Thursday, February 28, 2013

ဘဂၤလီမ်ားအား တူရကီမွ ေနအိမ္မ်ားအခိုင္အမာေဆာက္လုပ္ေပးမည္ကုိ စစ္ေတြၿမိဳ႕သူ ၿမိဳ႕သားမ်ားကန္႔ကြက္

We Love True's photo.

ဘဂၤလီမ်ားအား တူရကီမွ ေနအိမ္မ်ားအခိုင္အမာေဆာက္လုပ္ေပးမည္ကုိ စစ္ေတြၿမိဳ႕သူ ၿမိဳ႕သားမ်ားကန္႔ကြက္
----------------------
ထုိသုိ႔ ေဆာက္လုပ္ေပးျခင္းသည္ ရခုိင့္ေျမေပၚတြင္ ဘဂၤလီမ်ားအင္အားပုိ လာေအာင္လုပ္ေပးျခင္းျဖစ္သည့္အျပင္ ၈၂ ဥပေဒအတုိင္းစစ္ေဆးၿပီးမွ သာ အိမ္ႏွင့္ထားသင့္သူမ်ားကုိ ထားၿပီး အိမ္ႏွင့္မထားသင့္သူမ်ားကုိ တန္း လ်ားျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ အျခားသင့္ေတာ္ေသာေနရာမ်ားတြင္ ေသာ္ လည္းေကာင္း ထားခြင့္ေပးမည္ျဖစ္သည္။

သုိ႔ေသာ္လည္း တူရကီ၏ ယခုလုပ္ရပ္မ်ားသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံအစုိးရကုိ သိကၡာခ်ေနသကဲ့သုိ႔ျဖစ္ေနၿပီ သူတုိ႔လက္ႏွင့္သူတုိ႔ လာေရာက္အိမ္ေဆာက္ မည္ဆုိသည္မွာ ရခုိင္ျပည္နယ္အား တူရကီ နုိင္ငံ အျဖစ္ေျပာင္းလဲသတ္မွတ္လုိက္ျခင္းပင္ျဖစ္ပါသည္။
ယင္းကိစၥအား စစ္ေတြၿမိဳ႕သူ ၿမိဳ႕သားမ်ားအားလုံးႏွင့္ ရခုိင္ျပည္သူ ျပည္ သားမ်ားအားလုံး ကန္႔ကြက္လိမ့္မည္ျဖစ္သည္။

ယခုကဲ့သုိ႔ေဆာင္ရြက္ေနျခင္းသည္ ေနာက္ထပ္တစ္ႀကိမ္ျပႆနာျဖစ္ လာမည္ကုိ စိုးရိမ္သည့္အတြက္ ကန္႔ကြက္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္းလည္းသိရ သည္။
ရခုိင္ျပည္သူတစ္ရပ္လုံး ကန္႔ကြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းလည္းသိရ ပါသည္။
နည္းလမ္းေပါင္းစုံသုံးကာ ဘဂၤလီမ်ား၏ အခြင့္အေရးတစ္ခုတည္းကုိ သာ အေလးထားေျပာဆုိေနေသာ တူရကီႏုိင္ငံသည္ 0IC ၏လမ္းညြန္ခ်က္အ တုိင္းျပဳလုပ္ေနျခင္းျဖစ္ၿပီး ရခုိင္ျပည္နယ္တြင္ ေသြးေခ်ာင္းစီးေအာင္ လုပ္ ေဆာင္ျခင္းသာ ျဖစ္သည္။ ေနာက္ထပ္ တစ္ႀကိမ္ျဖစ္လာလ်င္ မည္ သူ တာ၀န္ယူမည္နည္းဟူေသာေမးခြန္းမ်ားကုိ ေမးရေတာ့မည္။

အစုိးရကုိ နည္းအမ်ိဳးမ်ိဳးသုံးၿပီးေျပာဆုိကာ ရခုိင္ျပည္နယ္အားဘဂၤလီ ျပည္ နယ္ျဖစ္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ေနသည္မွာ တူရကီမ်ားသာျဖစ္သည္။
ယင္းအတြက္ ရခုိင္ျပည္သူ ျပည္သားမ်ားသည္ မၾကာခင္ေန႔မ်ားတြင္ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ ကန္႔ကြက္ၾကမည္ဟုလည္း သတိရွိရပါသည္။
_____

RSV

တူရကီႏိုင္ငံမွ တစ္ဘက္သတ္အေနအထားျဖင့္ ဘဂၤလီမ်ားကုိ အိမ္ေဆာက္ေပးမည့္အစီအစဥ္မ်ားအား စစ္ေတြၿမိဳ႕သူ ၿမိဳ႕သားမ်ား ကန္႔ကြက္ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ရန္ စာတင္မည္။ ႏုိင္ငံသားျဖစ္ခြင့္မျဖစ္ခြင့္ကုိ ဦးစြာေဆာင္ရြက္ၿပီးမွ စိစစ္လက္ခံမည္ဟုဆုိ

=============================
တူရကီႏိုင္ငံမွ ဘဂၤလီမ်ားကုိသာ သီးျခား၊ တစ္ဘက္သတ္အေနအထားျဖင့္ လုံးခ်င္းေန အိမ္ေဆာက္ေပးမည့္အစီအစဥ္မ်ားအား စစ္ေတြၿမိဳ႕သူ ၿမိဳ႕သားမ်ား ကန္႔ကြက္ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ရန္ စာတင္ရန္ရွိေၾကာင္းႏွင့္ ႏုိင္ငံသားျဖစ္ခြင့္မျဖစ္ခြင့္ကုိ ဦးစြာေဆာင္ရြက္ၿပီးမွ စိစစ္လက္ခံသြားမည္ဟုလည္း ၿမိဳ႕မိၿမိဳ႕ဖိမ်ားႏွင့္ ေဒသခံျပည္သူတစ္ရပ္လုံးက သေဘာတူေၾကာင္းသိရသည္။

ထုိကိစၥႏွင့္ပတ္သက္ၿပီးသက္ဆုိင္ရာ ျပည္ေထာင္စုအစုိးရသုိ႔ ကန္႔ကြက္စာတင္ျပထားၿပီးျဖစ္ေသာ္လည္းတူရကီ အဖြဲ႕သည္ လုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ရန္ ေရွ႕တုိးလာသျဖင့္ ဆႏၵေဖာ္ထုတ္ရန္စီစဥ္ျပင္ဆင္လ်က္ရွိၿပီးမၾကာခင္ တြင္ သက္ဆုိင္ရာဌာနသုိ႔ တရား၀င္ခြင့္ျပဳခ်က္ ေတာင္းရန္ စာတင္မည္ဟုလည္းသိရသည္။
'' လုံး၀ကုိလက္ခံလုိ႔မရတဲ့အတုိင္းအတာထိေရာက္ေနၿပီလုိ႔ ျမင္တယ္။ သူတုိ႔လုပ္ခ်င္သလုိ လာလုပ္ၾကတယ္။ ဒါဟာ စည္းလုံးေရးကုိေဖာက္ဖ်က္တာျဖစ္တယ္။

 ဘယ္လုိ႔မွ လက္ခံလုိ႔မရဘူး။ တုိင္းရင္းသားေတြသေဘာမတူဘဲ ေဆာက္ လုပ္ရင္ ျပည္နယ္အစုိးရမွာေရာ၊ ျပည္ေထာင္စုအစုိးရမွာေရာ တာ၀န္ရွိတယ္။ ေနာက္တစ္ႀကိမ္ျပႆနာျဖစ္မလာ ဘူးလုိ႔ ဘယ္သူတာ၀န္ယူမလဲ။ အဲဒါအေရးႀကီးတယ္။ တူရကီႏုိင္ငံဟာ ရခုိင္ျပည္နယ္မွာ ဘဂၤလီႏုိ္င္ငံျဖစ္လာ ေအာင္ တြန္းအားေပးေနတာျဖစ္တယ္။ ပထမေတာ့ ေရွးဦးသူနာျပဳပုံစံနဲ႔၀င္လာတယ္။ ေနာက္ေတာ့ အိမ္ေဆာက္ ဖုိ႔အထိျဖစ္လာတယ္။ သူတုိ႔လုပ္ရမွာက က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈေတြပါ။ အခုက ႏုိင္ငံေရးကုိပါ ၀င္ေရာက္စြက္ ဖက္ေနၿပီ။ ေဒသတြင္းျပႆနာကုိ ေဒသတြင္က လူေတြရဲ႕ သေဘာထားက အေရးႀကီးတယ္။ သူတုိ႔ဒီေလာက္ ေစတနာရွိရင္ ကခ်င္မွာအုိးမဲ့အိမ္မဲ့ေတြအမ်ားႀကီးပါ ။ 

သြားေဆာက္ပါလား။ ၿပီးေတာ့ ဂီရီမုန္တုိင္းျဖစ္ၿပီးခ်ိန္၊ နာဂစ္မုန္တုိ္င္းျဖစ္ၿပီးခ်ိန္မွာ သူတုိ႔ဘာလုပ္ေနၾကလဲ။ ဘယ္သူမွ၀င္မလာဘူး ။ အခုကုလားေတြနဲ႔ ျဖစ္ေတာ့ ခ်က္ ခ်င္း ၀င္လာၾကတယ္။ ေသြးထုိးလႈပ္ေဆာ္တာ သူတုိ႔ဘဲျဖစ္ႏုိင္တယ္" ဟု ဒေကၡာင္းေက်ာင္း ေႏြးေႏြးပြဲသုိ႔ တက္ေရာက္ ခဲ့သူ တစ္ဦးက ေျပာပါသည္။
ထိုိကိစၥႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး၂၀၁၂-ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္၀ါရီလ (၂၇) ရက္ေန႔ မြန္းလြဲ ႏွစ္နာရီတြင္ ဒေကၡာင္းေက်ာင္း၌ အစည္းအေ၀းတစ္ရပ္ က်င္းပခဲ့ၾကရာတြင္၊ ကုလားမ်ားကို ႏိုင္ငံသား ဟုတ္မဟုတ္ စိစစ္ျခင္းမျပဳဘဲ အခိုင္အခန္႔ လံုးခ်င္းအိမ္မ်ား ေဆာက္လုပ္ေပးျခင္းကို ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ ကန္႔ကြက္ၾကမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ဆံုးျဖတ္ၾကသည္ဟုသိရသည္။

ယင္းဆုံးျဖတ္ခ်က္အတုိင္း ကန္႔ကြက္ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ရန္ စာရြက္စတမ္းမ်ားျပင္ဆင္ေနၾကျပီျဖစ္သည္ဟုသိရ သည္။ တူရကီႏုိင္ငံမွ မဆင္မျခင္အိမ္မ်ားေဆာက္လုပ္ေပးျခင္းသည္ ၈၂ ဥပေဒအတုိင္းေဆာင္ရြက္ရမည့္ ကိစၥရပ္မ်ား ရႈပ္ ေထြးေအာင္ ျပင္ဆင္ေနျခင္းျဖစ္ၿပီး ျပႆနာမျဖစ္ျဖစ္ေအာင္ ဖမ္းတီးေနျခင္းျဖစ္ေၾကာင္းလည္း သုံးသပ္ၾကပါသည္။
ေဒသခံတုိင္းရင္းသားမ်ားကုိ လုံး၀အေရးမစိုက္ဘဲ လုပ္ခ်င္သည္မ်ားကုိ ဇြတ္လုပ္ေနေသာ တူရကီႏုိင္ငံသားမ်ား အေနျဖင့္ ဆင္ျခင္သင့္ၿပီဟုလည္းေျပာဆုိၾကသည္။ 

ထုိ႔အတူပင္ ျပည္နယ္အစုိးရအဖြဲ႕အေနျဖင့္လည္း သူတုိ႔၏ဆႏၵ မ်ားကုိ လုိက္ေလ်ာေပးေနျခင္းမ်ားအား ေလ်ာ့ခ်သင့္ေၾကာင္းႏွင့္ ေရွ႕ေရးမ်ားကုိ ျပည္သူမ်ားႏွင့္အတူ ပူးေပါင္းေဆာင္ ရြက္သင့္ေၾကာင္းလည္း ႏုိင္ငံေရးလုပ္ေနသူမ်ားက သုံးသပ္ၾကသည္ကုိေတြ႕ရသည္။
ေနအိမ္ ၄၀၀၀ ေက်ာ္အျပင္ ေဆးခန္းမ်ား၊ စာသင္ေက်ာင္းမ်ားလည္း ထည့္သြင္းေဆာက္လုပ္မည္ဟုသိရသည္။ မူလက အိမ္ေျခမဲ့မ်ားသည္ ယခုအခါတြင္ အိမ္ခန္းမ်ားႏွင့္ မည္သည့္အလုပ္မွ်မလုပ္ဘဲ စားေသာက္ေနရသည္။ ယင္း သုိ႔စားေသာက္ႏုိင္ေအာင္လည္း တူရကီအဖြဲ႕မွ ေထာက္ပံ့ထားသည္ကုိေတြ႕ရသည္။ ေရကန္အသင့္ၾကာ အသင့္ျဖစ္ခဲ့သည္။

တုိင္းရင္းသားမ်ားကုိ ေစာ္ကားရန္အခြင့္အလမ္းမ်ားစြာ ရရွိလာသည္။ ယင္းအတြက္ ျပႆနာမ်ားျဖစ္ေအာင္ အျမဲ ႀကိဳးစားေနေသာ ဘဂၤလီမ်ားအား ေနရာခ်ထားေရးသည္ ကေလးကစားကစရာမဟုတ္ဘဲ လြန္စြာအေရးႀကီးေသာ ကိစၥရပ္မ်ားသာျဖစ္ေၾကာင္းလည္း ေဒသခံမ်ားႏွင့္ၿမိဳ႕မိၿမိဳ႕ဖမ်ားက ေျပာဆုိပါသည္။
_____

Black Angle


----------------------
ထုိသုိ႔ ေဆာက္လုပ္ေပးျခင္းသည္ ရခုိင့္ေျမေပၚတြင္ ဘဂၤလီမ်ားအင္အားပုိ လာေအာင္လုပ္ေပးျခင္းျဖစ္သည့္အျပင္ ၈၂ ဥပေဒအတုိင္းစစ္ေဆးၿပီးမွ သာ အိမ္ႏွင့္ထားသင့္သူမ်ားကုိ ထားၿပီး အိမ္ႏွင့္မထားသင့္သူမ်ားကုိ တန္း လ်ားျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ အျခားသင့္ေတာ္ေသာေနရာမ်ားတြင္ ေသာ္ လည္းေကာင္း ထားခြင့္ေပးမည္ျဖစ္သည္။

သုိ႔ေသာ္လည္း တူရကီ၏ ယခုလုပ္ရပ္မ်ားသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံအစုိးရကုိ သိကၡာခ်ေနသကဲ့သုိ႔ျဖစ္ေနၿပီ သူတုိ႔လက္ႏွင့္သူတုိ႔ လာေရာက္အိမ္ေဆာက္ မည္ဆုိသည္မွာ ရခုိင္ျပည္နယ္အား တူရကီ နုိင္ငံ အျဖစ္ေျပာင္းလဲသတ္မွတ္လုိက္ျခင္းပင္ျဖစ္ပါသည္။
ယင္းကိစၥအား စစ္ေတြၿမိဳ႕သူ ၿမိဳ႕သားမ်ားအားလုံးႏွင့္ ရခုိင္ျပည္သူ ျပည္ သားမ်ားအားလုံး ကန္႔ကြက္လိမ့္မည္ျဖစ္သည္။

ယခုကဲ့သုိ႔ေဆာင္ရြက္ေနျခင္းသည္ ေနာက္ထပ္တစ္ႀကိမ္ျပႆနာျဖစ္ လာမည္ကုိ စိုးရိမ္သည့္အတြက္ ကန္႔ကြက္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္းလည္းသိရ သည္။
ရခုိင္ျပည္သူတစ္ရပ္လုံး ကန္႔ကြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းလည္းသိရ ပါသည္။
နည္းလမ္းေပါင္းစုံသုံးကာ ဘဂၤလီမ်ား၏ အခြင့္အေရးတစ္ခုတည္းကုိ သာ အေလးထားေျပာဆုိေနေသာ တူရကီႏုိင္ငံသည္ 0IC ၏လမ္းညြန္ခ်က္အ တုိင္းျပဳလုပ္ေနျခင္းျဖစ္ၿပီး ရခုိင္ျပည္နယ္တြင္ ေသြးေခ်ာင္းစီးေအာင္ လုပ္ ေဆာင္ျခင္းသာ ျဖစ္သည္။ ေနာက္ထပ္ တစ္ႀကိမ္ျဖစ္လာလ်င္ မည္ သူ တာ၀န္ယူမည္နည္းဟူေသာေမးခြန္းမ်ားကုိ ေမးရေတာ့မည္။

အစုိးရကုိ နည္းအမ်ိဳးမ်ိဳးသုံးၿပီးေျပာဆုိကာ ရခုိင္ျပည္နယ္အားဘဂၤလီ ျပည္ နယ္ျဖစ္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ေနသည္မွာ တူရကီမ်ားသာျဖစ္သည္။
ယင္းအတြက္ ရခုိင္ျပည္သူ ျပည္သားမ်ားသည္ မၾကာခင္ေန႔မ်ားတြင္ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ ကန္႔ကြက္ၾကမည္ဟုလည္း သတိရွိရပါသည္။
_____

RSV

တူရကီႏိုင္ငံမွ တစ္ဘက္သတ္အေနအထားျဖင့္ ဘဂၤလီမ်ားကုိ အိမ္ေဆာက္ေပးမည့္အစီအစဥ္မ်ားအား စစ္ေတြၿမိဳ႕သူ ၿမိဳ႕သားမ်ား ကန္႔ကြက္ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ရန္ စာတင္မည္။ ႏုိင္ငံသားျဖစ္ခြင့္မျဖစ္ခြင့္ကုိ ဦးစြာေဆာင္ရြက္ၿပီးမွ စိစစ္လက္ခံမည္ဟုဆုိ

=============================
တူရကီႏိုင္ငံမွ ဘဂၤလီမ်ားကုိသာ သီးျခား၊ တစ္ဘက္သတ္အေနအထားျဖင့္ လုံးခ်င္းေန အိမ္ေဆာက္ေပးမည့္အစီအစဥ္မ်ားအား စစ္ေတြၿမိဳ႕သူ ၿမိဳ႕သားမ်ား ကန္႔ကြက္ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ရန္ စာတင္ရန္ရွိေၾကာင္းႏွင့္ ႏုိင္ငံသားျဖစ္ခြင့္မျဖစ္ခြင့္ကုိ ဦးစြာေဆာင္ရြက္ၿပီးမွ စိစစ္လက္ခံသြားမည္ဟုလည္း ၿမိဳ႕မိၿမိဳ႕ဖိမ်ားႏွင့္ ေဒသခံျပည္သူတစ္ရပ္လုံးက သေဘာတူေၾကာင္းသိရသည္။

ထုိကိစၥႏွင့္ပတ္သက္ၿပီးသက္ဆုိင္ရာ ျပည္ေထာင္စုအစုိးရသုိ႔ ကန္႔ကြက္စာတင္ျပထားၿပီးျဖစ္ေသာ္လည္းတူရကီ အဖြဲ႕သည္ လုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ရန္ ေရွ႕တုိးလာသျဖင့္ ဆႏၵေဖာ္ထုတ္ရန္စီစဥ္ျပင္ဆင္လ်က္ရွိၿပီးမၾကာခင္ တြင္ သက္ဆုိင္ရာဌာနသုိ႔ တရား၀င္ခြင့္ျပဳခ်က္ ေတာင္းရန္ စာတင္မည္ဟုလည္းသိရသည္။
'' လုံး၀ကုိလက္ခံလုိ႔မရတဲ့အတုိင္းအတာထိေရာက္ေနၿပီလုိ႔ ျမင္တယ္။ သူတုိ႔လုပ္ခ်င္သလုိ လာလုပ္ၾကတယ္။ ဒါဟာ စည္းလုံးေရးကုိေဖာက္ဖ်က္တာျဖစ္တယ္။

ဘယ္လုိ႔မွ လက္ခံလုိ႔မရဘူး။ တုိင္းရင္းသားေတြသေဘာမတူဘဲ ေဆာက္ လုပ္ရင္ ျပည္နယ္အစုိးရမွာေရာ၊ ျပည္ေထာင္စုအစုိးရမွာေရာ တာ၀န္ရွိတယ္။ ေနာက္တစ္ႀကိမ္ျပႆနာျဖစ္မလာ ဘူးလုိ႔ ဘယ္သူတာ၀န္ယူမလဲ။ အဲဒါအေရးႀကီးတယ္။ တူရကီႏုိင္ငံဟာ ရခုိင္ျပည္နယ္မွာ ဘဂၤလီႏုိ္င္ငံျဖစ္လာ ေအာင္ တြန္းအားေပးေနတာျဖစ္တယ္။ ပထမေတာ့ ေရွးဦးသူနာျပဳပုံစံနဲ႔၀င္လာတယ္။ ေနာက္ေတာ့ အိမ္ေဆာက္ ဖုိ႔အထိျဖစ္လာတယ္။ သူတုိ႔လုပ္ရမွာက က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈေတြပါ။ အခုက ႏုိင္ငံေရးကုိပါ ၀င္ေရာက္စြက္ ဖက္ေနၿပီ။ ေဒသတြင္းျပႆနာကုိ ေဒသတြင္က လူေတြရဲ႕ သေဘာထားက အေရးႀကီးတယ္။ သူတုိ႔ဒီေလာက္ ေစတနာရွိရင္ ကခ်င္မွာအုိးမဲ့အိမ္မဲ့ေတြအမ်ားႀကီးပါ ။

သြားေဆာက္ပါလား။ ၿပီးေတာ့ ဂီရီမုန္တုိင္းျဖစ္ၿပီးခ်ိန္၊ နာဂစ္မုန္တုိ္င္းျဖစ္ၿပီးခ်ိန္မွာ သူတုိ႔ဘာလုပ္ေနၾကလဲ။ ဘယ္သူမွ၀င္မလာဘူး ။ အခုကုလားေတြနဲ႔ ျဖစ္ေတာ့ ခ်က္ ခ်င္း ၀င္လာၾကတယ္။ ေသြးထုိးလႈပ္ေဆာ္တာ သူတုိ႔ဘဲျဖစ္ႏုိင္တယ္" ဟု ဒေကၡာင္းေက်ာင္း ေႏြးေႏြးပြဲသုိ႔ တက္ေရာက္ ခဲ့သူ တစ္ဦးက ေျပာပါသည္။
ထိုိကိစၥႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး၂၀၁၂-ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္၀ါရီလ (၂၇) ရက္ေန႔ မြန္းလြဲ ႏွစ္နာရီတြင္ ဒေကၡာင္းေက်ာင္း၌ အစည္းအေ၀းတစ္ရပ္ က်င္းပခဲ့ၾကရာတြင္၊ ကုလားမ်ားကို ႏိုင္ငံသား ဟုတ္မဟုတ္ စိစစ္ျခင္းမျပဳဘဲ အခိုင္အခန္႔ လံုးခ်င္းအိမ္မ်ား ေဆာက္လုပ္ေပးျခင္းကို ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ ကန္႔ကြက္ၾကမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ဆံုးျဖတ္ၾကသည္ဟုသိရသည္။

ယင္းဆုံးျဖတ္ခ်က္အတုိင္း ကန္႔ကြက္ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ရန္ စာရြက္စတမ္းမ်ားျပင္ဆင္ေနၾကျပီျဖစ္သည္ဟုသိရ သည္။ တူရကီႏုိင္ငံမွ မဆင္မျခင္အိမ္မ်ားေဆာက္လုပ္ေပးျခင္းသည္ ၈၂ ဥပေဒအတုိင္းေဆာင္ရြက္ရမည့္ ကိစၥရပ္မ်ား ရႈပ္ ေထြးေအာင္ ျပင္ဆင္ေနျခင္းျဖစ္ၿပီး ျပႆနာမျဖစ္ျဖစ္ေအာင္ ဖမ္းတီးေနျခင္းျဖစ္ေၾကာင္းလည္း သုံးသပ္ၾကပါသည္။
ေဒသခံတုိင္းရင္းသားမ်ားကုိ လုံး၀အေရးမစိုက္ဘဲ လုပ္ခ်င္သည္မ်ားကုိ ဇြတ္လုပ္ေနေသာ တူရကီႏုိင္ငံသားမ်ား အေနျဖင့္ ဆင္ျခင္သင့္ၿပီဟုလည္းေျပာဆုိၾကသည္။

ထုိ႔အတူပင္ ျပည္နယ္အစုိးရအဖြဲ႕အေနျဖင့္လည္း သူတုိ႔၏ဆႏၵ မ်ားကုိ လုိက္ေလ်ာေပးေနျခင္းမ်ားအား ေလ်ာ့ခ်သင့္ေၾကာင္းႏွင့္ ေရွ႕ေရးမ်ားကုိ ျပည္သူမ်ားႏွင့္အတူ ပူးေပါင္းေဆာင္ ရြက္သင့္ေၾကာင္းလည္း ႏုိင္ငံေရးလုပ္ေနသူမ်ားက သုံးသပ္ၾကသည္ကုိေတြ႕ရသည္။
ေနအိမ္ ၄၀၀၀ ေက်ာ္အျပင္ ေဆးခန္းမ်ား၊ စာသင္ေက်ာင္းမ်ားလည္း ထည့္သြင္းေဆာက္လုပ္မည္ဟုသိရသည္။ မူလက အိမ္ေျခမဲ့မ်ားသည္ ယခုအခါတြင္ အိမ္ခန္းမ်ားႏွင့္ မည္သည့္အလုပ္မွ်မလုပ္ဘဲ စားေသာက္ေနရသည္။ ယင္း သုိ႔စားေသာက္ႏုိင္ေအာင္လည္း တူရကီအဖြဲ႕မွ ေထာက္ပံ့ထားသည္ကုိေတြ႕ရသည္။ ေရကန္အသင့္ၾကာ အသင့္ျဖစ္ခဲ့သည္။

တုိင္းရင္းသားမ်ားကုိ ေစာ္ကားရန္အခြင့္အလမ္းမ်ားစြာ ရရွိလာသည္။ ယင္းအတြက္ ျပႆနာမ်ားျဖစ္ေအာင္ အျမဲ ႀကိဳးစားေနေသာ ဘဂၤလီမ်ားအား ေနရာခ်ထားေရးသည္ ကေလးကစားကစရာမဟုတ္ဘဲ လြန္စြာအေရးႀကီးေသာ ကိစၥရပ္မ်ားသာျဖစ္ေၾကာင္းလည္း ေဒသခံမ်ားႏွင့္ၿမိဳ႕မိၿမိဳ႕ဖမ်ားက ေျပာဆုိပါသည္။
_____

Black Angle

0 အၾကံျပဳျခင္း: