Thursday, September 6, 2012

နယူးေယာက္ၿမိဳ႕တြင္ေဒၚေအာင္ဆန္းစုုၾကည္နွင့္ ေတြ႔ဆုုံပြဲ သိလိုုတဲ့ ေမးခြန္းနဲ႔ အေျဖ

“နယူးေယာက္ၿမိဳ႕ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးပြဲ ျဖစ္ေျမာက္ေရးအဖြဲ႔ (သတင္းႏွင့္ ျပန္ၾကားေရး)”

နယူးေယာက္ၿမိဳ႕တြင္ ျမန္မာတိုုင္းရင္းသားမိသားစုုမ်ားနဲ႔
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုုၾကည္ ေတြ႔ဆုုံပြဲျဖစ္ေျမာက္ေရး ေဆာင္ရြက္ေနၾကတဲ့
ျဖစ္ေျမာက္ေရးအဖြဲ႔ြဲ႔ကေနျပီးေတာ့ ဧည့္သည္ ပရိသတ္မ်ား သိလိုုတဲ့
ေမးခြန္းနဲ႔ အေျဖေတြကိုု စုုစည္းျပီး ထုုတ္ျပန္လိုုက္ပါတယ္။

၁. နယူးေယာက္ျမိ္ေဒၚ ေအာင္္ဆန္းစုုၾကည္ နဲ႔
ျမန္မာတိုုင္းရင္းသားမိသားစုုမ်ားေတြ႔ဆုုံပြဲ ေနရာ အခ်ိန္ ေနရက္အတိအက်ကို
ဘယ္ေနရာမွသိႏိုင္မလဲ:

ဤလင.္မ်ားတြင္ ၾကည.္ႏိုင္ပါတယ္

1.http://www.facebook.com/events/373871629346283/.
2.http://suu-nyc.blogspot.com/

၂. ၀င္ခြင့္လက္မွတ္ ဘယ္လိုရယူရမလဲ။

(အခမ္းအနားေန႔)စက္တင္ဘာ၂၂ ရက္ေနတြင အစီအစဥ္ မစတင္မီ အခ်ိန္ ၁ နာရီခြဲခန္႔
ႀကိဳတင္ေရာက္ရွိၿပီးေနာက္ ္ ဦးရာလူစနစ္နဲ  တန္းစီဝင္ရပါမည္

၃.အခမ္းအနားေန႔မွာ ဘယ္လို ၀င္ခြင့္ျပဳမွာလဲ။

အခမ္းအနားေန႔မွာ ဦးရာလူစနစ္နဲ တန္းစီဝင္ရမည္ျဖစ္၍  မနက္ ၉ နာရီတြင္
တံခါးစပြင့္၍ ၁၀ နာရီ ၁၅ မိနစ္တြင္ တံခါးပိတ္ပါမည္

၄.၀င္ေၾကးေပးရမွာလား။ လက္မွတ္၀ယ္ရမွာလား။

 အခမဲ့ပါ။

၅.ေတြ႔ဆုုံပြဲျဖစ္ေျမာက္ေအာင္ ဘယ္က ဘ႑ာေရးနဲ႔ ျဖစ္ေအာင္လုုပ္မွာလဲ။

 ၀ိုင္း၀န္းၾကတဲ့ ေစတနာရွင္ေတြ၊ လုပ္အားေပးေတြ၊ မိသားစုစိတ္ဓာတ္နဲ႔
အားလုံး ထည့္၀င္မတည္မႈမ်ားနဲ႔ ျမန္မာေတြအားလုံး ဂုဏ္ယူ၀င့္ၾကြားရတဲ့
ေတြ႔ဆုံပြဲတစ္ခု ျဖစ္ေျမာက္ ေအာင္ၾကိဳးစားေဆာင္ရြက္ေနပါတယ္္၆. ေနရာ သတ္မွတ္ထားမႈေတြ ထိုုင္ခုုံနံပါတ္ သတ္မွတ္ထားမႈေတြ ရွိပါသလား။

 ထိုင္ခံုမ်ား အားလံုးကို ဦးရာလူစနစ္နဲ႔ ခြင့္ျပဳမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

၇.၀င္ခြင့္အတြက္ စစ္ေဆးဖို႔ ဘာလိုအပ္ပါသလဲ။

 ျပည္နယ္က ထုတ္ေပးထားတဲ့ State I.D သို႔မဟုတ္ ဓာတ္ပံုနဲ႔ အမည္ ထင္ရွားတဲ့
ကတ္ျပား သို႔မဟုတ္  ပတ္စ္ပို႔ ယူလာဖို႔ လိုပါတယ္။

၈.အခမ္းအနားကို သတ္မွတ္ခ်ိန္အတိုင္း လုပ္မွာလား။

 အခမ္းအနားကို ေၾကညာထားတဲ့အတိုင္း ၁၀ နာရီ ၃၀ မိနစ္တြင္ အတိအက် စတင္မွာျဖစ္ပါတယ္။

၉.ပြဲက်င္းပေနတုန္း ေရာက္ရင္ ၀င္ခြင့္ရမွာလား။

 ၀င္ခြင့္မရႏိုင္ပါ။ ပြဲမစခင္ ပရိသတ္အားလံုး ခန္းမထဲ
၀င္ေရာက္ရမွာျဖစ္ၿပီး အ၀င္အထြက္ကို လံုၿခံဳေရးနဲ႔
စည္းကမ္းထိန္းသိမ္းေရးအဖြဲ႔က တင္းက်ပ္စြာ
ကိုင္တြယ္ေဆာင္ရြက္မွာျဖစ္ပါတယ္

၁၀.အခမ္းအနား မၿပီးဆံုးခင္ ျပန္ခြင့္ရမလား။

မရပါ။ တိက်ခိုင္လံုတဲ့ အေၾကာင္းျပခ်က္မရွိဘဲ ခန္းမထဲက ထြက္ခြင့္မရႏိုင္ပါ။

၁၁.အခမ္းအနားမွာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ျမန္မာလို ေျပာမွာလား။ အဂၤလိပ္လို ေျပာမွာလား။

 ျမန္မာလိုပဲ အဓိက ေျပာမွာျဖစ္ပါတယ္။

 ၁၂.ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ကို ေမးခြန္း ေမးလို႔ရမလား။

တန္းစီစဥ္အခ်ိန္၌ စာရြက္ ခဲတန္မ်ား လိုက္လံ ေပးပါမည္ ေမးခ်င္သည္
ေမးခြန္းမ်ားကို ေမးႏိုင္၍ သတ္မွတ္ခ်ိန္အတြင္း ျပန္ ေပးရပါမည္
ေမးခြန္းမ်ားကို လက္ခံခ်ိန္ ေက်ာ္လြန္ၿပီးေနာက္ပိုင္း ေမးခြန္းလက္ခံျခင္း
မရွိေတာ့ပါ။

၁၃.ေမးခြန္းတိုင္းကို ေျဖၾကားမွာလား။

 ေမးခြန္းေတြကို မဲႏႈိက္ၿပီး ေျဖၾကားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ေမးခြန္းမ်ားကို
ျမန္မာဘာသာနဲ႔ ေမးႏိုင္ပါတယ္။

အခမ္းအနားအတြင္း ေမးခြန္း တိုက္ရိုက္ေမးခြင့္ရမွာလား။

     မရပါ။

၁၄. ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ကို လက္ေဆာင္ေပးလို႔ ရမလား။

 လက္ေဆာင္ေပးလို႔ရပါတယ္။လက္ ေဆာငပစၥည္း္ လက္ခံဌာန ထားရွိေပးပါမည္
ထုထည္မႀကီးတဲ့ လက္ေဆာင္ပစၥည္းမ်ားကိုေပးလို႔ရပါတယ္။လက္ေဆာင္ပစၥည္းကိုအလြယ္တကူၾကည့္ရႈစစ္ေဆးႏိုင္ေအာင္
ထုပ္ပိုးရပါမယ္။ လက္ေဆာင္ရွင္ရဲ႕ အမည္၊ ေနရပ္လိပ္စာ နဲ႔
တယ္လီဖုန္းနံပါတ္တို႔ပါမွ လက္ခံမွာျဖစ္ပါတယ္။

၁၅ .ကိုယ္တိုင္ကိုယ္က် ေပးခြင့္ရမလား။

 မရပါ။ လက္ေဆာင္ပစၥည္းလက္ခံဌာန ထားရွိမွာျဖစ္ၿပီး လိုအပ္သလို စစ္ေဆးၿပီး၊
သက္ဆုိင္ရာ တာ၀န္ရွိသူေတြကတဆင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ထံ
ေပးအပ္မွာျဖစ္ပါတယ္။

   ၁၆ . ဓာတ္ပုံ ဗီဒီယုိ မွတ္တမ္းတင္ ရိုုက္ခြင့္ ရွိမွာလား။

 မိမိထုိင္ခုံကေန အမ်ားျပည္သူ မထိခိုက္ေအာင္ လြတ္လပ္စြာ ရိုုက္ကူးခြင့္ ရွိပါတယ္။

  ၁၇  . သတင္းအဖြဲ႔ေတြကိုေရာ ေနရာ သီးသန္႔စီစဥ္ေပးမွာလား။

  ေဒသခံ သတင္းရုပ္သံအဖြဲ႔ေတြ၊ ျမန္မာသတင္းမီဒီယာအဖြဲ႔ေတြအတြက္
သင့္တင့္တဲ့ အစီအစဥ္တစ္ခု ေဆာင္ရြက္ေပးမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ သူတို႔အတြက္
သီးျခားေနရာတစ္ခု သတ္မွတ္ေပးထားပါမယ္။ ေဒသခံ မီဒီယာမ်ား
nycorg2012@gmail.com သ.ိုၾကိဳတင္စားရင္းေပးထားရပါမည္
ၾကိဳတင္စားရင္းမေပးထားပါက ဝင္္ခြင့့္္ျပဳမည္မဟုတ္ပါ

၁၈ .တျခားေရာ ဘာေတြ သတိထားရမလဲ။

 ခန္းမအတြင္း အစားအေသာက္မ်ား ယူေဆာင္ခြင့္ မရပါ။
မူးယစ္ေသာက္စားထားျခင္းကို လက္မခံပါ။ အခမ္းအနားက ထုတ္ေ၀တဲ့
စာရြက္စာတမ္းကလြဲၿပီး အျခား စာရြက္မ်ား၊ ဆိုင္းဘုတ္မ်ား၊ စာတမ္းမ်ား
ကိုင္ေဆာင္ျဖန္႔ေ၀ျခင္း ခြင့္မျပဳပါ။

၁၉ .အခမ္းအနားအတြက္ အကူအညီေပးခ်င္ရင္ ဘယ္လိုဆက္သြယ္ရမလဲ။

နယူးေယာက္တာဝန္ ခံ ကိုေနတင္ျမင့္ (၃၄၇) ၉၄၄-၇၃၄၁, ကိုေအာင္ၾကီးလြင္
  (၆၄၆) ၆၇၈-၂၇၄၉ ကို ေမးျမန္းႏိုင္ပါတယ္  သက္ဆိုင္ရာ


ဆက္သြယ္ေရးနဲ ျပန္ၾကားေရး ေကာ္မတီ၀င္မ်ားကို ဆက္သြယ္ႏိုင္ပါတယ္။

၀င္သြားေတာ့အေကာင္းထြက္လာေတာ့အေလာင္း


ျဖဴးၿမိဳ႕မွာ ရဲ၀န္ထမ္း ၂ ဦးက ေခၚေဆာင္သြားတဲ့ လူငယ္တစ္ဦး ေသဆုံး
ရုိက္ကူး - ေနရီရီ DVB

ကိုဂ်င္မီ၏ စာအုပ္မိတ္ဆက္ပြဲ

Popular Myanmar News Journal ၈၈ မ်ဳိးဆက္ေက်ာင္းသားမ်ား ေခါင္းေဆာင္ကိုဂ်င္မီ၏ 2007 ခုႏွစ္၌ ေတာင္ၾကီး အက်ဥ္းေထာင္တြင္ထိမ္းသိမ္းခံရစဥ္ ေရးသားခဲ့ေသာ “လမင္းစႏၵာအင္းေလးကန္သာ”၀တၳဳ မိတ္ဆက္ပြဲကို စက္တင္ဘာလ ၆ ရက္ေန႔ မြန္းလြဲ ၂နာရီတြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွ ိ City Star Hotel တြင္ၿပဳလုပ္ခဲ့သည္။ အဆိုပါ ၀တၳဳ၏ဇာတ္ေကာင္မ်ားအၿဖစ္အသက္ ၃၆ ႏွစ္အရြယ္ ရွမ္းၿပည္နယ္၀န္ၾကီးခ်ဳပ္တစ္ဦးႏွင့္ အင္းေလးကန္ေဒသထြက္ ယက္ကန္းသည္ ( Home made )မ်ားကို ႏုိင္ငံၿခားေစ်းကြက္အထိထိုးေဖာက္ႏုိင္ေအာင္ၾကိဳးစားခဲ့သည့္ မိန္းမပ်ဳိတစ္ဦးတို႕၏ အားၿပိဳင္မႈကို ေရးဖြဲ႕ထားေၾကာင္း ကိုဂ်င္မီကေၿပာသည္။ အဆိုပါ ၀တၳဳသည္ ကိုမင္းကိုႏုိင္၏ ေနာက္ၾကည့္မွန္ ၊ကိုၿမေအး၏ မိုးေကာင္းကင္၌ တိမ္တိုက္မ်ားစာအုပ္တို႔ႏွင့္မတူပဲ မင္းသားႏွင့္မင္းသမီးကို ဇာတ္သိမ္းခန္းတြင္ ေပါင္းဖက္ေပးထားေၾကာင္း ၄င္းကေၿပာသည္။ အဆိုပါ ၀တၳဳကို ၾသရသစာေပမွ ထုတ္ေ၀ၿပီး၊ လပ္ကီးဆဲဗင္း ရွပ္ရွင္ဗီဒီယိုထုတ္လုပ္ေရးက ၀ယ္ယူခဲ့ကာ အႏုပညာေၾကးကို ကိုဂ်င္မီ၏ေတာင္းဆိုခ်က္အတိုင္းေပးမယ္ဟုသိရသည္။ စာအုပ္ေရာင္းခ်ၿခင္းႏွင့္အမွတ္တရ လက္မွတ္ေရးထိုးပြဲကို စက္တင္ဘာလ ၁၆ ရက္ေန႕မြန္းလြဲ ၃ နာရီတြင္ ရန္ကင္းစင္တာ ၌ ၿပဳလုပ္မည္ဟုသိရသည္။စာအုပ္ေရာင္းေစ်းမွာ 2000 က်ပ္ၿဖစ္သည္။

ဖြဲ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒဆုိင္ရာ ခုံ႐ုံး ဥကၠ႒ႏွင့္ အဖြဲ႔၀င္မ်ားကုိ ႏုတ္ထြက္ခြင့္ျပဳ

The Voice Weekly ႏိုင္ငံေတာ္ ဖြဲ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒဆုိင္ရာ ခုံ႐ုံး ဥကၠ႒ႏွင့္ အဖြဲ႔၀င္မ်ားကို ၄င္းတုိ႔၏ သေဘာဆႏၵအေလ်ာက္ ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတႀကီးက ရာထူးမွ ႏုတ္ထြက္ခြင့္ျပဳလုိက္ေၾကာင္း ယေန႔ည ၈ နာရီသတင္းတြင္ ေၾကညာလိုက္သည္။

လႊတ္ေတာ္အသီးသီးက ဖြဲ႕စည္းေသာ ေကာ္မတီႏွင့္ ေကာ္မရွင္မ်ားကုိ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္မဟုတ္ဟု ဆုံးျဖတ္ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ယင္းခုံ႐ုံအား အေျခခံဥပေဒပါ ျပဌာန္းခ်က္ကုိ ေဖာက္ဖ်က္ျခင္း ေပးအပ္ထားေသာ တာ၀န္မ်ားကုိ ေက်ပြန္စြာ မထမ္းေဆာင္ႏုိင္ျခင္းမ်ားေၾကာင့္ စြပ္စြဲျပစ္တင္ခဲ့ေသာ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္၏ အဆုိကုိ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀းက အတည္ျပဳခဲ့သည့္ ေန႔တြင္ပင္ ယင္းသုိ႔ ႏုတ္ထြက္ခြင့္ျပဳလုိက္ျခင္းျဖစ္သည္။


