Sunday, September 2, 2012

“ျပန္ေၾကာင္”ဘာလဲဟဲ့ ဘလက္လစ္ (black list)။

ဘလက္လစ္(black list)ဘာလဲမေျပာခင္၊ နိဒါန္းနဲနဲပ်ိဳးခြင့္ျပဳေစခ်င္ပါတယ္။
“တရားစီရင္ေရးကေတာ့ စုတ္ျပတ္သတ္ေနတာပဲ” လု႔ိ ေဒါက္တာေဒၚျမင့္ျမင့္ခင္ က ဗြီအိုေအ နဲ႔အင္တာဗ်ဴးမွာ မွတ္ခ်က္ခ် ေျပာသြားတာ ၾကားလုိက္ၾကမယ္လုိ႔ထင္ပါတယ္။ ေျပာတာမလြန္ပါဘူး။
ဒီကေန႔တရားရံုးက ျပစ္ဒဏ္စီရင္ခ်က္ခ်မွတ္တယ္။ ေနာက္တေန႔မွာ သမၼတက လြတ္ၿငိမ္းသက္သာခြင့္ျပဳတယ္။ (ကုလသမဂၢ ဝန္ထမ္းေတြ အတြက္ပဲရည္ရြယ္တဲ့ “ကြက္က်ားလြတ္ၿငိမ္းသက္သာခြင့္” ျဖစ္တယ္၊ ေစာေက်ာ္ေက်ာ္မင္းအမႈမပါဘူး)
ဒါကို ဦးသိန္းစိန္ရဲ႕ ေပ်ာ့ေပ်ာင္းမႈလို႔ေျပာၾကဦးမလား။
အထင္အရွားျမင္ႏုိင္တာကေတာ့ “တရားစီေရး”ကို “အုပ္ခ်ဳပ္ေရးက လႊမ္းမိုးေနတယ္” ဆိုတဲ့ ေဖၚျပခ်က္ပဲ။
ဒီလုပ္နည္းကို ဦးသိန္းစိန္ကစတင္ခဲ့တာေတာ့မဟုတ္ဘူး။ ဗုိလ္သန္းေရႊကစခဲ့တာပါ။ “ယက္ေတာ” အမႈမွာ ဗိုလ္သန္းေရႊ က ဒီလုပ္နည္းကို စတင္သံုးခဲ့တယ္။ ဒီေတာ့ ဗိုလ္သန္းေရႊရဲ႕ အာဏာအေမြခံ၊ ဗိုလ္သန္းေရႊခင္းေပးခဲ့ေသာ လမ္းေပၚမွာေလွ်ာက္ေနတဲ့ သမၼတ(ဗိုလ္) ဦးသိန္းစိန္ က လည္း ဖဝါးေျခထပ္လိုက္လံက်င့္သံုးေပမေပါ့။
ဘလက္လစ္(black list) အေၾကာင္းေျပာၾကမယ္။
ဘလက္လစ္(blacklist)ဆုိတာ (နဝတ-နအဖ) စစ္အစုိးရက ေထာက္လွမ္းေရးကို တာဝန္ေပးၿပီး ေတးမွတ္ၿငိွဳးထားခဲ့တဲ့ အဆင့္ ဒီဂရီအမ်ိဳးမ်ိဳးခြဲျခားသတ္မွတ္ထားတဲ့ ရန္သူမ်ားစာရင္းသာျဖစ္ပါတယ္။
အခုခ်ိန္မွာ သမၼတဦးသိန္းစိန္အတြက္ေတာ့ စုဘူးတစ္မ်ိဳးျဖစ္လာတယ္။ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေတြဟာ “ျပည္တြင္းစုဘူး” ဆိုရင္၊ ျပည္ပေရာက္ေတြက “ျပည္ပစုဘူး” ေပါ့။ “ျပည္တြင္းစုဘူး”နဲ႔ “ျပည္ပစုဘူး” ကြဲျပားတာက “ျပည္ပစုဘူး” မွာ ႏုိင္ငံျခားသားေတြပါေနတာ ျဖစ္တယ္။ တူညီတာကေတာ့ လိုအပ္တဲ့အခ်ိန္ အဲဒီစုဘူးေတြထဲကေနလိုသေလာက္ေဖာက္သံုးတာပဲ။အခု “ျပည္ပစုဘူး” (၆၁၆၅) ထဲက ေန(၂၀၈၂) ကို ေဖာက္သံုးလိုက္တာပဲ။
“ဘလက္လစ္(Black List) သတ္မွတ္ခံထားရတဲ့ (၆၁၆၅) ဦး အနက္ (၂၀၈၂) ဦး ကို စာရင္းမွ ပယ္ဖ်က္ေပးလိုက္ေၾကာင္း ” ၾသဂုတ္လ ၂၈ ရက္ေန႔ထုတ္ ေန႔စဥ္ထုတ္သတင္းစာေတြမွာပါရွိလာတယ္။
ဆန္ေပးရင္ ဆီရမယ္၊ ဆီလိုခ်င္ရင္ ဆန္ေပး လို႔ေျပာရမွာပဲ။ ဒီယုန္ျမင္လုိ႔ ဒီၿခံဳထြင္လိုက္ၾကတဲ့ သေဘာပါပဲ။
သမၼတဦးသိန္းစိန္က (၂၀၈၂)ဦးကို ဘလက္လစ္(black List)ကေန ပယ္ဖ်က္ေပးလုိက္သလို အေမရိကန္သမၼတ အိုဘားမား ကလည္း သမၼတဦးသိန္းစိန္နဲ႔ သူ႔အစိုးရအဖြဲ႔ဝင္အခ်ိဳ႕ကို ဘလက္လစ္(black list) ကေန ၾသဂုတ္လ ၂၉ ရက္ေန႔မွာ ေျဖေလ်ာ့ေပးလိုက္ တယ္။ တုိက္ဆုိင္မႈမဟုတ္ဘူး။
ဒီလုိေျဖေလ်ာ့ေပးခဲ့တာေၾကာင့္ စက္တင္ဘာမွာ က်င္းပမယ့္ကုလညီလာခံကို တက္ေရာက္ဖြယ္ရွိတဲ့ သမၼတဦးသိန္းစိန္ အတြက္ နယူးေယာက္ၿမိဳ႕ကြက္ကြက္ကေလးတြင္ သြားလာႏုိင္ခြင့္ကေန အေမရိကန္တခြင္လွည့္လည္သြားလာႏုိင္ခြင့္ရသြားပါတယ္။
ဒါဟာ ဘလက္လစ္(blac list) ေပၚလာတဲ့ အရင္းခံအေၾကာင္းရင္းနဲ႔ရည္ရြယ္ခ်က္လို႔ယူဆပါ။
