေတာ့ျပီ ။
တခ်ိန္တည္းမွာပင္ သူတို ့အား လူ ့အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖါက္ခံရပါသည္ဟု
မီဒီယာေတြက လႊင့္ထုတ္လာေတာ့ ျမန္မာပိုင္းအသံလႊင္႒ါနက ပုဂၢိဳလ္ေတြမွာ
ဘာမွန္းမသိ သတင္းလႊင့္ရရင္ျပီးေရာ သေဘာမ်ိုဳးျဖင့္ လူ
့အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖါက္ေသာ စစ္အစိုးရဟု ကင္ပြန္းတပ္ရံုမွ်ႏွင့္ သူတို
့နာမည္ကို ကမၻာကသိေအာင္ ေၾကညာေပးပါေတာ့သည္ ။ ယင္းကား သမိုင္းလိမ္ဘ၈ၤလီ
မူဆလင္လူမ်ိဳးတို ့ ၏ နာမည္ျဖစ္သည္။
ႏွစ္ေပါင္းႏွစ္ဆယ္ေလာက္ သူတို ့မွာ ဒုကၡသည္မ်ားကို ဦးတည္ထားကာ
လွဳပ္ရွားေနသလို အၾကမ္းဖက္ အယ္လကိုင္းဒါးးအဖြဲ ့ရွိရာ
အာဖ၈န္နစၥတန္စစ္စခမ္းေတြမွာ သင္တန္းေတြ တက္ေရာက္ၾကသည္ ။
ယင္းအၾကမ္းဖက္စစ္စခမ္းမွ လြန္ခဲ ့ေသာေျခာက္လကပင္ စီမံကိန္းတခုကို
ခ်မွတ္ၾကသည္ ။ ယင္းစီမံကိန္းကား ရခိုင္ျပည္နယ္မွသည္ ျမန္မာနိုင္ငံ၏
နိုင္ငံေရးအေျပာင္းအလဲေပၚမူတည္ကာ အစၥလမ္မစ္နိုင္ငံတခုျဖစ္ေအာင္ နယ္ေျမသစ္
ရရွိေရးျဖစ္သည္ ။
        ယခင္က အစိုးရ၏ ဖမ္းဆီးျခင္းခံရမည္ဟု ဆိုျပီး တဖက္နိုင္ငံသို ့
ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ေသာ ဘဂၤလီမူဆလင္လူမ်ိဳးတို ့မွာ  ယခုအခ်ိန္တြင္
ျပည္တြင္း၌ပင္ ဆူပူေသာင္းက်န္းျပီး တဖက္နိဳင္ငံသို ့ ထြက္ေျပးျခင္း
မျပဳၾကသည္မွာ စဥ္းစားစရာျဖစ္သည္ ။ ယခုသူတို ့၏ လွဳပ္ရွားနည္းမွာ တုတ္ဒါး
တို ့ျဖင့္ ျခိမ္းေျခာက္ေသာ ကုလားေျခာက္နည္းမ်ိဳးျဖစ္သည္ ။
လူမ်ားစုရွိေနေသာ  ရခိုင္လူမ်ိဳးတို ့၏ နယ္ေျမထဲတြင္ တေယာက္စ ႏွစ္ေယာက္ စ
ရန္စျပီး လွဳပ္ရွားေနလာသည္မွာ စဥ္းစားစရာျဖစ္သည္ ။ အစိုးရမွ
ေသနတ္မ်ားျဖင့္ မပစ္ခတ္သည္ကို အခြင့္ေကာင္းယူက ျပဳလုပ္ေနၾကျခင္းျဖစ္သည္ ။
အကယ္၍ ပစ္ခတ္လ််င္ ကမၻာကို ငိုျပမည္ဆိုေသာ အေတြးအေခၚမ်ိဳးကား သူတို ့မွာ
ရွိေနျပီး ျဖစ္သည္ ။ ခုေတာင္မွ သတင္းေတြကို ေျပာင္းျပန္
လိမ္နည္းမ်ိဳးျဖင့္ တင္ထားေနေသး ေနဆဲ ျဖစ္ပါသည္ ။ ျပသနာတခုခုျဖစ္လာျပီး
ထိမ္းမနိုင္ သိမ္းမရျဖစ္လာသည္အထိ သူတို ့သည္ ျပည္တြင္းတြင္
လွဳပ္ရွားၾကမည္ဆိုေသာ စီမံကိန္းျဖစ္သည္ ။ ျမန္မာနိုင္ငံတြင္
တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳး ( ၁၃၅ ) မ်ိဳး၌ ရုိဟင္ဂ်ာလူမ်ိဳး မပါဘူးဟု
တနိဳင္ငံလံုးမွ ထုတ္ေဖၚလာခ်ိန္တြင္ သူတို ့အေနျဖင့္ နွစ္ဖက္ခြ
စစ္မ်က္ႏွာကို စစ္ဆင္ေရးအျဖစ္ အသံုးျပဳလာျခင္းျဖစ္သည္ ။
ရိုဟင္ဂ်ာလူမ်ိဳး ကို အသိအမွတ္ မျပဳလွ်င္ ျမန္မာနိုင္ငံ
မူဆလင္လူမ်ိဳးအျဖစ္ အသိအမွတ္ျပဳမည္လားဆိုေသာ စစ္ဆင္ေရးစီမံကိန္းကို
ျပဳလုပ္လာေနျခင္းျဖစ္သည္ ။ အကယ္၍ ျမန္မာနိုင္ငံမူဆလင္လူမ်ိဳးပါ
ဆိုလိုက္သည္ႏွင့္ ယခုခိုး၀င္ေနထိုင္သူေကာ- မွတ္ပံုတင္မရွိေသးသူေကာ-
ေနာက္ထပ္ခိုး၀င္လာမည့္သူေတြကိုေကာ ျမန္မာနိုင္ငံသားမူဆလင္လူမ်ိဳးအျဖစ္
အသိအမွတ္ျပဳေပးေစရန္ လွဳပ္ရွားေနၾကျခင္းသေဘာမ်ိဳးျဖစ္ေနသည္ ။  ယင္းသို ့
တခုခုကို ရရွိသြားျပီ ဆိုလ််င္ နိုင္ငံသားတေယာက္၏ ရပိုင္ခြင့္မ်ားကို
ခံစားသြားရေတာ့မည္ျဖစ္သည္ ။ မ်က္ေမွာက္အေျခအေနအရ ရခိုင္လူမ်ိဳးတို ့နွင့္
ေရာေထြးယွက္တင္ မေနနိုင္လို၍ ေမာင္ေတာျမိဳ ့နယ္ ဘူးသီးေတာင္ျမိဳ ့နယ္ကို
ျမန္မာနိုင္ငံသား မူဆလင္ လူမ်ိဳးမ်ား ကို္ယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရ
နယ္ေျမအျဖစ္ ေပးပါဟု ဆိုလ််င္ သမၼတၾကီး ဦးသိန္းစိန္အစိုးရအေနျဖင့္
ေဘးၾကပ္နံၾကပ္ျဖစ္မည္လားဟု ေတြးေတာထားရမည္ျဖစ္သည္ ။ သို ့မဟုတ္
နိုင္ငံသားတေယာက္၏ အက်ိဳးခံစားခြင့္အရ ခရီးသြားလာခြင့္ကို ရရွိသြားေသာအခါ
သမိုင္းလိမ္ဘ၈ၤလီမူဆလင္ ဘူမ်ိဳးတို ့ကား မည္သည္နည္းႏွင့္မွ်
ရခိုင္ေျမေပၚတြင္ ေနလိုလွမည္မထင္ ။ ျမန္မာနိုင္ငံအတြင္းသို ့
၀င္ေရာက္သြားရျပီဆိုပါက သူတို ့စီမံကိန္းျဖစ္ေသာ အစၥလမ္မစ္
ျမန္မာနိုင္ငံကား တေန ့မုခ်ျဖစ္သြားမည္ျဖစ္သည္ဟု ယံုၾကည္ထားၾကသည္ ။
ယင္းသို ့ျဖစ္ေအာင္ ျပည္ပက မူဆလင္ ဘာသာ၀င္ နိုင္ငံမ်ားက
ျပည္ပက်ဴးေက်ာ္မွုဳမ်ိဳးျဖင့္ အကူအညီမ်ား မေပးနိုင္ဟု မည္သူကမွ်
တတ္အပ္ေသခ်ာ မေျပာနိုင္ ။ တခုေတာ့ ရွိသည္ ။ ယခုမ်က္ေမွာက္ျဖစ္ပြါးေနေသာ
ျပသနာသည္ သာမန္ေသြးရိုးသားရိုးမဟုတ္ေခ် ။ ထို ့ေၾကာင့္ သူတို ့မွာ
စစ္ဆင္ေရးစီမံကိန္းကို ႏွစ္မ်ိဳးႏွစ္စား ခ်ထားမွန္း သတိထားရမည္မွာ
ယခုအခ်ိန္ပင္ျဖစ္သည္ဟု ျမင္သည္ ။ အစြမ္းကုန္ကာကြယ္ ဆန္ ့က်င္ရမည္မွာ
က်ြန္ေတာ္တို ့၏ နိုင္ငံေရးအသိပင္ျဖစ္ပါေၾကာင္း ။။။။။။။။။။။။

