Monday, September 24, 2012

ေဒၚေအာင္ဆန္စုၾကည္ႏွင့္ နယူးေယာ့ခ္ ျမန္မာမိသားစုမ်ား ေတြ႔ဆုံပြဲ

ေနရူး အမွတ္တရ ေဟာေျပာပြဲတက္ရန္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အိႏိၵယ သြားမည္

by FNG on September 24, 2012
PM-in-Myanmar-600
ေအာင္ပန္၊        ၊ႏိုဝင္ဘာလတတိယပါတ္တြင္ က်င္းပမည့္ ေနရူးအမွတ္တရေဟာေျပာပြဲ
တက္ေရာက္ရန္အတြက္အိႏိၵယအစိုးရအားဖိတ္ၾကားကို ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္မွ လက္ခံ
လိုက္ေၾကာင္း The Time of India သတင္းစာတြင္ေရးသားထားသည္။
အိႏိၵယဝန္ၾကီးခ်ဳပ္မက္မိုဟန္ဆင္း ျမန္မာႏိုင္ငံကို ခ်စ္ၾကည္ေရးခရီးေရာက္ခဲ့စဥ္ကေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ေတြ႕ဆံုျပီး ေနရူးအမွတ္တရေဟာေျပာပြဲတြင္ တက္ေရာက္ေဟာေျပာေပးရန္ ဖိတ္ၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။
ေဒၚေအာင္ဆန္းၾကည္အား ၁၉၉၂ခုႏွစ္က ဂ်ဝါဟလာေနရူးဆု ခ်ီျမင့္ခဲ့သည္။ ဂ်ဝါဟလာေနရူးသည္ အိႏိၵယႏိုင္ငံ၏ပထမဆံုးဝန္ၾကီးခ်ဳပ္တဦးျဖစ္ျပီး လြတ္လပ္ေရးဖခင္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းႏွင့္ ခင္မင္ရင္းႏွီးသူတဦးျဖစ္သည့္အျပင္ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကိုယ္တိုင္မွလည္း ” က်မေပၚမွာ ျငိမ္းခ်မ္းေရဖခင္ မဟတၱမဂႏၵီႏွင့္ ဂ်ဝါဟေနရူးတို႕ရဲ႕ အေတြး အေခၚအယူအဆေတြလႊမ္းမႈရွိေၾကာင္းကိုထုတ္ေဖၚေျပာဆိုခဲ့သည္။ ေနရူးအမွတ္တရ ေဂါပကအဖြဲ႕ကို ၁၉၆၄ခုႏွစ္တြင္စတင္တည္ေထာင္ခဲ့ျပီး ေနရူးႏွင့္ခင္မင္ရင္းႏွီးသူ ေလာ့ေမာင္ဘက္တန္ပါဝင္ခဲ့သည္။ေနရူးအမွတ္တရ ေဂါပက အဖြဲ႕တည္ေထာင္ျပီးႏွစ္စဥ္လူေဘာင္တိုးတက္ေရး၊သိပၸံနည္းပညာ၊စက္မႈနည္းပညာတို႕တိုးတက္ေရးအတြက္ ပညာသင္ဆုမ်ားခ်ီးျမွင့္ခဲ့သည္။
၁၉၆၆ ခုႏွစ္တြင္ ေနရူးအမွတ္တရေဟာေျပာပြဲတြင္ ပထမဆံုး Lord Butler of Saffron Walden မွ ” ေနရူး၏ အိႏၵိယလြတ္လပ္ေရးအတြက္လႈပ္ရွားမႈ” အေၾကာင္းကို ေဟာျပခဲ့သည္။ ၁၉၆၈ ခုႏွစ္တြင္ ေမာင့္ဘက္တန္ က“အာဏာေျပာင္းလဲမႈႏွင့္ ဂ်ဝါဟလာေနရူးအေပၚေရာင္ျပန္ထင္ဟပ္မႈမ်ား”အေၾကာင္း ကိုေဟာေျပာခဲ့သည္။
ဂ်ဝါဟလာေနရူးအမွတ္တရ ေဟာေျပာပြဲတြင္ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္အထိ အိႏိၵယႏိုင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ပါေမာကၡ မ်ားစုစုေပါင္း (၃၂)ဦးေဟာေျပာခဲ့ၾကျပီးျဖစ္သည္။
freedomnewsgroup.com

