Saturday, July 28, 2012

ကင္တာနားက သမၼတဦးသိန္းစိန္ကို ေတာင္းပန္ေစရမည္

ကုလသမၼဂမွ ကင္တာနားက စစ္ေဆးျပီးသည္ႏွင့္ အေျဖထြက္ျပီးသမၼတဦးသိန္းစိန္ကို ေတာင္းပန္ေစရမည္


 စစ္ေတြမွာ ပဋိပကၡေၾကာင့္ မီးေလာင္ပ်က္စီးတဲ့ အိမ္ေျခ ၃,၆၃၆ လံုး၊ ေသဆုံးသူ ၃၄ ဦး၊ ဒဏ္ရာရသူ ၅ဝ ဦး။ ေက်ာက္ေတာ္မွာ မီးေလာင္ပ်က္စီး အိမ္ေျခေပါင္း ၁၇၁ လံုး၊ ေသဆုံးသူ ၄ ဦး၊ ဒဏ္ရာရ ၃ ဦး။ ေပါက္ေတာမွာ မီးေလာင္ပ်က္စီး အိမ္ေျခေပါင္း ၁၂၁ လံုး၊ ေသဆုံး ၃ ဦး၊ ဒဏ္ရာရ ၁၆ ဦး။ ရေသ့ေတာင္မွာ မီးေလာင္ပ်က္စီး အိမ္ေျခေပါင္း ၃၆၇ လံုး၊ ေသဆုံးသူ ၁၄ ဦး ၊ဒဏ္ရာရသူ ၂၉ ဦး။ ေမာင္ေတာမွာ မီးေလာင္ပ်က္စီး အိမ္ေျခေပါင္း ၄၇၄ လံုး၊ စာသင္ေက်ာင္း ၃ ေက်ာင္း၊ ေသဆုံးသူ ၂ဝ ဦး၊ ဒဏ္ရာရသူ ၆ ဦး။ ရမ္းၿဗဲမွာေတာ့ မီးေလာင္ပ်က္စီး အိမ္ေျခေပါင္း ၃၅ လံုး၊ ေသဆုံးသူ ၁ ဦး ဆုိေတာ့ ရခုိင္တျပည္နယ္လံုးမွာ မီးေလာင္ပ်က္စီးမႈေပါင္း ၄,၈၂၂ လံုး၊ ေသဆုံးသူ ၇၇ ဦး၊ ဒဏ္ရာရ ၁၁၁ ဦး ရွိပါတယ္။ ဒီစာရင္းေတြဟာ ရခိုင္ တိုင္းရင္းသားေတြနဲ႔ ဘဂၤါလီ မူဆလင္ေတြ ႏွစ္မ်ဳိးစလံုး အက်ဴံးဝင္ပါတယ္။ မီးေလာင္ပ်က္စီး ဆိုရာမွာ မီးေလာင္သြားတာေရာ၊ မီးမေလာင္ဘဲ အဖ်က္ခံရလို႔ ပ်က္စီးသြားတာေရာ တေပါင္းတည္း ဆိုလိုတာပါလို ့ ရခိုင္ျပည္နယ္ အစိုးရ တာ၀န္အရွိဆံုး ဦးလွသိန္းက ေျပာဆိုသြားျခင္းျဖစ္သည္ ။
  သူက ဆက္လက္ျပီး -ပဋိပကၡ ျဖစ္စဥ္က စၿပီးေတာ့ ညမထြက္ရ အမိန္႔ကုိ ထုတ္ျပန္တဲ့ ေနာက္ပုိင္း ကေန႔ထိ ဖမ္းဆီး အေရးယူခဲ့မႈ စာရင္းအရ စစ္ေတြမွာ ၁၃၆ ဦး၊ ရေသ့ေတာင္မွာ ၁၈၁ ဦး၊ ေက်ာက္ေတာ္မွာ ၁၈ ဦး၊ မင္းျပားမွာ ၄ ဦး၊ ေမာင္ေတာမွာ ၄၉၃ ဦး၊ဘူးသီးေတာင္မွာ ၃၅ ဦး၊ သံတဲြမွာ ၄ ဦး၊ ေက်ာက္ျဖဴမွာ ၁ ဦး။ သေဘာကေတာ့ ပဋိပကၡ ထဲမွာ ျပစ္မႈက်ဳးလြန္ခဲ့ၿပီးေတာ့ ညမထြက္ရ အမိန္႔ကုိ ေဖါက္ဖ်က္တဲ့ အတြက္ေၾကာင့္ ျပစ္မႈဆုိင္ရာ ဥပေဒ ပုဒ္မ ၁၈၈ အရ အေရးယူထားၿပီးေတာ့ ရခုိင္ေရာ ဘဂၤါလီပါ စုစုေပါင္း ၈၇၂ ဦး ရွိတယ္ဟု ဆိုသည္ ။
 မည္သူဘဲလာလာ ရခိုင္ျပည္နယ္က အျဖစ္အပ်က္ေတြထဲမွာ စံုစမ္းစစ္ေဆးလာသူ ဟူသမွ် အထက္ပါစာရင္းဇယားကို လက္ခံရရွိၾကမည္ျဖစ္သည္ ။ မၾကာခင္ ကုလသမၼဂ လူ ့အခြင့္အေရးစံုစမ္းစစ္ေဆးမည့္သူ ကင္တာနား လာေတာ့မည္ ။ သူလာေသာအခါ ယင္းစာရင္းကို ရမည္ျဖစ္သည္ ။ ျပီးေတာ့ ဒုကၡသည္မ်ားကို ျမင္ေတြ ့ရမည္ျဖစ္သည္ ။ တခ်ိန္တည္းတြင္  အိမ္မ်ား မီးေလာင္ေနပံု ၊ ရဟန္းသဃၤာမ်ားအပါအ၀င္ ခေလးသူငယ္ အဘိုးၾကီးအရြယ္ေတြ ေသဆံုးေနပံုမ်ားကို ဓါတ္ပံုအကိုးအကားမ်ားႏွင့္ ျမင္ေတြ ့နိဳင္ေတာ့မည္ျဖစ္သည္ ။  ဗြီဒီိယုိရိုက္ထားသည္မ်ားလည္း ရွိရာ အားလံုးကိုျမင္ေတြ ့မည္ျဖစ္သည္ ။ ရခိုင္ျပည္အတြင္း အျဖစ္အပ်က္ထဲက အခ်က္အလက္မ်ားကို စုေဆာင္းေပးျခင္းႏွင့္ မြတ္ဆလင္ ကုလားလူမ်ိဳးမ်ားက ဓါတ္ပံုလိမ္ထားျပီး တင္ျပေနပံုမ်ား ၊ သတင္းအမွားမ်ားကို တင္ျပေနပံုမ်ားအား စုေဆာင္းျပီး အမွန္ႏွင့္အမွားကို ပူးတြဲ တင္ျပရန္လည္းလိုသည္ ။
           ဘီဘီစီႏွင့္ အင္တာဗ်ဴးတြင္ ယခုရခိုင္ျပည္နယ္က အျဖစ္အပ်က္မ်ားတြင္ အစိုးရကိုယ္တိုင္ ပါ၀င္ပတ္သက္ျပီး သတ္ျဖတ္ေနျခင္းလား ၊ သို ့မဟုတ္ ရခိုင္လူမ်ိဳးကဘဲ သတ္ျဖတ္ေနျခင္းလားဆိုေသာ ေမးခြန္းမ်ိဳးျဖင့္ စိုးရိမ္ထိပ္လန္ ့စရာ သတင္းမ်ား ရရွိထားသည္ဟု ေျပာဆိုသြားသည္ ။ သူေျပာသည္မွာ မြတ္ဆလင္ကုလားမ်ားက ရခိုင္လူမ်ိဳးမ်ားကို သတ္ျဖတ္၍ ကုလသမၼဂက စံုစမ္းစစ္ေဆးရန္ သြားျခင္းမဟုတ္ဆိုသည္ကို သတိျပဳရမည္ျဖစ္သည္ ။ ဤမွ်အထိ ေျပာင္းျပန္ျဖစ္ေနသည္ ။ ဤသို ့ သတင္းအမွားမ်ားေၾကာင့္ ကုလသမၼဂ က ရခိုင္လူမ်ိဳးအေပၚ အၾကမ္းသမားမ်ား ၊ ရက္စက္ၾကမ္းၾကဳတ္သူမ်ား ဆိုသလို အစိုးရကလည္း အၾကမ္းဖက္သမားမ်ားျဖစ္ျပီး ရက္စက္စြာသတ္ျဖတ္သူမ်ားဟု စြတ္စြဲေျပာဆိုထားသည့္ ပံုစံမ်ိဳးေျပာဆိုသြားသည္ ။ ကင္တားနားျမင္ေတြ ရမည့္ ဓါတ္ပံုမ်ားတြင္ ရခိုင္လူမ်ိဳးမ်ား၏ လွည္ပင္းလွီးခံရျပီး ေသဆံုးရေသာ ပံုမ်ားသာျမင္ရမည္ ။ ဗုဒၵဘာသာ၀င္မ်ားေသာ စစ္ေတြျမိဳ ့တြင္ မြတ္တလင္ဘာသာ၀င္လူမ်ိဳး တဦးတေလမွ် လည္ပင္းလွီးခံရျပီး ဒါးႏွင့္ထိုးသတ္ ေသဆံုးျခင္း ၊ ေသနတ္ျဖင့္ ပစ္ခတ္၍ ေသဆံုးရျခင္းကို တပံုမွ် ျမင္ေတြ ့မည္မဟုတ္  ။  သို ့ေသာ္ မြတ္ဆလင္ဘာသာ၀င္မ်ားေသာ ရေသ့ေတာင္ျမိဳ ့နယ္ -ကူေတာင္ -ေမာင္ေတာ-ေပါက္ေတာ -ေက်ာက္ေတာ္စေသာေဒသတြင္ ရခိုင္လူမ်ိဳးမ်ား ေသဆံုးၾကရသည္ ့ပံုမ်ားကို  ျမင္ေသာအခါ သူနားလည္သြားမည္ျဖစ္သည္ ။
       ထို ့ေၾကာင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္အစိုးရသည္၄င္း ၊ ရခိုင္တိုင္းရင္းသားတိုးတက္ေရးပါတီသည္၄င္း ၊ အထူးသျဖင့္ အနဳပညာရွင္မ်ား ၊ နိဳင္ငံေရးသမားမ်ား ၊ ၈၈- ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္မ်ား ၊ ဆရာေတာ္ၾကီးမ်ားကပါ ကင္တားနား လာသည့္အခါ မိမိတို ့ ျမင္ေတြ ့သမွ်ကို တိတိက်က် ရွင္းလင္းျပရန္ အေရးၾကီးသည္   ။ မေန ့က ၾသစေတးလီယားနိဳင္ငံမွ ၀န္ၾကီးခ်ဳပ္ ဂ်ဴလီယာဂ်င္လပ္ - က အခုလို ေျပာဆိုလိုက္သည္ ။
“ဒါဟာ ကြ်န္မတု႔ိရဲ့တုိင္ျပည္၊ နယ္ေျမ၊ ေနထုိင္မွဳပုံစံပါ။ အဲဒီ ခံစားစံစားခြင့္အားလုံးကုိ သင္တုိ႔ကုိ ကြ်န္မတုိ႔ က ေပးအပ္မွာပါ။ ဒါေပမယ့္ သင္က ကြ်န္မတုိ႔ရဲ့ အလံ၊ ကြ်န္မတုိ႔ရဲ့ အဓိ႒ာန္၊ ကြ်န္မတုိ႔ရဲ့ ခရစ္ယန္အယူ သုိ႔မ ဟုတ္ ကြ်န္မတုိ႔ရဲ့ လူေနမွဳဘ၀ကို ဆန္႔က်င္ကန္႔ကြက္ ျငင္းခုံလာမယ္ဆုိရင္ေတာ့ ကြ်န္မအေလးအနက္ အားေပး ခ်င္တာက ၾသစေတးလ်သားတုိ႔ရဲ့ အျခားေသာ လြတ္လပ္ခြင့္ၾကီးတစ္ခုျဖစ္တဲ့ “ထြက္ခြာသြားႏုိင္ခြင့္” ကုိ ရယူလုိက္ၾကဖုိ႔ပါပဲ။

“သင္ ဒီမွာမေပ်ာ္ရႊင္ဘူးဆုိရင္ ျပန္သြားပါ။ ကြန္မတုိ႔ သင့္ကုိ အတင္းလာခုိင္းခဲ့တာလည္း မဟုတ္ပါဘူုး၊ သင္ ကသာ လာေနပါေစလုိ႔ ေတာင္းဆုိခဲ့တာပါ။ ဒါေၾကာင့္ သင့္ကုိလက္ခံႏုိင္တဲ့ ႏုိင္ငံကုိ သင္ကလည္း လက္ ခံေပးပါ။” ေျပာၾကားလိုက္ေသာ စကားမွာ သမၼတဦးသိန္းစိန္၏ စကားအတုိင္းပင္ ျဖစ္သည္ ။ မြတ္ဆလင္ဘာသာ၀င္္သမားမ်ားကို ေနခ်င္လွ်င္ ေအးေဆးေန ၊ ေနပါလို ့ အတင္းဆြဲေခၚသူေတြမဟုတ္ ။ မိမိတို ့ စည္းကမ္းအတိုင္း ေနရမည္ဟု ေျပာဆိုလိုက္သည္မွာ ဘာေပတံနွင့္မွ တိုင္းစရာမလို ။
       သည္ေတာ့ ရန္ကုန္ျမိဳ ့ႏွင့္ ရခိုင္ျပည္တ၀န္းတြင္ နိဳင္ငံေတာ္အလံကို လႊင့္ထူေနၾကသည္ကို ကင္တားနား ျမင္ေတြ ့သြားမည္ျဖစ္ေတာ့သည္ ။ ကုလသမၼဂသည္၄င္း မြတ္ဆလင္ဘာသာ၀င္ နိဳင္ငံအစိုးရတို ့သည္၄င္း ရခိုင္လူမ်ိဳးႏွင့္ အစိုးရအား ထင္ေယင္ထင္မွားျဖစ္ခဲ ့သည္မွာ မွားယြင္းပါသည္ဟု ေတာင္းပန္သံကို မၾကာခင္  ၾကားလာၾကရမည္ျဖစ္ေတာ့သည္ဟု ယံုၾကည္ပါသည္ ။ ယင္းေတာင္းပန္သံသည္ ပဋိပကၡမ်ားကို ခ်ဳပ္ျငိမ္းေစေသာအသံမ်ားသာ ျဖစ္ေစလိုပါသည္ ။။

ခိုင္ေအာင္ေက်ာ္ ( နယူးေယာက္ )

ဦးေအာင္သိန္းလင္းကို ေတြ႕ရွိခ်က္ေပၚမူတည္၍ အေရးယူမည္

7Day News

ဦးေအာင္သိန္းလင္းက Southern Weekend သတင္းစာသို႔ ေျဖၾကားမႈကို စိစစ္လ်က္ရွိၿပီး ေတြ႕ရွိခ်က္ေပၚမူတည္၍ ပါတီ၏ စည္းကမ္းအရ ဆက္လက္အေရးယူမည္ဟုဆုိ