ျပည္ပေရာက္ႏုိင္ငံသားမ်ား ျပန္လာေရးကိစၥန႔ဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ကခ်င္ျပည္နယ္၊ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၁၁) မွ ဦးစံထြန္း က “ျပည္ပႏုိင္ငံ မ်ားေရာက္ ျမန္မာႏုိင္ငံသားမ်ားျပန္လာေရးအတြက္ တိက်သည့္ ျပ႒ာန္းခ်က္တစ္ရပ္ သို႔မဟုတ္ ဥပေဒတစ္ရပ္ေရးဆြဲျပ႒ာန္းသြားရန္ အစီအစဥ္ရွိ/ မရွိ ” ေမးျမန္းတာကို ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာန ဒုတိယ ဝန္ႀကီး ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ေက်ာ္ဇံျမင့္ က “ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ၏ အထူးဖိတ္ ေခၚခ်က္အရ ေဆာင္ရြက္ေပးသည္ျဖစ္၍ ဥပေဒတစ္ရပ္ေရးဆြဲျပ႒ာန္းရန္ မလိုအပ္ေၾကာင္း” ေျဖၾကားခဲ့ပါတယ္။
တစာစာေတာင္းေနခ့ဲၾကတဲ့“လြတ္လပ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္” လည္းထုတ္ျပန္မေပးခဲ့ပါဘူး။
သုိ႔ေသာ္လည္း “လြတ္ၿငိမ္းသက္သာခြင့္”၂၀၄(က) ဆိုတာကိုေတာ့ (စုဗူးထဲက ေဖာက္သံုးသလုိ) လုိအပ္တဲ့အခါ လုိအပ္သလို ထုတ္ၿပီးအသံုးခ်ပါတယ္။
ဘလက္လစ္ (blac list) က အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးနဲ႔ ျပည္ပေရာက္ေနသူေတြၾကားမွာေတာ့ “၁၀တန္းေအာင္စာရင္း” ထြက္သလုိ ျဖစ္သြားတယ္။ သမၼတရံုး (website)ဟာ အဲဒီေန႔က စၿပီး လာ(Hit )တဲ့ ပမာဏဟာ စံခ်ိန္သစ္ျဖစ္ေတာ့မွာပဲ။
သမၼတႀကီးရဲ႕ေျဖေလ်ာ့ခ်င္တဲ့ သဒၶါစိတ္ေတြ တားမရဆီးမႏုိင္ ထက္သန္ယိုဖိတ္လွ်ံက်ေနလို႔လား မသိဘူး။ ကြယ္လြန္သြား ႏွင့္ ၾကၿပီျဖစ္တဲ့ သူေတြကိုလည္း ဘလက္လစ္(black list) ထဲကေန ေျဖေလ်ာ့ေပးထားတာေတြ႔ရတယ္။ တခ်ိဳ႕လူေတြဆုိရင္ နာမည္ ၂ ခါထပ္ထည့္ေပးထားတာမ်ိဳးေတြလည္း ေတြ႔ရတယ္။ မယ္ဒလင္းေအာဘရုိက္ကိုေတာ့ ထည့္ထားတယ္။ သမၼတဘုရွ္နဲ႔ ကြန္ဒုိလီစာရုိက္စ္ တို႔လည္း ဘလက္လစ္(black list)ထဲ ထည့္ထားေသးသလားမသိဘူး။
ဗိုလ္မွဴးႀကီးေအးျမင့္၊ ဗိုလ္မွဴးေအာင္လင္းထြဋ္၊ ဗိုလ္ႀကီးစုိင္းဝင္းေက်ာ္တို႔လို စစ္တပ္ကလူေတြေတာ့ အခုထြက္တဲ့ “ေအာင္စာရင္း” ထဲမပါေသးဘူးထင္တယ္။ တျခားဘယ္သူေတြက်န္ေနေသးသလဲမသိပါ။ သူတုိ႔ကို မေျပေသာအၿငိွဳးေတြနဲ႔ ရန္စာရင္းဖြဲ႔ထားဆဲလား။
“အမဲ” ကေန “အျဖဴ” ေျပာင္းေပးလိုက္ၿပီ ဆိုေတာ့ ဂုဏ္သိကၡာရွိစြာျပန္ႏုိင္ၾကၿပီလား။ “လြတ္လပ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္” အစား “လြတ္ၿငိမ္းသက္သာ”တို႔ ဘလက္လစ္ (black list) တုိ႔နဲ႔ တင္းထားသမွ် ေျဖေလ်ာ့ေခြလိုက္ၾကရေတာ့မွာလား။
အခုတေလာ ဖတ္ရတဲ့ ေနာင္ေက်ာ္ရဲ႕“ေနရစ္ေတာ့မႏၱေလးေထာင္” ဆုိတဲ့စာအုပ္ထဲမွာ “ေၾကာင္ႀကီး သံုးေၾကာင္” ဆိုတာပါ တယ္။ “က်ေၾကာင္၊ ၾကာေၾကာင္၊ လြတ္ေၾကာင္” ဆိုၿပီးျဖစ္ပါတယ္။ ေထာင္ထဲက လူ႔သဘာဝေပါ့။
ဘလက္လစ္(black list)ေၾကာင့္ ျပည္ပေရာက္ေတြၾကားမွာ “ျပန္ေၾကာင္” ဆုိတဲ့ စကားလံုးတစ္လံုးမ်ားေပၚလာဦးမလား ဆိုၿပီး ေတြးေတာေငးေမာေနမိပါတယ္ခင္ဗ်ာ။
(၃၁- ၈ ၂၀၁၂)