ရန္ဂါမတီ (သက္ေထာင္) တိုက္ခိုက္ခံရမႈ အၿပီး ပံုရိပ္မ်ား

Collected by Thaung Kwre ===
စစ္ေတြ၊ ၂၅ စက္တင္ဘာ ၂၀၁၂ ၊
Coral Arakan News ၊
(ဓါတ္ပံုသတင္း) ===
 ၿပီးခဲ့ေသာ ၂၀၁၂ စက္တင္ဘာ ၂၂ ရက္ေန႔ က ဘဂၤလာေဒ့ရွ္ ႏိုင္ငံ စစ္တေကာင္း ေတာင္တန္းေဒသ ရင္ဂါမ...တီၿမိဳ႕
(ရခိုင္အေခၚ သက္ေထာင္)တြင္ ဘဂၤါလီ က်ဳးေက်ာ္ အေျခခ်သူမ်ားက ေဒသခံ ဂ်ဴးမား (ရခိုင္)မ်ိဳးႏြယ္စုမ်ားအား တိုက္ခိုက္ခဲ့ၾကရာ အနည္းဆံုး ဂ်ဴးမား (ရခိုင္)မ်ိဳးႏြယ္ မ်ားထဲမွ ေက်ာင္းသား အေယာက္ ေလးဆယ္၊ အစိုးရ ဆရာ၀န္တစ္ေယာက္၊ မရမာ အစရွိေသာ တိုင္းရင္းသား စယ္ရာမန္လူႀကီး (၁၂) ေယာက္၊ တကၠသိုလ္ ဆရာႏွစ္ေယာက္တို႔အျပင္ ဘဂၤါလီမ်ားထဲမွ ေက်ာင္းသားႏွစ္ေယာက္ ဒဏ္ရာရရွိ သြားၾကသည္။ === ပုဒ္မ (၁၄၄) ထုတ္ထားသည့္ၾကားမွ ေနာက္ေန႔ စက္တင္ဘာ (၂၃) ရက္တြင္ ဂ်ဴးမား (ရခိုင္)မ်ိဳးႏြယ္စုမ်ားအား ဘဂၤါလီမ်ားက ထပ္မံတိုက္ခိုက္ရာ အနည္းဆံုး ဂ်ဴးမား ႏွစ္ေယာက္ ဒဏ္ရာရရွိသြားခဲ့သည္။ === ခ်က္ကမာ (သက္) ႏွင့္ မရမာ ၊ ထရိပူရ အစရွိေသာ ရခိုင္ေဒသိယစကားေျပာ စစ္တေကာင္းေတာင္တန္း ေဒသေန ရခိုင္မ်ိဳးႏြယ္စုတို႔အား ဂ်ဴးမား ဟု ၿခံဳငံု ေခၚေ၀ၚ ၾကသည္။ === ပံု(၁) မွ (၅) အထိမွာ စက္တင္ဘာလ ၂၂-ရက္ေန႔ တိုက္ခိုက္မႈမ်ား ျဖစ္ၿပီးခါစ လံုၿခံဳေရး တပ္ဖြဲ႔၀င္မ်ားက ရန္ဂါမတီၿမိဳ႕လမ္းမ်ားတြင္ ေနရာယူထားေသာ္လည္း တင္းမာမႈရွိေနဆဲ အေျခအေနတြင္ ရိုက္ကူးထားေသာ ပံုမ်ားျဖစ္ပါသည္။ === ပံု(၆) မွာ ဒကၠားတကၠသိုလ္တြင္ တက္ေရာက္ေန ေသာ ဂ်ဴးမားေက်ာင္းသူေက်ာင္းသား မ်ားက အဆိုပါတိုက္ခိုက္မႈအား စက္တင္ဘာလ (၂၄) ရက္ေန႔က ကန္႔ကြက္ဆႏၵျပ ေနၾကပံုျဖစ္သည္။

 === (ေသာင္းၾကြယ္ စုစည္းသည္။) ===

ဒီကေန႔ လတ္တေလာမွာ ေျပာစရာ ကိုးခ်က္ (၂၄ ၊ စက္တင္ဘာ၊ ၂၀၁၂)

by Coral Arakan News Agency on Sunday, September 23, 2012 at 1:47pm · ဒီကေန႔ လတ္တေလာမွာ ေျပာစရာ ကိုးခ်က္ (၂၄ ၊ စက္တင္ဘာ၊ ၂၀၁၂)

By Kyaw Zaw Oo

စစ္ေတြ ၊ ၂၄ စက္တင္ဘာ ၂၀၁၂ ၊ Coral Arakan News ၊ (opinion က႑)

(၁) တိုင္းရင္းသားရခိုင္ ႏွင့္ ဘဂၤါလီခိုး၀င္သူမ်ားကို တန္းတူ သေဘာထား၍ ေခၚယူေဆြးေႏြးျခင္း၊ ၾကား၀င္ညိွႏိႈင္းေပးျခင္း မွန္သမွ်သည္ အေျခခံ အႏွစ္သာရအားျဖင့္ မွားယြင္းသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ရခိုင္လူမ်ိဳးမ်ားမွာ ျပည္သူမ်ားျဖစ္ၾကၿပီး ဘဂၤါလီခိုး၀င္သူမ်ားမွာ ႏုိင္ငံျခားသားမ်ား ျဖစ္ၿပီးသကာလ တန္းတူရပိုင္ခြင့္ရွိသူမ်ား မဟုတ္ၾကေခ်။