ရန္ကုန္၊ ဇူလုိင္ - ၂၈

တ႐ုတ္ႏုိင္ငံတြင္ အပတ္စဥ္ထုတ္ေ၀လ်က္ရွိေသာ Southern Weekend (China) သတင္းစာတြင္ ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခုိင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ ဦးေအာင္သိန္းလင္းတုိ႔ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းခ်က္ကို အင္တာနက္တြင္ ပ်ံ႕ႏွံ႔လ်က္ရွိၿပီး ျပည္တြင္းဂ်ာနယ္အခ်ဳိ႕၌လည္း ေဖာ္ျပလ်က္ရွိရာ ဦးေအာင္သိန္းလင္းက ထုိေဖာ္ျပခ်က္မ်ားအတုိင္း အမွန္တကယ္ ေျပာၾကားျခင္းရွိ၊ မရွိကို စိစစ္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိၿပီး၊ ေတြ႕ရွိခ်က္အေပၚမူတည္၍ ပါတီစည္းကမ္းအရ ဆက္လက္အေရးယူ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီက ယေန႔(ဇူလုိင္ ၂၈ရက္) ရက္စြဲျဖင့္ တရား၀င္ေၾကညာသည္။

ဦးေအာင္သိန္းလင္းက အမွန္တကယ္ ေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါက ၄င္း၏ ပုဂၢလိကေျပာဆုိခ်က္မ်ားသာျဖစ္ၿပီး ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခုိင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ၏ သေဘာထားမ်ားမဟုတ္ေၾကာင္းလည္း ေၾကညာခ်က္တြင္ပါရွိသည္။

ေၾကညာခ်က္အျပည့္အစံုမွာ-

(၁) ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခုိင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ၊ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ ဦးေအာင္သိန္းလင္းႏွင့္ Southern Weekend (China) ဟု ေဖာ္ျပထားေသာ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းမႈ ေရးသားေဖာ္ျပခ်က္မ်ားအား Internet စာမ်က္ႏွာမ်ားေပၚတြင္ လည္းေကာင္း၊ ျပည္တြင္းရွိ ဂ်ာနယ္မ်ားတြင္လည္းေကာင္း ေဖာ္ျပလ်က္ရွိေနၾကၿပီး အဆုိပါကိစၥႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ေမးျမန္းမႈမ်ားလည္း ရွိေနၾကပါသည္။

(၂) အဆုိပါ ေရးသားေဖာ္ျပခ်က္မ်ားသည္ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ ဦးေအာင္သိန္းလင္းမွ အမွန္တကယ္ ေျပာၾကားခဲ့မႈမ်ား ျဖစ္ပါက ဦးေအာင္သိန္းလင္း၏ ပုဂၢလိက ေျပာဆုိခ်က္မ်ားသာျဖစ္ၿပီး ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခုိင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ၏ သေဘာထားမ်ား မဟုတ္ပါ။

(၃) ဦးေအာင္သိန္းလင္းအေနႏွင့္ အမွန္တကယ္ ေျပာၾကားျခင္းရွိ၊ မရွိကိုလည္း စိစစ္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိၿပီး၊ ေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားအေပၚ မူတည္၍ ပါတီစည္းကမ္းအရ ဆက္လက္အေရးယူ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ပါသည္ဟု ပါတီဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႕က ေၾကညာခ်က္ထုတ္ျပန္သည္။

http://www.usdp.org.mm/

သမၼတဦးသိန္းစိန္၏ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းခန္းCNA ထုတ္လႊင့္မည္7Day News Journal

ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတဦးသိန္းစိန္၏ ထုိင္းႏုိင္ငံခရီးစဥ္အတြင္း Channel News Asia သတင္းဌာနႏွင့္ သီးသန္႕ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းခန္းကုိ ဇူလုိင္လ ၃၀ရက္ (တနလၤာေန႕) ညေန ၈နာရီ၃၀မိနစ္( စကၤာပူစံေတာ္ခ်ိန္) တြင္ ထုတ္လႊင့္ သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း CNA ကႀကိဳတင္ေၾကာ္ျငာထားသည္။ CNA က ျမန္မာႏုိင္ငံသမၼတ၏ ပထမဆုံးေသာ ရုပ္သံအင္တာဗ်ဳးအျဖစ္ေဖာ္ျပထားၿပီး ဦးသိန္းစိန္အား ျမန္မာႏိုင္ငံကုိ ဒီမုိကေရစီအသြင္ကူးေျပာင္းေရးလမ္းေ ၾကာင္း ေပၚ သုိ႕ ေခၚေဆာင္ေပးလာသူတစ္ဦးဟု ရည္ညႊန္းထားကာ သူ႕အေနႏွင့္ အသြင္ကူးေျပာင္းေရးကုိ မည္သုိ႕ ကုိင္တြယ္ခဲ႕သည္ ကုိ အင္တာဗ်ဴးတြင္ ေစာင့္ၾကည့္ပါရန္ CNA က ႀကိဳတင္ ေၾကာ္ျငာထားျခင္းျဖစ္သည္။

ဇူလုိင္ ၂၇ရက္က လန္ဒန္ၿမိဳ႕တြင္ က်င္းပေသာ အုိလံပစ္အားကစားပြဲေတာ္ ၂၀၁၂ ဖြင္ပြဲအခမ္းအနားတြင္ ေတြ႕ရေသာ ျမန္မာအားကစားအဖြဲ႕။

ဓာတ္ပုံ- Getty Image

ဦးဝင္းတင္ေျပာတဲ့ ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီ အလင္းေရာင္

ျမန္မာျပည္ ဒီမိုကေရစီအလင္းေရာင္သန္းလာၿပီလို႔ ေျပာတာဟာ “နားမလည္လို႔ေျပာတာျဖစ္တယ္” လို႔
ေလာကနတ္ပန္းခ်ီျပခန္းမွာ ဇူလိုင္လ ၂၆ ရက္ေန႔က ျပဳလုပ္တဲ့ ကာတြန္းျပပြဲ ဖြင့္ပြဲအခန္းအနားမွာ
သတင္းစာဆရာႀကီး ဟံသာဝတီဦးဝင္းတင္က ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။

ျမန္မာ့ပို႔ကုန္မ်ားကို အေမရိကန္က ပိတ္ဆို႔ထားမႈ စက္တင္ဘာကုန္ပိုင္းတြင္ ေျဖေလ်ာ့ဖြယ္ရွိ

by Yangon Media Group
on Saturday, July 28, 2012 at 3:38pm

· ျမန္မာ့ပို႔ကုန္မ်ားကို အေမရိကန္က ပိတ္ဆို႔ထားမႈ စက္တင္ဘာကုန္ပိုင္းတြင္  ေျဖေလ်ာ့ဖြယ္ရွိ

ေဇာ္ထိုက္ (Yangon Media Group)

ျမန္မာ့ပို႔ကုန္မ်ား အေပၚအေမရိကန္၏ပိတ္ဆို႔ထားမႈ သည္ယာယီပင္ျဖစ္ေစစက္တင္ဘာလ ကုန္ပိုင္း တြင္ အၿပီး သတ္ခ်ဳပ္ၿငိမ္းသြား ေတာ့မည္ျဖစ္ေၾကာင္းဝါရွင္တန္မွလာ ေသာရိုက္တာ သတင္း တစ္ရပ္ တြင္ ေဖၚ ျပထားပါတယ္။
ျမန္မာနိုင္ငံ  အေပၚစီးပြား ေရးပိတ္ဆို႔မႈမ်ားအား  ေနာက္ထပ္သုံး ႏွစ္ဆက္လက္ထား ရွိရန္ အေမရိကန္ လႊတ္ေတာ္တြင္ အဆိုတင္သြင္းမႈရွိေနသည္ ဟုသတင္းမ်ားထြက္ေပၚေနသည့္ၾကား  က႐ုတ္တရက္ ဆိုသကဲ့သို႔ အထက္ပါ သတင္းထြက္ေပၚ လာျခင္းျဖစ္ၿပီးထို သို႔ျဖစ္သြားျခင္းမွာဥပေဒျပဳအမတ္မ်ား အေနျဖင့္ အာဖရိက ကုန္သြယ္ေရးအေထာက္ အပံ့အေပၚရန္ပုံေငြေပး ကမ္းျခင္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းကာ သေဘာထား ကြဲလြဲမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ျမန္မာအေပၚပိတ္ ဆို႔မႈကိုေျဖေလ်ာ့ ရန္ျဖစ္လာျခင္း ဟုရိုက္ တာ သတင္း တြင္ေဖၚျပထားသည္။

ျမန္မာအေပၚပိတ္ဆို႔မႈႏွင့္ အာဖရိကကုန္သြယ္မႈေထာက္ပံ့ေရးတို႔ သည္အိုဘားမားအစိုးရ၏အစီအစဥ္  တြင္ အတူယွဥ္တြဲ ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ ကိစၥရပ္မ်ားျဖစ္ၿပီးဥပေဒျပဳအမတ္မ်ား အေနျဖင့္ ယင္း တို႔၏ ဩဂုတ္လ  ရက္ရွည္ နားရက္မတိုင္မီအၿပီးသတ္ေဆာင္ရြက္ လိုေနၾကေၾကာင္းဆိုသည္။ ယင္းသတင္း တြင္ဆက္ လက္ေဖၚျပထားသည့္အခ်က္မွာအို ဗားမားအစိုးရအေနျဖင့္ျမန္မာနိုင္ငံအ ေပၚခ်မွတ္ထား သည့္ပိတ္ဆို႔မႈမ်ား အားျမန္မာ့နိုင္ငံေရးအေျပာင္းအလဲမ်ားကို တုံ႔ျပန္သည့္အေနျဖင့္ေျဖေလ်ာ့ေပးေန ၾကၿပီျဖစ္ေသာ္ လည္းျမန္မာ့ပို႔ကုန္မ်ား  ကိုတင္သြင္းျခင္းကိုမႈယခုထိေျဖေလ်ာ့ ေပးျခင္းမရွိေသးေပ။
ဆက္လက္၍ဆီနိတ္ အတြင္း၌ရီပက္ဘလစ္ကန္အမတ္မ်ား၏ ေခါင္းေဆာင္ျဖစ္သူဆီနိတ္တာမစ္ခ်္ မက္ေကာ္နဲ သည္အာဖရိကအေရးႏွင့္ ျမန္မာ့ပို႔ကုန္မ်ားအားပိတ္ဆို႔မႈကိုခြဲျခား ေဆာင္ရြက္ရန္ အဆိုတင္သြင္း ခဲ့ၿပီးယင္း အဆိုေအာင္ျမင္ပါကျမန္မာ့ပို႔ကုန္မ်ား တင္သြင္းျခင္းကိုဆက္လက္တားျမစ္   သြားမည့္  အေနအထားျဖစ္သည္။

သို႔ေသာ္လည္းမက္ေကာ္ နဲ၏အဆိုအားဒီမိုကရက္တစ္အမတ္   တစ္ဦးျဖစ္သူဆီနိတ္၏ဘ႑ာေရးေကာ္ မတီဥကၠဌ မက္စ္ဘားကပ္စ္ အာဖရိကကုန္သြယ္မႈ ေထာက္ပံ့ေရးအားအတည္ျပဳေရး ကိုပါခက္ခဲေစ ကာ အထည္အလိပ္ လုပ္ငန္းမ်ားအားထိခိုက္ေစမည္ဟုဆို ကာကန႔္ကြက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ယင္းသတင္း တြင္ေဖၚျပထား သည္။    မက္စ္ကေျပာၾကားသည္မွာ ယခင္ကႏွစ္ပါတီစလုံးက ခိုင္မာစြာ ေထာက္ခံ ခဲ့ၾကသည့္  ျမန္မာ နိုင္ငံအေပၚပိတ္ဆို႔ျခင္းမ်ား အားမက္ေကာနဲ အေနျဖင့္ ယခုကဲ့သို႔ ေျဖေလ်ာ့ မႈမ်ား ကိုျပဳလုပ္  ေနခ်ိန္တြင္ into a partisan issue (ဘက္ေတာ္သားအေရး) ျဖင့္ ေနာက္ေၾကာင္း ျပန္ဆြဲလို ေနျခင္း ျဖစ္သည္ဆိုကာ ယင္း၏အဆိုကို ပယ္ခ်ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ရိုက္တာ  သတင္း တြင္ေဖၚျပထား သည္။

အထက္ပါကဲ့ သို႔ျမန္မာ့ပို႔ ကုန္မ်ားအား ပိတ္ဆို႔မႈကိုေျဖေလ်ာ့လိုက္ပါက ကနီးဦး ေနျဖင့္ျပည္တြင္း ၌အလုပ္ အကိုင္ေဈး ကြက္ကို မ်ားစြာဖန္တီးေပး  နိုင္သည့္အထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္   လၽွင္ျမန္မာ အက်ိဳး ရွိနိုင္ၿပီး ယင္းေနာက္  လက္ရွိအခ်ိန္တြင္အျခားနိုင္ငံမ်ားမွ တစ္ဆင့္ေအာက္ ေဈးျဖင့္ေရာင္း ခ်ေန ရေသာ ေရထြက္ကုန္လုပ္ငန္း မ်ားအတြက္ပါ  အက်ိဳးရွိေစမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္တြင္း စီးပြားေရး  အသိုင္းအဝိုင္း ကသုံးသပ္သည္။          

ျမန္မာအေပၚခ်မွတ္ထား သည့္အေမရိကန္၏ပိတ္ဆို႔မႈႏွင့္စပ္လ်ဥ္း ကာစီးပြားေရး ပညာရွင္ ေဒါက္တာ ေဇာ္ ဦးက''အေမရိကန္လို အီးယူလိုနိုင္ငံေတြ ကလုပ္နင္းေတြျမန္မာ နိုင္ငံထဲ ကိုေရာက္ လာတာဟာ အကန႔္အသတ္နဲ ႔ပဲျဖစ္ျဖစ္  ေရရွည္စီးပြားေရးတည္ၿငိမ္စြာ ဖြံ့ၿဖိဳးေရး အတြက္ အရမ္းေကာင္း ပါတယ္။ ဒါေပ၏မယ့္ ေရတိုမွာတိုင္းျပည္စီးပြားေရးလည္ ပတ္နိုင္ေရးအတြက္ျမန္မာ့ပို႔ကုန္ေတြ တင္ပို႔နိုင္ေရး ကလည္း  အေရးႀကီးေန ပါတယ္''ဟုရန္ကုန္တိုင္းမ္သို႔ေျပာၾကား သည္။      

ျမန္မာနိုင္ငံအေပၚသို႔အ ေမရိကန္အေနျဖင့္ခ်မွတ္ထားေသာပိတ္ ဆို႔မႈမ်ားအနက္ယခင္အစိုးရလက္ထပ္ ကဗီဇာပိတ္ထား  သူမ်ား ကိုဗီဇာကိစၥေၿဖ  ေလ်ာ့ေပးျခင္း၊အေမရိကန္ဘဏ္မ်ား အေနျဖင့္ျမန္မာနိုင္ငံႏွင့္ ဆက္စပ္ေသာ ေငြေၾကးမ်ားကိုဝန္ေဆာင္မႈကန႔္သတ္ ထားျခင္းအားေျဖေလ်ာ့ေပးႏွင့္ေနာက္ ဆုံးေၿဖ ေလ်ာ့မႈမွာ အေမရိကန္ကုမၸဏီ မ်ားအားျမန္မာနိုင္ငံတြင္ပမာဏအကန႔္ အသတ္ျဖင့္ရင္းႏွီးျမႇုပ္ႏွံ ခြင့္ျပဳလိုက္ ျခင္း တို႔ျဖစ္သည္။                    

သို႔ေသာ္ ထိုကဲ့သို႔ရင္းႏွီးျမႇုပ္ မႈမ်ား အတြက္ခြင့္ျပဳျခင္းသည္  အေမရိကန္   အေနျဖင့္ျမန္မာ့ ေဈးကြက္ တြင္အ ျခားနိုင္ငံမ်ား ထက္ေျခလွမ္းေနာက္ က် သြားမည္ကိုစိုးျခင္းေၾကာင့္ယင္းအက်ိဳး အတြက္သာ ေရွးရႈျခင္းျဖစ္ၿပီး ျမန္မာ အတြက္အက်ိဳးနည္း သျဖင့္မၽွတမႈမရွိ ဟုဆိုကာလႊတ္ေတာ္ အသိုင္းအဝိုင္းႏွင့္ ျပည္တြင္း လုပ္ငန္းရွင္းမ်ားကေဝဖန္ ေျပာၾကားေနလၽွက္ရွိသည္။ 

၈၈မ်ိဳးဆက္ ေက်ာင္းသားမ်ား အဖြဲ႕ႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရး အထူးကိုယ္စားလွယ္ ကြင္တားနားတို႔ ေတြ႕မည္


Yangon Media Group ===========
ေက်ာ္သူ
=========================================
၈၈မ်ိဳးဆက္ ေက်ာင္းသားမ်ား အဖြဲ႕ႏွင့္ ျမန္မာနိုင္ငံဆိုင္ရာကုလသမၼဂ လူ႔အခြင့္အေရး ဆိုင္ရာအထူး ကိုယ္စား လွယ္ တို႔ဩဂုတ္၂ရက္ေန႔တြင္ ယူအန္ဒီပီ႐ုံး ဦးသန႔္ခန္းမတြင္ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြး ၾကမည္ဟု ၈၈မ်ိဳး ဆက္ ေက်ာင္းသားအဖြဲ႕မွ ကိုဂ်င္မီက ေျပာသည္။

ျမန္မာနိုင္ငံသို႔ ဇူလိုင္၃ဝရက္ေန႔ တြင္ ေရာက္ရွိလာမည့္အဆိုပါအထူး ကိုယ္စားလွယ္ ေသာ မတ္စ္ အိုေယး ကြင္တားနား ႏွင့္ လတ္တေလာျဖစ္ပြားေနေ သာ ကခ်င္ျပည္နယ္၊ရ ခိုင္ျပည္နယ္ အေရးတို႔ကို အဓိက ထား ေဆြးေႏြးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ကိုဂ်င္မီကေျပာသည္။

''လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ အထူးကိုယ္စား လွယ္ျဖစ္တာေၾကာင့္ ျပည္တြင္းက ျဖစ္ပြားေနတဲ့ လူ႔ အခြင့္ အေရး ဆိုင္ရာေတြ ျဖစ္ေနတဲ့ ကခ်င္ျပည္နယ္နဲ ရခိုင္ျပည္နယ္ အေရးေတြကို အဓိကေဆြးေႏြး ပါမယ္''ဟု ေျပာ သည္။

ကုလသမဂၢအေနႏွင့္ နိုင္ငံတစ္ နိုင္ငံ၏အေရးကိစၥရပ္မ်ားကို ၾကားဝင္ေျဖရွင္း ေပးရသည့္အဖြဲ႕ျဖစ္ျခင္း သာျဖစ္ ေၾကာင္း၊ ကိုယ့္နိုင္ငံတြင္းမွျပႆနာကို မိမိတို႔ကိုယ္ တိုင္သာေျဖရွင္း ၾကရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း လည္း ယင္းက ဆက္လက္ေျပာသည္။
ရခိုင္ျပည္နယ္ပဋိပကၡ အေရး အတြက္ယင္း ေဒသသို႔တစ္ရက္တာ သြားေရာက္ေလ့လာမႈ စစ္ေဆးမႈမ်ား လုပ္ ေဆာင္မည့္ အေပၚ လုံေလာက္သည့္အခ်ိန္ တစ္ခုမဟုတ္နိုင္ေၾကာင္းကိုဂ်င္မီကေျပာ သည္။

''ေလာေလာဆယ္ လုပ္ေပးရမွာ က ရခိုင္ျပည္တြင္းမွာဒုကၡေရာက္ေနၾက သူ ေတြအားလုံး ကိုလုံျခဳံ တည္ၿငိမ္ေရး၊ စားဝတ္ ေနေရးဘယ္လိုေဆာင္ရြက္ မလဲ။ျပန္လည္ထူ ေထာင္ေရး အတြက္ဘယ္ လို ေဆာင္ရြက္ မလဲဆိုတာ ေတြကို လုပ္ဖို႔လိုမယ္''ဟုကိုဂ်င္မီ က သူ၏တစ္ဦးတည္းအျမင္ကိုလည္းေျပာ သည္။

ကခ်င္ျပည္နယ္ ႏွင့္ရခိုင္ ျပည္နယ္ေဒသမ်ားသို႔ ၈၈မ်ိဳး ဆက္ေက်ာင္း သားမ်ားအဖြဲ႕သည္သြားေရာက္ ေလ့လာမႈမ်ား ျပဳခဲ့ၿပီးလည္းျဖစ္သည္။
ယင္းေန႔တြင္ကင္တားနားအား ကိုမင္းကိုနိုင္၊ကိုကိုႀကီး၊ကိုေဌးႂကြယ္၊ ကိုျမေအး၊ ကိုျပဳံးခ်ိဳႏွင့္ ကိုဂ်င္မီ တို႔က အဆိုပါ ႐ုံးတြင္သြားေရာက္ေတြ႕ ဆုံၾကမည္ ျဖစ္ကာ ယင္းအဖြဲ႕မွ မနီလာသိန္း၊မမီးမီး တို႔ႏွင့္လည္း သီးသန႔္ေတြ႕ ဆုံမည္ဟုသိ ရသည္။

ျမန္မာနိုင္ငံအေပၚ ဘန္ေကာက္ပို႔စ္ သတင္းစာ၏ ေရးသားခ်က္ကို အထူးဆန႔္က်င္

The Voice Weekly

ထိုင္းနိုင္ငံ ဘန္ေကာက္ၿမိဳ႕ေတာ္အေျခစိုက္ အဂၤလိပ္ဘာသာျဖင့္ ထုတ္ေဝေသာ ဘန္ေကာက္ပို႔စ္ သတင္းစာတြင္ ျမန္မာနိုင္ငံႏွင့္ နိုင္ငံေတာ္သမၼတႀကီး ဦးသိန္းစိန္တို႔အေပၚ ျပင္းထန္စြာစြပ္စြဲ တိုက္ခိုက္သည့္ အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္တစ္ရပ္ကို ၿပီးခဲ့ေသာ ဇူလိုင္လ ၂ဝရက္ေန႔က ေရးသားေဖာ္ၿပ ခဲ့ပါသည္။ အဆိုပါအယ္ဒီတာ့အာေဘာ္သည္ ဒီမိုကေရစီ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမွုမ်ားေၾကာင့္ အာရွ၏ ထြန္းသစ္စနိုင္ငံအျဖစ္ ကမၻာ့နိုင္ငံအသီးသီးက ရွုျမင္သုံးသပ္ခန႔္မွန္းၾကသည့္အေပၚ စိုးရိမ္ေသာကႀကီး ေနေသာ ထိုင္းနိုင္ငံအစိုးရအဖြဲ႕ရွိ လူပုဂၢိဳလ္၊ နိုင္ငံသားအခ်ိဳ႕၊ ျမန္မာ့အေရးဆိုင္ရာ စီမံကိန္း၊ စီမံခ်က္အခ်ိဳ႕အတြက္ သန္းႏွင့္ခ်ီေသာဘ႑ာေငြမ်ား ကိုင္တြယ္သုံးစြဲေနေသာ ဘန္ေကာက္အေျခစိုက္ နိုင္ငံတကာအဖြဲ႕အစည္းအခ်ိဳ႕ ကိုယ္စား ေရးသားေပးေသာစြပ္စြဲ ပုတ္ခတ္ခ်က္ တစ္ရပ္ ျဖစ္ဖြယ္ရွိပါသည္။

သမၼတႀကီးဦးသိန္းစိန္၏ ယခုထိုင္းနိုင္ငံခရီးစဥ္မတိုင္မီ ႏွစ္ႀကိမ္ေရႊ႕ဆိုင္း ခဲ့ျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ဘန္ေကာက္ပို႔စ္သတင္းစာ၏ေရးသားခ်က္မွာ မ်ားစြာတစ္ဖက္သတ္ဆန္ေနသည့္အျပင္ ႏွစ္ေပါင္း မ်ားစြာ ဆန႔္က်င္ဘက္ အသြင္ေဆာင္ခဲ့သည့္ လူပုဂၢိဳလ္ႏွစ္ဦး လက္တြဲအေကာင္အထည္ေဖာ္ေနေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ဒီမိုကေရစီအသြင္ကူးေျပာင္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္ကို ထိခိုက္ေစပါသည္။ ဤေနရာတြင္ သမၼတခရီးစဥ္ဖ်က္သိမ္းခဲ့မွုႏွင့္ပတ္သက္၍ အမွန္စင္စစ္ ဦးသိန္းစိန္၏ ခရီးစဥ္ေႏွာင့္ေႏွးမွုတြင္ အေၾကာင္းအရင္းရွိသည္။ တရားဝင္ေခါင္းေဆာင္မဟုတ္ေသာ လူႀကိဳက္မ်ား အတိုက္အခံ ေခါင္းေဆာင္ ကို ေႏြးေထြးစြာႀကိဳဆိုခဲ့ျခင္းသည္ အေၾကာင္းအရင္းျဖစ္လိမ့္မည္ဆိုသည့္ ထိထိမိမိ မွန္းဆမွုရွိေနေသာ ေၾကာင့္ပင္ျဖစ္သည္ဟု ဘန္ေကာက္ပို႔စ္၏ ေရးသားထားျခင္းသည္ မ်က္ႏွာခ်င္းဆိုင္ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြး ထားၿပီး တစ္စုံ တစ္ရာနားလည္မွုရရွိထားသည့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ သမၼတႀကီးတို႔ အၾကား နားလည္မွုလြဲမွားေစနိုင္ေသာ အေရးအသားျဖစ္ေနသည္ကို ေဒသတြင္းအတိုင္းအတာတစ္ခုအထိ သိကၡာရွိရွိ ရပ္တည္လာခဲ့ေသာ ဘန္ေကာက္ပို႔စ္သတင္းစာ ေကာင္းစြာသတိျပဳနိုင္ပါလိမ့္မည္

ထိုင္းနိုင္ငံသည္ ေဒသတြင္းရွိ မတည္မၿငိမ္ျဖစ္ေနခဲ့ေသာ နိုင္ငံမ်ား၏ အားနည္းခ်က္ကို အခြင့္ေကာင္းယူကာ ၎အတြက္ အားသာခ်က္ အသြင္ေျပာင္းယူၿပီး စီးပြားလမ္းေျဖာင့္ခဲ့ေၾကာင္း သမိုင္းမွတ္တမ္းမ်ားက သက္ေသျပလ်က္ရွိပါသည္။ ဗီယက္နမ္စစ္ပြဲ၊ ကိုရီးယားစစ္ပြဲ၊ ကေမၻာဒီးယား ျပည္တြင္းစစ္၊ ျမန္မာနိုင္ငံအတြင္းရွိ ရာစုႏွစ္ဝက္ေက်ာ္ၾကာ ျပည္တြင္းစစ္၊ အာဏာရွင္စနစ္တို႔၏ အားနည္းခ်က္တို႔က ယေန႔ ထိုင္းနိုင္ငံ၏ လက္ရွိအေျခအေနေရာက္ရွိေစရန္ ပံ့ပိုးေပးခဲ့ေသာ အေၾကာင္း တရားမ်ားလည္း ျဖစ္ေနပါသည္။

ေဒသတြင္းမဟာဗ်ဴဟာအခ်က္အခ်ာေနရာတြင္ရွိေနေသာ ျမန္မာနိုင္ငံ ဒီမိုကေရစီ အသြင္ေျပာင္း လာၿပီး ဖြံ့ၿဖိဳးတိုးတက္လာပါက ယခင္ျမန္မာနိုင္ငံ၏ အေျခအေနဆိုးမ်ားကို အခြင့္အလမ္းတစ္ခု အျဖစ္ အသုံးခ်ကာ စီးပြားလမ္းေျဖာင့္ ခဲ့ေသာ ထိုင္းနိုင္ငံ၏ အက်ိဳးစီးပြားမ်ား ယုတ္ေလ်ာ့ သြားမည္ကို အထူးစိုးရိမ္ေနဟန္ရွိပါသည္။ အထူးသျဖင့္ ကုန္ခဲ့သည့္ ႏွစ္ေပါင္း ၂၀ ခန႔္အတြင္း ျမန္မာနိုင္ငံ၏ ဆိုးရြားခဲ့ေသာ လူသားအခြင့္အေရး ဆိုင္ရာကိစၥရပ္မ်ား၊ ျပည္တြင္းစစ္၊ နိုင္ငံေရး ေသာင္မတင္ ေရမက်မွုႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ အေျခအေနမ်ားကို အေၾကာင္းျပဳ၍ အေနာက္ကမၻာ၏ အစိုးရမဟုတ္ေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ လူသားခ်င္း စာနာေထာက္ထားေသာ အကူအညီေပးေရး လုပ္ငန္းမ်ား၊ ျပည္ပေရာက္ ျမန္မာအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု၊ ေနာ္ေဝနိုင္ငံအစိုးရ အပါအဝင္ ဥေရာပသမဂၢအဖြဲ႕ဝင္ နိုင္ငံအခ်ိဳ႕၊ နိုင္ငံတကာ အဖြဲ႕အစည္းအခ်ိဳ႕၏ ဘ႑ာေငြအေထာက္အပံ့ ျဖင့္ တည္ေထာင္ထားသည့္ ျပည္ပေရာက္ ျမန္မာမီဒီယာမ်ား၊ ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပရွိ အစိုးရမဟုတ္ေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား စသည့္အဖြဲ႕အစည္းအမ်ိဳးမ်ိဳးတို႔ လုပ္ငန္းလည္ပတ္ရန္အတြက္ ထိုင္းနိုင္ငံတြင္ အေျခစိုက္႐ုံးခြဲမ်ားဖြင့္လွစ္ခြင့္ရရွိခဲ့ပါသည္။ ထို႐ုံးခြဲမ်ား၏ လည္ပတ္ သုံးစြဲေငြအားလုံးႏွင့္ ျမန္မာနိုင္ငံ အတြက္သုံးစြဲေသာ ေငြေၾကးအားလုံးသည္ ထိုင္းနိုင္ငံရွိဘဏ္မ်ားမွတစ္ဆင့္ ထိုင္းေဈးကြက္ႏွင့္ ျမန္မာနိုင္ငံအတြင္းသို႔ စီးဝင္ေနျခင္းျဖစ္ပါသည္။

အေျခအေနအရပ္ရပ္ေၾကာင့္ ထိုင္းနိုင္ငံအတြင္း တရားဝင္ႏွင့္ တရားမဝင္လာေရာက္ အလုပ္လုပ္ ကိုင္ေနၾကေသာ ျမန္မာနိုင္ငံသားမ်ား၏ လုပ္အားခနည္းပါးမွု၊ ဖိႏွိပ္ခ်င္သေလာက္ ဖိႏွိပ္ခြင့္ရရွိမွု တို႔ေၾကာင့္ လူမွုေရးျပႆနာအခ်ိဳ႕ ရွိလင့္ကစား ထိုင္းနိုင္ငံရွိ ေရလုပ္ငန္း၊ စက္႐ုံအလုပ္႐ုံမ်ား ကုန္က်စရိတ္ နည္းနည္းျဖင့္ အက်ိဳးအျမတ္မ်ားစြာရရွိ ေနျခင္းကလည္း အားသာခ်က္တစ္ရပ္ျဖစ္ေနပါသည္။
ထိုင္းနိုင္ငံႏွင့္ အိမ္နီးခ်င္းမ်ားသည္ ရိုဟင္ဂ်ာတို႔၏ အခက္အခဲကို ေကာင္းစြာသိရွိ ေနသူမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဇာတိမွ ထြက္ခြာလာၾကေသာ ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားသည္ အျခားတစ္ေနရာသို႔ ဆက္လက္သြားေရာက္ရန္အတြက္ ထိုင္းနိုင္ငံ၌ ခရီး တစ္ေထာက္နားၾကေသာ္လည္း ျမန္မာ နိုင္ငံမွ ျမစ္ဖ်ားခံလာေသာ ျပႆနာအရွုပ္ထုပ္ကို ထိုင္းအာဏာပိုင္မ်ားကလည္း လက္ခံ ႀကိဳဆိုျခင္းမျပဳေၾကာင္း ဘန္ေကာက္ပို႔စ္၏ ေရးသားခ်က္သည္ ရိုဟင္ဂ်ာမ်ား၏သမိုင္းေၾကာင္း၊ ျမန္မာနိုင္ငံ ႏွင့္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္နိုင္ငံတို႔၏ သမိုင္းေၾကာင္း၊ ရခိုင္ျပည္နယ္၏ သမိုင္းေၾကာင္းတို႔ကို ေသခ်ာစြာမသိဘဲ အႏွစ္ ၂၀ ခန႔္ စီမံခန႔္ခြဲမွုအလြဲမ်ားျဖင့္ ဒီမိုကေရစီနည္းမက်စြာ အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့ေသာ အမွားမ်ားအား လက္ညႇိုးထိုးၿပီး ရိုဟင္ဂ်ာေခါင္းစဥ္တပ္ကာ ရန္ပုံေငြမ်ားစြာျဖင့္ အႏွစ္ ၂ဝခန႔္ စည္း႐ုံးလွုံ႔ေဆာ္ဝါဒျဖန႔္ခ်ိေနသူမ်ား၏ အေနာက္မီဒီယာမ်ားမွ တစ္ဆင့္ထြက္ေပၚလာေသာအသံကို ပဲ့တင္ထပ္ေပးသည့္သေဘာ သက္ေရာက္ေနပါသည္။ အထူးသျဖင့္အတိတ္က အာဏာရွင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးယႏၲရားတြင္ ကိုယ္တိုင္ပါဝင္ခဲ့သူတစ္ေယာက္ ျဖစ္ေသာ္လည္း ယေန႔ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ဒီမိုကေရစီအသြင္ကူးေျပာင္းေရးကို ႀကိဳးစားေဆာင္ရြက္ေနေသာ ျမန္မာနိုင္ငံႏွင့္ လက္ရွိျမန္မာနိုင္ငံအစိုးရအဖြဲ႕ အႀကီးအကဲျဖစ္သူ သမၼတဦးသိန္းစိန္တို႔အေပၚ ျပင္းထန္သည့္ တစ္ဖက္သတ္ ပုဂၢိဳလ္ေရးတိုက္ခိုက္ေရးသားမွုအျဖစ္ The Voice Weekly က ရွုျမင္ပါသည္။

အစိုးရအဖြဲ႕သစ္ကို သမၼတဦးသိန္းစိန္ ဖြဲ႕စည္းတာဝန္ယူစဥ္မွစ၍ ယေန႔အခ်ိန္အထိတိုင္ ဒီမိုကေရစီစနစ္ က်င့္သုံးေနပါသည္ဟုဆိုေသာ အိမ္နီးခ်င္းနိုင္ငံတစ္ခုမွ ၎တို႔ကိုယ္ ၎တို႔ သိကၡာရွိ သတင္းစာတစ္ေစာင္ဟုဆိုေနေသာ ဘန္ေကာက္ပို႔စ္သတင္းစာအေနႏွင့္ ျမန္မာနိုင္ငံသို႔လာေရာက္၍ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ အာဆီယံထိပ္သီးေဆြးေႏြးပြဲမ်ားတြင္ေသာ္လည္းေကာင္း သမၼတႀကီးႏွင့္ တစ္ႀကိမ္ တစ္ခါမၽွ တရားဝင္ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းျခင္း မရွိေသးေပ။ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုမွနာမည္ေက်ာ္ ဝါရွင္တန္ပို႔စ္သတင္းစာ၊ ဂ်ာမနီနိုင္ငံမွ Suddeutsche Zeitung သတင္းစာ၊ စင္ကာပူနိုင္ငံမွ Channel NewsAsia တို႔သည္ပင္လၽွင္ သမၼတႀကီးႏွင့္ မ်က္ႏွာခ်င္းဆိုင္ ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းကာ ကမၻာအရပ္ရပ္က သိရွိေအာင္ ထုတ္ျပန္လႊင့္ထုတ္ ခဲ့ၿပီးျဖစ္ပါသည္။ သမၼတႀကီးႏွင့္ တစ္ႀကိမ္တစ္ခါမၽွ ေတြ႕ဆုံေမးျမန္း ျခင္းမရွိပါဘဲ ရိုဟင္ဂ်ာအခြင့္အေရးေခါင္းစဥ္တပ္ကာ ဘာသာေရး အၾကမ္းဖက္ဖိႏွိပ္မွုအျဖစ္ သ႐ုပ္ေဖာ္ေရးသားမွုမ်ားမွာ လူႀကီးလူေကာင္းမဆန္ေသာ စြပ္စြဲခ်က္သက္သက္သာျဖစ္ေနပါသည္
ဘန္ေကာက္ပို႔စ္သတင္းစာအေနႏွင့္ ပဋိပကၡျဖစ္ပြားေနေသာ ရခိုင္ျပည္နယ္၏ အတိတ္သမိုင္း ေၾကာင္းကို အေသအခ်ာေလ့လာျခင္း၊ ယင္းေဒသသို႔ ကိုယ္တိုင္ကိုယ္က် ကြင္းဆင္းကာ သတင္းရင္းျမစ္ မ်ားကို စုံေစ့ေအာင္ေမးျမန္းျခင္း၊ စုံစမ္းေထာက္လွမ္းျခင္း၊ ေအာက္ထစ္ဆုံး ဆန႔္က်င္ဘက္ သတင္း ရင္းျမစ္ႏွစ္ခု၏ အယူအဆသေဘာထားကို ေမးျမန္းျခင္း လုံးဝ (လုံးဝ)မရွိဘဲ ထင္ျမင္ခ်က္ျဖင့္ တစ္ဖက္သတ္ စြပ္စြဲေရးသားျခင္းသည္ ပေရာ္ဖက္ရွင္နယ္ပီသေသာသတင္းမီဒီယာတစ္ခုထက္ ျမန္မာနိုင္ငံ၏ လက္ရွိ ျဖစ္ေပၚတိုးတက္ေျပာင္းလဲမွုမ်ားအေပၚ အဆိုးျမင္သေဘာထားရွိေနသည့္ လွုံ႔ေဆာ္ဝါဒျဖန႔္မီဒီယာ တစ္ခုအသြင္ေဆာင္ေနပါသည္။

အထူးသျဖင့္ ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ သမၼတ၏ေျပာၾကားခ်က္ကို လူမ်ိဳးစြဲစိတ္ျပင္းျခင္း၊ မုန္းတီးျခင္း၊ ၿခိမ္းေျခာက္ျခင္း အေငြ႕အသက္မ်ားလႊမ္းေနသည္ဟု ေရးသားခဲ့ေသာ ဘန္ေကာက္ပို႔စ္ သတင္းစာအေနႏွင့္ ျမန္မာ-ထိုင္း ရာဇဝင္ေနာက္ခံ ထိုင္း႐ုပ္ရွင္ဇာတ္ကားမ်ား၊ ထိုင္းဘာသာျဖင့္ ေရးသားထုတ္ေဝေသာ သတင္းစာမ်ားတြင္ အတိတ္သမိုင္းေၾကာင္းမွ ျမန္မာဘုရင္တို႔၏ ထိုင္းနိုင္ငံ အေပၚ တိုက္ခိုက္သိမ္းပိုက္ခဲ့သည့္ အနာေဟာင္းမ်ားကိုတူးေဖာ္ကာ ျမန္မာနိုင္ငံသားမ်ားအေပၚ လက္စားေခ်လိုစိတ္ ျပင္းျပလာေစရန္ ထိုင္းအမ်ိဳးသားေရးစိတ္ကို လွုံ႔ေဆာ္ႏွိုးဆြေပးျခင္းျဖင့္ ထိုင္းရဲတပ္ဖြဲ႕၊ ထိုင္းလူဆိုးဂိုဏ္း၊ လူေမွာင္ခိုဂိုဏ္းမ်ား အပါအဝင္ ထိုင္းနိုင္ငံသားအမ်ားစုက ထိုင္းနိုင္ငံ အတြင္းရွိ ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သား ျမန္မာနိုင္ငံသားမ်ားအေပၚ မုန္းတီးစိတ္၊ လက္စားေခ်စိတ္ျဖင့္ ခြဲျခားဆက္ဆံမွု၊ ၿခိမ္းေျခာက္အက်ပ္ကိုင္မွု၊ လုယက္သတ္ျဖတ္မွု၊ ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သား အမ်ိဳးေကာင္း ျမန္မာမိန္းကေလးငယ္မ်ားကို အဓမၼက်င့္သတ္ျဖတ္မွု၊ မေလးရွားနိုင္ငံႏွင့္ ငါးဖမ္းလုပ္ငန္းမ်ားသို႔ ေက်းကၽြန္မ်ားသဖြယ္ ေရာင္းစားမွုကဲ့သို႔ေသာ အျဖစ္အပ်က္မ်ားရွိေနပါလ်က္ လ်စ္လ်ဴရွုေနေသာ ထိုင္းအာဏာပိုင္မ်ား၊ ထိုင္းမီဒီယာမ်ား၊ နိုင္ငံတကာလူ႔အခြင့္အေရး ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာသူမ်ား၊ ကုလသမဂၢလူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္တို႔ႏွင့္ ပတ္သက္၍မူ အဘယ့္ေၾကာင့္ ေရငုံႏွုတ္ဆိတ္ေနပါသနည္း ဟု ေမးခြန္းထုတ္ရမည္ျဖစ္ပါသည္။

အထူးသျဖင့္ ထိုင္းေတာင္ပိုင္းရွိ ခြဲထြက္လိုေသာ မြတ္ဆလင္ဘာသာဝင္မ်ားႏွင့္ ဗုဒၶဘာသာဝင္ မ်ားအၾကား ကာလၾကာရွည္ျဖစ္ပြားေနသည့္ အဓိက႐ုဏ္းႏွင့္ အၾကမ္းဖက္ သတ္ျဖတ္မွုမ်ား၊ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္သက္ဆင္လက္ထက္က ထိုင္းစစ္တပ္၏ ေသြးထြက္သံယိုအၾကမ္းဖက္ၿဖိဳခြင္းခဲ့ျခင္း၊ ၿပီးခဲ့သည့္ ၂၀၁၀ ျပည့္ႏွစ္အတြင္း ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ ရွပ္နီဆႏၵျပသူမ်ားအား ဘုရင့္သစၥာေတာ္ခံ ထိုင္းစစ္တပ္က ရက္စက္စြာ အၾကမ္းဖက္ၿဖိဳခြင္းခဲ့ျခင္းမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ေသာ သတင္းမ်ားကိုမူ မၾကာေသးခင္က ၎တို႔ႏွင့္နယ္စပ္ပဋိပကၡျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ ကေမၻာဒီးယားႏွင့္ ျမန္မာနိုင္ငံအပါအဝင္ ေဒသတြင္း အျခားနိုင္ငံအေရးကိစၥမ်ားအေပၚ ျပစ္တင္ေဝဖန္ေရးသားသကဲ့သို႔ လက္သြက္ေျခသြက္မရွိခဲ့ ျခင္းမွာလည္း ဘန္ေကာက္ပို႔စ္သတင္းစာ၏ရပ္တည္ခ်က္ကို ေမးခြန္းထုတ္စရာျဖစ္ေနပါသည္။

ယခုအခါ အေျခအေနအားလုံး ၿငိမ္သက္ေအးခ်မ္းစျပဳေနေသာ ရခိုင္ျပည္နယ္ပဋိပကၡႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဘန္ေကာက္ပို႔စ္ သတင္းစာ၏ တစ္ဖက္သတ္စြပ္စြဲတိုက္ခိုက္ေရးသားမွုေၾကာင့္ ႏွစ္ေပါင္း မ်ားစြာ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ အတူယွဥ္တြဲ ေနထိုင္လာေသာ မြတ္ဆလင္ဘာသာဝင္မ်ားႏွင့္ ဗုဒၶဘာသာ ရခိုင္ တိုင္းရင္းသား၊ ဗမာတိုင္းရင္းသားမ်ားအၾကား အထင္လြဲမွု၊ ပဋိပကၡမ်ား ျပန္လည္ျဖစ္ပြားလာပါက ဘန္ေကာက္ပို႔စ္သတင္းစာတြင္သာ လုံးဝတာဝန္ရွိေၾကာင္း အထူးသိေစအပ္ပါသည္။

အယ္ဒီတာ (၂၅-၇-၂၀၁၂)