Popular Myanmar News Journal

ႏိုင္ငံေတာ္ဖြဲ ့စည္းပံု အေျခခံ ဥပေဒ ခံုရံုး ဥကၠဌ ႏွင့္ အဖြဲ ့၀င္ စုစုေပါင္း ၉ ဦး အား ၄င္းတို ့၏ သေဘာဆႏၵအေလ်ာက္ ရာထူးမွ ယေန ့စက္တင္ဘာ လ ၆ ရက္ ေန ့တြင္ ႏႈတ္ထြက္ခြင့္ျပဳ လိုက္ေၾကာင္းသိရသည္။ ယင္းသို ့ႏွဳတ္ထြက္ ခြင့္ျပဳလိုက္ ျခင္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္ း၍ " ဖြဲ ့စည္းပံု အေျခခံ ဥပေဒအရ လုပ္တာ ျဖစ္တဲ့ အတြက္ေၾကာင့္ ၀မ္းသာစရာ မဟုတ္ေသာ္လည္း စိတ္မေကာင္းျဖစ္ မိပါတယ္။ " ဟု ျပည္သူ ့လႊတ္ေတာ္ ဥပေဒ ၾကမ္း ေကာ္မတီမွ အတြင္းေရးမွဴး ဦးေစာလွထြန္း က လက္ရွိျဖစ္ေပၚေန ေသာ အေၾကာင္းအရာကို သံုးသပ္ေျပာၾကားသြားခဲ့သည္။Yangon Media Group

ခံုရံုးဥကၠဌႏွင့္ အဖြဲ႔၀င္တို႔အား စြပ္စြဲျပစ္တင္ျခင္း ေအာင္ျမင္ ၊ သမၼတထံသို႔ အစီရင္ခံစာ အျမန္ဆံုးပို႔မည္

========================================= ေ၀မာသိမ့္

=========================================

အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္က ဖြဲ႔စည္းပံု ခံုရံုးဥကၠဌႏွင့္ အဖြဲ႔၀င္တို႔အား စြပ္စြဲျပစ္တင္သည့္ ကိစၥ ယေန႔ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀းတြင္ အတည္ျပဳႏိုင္သည့္ အတြက္ စံုစမ္းစစ္ေဆးေရး အဖြဲ႔က ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတထံသို႔ အစီအ ရင္ခံစာအား သ၀ဏ္လႊာအျဖစ္ အျမန္ဆံုးေပးပို႔ သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္စံုစမ္းစစ္ေဆးေရးအဖြဲ႔ ကစံုစမ္းစစ္ေဆးမွဳျပဳရန္ ဖြဲ႔စည္းပံုခံုရံုးသို႔ ၃ ၾကိမ္တိုင္တိုင္ ေခၚယူခဲ့ေသာ္ လည္း တစ္ၾကိ္မ္မွ လာေရာက္စစ္ေဆးခံယူမွဳ မျပဳခဲ့သည့္အတြက္ ယေန႔ ျပည့္သူ႔ လႊတ္ေတာ္ သို႔ စံုစမ္းစစ္ေဆးေရး အဖြဲ႔မွ အစီအရင္ခံရန္ သတ္မွတ္ကာလျပည့္ျပီျဖစ္ သည့္အတြက္ အဆိုပါကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္မွ ကိုယ္စား လွယ္မ်ား ၏ မဲခြဲဆံုးျဖတ္မွဳကိုသာခံယူခဲ့ရေၾကာင္း ကို အဆိုပါ စံုစမ္းစစ္ေဆးေရး အဖြဲ႔၀င္ ေဒၚနန္း၀ါႏုက ေျပာၾကားသည္။

အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္၏ စြပ္စြဲျပစ္တင္မွဳကို ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္တြင္ မဲခြဲဆံုးျဖတ္ရာ ေထာက္ခံသူ ၃၀၇ မဲ ရွိျပီး မဲေပးရမည့္ သံုးပံုႏွစ္ပံုေက်ာ္လြန္သည့္အတြက္ စြပ္စြဲျပစ္တင္မွဳ ေအာင္ျမင္ခဲ့ေၾကာင္း သိရ သည္။ ျပည္သူ႔ လႊတ္ေတာ္က ဆံုးျဖတ္ခဲ့သည့္ ဖြဲ႔စည္းပံုခံုရံုး ဥကၠဌ ႏွင့္ အဖြဲ႔တို႔ကို စြပ္စြဲျပစ္တင္မွဳကို ယေန႔တြင္ အစီ အရင္ခံစာ ေရးသားျပီး သမၼတထံသို႔ အျမန္ဆံုးေပးပို႔သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

"ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္မွာ သံုးပံု ႏွစ္ပံုမဲရတဲ့အတြက္ စြပ္စြဲျပစ္တင္မွဳေအာင္ျမင္သြားပါတယ္ ၊ ဒီျပစ္တင္တဲ့့ အခ်က္ ၂ ခ်က္အတိုင္း ေဆာင္ရြက္ေပးဖို႔ က်မတို႔ စံုစမ္းစစ္ေဆးေရး အဖြဲ႔ အေနနဲ႔ သမၼထံကို သ၀ဏ္လႊာအျဖစ္ အျမန္ဆံုးေပးပို႔သြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္ သမၼတ အေနနဲ႔ ဘယ္လိုေဆာင္ရြက္မလဲဆိုတာေတာ့ မသိေသးပါဘူး " ဟု စံုစမ္းစစ္ေဆးေရး အဖြဲ႔မွ ေဒၚနန္း၀ါနုက ေျပာသည္။

ပုဒ္မ ၁၄၄၊ ဦးပုိင္၊ ဦးတရုတ္ႀကီး အမည္မ်ားျဖင့္ လူေသအေခါင္း (၃)ေခါင္း

Aung Nay Myo
Yesterday

၅-၉-၂၀၁၂ ရက္ေန႔ ၂ နာရီခန္႔တြင္ တရုတ္၀မ္ေပါင္ကုမၼဏီႏွင့္ စီးပြားေရးဦးပုိင္လီမီတက္ ပူးေပါင္းလုပ္ကုိင္သည့္ လက္ပန္းေတာင္းေတာင္ ေၾကးနီစီမံကိန္းအတြက္ ဆားလင္းႀကီးၿမိဳ႕နယ္ ၀က္ေမွးေက်းရြာ၊ ဆည္တည္းေက်းရြာမ်ားရွိ မတရားသိမ္းပုိက္ခံထားရသည့္ လယ္ယာေျမမ်ားအား ျပန္လည္ရရွိေရးအတြက္ ေတာင္သူလယ္သမား ဆႏၵေဖာ္ထုတ္ပြဲတြင္ ခရုိင္ဗကသ ေက်ာင္းသားမ်ားလည္း လာေရာက္ပူးေပါင္းပါ၀င္ ေဆာင္ရြက္ရာ ပုဒ္မ ၁၄၄၊ ဦးပုိင္၊ ဦးတရုတ္ႀကီး အမည္မ်ားျဖင့္ လူေသအေခါင္း (၃)ေခါင္း ပုံတူျပဳလုပ္ၿပီး မီးရႈိ႕ ေျမျမဳပ္ပြဲ အခမ္းအနားကုိ ေတာင္သူလယ္သမား ေက်းရြာသူေက်းရြာသားမ်ား ငါးေထာင္ခန္႔ျဖင့္ က်င္းပခဲ့သည္။

အေမရိကန္ သံအမတ္ႏွင့္အဖြဲ႕ကို ေနအိမ္မွာ လက္ခံေတြ႕ဆံု (6-9-2012)

ဒီကေန႕ရဲ႕ကဗ်ာတိုက္ပြဲ..
Linn Yaung

ရန္ကုန္ေရာက္ မိုးသီးဇြန္သို ့ အေရးေပၚ အေၾကာင္းၾကားစာ ( ေအာင္ေ၀း )
-------------------------------------------------------------

“ အႏွစ္(၂၀) မွ် တိုင္းျပည္အတြက္ လုပ္လာၿပီးေနာက္
က်ေနာ္သည္ ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္ ျပန္၍ၾကည့္လိုက္ေသာအခါ
ႀကိဳးတိုက္ထဲသို ့ေရာက္၍ေနသည္ကို
ေတြ ့ရေလသည္ “
( ကာနယ္ ခ်စ္ေကာင္း )

မိုးသီး
ေျပာၿပီးသား စကားပဲ
ျပန္ေျပာရေတာ့မယ္။
အိမ္လြမ္းစိတ္ဆိုတာလည္း
ဓားလွံ လက္နက္လိုပဲ
အၿမဲ ထက္ေနေအာင္ ေသြးေနရတယ္။
မင္းဓား ထက္တာလည္း
အစ္ကို သိတယ္။
အစ္ကို ့ဓား မတုံးဘူး ဆိုတာလည္း
မင္းသိတယ္။
ဒါေပမဲ့
အခုေတာ့ တို ့ဓားေတြ
တံေတြးဆြတ္ ခံလိုက္ရၿပီ။
မိုးသီးေရ
မင္းျပန္ခဲ့ေတာ့။
မင္းရဲ ့အိမ္ျပန္လမ္းကို
၀မ္းပန္းတသာ မႀကိဳႏိုင္ၾကမွေတာ့
မင္းျပန္ခဲ့ေတာ့ ။
၂၄ ႏွစ္ၾကာ အိမ္မျပန္ႏိုင္ခဲ့တဲ့
အေ၀းေရာက္ သားတစ္ေယာက္ရဲ ့
အိမ္ျပန္လမ္းဟာ
အၿပံဳးပန္းေတြ ေ၀ခဲ့သင့္ပါတယ္။
ဒါေပမဲ့ ခုေတာ့
အမုန္းပန္းေတြနဲ ့
ငရဲလမ္းကို ျပန္ရသလိုပါလားကြာ။
ရန္ကုန္မွာ
ယုံၾကည္ရာ မဲ့ေနရင္ေတာ့လည္း
ျပန္ခဲ့ေတာ့ ညီေရ။