ေမာင္ညိဳ (ဝိဇၨာလကၤာရေက်ာင္းတုိက္)၊ စက္တင္ဘာ ၁၊ ၂၀၁၂
(Moemaka News)

၂၀၀၇ ေနာက္ပုိင္း ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ အႀကီးက်ယ္ဆုံး ဆႏၵျပပဲြ .....

rဘဂၤါလီအေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတအားေထာက္ခံၿပီး ကုလသမဂၢအထူးကိုယ္စားလွယ္ကင္တားနားအား ကန္႔ကြက္ဆႏၵထုတ္ေဖၚသည့္အစီအစဥ္ကို မဟာေအာင္ေျမၿမိဳ႕နယ္တြင္ယေန႔နံနက္(၁၀)နာရီမွ စတင္ကာ(၁၁)နာရီထိ (၁)နာရီၾကာ ျပဳလုုပ္ေနၾကစဥ္

ဓာတ္ပံုု - ေဂ်ေမာင္ေမာင္(အမရပူရ)

ဘဂၤလီဟာကုလား၊ ျမန္မာနိဳင္ငံမွာ ရိုဟင္ဂ်ာလူမ်ိဳးဆိုတာ မရွိ- တိုင္းရင္းသားလဲ မဟုတ္-အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုမွာ ေျပာျပီ

ရခိုင္တိုင္းရင္းသားတိုးတက္ေရးပါတီက ေမာင္၀င္းစိုးကို အေမရိကျပည္ေထာင္စုကိုထြက္ခြာလာတဲ ့အခါ  ရန္ကုန္ေလဆိပ္မွာ  ဦးျမင့္နိဳင္ -ဘ႑ာေရးမွဴး-ဦးဦးလွေစာ ( ကဗ်ာဆရာ စာေရးဆရာေမာင္ခိုင္ေအာင္ ) -အတြင္းေရးမွဴးက လိုက္ပါပို ့ေဆာင္

