Friday, March 29, 2013

တန္ဖိုးနည္းဖုန္း ဆင္းမ္ကတ္မ်ားအား တစ္လလွ်င္ ကတ္ေရသံုးသိန္းခြဲႏႈန္းျဖင့္ ျဖန္႔ျဖဴးေရာင္းခ်ေပးသြားမည္တန္ဖိုးနည္း မိုဘိုင္းလ္ဖုန္း Sim Card မ်ား ေရာင္းခ်ေရးဆိုင္ရာ ညိႇႏိႈင္းအစည္းအေဝး က်င္းပ

မတ္လ ၂၉ ရက္၊ ၂၀၁၃

'ဆက္သြယ္ေရးက႑ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈသည္ က႑စံု ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈကို အေထာက္အကူၿပဳသည့္အတြက္ ဆက္သြယ္ေရး က႑သည္ အေရးႀကီးသည့္ က႑ၿဖစ္ေႀကာင္း'' ၿဖင့္ နိုင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးသိန္းစိန္က ယေန႔ နံနက္ပိုင္းတြင္ က်င္းပသည့္ တန္ဖိုးနည္း မိုဘိုင္းလ္ဖုန္း Sim Card မ်ား ေရာင္းခ်ေရးဆိုင္ရာ ညိႇႏိႈင္း အစည္းအေဝးတြင္ ေၿပာႀကားခဲ့သည္။

အဆိုပါအစည္းအေဝးကို နိုင္ငံေတာ္သမၼတအိမ္ေတာ္ရိွ ၿပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖဲြ႔ အစည္းအေဝးခန္းမ၌ က်င္းပရာ နိုင္ငံေတာ္ သမၼတနွင့္အတူ ဒုတိယသမၼတမ်ား ၿဖစ္ႀကသည့္ ေဒါက္တာစိုင္းေမာက္ခမ္းနွင့္ ဦးဉာဏ္ထြန္း၊ ၿပည္ေထာင္စု ဝန္ႀကီးမ်ား ၿဖစ္ႀကေသာ ဦးသိန္းညြန္႔၊ ဦးစိုးေမာင္၊ ဦးစိုးသိန္း၊ ဦးတင္နိုင္သိန္း၊ ဦးၿမတ္ဟိန္း၊ ဒုတိယဝန္ႀကီးမ်ား၊ တိုင္းေဒသႀကီးနွင့္ ၿပည္နယ္မ်ားမွ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးဝန္ႀကီးမ်ား၊ တာဝန္ရိွသူမ်ား တက္ေရာက္ႀကသည္။

အစည္းအေဝးတြင္ နိုင္ငံေတာ္သမၼတက အဖြင့္အမွာစကား ေၿပာႀကားရာ၌ ယခုအစည္းအေဝးမွာ ၿပည္သူလူထုအား ႀကိဳတင္ အသိေပးထားသည့္အတိုင္း မိုဘိုင္းလ္ဖုန္း Sim Card မ်ား ေစ်းႏႈန္းသက္သာစြာၿဖင့္ ေရာင္းခ်ေပးရန္ ညိႇႏိႈင္း အစည္းအေဝး ၿဖစ္ပါေႀကာင္း၊ ဆက္သြယ္ေရး က႑သည္ စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္မႈအတြက္ သာမက နိုင္ငံေတာ္၏ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး၊ လူမႈေရး၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ လံုၿခံဳေရး စသည္ၿဖင့္ က႑စံုကို အေထာက္အကူၿပဳသည့္အတြက္ နိုင္ငံဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးတြင္ ဆက္သြယ္ေရးက႑သည္ အလြန္အေရးႀကီးသည့္ က႑ ၿဖစ္ပါေႀကာင္း၊ ၿမန္မာနိုင္ငံ၏ တယ္လီဖုန္း သိပ္သည္းဆမွာ (၇) ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔သာ ရိွေနေသးေႀကာင္း၊ တယ္လီဖုန္းသံုးစဲြနို္င္မႈ မ်ားၿပားလာေအာင္ မိမိတို႔ အစိုးရအဖဲြ႔ အေနၿဖင့္ စီမံခ်က္မ်ား ေရးဆဲြၿပီးစီမံေဆာင္ရြက္လ်က္ ရိွေႀကာင္း၊