မင္းအိမ္ျပန္လာတာ
ဒူးေထာက္ အညံ့ခံဖို ့
ျပန္လာတာမွ မဟုတ္တာ။
မင္းအိမ္ျပန္လာတာ
ေတာႀကီး မီးရွဳိ ့ဖို ့
ျပန္လာတာမွ မဟုတ္တာ။
ခုေတာ့
ရန္မကုန္ေသးတဲ့ ရန္ကုန္က
ေအးတိ ေအးစက္နဲ ့ပါလား။
ဒီမွာ မိုးသီး
ရီးပဲ
မင္း အခုလို အေဆာတလ်င္ျပန္ခ်င္တာ
မင္းရဲ ့မဟာအမွား။
မင္းစဥ္းစားရမယ္
မင္းဟာ
ေတာရိုင္းႏွင္းဆီ ေတာ္လွန္ေရးသမား။
ေတာ္လွန္ေရးမွန္ရင္
ရန္/ငါ ျပတ္ရမယ္
မိတ္/ရန္ စည္းျခားရမယ္။
ငါတို ့ကိုယ္ေတြ ့
ရန္/ငါ မျပတ္လို ့
သံဃာ အသတ္ခံရတာ။
မင္းျပန္စဥ္းစား
ရန္ကုန္ေလဆိပ္မွာ
မိတ္ေဆြလား၊ ရန္သူလား
ႏြားရိုင္းသြင္းခ်ိန္လား။
အခုေတာ့…
ရီးပဲ မိုးသီး။
ဒီကေန ့
မင္း အေစာ္ကားခံရတယ္။
မနက္ျဖန္
ငါတို ့ကို ထပ္ေစာ္ကားၾကေတာ့မယ္။
ညီေလးေရ
ျပန္ခဲ့ေတာ့။
ကိုယ့္ဒဏ္ရာကို
ကိုယ္ လွ်ာနဲ ့လ်က္ၿပီး ျပန္ခဲ့ေတာ့။
ျခေသၤ့ဟာ
အေစာ္ကားခံခဲ့ရ။
သူရဲေကာင္းဟာ
အေစာ္ကား ခံခဲ့ရ။
အေမ့သားဟာ
အေစာ္ကား ခံခဲ့ရ။
ငါတို ့ေတြ
တိုင္းျပည္ကို စြန္ ့ခြာခဲ့တာ
တိုင္းျပည္ကို ျပန္လာဖို ့ပါ။
အခုေတာ့
ေနပူထဲက လာတဲ့သူကို
ေရေႏြးပူနဲ ့လွမ္းပက္ခဲ့ၾကၿပီ။
အခုေတာ့
“ရွစ္ဆယ့္ရွစ္“ ဆီ ျပန္တဲ့သူကို
အက္စစ္နဲ ့လွမ္းပက္ခဲ့ၾကၿပီ။
ညီေလးေရ
ျပန္ခဲ့ေတာ့။
မင္း ရန္ကုန္သြားတာဟာ
ႏိုင္ငံေရးဘ၀င္ေၾကာင္ေတြရဲ ့
သေရာ္ေလွာင္ေျပာင္တာ
ခံဖို ့မဟုတ္။
မင္း ရန္ကုန္သြားတာဟာ
သတင္းေရာင္းစားတဲ့
သတင္းေထာက္မ တစ္ေယာက္ရဲ ့ေမးခြန္းကို
ေျဖဖို ့မဟုတ္။
မင္း ရန္ကုန္သြားတာဟာ
အတုအေယာင္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္
ခုတုံး အလုပ္ခံဖို ့မဟုတ္။
မင္း ရန္ကုန္သြားတာဟာ
ရန္ကုန္သက္သက္သြားတာ မဟုတ္ဘူးေလ။
မင္းသြားတာ
အမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးဆီကိုပဲ။
မင္းသြားတာ
ဒီမိုကေရစီနဲ ့လူ ့အခြင့္အေရးဆီကိုပဲ။
မင္းသြားတာ
ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆီကိုပဲ
မင္းသြားတာ
စစ္မွန္တဲ့ျပည္ေထာင္စုဆီကိုပဲ။
အခုေတာ့
လူကို ေခြးသတ္ေလျခင္း။
ေတာမီးမႏိုင္
ေတာင္ မီးနဲ ့ရွဳိ ့ေလျခင္း။
ျပည္ေတာ္၀င္ သီခ်င္းခမ်ာ
မီးခိုးေညွာ္နံ ့စြဲခဲ့ၿပီ။
ညီေလးေရ
မင္း ျပန္ခဲ့ေတာ့
မင္းကို သူတို ့
ႀကိဳးစင္ တင္ၾကေတာ့မယ္။
တို ့ဗမာ့ႏိုင္ငံေရးကလည္း
ေခြးေဟာင္လွခ်ည္လား။
ညီမေလးက
လက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္ေရးကိုေၾကာက္သတဲ့လား။
ညီမေလးက
ျပည္ေျပးေတြကို ရြံသတဲ့လား။
ခက္တာပဲ မိုးသီးရာ
မင္းကလည္း ေထာင္မက်ဖူး
(ငါကလည္း လက္နက္မကိုင္ဖူး)
ဒီေတာ့ကြာ
မင္းကလည္း ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမျဖစ္ခဲ့
(ငါကလည္း လက္နက္ကိုင္ကဗ်ာဆရာ မျဖစ္ခဲ့)
မင္းလို ရွစ္ဆယ့္ရွစ္သူရဲေကာင္း
မင္းလို ေက်ာင္းသားတပ္မေတာ္ဥကၠ႒ေဟာင္း
ေဒါင္းတစ္ေကာင္ကိုေတာင္
ေစာ္ကားရဲမွေတာ့…။
ေဟ့ေကာင္ မိုးသီး
တကယ္လို ့ငါျပန္သြားရင္
ငါလို ထိပ္တန္းကဗ်ာဆရာ(၅၀)စာရင္းမ၀င္တဲ့
ပါမႊားေကာင္ဆို
ဖိနပ္နဲ ့ေတာင္ခၽြတ္ၿပီးေပါက္ၾကေတာ့မယ္။
ငါ မျပန္ေတာ့ဘူး
မိုးသီးေရ။
အရူးေတြရဲ ့ရန္ကုန္မွာ
ငါ မခိုလွဳံခ်င္ေတာ့ဘူး။
အရူးေတြနဲ ့
ရန္ကုန္မွာ
ငါ မဆုံခ်င္ေတာ့ဘူး။
မင္းရဲ ့အိမ္ျပန္လမ္းမွာ
မုဒိတာပန္းမပြင့္တာ
ငါ ရင္နာတယ္။
ျပန္ခဲ့ေတာ့
ညီေလးေရ။
ရန္ကုန္ပစၥႏၱရစ္ကို
ထားခဲ့ေတာ့။
တို ့ရဲ ့အမိရန္ကုန္တကၠသိုလ္ႀကီးနဲ ့
အစဥ္အလာေတြကိုေတာ့
မင္း ရိုရိုေသေသ
အေလးျပဳခဲ့။
မင္းရဲ ့စရိုက္အတိုင္း
တိုက္ခိုက္စရာရွိရင္လည္း
တိုက္ခိုက္ေပါ ့ကြာ။
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္တို ့
အဘဦးတင္ဦးတို ့
ဆရာဦး၀င္းတင္တို ့ကေတာ့
နတ္ေနကိုင္းေတြေနာ္ ညီေလး
ေယာင္လို ့ေတာင္သြားမခ်ိဳင္ေလနဲ ့။
မင္းရဲ ့တခ်ိဳ ့ေကာင္ေတြလို
ေညာင္အိုးကြဲေတြကိုေတာ့
အိမ္ေခါင္းရင္း ၿခံတိုင္မွာ စြပ္ခဲ့ေပေတာ့။
” ငါလာတယ္၊ ငါျမင္တယ္၊ ငါေအာင္ပြဲခံတယ္“
ဂ်ဴးလိယက္ဆီဇာ ကေတာ့
ေျပာတာပဲ။
ေနာက္ၿပီးေတာ့ သူပဲ
ေနာက္ေက်ာ ဓားနဲ ့အထိုးခံခဲ့ရတာပဲ။
ၾသ- ဘရုတပ္စ္
မင္းလည္းပါသကိုး။
ၾသ- မိုးဟိန္း
မင္းလည္းပါသကိုး။
ဟိုတုန္းက
တိုက္ပြဲဟာ အျပင္မွာမရွိဘူး
အထဲမွာပဲရွိတယ္လို ့
ငါတို ့ျမင္ခဲ့ၾကတယ္။
အခုေတာ့ ငါ ့အျမင္
(ကဗ်ာဆရာ ေအာင္ေ၀းအျမင္)
ဗမာ့ရာဇ၀င္ဟာ ေျပာင္းလဲသြား။
တိုက္ပြဲဟာ
တကယ္ပဲ အထဲမွာမရွိေတာ့။
ေတာ္လွန္ေရးရဲ ့အေျခခံျပႆနာဟာ
အာဏာျပႆနာပဲ။
ဒီမိုကေရစီျပႆနာ မဟုတ္ဘူး
လူ ့အခြင့္အေရးျပႆနာ မဟုတ္ဘူး
အာဏာျပႆနာပဲ။
ဒီကေန ့
ဒီမိုကေရစီေလာက္
လူ ့အခြင့္အေရးေလာက္
ေျပာတတ္ ဆိုတတ္ရင္ပဲ
ဟုတ္လွၿပီထင္ေနတဲ့
ရန္ကုန္ႏိုင္ငံေရး။
အာဏာႏိုင္ငံေရးကို
ေဘးဖယ္ထားမွေတာ့
ငါတို ့ဓားေတြလည္း
ဘာ အသုံးက်ေတာ့မွာလဲ ညီေလး။
ညီေလး
အိမ္လြမ္းစိတ္ထက္
သူရဲေကာင္းစိတ္က
အဖိတ္အစင္ နည္းပါတယ္ကြာ။
အေခ်ာင္သမားေတြ လူရာ၀င္ေနတဲ့
ဒီေန ့ေခတ္မွာ
မိုးသီးေရ
ကိုယ့္ျမစ္ကိုပဲ
ကိုယ္ ဆက္စီးၾကရံု။
ကိုယ့္ စစ္ကိုပဲ
ကိုယ္ ဆက္တိုက္ၾကရံု။
ျပန္ခဲ့ေတာ့
ညီေလးေရ။
မင္းကို လက္မခံခ်င္တဲ့
အရပ္က
ျပန္ခဲ့ေတာ့ ညီေလးေရ။
မိုးသီးဇြန္
ရွစ္ဆယ့္ရွစ္မွာ
ဒီမိုကေရစီတိုက္ပြဲ၀င္ခဲ့တာ
အခုလို ရန္ကုန္မွာ ေစာ္ကားခံဖို ့လား။
မိုးသီးဇြန္
ေက်ာင္းသားတပ္မေတာ္မွာ
စစ္အစိုးရကိုတိုက္ခဲ့တာ
အခုလို ရန္ကုန္မွာ ေလွာင္ေျပာင္ခံရဖို ့လား။
မိုးသီးဇြန္
လြတ္ေျမာက္နယ္ေျမမွာ
ႏိုင္၀င္းေဆြတို ့၊ ဖဒိုမန္းရွာတို ့၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ျမတို ့နဲ ့ေတြ ့ခဲ့တာ
အခုလို ရန္ကုန္မွာ ႏွပ္ပစ္ခံရဖို ့လား။
ညီေလးေရ
မင္းစြန္ ့လႊတ္ခဲ့သမွ်ဟာ
ရန္ကုန္က ေခြးအေတြ အူဖို ့မဟုတ္ဘူး။
ညီေလးေရ
မင္း အိမ္နဲ ့ေ၀းခဲ့သမွ်ဟာ
ေဖ့စ္ဘုတ္ေပၚက ငေၾကာင္ေတြ
ဖြဖို ့မဟုတ္ဘူး။
ညီေလးေရ
မင္း ေ၀ဖန္တိုက္ခိုက္ခံခဲ့သမွ်ဟာလည္း
ဂ်ာနယ္ထဲ လုပ္ႀကံခံရဖို ့မဟုတ္။
ျပန္ခဲ့ေတာ့
ညီေလးေရ။
ဆဲဗင္းဂ်ဴလိုင္ေအာက္ေမ့ဖြယ္
ႏွစ္ငါးဆယ္အခမ္းအနား
မလုပ္ရလည္း ဘာျဖစ္လဲ
ကုန္က်မယ့္ေငြေတြ
တျခားတစ္ေနရာ လွဴလိုက္ပါလား-တဲ့။
အဲဒီလို မိန္းမမ်ိဳးက
ဂ်ာနယ္လစ္အမည္ခံေနမွေတာ့
တို ့ဗမာ့မီဒီယာေလာကႀကီးလည္း
ဘာ ေသာက္သုံးက်ေတာ့မွာလဲ ညီေလးရာ။
ဂ်ာနယ္တိုင္းေတာ့ မဟုတ္
တခ်ိဳ ့နားလည္တဲ့ဂ်ာနယ္ေတြ
မင္းရဲ ့အိမ္ျပန္လမ္းကို
လြမ္းလြမ္းဆြတ္ဆြတ္ ႀကိဳၾကရွာပါတယ္။
ေက်းဇူးတင္တယ္
ရဲေဘာ္တို ့။
ေက်းဇူးတင္ပါတယ္
မိတ္ေဆြတို ့။
ခြပ္ေဒါင္းမွန္ရင္
ဘယ္ေတာ့မွ ကိုယ့္အလံ ကိုယ္ျပန္မနင္းဘူး။
လူထုဘက္သားမွန္ရင္
ဘယ္ေတာ့မွ ညီညြတ္ေရးကို မၿဖိဳခြဲဘူး။
ဆရာဒဂုန္တာရာကိုေတာ့
အားနာတယ္။
ရန္ကုန္က ႏိုင္ငံေရးဆိုတာ
ရန္သူကို ရန္သူျဖစ္ေအာင္
မိတ္ေဆြကို ရန္သူျဖစ္ေအာင္
လုပ္ေနသလိုပဲ။
၀မ္းမနည္းနဲ ့
ညီေလး။
အရမ္းလည္း
သြားမဆဲနဲ ့ညီေလး။
ကိုယ္ခ်င္းစာတရားက
တစ္ျခမ္းပဲ ရွိရဲ ့။
ညီမေလးက
အေ၀းေရာက္အင္အားစုေတြကို မုန္းသတဲ့လား။
ညီမေလးက
ျပည္ပက လွဳပ္ရွားမွဳေတြကို မလိုဘူးတဲ့လား။
တိုက္ပြဲကေကာ
အထဲမွာရွိေသးတာ ဟုတ္ရဲ ့လား။
မိုးသီးေရ
ရီးပဲ
မင္းေၾကာင့္ အခုလို ေစာ္ကားခံရတာ။
အဲဒါ မင္းရဲ ့
ငမ္းငမ္းတက္ အိမ္ျပန္ခ်င္စိတ္ေၾကာင့္ပဲ။
ခဏတစ္ျဖဳတ္ေတာ့
ေစာင့္ပါဦးလားကြာ
အခုေတာ့
မင္းရဲ ့သမိုင္းကို ေဖ်ာက္ဖ်က္လိုက္ၾကၿပီ။
ညီေလးေရ
ျပန္ခဲ့ေတာ့။
ရန္ကုန္ကို
တလိုင္းတို ့လက္ထဲမွာ
ေခြးေသ ၀က္ေသ ထားခဲ့ေတာ့။
ငါတို ့ညီအစ္ကိုေတြ
နယူးေယာက္ၿမိဳ ့
မင္ဟတ္တန္ျမစ္ထဲက
ဦးသန္ ့နာမည္နဲ ့ကၽြန္းကေလးေပၚမွာပဲ
တစ္သက္လုံး အတူေနသြားၾကတာေပါ ့ကြာ။
မင္းေသေတာ့လည္း
ေဒါင္းအလံအုပ္ၿပီး
ငါ ရိုရိုေသေသ သၿဂၤ ိဳဟ္ေပးမွာေပါ ့။
ငါေသရင္လည္း
ကဗ်ာတစ္ပုဒ္ရြတ္ၿပီး
မင္း သၿဂၤ ိဳဟ္ေပးေပါ ့။
တိုင္းျပည္ခ်စ္စိတ္နဲ ့
ဆာေလာင္လာရင္
အဲဒီ ဦးသန္ ့ကၽြန္းေလးေပၚမွာ
“ ဆ႒မ ဗမာႏိုင္ငံေတာ္ “ ဆိုၿပီး
ဆိုင္းဘုတ္ေထာင္ ေနၾကမယ္ေလ။
မိုးသီးေရ
ညီေလးေရ
အျမန္ဆုံးျပန္ခဲ့ေတာ့
မင္းကို
မလိုသူတို ့
ႀကိဳးစင္တင္ၾကေတာ့မယ္။
မင္ဟတ္တန္ေရ
တိုင္းျပည္မဲ့သြားတဲ့
သားေကာင္းတစ္ေယာက္ကို
ေကာင္းမြန္စြာ ႀကိဳဆိုပါေတာ့။ ။

ေအာင္ေ၀း
(စက္တင္ဘာ ၆-၂၀၁၂)မင္ဟတ္တန္ေရာက္ ေအာင္ေ၀းသို႕ အေရးေပၚအေၾကာင္းၾကားစာ ( မာဃ )

by Mar Ga Luelin on Thursday, September 6, 2012 at 9:34am ·

မင္ဟတ္တန္ေရာက္ ေအာင္ေ၀းသို႕ အေရးေပၚအေၾကာင္းၾကားစာ ( မာဃ )

ခဗ်ားထြက္သြားတဲ႔ အခ်ိန္ကေလာက္
ရန္ကုန္ဟာ မထူေတာ႕ဘူး ကိုေအာင္ေ၀း
ရန္ကုန္ဟာ မအေတာ႕ဘူး ကိုေအာင္ေ၀း
ရန္ကုန္ဟာ ဆင္းတုေတာ္ျမင္တိုင္း ဘုရားမထင္ေတာ႔ဘူး
ဖြတ္ထြက္မွ ေတာင္ပို႕မွန္းသိခဲ႔ၾကေပမယ္႕
အဲ႔ေတာင္ပို႕ ကိုထိုင္ကန္ေတာ႕ရေလာက္ေအာင္
ရန္ကုန္ဟာ မတုန္း ေတာ႕ဘူး . . .

ေျပာျပခ်င္တယ္ ကိုေအာင္ေ၀း
က်ေနာ္ဟာ ကိုမိုးသီး လို လက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္ေရးသမားမဟုတ္ဘူး
က်ေနာ္ဟာ ခဗ်ားလို နိဳင္ငံေက်ာ္နိဳင္ငံေရးကဗ်ာဆရာၾကီးမဟုတ္ဘူး
လူပိန္းေျပာေျပာရရင္ လက္နက္မကိုင္ဖူးဘူး
လူသိထင္ရွား နိဳင္ငံေရးသမားမဟုတ္ဘူး
၈၈ မွာ လူလားမေျမာက္ေသးဘူး
ခြပ္ေဒါင္းအရွင္လတ္လတ္ကိုေတာင္ ၂၀၀၇ မွာမွ ျမင္ဖူးခဲ႔တာ
ဒါေပမယ္႕ ေအဘီေျမာက္ပိုင္း အာဏာသံေ၀ဂ ေတြက
ဖတ္ရသမွ် ရင္ ကို ဓါးနဲ႕ဆြတယ္ . . .

ကိုနိဳင္ေအာင္ မွာတာ၀န္ရွိသလား
ကိုေအာင္နိဳင္မွာ တာ၀န္ရွိသလား
ခဗ်ားေျပာတဲ႔ ဥကၠဌၾကီးပါ ဆိုတဲ႔ ကိုမိုးသီးကလြဲခ်
အဲ႔ဒီတုန္းကအသတ္ခံရတဲ႔  ေက်ာင္းသားရဲေဘာ္ေတြဟာ
လမ္းေဘးက ေခြးေတြမဟုတ္
ရက္ရက္စက္စက္ ဖိႏွိပ္ေျခမြလိုက္ရေအာင္ ပုရြက္ဆိတ္ေတြမဟုတ္
ခဗ်ားစကားအရဆိုရင္ ေဒါင္းေတြျဖစ္တယ္
ေဒါင္းေတာင္မွ ရိုးရိုးေဒါင္းမဟုတ္
သတၱိေသြး ေစြးေစြးနီတဲ႔ ခြပ္ေဒါင္းေတြ . . .

လူေထာင္မခ်ီတဲ႔ ေအဘီကို အုပ္ခ်ဳပ္ခြင္႔ရဖို႕အတြက္
ဇက္တူသားျခင္းစား
ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသားျခင္းျပန္သတ္
ထြီ ရြံစရာေကာင္းလိုက္ပံုက
အဖမ္းခံ အႏွိပ္စက္ခံရတဲ႔ လူတစ္ရာေက်ာ္ဟာ အစိုးရသူလ်ိဳ တဲ႔လား
အသနားခံသူေတြကို ဇက္ျဖတ္ လက္ျဖတ္ ေျချဖတ္
ကိုေအာင္ေ၀း ခဗ်ားႏွယ္
ကိုထြန္းေအာင္ေက်ာ္ကိုမွ အားမနာ
ကိုမိုးသီးလိုလူကို တာ၀တီသာ ကိုတင္ရက္
ဒီမွာ ကိုယ္လူ ကိုေအာင္ေ၀း
ေသနတ္ကိုင္ရဲတိုင္း သူရဲေကာင္းဆို
ေဟာဒီေလာကမွာ သူရဲေကာင္းဆိုတာ ေရတြက္ မရဘူး . . .

ဒီကိစၥနဲ႕ ကိုမိုးသီး ဘာမဆိုင္ရင္
ျမန္မာနိဳင္ငံကို ဘာသာနဲ႕ေျခမြဖို႕အကြက္ခ်
စည္းေ၀းၾကတဲ႔ မုတ္ဆိတ္ဖြားေတြနဲ႕
က်ေနာ္တို႕ရဲ႕ ဥကၠဌၾကီး ဘာေျပာခဲ႔သလဲ
ထခ် ဖုိ႕ လက္နက္ေတြစု ၾကပါ ဟုတ္လား
ကိုေအာင္ေ၀း
ခဗ်ားေလသံအရဆို ရီးပဲ
အၾကီးၾကီးရီးပဲ
အဲ႔ဒီလို လူမ်ိဳးကိုမွ အက္ဆစ္နဲ႕မပက္ရင္
ရန္ကုန္ကလူေတြ ကိုယ္႕မ်က္ႏွာကိုယ္ ဓါးနဲ႕လွီးပစ္မယ္ . . .