အေမရိကျပည္ေထာင္စုအစိုးရက ( Managing Media and Rupblic)အစီအစဥ္အရျမန္မာနိဳင္ငံကနိဳင္ငံေရးပါတီေတြကိုဖိတ္ေခၚခဲ ့သည္ ။၄င္းအစီအစဥ္မွာၾသဂုတ္လ၂၇ရက္မွစက္တင္ဘာလ၁၄-ရက္ေန ့ထိရက္သတၱသံုးပတ္ၾကာျမင့္မည္ျဖစ္သည္။ထို ့ေၾကာင့္နိဳင္ငံေရးပါတီ
မ်ားမွ-
ကိုသန္းေဇၚေအာင္ ( DP ) ။
 ကိုဇင္ေမာင္ေမာင္ေ႒း ( NUP ) ။
ကိုစိုင္း၀င္းျမင့္ ( SNDP ) ။
ကိုေမာင္၀င္းစိုး ( RNDP )
/ကိုထိယန္အုပ္ထန္း ( CND ) ။
ကိုေက်ာ္သူရ (NDF ) ။
ကိုစိန္ထြန္း ( CPP )။
Wali Ullah ( National Democratic Party of Development ) ။
တို ့ေလ့လာေရးခရီး ေရာက္ရွိလာခဲ ့ၾကသည္ ။ ေလ့လာေရးအဖြဲ ့မွာ အေမရိကျပည္ေထာင္စု၀ါရွင္တန္ျမိဳ ့တြင္ ပထမေလ့လာေရးျဖစ္ျပီး ဒုတိယအစီအစဥ္အျဖစ္ဖေလာ္ရီဒါျပည္နယ္ ၊ တတိယအစီအစဥ္အျဖစ္ အိုင္အိုး၀ါးျပည္နယ္ျဖစ္ျပီး၄င္းမွတဆင့္ ကာလီဖိုးနီးယားျပည္နယ္ သို ့သြားေရာက္ကာ စက္တင္ဘာလ-၁၅-ရက္ေနတြင္ ျပန္လည္ထြက္ခြါသြားၾကမည့္ အစီအစဥ္မ်ား ရွိသည္ ။
    ၀ါရွင္တန္ဒီစီတြင္ ေလ့လာေရးကို -၂-ရက္ျပဳလုပ္ခ်ိန္ -ၾသဂုတ္လ-၂၉-ရက္ေန၌ ( Freedom House – 1301, Comnecticut avenue –Washington –Dc )ခန္းမမွာ ျပဳလုပ္ခဲ ့ရသည္ ။ Mr-Robert Heman က ဥကၠ႒ျဖစ္ျပီးျမန္မာနိဳင္ငံမွ နိုင္ငံေရးပါတီမ်ားႏွင့္ လြတ္လပ္စြာ ေမးၾကျမန္းၾကေလ့လာၾကနွင့္ ေဆြးေႏြးပြဲကို ျပဳလုပ္ခဲ ့ၾကသည္ ။ ၄င္းေဆြးေႏြးပြဲတြင္ေလ့လာသူမ်ားက မိမိတို ့၏ ပါတီအမည္နွင့္ နာမည္မ်ားကိုမိတ္ဆက္စကားေျပာၾကျပီး မိမိတို ့ သိလိုသမ်ွႏွင့္ ျမန္မာနိဳင္ငံ၏နိဳင္ငံေရးအေျခအေနမ်ားကို ရွင္းလင္းတင္ျပခဲ ့ၾကသည္ ။
     ရခိုင္ျပည္နယ္ ဘူးသီေတာင္ျမိဳ ့နယ္မွ ကုလား ( Wali Ullah ) က သူသည္ ရိုဟင္ဂ်ာပါတီမွျဖစ္ေၾကာင္း ။ ယခုျဖစ္ပ်က္ေနေသာ
ရုိဟင္ဂ်ာလူမ်ိဳးမ်ား၏ရခိုင္ျပည္နယ္မွအေျခအေနမ်ားကို ေျပာျပရလွ်င္ငိုခ်င္ပါေၾကာင္း၊ရိုဟင္ဂ်ာလူမ်ိဳးမ်ားအားကူညီေပးေစလိုပါေၾကာင္းကို-၃-မိနစ္ခန္ ့  ေျပာဆိုသြားသည္ ။
ရခိုင္တိုင္းရင္းသားတိုးတက္ေရးပါတီမွ ျပန္ၾကားေရးႏွင့္ဆက္သြယ္ေရးမွဴးျဖစ္သူ ကိုေမာင္၀င္းစိုးက ခ်က္ခ်င္းပင္ ေျဖရွင္းကန္ ့ကြက္
တင္ျပသည္ ။
     ကိုေမာင္၀င္းစိုးက ျမန္မာနိဳင္ငံတြင္ ရိုဟင္ဂ်ာဆိုေသာ လူမ်ိဳးမ်ားမရွိေၾကာင္း ။ သူတို ့လူမ်ိဳးကို ကုလားလို ့ေခၚေၾကာင္း ။ ကုလားဆိုသည္မွာဘဂၤလီမ်ားကို ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္မွာပါမက ျမန္မာနိဳင္ငံမွာပါေခၚေ၀ၚေၾကာင္း ။ ယင္းသို ့ေခၚေ၀ၚၾကျခင္းမွာ
ႏွိမ့္ခ်ေခၚေ၀ၚျခင္းမဟုတ္ေၾကာင္း ။ ဘဂၤလီလူမ်ိဳးမ်ားမွာတဘက္နိဳင္ငံက ခိုး၀င္လာေသာလူမ်ိဳးမ်ားသာျဖစ္ေၾကာင္း ။ အိမ္ရွင္ကို
ေစာ္ကားသူမ်ားသာျဖစ္ေၾကာင္း ။ ဧည့္သည္မ်ားမွာ ဧည့္သည္လို မေနဘဲအိမ္ရွင္ကို ေစာ္ကားလာေသာ ျပသနာမ်ားျဖစ္ပါေၾကာင္း ။ ျမန္မာနိဳင္ငံ၏ သမၼတဦးသိန္းစိန္ကလည္း ျမန္မာနိဳင္ငံ၏ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးထဲတြင္ (ရုိဟင္ဂ်ာ ) ဆိုေသာလူမ်ိဳးမွာမပါေၾကာင္း
 ေျပာဆိုေၾကညာထားပါေၾကာင္း ( ၈ )မိနစ္ခန္ ့ေသေသခ်ာခ်ာ ရွင္းျပသြားခဲ ့သည္ ။ ယင္းသို ့ရွင္းလင္းတင္ျပသည္မ်ားကို
( Freedom House ) ဥကၠ႒ ( Robert Haman ) ကမွတ္တမ္းတင္ထားမည့္အေၾကာင္း ေျပာဆိုသြားသည္ ။ ကိုေမာင္၀င္းစိုး၏ ေျဖရွင္း
ေျပာဆိုခ်က္မွာ ထိေရာက္ေအာင္ျမင္သြား၍ ေလ့လာေရးခရီးစဥ္တြင ္ပါလာသူမ်ားကအထူးအားရနွစ္ေထာင္းျဖစ္ၾကရသည္ဟု သိရသည္ ။
    ယခုလို ရိုဟင္ဂ်ာပါတီကပါဟု ေျပာျပီး ေလ့လာေရးခရီးစဥ္တြင္ ေျပာၾကားေသာ( Wali Ullah ) မွာသူတို ့ပါတီ၏အေထြေထြ
အတြင္းေရးမွဴးျဖစ္ကာေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူလည္းျဖစ္သည္ဟု မိတ္ဆက္ေျပာဆိုသြားသည္ ။
သမၼတဦးသိန္းစိန္က ျမန္မာနိဳင္ငံတြင္ ရိုဟင္ဂ်ာလူမ်ိဳး မရွိဟုကမၻာကိုတိက် ေသခ်ာစြာ ေျပာဆိုထားရာ ယခုကဲ ့သို ့ အေမရိကျပည္ေထာင္စု၀ါရွင္တန္ဒီစီျမိဳ ့တြင္ ေလ့လာေရးခရီးစဥ္၌ ယခုကဲ ့သို ့ထုတ္ေဖၚေျပာဆိုျခင္းကို မည္သို ့မ်ွ ခႊင့္လႊတ္နိဳင္စရာအေၾကာင္းမရွိ ။
ေလ့လာေရးခရီးစဥ္မ်ားတြင္ ပါ၀င္ၾကသူ အျခားေသာ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကလည္း ၄င္း(Wali Ullah ) ႏွင့္ ပတ္သက္၍ အထူးေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္ရွူေနၾကရာ သူကအျခားသူမ်ားနားမလည္ေသာ ကုလားစကားမ်ားႏွင့္ တိတ္တခိုး ဖံုးျဖင့္
ဆက္သြယ္ေျပာေနသည္ကို ေတြ ့ေနရသည္ဟုဆိုသည္ ။
    နိဳင္ငံတကာသို ့ အစိုးရမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအျဖစ္ ေစလႊတ္ေသာအခါ ယခုကဲ့သို ့ သမၼတဦးသိန္းစိန္၏ မ်က္နာကို ေျခေထာက္ႏွင့္ တက္နင္းေစသည့္အေျပာအဆိုမ်ား ၊ နိဳင္ငံကို သိကၡာက်ေစေအာင္ ဖန္တီးသူမ်ား  မျဖစ္ရေအာင္အထူးစီစစ္ျပီး ေစလႊတ္ရမည္ျဖစ္ေတာ့
သည္ ။ မၾကာခင္မွာပင္ အမ်ိဳးသားျပည္သူလႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ ဦးခင္ေအာင္ျမင့္က အင္ဒိုနီးရွားနိဳင္ငံသို ့ကိုယ္စားလွယ္သံုးဦးႏွင့္အတူ
လႊတ္ေတာ္ညီလာခံအျပီး ေလ့လာေရးခရီးသြားေရာက္ၾကေတာ့မည္ျဖစ္သည္ ။ ဤသို ့သြားေရာက္မည္ဆိုျခင္းကို ျပည္သူ
့လႊတ္ေတာ္၌ မေၾကညာေသးေသာ္လည္း ၀န္ၾကီး႒ါနမ်ားမွ ဤသတင္းေပါက္ၾကားလာသည္ ။     အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒
 ဦးခင္ေအာင္ျမင့္ႏွင့္ သြားေရာက္မည့္ ျပည္သူလႊတ္ေတာ္ကို္ယ္စားလွယ္မ်ားမွာ ျမန္မာနိဳင္ငံတိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးဟု
သတ္မွတ္ျခင္းခံရေသာ သူမ်ားမဟုတ္ဘဲ ယာယီဧည့္နိဳင္ငံသား မွတ္ပံုတင္ကိုကိုင္ေဆာင္ထားသူမ်ားျဖစ္ကာ ဤသို ့
လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားျဖစ္ေအာင္ႏွင့္ ပါ့စ္ပို ့မ်ားရေအာင္ အဓိကဖန္တီးလုပ္ကိုင္ခဲ ့သူမွာ ( ေမာင္ဦး ) က ေဆာင္ရြက္ေပးခဲ ့သည္ဟုသတင္းမ်ား ထြက္ေပၚေနသည္ ။ ယာယီဧည့္နိဳင္ငံျခားသားမ်ားကိုလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္
အျဖစ္ ေရြးခ်ယ္ျခင္းမခံရမွီကပင္ရခိုင္တိုင္းရင္းသားတိုးတက္ေရးပါတီမွ ျပည္နယ္ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာေကာ္မရွင္ထိ
တိုင္ၾကားခဲ ့ေသာေၾကာင့္ ၄င္းသူမ်ားမွာ ေရြးေကာက္ပြဲ၀င္ရန္အရည္အခ်င္း ျပည့္မွီသူမ်ား မဟုတ္ၾကေခ် ။
    သို ့ေသာ္လည္း ဗဟိုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္မွ ေနျပည္ေတာ္မွေနျပီး၄င္းယာယီ ဧည့္နိဳင္ငံသား ကဒ္ျပားကိုင္ေဆာင္သူမ်ားအား
လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအျဖစ္ ေရြးေကာက္ပြဲ၀င္ခြင့္ျပဳခဲ ့ရာဘဂၤလီမူဆလင္ လူဦးေရ ထူတပ္ေသာဘူးသီးေတာင္ႏွင့္
 ေမာင္ေတာျမိဳ ့တြင္ သူတို႕က ေရြးခ်ယ္ခံခဲ ့ၾကရသည္ ။ သို ့ေသာ္ သူတို ့ ေရြးခ်ယ္ခံခဲ ့ၾကရေသာနိဳင္ငံေရးပါတီမွာ
( national Democratuc Oarty for Development ) ဟုေျပာဆိုေသာ္လည္း သူတို  ့ကိုယ္ သူတို ့က ရိုဟင္ဂ်ာပါတီဟု
ထုတ္ေဖၚေျပာဆိုျခင္းမွာ ယခုအၾကိမ္သည္ ပထမဆံုးအၾကိမ္ျဖစ္သည္ ။ ယခုကဲ ့သို႕အမ်ိဳးသားျပည္သူ ့လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ ဦးခင္ေအာင္ျမင့္ႏွင့္သြားေရာက္မည့္သူတို ့မွာအင္ဒိုးနီးရွားနိဳင္ငံသို ့ေရာက္သြားလွ်င္ဦးခင္ေအာင္ျမင့္ကရခိုင္တိုင္းရင္းသားတိုးတက္ေရးပါတီမွ ကိုေမာင္၀င္းစိုးလို  ခ်က္ခ်င္းတုန္ ့ျပန္ေျပာဆိုရဲပါမည္လား ဆိုသည္မွာ  ေစာဒကတက္စရာ ျဖစ္ေနပါေသးသည္ ။
သို ့ေသာ္ တုန္ ့ျပန္ေျပာဆိုေနရျခင္းထက္ အင္ဒိုနီးရွား ခရီးစဥ္အားသြားေရာက္ရာ၌ အျခားေသာ နိဳင္ငံေရးပါတီမ်ားကိုေသာ္၄င္း အစိုးရမွ
ေစလႊတ္သင့္သည္ဟု ထင္ျမင္ယူဆမိသည္ ။ အဘယ့္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ေနာက္သြားမည့္ကုလားကိုယ္စားလွယ္က လႊတ္ေတာ္မွာေတာင္ သမၼတက ေျပာဆိုေသာ စကားေတြဟာအဓိပၸါယ္ မရွိပါေၾကာင္းလို ့ ေျပာၾကားခဲ ့ပါျပီ ။ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ဥကၠဌဦးခင္ေအာင္ျမင့္ ၏
အင္ဒိုနီးရွားခရီးစဥ္တြင္ႏိုင္ငံသားမဟုတ္ေသာအမတ္(၃)ဦးလိုက္ပါမည္ ့သူမ်ားမွာ ေအာက္ေဖၚျပသူမ်ားျဖစ္သည္။