ေအာင္သာနီ
{စာေရးသူအာေဘာ္သာျဖစ္သည္။}

စစ္ေတြတြင္ လံုျခံဳေရးအင္အားမလံုေလာက္


The Voice Weekly

ရန္ကုန္၊ ဇြန္ ၁၁

ဆူပူအၾကမ္းဖက္မႈမ်ား ပိုမိုျဖစ္ပြားလာေသာ ရခိုင္ျပည္နယ္ စစ္ေတြျမိဳ႕နယ္တြင္ ဓည၀တီကုန္သည္လမ္း၊ စက္ရုံစုအနီးတစ္၀ိုက္တြင္ မီးရႈိ႕မႈမ်ား ဆက္တိုက္ျဖစ္ေပၚေနျပီး လံုျခံဳေရးအင္အားမလံုေလာက္မႈေၾကာင့္ ေဒသခံမ်ားမွာ ညအခ်ိန္ေရာက္ရွိမည္ကို စိုးရိမ္ေနၾကေၾကာင္း ရခိုင္တိုင္းရင္းသားမ်ားတိုးတက္ေရး ပါတီ၀င္တစ္ဦးက ေျပာၾကားသည္။

“ညဘက္မွာ လံုျခံဳေရးေတြသာ လာမကယ္ရင္ အားလံုးဒုကၡေရာက္ကုန္မယ္”ဟု ၄င္းက ဆုိသည္။

ဓည၀တီရပ္ကြက္တြင္ ယခုအခါ တပ္မေတာ္သားအေယာက္ ၂၀ ခန္႔သည္ ေနအိမ္မ်ားကို မီးရႈိ႕ဖ်က္ဆီးေနေသာ ဘဂၤါလီမ်ားကို ၀င္ေရာက္ပစ္ခတ္ေနေၾကာင္း၊ သို႔ေသာ္ အင္အားမလံုေလာက္မႈေၾကာင့္ ဘဂါၤလီမ်ားမွာ အဆိုပါရပ္ကြက္အတြင္းမွ ထြက္ခြာမသြားေသးဘဲ မီးရိႈ႕မႈမ်ားကို ပိုမိုလုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိေၾကာင္း ေဒသခံမ်ားထံမွ သိရသည္။

ဓည၀တီ ရပ္ကြက္တြင္ ေနအိမ္မ်ားကို မီးရိႈဖ်က္ဆီးရန္ ေဆာင္ရြက္ေနေသာ ဘဂၤါလီမ်ားကို ေတြ႕ျမင္ရစဥ္


ဆူပူ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားေၾကာင့္ မီးေလာင္ကၽြမ္း ေနေသာ စစ္ေတြၿမိဳ႕ ဓညဝတီရပ္ကြက္ကို ယေန႔ည ၆ နာရီက ေတြ႔ျမင္ရစဥ္
စစ္ေတြၿမိဳ႕ေပၚတြင္ လံုၿခံဳေရးအေျခအေန နည္းပါးေနေသာေၾကာင့္ ေဒသခံ အမ်ိဳးသားမ်ားႏွင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားမွာ စုိးရိမ္ေၾကာင့္ၾကေနၾကၿပီး ဒုတ္၊ ဓားမ်ား ကိုင္ေဆာင္ကာ လမ္းမေပၚသို႔ စုေ၀းေရာက္ရွိေနၾကေၾကာင္း ေဒသခံမ်ားက ေျပာၾကားသည္။

“ လံုၿခံဳေရးအင္အားမလံုေလာက္ေတာ့ ဒီဘက္က လိုက္ၿပီးထိန္းရင္ ဟိုဘက္က ဘဂၤါလီေတြ ထြက္လာတယ္။ ဟိုဘက္က လိုက္ရင္ ဒီဘက္က ျပန္ထြက္လာတယ္။ အဲ့လုိျဖစ္ေနေတာ့ ရခိုင္ေတြလည္း ဒုတ္၊ ဓားဆြဲၿပီး လမ္းေပၚထြက္လာၾကတယ္”ဟု ရခိုင္တိုင္းရင္းသားမ်ား တိုးတက္ေရး ပါတီ၀င္ တစ္ဦးက ဆိုသည္။

စစ္ေတြၿမိဳ႕ေပၚတြင္ ဆူပူအၾကမ္းဖက္မႈမ်ားေၾကာင့္ တပ္မွ ကားတစ္စီး ေရာက္ရွိလာသည္ကို ေတြ႔ရေၾကာင္း ၄င္းက ေျပာၾကားသည္။

လူမ်ိဳးေရးအသြင္ေဆာင္ေသာ ဆူပူအၾကမ္းဖက္ပဋိပကၡမႈ မ်ား ျဖစ္ပြားလ်က္ရွိေသာ ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ အၾကမ္းဖက္မႈ၊ ေနအိမ္မ်ား မီးရႈိ႕ခံရမႈတို႔ေၾကာင့္ ေနရပ္စြန္႔ခြာထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္လာၾကေသာ ဒုကၡသည္ တစ္ေသာင္းေက်ာ္(၁၂၀၇၄ဦး)အထိ ေရာက္ရွိလာၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ရခိုင္တုိင္းရင္းသားမ်ားတိုးတက္ေရးပါတီ၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ သိရသည္။

ဇြန္လ ၁၁ ရက္ေန႔ မြန္းလြဲ၂ နာရီအထိ စာရင္းအရ ေမာင္ေတာၿမိဳ႔နယ္တြင္ ဒုကၡသည္ ၃၈၇၄ဦး၊ ဘူးသီးေသာင္းၿမိဳ႔နယ္တြင္ ဒုကၡသည္ ၁၃၀၀ဦး၊ စစ္ေတြၿမိဳ႔တြင္ ဒုကၡသည္ ၄၉၀၀ဦးႏွင့္ ရေသ့ေတာင္တြင္ ဒုကၡသည္ ၂၀၀၀ဦး စုစုေပါင္း ၁၂၀၇၄ ဦးရွိေၾကာင္း အဆိုပါထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပသည္။
“အခုျဖစ္ေနတ့ဲ ရခုိင္မွာ တစ္ဖက္ႏိုင္ငံက ဘဂါၤလီေတြ က်ဴးေက်ာ္လာတဲ့ ျပသနာဟာ ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ရဲ့ အေနာက္ဘက္တံခါးၾကီး က်ိဳးပ်က္သြားျခင္းပါပဲ”

ဦးလွျမင့္
ရခိုင္အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္
(ရန္ကုန္ျမိဳ႔ေတာ္ ေရႊဂံုတိုင္ရွိ တို႔ရိုးရာစားေသာက္ဆိုင္တြင္ ယေန႔ ညေန ၄နာရီတြင္ ရခုိင္အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္က ဦးေဆာင္က်င္းပေသာ ရခိုင္ျပသနာမ်ားႏွင့္ပတ္သက္သည့္ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲမွေျပာၾကားခ်က္)

အေရး ေပၚ အေျခအေနေၾကျငာ ၿပီးေနာက္ ရခိုင္ ျပည္နယ္ တြင္ ရိုဟင္ဂ်ာ မ်ား အၾကမ္းဖက္မႈ ဆက္လက္ရွိေန

. by FNG on June 11, 2012 ေနာက္ဆံုး ရသတင္း မ်ား ...စစ္ေတြ ၿမိဳ ့ ဗ်ိဳင္းျဖဴ ရြာ တြင္ ဘဂၤါလီ ရိုဟင္ဂ်ာ အၾကမ္းဖက္ သမား မ်ား က ေသနတ္ ျဖင့္ ပစ္ ခတ္ မႈ ေၾကာင့္ ရခိုင္ တိုင္း ရင္းသား ႏွစ္ဦး ေသဆံုး သည္ ဟု သတင္း ရရွိသည္။ ရခိုင္ ျပည္ နယ္တြင္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေနသည့္ ကုလ သမဂၢ အကူအညီေပးေရး ၀န္ထမ္း မ်ား လံုၿခံဳေရး အေျခအေန ေၾကာင့္ ထိုေဒသမ်ား မွျပန္လည္ ထြက္ ခြာ သည္ ဟု CNN သတင္း တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။ဓည၀တီ ေက်း ရြာ တြင္ ဘဂၤါ လီ မ်ား က ဓာတ္ဆီပံုမ်ား ႏွင့္ မီးရိႈ ့ ရန္ ၾကံစည္ ေ န မႈ ကို အခ်ိန္ မွီသိရွိ ၿပီး ဖမ္းဆီး ႏိုင္ခဲ့သည္။ ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ ရခုိင္ ျပည္နယ္ စစ္ေတြ ၿမိဳ ့ တြင္ ဇြန္လ ၁၀ ရက္ ေန ့ က ဘဂၤါလီ တို ့ ၏ အၾကမ္းဖက္ မီး ရိႈ ့ မႈ ႏွင့္ ျပည္သူ ပိုင္ ပစၥည္းမ်ား ဆက္လက္ ဖ်က္ဆီး မႈ မ်ား ရွိေနျခင္း ေၾကာင့္ ျမန္မာ ႏိုင္ငံေတာ္ ဖြဲ ့စည္း ပံု အေျခခံ ဥပေဒ ပုဒ္မ ၄၀၂ ပုဒ္မခြဲ ဃ အရ ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္း ယေန႔မွစ၍ အေရးေပၚ အေျခအေန ေၾကျငာ ထား ေသာ္လည္း စစ္ေတြ ၿမိဳ ့ တြင္ ည လံုးေပါက္ မၿငိမ္သက္ မႈ မ်ား ဆက္ လက္ရွိေနခဲ့ သည္။ ညမထြက္ ရ အမိန္ ့ေၾကာင့္ စစ္ေတြ ၿမိဳ ့ေပၚ လမ္း မမ်ား တြင္ လူသူ ကင္းရွင္း ေနေသာ္ လည္း ဘဂၤါ လီ အမ်ားစု ေန ထိုင္ ရာ ရပ္ ကြက္ မ်ား တြင္ ျပည္သူ ပိုင္ ႏွင့္ အစိုးရ ပုိင္ ပစၥည္း မ်ား ကို မီးရိႈ ့ဖ်က္ဆီး မႈ မ်ား ရွိ ခဲ့ သည္။ ဘဂၤါလီ အမ်ားစု ေနထိုင္ရာ ရြာ မင္းဂံ ရြာ တြင္ ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားက ညမထြက္ ရ အမိန္ ့ ကို အံတု က စုေ၀း ေနၾက ၿပီး မင္းဂံ ရွိ ရြာဦး ေက်ာင္း တိုက္ ဘုန္းေတာ္ ႀကီး ေက်ာင္း ကို မီးရိႈ ့ဖ်က္ဆီး မည္ ဟု သတင္း မ်ား ထြက္ ေပၚ မႈ ေၾကာင့္ လံုၿခံဳေရး တပ္ ဖြဲ ့မ်ား တိုးျမွင့္ ခ်ထား ရသည္ ဟု စစ္ေတြ ၿမိဳ ့မွ အင္တာနက္ ဆိုင္ ပိုင္ရွင္ တစ္ဦး က ေျပာသည္။ ဇြန္လ ၁၀ ရက္ေန ့ ညႏွင့္ ဇြန္လ ၁၁ ရက္ေန ့မနက္ ပိုင္း တြင္ စစ္ေတြ ၿမိဳ ့ဥ္ဘဂၤလီ တို ့ ၏ မီးရိႈ ့မႈ မ်ား ရွိခဲ့ ၿပီး အခ်ိဳ ့ ဘဂၤါ လီ မ်ား မွာ မိမိ အိမ္ ကိုယ္ ကို တိုင္ မီးတင္ ရိႈ ၾက ၿပီး ပင္လယ္ထဲ သို ့ထြက္ ေျပး ၾကသည္။ ယမန္ ေန ့ ညက စစ္ေတြ ၿမိဳ ့ ရွိ နာဇီ ေက်းရြာ ကို ဘဂၤါ လီ အၾကမ္း ဖက္ သမား မ်ား က မီး ရိႈ ့မည္ ဟု သတင္း ရရွိေသာေၾကာင့္ ရြာ လံုး ကၽြတ္ နီးပါ ထြက္ ေျပး တိမ္းေရွာင္ ေနရသည္။ ျမန္မာ အစိုးရ သမၼတ ရံုး ျပန္ၾကား ေရး အရာ ရွိ ဗိုလ္မႈး ေဇာ္ေဌး ၏ Facebook စာမ်က္ ႏွာ တြင္ မူ စစ္ေတြျမိဳ႕အနီးရွိ အေနာက္ဖရုံကာကၽြန္းအနီးတ၀ိုက္၌ ဘဂၤါလီလူမ်ဳိးမ်ား ခိုေအာင္လ်က္ ရွိျပီး ညပိုင္း တြင္ စစ္ေတြျမိဳ႕သို႕ တိတ္တဆိတ္တက္ကာ မီးရႈိ႕ေလ့ ရွိေၾကာင္း၊ မီးရႈိ႕ျပီးေနာက္ စက္ေလွမ်ားျဖင့္ ျပန္ လည္ထြက္ေျပးသြားေလ့ရွိေၾကာင္းူ စစ္ေတြျမိဳ႕၊ ကမ္းနားလမ္းေန ျပည္သူမ်ားမွ သတင္းေပးပို႕ခဲ့သည္။ စစ္ေတြရွိ ျပည္သူမ်ားမွာ ညမထြက္ရအမိန္႕ထုတ္ျပန္ထားသျဖင့္ ညပိုင္းအခ်ိန္ အခြင့္ ေကာင္းယူ၍ ေဆာင္ရြက္ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရသည္ ဟု ေဖာ္ျပထား သည္။ ယေန ့မနက္ အေစာ ပိုင္း က ရိုဟင္ဂ်ာ မ်ား အၾကမ္းဖက္မႈ စတင္ခဲ့ သည့္ ေမာင္ေတာ ၿမိဳ ့နယ္ တြင္ ဗိုလ္မႈး ေက်းရြာ ကို မီးရိႈ ့ျခင္း ၊ ေသာက္ေရကန္ မ်ား ကို အဆိပ္ ခတ္ ရန္ စီစဥ္ ခဲ့ ျခင္း မ်ား ကို ရို ဟင္ဂ်ာ မ်ား က ျပဳ လုပ္ ခဲ့ သည္ ဟု သိရသည္။ ဇြန္လ ၉ ရက္ေန ့ ည ကတည္း က ျမန္မာ စစ္တပ္ မွ စစ္ေတြ ႏွင့္ ေမာင္ေတာ ၿမိဳ ့မ်ား သို ့ ျမန္မာ့ ေလတပ္ ၏ အကူ အညီ ျဖင့္ လံုၿခံဳေရး တပ္ ဖြဲ ့ ၀င္ မ်ား ပို ့ထား ၿပီး စစ္ေတြ ခရိုင္ တြင္ အၾကမ္း ဖက္ ရိုဟင္ဂ်ာ မ်ား တာ၀န္သိ ျပည္သူ မ်ား ၏ သတင္း ေပး မႈ ျဖင့္ စတင္ ရွင္းလင္း ေနသည္ ဟု သိရသည္။ ေမာင္ေတာ တြင္ ဖမ္းဆီး ရမိ သည့္ ရိုဟင္ဂ်ာ မ်ား တြင္ RPG ႏွင့္ ပခံုး ထမ္း ေလာင္ ခ်ာ မ်ား ကို ေတြ ့ရွိသည္ ဟု ဆိုသည္။ ယေန ့ မနက္ အေစာပိုင္း တြင္ စစ္ေတြ ၿမိဳ ့ စြန္ ရွိ အိမ္ တစ္ခ်ိဳ ့ မွာ ဘဂၤါလီ မ်ား ၏ မီး ရိႈ ျခင္း ကို ခံရ ၿပီး ၎ တို ့ က ေလး ခြ ျဖင့္ ေခ်ာင္း ေျမာင္း ပစ္ခတ္ မႈ ေၾကာင့္ ဒဏ္ ရာ ရရွိ သူ မ်ား ရွိသည္။ စစ္ေတြ ခရိုင္ အတြင္း ရွိ အခ်ိဳ ့ ေက်း ရြာ မ်ား ျဖစ္သည့္ ရြာသာယာရြာႏွင့္ နာဇီ ရြာ တို ့ မွာ ဘဂၤါ လီ ရိုဟင္ဂ်ာ မ်ား ၏ ၿခိမ္းေျခာက္ မႈ ဆက္ လက္ ရွိ ေနဆဲ ျဖစ္သည္။ ဒဏ္ရာ ရွိသူမ်ား ကို စစ္ေတြ ေဆးရံုႀကီး တြင္ ကုသမႈ ေပး ေနသည္။ http://freedomnewsgroup.com/2012/06/11/rakhine-unrest-3/#

အဂၤလန္ေရာက္ ဘဂၤလီေတြ လာမဲ့ ဗုဒၶဟူးေန႕မွာ လန္ဒန္ ျမန္မာသံရံုးေရွ႕မွာ ဆႏၵျပဖုိ႕ ရွိ

ByKyaw H. Aung


Date : 13th June 2012
Time : 12:00 -13:30
Place : In front of Burmese Embassy, 19A Charles Street, London, W1J 5DX
Nearest Tube : Green Park (Piccadilly & Victoria Line)

Tun Khin -07888714866
Hamaz Kyaw Zwa - 07828426801
Kyaw Win -07403452378
Monir - 07723920447

သူတို႕ဘက္က လူ ၂၀၀၀ ေက်ာ္ ေသျပီဆိုျပီး ေပါက္တတ္ကရေတြ ေလွ်ာက္ေျပာျပီး ကမၻာကို လိမ္ေနတယ္။ သက္ေသဘာမွ မျပႏုိင္ပဲ ႏိုင္ငံတကာ မီဒီယာေတြနဲ႕ အဖဲြ႕အစည္းေတြဆီကို ေန႕စဥ္အစီရင္ခံစာအမွားေတြကို ေပးပို႕ေနတယ္။

ဲျဗိတိန္ႏုိင္ငံရွိ ျမန္မာတုိင္းရင္းသားမ်ား Counter ဆႏၵသြားျပႀကဖို႕ ေလးေလးနက္နက္ တုိက္တြန္းပါတယ္။

ျမန္မာျပည္သူမ်ားက ဘဂၤလီအေရးဟာ မူဆလင္အေရးမဟုတ္ဘူးလို႕ ခံယူတယ္။ ၈၈၈၈ ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္ေတြျဖစ္တဲ့ ကို ကိုကိုႀကီနဲ႕ ကိုျမေအးတို႕ကလည္း ဘဂၤလီေတြ ျမန္မာမူဆလင္ေတြနဲ႕ ပူးေပါင္းလုပ္ေနတာဟာ ေသြးရိုးသားရုိးမဟုတ္ဘူးလို႕ ယံုႀကည္ႀကတယ္။

အခုလည္း ဒီဆႏၵျပပဲြကို လန္ဒန္ရွိ Burmese Rohingya Organisation UK (BROUK) နဲ႕ Burmese Muslim Association (BMA) က ပူးေပါင္းက်င္းပမယ္လုိ႕ ဆိုတယ္။

ထင္ထားတဲ့အတုိင္းပဲ ဘဂၤလီေတြဟာ ရခုိင္မွာျဖစ္ေနတဲ့ အေရးကို ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႕ တျခားေဒသေတြဆီကိုလည္း ျပန္႕ႏွံ႕ဖို႕ ႀကိဳးစားေနတယ္။ ဘဂၤလီအႀကမ္းဖက္မွဳေတြကို ဒီထက္က်ယ္ျပန္႕ေအာင္ လုပ္ေနႀကတယ္။ ဒါေႀကာင့္ လန္ဒန္ေရာက္ ျမန္မာမူဆလင္ေတြကို ဒီအေရးမွာ မပါ၀င္ဖို႕ ဘာသာေရးအဓိကရုဏ္းျဖစ္ေအာင္ တြန္းမပို႕ဖို႕ ဆက္သြယ္တားျမစ္ႀကပါ။ ျဗိတိန္ေရာက္ျမန္မာမ်ားအေနနဲ႕ ေသြးထြက္သံယိုမွဳမ်ား ဆက္လက္မျဖစ္ေအာင္ တားျမစ္ႀကပါလို႕ အေလးအနက္ တုိက္တြန္းပါရေစ။

ကေနဒါ အစိုးရလြတ္ေတာ္တြင္ ကခ်င္အေရးအဆိုတင္သြင္း

Lachid Kachin
ကေနဒါ ေရာက္ ကခ်င္ အဖြဲ႔အစည္းကိုယ္စားအျဖစ္ Parliament Hill, Ottawa, capital city of Canada, ကေနဒါ ဗဟိုမွ သက္ဆိုင္ရာ (Federal Departmen) ႒ာန(၃)ခုသို႔ သြားေရာက္ကာ သက္ဆိုင္ရာ အစိုးရ လူၾကီးမ်ား၊ Canadian International Development Agency (CIDA), Department of Foreign Affairs International and Trade ( DFAIT), representatives of United Nation , hte Assistant Deputy Speaker – MP Bruce Stanton hte laga NGOs
တို႔မွ တာ၀န္ယူျပီး သက္ဆိုင္ရာလူၾကီးမ်ားအားဖိတ္ၾကားကာ
(၁)-စစ္ပြဲေၾကာင္႔ ျပည္တြင္းရွိ ျပည္သူမ်ား၏ ဒုကၡအခက္အခဲမ်ားအား ထိေရာက္စြာ ကူညီသြား
ရန္။
(၂)-စစ္ေျပးဒုကၡသည္(IDPs) မ်ားအား ကူညီေထာက္ပံ႔ရန္ ႏွင္႔ human rights violations အား
အေရးယူေဆာင္ရြက္ေပးရန္။
(၃)-ကေနဒါ အစိုးရအေနျဖင္႔ တည္းသန္႔ အဖြဲ႔စည္းတရပ္ဖြဲ႔စည္းျပီး သက္ေသအျဖစ္ ကခ်င္
ေဒသအေရးတြင္ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ေပးရန္။
အထက္ပါ အခ်က္မ်ားအား ကေနဒါ အစိုးရထံတြင္ တင္သြင္းလိုက္ႏုိင္ျပီျဖစ္ေၾကာင္း။ ဆက္လက္
၍ Signature petition hte Statement letter (Global Action Day for the Kachins) မ်ားအား
သက္ဆိုင္ရာ အစိုးရ ရံုး၀န္ထမ္းမ်ား လက္သို႔ေပးအပ္လိုက္ျပီ ျဖစ္ေၾကာင္းသိရွိရပါသည္။

ရခိုင္နွင့္ပတ္သက္၍အေမရိကန္သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္

ရန္ကုန္ေလဆိပ္တြင္အထူးစစ္ေဆးမႈ႕မ်ားျပဳလုပ္7Day News Journal

ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ဒုကၡသည္ဦးေရ တစ္ေသာင္းေက်ာ္အထိရွိလာ
 ရန္ကုန္- ဇြန္ ၁၁
ယခုရက္သတၱပတ္အတြင္းရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ျဖစ္ပြားလွ်က္ရွိေသာအၾကမ္း ဖက္မႈ႕မ်ားေၾကာင့္ျပည္နယ္တစ္ခုလုံးတြင္ဒုကၡသည္ေပါင္း၁၂၀၇၄ဦးရွိသြား ၿပီျဖစ္ေၾကာင္းရခုိင္တုိင္းရင္းသားမ်ားတုိးတက္ေရးပါတီမွယေန႕မြန္းလြဲ၂နာရီအထိ ေကာက္ခံထားေသာ စာရင္းမ်ားအရသိရသည္။ ပါတီတာ၀န္ရွိသူမ်ားေျပာၾကားခ်က္အရဒုကၡသည္ဦးေရမွာထပ္မံတုိးလာ ဖြယ္ရွိေနေသးၿပီး ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္တြင္ ၃၈၇၄ဦး၊ စစ္ေတြၿမိဳ႕နယ္တြင္ ၄၉၀၀ဦး၊ဘူးသီးေတာင္တြင္၁၃၀၀ဦးႏွင့္ရေသ႕ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္တြင္၂၀၀၀ဦးခန္႕ရွိၿပီးဒုကၡသည္အမ်ားစုမွဘဂၤါလီလူမ်ိဳးမ်ား၏မီးရွဳိ႕ဖ်က္ဆီးမည့္ ရန္ကုိစုိးရိမ္ေၾကာက္ရြံ႕ကာရြာမ်ားကုိစြန္႕ခြာထြက္ေျပးလာသူမ်ားအမ်ားဆုံးျျဖစ္သည္ဟုသိရသည္။ဒုကၡသည္စခန္းအမ်ားစုကုိဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္းမ်ား၊ စာသင္ေက်ာင္းမ်ားႏွင့္ အခ်ိဳ႕ေနရာမ်ားတြင္ ရဲတပ္ဖြဲ႕စခန္းမ်ားတြင္ဖြင့္လွစ္ထားသည္ဟု အဆုိပါပါတီမွသိရသည္။
အင္တာနက္တြင္ပ်ံ႕ႏွံ႕ေနေသာမသီတာေထြးေသဆုံးပုံကုိလွ်ပ္တျပက္ဂ်ာ နယ္အတြဲ၉အမွတ္၃၁တြင္ပုံႏွိပ္ေဖာ္ျပခဲ႕သည့္အတြက္လွ်ပ္တျပက္ဂ်ာနယ္ထုတ္ေ၀ခြင့္ကုိယာယီရပ္ဆုိင္းလုိက္ေၾကာင္းစာေပစိစစ္ႏွင့္မွတ္ပုံတင္ဌာနတြင္ယေန႕ ေၾကျငာခ်က္ထုတ္ျပန္လုိက္ၿပီးအခ်ိန္မည္မွ်ရပ္ဆုိင္းမည္ကုိ ေဖာ္ျပထားျခင္းမရွိေပ။ လွ်ပ္တျပက္ဂ်ာနယ္တြင္ေဖာ္ျပခဲ႕ေသာ သတင္းႏွင့္ဓာတ္ပုံမ်ားမွာစာေပစိစစ္ေရးသုိ႕တင္ျပခဲ႕ျခင္းမရွိေၾကာင္းလည္းေၾကျငာခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။
ဇြန္ ၁၁ ရက္ ေမာင္ေတာၿမိဳ႕အေျခအေနမွာ မၿငိမ္သက္ေသးသျဖင့္ ဌာနဆိုင္ရာ႐ံုးမ်ားႏွင့္ ဘဏ္မ်ားကို ပိတ္ထားၿပီး ေဒသတြင္း ပဋိပကၡမ်ားေၾကာင့္ ၿမိဳ႕တြင္းတြင္ သြားလာသူမ်ားမွာ နည္းေနၿပီး ေစ်းမ်ားမွာလည္း မဖြင့္သည့္အတြက္ ေဒသခံမ်ား ၄၊ ၅ ရက္အတြင္း စားနပ္ရိကၡာ ျပတ္လတ္မႈအတြက္ စိုးရိမ္ေနရေၾကာင္း သိရသည္။

ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ ေက်း ရြာမ်ားတြင္ တာ၀န္က်ေနၾကသည့္ ေက်ာင္းဆရာ/မမ်ားမွာ ျဖစ္ပြား ေနသည့္ ပဋိပကၡမ်ားကို စိုးရိမ္ကာ မိမိတို႔ေနထိုင္ရာ ၿမိဳ႕မ်ားသို႔ ထြက္ခြာသြားရန္ စီစဥ္ေနၾကေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။ အဆိုပါ ဆရာ/ မမ်ား သြားလာႏုိင္ရန္အတြက္ သက္ ဆုိင္ရာ ၿမိဳ႕နယ္ပညာေရးမွဴးမ်ား ႏွင့္ ေဒသခံဆရာ/မမ်ားက စီစဥ္ေနၾကၿပီး ယခုႏွစ္တြင္ အသစ္တာ ၀န္က်လာသည့္ ဆရာ/မမ်ားကို လုိက္ပါ ပို႔ေဆာင္သည့္ မိဘမ်ားလည္း ေမာင္ေတာၿမိဳ႕မွ ျပန္ရန္ အခက္ေတြ႕ေနေၾကာင္း သိရသည္။

ေမာင္ေတာၿမိဳ႕တြင္ ျဖစ္ပြာေနေသာ ပဋိပကၡမ်ားေၾကာင့္ နယ္ေက်းရြာမ်ားမွ ေရာက္ရွိလာၾကသည့္ဒုကၡ သည္မ်ားအတြက္ ကယ္ဆယ္ေရးပစၥည္းမ်ားကို ေလယာဥ္ႏွစ္စင္းျဖင့္ စစ္ေတြၿမိဳ႕မွ ေမာင္ေတာၿမိဳ႕ သို႔ ယေန႔နံနက္ ၈ နာရီခန္႔တြင္ ေရာက္ရွိလာေၾကာင္း သိရသည္။

နံနက္ ၉ နာရီခန္႔တြင္ ေမာင္ေတာၿမိဳ႕ အမွတ္(၅)ရပ္ကြက္ရွိ ဘဂၤါလီမ်ားမွာ မိမိေနအိမ္ကို မီး ႐ိႈ႕ထြက္ေျပးေနသည့္အတြက္ လံုၿခံဳေရးတပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ားမွ မီးၿငိႇမ္းသတ္ေနရေၾကာင္း သိရသည္။ အ ဆိုပါအိမ္မ်ားကို မီးၿငိႇမ္းသတ္ေန စဥ္ အမွတ္(၄)ရပ္ကြက္ ဗိုလ္မွဴးရြာမွ ဘဂၤါလီမ်ားမွာလည္း မိမိေန အိမ္မ်ားကို မီး႐ိႈ႕ကာ ၿမိဳ႕ျပင္သို႔ ထြက္ခြာသြားေနၾကေၾကာင္း သိရသည္။ အဆိုပါမီးေလာင္ေနအိမ္မ်ားကိုလည္း လံုၿခံဳေရးတပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ားမွ မီးၿငိႇမ္းသတ္ရွင္းလင္းေနရေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

စ⁠စ္ေတြၿမိဳ႕၊ နာဇီေက်းရြာအနီးရွိ ဗုဒဘာသာ ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္းသံုးခုကို ဘဂၤ ါလီလူမ်ဳိးမ်ားက ယေန႔နံနက္ ၁၁ နာရီခန္႔က မီးရႈိ႕ခဲ့ၿပီး ယခုအခါ မီးျငိမ္းသြားၿပီျဖစ္ေသာ္လည္း မီးခိုးမ်ားထြက္ေပၚေနဆဲျဖစ္ေၾကာင္းစ⁠စ္ေတြၿမိဳ႕ ရွိ
သတင္းေထာက္က ေပးပုိ႔သည္။ ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္းမ်ားမွာ ေဇယ်မဂၤလာ၊ စႏၵာေလာက၊ ရတနာ့ဗိမာန္ေက်ာင္းမ်ားျဖစ္သည္ဟု သိရသည္။
 အဆိုပါ နာဇီေက်းရြာအနီးရွိ ရြာသာယာေက်းရြာကို ဘဂၤ ါလီလူမ်ဳိးမ်ားက မီးရႈိ႕မည္ဟူသည့္ သတင္းမ်ားလည္း လြန္ခဲ့သည့္ တစ္နာရီခန္႔က ထြက္ေပၚလာခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ရန္ကုန္ေလဆိပ္တြင္အထူးစစ္ေဆးမႈ႕မ်ားျပဳလုပ္ရန္ ညႊန္ၾကား
ရန္ကုန္- ဇြန္ ၁၁
စစ္ေတြၿမိဳ႕ႏွင့္သံတြဲၿမိဳ႕မ်ားမွ ျပန္လာသည့္ခရီးသည္မ်ားကုိ ရန္ကုန္ေလဆိပ္တြင္စနစ္တက်စစ္ေဆးမႈ႕မ်ားျပဳလုပ္ေနေၾကာင္း ရန္ကုန္ေလဆိပ္မွအဓိက တာ၀န္ရွိသူတစ္ဦးကေျပာၾကားသည္။
“လူ၀င္မႈ႕ႀကီးၾကပ္ေရး(လ၀က)ကုိစစ္ခုိင္းထားတာပါ။မွတ္ပုံတင္နဲ႕လူနဲ႕တိုက္စစ္ဖုိ႕။ ႏုိင္ငံကူးလက္မွတ္နဲ႕လူနဲ႕တုိက္စစ္ဖုိ႕၊ ေနာက္ၿပီးသတင္းၾကားထားတဲ႕ လူေတြပါလာမလာစစ္ဖုိ႕ ညႊန္ၾကားထားတာပါ”ဟု ေလဆိပ္မွ အဆုိပါတာ၀န္ရွိသူကေျပာၾကားသည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕မွစစ္ေတြၿမိဳ႕သုိ႕ထြက္ခြာမည့္ အေ၀းေျပးယာဥ္လုိင္းအားလုံးကုိ ဇြန္လ၁၁ရက္ေန႕တြင္ စတင္ရပ္နားလုိက္ေၾကာင္း ေအာင္မဂၤလာအေ၀းေျပးအေျခစုိက္ စစ္ေတြအေ၀းေျပးဂိတ္မ်ားထံမွ စုံစမ္းသိရသည္။
“နယ္ေျမေအးခ်မ္းမႈ႕အေပၚမူတည္ၿပီး ျပန္ထြက္မယ္။”ဟု ရန္ကုန္-စစ္ေတြ တုိးရတနာဂိတ္မွတာ၀န္ရွိသူတစ္ဦးကေျပာသည္။

ယေန႕(ဇြန္၁၁ရက္) နံနက္ ၉နာရီ မိနစ္၃၀ ခန္႕ကေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္ ဗိုလ္မွဴးရြာတြင္ ဘဂၤါလီလူမ်ိဳးတစ္ဦးက သူ၏ေနအိမ္ကုိ မီးရွိဳ႕ခဲ႕သျဖင့္ မီးေလာင္ကၽြမ္းခဲ႕ၿပီး ၁၅မိနစ္အတြင္း ၿငိမ္းသတ္ႏိုင္ခဲ႕သျဖင့္ အိမ္တစ္လုံးသာ ေလာင္ကၽြမ္းသြားေၾကာင္း ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးက အတည္ျပဳေျပာၾကားသည္။


ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္တြင္ ကယ္ဆယ္ေရးစခန္းတစ္ခုထပ္မံဖြင့္လွစ္လိုက္ေၾကာင္း ေမာင္ေတာသတင္းေထာက္က သတင္းေပးပို႕သည္။ ယခုဖြင့္လွစ္လိုက္သည့္ ကယ္ဆယ္ေရးစခန္းမွာစတုတၳေျမာက္ျဖစ္ၿပီး ဒက္ရြာ အ.မ.က ၅ တြင္ဖြင့္လွစ္လိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။
အအဆိုပါစခန္းသို႕ေရာက္ရွိလာသူမ်ားမွာ ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္ေျမာက္ပိုင္း ေတာင္ၿပိဳလက္၀ဲၿမိဳ႕နယ္ခြဲမွ ဘဂါၤလီရြာအနီးရဲေအာင္ေခ်ာင္းတြင္ ဂဏန္းဒိုင္ဖြင့္ၿပီးလုပ္ကိုင္ေနထိုင္ေနၾကသည့္ရခိုင္တိုင္းရင္းသားမ်ားျဖစ္သည္။
ယင္းေဒသခံတိုင္းရင္းသားမ်ားမွာ အနီးအနားရွိေက်းရြာမ်ား လံုၿခံဳသည့္ေမာင္ေတာၿမိဳ႕သို႕ေျပာင္းေရြ႕သြားၾကသည့္အတြက္ ၄င္းတို႕လည္းေျပာင္းေရြ႕လာၾကျခင္းျဖစ္ေၾကာင္းသတင္းရရွိသည္။
လက္ရွိေမာင္ေတာတြင္ကယ္ဆယ္ေရးစခန္း ၄ ခုဖြင့္လွစ္ထားၿပီးၿဖစ္သည္။


ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ ျဖစ္ပြားေနေသာ အၾကမ္းဖက္မႈ႕မ်ားကုိ ဆန္႕က်င္ရွဳံ႕ခ်ေၾကာင္းႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာမီဒီယာမ်ားျဖစ္ေသာ BBC, RFA ,VOA,DVBသတင္းဌာနမ်ား၏ဘက္လုိက္ေရးသားမႈ႕မ်ားကုိဆန္႕က်င္ကန္႕ကြက္ေၾကာင္းႏွင့္အၾကမ္းဖက္မႈ႕မ်ားကုိဥပေဒအရ ႏွိမ္နင္းအေရးယူေန ေသာတပ္မေတာ္၊ ရဲတပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ားႏွင့္ တစ္သားတည္းရွိေၾကာင္း ျပသရန္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာစုေ၀းဆႏၵေဖာ္ထုတ္မႈ႕တစ္ရပ္ ယေန႕နံနက္ ၁၀နာရီ မွ ၁၁နာရီအထိ ဆူးေလ၊ၿမိဳ႕ေတာ္ခန္းမအနီးျဖစ္ပြားခဲ႕သည္။ ဆႏၵေဖာ္ထုတ္သူမ်ားမွာပါတီ၊ႏုိင္ငံေရးအဖြဲ႕အစည္းစဲြမ်ားမရွိဘဲ ျမန္မာႏိုင္ငံကုိခ်စ္ျမတ္ႏုိ္းၾကေသာ မ်ိဳးခ်စ္ျမန္မာမ်ားျဖစ္သည္ဟု ရည္ညႊန္းထားၾကသည္။


ရခုိင္ျပည္နယ္အၾကမ္းဖက္မႈ႕မ်ားကန္႕ကြက္ဆႏၵျပစုေ၀းရာမွ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအဖြဲ႕တစ္ခုေပၚေပါက္
ရန္ကုန္- ဇြန္ ၁၁
ယေန႕မြန္းလြဲပုိင္းကေရႊတိဂုံဘုရားအေနာက္ဘက္မုဒ္၊ရခိုင္တန္းေဆာင္းတြင္ရခုိင္ျပည္နယ္အေရးႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး စုေ၀းမိၾကသူမ်ားသည္ ရခုိင္ျပည္နယ္မွ ဒုကၡသည္မ်ားကုိ ကူညီရန္ ေဆြးေႏြးတုိင္ပင္ကာ ယေန႕ေန႕လည္ ၂နာရီ၀န္းက်င္တြင္ ေလး၀တီအမည္ႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအဖြဲ႕တစ္ဖြဲ႕ကုိ ဖြဲ႕စည္းႏုိင္လုိက္ၿပီျဖစ္ၿပီး လာေရာက္သူအားလုံးကေရြးခ်ယ္ေသာ ေကာ္မတီ၀င္ ၉ဦးပါသည့္အဖြဲ႕အျဖစ္ဖြဲ႕စည္းလုိက္ျခင္းျဖစ္ကာ လာေရာက္သူ ၃၀၀ေက်ာ္ ကလည္းတက္ေရာက္ေၾကာင္းလက္မွတ္မ်ားေရးထုိးခဲ႕ၾကေၾကာင္းထုိေနရာတြင္ ေရာက္ရွိေနေသာ7DayNewsသတင္းေထာက္ကသတင္းေပးပုိ႕သည္။ ေလး၀တီၿငိမ္းခ်မ္းေရးအဖြဲ႕သည္ ရခုိင္ျပည္နယ္မွ ဒုကၡသည္မ်ားကုိ ထိေရာက္ေသာအကူအညီမ်ားေပးႏုိင္ရန္ႀကိဳးပမ္းသြားမည္ျဖစ္ၿပီး ထုိေနရာတြင္အလွဴေငြခ်က္ခ်င္းေကာက္ခံရာလာေရာက္သူမ်ားထည့္၀င္ေငြတစ္သိန္းရွစ္ေသာင္းေက်ာ္ရရွိေၾကာင္းသိရၿပီးအဖြဲ႕ကုိဆက္သြယ္လွဴဒါန္းလုိပါက ဆက္သြယ္ရမည့္လိပ္စာကုိလည္းထုတ္ျပန္ခဲ႕သည္။
 ေရႊတိဂုံဘုရားအေနာက္ဘက္မုဒ္သုိ႕ ရခုိင္ျပည္နယ္အၾကမ္းဖက္မႈ႕မ်ားကုိ ကန္႕ကြက္ဆႏၵျပရန္စုေ၀းရာမွယခုကဲ႕သုိ႕ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအဖြဲ႕တစ္ဖြဲ႕ေပၚေပါက္လာျခင္းျဖစ္ၿပီးတက္ေရာက္သူမ်ားတြင္လူငယ္ႏွင့္လူလတ္အရြယ္အမ်ားစုျဖစ္ၿပီး သံဃာေတာ္မ်ားလည္း အပါး ၄၀နီးပါးပါ၀င္သည္ဟု သတင္းေထာက္ကသတင္းေပးပုိ႕သည္။
ေလး၀တီၿငိမ္းခ်မ္းေရးအဖြဲ႕
 သိရိၿမိဳင္ ၄လမ္း၊ ၁၃ရပ္ကြက္၊လွဳိင္ၿမိဳ႕နယ္
 ဖုန္း- ၀၉ ၄၃၀ ၈၂ ၇၅၂

ရုိဟင္ဂ်ာေခါင္းေဆာင္ႏွစ္ဦးကို သက္ဆိုင္ရာက ယေန႔တြင္ ဖမ္းဆီး

                              ဝီရသူ(မစုိးရိမ္)