ကိုေအာင္ေ၀း ခဗ်ားေျပာသလို
ကိုမိုးသီးျပည္ေတာ္ျပန္တာ အမ်ိဳးသားသင္႔ျမတ္ေရးအတြက္လား
ဒီမိုကေရစီနဲ႕ လူ႕အခြင္႔အေရးအတြက္လား
ျပည္တြင္းျငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္လား
ဒါမွမဟုတ္
လုပ္စားစရာမရွိေတာ႕လို႕ ဂြင္သစ္ဖန္တာလား ဆိုတာ
ခဗ်ားဘယ္လို ခြဲျခားမလဲ
ခဗ်ား ဘယ္လို အာမခံမလဲ
ရီးပဲ ကိုေအာင္ေ၀း ရီးပဲ
ကမာၻပါတ္ျပီး အလွဴေငြေတာင္း
ျမန္မာျပည္အတြက္ဆိုတဲ႔ အဆင္႔ျမင္႔သူေတာင္စားေခတ္က ကုန္သြားျပီ . . .

ရန္ကုန္နိဳင္ငံေရး
ျမန္မာနိဳင္ငံေရး
ဗမာ႔နိဳင္ငံေရး
ဒီမိုကေရစီနဲ႕ လူ႕အခြင္႔အေရးအတြက္
ျပန္လာမယ္ဆိုရင္
ေအဘီက ေသြးညွီနံ႕ေတြကို အရင္ေဆးခဲ႔ၾက
ဘန္ေကာက္မွာေဆးခဲ႔ၾက
မန္ဟက္တန္မွာ ေဆးခဲ႔ၾက
ရန္ကုန္ကို သယ္မလာနဲ႕
ရန္ကုန္က ေသြးညွီနံ႕ဖုံးျပီးသား
ထပ္မသယ္နဲ႕ . . . ထပ္မသယ္လာခိုင္းနဲ႕
ခဗ်ားရဲ႕ အေခ်ာင္သမား သူရဲေခါင္းကို
မန္ဟက္တန္သာ ျပန္ေခၚသြား . . .

 မာဃ
https://www.facebook.com/margaluelin
ရန္ကုန္ေရာက္ မိုးသီးဇြန္သို႔ အေရးေပၚအေၾကာင္းၾကားစာ (အာလ၀ီး)

မိုးသီး
ေထြးၿပီးသား တံေတြးပဲ
ျပန္ၿမိဳခ်တာ့မယ္။
အိမ္လြမ္းစိတ္ဆိုတာလည္း
အရက္ပုလင္းထဲက အရက္လိုပဲ
လက္က်န္အၿမဲ ထားရတယ္။
မင္းေသာက္တတ္္တာလည္း
အစ္ကို သိတယ္။
အစ္ကိုခြက္ပုန္းခုတ္တာလည္း
မင္းသိတယ္။
ဒါေပမဲ့
အခုေတာ့ ဒို႔အရက္ပုလင္းကို
သူမ်ားေတြ ေသးေပါက္ထည္ ့ႀကၿပီ။
မိုးသီးေရ
မင္းျပန္ခဲ့ေတာ့။
ေလဆိပ္မွာ ကားေပၚ မင္းတက္ပီး ဘဲေလးက ကတာကို
အဆီဘူးခါတယ္ဆိုပီး ၀မ္းပန္းတသာ ႀကိဳ ၾကမွေတာ့
မင္းျပန္ခဲ့ေတာ့။
၂၄ ႏွစ္ၾကာ သရဲေဘာေႀကာင္ေႀကာင္နဲ ့
ပတ္ေၿပးေနတဲ ့ သီလေႀကာင္တေယာက္ရဲ႕
အိမ္ျပန္လမ္းဟာ
ေထာက္လွန္းေရးေတြ ၿပံဳေနခဲ့သင့္ပါတယ္။
ဒါေပမဲ့ ခုေတာ့
၅၀၀၀ ေပးပီးေခၚလာတဲ ့သူေတြနဲ႔
ရက္လည္ဆြမ္းေႀကြးတရားနာလာတဲ ့ မသာလိုပါလားကြာ။
ရန္ကုန္မွာ
ေဒၚလာ ကုန္ခါနီးရင္ေတာ့လည္း
ျပန္ခဲ့ေတာ့ ညီေရ။

မင္းအိမ္ျပန္လာတာ
ဦးသိန္းစိန္ကို ဖိနပ္နဲ ့ေပါက္ဘို ့
ျပန္လာတာမွ မဟုတ္တာ။
မင္းအိမ္ျပန္လာတာ
သူမ်ားမယား ႀကာခိုဘို ့
ျပန္လာတာမွ မဟုတ္တာ။
ခုေတာ့
မိုးမကုန္ေသးတဲ့ ရန္ကုန္က
မိုးေတြရြာလို ့ပါလား။
ဒီမွာ မိုးသီး
ရီးပဲ
မင္း အခုလို အေဆာတလ်င္ျပန္ခ်င္တာ
မင္းရဲ႕မဟာအမွား။
မင္းစဥ္းစားရမယ္
မင္းဟာ
သီလေႀကာင္ ေတာ္လွန္ေရးသမား။
ေတာ္လွန္ေရးမွန္ရင္
ဆန္/ မဆလာ ျပတ္ရမယ္
မယားငယ္/ဖာသည္ စည္းျခားရမယ္။
ငါတို႔ကိုယ္ေတြ႔
ဆန္/ မဆလာ ျပတ္လို႔
ဂ်ပန္မွာ အသတ္ခံရတာ။
မင္းျပန္စဥ္းစား
ရန္ကုန္ေလဆိပ္မွာ
ဒလန္ေတြလား၊ အႀကံအဖန္ေတြလား
၅၀၀၀ေထာင္ေပးပီးေခၚလာတာလား။
အခုေတာ့
ရီးပဲ မိုးသီး။
ဒီကေန ့
မင္းေစာ္ အကားခံရတယ္။
မနက္ျဖန္
ငါ ့ေစာ္ ကိုထပ္ကားၾကေတာ့မယ္။
ညီေလးေရ
ျပန္ခဲ့ေတာ့။
ကိုယ့္ဖင္ကို
ကိုယ္ လွ်ာနဲ႔လ်က္ၿပီး ျပန္ခဲ့ေတာ့။
လဒဟာ
ေစာ္အကားခံခဲ့ရ။
သူရဲေဘာေႀကာင္သူဟာ
ေစာ္အကား ခံခဲ့ရ။
အေမ့ႏြားဟာ
ေစာ္အကား ခံခဲ့ရ။
ငါတို႔ေတြ
တိုင္းျပည္ကို စြန္႔ခြာခဲ့တာ
အဖမ္းခံရမွာေႀကာက္လို ့ပါ
အခုေတာ့
ဘီယာေမာ ့ပီး လာတဲ့သူကို
ပဲႀကီးေလွာ္ထုပ္ ပစ္ေပးၾကၿပီ။
အခုေတာ့
ရွစ္ဆယ့္ရွစ္ ဆီ ျပန္တဲ့သူကို
၂၀၁၂ က လက္မခံတာ ့ၿပီ။
ညီေလးေရ
ျပန္ခဲ့ေတာ့။
မင္း ရန္ကုန္သြားတာဟာ
ငါတို ့လို ေႀကာက္လို ့ပတ္ေၿပးေနတဲ ့သူေတြ
သိတ္မရွိႀကေသးဘူး
မင္း ရန္ကုန္သြားတာဟာ
မင္းေၿပာခ်င္ရာေၿပာတိုင္း
သတင္းေထာက္ေတြက ယံုမွာဟုတ္ဘူး။
မင္း ရန္ကုန္သြားတာဟာ
၂၄ႏွစ္လံုးလံုး ေစာက္တလြဲလုပ္ခဲ ့သမွ်
ရိုဟင္ဂ်ာကိစၥ ေခ်ာ္လဲေရာထိုင္ဖို႔မဟုတ္။
မင္း ရန္ကုန္သြားတာဟာ
ဆမူစာေရာင္းဘို ့သြားတာ မဟုတ္ဘူးေလ။
မင္းသြားတာ
ဘယ္စားခြက္ကို၀င္လုရမလည္း
မင္းသြားတာ
နာမည္ႀကီးေအာင္ဘယ္လိုဂြင္ဆင္ရမလည္း
မင္းသြားတာ
ေစ်းခပ္ေပါေပါ ယုဇနဟိုတယ္ကိုပဲ။
မင္းသြားတာ
မင္းကိုအရူးလုပ္ေနတဲ ့ ဦးေအာင္မင္းဆီကိုပဲ။
အခုေတာ့
လဒကို ဒၿမသတ္ေလျခင္း။
ေတာမီးမႏိုင္
ေဘာႀကီးကိုင္ ၿဖစ္ရေလျခင္း။
ပန္းခ်စ္သူ သီခ်င္းခမ်ာ
ကိုတိုးႀကီးမဆိုရတာႀကာခဲ့ၿပီ။
ညီေလးေရ
မင္း ျပန္ခဲ့ေတာ့
မင္းေစာက္တင္းကို သူတို႔
ေဖ ့စဘုတ္ေပၚ တင္ၾကေတာ့မယ္။
ဒို႔ဗမာ့ႏိုင္ငံေရးကလည္း
ဒို ့လိုေရွာင္္ေၿပးေတြအတြက္ေနရာမရွိပါလား။
ညီမေလးက
အေ၀းႀကီးက လွန္းလွန္းေအာ္တာကိုေၾကာက္သတဲ့လား။
ညီမေလးက
ႏိုင္ငံေရးသမား သူေတာင္စားေတြကို ရြံသတဲ့လား။
ခက္တာပဲ မိုးသီးရာ
မင္းကလည္း အိမ္ေထာင္မက်ဖူး
(ငါကလည္း လင္မယူဖူး)
ဒီေတာ့ကြာ
မင္းကလည္း ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမျဖစ္ခဲ့
(ငါကလည္း လက္နက္ကိုင္ကဗ်ာဆရာ မျဖစ္ခဲ့)
မင္းလို ရွစ္ဆယ့္ရွစ္ သူရဲေဘာေႀကာင္တဲ ့ေကာင္
မင္းလို ေက်ာင္းသားခ်င္းသတ္တဲ ့အဖြဲ ့ ဥကၠ႒ေဟာင္း
လဒ တေကာင္ကိုေတာင္
အေမႊးႏုတ္ရဲမွေတာ့
ေဟ့ေကာင္ မိုးသီး
တကယ္လို႔ငါျပန္သြားရင္
ငါလို ထိပ္တန္းကဗ်ာဆရာ (၅၀) စာရင္းမ၀င္တဲ့
ပါမႊားေကာင္ဆို
၂၀၀၇ သံဃာအေရးနဲ ့ ေရွာင္ေၿပးသြားလို ့
မယ္သီလရွင္ ၀တ္ခိုင္းႀကေတာ ့မွာ
ငါ မျပန္ေတာ့ဘူး
မိုးသီးေရ။
ဘတ္စကားတိုးစီးရတဲ ့ရန္ကုန္မွာ
ငါ မခိုလွဳံခ်င္ေတာ့ဘူး။
ငါလိုအ႐ူးေတြနဲ႔
ရန္ကုန္မွာ
ငါ မဆုံခ်င္ေတာ့ဘူး။
မင္းရဲ႕အိမ္ျပန္လမ္းမွာ
စတုဒီသာ ေခၚမေႀကြးႀကတာ
ငါ ရင္နာတယ္။
ျပန္ခဲ့ေတာ့
ညီေလးေရ။
ရန္ကုန္ပစၥႏၲရစ္ကို
ထားခဲ့ေတာ့။
ဒို႔ရဲ႕ အမိရန္ကုန္တကၠသိုလ္ႀကီးနဲ႔
အစဥ္အလာေတြကိုေတာ့
မင္း ရိုရိုေသေသ
အေလးျပဳခဲ့။
မင္းရဲ႕စရိုက္အတိုင္း
ေကာင္မေလးေတြကို ပုခံုးဖက္စရာရွိရင္လည္း
ဖက္ခဲ ့ေပါ့ကြာ။
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္တို႔
အဘဦးတင္ဦးတို႔
ဆရာဦး၀င္းတင္တို႔ကေတာ့
နတ္ေနကိုင္းေတြေနာ္ ညီေလး
ေယာင္လို႔ေတာင္သြားမခ်ဳိင္ေလနဲ႔။
ေသဂ်င္းဇိုးနဲ ့ေေတာင္ေသသြားဦးမွာ
မင္းရဲ႕တခ်ဳိ႕ေကာင္ေတြလို
ေညာင္အိုးကြဲေတြကိုေတာ့
အိမ္ေခါင္းရင္း ၿခံတိုင္မွာ စြပ္ခဲ့ေပေတာ့။
“ငါလာတယ္၊ ငါျမင္တယ္၊ ငါေအာင္ပြဲခံတယ္”
ဂ်ဴးလိယက္ဆီဇာ ကေတာ့
ေျပာတာပဲ။
ေနာက္ၿပီးေတာ့ သူပဲ
ေနာက္ေက်ာ ဓားနဲ႔အထိုးခံခဲ့ရတာပဲ။
ၾသ- ဘရုတပ္စ္
မင္းလည္းပါသကိုး။
ၾသ - မိုးဟိန္း
မင္းလည္းပါသကိုး။
ဟိုတုန္းက
တိုက္ပြဲဟာ အျပင္မွာမရွိဘူး
အထဲမွာပဲရွိတယ္လို႔
ငါတို႔ျမင္ခဲ့ၾကတယ္။
အခုေတာ့ ငါ ့အျမင္
(ကဗ်ာဆရာ ေအာင္ေ၀းအျမင္)
ဗမာ့ရာဇ၀င္ဟာ ေျပာင္းလဲသြား။
တိုက္ပြဲဟာ
တကယ္ပဲ ဆူးေလဘုရားလမ္းမွာမရွိေတာ့။
ေတာ္လွန္ေရးရဲ႕အေျခခံျပႆနာဟာ
အာဏာလိုၿခင္တဲ ့ျပႆနာပဲ။
ဒီမိုကေရစီျပႆနာ မဟုတ္ဘူး
လူ႔အခြင့္အေရးျပႆနာ မဟုတ္ဘူး
ဆရာလုပ္ၿခင္တဲ ့ျပႆနာပဲ။
ဒီကေန ့
ဒီမိုကေရစီေလာက္
လူ႔အခြင့္အေရးေလာက္
ေျပာတတ္ ဆိုတတ္ရင္ပဲ
ဟုတ္လွၿပီထင္ေနတဲ့
ဂူဂယ္ဘေလာ ့ေပၚ္က ႏိုင္ငံေရး။
ပိုက္ဆံရ ေရးကို
အဓိက ထားမွေတာ့
ငါတို႔လိုစားဖားေတြလည္း
ဘာ ေစာက္သုံးက်ေတာ့မွာလဲ ညီေလး။
ညီေလး
အဲယားကြန္းမရွိတာထက္
ႀကမ္း ၇ေခ်ာင္းဘဲရွိတဲ ့အိမ္က
ပိုေအးပါတယ္ကြာ။
ဖဲသမားေတြ လူရာ၀င္ေနတဲ့
ဒီေန ့ေခတ္မွာ
မိုးသီးေရ
ကိုယ့္ဥကိုပဲ
ကိုယ္ ထုခ်လိုက္ၾကရံု။
ကိုယ့္ ဇစ္ကိုပဲ
ကိုယ္ ၿပန္ဆြဲတင္္ၾကရံု။
ျပန္ခဲ့ေတာ့
ညီေလးေရ။
မင္းကို လက္မခံခ်င္တဲ့
အရပ္က
ျပန္ခဲ့ေတာ့ ညီေလးေရ။
မိုးသီးဇြန္
ရွစ္ဆယ့္ရွစ္မွာ
ဒီမိုကေရစီတိုက္ပြဲ၀င္ခဲ့တာ
အခုလို ရန္ကုန္မွာ မေတာ္မတရားႀကံံဖို႔လား။
မိုးသီးဇြန္
ေက်ာင္းသားတပ္မေတာ္မွာ
စစ္အစိုးရကိုတိုက္ခဲ့တာ
အခုလို ရန္ကုန္မွာ ဂေယာင္ေခ်ာက္ခ်ားလုပ္ဖို႔လား။
မိုးသီးဇြန္
လြတ္ေျမာက္နယ္ေျမမွာ
ႏိုင္၀င္းေဆြတို႔၊ ဖဒိုမန္းရွာတို႔၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ျမတို႔နဲ႔ေတြ႔ခဲ့တာ
အခုလို ရန္ကုန္မွာ တာလေဘာဟင္းစားရဖို႔လား။
ညီေလးေရ
မင္းစြန္႔လႊတ္ခဲ့သမွ်ဟာ
ရန္ကုန္က ေခြးေတြေတာင္အနားလာ မသီဘူး။
ညီေလးေရ
မင္း အိမ္နဲ႔ေ၀းခဲ့သမွ်ဟာ
ေဖ့စ္ဘုတ္ေပၚက မင္းအေႀကာင္းသိေတြ
ဟာသၿပဇတ္တပုတ္ဘဲ
ညီေလးေရ
မင္း ေ၀ဖန္တိုက္ခိုက္ခံခဲ့သမွ်ဟာလည္း
နယူးေယာက္တိုင္း သတင္းစာႀကီးမွာ မပါဖူးဘူး
ျပန္ခဲ့ေတာ့
ညီေလးေရ။
ဆဲဗင္းဂ်ဴလိုင္ေအာက္ေမ့ဖြယ္
ႏွစ္ငါးဆယ္အခမ္းအနား
မလုပ္ရလည္း ဘာျဖစ္လဲ
ကုန္က်မယ့္ေငြေတြ
တျခားတေနရာ လွဴလိုက္ပါလား - တဲ့။
မင္းဖ်ာ၀င္ခင္းမဲ ့ေနရာကိုလည္း
လူတိုင္းကသိေနမွွေတာ့
ဒို႔ေသာက္ေနႀက ဘီယာဆိုင္ႀကီးလည္း
ေနာက္ဆို အေႀကြးမေရာင္ေတာ ့ဘူးတဲ ့ ညီေလးရာ။
ဂ်ာနယ္တိုင္းေတာ့ မဟုတ္
တခ်ဳိ႕နားလည္တဲ့ဂ်ာနယ္ေတြ
မင္းရဲ႕အိမ္ျပန္လမ္းကို
လြမ္းလြမ္းဆြတ္ဆြတ္ ႀကိဳၾကရွာပါတယ္
၂၄ႏွစ္ ၿပည္ ့ဆြမ္းကပ္ေပးႀကတဲ ့အေႀကာင္း
ေက်းဇူးတင္တယ္
ရဲေဘာ္တို႔။
ေက်းဇူးတင္ပါတယ္
မိတ္ေဆြတို႔။
ခြ ေဒါင္းမွန္ရင္
ဘယ္ေတာ့မွ ကိုယ့္ဖင္ ကိုယ္ျပန္မနမ္းဘူး။
ၿပည္ေၿပးမွန္ရင္
ဘယ္ေတာ့မွ ရဲစခန္းေရွ ့ၿဖတ္မေလွ်ာက္ဘူး။
ဆရာဒဂုန္တာရာကိုေတာ့
အားနာတယ္။
ရန္ကုန္က ႏိုင္ငံေရးဆိုတာ
ရန္သူကို ရန္သူျဖစ္ေအာင္
မိတ္ေဆြကို ရန္သူျဖစ္ေအာင္
လုပ္ေနသလိုပဲ။
၀မ္းမနည္းနဲ႔
ညီေလး။
အရမ္းလည္း
သြားမစားနဲ႔ ညီေလး။
ေကာင္မေလးက အသစ္ေလးဆိုေပမဲ ့
မႏ ၱေလးမွာ ၆လ ေမာ္လၿမိဳင္မွာ ၆လ
ညီမေလးက
အေ၀းေရာက္အင္အားစုေတြကို မုန္းသတဲ့လား။
ညီမေလးက
ျပည္ပက လွဳပ္ရွားမွဳေတြကို မလိုဘူးတဲ့လား။
ေန ့တိုင္းေန ့တိုင္း
ပန္းကုန္းလာလာစြပ္တဲ ့သူေတြကို ေလးစားတယ္လား
မိုးသီးေရ
ရီးပဲ
မင္းေၾကာင့္ အခုလို ေစာ္ကားခံရတာ။
အဲဒါ မင္းရဲ႕
ငမ္းငမ္းတက္ အဆီဘူးခါခ်င္စိတ္ေၾကာင့္ပဲ။
ခဏတစ္ျဖဳတ္ေတာ့
ေစာင့္ပါဦးလားကြာ
အခုေတာ့
မင္းရဲ႕ ့အုတ္ဂူကိုို ေဆးအသစ္ေလးသုတ္ထားလိုက္ၾကၿပီ။
ညီေလးေရ
ျပန္ခဲ့ေတာ့။
ရန္ကုန္ကို
မာမီၿမင္ ့ေဆြတို႔လက္ထဲမွာ
ဖင္တု ရင္တုေတြနဲ ့ ထားခဲ့ေတာ့။
ငါတို႔ညီအစ္ကိုေတြ
နယူးေယာက္ၿမိဳ႕
မင္ဟတ္တန္ျမစ္ထဲက
ဦးသန္႔နာမည္နဲ႔ ကၽြန္းကေလးေပၚမွာပဲ
တသက္လုံး အတူေနသြားၾကတာေပါ့ကြာ။
မင္းေသေတာ့လည္း
လဒပံု အလံအုပ္ၿပီး
ငါ မင္ဟတ္တန္ျမစ္ထဲေမွ်ာေပးမယ္
ငါေသရင္လည္း
ကဗ်ာတပုဒ္ရြတ္ၿပီး
မသာယုတ္ နင္သြားလိုရာသြားႏိုင္ပီ ေၿပာေပးဦး
တိုင္းျပည္ခ်စ္စိတ္နဲ႔
ဆာေလာင္လာရင္
အဲဒီ ဦးသန္႔ ကၽြန္းေလးေပၚမွာ
ေစာက္ရွက္မရွိ ဗမာႏွစ္ေကာင္ဆိုၿပီး
ဆိုင္းဘုတ္ေထာင္ ေနၾကမယ္ေလ။
မိုးသီးေရ
ညီေလးေရ
အျမန္ဆုံးျပန္ခဲ့ေတာ့
မင္းကို
မလိုသူတို႔ မင္းအတြက္
နတ္ကႏၷားေပး ၾကေတာ့မယ္။
မင္ဟတ္တန္ေရ
တိုင္းျပည္မဲ့သြားတဲ့
သားေကာင္တေယာက္ကို
ဖာတန္းသာပို ့လိုက္ပါေတာ့
အလာဟို အရွင္ၿမတ္ အမိန္ ့ေတာ္ေပးပါ
အရွင္ေရရွဳ ခရစ္ေတာ္မွာေကာင္းခ်ီးေပးပါ။