တယ္လီဖုန္းသံုးစဲြမႈ တိုးတက္မ်ားၿပား လာေအာင္ တိုးၿမႇင့္တပ္ဆင္ေပးနိုင္ေရးအတြက္ စီမံေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ၂ဝ၁၃-၂ဝ၁၄ ခုနွစ္တြင္ လိုင္း (၈)သန္း ၊ ၂ဝ၁၄-၂ဝ၁၅ တြင္ လိုင္း (၁၈) သန္း စုစုေပါင္း (၂၆) သန္း တိုးခဲ်႕တပ္ဆင္ေပးသြားမည္ ၿဖစ္ပါေႀကာင္း၊ သိပ္သည္းဆအားၿဖင့္ ၂ဝ၁၂-၂ဝ၁၃ တြင္ (၁ဝ) ရာခိုင္ႏႈန္း၊ ၂ဝ၁၃-၂ဝ၁၄ တြင္ (၂၇) ရာခိုင္ႏႈန္းနွင့္ ၂ဝ၁၄-၂ဝ၁၅ တြင္ (၅ဝ) ရာခိုင္ႏႈန္း ၿဖစ္လာ ေအာင္ လ်ာထား ေဆာင္ရြက္လ်က္ ရိွပါေႀကာင္း၊ ယင္းလ်ာထားခ်က္မွာ အနိမ့္ဆံုးရည္မွန္းခ်က္ၿဖစ္ၿပီး ယင္းရည္မွန္းခ်က္ ၿဖစ္ေၿမာက္ေအာင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ ၿဖစ္ပါေႀကာင္း၊
ယင္းသို႕ေဆာင္ရြက္နိုင္သည္နွင့္အမွ် နိုင္ငံေတာ္၏ က႑စံု ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္လာမည္ ၿဖစ္ပါေႀကာင္း၊ တယ္လီဖုန္းသည္ လက္ေတြ႔ နယ္ပယ္အသီးသီးတြင္ ထိေရာက္စြာ အသံုးၿပဳေနသည့္ ပစၥည္းတစ္ခု ၿဖစ္ပါေႀကာင္း၊ တယ္လီဖုန္း သံုးစဲြနိုင္ေရးအတြက္ ေဆာင္ရြက္ရမည့္ လုပ္ငန္း က႑မွာ မ်ားၿပားပါေႀကာင္း၊ အေၿခခံ အေဆာက္အအံု တည္ေဆာက္သည့္ အပိုင္းနွင့္ တယ္လီဖုန္းလိုင္းမ်ားတည္ေဆာက္ သည့္ အပိုင္းဟူ၍ ရိွပါေႀကာင္း၊ အေၿခခံ အေဆာက္အအံုနွင့္ တယ္လီဖုန္းလိုင္းမ်ား တိုးခဲ်႕တပ္ဆင္နိုင္ေရးအတြက္ ၿပည္တြင္း ကုမၸဏီမ်ားသာမက ၿပည္ပကုမၸဏီမ်ားကိုပါ ဖိတ္ေခၚထားပါေႀကာင္း။

မိိုဘိုင္းလ္ တယ္လီဖုန္း Sim Card မ်ားကို ယခင္က ၿပည္သူမ်ား ဝယ္ယူသံုးစဲြရသည္မွာ ေစ်းႏႈန္း မ်ားၿပားခဲ့ပါေႀကာင္း၊ ေစ်းမ်ားရသည့္ အေႀကာင္းမွာ ၿပည္သူမ်ားထံမွ ေရာင္းခ်ရသည့္ ေငြမ်ားၿဖင့္ အေၿခခံ အေဆာက္အအံုမ်ား တည္ေဆာက္ ၿခင္းနွင့္ လိုင္းမ်ား တပ္ဆင္ရၿခင္းတို႔ေႀကာင့္ ၿဖစ္ပါေႀကာင္း၊ ယခု အေၿခအေနတြင္ အေၿခခံ အေဆာက္အအံုနွင့္ လိုင္းမ်ားမွာ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား တပ္ဆင္ၿပီးၿဖစ္၍ လိုင္းမ်ားမ်ား သံုးနိုင္ရန္အတြက္ဆိုလွ်င္ Sim Card မ်ားကိုလည္း ၿပည္သူမ်ား သက္သာေသာ ေစ်းႏႈန္းၿဖင့္ ဝယ္ယူနိုင္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးသြားမည္ ၿဖစ္ေႀကာင္း၊ ၿပည္သူမ်ားအား Sim Card မ်ား ေရာင္းခ်ေပးမည့္ ရက္နွင့္ ေစ်းႏႈန္းတို႔ကို ဆက္သြယ္ေရးနွင့္ သတင္းအခ်က္အလက္္ နည္းပညာဝန္ႀကီးဌာနက အခိ်န္မီ သတင္း ထုတ္ၿပန္ ေႀကညာေပးသြားမည္ ၿဖစ္ပါေႀကာင္း။

တိုင္းေဒသႀကီးနွင့္ ၿပည္နယ္အစိုးရအဖဲြ႔မ်ား အေနၿဖင့္ ခဲြေဝရရိွလာေသာ Sim Card မ်ားကို တယ္လီဖုန္း မရရိွေသးသည့္ ၿပည္သူမ်ား မွ်မွ်တတ ရရိွနိုင္ေအာင္ စနစ္တက် ၿဖန္္႔ခဲြ ေရာင္းခ်ေပးသြားရန္ ၿဖစ္ပါေႀကာင္း၊ ၿပင္ပတြင္ ေစ်းမကစား နိုင္ေရးအတြက္ Sim Card မ်ားကို တူညီသည့္ေစ်းႏႈန္းၿဖင့္ လစဥ္ ေရာင္းခ်ေပးသြားရန္ စီစဥ္ထားပါေႀကာင္း၊ Sim Card မ်ားေရာင္းခ်ေပးသည့္နည္းတူ Hand Set မ်ားကိုလည္း ပုဂၢလိကမွ ေရာင္းခ်ရာတြင္ ေစ်းမကစားနိုင္ေအာင္ အခြန္ေလ်ာ့ ေပးသည့္နည္း၊ အၿပိဳင္အဆိုင္ ေရာင္းခ်ေပးေစသည့္ နည္းစသည့္ နည္းလမ္းမ်ားအပါအဝင္ သက္ဆိုင္ရာဌာနမ်ားနွင့္ ညိႇနိႈင္းၿပီး နည္းလမ္းရွာေဖြ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ ၿဖစ္ပါေႀကာင္း။

တိုင္းေဒသႀကီးနွင့္ ၿပည္နယ္အစိုးရမ်ား အေနၿဖင့္ Sim Card မ်ားကို သတ္မွတ္ ေပးထားသည့္ ေစ်းႏႈန္းအတိုင္း ၿပည္သူ မ်ားထံ မွန္မွန္ကန္ကန္နွင့္ မွ်မွ်တတ ၿဖန္႔ေဝေပးသြားရန္ ၿဖစ္ပါေႀကာင္း၊ Sim Card မ်ားကို လစဥ္ ေစ်းႏႈန္းမေၿပာင္းလဲဘဲ ၿဖန္႔ေဝေပးမည္ ၿဖစ္သည့္အတြက္ ယခုလမရရိွပါက ေနာက္လတြင္ ရရိွမည္ ၿဖစ္ေႀကာင္းကိုလည္း ၿပည္သူမ်ားအား အသိေပးတင္ၿပထားရန္ ၿဖစ္ပါေႀကာင္း၊ Sim Card မ်ား ရရိွၿပီးေနာက္ ဖုန္းလိုင္းမ်ား ႀကပ္တည္းမႈ မရိွေစေရးအတြက္ လည္း ႀကိဳတင္စီမံေဆာင္ရြက္သြားရန္ ၿဖစ္ပါေႀကာင္းၿဖင့္ ေၿပာႀကားခဲ့သည္။