့(၁) ဦးဇါကီးအာမတ္ -၁၂/ပဘတ( နိဳင္) ၀၂၉၉၅၁--( ဘ ) နုရ္အာလမ္ -၁၁/မတန ( (ယ ) ၀၉၂၂၂၈-မိ-ေခါတိဇါ-၁၁/မတန( ယ ) ၀၉၂၂၂၈  ျဖစ္ျပီး သူ ့အား ေမာင္ဦးမွလာဘ္ေငြစားျပီး ထုတ္ေပးျခင္းျဖစ္သည္ဟု သိရသည္ ။ မိဘႏွစ္ဦးစလံုးမွာယယယီကဒ္ျပားမွ်သာ ကိုင္ေဆာင္ထားသူျဖစ္ပါလွ်က္ႏွင့္ဦးဇါကီးအာမတ္ကပန္းဘဲတန္းျမိဳ ့နယ္ရန္ကုန္မွမွတ္ပံုတင္ကဒ္ရရွိထားသည္မွာလိမ္လည္ရယူ
ထားျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိနိုင္သည္ ။
( ၂ ) ဦးဇါယဒ္ေရာ္မန္ -MDW--၂၄၇၄၇၇ -ယခု( နိဳင္ ) ၁၁-မတန( ယ ) ကိုင္ေဆာင္ထားသူျဖစ္သည္ ။ေမာင္ေတာျမိဳ ့က ယာယီကဒ္ျပားကိုင္ေဆာင္သူမွာ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္၏အရည္အခ်င္းနွင့္ ကိုက္ညီမွဳ ရွိမရွိကို ေနျပည္ေတာ္
ဗဟိုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္မ်ွ မည္သည့္အတြက္ေၾကာင့္ ေရြးေကာက္ပြဲ၀င္ခြင့္ျပဳရပါသနည္း ။ ဦးဇါယဒ္ေရာ္မန္၏ ( ဘ ) အိုဆီဒူေရာ္မံ -AKB-၀၄၇၂၇-( မိ ) ဇိန္ရ္ဘာဟာ -AKB-၁၀၈၃၆၈ -ျဖစ္သည္ ။ မိဘနွစ္ဦးစလံုးက စစ္ေတြျမိဳမွ ယာယီကဒ္ျပားကိုသာ ကိုင္ေဆာင္ရျပီး သားျဖစ္သူက ေမာင္ေတာျမိဳ ့မွနိဳင္ငံသား -ယာယီကဒ္ျပား ကိုင္ေဆာင္ထားျခင္းမွလိမ္ညာယူထားျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ထင္ရွားေနသည္ ။

 (၃) ဦးအဒူရာဇတ္ -( ၁၁/မတန ( ယ) တို ့သည္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ျဖစ္သြားၾကရာ ယခုကဲ ့သို ့တိုင္းရင္းသားလူမိ်ဳးမဟုတ္သူမ်ားက မည္သည့္အတြက္မွတ္ပံုတင္ရသြားရသနည္းဆိုသည္မွာ ေျပးၾကည့္စရာမလို။ထို ့ေၾကာင့္သူတိုအားခ်က္ခ်င္းလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္မ်ားမွ ရုပ္သိမ္းျပီးအျမန္ဆံုးထုတ္ပါယ္ေရးကို ေဆာင္ရြက္သင့္ျပီျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာခ်င္သည္ ။ သို႕မဟုတ္က အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ ဦးခင္ေအာင္ျမင့္မွာအင္ဒိုနီးရွားနိဳင္ငံ ခရီးစဥ္ အတြင္း ဤလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏ေျပာဆိုေနေသာ စကားမ်ားကို ၾကားသိရသည္နွင့္ တလံုးတပါဒမွ် မေျဖရွင္းဘဲျမန္မာနိဳင္ငံသို ့ ျပန္လာခဲ ့ျပီးမွ အေရးယူေဆာင္ရြက္ရမည္ဆိုပါက
ေက်ာ္မေကာင္း ၾကားမေကာင္း ျဖစ္ရပါေတာ့မည္ဟု ထင္ျမင္ယူဆရပါေၾကာင္း ။။။။။။။

ခိုင္ေအာင္ေက်ာ္ ( နယူးေယာက္ )

ကေနဒါတိုရန္တိုမွ Protest for the truth ဆႏၵထုတ္ေဖၚပြဲဓါတ္ပံုမ်ားရခိုင္ျပည္နယ္ရဲ႕အရင္ကေရာေနာက္ဆက္ရွိေနမယ့္အေျခအေနေတြမွာရဲ႕ရင့္ငယ္တို႕လိုျပည္ပေရာက္ေန တဲ့ျမန္မာေတြအနီးကပ္ထိေတြ႕ခြင့္မရေပမဲ့ျပည္ပကဘဂၤလီေတြနဲ႕ကေတာ့ထိေတြ႕ေနရပါတယ္။တခ်ိန္ထဲ မွာျပည္ပမီဒီယာဟာ(One side)တဖက္သပ္ျဖစ္လာပါတယ္။ဘဂၤလီေတြတင္ျပတာေတြပဲလႊင့္ထုတ္ေဖၚျပ ေနခဲ့တယ္။တခ်ိန္ထဲမွာဆႏၵထုတ္ေဖၚပြဲေတြအခ်ိန္ကိုက္လုပ္လာတယ္။မိမိတို႕နစ္နာခ်က္ေတြေဖၚျပရာ မွာဘာသာေတြအခ်င္းခ်င္းမတဲ့ေအာင္လုပ္လာတဲ့မရိုးသားမႈေတြပါရွိလာတဲ့အခ်ိန္မွာတုန္႕ျပန္ဖို႕သေဘာ တူခဲ့ပါတယ္။Protest for the truth ဆိုတဲ့ေခါင္းစဥ္နဲ႕ဘဂၤလီသတင္းေတြကိုရက္ဆက္ေဖၚျပခဲ့တဲ့တိုရန္တို စတားသတင္းစာတိုက္ေရွ႕မွာျမန္မာ၈၀ခန္႕စုေ၀းဆႏၵျပခဲ့ပါတယ္။တာ၀န္ရွိသူတဦးကထြက္လာျပီး ေတြ႕ဆံုပါတယ္။အသင့္ပါတဲ့ကန္႕ကြက္စာလည္းေပးနိုင္ခဲ့ပါတယ္။မွ်မွ်တတေရးဖို႕ေျပာေတာ့သတင္းက တဖက္ကပဲရေနလို႕ပါဆိုလို႕အခ်ိန္မေရြးက်ြန္ေတာ္တို႕ကိုဆက္သြယ္နိုင္ပါတယ္လို႕ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။ အလိမ္အညာဓါတ္ပံုေတြလည္းေပးခဲ့ပါတယ္။မွားတင္ေနမွာစိုးလို႕ပါ။၄၅မိနစ္ခန္႕ျမိဳ႕တြင္းမွာပါတ္ျပီးလမ္း ေလ်ာက္ဆႏၵေဖၚထုတ္ျပီးေနာက္Queen parkကိုေရာက္ပါတယ္။အသင့္ေရာက္ေနတဲ့ပါလီမန္အမတ္ နဲ႕ေတြ႕ျပီးကေနဒါေရာက္ဘဂၤလီအဖြဲ႕ကဘာသာေရးအရေစာ္ကားတာအေထာက္အထားနဲ႕ျပသပါတယ္။ ကေနဒါမွာလြတ္လပ္စြာေျပာဆိုခြင့္ရွိေပမဲ႕တဖက္နဲ႕တဖက္မေျပမလည္ျဖစ္တာမလိုလားပါဖူး၊ထိုင္ခံုမွာ ထိုင္ျပီးေဆြးေႏြးနိုင္ေအာင္စီစဥ္ေပးမယ္ေျပာသြားပါတယ္။ေဒသတြင္းအသံလႊင့္ဌာနတခုကလာေရာက္ ရိုက္ကူးျပီးညဖက္မွာထုတ္လႊင့္ေပးတာေၾကာင့္ရဲရင့္ငယ္တို႕ရဲ႕တရားေသာခုခံမႈဟာေအာင္ျမင္မႈ အထိုက္အေလ်ာက္ရတယ္ေျပာလို႕ရပါတယ္။ျပည္နယ္ပါလီမန္ကိုလည္းသေဘာထားစတိတ္မန္႕ ေတြ၀င္ေပးနိုင္ခဲ့ပါတယ္။

ကိုယ့္အေရးနဲ႕ကိုယ္ျဖစ္ေနလို႕ကိုမိုးသီးကားေခါင္မိုးေပၚတက္သြားတာအခုမွ ေတြ႕လိုက္ရတယ္(ျပဳတ္မက်ပါေစနဲ႕ဗ်ာ)


146ပံုဆက္ၾကည့္ရန္


rhttps://plus.google.com/u/0/photos/104599519102251045718/albums/5783435120434370961


https://www.facebook.com/media/set/?set=a.4517722182407.184222.1271325398&type=1