အာလ၀ီး
(စက္တင္ဘာ ၆ - ၂၀၁၂)
ကိုေအာင္ေ၀း ေရ. . .

ပရိတ္သတ္ လက္ခုပ္ ေသခ်ာမတီးလို႕ ေကာင္းေကာင္း မက ႏို္င္တဲ့ ဇာတ္သမားေတြ ႐ွိသလားဗ်. . ဟုတ္စ။
႐ွင္ျပဳတုန္းက ေရႊထီးေဆာင္းခဲ့ရတာ ခ်ည္း ေျပာမေနနဲ႕ေလ. .
၀ါ သာႀကီးလာတယ္။
ဘာပရိယတၱိ၊ ဘာပဋိပတၱိ မွ အားမထုတ္ထားရင္
ပစၥည္းေလးပါး နည္းေပမမေပါ့။

ခြင့္လႊတ္စရာ မဟုတ္ဘူး

ဒီမုိကေရစီသမားဆုိတိုင္း ဒီမုိကေရစီ သမား ျဖစ္မလား၊
ေက်ာင္းသား ဆုိတုိင္း ေက်ာင္းသား ျဖစ္မလား ဟ၊
အာဏာ႐ွင္စိတ္ေပါက္ၿပီး၊ အာဏာ႐ွင္လုပ္ရပ္လုပ္ခဲ့ရင္ အာဏာ႐ွင္ျဖစ္မွာေပါ့။
အာဏာ႐ွင္ေတာ္လွန္တဲ့သူေတြ၊ အဓမၼဆန္႕က်င္တဲ့သူေတြက ေက်ာင္းသားခ်င္းမို႕လုိ႕ခြင့္လႊတ္ပါ ကြာ လို႕ ေျပာရင္ ခင္ဗ်ားတို႕လည္း အာဏာ႐ွင္ဂိုဏ္းသင့္ကုန္မွာေပါ့။
လူကိုတိုက္ေနတာလား၊ မူကိုတိုက္ေနတာလား ကိုယ့္ဟာကိုယ္ကြဲျပားၾကဦး။
မူကိုတိုက္တာဆုိရင္ ဒီမူအတိုင္းက်ဴးလြန္သူမွန္သမွ်

ရန္သူ. . .

ခ်ိဳတူးေဇာ္

မိုးသီးဇြန္တို႕အဖြဲ႕ႏွင္႕ ျမန္မာျပည္ခရီး(၄)

by May Thingyan Hein on Thursday, September 6, 2012 at 5:43am · ေမသၾကၤန္ဟိန္(ျမစ္မခ)
စက္တင္ဘာလ ၆၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။

က်မအေနနဲ႕ကေတာ႕  ကိုမိုးသီးဇြန္တို႕ရဲ႕ ျမန္မာျပည္ခရီးမွာ ၀ိုင္းေပးၾကတဲ႕ comment ေတြကို ဖတ္ရတာပိုၿပီး စိတ္၀င္စားစရာေကာင္းလာခဲ႕တယ္။

Comment တခုခ်င္းစီကိုေသခ်ာလိုက္ၿပီး အေသးစိတ္ဖတ္ပါတယ္။ Comment ေတြမွာေတာ႕ အျမင္ ႏွစ္မ်ိဳးတင္မကေတာ႕ဘဲ သံုးေလးမ်ိဳးကိုလည္း ေတြ႕လာရပါတယ္။ပိုၿပီးေတာ႕လည္း စိတ္၀င္စားစရာေကာင္းလာပါတယ္။

ဘယ္လိုပဲ ျဖစ္ျဖစ္ပါ comment ၀င္ၿပီး ေပးၾကသူတိုင္းကိုလည္း က်မ ေလးစားစြာ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။

က်မအေနနဲ႕ကေတာ႕ ABSDF ရဲ႕ ေခါင္းေဆာင္တဦးခ်င္း၊ လူပုဂၢိဳလ္တဦးခ်င္းအေပၚမွာ ခံစားခ်က္မရွိခဲ႕ေပမဲ႕၊ ျမန္မာျပည္ ဒီမုိကေရစီေရးအတြက္ဆိုတဲ႕ ရည္ရြယ္ခ်က္နဲ႕ မိေ၀းဖေ၀း ေတာထဲကို ေျပး၀င္သြားၾကရွာတဲ႕ လူငယ္ေတြကိုေတာ႕ အျမဲေလးစားစိတ္ရွိပါတယ္။

၁၉၈၈ခုႏွစ္တုန္းကေတာ႕ က်မအသက္က ၁၄ ႏွစ္ ရွိပါၿပီ၊ က်မေဖေဖက ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္း၊ ေနာင္ခ်ိဳၿမိဳ႕ကေန သပိတ္ဥကၠ႒အျဖစ္နဲ႕ေဆာင္ရြက္ေနခ်ိန္ျဖစ္ပါတယ္။ အေရးအခင္းၿပီးလို႕ အေဖတို႕လို သပိတ္မွာ ေခါင္းေဆာင္ပါ၀င္သူေတြကို  လိုက္လံဖမ္းဆီေနစဥ္နဲ႕ေဖေဖ အဖမ္းခံခဲ႕ရတဲ႕အခ်ိန္ကာလေတြမွာ ႏိုင္ငံေရးသမားတေယာက္ရဲ႕ သမီးၾကီးအေနနဲ႕ ျဖတ္သန္းခဲ႕ရတာေတြကိုလည္း မွတ္မိခဲ႕ပါေသးတယ္။

အဲဒီအခ်ိန္တုန္းက ျပည္တြင္းက ဒီမိုကေရစီအင္အားစုေတြလည္း အသည္းအသန္တိုက္ပြဲ၀င္ခဲ႕ၾကရသလို၊ ေတာထဲကေနၿပီး ျမန္မာ႔ဒီမိုကေရစီေရးအတြက္လည္း လူငယ္ေတြ လက္နက္ကိုင္ တိုက္ပြဲ၀င္ေနတယ္ဆိုတာကို ၾကားရေတာ႔လည္း  ေလးစားစိတ္ရွိခဲ႔ပါတယ္။

ျမန္မာျပည္ေရးအတြက္ ဘယ္ေနရာ ဘယ္ေဒါင္႔ကျဖစ္ျဖစ္ ပါ၀င္ခဲ႕သူေတြ၊ ပါ၀င္ေနဆဲက သူေတြနဲ႕ ဆက္လ်က္ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္မဲ႔သူေတြ အားလံုးအေပၚမွာ ေလးစားစိတ္က အျမဲရွိေနမွာပါ။

ငါကေတာ႕ ဘယ္တုန္းက ဘာလုပ္ခဲ႕တယ္၊နင္က ခုမွ လာေျပာေနယ္ ဆိုတဲ႕အျမင္မ်ိဳးနဲ႕ ခြဲျခားသတ္မွတ္တတ္တဲ႔ သူေတြရဲ႕ comment ေတြကို ဖတ္ၿပီးေတာ႕လည္း ျပံဳးမိပါတယ္။ ဒါေပမဲ႕ အျပစ္ျမင္စိတ္ေတာ႕ မရွိပါဘူး။ သူတုိ႕ က်မရဲ႕ ေဆာင္းပါးေတြအေပၚမွာ ေ၀ဖန္လို႕ရပါတယ္။ ဒီမိုကေရစီလို႕ ေျပာရင္ေတာ႕ ေ၀ဖန္မႈ ဆိုတာ ရွိလာမွာပါ။

က်မရဲ႕ သေဘာထားကေတာ႕ အျမင္မတူရင္လည္း ရန္သူ လို႕ မသတ္မွတ္ပါဘူး။ ဘယ္သူ႕ကိုမွလည္း ပုဂၢိဳလ္ေရးဆန္ဆန္
တိုက္ခိုက္ျခင္း ဘယ္တုန္းကမွ မျပဳခဲ႕သလို၊ ယခုလည္း ျပဳမည္ မဟုတ္၊ ေနာင္လည္း ျပဳမည္မဟုတ္ပါဘူး။
အားလံုးဟာ ကိုယ္႔သမိုင္းကိုယ္ေရးၾကမည္႔သူေတြပါ။

Comment ေတြကို ေသခ်ာဖတ္ၾကည္႔လိုက္ေတာ႕လည္း ေရးသားတဲ႕ သူေတြရဲ႕ စိတ္ကို လွမ္းျမင္ေတြ႕ရတာပါပဲ။ အခ်ိဳ႕ကလည္း ရိုးရိုးသားသား၊ အခ်ဳိ႕ကလည္း စာဖတ္ၿပီးမွ ေသခ်ာေပးၾကပါတယ္။

အခ်ိဳ႕ကေတာ႕ အမည္ရင္းနဲ႕လည္း မဟုတ္ Profile အမွန္လည္း မတင္ထားေတာ႕ ဘာေရးေရး ရွက္စရာမလိုဘူး ဆိုတဲ႕ စိတ္ႏွလံုးမ်ိဳးနဲ႕ comment ေပးပါတယ္။ ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ ျမန္မာ႕အေရးနဲ႕ ဒီမိုကေရစီ ေရးကို စိတ္၀င္စားၾကလို႕သာ ဒီေဆာင္းပါးကို ဖတ္ၾကတာပါ။ ျမန္မာ႔ျပည္ဒီမိုကေရစီရေစခ်င္ရင္ေတာ႕ဒီမိုကေရစီဆန္တဲ႕စိတ္ႏွလံုးမ်ိဳးရွိဖို႕ လိုမယ္လို႕လည္း ေတြးမိပါတယ္။