ထို႔ေနာက္ ၿပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးၿမတ္ဟိန္းက တိုင္းေဒသႀကီးနွင့္ ၿပည္နယ္မ်ားတြင္ တန္ဖိုးနည္း မိုဘိုင္းလ္ဖုန္းSimCard မ်ား ၿဖန္႔ၿဖဴးေရာင္းခ်နိုင္မည့္ အစီအစဥ္ကို ရွင္းလင္း တင္ၿပသည္။ ယင္းေနာက္ တက္ေရာက္လာေသာ တိုင္းေဒသႀကီးနွင့္ ၿပည္နယ္ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး ဝန္ႀကီးမ်ားက လုပ္ငန္းလိုအပ္ခ်က္ မ်ားနွင့္ စီစဥ္ ေဆာင္ရြက္ ထားရိွမႈမ်ားကို ရွင္းလင္းတင္ၿပ ႀကသည္။ ထို႔ေနာက္ အစည္းအေဝး တက္ေရာက္ႀကသူမ်ားက အေထြေထြ ေဆြးေႏြး တင္ၿပႀကၿပီး အစည္းအေဝးကို ရပ္နားလိုက္သည္။

တန္ဖိုးနည္း မိုဘိုင္းလ္ဖုန္း Sim Card မ်ားကို ဧၿပီလမွ စတင္၍ တိုင္းေဒသႀကီးနွင့္ ၿပည္နယ္မ်ားသို႔ တစ္လလွ်င္ Sim Card (၃၅ဝဝဝဝ)ႏႈန္း စဥ္ဆက္မၿပတ္ ၿဖန္႔ၿဖဴးေပးမည္ ၿဖစ္သည္။ ထိုသို႔ ၿဖန္႔ၿဖဴးေရာင္းခ်ေပးရာတြင္ တိုင္းေဒသႀကီးနွင့္ ၿပည္နယ္အစိုးရ၏ အစီအမံၿဖင့္ ေရာင္းခ်ေပးမည္ၿဖစ္ၿပီး Sim Card မ်ားကို စုေဆာင္း ဝယ္ယူ၍ ေစ်းကြက္ လက္ဝါး ႀကီးအုပ္မႈ မၿဖစ္ေစရန္နွင့္ ပြင့္လင္းၿမင္သာမႈ ရိွေစရန္အတြက္ ေရာင္းခ်မည့္ အစီအစဥ္၊ လက္ရိွအေၿခအေန နွင့္ ေနာင္ ဆက္လက္ ေဆာင္ရြက္မည့္ အစီအစဥ္တို႔ကို မီဒီယာမ်ားမွ တစ္ဆင့္ စဥ္ဆက္မၿပတ္ အသိေပး တင္ၿပသြားမည္ ၿဖစ္သည္။

