Saturday, October 20, 2012

ခရက္တစ္ကဒ္ေလ်ွာက္ၾကရေအာင္....ျမန္မာနိုင္ငံတြင္Credit card အေၾကြးရယူခြင့္ကဒ္မ်ား(ဗီဇာ၊မာစတာ(USA Base)နွင့္ဂ်ပန္နွင့္တရုတ္Credit cardမ်ားလဲပါ၀င္သည့္
Credit card ကိုင္ေဆာင္ခြင့္သည္ျမန္မာတို႕အတြက္ရိုးဂုဏ္ကိုမွတ္ေက်ာက္အတင္ခံရမည့္ကိစၥတခုျဖစ္လာေပမည္။
Credit card ကိုသင့္အားေပးလိုက္ျခင္းသည္ Credit card ကုမၼဏီတို႕အတြက္အေလာင္းအစားတခုကိုျပဳလုပ္လိုက္ျခင္းလည္း
ျဖစ္သည္။

ေၾကာ္ျငာ၊ဘဏ္၊ေရွာ့ပင္ေမာလ္မ်ားတြင္Credit cardေလ်ွာက္ရန္သင့္အားဆြယ္ၾကေပမည္။
ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္မ်ား၊အလုပ္အကိုင္၊တနွစ္၀င္ေငြကိုေဖၚျပရေပမည္။
မိမိအေကာင့့္ရွိေသာဘဏ္မ်ားမွပါတနာလုပ္ထားေသာCredit cardကိုရယူရန္လည္းဆြယ္ေပလိမ့္မည္။
ဘဏ္မွေထာက္ခံျခင္းခံရသူသည္Credit cardကိုလ်င္ျမန္စြာရရွိနိုင္ေပသည္။
မည္သို႔ပင္ေလ်ာက္ထားပါေစCredit card ကုမၼဏီတို႕သည္ေလ်ာက္ထားသူ၏အခ်က္အလက္မ်ားကိုတကမာၻလံုးကCredit card
ေတြကိုထိန္းခ်ဴပ္ေပးသည့္ ခရက္တစ္ဗ်ဴရိုအဖြဲ႕သို႕ေပးပို႕ရသည္။Credit card နွင့္ပတ္သက္၍နာမည္ပ်က္ရွိသူဟုတ္မဟုတ္စစ္ေဆး
ေပးသည္။ခရက္တစ္ဗ်ဴရိုကမေထာက္ခံလ်ွင္ေနရာေတြCredit card ေတြခြဲေလ်ွာက္လည္းရရွိလိမ့္မည္မဟုတ္ေပ။
လက္ခံလိုက္ျပီဆိုပါစို႕၊
အနည္းဆံုးေဒၚလာ၅၀၀(Limit)မွစတင္ျပီးအသံုးျပဳနိုင္ေပမည္။
တနွစ္အတြက္အတိုးနူန္းမွာပ်မ္းမွ် ၂၀ရာခိုင္နူန္းခန္႕ရွိသည္။ေဒၚလာတေထာင္ကိုသံုးထားလ်ွင္တနွစ္အတြက္အတိုး၂၀၀ျဖစ္ေပမည္။
ထို႕အတြက္တလွ်င္ပ်မ္းမွ်၁၈ေဒၚလာခန္႕က်ေပမည္။ေနာက္လတြင္အကုန္ျပန္ဆပ္လိုက္ပါက၁၈ေဒၚလာခန္႕သာအတိုးေပးရေပမည္။
အကုန္ျပန္မဆပ္နိုင္ေသးလွ်င္လည္းရပါသည္။လစဥ္မျဖစ္မေနေဆာင္ရမည့္အနည္းဆံုးပမာဏေဆာင္ရမည့္ဘီလ္သင့္ဆီစာတိုက္မွ
လစဥ္ေရာက္လာလိမ့္မည္။တေထာင္အတြက္ပ်မ္းမွ်ေဒၚလာ၅၀ခန္႕တလအတြက္အေၾကြးျပန္ဆပ္(မျဖစ္မေန)ရေပမည္။ထို၅၀ထဲမွ၁၈ကို
နုူတ္လိုက္သည့္အတြက္ဒီလသင္အေၾကြး၃၂ေဒၚလာပဲဆပ္လိုက္နိုင္ေပမည္။လစဥ္ဆပ္ရန္ပ်က္ကြက္လ်ွင္သံုးစြဲခြင့္အပိတ္ခံရမည္။ေရွ႕ေန
ရံုးခန္းမ်ားမွတဆင့္အေရးယူျခင္းခံရမည္၊ကဒ္ျဖင့္ေနာက္ဆံုး၀ယ္ထားေသာပစၥည္းကိုလည္းလိုအပ္လ်ွင္သိမ္းဆည္းလိမ့္မည္။ျပန္မရေတာ့
တာေတြလည္းရွိသည္။Credit card မ်ိဴးစံုေလွ်ာက္ေပ်ာ္ေပ်ာ္ၾကီးသံုးျပီးမရႈနိုင္မကယ္နိုင္သူမ်ားကိုစိုက္ဆပ္ေပးသည့္နည္းျဖင့္အတိုးလွည့္
စားသည့္ Credit solution offices ေတြ၊ နာမည္ပ်က္ရွိသူေတြအတြက္အခေၾကးေငြယူျပီးCredit card ျပန္ရေအာင္လုပ္ေပးသည့္ရံုးခန္း
မ်ားလည္းမႈိလိုေပါက္လာေပလိမ့္အံုးမည္။

အသံုးျပဳနည္း
Credit card Approved သံုးစြဲခြင့္ရသူသည္စာတိုက္မွာေသာ္၄င္း၊ပါတနာလုပ္ထားေသာဘဏ္မွေသာ္၄င္းလက္ခံရရွိေပမည္။
မိမိအိမ္မွဖုန္းျဖင့္(ျဖစ္နိုင္လွ်င္)ကဒ္ေပၚရွိစေတကာေပၚမွဖုန္းနံပါတ္ကိုေခၚဆို၍ Activate ရွင္ေအာင္ျပဳလုပ္ရသည္။Credit card
ေပၚမွဂဏန္း၁၆လံုးနွင့္သင့္ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္တခ်ိဳ႕ကိုေမးျမန္းျပီးလွ်င္သံုးစြဲ၍ရျပီျဖစ္ေၾကာင္းအသိအမွတ္ျပဳေပးသည္။
ေနာက္တပါတ္ခန္႕ၾကာလွ်င္လွ်ိဳ႕၀ွက္ကုဒ္ဂဏန္း၄လံုးကိုစာတိုက္(သို႕)ဘဏ္မွထပ္မံရရွိလိမ့္မည္။ထိုအခါဆိုင္မ်ား၊ဘဏ္စက္မ်ားတြင္
စတင္အသံုးျပဳနိုင္ေပမည္။

အြန္လိုင္းေပၚတြင္သံုးနည္း

ကဒ္ေပၚတြင္ပါေသာနာမည္....သက္တမ္းကုန္ဆံုးသည္ရက္စြဲ....Credit card ေပၚမွဂဏန္း၁၆လံုးနွင့္ကဒ္ေနာက္ေက်ာတြင္ပါေသာ
လံုျခံဳေရးဂဏန္၃လံုးကိုျဖည့္စြက္ရံုျဖင့္စတင္အသံုးျပဳနိုင္ေပသည္။ထိုအတြက္မိမိကဒ္ေပၚမွအခ်က္အလက္မ်ားကိုအျခားသူမသိေအာင္
ထိန္းသိမ္းထားသင့္ေပသည္။


အေၾကြးမွန္မွန္ဆပ္ျပီးသံုးစြဲသူမ်ားအတြက္ Credit card သံုးစြဲခြင့္ Limit ကို တေျဖးေျဖးတိုးျမွင့္ေပးျခင္းခံရသည္။
ျမန္မာနိုင္ငံ၏အလုပ္အကိုင္၊အိမ္လိပ္စာ၊စာပို႕စနစ္၊စသည္တို႕မွာလက္ရွိအခ်ိန္တြင္တည္ျငိမ္ယံုၾကည္ရမႈမရွိလွ်င္ဘဏ္မ်ားမႈမိမိအေကာင့္
ေပၚမူတည္ျပီးအာမခံမွသာCredit card ရရွိနိုင္ေပမည္။ျပန္မဆပ္လွ်င္ဘဏ့္အေကာင့္ကို  Freeze အသံုးျပဳမရ၊ေငြသြင္းလို႕ရေသာ္လဲ
ေငြထုတ္လို႕မရေအာင္လုပ္ထားလိမ့္မည္၊ဘဏ္(သို႕)Credit card ဌာနနွင့္အေၾကြးျပန္ဆပ္မည့္သေဘာတူညီခ်က္ရရွိျပီးမွသာဘဏ္ကဒ္
ကိုျပန္လည္သံုး၍ရေပလိမ့္မည္။

ေလ်ွာက္ထားပါ။Credit card သံုးစရာလိုသည့္ေနရာပဲသံုးပါ။ျပန္ဆပ္နိုင္သေလာက္ပဲ၀ယ္ပါ၊အခ်ိဳ႕ပိုက္ဆံရွိသူမ်ားမိမိပိုက္ဆံထည့္သံုး
လို႕လည္းရပါသည္။ေဒၚလာ၅၀၀မွ်အလြဲသံုးစားလုပ္မႈျဖင့္Credit card ကိုင္ေဆာင္ခြင့္ဆံုးရႈံးမႈနွင့္မလဲၾကရန္တိုက္တြန္းရေပသည္။

ရဲရင့္ငယ္(၂၀.၁၀.၂၀၁၂)

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ႏွင့္ ၿဗိတိသၽ်၀န္ၾကီးခ်ဳပ္ေဟာင္း တိုနီဘလဲ ႏွင့္အဖြဲ႕တို႔ ေတြဆံု

၂၀-၁၀-၂၀၁၂ ေန႔ ည ၆း၄၅ -၈း၃၀ နာရီအထိ ေနၿပည္ေတာ္ရွိ သဂၤဟ ေဟာ္တယ္တြင္ NLD ဥကၠ႒ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ႏွင့္ ၿဗိတိသၽ်၀န္ၾကီးခ်ဳပ္ေဟာင္း တိုနီဘလဲ ႏွင့္အဖြဲ႕တို႔ ေတြဆံုစဥ္။

ဓာတ္ပံု- ဆန္နီ

ၿမန္မာနိုင္ငံဆိုင္ရာ အေမရိကန္သံရံုးမိသားစု ဆြမ္းဆက္ကပ္လွဴဒါန္း

U KaWi

အခြင့္ေမွ်ာ္ႏွင့္ ကုိယ္က်ိဳးစြန္႔ပါတီ၀င္တုိ႔အၾကား ပဋိပကၡကို အခ်ိန္ယူေျဖရွင္းရမည္ဟု NLD ဥကၠ႒ေျပာ

အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ပါတီအတြင္း အခြင့္အေရးေမွ်ာ္မွန္း ၀င္လာသူမ်ားႏွင့္ ကုိယ္က်ိဳးစြန္႔ လုပ္ကုိင္ေနသူမ်ားအၾကား ပဋိပကၡမွာ အခ်ိန္ယူေျဖရွင္းရမည့္ကိစၥျဖစ္ေၾကာင္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားလိုက္သည္။

ေအာက္တုိဘာ ၁၁ ရက္က သံုးခြၿမိဳ႕နယ္ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ပါတီ႐ံုးတြင္ မိန္႔ခြန္းေျပာၾကားစဥ္ အထက္ပါအတုိင္း ေျပာၾကားသြားျခင္းျဖစ္ၿပီး ပါတီတြင္းပဋိပကၡမ်ားအတြက္ ျပည္သူလူထုအား ေတာင္းပန္ေၾကာင္းပါ ထည့္သြင္းေျပာၾကားသြားသည္။

ပါတီဥကၠ႒ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က “ကၽြန္မတို႔ရဲ႕အဖြဲ႕ခ်ဳပ္က ျပည္သူေတြ စိတ္မခ်မ္းသာေအာင္ အခ်င္းခ်င္းစကားမ်ားတာေတြ အခ်င္းခ်င္းမတည့္တာေတြ ျဖစ္ေနတာေတြအတြက္ကို ေတာင္းပန္ပါတယ္”ဟု ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း ေတာင္းပန္စကားဆုိသြားျခင္း ျဖစ္သည္။

“ဒါဟာ ျဖစ္႐ိုးျဖစ္စဥ္ပါပဲ။ အထူးသျဖင့္ ဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕အစည္းေတြ အတြင္းမွာဆုိေတာ့ လုပ္ပိုင္ခြင့္ေတြ၊ ေျပာပိုင္ခြင့္ေတြမ်ားတဲ့ အခါက်ေတာ့ လုပ္ပုိင္ခြင့္၊ ေျပာပိုင္ခြင့္ေတြကို အလြဲသံုးစားလုပ္တာေတြ ျဖစ္လာႏုိင္တယ္”ဟု ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ဒီခ်ဳပ္က ေနရာေပါင္း ၄၅ ေနရာ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ကာ ၄၃ ေနရာ အႏုိင္ရရွိခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး လက္ရွိတြင္ စုစုေပါင္းပါတီ၀င္ အေရအတြက္မွာ အတိအက်ထုတ္ျပန္ျခင္း မရွိေသးေသာ္လည္း သိန္းဂဏန္းရွိေၾကာင္းသာ ထုတ္ျပန္ထားသည္။ ပါတီအေနျဖင့္ ရပ္ကြက္ေက်းရြာအဆင့္ ပါတီညီလာခံမ်ားကို စက္တင္ဘာ ၁၉ ရက္မွစတင္က်င္းပကာ အဆင့္အလိုက္ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္မႈမ်ား ျပဳလုပ္လ်က္ရွိၿပီး အဆင့္ဆင့္ေရြးခ်ယ္ထားေသာ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ ျပည္နယ္/တုိင္းအဆင့္ညီလာခံ၊ ဗဟိုညီလာခံတုိ႔ကို ဒီဇင္ဘာတြင္ က်င္းပျပဳလုပ္မည္ဟု ခန္႔မွန္းေျပာၾကားထားခဲ့ေသာ္လည္း ဇန္န၀ါရီလေလာက္မွသာ က်င္းပႏုိင္ဖြယ္ရွိေၾကာင္း ပါတီေျပာေရးဆုိခြင့္ရွိသူ ဦးဉာဏ္၀င္းကေျပာၾကားသည္။

“ညီလာခံက ဒီပဋိပကၡေတြေၾကာင့္ ေနာက္ဆုတ္သြားတာ မဟုတ္ပါဘူး။ လုပ္ကိုင္ႏိုင္အားေၾကာင့္ပါ။ ခုေလာေလာဆယ္ ဗဟိုကိုေရာက္လာတဲ့ တင္ျပမႈေတြအရဆိုရင္ ေက်းရြာ ၁၀ ခုေလာက္ ၿပီးသြားပါၿပီ”ဟု ဦးဉာဏ္၀င္းကေျပာၾကားသည္။

ပါတီအေနျဖင့္ မ်ိဳးဆက္သစ္ရွာေဖြရာတြင္ ႏုိင္ငံ၏ညံ့ဖ်င္းေသာ ပညာေရးစနစ္ေၾကာင့္ လုပ္ႏုိင္ကုိင္ႏိုင္ရွိေသာ အရည္အခ်င္း ျပည့္၀သူရရွိေရးမွာ ခက္ခဲေၾကာင္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က အေမရိကန္ခရီးစဥ္မွ အျပန္တြင္ ေျပာၾကားသြားခဲ့ၿပီး ၎၏အေမရိကန္ခရီးစဥ္ ေဆြးေႏြးပြဲတစ္ခုတြင္လည္း ပါတီ၀င္ေဟာင္းမ်ားႏွင့္ အသစ္မ်ားအၾကား ေရြးခ်ယ္ရမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ စိတ္မေကာင္းျဖစ္ရေသာ္လည္း အလုပ္အတြက္ သင့္ေတာ္သူကိုသာ ေရြးခ်ယ္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ရွင္းျပခဲ့သည္။

အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ပါတီအတြင္း လက္ရွိအေျခအေနမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ပါတီဗဟို လူငယ္တာ၀န္ယူခဲ့ဖူးသူ ဦးေဇာ္မင္းေက်ာ္က “ပါတီတြင္းျပႆနာက ကိုယ္က်ိဳးစြန္႔သမားေတြနဲ႔ အခြင့္အေရးေမွ်ာ္လင့္ၿပီး ၀င္လာသူေတြၾကား ျပႆနာလုိ႔ ဆုိၾကပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္ကေတာ့ အဲဒါက အျပည့္အစံုမွန္တယ္လုိ႔ မျမင္ပါဘူး။ ဗဟိုရဲ႕အားနည္းခ်က္ေၾကာင့္ ျဖစ္တဲ့ျပႆနာပါ။ ျပည္တြင္းမွာေရာ ျပည္ပမွာပါရွိတဲ့ အန္တီရဲ႕ၾသဇာနဲ႔ အရွိန္အ၀ါေၾကာင့္သာ ပါတီကဆက္သြားေနတာပါ။ တကယ္ေတာ့ ပါတီတြင္းျပႆနာက တကယ့္ကို စိုးရိမ္စရာအေျခအေနပါ”ဟု သံုးသပ္ေျပာၾကားသည္။

“ပါတီအတြင္း ေအာက္ေျခမွာ ျဖစ္ပ်က္ေနတဲ့ ျပႆနာေတြအေပၚ အန္တီ့အေနနဲ႔ သတိထားမိလာၿပီးေတာ့ ခုလိုေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္လာတာ တကယ့္ကို၀မ္းသာစရာပါ။ ကၽြန္ေတာ့္အေနနဲ႔ အန္တီ့ကို ပါတီတည္ေဆာက္ေရးကို ဒီ့ထက္အခ်ိန္ပုိေပးၿပီး ေဆာင္ရြက္ေစလိုပါတယ္”ဟု ဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။

7Day News Journal

ျမန္မာအစိုးရႏွင့္ ျပည္သူအက်ိဳးမရွိပါက ေၾကးနီစီမံကိန္း တရုတ္မေထာက္ခံဟုဆို


ေဒသခံျပည္သူမ်ား၏ ဆန္႔က်င္ကန္႔ကြက္မႈမ်ားႏွင့္ ရင္ဆိုင္ေနရေသာ မံုရြာတစ္ဖက္ကမ္း လက္ပံေတာင္းေတာင္ ေၾကးနီစီမံကိန္းမွာ ျမန္မာအစိုးရႏွင့္ ျပည္သူမ်ား အတြက္ အက်ိဳးမရွိပါက ယင္းစီမံကိန္း ဆက္လက္လုပ္ကိုင္ရန္ ေထာက္ခံသြားမည္မဟုတ္ေၾကာင္း ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ရွိ တရုတ္ျပည္သူ႔သမၼတႏိုင္ငံ သံရံုးက သတင္းထုတ္ျပန္သည္။

စီမံကိန္း၏အေၾကာင္းအရာမ်ား ဆက္လက္ေမးျမန္းလိုပါကလည္း တရုတ္သံရံုးက မီဒီယာမ်ားကို အကူအညီေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သံရံုး၏ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ဆက္လက္ေဖာ္ျပထားသည္။

လက္ပံေတာင္းေတာင္ ေၾကးနီစီမံကိန္းမွာ ျမန္မာ့စီပြားေရးဦးပိုင္လီမိတက္ႏွင့္ တရုတ္ျပည္သူ႔သမၼတႏိုင္ငံမွ ျမန္မာ၀မ္ေပါင္ကုမၸဏီတို႔ အက်ိဳးတူပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သည့္ စီမံကိန္းျဖစ္ၿပီး မံုရြာတစ္ဖက္ကမ္း ဆားလင္းႀကီးၿမိဳ႕နယ္ လက္ပံေတာင္းေတာင္တြင္ တည္ရွိကာ ယင္းေၾကးနီစီမံကိန္းအတြက္ ေျမယာဧက ၇၈၀၀ ေက်ာ္ သိမ္းဆည္းၿပီး ရြာေပါင္း ၂၆ ရြာ ေရႊ႕ေျပာင္းခဲ့ရသည့္အတြက္ ေဒသခံမ်ားက ကန္႔ကြက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

Source:The Voice Journal
Vol.8, No.42

သိန္း ၃၀ ျဖင့္ တ႐ုတ္မယား ေစ်းကြက္ ေျဗာင္ဆြယ္ေန


ရတနာဦး | ေအာက္တုိဘာလ ၁၈ ရက္ ၂၀၁၂
ရန္ကုန္ (မဇၥ်ိမ) ။ ။
 ေငြက်ပ္ သိန္း ၃၀ ရရွိမည္ ဟူသည့္ မက္လံုးျဖင့္ ျမန္မာ အမ်ိဳးသမီးငယ္မ်ားကို တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ ရွိ အမ်ိဳးသားမ်ားႏွင့္ လက္ထပ္ရန္ ပြဲစားမ်ား အတင့္ရဲစြာ စည္း႐ုံးသိမ္းသြင္းမႈမ်ား ရွိလာေၾကာင္း လူကုန္ကူးမႈ တားဆီးကာကြယ္ေရး ဗဟိုအဖြဲ႔မွ ဒု-ရဲမႉးႀကီးညြန္႔လိႈင္ က ေျပာသည္။

လက္ထပ္ၿပီး ကေလး တေယာက္ ေမြးေပးပါက ယင္းေငြ က်ပ္သိန္း ၃ဝ ရရွိႏိုင္မည္ဟု ပြဲစားမ်ားက ေျပာဆို သိမ္းသြင္းေခၚေဆာင္ေနၾကျခင္း ျဖစ္သည္။

“ကေလးေမြးၿပီး သြားရင္ေတာ့ ကိုယ့္ႏိုင္ငံ ျပန္လာလို႔ရတယ္ဆိုၿပီး ေပၚေပၚတင္တင္ စည္း႐ုံးမႈေတြ ျပဳလုပ္လာၾက တယ္။ အဲဒါကို သေဘာတူလို႔ လိုက္သြားၾကတဲ့ အမ်ိဳးသမီးငယ္ေတြ အမ်ားၾကီးရွိၾကတယ္။ အဲဒီကိစၥရပ္က ေစ်းကြက္ တခုလို ျဖစ္ေနတယ္” ဟု ဒု-ရဲမႉးၾကီးညြန္႔လိႈင္ က ေျပာသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ လက္ရွိျဖစ္ပြားေနသည့္ လူကုန္ကူးမႈမ်ား၏ ၈ဝ ရာခုိင္ႏႈန္းသည္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသို႔ ဦးတည္ကာ ၁ဝ ရာခိုင္ႏႈန္းမွာ ထိုင္းႏိုင္ငံသို႔ ဦးတည္ေနၿပီး ၆ ရာခိုင္ႏႈန္းမွာ မေလးရွားႏိုင္ငံသို႔ ပို႔ေဆာင္ခံေနရေၾကာင္း အဆိုပါအဖြဲ႔မွ ထုတ္ျပန္ထားသည္။

တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသို႔ လူကုန္ကူးမႈသည္ အဓမၼ ထိမ္းျမားလက္ထပ္ရန္ အမ်ိဳးသမီးငယ္မ်ားအား ေရာင္းဝယ္ျခင္း ျဖစ္ၿပီး ထိုင္းႏိုင္ငံသို႔ လူကုန္ကူးမႈမွာ တိုက္႐ိုက္ လူကုန္ကူးျခင္းထက္ တရားမဝင္ အလုပ္လုပ္ကိုင္ရာမွ တဆင့္ လိင္မႈဆိုင္ရာ
ေခါင္းပံုျဖတ္မႈအတြက္ နည္းမ်ိဴးစံု လူကုန္ကူးခံရျခင္း ျဖစ္သည္။ မေလးရွားႏိုင္ငံသို႔လည္း တိုက္႐ိုက္ လူကုန္ကူးျခင္း ထက္ ထိုင္းႏိုင္ငံမွတဆင့္ ေသြးေဆာင္ျဖားေယာင္းကာ ျပည့္တန္ဆာျပဳျခင္းႏွင့္ ကေလးငယ္မ်ားအား အဓမၼ
ေတာင္းရမ္းေစခိုင္းမႈမ်ား ျဖစ္သည္။

“တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ ေက်းလက္ေတြမွာ ရွိၾကတဲ့ အမ်ိဳးသမီးေတြက ေရႊ႔ေျပာင္း အလုပ္လုပ္ကိုင္ၾကတာေတြ မ်ားလာတဲ့ အတြက္ အမ်ိဳးသားနဲ႔အမ်ိဳးသမီး လူဦးေရ ကြာဟခ်က္က ျမင့္လာပါတယ္။ ေက်းလက္ေဒသေတြမွာ အမ်ဳိးသမီး ရွားပါးမႈေတြ ျဖစ္လာတာေၾကာင့္ ထံုးတမ္းစဥ္လာအရ မိန္းမ ေတာင္းယူ လက္ထပ္ရတဲ့ စရိတ္ ျမင့္လာတဲ့အတြက္ အခုလို တဖက္ႏိုင္ငံ(ျမန္မာ)မွ အမ်ိဳးသမီးငယ္ေတြကို ဝယ္ယူဖို႔ ပြဲစားေတြကတဆင့္ လူကုန္ကူးမႈေတြ ေပၚေပါက္ လာၾကတာပါ” ဟု ဒုရဲမႉးၾကီးညြန္႔လိႈင္ က ရွင္းျပသည္။

ထိုသို႔ ျမန္မာအမ်ဳိးသမီးမ်ား တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသို႔ လူကုန္ကူးခံရမႈ ကာကြယ္တားဆီးေရး ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ တဖက္ႏိုင္ငံ၌ ဥပေဒ သတ္မွတ္ျပ႒ာန္းထားခ်က္မရွိ၍ အခက္အခဲ ၾကံဳရေၾကာင္းလည္း “လက္ရွိအခ်ိန္အထိ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံကို ဦးတည္တဲ့ လူကုန္ကူးမႈ အေရအတြက္က သိသိသာသာ က်ဆင္းမႈ မရွိေသးဘူး။ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံမွာက လူကုန္ကူးမႈ တားဆီးႏွိမ္နင္းတဲ့ ဥပေဒ မရွိေသးတာေၾကာင့္ ႏွစ္ႏို္င္ငံ နားလည္မႈစာခၽြန္လႊာ ေရးထိုးၿပီး လုပ္ေဆာင္ေနရတယ္” ဟု ဒုရဲမႉးၾကီးညြန္႔လိႈင္ က ရွင္းျပသည္။

၂ဝ၁၁ ခုႏွစ္အတြင္း ျဖစ္ေပၚခဲ့သည့္ လူကုန္ကူးခံရမႈ အနည္းဆံုး ၁၃၆ မႈ ရွိခဲ့ရာ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသို႔ ဦးတည္သည့္အမႈမွာ ၉၄ မႈ၊ ျပည္တြင္း၌ ျဖစ္ပြားသည့္အမႈ ၂၃ မႈႏွင့္ ထိုင္းႏိုင္ငံသို႔ ဦးတည္သည့္အမႈ ၁၉ မႈ ရွိခဲ့သည္။ ႏိုင္ငံတဝွန္းရွိ လူကုန္ကူးခံရသူ အေရအတြက္မွာလည္း အနည္းဆံုး ၂၃၄ ဦး ရွိခဲ့ရာတြင္ ရန္ကုန္တိုင္းမွ ၆၃ ဦး၊ ရွမ္းျပည္နယ္
ေျမာက္ပိုင္းမွ ၄၁ ဦး၊ မႏၲေလးတိုင္းမွ ၃၆ ဦး၊ ကခ်င္ျပည္နယ္မွ ၂၆ ဦး၊ ပဲခူးတိုင္းမွ ၂၅ ဦး၊ ဧရာဝတီတိုင္းမွ ၁၇ ဦး၊ ကရင္ျပည္နယ္မွ ၁၆ ဦးႏွင့္ မြန္ျပည္နယ္မွ ၁ဝ ဦး ပါဝင္သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လူကုန္ကူးမႈ တားဆီးကာကြယ္ေရး ဥပေဒကို ၂ဝဝ၅ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ ၁၃ ရက္ေန႔က ျပ႒ာန္း ခဲ့သည္။

၂ဝ၁၁ ခုႏွစ္အတြင္း ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လူကုန္ကူးခံရသူမ်ား၏ ေလးပံုတစ္ပံုနီးပါး (၂၃ ရာခိုင္ႏႈန္း) သည္ ကေလး သူငယ္မ်ားျဖစ္ေၾကာင္း လူကုန္ကူးမႈ တားဆီးကာကြယ္ေရး ဗဟုိအဖြဲ႔၏ ႏွစ္ပတ္လည္ အစီရင္ခံစာက ဆိုသည္။

ထိုႏွစ္အတြင္း လူကုန္ကူးခံရသူ ၂၆၅ ဦး ကို ကယ္တင္ႏိုင္ခဲ့ၿပီး ၎တို႔အနက္ ၆၁ ဦးမွာ အရြယ္ မေရာက္ေသးေသာ ကေလးသူငယ္မ်ားျဖစ္သည္။ထို ကေလးသူငယ္ ၆၁ ဦးအနက္ ၅၂ ဦးမွာ မိန္းကေလးမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။

လူကုန္ကူးမႈမ်ားသည္ ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းတြင္ အမ်ားဆံုးျဖစ္ပြားၿပီး တရားခံမ်ားကို ရန္ကုန္တိုင္းမွ အမ်ားဆံုး ဖမ္းဆီးရမိေၾကာင္း အဆိုပါ အစီရင္ခံစာတြင္ ေတြ႔ရသည္။

လူကုန္ကူးခံရသူ စုစုေပါင္း၏ ၈၃ ရာခုိင္ႏႈန္းသည္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားျဖစ္ၾကၿပီး အမ်ားဆံုး အေၾကာင္းအရင္းမွာ အဓမၼ လက္ထပ္ထိမ္းျမားေပးရန္ျဖစ္ကာ ဒုတိယအမ်ားဆံုးမွာ ျပည့္တန္ဆာ အျဖစ္ခိုင္းေစရန္ ျဖစ္သည္ဟု ထိုအဖြဲ႔၏ စာရင္းဇယားမ်ားအရ သိရွိရသည္။

ကမၻာတဝွမ္းတြင္မူ ႏွစ္စဥ္ ကေလးသူငယ္ ၁၂ သန္းခန္႔ လူကုန္ကူးခံေနရၿပီး လူကုန္ကူးျခင္းမွာ ေဒၚလာဘီလ်ံမ်ားစြာ အက်ိဳးအျမတ္ရရွိေနသည့္ ရာဇဝတ္မႈ လုပ္ငန္းျဖစ္ေၾကာင္း UNICEF က ထုတ္ျပန္ထားသည္။

Miss International 2012 The Final တိုက္ရိုက္ၾကည့္ရန္


THE FINAL!!!!
Livestream available from17:00-20:30
(Japan Standard Time)
Sunday, October 21 2012
http://www.ustream.tv/channel/miss-international-okinawa-2012

ေၾကးစားပြဲစဥ္ အမွတ္ - ၃၈ အတြက္ ေအာင္လ ႏွင္႔ စကားစျမည္

ျပည္တြင္းအားကစားဂ်ာနယ္တြင္ စတင္ေဖာ္ျပခဲ့တဲ့ အင္ဆန္ေအာင္လအေၾကာင္း

လာမယ္႔ ႏိုဝင္ဘာလ ၁၈ရက္ေန႔ အေမရိကန္ႏိုင္ငံ နယူးဂ်ာစီျပည္နယ္ အတၱလန္တစ္ စီးတီး (Altantic City, New Jersey) မွာ က်င္းပမဲ႔ အသံုးခ် ကိုယ္ခံပညာ တိုက္ခိုက္ေရး ေလာက ေၾကးစားလက္ေဝွ႔ပြဲစဥ္ အမွတ္ R.O.C ( Ring of Combat – 38 ) အတြက္ MMA ( Mixed Martial Art ) မက္ဒယ္လ္ ဝိတ္တန္းရွင္ အင္ဆန္ ေအာင္လ ကို ယခင္အပါတ္ ေအာက္တိုဘာလ ၁၅ရက္ စေနေန႔ ညေနေတြ႔ဆံု ဖုန္းနဲ႔ေမးျမန္း စကားစျမည္ ေျပာဆို ျဖစ္တယ္။

မီခ်ီဂန္ျပည္နယ္ က အေမရိကန္ ျပည္သူေတြ ပညတ္ေပးလို႔ ရခဲ႔တဲ႔ ( Burmese Python - ဘားမိစစ္ ပိုင္သြန္ ) - ျမန္မာ႔ စပါးႀကီးေျမြ ဆိုတဲ႔ နာမည္နဲ႔ အခုႏွစ္ ၂၀၁၁ အတြင္းမွာ ၃ပြဲထိုးသတ္ရာ ၂ပြဲ အႏိုင္ရၿပီး၊ လြန္ခဲ႔တဲ႔ စက္တင္ဘာလ ကပဲ ေခ်ဆီမရစ္ ( Casey Manrique ) ဆိုသူကို လက္သီးထိုးခ်က္ေတြ ခ်ဳပ္သတ္ ကြက္ေတြနဲ႔ ၂ခ်ီမွာ ဒိုင္ပြဲရပ္ကာ အႏိုင္ရလာတဲ႔ ေအာင္လ ဟာ ေနာက္လဆို ၿပိဳင္ဖက္ ဒရူးပူဇြန္ (Drew Puzon) ယွဥ္ၿပိဳင္မွာ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရပါတယ္။
ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕ ဆရာအတတ္သင္ ေလ႔က်င္႔ေရး မူလတန္းေက်ာင္းထြက္ ေအာင္လ ဟာ သားခ်င္း ၅ေယာက္ ထဲက ၄ေယာက္ေျမာက္ ျဖစ္ၿပီး အေမရိကားမွာ အထက္တန္း တက္ေနစဥ္ နဘမ္းသတ္သည္႔ အားကစား ေလ႔က်င္႔ရာမွ ကိုယ္ခံပညာကို ေျမစမ္းခရမ္းပ်ဳိး ျဖစ္ပါတယ္။ တကၠသိုလ္ တက္ေနစဥ္ ကာလ ၂၀၀၅ ခုႏွစ္မွာပင္ အေပ်ာ္တမ္း ကလပ္ပြဲေတြမွာ ယွဥ္ၿပိဳင္ ထိုးသတ္ခဲ႔ေၾကာင္း၊ ယခု အေမရိကန္ ေၾကးစားလက္ေဝွ႔ ေလာကထဲ ဝင္ေရာက္ လာၿပီး၊ ေဘာ္လ္တီးမိုးလ္ၿမိဳ႔၏ အယ္လ္ကရစ္ အရပ္မွာ ေနထိုင္ကာ ယခု ဘြဲ႔ရခ်ိန္မွာ သူ႔ကို ေျမေတာင္ေျမွာက္ေပးခဲ႔တဲ႔ Crazy 88 Brazilian Jiu-Jitsu ဂ်ဴဂ်စ္ဆု ကလပ္မွာ နည္းျပလုပ္ရင္း ႏိုင္ငံတကာ ပြဲေတြကို ထိုးသတ္ဖို႔ ျပင္ဆင္ေနတာပါ။ လာမဲ႔ႏွစ္ ကယ္လီဖိုးနီးယားမွာ က်င္းပမဲ႔ ကမာၻ႔ဂ်ဴဂ်စ္ဆု ၿပိဳင္ပြဲဝင္ဖို႔လဲ အဓိကထား ဦးတည္ေလ႔က်င္႔ ေနတယ္လို႔ MMA ( Mixed Martial Art ) မွာ အဆင္႔ ၁၇၈ ရွိသူ ေအာင္လ က ဆိုပါတယ္။
သူနဲ႔ ေနာက္လ စိန္ေခၚထိုးသတ္မဲ႔ Team Renzo Gracie ကလပ္က ဒရူးပူဇြန္ ဟာ ဂ်ဴဂ်စ္ဆု ကမာၻ႔အဆင္႔ ပြဲေတြမွာ ဆုရထားသူလို႔ သိရၿပီး M.M.A အဆင္႔မွာေတာ႔ ဆုရရွိဖူးျခင္း မရွိေသးပါဘူး။ ပူဇြန္ က လွဲသတ္တာ ကၽြမ္းက်င္တယ္လို႔ သိရေတာ႔ က်ေနာ္ သူ႔ကိုခြာသတ္ဖို႔ စဥ္းစားထားၿပီး လက္သီး အဓိကထား ထိုးမွာပါလို႔ သူ႔ဗ်ဴဟာကို ေျပာျပပါတယ္။ ေနာက္လ ပြဲအတြက္ကိုေတာ႔ နဘမ္း ခံစစ္ နဲ႔ လက္ေဝွ႔ ထိုးသတ္နည္းကို ဂရုစိုက္ ေလ႔က်င္႔ေနၿပီး၊ ေန႔စဥ္တရက္ကို ၅နာရီ ႏႈန္းထားနဲ႔ ေလ႔က်င္႔ ေနပါတယ္လို႔ ေျပာျပပါတယ္။ က်ေနာ္ ကစားေနတဲ႔ MMA ( Mixed Martial Art ) မွာ တကမာၻလံုးက အားပါတဲ႔ ကိုယ္ခံပညာ တိုက္ကြက္ေတြ စုစည္းထားေတာ႔ ၿပိဳင္ဖက္နဲ႔ သတ္မဲ႔ ဗ်ဴဟာကို ထရိန္နာနဲ႔ ပူးေပါင္းၿပီး တိုက္ခိုက္နည္းဗ်ဴဟာ ဆြဲရပါတယ္။ ဝိတ္ကိုေတာ႔ ေပါင္ ၃၆၀ေက်ာ္ကို လက္တန္း မ,ႏိုင္ပါတယ္လို႔ စသျဖင္႔ စကားစျမည္ ေျပာဆိုျဖစ္ၾကတယ္။
လူေတြ ေထာင္နဲ႔ခ်ီ လာၾကည္႔ေနတဲ႔ သံဇကာကြက္ေတြ ကာခါ ပိတ္ေလွာင္ထိုးသတ္တဲ႔ သတ္ကြင္းထဲ ေရာက္တဲ႔အခ်ိန္ စိတ္ခံစားမႈ အေျခအေန ေမးၾကည္႔ေတာ႔ … အေတြ႔အႀကံဳမရွိခင္ ဒီေလာကထဲ ေရာက္ခါစမွာ စိတ္အရမ္းလႈပ္ရွားၿပီး ထိုးသတ္ခါနီးေလ လႈပ္ရွားေလနဲ႔ ငါ ဒီမွာ ဘာလာလုပ္ေနလဲ အထိကို ေတြးမိဖူးပါတယ္။ အခုခ်ိန္မွာေတာ႔ အထိုက္အေလ်ာက္ သက္တမ္း ရလာေတာ႔၊ သတ္ကြင္း တံခါးဝ ပိတ္တာနဲ႔ ငါဘယ္ေလာက္ က်ဳိးစားထားလဲ ျပဖို႔အတြက္ ဒီအလုပ္ကို ေအာင္ျမင္ေအာင္ လုပ္ကို လုပ္ရမယ္၊ ေအာင္ျမင္မွ ဒီသတ္ကြင္းထဲက ျပန္ထြက္မယ္ ဆိုၿပီး စိတ္ဆံုးျဖတ္ကာ ထိုးသတ္ပါတယ္လို႔ အင္ဆန္ေအာင္လ က အေတြ႔အႀကံဳကို ျပန္ေျပာင္း ေျပာျပပါတယ္။ သူဟာ ဒီခက္ခဲ ၾကမ္းတမ္းတဲ႔ အားကစားနည္းကို ဝါသနာအေလ်ာက္ ထိုးသတ္ေနတာ ျဖစ္ၿပီး ေပၚျပဴလာ အျဖစ္ ထင္ရွားေအာင္ နာမည္ႀကီးေအာင္ လုပ္ေနတာ မဟုတ္ဖူးလို႔ ဆိုပါတယ္။ ေနာင္မွာ လူမႈေရး၊ ဘာသာေရး လုပ္ငန္းေတြ လုပ္ကိုင္လာႏိုင္ၿပီး အခုခ်ိန္မွာေတာ႔ မစ္မာရွယ္အတ္ နဲ႔ ဂ်ဴဂ်စ္ဆု ကစားနည္းထဲမွာဘဲ အခ်ိန္ေတြ ႏွစ္ျမွပ္ထားဆဲလို႔ ေျပာျပပါတယ္။ ပိုတဲ႔အခ်ိန္ အနည္းငယ္ကိုေတာ႔ သူ႔ မိန္းကေလး မိတ္ေဆြကို ေပးလိုက္တယ္လို႔ အရယ္စြက္ၿပီး သတၱဳလႈိင္သံနဲ႔ ကခ်င္ လူထြားႀကီးက ေျဖပါတယ္။
ဒီ အားကစားနည္းဟာ လူတေယာက္ကို စကၠန္႔ပိုင္းအတြင္းမွာ ေနာက္ေကာက္က်၊ ေမ႔ေမ်ာသြားေအာင္ ထိုးသတ္ႏိုင္ေပးမဲ႔ သူ႔ေနာက္ကြယ္မွာ ေလက်င္႔ရတဲ႔ သူကေတာ႔ ခႏၶာကိုယ္၊ စိတ္၊ ႏွလံုး၊ ၃ပါးစလံုး ျမွဳပ္ႏွံထားရၿပီး အစားအေသာက္၊ အေနအထိုင္၊ ခႏၶာကိုယ္ အားအင္ျပည္႔ဝၿပီး၊ ေလက်င္႔ရည္ ဝေအာင္ ဆင္ျခင္ ေနထိုင္ရပါတယ္၊ စည္းမဲ႔ကမ္းမဲ႔ ျပဳမူေနထိုင္လို႔ မရပါဘူး။ သတ္ကြင္း ေနာက္ကြယ္က စိမ္ေခၚဖက္ကို ယွဥ္ၿပိဳင္ဖို႔ ျပင္ဆင္ပံုေမးတဲ႔ အခါ ~ M.M.A ( Mixed Martial Art ) တုိ႔ Ultimate Fighting Championship ® (UFC ) တို႔သတ္ပြဲေတြဟာ ကိုယ္ခႏၶာ အေလးခ်ိန္အလိုက္ တန္းေတြနဲ႔ ကစားေတာ႔ ကိုယ္ခႏၶာ အေလးခ်ိန္ ခ်ိန္ (Weight)တဲ႔ အခါလဲ စကားေျပာပါတယ္။ ေနာက္ဆံုးထိုးသတ္ အႏိုင္ယူခဲ႔တဲ႔ ေခ်ဆီမရစ္ ( Casey Manrique ) ပြဲအေၾကာင္းကို ေျပာျပယင္ မထိုးခင္ ၁ရက္အလို ဝိတ္ခ်ိန္တဲ႔ ေန႔မွာ ေခ်ဆီက 185 Lbs ရွိေနၿပီး၊ ေအာင္လ ကေတာ႔ 184 Lbs (84Kg) သာရွိပါတယ္၊ အစား မစား၊ ေရမေသာက္ပဲ ဝိတ္ေလ်ာ႔ထားလို႔ပါ။ တကယ္ထိုးမဲ႔ ညမွာေတာ႔ ေအာင္လ ရဲ႕ ဝိတ္ဟာ ေပါင္၂၀၀ နီးပါး ရွိေနပါၿပီ။ ဒါေတြဟာ ေနာက္လ နယူးဂ်ာဆီ က အတၱလန္တစ္ၿမိဳ႕က ထေရာ္ပီကာနာ ကာဆီႏို ႏွင္႔ ရီေဇာ႔တ္ ေဟာ္တယ္မွာ ႏိုဝင္ဘာလ ၁၈ရက္ေန႔ည ၈နာရီ ဒရူးပူဇြန္ နဲ႔ ထိုးသတ္မဲ႔ ျမန္မာ႔ စပါးႀကီးေျမြ အင္ဆန္ေအာင္လ ရဲ႕ ႀကိဳးဝိုင္း ေနာက္ကြယ္က ျပင္ဆင္ထားမႈ ေတြကို ရႈျမင္ၾကရတာပါ။
ျမန္မာလက္ေဝွ႔ ဝါသနာရွင္ေတြကို ေျပာလိုက္ခ်င္တာ ကေတာ႔ သူ မသင္လိုက္ရတဲ႔ ျမန္မာ႔လက္ေဝွ႔နဲ႔ ဒီ ေၾကးစားေလာကနဲ႔လည္း သင္ေလ်ာ္မဲ႔ အေနအထားေတြ ရွိပါေၾကာင္း ေျပာၾကားရင္း ေနာက္လ ၁၈ရက္ေန႔ ည၈နာရီခြဲ ေနာက္ပိုင္း သူ႔ပြဲစဥ္ကို ၾကည္႔ရင္း အင္ဆန္ေအာင္လ အတြက္ လက္ေဝွ႔ ဝါသနာရွင္မ်ား အားေပး ၾကရဦးမည္။

ဒူကဘာ ( ေအာ္ရီဂန္ )
၁၆/၁၀/၂၀၁၁

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ၏ လုပ္ငန္းမ်ားအား ကန္ ့သတ္ရန္ တိုင္း ၀န္ၾကီးခ်ဳပ္၏ ညြန္ၾကားခ်က္


အေၾကာင္းအရာ ။ ။ တိုင္းေဒသၾကီး ၀န္ၾကီးခ်ဳပ္၏ အစည္းအေ၀း ညြန္ၾကားခ်က္အား တင္ျပျခင္း

ရည္ညႊန္းခ်က္ ။ ။ ၁၉-၁၀-၂၀၁၂ ရက္ေန ့ရန္ကုန္တုိင္း ေဒသၾကီး အစုိးရအဖဲြ ့ရုံးတြင္ က်င္းပ ျပဳလုပ္ေသာ အစည္းအေ၀း ညြန္ၾကားခ်က္။

အထက္ပါ အေၾကာင္းအရာ ပါတီကိစၥႏွင့္ ပတ္သတ္၍ အမ်ဳိးသား ဒီမုိကေရစီအဖဲြ ့ခ်ဳပ္ ပါတီ ဥကၠဌ ၊ တရားဥပေဒ စုိးမိုးေရးႏွင့္ တည္ျငိမ္ေအးခ်မ္းေရး ေကာ္မတီ ဥကၠဌ ၊ျပည္သူ ့လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္ သည္ ေကာ့မွဴးျမဳိ ့နယ္ အေျခခံ
ပညာ ဦးစီးဌာနမွ ဆရာ ၊ ဆရာမမ်ားအား ေခၚယူေတြ ့ဆုံျခင္း ၊ စာသင္ခ်ိန္အတြင္း ေက်ာင္း၀န္း အတြင္းသုိ ့၀င္ေရာက္ ၾကည့္ရႈ စစ္ေဆးမ်ား ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသည္။ ၄င္းျဖစ္စဥ္ အေပၚ တိုင္း
ေဒသၾကီး ၀န္ၾကီးခ်ဳပ္မွ "အထက္ ဌာန၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ မရဘဲ ဌာနဆုိင္ရာမ်ားသုိ ့လာေရာက္ၾကည့္ရႈ စစ္ေဆးျခင္းအား ခြင့္မျပဳရန္ ၊
လိမၼာ ပါးနပ္စြာ ေျပာၾကားရန္" ညြန္ၾကားခဲ့ ပါေၾကာင္း သိသာႏိုင္ပါရန္ႏွင့္ လုိအပ္သလုိ ညြန္ၾကားႏိုင္ပါရန္ အစီရင္ခံ တင္ျပအပ္ ပါသည္။

By Myanmar News Now

နန္းခင္ေဇယ်ာ Miss Internet ဆုႏွင့္ People Choice Award ဆုႏွစ္ဆုကို ရရွိ

နန္းခင္ေဇယ်ာ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံတြင္ People Choice Award ဆုရသြားေၾကာင္း Miss Myanmar Organizing အဖြဲ႔ကအတည္ျပဳေျပာဆို

Miss International 2012 ျပိဳင္ပြဲသို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံ ကိုယ္စားျပဳအျဖစ္ ၀င္ေရာက္ ယွဥ္ျပိဳင္ခဲ့ေသာ နန္းခင္ေဇယ်ာသည္
 Miss Internet ဆုႏွင့္ People Choice Award ဆုႏွစ္ဆုကို ရရွိခဲ့ေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ ခရီးသြားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္မွ အတြင္းေရးမွဴး ဦးျဖိဳးေ၀ရာဇာကအတည္ျပဳ ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

By - EMG
Miss Myanmar Nang Khin Zay Yar receives a special trophy from Missosology Editor and Big4 Analyst Stephen Diaz, October 20, 2012
http://missosology.org/missinternational/news/item/1508-myanmar-wins-missosologys-peoples-choice-award
ျမန္မာ မစ္(စ္) အင္တာေနရွင္နယ္ နန္းခင္ေဇယ်ာ အား Missosology's People's Choice Award ဆုႏွင့္အတူ ေတြ ့ရွိရစဥ္ (တရား၀င္ဆုအပ္ႏွင္းျခင္းကုိ ၂၁ ေန ့လည္ တြင္ျပဳလုပ္မည္ဟုသိရွိရသည္)။

MISS INTERNATIONAL CROWN!