က်မအေနနဲ႕ကေတာ႕ ကိုယ္ျမင္ခဲ႕တာ ကိုယ္ၾကားခဲ႕တာေတြကို ေရးရမွာပါ၊ ကိုယ္ခံစားရတာ ကိုယ္႕အျမင္လည္း ပါခ်င္ပါမွာေပါ႕။ အဲဒီအေပၚမွာ ေကာင္းတယ္၊ မေကာင္းဘူးဆိုတာကေတာ႕ စာဖတ္သူရဲ႕ အျမင္ပါဘဲ။ ဘယ္လိုအျမင္မ်ိဳးပဲ ျဖစ္ျဖစ္ ေလးစားပါတယ္။

ကိုမိုးသီးဇြန္ကို ၁၉၈၈ခုႏွစ္ကတည္းက နာမည္သာ ၾကားဖူးခဲ႕တာပါ၊ သတင္းေတြသာ ၾကားဖူးခဲ႕တာပါ။

တခု သတိျပဳေစခ်င္တာကေတာ႕ အခု ဒီစာကို က်မေရးေနတာက ကိုမိုးသီးဇြန္ရဲ႕ အေၾကာင္းကို  ေရးေနျခင္း မဟုတ္ပါဘူး၊ သူေျဖတဲ႕ အေျဖေတြကိုပဲ က်မက ျပန္ေရးေနျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ ျပန္ေရးရာမွာလည္း က်မရဲ႕ အသံဖမ္းစက္ထဲက ပါသမွ် အကုန္လံုးကို ေရးပါတယ္။ ခ်န္ထားခဲ႕ျခင္း ျဖည္႔စြက္ျခင္း လံုး၀ မရွိပါဘူး။

ခုလို သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲမွာ ေတြ႕ရမွသာ ပထမဆံုး ေတြ႕ဖူးျမင္ဖူးျခင္းျဖစ္သလို၊ သတင္းေထာက္ေတြရဲ႕ အေမးကို ေျဖဆိုမွသာ ကိုမိုးသီးဇြန္းကို စသိရျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ facebook ေပၚမွာ ဓါတ္ပံုသာေတြ႕ဖူးခဲ႕တာပါ။ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲကို တက္လာခဲ႕ၾကတဲ႕ သတင္းေထာက္ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားလည္း အဲလိုပဲထင္ပါတယ္။

ခုလည္း က်မတို႕ထက္အသက္ငယ္လိမ္႔မယ္လို႕ ခန္႔မွန္းရတဲ႕ အသက္ ၂၀၀န္းက်င္အရြယ္ လူငယ္သတင္းေထာက္လူငယ္တဦးက ဆက္ၿပီး ေမးပါတယ္။ ေက်ာပိုးအိတ္နဲ႕ တီရွပ္နဲ႕ ဆံပင္ခ်ီထားတဲ႕လြတ္လပ္တဲ႕ ဟန္နဲ႕  သတင္းေထာက္ လူငယ္တဦးပါ။ (သူ႕ရဲ႕၀တ္စားဆင္ယင္ပံုကို ထည္႕ေရးသားျခင္းဟာ စာဖတ္သူကို မ်က္စိတည္းျမင္လာေအာင္ ပံုေဖာ္ေပးျခင္းသာျဖစ္ပါတယ္)

ေမး။ ။ ေျမာက္ပုိင္းကိစၥအတြက္ တခုခုမ်ား သမိုင္းအမွန္ကို ေဖာ္ထုတ္ဖို႕အတြက္ အားလံုးညွိဳႏိႈင္းၿပီၚ သမိုင္းမွန္ကို ခ်န္ခဲ႕ႏိုင္မလား။
ေျဖ။ ။မိုးသီးဇြန္း- သတင္းစာ ရွင္းလင္းပြဲမွာ က်ေနာ္ တစ္ခါတည္း ရွင္းရွင္းလင္းလင္း ေျပာခ်င္ပါတယ္။ က်ေနာ္ မဲေဆာက္နယ္စပ္မွာ ပေနာင္းက လူၾကီးေတြ၊ ကိုထင္လင္း၊ မနန္းေစာတို့နဲ့ေတြ႕တယ္။ ျပီးေတာ့ သူတို႔လည္း ကိုယ္ေတြ႕ ဒီအျဖစ္ဆိုးၾကီးနဲ႕ ၾကံဳခဲ့ရတာကိုး။ သူတို့ၾကံဳခဲ့ရတာေတြ။ သူတို႕ခံစားခ်က္၊ သူတို႕လြတ္ဖို႕အတြက္ အစြမ္းကုန္ၾကိဳးပမ္းေနခဲ့ၾကတယ္။ ျပီးေတာ့ ငါတို႕ခြပ္ေဒါင္းအလံလို႕လည္း သူတို႕ ျပန္ျပီးေတာ့ ေအာ္လာလို႕ရတယ္။ အဓိပၸာယ္က မင္းတို့ရဲေဘာ္ေတြဟာ ငါတို့ ရဲေဘာ္ေတြပါလို့ က်ေနာ္တို႕ ဒီေခါင္းေဆာင္ၾကီးေတြကိုက အသိအမွတ္ ျပဳပါတယ္။သူတို႕ကလည္း က်ေနာ္ တို႕ရဲ့ ရဲေဘာ္ရဲဘက္၊ ညီငယ္၊ ညီမငယ္ေတြပါ။ဒီအစီအစဥ္ၾကီးတစ္ခုလံုးေအာက္မွာ က်ေနာ္တို႕က တရားခံေတြ ျဖစ္သြားၾကတယ္။ အဲဒါကလည္း ဗမာျပည္ရဲ့ ၾကံဳေတြ႕ေနရတဲ့ စနစ္ၾကီးတစ္ခုလံုးကို ေျပာတာပဲ။အဲဒီေတာ့ သူတို႕မိသားစုေတြနဲဲ႕  သြားေတြ႕မယ္။ ကြယ္လြန္သြားတဲ့ ရဲေဘာ္ေတြရဲ့ မိသားစုေတြနဲ့လည္း သြားေတြ႕မယ္။သူတို႕ကို သြားအားေပးမယ္။ သြားျပီးေတာ့ ဂုဏ္ျပဳမယ္။အဲလိုအစီအစဥ္လည္း ရွိပါတယ္။
ကိုမိုးသီးဇြန္က ခဏ နားၿပီးမွ ဆက္ေျပာပါတယ္။ အသံကလည္း ပိုၿပီးက်ယ္လာသလို၊ စိတ္လည္းတိုလာပံုရပါတယ္။
ေျဖ။ ။ မိုးသီးဇြန္ -  ဒါဘာသေဘာလဲဆိုတာ က်ေနာ္ ရွင္းေနျပီ။ ဒါက်ေနာ္တို႕ရဲ့ ညီေတြ၊ညီမငယ္ေတြ၊ ဒီထက္ အေျဖထက္ေကာင္းတာ ဘာရွိဦးမလဲ၊ျပည္သူေတြအတြက္ က်ြန္ေတာ္ေျပာေပးပါမယ္။ခင္ဗ်ားတို႕ မီဒီယာေတြ အားကိုးပါတယ္၊ ဂုဏ္ယူပါတယ္။ဒီ MESSAGE ကို ရဲေဘာ္ေတြဆီကို ပို႕ေပးပါ။အထူးသျဖင့္ ေသဆံုးသြားတဲ့ ရဲေဘာ္ေတြရဲ့ မိသားစုေတြထံကို ပို႕ေပးပါ။ဒါ က်ေနာ္တို႕ရဲ့ ဂုဏ္ျပဳရမယ့္ ရဲေဘာ္ေတြ။အဲဒီေတာ့ အခ်က္အလက္ေတြ ရွာေဖြေနမွ မဟုတ္ဘူး။ ဒါ က်ေနာ္တို႕ရဲေဘာ္ေတြ။ က်ေနာ္္တို႕ရဲ့ ၀ိဥာဥ္ေတြ အဲဒီအတြက္ က်ေတာ္ ခံယူထားပါတယ္။

ေနာက္တဦးကေတာ႕ အမ်ိဳးသမီးသတင္းေထာက္တဦးျဖစ္ပါတယ္။  သူမကလည္း လူငယ္ပါပဲ။ လူငယ္ျဖစ္ေပမဲ႕ သူေမးတဲ႕ ေမးခြန္းကိုေတာ႕ၾကိဳၿပီး ျပင္ဆင္လာခဲ႕ပံုရၿပီး သြက္သြက္လက္လက္နဲ႕ေမးျမန္းခဲ႕တာပါ။

ေမး။ ။ ရခိုင္ျပည္နယ္မွာ ျဖစ္ပြားေနတဲ့ ပဋိပကၡေတြနဲ့ ပတ္သက္ျပီးေတာ့ နိုင္ငံတကာက လူ့အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္တယ္ဆိုျပီး စြပ္စြဲေနတာေတြ ရွိပါတယ္။ျမန္မာနိုင္ငံရဲ့ ဓေလ့ေတြကိုလည္း သိတယ္။ ျမန္မာလူမ်ိဳးေတြရဲ့ အက်င့္ကိုလည္း သိတယ္။ ျမန္မာျပည္ကိုလည္း ခ်စ္လို႕ျပန္လာျပီး ကူညီမဲ့ ဦးမိုးသီးဇြန္အေနနဲ႕ ဘယ္လိုေျဖရွင္းမလဲဆိုတာ သိခ်င္ပါတယ္။

ေျဖ။ ။ မိုးသီးဇြန္- အခုကိစၥနဲ့ ပတ္သက္ျပီး ေျပာရမယ္ဆိုရင္ က်ေနာ္နဲ႕အရင္းနွိီးဆံုး လူေတြပါ။ အနီးကပ္လက္တြဲေနတာ ရခိုင္ကတပ္ဖြဲ႕ေတြပါ။ အခု …  ၾကားဖူးလားမသိဘူး။ က်ြန္ေတာ္က အဲဒီမွာ အတြင္းေရးမွဴး။က်ေနာ္က ရခိုင္ဆိုရင္ ဘယ္တပ္ရင္းကမွ မဟုတ္ဘူး။ တပ္ရင္းတစ္ရင္းထဲမွာကို အတူတူအိပ္ အတူတူစားဖူးတယ္။ က်ြန္ေတာ္တို႕ ညီအကိုလိုခ်စ္ခဲ့ရတဲ့ သိ္န္းေဇာ္ဦး(ရခိုင္)ေတာင္ ဟုိမွာ ရွိေသးတယ္။အဓိကျပႆနာက ဘာလဲဆိုေတာ့ ရခိုင္ျပည္သူေတြဟာ သိပ္ကို ဆင္းရဲသြားတယ္။ သူတို႕မွာ MANAGEMENT နဲ႕ ပတ္သက္ျပီးေတာ့ လုပ္ပိုင္ခြင့္မရွိေတာ့ဘူး။သူတို႕မွာ နိုင္ငံေရးနဲ႕ပတ္သက္ျပီးေတာ့ ဆံုးျဖတ္နိုင္တဲ့ အခြင့္အလမ္းေတြ ဒါဟာ အဓိက ျပႆနာပါ။ဒါဟာ က်ေနာ္က အေျပာဆို အမႈေဆာင္အသစ္ ကေန ဒီအထိေပါ့ေနာ္၊ တိုင္းရင္းသားမ်ား ရခိုင္အပါအ၀င္ဟာ ကုိယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရွိရမယ္။ ျပည္နယ္ေတြမွာ သူတို႕ကိုယ္တိုင္ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရွိရသည္။သူတို့ဆီက အဓိက Resources ေတြ၊ ဒီအရင္းအျမစ္ေတြကိုက ဓာတ္ေငြ႕ေတြထြက္တယ္။ေက်ာက္သံပတၱျမားေတြ။ လယ္ေတြ။ငါးေတြ အကုန္လံုးကို သူတို့က သူတို႕ ကိုယ္တိုင္ စီမံခန့္ခြဲပိုင္ခြင့္ မရွိဘူး။အဲဒီအခါမွာ ရခိုင္အမ်ားစုက ထိုင္းဘက္ကို ထြက္သြားၾကတာ ေတြ႕ေနရတယ္။ ရခိုင္လူမ်ိဳးေတြနည္းတာမဟုတ္ဘူး။ အထူးသျဖင့္ ရခိုင္လူငယ္လူရြယ္ေတြက စစ္ထဲ ၀င္သြားၾကတယ္။အဲဒီေတာ့ ရခိုင္ျပည္နယ္မွာ ဘာမွကိုကို မရွိေတာ့ဘူး။
ၿပီးေတာ႕ ကိုမိုးသီးဇြန္ကပဲ ဆက္ေျပာပါတယ္။

ေျဖ။ ။ အဲဒီေတာ့ ျမန္မာမွာ ေျခာက္သန္းက ထိုင္းနိုင္ငံထဲေရာက္ေနတယ္။ ငါးသိန္းက မေလးရွားထဲ ေရာက္ေနတယ္။အဲဒီအထဲမွာ တစ္သိန္းက သူ့ဟာသူ ေလွ်ာက္သြားေနတယ္။ဒီေတာ့ က်ြန္ေတာ္တို့ တစ္ျပည္လံုး ျဖစ္ေနတဲ့ ကိစၥ။အဲဒီေတာ့  က်ေနာ္႕အေနနဲ့ ဒီျပႆနာကို ျငိမ္းခ်မ္းစြာ ေက်ာ္ျဖတ္ခ်င္တယ္။ ကိုယ့္ဂုဏ္သိကၡာရွိရွိနဲ့ ရခိုင္ျပည္နယ္ျပည္သူလူထုေတြ ရပ္တည္နိုင္ဖို႕၊ ရခိုင္ျပည္သူလူထုေတြမွာ ကိုယ္ပိုင္ျပဌာန္းပိုင္ခြင့္ရွိရမယ္။သူတို့ ျပည္နယ္ကို သူတို့ အုပ္ခ်ဳပ္ရမယ္။သူတို့သဘာ၀သယံဇာတေတြကို သူတို့ကုိယ္တိုင္ စီမံခန့္ခြဲပိုင္ခြင့္ရွိရမယ္။အခု သမၼတၾကီး ဦးသိန္းစိန္းက ဒါကို ျမင္လာတယ္။ ပိုျပီးေတာ့ လုပ္လာတယ္။အဲဒါကို ျမင္တဲ့အတြက္ စံုစမ္းစစ္ေဆးေရးေကာ္မရွင္အဖြဲ့ဖြဲ့တယ္၊ အဲလိုေကာ္မရွင္ဖြဲ့လို္က္တဲ့အတြက္ သက္ဆိုင္ရာပညာရွင္ေတြက ဆံုးျဖတ္နိုင္မယ္လို့ ထင္တယ္။ အခု က်ေနာ္ တို႕ေျပာေနတာေတြက တရားလည္းမ၀င္ဘူး။ခံစားခ်က္ေတြကို ရင္ဖြင့္ေျပာေနတာ။အဲဒီေတာ့ အစီရင္ခံစာကို အျမန္ဆံုးထြက္ပါေစလို့ ဆုေတာင္းေပးပါတယ္။

ေနာက္သတင္းေထာက္တဦးကေတာ႕ Massenger ဂ်ာနယ္က အမ်ိဳးသားသတင္းေထာက္တဦးျဖစ္ပါတယ္။

ေမး။ ။ အခု ကိုမိုးသီးဇြန္ကို BLACK LIST ထဲကေန ပယ္ဖ်က္ေပးလိုက္တယ္ဆိုေပမဲ့ အေ၀းေရာက္ခ်မွတ္ထားတဲ့ ျပစ္ဒဏ္ေတြကို ပယ္ဖ်က္ထားေပးျခင္း မရွိေသးပါဘူး၊ အဲဒါနဲ့ပတ္သက္ျပီးေတာ့ သမၼတနဲ့ ေတြ့တဲ့အခ်ိန္မွာ ဘယ္လိုမ်ား ေတာင္းဆိုသြားဖို့ ရွိပါသလဲ။ျပီးေတာ့ ကိုမိုးသီးဇြန္ကို ေမးခ်င္တာက ကိုမိုးသီးဇြန္ကို နိုင္ငံေရး လုပ္စားေနတယ္ဆိုျပီးေတာ့ ေ၀ဖန္ခဲ့တဲ့ အဖြဲ့အစည္းေတြ ရွိပါတယ္။ အဲဒီစြပ္စြဲခ်က္နဲ့ ပတ္သက္ျပီး ကိုမိုးသီးဇြန္အေနနဲ့ ဘယ္လိုမ်ားတုန့္ျပန္ေျပာၾကားခ်င္ပါသလဲ။ ၿပီးေတာ႕ အခု ကိုမိုးသီးဇြန္နဲ့ ကိုထြန္းေအာင္ေက်ာ္တို့ကို အေ၀းေရာက္ျပစ္ဒဏ္ကေန ပယ္ဖ်က္ေပးျခင္း မရွိပါဘူး။အဲဒါနဲ့ ပတ္သက္ျပီးေတာ့ တာ၀န္ရွိသူအေနနဲ့ ဘာမ်ား ေျပာၾကားခ်င္ပါသလဲ။

ေျဖ။ ။ကိုထြန္းေအာင္ေက်ာ္ - က်ေနာ္ တို႕ အေနနဲ့ေတာ့ ေတာင္းဆိုဖို႕ေတာ့ မရွိပါဘူး။ ဒါေပမဲ့ က်ေနာ္ တို႕ဟာ ရာဇ၀တ္မႈ က်ဴးလြန္ခဲ့တဲ့ လူေတြ မဟုတ္ပါဘူး။ တိုင္းျပည္ခ်စ္တဲ့စိတ္နဲ့ ေတာ္လွန္ေရးလုပ္ခဲ့ၾကတယ္။ ေတာ္လွန္ေရးျပီးေတာ့ လက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္ေရးထဲမွာ မေအာင္ျမင္ခဲ့တဲ့ အေၾကာင္းရင္းတစ္ခုခုရွိတယ္။ အဲဒါက ဘာလဲဆိုေတာ့ နိုင္ငံတကာက အကူအညီမရဘူး။ဘာလို့လဲဆိုေတာ့ လက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္ေရးနဲ့ ပတ္သက္ျပီးေတာ့ နိုင္ငံတကာက အကူအညီမေပးၾကဘူး။အဲဒါေၾကာင့္လည္း က်ေနာ္တို႕က အင္မတန္ေတာင့္တင္းတဲ့ တပ္မေတာ္ကို တိုက္လို႕ မရခဲ့ဘူး။အဲဒါကလည္း က်ေနာ္ တို႕ ပါတီရဲ့ မေအာင္ျမင္ရတဲ့ အေၾကာင္းရင္းပါပဲ။ ဒါေပမဲ့ က်ေတာ္တို႕ဟာ တစ္ေသြးတည္းတစ္သားတည္း စည္းလံုးခဲ့ၾကပါတယ္။ ေနာက္ျပီးေတာ့ ခင္ဗ်ားတို႕အခုလာတဲ့လူေတြအားလံုး၊ အထူးသျဖင့္ ခင္ဗ်ားတို႕မီဒီယာေတြက္ို သိေစခ်င္တာက က်ေနာ္တို႕  အခု ဒီကိုလာတာ ကိုယ့္အစီအစဥ္နဲ့ ကိုယ္လာတာ၊ ဘယ္သူ႕ဆီကမွလည္း မေတာင္းဘူး။ ဘယ္သူ့ဆီကမွလည္း မယူဘဲနဲ့ ေျခသလံုးအေတာင့္ခံျပီး တစ္ေန့ကို ရွစ္နာရီဆယ္နာရီ မတ္တပ္ရပ္ျပီး US မွာ အလုပ္လုပ္ျပီးေတာ့ ကိုယ့္ေခ်ြးနည္းစာနဲ့ ကိုယ္ တိုင္းျပည္ကိုခ်စ္တဲ့စိတ္နဲ့ က်ေတာ္တို့လုပ္တာ၊ ကိုယ့္စရိတ္နဲ့ကိုယ္လာတာ၊ ဘာေၾကာင့္လည္းဆိုေတာ့ ကိုယ့္တိုင္းျပည္ကိုယ္ခ်စ္တဲ့စိတ္နဲ့ ျပည္သူျပည္သားေတြရဲ့ ဒုကၡကို မၾကည့္ရက္လို့ လာတာ။အဲဒါေၾကာင့္ က်ြန္ေတာ္တို့က NGO ရဲ့ အကူအညီလည္း မရွိဘူး။ဘယ္ကမွလည္း မရဘူး။ ကုိယ့္ရဲ့ သန့္ရွင္းတဲ့စိတ္နဲ့ တိုင္းျပည္ကိုကူညီခ်င္တဲ့ စိတ္နဲ့ ျပန္လာတာ။ ဘယ္ကမွ အေထာက္အပံ့မရွိဘူး။

အဲလို ေျပာၿပီး ကိုမိုးသီးဇြန္က ဆက္ေျဖပါတယ္။

ေျဖ။ ။ က်ေနာ္ကို ဘာေၾကာင့္ အစိုးရက ျပန္လာခိုင္းသလဲဆိုတာကိုေျပာရရင္ က်ေေတာ္ တစ္ခ်ိန္က ဘာေတြလုပ္ခဲ့သလဲဆိုတာ အစိုးရက သိလို႕ပါပဲ။ အတူတူတြဲလာတဲ့ ၈၈ က ရဲေဘာ္ရဲဘက္ေတြြက ဘာလို့ က်ြန္ေတာ့္ကို ဘာေၾကာင့္ ခုလို သည္းသည္းလႈပ္ၾကိဳဆိုၾကသလဲ။
ဘာလို႕လဲဆိုေတာ့ သူတို့က အသိဥာဏ္ ရွိတဲ့ ရဲေဘာ္ေတြပါ။အဲဒါ က်ေနာ္လုပ္ခဲ့တဲ့ လုပ္ရပ္ေတြအေပၚမွာ သူတို႕ ဆံုးျဖတ္တာပဲျဖစ္ပါတယ္။အဲဒီေတာ့ တစ္ခုေတာ့ ရွိတာေပါ့ဗ်ာ။ေတာင္ထိပ္မွာ ေပါက္ေနတဲ့ သစ္ပင္ဟာ ေလအတိုက္ခံရမွာပဲ။ အဲဒီေတာ့ တိုက္တဲ့ဟာေတြကို က်ေနာ္တို႕ ၾကံ့ၾက့ံခံနိုင္ဖို့ပဲ လိုပါတယ္။

ေနာက္ သတင္းေထာက္အမ်ိဳးသား တဦးကလည္း ေရွ႕က ေမးခဲ႕တဲ႕ ေျမာက္ပိုင္းကိစၥကိုပဲ အစျပန္ထုတ္ၿပီးေမးပါတယ္။ လူငယ္သတင္းေထာက္ေတြျဖစ္ေပမဲ႕ သူတို႕ေမးခြန္းကလည္း စိတ္၀င္စားဖို႕ေကာင္းပါတယ္။ သူ႕ေမးခြန္းကို မီဒီယာသမားေတြေရာ အားလံုးကပါ ျငိမ္ၿပီး နားေထာင္ေနခဲ႕ပါတယ္။

ေမး။ ။လက္ရွိေျမာက္ပိုင္းမွာ က်န္ခဲ့တဲ့လူေတြနဲ့ က်န္ခဲ့တဲ့ ေက်ာင္းသားေတြကုိ မီဒီယာေတြအလယ္မွာ ထားျပီး နွစ္ဖက္ေဆြးေႏြးမယ္ဆိုရင္ အဲဒါနဲ႕ပတ္သက္ျပီးေတာ့ ေျပာဖို႕ရွိပါသလား။

ေျဖ။ ။ က်ေနာ္တို႕ အေနနဲ႕ အဲဒါနဲ႕ ပတ္သက္ျပီးေတာ့ ဟိုဘက္ဒီဘက္ ေတြ႕ဖို႕ အေၾကာင္းမရွိပါဘူး။ ။ဘာလို့လဲဆိုေတာ့ အခု က်ေနာ္တို႕ ေဆြေႏြးခ်က္ေတြနဲ့ ပတ္သက္ျပီး လာခဲ့တာပါ။ အဲဒါနဲ႕ပတ္သက္ၿပီး ထက္ အခု က်ေနာ္တို႕ ေဆြးေႏြးခ်က္ေတြဟာဆိုရင္ ၁၇ ရက္ေန့၊ အေမရိကန္ကို ျပန္ဖို့ ရွိတဲ့အတြက္၊ ဒါ့အျပင္ အခုလာရတာဟာ သမၼတရဲ့ ေရွ့ဆက္လုပ္ငန္းစဥ္ေတြ ေခ်ာေမြ႕ဖို႕အတြက္ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ တစ္ခ်ိန္မွာေတာ့ လုပ္ငန္းေတြ လုပ္ဖို႕ ရွိပါတယ္။ဒါကလည္း ရဲေဘာ္ေတြအတြက္ ညီအကိုေမာင္နွမေတြအတြက္ ျဖစ္ပါတယ္။အဲဒီေတာ့ သူတို့ကို ဒီတစ္ေခါက္မွ ေဆြးေႏြးေပးဖို့ မရွိဘူး။ဒီတစ္ေခါက္မွာ က်ေနာ္ အလုပ္ခ်င္ဆံုးဆႏၵက သူတိ့ုကို ဂုဏ္ျပဳေပးခ်င္တာပဲရွိတယ္။အဲလို အခမ္းအနားကို လုပ္ခ်င္တယ္။ အဲဒီဟာနဲ႕တျခားကိစၥနဲ့ေတာ့ ေဆြးေႏြးစရာမရွိဘူး။ ဘာလို႕လဲဆိုေတာ့ က်ြန္ေတာ္တို႕ ဒီေျမာက္ပိုင္းကိစၥက က်ြန္ေတာ္တို႕ေတြ သိျပီးသားျဖစ္တဲ့အတြက္ ေဆြးေႏြးစရာမလိုပါဘူး။
ကိုသံခဲတို႕ကလည္း အခုအခ်ိန္မွာ လက္ရွိတာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေနတဲ့အေလွ်ာက္ အဲဒီက်ဆံုးသြားတဲ့ ရဲေဘာ္ေတြအတြက္ စာတမ္းကို သူတို႕ကိုယ္တိုင္ လုပ္ေပးရမယ္။ဒါေၾကာင့္ က်ေနာ္ကလည္း ေျပာထားတယ္။ သူတို႕ကလည္း စစ္ေဆးျပီးေတာ့ လုပ္ပါ့မယ္လို႕ ေျပာထားတယ္။တကယ္တမ္းခံခဲ့ရတဲ့အထဲမွာ ကိုထိန္လင္းတို႕၊ မနန္းေစာတို့နဲ့လည္း  သြားေတြ႕တယ္။သူတို့ေတြနဲ့လည္း ေဆြးေႏြးျပီးျပီ။ အမွန္တရားကို ေဖာ္ထုတ္မယ္။ အမွန္တရားကို မဖံုးကြယ္ဘူး။ တကယ္လို႕ ရဲေဘာ္ေတြ ေရာက္ေနရင္ ေတြ့မယ္။

သူကပဲ ဒုတိယေမးခြန္းကို ဆက္ၿပီး ေမးပါတယ္။

ေမး။ ။ က်ေနာ္တို႕ဆီမွာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို လူထုေခါင္းေဆာင္လို႕ သတ္မွတ္ထားၾကတာ ေတြ႕ရပါတယ္။အဲဒီေတာ့ ကိုမိုးသီးဇြန္တို႕က ေရာ အဲလို သေဘာထားျပီး ၀င္လာတာလားဆိုတာ သိခ်င္ပါတယ္။

ေရွ႕ဆက္ရန္ အနည္းငယ္သာ က်န္ပါေတာ႕သည္။ ေရွ႕ဆက္ေဖာ္ျပေပးပါမည္။

မိတ္ေဆြမ်ားအားလံုးကို ေလးစားခငမင္လ်က္ပါ။
ေမသၾကၤန္ဟိန္(ျမစ္မခ)

မိုးသီးဇြန္တို႕အဖြဲ႕ႏွင္႕ ျမန္မာျပည္ခရီး(၅)


by May Thingyan Hein on Thursday, September 6, 2012 at 5:25pm · ေမသၾကၤန္ဟိန္(ျမစ္မခ)
စက္တင္ဘာလ ၇၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။

ကိုမိုးသီးဇြန္တို႕ရဲ႕ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲကို ေရးမိတဲ႕အတြက္ က်မမွာလည္း ကဗ်ာဆရာကိုေအာင္ေ၀းရဲ႕ ကဗ်ာထဲမွာေတာင္ ထည္႔စပ္တယ္ဆိုေတာ႕…ဒီေဆာင္းပါးကို ေစာင္႔ဖတ္တဲ႔သူ ေတာ္ေတာ္မ်ားတယ္လုိ႕ ေျပာရမယ္ထင္ပါတယ္။

ဒါကလည္းသူ႕အျမင္ပါပဲ။ က်မေတာ႕ အဲလိုပဲ သေဘာထား နားလည္ပါတယ္။

တကယ္ေတာ႔ ဒီေဆာင္းပါးကို ေစာင္႔ဖတ္ၾကတယ္ ဆိုတာကို ၾကည္႔ျခင္းအားျဖင္႕ ျမန္မာျပည္ ႏိုင္ငံေရးနဲ႕ကိုမိုးသီးဇြန္တုိ႕အေပၚမွာ လူစိတ္၀င္စားမႈ ရွိတယ္ဆိုတာ သိသာေစပါတယ္။

သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲလုပ္ေတာ႕လည္း ႏိုင္ငံေရးအသိုင္းအ၀ိုင္း၊ သတင္းေထာက္ေတြၾကားမွာ စံုေထာက္အခ်ိဳ႕ကိုလည္းေတြ႕ျမင္ရတာပါပဲ။

အထူးသျဖင္႕ သတင္းေထာက္ေတြကလည္း လူငယ္ေတြ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားျဖစ္ေနတာလည္း ထူးျခားတယ္လုိ႕ ေျပာလို႕ရမွာပါ၊

က်မတို႕ျမစ္မခမီဒီယာကတင္ က်မ အျပင္၊ ေက်ာ္ဇင္မန္းနဲ႕ ထက္ေအာင္ခန္႔ဆိုတဲ႕ အသက္ ၂၀ ၀န္းက်င္အရြယ္ သတင္းေထာက္ေတြက သူတုိ႕လည္း သတင္းယူပါရေစလို႕ စိတ္၀င္စားစြာေျပာၿပီး သတင္းယူခဲ႕ၾကတာပါ။

သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲမွာလည္း ေတာက္ေလွ်ာက္လူငယ္သတင္းေထာက္ေတြကပဲ ေမးခြန္းေတြ ေမးသြားခဲ႕ၾကတာပါ။ သူတုိ႕ဟာ ၈၈ ရဲ႕ သမိုင္းေရာ၊ ABSDF အဖြဲ႕ရဲ႕ သမိုင္းကိုေရာ ေသခ်ာမသိၾကေသးတဲ႕အရြယ္ေတြပါ။ ဒါေပမဲ႕လို႕ သူတို႕ ေသခ်ာသိခ်င္လို႕ ေမးၾကတာလည္း ေတြ႕ရပါတယ္။

ျမန္မာႏိုင္ငံမွာေတာ႕ လူငယ္ေတြ အျမဲဦးေဆာင္ေနတယ္ဆိုတာက ဒီလိုေနရာေတြမွာလည္း သိသာေစပါတယ္။

အထူးသျဖင္႕ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲေတြမွာ လူၾကီးေတြက မ်က္ႏွာပူရမဲ႕ေမးခြန္းမ်ိဳးေတြ ေမးဖို႕စဥ္းစားေတြေ၀ေနခ်ိန္မွာ လူငယ္ေတြကပဲ သြက္သြက္လက္လက္နဲ႕ ဘယ္သူ႕မ်က္ႏွာမွ မၾကည္႔ဘဲ ေမးေလ႕ရွိတာ ေတြ႕ရပါတယ္။

ေနာက္တခ်က္က သူတို႕ ေလးစားတဲ႕ ABSDF အဖြဲ႕ရဲ႕ သမိုင္းမွာ အမည္းစက္ျဖစ္ခဲ႕တဲ႕ ေျမာက္ပိုင္းကိစၥကိုလည္း ကိုမိုးသီးဇြန္တို႕လို တာ၀န္ၾကီးၾကီးယူခဲ႕တဲ႕ သူေတြဆီကေန ေျဖရွင္းေျပာဆိုၾကတာကိုလည္း ၾကားခ်င္ပံုရတဲ႕အတြက္ ဒီေမးခြန္းကိုပဲ ထပ္ခါထပ္ခါေမးေနၾကတယ္လုိ႕ က်မေတာ႕ထင္မွတ္မိပါတယ္။

ေနာက္တခ်က္ကေတာ႕ ကိုးမိုးသီးဇြန္ရဲ႕ရဲေဘာ္မ်ားက ျမန္မာ႕ဒီမိုကေရစီေခါင္းေဆာင္ဆိုတဲ႕ စာတမ္းကို ကိုင္ၿပီး  ၾကိဳဆိုျခင္းနဲ႕ပတ္သက္ၿပီး ေမးခြန္းေတြ မ်ားေနတာေတြ႕ရပါတယ္။ ခုေမးေနတဲ႕ကေလးကလည္း သူကပဲ ဒုတိယေမးခြန္းကို ဆက္ၿပီး ေမးပါတယ္။

 ေမး။ ။ ျမန္မာ႕ဒီမိုကေရစီနဲ႕ေခါင္းေဆာင္လို႕ ေခါင္းစဥ္တပ္ၿပီး ၾကိဳတာဟာ ဒါဟာ ျပည္သူေတြရဲ႕ သေဘာထားျဖစ္တယ္လို႕  ကိုမိုးသီးက ေျပာပါတယ္။ က်ေနာ္တို႕ဆီမွာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို လူထုေခါင္းေဆာင္လို႕ သတ္မွတ္ထားၾကတာ ေတြ႕ရပါတယ္။အဲဒီေတာ့ ကိုမိုးသီးဇြန္တို႕က ေရာ အဲလို သေဘာထားျပီး ၀င္လာတာလားဆိုတာ သိခ်င္ပါတယ္။

ေျဖ။ ။မိုးသီးဇြန္- က်ေနာ္တုိ႕ ဒီမိုကေရစီမွာ အဲလိုမ်ိဳး တေယာက္နဲ႕တေယာက္ သူက မဲလို႕သူက ျဖဴလို႕သူကေတာ႕ ဘာ ဘာသာ ကိုးကြယ္လုိ႕ ဆိုၿပီးေတာ႕ မသတ္မွတ္ဖို႕ေတာ႕ ေမတၱာရပ္ခံပါတယ္။ က်ေနာ္တုိ႕က ဒီမိုကေရစီအတြက္ တိုက္ေနၾကတာပါ၊ သူတို႕ဟာ သူတုိ႕ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ၾကတာကိုေတာ႕ ခြင္႔ျပဳပါလို႕ က်ေနာ္႕အေနနဲ႕ ေမတၱာရပ္ခံပါတယ္။ ဒီမွာ က်ေနာ္႔ကို ရဲေဘာ္တေယာက္က ေျပာပါတယ္။ အျခားသက္မွတ္တဲ႕သူေတြလည္း ရွိတယ္၊ ဒါဟာ သူတုိ႕ သတ္မွတ္ခ်က္ သူတုိ႕ရဲ႕ အျမင္ပါ။ ဒီမိုကေရစီပါ။ က်ေနာ္႕ကို ခ်စ္တဲ႕ သူေတြက သူတို႕ေခါင္းေဆာင္လို႕သတ္မွတ္တယ္ ဒါလည္း ဒီမိုကေရစီပဲ။ ဟိုလူ မသတ္မွတ္ရဖူး၊ ဒီလူ မသတ္မွတ္ရဖူးဆိုတာကေတာ႕ သူတုိ႕ရဲ႕ ဆႏၵပါ။ ခုဆို facebook ေတြမွာ ေရးေနတယ္၊ ေရးေနတဲ႕အခါမွာလည္း ခ်စ္ရင ္ခ်စ္သလို၊ မုန္းရင္ မုန္းသလိုေပါ႕ဗ်ာ။ က်ေနာ္႕ ရဲေဘာ္တေယာက္က ေျပာတယ္။ ျမန္မာျပည္မွာ facebook ကို ဒီမိုကေရစီအတြက္ အသံုးမခ်ဘူး ဆိုေတာ႕ က်ေနာ္က ရဲေဘာ္ကို ျပန္ေမးတယ္ မင္း နယူးေယာက္တိုင္းကို ဖတ္ဖူးလား၊ ၀ါရွင္တန္ပို႕စ္ေတြ၊ ဘန္ေကာက္ပို႕စ္ေတြ ဖတ္လား။ သူက မဖတ္ဖူးတဲ႕။ အဲဒါဆို မင္းဖတ္ၾကည္႔လို႕ ေျပာတယ္၊ အဲဒီမွာ ေကာ္မန္႕ေတြက ရာနဲ႕ခ်ီၿပီး ဒီလိုပဲ ေရးေနၾကတာပဲ။က်ေနာ္က ဖတ္ေတာ႕ ဘာကိုသြားေတြ႕လည္း ဆိုေတာ႕ အတိုက္ခံရဆံုး ၃ မ်ိဳးေလာက္သြားေတြ႕တယ္၊ ဒါအေနာက္တိုင္းသားေတြေနာ္ ဘာေတြ႕လဲဆိုေတာ႕ စူပါ ေဂ်းဇက္ခရက္ အျမဲလိုလိုအတိုက္ခိုက္ခံေနရတာ၊ တခါတေလ ေငးလို႕ေတာင္ေရးတယ္။ မိုဟာမက္လည္း ရစရာမရွိဘူး၊ ဗုဒၥလည္း ရစရာမရွိဘူးေရးၾကတာပဲ။ ေန႕တိုင္းေရးၾကတယ္၊ၿပီးေတာ႕ အိုဘားမား အကုန္လံုးကို ေရးေနၾကတယ္ အဲဒါကို က်ေနာ္တို႕က ဒီမိုကေရစီလို႕ ေခၚေနတာေလ။

ေနာက္တဦးကေတာ႕ လူငယ္အမ်ိဳးသမီးသတင္းေထာက္တဦးပါ။

ေမး။ ။ကိုမိုးသီးဇြန္တုိ႕ရဲ႕ ေရွ႕တရက္မွာ ABSDFက ေခါင္းေဆာင္ေဟာင္းျဖစ္တဲ႕ေဒါက္တာႏိုင္ေအာင္တုိ႕လည္း ေရာက္လာေတာ႕ ဘာေၾကာင္႕ပါလဲ။ သူတို႕နဲ႕လည္းပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ဖို႕ အစီစဥ္ရွိလားအဲဒါေလးကိုသိခ်င္ပါတယ္။

ေျဖ။ ။ ဦးထြန္းေအာင္ေက်ာ္- ကိုႏိုင္ေအာင္တုိ႕ ကိုေသာင္းထြန္းတို႕ကလည္းသူတုိ႕ဟာ သူတုိ႕လာၾကတာ ျဖစ္တယ္ေနာ္၊ က်ေနာ္တို႕ တေယာက္နဲ႕တေယာက္ စပ္ဆက္မႈမရွိဘူး၊ ေနာက္ ၀န္ၾကီးေတြနဲ႕ ေတြ႕တဲ႕အခ်ိန္တုန္းကလည္း က်ေနာ္တုိ႕ မထင္မွတ္ဘဲနဲ ႕ေတြ႕တာ၊ ပထမတုန္းကေတာ႕ က်ေနာ္တို႕ပဲ ေတြ႕ရမယ္ထင္ထားတယ္၊ အစည္းေ၀းခန္းထဲမွာ သူတို႕ေနာက္က်မွ ၀င္လာခဲ႕တယ္။ အဲဒီမွာ က်ေနာ္တုိ႕ အံ႕ၾသသြားတယ္၊ ခုလိုေတြ႕တယ္ဆိုတာ တိုင္ပင္ၿပီးေတာ႕ စည္းရံုးၿပီးေတာ႕ လုိ႕ထင္စရာျဖစ္သြားတယ္၊အဲဒါကို က်ေနာ္  ရွင္းမယ္၊ က်ေနာ္တို႕ တေယာက္နဲ႕တေယာက္ စပ္ဆက္မႈ မရွိဘူး၊ အစိုးရအဖြဲ႕ေတြကလည္း ေဆြးေႏြးၿပီးေတာ႕ ခ်ေပးလို႕ ေတြ႕လိုက္ၾကတာ၊ က်ေနာ္တုိ႕ ေရွ႕ဆက္သြားမွာလည္း ပူးေပါင္းသြားမွာ မဟုတ္ဘူး၊ က်ေနာ္တို႕နဲ႕ သူတို႕ လုပ္ပံုလုပ္နည္း မတူၾကဘူး။ အဲဒါကို က်ေနာ္ရွင္းတယ္ေပါ႕ေနာ္။

ေနာက္တဦးကေတာ႕ လူငယ္သတင္းေထာက္တဦးပါပဲ။သူကလည္းေျမာက္ပိုင္းကိစၥနဲ႕ပတ္သက္တဲ႕ ေမးခြန္းကိုပဲ ေမးပါတယ္။

ေမး။ ။ေျမာက္ပိုင္းမွာ ေက်ာင္းသားေတြကိုသတ္ျဖတ္တဲ႕ကိစၥမွာတကယ္ပဲ စစ္ေထာက္လွမ္းေရး သူလွ်ိဳဆုိတာကိုသိခဲ႕လုိ႕ သတ္ျဖတ္ခဲ႕တာလား ဆိုတာကို အတည္ျပဳရွင္းလင္းေျပာၾကားေပးပါ။

ေျဖ။ ။ ဦးမူးသာ- ဒါေတြက တကယ္႔ကို ပြင္႔လင္းသြားတဲ႕အခါမွာ သက္ဆိုင္တဲ႕ အဖြဲ႕အစည္းေတြနဲ႕ပတ္သက္ခဲကတဲ႕သူေတြအားလံုးကို လက္ရွိအစုိးရကေနၿပီးေတာ႕မွ ဒါကို ပြင္႔လင္းျမင္သာစြာေဆာင္ရြက္သြားမွာျဖစ္ပါတယ္။က်ေနာ္တို႕အေနနဲ႕ကေတာ႕ ဒါကို အာဏာရွိထားတဲကအဖြဲ႕႔အစည္းလည္း မဟုတ္ဘူး။ က်ေနာ္တုိ႕အေနနဲ႕ သူတုိ႕ကို ဂုဏ္ျပဳတယ္ဆိုတာေလာက္ပဲ ေျပာလို႕ရပါတယ္။ ျဖစ္ေပၚလာမဲ႕ အဆင္႔ဆင္႔ေတြနဲ႕သူတို႕သြားမွာျဖစ္ပါတယ္။

အဲဒီေနာက္မွာေတာ႕အခမ္းအနားမွဴးဦးေရႊစင္ထြန္းက လက္ရွိအစိုးရအေနနဲ႕သူတုိ႕အဖြဲ႕ကို ဖိတ္ေခၚခဲ႕ေၾကာင္း၊ အစိုးရက လက္ရွိမူ၀ါဒအသစ္ေတြနဲ႕သြားေနၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အဖြဲ႕အေနနဲ႕အစိုးရရဲ႕ဖိတ္ေခၚမႈနဲ႕ ျငိမ္းခ်မ္းေရး ကိစၥေတြကို ေဆာင္ရြက္ဖို႕ လာေရာက္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေတြေျပာပါတယ္။

အဲဒီအခ်ိန္မွာပဲ အေမးအေျဖက႑ၿပီးဆံုးသြားၿပီလို႕ မွတ္ယူတဲ႕အတြက္ အသံဖမ္းျခင္းကို အဲဒီမွာပဲ ရပ္နားခဲ႕ပါတယ္။

ေနာက္ပိုင္းမွာ ဦးမိုးသီဇြန္နဲ႕ သတင္းေထာက္ေတြ တဦးခ်င္းေမးတာမ်ိဳးေတြ၊ ဦးထြန္းေအာင္ေက်ာ္ကို ေမးတာမ်ိဳးေတြ ေတြ႕ရသလို၊ ဦးမိုးသီးဇြန္ကလည္း သူ႕ရဲေဘာ္ေတြကို လက္ဆြဲ၊ ပုခံုးဖက္ၿပီး အမွတ္တရ ဓါတ္ပံုရိုက္ၾကပါတယ္။

က်မအေနနဲ႕ဦးမိုးသီးဇြန္ကို ႏႈတ္ဆက္ရင္း အင္တာဗ်ဴးခြင္႔ေတာင္းဖို႕ ၾကိဳးစားပါတယ္။ ဦးမိုးသီးဇြန္က အင္တာဗ်ဴးမရေတာ႕ပါဘူး၊ ခုဏေျဖၿပီးသြားပါၿပီလို႕ ေျပာတဲ႕အတြက္ တဦးခ်င္း အင္တာဗ်ဴးျခင္းကို လက္ေလ်ာ႔ခဲ႕ရတာပါ။

ဒါေပမဲ႕ေနာက္ရက္ေတြမွာလည္း တိုက္ရိုက္ဖုန္းနံပတ္မရွိတဲ႕အတြက္ အျခားတဆင္႕ခံဖုန္းေတြနဲ႕ ဆက္သြယ္ၿပီး အင္တာဗ်ဴးရဖို႕ ၾကိဳစားခဲ႕တာ ခုခ်ိန္ထိပါပဲ၊တကယ္လို႕မ်ား ဦးမိုးသီးဇြန္မျပန္ခင္မွာ အင္တာဗ်ဴးခြင္႕ရမယ္ဆိုရင္ ေမးျမန္းၿပီး ေရးသားးသြားမွာျဖစ္ပါတယ္။

ဘာေၾကာင္႕ပဲျဖစ္ျဖစ္ ျမန္မာျပည္ကို တကယ္ခ်စ္လို႕ ျပန္လာတာ ဆိုရင္ က်မတို႕ေတြ ၾကိဳဆိုၾကရမွာပါ။ ျမန္မာျပည္ကို တကယ္ပဲကူညီပံ႕ပိုးခ်င္စိတ္ ရွိခဲ႕ရင္လည္း ၀မ္းသာၾကရမွာပါပဲ။

က်မတို႕သတင္းသမားေတြကေတာ႕ ေကာင္းျခင္းရလဒ္ျပဳသူတိုင္းကို ျပဳေၾကာင္း ေရးသားေပးဖို႕ တာ၀န္ရွိၾကသလို၊ ေ၀ဖန္ေထာက္ျပဖို႕ လိုအပ္ရင္လည္း အမုန္းခံရမွာကို မေၾကာက္စတမ္းေရးသားၾကရမဲ႕ သူေတြပါ။

မွ်တၿပီး ခ်စ္ျခင္း မုန္းျခင္း ကင္းတဲ႕ စိတ္နဲ႕ အလုပ္လုပ္ႏိုင္ေအာင္ က်မ အျမဲၾကိဳးစားေနပါတယ္။ က်မ ေလးစားအားက်ခဲ႕ရတဲ႕ ဆရာတင္မိုးရဲ႕ ကဗ်ာကို မိတ္ေဆြတဦးက ပို႕ေပးခဲ႕တဲ႕အတြက္ ဒီကဗ်ာေလးကိုလည္း မိတ္ေဆြမ်ား မွ်ေ၀ႏိုင္ေအာင္ပါ။

မင္းမမွန္ရင္
မင္းတရားခံျဖစ္မယ္၊

ငါမမွန္ရင္
ငါတရားခံျဖစ္မယ္၊

တရားဆိုတာ
ညႇာလဲမညႇာ၊ ညာလဲမညာ
သာေစ နာေစမရွိ
ပကတိ သူ႔သေဘာသူေဆာင္ျခင္းပဲ။

ဒီေန႔ မင္းရဲ႔လုပ္ရပ္ဟာ
ေနာင္ေန႔ မင္းရဲ႔အတၳဳပၸတ္။

ဒီေန႔ မင္းရဲ႔လုပ္ရပ္ဟာ
ေနာင္ေန႔ မင္းရဲ႔အနာဂတ္။

မပတ္သက္ခ်င္လို႔ မရ
မစပ္ဆက္ခ်င္လို႔ မရ။
မင္းဘဝကို မင္းကသာျပဌာန္းတယ္။
မင္း ဘာလဲ
မင္း ဘယ္သူလဲ
မင္းဟာ မင္းပဲ။ ။

တင္မိုးမိတ္ေဆြမ်ားအားလံုးကိုေလးစားခင္မင္လ်က္ပါ။
ေမသၾကၤန္ဟိန္(ျမစ္မခ)