ရခုိင္ျပည္နယ္၊ စစ္ေတြျမဳိ႕၊ နာဇီရပ္ကြက္ထဲသို႔ ရုိဟင္ဂ်ာဘဂၤါလီ ေသာင္းက်န္းသူ ကုလားမ်ားက ဝင္ေရာက္မီးရႈိ႕ခဲ့ပါတယ္။ တစ္ရပ္ကြက္လုံး မေျပာင္ေပမယ့္ ရခိုင္အိမ္အမ်ားစု မီးထဲပါသြားပါတယ္။ လုံၿခဳံေရးတပ္ဖြဲ႔က ပစ္ခတ္ေျခာက္လွန္႔ခဲ့ေၾကာင္း၊ အေသအေပ်ာက္ေတြေတာ့ မရွိေၾကာင္း၊ ထိခုိက္ဒဏ္ရာရသူမ်ား ရွိေၾကာင္း သိရပါတယ္။           ရခုိင္ျပည္နယ္၊ ေပါက္ေတာျမဳိ႕မွာ ရုိဟင္ဂ်ာကုလားမ်ားႏွင့္ ေဒသခံရခုိင္တုိင္းရင္းသားမ်ား အျပန္အလွန္ မီးရႈိ႕ခဲ့ၾကပါတယ္။ ရခုိင္အဖြားၾကီးတစ္ေယာက္ ဓားခုတ္ခံရလုိ႔ ေသဆုံးသြားရၿပီး၊ ရခိုင္အမ်ဳိးသား ေလးေယာက္ေသနတ္မွန္လို႔ ေပါင္္က်ဳိးသြားပါတယ္။ အဲဒီေလးေယာက္ကို ေသနတ္နဲ႔ပစ္တဲ့သူဟာ ေမာင္လွၾကီးနဲ႔ ဆာၿမိဳင္ဆိုတဲ့ ရုိဟင္ဂ်ာကုလားမ်ား ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဒဏ္ရာရသူ ေလးေယာက္ထဲက တစ္ေယာက္ဟာ ဒဏ္ရာျပင္းထန္လုိ႔ စစ္ေတြေဆးရုံ အေရးေပၚဌာန ေရာက္သြားၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရပါတယ္။ လက္နက္ကိုင္ ရုိဟင္ဂ်ာကုလားမ်ားကို  စစ္တပ္က မေခ်မႈန္းဘဲ လက္ေရွာင္ေနပုံရေၾကာင္း ေဒသခံေတြက ေျပာေနၾကပါတယ္။           ရုိဟင္ဂ်ာကုလားမ်ားႏွင့္ အယ္လ္ကိုင္ဒါးေတြ ဆက္သြယ္မႈမ်ား၊ သင္တန္းေပးပုံမ်ား၊ သင္တန္းတက္ပုံမ်ား စတဲ့ အေထာက္အထား အခ်က္အလက္ေတြပါတဲ့ လက္ပ္ေတာ့ပ္တစ္လုံး ကိုင္ေဆာင္လာသူ အမ်ဳိးသမီးတစ္ေယာက္ကို စစ္ေတြ ေလဆိပ္မွာဖမ္းမိခဲ့ပါတယ္။ အဆိုပါ အမ်ဳိးသမီးဟာ ရုိဟင္ဂ်ာဘဂၤါလီကုလားမ ျဖစ္ၿပီး၊ UNHCR-မွာ အလုပ္လုပ္ေနသူ ျဖစ္ပါတယ္။ အခုလည္း UNHCR-အကာအကြယ္နဲ႔ ရန္ကုန္သို႔ ကေမ႓ာဇေလယာဥ္ႏွင့္ လက္ပ္ေတာ့ပ္သြားပို႔မယ့္ ခရီးမွာ ေလဆိပ္လုံျခံဳေရး ဝန္ထမ္းေတြက ဖမ္းမိသြားျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ သူမရဲ႕ ေလယာဥ္ထိုင္ခုံ နံပါတ္ဟာ.. အမွတ္(၆) ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း သိရပါတယ္။           အဆိုပါ အမ်ဳိးသမီးဟာ ေဒါက္တာထြန္းေအာင္၏ သမီးျဖစ္ၿပီး၊ ေဒါက္တာထြန္းေအာင္ဟာ အယ္လ္ကိုင္ဒါးမ်ား နဲ႔ပတ္သက္္မႈေၾကာင့္ ေထာင္ခဏခဏက်ဖူးသူ ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း သိရပါတယ္။ ေဒါက္တာထြန္းေအာင္ဟာ ဒီအဓိကရုဏ္းကို ဖန္တီးခဲ့သူ ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း သိရပါတယ္။ ေလဆိပ္လုံျခဳံေရး ဝန္ထမ္းေတြက သူမကုိ ခ်က္ခ်င္း စစ္ေတြျပည္နယ္႐ုံးကုိ ပုိ႔လုိက္ၾကပါတယ္။ အခုဆုိရင္ ျပည္နယ္ရုံးမွာ ျပည္ေထာင္စုဝန္ၾကီးကိုယ္တုိင္ ရုံးထုိင္ေနၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရပါတယ္။           ရုိဟင္ဂ်ာ ေသာင္းက်န္းသူ ကုလားမ်ားဝင္ေရာက္ခဲ့တာဟာ အင္အား(၁၈၀)ရွိ တပ္ဖြဲ႔တစ္ဖဲြ႔၊ အင္အား(၂၀၀)ရွိတပ္ဖြဲ႔ တစ္ဖြဲ႔ ေပါင္းႏွစ္ဖြဲ႔ ရွိခဲ့ၿပီ ျဖစ္ပါတယ္။           (၁၀-၆-၂၀၁၂)ရက္ေန႔ မြန္းတည့္ ၁၂း၀၀-နာရီခန္႔မွာ ကုလားတန္ျမစ္ကန္းကို အျပာေရာင္စက္ေလွတစ္စင္း ဆိုက္ကပ္လာရာ ေဒသခံရခိုင္မ်ားက သတင္းပို႔လုိ႔ ရဲနဲ႔စစ္တပ္က လုိက္လာေသာေၾကာင့္ စက္ေလွထြက္ေျပးသြားေၾကာင္း၊ လက္နက္ကိုင္ အယ္လ္ကို္င္ဒါးမ်ား ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဓာတ္ပုံေတာ့ ရလိုက္ေၾကာင္းလည္း သိရပါတယ္။           (၁၀-၆-၂၀၁၂)ရက္ေန႔ မနက္ခင္းမွာ ေဒါ့ၿမဳိင္ကုလားရြာမွာ ရခုိင္တစ္ေယာက္ အသတ္ခံခဲ့ရေၾကာင္း၊ ၎ရြာ၌ ကပ္ေနတဲ့ မင္းဂံ အကြက္ ၈/၉-ကို ကုလားေတြက မီး႐ႈိ႕လို႔ မီးခိုးမႊန္ေနခ်ိန္မွာ ဖမ္းဆီးေခၚေဆာင္သြားၿပီး သတ္ပစ္ၾကတာ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အေလာင္းသြားေကာက္ေတာ့ ေျခေထာက္တစ္ေခ်ာင္းနဲ႔ ဦးေခါင္းပဲ ရေတာ့ေၾကာင္း၊ ရုိဟင္ဂ်ာကုလားမ်ားက လူသားစားပစ္ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အခင္းစျဖစ္သည့္ ၈-၆-၂၀၁၂-ရက္ေန႔တုန္းကလည္း အတီးအမႈတ္ေတြနဲ႔ ကခုန္ၿပီး အေသဖမ္းမိခဲ့ေသာ ရခိုင္အေလာင္းကို စားရင္း ေအာင္ပြဲခံခဲ့ေၾကာင္းလည္း RNW-ကေျပာပါတယ္။           လက္ပ္ေတာ့ပ္ပါ အခ်က္အလက္မ်ားအရ အယ္ကိုင္ဒါးနဲ႔ ပတ္သက္ေနတဲ့ ရုိဟင္ဂ်ာဘဂၤါလီမ်ားကို ထိေရာက္ျပင္းထန္ တိက်စြာ အေရးယူၿပီး၊ ၎တုိ႔နဲ႔ ဆက္စပ္သူမ်ားကိုလည္း ျပည္သူ႕အားကိုယူကာ အျမန္ေဖာ္ထုတ္ႏိုင္ပါမွ ရခိုင္ျပည္နယ္ အေရး၊ ျမန္မာျပည္အေရး… ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတုိ႔ အတြက္ အမ်ားျပည္သူမ်ား စိတ္ေအးရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။           လူ႔အခြင့္ေရးကို ဗန္းျပၿပီး တုိင္းျပည္ကို ေရာင္းစားေနတဲ့ ေလာက္ေကာင္မ်ားႏွင့္ ဧရာမေမတၱာရွင္ UNHCR-န႔ဲ UNHR-ဆိုသူၾကီးမ်ားဟာ သမုိင္းရဲ႕တရားခံၾကီးမ်ားဆိုတာ ေပၚလြင္သြားခဲ့ပါၿပီ။           ေနာက္ဆုံး သတင္းအရ ရုိဟင္ဂ်ာကုလားေတြဟာ နာဇီေစ်းကို မီးကြင္းေတြ ပစ္ၿပီး မီး႐ႈိ႕ဖ်က္ဆီးၾကပါတယ္။ တစ္ေစ်းလုံး မီးေလာင္သြားခဲ့ေၾကာင္း၊ ရုိဟင္ဂ်ာကုလားမ်ား ဆန္ျပတ္ေနလို႔ ဆန္တန္းကို ဝင္စီးျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း သိရပါတယ္။

(RNW-၏ သတင္းေပးပို႔ခ်က္ ျဖစ္ပါသည္။) ဦးပဥၥင္း ဝီရသူ(မစိုးရိမ္) ဘဒၵႏၲဝိစိတၱာဘိဝံသ
ဓမၼသဟာယေက်ာင္း မစိုးရိမ္တုိက္သစ္ မႏၱေလး။

The voices ရန္ကုန္၊ ဇြန္ ၁၁

ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ ဆူပူအၾကမ္းဖက္မႈမ်ားျဖစ္ပြားေစရန္ လံႈ႕ေဆာ္ဦးေဆာင္ၾကသူမ်ားတြင္ ပါ၀င္သည္ဟု ယူဆရသူ ရုိဟင္ဂ်ာေခါင္းေဆာင္ႏွစ္ဦးကို သက္ဆိုင္ရာက ယေန႔တြင္ ဖမ္းဆီးလိုက္ေၾကာင္း အာဏာပိုင္မ်ားထံမွ စံုစမ္းသိရွိရသည္။

အဆိုပါျဖစ္စဥ္တြင္ ေဒါက္တာထြန္းေအာင္ကို ေမာင္ေတာျမိဳ႕နယ္ သုံးမိုင္တြင္ သက္ေသအေထာက္အထားခိုင္လံုစြာျဖင့္ ယေန႔ မြန္းလြဲ ၃ နာရီေက်ာ္ခန္႔တြင္ ဖမ္းဆီးရမိခဲ့ျပီး စစ္ေတြမွ ရန္ကုန္သို႔ ထြက္ခြာမည့္ Air Kanbawza ေလယာဥ္၊ ထိုင္ခံုနံပါတ္-၆ တြင္ လိုက္ပါစီးနင္းမည္ဟု လက္မွတ္၀ယ္ယူထားေသာ ၄င္း၏သမီးျဖစ္သူကိုမူ အယ္လ္ကိုင္ဒါႏွင့္ဆက္သြယ္ေသာ စာရြက္စာတမ္းမ်ားႏွင့္အတူ သက္ေသအေထာက္အထားခိုင္လံုစြာျဖင့္ ယေန႔ နံနက္ပိုင္းတြင္ ဖမ္းဆီးရမိခဲ့ေၾကာင္း သက္ဆိုင္ရာထံမွ သိရွိရသည္။


Eleven Media Group

အယ္လ္ေကဒါႏွင့္ ဆက္သြယ္ေသာ ရိုဟင္ဂ်ာေခါင္းေဆာင္ႏွစ္ဦးကို သက္ဆိုင္ရာက ဖမ္းဆီးဟူသည့္ သတင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ စိစစ္ဆဲျဖစ္ေၾကာင္း လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ထုတ္ျပန္ႏိုင္ျခင္း မရွိေသးေၾကာင္း အခ်က္အလက္မ်ား ခိုင္မာျပည့္စံုသည္ႏွင့္ တရားဝင္ထုတ္ျပန္ေၾကညာသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတရံုး တာဝန္ရွိသူတစ္ဦးက ၎၏ Facebook စာမ်က္ႏွာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

မသကၤာသူ ႏိုင္ငံတကာ အန္ဂ်ီအို၀န္ထမ္းအိမ္မွ လက္နက္မ်ားသိမ္းဆည္းရမိ
အယ္ေကးဒါး အဖြဲ႕ႏွင့္ ဆက္သြယ္မႈရွိသည္ဟု မသကၤာသူ AZG (နယ္သာလန္ အေျခစိုက္ ႏိုင္ငံတကာ အန္ဂ်ီအို) အဖြဲ႕မွ ၀န္ထမ္းတဦး၏ အိမ္တြင္ လက္နက္ေသတၱာ ၂ လံုး ယေန႔နံနက္ပိုင္းက ရွာေဖြေတြ႕ရွိသည္ဟု စစ္ေတြၿမိဳ႕ လံုၿခံဳေရးအသိုင္းအ၀ိုင္းမွ သတင္းရရွိသည္။ ရွာေဖြေတြ႕ရွိသည့္ အိမ္မွာ AZG ၀န္ထမ္း တဦးျဖစ္သူ ဦးေက်ာ္လွေအာင္ ၏ ေနအိမ္ျဖစ္၍ ယင္းေနအိမ္မွာ စစ္ေတြၿမိဳ႕ ရဲႏြယ္စု ရပ္ကြက္ ဗလီအနီးတြင္ တည္ရွိသည္ဟု စစ္ေတြမွ လာသည့္ သတင္းမ်ား အရသိရသည္။

ည ၉နာရီ ၁၅ ၊ ဇြန္ ၁၁၊ ၂၀၂၁၊ YPI

သက္ဆိုင္ရာကို တင္ျပမယ္ေျပာေတာ့ ကၽြန္ေတာ္ ခင္ဗ်ားတို႕ဆီက ပိုက္ဆံမေတာင္းဘူးတဲ့

Hteik Tin Aung
ႏိုင္ငံေတာ္အေျခအေနေၾကာင့္ စိတ္ပူၿပီး ပိုက္ဆံ အကုန္ခံ အင္တာနက္ကေန သတင္းေစာင့္ၾကည္ေနတံုး ေျမာက္ဥကၠလာ စခန္းမွဴးက ၇နာရီေက်ာ္ေက်ာ္ေခၚတာနဲ႕ သြားလိုက္ရတယ္။ ေျပာတာကေတာ့ မနက္ျဖန္ ဥပေဒအရာရွိနဲ႕ သြားေတြ႕ဖို႕၊ ၁၃ရက္ေန႕ အမႈတင္ဖို႕အတြက္ ဥပေဒအၾကံေပးထံက အျမန္ရဖို႕၊ ၁၃ရက္ေန႕ တရားရံုးတင္ရင္ တရားခံမ်ားကို သယ္ေဆာင္ဖို႕ ကားငွားရမွာမို႕ ေပးဖို႕ အစီအစဥ္ရွိမရွိ ေခၚေမးတာျဖစ္ေနတယ္။
ဒီလိုအေျခအေနမ်ဳိးမွာ ဒီလိုမ်ဳိး အသတ္ခံရသူဘက္ကို ဘယ္ေလာက္မ်ား ဒီလိုမ်ဳိးေျပာထားၾကပါလိမ့္။ သက္ဆိုင္ရာကို တင္ျပမယ္ေျပာေတာ့ ကၽြန္ေတာ္ ခင္ဗ်ားတို႕ဆီက ပိုက္ဆံမေတာင္းဘူးတဲ့ . . . ကဲ အေသးစိတ္သိလိုသူမ်ားအတြက္ အသံဖိုင္ ေနာက္ရက္လာမည္ ေမွ်ာ္ . . .
ႏိုင္ငံ့အေရး ရတက္မေအး အမႈျဖစ္စဥ္ကိုေတာင္ ေမးသမွ် မေျဖခဲ့သမွ် အေသးစိတ္သိလိုေသာ စာနယ္ဇင္းမ်ား ျပန္လည္ေျဖၾကားေပးပါမည္။

ျပည္တြင္းကနာမည္ခံတင္မရသူေတြ အတြက္...


yeyintcanada@gmail.com ကိုပို႔ေပးပါ။ေဖ့ဘြတ္မွာတင္ေပး
ရွယ္ေပးပါမယ္။ yeyintnge.com မွာလည္းတင္ေပးပါမယ္။
ပို႕ေစခ်င္တဲ့မီဒီယာေတြကိုပို႕ ေပးဖို႕လည္း အခမဲ့၀န္ေဆာင္မႈ
ေတြေပးေနပါတယ္။။

(ဟာ..ေၾကာ္ျငာျဖစ္သြားျပီ)...


7Day News Journal
အင္တာနက္တြင္ပ်ံ႕ႏွံ႕ေနေသာမသီတာေထြးေသဆုံးပုံကုိလွ်ပ္တျပက္ဂ်ာ နယ္အတြဲ၉အမွတ္၃၁တြင္ပုံႏွိပ္ေဖာ္ျပခဲ႕သည့္အတြက္လွ်ပ္တျပက္ဂ်ာနယ္
ထုတ္ေ၀ခြင့္ကုိယာယီရပ္ဆုိင္းလုိက္ေၾကာင္း။