(၂) မၾကာေသးခင္က ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ ဘဂၤါလီဆူပူမႈ ကို ေျဖရွင္းရန္အလို႔ငွာ ဘဂၤါလီတို႔နွင့္ တစ္စားပြဲတည္းထိုင္ေဆြးေႏြးေသာ ရခိုင္လူမ်ိဳး (ႏွင့္ အျခားေသာ ျမန္မာတိုင္းရင္းသား) တို႔မွာ ရခိုင္လူမ်ိဳးတို႔၏ သိကၡာကို ႀကီးစြာက်ဆင္းေစ၊ ရပိုင္ခြင့္တို႔ကို မ်ားစြာဆံုးရံႈးေစသည္သာမက ျမန္မာနိုင္ငံသား တိုင္းရင္းႏြယ္ဖြားတို႔၏ သားသမီးေျမးျမစ္တို႔၏ အနာဂတ္ကို မ်ားစြာနစ္နာေစသူျဖစ္သည္။ ယခုေနျပည္ေတာ္တြင္ က်င္းပခဲ့ေသာ ‘ရခိုင္ေဒသ ရခိုင္ျပည္နယ္ေရရွည္ တည္တံ့ ခိုင္ၿမဲေသာ ဖြံ႔ၿဖိဳး တိုးတက္ေရး ဆိုင္ရာ အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲ’ ဆိုသည့္ ေဆြးေႏြးပြဲမွာ အလားတူ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ိဳးျဖစ္သည္။

(၃) ေမာင္ေတာဘူးသီးေတာင္ မဲဆႏၵနယ္မ်ားမွ တက္လာသည့္ (ဘဂၤါလီ)အမတ္ ဦးေရႊေမာင္ ကဲ့သို႔ေသာသူမ်ားအား ယင္းေဆြးေႏြးပဲြသို႔ တက္ခြင့္ျပဳ၍ ‘တန္းတူရည္တူ’ ‘အျပန္အလွန္ ေလးစားမႈ’ အစရွိသည့္ မအပ္မရာ စကားလံုးမ်ားကို သံုးစြဲေျပာဆိုခြင့္ျပဳကာ ျပည္ေထာင္စု သားမ်ားအား မထီမဲ့ျမင္ေစာ္ကားခြင့္ျပဳမည့္အစား၊ ယခင္တစ္ႀကိမ္က ေဒသခံျပည္သူမ်ား စုေပါင္းလက္မွတ္ထိုးေတာင္းဆိုခဲ့ၾကသည့္အတိုင္း  ဘဂၤါလီအမတ္ မ်ား၏ ႏိုင္ငံသားျဖစ္မႈ စစ္မွန္ျခင္းရွိမရွိကိုသာ စစ္ေဆးၿပီး ပယ္ဖ်က္သင့္က ပယ္ဖ်က္ ရမည္ ျဖစ္သည္။

(၄) နိမ့္က်ေနေသာ ေဒသခံတိုင္းရင္းသားမ်ားအား ပညာရည္ျမွင့္တင္ရမည့္အစား ဘဂၤါလီမ်ားအား ပညာေရးျမင့္မားေအာင္လုပ္ေဆာင္ေပးေရးကိုသာ ပဋိပကၡ ေျဖရွင္းေရးနည္းလမ္းတစ္ရပ္ပမာ ေျပာဆိုေနၾကသည့္ ႏိုင္ငံတကာအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ သေဘာထားကို သံေယာင္လိုက္ေျပာဆိုျခင္းသည္ မိမိလည္ပင္းကို မိမိ ႀကိဳးကြင္းစြပ္ျခင္းသာ ျဖစ္သည္။

(၅) တစ္ဘက္တြင္ ဘဂၤါလီမ်ားကို သနားစဖြယ္သ႑ာန္ျဖစ္ေအာင္ ပံုေဖၚေျပာျပကာ အျခားတစ္ဘက္တြင္ ဘဂၤါလီမ်ားကို အျခအေနတူေဒသခံမ်ားထက္ ပိုမိုအားေကာင္း သထက္အားေကာင္းေအာင္ လုပ္ေပးျခင္းကို ရခိုင္ျပည္သူမ်ား ယေန႕ထက္တိုင္ ခံစားေနၾကရသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ ၿမိဳ႕ျပင္ေရာက္ေနသည္ဟု ဟုဆိုေသာ ဘဂၤါလီ ဒုကၡသည္စခန္းမ်ားတြင္ မီးထိန္ထိန္လင္း ေနၿပီး၊ မေန႔က စက္တင္ဘာလ (၂၃)ရက္ေန႔ အထိ စစ္ေတြၿမိဳ႕တြင္း ရခိုင္ဒုကၡသည္စခန္းမ်ားတြင္ လွ်ပ္စစ္ မသြယ္တန္းရေသးျခင္း မွာ အလားတူ အလြန္အမင္း မမွ်တမႈမ်ိဳး ျဖစ္သည္။

(၆) Organisation of Islamic Cooperation ေခၚ ႏိုင္ငံတကာအစၥလမ္မစ္ႏိုင္ငံမ်ား ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးအဖြဲ႕ (OIC) ရံုး စစ္ေတြၿမိဳ႕တြင္ဖြင့္လွစ္ျခင္းအားျဖင့္ မလိုလား အပ္ေသာ ပဋိပကၡမ်ား ေပၚေပါက္လာ လွ်င္၊ ေဒသခံမ်ားသာမက ယင္းရံုးတြင္ တာ၀န္ ထမ္းေဆာင္ သည့္သူမ်ားပါ ဒုကၡေရာက္ႏိုင္သည္။ စစ္ေတြၿမိဳ႕တြင္ တင္းမာမႈ ေရခ်ိန္ျမင့္မားဆဲ ျဖစ္သည္ဟု ႏိုင္ငံတကာ မီဒီယာမ်ားက အႀကိမ္ႀကိမ္ ေဖာ္ျပထားၿပီး ျဖစ္သည္။


(၇) OIC ကဲ့သို႔ေသာ လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ ေၾကာင္သူေတာ္သည္ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈဆိုင္ရာ လူ႕အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ အေၾကာင္းျပ ခ်က္မ်ားျဖင့္ ျမန္မာျပည္တြင္းေရးကို ၀င္ေရာက္စြက္ဖက္ပိုင္ခြင့္မရွိေပ။ OIC ၏ လူ႕အခြင့္အေရးဆိုင္ရာစံ (Cairo Declaration on Human Rights in Islam) သည္ ႏိုင္ငံတကာလူ႕အခြင့္အေရးစံကို လက္ခံသူမ်ား၏ အျပင္အထန္ရႈတ္ခ်ျခင္းကိုခံရေသာ ရွရီးယားလူ႕အခြင့္အေရးစံျဖစ္သည္။ OIC အတြင္း အထူးၾသဇာရွိသည့္ ပင္မႏိုင္ငံမွာ ပါကိစၥတန္ႏိုင္ငံျဖစ္ၿပီး၊ ပါကိစၥတန္ေထာက္လွမ္းေရးသည္ တာလီဘန္ကဲ့သို႔ေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားေပၚေပါက္လာေအာင္ပ်ိဳးေထာင္ခဲ့ေသာ အဖြဲ႕အစည္းျဖစ္သည္။

(၈) OIC သည္ ႏိုင္ငံတကာကလက္ခံထားသည့္ အၾကမ္းဖက္သမား ေ၀ါဟာရသတ္မွတ္ခ်က္ကို လက္ခံျခင္းမရွိေပ။ သေဘာမွာ တစ္စံုတစ္ေယာက္ကို ႏိုင္ငံတကာက အၾကမ္းဖက္သမားဟု သတ္မွတ္သည့္တိုင္ OIC က ၄င္းပုဂၢိဳလ္ကို အၾကမ္းဖက္သမားအျဖစ္ သတ္မွတ္ခ်င္မွ သတ္မွတ္မည္ျဖစ္သည္။

(၉) ထို႔ေၾကာင့္ တာ၀န္ရွိသူမ်ားသည္ OIC က႑ကို ကေယာင္ကတမ္း ကိုင္တြယ္ ျပဳမူလုပ္ကိုင္ေနပါက၊ ျပည္သူမ်ားက OIC ၏ သရုပ္သကန္အမွန္ကို သိျမင္လာသည့္ အခ်ိန္တြင္ သမိုင္းတရားခံအျဖစ္ သတ္မွတ္ျခင္းကို ခံလာရႏိုင္ေပသည္။

(ေက်ာ္ေဇာဦး)

ဦးျမတ္ခိုင္မွတ္စုႏွင့္ သာယာ၀တီေထာင္ထဲက သံေခ်ာင္း......

by Ko Lin Wai Aung on Monday, September 24, 2012 at 10:49am ·လွ်ပ္တစ္ျပက္ဂ်ာနယ္ VOL.3 NO.98 မွကူးယူေဖၚျပပါသည္။

ကိုလံဘီယာ တကၠသိုလ္ ကမာၻ႕ေခါင္းေဆာင္ၾကီးမ်ားဖိုရမ္မွေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္

r