Sim Card မ်ား အေရအတြက္နွင့္ စက္အင္အားကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားေႀကာင့္ ကန္႔သတ္ ေရာင္းခ်ေနရၿခင္းၿဖစ္ေႀကာင္း၊ ဆက္သြယ္ေရး ဥပေဒအတည္ၿပဳ ၿပ႒ာန္းၿပီး ေနာက္တြင္ အၿခား ေအာ္ပေရတာႀကီး နွစ္ခုကလည္းေကာင္း၊ ၿမန္မာ့ ဆက္သြယ္ေရး လုပ္ငန္းအေနၿဖင့္ ၿပည္တြင္းၿပည္ပ ပုဂၢလိက ရင္းနီွးၿမႇဳပ္နံွသူမ်ားနွင့္ အက်ိဳးတူပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ၿခင္းၿဖင့္ လည္းေကာင္း၊ ရတနာပံုတယ္လီပို႔ ကုမၸဏီလီမိတက္ကိုလည္း အမ်ားပိုင္ ကုမၸဏီအၿဖစ္ ေၿပာင္းလဲကာ တိုင္းရင္းသား လုပ္ငန္းရွင္မ်ား ပါဝင္လုပ္ကိုင္နိုင္ေရး စီစဥ္ ေဆာင္ရြက္ၿခင္းအားၿဖင့္ လည္းေကာင္း လာမည့္နွစ္ အနည္းငယ္အတြင္း ၿပည္သူမ်ား၏ လိုအပ္ခ်က္ကို ကန္႔သတ္ခ်က္မရိွ ၿဖည့္တင္းနိုင္ရန္ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ ၿဖစ္ေႀကာင္း သိရိွရသည္။

president-office

7Day News Journal
ဧၿပီ ၁ ရက္တြင္ ေရာင္းခ်မည့္ တန္ဖိုးနည္းဖုန္း ဆင္းမ္ကတ္မ်ားအား တစ္လလွ်င္ ကတ္ေရသံုးသိန္းခြဲႏႈန္းျဖင့္ ျဖန္႔ျဖဴးေရာင္းခ်ေပးသြားမည္ျဖစ္ၿပီး ယင္းဖုန္းကတ္မ်ား ေရာင္းခ်မည့္ကာလအတြင္း ေရာင္းခ်သူမ်ား ေစ်းမကစားေစရန္ စီစဥ္ထားေၾကာင္း ယေန႔နံနက္ပုိင္းက က်င္းပခဲ့သည့္ တန္ဖိုးနည္း မိုဘုိင္းဖုန္း ဆင္းမ္ကတ္မ်ား ေရာင္းခ်ေရးဆုိင္ရာ ညႇိႏိႈင္းအစည္းအေ၀းတြင္ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတဦးသိန္းစိန္က ေျပာၾကားသည္။

ဆင္းမ္ကတ္မ်ား ေရာင္းရာတြင္ တုိင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္အစိုးရ၏ အစီအမံျဖင့္ ေရာင္းခ်မည္ျဖစ္ကာ ျပင္ပအေရာင္းဆုိင္မ်ား ေစ်းမစားႏုိင္ရန္အတြက္ ထိန္းခ်ဳပ္သြားမည္ျဖစ္ၿပီး ဖုန္းကတ္ေရ သံုးသိန္းခြဲအား လစဥ္ေစ်းႏႈန္းမေျပာင္းလဲဘဲ ေရာင္းခ်သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ဧၿပီ ၁ ရက္၌ ဆင္းမ္ကတ္မ်ား ေရာင္းခ်ေပးမည္ဟု ေၾကညာထားၿပီး ျဖစ္ေသာ္လည္း ယခုအစည္းအေ၀းတြင္ ေရာင္းခ်မည့္ေန႔ရက္ႏွင့္ ေစ်းႏႈန္းတုိ႔ကို ဆက္သြယ္ေရးႏွင့္ သတင္းအခ်က္အလက္ နည္းပညာ၀န္ႀကီးဌာနက သတင္းထုတ္ျပန္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

အလားတူ ထပ္မံေရာင္းခ်မည့္ မုိဘုိင္းဖုန္းကတ္မ်ားေၾကာင့္ ဖုန္းလုိင္းက်ပ္တည္းမႈ မရွိေစေရးအတြက္ ႀကိဳတင္စီမံထားရန္ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတက မွာၾကားခဲ့ေၾကာင္း ယင္းအစည္းအေ၀း ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ သိရသည္။

0 အၾကံျပဳျခင္း: