Tuesday, July 31, 2012

သမၼဦးသိန္းစိန္က ၀န္ႀကီးမ်ားႏွင့္ အစိုးရအဖြဲ႕၀င္ အားလံုး၏ပိုင္ဆုိင္မႈအားလံုးကို (၅) ရက္အတြင္း တင္ျပၾကရန္ ၫႊန္ၾကားခ်က္ ထုတ္ျပန္


အဂၢမဟာ သေရစည္သူ ဒီမုိဖက္တီး

သမၼဦးသိန္းစိန္က ၀န္ႀကီးမ်ားႏွင့္ အစိုးရအဖြဲ႕၀င္ အားလံုး၏ ေရႊ၊ ေငြ၊ လက္၀တ္ ရတနာမွအစ ပိုင္ဆုိင္မႈအားလံုးကို (၅) ရက္အတြင္း တင္ျပၾကရန္ ၫႊန္ၾကားခ်က္ ထုတ္ျပန္လိုက္သည္။

- ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတက လႊတ္ေတာ္၏အတည္ျပဳခ်က္ျဖင့္ ပုဂၢိဳလ္မ်ားသည္ တစ္စီးပြားတည္း ျဖစ္ေသာ စီးပြားေရး လုပ္ငန္း ႏွင့္ ပုိင္ဆုိင္မႈမ်ားကုိ တန္ဖိုးႏွင့္တကြ စာရင္းျပဳစုၿပီး ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ ထံေပးရမည္ဟု ျပည္ေထာင္စု အစုိးရအဖြဲ႕ ဥေပဒ (၁၀၁) တြင္ ျပဌာန္းထားေၾကာင္း၊

- လႊတ္ေတာ္၏ အတည္ျပဳခ်က္ျဖင့္ ခန္႔အပ္ထားသူ အားလံုးတို႔သည္ ေရႊ႕ ေျပာင္းႏိုင္ေသာပစၥည္း၊ မေရႊ႕ ေျပာင္းႏုိင္ေသာ ပစၥည္း၊ ေပးဆပ္ရန္ ေႂကြးၿမီ၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း၊ စုေဆာင္းထားေသာ ေငြေၾကး၊ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္၊ စိန္၊ ေရႊ၊ ေငြ၊ ေက်ာက္သံ ပတၱျမားႏွင့္ ၀တ္ဆင္ရန္ ရတနာမ်ား၊ ေျမ၊ အိမ္ အေဆာက္အအံုတို႔ ပါ၀င္ေၾကာင္း။

ေမာင္ေတာတြင္ လူ ၅၀၀ခန္႔ ျငိမ္းခ်မ္းစြာ စုေ၀းဆႏၵေဖာ္ထုတ္။

The Voice Weeklyရန္ကုန္၊ ဇူလုိင္ ၃၁

ရခိုင္ျပည္နယ္ ေမာင္ေတာ္ျမိဳ႕နယ္သို႔ ယေန႔ နံနက္တြင္ ေရာက္ရွိေနေသာ ျမန္မာနုိင္ငံဆုိင္ရာ ကုလသမဂၢ လ႔ူ အခြင့္အေရး ကိုယ္စားလွယ္ ေသာမတ္စ္ အိုေဟး ကင္တားနားကုိ တုိင္းရင္းသားမ်ား၏ အခြင္႔အေရးကုိ ေလးစားရန္၊ နုိင္ငံေတာ္ သမၼတၾကီး၏ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ကုိ ေလးစားရန္ အပါအ၀င္ အခ်က္ေလးခ်က္ပါ
ဆုိင္းဘုတ္မ်ားကုိ ကုိင္ေဆာင္ကာ ေဒသခံတုိင္းရင္းသား ၅၀၀ခန္႔ ယေန႔ နံနက္ ၁၁နာရီခန္႔မွ စတင္ကာ ျငိမ္းခ်မ္းစြာ စုေ၀း ဆႏၵေဖာ္ထုတ္လ်က္ ရွိေၾကာင္း ေမာင္ေတာျမဳိ႕ ေဒသခံမ်ားထံ ဆက္သြယ္ေမးျမန္းခ်က္ အရ သိရွိရသည္။

ေဒသခံမ်ားသည္ နိုင္ငံေတာ္သမၼတၾကီး၏ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ကိုေလးစားရန္၊ ျမန္မာနိုင္ငံ၏ အခ်ဳပ္အျခာ အာဏာကို ေလးစားရန္၊ တိုင္းရင္းသားမ်ား၏ အခြင့္အေရးကို ေလးစားရန္၊ မွ်မွ်တတဆက္ဆံရန္ ဟူေသာ ေတာင္းဆုိခ်က္မ်ား ပါ၀င္သည့္ ဆုိင္းဘုတ္မ်ားကုိ ကိုင္ေဆာင္ကာ ေမာင္ေတာျမဳိ႕ေပၚသုိ႔ လာေရာက္ေသာ
လူ႔အခြင့္အေရး ကိုယ္စားလွယ္ ကင္တားနား၏ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္တန္း တစ္ေလွ်ာက္တြင္ ျငိမ္းခ်မ္းစြာ စုေ၀းေတာင္းဆုိေနၾကေၾကာင္း ေမာင္ေတာျမဳိ႕ ေအာင္ေျမေဗာဓိ သာသနာ႔ရိပ္သာ အလုိေတာ္
ျပည္႔ေက်ာင္းမွ ေက်ာင္းထုိင္ဆရာေတာ္က မိန္႔ၾကားသည္။

ျမန္မာနုိင္ငံဆုိင္ရာ ကုလသမဂၢ အထူးအၾကံေပး ပုဂၢဳိလ္ ဗီေဂ်နမ္ဗီးယားသည္ ရခုိင္ျပည္နယ္သို႔ ေဒသတြင္း ဆူပူအၾကမ္းဖက္မႈမ်ား ျဖစ္ပြားခ်ိန္ ဇြန္လ ၁၃ရက္ေန႔ႏွင္႔ ၁၄ရက္ေန႔တုိ႔တြင္ သြားေရာက္ခဲ့ကာ ၄င္းသည္ ယင္းေဒသရွိ အစၥလာမ္ ဘာသာ၀င္မ်ားျဖင္႔သာ ေတြ႔ဆုံခဲ႔ျပီး ရခုိင္တုိင္းရင္းသားအဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင္႔ ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ျခင္း မရွိခဲ့ေၾကာင္း ရခုိင္ေဒသခံမ်ားထံမွ သိရွိရသည္။

ျမန္မာနုိင္ငံဆုိင္ရာ ကုလသမဂၢ လူ႔ အခြင့္အေရး ေခါင္းေဆာင္ ေသာမတ္စ္ အိုေဟး
ကင္တားနားသည္ ဇူလုိင္လ ၃၁ရက္ေန႔ႏွင့္ ၾသဂုတ္လ ၁ရက္ေန႔တို႔တြင္ ရခုိင္ျပည္နယ္ စစ္ေတြျမဳိ႕ႏွင္႔ ေမာင္ေတာျမဳိ႕မ်ားကုိ သြားေရာက္မည္ျဖစ္ျပီး လူ႔အခြင္႔အေရးခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ားကုိ စစ္ေဆးရန္
သြားေရာက္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းမီဒီယာမ်ားတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ကေနဒါနိုင္ငံ တိုရြန္တို ျမိဳ ့၈ေလးလုံးႏွစ္ပတ္လည္းအခမ္းအနား

          ၁၉၈၈ ဒီမိုကေရစီျပည့္သူ အေရးေတာ္ပုံၾကီးသည္ လာမည့္ ၾသဂုတ္လ ၈ ရက္ေန႔တြင္ ၂၄ႏွစ္ျပည့္ေတာ ့မည္ျဖစ္သည္။
ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ဒီမိုကေရစီလမ္းေၾကာင္းေပၚတြင္ေလွ်ာက္လွမ္းေနျပီ ဆိုေသာ္လည္း ျပည္တြင္းစစ္မီးသည္ဆက္လက္ေတာက္ေလာင္ေနဆဲျဖစ္သည္။ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားအခ်ိဳ႕ကိုဖမ္းဆိးထိန္းသိမး္ထားဆဲျဖစ္သည္ ့အျပင္ပည္သူတို ့လိုလားသည္ ့ ဒီမုိကေရစီစနစ္ကို လည္း တင္းျပည့္ က်ပ္ျပည့္အေကာင္အထည္မေဖာ္နုိင္ေသးေပ။ သို ့ျဖစ္ပါ ၍  “႐ွစ္ေလးလုံးစိတ္ဓါတ္ ဆက္လက္ ႐ွင္သန္ အေမြဆက္ခံေရး ၊ နွင္ ့ျမန္မာ ့အေရးတက္ႀကြလွုပ္ရွားသူ ျပည္ပေရာက္ တိုင္းရင္းသား ဒီမိုကေရစီအင္ အား စုမ်ားအားလံဳး အားက်ိဳး မာန္တက္ ညီညြတ္စြာ ေရွ ့ဆက္ေရွာက္လွမ္းနိုင္ရန္ ရည္ ရြယ္၍   ကေနဒါနိုင္ငံ တိုရြန္တို ျမိဳ ့ရွိ ့ ၈၈ မ်ိဳးဆက္ေက်ာင္းသားမ်ား ႏွင္ ့ျမန္မာ့ အေရးကိုစိတ္၀င္စားသူ မ်ားစုေပါင္း၍ ၈ေလးလုံးႏွစ္ပတ္လည္းအခမ္းအနားတရပ္ကို ေအာက္ပါ အစီအစဥ္အတိုင္း က်င္းပသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာ ကြန္ျမဴနတီသို ့ေလးစားစြာ အသိေပး ဖိတ္ႀကား အပ္ပါသည္ ။


အလုပ္အမူ ့ေဆာင္ အဖြဲ ( ျမန္မာေက်ာင္းသားမ်ား ဒီမိုကရက္တစ္ အဖြဲ ့) 
Dear All Burmese Activists in Toronto.
The B.S.D.O ( Toronto )  will hold to honor the "24rd  anniversary of the 8888 uprising in Burma" in Toronto  according to the following schedule.                           Time :               :       12:30 P.M                 Date  :               :       5 August, 2012 ( Sunday )                 Place  :               :       20 Wade Avenue, Toronto ( M6H 2Z3 )